Page 1

HELSINGBORGS STADS TOMTER TILL FÖRSÄLJNING 2017

Fotograf: Anna Alexander Olsson

foto: Anna Alexander Olsson

Stadsledningsförvaltningen Mark- och exploateringsenheten


     


A B

Tomterna kommer att anslutas till Öresundkrafts fjärrvärmenät. Kostnader för anslutning till fjärrvärme tillkommer. Stadsnät finns.


** Fastigheten Hornsberg 9 angränsar en

* Fastigheterna Silva

stödmur (gabion) vars förankring sträcker sig ca 1,5 meter inpå fastigheterna

* **

2 och 3 kommer att ha sin utfart på och tillsammans äga området Silva s:1.

*

**

Tomterna kan tillträdas omgående efter fördelning. Tomterna kommer att anslutas till Öresundskrafts naturgasnät. Kostnader för anslutning till gasnät tillkommer.


A 1 O

O

Tomterna kommer att anslutas till Öresundkrafts fjärrvärmenät. Kostnader för anslutning till fjärrvärme tillkommer. Stadsnät finns. Tomterna kan tillträdas omgående efter fördelning.

Maria stationsområde Handläggare: Cecilia Johansson Tel.nr: 042 – 10 58 36 cecilia.johansson3 @helsingborg.se


Tillåten bebyggelse är radhus, vilket innebär byggnation i tomtgräns mot granne. För frågor kontakta handläggare. Området ansluts med fjärrvärme, kostnader för fjärrvärme tillkommer. Stadsnät finns. Tomterna kommer att ha andel i gemensamhetsanläggning för parkering.

Maria stationsområde Fribyggarradhus Handläggare: Cecilia Johansson Tel.nr: 042 – 10 58 36 cecilia.johansson3 @helsingborg.se


PLANERAD FRAMTIDA UTBYGGNAD Kan tidigast reserveras år 2018


Tomter 2017  

Helsingborgs stads tomter till försäljning 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you