Wethouder Sjef Jonkers

Page 1

Sjef Jonkers 1986 - 1998December 2017 opmaak en fotografie: ugur ozdemir tekst: sjef jonkers, jeroen wolbers eindredactie: isabelle ruytersVoorwoord Hoogtepunten Als Wethouder Dierdonk Brandevoort Boscotondo ‘t Cour Parc bruxelles Kasteel Noord Overige projecten Krantenartikelen Foto’sVoorwoordBeste Sjef, Voor je ligt een boek ter herinnering aan jouw periode als wethouder van Helmond. Beelden van de grootste hoogtepunten. Het bleek onhaalbaar om alles, waar jij in je periode als wethouder bij betrokken bent geweest op te nemen in dit boek. Zoveel als jij hebt betekend voor de stad, heb je ook betekend voor ons bedrijf. Direct na je wethouderschap ben je gevraagd om commissaris te worden. Je was verrast dat je gevraagd werd om bij een relatief klein bedrijf commissaris te worden, maar blijkbaar was je genoeg getriggerd om ‘ja’ te zeggen. Vanaf het eerste moment was je enorm betrokken. In de eerste periode van economische hoogtijdagen en groei van het bedrijf was je sparring-partner, bewaarde je de rust op momenten dat het even spannend werd en we konden altijd op je terugvallen. Toen de crisis aantrad stond je klaar en steunde de beslissingen die genomen moesten worden. In die fase vond ook de bedrijfsoverdracht plaats. Je kon je uitstekend inleven in de verschillende belangen binnen de familie en zodoende ons beiden het gevoel van begrip en steun geven. Daarnaast vond je een duidelijke en open bedrijfsstructuur belangrijk. Dat heeft in grote mate bijgedragen aan de cultuur die er nu heerst. Je bereidde je altijd uitstekend voor op onze vergaderingen en wist je alles op het vlak van volkshuisvesting en ontwikkeling van onze stad. We hebben ontzettend veel gehad aan je adviezen, tips en samenvattingen van rapporten. Naast commissaris werd je steeds meer een vriend van de familie, mede door onze privé contacten welke onder andere ontstonden rondom het huis in Aubignan. Een hechte band met wederzijds respect. Wij zijn je ontzettend dankbaar voor alles wat je voor ons familiebedrijf hebt betekend, altijd geïnteresseerd, betrokken en met een tomeloze energie. Welk moment maakte niet uit, je stond altijd voor ons klaar. Zonder jou waren een aantal zaken minder goed afgelopen en stond het bedrijf er niet zo goed voor als nu. Dit boek zal recht doen aan al het goede dat je voor Helmond hebt gedaan en geeft een prachtige kijk op de goede inzichten die je altijd hebt gehad, jezelf inlevend hoe mensen zouden willen wonen en daarnaar te handelen. Wij zijn trots dat je onze commissaris was en onze vriend bent geworden. Hartelijke groet, Guus & Xavier Broeckxhoogtepunten

als wethouder

woonwensen vervullen als opgave 1986 - 1998Ik werd in 1986 wethouder Stedelijke Ontwikkeling. Helmond was toen halverwege haar taak als groeigemeente. Zij moest 10.000 woningen toevoegen om zo uit haar sociaaleconomische problemen te groeien. Ondanks de grote productie vertrokken echter meer mensen met midden- en hogere inkomens dan er binnen kwamen. Daarom besloten we in 1990 dat de nieuwe wijk Dierdonk qua stedenbouw en architectuur volledig afgestemd moest zijn op de wensen van de woningzoekenden. Na een diepgaand onderzoek kozen we als inspiratiebron: de chique tuinwijken uit de jaren dertig. Die keuze voor het verdwenen traditionalisme (1900-1960) en niet voor het modernisme was een voltreffer. Het succes van Dierdonk (1994-2001) was overweldigend en betekende een ommekeer in de volkshuisvesting van Helmond. Dierdonk werd trendsetter voor neotraditionele architectuur in Nederland. Bernard Hulsman noemde dat in de NRC “de stille esthetische revolutie”.

(referentie Heusden). Voor het landelijk wonen in de zes ruim opgezette woonbuurten (De Buitens) werden de klassieke Brabantse dorpen uit de laat 19de en vroeg 20ste eeuw het richtinggevend kader (referentie bijvoorbeeld Oirschot).Brandevoort is een fraai en overzichtelijk dorp geworden met een fantastisch gemeenschapsleven. Uiteraard ben ik in mijn bestuursperiode niet alleen bezig geweest met de ontwikkeling van deze twee nieuwe uitleggebieden. Terzijde: dit deden we in de vorm van een voortreffelijke publiek-private samenwerking met Bouwfonds Woningbouw. Nee, we waren in alle delen van de stad actief. In mijn bestuursperiode (1986-1998) werden immers maar liefst ruim 10.000 woningen gebouwd en ruim 1500 gesloopt. Voor de start van Dierdonk bouwden we vooral in de nieuwe groeistadwijken Rijpelberg, bijvoorbeeld in het Bakels Bos en in Brouwhuis. In de laatste wijk vooral in Brouwhuis-Zuid (langs het kanaal valt daar De Brandaris op), maar ook ten zuiden van het spoor (bijvoorbeeld Winkelcentrum Brouwhorst, Rivierenhof, ’t Crematorium). Maar de bestaande wijken kwamen ook goed aan bod: ’t Hout (het centrum en de voorstadhalte), Stiphout (Jan Hokaarstraat), de Warande (Edisonplantsoen en Overhorst)

Het was dus logisch om ook voor de Vinexwijk Brandevoort (planstart 1996; bouwstart 2000) aan te sluiten bij bouwtradities. Hier kozen we voor de bewezen kwaliteiten van de klassieke, vooral Hollandse, architectuur. Bovendien ontwierpen we Brandevoort niet als een typische stadswijk, maar als een nieuw Brabants dorp tussen stad en landschap. En dat sprak mensen aan! Veel tijd staken we ook in de herstructurering van onze aandachtswijken. Ook hier schreef Helmond geschiedenis. Op advies van Krier lieten we ons – mede vanwege de Uit waardering voor de geslaagde transformatie avant Vinexnorm van 30 woningen per ha - voor de compacte la lettre van Helmond-Noord (Haverveld) van 1988 dorpskern (De Veste) inspireren door de organische – 1992 bezocht de Koningin in 1992 vergezeld door opbouw van een klassiek Brabants vestingstadje staatssecretaris E. Heerma onze stad voor de opleveringin Helmond-Noord van de 6 miljoenste woning in Nederland. Maar ook in Helmond-West (Stephanusplein), Binnenstad-Oost (renovatie Klaverhof), HelmondOost (vervangende nieuwbouw in de Bloemenbuurt en De Reede langs het kanaal) werd veel gebouwd. Verder mochten we in het stadscentrum en het Stationskwartier in een opeenvolgende reeks van kwaliteitsimpulsen nogal wat bouwprojecten realiseren. We kozen daar toentertijd voor een stapsgewijs vernieuwingsproces. Organische ontwikkeling noemt men dat nu. Denk dan aan de 2e fase Elzaspassage, het Ketsegangske, Doorneind, project Mater Dei met Lambertushof, Meipoort, Oude AA, ’t Cour, Parc Bruxelles, etc.

Ook het duurzaam bouwen kreeg veel aandacht. Zo ontstond in Mierlo-Hout bijvoorbeeld de milieuvriendelijk wijk De Akkers (1996-2002). De bouwontwikkelaar Coopmans/De Loods werd door middel van een plancompetitie gekozen.

Toen ik al enige tijd met pensioen was, bood Louis Jansma, directeur van het Bouwfonds, mij in oktober 1998 op ons huisadres een door Neel Korteweg geschilderd portret van mijzelf aan. Namens de aanwezige directeuren van bedrijven, die in Helmond veel projecten hadden gerealiseerd, zei hij, dat dit een blijk van waardering was van alle marktpartijen omdat door de perfecte publiekprivate samenwerking zo veel goeds en moois in Helmond Terzijde: geweldig voor Helmond was dat op 11 december tot stand was kunnen komen. 1993 de kanaalomlegging gereed was en dat er geen scheepvaart meer dwars door Helmond kwam. En dat Ik kijk met grote tevredenheid terug op een boeiende tegelijkertijd de Kanaaldijk als provinciale weg vervangen en succesvolle wethoudersperiode, waarin mede dankzij was door de N279. Daar was hard aan getrokken. zeer gemotiveerde en bekwame medewerkers Helmond Daardoor werd het mogelijk om de Kanaalzone opnieuw stedenbouwkundig en volkshuisvestelijk zeer positief in te richten. Er werden twee scenario’s gemaakt waaruit veranderde. de inwoners in 1996 konden kiezen. Eerder had al het Havenplein een kwaliteitsimpuls gekregen. Bij enkele Sjef Jonkers, in het oog springende bouwprojecten in het centrum oud-wethouder Stedelijke Ontwikkeling. organiseerden we een plancompetitie, waarbij onze inwoners in de besluitvorming participeerden. De keuze viel op ’t Cour in het Stationskwartier met de architecten Gulikers en Magis en op het Boscotondocomplex van Natalini (1998). Vermeldenswaard is zeker ook het complex Kasteel-Noord van Van Bokhoven (1998).Foto: medewerkers Projectbureau Helmond

“Samen met dit team hebben we al deze projecten tot stand kunnen brengen.�DierdonkDe jaren dertig laten herleven in Helmond om de midden- en hogere inkomens voor de stad te behouden en ook van buiten aan te trekken. Bij het ontwerp van de nieuwbouwwijk Dierdonk realiseerde het gemeentebestuur zich dat daarvoor meer nodig was dan alleen een groen omzoomd buitengebied. Onderzoek naar de woonbeleving van toekomstige bewoners was de basis geweest voor de opmerkelijke keuze om van Dierdonk een tuindorp te maken in de stijl van de jaren dertig. De gemeente deed dat samen met Bouwfonds Woningbouw en stedenbouwkundige Maarten Ouwens van Bureau Wissing. De realisatieperiode was van 1993 – 2001. Op de steen in de Dierdonklaan is vastgelegd dat de start van de bouw was op 29 oktober 1993. Nadrukkelijk wees de overgrote meerderheid de kille strakheid voor modernistische stedenbouw en architectuur af. De woningzoekenden waren vooral gecharmeerd van de stedenbouw en architectuur van de betere wijken uit de jaren dertig. Om die reden zijn in Dierdonk de bewezen kwaliteiten van de traditionele, ambachtelijke Hollandse architectuur met haar klassieke handvorm bakstenen, mooie kappen, fraaie erkers en forse dakoverstekken naar de huidige tijd terugvertaald. Opvallend in Dierdonk is de eenheid in stijl. De koopwoningen zijn duidelijk verwant zonder identiek te zijn. Er heerst beeldregie. Binnen de ruim opgezette buurten (zeventien huizen per hectare) en kavels van gemiddeld 300 m² is sprake van vier woonsferen: bosrandwonen in het zuiden, laanwonen in het midden, waterwonen in het noorden en centrumwonen. Bij het Dierdonkpark komen die vier woonsferen samen. De daar aangelegde terp met het restaurant, daarnaast het gemeenschapshuis en vervolgens de supermarkt vormen het hart van de wijk.Het beekdal en de veengronden inspireerden tot het waterwonen. Het stratenpatroon wordt onderstreept door sloten met natuurlijk begroeide oevers die ook een belangrijke rol spelen in de waterhuishouding van de wijk. Aan de oostzijde van Dierdonk vormde de aanwezigheid van bossen aanleiding tot het ontwikkelen van het bosrandwonen. Hoge kapvormen, korte straten en bomen vormen hier een natuurlijke overgang van de wijk naar de aangrenzende gemengde bossen. Tussen het waterwonen en bosrandwonen in is een wijkgedeelte ontstaan met brede avenues en statige woningen: het laanwonen. Het laanwonen is centraal in Dierdonk gesitueerd en benadrukt de allure van de wijk. Het centrum heeft een architectonische verschijningsvorm die afwijkt van de overige wijkdelen met een moderne interpretatie van de jaren dertig stijlarchitectuur. In de parkachtige uitwerking zijn de verlenging van de Veengeul en de aanleg van een hoger gedeelte met terras- en horecafunctie belangrijke elementen. Binnen de woonsferen is intimiteit en overzichtelijkheid nagestreefd door hoofdzakelijk korte of licht gebogen straten in het ontwerp op te nemen en door steeds voldoende verbindingsmogelijkheden naar andere straten te nemen. Stedenbouwkundigen moesten in het wijkontwerp bovendien voorzien in de behoefte aan typische kenmerken van landelijk wonen. Er is veel groen en water. Ook zijn er gezellige parkjes en plekken om samen te komen. Ingespeeld op het verlangen naar kleinschaligheid, geborgenheid en veiligheid. Zo vormde de bouw van Dierdonk de ommekeer in de Helmondse volkshuisvesting naar de intimiteit van het wonen van weleer.


Plattegrond DierdonkWolfsputter Baan, provinciale weg verlegd van centrum (Kanaaldijk) naar oostelijk Helmond (N 279).Entree DierdonkDierdonklaanDierdonklaanArcenlaanCoendersberglaanKromme GeerWalsteijndreefMolencatendreefWildenborchlaanOckenburchparkZwanenbloemsingelZwanenbloemsingelWaterwonenDierdonkparkZilverschoonbeekDierdonklaanGranieten tapijt Kunstwerk van Egon Kuchlein & Sociaal Cultureel Centrum “Parkzicht”
BrandevoortBouwen voor mensen die landelijk en dorps willen wonen. Het vormde de grote uitdaging voor het nieuwbouwplan Brandevoort waarbij het neo-traditionalisme binnen Helmond na Dierdonk aan een verdere opmars begon. De gemeente maakte ook dit plan weer samen met Bouwfonds Woningbouw. Het belangrijkste ontwerpbureau was Rob Krier + Christoph Kohl Architekten. Met het herwaarderen van oude waarden in de stedenbouw is een nieuw Brabants dorp ontstaan met een geheel eigen identiteit dat zowel nationaal als internationaal veel aandacht kreeg. Zo werd het stedenbouwkundig ontwerp van Brandevoort in 2015 in Londen tijdens het wereldcongres van het Internationaal Network for traditional Building, Architecture and Urbanism, bekroond met een award als beste voorbeeld van de herleving van de traditionele stedenbouw en architectuur. Anders dan in Dierdonk zijn de ontwerpen van de woningen in Brandevoort niet gebaseerd op een jaren dertig stijl, maar op stijlkenmerken van het “Brabantse� classicisme: statigheid en voornaamheid uitdrukkend. Ontwerpers lieten zich bij het project Brandevoort inspireren door de oude vestigstadjes uit de achttiende eeuw zoals Heusden en oude Brabantse dorpen als Oirschot. Het hart wordt gevormd door De Veste, omgeven door stadspoorten en dicht bebouwd met smalle straatjes, winkeltjes en intieme pleintjes waar elke gevel zijn eigen gezicht heeft. Omringd met een ecozone met water en groen en voorzien van bastions. Daaromheen verrijzen de buitens met een groen middengebied als verbinder.Eenheid in stijl en verscheidenheid in uitwerking. Brandevoort is ontworpen vanuit de visie dat mensen in hun woonomgeving vooral samenhang, oriÍntatie en daarbinnen afwisseling zoeken. Tegelijk verlangen mensen naar onderscheid en diversiteit, in woonsferen, vormen en kleuren. In Brandevoort ademt elk deelplan dan ook een eigen sfeer. De Schutsboom heeft bijvoorbeeld iets weg van een villadorp waarin grote tuinen en brede bouwpercelen domineren. Met vaak enige klassieke gevelelementen, maar minder uitbundig dan bijvoorbeeld in de Veste. In Brand staat een afwisseling van woningtypes met klassieke of koloniale gevelelementen waarbij woningen zich onderscheiden door witte gevels, erkers en veranda’s. In Stepekolk richt men zich meer op de langgevelboerderijen die in deze regio zo bekend zijn. Ook hier heeft elk huis met zijn veelal hoge rode dak en brede gevel zijn eigen karakter waarbij algemene architectonische en bouwkundige richtlijnen als kader dienen. Met het ontwerp voor Brandevoort heeft in alle stilte een revolutie plaatsgevonden tegen het modernisme in de Nederlandse stedenbouwkunde en architectuur. De wensen van toekomstige bewoners stonden centraal. De behoefte aan groen en dorps wonen in de nabijheid van stedelijke voorzieningen werd ingewilligd. Historische woningen voorzien van rode, schuine pannendaken en gebouwd van authentieke materialen als natuur en baksteen domineren het straatbeeld. Daarmee sluit de Helmondse nieuwbouwwijk aan op het verlangen van de moderne mens naar ouderwets romantisch wonen en heeft de stad definitief het grauwe imago van zich afgeschud.


Plattegrond BrandevoortDe Veste Overgang van Stepekolk-Oost naar Laan door de VesteEcozone - De Veste BroederwalEcozone - De Veste Broederwal & NeerwalBrand Stepekolk-OostBrand Kruising Stepekolk-Oost & RubeemdenDe Veste Kruising De Plaetse & MiddellaanDe Veste Schoolplein De Plaetse Palladium: gezondheidscentrum en woning voor senioren.De Veste Rotonde Biezenlaan & Herenlaan Meest rechtse gebouw: Wijkcentrum ‘t Brandpunt.De Veste De BiezenpoortDe Veste Vestinggracht, Ecozone & NeerwalEcozone - De Veste Neerwal & MoerkensbeemdenDe Veste Kruising Herenlaan & KoolstraatDe Veste Markthal De Plaetse Sculptuur KrierDe Veste Rechts Markthal De Plaetse Links Gracht & WinkelcentrumDe Veste VoorstadshalteAppartementen BrandevoortsedreefSchutsboom BiesveldjeHoeves Bakshoeve
CentrumBOSCOTONDO Op het voormalige fabrieksterrein van Begemann is het plan Boscotondo gerealiseerd. Een woon- en werkcomplex in het centrum van Helmond, aan het water én in het groen. De nieuwe bouwwerken, die de kanaalzone een modern aanzicht geven, zijn ontworpen door de Italiaanse architect Adolfo Natalini. Het karakteristieke gebouw vol Italiaanse invloeden kent een sociaal karakter door de ronde vorm waarin het is gebouwd. Centraal in zijn ontwerp staat een “rond bos”; vandaar de naam Boscotondo, dat Italiaans is voor rond bos. Dit kleine “bos” vormt het middelpunt van een groot, open plein. De bebouwing is rondom dit plein gesitueerd. De 177 woningen, gelegen in een cirkel, bestaan voor het grootste deel uit appartementen die zeer geschikt zijn voor ouderen. Verder zijn in Boscotondo naast de raadzaal ook alle baliefuncties van de gemeente bij elkaar gebracht. De Helmonders kunnen in de Stadswinkel terecht voor alle zaken op het gebied van dienstverlening. Andere publieke functies van Boscotondo zijn de huisvesting van het museum, een bioscoop en een Grand Café. Een ondergrondse parkeergarage zorgt voor ruime parkeergelegenheid voor de bezoekers van Boscotondo. Het forse bouwvolume van Boscotondo past in de bestaande veelal industriële bebouwing parallel langs het kanaal. Voor de ontwikkeling van de bouwplannen heeft een plancompetitie plaatsgevonden. De Helmonders kozen na een uitvoerig communicatietraject bewust voor het ontwerp van Natalini dat de ambitie heeft vertaald die Helmond wil hebben als stad in de eenentwintigste eeuw. Projectontwikkelaar : Hurks Bouwbedrijf b.v. Architectuur : Adolfo Natalini Start bouw : maart 1998


BoscotondoBoscotondoBoscotondo Stadswinkel


Binnenplein‘t COUR Voor de invulling van het terrein ‘Oude Ambachtsschool’ gingen drie voorstellen met elkaar de strijd aan. De voorkeur van bijna alle betrokken partijen ging naar ’t Cour. Dit plan bevat 45 huurwoningen en 67 koopappartementen langs de Traverse. Daarnaast omhelst het gebouw ook een deel van de kantoren van de gemeente Helmond en heeft het een ondergrondse parkeergarage. Bewoners typeren het complex als ‘helder’ en ‘expressief ’, met een opmerkelijk woonblok in de vorm van een hoge, dunne schijf aan de Stationsstraat. Een schuin instekend woongebouw aan de Weg op den Heuvel, grenzend aan het politiebureau met kantoren en commerciële ruimtes aan de uiteinden. En een smal hoog kantoorgebouw tegenover het Stadskantoor. Centraal in het plan ligt een gezellig intiem binnenplein (‘cour’) dat dient als een ruimte waar mensen graag vertoeven. Dit plein wordt diagonaal doorkruist door een voetgangersroute van stadscentrum naar station. Bij de bouw van ‘t Cour is ingespeeld op de voorziende geluidsoverlast van het wegverkeer en Vlisco. Dit leidde tot een kleine verschuiving van de rooilijn en afsluitbare loggia’s van de woningen aan de Traversezijde. Die verschuiving van de rooilijn geeft het gebouw in stedenbouwkundig opzicht meer allure. Bij de begrenzing van het binnenhof aan de kant van het politiebureau is een fraaie afsluitingsmuur geplaatst om eventuele ‘inkijkoverlast’ te voorkomen. Zo zijn binnen ’t Cour alle facetten aanwezig die recht doen aan het verbeteren van de uitstraling van de Helmondse binnenstad. Projectontwikkelaar : Amstelland Vastgoed b.v. Architectuur : Gulikers Architecten en Magis & Partners Architecten Start bouw : 1997


Stationskwartier ‘t CourStationskwartier ‘t CourStationskwartier ‘t CourStationskwartier Callenburght
PARC BRUXELLES Het prestigieuze Parc Bruxelles, dat in 1996 in aanbouw werd genomen, heeft zowel aan het Stationsplein als aan de Verlengde Stationsstraat een gebogen vorm. Aan het Stationsplein bevat het complex 28 koopappartementen met commerciĂŤle ruimten op de begane grond. Aan de Verlengde Stationsstraat biedt Parc Bruxelles ruimte aan 84 huurappartementen. Er zijn verschillende liften en trapopgangen en het complex is voorzien van een parkeergarage. De huurappartementen op de begane grond hebben allemaal een eigen toegang via kenmerkende loopbruggetjes aan de parkzijde. Projectontwikkelaar koop : Adriaans Vastgoed b.v. Projectontwikkelaar huur : Stichting Woonpartners Architectuur : Inbo Architecten bna uit Woudenberg


Stationskwartier Parc BruxellesStationskwartier Parc Bruxelles
KASTEEL NOORD Na een plancompetitie tussen twee marktpartijen is met Kasteel Noord is de toon gezet voor de toekomstig stedenbouwkundige en architectonische ontwikkeling in de Kanaalzone. Het is binnen het Helmondse Centrum het eerste complex dat voldoet aan een romantisch-klassieke uitstraling. Een eigenzinnig plan met een markante uitstraling, gespiegeld aan het eeuwenoude kasteel aan de zuidkant van het stadscentrum dat plaats biedt aan een mix van huur- en koopwoningen. De locatie is vrijwel identiek aan de ligging van het oude kasteel. Een locatie die zich bij uitstek leent voor een kasteelachtige bebouwing. Al was het wel van belang om imitatie nadrukkelijk te vermijden. Er is daarom gezocht naar een symbiose tussen de kenmerken van een burcht en een modern gebouw. Rationeel, maar geĂŻnspireerd op een romaanse en renaissance architectuurtypologie. Direct en elementair, met een beperkte hoeveelheid voornamelijk traditionele bouwmaterialen. Het gebouw is mede hierdoor krachtig in soberheid en herkenbaarheid. Bij de inrichting van het landschap stonden twee vertrekpunten centraal. Het plan moest aan een programma van eisen voldoen en de mogelijkheden van de omgeving benutten. Zo is bij Kasteel Noord gebruikgemaakt van de natuurlijke structuur. Het dal van de Gulden Aa, de verbinding naar het nabijgelegen natuurgebied de Bundertjes. In het hart daarvan ligt de kasteelachtige bebouwing. Door het gebruik van leibomen, geschoren hagen, palmstruiken en rododendrons, krijgt het groen de uitstraling die de juiste sfeer oproept. Het gebied vormt het ecologisch verband tussen de stedelijke bebouwing en de natuur. Projectonmschrijving : 100 koopappartementen & 49 huurappartementen. Projectontwikkelaar : Wilma Bouw Architectuur : Bokhoven & Partners Oplevering : december1997


Kasteel NoordKasteel Noord
Overige projectenKONINGINNEWAL, DOORNEIND De ontwikkeling van het plan Doorneind aan de Zuid-Koninginnewal biedt een versterking van het winkelaanbod in de Helmondse binnenstad. Naast drie bouwlagen met 29 huurappartementen voegt Doorneind aan het centrum ruim 2000 m² winkeloppervlakte toe. Doorneind is een modern, open ogend gebouw. Het complex bestaat uit zes verschillende woontypen. Beeldbepalend is vooral het grote glasoppervlak en de speelse toepassing van baksteenelementen in verschillende niveaus. 3e FASE STADSKANTOOR Om een verhuizing van Publieke Werken naar het Stationskwartier mogelijk te maken werd een derde fase van het Stadskantoor gerealiseerd. De eerste steen werd gelegd op 3 november 1988. Architect was Herman Magis. VOORMALIGE BELASTINGKANTOOR In 1993 werd het voormalige kantoor van de Belastingdienst, fraai gelegen aan het Stationsplein, opgeleverd. Het kreeg in 1994 de gemeentelijke architectuurprijs. Architect was OD205. ARCADE De door Piet Blom prachtig vormgegeven Arcade, mooi gelegen tegenover het Station, werd in 1990 opgeleverd. Ontwikkelaar: Adriaans/Verhoeven.

De start in 1988 luidde tevens het begin van het nieuwe stationskwartier in. Het betaat uit 49 luxe appartementen en 800m2 commerciële ruimte. CALLENBURGHT Dit project startte in 1990. Op 6 september 1990 werd bij dit gebouw in aanbouw door staatssecretaris Heerma een gedenksteen geplaatst vanwege de bouw van de 10.000ste en tevens laatste groeistadwoning. De oplevering was in 1992.Ontwikkelaar: Adriaans/ Verhoeven. Architect: Magis en Van den Berg. RABOBANK De Rabobank startte in 1994 met de volledige vernieuwing van haar kantoor aan de Traverse. De gemeente werkte hier graag aan mee, want de Traverse werd daardoor mooi geflankeerd. Architect was Gijs de Vries. LAMBERTUSHOF Gelegen naast de Lambertuskerk ligt enigszins verscholen een intiem hofje: de Lambertushof. Het plein omvat een aantal atelierwoningen en het ‘Mater Dei’ gebouw dat veel Helmonders nog kennen als klooster en daarna huishoudschool. Het project werd voorbereid en ontwikkeld in 1997/1998. In 2001was het klaar. Deze bebouwing, samen met de kerk, zorgt voor een gesloten maar intiem karakter. De aanwezigheid van poëzie-zuilen, ateliers en kleinschalige winkeltjes geven het plein een begijnhofachtige sfeer.HERINRICHTING KANAALZONE De aanleg van de nieuwe weg N279 aan de oostzijde van Helmond en de in 1993 gereedgekomen omlegging van de Zuid-Willemsvaart boden mogelijkheden voor een herinrichting in 1998 van de kanaalzone in het centrum. Tegelijk met de Boscotondocompetitie vond een grote inspraakprocedure over twee scenario’s plaats. De stad en de Raad kozen niet voor het Boog-, maar voor het Kanaalscenario. Twee nieuwe bruggen zorgen naast de Veestraatbrug voor een verbindende functie tussen het oostelijk en westelijk deel van de stad. Het kanaal heeft binnen dit gebied een nieuwe inrichting met een meer verblijfskarakter (terrasfunctie). Vooral het eerder heringerichte Havenplein met de Kasteellaan zijn nu sfeervolle karakteristieke en aangename plekken om te vertoeven. PROJECT MATER DEI Het voormalige klooster respectievelijk schoolgebouw aan de Zuid-Koninginnewal is eind negentiger jaren gerestaureerd en omgebouwd tot een fraai woon- en winkelcomplex. Er zijn 17 appartementen. Er is een ondergrondse parkeergarage voor zowel Mater Dei als Lambertushof. ELZAS PASSAGE Op 9 september 1989 werd het tweede deel van de Elzaspassage geopend. Het stadscentrum werd hiermee met 3.300m2 overdekte winkelruimte verrijkt.

PLAN MEIPOORT In 1997 startte op de locatie hoek Kluisstraat aan de Noord-Koninginnewal, waar eerst een garage en de Boerenbond gehuisvest waren, de ontwikkeling van het woon- en winkelgebouw Meipoort. De oplevering was in 2000. Architect; Mulleners + Mulleners Architecten. KETSEGANGSKE Het Ketsegangske geldt als één van Helmonds mooiste en intiemste plekjes. Dit pittoreske zijstraatje in het centrum verbindt de Markt met de NoordKoninginnewal. Er is een aantal arbeiderswoningen uit 1869 volledig gerenoveerd waarin nu ambachtelijke winkeltjes zijn gevestigd. Het Ketsegangske won in 1992 de Architectuurprijs Helmond. Ontwikkelaar: Verspaget Helmond. Architect: De Twee Snoeken. OUDE AA De Oude Aa is door de realisatie van twee bouwcomplexen een sfeervolle woon- en winkelstraat. De start was in juni 1997. Aan de westzijde staat een gebouw met 300 m² winkelruimte en daarboven acht koopappartementen. De oostzijde biedt plaats aan een bouwblok met 700 m² winkelruimte en daarboven 23 koopappartementen. De gevelwanden van beide bouwblokken hebben een speels karakter met terugspringende verdiepingen en inspringende balkons. Ook is er een verbinding met een onderdoorgang naar de Elzaspassage.Stationskwartier 3e fase stadskantoor


Stationskwartier Voormalig BelastingkantoorStationskwartier Arcade


City Elzas Passage


Traverse RabobankKoninginnewal LambertushofKoninginnewal LambertushofKoninginnewal Project Mater DeiKoninginnewal Doorneind


Koninginnewal Plan Meipoort


Kanaalzone Herinrichting HavenpleinKanaalzone Herinrichting Havenplein & KasteellaanCity Ketsegangske


City Woonwinkelcomplexen aan de Oude AAKrantenartikelen


Eerste “eerste steen” Eerste officiële “eerste steen” van wethouder Sjef JonkersZesmiljoenste woning Beatrix in Helmond 3 september 1992Brandevoort “Neotraditionalisme begon hier� December 2006


Brandevoort Opening informatiepunt, laatste officiĂŤle handeling van wethouder Sjef Jonkers Maart 1998


Brandevoort Cobouw Focus, Sjef met Jan Blok “ Dorps wonen op Vinex-locatie ...” 14 januari 1998Brandevoort Brandevoor valt in prijzen. 5 maart 2015

Brandevoort Brandevoort getuige van bouwkunst ED, 9 oktober 2010


Brandevoort ED Helmond 16 december 1997


Brandevoort NRC Handelsblad 3 februari 2002Brandevoort NRC Handelsblad 4 maart 20063e FASE STADSKANTOOR Artikel boven: burgmeester W. van Elk en Sjef Jonkers, 3 november 1988 Foto: aanbieding schilderij door Herman Magis aan Sjef Jonkers, november 1989 Artikel rechts: Vlag in top, 13 januari 1990Dierdonk ED, 19 februari 2009


Dierdonk AD, 21 september 1996


Dierdonk Telegraaf, 20 januari 2001


Dierdonk & Brandevoort NRC Handelsblad, 9 juli 1999


Dierdonk NRC Handelsblad, 24 januari 2011


Dierdonk Brabants Dagblad, 10 december 1997Foto’s


Sjef & Agnes Edisonplantsoen 1 september 1998Beton storten Mierlo-Hout, 1990

De drie Wieven van mevr. O de Vries- van Abbe Bakelsebos 16 juni 1989


Edisonplantsoen Boomplanting 1 september 1998

Wethouderskantoor Dierdonk in de krant, 1992


Dierdonk Onthulling Bouwfondssteen 30 oktober 1993Dierdonk Oplevering 30.000-ste woning in Dierdonk met overhandiging Helmondbol aan Nellie Jacobs-Aarts gedepudeerde, 1995.


Dierdonk Sjef Jonkers & Guus Broeckx 2 juni 1996


Dierdonk Jerom trots op zijn opa 4 februari 2003


December 2017 ugur ozdemir