Ελληνική Βιβλική Εταιρία - Hellenic Bible Society

Ελληνική Βιβλική Εταιρία - Hellenic Bible Society

Athens, Greece

Είμαστε μια Αστική Εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αποκλειστικό μας έργο είναι η μετάφραση, έκδοση, προμήθεια και διάδοση της Αγίας Γραφής.

Hellenic Bible Society is a non profit organization; our exclusive mission is to translate, publish and distribute the Holy Bible.

greek.bible/