LÍDŘI 2020 - OCEŇUJEME NEJLEPŠÍ ČESKÉ PODNIKATELE

Page 1

BUDUJEME HRDÉ ČESKO

OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ

PODNIKATELSKÁ PLATFORMA HELAS OD ROKU 1997

OCEŇUJEME NEJLEPŠÍ ČESKÉ PODNIKATELE

LÍDŘI 2020 www.oceneniceskychlidru.cz


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

Děkujeme partnerům a mediálním partnerům 4. ročníku


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

PARTNEŘI 2020 GENERÁLNÍ PARTNER

ZAKLADATEL

ODBORNÝ GARANT

HELAS PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

ÚVODNÍ SLOVO ZAKLADATELKY PROJEKTU Vážení podnikatelé, vážená poroto, vážení partneři, vážené dámy a pánové, BUDUJEME HRDÉ ČESKO a Podnikatelská platforma Helas od roku 1997 vytváří prostředí pro rozvoj vztahů mezi podnikateli, prostor pro nové příležitosti a v poslední dekádě vyzdvihuje a oceňuje ryze české firmy a její zakladatele. Upřímně si vážíme vašeho zapojení, ať již v roli nominovaných soutěžících či partnerů a porotců, kteří společně s námi mají snahu podpořit české podnikatele a ocenit jejich úsilí. Pravidelně ukazujeme úspěchy českých firem. Jste to VY a VAŠE firmy, které podnikají transparentně s výbornými a dlouhodobými výsledky. VAŠE služby, výrobky, se kterými se potkáváme v České republice a často i v zahraničí. Jste PŘÍKLADEM pro budoucí generace. Jste SOUČÁSTÍ sociální a ekonomické stability naší země. Jste to Vy, zakladatelé svých firem a Vaše týmy, které jsou schopné inovovat a hledat nové CESTY. Upřímně a s nasazením podporujeme malé, střední a největší české firmy. České podnikatelky, české exportéry, české lídry. To je Podnikatelská platforma Helas a její Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů, Ocenění Českých Exportérů. Se stejným nasazením, se kterým Vy inovujete a nacházíte nové způsoby podnikání, stojí tato výzva i na naší straně. Připravili jsme nový koncept propojení českých firem pro společnou spolupráci stovek a tisíců firem, a proto nově vznikla E-PLATFORMA na principu myšlenky Budujeme Hrdé Česko. Upřímně přejeme nám všem hodně zdraví, prosperitu, dobré vztahy a možnost se potkat a vytvořit si společné podnikatelské mikroklima, kde se vzájemně podpoříme. S úctou, Helena Kohoutová

Helena KOHOUTOVÁ

Budujeme hrdé Česko a zakladatelka Podnikatelské platformy Helas Ocenění Českých Podnikatelek Ocenění Českých Lídrů Ocenění Českých Exportérů


ÚVODNÍ SLOVO PATRONA PROJEKTU V letošním roce již nežijeme v zemi s rostoucí ekonomikou. Pod vlivem koronaviru má naše ekonomika problémy, pohubuje se od poklesů k růstům. Stále přetrvává rekordně nízká nezaměstnanost, ale pořád před námi stojí zásadní výzvy jako jsou disruptivní inovace, které zásadně převracejí globální dodavatelské hodnotové řetězce, do kterých jsou české firmy s převažujícím dodavatelským charakterem hluboce zapojeny. Ale zde, nejen v souvislosti s bojem proti koronaviru, a já sám jsem se podílel na několika významných aktivitách ekonomického poradního týmu, je nezastupitelná role veřejné správy, která by měla pro firemní sektor, nejen pro koronavirus, ale i pro export, vytvořit přiměřené předpoklady pro hluboké změny. Nedaří se však systematicky prosazovat zlepšování institucí, infrastruktury i podporu inovací a vzdělanosti. Schází nám rozhodnutí v oblasti energetického mixu... Zlepšení základního, středního i vysokého školství je z hlediska dalšího rozvoje české ekonomiky i společností jednou z podmínek absolutně nutných. Jako profesor University Karlovy (UK) jsem si byl vědom toho, že jde o dlouhodobý proces. Proto jsem již v roce 1991 na „zelené louce“ spoluzakládal Centrum pro ekonomický výzkum a graduální studium (CERGE) a v roce 1993 Institut ekonomických studií IES FSV UK, a poté ho dlouho vedl v souladu s nejnáročnějšími světovými kritérii. Výsledky se postupně dostavily a dnes podle celosvětových universitních žebříčků Universitě Karlově v oblasti ekonomie patří 75.-100. místo a v oblasti financí 100.-200. místo. Potvrzuje se, že pokud se systematicky a dlouhodobě postupuje, dokážeme v ČR dosáhnout mezinárodní konkurenceschopnosti, o čemž svědčí celá řada lídrů mezi vámi. To je i případ mnoha dynamických firem a korporací, ale nikoliv oblasti veřejné správy, která je v zajetí krátkodobých zájmů a cílů. Popřejme si, že aby se podařilo realizovat řadu projektů v oblasti digitalizace, rekodifikace stavebního řízení, podpory inovací a AI, na kterých se zatím shoduje většina poslanců.

prof. Ing. Michal MEJSTŘÍK CSc.

Předseda představenstva EEIP, předseda vědeckopedagogické rady IES Fakulty sociálních věd UK, místopředseda Národního výboru Mezinárodní obchodní komory (ICC) v ČR a Czech Gulf Business Council, honorární konzul ROK (Jižní Koreje)


GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÝCH LÍDRŮ


ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO PARTNERA Vodafone si uvědomuje, že současná situace je pro firemní zákazníky velmi složitá. Důležitým nástrojem, který pomáhá současnou náročnou dobu překonat, je digitalizace - umožňuje pracovat lidem z domova, využívat cloudové služby nebo nastartovat obchody pomocí nových digitálních kanálů. Vodafone proto přináší podnikatelům nabídku digitálních služeb, které šetří náklady a pomáhají rozvíjet podnikání i v obtížné situaci. Nově k tarifům pro podnikatele přidáváme antivirovou ochranu, představili jsme pevný internet s bezkonkurenční kapacitou 1 Gb za sekundu nebo se snažíme reagovat individuálními zvýhodněnými nabídkami, které řeší potřeby nejen jednotlivých firem, ale také například veřejné správy nebo škol. Obecně jde přitom o podporu projektů se sociálním a podobně prospěšným podtextem, konkrétně třeba o podporu distanční.

Pavlína ZEMANOVÁ

IoT Business Development Manager Vodafone Česká republika


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

ÚVODNÍ SLOVO ODBORNÉHO GARANTA Vážení účastníci Ocenění Českých Lídrů, v období pandemie a na ni navazující celosvětové krize je ještě důležitější než dříve ocenit a vyzdvihnout ty společnosti, které se v tomto nelehkém období rychle dokázaly přizpůsobit novým podmínkám a flexibilně nastavit své podnikání. Výhodu mají především ty společnosti, které vcházely do letošního roku s dobře organizovaným a stabilním hospodařením. Takové firmy mají předpoklad, že zůstanou dlouhodobě lídry ve svých oborech. V nadcházejícím období bude klíčové, zda a do jaké míry budou schopni manažeři českých firem najít důvěryhodné a bonitní partnery pro své produkty a služby. Je proto dobře, že dostupnost relevantních kreditních a obchodních informací využitelných pro podnikání se neustále zlepšuje a my se toho snažíme využít ve prospěch našich klientů. Mezinárodní společnost CRIF aktivně působí již ve 35 zemích světa a v ostatních zemích spolupracuje s externími dodavateli obchodních i kreditních informací. Díky tomuto zázemí může naše společnost poskytovat globální službu SkyMinder umožňující prověření více než 200 milionů firem z 230 zemí a území světa. CRIF zároveň poskytuje v České republice a Slovenské republice aplikaci Cribis, která obsahuje informace z více než 90 informačních zdrojů o všech podnikatelských subjektech z ČR a SR. V rámci této aplikace si klienti mohou prověřit nejen finanční zdraví a majetkové vazby svých obchodních partnerů, ale rovněž další informace ukazující například míru reputačních rizik u daného partnera. Uvědomujeme si, že být v roli poskytovatele důležitých informací pro rozhodování je v nynějším období závazkem a věříme, že díky našemu využití všech relevantních informačních zdrojů a funkcím umožňujícím získané informace v aplikaci Cribis třídit a vyhodnocovat, přispějeme k úspěšnému podnikání předních českých firem.

Pavel FINGER

Místopředseda představenstva CRIF - Czech Credit Bureau


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

Oceňujeme NEJLEPŠÍ RYZE ČESKÉ PODNIKATELE v České republice

JAK SE FIRMY ZAPOJÍ DO OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ? Společnost je nominována výhradně na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České republice zpracovaných odborným garantem, kterým je specialista na rating a scoring firem, prestižní společnost CRIF - Czech Credit Bureau. Předpokladem je dostupnost závěrek za rok 2017 a 2018, iRating ve stupních 1 - 11. Součástí registrace je zodpovězení otázek a poskytnutí ekonomických výsledků posledního období (tj. rok 2019). Společnosti dále splňují pravidlo 100% českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo ročního obratu od 200 milionů korun alespoň v jednom hodnoceném roce a pravidlo minimálního počtu 50 zaměstnanců.

Ekonomické hodnocení odborného garanta má váhu 70 %.

Hodnocení poroty má váhu 30 %.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

uděluje se první až třetí místo v každém kraji České republiky

ČESKÝ LÍDR Hlavního města Prahy ČESKÝ LÍDR Jihočeského kraje ČESKÝ LÍDR Jihomoravského kraje ČESKÝ LÍDR Karlovarského kraje ČESKÝ LÍDR Královéhradeckého kraje ČESKÝ LÍDR Libereckého kraje ČESKÝ LÍDR Moravskoslezského kraje

ČESKÝ LÍDR Olomouckého kraje ČESKÝ LÍDR Pardubického kraje ČESKÝ LÍDR Plzeňského kraje ČESKÝ LÍDR Středočeského kraje ČESKÝ LÍDR Ústeckého kraje ČESKÝ LÍDR Kraje Vysočina ČESKÝ LÍDR Zlínského kraje


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

POROTCI 4. ROČNÍKU

Helena KOHOUTOVÁ

Pavel FINGER

Managing Director Agentura Helas

Místopředseda představenstva CRIF - Czech Credit Bureau

Pavlína ZEMANOVÁ

Petr CIHELKA

Tomáš DOLEŽIL

Richard ETRYCH

IoT Business Development Manager Vodafone Česká republika

Sales Team Lead FORTINET

Partner JŠK, advokátní kancelář

Partner NSG Morison znalecký ústav

Miroslava HABIGTOVÁ

Pavel HUBÁČEK

Ředitelka obchodu ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Šéfredaktor BusinessInfo.cz


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

POROTCI 4. ROČNÍKU

Jan JIROVEC

Štepán KŘEČEK

Jakub MÁDLE

Adam MRŠTÍK

Tamara ŠINDELÁŘOVÁ

Kateřina ŠEVČÍKOVÁ URBANOVÁ

Partner ve společnosti Patero (Logio, Yieldigo, Shipvio a další)

Partner Business & Development Lead Microsoft

KAM, partner Palatinum

Radim UŠEL

Ředitel technických divizí TART

Hlavní ekonom BH Securities

Co-founder PRESENTIGO

Editor-in-Chief ACE- Aerospace Central Europe

Darina VODRÁŽKOVÁ Strategy Lead DAQUAS


SEZNAMTE SE S FINALISTY Finalisté, kteří splnili kritéria soutěže. Řazeno abecedně.


1. písecká lesní a dřevařská, a.s. těžba a zpracování dřeva

ENBRA, a.s. měření spotřeby vody a tepla, topení, chlazení

100MEGA Distribution s.r.o. distribuce, VAD

ENVI-PUR, s.r.o. výroba, prodej a instalace menších čistíren odpadních vod pro domácnosti, penziony a hotely, ale i velkých čistíren pro města a obce

Abydos s.r.o. kovoobrábění a povrchové úpravy kovů ALFA IN a.s. vývoj, výroba a prodej svařovací techniky ALTECH, spol. s r.o. výroba šikmých a svislých plošin pro imobilní občany ARDON SAFETY s.r.o. nákup a prodej B2B Partner s.r.o. výroba, obchod a služby BABY DIREKT s.r.o. obchodní činnost (velkoobchod, maloobchod) BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o. strojní výroba CertiCon a.s. inovace a vývoj softwarových a hardwarových řešení pro oblasti zdravotnictví, telekomunikace či automotiv CIUR a.s. průmyslové zpracování celulózového vlákna CM TRANSPORT TACHOV s.r.o. silniční motorová doprava - nákladní

EURO NÁŘADÍ s.r.o. velkoobchod FLOSMAN a.s. velkoobchodní a maloobchodní prodej potravin a drogerie - síť prodejen Flop a Flop Top FORNAL trading s.r.o. přední výrobce nástaveb vozidel GEMINI oční klinika a.s. poskytování zdravotnických služeb v oftalmologii GMS velkoobchod , s.r.o. hadice, pryže, těsnění, hydraulika, koncovky na hadice G - Team a.s. inženýrsko-výrobní společnost, dodavatel zařízení pro elektrárenský a teplárenský průmysl H. A. S. spol. s r.o. doprava, skladování HAJDIK a.s. mokré lakování

CoolPeople a.s. personalistika a nábor pracovníků

Hansen Electric, spol. s r.o. výroba elektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu

ČEMAT trading, spol. s r.o. distributor širokého portfolia doplňků pro manipulační a stavební techniku

HAVEL & PARTNERS s.r.o. advokátní kancelář poskytování komplexních právních, daňových a souvisejících služeb

DESMO a.s. výroba a montáž ocelových konstrukcí

HAVEX-auto s.r.o. obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly

DSK stavebniny s.r.o. nákup a prodej stavebních materiálů EGT Express CZ s.r.o. logistika, doprava, skladování, celní služby EMOS spol. s r.o. servisní a obchodní společnost se sortimentem domácího elektra

Chropyňská strojírna, a.s. automatizace IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. stavebnictví INOVA Praha s.r.o. vývoj a výroba zkušební techniky


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

SEZNAMTE SE S FINALISTY Finalisté, kteří splnili kritéria soutěže. Řazeno abecedně. INSTALACE Praha, spol. s r.o. technická zařízení budov

MK, s.r.o. prodej keramických obkladů a dlažeb RAKO

INTERACTION s.r.o. výhradní distributor opravárenských autolaků značky Spies Hecker v České republice, dodavatel vybavení karosáren a lakoven

MODUS, spol. s r.o. výroba svítidel

ISMM Production & Business Cooperation s.r.o. výroba zemědělských a lesnických strojů ISOTRA a.s. výroba ostatních kovodělných výrobků, výrobce stínění JABLOTRON ALARMS a.s. vývoj, výroba, instalace a opravy zabezpečovací techniky Jatky Bučovice, s.r.o. jatky Ještědská stavební společnost spol. s r.o. pozemní a inženýrské stavby Joppa Logistics s.r.o. tuzemská mezinárodní doprava a logistika Kamody s.r.o. maloobchod KASKO spol. s r.o. vstřikování plastů, vývoj a konstrukce, výroba forem a nástrojů zejména pro automobilový průmysl Kloboucká lesní s.r.o. lesnictví, pilařská výroba KOMA MODULAR s.r.o. výroba modulárních domů KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. zpracování odpadů Litobal s.r.o. výroba papírových obalů Lorenc Logistic, s.r.o. logistika a doprava M.A.T. Group, s.r.o. velkoobchodní a maloobchodní prodej MIKES s.r.o. výroba obalů

MROZEK a.s. demolice, práce ve výškách, zemní práce, mobilní jeřáby, autodoprava, stavební činnost, inženýrské sítě, recyklace Nekupto s.r.o. impulzní dárky OLMAN SERVICE s.r.o. správa nemovitostí PARAGAN s.r.o. výroba nástaveb nákladních vozidel PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. oblast zdravotnictví – prodej lékárenského a příbuzného sortimentu, dodávání služeb pro pacienty, odbornou lékařskou veřejnost a farmaceutické firmy PILOUS spol. s r.o. výroba dřevěných obalů, kartonových obalů, obalová logistika, vývoj & výzkum Podzimek a synové s.r.o. generální dodávky staveb ProCeram a.s. velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením PROFIMED s.r.o. velkoobchod s kosmetickými výrobky Profinit EU, s.r.o. vývoj software na zakázku RETIGO s.r.o. výroba parních konvektomatů RIM CZ a.s. výroba kancelářského nábytku Řeznictví H+H, s.r.o. potravinářství S T A K O společnost s ručením omezeným generální dodávka občanských a bytových staveb, developerské projekty


SEKO Aerospace, a.s. výroba dílů do letadel, dílů do parních turbín

TOMKET, s.r.o. největší prodejce pneumatik v České republice

S E T O S spol. s r.o. distribuce telekomunikační techniky

TRAFICON TOBACCO RETAIL s.r.o. maloobchod

SG Geotechnika a.s. inženýrská geologie, geotechnika, monitoring podzemních staveb, technické dozory staveb

TRIANGOLO spol. s r.o. průmyslová kovárna - zápustkové a volné výkovky, bezešvé rozválcované kruhy

Schindler, spol. s r.o. malo a velkoobchodní prodej jízdních kol a cyklodoplňků

VAŠSTAV, s.r.o. realizace zakázek pozemního stavitelství

SOMA spol. s r. o. výroba flexotiskových strojů, laminátorů a podélných řezaček

VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o. export a import domácích potřeb

SPEED LEASE a.s. (Sixt) autopůjčovna, operativní leasing

XTline s.r.o. velkoobchodní prodej železářského, stavebního, zahradního nářadí a nástrojů XTline, STAVTOOL, HONITON, GK tools

Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o. stavebnictví

ZLKL, s. r. o. strojírenská výroba

STARKON a.s. realizace staveb

ZNAKON, a.s. dopravní a pozemní stavby

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. výstavba bytových a nebytových budov STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. výroba hydraulických a pneumatických zařízení SANITINO s.r.o. (dříve STYLE PLUS s.r.o.) prodej sanitární techniky SULKO s. r. o. velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením TECHNISERV IT, spol. s r.o. činnosti v oblasti informačních technologií TGS nástroje-stroje-technologické služby spol. s r.o. strojírenství THERM, spol. s r. o. stavebnictví TOKOZ a.s. výroba, obchod a služby: galvanizérství, slévárenství, obráběčství, zámečnictví, nástrojářství, poskytování technických služeb k ochraně majetku Tomáš STRAUB s.r.o. stavební činnost


VÍTĚZOVÉ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

INOVA Praha s.r.o. Společnost INOVA má více než 50letou zkušenost s vývojem a výrobou zkušebních strojů pro strojírenský výzkum a vývoj. Zkušební stroje se značkou INOVA v současnosti využívá řada světových firem udávajících směr ve svém oboru (automobilový, železniční a lodní průmysl, výzkumné ústavy, univerzity atd.). Ekonomický a technický růst společnosti INOVA, který je nezbytný pro rychle se rozvíjející světové strojírenství, je umožněn především vysokou kvalifikací a osobním nasazením jejích zaměstnanců. Vedle mateřského podniku INOVA Praha s.r.o. má společnost INOVA dceřinou obchodní pobočku v Německu a další prodejní zastoupení ve Švýcarsku, Polsku, Holandsku, Turecku, Číně, Jižní Koreji a Rusku.

CoolPeople a.s. Nezávislý poskytovatel externích kapacit a souvisejících služeb, převážně v oboru IT. Na trh vstoupil v roce 2005 a stal se lídrem na trhu v oblasti IT recruitmentu. Trend digitalizace a integrace IT systémů napříč všemi obory udělal z IT profese jednu z nejžádanějších a nejméně dostupných na trhu. Poptávka mnohonásobně převyšuje nabídku a dostat se rychle ke kvalitním odborníkům je problém. V roce 2019 dosáhli rekordního obratu 1 mld. Kč a čísla napovídají, že rok 2020 bude ještě úspěšnější. Jejich pobočky najdete v Česku, Rakousku a na Slovensku.

SG Geotechnika a.s. Profesionální geotechnické a inženýrskogeologické služby s tradicí již od roku 1926. Činnost společnosti se zaměřuje na průzkumy, poradenství, supervize, monitoring a zkušebnictví v oblasti inženýrských staveb, zahrnujících zejména podzemní, dopravní a vodohospodářská díla. Disponuje komplexním portfoliem služeb a vlastními kapacitami v laboratorním i terénním zkušebnictví a geotechnickém monitoringu. Jejich komplexní řešení pomohla realizovat náročné inženýrské projekty ve více než 30 zemích po celém světě.


VÍTĚZOVÉ JIHOČESKÉHO KRAJE


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

FLOSMAN a.s. Firma FLOSMAN a.s. se zabývá velkoobchodní činností, nákupem, prodejem a rozvozem potravin. Hlavní činností je zajištění dodávek do sítě Flop, Potraviny CZ a na nezávislý trh jižních, západních, středních Čech, celé Vysočiny a jižní Moravy. Akciová společnost FLOSMAN je ryze česká firma, která v roce 2016 oslavila 25 let na trhu. Součástí společnosti jsou čtyři velkoobchodní sklady potravin a drogerie a několik desítek maloobchodů, provozovaných pod obchodní značkou Flop Top. Mezi priority firmy patří spolupráce s místními regionálními výrobci a dodavateli, neustálé rozšiřování sortimentu, důraz na kvalitu a dobrou cenu zboží.

1. písecká lesní a dřevařská, a.s. Společnost 1. písecká lesní a dřevařská a.s. sídlí nedaleko města Písek v Jihočeském kraji. Zabývá se těžební a pěstební činností na území státních lesů, ale i lesů soukromých. Společnost poskytuje kvalifikované poradenství v oblasti lesnictví. Svou činnost zajišťuje za pomoci široké škály nabízených služeb, od sázení sazenic, jejich ošetření, přes těžbu s využitím optimalizace do jednotlivých cenově atraktivních sortimentů, až po odvoz dřeva z lesa prostřednictvím vlastní kamionové dopravy či po železnici. Svou akceschopnost firma posílila o vlastní železniční přepravu založením společnosti WTT s.r.o., která v průběhu dvou let své existence přepravila přes 350 ucelených vlaků.

ZNAKON, a. s. Společnost ZNAKON a.s. působí více jak 25 let v oblasti dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství. Svou činnost zahájila v roce 1993 a od tohoto roku se jí podařilo vybudovat stabilní a moderní společnost se širokým záběrem činností. Neustálá snaha být nejlepším partnerem pro své zákazníky určuje závazek být nároční nejen na kvalitu poskytovaných služeb a prováděných prací, ale i na sebe samé, díky čemuž se firma neustále posouvá kupředu. Ve společnosti si plně si uvědomují, že spokojenost obchodních partnerů je závislá na spokojenosti zaměstnanců, kteří jsou hybnou silou celého snažení.


VÍTĚZOVÉ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. je česká rodinná stavebně-developerská firma působící na českém trhu i na Slovensku již 30 let. Předmětem činnosti je dodávka stavebních a developerských prací zahrnující práce spojené s výstavbou od posouzení záměru, přes projektování, výstavbu, kolaudaci, až po následný servis. Společnost zajišťuje výstavbu průmyslových a občanských objektů včetně rekonstrukce historických staveb. Firma navázala na činnost sdružení PLUS, které vzniklo v roce 1990. Nově vzniklou společnost od počátku vedl Jozef Anovčín. Do řízení zapojil své děti. Součástí firemních aktivit je sponzoring sportovních a uměleckých spolků a charitativní činnost v rámci sbírky Pomáháme s PLUSEM.

BABY DIREKT s.r.o. Česká rodinná firma, která už 30 let dováží dětské zboží z celého světa. Zastupuje významné světové značky a na základě zkušeností a potřeb českých a slovenských rodičů založila vlastní značku Zopa nabízející kvalitní a funkční produkty, které rodiče potřebují do výbavičky pro své děti od narození až do tří let, za příznivé ceny. Před lety společnost otevřela také svou maloobchodní prodejnu FunBaby.

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Strojírna Oslavany je předním výrobcem a dodavatelem hydraulických tlumičů pro veškerá kolejová vozidla na základě permanentně probíhajícího vývoje od roku 1983. Vlastním technickým know-how, moderním technologickým vybavením pro strojní obrábění a zkušebnictví se stala spolehlivým partnerem výrobců, provozovatelů a opravárenství v oblasti železničního průmyslu. Od roku 2002 je rovněž významným kooperačním partnerem – dodavatelem přesných strojních součástí pro finální producenty transportních systémů. S rekonstrukcí historického výrobního areálu rozšířila Strojírna Oslavany svoji činnost také na nevýrobní aktivity v oblasti inovačního vzdělávání a cestovního ruchu.


VÍTĚZOVÉ KARLOVARSKÉHO KRAJE


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

Abydos s.r.o. Společnost Abydos sídlí v Hazlově u Chebu, na pomezí česko-německých hranic. Zabývá se opracováním a obráběním kovových odlitků, týdně jich opracuje více než 500 tun. Soustředí se především na německy hovořící zákazníky. Výrobky dodává do strojů John Deere, Caterpillar, Audi, Volvo nebo robotů KUKA. Zaměstnává na 200 zaměstnanců. Společnost je na trhu již 23 let.


VÍTĚZOVÉ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

S T A K O společnost s ručením omezeným S T A K O společnost s ručením omezeným je již bezmála 30 let jednou z nejvýznamnějších ekonomicky stabilních společností působící ve stavebnictví zejména v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Díky úspěšné realizaci několika významných developerských projektů se také v posledních 10 letech řadí mezi významné developery v kraji. V pozici generálního dodavatele působí při realizaci desítek občanských i bytových staveb. Ve velké míře se zabývá jejich rekonstrukcí, adaptací a modernizací. Velkým úspěchem společnosti je ocenění Stavba roku 2017 za realizaci Rekonstrukce Galerie Moderního umění v Hradci Králové. Za společností s dobrým a tradičním jménem stojí desítky kvalifikovaných odborníků z oblasti přípravy a realizace staveb a desítky poctivě pracujících řemeslníků stavební výroby.

HAVEX-auto s.r.o. HAVEX-auto je ryze česká a dynamická firma s více jak 27letou tradicí na trhu. Díky touze být vždy o krok napřed a silné prozákaznické orientaci si právem vydobyla pozici TOP dealerství ŠKODA a SEAT. HAVEX-auto udává trendy na trhu jak prodeje, tak i oblasti servisu vozů. V současnosti spouští přelomový prodejní web www.prodej-vozu.cz, který slouží jako unikátní online showroom, když nabízí 3600 fotografií vozů, virtuální prohlídku, chytrý doporučovač vozů a v neposlední řadě online chatbox. Ani v servisu nezůstává pozadu, když si zákazník cenu opravy může díky online kalkulátoru oprav spočítat předem.


VÍTĚZOVÉ LIBERECKÉHO KRAJE


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

JABLOTRON ALARMS a.s. Jablotron je ryze českou skupinou technologických firem s vlastním vývojem i výrobou a tradicí od roku 1990. S důrazem na uživatelský komfort se zaměřuje především na špičkové zabezpečovací systémy včetně navazujících bezpečnostních služeb. Jablotron se také jako inovační lídr v oboru zaměřuje na rozvoj cloudových služeb a IoT aplikací. Skupinu dnes tvoří 17 firem, z nichž největší je JABLOTRON ALARMS a.s., která patří k nejvýznamnějším dodavatelům alarmů v ČR i ve světě. V roce 2016 navíc vznikla NADACE JABLOTRON, která zastřešuje a rozšiřuje probíhající dárcovské a CSR aktivity.

Ještědská stavební společnost, spol. s r. o. Ještědská stavební je regionální společností s již téměř 30letou působností. Realizuje na jedné straně technickou infrastrukturu, vodovodní a kanalizační síť včetně příslušných objektů, na straně druhé pozemní stavby od rodinných domů po průmyslové objekty. Má i vlastní developerské projekty, u kterých se snaží využívat brownfieldy a tyto deprimující zóny nápadem a kvalitní architekturou znovu přivést k životu. Již 20 let je držitelem certifikátu ISO, téměř tutéž dobu používá informační a řídící systém IPOS.

TRAFICON TOBACCO RETAIL s.r.o. TRAFICON TOBACCO RETAIL s.r.o. je přední ryze česká síť prodejen tabákových výrobků, tiskovin a loterijních služeb. Historie společnosti sahá do roku 1996, kdy její zakladatel a současný majitel Daniel Tomeš začal provozovat první trafiku v Liberci a postupem času vybudoval velkou síť moderních prodejen umístěných na klíčových místech po celé ČR - nyní jich je více než 140. Šanci podílet se na úspěchu značky TRAFICON má v současnosti v podstatě každý schopný obchodník na základě franšízingové smlouvy.


VÍTĚZOVÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

THERM, spol. s r. o. Společnost Therm, spol. s r.o. vznikla v roce 1991 a za dobu existence si vybudovala stabilní místo na stavebním trhu s řadou kvalitních referencí. Svým širokým profesním záběrem umí nabídnout kompletní servis od vyřízení dotací, vypracování projektové dokumentace, jednání se stavebním úřadem, po realizaci díla včetně koordinace profesí na stavbě, dodávky technologií, záruční a pozáruční servis. Mezi hlavní služby společnosti patří komplexní revitalizace panelových domů, rekonstrukce plochých střech a v neposlední řadě i výroba plastových a hliníkových oken.

B2B Partner s.r.o. Firma B2B Partner byla založena v roce 2008 za účelem nabídnout směs všeho, co pro vybavení firmy může být potřeba, od kancelářských židlí a stolů, až po žebříky, plošiny či schodišťové rudly. Chce poskytnout možnost pořídit vše na jednom místě, doručit ideálně do 24 hodin od objednání a být tak i ideálním PARTNEREM pro každou firmu, která chce vylepšit, zkrášlit, nebo od nuly plně vybavit své prostory.

Tomáš STRAUB s.r.o. Tomáš STRAUB s.r.o. je dynamická a inovativní stavebně-výrobní společnost. Mezi její hlavní činnosti patří vývoj, výroba a montáž prefabrikovaných předsazených lodžií, výroba a distribuce široké škály betonových směsí a prefabrikátů ve vlastní betonárně v Hlučíně, kde zároveň vyrábí i vlastní značku hliníkového zábradlí Designo® a v roce 2020 zde uvedli do provozu moderní míchárnu fasádních omítek a barev v zastoupení rakouského výrobce CAPAROL. Mezi významné stavební činnosti firmy patří především revitalizace bytových domů, výstavba rodinných domů a objektů občanské vybavenosti, rekonstrukce a sanace budov, dopravní stavby regionálního charakteru (cyklostezky), montáže tepelných čerpadel.


VÍTĚZOVÉ OLOMOUCKÉHO KRAJE


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

ARDON SAFETY s.r.o. ARDON SAFETY s.r.o. patří mezi přední velkoobchodní společnosti s pracovními oděvy, ochrannou a pracovní obuví a prostředky osobní ochrany ve střední Evropě. Společnost vyrábí osobní ochranné pracovní pomůcky pod vlastní značkou ARDON® a dále prodává sortiment předních světových výrobců, jako jsou 3M, ATG, KRATOS, SEMPERIT, SCHUBERTH a další. Zabývá se současně i analýzou rizik na pracovišti, pomáhá partnerům identifikovat bezpečnostní rizika ve výrobním procesu a přicházet s optimálním řešením.

EMOS spol. s r.o. Společnost byla založena v roce 1991 jako servisní a obchodní společnost se sortimentem domácího elektra. Pod značkou EMOS jsou dnes nabízeny zejména světelné zdroje a svítidla pro domácí i průmyslové použití, prodlužovací přívody, svítilny, antény, drobná elektronická zařízení-multimetry, zkoušečky, zvonky atd. EMOS spol. s r.o. je společně se svými sesterskými společnostmi na Slovensku, v Polsku, Slovinsku a Maďarsku součástí holdingu EMOS. Prostřednictvím sítě distributorů dodávají společnosti holdingu své výrobky do 23 zemí Evropy.

EGT Express CZ s.r.o Společnost realizuje logistické služby z EU do zemí bývalého Sovětského svazu, do Číny, Mongolska, na Blízký a Dálný východ. Zaměřuje se na pozemní dopravu, nadrozměrné a projektové transporty, expresní dopravu, leteckou, železniční a námořní přepravu. Má vlastní sít poboček, hlavně v Asii a postsovětských zemích. Centrum společnosti je v České republice, kde se realizují překládky, celní služby a skladování.


VÍTĚZOVÉ PARDUBICKÉHO KRAJE


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

GMS velkoobchod , s.r.o. Již 25 let je firma GMS jedním z největších dodavatelů v oblasti průmyslových, vzduchotechnických a hydraulických hadic, příslušenství k hadicím a pryží v České a Slovenské republice. Současně disponuje výrobou hydraulických hadic a těsnění. Sortiment firmy obsahuje přes 35 000 položek, a proto je její nabídka naprosto nejširší v celé střední Evropě. Garancí Maximální Spokojenosti je kolektiv skladníků, pracovníků odbytu, řidičů a obchodních zástupců.

VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o. Od roku 1993 se podařilo vybudovat prosperující ryze českou společnost, jejíž hlavní oblastí činnosti je export a import domácích potřeb. Rozsáhlý sortiment je tvořen zbožím od renomovaných českých výrobců, výrobců ze států EU a ze zemí celého světa. Díky flexibilnímu smýšlení se jedná o dynamicky se rozvíjející společnost, která disponuje nejširší nabídkou domácích potřeb v České i Slovenské republice ve skvělé kvalitě za férové ceny. Dobrá máma pečující o rodinu je synonymem pro ORION.

SOMA spol. s r. o. Strojírenská společnost SOMA je světovou špičkou ve výrobě technologií pro flexibilní obalářský průmysl s dlouholetou tradicí a stabilním výrobním programem založeném na vlastním know-how. Česká firma s globálně konkurenceschopnými technologickými celky s vysokou přidanou hodnotou, vlastním vývojem, výrobou a servisem. Po značném úsilí, se SOMĚ podařilo vyvinout globálně konkurenceschopné finální výrobky, flexotiskové stroje SOMA, které je možné nalézt na všech kontinentech světa. Cíl společnosti je mít přímý kontakt se zákazníkem a nacházet originální řešení, která umožní získat jejich zákazníkům výhodu před konkurencí.


VÍTĚZOVÉ PLZEŇSKÉHO KRAJE


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o. BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o. je ryze česká rodinná společnost zabývající se strojní výrobou již téměř 30 let. Vyrábí sériové součásti stavebních a výrobních strojů dle výkresové dokumentace, dále např. přesné komponenty pro operační stoly nebo drážní vozidla. Základním přístupem je nabídnout zákazníkovi to nejvýhodnější řešení, a to vždy při dodržení nejvyšší kvality. Hlavní přednost firmy je komplexní výroba, tzv. „vše pod jednou střechou“ od návrhu výrobku, přes samotnou produkci v podobně laserového pálení a ohýbání plechů, dělení a ohýbání trubek, CNC obrábění, robotické svařování, tryskání, lakování i finální montáž a kontrolu 3D měřícími přístroji.

ProCeram a.s. Společnost ProCeram a.s. je předním dodavatelem obkladů, dlažeb, sanitární techniky, kuchyní a interiérů v České republice a na Slovensku. Komplexnost služeb je dána hlavně přidanými službami, které klientům poskytují. Samostatnou divizí je výrobní závod TechnoArt, kde se následně zpracovávají obklady a dlažby, ze kterých společnost dokáže vyrobit kuchyňské pulty, umyvadla, recepce, bary, umyvadlové desky, obložení krbů, parapety, schody, bazénové tvarovky, mozaiky a mnoho dalšího. Firemní showroomy vynikají vysokou úrovní vzorování a o klienty se stará kvalitní proškolený personál.

CM TRANSPORT TACHOV s.r.o. Společnost počátkem příštího roku oslaví 30 let od svého vzniku. Jedná se o ryze českou společnost s českým kapitálem a pevným postavením na trhu. Služby jsou zaměřeny především na mezinárodní i vnitrostátní přepravu a logistiku, ale nabízí i možnost pronájmu ploch a prostor pro skladování. V současné době společnost disponuje 175 jízdními soupravami a 410 výměnnými nástavbami, ročně její řidiči najedou přes 30 mil. km. V rámci rozvoje sítě byla v roce 2018 založena dceřiná společnost na Slovensku, kde nyní provozuje již 30 jízdních souprav.


VÍTĚZOVÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

MK, s.r.o. Společnost MK, specialista na prodej keramických obkladových materiálů zn. RAKO, působí na českém trhu již od roku 1993. Postupně rozšířila sortimentní nabídku o stavební chemii a koupelnové vybavení převážně tuzemských výrobců. V současné době zajišťuje velkoobchodní dodávky partnerům a stavbám po celé České republice. Může se pochlubit ročním prodejem přesahujícím 1, 3 mil. m2 keramických obkladů a dlažeb. Její obrat v roce 2019 činil necelých 400 mil. Kč. Tato rodinná firma pocházející z města keramiky, Rakovníka, úspěšně zvládla i mezigenerační výměnu a těší se na další rozvoj. Co je ale nejdůležitější, pořád je to baví!

INTERACTION s.r.o. Společnost INTERACTION s.r.o. se zabývá komplexními dodávkami lakovacích materiálů, příslušenství a technologií do lakoven, karosáren a dalších průmyslových provozů. Dále se společnost zaměřuje na projekční, servisní a vzdělávací činnosti v daném oboru. Byla založena v letech 1992 nejdříve jako fyzická osoba a později v roce 1994 jako obchodní společnost. INTERACTION s.r.o. poskytuje spolu s lakovacími materiály také komplex služeb, které s procesy lakování neoddělitelně souvisejí. Firemním cílem je trvalý růst obchodních aktivit a udržení stabilního postavení na tomto trhu.


VÍTĚZOVÉ ÚSTECKÉHO KRAJE


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

SEKO Aerospace, a.s. Vlastimil Sedláček založil svou společnost v roce 1991 v podstatě v garáži. Po získání úvěru a nákupu prvního CNC stroje začal s rodinou podnikat. Jeho dva synové byli tehdy nejmladší operátoři na CNC stroji na světě. Mladšímu bylo tehdy 10 a staršímu 12. Výroba SEKO Aerospace, a.s. je založena především na inovacích, vlastních patentech, Hi-tech technologiích. Díky tomu se společnost prosadila v těch technicky nejnáročnějších odvětvích, jako je letectví, kosmonautika a energetika. Jejich díly létají téměř ve všech dopravních letadlech. Dnes mají několik firem, čtyři v České republice, dále v Německu, Indii a Brazílii. Momentálně připravuji další dvě, jednu na Balkáně a druhou v Americe. SEKO Aerospace, a.s. je stále rodinná firma, synové dnes řídí jednu z firem a pan Sedláček se stará o zahraničí a realizuje své vize.


VÍTĚZOVÉ KRAJE VYSOČINA


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

ALFA IN a.s. Společnost ALFA IN a. s. působí na českém trhu od roku 1998. Od svého vzniku se zaměřuje na vývoj a výrobu svařovací techniky a plynových filtrů. Postupně do svého výrobního programu zařadila elektrocentrály a plasmové řezací stroje. Společnost je též výhradním dodavatelem technologie orbitálního svařování značky ORBITEC. Významnou část sortimentu tvoří příslušenství ke svařovací technice, např. hořáky, kukly. Téměř polovinu své produkce firma vyváží do evropských zemí i mimo ně. Budoucnost firmy ALFA IN je založená na lidech, kvalitních výrobcích, slušnosti a společenské odpovědnosti.

TOKOZ a.s. Společnost TOKOZ a. s. je tradiční český výrobce stavebního kování, visacích zámků a dalších speciálních zamykacích mechanismů. Řada produktů splňuje nejvyšší nároky specifikované normami pro testování odolnosti. K modernějším výrobkům patří především cylindrické vložky TOKOZ PRO, které se hrdě řadí mezi nejpokročilejší zámkové mechanismy na světě a jsou chráněny několika patenty. Elektronikou ochytřená verze ePRO konkuruje světové špičce. Díky komplexnosti vyráběného sortimentu lze navíc se zámky TOKOZ zajistit celý areál na zákazníkem definovaný systém zamykání, třeba na jeden klíč. Modernizace firmě otevřela dveře i do dalšího odvětví, kterým je zakázková výroba komponentů a výrobkových sestav pro nadnárodní firmy včetně automobilového průmyslu. Firemní slogan: Usilujeme o uplatnění našeho know-how a vytváření know-how nového, abychom plně uspokojili naše zákazníky a poskytli tak možnost seberealizace šikovným, vzdělaným a pracovitým lidem.

XTline s.r.o. Společnost XTline s.r.o. byla založena v roce 2001. Od roku 2008 je značka nářadí XTline registrována na evropském trhu. Původním zaměřením společnosti byl lokální velkoobchod ručního nářadí a nástrojů. Z tohoto regionálního podnikání postupem času vzniklo široké portfolio zákazníků, kterým se věnují školení obchodní zástupci a distributoři s působností po celé České republice i v rámci ostatních států Evropy. Hlavní činností společnosti XTline je velkoobchodní prodej železářského, stavebního, zahradního nářadí a nástrojů XTline, STAVTOOL, HONITON, GK tools, které svou kvalitou splňují přísné požadavky jak na náročný profesionální provoz, tak i širokou škálu využití pro domácí mistry.


VÍTĚZOVÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

KASKO spol. s r.o. Česká firma s dlouhou tradicí působí na trhu od roku 1992. Svým zákazníkům poskytuje komplexní služby v oblasti vývoje a konstrukce, výroby forem a nástrojů, vstřikování plastů, montáže a kompletace dílů. Svou produkci směřuje převážně do automobilového průmyslu. Sledují a inspirují se trendy ve svém oboru. Kladou důraz na inovace, automatizace a kvalitně odvedenou práci. Jejich velkou devizou je flexibilita.

GEMINI oční klinika a.s. Celkem 11 klinik Gemini poskytuje špičkovou oftalmologickou péči erudovaných lékařů a zdravotních sester v kombinaci s nejmodernějšími přístroji a postupy. Ročně pomohou desítkám tisíc pacientů s jejich zrakovými vadami nebo nemocemi díky široké škále operací. Specializují se především na operace šedého zákalu, odstranění dioptrií pomocí laseru, léčbu sítnice, drobné estetické zákroky a další oční operace. Klinika Gemini dlouhodobě spolupracuje s předními odborníky ze zahraničí a podílí se na výzkumu a vývoji oční medicíny. Zakladatel a přednosta MUDr. Pavel Stodůlka má za sebou mnoho unikátních operací, které provedl jako první chirurg v ČR, v Evropě i na světě.

RETIGO s.r.o. Historie společnosti Retigo se začala psát v roce 1994. Firma se úzce specializuje na tržní segment parních konvektomatů. Důraz klade na vysokou kvalitu a cenovou dostupnost produktů. Retigo má české majitele, je tak jedním z posledních nezávislých výrobců konvektomatů na světě. Díky finanční stabilitě a technologickému zázemí může společnost flexibilně reagovat na potřeby svých zákazníků. Jedním ze základních předpokladů úspěchu je špičková úroveň prodejních a poprodejních služeb.


HELAS AGENTURA HELAS Zakladatel Agentura Helas byla založena v roce 1997 s cílem sdružovat české podnikatelky a podnikatele, vytvářet obchodní příležitosti a rozvíjet vztahy mezi podnikateli a ekonomickými odborníky. Na této myšlence byla založena Podnikatelské platforma Helas. K její naplňování jí slouží projekty: Helas New Encounters Club, Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club, Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů a nově Ocenění Českých Exportérů. Cílem všech projektů, které spojuje myšlenka a vize „Budujeme hrdé Česko“, je kultivování českého podnikatelského prostředí, podpora a ocenění českých firem s důrazem na etický byznys. Podnikatelská platforma Helas sdružuje české podnikatele, podnikatelky, manažery a majitele firem. Osobnosti, které jsou zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především, které se jen tak nevzdávají. Firmy, které jsou členy, jsou prověřené odborným garantem a jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli.  V platformě je každoročně osloveno cca jedenáct tisíc českých firem. Díky tomu vznikla vzácná možnost vytvořit si vlastní – společné mikroklima, kde se dobré české firmy mohou vzájemně podržet. Spolupracovat spolu, vědět, kdo je kdo, na koho je možné se spolehnout, hledat nové zdroje, nepřestat věřit. Chránit svou svobodu a postupovat kupředu díky důvěryhodným doporučením a vztahům a zapojeným odborníkům a profesionálům. Podnikatelská plaforma vytváří síť spolehlivých kontaktů a přátelských vztahů. www.oceneniceskychpodnikatelek.cz I www.hnec.cz I www.oceneniceskychlidru.cz www.oceneniceskychexporteru.cz I www.helas-ladies-club.cz


BUDUJEME HRDÉ ČESKO

PODNIKATELSKÁ PLATFORMA HELAS OD ROKU 1997

CO TO JE?

CO TO DĚLÁ?

Neuvěřitelně rychle navážete obchodní a přátelské vztahy

Vztahy založené na důvěře, kvalitě a transparentnosti podnikání

Každý rok sem přijde kolem tří set nových společností

Inspirace a podněty na dosah ruky

Dějí se tu hodně zajímavé věci

Podobně zaměření, uvažující a pracující lidé

Propojení zástupců českého průmyslu, služeb, rodinných firem, korporací a dalších institucí

Nové příležitosti

Setkání s lidmi, kteří Vám budou blízcí

Nezávislá a uzavřená skupina podnikatelů

Společná chuť vzájemně komunikovat a podporovat se

JAK TO FUNGUJE?

Solidarita, podpora a spolupráce nejsou prázdná slova

Pomůžeme Vám najít, co potřebujete

Vyřešíte si problém, když vznikne

Program časově nezatíží (zapojit se můžete osobně či on-line)

Když sem přijdete, Vaše investice se Vám rychle vrátí

BUDE VÁS TO BAVIT

Setkání s osobnostmi, které sdílejí zajímavé myšlenky

Koncerty, dostihy, golfový turnaj, netradiční aktivity

Konference, odborné akce a semináře

Kulaté stoly a diskuze


Vodafone Czech Republic Generální partner Vodafone Czech Republic je od roku 2005 součástí jedné z největších telekomunikačních skupin na světě Vodafone Group. V Česku poskytuje služby více než 3,9 milionu zákazníků. Od roku 2007 přináší komplexní telekomunikační služby pro firemní zákazníky prostřednictvím řešení Vodafone OneNet a nyní provozuje přes 1,5 milionu firemních SIM karet. Po integraci UPC Česká republika v červenci 2019 se Vodafone rozrostl o 1,5 milionu domácností připojených k síti nové generace, která poskytuje více než půl milionu zákazníků služby vysokorychlostního pevného internetu, půl milionu zákazníků kabelovou televizi a dvě stě tisícům uživatelů pevné telefonní služby. Vodafone několikrát dostal ocenění Best in Test (umlaut) za kvalitu hlasových služeb a datových přenosů. Řídí se dlouhodobou strategií udržitelného podnikání a hlásí se ke globálním Cílům udržitelného rozvoje (SDGs). Více na www.vodafone.cz.


Přizpůsobte svou firmu novým potřebám Naše služby vám pomohou podnikat online Ready? Budoucnost je úžasná.

vodafone.cz/podnikatele


CRIF – Czech Credit Bureau Odborný garant Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. je součástí celosvětové skupiny CRIF, která byla založena v roce 1988 a od té doby prošla velmi dynamickým rozvojem. Dnes již působí na 4 kontinentech ve 35 zemích světa, kdy přes 5 000 zaměstnanců vytváří služby pro více než 55 000 společností a 310 000 spotřebitelů. CRIF poskytuje v České republice a Slovenské republice svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z ČR a SR čerpající z více než 90 informačních zdrojů. Součástí služby Cribis je i prověřování právnických a fyzických osob z pohledu Zákona č. 253/2008 Sb. (Zákon proti praní špinavých peněz). Volitelným modulem aplikace Cribis je také mezinárodní služba SkyMinder umožňující prověřování více než 200 milionů společností z 230 zemí a území světa. Firma nabízí rovněž komplexní řešení pro oblast řízení obchodních rizik s přístupem do Registru exekucí a Katastru nemovitostí. Pod značkou iRating je pak možné využít pokročilé nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností a municipalit. Společnost CRIF je také organizátorem Bankovního registru klientských informací, jehož prostřednictvím si banky vyměňují informace o bonitě a důvěryhodnosti svých klientů a Nebankovního registru klientských informací, který shromažďuje od věřitelských subjektů údaje o klientech a zajišťuje jejich zpracování. Společnost rovněž provozuje registr finančních poradců ELIXIR, který je přehlednou databází profesních údajů finančních poradců, makléřů a agentů na českém trhu. Registr platebních informací REPI byl společností CRIF založen za účelem sdílení platebních informací mezi jednotlivými členy, kteří poskytují svým klientům služby založené na splátkách - půjčkách, nákupech na splátky nebo nákupech na fakturu. Divize CRIF Transformation Services spolupracuje s finančními institucemi, utilitami a telco operátory při optimalizaci a digitalizaci jejich systémů pro řízení kreditního rizika.l, monds Aleš Bergl, Bergl Diamonds Partner

udní znalec v oboru diamantů drahých kamenů a Kreativní designér a soudní znalec v oboru diamantů, drahých kamenů a šperků, jehož rukama prochází všechny klenoty klenoty z našeho v Klimentské ulici, se věnuje prochází všechny z ateliéru našeho ateliéru v výrobě a designu šperků již déle než 30 let. uje výrobě a designu šperků již déle než 30 let. Za tu dobu se může pochlubit nejen mnoha úspěchy, ale také nasbíranými zkušenostmi, které využívá při tvorbě návrhů klenotů přesně podle vašeho přání.

e pochlubit nejen mnoha úspěchy, ale také mi, které při tvorbě návrhů klenotů Věnujevyužívá se také výrobě korporátních šperků, kterými můžete odměnitpřesně své obchodní partnery nebo ocenit své zaměstnance hodnotným a originálním dárkem.

Svět luxusu a designu je připraven Vám odhalit odborník světového formátu Aleš Bergl.

korporátních šperků, kterými můžete odměnit své ebo BERGL ocenit své zaměstnance hodnotným a DIAMONDS /Dolcze traditional manufacturing s.r.o., Klimentská 1974/20, 110 000 Praha 1 / www.bergldiamonds.cz

je připraven Vám odhalit odborník světového

ze traditional manufacturing s.r.o., 000 Praha 1 / www.bergldiamonds.cz

DAQUAS Partner DAQUAS je společenství, které už od roku 1991 pomáhá, aby IT skutečně pomáhalo. Činnost každé firmy je totiž do značné míry závislá na kvalitní podpoře od IT. Ta závislost ale vede k frustraci, když to mezi dodavatelem a odběratelem služby neklape, ať jde o dva různé subjekty, či o oddělení jedné firmy. Obvykle se hovoří o nedostatku peněz, ale ve skutečnosti jde spíš o nedostatek dobré komunikace, porozumění potřebám. DAQUAS šetří pokusy a omyly a přidává rychlost. Vše pro to, aby IT mohlo pružně reagovat na změnu v požadavcích uživatelů. Chcete lepší dostupnost, výměnu a ochranu informací? Komunikaci a spolupráci v týmech? Pevnější vztahy s klienty či snižování nákladů? Stačí říct a DAQUAS vám pomůže. Má k tomu partnery, kteří pokrývají škálu specializací a služeb, i celé území republiky. A především: rozumí IT i vám.FORTINET Partner Fortinet (NASDAQ: FTNT) poskytuje zabezpečení největším podnikům, poskytovatelům služeb a státním institucím na celém světě. Vybavuje zákazníky inteligentní, vysoce účinnou ochranou proti všem druhům hrozeb, která je schopná vyhovět neustále rostoucím nárokům na výkon v neohraničených sítích – dnes i do budoucna. Pouze bezpečnostní architektura Fortinet Security Fabric dokáže poskytovat zabezpečení bez kompromisů na ochranu proti nejzávažnějším bezpečnostním rizikům v síťovém, aplikačním, cloudovém i mobilním prostředí. Společnost Fortinet je největším světovým výrobcem bezpečnostních zařízení z hlediska počtu dodaných kusů. Na její řešení spoléhá při ochraně svých podniků více než 440 000 zákazníků. Fortinet Network Security Institute, technologická společnost i vzdělávací společnost, má jeden z nejrozsáhlejších a nejširších školicích programů v oboru kybernetické bezpečnosti v oboru. Další informace naleznete na stránkách http://www.fortinet.com, v blogu Fortinet Blog a stránkách laboratoří FortiGuard.


Využijte Secure SD-WAN pro efektivnejší propojení svých pobocek

Spolehlivé Secure SD-WAN rešení je pro urychlení prístupu geograficky rozptýlených pobocek k základním podnikovým aplikacím a službám naprosto nezbytné. Zapotřebí je konektivity, bezpečnosti a možnosti sjednocené správy, aby byla poskytována co možná nejlepší uživatelská zkušenost, navíc s možností zacházet s jednotlivými pobočkami jako se samostatnými entitami vždy, když to situace vyžaduje.


JŠK advokátní kancelář Partner JŠK je středně velká advokátní kancelář poskytující služby klientům ve všech oblastech obchodního práva, zejména v oblastech M&A, financí a bankovnictví, pojišťovnictví, stavebnictví, nemovitostí, práva duševního vlastnictví a energetiky. Kancelář působí na českém trhu už 16 let a mezi její klienty patří banky, pojišťovny, private equity fondy a nadnárodní korporace, stejně jako středně velké podniky a individuální investoři. JŠK je členem unikátní sítě obdobně specializovaných advokátních kanceláří PONTES, the CEE lawyers, která zahrnuje kanceláře z většiny zemí střední a východní Evropy. V současnosti působí členové PONTES v Bratislavě, Budapešti, Bukurešti, Praze, Sofii, Varšavě a Vídni. Advokátní kancelář JŠK je doporučována v rámci publikací Legal 500 a Chambers and Partners, nejprestižnějších mezinárodních žebříčků advokátních kanceláří.VISUAL VISUALAND ANDBRAND BRAND ARCHITECTS ARCHITECTS


K KL L II M MS SZ Z studio studio

Styl Stylse semění. mění. Dobrý Dobrýdesign designjejejazyk, jazyk,ne nestyl. styl.

logo logo | brand | brand identity identity | print | print | web | web digital digital | campaign | campaign | photography | photography

w w w w w.klimsz.com w.klimsz.com


AUTOSALONY KOPECKÝ Partner Rok 2020 je i přes všechno, co se děje kolem nás, pro Autosalony KOPECKÝ velice důležitým milníkem. Před prázdninami plánované otevření našeho nového multibrandového autosalonu v Pardubicích jsme museli posunout, ale děláme vše pro to, abychom to zvládli ještě před koncem roku 2020. Tím, že je to náš první autosalon postavený na zelené louce, mrzí nás, že se budeme muset obejít bez plánovaného Grand Openingu, ale to nám jistě neuteče a všichni se tak můžeme těšit na dobu, až to bude možné a vhodné. Velké dík v letošním roce patří samozřejmě i našim zaměstnancům, kteří jsou nedílnou součástí firmy a kteří byli schopni se vzájemně zastupovat v době, kdy se nám i jim nevyhýbala karanténní opatření a ti ostatní museli zajistit veškeré služby, které od nás naši zákazníci očekávali. Právě dokončovaný multibrandový autosalon je místem pro všechny zákazníky a milovníky vozů značek BMW a PEUGEOT. Pro ty, kteří si rádi všechno osahají, prohlédnou, dostanou dostatek kvalitních a prověřených informací. Kteří při nákupu nového vozu očekávají, že zažijí ten pocit výjimečnosti, kdy jim dáme najevo, jak jsou pro nás důležití a jak si jich vážíme. Kteří, když se jim s jejich vozem cokoli stane nebo si nebudou vědět s něčím rady, tak budou očekávat nadstandardní služby a přístup. Toho všeho jsme si vědomi a je to absolutně v souladu se strategií autosalonů KOPECKÝ a především jejich majitele, pana Miroslava Kopeckého. Vy, kteří patříte k lídrům ve svých oborech, tak si určitě dokážete vážit přístupu a služeb, které naše společnost nabízí. Autosalony jsou ale především o krásných a rychlých autech, a tak bychom vás rádi pozvali, jak jen to půjde, do našich autosalonů, abyste se seznámili s posledními novinkami od značky BMW nebo i PEUGEOT, který se nám osvědčil jako skvělé řešení pro naše zákazníky BMW do jejich firem, a to nejen v rámci užitkových vozů. Značka BMW i v letošním roce představila spoustu novinek. V 1.pololetí nové modely BMW 5 a BMW 6, minulý měsíc vyrazilo do ulic nové BMW 4 a těsně před koncem roku budou představeny sportovní verze BMW M3 a BMW M4. Autosalony KOPECKÝ nabízejí své komplexní služby nyní již v Praze, Ústí nad Labem, Bystřici nad Pernštejnem, ve Vysokém Mýtě a nově také v Pardubicích, kde jsou obě značky pod jednou střechou. Doufáme, že se s Vámi brzy potkáme a že si budete moci vyzkoušet všechny naše služby, na které se snadno zvyká.LOGIO Partner Logio pomáhá chytře řídit dodavatelské řetězce. Naše nástroje optimalizují firemní procesy od těžby surovin, přes průmyslovou výrobu, velkosklady, až po koncové zákazníky v maloobchodě. Ve složitém řetězci událostí a návazností hledáme matematické principy a počítáme optimální nastavení. Naši konzultanti pak tato doporučení pomáhají realizovat a přeměnit v úspory. V Supply Chain Managementu se pohybujeme více než 15 let a máme za sebou tisíce projektů. Umělá inteligence a naše ověřené postupy šetří peníze, zmenšují sklady, zkracují trasy a snižují uhlíkové stopy. To je nejen ekonomicky, ale i ekologicky výhodné. V Logio věříme, že pokročilá matematika, selský rozum a tvrdá práce jsou tím nejlepším receptem pro funkční a udržitelnou ekonomiku 21. století. Logio je firma inovativní. Náš výzkum a vývoj od samotného založení firmy tvořil základ naší operativy. Používáme pouze metody, které jsme si sami vyvinuli nebo vylepšili. A právě rok 2020 je pro nás v tomto ohledu přelomový. V těchto měsících a týdnech dokončujeme platformu, která všechna naše řešení propojí do jednoho komplexního systému. Ta umožní klientům sledovat celý dodavatelský řetězec v reálném čase a širších souvislostech. Je to vskutku vrcholné dílo naší firmy.


Skladová logistika a automatizace Návrh vnitřního a vnějšího uspořádání skladových objektů, výběr skladových technologií a manipulační techniky, optimalizace procesů.

Řízení zásob Optimalizace procesu řízení zásob.

Distribuční strategie Vytvoření efektivně – nákladového distribučního modelu s definovanou úrovní služeb.

S&OP Propojení plánů jednotlivých oddělení firmy od strategického řízení až po denní operativu.

Výroba a výrobní logistika Identifikace plýtvání ve výrobním procesu a jeho optimalizace.

Údržba Audit údržby a zpracování návrhu Strategie údržby.

Evropská 2588/33a 160 00 Praha 6 – Dejvice

+420 266 710 688 logio@logio.cz www.logio.cz


ČESKÁ MINCOVNA Partner Česká mincovna sídlící v Jablonci nad Nisou je tradičním českým výrobcem a prodejcem pamětních mincí a medailí již více než 25 let. Navázala tak na dlouholetou tradici ražby mincí na území Čech, Moravy a Slezska. Po celou dobu své existence je výhradním dodavatelem oběžných a pamětních mincí pro potřeby České národní banky. Je jedinou tuzemskou mincovnou oprávněnou razit mince pro centrální banku. Česká mincovna razí vlastní emise pamětních medailí, replik historických mincí, žetonů a nabízí také spoření do zlata. V roce 2019 u příležitosti 100. výročí vzniku československé měny vytvořila Česká mincovna zlatou minci v nominální hodnotě 100 milionů korun. Mince měří 53,5 cm, váží 130 kilogramů a jedná se o druhou největší minci na světě.

MICROSOFT Partner Posláním společnosti Microsoft je umožnit lidem a podnikům na celém světě realizovat jejich plný potenciál pomocí technologií – software, služeb i zařízení, které mění svět práce, zábavy i komunikace. Microsoft Corporation byla založena roku 1975 a dnes zaměstnává téměř 130 000 lidí ve vice než 100 zemích světa. Česká pobočka společnosti Microsoft Corporation zahájila svoji činnost v roce 1992. V ČR máme zhruba 650 zaměstnanců. Od března roku 2018 nastoupil nový ředitel české a slovenské pobočky – Rudolf Urbánek. Součástí strategie Microsoftu vždy byla odpovědnost vůči zemi, v níž působíme. Podporujeme oblasti, které jsou klíčové pro konkurenceschopnost ČR a v nichž může mít naše zapojení významný dopad. V ČR mezi tyto oblasti patří zejména rozvoj dovedností v oblasti informačních technologií a digitalizace školství a výuky, podpora inovací a začínajících firem, posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků pomocí IT, využívání IT pro zapojení znevýhodněných lidí do práce a spolupráce s neziskovými organizacemi a světa v oblasti internetové bezpečnosti. www.microsoft.cz


Seznamte se s centrem pro týmovou práci Ve službě Microsoft Teams najdete na jednom místě chat, obsah, lidi i nástroje bez ohledu na to, kde právě jste.

Chat pro moderní týmy

Podle potřeby můžete okamžitě komunikovat a informovat všechny zainteresované strany. Chatovat lze v rámci týmu, soukromě s jednou osobou i ve skupinách. Hlasové a video hovory spustíte jedním kliknutím a díky oznámením a historii chatu jsou vždy všichni v obraze. Microsoft Teams máte k dispozici na každém zařízení a s jistotou zabezpečení na podnikové úrovni služeb Microsoft 365.

Centrum pro týmovou práci

Umožněte svému týmu přistupovat k potřebným informacím na jednom místě. Přímo v pracovním prostoru týmu je k dispozici chat, obsah i nástroje. V aplikaci jsou integrované služby SharePoint, OneNote, OneDrive pro firmy a navíc přímo v ní můžete zobrazovat i upravovat dokumenty Office.

Možnosti individualizace

Pracovní prostředí můžete doplnit o obsah a funkce, které odpovídají každodenním potřebám vašeho týmu. Karty a Konektory nabízejí rychlý přístup k nejčastěji používaným dokumentům, webům i aplikacím třetích stran jako jsou Trello, Polly nebo Bitbucket.


NSG MORISON Partner Jsme českou, stabilní a respektovanou poradenskou společností, která působí na českém trhu přes 26 let. Náš individuální přístup je věnován firmám všech velikostí, od velkých korporací, přes střední firmy, až po rodinné firmy, napříč všem oborům. Mnohé firmy jsou s námi po celou dobu jejich podnikání.

Jsme členem mezinárodní asociace nezávislých poradenských firem Morison KSi, která umožňuje našim klientům pomoci s podnikáním po celém světě. Naše ucelené služby zahrnují: DAŇOVÉ, ÚČETNÍ A MZDOVÉ PORADENSTVÍ OCEŇOVÁNÍ FIREM PRÁVNÍ SLUŽBY AUDIT HR A NOMINEE SLUŽBY NSG Morison, Jakubská 2, 110 00 Praha 1, www.nsgmorison.cz


Poradenství pro firmy, které nespoléhá na štěstí.


PALATINUM Partner PALATINUM ADVISORY - jsme konzultační společnost v oblasti performance management specializující se na: • rozvoj obchodníků, manažerů a prodeje • nastartování „double digit growth“ u firem, vychází z přístupu anglosaského školství • rozvíjení kompetencí a zároveň i hodnot zaměstnanců • obohacení trhu o novinky z TOP 10 univerzit • podporu manažerů v implementaci změn Pomáháme ve zvýšení obratu, zvýšení počtu nových zákazníků, ve vyšším zisku, ve vyšší hodnotě společnosti v níže uvedených expertních oblastech: • Sales management, Management, Key Account management, Obchodníci, Obchod, Zaučení nováčků, Opravení neplnícího týmu, Upgrade týmu, Příprava týmu na kampaň, Strategie firmy, Leadership To vše v sedmi segmentech trhu – farmacie, bankovnictví, rychloobrátkové zboží, průmysl, auta, IT, služby. Obrazně řečeno – v jedenácti expertních oblastech Vám uděláme skvělou preventivní prohlídku či navrhneme přesnou léčbu. Víme, jaké léky Vám zaberou, protože každá z oblastí má svoji indikaci a léky. Kvalitně, precizně, na míru. S viditelnými výsledky. Spolupracujeme s Oxford University. Investujeme do inovací a nových produktů. V našem logu je formou dvou barevných křivek symbolicky vyobrazen i jeden ze sedmi římských pahorků – Palatin – který dal název celé společnosti. Již v antických dobách se stal místem, kde se římští učenci setkávali, vzdělávali se a diskutovali o aktuálních problémech. A přesně tuto funkci již přes 26 let plníme i my pro naše zákazníky. Naším posláním je totiž dělat svět lepším místem pomocí vzdělávání. Podívejte se na naše webové stránky www.palatinum.cz. A stáhněte si analýzy a testy zdarma, které Vám usnadní práci při řízení a zlepšování Vašich týmů. Nebo si „klikněte“ na https://eshop.palatinum-campus.cz, kde pro usnadnění vzdělávání v době Covidu jsme pro Vás připravili smart eshop - online a prezenční kurzy, jednoduše a moderně.


Usnadněte si práci při řízení a zlepšování Vašich týmů Novinky a trendy ze světa vzdělávání

TEĎ NA JEDNOM MÍSTĚ

PALATINUM ADVISORY ZDARMA

Specialisté na sales a management

Analýzy, nástroje a testy Inspirace Zajímavosti Videoknihovna

Expertní oblasti, kde můžeme pomoc 1. Sales management 2. Management 3. Key Account management 4. Obchodníci 5. Obchod 6. Zaučení nováčků

Vyzkoušejte si nás nebo si s námi domluvte konzultaci Konzultace zdarma Výběr kouče nebo trenéra Profesní kvalifikace Kursy, certifikace v eshopu

7. Opravení neplnícího týmu 8. Upgrade týmu 9. Příprava týmu na kampaň 10. Strategie firmy 11. Leadership


PRESENTIGO Partner PRESENTIGO je společnost, která vyvíjí vlastní unikátní aplikaci pro obchodníky, díky níž mohou svoje produkty prezentovat ve 3D a dnes i rozšířené realitě. Aplikace získala v roce 2019 US patent. Mezi klienty patří Linet, Hexagon, Škoda Auto, Deutsche Telecom, T-Mobile, Continental, Tieto, Bonatrans, Vítkovice, Foxconn a další. Více informací na http://presentigo.comTART Partner Společnost TART je předním českým výrobcem a dodavatelem obalových materiálů a balicích strojů nejen pro Českou republiku, ale také další země po celé Evropě. Úspěšná strategie je založena na poskytování kompletního portfolia obalů a širokého spektra služeb na špičkové úrovni. Propracované divizní uspořádání umožňuje řešit problematiku spojenou s procesem balení velmi komplexně a zároveň detailně a precizně. Profesionální zázemí skupiny je tvořeno vlastním inovačním a vývojovým centrem, zkušebnami materiálů a obalů a především odborníky s mnohaletými zkušenostmi v oboru. Silnou stránkou skupiny TART jsou vlastní výrobní závody zajišťující produkci obalů a také síť logistických a distribučních center. Díky špičkovému zázemí, perfektní znalosti jednotlivých materiálů a komplexnímu knowhow tak můžeme našim zákazníkům nabídnout unikátní obalová řešení přesně podle jejich požadavků a potřeb. www.tart.eu


Spolehlivý výrobce obalů

www.tart.eu


VERACOMP Partner Jsme férový VAD distributor IT produktů. Naším cílem je dodávat funkční a bezpečná řešení v oblasti IT. Máme silné IT distributorské kořeny. Již více než 20 let prorůstají do celého regionu střední a východní Evropy – a tvoří Veracomp Group. V Česku jsme začínali dodávkami zejména produktů z oblasti bezpečnosti IT. Časem jsme se rozhodli rozšířit se a odkoupili jsme divizi Red Hat. Dnes se nám daří stále více a máme v portfoliu řešení hned pro několik oblastí – bezpečnost IT, open source, sítě a infrastrukturu, VoIP… To vše od více než 20 výrobců. Víme, co chceme – stát se největším distributorem v Čechách i na Slovensku.ROZVÍJEJTE SVŮJ BYZNYS EFEKTIVNĚ. NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI V NEOBVYKLÉ DOBĚ.

E-platforma

5 555 KČ + DPH / 12 Měsíců Originální a ojedinělý projekt nejenom v rámci České republiky, ale celé Evropy. PROPOJENÍ 11.000 ČESKÝCH FIREM – SPOLUPRÁCE – VZÁJEMNÁ POMOC – SOLIDARITA – ONLINE KOMUNIKACE – ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI – EXPORT – SLUŽBY - HRDÉ ČESKO Podnikatelská E-PLATFORMA Vám umožní po dobu 12 měsíců aktuální přehled o zapojených firmách, budete mít možnost ONLINE CHATU s dalšími podnikateli, vkládat textové nabídky a poptávky své firmy, sdílet své kontakty a získávat nové kontakty, být online propojeni. Představte si, jaké získáte užitečné informace, kontakty, nabídky a podnikatelské benefity!

Online chat Vkládání textových nabídek Vkládání textových poptávek Sdílení kontaktů Získávání kontaktů Vzájemné online propojení Užitečné informace, rozhovory, nabídky Podnikatelské benefity Uvítací jednorázové představení v celkové Podnikatelské platformě Objednávejte na www.hnec.cz/programy


autor předlohy

autor šperku

Nová kolekce šperků

HRDÝ LEV 100% výdělku z prodeje kolekce šperků HRDÝ LEV je použito na rozvoj aktivit BUDUJEME HRDÉ ČESKO.

www.hnec.cz/nakupy-online


„Kdo si přečte příběh značky, zapamatuje si ho. Ke značce si utvoří vztah a začne ji vyhledávat.“

Příběh značku prodává! Odborný časopis o značkách, konceptech obchodů a marketingu v místě prodeje www.pribehyznacek.cz | redakce@pribehyznacek.cz | obchod@pribehyznacek.cz


Nečekejte na úspěch.

Jděte si pro něj.


OD LEDNA 2020 NA NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGII

NEPOSTRADATELNÝ ON-LINE PRŮVODCE KAŽDÉHO PODNIKATELE A EXPORTÉRA AKTUÁLNÍ INFORMACE O PODNIKÁNÍ A OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTECH DOMA I VE SVĚTĚ JIŽ TÉMĚŘ 20 LET USNADŇUJE PODNIKATELŮM JEJICH PODNIKÁNÍ 270 000 NÁVŠTĚV WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSÍČNĚ SNADNĚJŠÍ PODNIKÁNÍ DÍKY NOVÝM ON-LINE NÁSTROJŮM CHYTRÉ VYHLEDÁVÁNÍ A NOVÝ DESIGN WEBU PRO LEPŠÍ NAVIGACI A PŘEHLEDNĚJŠÍ ČTENÍ

JAK ZAČÍT PODNIKAT?

Nechte si zasílat novinky

JAK A KDY PLATIT DANĚ?

o podnikání a podpoře

JAK EXPANDOVAT DO ZAHRANIČÍ?

exportu na váš e-mail.

JAK SE ORIENTOVAT V PODPOŘE PODNIKÁNÍ?

Bezplatná registrace na

JAK VYUŽÍVAT ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE?

www.businessinfo.czROČNÍ PŘEDPLATNÉ „Kompletní video průvodce českým právem. Vzdělávejte se bez roušky. Vzdělávejte se ON-LINE.“ www.epravo.cz/eshop


facebook.com/Franchisingcz/

VŠE O PODNIKÁNÍ A FRANCHISINGU

Největší nabídka franšíz

Denní aktuality

ABC franchisingu Rozhovory s úspěšnými podnikateli Příběhy franšízantů

Více než 100 podnikatelských příležitostí z Česka i zahraničí Přehledně o franchisingu

Franchising.cz

vyhledej


VAŠE REKLAMA NA OBRAZOVKÁCH VE VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ

REGIONÁLNÍ CÍLENÍ Vaše reklama v krajích ve kterých potřebujete. Vysílejte v každém městě jiné sdělení.

MILIONY DIVÁKŮ A ŠIROKÁ CÍLOVÁ SKUPINA Autobusy a tramvaje s naším vysíláním převezou měsíčně miliony pracujících, žáků, studentů, maminek a seniorů.

DVOUTÝDENNÍ KAMPANĚ Vysílejte svou reklamu už od dvou týdnů.

Vyberte si města, ve kterých chcete být vidět. Kompletní seznam měst najdete na stránkách www.bustv.cz

KONTAKT

+420 724 70 50 60 office@inpublic.cz WWW.BUSTV.CZ


Vychází již 22. rokem. INSPIRATIVNÍ PŘÍBĚHY NADČASOVÉ HODNOT Y SMYSLUPLNÉ AK TIVIT Y Taková je díky vám trojice titulů o podnikání, novinkách v businessu, firmách a jejich lidech.

606 615 609 | martin@iprosperita.cz | Ocelářská 1, 190 00 Praha 9 www.iprosperita.cz | www.madambusiness.cz | www.freshtime.czNEWS

TRADE Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

9 let s vámi!

Exkluzivní informace o firmách, obchodu a exportu 8200 kusů do rukou manažerů firem (TRADE NEWS je zařazen do procesu pravidelného ověřování nákladů vybraných tiskovin Audit Bureau of Circulations.)

www.itradenews.cz

www.tradenews.cz
KLÁŠTER MINORITŮ SV. JAKUBA V SRDCI PRAHY PRONÁJEM PROSTOR - KONCERTY - SPOLEČENSKÉ AKCE - KONFERENCE

Sál Jana Lucemburského

Recepce - společenské akce - gala večeře - koncerty - kongresy Divadelní sezení 180-190 osob l Banket 80-100 osob Školní sezení 100 osob l Raut do 250 osob

Gotická sklepení

Magická atmosféra středověkých kamenných sklepů Vás okouzlí. Divadelní sezení 50 osob l Banket 30 osob l Raut 80 osob

Zahradní Atrium

Oáza v centru Prahy vytvoří pohodovou atmosféru Vaší akce. 50 osob

Gotická arkádová chodba

Propojuje sál a atrium, je ideálním prostorem pro Váš raut.

Gotický ambit a rajská zahrada

Vaši hosté nikdy nezapomenou na welcome drink v unikátním prostředí.

www.helas.org


ZAŠLETE POPTÁVKU obchod@dobraTISKARNA.com tel.: 739 844 844


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.