EXPORTÉŘI 2023 - OCEŇUJEME NEJLEPŠÍ ČESKÉ EXPORTÉRY

Page 1

BUDUJEME HRDÉ ČESKO

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

PODNIKATELSKÁ PLATFORMA HELAS OD ROKU 1997

OCEŇUJEME NEJLEPŠÍ ČESKÉ EXPORTÉRY

EXPORTÉŘI 2023 www.oceneniceskychexporteru.cz


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

PARTNEŘI 2023 HLAVNÍ PARTNER

OFICIÁLNÍ PARTNER

ZÁŠTITA

www.spedice.cz

ZAKLADATEL

ODBORNÝ GARANT

HELAS

PARTNEŘI

®

Děkujeme partnerům a mediálním partnerům 4. ročníku


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

PARTNEŘI 2023 PARTNEŘI SETKÁNÍ

DODAVATELÉ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

ÚVODNÍ SLOVO ZAKLADATELKY PROJEKTU Víc jak 25 let podporujeme ryze české společnosti, a to prostřednictvím soutěží, které oceňují ekonomické výsledky, podnikatelský příběh, transparentnost a v neposlední řadě i to, zda je firma aktivní i na zahraničních trzích. Export je pro Českou republiku významnou součástí a dalším aspektem je i to, že společnosti, které vyvážejí své výrobky, služby či know-how tím reprezentují Česko po celém světě. Je mnoho firem, co začínaly od nuly v malém a staly se světovými lídry, kteří určují další vývoj. Je potřeba stále vyzdvihovat odvahu zakladatelů a majitelů firem, kteří si mnohdy na začátku své cesty nedokázali ani představit, jak daleko dojdou a čeho dosáhnou. My jim chceme ukázat, že si jejich práce vážíme, uvědomujeme si jejich sílu a že šíříme nejen jejich dobré jméno, ale i dobré jméno naší republiky. Zároveň jsou tito lidé a jejich práce obrovskou inspirací pro všechny mladé podnikatele a budoucí generaci, aby viděli, čeho se dá vlastním úsilím dosáhnout. Je také velmi přínosné vidět, jak pracují s novými trendy a přinášejí vlastní inovativní nápady. Přejeme jim vše dobré a hodně sil a energie do dalších let.

Helena KOHOUTOVÁ

Budujeme hrdé Česko a zakladatelka Podnikatelské platformy Helas Ocenění Českých Podnikatelek Ocenění Českých Lídrů Ocenění Českých Exportérů


ÚVODNÍ SLOVO PATRONA PROJEKTU Joseph Schumpeter, jeden z velikých ekonomů minulého století, viděl v podnikatelích a podnikatelkách rytíře dnešní doby. Pouštějí se do odvážných a náročných, navíc nejistých projektů, riskují, obětují, ale zároveň musí být napojeni na nějaký vyšší smysl, který jim dává energii, sílu, povzbuzení, když se něco nepovede, nápady, sveřepost a odhodlání. Ne všichni podnikatelé jsou takoví. Ale věřím, že většina, ta zajímavější myšlenková většina, která nemusí zprvu početně převyšovat, nakonec zvítězí. A zvítězí právě proto, že má a vidí smysl, ten smysl, který ji posiluje, a ten smysl, který je té druhé skupině volný. Mohou totiž být dvě země se shodnými pravidly demokracie i kapitalismu. A přesto, bude-li jedna obývána zlými, nekulturními lidmi, řekněme skřety, zavede je jak demokracie, tak kapitalismus časem k tomu, že vytvoří zlou zemi. Zemi, kde se špatně a chudě žije, jak ekonomicky, tak kulturně, kde se špatně podniká, špatně soudí a špatně volí. Naopak druhá země, obývána kulturními lidmi, řekněme elfy, se stejnými pravidly udělá ze svého okolí časem dobré místo pro život, protože ani nemůže jinak. Pojďme být tou druhou zemí. A cítím v kostech, že se naše země – i díky posledním politickým a společenským událostem – probouzí ke své bývalé pozici jako výrazná země na mapě světa. Kulturně, politicky, ekonomicky, duchovně i vztahově. A když vidím práci a okolí a výsledky, které doprovázejí Helenu Kohoutovou, zakladatelku Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko nemusím věřit, mohu vidět. Kéž by ocenění úspěchu lidí a jejich firem bylo předvojem mostu pro celou naši společnost, její inspirací a odvahou.

PhDr. Tomáš SEDLÁČEK, Ph.D.

Český ekonom, autor mezinárodního bestselleru Ekonomie dobra a zla, bývalý poradce prezidenta Václava Havla. Patří mezi sto nejvlivnějších globálních myslitelů.


HLAVNÍ PARTNER ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

www.spedice.cz


ZEPTALI JSME SE... Jako významná česká logistická firma jste se opět stali partnerem OCE. V čem můžete českým exportérům pomoci a kde vidíte výzvy a příležitosti v nadcházejícím období? Co přejete exportérům v těchto časech?

Naše společnost působí na trhu více jak 25 let. Za tuto dobu jsme realizovali velké množství přeprav, jak standardních tak i těch nestandardních. Máme velkou skupinu zaměstnanců, kteří v oboru pracují více jak 30 let. Jejich dlouholeté a odborné zkušenosti se snažíme poskytovat našim zákazníkům, ale také našim novým mladým kolegům, kteří je jednou nahradí. Českým exportérům pomáháme již dlouhé roky. Někdy jen pouhou konzultací k plánovaným přepravám, jindy (a to většinou) celou realizací požadované přepravy. Poslední roky byly opravdu velmi turbulentní. Díky covidu se kompletně narušil celý dopravní řetězec. Lodě stály na moři, přístavy byly zavřené, počty aut a řidičů byly omezené, letecké společnosti snížily počty realizovaných letů. A k tomu ještě došlo k strmému nárůstu cen za dopravu. Toto období jsme přežili a současná situace v dopravě se již vrací k normálu. Exportérům přeji jen to nejlepší. Pokud se jim bude dařit prodávat svoje produkty na zahraniční trhy, tak i naše společnost bude mít dost práce pro naše zaměstnance.

Josef TRUHLÁŘ

CEO a spolumajitel, Pelmi


OFICIÁLNÍ PARTNER ČESKÝCH EXPORTÉRŮ


ZEPTALI JSME SE... Potenciál firem pro jejich další rozvoj a expanzi je klíčovým parametrem pro hodnotu firmy. Na co by se české firmy, z pohledu Enterprise Investors - největší a nejstarší společnosti spravující fondy soukromého kapitálu ve střední a východní Evropě, měly zaměřit?

České firmy mohou stavět na silné podnikatelské tradici, která sahá až do dob první Československé republiky. Díky postupující konvergenci české ekonomiky se zeměmi západní Evropy a rostoucí vysoké kupní síle obyvatelstva se firmám v posledních dekádách otevřely nové příležitosti na domácím trhu. Na druhé straně se pomalu vytrácí konkurenční výhoda nižších nákladů a v posledních letech se vícekrát ukázalo, jak zranitelný je český průmysl při přerušení dodavatelských řetězců. Jestli si české firmy chtějí udržet svou konkurenceschopnost, měly by investovat do inovací a zahraniční expanze a zaměřit se také na zvýšení své efektivity produktivity lidské práce. My jako finanční investor podporujeme tento směr rozvoje českých firem, investujeme do inovativních společností se silným růstovým potenciálem a s jejich zakladateli a manažery hledáme cesty, jak tento potenciál nastartovat a plně využít. Velkou výhodou v současné situaci bude přístup ke kapitálu, např. díky podpoře silného finančního investora. My zůstáváme aktivní a věrní své dlouhodobé investiční strategii, neustále hledáme atraktivní firmy, do kterých bychom chtěli investovat. Kromě kapitálu přinášíme také přidanou hodnotu ve formě zkušeností s managmentem firem, kontaktů, zkušeností s exitem (např. IPO) nebo při add-on akvizicích. Jsem hrdý na to, že v Enterprise Investors přes tři desetiletí pomáháme malým a středním firmám realizovat jejich úspěšné podnikatelské příběhy. Jsem přesvědčen, že i díky Ocenění českých exportérů, jehož jsme partnerem, se nám podaří podpořit úspěšné české firmy v jejich růstu. Jen s úspěšnými českými podnikateli a jejich rozvojovými ambicemi zůstane česká ekonomika nadále silná.

Martin CHOCHOLÁČEK

Viceprezident, zodpovědný za investice v České republice a na Slovensku, Enterprise Investors


ODBORNÝ GARANT ČESKÝCH EXPORTÉRŮ


ZEPTALI JSME SE... Společenská odpovědnost je celosvětově významné téma. CRIF – Czech Credit Bureau, jako globální společnost specializující se na řešení úvěrových procesů a obchodních rizik, nabízí svou pomocnou ruku všem českým firmám. Na co by měly firmy svou pozornost v oblasti udržitelného podnikání soustředit nejvíce? Cíle udržitelného rozvoje, plány na snižování emisí skleníkových plynů a na ně navazující ESG legislativa přináší do života firem nové principy a přístupy. Firmy by se proto dnes i v budoucnosti měly držet hlavních zásad udržitelného podnikání. Pro komplexní pochopení rizik spojených s udržitelným podnikáním však ve firmách nesmí zapomínat ani na potřebné vyhodnocování ESG principů u svých dodavatelů. Je zřejmé, že rovněž banky, pojišťovny a další významné společnosti budou stále častěji vyžadovat od svých obchodních partnerů nezávislé odborné hodnocení udržitelnosti jejich aktivit. Společnost CRIF proto pro své klienty připravila dotazníkovou platformu Synesgy, ve které firma zodpoví předložené otázky a zjistí, jak si v oblastech E, S, G a celkově počíná. Povinností firem je zohlednit i dodavatele, které lze oslovit přímo přes tuto platformu. Vedle toho CRIF poskytuje nevyžádané vyhodnocení ESG skóre jednotlivých firem z dodavatelského řetězce svých klientů vypočtené z veřejně dostupných dat.

Pavel FINGER

Člen představenstva CRIF - Czech Credit Bureau


ZÁŠTITA ČESKÝCH EXPORTÉRŮ


ZEPTALI JSME SE... Česká ekonomika se vždy opírala o export. CzechTrade jako státní agentura na podporu exportu podporuje české „exportní hrdiny“ již od roku 1997. V čem vidíte jejich „hrdinství“?

Firmám usnadňujeme rozhodování o výběru vhodných teritorií a díky našim zahraničním kancelářím téměř po celém světě zkracujeme dobu vstupu na vybraný trh a podporujeme české firmy v další expanzi, a to v jakékoliv době. Nicméně i přes veškerou naši pomoc je snaha o proniknutí na zahraniční trh především na firmě samotné. Každé rozhodnutí nese svá rizika. Ti, kdo je podstupují, jsou bezpochyby exportní hrdinové. Firmy se postavily k proběhlým a stále probíhajícím událostem hrdinsky, které berou jako výzvu propisující se do nových firemních strategií. Namísto subdodávek a základního spotřebního zboží se soustředí na technologické produkty s vyšší přidanou hodnotou a uvědomují si, že na zahraničních trzích mají největší šanci díky inovativnímu nápadu. Ten může spočívat například v unikátní technologii nebo designu. V tomto ohledu firmám pomáháme prostřednictví platformy Design Centrum CzechTrade.

Radomil DOLEŽAL

Generální ředitel Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

BUDUJEME HRDÉ ČESKO

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

Oceňujeme NEJLEPŠÍ RYZE ČESKÉ EXPORTÉRY v České republice

JAK SE FIRMY ZAPOJÍ DO OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ? Účast společnosti je doporučena mezinárodní ratingovou a scoringovou společností CRIF – Czech Credit Bureau a mezinárodní společností Intedat zastupující mezinárodní platformu pro setkávání exportérů a importérů propojující firmy celého světa. Dále pak na doporučení zakladatele projektu či se společnost může přihlásit z vlastní iniciativy. Předpokladem je dostupnost závěrek za rok 2020, 2021 a 2022, iRating ve stupních 1 - 11. Společnosti dále splňují pravidlo 100% českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo ročního obratu od 10 milionů korun a exportují alespoň 20 % svých tržeb (vlastní výrobky nebo výrobky jiné české firmy nebo své služby).

Ekonomické hodnocení odborného garanta má váhu 70 %.

Hodnocení poroty má váhu 30 %.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE MALÁ SPOLEČNOST (roční obrat 10 - 100 milionů Kč) STŘEDNÍ SPOLEČNOST (roční obrat 100 - 500 milionů Kč) VELKÁ SPOLEČNOST (roční obrat nad 500 mil Kč)

SPECIÁLNÍ KATEGORIE CENA ZA NEJVĚTŠÍ POTENCIÁL – pod patronací ENTERPRISE INVESTORS CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ – pod patronací CRIF – CZECH CREDIT BUREAU CENA E-COMMERCE – pod patronací ZÁSILKOVNA EXPORTNÍ HRDINA – pod patronací AGENTURY CZECHTRADE


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

POROTCI 4. ROČNÍKU

Helena KOHOUTOVÁ

Pavel FINGER

Managing Director Agentura Helas

Člen představenstva CRIF - Czech Credit Bureau

Josef TRUHLÁŘ

Martin CHOCHOLÁČEK

CEO a spolumajitel Pelmi

Viceprezident, zodpovědný za investice v České republice a na Slovensku, Enterprise Investors

Radomil DOLEŽAL

Tomáš DOLEŽIL

Generální ředitel Česká agentura na podporu obchodu/ CzechTrade

Partner JŠK, advokátní kancelář

Jana ERBOVÁ

Anna GALIŠINOVÁ

Jednatelka AC-T servis

Majitelka a jednatelka, daňový poradce ECOAR


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

POROTCI 4. ROČNÍKU

Miroslava HABIGTOVÁ Executive Manager Agentura Helas

Jana JENŠÍKOVÁ

Pavel HUBÁČEK Šéfredaktor BusinessInfo.cz

Luděk KORTUS

Jednatelka a zakladatelka vydavatelství ANTECOM

Marketing manager CZ edice magazín Transport a logistika

Jana MÁROVÁ

Darina VODRÁŽKOVÁ

Jednatelka PROFIMA EFFECTIVE

Emeritní majitelka DAQUAS


SEZNAMTE SE S FINALISTY Finalisté, kteří splnili kritéria soutěže. Řazeno abecedně.


2G-spol. s r.o. - Přikrývky a polštáře výroba bytového textilu 2JCP a.s. výroba kovových konstrukcí, jejich dílů a technologií pro nízkoemisní energetiku 5M s.r.o. výroba kompozitů a ostatních plastových výrobků A.V.Z. - KOVO s.r.o. obrábění a kovovýroba ACP Traductera, a.s. překladatelská, tlumočnická a lokalizační činnost AIR POWER s.r.o. vývoj a výroba stavebních strojů a zařízení ALBIXON a.s. výroba, prodej a servis bazénů, zastřešení, bioklimatických pergol a příslušenství, výroba pryžových a plastových výrobků ALFA 3, s.r.o. vývoj, výroba a prodej strojů, zařízení, kovového nábytku a bezkontaktních doručovacích boxů ALFA IN a.s. vývoj, výroba a prodej svařovací techniky, zámků a kování ALFEKO s.r.o. výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků ALTECH, spol. s r.o. výroba zdvihacích a manipulačních zařízení, šikmých a svislých schodišťových plošin pro imobilní osoby APIO CZ, s.r.o. výroba se zaměřením na lisovací kontejnery, transportní palety, odpadové a automotive hospodářství ARTURE Art & Nature s.r.o. výroba nábytku a dekorací z paroží ATACO spol. s r.o. vývoj SW, IT, bezkontaktní měření, činnost v oblasti informačních technologií

AURA, s.r.o. vývoj, implementace a podpora informačních systémů pro vojenskou logistiku AVEFLOR, a.s. výroba farmaceutických přípravků AXIS a.s. výroba a montáže ve strojírenství, instalace průmyslových strojů a zařízení AZUB bike s.r.o. výroba lehokol, dopravních prostředků a zařízení B R U K O V , spol. s r.o. výroba ocelových kontejnerů, nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků Bamboolik s.r.o. výroba a prodej dětských látkových plen a menstruačních hygienických vložek Bee Interactive s.r.o. vývoj a provoz aplikace EasyCargo pro optimalizaci nakládky kamionů a kontejnerů BELLITEX s.r.o. maloobchod s použitým zbožím v prodejnách, secondhand Bioveta, a.s. výroba farmaceutických přípravků a veterinárních léčiv BLAZE HARMONY s.r.o. výroba teplovodních kotlů na biomasu Bohemia Hop, a.s. obchod chmelem BV elektronik s.r.o. výroba transformátorů, tlumivek a vinutých dílů Centralplast s.r.o. výroba bazénů, povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění CNC obrábění DUBEN, spol. s r.o. kovoobrábění


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

SEZNAMTE SE S FINALISTY Finalisté, kteří splnili kritéria soutěže. Řazeno abecedně.

COMPOSIT AIRPLANES spol. s r. o. výroba laminátových komponentů, letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení

ELIS PLZEŇ a. s. vývoj, výroba a prodej průtokoměrů, počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

CONTEG, spol. s r.o. výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, zámečnictví, nástrojářství, výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

ELLA-CS, s.r.o. výroba lékařských a dentálních nástrojů, zdravotnických prostředků a potřeb

ČZ Řetězy, s.r.o. výroba a prodej motocyklových, rozvodových a průmyslových řetězů, strojů a zařízení pro všeobecné účely DATRIA s.r.o. technologie pro zpracování plastů a gumy, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Dendera a.s. zpracování plechů, obrábění DevCom, spol. s r.o. design a výroba elektronických přístrojů, zbraní a střeliva Dino Toys s.r.o. vydavatelství a nakladatelství, výroba a distribuce her, puzzle a dalšího hračkářského sortimentu, zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení DIRECT ALPINE s.r.o. výroba outdoorového oblečení DOMKAT, s.r.o. strojírenská výroba, výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o. vývoj, výroba a distribuce dálkově řízených sekaček SPIDER, zemědělských a lesnických strojů

Enkom a.s. export technologického zařízení a zajištění dodávek na klíč v oblasti energetiky na východní trhy EURO SECURITY PRODUCTS s.r.o. výroba a prodej vybavení pro osobní obranu a policii Euro-bit Trade s.r.o. velkoobchod s asfalty EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. vývoj, výroba a modernizace vojenských bojových vozidel a obchod vojenským materiálem Explosia a.s. vývoj a výroba výbušnin FENIX Trading, s. r. o. výroba a prodej podlahového a stropního vytápění Ecofloor a Ecosun, zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Fillamentum Manufacturing Czech s.r.o. výroba a produkce plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů Fortemix, s.r.o. výroba cementových průmyslových podlahových systémů a PVC podlah s industriálním i komerčním využitím

Effetec s.r.o. výroba UV LED digitálních velkoplošných tiskáren

Frenos s. r. o. zakázková přesná výroba na CNC obráběcích strojích

ELFE, s.r.o. výroba ostatních strojů pro speciální účely a pro Offshore

Frentech Aerospace s.r.o. výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení Frýdlantské strojírny - TR, s.r.o.


investiční celky, strojírenská výroba G & B beads, s.r.o. výroba skla, skleněných výrobků, skleněných perlí a bižuterie GF Machinery s.r.o. vývoj a výroba jednoúčelových strojů pro speciální účely GLOBALFOL s.r.o. výroba obalových materiálů, pryžových a plastových výrobků GRASPO CZ, a.s. polygrafická výroba a nakladatelství Hansen Electric, spol. s r.o. moderní technologie a vysoké know-how pro aplikaci elektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu HIT OFFICE, s.r.o. výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů, obalů na jídlo a výroba archivačních potřeb HTP s.r.o. high-tech strojírenská výroba Chalk, spol. s r.o. Výroba magnesia a základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách CHEMOTEX Děčín a.s. výroba kosmetických přípravků a jiných chemických výrobků, vývoz chemických látek a přípravků CHODOS CHODOV s.r.o. výroba strojů pro plastikářský a gumárenský průmysl, výroba věžových parkovacích systémů I P C plast spol. s r. o. výroba malířských a natěračských válečků, košťat a kartáčnických výrobků ICE Industrial Services a.s. inženýrské činnosti a související technické poradenství, průmyslová automatizace a 3D tisk betonu

Igluu s.r.o. informační technologie IN - EKO TEAM s.r.o. výroba, vývoj a prodej vodohospodářských zařízení JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. výroba nábytku a matrací JIRI MODELS a.s. nakladatelství, výroba papírenského sortimentu, her, hraček, velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost JVP Praha a.s. výroba a zpracování platů a ostatních plastových výrobků KOMA MODULAR s.r.o. modulární výstavba, výroba kovových konstrukcí a jejich dílů KOVOBEL, výrobní družstvo strojírenská výroba, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení KSK Precise Motion, a.s. výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků LANEX a.s. výroba lan a provazů LIPOELASTIC a.s. výroba a vývoj kompresního prádla a pooperační péče pro oblast plastické a estetické chirurgie Little Shoes s.r.o. velkoobchod a maloobchod se zdravou barefoot a kompromisní obuví pro děti a pro dospělé MARLENKA international s.r.o. výroba medových dortů, pekařských a cukrářských výrobků MBG, spol. s r. o. vybavení interiérů prodejen


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

SEZNAMTE SE S FINALISTY Finalisté, kteří splnili kritéria soutěže. Řazeno abecedně.

Metal Arsenal s.r.o. kovovýroba a výroba skládacích záchytných prostředků

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení

MEVA-TEC s.r.o. řešení pro sběr a třídění odpadů, velkoobchod s ostatními meziprodukty,

PŘÍHODA s. r. o. návrh a výroba textilního potrubí a vyústek pro distribuci vzduchu

MISTRA s.r.o. výroba strojů na zpracování kovového odpadu a obrábění

REALISTIC, a.s. výroba a projekce průmyslových pecí

MORIS design s.r.o. vývoj designového a koncepčního řešení s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka = shop fitout a výroba POS řešení, reklamní činnost

RegulTech servis, s.r.o. automatizace pro průmysl, výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů

MOSER, a.s. ruční výroba křišťálových produktů, výroba dutého skla

REMET, spol. s r.o. výroba a hutní zpracování hliníku, úprava odpadů k dalšímu využití

Mosolut s.r.o. prodej a instalace podlahových systémů

RGT s.r.o. výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení a nerezového zařízení

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. strojírenství

RIM CZ a.s. výroba sedacího nábytku

MS ProTech s.r.o. kovoobrábění

RP Climbing s. r. o. výroba a prodej vybavení pro sportovní lezení a práci ve výškách

Nekupto s.r.o. design a výroba dárkových předmětů a kancelářských potřeb z papíru O.K. Trans Praha spol. s r.o. mezinárodní i vnitrostátní kamionová doprava, logistika a distribuce zboží, servis nákladních vozidel a prodej náhradních dílů

RUDOLF JELÍNEK a.s. výroba ovocných destilátů, destilace, rektifikace a míchání lihovin S.V.I.S. Trade a.s. výroba a prodej instalačních a zařizovacích předmětů

ORLIČAN s.r.o. výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení

SANELA spol. s r.o. výroba kompletního sortimentu sanitární elektroniky

Palacio CZ s.r.o. výroba kosmetiky a zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení

SANITINO s.r.o. prodej sanitární techniky a dalšího vybavení

Phonexia s.r.o. vývoj a prodej technologie pro hlasovou biometrii a rozpoznávání řeči, činnosti v oblasti informačních technologií

SCILIF s.r.o. výroba a prodej nositelného aktivního svícení, zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení


SilentLab s.r.o. výroba akustického řešení na míru siliXcon s.r.o. vývoj a výroba řídících jednotek do elektropohonů SIMANDL, spol. s r.o. výroba potravinářských výrobků a instantních nápojů SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost výroba a zpracování ostatního skla vč. technického, výroba originálních skleněných obalů SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o. výrobu a prodej vagónů, lokomotiv a materiálu potřebného k údržbě železnice STRÁNSKÝ A PETRŽÍK, PNEUMATICKÉ VÁLCE, spol. s r.o. výroba hydraulických a pneumatických válců Strojmetal Aluminium Forging a.s. kovovýroba, výroba zámků a kování SUKOV s.r.o. výroba zemědělských strojů a zařízení SVCS Process Innovation s.r.o. výroba strojů pro polovodičový průmysl Šmídl s.r.o. mezinárodní a vnitrostátní kamionová přeprava, logistika Teplotechna - Prima, s.r.o. sklářský a keramický průmysl, technologie ohřevu a tavení ThreatMark s.r.o. vývoj a distribuce kyberbezpečnostního SW pro banky a finanční instituce UNION COSMETIC s.r.o. výroba a distribuce kosmetických přípravků a bytové chemie, parfémů a toaletních přípravků

Volter s.r.o. vývoj, výroba a prodej speciálních vozíku pro handicapované VULCANUS design s.r.o. výroba grilů Vulcanus


VÍTĚZOVÉ MALÁ SPOLEČNOST


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

Chalk, spol. s r.o. Firma Chalk spol. s r.o., založená v roce 2002, je malá česká rodinná firma. Zabývá se výrobou magnezia pro sportovní účely, které je možné označit chemickým názvoslovím jako zásaditý uhličitan hořečnatý se speciálními fyzikálními vlastnostmi. Jedná se o bílý prášek, kterým si sportovci natírají prsty a dlaně. Využití nachází na umělých stěnách při sportovním lezení, při vzpírání, v posilovnách, pro pool-dance, při gymnastice, střelbě atd.

Palacio CZ s.r.o. Již více než 10 let je Palacio CZ českým výrobcem přírodní kosmetiky a drogerie, se zaměřením na konopné a CBD produkty. Během této doby se produkty Palacio Cannabis, Cannabellum CBD a EcoCannabis Drogerie staly oblíbenými nejen v České republice, ale také v dalších zemích Evropy. Široká škála více jak 300 produktů přináší kvalitu, kterou zákazníci milují. Palacio CZ je stabilní společnost s rodinnou atmosférou a zodpovědností vůči svým zaměstnancům i zákazníkům. Nyní se zaměřuje na implementaci nových inovací, budování brandu a posílení své pozice na místním i zahraničním trhu.

A.V.Z. - KOVO s.r.o. A.V.Z. - KOVO s.r.o. působí od roku 2006 v oblasti prodeje spojovacího materiálu pro nákladní vlakovou dopravu Začínali jako malá, ryze rodinná firma. Od roku 2017 rozšířili provoz i o výrobu a dnes mají už 17 zaměstnanců. Cílem společnosti je poskytovat kvalitní výrobky v široké škále provedení, rozměrů a materiálů, dodávat je v časových intervalech dle přání zákazníka a za příznivou cenu. A.V.Z. - KOVO s.r.o. neustále rozšiřuje svůj sortiment zboží tak, aby vyhověl široké poptávce ve vlakové dopravě. Zároveň ve skladu udržuje stálou zásobu nejčastěji prodávaných výrobků, čímž je společnost schopna pokrýt neočekávané změny v produkci svých zákazníků a vyhovět jejich potřebám. A.V.Z. - KOVO s.r.o. vlastní certifikát ČSN EN ISO 9001:2016, který je výsledkem opravdové a trvalé snahy stále se zlepšovat a pracovat na sobě.


VÍTĚZOVÉ STŘEDNÍ SPOLEČNOST


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

JIRI MODELS a.s. JIRI MODELS a.s. sídlící v Písku je společnost s více než 30letou tradicí, která se od roku 1991 věnuje nakladatelské činnosti. Vyrábí řadu formátů omalovánek, kreativních aktivit a zábavných knížek doplněných dalšími prvky, jako jsou samolepky, šablony, vystřihovánky či psací potřeby. Kromě nakladatelských titulů na trh přináší také dětská razítka, samolepky, pexesa, psací potřeby a jiné hračky a papírenské zboží. Již více než 20 let spolupracuje se společností Walt Disney a za tuto dobu se stala jedním z jejích největších licenčních partnerů ve střední Evropě. Důležité místo v licenčním portfoliu zaujímá také Tlapková patrola, Prasátko Peppa, Bing či Harry Potter. Vyvíjí ale i vlastní velmi úspěšné produkty v nelicenčních motivech, kde největší úspěch vždy mají motivy zvířat a farmy.

KOVOBEL, výrobní družstvo KOVOBEL, výrobní družstvo, bylo založeno v roce 1966 v Bělé nad Radbůzou pro zajištění zaměstnanosti v pohraničí. Výrobní program představovaly stroje pro zemědělství a stavebnictví, technické vzdělání zajišťovalo vlastní učňovské zámečnické středisko. Do roku 1990 pracovalo až 450 zaměstnanců s družstevním podílem. V roce 1968 byla zahájena jako nosný program výroba klecových technologií pro chov drůbeže. V roce 1974 byl otevřen odštěpný závod v Domažlicích, současné sídlo firmy. Po revoluci přišla restrukturalizace a reorganizace firmy s postupnou výplatou družstevních podílů. V roce 1998 následovalo zahájení výroby skladových kontejnerů a stabilizování programu dvou rozdílných obchodních pilířů - technologií pro drůbež a skladových kontejnerů. V roce 2003 následovala opětovná reorganizace firmy, prodej mateřského závodu v Bělé nad Radbůzou a přesun výroby do závodu Domažlice, část výroby je řešena dodavatelsky. Počet zaměstnanců se stabilizoval kolem 100 čímž se významně snížily režijní náklady. Takto byla vybudována ryze česká, velmi stabilní firma ovládaná managementem (ze 75 % předsedou představenstva) a zajištěným nástupnictvím mladou generací managementu. Teritoriálně a produktově diverzifikované portfolio zajišťuje pevný odbyt výrobků vlastní konstrukce a dlouhodobě slušnou rentabilitu. Firma exportuje stabilně kolem 70 % produkce do většiny evropských zemí a několika zemí mimo Evropu.

ELLA-CS, s.r.o. ELLA-CS je společnost, která již více než 30 let vyvíjí a vyrábí specializované zdravotnické prostředky. Centrála a její výzkumné a vývojové centrum se nacházejí v České republice, ale přes 90 % produkce směřuje do více než 60 zahraničních zemí po celém světě a teritoria jejich působnosti se neustále rozšiřují. Společnost je čistě domácí, bez zahraničního vlastnictví. ELLA-CS je v současné době vlastníkem několika mezinárodních patentů a získala si respekt konkurence světově unikátními prostředky pro gastroenterologii, které jsou dnes běžně zmiňovány v lékařské literatuře v Evropě i USA. Výrobky ELLA-CS pomáhají pacientům vrátit naději na život bez omezení.


VÍTĚZOVÉ VELKÁ SPOLEČNOST


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

FENIX Trading, s. r. o. Obchodní skupina Fenix vznikla v roce 1990 jako jedna z prvních soukromých společností v České republice. Společnost je po celou dobu své existence výhradně českou společností. Zakládajícím členem byla výrobní společnost Fenix s.r.o. a prvními produkty, které společnost vyráběla, byly úspěšně prodávané elektrické sálavé topné panely ECOSUN. S nárůstem poptávky trhu po těchto produktech následovaly elektrické konvektory ECOFLEX, topné kabely a rohože ECOFLOOR a topné fólie ECOFILM, včetně regulace topných systémů a široké škály doplňkových produktů. Dynamický růst vyžadoval rozšíření struktury společnosti a z důvodu zachování maximální flexibility byla zvolena forma holdingové společnosti, s jednotlivými a nezávislými členy. V současné době je holding tvořen jedenácti obchodními společnostmi a je jedním z největších evropských výrobců plošných elektrických topných systémů – své produkty vyváží již do více než 70 zemí, ležících na 4 světových kontinentech.

I P C plast spol. s r. o. Firma I P C plast spol. s r.o. je významným výrobcem a dodavatelem plyšových a pěnových malířských válečků vč. příslušenství (držadel, sít, vaniček) pro profesionální uživatele a příležitostné domácí kutily. Rodinná, ryze česká, kapitálově silná společnost byla založená v roce 1990. Řadu let patří mezi nejstabilnější firmy v České republice. I P C plast spol. s r. o. má vlastní lisovnu a nástrojárnu. Více jak 90 % výroby je exportováno do celého světa. Ve firemní identitě je pevně zakotven základní postoj harmonizace ekonomiky, ekologie a společenské odpovědnosti. Ve všech svých krocích se společnost snaží chovat zodpovědně k lidem, přírodě a společnosti.

MARLENKA international s.r.o. MARLENKA® je česká značka se silným příběhem postaveným na rodinné tradici. Neustále se na tomto základě rozvíjí a roste. A to nejen v rámci České republiky. Díky své expanzi proniká na světové trhy i mimo EU a stává se tak značkou globální. Medové dezerty MARLENKA® jsou celosvětovým unikátem. I když má výroba medových dortů dlouholetou tradici, výrobky způsobují v cukrářském světě doslova revoluci. Doposud žádný dort nebo zákusek s mléčně karamelovým krémem, vláčným a šťavnatým korpusem nemá trvanlivost 90 dní při teplotě do 24 °C či 8 měsíců při teplotě do 8° C. A co je také důležité, výrobky MARLENKA zůstávají i po této době stále stejně vláčné, jemné a chutné, jako by byly vyrobeny právě teď. V současné době se produkty MARLENKA vyvážejí do 55 zemí světa. Do svého rozvoje společnost investovala od roku 2009 více než 1,2 mld. Kč. V letošním roce slaví společnost 20 let své existence. K výročí si dala velký dárek – nový areál bývalé Lembergerovy továrny ve Frýdku-Místku, kde během následujících 5 let vybuduje další výrobní kapacitu, muzeum a prodejnu s kavárnou.


CENA ZA NEJVĚTŠÍ POTENCIÁL pod patronací ENTERPRISE INVESTORS


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

Bioveta, a.s. Bioveta je největším českým výrobcem veterinárních léčiv s více jak stoletou tradicí. Svým obratem blížícím se 3 mld. Kč patří mezi třicet největších společností v tomto oboru na světě. Bioveta se pyšní svým vlastním výzkumem a vývojem, a i díky tomu se jí daří rozvíjet spolupráci s klíčovými světovými partnery v oblasti veterinární medicíny. Své úspěchy opírá Bioveta o kvalitu a inovaci produktů díky každoročním masivním investicím do technologií a rozvoje výrobních procesů v řádu sta milionů korun. Vzhledem k faktu, že patří Bioveta k největším regionálním zaměstnavatelům, se snaží udržet pověst atraktivního zaměstnavatele neustálým zlepšováním pracovního prostředí a podmínek pro zaměstnance. V Biovetě nezapomínají ani na aktivity v oblasti filantropie a charitativní projekty.


CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ pod patronací CRIF – CZECH CREDIT BUREAU


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

Strojmetal Aluminium Forging a.s. Strojmetal Aluminium Forging, podnik ze skupiny MTX Group Petra Otavy, je expertem na výrobu hliníkových podvozkových dílů. Svou automatizovanou produkci umí Strojmetal přizpůsobit přesně požadavkům zákazníků, mezi které se řadí i německý Mercedez-Benz, a díky svému zkušenému týmu designerů a vývojářů umí nabídnout vždy přesná a maximálně efektivní průmyslová řešení. Společnost sídlí v Kamenici u Prahy. Historie podniku sahá až do roku 1822, kdy jej založil Josef Ringhoffer jako měděnou huť. Nyní má své pobočky také v Bruntále a německém Singenu. Do čela tuzemského průmyslu se Strojmetal dostal díky odborným znalostem, unikátnímu know-how a každodenní vášni zaměstnanců pro to, co dělají. Jeho silnou výhodou je také zázemí silné průmyslové skupiny MTX Group.


CENA E-COMMERCE pod patronací Zásilkovna


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

SANITINO s.r.o. SANITINO je přední specializovaný prodejce koupelnového a kuchyňského vybavení pro maloobchod i velkoobchod. Od roku 2008 pomáhá svým zákazníkům plnit sny o stylových a praktických koupelnách a kuchyních. Jedná se o českou firmu, ale díky úspěšné expanzi můžete najít SANITINO e-shopy také na Slovensku, v Itálii, Holandsku, Belgii, Francii, Německu, Rakousku, Španělsku a v Rumunsku. Tím však expanze nekončí! Neustále se rozvíjí a rozšiřují svůj tým kolegů. V roce 2008 byste je spočítali na prstech jedné ruky, ale aktuálně tvoří SANITINO tým přes 100 lidí. Každý je jiný – má jiné koníčky, pracuje odlišným způsobem, každý má své slabé a silné stránky, ale společně tvoří silný a jednotný tým ochotný řešit veškeré problémy.


EXPORTNÍ HRDINA pod patronací Agentury CzechTrade


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

Igluu s.r.o. Igluu je join venture mezi ČSOB a americkou technologickou skupinou, který přináší českému realitnímu trhu inovativní digitální ekosystém obsahující MLS na mezinárodním standardu RESO. Igluu staví na zkušenostech z USA a Kanady, kde již tento systém využívá více než 130,000 realitních profesionálů. Platforma Igluu je integrována s Bank ID, včetně AML identifikace a digitálního podpisu, katastrem nemovitostí a službou Fincheck vyvinutou spolu se skupinou CRIF. Součástí řešení je také online portál pro pozvané, který obsahuje komplexní přehled nemovitostí. Do platformy jsou postupně integrovány inovativní technologie ČSOB Skupiny, včetně digitální hypotéky či online srovnání finančních a nefinančních produktů.


HELAS AGENTURA HELAS Zakladatel Agentura Helas byla založena v roce 1997 s cílem sdružovat české podnikatelky a podnikatele, vytvářet obchodní příležitosti a rozvíjet vztahy mezi podnikateli a ekonomickými odborníky. Na této myšlence byla založena i Podnikatelské platforma Helas, jejíž součástí jsou projekty: Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů, Ocenění Českých Exportérů, a dva kluby: Helas New Encounters Club a Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club. Společným mottem těchto projektů je slogan „Budujeme hrdé Česko“ a cílem pak kultivování českého podnikatelského prostředí, podpora a ocenění českých firem s důrazem na etický byznys. Podnikatelská platforma Helas – BUDUJEME HRDÉ ČESKO sdružuje české podnikatele, podnikatelky, manažery a majitele firem. Osobnosti, které jsou zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především, které se jen tak nevzdávají. Firmy, které jsou členy, jsou prověřené odborným garantem a jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli. V platformě je každoročně osloveno cca jedenáct tisíc českých firem. Díky tomu vznikla vzácná možnost vytvořit si vlastní – společné mikroklima, kde se dobré české firmy mohou vzájemně podržet. Spolupracovat spolu, vědět, kdo je kdo, na koho je možné se spolehnout, hledat nové zdroje, nepřestat věřit. Chránit svou svobodu a postupovat kupředu díky důvěryhodným doporučením, vztahům a zapojeným odborníkům a profesionálům. Podnikatelská platforma vytváří síť spolehlivých kontaktů a přátelských vztahů. Za dvacet šest let oslovila platforma přes 335 000 majitelů a top manažerů českých a zahraničních firem, ocenila v rámci uvedených soutěží přes 500 firem a uspořádala minimálně 2.600 společensko-odborných událostí. Její součástí je digitálně-onlinová Podnikatelská E-platforma Helas. Agentura Helas mimo to pořádá akce na klíč, mezi které patří lokální i mezinárodní události s velkým přesahem. Mezi její zákazníky patří privátní společnosti, veřejné instituce a zahraniční korporace. Dále je tvůrcem vlastních produktů pod značkou Eternal by Helena. www.hnec.cz I www.oceneniceskychpodnikatelek.cz I www.oceneniceskychlidru.cz www.oceneniceskychexporteru.cz I www.helas-ladies-club.cz www.eternalbyhelena.cz


BUDUJEME HRDÉ ČESKO

PODNIKATELSKÁ PLATFORMA HELAS OD ROKU 1997

CO TO JE?

CO TO DĚLÁ?

Neuvěřitelně rychle navážete obchodní a přátelské vztahy

Vztahy založené na důvěře, kvalitě a transparentnosti podnikání

Každý rok sem přijde kolem tří set nových společností

Inspirace a podněty na dosah ruky

Dějí se tu hodně zajímavé věci

Podobně zaměření, uvažující a pracující lidé

Propojení zástupců českého průmyslu, služeb, rodinných firem, korporací a dalších institucí

Nové příležitosti

Propojení s lidmi, kteří Vám budou blízcí

Nezávislá a uzavřená skupina podnikatelů

Společná chuť vzájemně komunikovat a podporovat se

BUDE VÁS TO BAVIT

JAK TO FUNGUJE? ∙

Solidarita, podpora a spolupráce nejsou prázdná slova

Pomůžeme Vám najít, co potřebujete

Vyřešíte si problém, když vznikne

Program časově nezatíží (zapojit se můžete osobně či on-line)

Když sem přijdete, Vaše investice se Vám rychle vrátí

Propojení s osobnostmi, které sdílejí zajímavé myšlenky

Konference, odborné akce a semináře

Kulaté stoly a diskuze online i naživo


www.spedice.cz

Pelmi Hlavní partner Pelmi, spol. s r.o. je ryze česká logistická společnost založená v roce 1995 v Praze. Od svého vzniku poskytujeme služby v oblasti logistiky, zejména pak v námořní kontejnerové přepravě (kusová i celo-kontejnerová přeprava). Dále nabízíme leteckou cargo přepravu (v režimu door to door) a v neposlední řadě zajišťujeme i pozemní přepravu v rámci celé EU včetně Velké Británie. Protože přeprava pro nás není pouze proces přemisťování zásilky z bodu A do bodu B, jsou samozřejmostí i doplňkové služby spojené s logistikou, jako je celní odbavení zásilek, zajištění skladování včetně celního skladu a připojištění. Během naší činnosti zohledňujeme veškeré faktory jako jsou například rychlost, bezpečnost, nákladovost, spolehlivost, povahu zásilky, legislativní rámec a mnoho dalších aspektů. Při hledání nejlepšího řešení se neptáme pouze „Kam?“, ale zejména „Jak?“ Od roku 2015, kdy společnost Pelmi, spol. s r.o. postupně otevřela nové pobočky v regionech (Liberec, Zlín, Mladá Boleslav) a najala několik klíčových zaměstnanců, dochází k nepřetržitému růstu zakázek.


přepravy

“door to door“ Námořní přeprava

FCL - celokontejnerové přepravy LCL - kusové zásilky ve sběrných kontejnerech Break Bulk - přepravy nadrozměrných celků Speciální přepravy - přepravy vyžadující teplotní režim, přepravy nebezpečného zboží, třetizemní přepravy, atd. Konsolidace zásilek Celní služby Dopravní pojištění

Letecká přeprava

Expresní / Ekonomická přeprava obchodního zboží Charterová přeprava Speciální přeprava - nadrozměrné zboží, nebezpečné zboží (IATA DGR), zboží vyžadující stálý teplotní režim, přeprava cenného zboží, on board courier Celní odbavení zásilek na letišti, vlastní celní sklad

Pozemní přeprava

Kamionová přeprava + dokládky Zajišťujeme mezinárodní přepravy, přepravy podléhající speciálnímu režimu ADR, přepravy s řízenou teplotou (chlazené a mražené zboží) Pojištění zásilek nad rámec úmluvy CMR, kompletní celní odbavení Možnost výměny EUR palet na nakládkách / vykládkách Individuální řešení pro každou zásilku

Železniční přeprava Vyzvednutí po celé Číně / doručení kamkoliv po Evropě Krátká doba přepravy, 15-18 dní z Číny do EU (PL, GER) Šetrná doprava k životnímu prostředí Sledování kontejnerů pomocí GPS

Skladování Lokalita: Kněževes / Letiště Václava Havla Konsolidace a dekonsolidace námořních kontejnerů se zásilkami LCL Balící Služby Teplené ošetření obalů proti škůdcům Celní sklad

www.pelmi.cz

sales@pelmi.cz


Enterprise Investors Oficiální partner

PROFIL Enterprise Investors je nejstarší a jednou z největších společností spravujících fondy private equity ve střední a východní Evropě. V Česku působí od roku 2005 a od té doby investovala 149 mil. eur do českých společností. Enterprise Investors podporuje perspektivní firmy, manažery a podnikatele s vizí, kombinuje odborné znalosti se zkušenostmi z místních trhů. Ve svém přístupu klade zásadní důraz na vytváření trvalých hodnot a zodpovědné investování s pozitivním vlivem na společnost a životní prostředí. Od vzniku společnosti v roce 1990 bylo vytvořeno deset fondů. Tyto fondy dosud investovaly 2,2 mld. eur do 155 společností z různých odvětví a ukončily 137 investic. Tyto fondy dosud investovaly 2,3 mld. eur do 155 společností z různých odvětví a ukončily 137 investic. Toto číslo zahrnuje 35 primárních emisí akcií (IPO) společností z portfolia na varšavské (WSE), pražské (PSE), vilniuské (Nasdaq) a newyorské (NYSE) burze. Mezi nejznámější investice v ČR patří AVG a Kofola.

CASE STUDY Přímá investice od externího investora je vhodnou variantou financování rozvoje společnosti Pro každý podnik přichází v určité fázi vývoje logicky otázka, jak zajistit další rozvoj. Organický růst, tj. reinvestování zisku do rozvoje vlastního podniku, může růst jen do určité míry. Pokud chce majitel posunout firmu dál, potřebuje financování rozvoje. Tím se mu otevřou možnosti nejen pro domácí expanzi, ale i proniknutí na zahraniční trhy, a to buď vlastní expanzí, nebo převzetím místních podniků a jejich začleněním do svého podnikání.


Bankovní financování, vstup na burzu a soukromý kapitál Nevýhodou bank je jejich konzervativní přístup: dívají se na minulost a na jejím základě konzervativně hodnotí podnikatelský plán. U větších investic je problémem nízký úvěrový strop spojený s rizikovým profilem investice nebo nedostatek zajištění. Navíc úvěr zatíží podnik úroky a pravidelnými splátkami, a pokud náhodou dojde k poklesu trhu, je na stole obrovský problém. „Banky se na věc dívají velmi krátkodobě a hodnotí výkonnost společnosti pouze na základě historických čísel. V důsledku toho nejsou schopny financovat dlouhodobý růstový potenciál firmy v budoucnu,“ říká Martin Chocholáček, viceprezident Enterprise Investors pro český a slovenský trh. Vstup na burzu je dostupný jen pro malou část firem a má svá rizika. Pro místní burzy je to nízká likvidita a nezájem institucionálních investorů. Pokud drobní investoři nakupují akcie, chovají se při negativních zprávách z trhu často instinktivně a mohou akcie prodat z jakéhokoli popudu. To neodráží skutečnou hodnotu firmy a její budoucí potenciál, zároveň to může být pro firmu reputačním rizikem, jelikož se tím sníží její důvěryhodnost na trhu. Nemluvě o tom, že vlastník musí zůstat v podniku s tlakem na výsledky a s větší kontrolou trhů. Naopak soukromý kapitál přináší nejen rozvojový kapitál, ale také důležité know-how v oblasti řízení podniku, kontakty, zkušenosti s exity (např. IPO) a dodatečnými akvizicemi, jakož i strategické poradenství v oblasti rozvoje podniku. To potvrzují úspěšné investice Enterprise Investors, nejstaršího investora soukromého kapitálu ve střední Evropě. Investor soukromého kapitálu nepřináší pouze finance Private equity je specifický způsob financování společností, které nejsou obchodovány na burze cenných papírů a mají potenciál významného růstu hodnoty. Má zvláštní význam v zemích, kde burza není na takové úrovni jako v západních zemích, protože představuje alternativní zdroj financování. Tím, že investor získá podíl ve společnosti, je trpělivý, flexibilní a připravený podpořit společnost v dobrých i špatných časech. Na rozdíl od banky chápe, že vybudování úspěšné společnosti vyžaduje čas, a že i společnosti se skvělým podnikatelským plánem se mohou časem dostat do problémů. Když se tak stane, může soukromý kapitálový investor poskytnout společnosti i dodatečný kapitál. Kromě kapitálu přináší investor firmě přidanou hodnotu – zkušenosti, kontakty, reputaci a know-how nebo podporu pro expanzivní akvizice. Totéž platí v případě odchodu, ať už v podobě IPO, kde může poradit, nebo v případě vstupu dalšího investora. Vlastník se buď s investorem spojí, pokud jde o odchod, nebo nechá investora odejít samotného. V obou případech je nalezení nového investora snazší, protože renomovaný institucionální investor již v podniku působil.


CRIF – Czech Credit Bureau Odborný garant Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. je součástí celosvětové skupiny CRIF působící ve 40 zemích světa. Nově CRIF provozuje dotazníkovou platformu Synesgy, pomocí které firmy zjistí, do jaké míry přímo ony anebo i jejich obchodní partneři přispívají k dosažení cílů udržitelného podnikání. V rámci ESG aktivit také poskytuje ESG skóre českých a slovenských společností vypočtené z veřejných zdrojů. CRIF je organizátorem Bankovního a Nebankovního registru klientských informací a provozuje Registr platebních informací REPI. Klientům rovněž poskytuje aplikaci Cribis pro prověřování finančního zdraví a varovných informací o firmách z celého světa. Bankám, finančním a jiným úvěrujícím institucím poskytuje řadu řešení zahrnující analytické a softwarové nástroje, stejně jako datové a digitální řešení umožňující optimalizaci jejich procesů. www.crif.cz


CRIF - klíč k vašemu úspěšnému byznysu

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau aktivně působí ve 40 zemích světa a poskytuje obchodní a kreditní informace pro posouzení bonity, finančního zdraví a varovných informací vašich obchodních partnerů.

• • •

• • •

informace o 10 milionech podnikatelských subjeků a fyzických osob z ČR a SR z více než 90 informačních zdrojů hodnotící indexy Semafor Cribis a Index Cribis 90 diagramy majetkových a personálních vazeb

informace o 200 milionech společností z 230 zemí a území světa reporty o firmách ze 160 zemí k dispozici on-line investigace v dané zemi na objednávku www.cribis.cz www.skyminder.cz


CzechTrade Záštita Agentura CzechTrade je národní proexportní organizací založenou Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem usnadnit firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí. Partnerem českých firem na cestě k jejich zahraničním, exportním a investičním úspěchům je agentura už od roku 1997. Díky dlouholetým zkušenostem a týmu odborníků poskytuje CzechTrade firmám komplexní exportní podporu, zahrnující informační a asistenční služby podle jejich individuálních požadavků. Nejvýznamnější přidanou hodnotou spolupráce s agenturou jsou odborné znalosti a zkušenosti zahraničních zástupců agentury. Zahraniční síť CzechTrade aktuálně zahrnuje 52 kanceláří s působností v 64 zemích světa. Od roku 2008 CzechTrade také propojuje profesionální designéry s českými firmami a pomáhá tak zvyšovat hodnotu jejich produktů a tím i šance na úspěch v zahraničí. www.czechtrade.cz


Expert na váš export Expert na váš export


AC-T servis Partner AC-T servis, spol. s r.o. je rodinná obchodní firma s více než dvacetiletou tradicí na trhu. Pod značkou PROFI ODĚVY.cz nabízíme řemeslníkům různých profesí a zaměření, ale i pracovníkům ve stavebnictví, průmyslu a logistice oblečení, které přesně odpovídá vykonávanému druhu práce, ochrání je a přispěje k tomu, že se při práci budou cítit pohodlně, atraktivně a příjemně. Produkty světových značek SNICKERS WORKWEAR, SOLID GEAR, TOE GUARD, CLC a HELLBERG, ručního nářadí HULTAFORS, dále produkty značek PFANNER a PROTOS, vhodné pro lesníky a arboristy, jsou dlouhodobě testované, spolehlivé, trvanlivé a mají spoustu vychytávek. Perfektní funkce a profesionální moderní design jsou naším standardem. Oblékáme jednotlivce i celé týmy, od hlavy až k patě. Zajišťujeme individuální logování. Provozujeme e-shop a kamenné prodejny v Praze, Brně a Ostravě. Jako AC-T servis, jsme jedním z největších domácích dodavatelů dveřního kování a doplňků ke dveřím. Jsme velkoobchodem s celostátní působností. Zboží dovážíme od výrobců z Evropy a našimi odběrateli jsou výrobci dveří, interiérová studia, železářství, hobbymarkety a stavební firmy. Společně otevíráme prostory již více než 20 let. Více na actservis.cz.ČESKÁ MINCOVNA Partner Česká mincovna z Jablonce nad Nisou je již 30.let spolehlivým partnerem České národní banky. Za tu dobu vyrazila více než 3,5 miliardy mincí. Pro ČNB vyrábí veškeré kovové oběživo, které Čechům cinká v kapsách, tj. 1, 2, 5, 10, 20 a 50Kč mince, ale také všechny zlaté a stříbrné pamětní mince s nominálními hodnotami 200, 500, 5 000 a 10 000 Kč. Vedle výroby pro potřebu státu Česká mincovna každoročně připravuje vlastní emisní plán, který obsahuje stovky titulů. Snoubí se v nich špičkové umělecké a řemeslné zpracování, přísně omezený emisní náklad a přednosti drahých kovů. Investiční mince nabízejí uchování a zhodnocení finančních prostředků. Dárkové mince a medaile jsou pak určené k různým příležitostem jako např. novorozeným miminkům, novomanželům či absolventům škol a je možné na ně vyrýt osobní věnování. Zlato a stříbro jsou symboly luxusu již tisíce let, po které lidem propůjčovaly moc, umožňovaly budovat i bořit říše, budit zájem krásných žen a jít za svými sny. Díky České mincovně už člověk nemusí být egyptským faraonem nebo karibským pirátem, aby se mohl těšit z lesku drahého kovu a výhod, které přináší. Přesvědčte se sami na www.ceskamincovna.czdobráTISKÁRNA Partner dobráTISKÁRNA Přesně tak se jmenuje vaše řešení pro tisk všech propagačních, obalových, reklamních a dárkových materiálů pod jednou střechou, bez zbytečných starostí, přesně a včas! Od vizitek po velkoformáty, od letáků po etikety, od pár kusů po velkoobjemové zakázky, ve všech případech se o vás postará profesionální produkční tým. Na základě dlouholetých zkušeností s vývojem funkčních obalů, tiskových produktů a firemních prezentací vás od návrhu grafiky a výběru materiálu dovede až k finální realizaci, instalaci a dopravě. Zdarma, efektivně a v souladu s aktuálními trendy i tradičním tiskařským řemeslem. Svěřte nám tiskovou produkci a ušetřený čas věnujte expanzi vašeho bussinesu nebo společnému setkání nad finální a dobře odvedenou prací! Jiri Švec zakladatel společnosti jiri.svec@dobratiskarna.com +420 605 810 888


ZAŠLETE POPTÁVKU obchod@dobraTISKARNA.com tel.: 739 844 844 VÝROBA KRABIČEK A SPECIÁLNÍCH OBALŮ OFSTEOVÝ TISK - katalogy, letáky, vizitky DESKY, REKLAMNÍ PŘEDMĚTY 3D LOGA A TVAROVÝ VÝŘEZ & PANKARTA PLÁTNA, REPRODUKCE OBRAZŮ A TAPETY

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

REBRANDING OBCHODŮ A VÝSTAVNÍ STÁNKY ETIKETY - pro marketing a průmysl OUTDOOR TISKY A ROLLUPY VŠECH DRUHŮ - neomezený velkoplošný tisk, billboardy, CLV, plakáty atd. POLEPY AUT A KAMIONŮ


ECOAR Partner Společnost ECOAR - účetní a daňová kancelář poskytuje komplexní služby v oblasti zpracování účetnictví a daňového poradenství pro podnikatelské i neziskové subjekty již 28 let. Nabídka našich služeb zahrnuje rovněž konzultace v oblasti daní, účetnictví a mezd pro české i zahraniční klienty. Blízkost hranic s Polskem i naše jazykové znalosti polštiny způsobily velký nárůst klientely od našich severních sousedů. Naším stěžejním cílem je budování kvalitních a dlouhodobých vztahů s našimi klienty, založených na vzájemné důvěře a pochopení. V souladu s tím se snažíme o individuální přístup ke každému z nich, najít pro něj nejlepší řešení. Daňová poradkyně společně se svým týmem zkušených kvalifikovaných účetních je připravena být svým klientům spolehlivou profesionální oporou při jejich podnikání a bezpečně je provést úskalími účetních i daňových zákonů. Ing. Anna Gališinová daňový poradce www.ecoarcz.eu/


ÚČETNICTVÍ - DANĚ BEZPEČNĚ VÁS PROVEDEME LABYRINTEM DANÍ

KONTAKTUJTE NÁS

ECOAR spol. s r.o. E. Krásnohorské 1298 / 4, 736 01 Havířov - Podlesí Ing. Anna Gališinová,, jednatelka & majitelka společnosti telefon: +420 596 416 640 email: galisinova@ecoarcz.eu


ETERNAL BY HELENA Partner Pod značkou ETERNAL BY HELENA vznikají produktové kolekce, které mají hluboký duchovní přesah. Smyslem je vnímání jednoty, dosažení moudrosti, poznání, že všechno souvisí se vším a také zdraví. Důležitou součástí jsou tak i aktivity spojené s holistickým pojetím zdraví. Proto vznikl výjimečný projekt - kolekce zdravých káv a přírodních sirupů ETERNAL FLOWER COFFEE & SIRUP COLLECTION a jedinečná směs pečlivě vybraných prémiových aktivních látek rostlinného původu, jejichž účinnost na lidské zdraví byla vědecky ověřena, prémiový ETERNAL HOLISTIC CARE – Healthy & Beauty Drink. Značka ETERNAL BY HELENA je dále tvořena souborem sedmi obrazových reprodukcí HARMONIA CAELESTIC – Duhová harmonie, sadou omalovánek a miniatur SEPTEM MYSTIC – Sedmero tajemství života, unikátní kolekcí sedmi ručně vytvořených šperků TAO FLUENTIA – Cesta božské hojnosti, kolekcí šperků HRDÝ LEV od Bergl Diamonds, stříbrnými pamětními mincemi MEMORY SILVER COINS Hrdý lev a Věčná hojnost, olejovým parfémem s CTEO® ETERNAL ABUNDANCE - VĚČNÁ HOJNOST a exkluzivním tělovým oleogelem ETERNAL GODDESS. Významnou roli v ETERNAL BY HELENA hraje i AUTORSKÁ TVORBA ABSTRAKTNÍCH OBRAZŮ zakladatelky Podnikatelské platformy Helas, Heleny Kohoutové.


autor předlohy

autor šperku

Kolekce šperků

TAO FLUENTIA

Nevšední, luxusní kolekce sedmi ručně vytvořených šperků TAO FLUENTIA – Cesta božské hojnosti od Bergl Diamonds podle předlohy mandaly La Petien Petra Volenec Němečková.

www.eternalbyhelena.cz


autor předlohy

autor šperku

Kolekce šperků

HRDÝ LEV 100 % výdělku z prodeje kolekce šperků HRDÝ LEV je použito na rozvoj aktivit BUDUJEME HRDÉ ČESKO.

www.eternalbyhelena.cz


Memory Silver Coin VĚČNÁ HOJNOST

Vysoká vibrace. Energie, díky které můžeme tvořit a přijímat nekonečné množství podnětů. Nekonečná hojnost se neměří penězi, je to nevyčerpatelná síla, která k nám přichází jako odměna za to, že jsme nesešli ze správné cesty. Život bez obav. Mandala Věčné hojnosti je z kolekce Eternal by Helena, kterou namalovala Petra Volenec Němečková, La Petien a také součástí kolekce šperků Eternal by Helena.

Memory Silver Coin HRDÝ LEV

Lev jako král zvířat a symbol hrdosti. Není potřeba vyzdvihovat jeho charakter a symboliku s ním spojenou. Mít radost, když se něco povede. Být hrdý na své děti a jejich úspěchy. Mít sílu jít dál za všech okolností. Pokud máte pocit, že se hříva lva podobá mapě naší země, tak jste se nemýlili. I tato myšlenka se promítla do designu originální brože, součástí myšlenky Budujeme hrdé Česko. Symbol Hrdého lva je symbolem Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko a součástí kolekce šperků Eternal by Helena. Hrdý lev byl navržen kreativním ateliérem Klimsz v čele s Barborou Klimsz. Ve spolupráci s ČESKOU MINCOVNOU.

www.eternalbyhelena.cz


PRAŽENÁ KÁVA

ETERNAL FLOWER COFFEE COLLECTION Pro výjimečné okamžiky

slimming delicate fiq

chocolate mentha wave

jasmine orange air

rose dream

POWER COFFEE FOR MEN EXCELLENCE

pampelian golden sun

collagen beauty

www.eternalbyhelena.cz


H O R I ZO N T POINT

Horizont point Vyprávíme příběhy firem, podnikatelů a podnikatelek, kteří o svém byznysu i své zemi přemýšlí v horizontu desítek let, ne v horizontu volebního období. Píšeme o lidech, kteří si uvědomují, jak jejich podnikání ovlivňuje širší systém okolo nich. A podnikají tak, aby vytvářeli pozitivní hodnoty nejen pro své firmy, ale pro všechny, kterých se to týká. Podnikatelská platforma Helas takové firmy spojuje od roku 1997. Magazín HORIZONT POINT tyto podnikatele bude pravidelně představovat a tuto myšlenku dále rozvíjet.

www.hnec.cz/horizont-point


Intedat Partner Exportérům i dalším českým firmám pomáháme najít a využít nové obchodní příležitosti v ČR i v zahraničí. Co vám můžeme nabídnout: • špičkovou databázi až 100 milionů firem ve světě a 1,5 milionu firem v ČR • aktuální kontakty a informace o manažerech s rozhodovací pravomocí • intuitivní aplikaci, která zefektivní vaše obchodní procesy • pokročilé funkce pro váš business development Intedat vám ušetří čas i peníze. Díky unikátnímu využití AI, zkušenostem našich datových analytiků a pokročilým možnostem filtrování totiž budete oslovovat firmy, u kterých je potenciál pro spolupráci maximální. Další důvody, proč expandovat s námi: • přes 10 let zkušeností • víc než 600 spokojených zákazníků • nové obchodní příležitosti ve víc než 40 zemích • prověřené postupy, které jsou v souladu s GDPR S námi je vaším trhem celý svět. www.intedat.com


(. /% +2 & 0 $ #+12 + , 2")$ & 0* *" $+ 2 ! $# '! 2 '! > & + 2+ + $ *

S j 2 l0 + /%% $ $ ] ` +b '+ "! &*T2

S z} l u D$&2 $lK'+ $ & K.l S 2K0 2 2

ò

çñï £ É Ä À Å ã Àâ

ó ô

¶ ½¼¹ »º·¼ »º·¼ »º·

S +D DK11 ,)+! +D T 1 l'! D , '+&

Î ÜÚÚÙÙÙ¿ É Æ É Ä À Å¿

õ µª± © ¨ µªµ µ ¿ º º· »ºÜ·

# Ä

Ä ) Ä Ä Å

¶ µ µ« ª

S R ,+2+ 2 .+)$

¾ Ç É Æ É Ä À Å¿

£ ³ ­®µ¬±¯°«©¨¬§¦µª´ ¥¯¤µ¬ª

±

.

M

T

X

SP ¯¨

Wµ®

` ]µ\ª

É À

ª^

S

j

i ±µª§¨

o ]µ

D§¦sr©¯

w

ò

D ° ¯

¡ ¥

¯ÄÉ ã§Ä ¯

ÇÊÈ ÅÆÄÊ ÅÆÄÊ ÅÆÄ

àààÔ¯@\P ¯@§¦¨ªµª®¯

»µ@§¦´«±@«²¦¬µ¬

Ë µ µ« ª

Ë SP ¯¨

¼ ½¨ª©µ\Àª

â ¯

ï À ¯ç ¯

½µ¨±°ªø S¨ª©¯°«

ÇÊÈ ÅÆÄ Ê

È

àààÔ¯@\P ¯@§¦¨ªµª®¯

Ë µ µ« ª

Ë SP ¯¨

£Ä § £ ħ ¯

µ ?Q ÇÊÈ ÅÆÄÊ ÅÆÄÊ ÅÆÄ

àààÔ¯@\P ¯@§¦¨ªµª®¯

i¬ ]µ©± µ¨±µ¬

Ë µ µ« ª

Ë SP ¯¨

¼ ½¨ª©µ\Àª

¼ ½¨ª©µ\Àª

ç) Ä Ä º·

R 2 2K 2+ 0& D K*2H &$ + 0* K K 2 '$

j

r¯ µª^ @ ° ¤

w ñ § Å

) § ) »¼

r¯ µª ° ° ° ª^ ]¯© \s µÀ¨±ª ©¬ © µ\ ¯ ]¯© ± ¬rµª^ ª¯¨µ¦ r ¯r©° © \ °¦ \ ®¥

§¨? £@µ µ@ ¢\¡µªÂ¯´ Àµ ±¯± @ ° ¬ §µ ®°\µ ª ¨ª ¯§^ ¯ µ @© ¢ ª ±ª ¨\^´ ©±µ ^ ]@ ° ¨ ¬¯ µª¨ \ ± \ ± ¦ ¨µ? @ ° ¬

Î

ÙÙÙ $ 2+D 2 '

¾

&2 2å$ 2+D 2 '

@ ¢§¦s? «¤@ ^ @¨´ À½


JŠK, advokátní kancelář Partner JŠK je středně velká advokátní kancelář, která již od roku 2004 poskytuje právní služby ve většině oblastí obchodního práva. Před založením firmy pracovala většina partnerů mnoho let pro přední mezinárodní právní firmy a nabízí tedy kombinaci nejlepších mezinárodních zkušeností a flexibility lokální firmy. Mezi dlouholeté klienty JŠK se řadí banky, pojišťovny, private equity fondy, nadnárodní korporace, středně velké podniky, rodinné firmy i soukromí investoři. V týmu najdete přední odborníky v oblastech fúzí a akvizic, financí a bankovnictví, duševního vlastnictví, hospodářské soutěže, restrukturalizace a insolvence, leteckého průmyslu, soudních sporů a pojištění. Advokátní kancelář JŠK a její experti jsou pravidelně doporučováni předními odbornými publikacemi Chambers & Partners, Legal500 nebo IFLR1000. V roce 2023 M&A tým získal prestižní ocenění Poradce roku (CVCA Awards).MICROSOFT Partner Technologie Microsoft umožňují rozvinout potenciál vaší organizace na maximum. Naší misí je umožnit každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Je čas změnit představu o tom, co lidé dokážou. Být produktivní už neznamená jen dělat více. Je na čase, abychom šli dál, a to nejen individuálně, ale i kolektivně, v práci i v životě. S hlubším vzájemným propojením bez ohledu na vzdálenost. Větší soustředěnost v daném okamžiku. Zvýšenou kreativitou. Bohatším vhledem do dat. A klid v duši díky inteligentnímu zabezpečení. Umožňuje nám všem být nejlepšími, společně. To je Microsoft 365. https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365


Pracujte produktivně odkudkoliv

Ať pracujete na dálku, nebo v kanceláři, naše řešení pro podporu produktivity vám pomůže zvládat všechnu práci a být ve spojení se zaměstnanci a klienty.

Chat, hovory a schůzky

Aplikace a služby Office

Cloudové úložiště

E-mail a kalendáře

V Microsoft Teams můžete pořádat online schůzky, volat, chatovat, sdílet soubory a spolupracovat v reálném čase.

Úložiště na OneDrivu s kapacitou 1 TB vám umožní spravovat soubory, ať už jste kdekoli.

V Microsoft Teams můžete používat a sdílet soubory Wordu, Excelu a PowerPointu či v nich spolupracovat.

Buďte v kontaktu se zákazníky a kolegy pomocí Outlooku a Exchange Online.

Zabezpečte svoji firmu

Chraňte firemní data pomocí cloudové platformy, která nabízí integrované funkce zabezpečení pro práci na dálku.

Ochrana před kybernetickými hrozbami

Chraňte se před viry, malwarem, phishingovými útoky, ransomwarem, spamem a dalšími hrozbami.

Zabezpečte i osobní zařízení Chraňte svá data, i když k nim zaměstnanci získávají přístup ze svých osobních zařízení.

Uchovávejte data zákazníků v bezpečí

Chraňte informace před kyberzločinci, neoprávněným přístupem a náhodným odstraněním.

Správa identit a přístupu

Můžete snadno nastavit a spravovat uživatele, zařízení a data. Ušetříte tak čas, který můžetevěnovat rozvoji firmy.


®

PROFIMA EFFECTIVE Partner Jsme poradensko-vzdělávací společnost, která poskytuje vzdělávání a poradenství jednotlivcům a firmám včetně mezinárodních korporací. Společně s našimi respektovanými odborníky s bohatou praxí vám pomůžeme najít praktická řešení, která pomůžou rozvinout potenciál vašich zaměstnanců, managementu i celé firmy. Vždy se snažíme vzdělávání a rozvoj lidí realizovat v kontextu vaší firemní strategie tak, aby rozvojové programy byly nastaveny dle vašich skutečných potřeb. Naše práce nekončí vyškolením teoretickými znalostmi, pokračuje aplikací nabytých vědomostí a dovedností do každodenní praxe. PROFIMA EFFECTIVE se tak stane vaším partnerem, který vás plně podpoří v dosahování cílů a bude aktivně přispívat k cílenému rozvoji zaměstnanců.


Partner Vašeho rozvoje

VZDĚLÁVÁNÍ + PORADENSTVÍ Zaměřujeme se na vzdělávání s odborníky v oblastech: • Management a komunikace • Osobnostní rozvoj, zdraví a psychosomatika

• Výroba a kvalita • Průmyslové inženýrství, procesní a projektové řízení

• Obchod, marketing • Personální řízení • Právní kurzy • Účetní a ekonomické kurzy • DIGI kurzy • Technické a odborné kurzy

Oblíbené formy kurzů Pracovní řešitelské workshopy, interaktivní kurzy s bohatou diskusí, prezenční kurzy, online kurzy Připravujeme uzavřené kurzy na míru a kurzy pro jednotlivce

+420 734 676 540 | www.proma.cz


VERE PRAGUE Partner Vere Prague s.r.o. je soukromá společnost se sídlem v Praze, která poskytuje interim management a služby krizového řízení. Klíčové projekty osobně řídí Jiří Krejča, který má mnohaleté zkušenosti z různých oborů a firemních struktur. Vere Prague je oficiálním zástupcem Christian Tyler Properites při zajišťování trvalého pobytu v USA pro investory a jejich rodiny z Evropy. Poskytuje jazykovou a odbornou asistenci při získávání investorského přistěhovaleckého víza EB-5.


UVAŽUJETE O TRVALÉM POBYTU V USA? POMŮŽEME VÁM REALIZOVAT VAŠE PLÁNY

www.eb5.cz

Vere Prague s.r.o.

www.vere.cz


Ministerstvo průmyslu a obchodu jako centrum moderního průmyslu Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje průmysl a obchod v jejich cestě k inovacím, konkurenceschopnosti a udržitelné budoucnosti. Věříme v sílu českého podnikání a budeme vždy Vaším partnerem.

UMĚLÁ INTELIGENCE (AI)

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizuje Národní strategii umělé inteligence. Podpoří výzkum, vývoj a implementaci AI do různých odvětví našeho hospodářství.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje projekty a iniciativy zaměřené na výstavbu a rozšíření kapacit. Současně pracuje na vytváření příznivého regulačního a investičního prostředí.


mpo.cz

ELEKTROMOBILITA

ČIPY

Ministerstvo průmyslu a obchodu se podílí na vytváření podmínek pro růst elektromobility, podporuje výzkum a vývoj a pracuje na rozvoji infrastruktury.

Ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje na Národní polovodičové strategii, která posílí pozici ČR v tomto strategickém sektoru a podpoří růst inovativních technologií.


EXPORTNÍ

strategie ČR Důraz na českou kvalitu

P

ro českou ekonomiku je export hnacím motorem. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo strategii, která určí východiska podpory českého vývozu na příštích deset let a pomůže naplňovat vizi pro moderní a soběstačné Česko. České společnosti, které přichází s novými nápady a neotřelými řešeními jsou konkurenceschopnější a přináší vysokou přidanou hodnotu. Právě na to, aby se tyto firmy co nejlépe prosadily na zahraničních trzích, se zaměří nová exportní strategie. Podporujeme inovativnost českého průmyslu a odolnost českých společností, které budou generovat vyšší zisky a vytvoří nová kvalifikovaná pracovní místa s odpovídajícím mzdovým ohodnocením.


Kromě rozvoje tradičních nástrojů podpory exportu přináší naše strategie nové prvky a důležité akcenty: 1. Podpora společnostem s produkty a službami s vysokou přidanou hodnotou. 2. Kromě podpory zavedených exportérů hledáme nové národní šampiony, zejména z řad malých a středních podniků a start-upů a z rozvíjejících se oborů. 3. Komplexní podpora firmám. Tedy podporu společností v různých fázích jejich cesty od realizace nápadu, vytvoření produktu až po pomoc se zajištěním financování při vstupu na daný trh. 4. Podpora spolupráce firem v zahraničí a společná nabídka řešení. Vytváření kreativního prostředí, ve kterém dochází k propojení úspěšných a inovativních firem z různých odvětví a vznikají unikátní řešení, výrobky a služby s potenciálem prosadit se v zahraničí. 5. Nezbytná změna finančních nástrojů na podporu firem a posun od zajištění financování a pojišťování čistě exportní kontraktů k propojenému systému financování od rozvoje firem v Česku.

mpo.cz


ČSOB Partner setkání Poskytujeme bankovní služby a produkty všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům. Věříme, že vycházet si vstříc opravdu stojí za to. Vždy jsme rádi, když se nám i drobným gestem podaří překvapit nejen naše klienty, ale i naše kolegyně a kolegy a širokou veřejnost. Snažíme se dávat klientům volnost třeba při cestě k nám do banky – neomezujeme je jen na digitální řešení nebo jen na osobní návštěvu pobočky. Mohou si vybrat, protože jdeme naproti jak technologickým inovacím, tak zlepšení klientského zážitku. Věříme, že i drobnosti a “samozřejmosti” mohou zásadně zpříjemnit den každého z nás. A samozřejmostí je pro nás závazek spoluvytvářet lepší budoucnost s ohledem na životní prostředí kolem nás. Usilujeme o zodpovědný přístup ve všech činnostech našeho podnikání a snažíme se jít naproti s tím nejlepším řešením vždy ve správný čas.


VÍME, ŽE PODNIKÁNÍ ZAVÍRAČKOU NEKONČÍ Naše mobilní bankovnictví CEB Mobile pro firmy a podnikatele je vám vždy k dispozici.

www.csob.cz | Firemní bankovnictví

pruvodcepodnikanim.cz


ORLEN UNIPETROL Partner setkání Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol je významnou součástí českého průmyslu. V České republice je jediným zpracovatelem ropy, jedním z nejdůležitějších výrobců plastů a vlastníkem největší sítě čerpacích stanic ORLEN Benzina. V oboru rafinérské a petrochemické výroby je významným hráčem i ve střední a východní Evropě. Od roku 2005 je součástí rafinérské a petrochemické skupiny ORLEN.Česká technologicko-logistická společnost Komplexní řešení pro logistiku v ČR i zahraničí Zásilkovna vznikla v roce 2010 jako malý start-up s cílem usnadnit život e-shopařům díky jednoduchému systému podávání zásilek a možnosti využít širokou síť výdejních míst. Za 13 let na trhu jich Zásilkovna spustila nejvíce ze všech tuzemských dopravců, a tak jsou její pobočky všude po ruce. V roce 2022 společnost kamenná výdejní místa rozšířila i o oblíbené samoobslužné výdejní boxy, kterých je dnes v ČR už více než 3 400. Kromě toho nabízí i doručování na adresu provozované vlastními kapacitami. Ze start-upu globální firmou Dnes Zásilkovna pod hlavičkou mateřské skupiny Packeta Group doručuje pro e-shopy zásilky do 33 zemí světa. Internetové obchody na spolupráci oceňují zejména jednoduchost: stačí jediné napojení a mohou využívat služeb 60+ evropských přepravců, ale zásilky podávat snadno přes jeden systém Zásilkovny. V 7 evropských zemích včetně Německa má Packeta svoji vlastní pobočku. Díky optimalizované depové síti po celé Evropě, která čítá téměř 50 dep, nabízí Packeta rychlé doručení zásilek i do zahraničí. Jen v České republice má společnost téměř 20 dep včetně dvou robotizovaných vlajkových lodí o 24 193 m².


Doručujte se Zásilkovnou do 33 zemí světa Na výdejní místa

Do boxů

Na adresu

Snadné napojení přes API Služby 60+ přepravců 98 % zásilek doručíme do 2. dne

zasilkovna.cz/jak-to-funguje


TROX TECH-TRADE Partner setkání Společnost TROX Tech-Trade, s.r.o. byla založena v roce 1994 jako TECH-TRADE, s.r.o. Z původně obchodní společnosti se díky poptávce trhu stala výrobní organizací, jejíž současné technologické vybavení umožňuje zakázkovou výrobu široké škály výrobků z tenkých plechů pro vzduchotechnické systémy i jiné technické aplikace. Vysoce produktivní technologie v celém výrobním profilu, kvalifikovaní pracovníci a efektivní kapacitní řízení výroby zajišťují spolehlivost dodávek. Většina produkce je určena na export. O rodinnou firmu projevil zájem koncern TROX GmbH a v roce 2020 ji odkoupil. Rozšiřuje se výrobní program a plánuje výstavba dalších výrobních prostor pro nové technologie. Pracovní tým pokračuje v původní sestavě a jsou vytvářena další pracovní místa. Je významným zaměstnavatelem v regionu Hodonína a již 30 let spolehlivým českým exportérem. www.tech-trade.cz


ISO:9001:2015 ISO:14001:2015

ČSN EN ISO 3834-2:2006 ČSN EN 15085-2:2008

ISO:9001:2015 ISO:14001:2015

ČSN EN ISO 3834-2:2006 ČSN EN 15085-2:2008 Certifikát prověřené společnosti

Výroční cena města Hodonína

Certifikát prověřené společnosti

Výroční cena města Hodonína


BELLES FLEURS Dodavatel Květinovou výzdobu svých prostor a eventů svěřte profesionálům. Velký výběr čerstvě řezaných a hrnkových květin pro každou příležitost a 365 dní v roce jedině na Belles Fleurs. Na začátku všeho stála láska ke květinám a odhodlání otevřít místo plné omamných vůní, kam se budou lidé rádi vracet a díky kterému budou rozdávat radost. První květinářství Belles Fleurs otevřelo své dveře v roce 2008, na Praze 2, kde nás můžete najít do dnes. Poté následovaly prodejna na Praze 7 a dvě na Praze 1. V Jindřišské ulici najdete jednu z největších prodejen květin v Praze. Na rozloze přes 200m2 můžete vybírat z nejširšího sortimentu řezaných květin na jednom místě. V Belles Fleurs je pro nás prioritou splnit každému zákazníkovi jeho „květinové“ přání. Aby si odnášel nejen krásné a moderní kytice, ale i cenné rady od zkušených floristů, kteří jsou školeni holandskou lektorkou floristiky. Zároveň si přejeme, aby si ty nejkvalitnější květiny mohl dovolit každý a měl možnost vybírat z co nejširšího sortimentu řezaných a čerstvých květin, které jsou nakupovány přímo na holandské burze. Belles Fleurs e-shop www.bellesfleurs.cz a www.kytkuhned.cz nabízí 365 dní v roce doručení květin po Praze již do 2 hodin od objednání. Aby mohly naše krásné a čerstvé kytice dělat radost po celé České republice, jsou doručovány v unikátním vodním balení či naaranžovány v květinových boxech. Tento způsob balení a následné přepravy je zárukou, že se květiny dostanou i do těch nejzazších koutů Česka v té nejlepší kondici. Dlouhodobě spolupracujeme se společnostmi: Christian Dior, hudební festival Dvořákova Praha, Česká televize, Sisley kosmetika, Cartec Praha a mnoha dalšími.DERMACOL Dodavatel Značka Dermacol vznikla na půdě Barrandovských filmových studií v Praze v roce 1966, kdy uvedla na trh svůj první produkt – dnes legendární extrémně krycí Make-up Cover. Byl vyvinut ve spolupráci s dermatology z Ústavu lékařské kosmetiky a dodnes představuje jeden z klíčových artiklů této nejúspěšnější české kosmetické značky. Prodává se v milionech kusů ve více než 70 zemích světa a jeho unikátní vlastnosti oceňují běžní uživatelé, ale i profesionální vizážisté. K bohatému portfoliu dekorativní kosmetiky postupně přibyly vysoce kvalitní produkty pleťové, tělové a vlasové péče, kterou Dermacol vyvíjí a vyrábí ve své továrně v Brně. Dlouhodobě k vlajkovým produktům kromě make-upů patří dlouhotrvající rtěnky, řasenky i pleťové krémy.VINAŘSTVÍ MALÁNÍK-OSIČKA Dodavetel Jsme malou rodinnou firmou, vycházející z dlouholeté vinařské tradice, zabývající se pěstováním révy vinné a výrobou kvalitních přívlastkových vín. Naše vinařství je založeno na filozofii, která se ubírá směrem kvalitního, moderního a šetrného zpracování hroznů z vlastní produkce, z nichž jsou vyráběna jakostní a přívlastková vína s jedinečným charakterem. Jihozápadně od obce Mikulčice, v podoblasti Slovácké, viniční trati Kněžské, dnes pěstujeme jak bílé tak i červené odrůdy vín. Dnes obhospodařujeme 10ha vinic a ročně produkujeme 40 000 lahví vína. V prostorách rodinného vinařství nabízíme i možnost ubytování ve 4 moderně zařízených pokojích, s kapacitou 15 lůžek.


RODINNÉ VINAŘSTVÍ Z MIKULČIC Tel.: +420 723 330 082, E-mail: info@vinarstvimalanik.cz

WWW.VINARSTVIMALANIK.CZ


Můj příběh Jmenuji se Marek Ospalý. A toto je můj příběh. I když jsem se narodil v Čechách, od 18 let jsem žil v cizině - tedy více než 30 let. Nejdříve 10 let v Austrálii. A následujících 20 let jsem žil v Japonsku. A právě Japonsko se stalo zemí, která mě změnila. Tato vnitřní myšlenková transformace, mi pomohl k osobnímu, profesionálnímu a lidskému vývoji. Těchto dvacet let zkušeností života v Japonsku se stalo prakticky základem k tomu, abych začal rozvíjet originální a autentické projekty, v kterých aktivně propojují Japonsko s Českem, japonské podnikatele s českými podnikateli, a dále pak napomáhá českým podnikatelům k dalšímu možnému rozvoji a možné spolupráci.

Project 1. Japonská rýže Jedna z nejdůležitějších surovin v Japonsku je bezpochyby japonská rýže. Její vliv a význam je obrovský. Bohužel velice málo Čechů zná nebo i osobně ochutnalo vysoce kvalitní čerstvě leštěnou japonskou rýži. A právě dovoz kvalitní japonské rýže se stal mým první projektem. V tomto projektu spolupracuji přímo s Japonskými farmáři a dovážím vysoce kvalitní japonskou rýži přímo od farmářů. Rýži dovážím v hnědé formě - rýži poté leštím tady v Čechách, abych zachoval její nejvíce autentickou chuť. Momentálně dovážím dvě nejpopulárnější japonské rýže Koshihikari a Akitakomachi. Od příštího roku budu dovážet další druhy rýže. Možnosti jsou nekonečné jelikož jsem jediný, který nabízí takto leštěnou vysoce kvalitní japonskou rýži v Evropě.

Project 2. KAIRO nalepovací zahřívací polštářky Můj druhý projekt vychází ze osobní zkušenosti života v Japonsku. Japonské zimy jsou studené, nemilosrdné a do kostí pronikající. Zahřívací nalepovací polštářky dokáži efektivně zahřát tělo a napomáhají regulovat teplotu těla přírodní cestou. Nabízím nejenom vysokou kvalitu, ale také neuvěřitelnou cenu, protože spolupracuji přímo s továrnou. Momentálně začínám spolupráci s firmami které distribuují výrobky do lékáren v Čechách.

Project 3. Autentické túry v Japonsku Můj další projekt je vytvořit speciální a na míru propracované gurmácké túry, a také podnikatelské a kulturní túry po Japonsku, které by napomáhali podnikatelům k dalšímu osobnímu nebo podnikatelskému rozvoji. Dvacet let života v Japonsku mi dává dostatek unikátních a neuvěřitelných pohledů a znalostí o Japonsku, které bych chtěl kreativním a osobních způsobem komunikovat mezi podnikatele a lidé, kteří mají zájem o osobní a profesionální rozvoj. Z túrami začínám od podzimu 2024.


MY JAPAN s.r.o. Firma se zabývá dodáváním vysoce kvalitních japonských výrobků velkoobchodním firmám, distribučním firmám, hotelům, restauracím apod. Jedná se momentálně o kvalitní japonskou rýží, KAIRO zahřívací nalepovacích polštářky, rýžovou mouku, japonské soli a cukr. Jsme otevření k jakékoliv spolupráci s českými i zahraničními firmami.

Japonská rýže Nabízím exkluzivní čerstvě tříštěnou japonskou rýži přes e-shop japonskaryze.cz. Přes náš exkluzivní e-shop nabízíme čerstvě leštěnou japonskou rýži. V našem e-shopu najdete momentálně dvě nejpopulárnější japonské rýže Koshihikari a Akitakomachi. Dále pak nabízíme hnědou rýži a mírně leštěnou zdravou rýži Ichibutsuki. Pro ty, kteří mají zájem o více informací, je k dispozici on-line kniha “Není rýže jako rýže” - kterou jsem napsal. https://japonskaryze.cz

MY JAPAN - gurmánské túry po Japonsku TABI znamená v japonštině kulturní a vzdělávací cesty. My se specializujeme na profesionální a na míru plánované gurmánské, kulturní a vzdělávací túry po Japonsku. Z důvodu teplot a podnebí se zaměřujeme na jaro a podzim. Začínáme od podzimu 2024 s gurmánskými túrami, kdy postupně navštívíme Tokio, Osaka, Kyoto, a Nara. Unikátní možnost jak poznat autentické Japonsko z pohledu japonců. Především pro podnikatele, jednotlivce a páry, kteří chtějí poznat myšlenky japonců, které jim pomohou najít nový přístup a rozvoj v životě i podnikání.

www.japonskaryze.cz | www.MYJAPAN.cz | www.marekospaly.cz


DodavatelSmart Walls Dodavatel Ve společnost Dekre s.r.o. řešíme návrhy, výrobou a instalací shop in shop systémů pro značkové firmy a kompletními interiéry. Nově se zabýváme vybudováním značky Smart Walls, která navazuje na tradiční využití látek v interiéru. Po vzoru tapiserií oblékáme stěny do půvabného textilu za účelem vylepšení akustiky nebo estetiky prostoru. Nové stavby plné skla a rovných hladkých ploch podporují tvorbu třepotavých ozvěn a tvoří tak často prostor neobyvatelným. Prostor dokážeme akusticky zaměřit a pro daný účel nutná opatření vypočítat a aplikovat. Stěny můžeme doplnit i o akustické závěsy nebo polštáře. Nově vyrábíme i akustická křesla, která by měla vytvořit malý soukromý prostor pro odpočinek či práci.Prostřednictvím trojice knih rozhovorů s úspěšnými českými podnikateli ukazujeme, že život sám a cesta k úspěchu nemusí vždy vést rovně a přímo na vrchol. Často bývá plná zvratů, odboček a těžkostí, které je potřeba prožít a překonat. Pokud ovšem člověk v sobě najde dost vůle, síly a odhodlání, dostaví se úspěch a poznání, že má smysl se snažit překonávat těžkosti. Někdy naopak úspěch přichází rychle a bez varování. Jak se s úspěchem vyrovnat, jaký k tomu všemu zaujmout postoj a nalézt celkové naplnění? Jak dojít k nadhledu a rovnováze díky svému nastavení pro spolupráci a prospěch celku? Témata se prolínají všemi třemi díly knižní trilogie SVOU VLASTNÍ CESTOU. Most k úspěchu – Co dokáže úspěch – Naplněná vize. Knihy mají mimořádné grafické a typografické zpracování a jsou distribuovány v nákladu cca 4.000 kusů v rámci knižní sítě celé České republiky včetně online verze. www.hnec.cz


TRILOGIE

SVOU VLASTNÍ CESTOUNEWS

TRADE Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

11 let s vámi!

Exkluzivní informace o firmách, obchodu a exportu v tištěné i online podobě 7000 kusů do rukou manažerů firem (TRADE NEWS je zařazen do procesu pravidelného ověřování nákladů vybraných tiskovin Audit Bureau of Circulations.)

www.itradenews.cz

www.tradenews.cz


Obchodní tipy pro exportéry Kulturní odlišnosti v byznysu Příběhy úspěšných firem Najdete v online magazínu agentury CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu.

www.exportmag.cz

REALIZÁTOR PROJEKTU BUSINESSINFO.CZ Portál BusinessInfo.cz je oficiálním projektem státní správy. Gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu a realizátorem agentura CzechTrade. Na obsahové náplni se podílejí také další ministerstva, asociace, aliance a organizace zabývající se podnikáním v ČR a exportem. Díky tomu bude BusinessInfo.cz vždy bez reklam. www.mpo.cz | www.czechtrade.cz

www.businessinfo.cz

CZECHTRADE


Návody a rady: Jak začít podnikat? Jak a kdy platit daně? Jak exportovat a expandovat do zahraničí? Jak se zorientovat v nových právních předpisech?

Gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a realizátorem agentura CzechTrade. Díky tomu jsme a vždy budeme bez reklam.

www.businessinfo.cz

INFORMACE ZE SVĚTA BYZNYSU NA JEDNOM MÍSTĚ


Daně a jak na ně Kompletní daňová problematika - DPH, daně z příjmů, silniční daň atd. Právní průvodce Ověřené a vždy aktuální informace, návody, postupy a vzory. Exportní příležitosti Unikátní databáze konkrétních a ověřených příležitostí od firem z celého světa - poptávky zahraničních firem, nabídky, investiční příležitosti, tendry a projekty. Online dotaz na podnikání Možnost kontaktovat tým odborníků na podnikání v ČR nebo EU. Kalendář akcí Denně aktualizovaná databáze nejdůležitějších akcí pro podnikatele s možností vyhledávání dle druhu akce a oborů - semináře, konference, výstavy, veletrhy, mise atd. Kalkulačka kurzových rizik Užitečný nástroj pro odhad potenciálních ztrát pohledávek anebo závazků způsobených kurzovými rozdíly.

BusinessInfo Newsletter Neorientujete se v informačním zmatku dnešní doby? Zaregistrujte se k odběru newsletteru BusinessInfo a buďte v obraze!

Gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a realizátorem agentura CzechTrade. Díky tomu jsme a vždy budeme bez reklam.

www.businessinfo.cz

VÁŠ ZDROJ OVĚŘENÝCH ZPRÁV, NÁVODŮ A RAD


Využijte naše sociální sítě nejen k objevování zajímavého obsahu, ale i ke komunikaci s námi. Jsme připraveni zodpovídat vaše dotazy. BusinessInfo YouTube kanál Vytváříme pro Vás jedinečný video obsah - návodná videa, rozhovory, tipy na to, jak si připravit businessplán, vyhotovit daňové přiznání a další zajímavá témata.

Gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a realizátorem agentura CzechTrade. Díky tomu jsme a vždy budeme bez reklam.

www.businessinfo.cz

JSME NAPředplatné Deníku

SE VYPLATÍ!

Aktuální, ověřené a užitečné INFORMACE z Vašeho okolí, které jinde nenajdete DORUČENÍ na vybranou adresu s možností změny dle potřeby 10% SLEVA pro předplatné na celý týden

ZÍSKEJTE DÁREK za každou Vaši platbu!

ondělí, ZDARMA přílohy: Sportovní deník v pondělí, tředu, Ženy, Bydlení, Týdeníky dle okresu v úterý nebo ve středu, ín s programem Zdraví a Hobby ve čtvrtek, TV Magazín otu na celý týden v pátek a Víkend v sobotu VĚRNOSTNÍ PROGRAM: dárky ele a předplatné za body pro předplatitele vin ZDARMA – elektronická verze novin l, PC až na 4 zařízení – tablet, mobil, ZDARMA – Deník Klub: přístup na všechny zprávy a články na Denik.cz

Vyberte si dárek pro předplatitele na mojepredplatne.cz nebo telefonu 272 015 015.


ROČNÍ PŘEDPLATNÉ „Kompletní video průvodce českým právem. Vzdělávejte se ON-LINE.“ www.epravo.cz/eshop


Vychází již 24. rokem. INSPIRATIVNÍ PŘÍBĚHY NADČASOVÉ HODNOT Y SMYSLUPLNÉ AK TIVIT Y Taková je díky vám trojice titulů o podnikání, novinkách v businessu, firmách a jejích lidech.

606 615 609 | martin@iprosperita.cz | Ocelářská 1, 190 00 Praha 9 www.iprosperita.cz | www.madambusiness.cz | www.freshtime.czTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.