LÍDŘI 2022 - OCEŇUJEME NEJLEPŠÍ ČESKÉ PODNIKATELE

Page 1

OCEŇUJEME NEJLEPŠÍ ČESKÉ PODNIKATELE www.oceneniceskychlidru.cz LÍDŘI 2022 BUDUJEME HRDÉ ČESKO OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ PODNIKATELSKÁ PLATFORMA HELAS OD ROKU 1997
Děkujeme partnerům a mediálním partnerům 6. ročníku
Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

hrdé

PARTNEŘI 2022

OFICIÁLNÍ PARTNER

ODBORNÝ GARANT ZAKLADATEL PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Budujeme
HELAS Česko | Ocenění Českých Lídrů
PARTNEŘI SETKÁNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ZAKLADATELKY PROJEKTU

Podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko vytváří již dvacet pět let prostor pro unikátní propojení českých firem, jejich majitelů s mnoha zajímavými osobnostmi a také zástupci významných lokálních i zahraničních korporací.

Jako své osobní poslání vnímám hledání cest, jak napomoci spojení těch, kteří k sobě mají blízko svým charakterem, silou a vůlí k překonávání překážek společně s touhou dělat věci, které dávají smysl.

Věřím, že právě zakladatelé a majitelé ryze českých firem a naše podnikatelská platforma se svými projekty Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů, Ocenění Českých Exportérů, dvěma kluby a E.platformou vytváří unikátní prostor pro lidi, kteří k sobě mají blízko a je spojením podobných lidí - rodinných firem, výrobních podniků, společností, které reprezentují Česko díky svým exportům, ale také unikátní technologické a digitální služby.

Jsme to my lidé a naše myšlení a činy, které přinášejí pozitivní klima do společnosti. Nikdo jiný to za nás neudělá.

Přeji nám tedy všem onu sílu i vytrvalost za všech okolností. Také děkuji za příležitost ocenit za zmíněných dvacet pět let více jak 460 českých firem. V neposlední řadě děkuji partnerům a porotcům za podporu, která je klíčovým aspektem pro udržení a rozvoj projektů.

Helena KOHOUTOVÁ

Budujeme hrdé Česko a zakladatelka Podnikatelské platformy Helas Ocenění Českých Podnikatelek Ocenění Českých Lídrů Ocenění Českých Exportérů

Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

ÚVODNÍ SLOVO PATRONA PROJEKTU

Joseph Schumpeter, jeden z velikých ekonomů minulého století, viděl v podnikatelích a podnikatelkách rytíře dnešní doby. Pouštějí se do odvážných a náročných, navíc nejistých projektů, riskují, obětují, ale zároveň musí být napojeni na nějaký vyšší smysl, který jim dává energii, sílu, povzbuzení, když se něco nepovede, nápady, sveřepost a odhodlání. Ne všichni podnikatelé jsou takoví. Ale věřím, že většina, ta zajímavější myšlenková většina, která nemusí zprvu početně převyšovat, nakonec zvítězí. A zvítězí právě proto, že má a vidí smysl, ten smysl, který ji posiluje, a ten smysl, který je té druhé skupině volný.

Mohou totiž být dvě země se shodnými pravidly demokracie i kapitalismu. A přesto, bude-li jedna obývána zlými, nekulturními lidmi, řekněme skřety, zavede je jak demokracie, tak kapitalismus časem k tomu, že vytvoří zlou zemi. Zemi, kde se špatně a chudě žije, jak ekonomicky, tak kulturně, kde se špatně podniká, špatně soudí a špatně volí. Naopak druhá země, obývána kulturními lidmi, řekněme elfy, se stejnými pravidly udělá ze svého okolí časem dobré místo pro život, protože ani nemůže jinak. Pojďme být tou druhou zemí. A cítím v kostech, že se naše země – i díky posledním politickým a společenským událostem – probouzí ke své bývalé pozici jako výrazná země na mapě světa. Kulturně, politicky, ekonomicky, duchovně i vztahově.

A když vidím práci a okolí a výsledky, které doprovázejí Helenu Kohoutovou, zakladatelku Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko nemusím věřit, mohu vidět. Kéž by ocenění úspěchu lidí a jejich firem byl předvojem mostu pro celou naši společnost, její inspirací a odvahou.

PhDr. Tomáš SEDLÁČEK, Ph.D. Český ekonom, autor mezinárodního bestselleru Ekonomie dobra a zla, bývalý poradce prezidenta Václava Havla. Patří mezi sto nejvlivnějších globálních myslitelů.

OFICIÁLNÍ PARTNER ČESKÝCH LÍDRŮ

Jste patronem nové kategorie – Ceny za největší potenciál. Kde se podle vás skrývá v současném složitém období největší potenciál tuzemských podniků? Jak tento potenciál z pohledu jedné z největších společností spravujících fondy soukromého kapitálu ve střední a východní Evropě hodnotíte? Které obory jsou perspektivní? Čím jste firmám přínosem?

Jsem hrdý na to, že v Enterprise Investors přes tři desetiletí pomáháme malým a středním firmám realizovat jejich úspěšné podnikatelské příběhy. O to víc mě těší, že jsme se stali partnerem soutěže Ocenění českých exportérů, abychom podpořili úspěšné české firmy a lidi, kteří je díky své tvrdé práci a vizi vybudovali. Bez úspěšných českých podnikatelů, jejich ambicí, talentu a vynaloženého úsilí by nebyla česká ekonomika tak silná. Věřím, že tato podnikatelská platforma nám dává unikátní příležitost, jak tyto podnikatele ocenit.

Největší potenciál tuzemských podniků vidím v silné podnikatelské tradici, která se u nás vybudovala za posledních třicet let. České firmy stále mají konkurenční výhodu díky nižším nákladům ve srovnání se západní konkurencí. Pokračuje také konvergence české ekonomiky se zeměmi západní Evropy a roste kupní síla obyvatelstva. Na druhou stranu je česká ekonomika průmyslově orientována a pociťuje negativní dopady přerušených dodavatelských řetězců. Aby české firmy udržely svou konkurenceschopnost, měly by investovat do inovací a zaměřit se na zvýšení své efektivity. My jako finanční investor podporujeme tento směr rozvoje českých firem, investujeme do inovativních společností se silným růstovým potenciálem a s jejich zakladateli a manažery je posouváme výrazně dopředu.

Prožíváme ekonomickou krizi, která dopadne na všechny přes růst nákladů firem, klesající kupní sílu obyvatelstva či pokles objemů exportu. Velkou výhodou v současné situaci bude přístup ke kapitálu, např. díky podpoře silného finančního investora. I přes aktuální složitou situaci zůstáváme aktivní a věrní své dlouhodobé investiční strategii a jsme schopni najít atraktivní firmy, do kterých investujeme. Kromě kapitálu přinášíme také hodnotu – zkušenosti, kontakty, know-how a renomé.

ZEPTALI JSME SE...
Vjačeslav LYPKO Investiční ředitel a ředitel pro Českou republiku, Enterprise Investors

ODBORNÝ GARANT ČESKÝCH LÍDRŮ

Proč jste si vzali pod patronaci kategorii Cena odpovědného podnikání?

Jsme rádi, že můžeme být patronem kategorie Cena odpovědného podnikání. Od počátku 90. let, kdy došlo k masivnímu rozvoji podnikání, se jistě proměnil i přístup samotných majitelů firem. Hlavním cílem je samozřejmě mít co nejvíce prosperující firmu s čím dál tím vyšším ziskem. Ale spousta podnikatelů už přemýšlí i nad dopady jejich činnosti, na samotném přístupu nejen k životnímu prostředí, ale i k zaměstnancům a celému řízení firmy. Přesně to shrnují i principy ESG (environment, social, governance).

V médiích dennodenně vidíme, jak nám naše planeta dává najevo, že je nespokojená s naším přístupem k ní. A nemáme moc možností, neexistuje žádná planeta B, kam bychom se mohli přestěhovat, až naši Zemi zpustošíme. Velký podíl na tom, jak se budeme mít za několik let, mají právě firmy. Mohou předávat víc než jen výrobky a služby zákazníkům, mzdy zaměstnancům a dividendy akcionářům. Určitě stojí nějaké úsilí změnit procesy ve firmě, nekupovat například zboží ze zemí, kde je dětská práce rutinou a nepodporovat dále tyto neetické manýry. Je důležité se i podívat na dodavatelské řetězce, jak se chovají a přistupují ke svému podnikání. Ale všechny tyto změny, byť jen po malých krůčcích, mají zaručeně ten správný efekt ke zlepšení našeho života a k zajištění lepší budoucnosti.

V rámci našeho nového projektu Synesgy hodnotíme dopady firem ve třech kategoriích – environmentální (E), sociální (S) a řízení (G) společnosti. Těší nás, že i agentura Helas bere v potaz odpovědné podnikání a zařadila ho mezi další kategorie v rámci projektu Ocenění českých lídrů. Gratulujeme všem vítězům. A gratulujeme i všem nominovaným, protože i vy jste na té správné cestě!

ZEPTALI
JSME SE...
Pavel

ZEPTALI JSME SE...

V čem vidíte smysl soutěží OCL, OCP, OCE a celé PPH, které jsou součástí?

Darina VODRÁŽKOVÁ

Emeritní majitelka DAQUAS

Možná je to překvapivé tvrzení, ale moje zkušenost ukazuje, že nejlépe spolupracují sebevědomí, silní partneři. Neduživí, ustrašení, nejistí nemají schopnost do vztahu (obchodního, partnerského) vložit dostatečnou důvěru ve svůj protějšek. Vytrvale se obávají, že budou obelstěni, podvedeni, a tak se místo na společný cíl a společnou práci soustředí na budování obranných a kontrolních mechanismů, v horším případě pak vezmou za své heslo: Nejlepší obrana je útok. Tak s takovými partnery toho moc nevytvoříte, ani jim toho moc neprodáte, dokonce toho od nich ani moc nekoupíte, protože prostě půjdete jinam, kde se cítíte lépe, kde je klid a bezpečí.

Posláním Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko je vytváření bezpečného prostoru pro obchodní a pracovní vztahy silných a sebevědomých českých firem, se silnými, sebevědomými majitelkami a majiteli. A protože mnozí z nich jsou zatím nejistí, příliš skromní nebo nemají srovnání – soutěž jako OCP/E/L jim pomůže to sebevědomí regulérně nabýt. A navíc tak získají přístup ke kontaktům, které jim umožní vytvářet další produktivní partnerské vazby.

Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

Oceňujeme NEJLEPŠÍ

RYZE ČESKÉ PODNIKATELE v České republice

JAK SE FIRMY ZAPOJÍ DO OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ?

Společnost je nominována výhradně na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České republice zpracovaných odborným garantem, kterým je specialista na rating a scoring firem, prestižní společnost CRIF - Czech Credit Bureau.

Předpokladem je dostupnost závěrek za rok 2019, 2020 a 2021, iRating ve stupních 1 - 11. Společnosti dále splňují pravidlo 100% českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo ročního obratu od 200 milionů korun alespoň v jednom hodnoceném roce a pravidlo minimálního počtu 50 zaměstnanců.

Ekonomické hodnocení odborného garanta má váhu 70 %.

Hodnocení poroty má váhu 30 %.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

uděluje se první až třetí místo v každém kraji České republiky

ČESKÝ LÍDR Hlavního města Prahy

ČESKÝ LÍDR Jihočeského kraje ČESKÝ LÍDR Jihomoravského kraje ČESKÝ LÍDR Karlovarského kraje

ČESKÝ LÍDR Královéhradeckého kraje ČESKÝ LÍDR Libereckého kraje

ČESKÝ LÍDR Moravskoslezského kraje

SPECIÁLNÍ KATEGORIE

ČESKÝ LÍDR Olomouckého kraje ČESKÝ LÍDR Pardubického kraje ČESKÝ LÍDR Plzeňského kraje ČESKÝ LÍDR Středočeského kraje ČESKÝ LÍDR Ústeckého kraje ČESKÝ LÍDR Kraje Vysočina ČESKÝ LÍDR Zlínského kraje

CENA ZA NEJVĚTŠÍ POTENCIÁL – pod patronací ENTERPRISE INVESTORS

CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ – pod patronací CRIF – CZECH CREDITBUREAU

CELOREPUBLIKOVÝ LÍDR

Miroslava HABIGTOVÁ

Helena
Managing Director Agentura Helas
Investiční ředitel
ředitel
Enterprise
Vjačeslav LYPKO
a
pro Českou republiku,
Investors
Ředitelka obchodu
Partner
Shipvio
ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Jan JIROVEC
ve společnosti Patero (Logio, Yieldigo,
a další)
Pavel FINGER Člen představenstva CRIF - Czech Credit Bureau
Partner JŠK, advokátní
Tomáš DOLEŽIL
kancelář
Šéfredaktor BusinessInfo.cz
Partner Vere
Oficiální zástupce
programu EB-5 POROTCI
Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů
Pavel HUBÁČEK
Jiří KREJČA
Prague
CTP v
6. ROČNÍKU

Martin NOVOTNÝ

Zakládající a řídící partner NSG MORISON

Tamara ŠINDELÁŘOVÁ

Partner a COO Palatinum

Budujeme hrdé Česko | Ocenění

6. ROČNÍKU

Václav ONDRÁČEK

Zakladatel DataClue

Darina VODRÁŽKOVÁ

Emeritní majitelka DAQUAS

POROTCI
Lídrů
Českých

Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

SEZNAMTE SE S FINALISTY

Finalisté, kteří splnili kritéria soutěže. Řazeno abecedně.

100MEGA Distribution s.r.o. VAD, Distribuce a služby v oblasti IT, bezpečnosti a další

5M s.r.o. vývoj a výroba kompozitních a sendvičových materiálů

ABEX Substráty a.s. výroba a prodej substrátů

Actum, s.r.o. technologická digitální agentura vyvíjející pokročilá digitální řešení pro správu a zlepšování zákaznické zkušenosti, obchodu a dat

ADIS TACHOV, zpracování plastů, s.r.o. zpracování plastů

AGRO-partner s.r.o. automatizace chovu skotu, od projekce po poprodejní servis, prodej a servis zemědělské techniky

AIR POWER s.r.o. vývoj, výroba a prodej stavebních strojů

ALBI Česká republika a.s. maloobchodní a velkoobchodní prodej her, dárkových předmětů, eshop

ALENSA, s.r.o. on-line prodej kontaktních čoček a brýlí

ALUKOV a.s. výroba bazénových a terasových zastřešení

AMTECH, spol. s r.o. dodavatel a servis technologických zařízení a materiálů pro elektrotechnickou a elektronickou výrobu

AS-CASTING s.r.o. tlakové lití hliníku a následné opracování

ASKLEPION - Lasercentrum Praha , s.r.o. klinická a estetická medicína

ASTOS Machinery a.s. výroba a montáž strojírenských výrobků

AXIS a.s. výroba a montáž zařízení pro energetický, dřevozpracující, potravinářský a chemický průmysl

BEDNAR FMT s.r.o. výroba zemědělských strojů

Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o. léčebně rehabilitační péče

BRANO GROUP, a.s. výroba dílů pro automobilový průmysl

Bushman s.r.o. výroba a prodej oblečení a doplňků

CL-EVANS s.r.o. výstavba a rekonstrukce pozemních staveb DAGRO Automotive s.r.o. automotiv - ruční výroba a čalounění DanCzek Teplice a.s. distribuce doutníků a cigarill, vybraných typů cigaret, cigaretových tabáků a doplňkového sortimentu pro tabákové obchody

DNS a.s. kompletní cyklus přípravy a realizace náročných IT projektů

eD system a.s. IT distributor propojující výrobce a prodejce

ELDIS Pardubice, s.r.o. vývoj a výroba radarové techniky a systémů pro řízení letového provozu

ENBRA, a.s. velkoobchodní prodej, měření spotřeby tepla

FABIO PRODUKT spol. s r.o. potravinář, výroba olejů

FBT logistics, s.r.o. silniční kamionová doprava Flexipal a.s. výroba a opravy palet

ForCamping s.r.o. prodej sportovního vybavení a oblečení

FOSAN s.r.o. přestavby sanitních a jiných užitkových vozidel

Frentech Aerospace s.r.o. letecký a vesmírný průmysl

FROGMAN s.r.o. logistika

Gardenline s.r.o. provádění širokého spektra staveb

GARLAND distributor, s.r.o. velkoobchod, prodej hobby potřeb

GLOBALFOL s.r.o. výroba a vývoj obalů

GORDIC spol. s r.o. vývoj a dodávka informačních systémů

Grada Publishing, a.s. nakladatelství

GRASPO CZ, a.s. polygrafická výroba

GRENA, a.s. výroba nehořlavých desek a dílců z vermikulitu, výroba deskového materiálu a nábytkových dílců (fóliované, dýhované, lakované desky a dílce)

GUMEX, spol. s r.o. výroba hadic a těsnění

HAGEMANN a.s. výroba nástaveb a přestaveb na užitková vozidla

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář advokátní služby, daňové, ekonomické a související poradenství.

HBH Projekt spol. s r.o. projektová činnost ve výstavbě

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. výroba kompletního cihelného systém pro hrubou stavbu

HGS, a.s. komplexní služby v oblasti úklidu, provozní a technické správy nemovitostí

HOFMEISTER s.r.o. strojírenská výroba

HOKAMI CZ, s.r.o. výroba a vývoj elektroniky

HRAL s.r.o. logistika

HRONOVSKÝ s.r.o. výrobce a dodavatel pro (nejen) automobilový průmysl

HSF System a.s. stavebnictví

HTP s.r.o. strojírenská výroba

HYDRAULICS s.r.o. výroba hydraulických válců a systémů

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. provádění staveb

ICE Industrial Services a.s. průmyslová automatizace a 3D tisk betonu

IDS CARGO a.s. železniční nákladní doprava

IPG Plasty s.r.o. výroba technicky náročných plastových dílů vstřikováním

ISMM Production & Business Cooperation s.r.o. zakázková strojírenská výroba komponentů pro zemědělskou a jinou techniku

ISOTRA a.s. vývoj a výroba kompletní stínicí techniky

IXPERTA s.r.o. inovativní IT technologie a vývoj software

J 4 s.r.o. výroba pekařských pásových pecí

Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

SEZNAMTE SE S FINALISTY

Finalisté, kteří splnili kritéria soutěže. Řazeno abecedně.

Jihozápadní dřevařská a.s. lesnictví, doprava

JOB AIR Technic a.s. opravy a revize letadlových celků

JP Spedition & Transport s.r.o. mezinárodní doprava, servis a pronájem nákladní techniky

Kamody s.r.o. prodej zboží pro dům i zahradu; eshop

Karvinská hornická nemocnice a.s. zdravotnictví

KASTEN spol. s r.o. provádění staveb

Kloboucká lesní s.r.o. lesnictví, těžba dřeva, pilařská výroba, doprava

KOMA MODULAR s.r.o. výroba a realizace modulárních staveb

Koutný spol. s r.o. výroba uniforem a klasické pánské konfekce

KS KUTÍLEK s.r.o. doprava, spedice, skladování

Libor Václavík - LIBROS prodej železářství, domácích potřeb, stavebního a hutního materiálu, dřeva a barev, kompresorů, generátorů atd.

LIPOELASTIC a.s. výroba kompresního pooperačního prádla

LIVA Předslavice, spol. s r.o. prodej zemědělské techniky

MATRIX a.s. dřevařská a jiná výroba, obchod a služby

NEMA, spol. s r.o. výroba vázaných krovů, vazníků, střešních panelů pro zděné stavby a široké palety dřevostavebních panelů

OKNOSTYL group s.r.o. dodavatel oken a dveří

OKsystem a.s. vývoj software

PARTR spol. s r.o. výkup a zpracovávání odpadů

PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. provozování internetové lékárny

PELMI, spol. s r.o. logistika

Potten & Pannen - Staněk group, a.s. kuchyňské potřeby

ppm factum a.s. marketingové, sociální a politické výzkumy

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář právní služby

PROFIMED s.r.o. dovoz, distribuce a prodej pomůcek ústní hygieny, stomatologických materiálů, kosmetických přípravků a výrobků zn. Korres, on-line poradna v oblasti péče o zuby a tělo

ROBOT WORLD s.r.o. specializace na prodej robotiky , vysavače, bazénové čističe, sekačky, atd.

S E T O S spol. s r.o. poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, dodavatel telekomunikačních zařízení

S U M O s.r.o. výroba, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Silnice Topolany a.s. dopravní stavby

SINGING ROCK s.r.o. vývoj, výroba a prodej prostředků pro zabezpečení osob ve výškách (pracovní i horolezecké vybavení), školení osob pro práci ve výškách

SMO a.s. stavební činnost

SPEED LEASE a.s.

pronájem automobilů, karavanů a motorek, operativní a full service leasing, limousine service, autobazar, správa firemních autoparků

Synett s.r.o. elektroinstalace silnoproud, slaboproud, měření a regulace

TECHNISERV IT, spol. s r.o. poradenství v oblasti informačních technologií

TOTAL SERVICE a.s. významný obchodní partner předních světových výrobců hardwaru a softwaru i poskytovatelů telekomunikačních služeb

UNISERVIS HAŠEK, s.r.o. elektromontáže, výroba rozvaděčů, přesuny strojních celků

VCHD Cargo a.s. doprava, logistika Zlínské stavby, a.s. stavebnictví

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

VÍTĚZOVÉ

Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

OKsystem a.s.

Přední česká softwarová společnost s mezinárodní kompetencí, která úspěšně působí v oboru ICT od roku 1990. Specializují se na vývoj komplexních, spolehlivých a bezpečných informačních systémů, mobilních aplikací a nástrojů šifrované komunikace. Jejich produkty používají významné firmy a instituce ze státní i komerční sféry. Provozují jedno z největších IT školicích středisek v ČR.

Actum, s.r.o.

ACTUM Digital je technologická digitální agentura vyvíjející pokročilá digitální řešení pro správu a zlepšování zákaznické zkušenosti, obchodu a dat. Díky desítkám let zkušeností z IT prostředí pro klienty buduje systémy postavené na synergických kombinacích špičkových technologií od firem Sitecore, Microsoft, Google, Kentico, SAP a AWS. Zaměřuje se na západní trhy, kde mezi její nejúspěšnější projekty patří globální CMS systém pro společnost METRO AG. Firma aktivně poukázala na nedostatky digitalizace státu, kdy pod vedením CEO Tomáše Vondráčka v roce 2020 uspořádala veřejný hackathon, během kterého za víkend vznikl návrh systému e-shopu s dálničními známkami.

Grada Publishing, a.s.

Nakladatelský dům GRADA Publishing, a.s. je od roku 1991 největším nakladatelem odborné literatury a s více než 400 novinkami ročně rychle obsadil i mnoho dalších segmentů. Značka GRADA zůstává vyhrazena odborným knihám ze všech odvětví a oblastí lidské činnosti. COSMOPOLIS přináší čtenářům zahraniční i českou beletrii všech žánrů. BAMBOOK je značkou dětské literatury, rozmanitých děl českých i zahraničních autorů a ilustrátorů. Značka ALFERIA se věnuje poznání, zdravému životnímu stylu, body-mind, spiritualitě či ekologii. Pod značkou METAFORA vydává další kvalitní beletrii i zájmovou a populárně naučnou literaturu. Prozatím poslední značkou nakladatelského domu je BOOKPORT – unikátní projekt online knihovny s 9 000 e-knih mnoha českých nakladatelů.

VÍTĚZOVÉ

JIHOČESKÉHO KRAJE

AGRO-partner s.r.o.

Rodinná společnost AGRO-partner s.r.o. působí na českém trhu již přes 30 let. Firma je tradičním dodavatelem a servisní organizací zemědělské techniky v jihočeském kraji. V oblasti technologií pro chov skotu působí po celé České a Slovenské republice. Byla první, kdo u nás uvedl do provozu dojícího robota. Od té doby je lídr trhu v automatizaci chovu skotu. Zákazníci firmy AGRO-partner oceňují robustní servisní zázemí, společnost se mimo jiné stará například o více než 130 farem s automatickým dojením nebo o více než 500 automatických přihrnovačů krmiva. V posledních letech se rozšířila o projekční kancelář a stává se generálním dodavatelem větších farem. Nyní vstupuje na trh s prvním vlastním výrobkem – revolučním automatickým řízením klimatu ve stáji. Firma dokazuje, že nové technologie a inovace jsou ji vlastní.

NEMA, spol. s r.o.

Firma Nema se již více než 25 let specializuje na výrobu vázaných krovů, vazníků, střešních panelů pro zděné stavby a široké palety dřevostavebních panelů, určených pro montované dřevostavby. Firma NEMA i sama dřevostavby vyrábí a dodává klíč jak pro soukromníky, tak i pro veřejný sektor. Díky bezkonkurenční kvalitě, jedinečnému servisu, technické podpoře i pružnosti je vyhledávaným dodavatelem stovek obchodních, stavebních a realizačních firem. Společnost NEMA cítí odpovědnost vůči přírodě i dalším generacím. Denně vysadí 40 stromů – za každý 1 m3 zpracovaného dřeva jeden, a veškerou energii k výrobě čerpá ze slunce.

LIVA Předslavice, spol. s r.o.

Rodinná firma z jihočeských Předslavic na Strakonicku má kořeny vzniku v roce 1992. Více než čtvrt století přináší do jihozápadního regionu České republiky nejnovější inovace v oblasti zemědělské a komunální techniky. LIVA nabízí pokročilé technologie pro sklizeň pícnin, přípravu půdy a traktory, které jsou dostupné širokému spektru zákazníků. Firmu vede již druhé pokolení rodiny Jungvirtů. Společnost, vedle sídla v Předslavicích a servisu v nedalekých Tvrzicích, disponuje obchodně-servisními středisky v Mariánských Lázních a Petrovicích u Sedlčan. V předslavickém areálu firmy vzniklo Muzeum vesnického života. V současné době zaměstnává několik desítek zaměstnanců.

Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

VÍTĚZOVÉ

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

OKNOSTYL group s.r.o.

Společnost OKNOSTYL group s.r.o. se zabývá dodávkou a montážemi otvorových výplní pro zákazníky po celé České republice. Vznikli a vyrostli jako rodinná společnost a i po 20 letech jejich působení na trhu si zachovali všechny cenné atributy rodinných firem. Z původní nabídky plastových oken, s níž na trh vstoupili, postupem času rozšířili portfolio o kompletní sortiment oken, dveří a portálů z plastu, dřeva, hliníku a dřevohliníku. Dokáží vyjít vstříc takřka všem požadavkům investorů bez ohledu na architektonickou, ekonomickou, či energetickou náročnost jejich projektů. Samozřejmostí je pak i široká nabídka příslušenství a služeb souvisejících s osazením, nebo výměnou oken, dveří a portálů. Sídlo jejich společnosti najdete v moderní budově v Kuřimi u Brna, nebo je můžete navštívit na některé z 13 dalších poboček. V průměru mají 60 zaměstnanců a zakládají si na tom, že se rozvíjí a rostou výlučně z vlastních prostředků, což jim poskytuje potřebnou stabilitu a klid pro jejich práci a rozvoj nových nápadů.

ENBRA, a.s.

ENBRA, a.s. je ryze českou rodinnou společností, která působí v oblasti hospodárného nakládání s teplem, vodou a energiemi. Stala se lídrem na trhu prodeje vodoměrů a patří do první trojky dodavatelů měřičů tepla. Společnost je nejen dodavatelem produktů, ale také poskytovatelem služeb – patří k vedoucí trojici rozúčtovatelů nákladů na teplo a teplou a studenou vodu včetně dodávky a instalace zařízení. Je zakládajícím členem Asociace metrologických středisek a má nejširší síť zkušeben v České republice, které ročně ověří stovky tisíc měřidel. ENBRA je také významným dodavatelem sortimentu tepelné techniky, vzduchotechniky a chlazení. Klientům nabízí komplexní ekologické a ekonomické řešení se zaměřením na zdravé bydlení.

GUMEX, spol. s r.o.

GUMEX je expert na hadice a těsnění. Rodinná firma se sto padesáti zaměstnanci založená v roce 1994 Janem Sedláčkem. GUMEX vyrostl z garáže v předního dodavatele především průmyslových hadic, těsnění v metráži a plochého těsnění na míru. Působí v České republice a na Slovensku, od roku 2022 dodává své výrobky aktivně také strojírenských firmám v Rakousku a Německu.

Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

VÍTĚZOVÉ

KARLOVARSKÉHO KRAJE

Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

ASTOS Machinery a.s.

Historie společnosti ASTOS Machinery a.s., začala v 50. letech, kdy byl v Chebském regionu s tradicí výroby porcelánu založen podnik se strojírenským zaměřením. V první pol. 90. let byla společnost privatizována. V r. 2006 byla původní ASTOS Machinery a.s. převzata novým akcionářem Michaelem Ondraschekem a začala se tak psát nová historie. Došlo k postupné proměně lokální firmy ve společnost, která se stala jedním z lídrů evropských výrobců nabízejících individuální řešení pro fluidní techniku k CNC strojům a následně se prosadila i v oblasti automatizovaných linek k lisům. Úspěch ASTOS Machinery a.s. je postaven nejen na inovacích a inženýringu, ale také na dlouhodobě budovaném a sehraném týmu, kterého baví vlastní práce.

VÍTĚZOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých

Společnost J4 s r.o. byla založena v roce 1994 odborníky s téměř 30 letou zkušeností ve vývoji a výrobě tunelových pekařských pecí (cyklotermických, elektrických, přímotopných a konvekčních) a kompletních dodávek pekařských a cukrářských linek, které splňují všechny požadavky řemeslné i průmyslové výroby. Tyto linky jsou určeny pro pečení žitného, žitno-pšeničného nebo pšeničného chleba, ale i různých druhů pekařských a cukrářských výrobků (jako jsou pečivo, toasty, hamburgery, perníky, dorty, sušenky, slané tyčinky, krekry, atd.). Za dobu své existence firma dokončila více než 770 instalací pecí ve 45 zemích světa.

GARLAND distributor, s.r.o.

Společnost Garland patří k nejstarším dodavatelům zahradní techniky a dílenského vybavení v České republice. Byla založena v roce 1993, kdy spojila síly s jedním z největších výrobců zahradní techniky na světě a začala úspěšně s distribucí tohoto typu sortimentu. Od té doby navázala spolupráci s mnoha dalšími významnými výrobci, kteří oceňují dokonalou znalost trhu, kompletní portfolio prodejních kanálů, moderní logistické zázemí, širokou servisní síť a možnost působit prostřednictvím jedné firmy hned na několika evropských trzích. Odklonem od čisté distribuce byl rok 2010, kdy se rozhodli založit vlastní značku Riwall, která se během několika let stala jednou z nejoblíbenějších značek zahradní techniky nejenom u nás, ale i na Slovensku, Maďarsku nebo Polsku. .

MATRIX a.s.

Před třiceti lety byla v Třebešově založena dřevařská společnost zaměřená na truhlářství, dřevovýrobu, lesní práce, těžbu a zpracování dřeva a ostatních surovin. Postupem času se rozšiřovala o další obory – automotive, autocentrum, výrobu oken, provoz hotelu a farmy i dřevocentrum. V současné době je produkční portfolio společnosti MATRIX silně diverzifikované, což považují za jednu z jejich výhod oproti konkurenci. Na trh dodávají kvalitní produkty s vysokou přidanou hodnotou. Výrazně se také zabývají jejich dalším rozvojem formou investic do lidských zdrojů, vybavení, výzkumu a vývoje atd. Lidé ve společnosti MATRIX vždy cítili odpovědnost za své zaměstnance, za spokojenost zákazníků a také za zemi, ve které podnikají. Proto podporují činnost místních spolků a podílí se na organizaci vybraných aktivit a skutků.

J 4
s.r.o.
Lídrů

VÍTĚZOVÉ

LIBERECKÉHO KRAJE

Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých

HOKAMI CZ, s.r.o.

Firma HOKAMI CZ je rodinou firmou sídlící v Liberecké kotlině s výhledem na majestátní vysílač Ještěd. HOKAMI poskytuje kompletní servis v oblasti výroby a osazení desek plošných spojů již od roku 1991. Vzhledem k rozsáhlým dlouhodobým investicím jsou schopni vyrobit a dodat, jakkoliv složitou elektroniku, respektive hotový výrobek dle dokumentace a přání zákazníka. Jejich produkty můžete najít doslova všude: v satelitních přístrojích, letadlech, automobilovém průmyslu, medicínských přístrojích, průmyslových strojích, vojenské technice, domácích spotřebičích a v mnoha dalších přístrojích. V současné době Hokami zaměstnává více než 300 zaměstnanců na výrobní ploše o rozměrech 8500 m2. HOKAMI CZ vyváží mj. do všech zemí G7, Číny, Indie, Brazílie a mnoha dalších.

CL-EVANS s.r.o.

Společnost CL-EVANS s.r.o. se sídlem v České Lípě byla založena v květnu 2003, zabývá se ucelenými dodávkami staveb různého rozsahu „na klíč“, včetně rekonstrukcí, projektové dokumentace, inženýringu a subdodavatelské činnosti. Firma realizuje jak rozsáhlé a technicky náročné projekty, tak drobné, ale mnohdy na organizaci práce složité rekonstrukce a řemeslné práce, je zkušeným dodavatelem především v oblasti pozemního stavitelství. Jejich hotové stavby byly oceněny různými cenami laickou veřejností i odbornou porotou. Např. v roce 2015 se stal Heliport Krajské nemocnice Liberec stavbou roku Libereckého kraje, v roce 2017 zrekonstruovaný objekt Q park v Měšicích získal ocenění Stavba roku Středočeského kraje a v roce 2020 projekt rozšíření kapacit ZŠ a MŠ v Třebotově získal dvě ocenění v soutěži Stavba roku Středočeského kraje za rok 2020. CL-EVANS s.r.o. má zaveden a certifikován systém řízení podniků dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Mezi cíle společnosti v oblasti personální politiky patří udržení a rozvoj vysoce kvalifikovaného týmu zaměstnanců.

SINGING ROCK s.r.o.

Společnost SINGING ROCK vyrábí produkty pro vertikální svět. Do horolezectví a práce ve výškách přináší jednoduchost, poctivost a férovost. Lidé ve firmě jsou lezci, kteří tvoří pro lezce. Do svých výrobků pro lezení a práci ve výškách vkládají nejen své zkušenosti, ale i vášeň. Kombinace zkušeností a vášně pro lezení a práci ve výškách jim umožňuje přinášet zákazníkům to nejvhodnější vybavení. Jejich výrobky najdete prakticky všude, kde rozumí lezení a práci ve výškách. Firma lezecké vybavení nejen vyrábí, ale i vyvíjí. Výrobky SINGING ROCK vznikají v České republice již od roku 1992.

Lídrů

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÍTĚZOVÉ

ABEX Substráty a.s.

Společnost ABEX Substráty a. s. působí na trhu ČR již 25 let. Věnuje se především výrobě pěstebních substrátů a kůrových mulčů a to jak pro hobby tak pro profesionální trh. V Moravskoslezském kraji je významným dodavatelem pro zahradní centra a pro realizační firmy. Cílem bylo vždy nabídnout firmám většinu materiálů, které potřebují ke své činnosti. Proto za léta své činnosti stále rozšiřuje svou nabídku, ať již to jsou vysoce dekorativní kůrové mulče, nebo v současné době velmi žádané substráty pro zelené střechy. Díky spolupráci s odbornými institucemi a oborovými organizacemi je společnost schopna nabízet i speciální substráty jako jsou strukturní substráty pro výsadbu vzrostlých stromů do měst nebo substráty pro zakládání štěrkových trávníků. I proto můžou hrdě říci, že společnost ABEX Substráty a. s. svými výrobky přispívá ke zkrášlování okolí našich domů a měst.

Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o.

Beskydské rehabilitační centrum v Čeladné je lůžkové zdravotnické zařízení zaměřené na léčbu pacientů s nemocemi pohybového, nervového a oběhového ústrojí. Specializují se na rehabilitaci pacientů po výměnách kloubů a po různých operacích páteře. Pacienty přijímají k léčbě zpravidla týden po operaci přímým překladem z nemocnice, protože včas započatá rehabilitace podstatně zkracuje celkovou dobu léčby a návrat k běžnému životu. Léčí též pacienty s postižením nervového a oběhové systému, například po mozkových příhodách. Ročně pomůžou více jak 3 000 pacientům, o které se stará 250 zaměstnanců. Většinu tvoří ženy: fyzioterapeutky, ergoterapeutky, lékařky, zdravotní sestry a ošetřovatelky. Podstatný vliv na léčbu má rovněž čisté přírodní prostředí na úpatí hory Ondřejník v Beskydech.

FBT logistics, s.r.o.

FBT logistics, s.r.o. je opavská dopravní společnost zabývající se vnitrostátní i mezinárodní kamionovou přepravou. Jejich prioritou je budování a udržování dlouhodobých obchodních vztahů. Aby svým zákazníkům zajistili ty nejkvalitnější dopravní služby, provozují vlastní vozový park a pouští se jen do takových závazků, které dokáží spolehlivě zajistit. Dělají svou práci tak, jak je správné, nikoliv jak je snadné. Díky tomuto přístupu se vyprofilovali v dodavatele služeb předních firem v Moravskoslezském kraji zabývajících se hutními produkty. Jejich posláním je být vyladěnou logistickou firmou směrem k zákazníkům i směrem do firmy. Protože je to právě jejich tým, který má společný cíl a věří hodnotám, kterých se drží v každodenním životě (FBTkvalita, FBTefektivita, FBTrespekt).

|
Českých Lídrů
Budujeme hrdé Česko
Ocenění

VÍTĚZOVÉ

OLOMOUCKÉHO KRAJE

Koutný spol. s r.o.

Společnost Koutný spol. s r. o. patří mezi nejspolehlivější dodavatele taktických a vycházkových uniforem pro bezpečnostní složky a armády států NATO, pro které je stěžejní vysoká kvalita výrobků, použitých materiálů a flexibilita dodávek, včetně osobního přístupu. Je předním výrobcem společenských uniforem i v ČR. Do svého portfolia řadí také klasickou pánskou konfekci, kterou distribuuje prostřednictvím vlastních podnikových prodejen.

IDS CARGO a.s.

Společnost IDS CARGO a .s. je součástí holdingu IDS building corporation a.s. a byla založena před 15 lety. Hlavní činností je železniční nákladní doprava. Za patnáct let existence se z pár jednotlivců stala firma zaměstnávající 150 pracovníků při ročních obratech 500 mil. Kč. V rámci tohoto oboru podnikání je společnost výjimečná svým postavením mezi národními i nadnárodními dopravními giganty. Co do objemu přepraveného nákladu na železnici firma zaujímá 6. pozici ve statistikách přepraveného množství zboží, přitom prvních 5 pozic zaujímají společnosti ve vlastnictví států. Touto optikou je IDS CARGO největším privátním dopravcem na železnici v ČR.

IPG Plasty s.r.o.

IPG Plasty s.r.o., byla založena v roce 2001, původním majitelem Ing. Petrem Grossem. Od roku 2020, je součástí BR Group, skupiny ryze českých firem, působících v oblastech plastikářské, strojní a textilní výroby. Díky využívání moderních výrobních technologií, lidského potenciálu a snahy o neustálé inovace, se stali uznávaným dodavatelem technicky náročných plastových dílů, zejména v oblasti automobilového a elektrotechnického průmyslu. Jejich zákazníkům nabízí komplexní služby, od konstrukce a výroby forem, přes engineering (Mold Flow analýzy, 3D skenování, 3D tisk), až po samotnou výrobu plastových dílů vstřikováním. Nejsilnějším segmentem výroby, jsou komponenty do světlometů automobilů, jejich optické čočky a světlovody, lze nalézt v téměř všech značkách vozů po celém světě.

Lídrů
Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých

VÍTĚZOVÉ

PARDUBICKÉHO KRAJE

Kamody s.r.o.

Firma KAMODY působí na českém online trhu již od roku 2004 a patří mezi přední internetové prodejce v ČR v oblasti hobby a zahrada. Z Ústí nad Orlicí expedují zásilky kromě České republiky i do Německa (baumarkteu.de), Rakouska (baumarkteu.at), Slovenska (stavbaeu.sk), Polska (naj-sklep.pl) a Maďarska (kamody.hu). Během dlouhodobého působení na trhu již běžně překonávají počet 700 000 kusů položek skladem. Míněny jsou položky připravené ihned k expedici. Přitom podobnými počty skladových položek se mohou chlubit jen ty největší e-shopy ve střední Evropě. V roce 2017 otevřeli nové zahradní centrum v Ústí nad Orlicí

S U M O s.r.o.

V S U M O s.r.o. milují svobodu, technologie a nezávislost. Jsou společností s dlouholetou tradicí na českém i zahraničním trhu již od roku 1996. Zákazníkům nabízí profesionální řešení v průmyslovém servisu nebo realizaci investičních akcí v oblasti automatizace výrobních procesů, především v energetickém a chemickém průmyslu. V současné době vyvíjí obchodní aktivity i ve vodohospodářství, kde cítí velký potenciál. Jejich řešení a know-how zaručují, že máte své technologie pod kontrolou, ať už vyrábíte elektřinu nebo hnojivo.

ELDIS Pardubice, s.r.o.

Společnost ELDIS (ELektronické DIgitální Systémy) je předním výrobcem aktivních radarových systémů a od svého vzniku směřuje své aktivity především do oblasti vývoje a výroby radarové techniky a systémů pro řízení letového provozu a protivzdušné obrany. Zkušený tým specialistů provádí analýzy problémů, realizační studie, řízení projektů, vývoj obvodů a programového vybavení, elektrické i mechanické konstrukční řešení až po funkční zkoušky a instalaci zařízení. Kromě výroby nových radarů společnost provádí i modernizaci staršího radarového systému. Všechny produkty jsou dodávány do více než 25 zemí po celém světě, včetně České republiky. Společnost ELDIS Pardubice, s.r.o. je členem průmyslové skupiny CZECHOSLOVAK GROUP a její divize CSG Aerospace.

Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

VÍTĚZOVÉ

PLZEŇSKÉHO KRAJE

Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

Jihozápadní dřevařská a.s.

Společnost se zabývá komplexními službami pro vlastníky lesů – státní, městské i soukromé – po celém území ČR. Tyto služby představují zejména produkci a dodávky sazenic lesních dřevin, pěstební činnost v celé škále, těžbu a přibližování dříví, jeho odvoz a prodej konečnému zpracovateli. Součástí nabídky těžebních činností je i výroba, doprava a prodej lesní štěpky – energetické biomasy. Hlavními zákazníky firmy jsou Lesy České republiky, s.p., Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Národní parky, městské a obecní lesy, soukromé lesy velkých i drobných vlastníků. Jihozápadní dřevařská a.s. má cca 130 vlastních zaměstnanců, ročně těží, dopravuje a obchoduje cca 600.000 m3 dříví. Jejich cílem je vysoká kvalita poskytovaných služeb a z ní vyplývající dlouhodobost spolupráce s jakýmkoli vlastníkem lesa.

DAGRO Automotive s.r.o.

Společnost DAGRO Automotive s.r.o. se zabývá převážně malosériovou a sériovou výrobou interiérových prvků pro luxusní a nadstandardně vybavené řady osobních automobilů. Historie společnosti DAGRO sahá již do roku 1959. Zaměřují se na díly, které nelze vyrobit velkosériovými stroji a jejichž společnou charakteristikou je důraz na emoci, estetiku, vzhled, kvalitní provedení a kvalitní použité materiály. Šijí a čalouní interiérové díly pro přední světové automobilové koncerny (Škoda, VOLVO, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, DAF a další). Specializují se na složité interiérové díly, které nelze čalounit strojně, ale pouze ručně. Společnost DAGRO Automotive s.r.o. má téměř 200 zaměstnanců, vyrobí více než 430.000 kusů interiérových dílů ročně, a to ve výrobních prostorech přímo v Plzni o velikosti 4.500 m2. Záměrem skupiny DAGRO je rozšiřovat svoji činnost profesionálního šití a čalounění i do dalších průmyslových odvětví, a to letectví, zdravotnictví, sportu a nábytkářského průmyslu.

HOFMEISTER s.r.o.

HOFMEISTER s.r.o. je střední česká – rodinná firma, která zahájila své podnikání v roce 1990 v Plzni. Hlavní aktivity jsou zaměřeny do přesného strojírenství zejména vývoj a výrobu speciálních řezných nástrojů a přípravků, technologické poradenství spojené s prodejem nástrojů a nářadí. Technickou specialitou společnosti je know-how v oblasti laserového mikroobrábění, které aplikuje v oblasti elektroniky a zdravotnictví. Společnost má 3 mezinárodní patenty a pět užitných vzorů, má vlastní vývojové oddělení a realizuje několik vývojových projektů s předními vysokými školami. Společnosti HOFMEISTER zaměstnává cca 100 zaměstnanců, je finančně zdravá a její podnikatelskou vizí je kvalitně uspokojovat zákazníky produkty, které mají vysokou přidanou hodnotu a umožňují udržitelný rozvoj.

VÍTĚZOVÉ

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých

UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.

Stabilní rodinná firma s více jak 20letou historií. Společnost vznikla v roce 1998 jako nástupnická organizace firmy Ilja Hašek – UNISERVIS, vzniklé v roce 1990. Původním zaměřením se společnost orientovala zejména na občanský a zemědělský sektor. Během krátké doby se činnost rozšířila na montáže a údržbu investičních celků v prosperujících výrobních společnostech. Nosným programem společnosti jsou elektromontážní práce na vysokém a nízkém napětí, výroba rozvaděčů, generální opravy a modernizace výrobních linek. Jejich společnost realizuje zakázky pro odběratele z České republiky, Slovenska, Švédska, Holandska, Německa, Dánska, Francie, Polska, Číny, USA a dalších zemí. Jsou schopni zabezpečit kompletní servis od prvotních konzultací, zpracování projektu, realizace, zkoušek a následného servisu a údržby.

VCHD Cargo a.s.

VCHD Cargo a.s. je rodinná česká přepravní společnost, která v letošním roce oslavila 25 let od svého založení. Specializuje se na exportní a vnitrostátní pozemní přepravy a její vozidla můžete potkat po celé Evropě – realizuje na 110 pravidelných linkových spojů. Disponuje vlastní flotilou, která čítá na více než 220 nákladních vozidel včetně těch pro přepravy zásilek s nebezpečným zbožím a zásilek s regulovaným teplotním režimem. V roce 2019 založila v Německu dceřinou společnost VCHD Cargo GmbH a v loňském roce získala akvizicí německou přepravní firmu Völker Logistik a posílila tím své postavení na největším logistickém trhu v Evropě. Skupina VCHD Cargo dosáhla v roce 2021 hrubého obratu ve výši více než 1 miliardu korun a zaměstnává téměř 450 lidí v České republice i v zahraničí.

KASTEN spol. s r.o.

KASTEN je stavební společnost z Neratovic zabývající od roku 1995 se pozemním stavitelstvím, občanskou, bytovou a průmyslovou výstavbou. Jejím cílem je v nejvyšší kvalitě provádět prakticky veškeré stavební práce, včetně pozemních staveb na klíč. Od novostaveb, přes rekonstrukce po energeticky úsporná opatření. Pro své klienty téměř třicet let stabilním a spolehlivým partnerem. Za skvělou stavbou pečlivá firma.

Lídrů

VÍTĚZOVÉ ÚSTECKÉHO KRAJE

Gardenline s.r.o.

Společnost Gardenline s.r.o. je na trhu od roku 2005, přičemž se v počátcích specializovala na dodávku zahradnických prací, realizace veřejné zeleně, parků a zahrad. S přibývajícími roky a zkušenostmi se společnost rozrostla do mnoha stavebních oborů a v současnosti realizuje široké spektrum staveb – stavby pozemní, dopravní, vodohospodářské a stavby veřejných prostranství. Mezi hlavní specializace společnosti patří rekonstrukce, obnova památkově chráněných objektů a prostor. Tento velice specifický segment přináší společnosti nejen ekonomický výsledek, ale také prestiž a dobré jméno v oboru.

Silnice Topolany a.s.

Silnice Topolany a.s. je ryze česká společnost se specializací na dopravní a inženýrské stavby, která byla založena v roce 2017. Od data založení prochází dynamickým rozvojem a využívají nejmodernější dostupnou techniku i nejnovější technologie. Výrobu asfaltových směsí zajišťuje vlastní nová obalovna typ Benninghoven TBA 3000 s vlastní laboratoří zabývající se i vývojem asfaltových směsí. Obalovna je vybavena paralelním sušákem, což umožňuje vyrábět živičné směsi v souladu s environmentální odpovědností. Preferují nezávislost, proto veškeré strojní a mechanické vybavení je ve vlastnictví společnosti, které postupně doplňují. Poslední významnou akvizicí je pořízení vlastního kamenolomu. Díky zkušenosti a přístupu jejich zaměstnanců jsou spolehlivými partnery jejich objednatelů. .

Lídrů
Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých

VÍTĚZOVÉ

KRAJE VYSOČINA

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. vznikla v roce 1994, podniká ve stavebnictví v celé České republice a působí především na Pelhřimovsku, Jindřichohradecku, Táborsku a v Praze. Společnost se zabývá realizací různých typů staveb, od bytových přes občanské, průmyslové a zemědělské, až po dopravní a vodohospodářské. Doplňkovými činnostmi jsou prodej stavebních materiálů, nákladní automobilová doprava a opravy silničních vozidel. V současné době společnost zaměstnává přibližně 140 pracovníků různých profesí. Historickou událostí z pohledu vývoje firmy bylo vybudování nového sídla v Kamenici nad Lipou, tzv. „na zelené louce“. Od 1. 1. 2001 nabízí jejich služby v novém areálu, který je situován vedle silničního obchvatu Kamenice nad Lipou (směr J. Hradec – Pelhřimov). Jejich cílem je nadále budovat a rozvíjet regionální stavební firmu v oboru pozemních a inženýrských staveb s důrazem na individuální přístup k zákazníkovi při zachování vysokého standardu kvality všech prací.

HTP s.r.o.

HTP s.r.o. je česká rodinná firma a toto prokazuje každý den. Od založení v roce 1996 si zajistila přední pozici na trhu. Je respektovaným dodavatelem montážních sestav, plechových, svařovaných a obráběných dílů pro zemědělské a stavební stroje, automobily a kolejová vozidla. Významnými zákazníky jsou i výrobci zdravotnických, kancelářských a laboratorních přístrojů. Výrobní areál se nachází v městečku Žirovnice, kde se na nejmodernějších vysoce přesných strojích vyrábí více než 6 000 výrobků různé složitosti. Vývoz představuje 90 % současného obratu společnosti ve výši 21,2 mil. EUR. Pro připravené nové projekty bude v roce 2023 dokončena výstavba další výrobní haly o rozloze 4 000 m2. V HTP vše stojí na dovednostech a kvalitách všech 170 zaměstnanců, digitalizaci a automatizované výrobě.

GORDIC spol. s r.o.

Společnost Gordic již od roku 1993 vytváří prostor a nástroje pro srozumitelnou komunikaci lidí a organizací. Je předním českým tvůrcem a dodavatelem informačních systémů s komplexní uživatelskou podporou. Za skoro 30 let existence na českém trhu si společnost vybudovala široké portfolio klientů od ministerstev až po nejmenší organizace veřejné správy. Společnost klade velký důraz na dodávku informačních systémů zároveň s metodikou použití v souladu s legislativními předpisy pro jednotlivé agendy.

Českých Lídrů
Budujeme hrdé Česko | Ocenění

VÍTĚZOVÉ

ZLÍNSKÉHO KRAJE

HYDRAULICS s.r.o.

Jeden z největších českých výrobců hydraulických válců – přímočarých hydromotorů, hydraulických systémů a hadic. Dodavatel hutního materiálu a ostatních komponentů pro hydrauliku a pneumatiku. Jsou ryze česká firma podnikající v oblasti hydrauliky a hydraulických systémů od roku 1991. Za tuto dobu se stali jedním z lídrů na českém trhu v produkci hydraulických válců. Jejich doménou je výroba zakázkových hydraulických válců a servis hydraulických válců. Dále se zabývají návrhem a výrobou hydraulických systémů. Tuto činnost podporují prodejem hutního materiálu, jako jsou chromované pístní tyče, přesné trubky, vodící tyče a prodejem komponentů pro hydrauliku, hydraulických hadic a těsnění.

Kloboucká lesní s.r.o.

Kloboucká lesní je česká dynamicky se rozvíjející společnost, která se již od roku 1998 věnuje celé škále činností v rámci lesnicko-dřevařského sektoru. Kromě pěstování vlastního sadebního materiálu lesních dřevin, obnovy, výchovy a těžby lesních porostů se, zejména v posledních letech, zaměřuje také na pořez a zpracování širokého portfolia dřevin, s produkcí kvalitního řeziva i hotových hoblovaných výrobků, včetně lepených konstrukčních hranolů (KVH/BSH).

PARTR spol. s r.o.

Společnost PARTR spol. s r.o. vznikla v roce 1994. Zabývá se výkupem, zpracováním a následným prodejem ocelových odpadů, barevných kovů a papíru. Provádí ekologickou likvidaci vozidel. Zákazníkům nabízí komplexní služby v oblasti ekologické likvidace odpadů, včetně nebezpečných odpadů. Společnost PARTR působí po celé České i Slovenské republice. V roce 2021 dosáhla obratu 1,28 miliardy Kč a zaměstnává 160 pracovníků, kteří měsíčně zpracují 400 tun odpadu barevných kovů, 10000 tun ocelových odpadů a 600 tun papíru. Společnost PARTR disponuje moderními technologiemi pro zpracování odpadů a širokým vozovým parkem nákladních vozidel. Cílem je poskytovat služby na vysoké úrovni při dodržování zásad ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů
pod patronací ENTERPRISE INVESTORS
CENA ZA NEJVĚTŠÍ POTENCIÁL

Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

Actum, s.r.o.

ACTUM Digital je technologická digitální agentura vyvíjející pokročilá digitální řešení pro správu a zlepšování zákaznické zkušenosti, obchodu a dat. Díky desítkám let zkušeností z IT prostředí pro klienty buduje systémy postavené na synergických kombinacích špičkových technologií od firem Sitecore, Microsoft, Google, Kentico, SAP a AWS. Zaměřuje se na západní trhy, kde mezi její nejúspěšnější projekty patří globální CMS systém pro společnost METRO AG. Firma aktivně poukázala na nedostatky digitalizace státu, kdy pod vedením CEO Tomáše Vondráčka v roce 2020 uspořádala veřejný hackathon, během kterého za víkend vznikl návrh systému e-shopu s dálničními známkami.

CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ pod patronací CRIF – CZECH CREDIT BUREAU

Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

NEMA, spol. s r.o.

Firma Nema se již více než 25 let specializuje na výrobu vázaných krovů, vazníků, střešních panelů pro zděné stavby a široké palety dřevostavebních panelů, určených pro montované dřevostavby. Firma NEMA i sama dřevostavby vyrábí a dodává klíč jak pro soukromníky, tak i pro veřejný sektor. Díky bezkonkurenční kvalitě, jedinečnému servisu, technické podpoře i pružnosti je vyhledávaným dodavatelem stovek obchodních, stavebních a realizačních firem. Společnost NEMA cítí odpovědnost vůči přírodě i dalším generacím. Denně vysadí 40 stromů – za každý 1 m3 zpracovaného dřeva jeden, a veškerou energii k výrobě čerpá ze slunce.

CELOREPUBLIKOVÝ

LÍDR

Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Lídrů

OKsystem a.s.

Přední česká softwarová společnost s mezinárodní kompetencí, která úspěšně působí v oboru ICT od roku 1990. Specializují se na vývoj komplexních, spolehlivých a bezpečných informačních systémů, mobilních aplikací a nástrojů šifrované komunikace. Jejich produkty používají významné firmy a instituce ze státní i komerční sféry. Provozují jedno z největších IT školicích středisek v ČR.

HELAS AGENTURA HELAS Zakladatel

Agentura Helas byla založena v roce 1997 s cílem sdružovat české podnikatelky a podnikatele, vytvářet obchodní příležitosti a rozvíjet vztahy mezi podnikateli a ekonomickými odborníky. Na této myšlence byla založena i Podnikatelské platforma Helas, jejíž součástí jsou projekty: Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů, Ocenění Českých Exportérů, a dva kluby: Helas New Encounters Club a Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club. Společným mottem těchto projektů je slogan „Budujeme hrdé Česko“ a cílem pak kultivování českého podnikatelského prostředí, podpora a ocenění českých firem s důrazem na etický byznys.

Podnikatelská platforma Helas – BUDUJEME HRDÉ ČESKO sdružuje české podnikatele, podnikatelky, manažery a majitele firem. Osobnosti, které jsou zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především, které se jen tak nevzdávají. Firmy, které jsou členy, jsou prověřené odborným garantem a jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli. V platformě je každoročně osloveno cca jedenáct tisíc českých firem. Díky tomu vznikla vzácná možnost vytvořit si vlastní – společné mikroklima, kde se dobré české firmy mohou vzájemně podržet. Spolupracovat spolu, vědět, kdo je kdo, na koho je možné se spolehnout, hledat nové zdroje, nepřestat věřit. Chránit svou svobodu a postupovat kupředu díky důvěryhodným doporučením, vztahům a zapojeným odborníkům a profesionálům. Podnikatelská platforma vytváří síť spolehlivých kontaktů a přátelských vztahů.

Za dvacet pět let oslovila platforma přes 330 000 majitelů a top manažerů českých a zahraničních firem, ocenila v rámci uvedených soutěží přes 460 firem a uspořádala minimálně 2.500 společensko-odborných událostí. Její součástí je digitálně-onlinová Podnikatelská E-platforma Helas.

Agentura Helas mimo to pořádá akce na klíč, mezi které patří lokální i mezinárodní události s velkým přesahem. Mezi její zákazníky patří privátní společnosti, veřejné instituce a zahraniční korporace. Dále je tvůrcem vlastních produktů a značek. www.hnec.cz I www.oceneniceskychpodnikatelek.cz I www.oceneniceskychlidru.cz www.oceneniceskychexporteru.cz I www.helas-ladies-club.cz www.eternalbyhelena.cz

BUDUJEME HRDÉ ČESKO

PODNIKATELSKÁ PLATFORMA HELAS

OD ROKU 1997

CO TO JE?

Propojení s lidmi, kteří Vám budou blízcí

∙ Nezávislá a uzavřená skupina podnikatelů

∙ Společná chuť vzájemně komunikovat a podporovat se

∙ Každý rok sem přijde kolem tří set nových společností

∙ Dějí se tu hodně zajímavé věci

∙ Propojení zástupců českého průmyslu, služeb, rodinných firem, korporací a dalších institucí

JAK TO FUNGUJE?

Solidarita, podpora a spolupráce nejsou prázdná slova

∙ Pomůžeme Vám najít, co potřebujete

∙ Vyřešíte si problém, když vznikne

∙ Program časově nezatíží (zapojit se můžete osobně či on-line)

Když sem přijdete, Vaše investice se Vám rychle vrátí

CO TO DĚLÁ?

Neuvěřitelně rychle navážete obchodní a přátelské vztahy ∙ Vztahy založené na důvěře, kvalitě a transparentnosti podnikání

Inspirace a podněty na dosah ruky ∙ Podobně zaměření, uvažující a pracující lidé

Nové příležitosti

BUDE VÁS TO BAVIT

Propojení s osobnostmi, které sdílejí zajímavé myšlenky ∙

Konference, odborné akce a semináře ∙ Kulaté stoly a diskuze online i naživo

Enterprise Investors Oficiální partner

PROFIL

Enterprise Investors je nejstarší a jednou z největších společností spravujících fondy private equity ve střední a východní Evropě. V Česku působí od roku 2005 a od té doby investovala 149 mil. eur do českých společností. Enterprise Investors podporuje perspektivní firmy, manažery a podnikatele s vizí, kombinuje odborné znalosti se zkušenostmi z místních trhů. Ve svém přístupu klade zásadní důraz na vytváření trvalých hodnot a zodpovědné investování s pozitivním vlivem na společnost a životní prostředí. Od vzniku společnosti v roce 1990 bylo vytvořeno devět fondů s celkovou hodnotou přesahující 2,5 mld. eur. Tyto fondy dosud investovaly 2,2 mld. eur do 151 společností z různých odvětví a ukončily 136 investic v objemu 4,2 mld. eur. Toto číslo zahrnuje 35 primárních emisí akcií (IPO) společností z portfolia na varšavské (WSE), pražské (PSE), vilniuské (Nasdaq) a newyorské (NYSE) burze. Mezi nejznámější investice v ČR patří AVG a Kofola.

CASE STUDY

Pokud hledáte pro svou společnost kapitál na rozvoj, je přímá investice private equity nejlepší volbou.

Slovenské společnosti Gevorkyan se nedávno podařilo vytvořit rekord na pražské burze

START: dosud největší vstup na burzu (Pilulka.cz, 11 mil. EUR) překonala objemem prodaných akcií za 29 milionů eur více než dvojnásobně. Na jedné straně tento úspěch opět ukázal, že středně velké firmy mohou na pražské burze získat rozvojový kapitál. Na druhou stranu se opět potvrdilo, že vstup na burzu (IPO) má svá rizika. Ten, kdo jako majitel nebo předseda představenstva hledá pro svůj podnik rozvojový kapitál a podaří se mu získat soukromého investora, získá kromě kapitálu také důležité know-how, kontakty a strategické poradenství při rozvoji podniku. Potvrzují to úspěšné investice Enterprise Investors, nejstaršího investora soukromého kapitálu ve střední Evropě.

Drobní investoři snižují stabilitu společnosti Vstup společnosti Gevorkyan na pražskou burzu přináší zajímavé poučení pro firmy, které o podobném kroku uvažují. Slovenská společnost nabídla emisi akcií v hodnotě 35 milionů eur, z nichž prodala akcie za 29 milionů eur. Je to nepochybně úspěch, ale... Na místních burzách je rizikem nízká likvidita a nedostatek zájmu institucionálních investorů. V tomto případě se tak stalo a přibližně 40 % emise koupili drobní akcionáři. Při negativních zprávách na trhu však často jednají instinktivně a prodávají akcie, což způsobuje zvýšenou volatilitu. Tato situace představuje pro společnost reputační riziko a snižuje její důvěryhodnost na trhu. „A to je něco, co jako majitel firmy nechcete. Vaším cílem je naopak působit na trhu jako silná, stabilní a důvěryhodná společnost s vysokou a solidní hodnotou. V očích investorů chcete být tím, kdo dosáhl výsledků, které jste slíbili, když jste investory původně oslovili. Tohoto cíle lze snáze dosáhnout s institucionálními investory. Při vstupu na burzu jim můžete prodat podíl, ale riskujete nezájem a neúspěch. Nebo soukromý investor vstoupí do společnosti přímo, tedy bez burzy,“ vysvětluje Vjačeslav Lypko ze společnosti Enterprise Investors.

Vstupy investora snižuje obchodní riziko

Reálně nejjistějším způsobem rozvoje společnosti je vstup soukromého investora, který kromě kapitálu přináší také know-how a kontakty a je schopen pomoci vlastníkovi a managementu při strategickém řízení a rozvoji společnosti. To zahrnuje získávání dluhového financování a řízení akvizic, kde má velké zkušenosti. „Enterprise Investors působí v České republice od roku 2005 a od té doby jsme do českých firem investovali 149 milionů eur, včetně nejznámějších investic AVG a Kofola. Od roku 1990 jsme investovali celkem 2,2 miliardy eur do 151 společností ve střední a východní Evropě. Následně jsme exitovali, tedy prodali svůj podíl ve 136 společnostech a naše původní investice do těchto společností jsme zhodnotili na 4,2 miliardy EUR. Tato čísla jasně ukazují, že investor soukromého kapitálu může v investičním horizontu, který se obvykle pohybuje kolem pěti let, výrazně zvýšit hodnotu společností, do nichž investuje. Přítomnost institucionálního investora je mimo jiné velkou výhodou při výstupu z investice – ať už formou IPO nebo přímého prodeje. Budoucí investor ví, že pokud už ve společnosti byl před ním jiný velký institucionální investor, tak v ní panuje pořádek a je připravena na bezproblémový investiční vstup nového investora,“ říká Vjačeslav Lypko.

Prodejem části společnosti si zajistíte budoucnost a nastartujete nový růst V rodinných firmách je běžné, že majitel začne přemýšlet o budoucnosti až po 20-30 letech. Zejména v tak náročných dobách, jako je tato, je důležité, abyste veškerý osobní majetek nedrželi ve své vlastní firmě. Řešením je prodej části společnosti. „Prodejem menšinového podílu ve společnosti si můžete zajistit budoucnost, tj. máte něco doma a zároveň společnost nastartujete k dalšímu růstu. Vstup soukromého investora, který ponechá většinovému vlastníkovi a managementu prostor pro řízení společnosti a zároveň jim pomůže svým know-how a zkušenostmi, je sázkou na jistotu,“ dodává Lypko.

CRIF – Czech Credit Bureau

Odborný garant

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. je součástí celosvětové skupiny CRIF, která působí ve 40 zemích po celém světě.

Klientům poskytuje platformu CRIBIS pro prověřování obchodních informací o českých a slovenských firmách s důrazem na prevenci obchodních rizik a regulační požadavky. Další služba SkyMinder umožňuje přístup ke kreditním informacím o společnostech z celého světa. Nový projekt Synesgy se pak zaměřuje na hodnocení udržitelnosti podnikání.

CRIF je organizátorem největších českých úvěrových registrů – BRKI a NRKI. Dále provozuje registr REPI založený za účelem sdílení platebních informací mezi jeho členy.

CRIF se věnuje i poskytování služeb pro digitální transformaci pod hlavičkou CRIF.Digital. Dodává i hodnocení municipalit, malých a středních podniků či bytových družstev pod značkou iRating. Bankám a finančním institucím také nabízí komplexní řešení pro oblast řízení úvěrových rizik v rámci služeb CRIF Transformation Services … a mnoho dalšího.

Spektrum poskytovaných služeb je široké, ale všechny mají společného jmenovatele –zákazníka. Protože jeho spokojenost je vždy na prvním místě.

www.crif.cz

Bergl, Diamonds

Aleš Bergl, Bergl Diamonds Partner

soudní znalec v oboru diamantů drahých kamenů a prochází všechny klenoty z našeho ateliéru v věnuje výrobě a designu šperků již déle než 30 let. může pochlubit nejen mnoha úspěchy, ale také zkušenostmi, které využívá při tvorbě návrhů klenotů přesně korporátních šperků, kterými můžete odměnit své nebo ocenit své zaměstnance hodnotným a je připraven Vám odhalit odborník světového /Dolcze traditional manufacturing s.r.o.,

Kreativní designér a soudní znalec v oboru diamantů, drahých kamenů a šperků, jehož rukama prochází všechny klenoty z ateliéru Bergl Diamonds v Klimentské ulici, se věnuje výrobě a designu šperků již déle než 30 let.

Za tu dobu se může pochlubit nejen mnoha úspěchy, ale také nasbíranými zkušenostmi, které využívá při tvorbě návrhů klenotů přesně podle vašeho přání.

Věnuje se také výrobě korporátních šperků, kterými můžete odměnit své obchodní partnery nebo ocenit své zaměstnance hodnotným a originálním dárkem.

Svět luxusu a designu je připraven Vám odhalit odborník světového formátu Aleš Bergl.

BERGL DIAMONDS /Dolcze traditional manufacturing s.r.o., Klimentská 1974/20, 110 00 Praha 1 / www.bergldiamonds.cz

000 Praha 1 / www.bergldiamonds.cz

ČESKÁ MINCOVNA Partner

Česká mincovna sídlící v Jablonci nad Nisou je tradičním českým výrobcem a prodejcem pamětních mincí a medailí již více než 25 let. Navázala tak na dlouholetou tradici ražby mincí na území Čech, Moravy a Slezska. Po celou dobu své existence je výhradním dodavatelem oběžných a pamětních mincí pro potřeby České národní banky.

Je jedinou tuzemskou mincovnou oprávněnou razit mince pro centrální banku. Česká mincovna razí vlastní emise pamětních medailí, replik historických mincí, žetonů a nabízí také spoření do zlata. V roce 2019 u příležitosti 100. výročí vzniku československé měny vytvořila Česká mincovna zlatou minci v nominální hodnotě 100 milionů korun. Mince měří 53,5 cm, váží 130 kilogramů a jedná se o druhou největší minci na světě.

DataClue Partner

Společnost DataClue byla založena v únoru 2013 a tvoří ji profesionálové v oblasti ICT, kteří se na IT trhu pohybují již řadu let, a to v celosvětovém měřítku. Pro naši společnost pracují lidé, kteří se historicky podíleli na realizaci IT projektů s mezinárodním přesahem. Zkušenosti, které za svoji pracovní kariéru nasbírali, nyní aplikují v rámci zkvalitňování poskytovaných služeb. V průběhu dalších let se společnost DataClue vyprofilovala jako jeden z předních poskytovatelů konzultačních služeb se zaměřením na technologie společností Microsoft a Freshworks. V současné době společnost DataClue pomáhá svým zákazníkům s „bezpečnou cestou do cloudu“, což se stalo naším mottem. Řešení stavíme na odzkoušených moderních technologiích. Používáme služby Microsoft 365, Azure a Freshdesk ke zjednodušování firemních ekosystémů. Implementujeme inovativní technologie ukládání a zálohování dat, aplikujeme automatizovaná řešení, pečujeme firmám o IT. Neustále udržujeme nejvyšší partnerství Microsoft Gold Partner a v oblasti implementace helpdesk nástroje Freshdesk jsme se stali Preferovaným Partnerem pro ČR a SR.

dobráTISKÁRNA Partner

dobráTISKÁRNA

Přesně tak se jmenuje vaše řešení pro tisk všech propagačních, obalových, reklamních a dárkových materiálů pod jednou střechou, bez zbytečných starostí, přesně a včas!

Od vizitek po velkoformáty, od letáků po etikety, od pár kusů po velkoobjemové zakázky, ve všech případech se o vás postará profesionální produkční tým.

Na základě dlouholetých zkušeností s vývojem funkčních obalů, tiskových produktů a firemních prezentací vás od návrhu grafiky a výběru materiálu dovede až k finální realizaci, instalaci a dopravě. Zdarma, efektivně a v souladu s aktuálními trendy i tradičním tiskařským řemeslem.

Svěřte nám tiskovou produkci a ušetřený čas věnujte expanzi vašeho bussinesu nebo společnému setkání nad finální a dobře odvedenou prací!

Jiri Švec zakladatel společnosti jiri.svec@dobratiskarna.com +420 605 810 888

VÝROBA KRABIČEK A SPECIÁLNÍCH OBALŮ OFSTEOVÝ TISK - katalogy, letáky, vizitky DESKY, REKLAMNÍ PŘEDMĚTY 3D LOGA A TVAROVÝ VÝŘEZ & PANKARTA PLÁTNA, REPRODUKCE OBRAZŮ A TAPETY ZAŠLETE POPTÁVKU obchod@dobraTISKARNA.com tel.: 739 844 844 REBRANDING OBCHODŮ A VÝSTAVNÍ STÁNKY ETIKETY - pro marketing a průmysl OUTDOOR TISKY A ROLLUPY VŠECH DRUHŮ - neomezený velkoplošný tisk, billboardy, CLV, plakáty atd. POLEPY AUT A KAMIONŮ C M Y CM MY CY CMY K

ETERNAL BY HELENA

Partner

Pod značkou ETERNAL BY HELENA vznikají produktové kolekce, které mají hluboký duchovní přesah. Smyslem je vnímání jednoty, poznání, že všechno souvisí se vším a dosažení moudrosti. Značka patří paní Heleně Kohoutové, zakladatelce Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko, která tímto projektem sleduje také podporu českých firem, jejichž suroviny či služby při vzniku jednotlivých kolekcí využívá. I proto je motto „ČESKÉ FIRMY SPOLU“.

Součástí kolekcí ETERNAL BY HELENA je soubor sedmi obrazových reprodukcí HARMONIA CAELESTIC – Duhová harmonie, sada omalovánek a miniatur SEPTEM MYSTIC – Sedmero tajemství života, unikátní kolekce sedmi ručně vytvořených šperků TAO FLUENTIA – Cesta božské hojnosti a kolekce HRDÝ LEV, obojí z dílny Bergl Diamonds. Dále pak olejový parfém s CTEO® ETERNAL ABUNDANCE - VĚČNÁ HOJNOST a kolekce ETERNAL FLOWER COFFEE, což jsou zdravé kávy pražené inovativní technologií Fluid Blend a jedna kávovina.

Helena Kohoutová spolupracuje i s Petra Volenec Němečková La Petien, jejíž mandaly primárně vytvořené pro Helas Ladies Club byly předlohou pro obrazové reprodukce, šperky a omalovánky.

Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club & LaPetien Petry Volenec Němečkové v unikátní kolekci šperků vytvořené českýma rukama v Bergl Diamonds.
www.eternalbyhelena.cz
design by KLIMSZ

ETERNAL FLOWER COFFEE COLLECTION

Partner

Kolekce zdravých káv a jedné kávoviny Eternal Coffee Flower Colection je pražena inovativní technologií FLUID BLEND – teplým vzduchem.

Tento způsob pražení jí dodává výjimečnou chuť i vůni, je šetrný k životnímu prostředí i surovině a uchovává v zrnech ty nejlepší účinky kávy jako takové. Pražení o teplotě 120 – 160 C, probíhá bez kontaktu s kovovým bubnem a díky intenzivnímu proudění vzduchu jsou kávová zrna pražena rovnoměrně ze všech stran. Takto upravená káva spolu s dalšími ingrediencemi může mít až terapeutické a další pozitivní účinky pro tělo a mysl.

Kolekce kávy byla navržena zakladatelkou Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko paní Helenou Kohoutovou. Ta sleduje tři cíle – zdravé pití kávy, podporu dalších českých firem, jejichž suroviny jsou při výrobě kávy využívány a marchendising pro rozvoje aktivit platformy. Motto je „ČESKÉ FIRMY SPOLU“.

Jasmine Orange Air podporuje tvořivost, klid a harmonii.

Chocolate Mintha Wave podporuje myšlení, pevnost ve vyjadřování a sílu jednat. Rose Dream zahalí do jemnosti, klidu, povzbudí a potěší každou ženu.

Golden Sun je pampelišková bezkofeinová kávovina.

FLOWER
PRAŽENÁ
orange & jasmine air rose dream chocolate mentha wave golden sun www.eternalbyhelena.cz
ETERNAL
COFFEE COLLECTION Pro výjimečné okamžiky
KÁVA

HRDÝ LEV KOLEKCE ŠPERKŮ

Partner

Lev jako král zvířat a symbol hrdosti. Není potřeba vyzdvihovat jeho charakter a symboliku s ním spojenou. Mít radost, když se něco povede. Být hrdý na své děti a jejich úspěchy. Mít sílu jít dál za všech okolností. Pokud máte pocit, že se hříva lva se podobá mapě naší země, tak jste se nemýlili. I tato myšlenka se promítla do designu originální brože.

Eternal by Helena podnítila vznik kolekce luxusních šperků „HRDÝ LEV“ pro muže i ženy. Byla navržena kreativním ateliérem Klimsz v čele s Barborou Klimsz, významnou českou grafickou designérkou a držitelkou řady ocenění. Autorem šperků je zlatnictví BERGL DIAMONDS založené proslulým českým zlatníkem, kreativním designerem a soudním znalcem v oboru diamantů, drahých kamenů a šperků, Alešem Berglem.

Kolekce byla inspirována i aktivitami Podnikatelské platformy Helas - Budujeme hrdé Česko a je jejich symbolem. Její nositelé dozajista pocítí sounáležitost, radost a sílu. Šperky jsou vyrobené kombinací stříbra a pozlaceného stříbra s možností osazení diamantem.

Kolekce šperků 100 % výdělku z prodeje kolekce šperků HRDÝ LEV je použito na rozvoj aktivit BUDUJEME HRDÉ ČESKO. www.eternalbyhelena.cz HRDÝ LEV
autor předlohy autor šperku

JŠK advokátní kancelář

Partner

JŠK je středně velká advokátní kancelář poskytující služby klientům ve všech oblastech obchodního práva, zejména v oblastech M&A, financí a bankovnictví, pojišťovnictví, stavebnictví, nemovitostí, práva duševního vlastnictví a energetiky. Kancelář působí na českém trhu už 18 let a mezi její klienty patří banky, pojišťovny, private ekvity fondy a nadnárodní korporace, stejně jako středně velké podniky, rodinné firmy a individuální investoři.

JŠK je zákládajícím členem unikátní nezávislé sítě obdobně specializovaných advokátních kanceláří PONTES: the CEE lawyers, která spojuje kanceláře z většiny zemí CEE. Kanceláře sítě PONTES sídlí v Bratislavě, Budapešti, Bukureští, Praze, Sofii, Varšavě a Vídni. Advokátní kancelář JŠK a její vybraní specialisté jsou doporučováni prestižními odbornými publikacemi Chambers & Partners, LEGAL500 a IFLR1000.

VISUAL AND BRAND ARCHITECTS

KLIMSZ studio

KLIMSZ studio

Styl se mění. Dobrý design je jazyk, ne styl. www.klimsz.com

logo | brand identity | print | web digital | campaign | photography

logo | brand identity | print | web digital | campaign | photography

Styl se mění. Dobrý design je jazyk, ne styl. www.klimsz.com

LOGIO

Partner

Logio pomáhá řídit dodavatelské řetězce a odstraňovat z nich plýtvání. Naše nástroje optimalizují firemní procesy od těžby surovin, přes průmyslovou výrobu, velkosklady, až po koncové zákazníky v maloobchodě. Ve složitém řetězci událostí a návazností hledáme matematické principy a počítáme optimální nastavení. Naši konzultanti pak pomáhají tato doporučení realizovat a přeměnit v úspory.

V Supply Chain Managementu se pohybujeme už takřka 20 let a máme za sebou tisíce projektů. Umělá inteligence a naše ověřené postupy šetří peníze, optimalizují sklady, zkracují trasy a snižují uhlíkovou stopu. Věříme, že pokročilá matematika, selský rozum a tvrdá práce jsou tím nejlepším receptem pro funkční a udržitelnou ekonomiku 21. století.

Logio je firma inovativní. Vlastní výzkum a vývoj vždy tvořil základ naší operativy. Toto snažení vyvrcholilo v letošním roce, kdy jsme spustili VERITICO, end-to-end softwarové řešení pro retail a FMCG.

PLÝTVÁNÍ Z DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE
potřeby napříč dodavatelským řetězcem. Naše práce přináší úspory a zisky od prvovýroby až po nákupní košík. 3 pobočky Praha, Brno, Hradec Králové 700 zákazníků Škoda, Kofola, Nestlé… 20 let Na trhu od roku 2004 TÉMĚŘ HLEDÁME TRENDY ODSTRAŇUJEME PLÝTVÁNÍ ŘÍDÍME CENY ZVYŠUJEME ZISK PLÁNUJEME VÝROBU
ODSTRAŇUJEME
Pokrýváme

MICROSOFT

Partner

Technologie Microsoft umožňují rozvinout potenciál vaší organizace na maximum. Naší misí je umožnit každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více.

Je čas změnit představu o tom, co lidé dokážou. Být produktivní už neznamená jen dělat více. Je na čase, abychom šli dál, a to nejen individuálně, ale i kolektivně, v práci i v životě. S hlubším vzájemným propojením bez ohledu na vzdálenost. Větší soustředěnost v daném okamžiku. Zvýšenou kreativitou. Bohatším vhledem do dat. A klid v duši díky inteligentnímu zabezpečení. Umožňuje nám všem být nejlepšími, společně. To je Microsoft 365.

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365

Pracujte produktivně odkudkoliv

Ať pracujete na dálku, nebo v kanceláři, naše řešení pro podporu produktivity vám pomůže zvládat všechnu práci a být ve spojení se zaměstnanci a klienty.

Chat, hovory a schůzky

V Microsoft Teams můžete pořádat online schůzky, volat, chatovat, sdílet soubory a spolupracovat v reálném čase.

Cloudové úložiště Úložiště na OneDrivu s kapacitou 1 TB vám umožní spravovat soubory, ať už jste kdekoli.

Aplikace a služby Office

V Microsoft Teams můžete používat a sdílet soubory Wordu, Excelu a PowerPointu či v nich spolupracovat.

E-mail a kalendáře Buďte v kontaktu se zákazníky a kolegy pomocí Outlooku a Exchange Online.

Zabezpečte svoji firmu

Chraňte firemní data pomocí cloudové platformy, která nabízí integrované funkce zabezpečení pro práci na dálku.

Ochrana před kybernetickými hrozbami Chraňte se před viry, malwarem, phishingovými útoky, ransomwarem, spamem a dalšími hrozbami.

Zabezpečte i osobní zařízení Chraňte svá data, i když k nim zaměstnanci získávají přístup ze svých osobních zařízení.

Uchovávejte data zákazníků v bezpečí Chraňte informace před kyberzločinci, neoprávněným přístupem a náhodným odstraněním.

Správa identit a přístupu Můžete snadno nastavit a spravovat uživatele, zařízení a data. Ušetříte tak čas, který můžetevěnovat rozvoji firmy.

JSME NSG MORISON.

JSME VÁM PARTNEREM

V OBLASTI KOMPLEXNÍHO PORADENSTVÍ.

NSG MORISON je středně velká poradenská společnost, poskytující klientům ucelenou škálu služeb od auditu, daňového poradenství, vedení účetnictví, zpracování mezd až po právní poradenství či služby znalecké kanceláře. Mezi naše klienty patří jak velké korporace, tak střední či rodinné firmy. Máme též mnoho individuálních klientů. Mnohé firmy jsou s námi po celou dobu jejich podnikání.

NSG MORISON působí na českém trhu již 29 let.

KOMPLEXNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY NSG MORISON zahrnují:

AUDIT

DAŇOVÉ, ÚČETNÍ A MZDOVÉ PORADENSTVÍ HR, NOMINEE SLUŽBY PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

PORADENSTVÍ PRO RODINNÉ FIRMY SLUŽBY ZNALECKÉ KANCELÁŘE

NSG MORISON

Jakubská 2, 110 00 Praha 1 tel.+420 224 800 930 www.nsgmorison.cz nsgmorison@nsgmorison.cz

C M Y CM MY CY CMY K
KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ PRO FIRMY VŠECH VELIKOSTÍ WWW.NSGMORISON.cz JSME VÁM JISTOTOU VE SLOŽITÉ DOBĚ PODNIKÁNÍ.

PALATINUM Partner

PALATINUM ADVISORY – poradenství a vzdělávání pro sales a management

Pomáháme:

• s rozvojem sales manažerů a manažerů

• s rozvojem obchodu a obchodníků

• s nastartováním dlouhodobě udržitelného růstu

• s rozvojem kompetencí a zároveň i hodnot zaměstnanců

• s podporou manažerů v implementaci změn

• manažerům prodlužovat jejich úspěšnou profesní kariéru

Dále pomáháme ve zvýšení obratu, zvýšení počtu nových zákazníků, ve vyšším zisku, ve vyšší hodnotě společnosti pomocí unikátních produktů - Oxfordského koučování pro zkušené manažery, Solution sellingu pro zkušené obchodníky, Analýzami v 16-ti expertních oblastech – projektech na míru.

Obrazně řečeno – v šestnácti expertních oblastech Vám uděláme skvělou preventivní prohlídku či navrhneme přesnou léčbu. Víme, jaké léky Vám zaberou, protože každá z oblastí má svoji indikaci a léky. Kvalitně, precizně, na míru. S viditelnými výsledky.

To vše v sedmi segmentech trhu – farmacie, bankovnictví, rychloobrátkové zboží, průmysl, auta, IT, služby.

Spolupracujeme s Oxford University. Investujeme do inovací a nových produktů.

V našem logu je formou dvou barevných křivek symbolicky vyobrazen i jeden ze sedmi římských pahorků – Palatin – který dal název celé společnosti. Již v antických dobách se stal místem, kde se římští učenci setkávali, vzdělávali se a diskutovali o aktuálních problémech. A přesně tuto funkci již přes 26 let plníme i my pro naše zákazníky. Naším posláním je totiž dělat svět lepším místem pomocí vzdělávání.

Stáhněte si analýzy a testy zdarma, které Vám usnadní práci při řízení a zlepšování Vašich týmů.

Podívejte se na naše webové stránky www.palatinum.cz

ZDARMA Videoknihovna Analýzy, nástroje a testy Zajímavosti Inspirace Usnadněte si práci při řízení a zlepšování Vašich týmů Novinky a trendy ze světa vzdělávání TEĎ NA JEDNOM MÍSTĚ PALATINUM ADVISORY Specialisté na sales a management Vyzkoušejte si nás nebo si s námi domluvte konzultaci Konzultace zdarma Výběr kouče nebo trenéra Profesní kvalifikace Kursy, certifikace v eshopu Expertní oblasti, kde můžeme pomoc Prodejní tým 1. Akvizice 2. Management 7. Prodejní organizace 3. Uvádění nových pracovníků do praxe 8. KAM 4. Restart prodejního týmu 9. Solution & Consultative selling 5. Upgrade prodejního týmu 10. Sales management 6. Příprava na kampaně 11. Strategie pro top management 12. Leadership pro top management 13. Zvýšení výkonu manažerského týmu 14. Talent management Rozvoj zdrojů 15. 16.

VERE PRAGUE

Partner

Vere Prague s.r.o. je soukromá společnost se sídlem v Praze, která poskytuje interim management a služby krizového řízení.

Klíčové projekty osobně řídí Jiří Krejča, který má mnohaleté zkušenosti z různých oborů a firemních struktur.

Vere Prague je oficiálním zástupcem Christian Tyler Properites při zajišťování trvalého pobytu v USA pro investory a jejich rodiny z Evropy. Poskytuje jazykovou a odbornou asistenci při získávání investorského přistěhovaleckého víza EB-5.

g
R
V A
w
.
U V A Ž U J E T E O T R V A L É M P O B Y T U V U S A ? P O M Ů Ž E M E V Á M
E A L I Z O V A T
Š E P L Á N Y
w w
e b 5 . c z

ČSOB Partner setkání

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na bankovním trhu v České republice. Naše motto „Digitálně přátelská banka“ nejlépe vyjadřuje probíhající investice do inovací a digitalizace, díky nimž neustále zjednodušujeme a zkvalitňujeme obsluhu našich klientů v pobočkách i online prostředí. Naše služby jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Své služby poskytujeme všem typům zákazníků –fyzickým osobám, malým a středním podnikům i korporátní a institucionální klientele. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy.

Stavíme na unikátním bankopojišťovacím modelu, který nabízí pod jednou střechou vše pro řešení finančních potřeb – od bankovních služeb pod značkou ČSOB či ČSOB Poštovní spořitelna přes pojištění od ČSOB Pojišťovny až po úvěry na bydlení od Hypoteční banky či ČSOB Stavební spořitelny, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring a Patria Finance. Firemní bankovnictví

Firemní bankovnictví ČSOB se zaměřuje na podporu českých společností a podnikatelů s cílem být dlouhodobým a důvěryhodným partnerem v jejich podnikání. Našim klientům dodáváme moderní řešení v oblasti platebního styku, jejich růst podporujeme prostřednictvím bohaté palety úvěrových produktů pro financování jak provozních potřeb, tak investičních záměrů.

Proč právě ČSOB

• Jsme bankou s vynikající fyzickou dostupností v rámci České republiky.

• Máme vysoce profesionální tým bankéřů.

• Navštívíme vás v sídle společnosti.

• Poskytujeme poradenství a řešení šitá na míru klienta.

Více na www.csob.cz/firmy

USNADŇUJEME PODNIKATELŮM JEJICH KAŽDODENNÍ BYZNYS

Náš webový portál pruvodcepodnikanim.cz je plný rad, které podnikatelům pomohou úspěšně posunout jejich byznys dál.

www.csob.cz | Firemní bankovnictví pr uvodcepo dnik anim.c z

SWISS LIFE Partner setkání

Jsme přední finančně-poradenskou společností v České republice, která poskytuje komplexní finanční služby na nejvyšší kvalitativní úrovni. Jsme součástí koncernu švýcarské finanční skupiny Swiss Life, významného poskytovatele penzijních a finančních řešení v Evropě s tradicí již více než 160 let.

Naše zkušenosti s produkty, know-how, kvalita služeb a výkonná obchodní síť tvoří základ tohoto úspěchu. Orientujeme se na naše klienty, jejich specifické potřeby a přání, která je ctí nám pomáhat naplňovat.

Základní vlastností života je jeho nepředvídatelnost. Co přijde zítra, je vždy tak trochu překvapením. Denně čelíme výzvám a situacím, které musíme zvládnout. Zároveň však máme své touhy, přání a jasnou představu o budoucnosti. Chceme žít život podle vlastních představ. Abychom to dokázali, musíme se naučit pokládat si správné otázky. A právě proto jsme zde my s našimi odborníky Swiss Life Select. Díky osobnímu poradenství vám pomůžeme udělat správná finanční rozhodnutí přímo na míru vaší životní situaci, touhám a plánům.

od roku 2013 v České republice více než 4 mil. privátních klientů 10 219 zaměstnanců Standard & Poor’s rating „A+“ SIX akcie obchodované na švýcarské burze 11 % návratnost vlastního kapitálu 276 mld. CHF majetku pod správou SMI 20 nejlepších švýcarských firem 20 mld. CHF předepsané pojištění více než 160 let zkušeností 17 626 certifikovaných finančních poradců

Prostřednictvím trojice knih rozhovorů s úspěšnými českými podnikateli ukazujeme, že život sám a cesta k úspěchu nemusí vždy vést rovně a přímo na vrchol. Často bývá plná zvratů, odboček a těžkostí, které je potřeba prožít a překonat.

Pokud ovšem člověk v sobě najde dost vůle, síly a odhodlání, dostaví se úspěch a poznání, že má smysl se snažit překonávat těžkosti. Někdy naopak úspěch přichází rychle a bez varování.

Jak se s úspěchem vyrovnat, jaký k tomu všemu zaujmout postoj a nalézt celkové naplnění? Jak dojít k nadhledu a rovnováze díky svému nastavení pro spolupráci a prospěch celku?

Témata se prolínají všemi třemi díly knižní trilogie SVOU VLASTNÍ CESTOU. Most k úspěchu – Co dokáže úspěch – Naplněná vize.

Knihy mají mimořádné grafické a typografické zpracování a jsou distribuovány v nákladu cca 4.000 kusů v rámci knižní sítě celé České republiky včetně online verze. www.hnec.cz

SVOU VLASTNÍ CESTOU

TRILOGIE

„Kdo si přečte příběh značky, zapamatuje si ho. Ke značce si utvoří vztah a začne ji vyhledávat.“ Odborný časopis o značkách, konceptech obchodů a marketingu v místě prodeje

Příběh značku prodává!

www.pribehyznacek.cz | redakce@pribehyznacek.cz |
obchod@pribehyznacek.cz

Story.businessinfo.cz

Portál má za sebou již 20 let na internetu

Vznik 2001 – Je nám 20 let

ISI - Integrovaný systém informací byl první název portálu Důvodem vzniku byla koncentrace informací ze státní správy pro podnikatele na jedno místo.

Růst návštěvnosti až k půl milionu návštěv měsíčně Portál se etabloval pevně na českém internetu.

2012 - mobilní verze a nové moderní pojetí Integrace formulářů pro podnikatele, diskusní fóra, online dotazy na podnikání.

2020/2021 - moderní informační portál srovnatelný se světovou úrovní

Responsivní řešení, cloud, stabilita, rychlost, dostupnost, a stále bez reklam.

Neorientujete se v informačním zmatku dnešní doby? Zaregistrujte se k odběru newsletteru BusinessInfo a buďte v obraze!

REALIZÁTOR PROJEKTU BUSINESSINFO.CZ

Portál BusinessInfo.cz je oficiálním projektem státní správy. Na struktuře informací se podílí gestor projektu (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a realizátor projektu (agentura CzechTrade). Na obsahové náplni se podílejí také další ministerstva, asociace, aliance a organizace zabývající se podnikáním v ČR a exportem.

Díky tomu jsme a budeme vždy bez reklam. www.czechtrade.cz | www.mpo.cz

www.businessinfo.cz

Gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a realizátorem agentura CzechTrade.
CZECHTRADE
INFORMACE ZE SVĚTA BYZNYSU NA JEDNOM MÍSTĚ
začít podnikat?
a kdy platit daně? - Návody a rady
exportovat a expandovat do zahraničí?
se zorientovat v nových právních předpisech?
Exportní příležitosti ze zahraničí přehledně www.businessinfo.cz Gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a realizátorem agentura CzechTrade. Díky tomu jsme a vždy budeme bez reklam.
Jak
Jak
Jak
Jak
Konkrétní

Daně a jak na ně Businessinfo.cz vás provede daňovou problematikou od DPH po OSVČ, včetně DPFO.

• DPH, DPFO, silniční daň, atd.

Právní průvodce Provede vás právními předpisy v podnikání. Právníkem ověřené a vždy aktuální informace.

• Postupy, návody a vzory

Exportní příležitosti

Ověřené nabídky konkrétních firem z celého světa na jednom místě. Databáze exportních příležitostí.

• Exportní nabídky, poptávky, tendry i investiční příležitosti v zahraničí

Gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a realizátorem agentura CzechTrade. Díky tomu jsme a vždy budeme bez reklam. www.businessinfo.cz

VÁŠ ZDROJ OVĚŘENÝCH ZPRÁV, NÁVODŮ A RAD

Online dotaz Využijte možnosti přímého kontaktu odborníků. • Jak začít podnikat v ČR? Jaké jsou podmínky vstupu na zahraniční trh?

Kalendář akcí pro podnikatele Denně aktualizovaná databáze těch nejdůležitějších akcí.

• Vzdělávací akce, semináře, veletrhy, konference - přehledný kalendář dle oborů i dle druhu akce

Kalkulačka kurzových rizik Nástroj výpočtu případné kurzové ztráty při zahraničním obchodování a možnost maximalizovat zisk a minimalizovat ztrátu při výběru měny.

• Výpočet rizika zahraničního kontraktu podle měny

Gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a realizátorem agentura CzechTrade. Díky tomu jsme a vždy budeme bez reklam. www.businessinfo.cz
Vybertesiměsta,vekterýchchcetebýtvidět. Kompletníseznamměstnajdetenastránkách www.bustv.cz VAŠEREKLAMANAOBRAZOVKÁCH VEVEŘEJNÉHROMADNÉDOPRAVĚ DVOUTÝDENNÍKAMPANĚ Vysílejtesvoureklamu užoddvoutýdnů. REGIONÁLNÍCÍLENÍ Vašereklamavkrajíchvekterých potřebujete.Vysílejte vkaždémměstějinésdělení. MILIONYDIVÁKŮ AŠIROKÁCÍLOVÁSKUPINA Autobusyatramvajesnaším vysílánímpřevezouměsíčně milionypracujících,žáků, studentů,maminekaseniorů. KONTAKT +420724705060 office@inpublic.cz WWW.BUSTV.CZ
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ „Kompletní video průvodce českým právem. Vzdělávejte se bez roušky. Vzdělávejte se ON-LINE.“ www.epravo.cz/eshop

Vychází již 24. rokem.

Taková je díky vám trojice titulů o podnikání, novinkách v businessu, firmách a jejích lidech.

INSPIRATIVNÍ PŘÍBĚHY NADČASOVÉ HODNOTY SMYSLUPLNÉ AKTIVITY 606 615 609 | martin@iprosperita.cz | Ocelářská 1, 190 00 Praha 9 www.iprosperita.cz | www.madambusiness.cz | www.freshtime.cz

Č

asopisy S-PRESS PUBLISHING vycházejí pravidelně v České republice od roku 2003 a svým zaměřením se řadí mezi odborné časopisy, které monitorují, doporučují a předsta vují firmy soukromého sektoru z různých oborů.

Plní roli orientačního průvodce a umožňují čtenářům nahlédnout do spektra nabídky a kvality služeb jednotlivých osobností i společností. Představují jejich zástupce – uznávané u nás i v zahraničí formou rozhovorů, odborných profilů a reportáží. Přinášejí aktuální informace a jejich témata jsou zpracovávána ze spolehlivých zdrojů, které zaru čují odbornost a profesionální úroveň firem.

Hlavním úkolem vydavatelství je uspokojovat široký okruh čtenářů a převzít roli prostředníka mezi firmami a koncovými zákazníky.

Více informací na: www.s-presspublishing.cz

TRADE NEWS 6 / 2021 Magazín o obchodu a exportu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR X. ročník ČESKÉ FIRMY SE V SEVERNÍ AFRICE NEZTRATÍ NA „ZELENÉ CESTĚ” JSME VŠICHNI SPOLEČNĚ TRADE NEWS 2 / 2022 Magazín o obchodu a exportu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR XI. ročník AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND BLÍZCÍ VZDÁLENÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI TRADE NEWS 1 / 2022 Magazín o obchodu a exportu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR XI. ročník PAŘÍŽ MÁ AMBICIÓZNÍ PLÁNY ZEMĚ BENELUXU PATŘÍ MEZI INOVAČNÍ LÍDRY Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR TRADE NEWS www.itradenews.cz www.tradenews.cz Exkluzivní informace o firmách, obchodu a exportu 8000 kusů do rukou manažerů firem (TRADE NEWS je zařazen do procesu pravidelného ověřování nákladů vybraných tiskovin Audit Bureau of Circulations.) 10 let s vámi!