EXPORTÉŘI 2021 - OCEŇUJEME NEJLEPŠÍ ČESKÉ EXPORTÉRY

Page 1

BUDUJEME HRDÉ ČESKO

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

PODNIKATELSKÁ PLATFORMA HELAS OD ROKU 1997

OCEŇUJEME NEJLEPŠÍ ČESKÉ EXPORTÉRY

EXPORTÉŘI 2021 www.oceneniceskychexporteru.cz


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

Děkujeme partnerům a mediálním partnerům 2. ročníku


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

PARTNEŘI 2021 ZAKLADATEL

ODBORNÝ GARANT

HELAS PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

SPOLUPRÁCE


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

ÚVODNÍ SLOVO ZAKLADATELKY PROJEKTU Rok 2021 opět jasně ukázal, že firmy, zapojené do projektu Ocenění Českých Exportérů jsou páteří české ekonomiky a zajišťují ekonomickou a sociální stabilitu naší země. Více než kdy jindy je nezbytně nutné vyzdvihnout význam těchto ryze českých firem, neboť jsou to právě ony, které drží českou ekonomiku v chodu. Čeští podnikatelé v roli významných zaměstnavatelů, kteří i přes složité podmínky a neuvěřitelné překážky našli energii, odhodlání a schopnost jít dál a své firmy k tomu všemu ještě rozvíjet. Vize projektu stojí na několika pilířích. Předáváme ocenění těm nejlepším. Vyjadřujeme mimořádné uznání všem firmám, které pozitivně ovlivňují prosperitu naší země. Firmám, které jsou aktivní na českém trhu i těm, které zvládly překonat práh České republiky. Fyzicky působí v různých zemích světa, exportují služby a produkty, nebo mentálně, svými nápady a know-how působí na podnikání doma i ve světě. Není malého a velkého podnikání, každý je důležitý. Věříme, že spojujeme a inspirujeme i proto, že Ocenění Českých Exportérů je spolu s dalšími projekty, např. Ocenění Českých Lídrů a Ocenění Českých Podnikatelek, součástí Podnikatelské platformy Helas - Budujeme hrdé Česko, která pomáhá rozvoji vztahů, byznysu a vzájemné podpory, neboť je tradičním místem propojení několika tisíců firem z celé České republiky. Od roku 1997 vytváří společné „mikroklima“ českých majitelů a top manažerů, které je mnohdy více než samotný byznys. Jsme na vás, naše české podnikatele, opravdu hrdí. Jste příkladem pro budoucí generace. Je nám ctí, že jste nám dali příležitost ocenit vaši práci. Děkuji všem partnerům a porotcům za podporu projektu a rozvoj společné myšlenky.

Helena KOHOUTOVÁ

Budujeme hrdé Česko a zakladatelka Podnikatelské platformy Helas Ocenění Českých Podnikatelek Ocenění Českých Lídrů Ocenění Českých Exportérů


ÚVODNÍ SLOVO PATRONA PROJEKTU Joseph Schumpeter, jeden z velikých ekonomů minulého století, viděl v podnikatelích a podnikatelkách rytíře dnešní doby. Pouštějí se do odvážných a náročných, navíc nejistých projektů, riskují, obětují, ale zároveň musí být napojeni na nějaký vyšší smysl, který jim dává energii, sílu, povzbuzení, když se něco nepovede, nápady, sveřepost a odhodlání. Ne všichni podnikatelé jsou takoví. Ale věřím, že většina, ta zajímavější myšlenková většina, která nemusí zprvu početně převyšovat, nakonec zvítězí. A zvítězí právě proto, že má a vidí smysl, ten smysl, který ji posiluje, a ten smysl, který je té druhé skupině volný. Mohou totiž být dvě země se shodnými pravidly demokracie i kapitalismu. A přesto, bude-li jedna obývána zlými, nekulturními lidmi, řekněme skřety, zavede je jak demokracie, tak kapitalismus časem k tomu, že vytvoří zlou zemi. Zemi, kde se špatně a chudě žije, jak ekonomicky, tak kulturně, kde se špatně podniká, špatně soudí a špatně volí. Naopak druhá země, obývána kulturními lidmi, řekněme elfy, se stejnými pravidly udělá ze svého okolí časem dobré místo pro život, protože ani nemůže jinak. Pojďme být tou druhou zemí. A cítím v kostech, že se naše země – i díky posledním politickým a společenským událostem – probouzí ke své bývalé pozici jako výrazná země na mapě světa. Kulturně, politicky, ekonomicky, duchovně i vztahově. A když vidím práci a okolí a výsledky, které doprovázejí Helenu Kohoutovou, zakladatelku Podnikatelské platformy Helas - Budujeme hrdé Česko nemusím věřit, mohu vidět. Kéž by ocenění úspěchu lidí a jejich firem byl předvojem mostu pro celou naši společnost, její inspirací a odvahou.

PhDr. Tomáš SEDLÁČEK, Ph.D.

Český ekonom, autor mezinárodního bestselleru Ekonomie dobra a zla, bývalý poradce prezidenta Václava Havla. Patří mezi sto nejvlivnějších globálních myslitelů.


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

ÚVODNÍ SLOVO ODBORNÉHO GARANTA Jaké vnímáte důležité aktuální tržní trendy a jak podporujete podnikatelský sektor? Naše analýzy ukazují, že v posledních měsících narůstá počet bankrotů, přičemž vedle toho od letošního ledna začalo podnikat více lidí, než v letech 2017 či 2018. Z toho je zřejmé, že trhy a vztahy mezi firmami se mění daleko dynamičtěji, než tomu bylo dříve. Když k tomu přidáme narušení výrobních a prodejních podnikatelských řetězců, je jasné, že procházíme nejistým obdobím jak z pohledu zajištění tvorby produktů a služeb, tak jejich prodeje a odbytu. To bezpochyby mnohé podnikatele staví do situace, kdy by se měli více než dříve věnovat prevenci podnikatelských rizik. Právě v této oblasti jim kromě služeb umožňujících prověřování finančního zdraví jejich obchodních partnerů nově poskytujeme rovněž nástroje pro vyhledávání nových klientů vybudované s pomocí nejnovějších informačních technologií. Máme za sebou další byznysový rok poznamenaný pandemií Covid -19. Jak se vaše společnost s touto situací vypořádává a co aktuálně nabízí pro segment malých a středních podnikatelů? Aktualizovali jsme aplikaci Cribis pro prověřování firem podle potřeb uživatelů a ve zvýšené míře jsme se věnovali rozvoji služeb AML a KYC pomáhající firmám splnit regulatorní požadavky ve smyslu využívání aktuálních sankčních a dalších seznamů. Vnímáme zvýšenou poptávku v oblasti prověřování zahraničních firem v aplikaci SkyMinder, protože mnohé společnosti jsou nuceny hledat nové obchodní partnery i mimo ČR. Firmám, které potřebují vyhledávat nové tuzemské obchodní partnery, nově začínáme poskytovat marketingový nástroj Margo umožňující efektivní vyhledávání nových spolehlivých dodavatelů i bonitních potenciálních klientů. Máme výhodu, že díky našim bohatým datovým zdrojům a zkušenému týmu analytiků můžeme sledovat aktuální tržní trendy a ihned na ně reagovat odpovídajícími službami.

Pavel FINGER

Místopředseda představenstva CRIF - Czech Credit Bureau


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

Oceňujeme NEJLEPŠÍ RYZE ČESKÉ EXPORTÉRY v České republice

JAK SE FIRMY ZAPOJÍ DO OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ? Společnost je nominována na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v ČR zpracovaných odborným garantem, užší nominace vznikají na základě dostupnosti závěrek v hodnoceném období a ratingu (iRating*) ve stupních 1 – 11, mezinárodní společností Kompass zastupující mezinárodní platformu pro setkávání exportérů a importérů propojující firmy celého světa, dále se společnosti mohou přihlásit z vlastní iniciativy nebo na doporučení zakladatele projektu. Předpokladem je dostupnost závěrek za rok 2018, 2019 a 2020, iRating ve stupních 1 - 11. Společnosti dále splňují pravidlo 100% českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo ročního obratu od 10 milionů korun a exportují alespoň 20 % svých tržeb (vlastní výrobky nebo výrobky jiné české firmy nebo své služby).

Ekonomické hodnocení odborného garanta má váhu 70 %.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE MALÁ SPOLEČNOST (roční obrat 10 - 100 milionů Kč) STŘEDNÍ SPOLEČNOST (roční obrat 100 - 500 milionů Kč) VELKÁ SPOLEČNOST (roční obrat nad 500 mil Kč)

Hodnocení poroty má váhu 30 %.


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

POROTCI 2. ROČNÍKU

Helena KOHOUTOVÁ

Pavel FINGER

Managing Director Agentura Helas

Místopředseda představenstva CRIF - Czech Credit Bureau

Petr CIHELKA

Tomáš DOLEŽIL

Sales Team Lead FORTINET

Partner JŠK, advokátní kancelář

Jana ERBOVÁ

Anna GALIŠINOVÁ

Jednatelka AC-T servis

Miroslava HABIGTOVÁ

Ředitelka obchodu ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Majitelka a jednatelka, daňový poradce ECOAR

Pavel HUBÁČEK Šéfredaktor CMI News

Olga HYKLOVÁ

Majitelka Advantage Consulting


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

POROTCI 2. ROČNÍKU

Jana JENŠÍKOVÁ

Luděk KORTUS

Jednatelka a zakladatelka vydavatelství ANTECOM

Marketing manager CZ edice magazín Transport a logistika

Jiří KREJČA

Petr KRIŽAN

Partner Vere Prague Oficiální zástupce CTP v programu EB-5

Václav LORENC CEO and founder Lorenc Logistic

Petr TEPLÝ

Fakulta financí a účetnictví VŠE člen dozorčí rady České exportní banky

Ředitel odboru mezinárodní vztahy a komunikace Česká exportní banka

Kateřina MENZEL

Regional Sales Manager Vodafone Česká republika

Darina VODRÁŽKOVÁ

Business Development Director DAQUAS – powered by ALSO

Tamara ŠINDELÁŘOVÁ Partner a COO Palatinum

Jaroslav ŽLÁBEK

Jednatel a generální ředitel Toyota Material Handling CZ


SEZNAMTE SE S FINALISTY Finalisté, kteří splnili kritéria soutěže. Řazeno abecedně.


1. písecká lesní a dřevařská, a.s. těžba a zpracování dřeva ABO valve, s.r.o. výroba průmyslových armatur AGRA GROUP a.s. výroba hnojiv, poradenské služby v zemědělství, potravinářství, vývoj a výroba inovativních potravinářských produktů AGROSERVIS TRADING a.s. výroba, obchod, služby AHORN CZ, s.r.o. český výrobce lamelových roštů, postelí, matrací a polštářů AIR POWER s.r.o. výroba stavebních strojů ALBIXON a.s. výroba bazénů, zastřešení a příslušenství, práškové lakování ALENSA, s.r.o. online prodej kontaktních čoček a brýlí ALFEKO s.r.o. výroba konstrukcí z nerezi a hliníku ARBYD CZ s.r.o. výroba nábytku, design a realizace interiérů ARTIN, spol. s r.o. IT ASP GROUP s.r.o. prodej čtyřkolek a příslušenství ASV výrobní družstvo strojírenská výroba ATEK s.r.o. vývoj, výroba plastových dílů a celků především pro automobilový průmysl

AVEFLOR, a.s. výroba a prodej zdravotnických prostředků, veterinárních přípravků, léčiv a kosmentiky AWEC Aluminium Products s.r.o. obrábění hliníkových a ocelových dílů pro různá odvětví průmyslu AXIS a.s. výroba a montáž zařízení pro energetický, dřevozpracující, potravinářský a chemický průmysl B:TECH, a.s. automatizace BAEST Machines & Structures, a.s. strojírenská výroba BANES, spol. s r.o. přesná strojírenská výroba, výrobce přesných rotačních dílů BARIA s.r.o. zásobování laboratoří BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s. stáčení lázeňských pramenů C.S.O., spol. s r.o. kovoobrábění CEBES a.s. vývoj a výroba komponent kluzného kontaktu ČZ Řetězy, s.r.o. výroba a prodej řetězů DAKO-CZ, a.s. výroba brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla Dendera a.s. strojírenská výroba, výroba a prodej regálových systémů

ATELIER TECHNIK s.r.o. vývoj a výroba jednoúčelových strojů a zařízení

DENIP, spol. s r.o. vypalování, vystřihování, ohýbání plechových výrobků

AUDIO PARTNER s.r.o. prodej hudebních nástrojů a zvukové techniky

DI industrial spol. s r.o. obrábění


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

SEZNAMTE SE S FINALISTY Finalisté, kteří splnili kritéria soutěže. Řazeno abecedně. Dino Toys s. r. o. výroba, vydavatelství a prodej deskových her, puzzle, karet, plastové tatry 148 Dovín, s.r.o. výroba kovových konstrukcí a jejich dílů, specializace hliník DŘEVO - PALETY - VLK s. r. o. dřevovýroba, autodoprava Dřevotvar družstvo výroba nábytku a dřevěných kuchyňských potřeb DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o. vývoj, výroba a distribuce sekaček SPIDER EBAS spol. s r.o. sériová výroba z kovů ECOGLASS, a.s. výroba skleněné optiky EKOBAL s.r.o. výroba a prodej balicí techniky a materiálů ELDIS Pardubice, s.r.o. vývoj a výroba radarové techniky a systémů pro řízení letového provozu Enaspol a.s. chemická výroba Evans Atelier s.r.o. výroba a prodej uměleckého dekorativního skla EXTRUDO Bečice s.r.o. výroba a distribuce potravin FARMAK, a.s. výroba a prodej aktivních farmaceutických ingrediencí (API) Farmet a.s. vývoj, výroba a prodej zemědělských strojů na zpracování půdy a technologických zařízení na zpracování olejnatých semen Fatra, a.s. zpracování plastů

FERRIT s.r.o. vývoj a výroba strojů pro důlní dopravu FIDE s.r.o. dámská hygiena Fillamentum Manufacturing Czech s.r.o. výroba 3D tiskových filamentů Frentech Aerospace s.r.o. letecký a vesmírný průmysl - engineering, výroba, montáže a testy GRASPO CZ, a.s. specialista na barevný plochý a rotační tisk, knihy, katalogy, brožury, časopisy, diáře a kalendáře Green Center s.r.o. výroba, dodání a prodej parkovacích a přístupových systémů Greiner PURTEC spol. s r.o. výroba izolačních materiálů HAJDIK a.s. průmyslové mokré lakování Hansen Electric, spol. s r.o. vývoj, konstrukce, výroba, instalace a servis elektrických zařízení HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. automotiv - výroba světlometů HP trend, s.r.o. výroba plastů HTP s.r.o. high-tech strojírenská výroba HUDDY DIAMONDS s.r.o. výroba strojů a nástrojů HYVEco, s.r.o. vývoz, dovoz Charvát a.s. výroba izolačních materiálů na bázi asfaltu Chropyňská strojírna, a.s. strojírenská výroba


Inova Praha s.r.o. výroba a prodej jednoúčelových zatěžovacích strojů

MATAPO a.s. pod značkou BlindShell vyrábí mobilní telefony pro nevidomé

INPRESS a.s. polygrafická výroba - tiskárna

MATEICIUC a.s. výroba a prodej plastových výrobků

INTERCONTI Ing. Tomáš Bravený s.r.o. vývoz materiálů pro elektrotechnický průmysl do SK a PL

Metal Arsenal s.r.o. zakázková kovovýroba a skládací prostředky na ochranu životního prostředí

ISOTRA a.s. výroba stínící techniky - venkovní žaluzie, rolety, markýzy a bioklimatické pergoly

Mlékárna Hlinsko, a.s. mlékárenství

Jabor pro, s.r.o. výroba + logistika JAP FUTURE s.r.o. výroba JVP Praha a.s. výroba ostatních plastových výrobků

mmcité a.s. design a prodej městského mobiliáře Mobile Storage s.r.o. zpracovatelský průmysl, výroba strojů MOCCA, spol. s r.o. výroba cukrovinek

Kamody s.r.o. maloobchod

MORAVIA PROPAG, s.r.o. vývoj, výroba a servis propagačních materiálů pro globální i lokální firmy

Karel Kaňák, s.r.o. výroba výsekových nástrojů

Motor Lučina spol. s r.o. výroba strojů a zařízení

KRPA FORM, a.s. výroba papírových sáčků, kotoučků, tiskopisů, tisk

MOUKA TIŠNOV, s.r.o. výroba textilních popruhů a lemovek

KSK Precise Motion, a.s. výroba kuličkových šroubů

Nacházel, s.r.o. nákup a prodej maziv, výroba a prodej prostředků pro údržbu a ochranu jízdních kol, poradenská činnost v oboru chemie

LAKUM - KTL, a.s. lakýrnictví - kataforézní lakování, zinkování, zámečnictví LANIK s.r.o. výroba a prodej pěnových keramických filtrů VUKOPOR® LASKI, s.r.o. výroba komunální techniky LUBRICANT s.r.o. speciální průmyslová maziva MARINE s.r.o. výroba lodí

NAMARA s.r.o. mlékárenství a obchodní činnost NC Line a.s. kompletní služby v oblasti zpracování plechů dle požadavku zákazníka Nekupto s.r.o. impulzní dárky NOMINAL CZ OBCHODNÍ s.r.o. potravinářská výroba


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

SEZNAMTE SE S FINALISTY Finalisté, kteří splnili kritéria soutěže. Řazeno abecedně. ORITEST spol. s r.o. vývoj a výroba jednoduchých detekčních prostředků pro detekci toxických průmyslových látek a bojových chemických látek

SINGING ROCK s.r.o. výroba a prodej horolezeckých potřeb a osobních ochranných pracovních prostředků pro práci ve výškách

ORLIČAN s.r.o. letecká výroba

SMERO, spol. s r.o. velkoobchod s kancelářskými potřebami, občerstvením, drogerií, nábytkem a obalovým materiálem

OXALIS, spol. s r.o zpracování a výroba čajů a kávy, pražírna kávy, Astraia kosmetika, výroba RTD Cool Drinks, korespondující příslušenství Petit Lulu s.r.o. výroba moderních látkových plen a doplňků pro děti a maminky PK CHEM, a.s. vývoj a výroba pracích a čisticích prostředků a kosmetiky Poličské strojírny a.s. strojírenská výroba POLPUR, spol. s r.o. výroba lešticích a lapovacích nástrojů pro sklářský průmysl První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. pohonné jednotky a zařízení pro oblast letecké techniky, odlitky pro energetiku, dopravu, letecký i sklářský průmysl a galvanické úpravy RAMIA s.r.o. dřevařská výroba RAVY CZ a.s. výroba potravin SALTEK s.r.o. výroba přepěťové ochrany SANITINO s.r.o. maloobchod, velkoobchod, specialista na koupelnové a kuchyňské vybavení

SOFA Dog Wear PRODUCTION, s.r.o. výroba oblečení pro psy SOMA spol. s r. o. výroba flexotiskových strojů SOUKUP s.r.o. výroba dřevoobráběcích strojů STRÁNSKÝ A PETRŽÍK, PNEUMATICKÉ VÁLCE, spol. s r.o.

výroba pneumatických prvků Ševčík HYDRO s. r. o. výroba technologie, její montáže a opravy vodohospodářských zařízení a staveb ŠMT a.s. výroba, montáž a servis těžkých obráběcích strojů T Machinery a.s. výrobce důlní techniky TECHNOAQUA, s.r.o. dodávky měřících přístrojů, servis a poradenství v oblastí vodního hospodářství TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. vývoj, výroba a distribuce humánní a veterinární laboratorní diagnostiky TITBIT, s.r.o. velkoobchodní prodej ovoce a zeleniny, výroba produktů z ovoce a zeleniny

SEKO Aerospace, a.s. výroba komponentů do leteckých motorů a parních trubín

TOKOZ a.s. výroba a prodej uzamykací techniky, služeb zabezpečení majetku, kování a komponent pro průmysl

SERVIS CLIMAX a.s. výroba stínicí techniky

V a n ě k . s. r. o. Trutnov výroba tlakových nádob


Veinfurt s.r.o. obchod, inženýring VELOSTEEL TRADING, a.s. strojírenská výroba Wikov MGI a.s. výroba mechanických převodovek YORK,spol. s r.o. kovovýroba ZAT a.s. průmyslová automatizace Zelinger plast s.r.o. lisování plastů Zemědělská a dopravní technika, spol. s r.o. výroba zemědělské techniky ZKL Bearings CZ, akciová společnost výroba a prodej ložisek


VÍTĚZOVÉ MALÁ SPOLEČNOST


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

NOMINAL CZ OBCHODNÍ s.r.o. NOMINAL je malá rodinná firma z Vysočiny s dlouholetou tradicí, zaměřující se na potraviny zdravého životního stylu a bezlepkové potraviny. Za více než 25 let své existence se firma stihla rozrůst nejen v podnikatelské sféře, ale i o novou generaci, která je inspirací pro všechna zdravá rozhodnutí. Ve firmě je dbáno především na kvalitu surovin a některé si proto i sami pěstují.

INTERCONTI Ing. Tomáš Bravený s.r.o.

Společnost se zabývá technickou podporou a distribucí strojů a materiálů pro elektrotechniku a dále reexportem vybraných a osvědčených červených vín z Portugalska.

ATELIER TECHNIK s.r.o.

Atelier Technik s.r.o. je ryze česká společnost založená v roce 1991 ve Dvoře Králové nad Labem jako konstrukční kancelář. Postupem času si firma vybudovala vlastní výrobu, která je neustále rozšiřována. Společnost je zaměřená na vývoj a výrobu jednoúčelových automatických montážních strojů a zařízení pro automobilový, elektrotechnický a jiný lehký průmysl. Hlavním cílem je nabídnout ucelený soubor služeb od návrhu až po dodání automatických a robotických výrobních linek, takzvaně na klíč. Od roku 2005 firma vyváží své stroje do celého světa, především však do střední a východní Evropy. Firma Atelier Technik v současné době disponuje 2500 m2 výrobních a kancelářských prostor. Každý nový projekt je pro firmu výzvou a zároveň závazkem vůči zákazníkovi


VÍTĚZOVÉ STŘEDNÍ SPOLEČNOST


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

ARBYD CZ s.r.o.

Společnost ARBYD CZ s.r.o. je rodinná firma, která vznikla v roce 1993. Specializuje se na design, výrobu a montáž nábytku a interiérů. Současně nabízí kompletní vybavení interiérů na klíč. Portfolio firmy tvoří řada klientů, kterými jsou například Cushman & Wakefield, Jones Lang LaSalle (JLL), Škoda Transportation, SPACES, ABB, Mattoni, Moser, Citroen, BMW, Novotel, PPF a mnoho dalších. Výrobky firma poskytuje pro hotely, nemocnice, kancelářské prostory, sítě obchodních řetězců a čerpacích stanic, rodinné domy nebo byty, ale vyrábí i komponenty pro kolejová vozidla a leteckou dopravu. Současná rozloha moderního areálu činí 10 500 m². V současné době Arbyd expeduje 50 % své produkce na zahraniční trhy. Výrobky společnosti můžete vidět téměř v celé Evropě, ale i v severní Africe nebo na Blízkém východě. V současné době firma využívá 70 % elektrické energie z fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše výrobní haly. Automatický kotel a drtič odpadu zajišťuje firmě zase tepelnou soběstačnost.

mmcité a.s.

Společnost mmcité je nejen dodavatelem kvalitních prvků městského mobiliáře, ale je též partnerem všem, kteří chtějí vytvořit ve veřejném prostoru něco mimořádného. Starostům měst všech velikostí, v horách i na pobřeží, architektům malých týmů i velkým projekčním ústavům, stavebním firmám lokálního významu i nadnárodní velikosti. Společnost mmcité oslovuje všechny, cílem je dokonalý projekt. Na začátku je vždy designerská skica, pouhý záměr. V silném týmu zkušených a erudovaných odborníků je pak vytvářen silný výrobek. Promyšlená funkčnost, pečlivé zpracování a dostupné náklady jsou hlavní parametry, hlídané v průběhu celého procesu. Moderní design a charakteristický výraz mmcité je neměnnou konstantou. Společnost mmcité kombinuje ty nejlepší materiály, které jsou zároveň dále testovány. Čerpá z téměř 30leté zkušenosti a z neustálé snahy o materiálovou inovaci. Sítem projdou jen ty nejlepší. Funkce, odolnost a samozřejmě cena je pro mmcité tím nejdůležitějším kritériem.

C.S.O., spol. s r.o.

Historie firmy CSO za začala psát v roce 1992, v malé, studené garáži. V tu dobu by nikoho ani nenapadlo, že se z ní jednou stane společnost produkující tisíce různých ultrapřesných výrobků aplikovaných v nejsofistikovanějších systémech civilních letounů, ale také vojenských strojů typu NH90 či Tiger nebo díky spolupráci se spřátelenou brněnskou firmou náročné komponenty vesmírného vědeckého projektu J-Boom. Společnost CSO je střední rodinná firma s ambicí získávat stále sofistikovanější projekty, jejichž náročnost je bude nadále zdokonalovat a „místo pod sluncem“ firmy CSO bude zachováno dalším generacím. CSO se snaží být odpovědným členem společnosti v kontextu současných otázek energetiky a ochrany přírodních zdrojů. Je vlastníkem certifikace ISO14001 a racionálně přistupuje k možnosti podílet se na kulturním a sportovním poli, kdy finančně participuje na významných akcích regionu. Již několik let je generálním partnerem Slováckého okruhu (road racingové závody motocyklů), do něhož ve formě řídících orgánů vstupují i zaměstnanci firmy CSO. Management CSO považuje za své největší bohatství pracovité, houževnaté a loajální zaměstnance, z nichž část ve firmě pracuje téměř od jejího zrodu.


VÍTĚZOVÉ VELKÁ SPOLEČNOST


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Exportérů

Charvát a.s. Firma Charvát a.s. je tradičním výrobcem asfaltových hydroizolačních pásů a střešních šindelů. Na chod, rozvoj a modernizaci rodinné firmy aktivně dohlíží již čtvrtá generace rodiny Charvátovy. Společnost je posledním ryze českým a samostatně stojícím výrobním závodem v oboru. Všechny produkty firmy Charvát a.s. pochází z výrobního závodu v České republice a jsou vyráběny dle ověřených receptur, s výraznou pozorností k trendům vývoje a stabilní kvalitě. Poměr exportu činí více jak 70 % a jeho největší podíl směřuje na náročný německý trh. Tým pracovníků je připraven pomoci investorům při realizaci nových projektů i při řešení sanací. Firma Charvát a.s. je rovněž schopna nabídnout svým partnerům flexibilní řešení atypických požadavků.

FARMAK, a.s.

FARMAK, a.s. je česká chemicko-farmaceutická společnost s téměř třicetiletou tradicí výroby organických látek z farmaceutické oblasti. Zabývá se výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem generických léčivých látek, chemických meziproduktů a chemických specialit. V oblasti prodeje exportuje více než 95 % produkce zhruba 150 zákazníkům z 50 zemí světa. FARMAK, a.s. věnuje výraznou pozornost integrovanému systému řízení kvality a environmentu. Dokladem toho jsou certifikáty ISO 9001 a ISO 14001. Export léčivých látek je podmíněn úspěšnými inspekcemi Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv v USA (Food and Drug Administration, FDA). V České republice výroba prochází pravidelnou inspekcí ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Společnost plní také základní principy celosvětového programu RESPONSIBLE CARE – odpovědné podnikání v chemii.

AGROSERVIS TRADING a.s.

Jedná se o obchodní společnost, kterou řídí statutární orgán -představenstvo. Společnost je co do velikosti střední podnik, zaměstnává 25 zaměstnanců a věnuje se převážně obchodování. Její stěžejní činností je nákup a prodej zemědělských komodit (pšenice, kukuřice, řepka), dále nákup a prodej vstupů do zemědělství jako např. osiva, hnojiva a prostředky na ochranu rostlin. Je také regionálním prodejcem zemědělské techniky JOHN DEERE, pro kterou provádí i záruční a pozáruční servis. Společnost je významným exportérem zrnové kukuřice (90-100 tisíc tun) pro výrobu kyseliny citronové. Společnost pravidelně vyplácí dividendy a podporuje místní organizace a spolky jako jsou hasiči, sportovci, školy, pomáhá také při opravě kostelů a kapliček.


HELAS AGENTURA HELAS Zakladatel Agentura Helas byla založena v roce 1997 s cílem sdružovat české podnikatelky a podnikatele, vytvářet obchodní příležitosti a rozvíjet vztahy mezi podnikateli a ekonomickými odborníky. Na této myšlence byla založena Podnikatelské platforma Helas. K její naplňování jí slouží projekty: Helas New Encounters Club, Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club, Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů a nově Ocenění Českých Exportérů. Cílem všech projektů, které spojuje myšlenka a vize „Budujeme hrdé Česko“, je kultivování českého podnikatelského prostředí, podpora a ocenění českých firem s důrazem na etický byznys. Podnikatelská platforma Helas – BUDUJEME HRDÉ ČESKO sdružuje české podnikatele, podnikatelky, manažery a majitele firem. Osobnosti, které jsou zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především, které se jen tak nevzdávají. Firmy, které jsou členy, jsou prověřené odborným garantem a jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli.  V platformě je každoročně osloveno cca jedenáct tisíc českých firem. Díky tomu vznikla vzácná možnost vytvořit si vlastní – společné mikroklima, kde se dobré české firmy mohou vzájemně podržet. Spolupracovat spolu, vědět, kdo je kdo, na koho je možné se spolehnout, hledat nové zdroje, nepřestat věřit. Chránit svou svobodu a postupovat kupředu díky důvěryhodným doporučením a vztahům a zapojeným odborníkům a profesionálům. Podnikatelská plaforma vytváří síť spolehlivých kontaktů a přátelských vztahů. www.hnec.cz I www.oceneniceskychpodnikatelek.cz I www.oceneniceskychlidru.cz www.oceneniceskychexporteru.cz I www.helas-ladies-club.cz


BUDUJEME HRDÉ ČESKO

PODNIKATELSKÁ PLATFORMA HELAS OD ROKU 1997

CO TO JE?

CO TO DĚLÁ?

Neuvěřitelně rychle navážete obchodní a přátelské vztahy

Vztahy založené na důvěře, kvalitě a transparentnosti podnikání

Každý rok sem přijde kolem tří set nových společností

Inspirace a podněty na dosah ruky

Dějí se tu hodně zajímavé věci

Podobně zaměření, uvažující a pracující lidé

Propojení zástupců českého průmyslu, služeb, rodinných firem, korporací a dalších institucí

Nové příležitosti

Propojení s lidmi, kteří Vám budou blízcí

Nezávislá a uzavřená skupina podnikatelů

Společná chuť vzájemně komunikovat a podporovat se

JAK TO FUNGUJE?

Solidarita, podpora a spolupráce nejsou prázdná slova

Pomůžeme Vám najít, co potřebujete

Vyřešíte si problém, když vznikne

Program časově nezatíží (zapojit se můžete osobně či on-line)

Když sem přijdete, Vaše investice se Vám rychle vrátí

BUDE VÁS TO BAVIT

Propojení s osobnostmi, které sdílejí zajímavé myšlenky

Konference, odborné akce a semináře

Kulaté stoly a diskuze online i naživo


CRIF – Czech Credit Bureau Odborný garant Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. je součástí celosvětové skupiny CRIF působící ve 35 zemích světa. Klientům poskytuje aplikaci Cribis pro prověřování finančního zdraví a varovných informací o firmách obsahující rovněž propojení na mezinárodní službu SkyMinder umožňující prověřování firem z celého světa. Nově provozuje marketingový nástroj Margo pro vyhledávání potenciálních bonitních klientů. Společnost CRIF je také organizátorem Bankovního a Nebankovního registru klientských informací a provozuje Registr platebních informací REPI založený za účelem sdílení platebních informací mezi jeho členy. Divize CRIF Transformation Services spolupracuje se svými klienty při optimalizaci a digitalizaci jejich systémů pro řízení kreditního rizika. CRIF rovněž provozuje souhrn služeb CRIF.Digital umožňujících urychlení digitální transformace ve finančních společnostech i firmách napříč všemi sektory a začíná se věnovat odbornému hodnocení firem v oblasti jejich společenské odpovědnosti.AC-T servis Partner AC-T servis, spol. s r.o. je rodinná obchodní firma s více než dvacetiletou tradicí na trhu. Pod značkou PROFI ODĚVY.cz nabízíme řemeslníkům různých profesí a zaměření, ale i pracovníkům ve stavebnictví, průmyslu a logistice oblečení, které přesně odpovídá vykonávanému druhu práce, ochrání je a přispěje k tomu, že se při práci budou cítit pohodlně, atraktivně a příjemně. Produkty světových značek SNICKERS WORKWEAR, SOLID GEAR, TOE GUARD, CLC a HELLBERG, ručního nářadí HULTAFORS, dále produkty značek PFANNER a PROTOS, vhodné pro lesníky a arboristy, jsou dlouhodobě testované, spolehlivé, trvanlivé a mají spoustu vychytávek. Perfektní funkce a profesionální moderní design jsou naším standardem. Oblékáme jednotlivce i celé týmy, od hlavy až k patě. Zajišťujeme individuální logování. Provozujeme e-shop a kamenné prodejny v Praze, Brně a Ostravě. Jako AC-T servis, jsme jedním z největších domácích dodavatelů dveřního kování a doplňků ke dveřím. Jsme velkoobchodem s celostátní působností. Zboží dovážíme od výrobců z Evropy a našimi odběrateli jsou výrobci dveří, interiérová studia, železářství, hobbymarkety a stavební firmy. Společně otevíráme prostory již více než 20 let. Více na actservis.cz.Advanced Medical Solutions Partner Advanced Medical Solutions vyvíjí, vyrábí a distribuuje integrační řešení (přístroje, služby + sw) pro časnou a neinvazivní diagnostiku a terapii arteriálních, žilních a lymfatických systémů se zvláštním zaměřením na diabetické pacienty a další skupiny s kardiovaskulárními rizikovými faktory. Cílem je předcházet vážnějším cévním obtížím díky včasné detekci a aplikaci vhodných terapií. Naše diagnostika umožňuje snadné provedení měřících protokolů základně zaškoleným personálem nejen v nemocničním prostředí, ale rovněž i v lékárnách a rurálních oblastech. Naše terapie jsou přizpůsobeny skutečnému stavu tepen, žil a lymfatického systému pacienta a jsou připraveny jak pro nemocniční aplikaci, tak pro přirozené prostředí pacienta. Přidaná hodnota pro naše zákazníky:

Výrazné snížení nebo přímé vyloučení rizika diabetické nohy Výrazné snížení nákladů na zdravotní péči o více než 30% Značné zvýšení kapacity a pokrytí většího počtu pacientů

Kromě vlastních produktů nabízíme také inovativní řešení pro telerehabilitaci a wellness. Kontakt: Advanced Medical Solutions s.r.o. Vídeňská 101/119, 619 00 Brno – Dolní Heršpice, +420 547 137 612 office@amsolutions.cz www.amsolutions.cz
3 500


AffilBox Partner Co je AffilBox? AffilBox je marketingový nástroj, díky kterému si můžete vybudovat a spravovat vlastní affiliate program. Funguje na podobném principu jako například e-shopové řešení Shoptet, což znamená, že si software nemusíte kupovat za stovky tisíc a složitě instalovat někam na server. AffilBox je prostředí, ve kterém se na jedné straně potkávají inzerenti (například e-shopy) a na straně druhé affiliate partneři (recenzní weby, cashback portály, influenceři, atp…). Affiliate partneři přivádí na Váš e-shop/web zákazníky a jediné, co za to chtějí, je provize z objednávky. Affiliate spolupráce pomocí AffilBoxu je WIN-WIN-WIN pro všechny zúčastněné strany. Mezi klienty AffilBoxu patří například Zonky.cz, Econea.cz, Alkohol.cz, Mironet.cz, Rixo.cz a stovky dalších... Kontakt: Ing. Jaroslav Janíček Tel: 777 349 394 E-mail: info@affilbox.cz17:19:23

ALIVE Partner

Alive_inzerce_128×90mm_180829.ai

1

29.8.2018

Reklamně-výrobní a marketingová agentura Alive s.r.o. vám nabízí kompletní služby v oblasti propagace společnosti. Díky vlastním výrobním technologiím zaručíme rozumné ceny a flexibilní termíny. Pod jednou střechou u nás najdete sítotisk, tamponový tisk, UV digitální tisk, laser i gravír nebo výšivku. Ale věnujeme se i papíru a vytiskneme vše od vizitky po billboard, včetně malonákladového tisku. Část sortimentu, jako jsou trička, propisky nebo mechaniky k rollupům, máme skladem. Věnujeme se i marketingu a díky našim zkušenostem umíme vaší společnost zviditelnit všemi dostupnými kanály off i on-line marketingu. S námi se žádná firma na trhu neztratí.


Alive s. r. o. | Kralupská 496/39, 161 00 Praha 6 – Ruzyň, tel.: 222711411 | fax: 222710534 | www.alivecz.com

• Reklamní a Marketingové služby • Konferenční a party servis • Atypické obaly a dárky • Pestrá nabídka reklamních předmětů


Atelier - S Partner Společnost ATELIÉR-S se více jak 25 let specializuje na výrobu a dodávku interiérů na míru. Specializací Ateliéru-S je zátěžový nábytek pro hotely, restaurace, bary a jiné veřejné prostory. Hotelové interiéry realizujeme jako akce na klíč, kde je naším partnerem přímo investor nebo generální dodavatel stavby. Projekty, na kterých se podílíme, jsou pro nás příležitostí spolupracovat s nejlepšími architekty a designéry, využívat nestandardní materiály a tvořit nové konstrukce, které vydrží déle než běžné truhlářské výrobky. Podle individuálního požadavku zákazníka vyrábíme jedinečné kusy. Ještě stále totiž umíme vyrobit dýhovaný nábytek s intarzovanými, masivními a řezbářskými prvky. Výroba nábytku je zajištěna týmem kvalifikovaných zaměstnanců a nejmodernější technologií CNC. Tato kombinace s tradičními řemeslnými postupy nás posouvá mezi přední výrobce pro HORECA segment. Naše realizace můžete vidět např.: Hotel Hilton Opatia, Chorvatsko, Hotel Imperial Praha, Grand hotel Pupp, Karlovy Vary, Restaurace Potrefená Husa, Ostava…a mnoho dalších.


VÝROBA HOTELOVÝCH INTERIÉRŮ NÁBYTEK DO BARŮ A RESTAURACÍ

ATELIER-S A.S. RANÁ 104, 539 72 RANÁ WWW.ATELIER-S.CZ

JSME PŘÍMÍ ČEŠTÍ VÝROBCI. INTERIÉRY TVOŘÍME DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA JAKO AKCE NA KLÍČ.


ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA Partner Česká exportní banka, a.s., (ČEB) je specializovaná bankovní instituce založená v roce 1995, určená pro státní podporu vývozu, přímo a nepřímo vlastněná státem. ČEB tvoří nedílnou součást systému státní podpory exportu a ekonomické diplomacie České republiky. Posláním ČEB je poskytovat finanční služby související s vývozem, podporovat český export bez ohledu na velikost kontraktu, budovat povědomí o České republice ve světě, a tím posilovat konkurenceschopnost České republiky. ČEB klade důraz na komplexnost své produktové nabídky a schopnost přizpůsobit nabídku individuálním potřebám exportérů. Vedle odběratelských a dodavatelských úvěrů, záruk a odkupu pohledávek, nabízí ČEB českým investorům také výhodné financování jejich záměrů vybudovat nové výrobní kapacity v zahraničí nebo kapitálově vstoupit do zahraničních firem. V posledních letech se ČEB stále více zaměřuje na podporu malých a středních podniků, které projevují čím dál větší zájem o exportní financování.ČESKÁ MINCOVNA Partner Česká mincovna sídlící v Jablonci nad Nisou je tradičním českým výrobcem a prodejcem pamětních mincí a medailí již více než 25 let. Navázala tak na dlouholetou tradici ražby mincí na území Čech, Moravy a Slezska. Po celou dobu své existence je výhradním dodavatelem oběžných a pamětních mincí pro potřeby České národní banky. Je jedinou tuzemskou mincovnou oprávněnou razit mince pro Centrální banku. Česká mincovna razí vlastní emise pamětních medailí, replik historických mincí, žetonů a nabízí také spoření do zlata. V roce 2019 u příležitosti 100. výročí vzniku československé měny vytvořila Česká mincovna zlatou minci v nominální hodnotě 100 milionů korun. Mince měří 53,5 cm, váží 130 kilogramů a jedná se o druhou největší minci na světě.DAQUAS Partner DAQUAS je společenství, které už od roku 1991 pomáhá, aby IT skutečně pomáhalo. Činnost každé firmy je totiž do značné míry závislá na kvalitní podpoře od IT. Ta závislost ale vede k frustraci, když to mezi dodavatelem a odběratelem služby neklape, ať jde o dva různé subjekty, či o oddělení jedné firmy. Obvykle se hovoří o nedostatku peněz, ale ve skutečnosti jde spíš o nedostatek dobré komunikace, porozumění potřebám. DAQUAS šetří pokusy a omyly a přidává rychlost. Vše pro to, aby IT mohlo pružně reagovat na změnu v požadavcích uživatelů. Chcete lepší dostupnost, výměnu a ochranu informací? Komunikaci a spolupráci v týmech? Pevnější vztahy s klienty či snižování nákladů? Stačí říct a DAQUAS vám pomůže. Má k tomu partnery, kteří pokrývají škálu specializací a služeb, i celé území republiky. A především: rozumí IT i vám.


Chcete vědět, zda je vaše IT fit? Bez podpory IT dnes firmy nemohou efektivně fungovat. Potřebujete objednávat a vyřizovat objednávky svých zákazníků, potřebujete účtovat a odvádět daně, nakupovat vstupy a starat se o zdroje včetně těch lidských… Těžko to zvládnout jen s papírem, tužkou a sluchátkem. S pomocí informačních technologií to jde. Tedy, když všechno funguje, jak má, když uživatelé vědí, co a jak, když jsou data v bezpečí, a přitom stále dostupná těm, kdo s nimi pracují. Ale jen těm, komu to chcete dovolit! Za poslední měsíce se obrovsky zvýšil počet útoků na podniky, i na ty menší a střední. Kybernetičtí lumpové si totiž své cíle nevybírají podle velikosti, ale podle toho, jak snadno se k nim dá dostat. A teď záleží na tom, aby se tím snadným cílem nestala vaše firma.

MŮŽETE TO OVLIVNIT VY? Ať už se o vaše IT prostředí stará externí dodavatel nebo vlastní zaměstnanci, pravděpodobně musíte sami přijímat mnohá rozhodnutí, která se týkají požadavků a nákladů na IT. Abyste se ujistili, že je děláte správně, MŮŽETE SE OPŘÍT O NÁŠ KONDIČNÍ TEST A JEHO STRUČNÉ VÝSTUPY.

JAK SE MĚŘÍ KONDICE?

K ČEMU JE TO DOBRÉ?

Odborníkovi, který je zodpovědný za IT služby pro vaši společnost, položíme sadu otázek. ZKOUMAT BUDEME PŘEDEVŠÍM EFEKTIVITU (PODPORU PRODUKTIVITY) A BEZPEČNOST.

BUDETE VĚDĚT, ŽE JE O VÁS DOBŘE POSTARÁNO, NEBO ŽE BUDE VHOD NĚKTERÉ OBLASTI VĚNOVAT VĚTŠÍ POZORNOST A PÉČI.

Stručně probereme základní okruhy, projdeme slabé a silné stránky vašeho IT, porovnáme je s aktuálními standardy a doporučenými postupy, a vám pak přineseme závěry. Výstupní zprávu s vámi projde konzultant, který rád zodpoví i vaše otázky.

Předchozí rok byl v IT velmi překotný. Nové technologie se zaváděly pod tlakem, i práce z domova přinesla do pečlivě udržovaného prostředí trochu chaosu. Tak je nejvyšší čas ucpat případné škvíry a třeba rozvinout užitečné novinky, které jsme v minulých měsících poznali.

MŮŽEME SI TAKOVOU SLUŽBU DOVOLIT? ROZHODNĚ BYSTE MĚLI! Protože nás spojuje myšlenka Budujeme hrdé Česko a posláním společnosti DAQUAS je pomáhat, aby vám IT skutečně pomáhalo, chceme, aby pro vás služba byla snadno dostupná a nemuseli jste s jejím využitím zbytečně dlouho váhat. Proto polovinu ceny vezmeme na sebe. Je-li vaše IT fIT se tak dozvíte za 8.000,- Kč (+DPH). STRUČNÁ VARIANTA HODNOCENÍ KONDICE VAŠEHO IT SE NÁM VEJDE DO ČTYŘ KROKŮ O CELKOVÉ DÉLCE JEDNOHO ČLOVĚKODNE. Sbírání informací, vyhodnocení, kontrola výstupů a přednesení zprávy. Už za pár dní tak můžete vědět, zda máte o starost míň. Pište na adresu darina.vodrazkova@daquas.cz


ECOAR Partner Firma ECOAR s 27-letou tradicí poskytuje komplexní zpracování účetnictví včetně daňového poradenství. Nabídka našich služeb splňuje veškeré požadavky dle platných českých i mezinárodních zákonů a standardů a především splňuje náročné a různorodé požadavky našich zákazníků. Naším stěžejním cílem je budování kvalitních a trvalých vztahů s našimi zákazníky. V souladu s tím se snažíme poznat a pochopit individuální potřeby a požadavky každého zákazníka a najít pro něj nejlepší řešení. Daňový poradce společně s týmem zkušených a kvalifikovaných účetních, připravených být Vám spolehlivou profesionální oporou při Vašem úspěšném podnikání a bezpečně Vás provést úskalími účetních i daňových zákonů.


ÚČETNICTVÍ - DANĚ BEZPEČNĚ VÁS PROVEDEME LABYRINTEM DANÍ

KONTAKTUJTE NÁS

ECOAR spol. s r.o. E. Krásnohorské 1298 / 4, 736 01 Havířov - Podlesí Ing. Anna Gališinová,, jednatelka & majitelka společnosti telefon: +420 596 416 640 email: galisinova@ecoarcz.eu


ETERNAL BY HELENA Partner Pod značkou ETERNAL BY HELENA vznikají produktové kolekce, které mají hluboký duchovní přesah. Smyslem je vnímání jednoty, poznání, že všechno souvisí se vším a dosažení moudrosti. Součástí kolekce je soubor sedmi obrazových reprodukcí HARMONIA CAELESTIC – Duhová harmonie, sada omalovánek a miniatur SEPTEM MYSTIC – Sedmero tajemství života, unikátní kolekce sedmi ručně vytvořených šperků TAO FLUENTIA – Cesta božské hojnosti, kolekce HRDÝ LEV od Bergl Diamonds a olejový parfém s CTEO® ETERNAL ABUNDANCE VĚČNÁ HOJNOST od Bewit. Helena Kohoutová spolupracuje s Petra Volenec Němečková La Petien, jejíž mandaly pro Helas Ladies Club byly předlohou pro obrazové reprodukce, šperky a omalovánky. Motto mandal je Nekonečná hojnost - Rozkvět - Znovuzrození - Odvaha - Sebevědomí Přátelství -Strom života Významnou roli hraje i AUTORSKÁ TVORBA ABSTRAKTNÍCH OBRAZŮ Heleny Kohoutové.


design by KLIMSZ

Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club & LaPetien Petry Volenec Němečkové v unikátní kolekci šperků vytvořené českýma rukama v Bergl Diamonds.

www.eternalbyhelena.cz


HRDÝ LEV KOLEKCE ŠPERKŮ Partner Eternal by Helena podnítila vznik kolekce luxusních šperků „HRDÝ LEV“ pro muže i ženy. Byla navržena kreativním ateliérem Klimsz v čele s Barborou Klimsz, významnou českou grafickou designérkou a držitelkou řady ocenění. Autorem šperků je zlatnictví BERGL DIAMONDS založené proslulým českým zlatníkem, kreativním designerem a soudním znalcem v oboru diamantů, drahých kamenů a šperků, Alešem Berglem. Kolekce byla inspirována i aktivitami Podnikatelské platformy Helas - Budujeme hrdé Česko a je jejich symbolem. Její nositelé dozajista pocítí sounáležitost, radost a sílu. Šperky jsou vyrobené kombinací stříbra a pozlaceného stříbra s možností osazení diamantem.


autor předlohy

autor šperku

Kolekce šperků

HRDÝ LEV 100 % výdělku z prodeje kolekce šperků HRDÝ LEV je použito na rozvoj aktivit BUDUJEME HRDÉ ČESKO.

www.eternalbyhelena.cz


FORTINET Partner Fortinet (NASDAQ: FTNT) poskytuje zabezpečení největším podnikům, poskytovatelům služeb a státním institucím na celém světě. Vybavuje zákazníky inteligentní, vysoce účinnou ochranou proti všem druhům hrozeb, která je schopná vyhovět neustále rostoucím nárokům na výkon v neohraničených sítích – dnes i do budoucna. Pouze bezpečnostní architektura Fortinet Security Fabric dokáže poskytovat zabezpečení bez kompromisů na ochranu proti nejzávažnějším bezpečnostním rizikům v síťovém, aplikačním, cloudovém i mobilním prostředí. Společnost Fortinet je největším světovým výrobcem bezpečnostních zařízení z hlediska počtu dodaných kusů. Na její řešení spoléhá při ochraně svých podniků více než 440 000 zákazníků. Fortinet Network Security Institute, technologická společnost i vzdělávací společnost, má jeden z nejrozsáhlejších a nejširších školicích programů v oboru kybernetické bezpečnosti v oboru. Další informace naleznete na stránkách http://www.fortinet.com, v blogu Fortinet Blog a stránkách laboratoří FortiGuard.


Využijte Secure SD-WAN pro efektivnejší propojení svých pobocek

Spolehlivé Secure SD-WAN rešení je pro urychlení prístupu geograficky rozptýlených pobocek k základním podnikovým aplikacím a službám naprosto nezbytné. Zapotřebí je konektivity, bezpečnosti a možnosti sjednocené správy, aby byla poskytována co možná nejlepší uživatelská zkušenost, navíc s možností zacházet s jednotlivými pobočkami jako se samostatnými entitami vždy, když to situace vyžaduje.


HMV COMMERCE GROUP Partner Společnost HMV COMMERCE GROUP s.r.o. je certifikovaným distributorem produktů společnosti Aerus pro Českou republiku. Na trhu jsme zastoupeni značkou Airclean. Vytváří ten nejčistší možný vnitřní prostor. ActivePure je technologie, která má za sebou integraci téměř 100 let výzkumu, rozvoje a inovací v řešení potřeb dneška a zítřka. Stejně jako naše technologie i my řešíme problémy aktivním přístupem, a stejně jako vy, nemáme nikdy hotovo. Pokrok v boji proti patogenům ve vzduchu a na površích prosazujeme od roku 1924. Pomocí technologie původně vyvinuté s NASA změnil ActivePure k lepšímu kvalitu vnitřního vzduchu i povrchové standardy. Prosadili jsme zásady, které v první řadě zohledňují zájmy rodin, studentů, zákazníků, zaměstnanců a životního prostředí. Naše technologie je prvním zdravotnickým zařízením schváleným FDA pro vzduch a povrchy a má certifikaci EPA pro bezpečnost životního prostředí.


ZDE LIKVIDUJEME 99,97% VIRŮ A BAKTERIÍ

NON-STOP


JŠK advokátní kancelář Partner JŠK je středně velká advokátní kancelář poskytující služby klientům ve všech oblastech obchodního práva, zejména v oblastech M&A, financí a bankovnictví, pojišťovnictví, stavebnictví, nemovitostí, práva duševního vlastnictví a energetiky. Kancelář působí na českém trhu už 17 let a mezi její klienty patří banky, pojišťovny, private equity fondy a nadnárodní korporace, stejně jako středně velké podniky a individuální investoři. JŠK je členem unikátní sítě obdobně specializovaných advokátních kanceláří PONTES: the CEE lawyers, která zahrnuje kanceláře z většiny zemí střední a východní Evropy. V současnosti působí členové PONTES v Bratislavě, Budapešti, Bukurešti, Praze, Sofii, Varšavě a Vídni. Advokátní kancelář JŠK je doporučována v rámci publikací Legal 500 a Chambers and Partners, nejprestižnějších mezinárodních žebříčků advokátních kanceláří.VISUAL VISUALAND ANDBRAND BRAND ARCHITECTS ARCHITECTS


K KL L II M MS SZ Z studio studio

Styl Stylse semění. mění. Dobrý Dobrýdesign designjejejazyk, jazyk,ne nestyl. styl.

logo logo | brand | brand identity identity | print | print | web | web digital digital | campaign | campaign | photography | photography

w w w w w.klimsz.com w.klimsz.com


KOMPASS Partner Mezinárodní databáze firem Kompass obsahuje marketingové a produktové informace o více než 40 milionech firem ze 70 zemí. www.kompass.com je ideální platformou pro setkávání exportérů a importérů z celého světa. Exportéři v databázi aktivně hledají nové zákazníky a prezentují své produkty. Importéři používají systém Kompass jako nástroj pro rychlé a efektivní oslovení kvalitních dodavatelů výrobků a služeb. Českým exportérům nabízíme řadu služeb: a)

Pomáháme vyhledat a oslovit nové zákazníky v 70 zemích světa. Největší zájem je o kontakty na potenciální zákazníky v rámci celé Evropy.

b)

Propagujeme produkty a služby českých exportérů v rámci mezinárodní platformy www.kompass.com, která je zaměřená na propojování B2B firem po celém světě.

c)

Pro české exportéry monitorujeme vhodná výběrová řízení firem po celém světě.

d)

Exportérům pomáháme i v oblasti nákupu – identifikujeme pro ně vhodné dodavatele ze 70 zemí. Tím jim umožňujeme dosáhnout lepší kvality a konkurenceschopnější ceny jejich vývozních produktů.LORENC LOGISTIC Partner Lorenc Logistic, s.r.o. je mezinárodní dopravní společnost, s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Mezi širokou škálou dopravců působíme od roku 1992. Sídlo společnosti se nachází v Klatovech a kromě 4 poboček v České republice, máme pobočku také v Polsku. Za silné články naší společnosti považujeme vlastní flotilu, sklady a IT oddělení. To nám umožňuje držet kontrolu nad všemi strategickými procesy ve společnosti. Společnost je rodinného rázu, a to jí umožňuje pružně reagovat na měnící se požadavky zákazníků a změny na trhu. Po dvou letech se nám povedlo ukončit restrukturalizaci v oblasti přeprav. Budoucnost vidí Václav Lorenc ve specializovaných přepravách. Jsou to přepravy, které v běžném provozu vyžadují zvláštní péči, různá povolení a certifikace. Jedná se převážně o přepravy nebezpečných chemických látek a zboží vysoké hodnoty. Kromě vlastní skladové sítě nabízíme i vlastní servis nákladních vozidel, myčku, čerpací stanici, metrologii a jsme také členy přepravního systému FOFR.


0SVIRG 0SKMWXMG

Mezinárodní doprava s profesionálním partnerem

Nákladní autodoprava Skladování

Autoservis, mycí linka a čerpací stanice Zásilková služba Fofr

S námi je Váš náklad v nejlepších rukou 0SVIRG 0SKMWXMG W V S [[[ PSVIRG PSKMWXMG G^ Za Tratí 752 /PEXSZ] -: QEVOIXMRK$PSVIRG PSKMWXMG G^


PALATINUM Partner PALATINUM ADVISORY - jsme konzultační společnost v oblasti performance management specializující se na: • rozvoj obchodníků, manažerů a prodeje • nastartování „double digit growth“ u firem, vychází z přístupu anglosaského školství • rozvíjení kompetencí a zároveň i hodnot zaměstnanců • obohacení trhu o novinky z TOP 10 univerzit • podporu manažerů v implementaci změn Pomáháme ve zvýšení obratu, zvýšení počtu nových zákazníků, ve vyšším zisku, ve vyšší hodnotě společnosti v níže uvedených expertních oblastech: • Sales management, Management, Key Account management, Obchodníci, Obchod, Zaučení nováčků, Opravení neplnícího týmu, Upgrade týmu, Příprava týmu na kampaň, Strategie firmy, Leadership To vše v sedmi segmentech trhu – farmacie, bankovnictví, rychloobrátkové zboží, průmysl, auta, IT, služby. Obrazně řečeno – v jedenácti expertních oblastech Vám uděláme skvělou preventivní prohlídku či navrhneme přesnou léčbu. Víme, jaké léky Vám zaberou, protože každá z oblastí má svoji indikaci a léky. Kvalitně, precizně, na míru. S viditelnými výsledky. Spolupracujeme s Oxford University. Investujeme do inovací a nových produktů. V našem logu je formou dvou barevných křivek symbolicky vyobrazen i jeden ze sedmi římských pahorků – Palatin – který dal název celé společnosti. Již v antických dobách se stal místem, kde se římští učenci setkávali, vzdělávali se a diskutovali o aktuálních problémech. A přesně tuto funkci již přes 26 let plníme i my pro naše zákazníky. Naším posláním je totiž dělat svět lepším místem pomocí vzdělávání. Podívejte se na naše webové stránky www.palatinum.cz. A stáhněte si analýzy a testy zdarma, které Vám usnadní práci při řízení a zlepšování Vašich týmů. Nebo si „klikněte“ na https://eshop.palatinum-campus.cz, kde pro usnadnění vzdělávání v době Covidu jsme pro Vás připravili smart eshop - online a prezenční kurzy, jednoduše a moderně.


Usnadněte si práci při řízení a zlepšování Vašich týmů Novinky a trendy ze světa vzdělávání

TEĎ NA JEDNOM MÍSTĚ

PALATINUM ADVISORY ZDARMA

Specialisté na sales a management

Analýzy, nástroje a testy Inspirace Zajímavosti Videoknihovna

Expertní oblasti, kde můžeme pomoc 1. Prodejní tým 2. Akvizice 3. Prodejní organizace 4. KAM 5. Solution & Consultative selling 6. Sales management 7. Management 8. Uvádění nových pracovníků do praxe 9. Restart prodejního týmu

Vyzkoušejte si nás nebo si s námi domluvte konzultaci Konzultace zdarma

10. Upgrade prodejního týmu 11. Příprava na kampaně 12. Strategie pro top management

Výběr kouče nebo trenéra

13. Leadership pro top management

Profesní kvalifikace

14. Zvýšení výkonu manažerského týmu

Kursy, certifikace v eshopu

15. Talent management


TOYOTA MATERIAL HANDLING CZ Partner Toyota Material Handling CZ s.r.o., je předním dodavatelem štíhlých, bezpečných a ekologických řešení manipulace, skladování a logistiky. Základem úspěchu je široká nabídka tradičních vozíků (nových i použitých) i inovativních řešení v oblasti regálových systémů, automatizace (Autopilot, Radioshuttle i propojení obou systémů) nebo moderních úsporných a vysoce efektivních modulárních li-ionových baterií vlastní výroby. Vysoký tržní podíl je podpořen častými inovacemi do nejmodernější manipulační techniky. V letech 2020-21 představila Toyota novinky v oblasti čelních vozíků (řady Toyota Tonero a Toyota Traigo), skladové techniky (řady BT Reflex, BT Levio nebo BT Tyro) nebo elektrických tahačů (řada Simai). Zákazníci Toyoty se mohou plně spolehnout na účinný a efektivní servis, který ještě umocní nová servisní platforma T-Stream založená na přímé komunikaci s vozíky prostřednictvím správy flotily Toyota I_Site. Konektivita a digitalizace urychlí veškeré klíčové servisní činnosti a umožní i efektivní preventivní servis. Díky fleet managementu I_Site si Toyota udržuje zcela výjimečné postavení i v oblasti práce s výkonovými a provozními daty vozků a jejich obsluhy. Úspěch u zákazníků podtrhuje odborné poradenství v oblasti bezpečnosti, školení řidičů, financování nebo pronájmů (krátkodobých i dlouhodobých, a to i řešení s automatizovanými vozíky).


Komplexní přístup k manipulaci, logistice a skladování

• Bezpečná řešení s minimálním vlivem na životní prostředí a s nízkými provozními náklady pro všechna odvětví ekonomiky a firmy všech velikostí. • Široká produktová skladba tradičních vozíků i inovativních řešení v oblasti regálových systémů, automatizace (Autopilot, Radioshuttle) nebo alternativních pohonů (li-ion baterie). • Kvalitu vozíků podtrhuje profesionální servis s vynikajícím pokrytím, krátkými reakčními časy, rychlou dodávkou originálních náhradních dílů a vysokou efektivností a spolehlivostí servisních zásahů. • Kvalifikované odborné poradenství, na míru připravené varianty financování s využitím různých forem pronájmů a servisních kontraktů nebo analýzy výkonových a provozních charakteristik vozíků i jejich obsluhy pomocí osvědčeného správce flotily I_Site.

LÍDR V AUTOMATIZACI Chcete-li se dozvědět více, navštivte stránky www.toyota-forklifts.cz.


VERACOMP – EXCLUSIVE NETWORKS Partner Jsme férový VAD distributor IT produktů. Naší vizí je budovat plně důvěryhodný digitální svět pro všechny. Máme silné distributorské kořeny, které více než 20 let prorůstají do celého regionu střední a východní Evropy a tvoří Veracomp Group. Rok 2021 je pro nás přelomovým – stali jsme se součástí globálního IT distributora Exclusive Networks, který působí ve více než 40 zemích na 5 kontinentech. Pracujeme s produkty převážně z oblasti síťové bezpečnosti, infrastruktury a open source software. Náš model distribuce stojí na přidané hodnotě. Proto našim partnerům poskytujeme produkty a k nim i odborné know-how a marketingové a obchodní poradenství.VERE PRAGUE Partner Vere Prague s.r.o. je soukromá společnost se sídlem v Praze, která poskytuje interim management a služby krizového řízení. Klíčové projekty osobně řídí Jiří Krejča, který má mnohaleté zkušenosti z různých oborů a firemních struktur. Vere Prague je oficiálním zástupcem Christian Tyler Properites při zajišťování trvalého pobytu v USA pro investory a jejich rodiny z Evropy. Poskytuje jazykovou a odbornou asistenci při získávání investorského přistěhovaleckého víza EB-5.


UVAŽUJETE O TRVALÉM POBYTU V USA? POMŮŽEME VÁM REALIZOVAT VAŠE PLÁNY

www.eb5.cz

Vere Prague s.r.o.

www.vere.cz


Vodafone Czech Republic Partner V České republice poskytuje Vodafone služby více než 4,5 milionu zákazníků – zhruba 3,9 milionu připadá na mobilní služby, dalších přibližně 700 tisíc na fixní služby, kde Vodafone posílil svou pozici po integraci společnosti UPC Česká republika. Vodafone je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. Naším cílem je „spojovat pro lepší budoucnost“ a naše odborné znalosti a rozsah působení nám dávají jedinečnou příležitost dosáhnout pozitivní změny pro společnost. Podporujeme diverzitu a inkluzi prostřednictvím našich politik v oblasti mateřské a rodičovské dovolené, celosvětově s pomocí internetového připojení posilujeme postavení žen a obecně zlepšujeme přístup ke vzdělání a digitálním dovednostem. Respektujeme všechny jednotlivce bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, kulturu nebo náboženství. Děláme významné kroky ke snížení dopadu svého podnikání na planetu. Jde například o nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů po celém světě i o opětovné použití, další prodej nebo recyklaci 100 % našeho nadbytečného síťového vybavení nejpozději od roku 2025.


14 +3680

Objednávka přijata

Kurzy online marketingu zdarma Exkluzivně pro firemní zákazníky Vodafonu Více informací na vodafone.digicamp.cz


Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR) Spolupráce AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky byla založena v r. 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky (MSP), živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy. Prostřednictvím odborných výborů je připomínkovým a podpůrným místem pro exportní politiku, výzkum, vývoj a inovace, financování, daně, sociální politiku, dotace a vzdělávání. Hlavní aktivity směřuje asociace do devíti skupin malého a středního podnikání: digitalizace v podnikání, začínající podnikatelé, rodinné firmy, řemeslníci, ženy v podnikání, obchodní provozovny, malé restaurace, drobní pěstitelé a podnikatelé na venkově, podnikatelé 55+. Každá tato skupina je vlastním projektem asociace s vlastní webovou stránkou, sociálními sítěmi, aktivitami, partnery, rozpočtem, cílovou skupinou a projektovým manažerem. Každoročně vyhlašuje program zaměřený na důležitou podnikatelskou oblast (Rok řemesel 2016, Rok venkova 2017, Rok rodinného podnikání 2018, Rok digitálního podnikání 2019 a Rok malého podnikání 2020). Mezi naše důležité celoroční aktivity patří ročně desítky odborně vzdělávacích akcí (konference, semináře, webináře, podcasty, edukační videa), které jsou zdarma a jsou vedeny jednoduchým a praktickým způsobem. Na kvalitě našich akcí si zakládáme. Naše největší akce roku: Den podnikatelů ČR


AMSP ČR A EXPORT Asociace poskytuje informační servis cílený na exportéry s nabídkami spolupráce, akcí, B2B setkání, výstav a veletrhů.

Hlavní aktivity o o o o o o o o o

TRADE NEWS, Cyklus analýz zahraničních teritorií, Analýzy, články, medializace Infoservis pro exportéry Vyhledávaní nových exportních teritorií Edukace MSP, zahraniční zkušenosti Programy pro mezinárodní rozvoj a spolupráci Exportní fórum při Dni podnikatelů ČR, semináře, workshopy Exportní cena DHL Unicredit

Indie se stává hitem našich podnikatelů. Za posledních pět let vzrostl český export do druhé nejlidnatější země světa o polovinu a o klíčové asijské teritorium projevují čím dále větší zájem rovněž naši investoři. V čele českého průmyslového tažení do Indie je dlouhodobě Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která nejprve založila v Bengalúru podnikatelský hub pro naše podnikatele a nyní připravuje ve stejné destinaci moderní průmyslový areál, který by měl být hlavním indickým zázemím středně velkých českých producentů. AMSP ČR představila projekt u příležitosti návštěvy prezidenta Indické republiky J.E. Rám Náth Kóvinda v ČR a připravuje pionýrský model podpory našich investorů v zahraničí.

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 — Karlín

Projekty zahraniční spolupráce o o o o

AID FOR TRADE (Moldávie) E.D.E.D. (EU a Turecko) V4 – duální vzdělávání, Průmyslu 4.0 Entrepreneurs 7x21

CIC (Czech industrial cluster) je samostatným objektem v srdci Indie ve městě Bangalore. Jde o nejdynamičtěji rozvíjející se město na světě nazývané také jako „Silicon Valley of India“. CIC bude základnou, kde je na jednom místě soustředěno více českých firem. Firmy si pronajímají halový a kancelářský prostor podle svých potřeb. Konstrukční montovaný systém budovy umožňuje vysokou flexibilitu. V budově budou i prostory pro laboratoře a výzkumné pracoviště na podporu VVI. Při výstavbě budou použity nejmodernější české stavební technologie. Stavba bude vybavena fotovoltaickými panely s úložištěm elektrické energie, nejmodernějším systémem čištění odpadních vod. Systémy vzduchotechniky a elektroinstalace včetně EPS budou odpovídat špičkovým evropským požadavkům. Kanceláře budou navrženy ve standardu A, s důrazem na zdravé pracovní prostředí a možnost relaxace v průběhu pracovní doby.

www.amsp.cz


Prostřednictvím trojice knih rozhovorů s úspěšnými českými podnikateli se snažíme ukázat, že cesta k úspěchu nemusí vždy vést rovně a přímo na vrchol. Často bývá plná zvratů, odboček a těžkostí, které je potřeba prožít a překonat. Toto téma je hlavním leitmotivem prvního dílu. Pokud ovšem člověk v sobě najde dost vůle, síly a odhodlání, dostaví se úspěch a poznání, že má smysl se snažit překonávat těžkosti. Někdy naopak úspěch přichází rychle a bez varování. O tom, jak se s ním vyrovnat se dozvíme ve druhé části řady. Třetí díl je zaměřený na příběhy lidí, kteří došli k nadhledu a rovnováze díky svému nastavení pro spolupráci a prospěch celku.

VYUŽITÍ KNIHY Pro vnitřní potřeby společnosti: zaměstnanci, spolupracovníci a manažeři. Pozornost pro klienty a obchodní partnery. Marketingová podpora firmy a její značky. RÁMCOVÁ PROPAGACE Přednostní vystavení knih v prodejnách největších knihkupeckých sítí: Kosmas, Luxor, Dobrovský atd. Online kampaň na největších knižních e-shopech: www.knihydobrovsky.cz, www.kosmas.cz, www.luxor.cz Inzerce v knižních periodikách Knihcentrum revue, Dobro.druh, magazín Page, Knižní novinky. Inzerce v časopisu EURO. CO ZÍSKÁTE? Profesionální grafické a redakční zpracování. Zajištění fotoprodukce – „zážitkové“ focení v klášteře minoritů sv. Jakuba spojené se společenským setkáním protagonistů knihy. Kvalitní vytištění knihy. Distribuce knih do kompletní maloobchodní sítě knihkupectví po celé ČR, vč. e-shopů. Zajištění obchodní a marketingové podpory prodeje. Slavnostní křest knihy. www.hnec.cz


TRILOGIE

SVOU VLASTNÍ CESTOU


SPOJENÍ ÚSPĚŠNÝCH RYZE ČESKÝCH FIREM A SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ NEJEN Z BYZNYSU.

E-platforma

9 500 KČ + DPH / 12 Měsíců Unikátní projekt přesahující hranice České republiky .

PROPOJENÍ 11.000 ČESKÝCH FIREM SPOLUPRÁCE – VZÁJEMNÁ POMOC – SOLIDARITA ONLINE KOMUNIKACE – ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI EXPORT – SLUŽBY – HRDÉ ČESKO


Získáte užitečné informace, kontakty, nabídky a podnikatelské benefity.

Online chat Vkládání textových nabídek Vkládání textových poptávek Sdílení kontaktů Získávání kontaktů Vzájemné online propojení Užitečné informace, rozhovory, nabídky Podnikatelské benefity Vaše představení v Podnikatelské platformě

www.hnec.cz/programy


„Kdo si přečte příběh značky, zapamatuje si ho. Ke značce si utvoří vztah a začne ji vyhledávat.“

Příběh značku prodává! Odborný časopis o značkách, konceptech obchodů a marketingu v místě prodeje www.pribehyznacek.cz | redakce@pribehyznacek.cz | obchod@pribehyznacek.czPředplatné Deníku se vyplatí! S předplatným Deníku platíte méně, získáte více a navíc vše doručíme až k vám.  Nemusíte chodit do trafiky – Deník vám doručíme zdarma až domů  Aktuální, ověřené a užitečné informace z vašeho okolí, které jinde nenajdete  Zdarma řada příloh a magazínů – Sportovní deník, Bydlení, Hobby, Zdraví, Ženy, Víkend, TV magazín s televizním programem na celý týden.

Získejte všechny výhody

již od 19 Kč denně

 V případě předplatného na celý týden navíc získáte 10% slevu  Velký výběr dárků pro nové i stávající předplatitele za věrnostní body.

K předplatnému Deníku nyní ZCELA ZDARMA elektronická verze kompletního vydání a k tomu navíc i aktuální zprávy na denik.cz. Ke svému elektronickému Deníku se přihlásíte na webu epaper.denik.cz

Vyberte si dárek pro předplatitele na mojepredplatne.cz nebo telefonu 272 015 015.


ROČNÍ PŘEDPLATNÉ „Kompletní video průvodce českým právem. Vzdělávejte se bez roušky. Vzdělávejte se ON-LINE.“ www.epravo.cz/eshop


facebook.com/Franchisingcz/

VŠE O PODNIKÁNÍ A FRANCHISINGU

Největší nabídka franšíz

Denní aktuality

ABC franchisingu Rozhovory s úspěšnými podnikateli Příběhy franšízantů

Více než 100 podnikatelských příležitostí z Česka i zahraničí Přehledně o franchisingu

Franchising.cz

vyhledej


NEWS

TRADE Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

10 let s vámi!

Exkluzivní informace o firmách, obchodu a exportu 8000 kusů do rukou manažerů firem (TRADE NEWS je zařazen do procesu pravidelného ověřování nákladů vybraných tiskovin Audit Bureau of Circulations.)

www.itradenews.cz

www.tradenews.cz


VAŠE REKLAMA NA OBRAZOVKÁCH VE VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ

REGIONÁLNÍ CÍLENÍ Vaše reklama v krajích ve kterých potřebujete. Vysílejte v každém městě jiné sdělení.

MILIONY DIVÁKŮ A ŠIROKÁ CÍLOVÁ SKUPINA Autobusy a tramvaje s naším vysíláním převezou měsíčně miliony pracujících, žáků, studentů, maminek a seniorů.

DVOUTÝDENNÍ KAMPANĚ Vysílejte svou reklamu už od dvou týdnů.

Vyberte si města, ve kterých chcete být vidět. Kompletní seznam měst najdete na stránkách www.bustv.cz

KONTAKT

+420 724 70 50 60 office@inpublic.cz WWW.BUSTV.CZ


Vychází již 23. rokem. INSPIRATIVNÍ PŘÍBĚHY NADČASOVÉ HODNOT Y SMYSLUPLNÉ AK TIVIT Y Taková je díky vám trojice titulů o podnikání, novinkách v businessu, firmách a jejich lidech.

606 615 609 | martin@iprosperita.cz | Ocelářská 1, 190 00 Praha 9 www.iprosperita.cz | www.madambusiness.cz | www.freshtime.czKomplexní mediální služby do přesně cílené skupiny - nejlepší poměr mezi rozsahem, účinností a cenou! TRANSPORT a LOGISTIKA

TRANSPORT a LOGISTIKA Magazin TRANSPORT a LOGISTIKA

Odborné vydavatelství


UZAVŘENÉ CO-WORKINGOVÉ CENTRUM

k l á š t e r m i n o r i t ů s v. j a k u b a Malá Štupartská 6, Praha 1

ZáZEMí V hIsTORICKÉ bUdOVě Z 12. sTOlETí. sál Jana lucemburského - Andělská zahrada u minoritů - Gotická arkádová chodba. dIsKRÉTNí ZáZEMí. Výhradně pro účastníky Podnikatelské platformy helas bez přístupu veřejnosti.


další možnosti využití KONFERENCE - ZAsEdáNí - AKCE – KONCERTY – bANKETY

sál jana lucemburského

Recepce - společenské akce - gala večeře - koncerty - kongresy divadelní sezení 180-190 osob l banket 80-100 osob Školní sezení 100 osob l Raut do 250 osob

Gotická sklepení

Magická atmosféra středověkých kamenných sklepů Vás okouzlí. divadelní sezení 50 osob l banket 30 osob l Raut 80 osob

Zahradní atrium

Oáza v centru Prahy vytvoří pohodovou atmosféru Vaší akce. 50 osob

Gotická arkádová chodba

Propojuje sál a atrium, je ideálním prostorem pro Váš raut.

Gotický ambit a rajská zahrada

Vaši hosté nikdy nezapomenou na welcome drink v unikátním prostředí.

www.helas.org l +420 220 570 708 l helas@helas.orgIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.