SH-Liljen-Prislisten

Page 1

LILJEN PRISLISTE

PRISLISTE

m² BRA-i BRA m² TBA Antall Soverom Månedlige felleskostnader kapital år 1 til 10
felleskostnader drift år 1 til 10
felleskostnader total år 1 til 10 Månedlige felleskostnader fra år 11 Innskudd 60% Andel fellesgjeld 40% Pris eks. parkering A A-201 5 70 75 7,1 2 kr 9 200 kr 3 634 kr 12 834 kr 14 918 kr 2 880 000 kr 1 920 000 kr 4 800 000 A A-202 5 74,1 79,1 7,1 2 kr 9 871 kr 3 771 kr 13 642 kr 15 878 kr 3 090 000 kr 2 060 000 kr 5 150 000 A A-203 5 74,1 79,1 7,1 2 kr 9 679 kr 3 771 kr 13 450 kr 15 643 kr 3 030 000 kr 2 020 000 kr 5 050 000 A A-204 5 64,9 69,9 7,7 2 kr 8 625 kr 3 464 kr 12 089 kr 14 043 kr 2 700 000 kr 1 800 000 kr 4 500 000 A A-205 5 99,4 104,4 14,4 3 kr 12 842 kr 4 623 kr 17 465 kr 20 374 kr 4 020 000 kr 2 680 000 kr 6 700 000 A A-301 5 70 75 7,1 2 kr 9 775 kr 3 634 kr 13 409 kr 3 060 000 kr 3 060 000 kr 2 040 000 kr 5 100 000 A A-302 5 74,1 79,1 7,1 2 kr 10 446 kr 3 771 kr 14 217 kr 3 270 000 kr 3 270 000 kr 2 180 000 kr 5 450 000 A A-303 5 74,1 79,1 7,1 2 kr 10 254 kr 3 771 kr 14 025 kr 3 210 000 kr 3 210 000 kr 2 140 000 kr 5 350 000 A A-304 5 64,9 69,9 7,7 2 kr 9 200 kr 3 464 kr 12 664 kr 2 880 000 kr 2 880 000 kr 1 920 000 kr 4 800 000 A A-305 5 99,4 104,4 14,4 3 kr 13 417 kr 4 623 kr 18 040 kr 4 200 000 kr 4 200 000 kr 2 800 000 kr 7 000 000 A A-401 5 70 75 7,1 2 kr 10 350 kr 3 634 kr 13 984 kr 3 240 000 kr 3 240 000 kr 2 160 000 kr 5 400 000 A A-402 5 74,1 79,1 7,1 2 kr 11 021 kr 3 771 kr 14 792 kr 3 450 000 kr 3 450 000 kr 2 300 000 kr 5 750 000 A A-403 5 74,1 79,1 7,1 2 kr 10 829 kr 3 771 kr 14 600 kr 3 390 000 kr 3 390 000 kr 2 260 000 kr 5 650 000 A A-404 5 64,9 69,9 7,7 2 kr 9 775 kr 3 464 kr 13 239 kr 3 060 000 kr 3 060 000 kr 2 040 000 kr 5 100 000 A A-405 5 99,4 104,4 14,4 3 kr 13 992 kr 4 623 kr 18 615 kr 4 380 000 kr 4 380 000 kr 2 920 000 kr 7 300 000 A A-501 5 115,8 120,8 37,5 3 kr 19 934 kr 5 194 kr 25 128 kr 6 240 000 kr 6 240 000 kr 4 160 000 kr 10 400 000 A A-502 5 125 130 56,8 3 kr 20 892 kr 5 502 kr 26 394 kr 6 540 000 kr 6 540 000 kr 4 360 000 kr 10 900 000
BRA-e
Månedlige
Månedlige

FELLESGJELD

Fellesgjelden utgjør et annuitetslån over 40 år med 10 års avdragsfrihet. Lånet løper med flytende rente. Rentesatsen er pr. i dag på 5,75% og dette er hensyntatt i prislisten. Det tas forbehold om endring i markedet og offentlige reguleringer som påvirker lånevilkårene.

IN-ORDNING

Det vil være mulighet for individuell innfrielse av hele eller deler av andel fellesgjeld for å oppnå lavere månedlig felleskostnader. Se salgsprospekt for nærmere bestemmelser om denne ordningen.

FELLESUTGIFTER

Fellesutgiftene er basert på beregninger fra TOBB. Rentenivå på fellesgjeld og priser på de tjenester og avgifter som er tatt inn i budsjettet vil kunne endres og dermed påvirke månedlige fellesutgifter.

Nils Borgar Husby Eiendomsmegler/ Jurist

PARKERING

Alle leiligheter med 2 eller flere soverom har mulighet til å kjøpe parkeringsplass i parkeringskjeller til kr 350 000,-.

Andreas Sandem Eiendomsmegler

Omkostninger Totalpris inkludert omkostninger kr 28 036 4 828 036 kr 28 036 5 178 036 kr 28 036 5 078 036 kr 28 036 4 528 036 kr 28 036 6 728 036 kr 28 036 5 128 036 kr 28 036 5 478 036 kr 28 036 5 378 036 kr 28 036 4 828 036 kr 28 036 7 028 036 kr 28 036 5 428 036 kr 28 036 5 778 036 kr 28 036 5 678 036 kr 28 036 5 128 036 kr 28 036 7 328 036 kr 28 036 10 428 036 kr 28 036 10 928 036
95 73 78 69 nbh@hem.no
47 82 04 82 as@hem.no
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.