Kikkut prospekt

Page 1

34 splitter nye leiligheter i ulike størrelser og planløsninger

Kikkut – en liten solskinnshistorie

Hvor ofte har du ikke hørt en megler si at det eneste som teller er beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet? Her på Kikkut på beste Husbyåsen, passe nærme Stjørdal sentrum kan vi også snakke om utsikt, utsikt, utsikt. For ikke å snakke om sol, sol, sol.

På Kikkut kommer det splitter nye leiligheter i ulike størrelser og planløsninger som passer til unge mennesker i alle aldre. På kjøpet får du også med god beliggenhet, fin utsikt og flotte solforhold. Er ikke det en liten solskinnshistorie, så vet ikke vi.

Ulike størrelser og løsninger

Her kommer det splitter nye leiligheter i ulike størrelser og planløsninger. Med ett eller to soverom, noen med walk-in closet. Størrelser fra 34-82 kvm BRA. Sørvendte verandaer, mange med flott utsikt.

I KikkUt Husbyåsen får alle leilighetene egen parkeringsplass. 4 leiligheter; B101, B102, B201 og B202, får egen p-plass utvendig. Det bygges parkeringskjeller med heis opp til alle etasjer hvor resten av leilighetene får egen plass til bilen. Om du har p-plass, inne eller ute, vil det bli tilrettelagt for elbillading på din parkeringsplass.’

LEILIGHETSTYPE A LEILIGHETSTYPE B LEILIGHETSTYPE C

INTERIØR BAD

LEILIGHETSTYPE D

LEILIGHETSTYPE I

LEILIGHETSTYPE K

LEILIGHETSTYPE K SOVEROM

LEILIGHETSTYPE K BALKONG

LEILIGHETSTYPE I BALKONG

EIENDOMSTYPE

Leilighet

EIERFORM

Eierseksjon

PRISANTYDNING

Kr. 1 970 000,- til kr. 5 990 000,-

TOTALPRIS INKLUDERT OMKOSTNINGER

kr 1 992 378,- til kr. 6 012 378,- (Prisantydning)

OMKOSTNINGER:

kr. *,- (Dokumentavgift av andel tomteverdi)

kr 1 500,- (Stiftelsesgebyr sameie)

kr 15 000,- (Startkapital sameie)

kr 8 000,- (Innskuddskapital velforening)

Eiendomsopplysninger

KIKKUT HUSBYÅSEN

kr 585,- (Tinglysning skjøte)

kr 585,- (Tinglysning pantedokument)

kr 208,- (Panteattest)

kr 25 878,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)

*I tillegg kommer dokumentavgift av andel tomteverdi. Se prisliste for spesifisering av hver leilighet.

kr 1 992 378,- til kr 6 012 378,- (Totalpris inkl. omkostninger. Dokumentavgift kommer i tillegg)

kr 1 999 078,- til kr 6 024 072,- (Totalpris inkl. omkostninger og inkl. dokumentavgift)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument. Det tas forbehold

om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. En slik endring vil bli belastet/godskrevet kjøper. Evt. overskytende sum stiftelsesgebyr vil bli overført til sameiet.

SOVEROM 1 til 2

BYGGEÅR 2024

ENERGIKLASSE

Det er selgers ansvar å innhente lovpålagt energi¬attest for eiendommen, med en energiklassifisering på en skala fra A-G. Dersom selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tek-

niske leveranse, må disse fremlegges senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for eiendommen.

TOMT

Sameiets eiendom blir fradelt fra gnr. 102/1008, og endelig areal vil foreligge etter fradeling og tinglyst matrikkelenhet. Gnr. 102, bnr. 1008 er i dag 7 548 kvm. Se forøvrig organisasjonsplan i salgsoppgavens vedleggsdel som viser tenkt tomtedeling.

EIENDOMSOPPLYSNINGER

ADRESSE

Hulderveien, endelig adresse vil bli tildelt før innflytting.

BETEGNELSE

Gnr. 102 Bnr. 1008

Tomten skal fradeles og kan få ny betegnelse før overtakelse. Hver leilighet vil få seksjonsnummer tildelt før overtakelse. Brauten Eiendom vil stå for fradeling av tomt og seksjonering av bygget.

TOMTEBESKRIVELSE

Tomten vil opparbeides med nedkjøring til p-kjeller, internveier, beplantning, plenareal og

biloppstillingsplasser. Se forøvrig situasjonsplan som følger som vedlegg i salgsoppgaven.

ORGANISERING

Dagens eiendom, gnr. 102 bnr. 1008, vil deles i to. Byggetrinn 1, blokk A og B, vil bli et eierseksjonsameie og eie den vestlige delen av tomten. Byggetrinn 2, blokk C og D, vil også bli organisert som et eierseksjonssameie. Det blir tinglyst rettigheter/heftelser på tvers av tomtene for å sikre bruk av fellesarealer, adkomst, vei, vann, kloakk, o.l.

Parkering og boder i kjeller blir lagt i egne næringsseksjoner, og næringsseksjonene blir organisert som realsameie hvor det tinglyses andeler til de som skal ha rettighet til boder og parkering.

Selger tar forbehold om endring av organisering, herunder slå sammen eierseksjonssameiene.

PARKERING

Alle leilighetene har medfølgende rettighet til bruk av en p-plass i p-kjeller med unntak av leilighet B101, B102, B201 og B202 som vil få rettighet til bruk av en biloppstillingsplass ute.

FASTE LØPENDE KOSTNADER

Felleskostnader er estimert fra kr. 1 902,- til

kr. 3 853,-.

Felleskostnadene inkluderer bl.a. byggforsikring, TV/internett, drifts- og vedlikeholdskostnader, drift av p-kjeller, velforeningskontingent og oppvarming ved vannbåren varme (a-konto).

Det etableres individuelle målere for både varmtvann (tappevann), kaldtvann (tappevann) og oppvarming (vannbåren gulvvarme i stue/ kjøkken) med a-konto innbetaling til sameiet.

VELFORENING

Leiligheten vil ha pliktig medlemskap i områdets velforening. Velforeningskontingent er innregnet i de månedlige felleskostnadene til sameiet.

INFORMASJON OM EIENDOMMEN

MEGLERS VURDERING

Velkommen til KikkUt Husbyåsen!

Her kommer det splitter nye leiligheter i ulike størrelser og planløsninger. Med ett eller to soverom, og noen med walk-in closet. Størrelser fra 34-82 kvm BRA. Sørvendte verandaer, mange med flott utsikt. Bygget får parkeringskjeller, og inkludert i prisen er en p-plass i kjeller eller på bakkeplan. Det blir forberedt fremføring av strøm for el-bil lading.

Til tross for sin skjermede og rolige beliggenhet, er Kikkut sentrumsnært. Bare en kort sykkeltur unna finner du alt fra dagligvarebutikker og torg til restauranter og kulturhus. I nabolaget ligger populære Remarka med et flott og variert utfartsterreng sommer som vinter.

Prisene i prosjektet blir hyggelige sammenlignet med andre nyboligprosjekt i Stjørdal. Her får du en to-roms inkl. p-plass og omkostninger for under 2 mill. Vår dyreste leilighet koster 5 990 000,-, til gjengjeld får du panoramautsikt over Stjørdal og fjorden og tre soverom. Her har vi altså noe for alle og enhver.

Når føler du deg hjemme? Er det når du kommer til nabolaget ditt, eller er det i det øyeblikket du krysser dørstokken? Kikkut ligger i Husbyåsen, et nabolag hvor innbyggerne setter tilhørighet og trivsel i sentrum - nettopp fordi et hjem er så mye mer enn bare en bolig. Velkommen til Kikkut, velkommen til Husbyåsen, velkommen hjem.

BELIGGENHET

KikkUt Husbyåsen ligger i et attraktivt, moderne og barnevennlig område i Husbyåsen langs en endegate uten gjennomgangstrafikk. Her er det kunstgressbane, basketballbane, barnehage, lekeplass og skøytebane på vinterstid. Man har også flotte turmuligheter i Remarka både som-

mer og vinter i nabolaget. Skoleveien er kort, fin og trygg til Fosslia barneskole. Det er også kort vei ned til idrettsanlegg, ungdomsskole, videregående og ikke minst Stjørdal sentrum.

VISNING

Etter avtale med megler.

ADKOMST

Fra Stjørdal sentrum kjører du E14 østover til du kommer til rundkjøringen ved Coop Extra. Ta tredje avkjøring i rundkjøringen mot Fosslia og Husbyåsen. Følg vegen og ta den andre avkjørselen i de to neste rundkjøringene. Når du kommer til toppen av bakken, blir du møtt av et stort skilt inn til Husbyåsen. Sving her til høyre. Ta så andre avkjørsel til høyre og følg Hulderveien rundt fotballbanen. KikkUt Husbyåsen vil da bli bygd langs fjellveggen på høyre side av vegen.

BYGGEMÅTE

Boligene bygges etter dagens krav og regler. Se leveransebeskrivelsen for utfyllende informasjon.

INNHOLD

Her kommer det leiligheter fra 33,7 til 81,7 kvm med 1 – 2 soverom.

STANDARD

Se egen leveransebeskrivelse som følger i salgsoppgavens vedleggsdel.

OPPVARMING

Vannbåren varme i gulv på stue/kjøkken. El-varme i gulv på bad. Bod og soverom i leiligheter har ikke egen varmekilde.

VEI, VANN OG KLOAKK

Tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Offentlig vei.

BETALINGSBETINGELSER

Kjøpesum og omkostninger skal være bekreftet innbetalt innen overtakelsesdato. Alle kontraktsinnbetalinger skal skje til: Heimdal Eiendomsmegling AS sin klientkonto nr. 4230.55.01500 i MelhusBanken. Det tas forbehold om eventuell endring av offentlige gebyrer og avgifter. Kjøper aksepterer at eventuelt økning i mva. og andre offentlige avgifter som måtte bli fastsatt etter inngåelse av denne kontrakt kan utlignes på kjøper med den forholdsmessige andel og kun for den del av leveransen som i slikt tilfelle får økte avgifter i henhold til entreprenørens oppstilling. Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler innen 21

dager etter selgers aksept iht. Bustadoppføringslova § 46 2. ledd. Disse opplysningene kan bli videre formidlet til utbyggers byggelånsbank.

Hvis nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet kan denne stilles som sikkerhet etter verditakst utført av Heimdal Eiendomsmegling AS. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Dersom kjøper innen fristen ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbekreftelse iht. prosjektets standardkontrakt, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen.

Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

OVERTAKELSE

Selgers forbehold om igangsetting er slettet med virkning fra 03.07.2023. Prosjektet er beregnet ferdigstilt 18 måneder etter at selgers forbehold er frafalt. Dersom det oppstår forsinkelser, skal dagmulkt beregnes fra 19 mnd. etter selgers forbehold er frafalt.

Kjøper er forpliktet til å overta boligen på det tidspunkt den er ferdigstilt. Endelig overtakelse vil bli varslet med 8 ukers skriftlig varsel. Over-

takelse kan ikke finne sted før fullt oppgjør inkludert alle omkostninger og tilleggsavtaler bestilt via utbygger er innbetalt til megler. Det samme gjelder så fremt midlertidig brukstillatelse ikke foreligger. Det gjøres oppmerksom på at overtakelse av boligen ikke kan nektes av kjøper selv om utomhusarealer og eventuelt ytre kledning m.m. ikke er ferdigstilt. Forutsetningen er imidlertid at kommunen har utstedt midlertidig brukstillatelse for boligen. Uferdig arbeid anmerkes i overtakelses-protokollen på overtakelsesbefaringen. Alle boliger overtas i ryddig og rengjort stand (byggvask).

SELGERS FORBEHOLD

Det tas følgende forbehold med tanke på gjennomføring av prosjektet:

- Det kan bli endringer som følge av prosjektering, videre bearbeiding og detaljering av prosjektet ved arkitekt og rådgivere.

- Det kan bli endringer som følge av krav fra offentlige instanser

- Selger kan inngå bindende avtaler på vegne av sameiet for å forestå driften av sameiet første driftsåret. Det vil være mulig for sameiet etter at det er stiftet å tre ut av disse avtalene på normale vilkår.

- Selgeren forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer.

- Selger forbeholder seg retten til å bestemme material- og fargevalg på bygningsfasader og innvendige og utvendige fellesarealer.

BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST

Selger skal fremlegge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest før overlevering av boligen. Det gjøres oppmerksom på at det ifølge plan- og bygningsloven er ulovlig å ta boligen i bruk dersom midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ikke er på plass.

TINGLYSTE HEFTELSER/RETTIGHETER

HEFTELSER:

1957/4019-1/67 Rettighet

23.12.1957

Rettighetshaver: Haraldreina Vasslag

Lnr: 2066063

LEIEAVTALE

Overført fra: 5035-102/1

Gjelder denne registerenheten med flere

1964/971-3/67 Rettighet

20.02.1964

Rettighetshaver: Stjørdal Komm Vannverk

Lnr: 2065783

LEIEAVTALE

Overført fra: 5035-102/1

Gjelder denne registerenheten med flere

2014/118777-1/200 Erklæring/avtale

11.02.2014

Rettighetshaver: TENSIO TN AS

Org.nr: 988807648

Overenskomst om plassering av transformatoranlegg og tilhørende kabelanlegg

Nettstasjon 93395 Husbyåsen 5

Gjelder denne registerenheten med flere

2015/1004606-1/200 Best. om vann/kloakkledn.

29.10.2015

rettighetshaver: Knr:5035 Gnr:102 Bnr:1148 - 1154

Bestemmelse om stikkledninger

Gjelder denne registerenheten med flere

Det kan bli tinglyst heftelser/rettigheter for å sikre rettigheter til bruk av fellesområder, vei, vann, kloakk o.l.

REGULERINGSPLAN

Eiendommen ligger i et område regulert av Husbyåsen, etp. 2 med planID 1-120C. Reguleringsplaner med bestemmelser mm. følger i salgsoppgavens vedleggsdel. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med denne.

INFO KOMMUNALE AVGIFTER

Kommunale avgifter (vann og avløp) vil bli fakturert den enkelte seksjonseier direkte fra

kommunen.

Renovasjon faktureres den enkelte seksjonseier direkte fra Innherred Renovasjon.

FORMUESVERDI

Formuesverdi vil bli beregnet av Skatteetaten ved en senere anledning. Ta kontakt med Skatteetaten for mer informasjon.

Formuesverdien for primærbolig er 25 prosent av boligens verdi (2022).

Formuesverdien for sekundærbolig er 95 prosent av boligens verdi (2022).

ADGANG TIL UTLEIE

Leilighetene kan fritt leies ut.

Iht. eierseksjonsloven §24 er korttidsutleie av en hel boligseksjon i mer enn 90 døgn årlig ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Sameiet har mulighet til å gjennomføre vedtektsendring slik at begrensningen endres til mellom 60 og 120 døgn. Se utkast til vedtekter for sameiet i salgsoppgavens vedleggsdel.

EIER

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS, org. nr. 990 619 298.

MEGLERS VEDERLAG

Oppdragsgiver betaler 2% i meglerprovisjon og markedsføringspakke på kr 25 000,- pr. solgte enhet.

OPPDRAGSANSVARLIG

Nils Borgar Husby, eiendomsmegler/jurist. Heimdal Eiendomsmegling AS, org. nr. 976 232 909.

GENERELLE FORUTSETNINGER

Avtalen anses inngått når kjøper har levert megler bindende kjøpetilbud, selger har akseptert dette, og aksept er meddelt kjøper. Salgsoppgaven med vedlegg utgjør sammen med akseptbrev og tegninger de samlede avtalevilkårene for kjøp av den aktuelle eiendommen.

DOKUMENTENES RANGORDNING / LOVVALG

1. Bindende kjøpetilbud

2. Salgsoppgave med vedlegg

3. Tegninger, brosjyremateriell

Illustrert perspektiv er ikke å anse som en del av kontraktsgrunnlaget da disse kan avvike fra leveransen. Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i bustadoppføringslova av 13.juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova bruker benevnelsene entreprenøren og forbrukeren, noe som tilsvarer selger og kjøper i kontrakts-

dokumentet. Bustadoppføringslova sikrer kjøperen rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten jfr. bustadoppføringslova § 3. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfelles vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 03.juli 1992 nr.92. Selger kan likevel akseptere å selge etter bustadoppføringslova. Leveransebeskrivelsen beskriver den tekniske standard som inngår i leveransen. Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Dersom det ikke er henvist til noe annet gjelder følgende:

- Offentlige lover, forskrifter og standarder med hensyn til krav, utførelse og materialbruk.

- Ellers gjelder den til enhver tid gjeldende byggeforskrift for prosjektet. Bustadoppføringslova og avhendingsloven finner man på www.lovdata.no. Ta kontakt med ansvarlig megler om lovteksten ønskes oversendt.

VIDERESALG AV KONTRAKT

Såfremt kjøper er forbruker og skulle ønske å omsette kjøpekontrakten aksepteres dette av selger under forutsetning av at selger får en tilfredsstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter

og forpliktelser som den opprinnelige kjøperen. Den nye kjøperen overtar de inngåtte tilleggsavtaler inngått av den første kjøperen. Ny kjøper må fremlegge tilfredsstillende finansieringsbekreftelse iht. prosjektets salgsoppgave. Opprinnelig kjøper vil etter dette være fri fra sitt kontraktsforhold med selger. Opprinnelig kjøpers eventuelle merverdi i forbindelse med omsetning av kjøpekontrakten utbetales først når hjemmelen er tinglyst på den nye kjøperen. Ved videresalg av kontrakt vil evt. kostnader til eiendomsmegler komme i tillegg. For at skjøtet skal utstedes og tinglyses på ny kjøper, må ovennevnte forhold vedrørende kjøpekontrakten være i orden. Hvis disse forholdene ikke er bragt i orden innen overtagelsen, må opprinnelig kjøper oppfylle kontraktsforpliktelsene.

SIKKERHETSSTILLELSE/GARANTIER

Kjøper skal stille finansieringsbevis godkjent av selger som sikkerhet for kjøpesum og omkostninger. I henhold til bustadoppføringslovas § 12 stiller selger sikkerhet for kontraktsforpliktelsene. Sikkerheten er gjeldene i byggeperioden og frem til 5 år etter overtagelse av boligen. Garantien skal utgjøre 3 % av vederlaget frem til overtagelsen og 5 % av vederlaget etter overtagelsen. Garanti etter bustadoppføringslova § 12 stilles av selger så snart bindende avtale er inngått. Er det tatt

forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller igangsettingstillatelse, er det tilstrekkelig at garantien stilles først når forbeholdene er falt bort. Garanti skal uansett stilles før oppstart av byggearbeider.

Dersom det ikke foreligger ferdigattest på overtakelsestidspunktet, vil selger enten stille en bankgaranti/selvskyldnergaranti eller holde tilbake en tilsvarende sum på meglers konto. Dette som sikkerhet for gjenstående arbeid iht. midlertidig brukstillatelse.

ENDRINGER

Kjøper har mulighet til å gjøre endringer i henhold til prosjektets endringsrutiner. Kjøper kan ikke påregne å gjøre endringer for mer enn 15 % av kjøpesummen. Det vil bli satt opp frister og eventuell priskonsekvens for slike endringsbestillinger.

OPPGJØR

Utbetaling av oppgjør til selger forutsetter at megler har mottatt signert overtagelsesprotokoll, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, fullt oppgjør er innbetalt, og at hjemmel er overført kjøper. Utbetaling av oppgjør til selger kan imidlertid foretas før hjemmel er overført kjøper under forutsetning av at selger stiller garanti iht. bustadoppføringslovas § 47. Kjøpers innbetaling

blir i så fall å betrakte som et forskudd.

MANGLER OG TILBAKEHOLD

Evt. mangler ved overtakelsen skal anmerkes i overtakelsesprotokollen. Kjøper kan kreve tilbakehold av innbetalt beløp frem til hjemmel er overført kjøper. Tilbakeholdet skal stå i forhold til påberopt mangel. Dersom det holdes tilbake et uforholdsmessig beløp kan kjøper komme i betalingsmislighold overfor selger. Kjøper og selger kan også gjøre avtale om deponering av en del av kjøpesummen til en eller flere spesifikke mangler er bragt i orden.

ØKONOMISK RÅDGIVNING

Heimdal Eiendomsmegling AS kan gjennom Melhusbanken tilby økonomisk rådgivning.

DIVERSE OPPLYSNINGER

Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner brukt i markedsføringen ikke er bindende for leveranse. Spesielt kjøkken og fargevalg stemmer ikke nødvendigvis overens med standardleveranse iht. leveransebeskrivelsen.

NYTTIG INFORMASJON

Prospektet er gjennomlest og godkjent av selger.

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften blir informasjon om oppdragsgiver, eiendommen,

interessenter, budgivere og kjøper lagret av meglerforetaket i minimum 10 år. Det samme gjelder ethvert dokument utarbeidet eller innhentet i forbindelse med oppdraget. Personopplysningene vil bli benyttet til det formålet opplysningene er innhentet for, herunder blant annet kontroll av finansiering. Opplysninger som navn og kontaktinformasjon vil ikke bli benyttet til markedsføringsformål uten særskilt samtykke.

Når det foreligger en bindende avtale mellom partene, aksepterer både kjøper og selger at HEM kan benytte kjøpesum og markedsmateriell i egen markedsføring.

TINGLYSING AV SKJØTE

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier når handelen er sluttet. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, skal det tas forbehold om dette i budskjema.

KJØPER ER UTENLANDSK STATSBORGER

Dersom kjøper er utenlandsk statsborger kreves det at vedkommende har D-nummer til erstatning for norsk personnummer. Søknad om D-nummer sendes til Kartverket samtidig med innsending av skjøtet for tinglysing. Kartverket oppbevarer skjøtet inntil kjøper har fått D-nummer av skatteetaten. Skjøtet vil bli tinglyst så snart Kartverket har mottatt kjøpers D-nummer fra Skatteetaten.

Søknad om D-nummer i forbindelse med tinglysing av skjøte kan medføre at oppgjør og utbetaling til selger blir forsinket. Kjøper må i disse tilfellene ta forbehold i bud om at D-nummer blir gitt, samt at dette kan medføre forsinket utbetaling til selger.

Kontakt megler for informasjon før budgivning.

HVITVASKING AV PENGER

I henhold til lov om hvitvasking er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer at mistenkelige transaksjoner knyttet til hvitvasking av penger vil bli innrapportert til Økokrim. Ta gjerne kontakt med oss i Heimdal Eiendomsmegling AS hvis du har spørsmål om dette og andre forhold i forbindelse med din bolighandel.

5 GODE GRUNNER TIL Å KJØPE NYBYGG

Det er noe spesielt med følelsen man får når man tar i bruk noe helt nytt. Tenk deg følelsen du får når du setter deg inn i din helt nye bil. Når du tar klokken ut av boksen og har den på armen eller fjerner lappen og smetter på deg en helt ny bukse du har ønsket deg lenge. Den samme gode følelsen, men mange ganger sterkere, får du når du åpner døren til din helt nye bolig!

Foruten at alt er nytt og fint er det mange gode grunner til å kjøpe nybolig. Her er fem av dem:

1. TRYGGHET ER ALLTID VIKTIG

Å kjøpe en ny bolig er en stor investering og de fleste ønsker å ha så lite risiko som mulig knyttet til et såpass stort kjøp. Kjøper du bruktbolig kan du gjerne få med noen overraskelser på kjøpet som kan koste både tid, penger og ikke minst frustrasjon. Å havne i konflikt med tidligere huseier på grunn av feil eller mangler som dukker opp i etterkant, er noe vi alle ønsker å unngå. Dette slipper du å uroe deg for når du kjøper nytt. Tidligere var det andre krav til blant annet isolasjon. Dette kan bety at du kan får en mye høyere strømregning enn du er forberedt på. Med en ny bolig er du sikker på at de tekniske og miljømessige krav som gjelder i dag er fulgt. Bra for miljøet, lavere utgift til oppvarmingtrygt og foutsigbart for deg. Med en helt ny bolig har du også et sterkere rettsvern enn om du kjøper brukt. Du har fem års reklamasjonsrett og garanti på boligen. Det er godt å tenke på når du står der med nøkkelen i hånda!

2. FASTPRIS OG INGEN BUDRUNDER

Det er lett å bli revet med i overopphetede budrunder og man kan fort ende opp med å ta avgjørelser som kanskje ikke viser seg å være boligen verdt i ettertid. Med en ny bolig vet du hva prisen er og du får god tid til å både regne over og tenke deg om. Dette gir forutsigbarhet og du vet eksakt hva du må ut med hver måned framover. Det eneste du må betale ekstra er om du velger å oppgradere. Kanskje ønsker du andre fliser på badet eller andre kjøkkenfronter? Uansett har du full kontroll på kostnaden.

3. OPPUSSING - NEI TAKK

Takk heller ja til å innrede din helt nye og helt ferdige bolig. Bruk fritiden og pengene på noe hyggeligere. Det er fort gjort å overvurdere egen kompetanse og undervurdere kostnader når det kommer til oppussing - mange har kjent dette på kroppen! I en ny bolig er alt nytt av både materialer og innredning. Det betyr at du slipper uforutsette kostnader på vedlikehold de første årene. Senk skuldrene

og nyt tiden.

4. LAVERE OMKOSTNINGER

Visste du at det er stor forskjell på hva du betaler til staten når du kjøper bruktbolig kontra en ny bolig? Kjøper du nytt, betaler du 2,5% av tomteverdien i dokumentavgift. Er det bruktbolig må du ut med 2,5% av kjøpesum. I tillegg slipper du tinglysningsavgift. Dette til sammen kan utgjøre mange titusener i forskjell - i favør til den som kjøper nybygg.

5. NYTT OG MODERNE

- DITT VALG

Med tiden øker krav og forskrifter endres i forhold til både byggemetoder og materialvalg for nybygg. Det sørger ikke bare for at du får en praktisk og tidsriktig bolig, men sikrer også at du får et bedre inneklima og en god boatmosfære. Er du tidlig ute i prosessen kan du være med og bestemme hvordan drømmehjemmet skal bli, du kan gjøre tilvalg og endringer som gjør at boligen passer enda bedre for nettopp deg. Det er ditt valg!

ENTRE A: 2,5 m2

SOV A: 10,6 m2 W-I A: 5,1 m2

SOV A: 7,1 m2

BAD A: 5,2 m2

BRA A: 82,4 m2

GANG A: 6,5 m2

VASK A: 3,7 m2

BALKONG A: 21,4 m2

OPPHOLD A: 36,9 m2

Leil ghetsbygg: Soverom: Leilighetstype: Antall:

P 1 2 Blokk B

8 2,4

BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

fasen iht.

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D G H 03 06 07 11 12 04.01.2023 11.01.2023 02.06.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Endret leilighet P Oppdatert planer MLM MLM MLM JW JW JW Husbyåsen Utbyggingsselskap AS Kikkut TILTAKSHAVER: ARKITEKT: PROSJEKT: STATUS: PROSJEKTNR.: REV. Salgstegning 20-0373 INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 MOH: BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR: FORMAT: DATO: TEGNET AV: KONTROLLERT AV: POSTNR: ADRESSE: POSTSTED: 68 moh A3 MLM 07.09.22 Hulderveien Stjørdal 102/1008 RAa MÅLESTOKK: 1:66,667, 1:300 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING. MERKNADER: Forbehold: Tegningen er utarbeidet for salg og kan innebære avvik iht. TEK 17. TEGNINGEN SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER Norgeshus har ikke ansvar for eventuelle avvik denne
H
TEK 17 da dette enda ikke er ferdig prosjektert.
7506 Stjørdal
Vask
N
2
m 2 5
m 2
m
7 6,7
, 7

Fjernet spiler

Endret salgstegninger

Nye balkonger

Endr. Dato Beskrivelse
Rev.
C D 03 06 07 04.01.2023 11.01.2023
Husbyåsen BB2 ARKITEKT: PROSJEKT: PROSJEKTNR.: 20-0373
Soverom: Leilighetstype: Antall: Vask BRA A: 58,8 m BRA A: 39,7 m BRA A: 40,5 m2 BRA A: 58,8 m BRA A: 64,8 m BAD A: 5,2 m2 OPPHOLD A: 21,7 m2 OPPHOLD A: 24,3 m OPPHOLD A: 22,5 m OPPHOLD A: 22,2 m GANG A: 5,9 m GANG A: 5,6 m2 SOV A: 6,4 m2 SOV A: 10,9 m2 SOV A: 8,0 m SOV A: 10,2 m SOV A: 7,0 m2 SOV A: 8,0 m KOTT A: 1,6 m ENTRE A: 2,5 m2 ENTRE A: 2,5 m2 ENTRE A: 2,9 m2 ENTRE A: 2,6 m2 W-I A: 3,3 m BAD A: 4,6 m2 OPPHOLD A: 13,9 m SOV A: 5,5 m GANG A: 8,2 m BRA A: 33,7 m BRA A: 33,9 m W-I A: 4,1 m BAD A: 5,2 m BAD A: 5,2 m2 BAD A: 4,6 m2 BAD A: 4,6 m GANG A: 8,2 m SOV A: 5,5 m OPPHOLD A: 13,8 m OPPHOLD A: 22,2 m2 GANG A: 5,6 m SOV A: 10,2 m SOV A: 7,0 m ENTRE A: 2,5 m W-I A: 3,3 m BAD A: 4,6 m TERRASSE A: 10,3 m2 BRA A: 39,7 m2 BAD A: 5,2 m OPPHOLD A: 21,7 m2 SOV A: 8,0 m ENTRE A: 2,6 m2 TERRASSE A: 9,2 m TERRASSE A: 9,0 m TERRASSE A: 10,5 m2 TERRASSE A: 10,5 m TERRASSE A: 10,3 m TERRASSE A: 10,3 m TERRASSE A: 10,3 m H01 1:200 ETASJE
MERKNADER:
1
Rev. Endr. Dato Beskrivelse C D 03 06 07 04.01.2023 11.01.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Husbyåsen BB2 ARKITEKT: PROSJEKT: PROSJEKTNR.: 20-0373 MERKNADER: Forbehold: Soverom: Leilighetstype: Antall: Vask Vask BALKONG A: 10,3 m2 BRA A: 58,8 m BRA A: 40,5 m2 BRA A: 64,8 m OPPHOLD A: 24,3 m OPPHOLD A: 22,5 m OPPHOLD A: 22,2 m GANG A: 5,9 m GANG A: 5,6 m SOV A: 6,4 m2 SOV A: 10,9 m SOV A: 8,0 m SOV A: 10,2 m2 SOV A: 7,0 m KOTT A: 1,6 m ENTRE A: 2,5 m2 ENTRE A: 2,5 m2 ENTRE A: 2,9 m W-I A: 3,3 m W-I A: 4,1 m BAD A: 5,2 m BAD A: 5,2 m2 BAD A: 4,6 m BRA A: 39,7 m BRA A: 58,8 m BAD A: 5,2 m OPPHOLD A: 21,7 m SOV A: 8,0 m2 ENTRE A: 2,6 m BAD A: 4,6 m2 OPPHOLD A: 13,9 m SOV A: 5,5 m GANG A: 8,2 m BRA A: 33,7 m BRA A: 33,9 m BAD A: 4,6 m GANG A: 8,2 m2 SOV A: 5,5 m OPPHOLD A: 13,8 m OPPHOLD A: 22,2 m2 GANG A: 5,6 m SOV A: 10,2 m SOV A: 7,0 m ENTRE A: 2,5 m W-I A: 3,3 m2 BAD A: 4,6 m BRA A: 39,7 m2 BAD A: 5,2 m2 OPPHOLD A: 21,7 m2 SOV A: 8,0 m ENTRE A: 2,6 m2 BALKONG A: 9,2 m BALKONG A: 9,0 m BALKONG A: 10,5 m BALKONG A: 10,5 m BALKONG A: 10,3 m BALKONG A: 10,3 m BALKONG A: 10,3 m H02 1:200
ETASJE 2
Rev. Endr. Dato Beskrivelse C D 03 06 07 04.01.2023 11.01.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Husbyåsen BB2 ARKITEKT: PROSJEKT: PROSJEKTNR.: 20-0373 MERKNADER: Soverom: Leilighetstype: Antall: Vask Vask Vask Vask Vask Vask Vask BALKONG A: 10,3 m BALKONG A: 10,3 m2 BALKONG A: 10,3 m2 BRA A: 39,7 m BRA A: 58,8 m BAD A: 5,2 m OPPHOLD A: 21,7 m SOV A: 8,0 m2 ENTRE A: 2,6 m BAD A: 4,6 m OPPHOLD A: 13,9 m SOV A: 5,5 m2 GANG A: 8,2 m BRA A: 33,7 m BRA A: 33,9 m BAD A: 4,6 m2 GANG A: 8,2 m2 SOV A: 5,5 m OPPHOLD A: 13,8 m OPPHOLD A: 22,2 m GANG A: 5,6 m2 SOV A: 10,2 m SOV A: 7,0 m ENTRE A: 2,5 m W-I A: 3,3 m2 BAD A: 4,6 m BRA A: 58,8 m BRA A: 40,5 m BRA A: 64,8 m2 OPPHOLD A: 24,3 m OPPHOLD A: 22,5 m OPPHOLD A: 22,2 m2 GANG A: 5,9 m GANG A: 5,6 m SOV A: 6,4 m SOV A: 10,9 m SOV A: 8,0 m SOV A: 10,2 m2 SOV A: 7,0 m KOTT A: 1,6 m ENTRE A: 2,5 m ENTRE A: 2,5 m ENTRE A: 2,9 m W-I A: 3,3 m W-I A: 4,1 m BAD A: 5,2 m BAD A: 5,2 m BAD A: 4,6 m BRA A: 39,7 m BAD A: 5,2 m2 OPPHOLD A: 21,7 m SOV A: 8,0 m ENTRE A: 2,6 m BALKONG A: 9,2 m BALKONG A: 9,0 m BALKONG A: 10,5 m2 BALKONG A: 10,5 m BALKONG A: 10,3 m H03 1:200 ETASJE
3
Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. C D 03 06 07 08 04.01.2023 11.01.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Større veranda BH0401 og BH0501 MLM MLM ARKITEKT: PROSJEKT: PROSJEKTNR.: MERKNADER: Soverom: Leilighetstype: Antall: Vask Vask Vask Vask Vask Vask Vask BALKONG A: 10,3 m2 BALKONG A: 10,3 m2 BALKONG A: 10,3 m2 BRA A: 70,0 m BAD A: 5,2 m OPPHOLD A: 26,3 m2 GANG A: 5,9 m2 SOV A: 6,9 m2 SOV A: 12,3 m W-I A: 3,8 m BOD A: 3,0 m2 ENTRE A: 2,5 m2 BRA A: 39,7 m2 BRA A: 58,8 m BAD A: 5,2 m OPPHOLD A: 21,7 m2 SOV A: 8,0 m ENTRE A: 2,6 m2 OPPHOLD A: 22,2 m GANG A: 5,6 m SOV A: 10,2 m2 SOV A: 7,0 m ENTRE A: 2,5 m2 W-I A: 3,3 m BAD A: 4,6 m2 BRA A: 58,8 m2 BRA A: 40,5 m BRA A: 64,8 m OPPHOLD A: 24,3 m OPPHOLD A: 22,5 m2 OPPHOLD A: 22,2 m GANG A: 5,9 m GANG A: 5,6 m2 SOV A: 6,4 m SOV A: 10,9 m SOV A: 8,0 m SOV A: 10,2 m SOV A: 7,0 m KOTT A: 1,6 m ENTRE A: 2,5 m ENTRE A: 2,5 m ENTRE A: 2,9 m2 W-I A: 3,3 m W-I A: 4,1 m BAD A: 5,2 m BAD A: 5,2 m BAD A: 4,6 m BRA A: 39,7 m BAD A: 5,2 m OPPHOLD A: 21,7 m SOV A: 8,0 m ENTRE A: 2,6 m BALKONG A: 10,3 m BALKONG A: 10,5 m BALKONG A: 10,5 m2 BALKONG A: 18,5 m2 H04 1:200
ETASJE 4

5

Rev. Endr. Dato Beskrivelse C D H 03 06 07 08 12 04.01.2023 11.01.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Større veranda BH0401 og BH0501 Oppdatert planer ARKITEKT: PROSJEKT: PROSJEKTNR.: MERKNADER: Soverom: Leilighetstype: Antall: BRA A: 58,8 m BRA A: 70,0 m2 BRA A: 82,4 m BAD A: 5,2 m BALKONG A: 10,3 m2 BALKONG A: 18,5 m BALKONG A: 21,4 m2 OPPHOLD A: 36,9 m GANG A: 6,5 m SOV A: 7,1 m SOV A: 10,6 m W-I A: 5,1 m2 VASK A: 3,7 m ENTRE A: 2,5 m2 OPPHOLD A: 22,3 m GANG A: 6,1 m SOV A: 10,1 m SOV A: 6,8 m ENTRE A: 2,5 m2 W-I A: 3,3 m2 BAD A: 4,6 m BAD A: 4,6 m OPPHOLD A: 25,8 m GANG A: 6,0 m2 SOV A: 6,6 m SOV A: 12,2 m2 W-I A: 4,7 m VASK A: 3,3 m ENTRE A: 2,6 m2 H05 1:200 ETASJE

Oppvarmet BRA: BYA:

BRA U01+H01+H02+H03+H04+H05+OA:

øydesystem :

PROSJEKT:

Husbyåsen BB2

TEGNINGEN VISER:

Fasader A-B

STATUS:

TILTAKSHAVER:

POSTNR:

PROSJEKTNR.:

TEGNING NR.:

MÅLESTOKK: 1:200

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

AV:

02.03.22

BYGGEFIRMA:

TEGNINGEN ER NORGESHUS AS. TEGNINGEN GJELDER

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

Husbyåsen BB2

TEGNINGEN

Fasader A-B

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

STATUS:
PROSJEKTNR.:
REV.
VISER:
NR.: INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 MOH: BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR: FORMAT: DATO: TEGNET AV: KONTROLLERT AV: POSTNR: POSTSTED: A3 MLM 02.03.22 RAa MÅLESTOKK: 1:200 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING. MERKNADER: U01+H01+H02+H03+H04+H05+OA: BRA: BYA: VOLUM: BRA TOTALT: S-ROM: %BYA: Forbehold Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt iht. NS3940. Tekniske forhold bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer mindre grad. Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med brystningshøyde mindre enn 0,8 m områder der det er angitt terrasser/uteplasser. Dette kan fravike fra perspektiver huskatalogen og det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører dette gjelder. Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven og glassbransjens anbefalinger. Prosjektering iht TEK 17 NB! Før bestilling av kapitalvarer som vindu, precut, takstoler etc. vil det være behov for en arbeidstegning slik at underlaget er gjennomprosjektert for best mulig sikkerhet forhold til riktige leveranser. Norgeshus AS kan ikke ta ansvar for evt. feil som kan oppstå hvis bestillinger blir gjort på et underlag som ikke er detaljprosjektert. UTM-32 NN2000 MUA K oordinatsystem : H øydesystem : D 68 moh Hulderveien Stjørdal 102/1008 2673,8+823,6+815,0+815,0+815,0+646,1+1470,7 m² m² 8059,2 m² m³ m² 22,2 % 75,0 m² 1271,8 m² 7506 Rev. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. A C D 12.09.2022 04.01.2023 11.01.2023 Fire blokker Nye balkonger og detaljert utomhusplan Fjernet spile og større veranda BH0401 og BH0501 MLM MLM MLM RAa JW JW Fasade Nord 1:200 Fasade Sør 1:200
Byggemelding 20-0373 ARK-2-3-01 TEGNING
Byggemelding 20-0373 ARK-2-3-02
MOH:
GNR/BNR:
BYGGEKOMMUNE:
FORMAT: DATO: TEGNET AV: KONTROLLERT
ADRESSE:
MLM
RAa
POSTSTED: A3
VOLUM:
TOTALT: P-ROM:
%BYA: UTM-32 NN2000 MUA
K
H
68
BRA
S-ROM:
:
oordinatsystem
moh Hulderveien Stjørdal 102/1008 2673,8+823,6+815,0+815,0+815,0+646,1+1470,7 m²
22,2
3672,1 m² 8059,2 m² m³ m² m²
% 75,0 m² 1271,8 m² 7506 Stjørdal
Rev. Dato Beskrivelse A C D 12.09.2022 04.01.2023 11.01.2023 Fire blokker Nye balkonger og detaljert utomhusplan Fjernet spile og større veranda BH0401 og BH0501
Fasade Øst A-B
1:200
Fasade Øst A-B 1:200 Fasade Vest A-B 1:200

Nils Borgar Husby Eiendomsmegler/Jurist

95 73 78 69

nbh@hem.no

Andreas Sandem Eiendomsmegler

47 82 04 82 as@hem.no

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.