Kadetten Nyhavna - Vedlegg

Page 1

KADETTEN NYHAVNA VEDLEGG

Komplett kjøperinformasjon ved kjøp av prosjektert bolig i prosjektet:

Øvre Nyhavna E3 Kadetten

Dato: 09.12.2022

INNEHOLDER DATERT

Deklarasjon 12.10.2021 Romskjema 12.10.2021

Leilighetstyper/planskisser Ikke datert Etasjeplan 29.10.2021 Fasadetegninger 27.10.2021

Arealoppgave Ikke datert Kartutsnitt med reguleringsbestemmelser Ikke datert Situasjonsplan 13.10.2021 Utomhusplan 01.07.2021

Kjøkkentegninger Flere datoer

Utkast vedtekter sameiet Øvre Nyhavna 5 20.01.2021 Vedtekter realsameiet Øvre Nyhavna 4 Parkering Ikke datert

Utkast budsjett sameiet Øvre Nyhavna 5 01.10.2021

Informasjonsskriv fra boligprodusentenes landsforbund November 2018

Informasjon fra Telia Ikke datert

Finansieringsbevis Ikke datert Kjøpetilbud Ikke datert

Deklarasjon Øvre Nyhavna

Øvre Nyhavna Btr 5 Beskrivelse/deklarasjon

1. Generelt

Øvre Nyhavna vil være et byomformingsprosjekt som ved ferdigstillelse vil inneholde ca 600 boliger. Området vil også inneholde omkring 1500 m2 næringsareal på gateplan. Planområdet avgrenses av Lade Allé i nord, veien Ladebekken i sør, Sigmunds vei og Jarleveien i øst og av Strandveien i vest.

Byggetrinn 5: består av 170 boligseksjoner i HUS E1, E2, E3, E4, E5 og E6, en(1) eller flere næringsseksjoner som også utgjør parkeringskjeller og felles utearealer som ligger på sameiets eiendom.

De fleste boligene vil være over 1 plan. Det vil også være leiligheter over 2 plan. Alle leiligheter vil ha en arealeffektiv planløsning, moderne arkitektonisk utrykk og funksjonelle løsninger. Prosjektet er tegnet av Voll Arkitekter ved Kine Tambs.

Boligene og fellesareal rundt byggene i byggetrinn 5 er organisert i eget boligsameie. Forslag til vedtekter og budsjett for sameiet Øvre Nyhavna 5 ligger vedlagt salgsoppgaven. Det er planlagt med ett eller flere boligsameier. Selger vil ta endelig stilling til dette før innflytting på første salgstrinn. Dette vil kunne påvirke både eierbrøk og felleskostnader for sameiene.

2. Fellesarealer

Det felles kjelleranlegget er i all hovedsak et garasjeanlegg men det skal også romme avdeling med sportsboder, nødvendig driftstekniske rom og gi adkomst/plass til heis- og trappeforbindelser til leilighetsbyggene. Leverandør av kabel-tv/data vil kunne ha eget rom (noderom)for sitt utstyr som leverandør skal ha tilgang til for nødvendig drift.

Fellesarealer utgjør også uteoppholdsarealer og felles takterrasser. Felles takterrasser inngår i de totale uteoppholdsarealene og skal være tilgjengelige for alle beboere innenfor planområdet BB-E

Det vil kunne plasseres nettstasjon fra nettleverandør utenfor tomten. Plassering kan bli endret av nettleverandør.

2.1. Parkering

Leiligheter som eier bruksrett til en parkeringsplass i kjeller vil fremkomme av prisliste. De leiligheter som ikke har bruksrett til parkering i kjeller vil få mulighet til å kjøpe slik bruksrett dersom det finnes ledige plasser. Det vil kunne forekomme

Øvre Nyhavna btr 5 12.10.2021

Btr 5

Deklarasjon Øvre Nyhavna

endringer på kjellerplanen da detaljprosjektering ikke er avsluttet. Usolgte plasser i P-kjeller vil eies av utbygger frem til disse er solgt.

Ansvar for drift og vedlikehold av parkeringsplasser vil være realsameiet «parkering».

2.2 Sportsboder i kjeller

Skillevegger i kjellerboder settes opp som tette vegger med liggende ubehandlet panel/kryssfiner en side eller tilsvarende. Fronter bygges som tett vegg (luftespalte i topp) med tett dør. Det vil være åpning mellom vegger og tak. Lys i bodanlegg vil være over en fellesbryter. Låssystem vil være systemnøkler som til bolig. Det vil være en stikk-kontakt i fellesgang i bodareal for renhold.

2.3 Trapperom, utvendige trapper og svalganger.

Innvendige hovedtrapper leveres i betong med flislagt overflate. Gulv i hovedinngangsparti og adkomstsoner leveres med flislagt overflate. Trapperom leveres malt. Trapperom vil være utstyrt med låsbare stål/alu-dører. Det vil leveres porttelefon med to-veis kommunikasjon.

Innvendige gangsoner vil leveres som betongkonstruksjon med flislagt overflate. Vegger og himlinger leveres malt evt med systemhimling. Rekkverk leveres i stål/alu etter arkitektens anvisninger.

2.4 Heis

Byggetrinn 5 leveres med en (1) heis pr bygg, en i hvert hoved trapperom. Heis leveres i lukket heissjakt. Heiskupe er ferdig overflatebehandlet fra leverandør. Heis går ned til kjeller i alle bygg.

3. Kort ytelsesbeskrivelse av bygning

Det vises til vedlagte tegninger for boligene og utomhusarealer. Boligene blir oppført iht. bestemmelsene i Plan og Bygningsloven og Teknisk forskrift 2017.

Boligene vil være oppført med et bæresystem av stål/betong.

3.1. Yttervegger

Yttervegger over terreng leveres som isolerte vegger med pussfasader/skjermtegl og panel. Alle fasader vil måtte påregnes vedlikeholdt av sameiet fra 1-3 år fra innflytting. Evt. panel som ikke er beiset/malt etter montasje må således behandles innen 3 år for ikke å forringes. Kjeller/ringmur under terreng utføres i betong, med utvendig isolasjon. Utvendig kles kjellervegger med plater eller panel der disse er synlige mot fellesareal.

3.2. Vinduer og ytterdører

Øvre Nyhavna btr 5 12.10.2021

Btr
5

Deklarasjon Øvre Nyhavna

Vinduer leveres som trevindu hvitmalte på innsiden og utvendig med alukledning ferdig overflatebehandlet fra fabrikk, med 2-lags energiglass eller bedre. Vindussmyg og omramming leveres i gips/ mdf-materiale eller likeverdig. Dører til terrasser leveres i samme kvalitet og utførelse som vinduer. Ytterdør leveres med farge angitt fra arkitekt. Dørvrider leveres forkrommet.

3.3. Vegger

Bærende vegger mellom leiligheter utføres i betong/tre. Innvendige lettvegger leveres med gipsplatekledning og isolasjon. Vegger rundt baderom og kjøkken forsterkes om nødvendig for oppsetting av veggfliser og/eller kjøkkeninnredning.

På kjøkken leveres det gips på veggen mellom overskap og underskap.

Nødvendige vertikale og horisontale sjakter for føring av tekniske anlegg er delvis påført salgstegninger. Detaljprosjektering vil kunne endre plassering og størrelse på sjakter i boligen.

3.4. Innvendige dører

Dører innvendig i boligen leveres som glatte hvite. Dørvridere, låseskilt og skyvedørsbeslag (kopp) leveres forkrommet. Foringer og omramming leveres i tre/mdf-materiale.

3.5. Gulv, etasjeskiller

Gulv på grunn utføres i betong for bodareal. Øvrige gulv i p-kjeller leveres i asfalt/belegningsstein/betong.

Etasjeskillere leveres som en betong konstruksjon. Synlig v-fug mellom dekke (tak) elementer kan forekomme i hver element skjøt.

Nedsenkede partier pga. tekniske føringer vil være nedforet med gips. Dette gjelder minimum på bod/bad/vaskerom/gang. Innkassing/nedforing av føringsveier og bærende konstruksjoner må påregnes i øvrige rom.

3.6. Tak

Takkonstruksjoner utføres i tre/betong, med isolasjon og membrantekking. Taknedløp føres innvendig i sjakt. Avrenning fra takterrasse og balkonger kan legges i utvendig taknedløp.

3.7. Innredning

Kjøkkeninnredning: leveres fra HTH iht. vedlagte spesifikasjon.

Baderomsinnredning: leveres sammen med prefabrikkert baderom.

Garderobeskap: Alle skraverte skap og garderober er ment som illustrasjoner og leveres ikke.

3.8. Baderom

Øvre Nyhavna btr 5 12.10.2021

Btr 5

Deklarasjon Øvre Nyhavna

Det leveres vegghengt toaletter i hvitt porselen, lokk og sete i mykplast. Det leveres en servant per bad eller iht til tegning med ettgreps blandebatteri i krom utførelse.

Det leveres fliser av normal god kvalitet på baderom med format som angitt på romskjema. Dusjnisje leveres i herdet glass av type som angitt på romskjema med dusjvegger. Himling på bad/vaskerom leveres som folierte stålplater eller sparklet og malt.

Våtrommene vil kunne produseres som en enhet på fabrikk, dette vil gi noen begrensninger f.eks. i forhold til typer av flis og format på flis som kan velges som evt. tilvalg. Fristene for tilvalg vil være korte med tanke på leveringstid av baderomsenhetene.

3.9.

Balkonger og terrasser

Gulv på balkonger leveres med flis som angitt i romskjema. Rekkverk/håndløper på terrasse leveres i stål/glass. Balkonger vil kunne ha søyler i fremkant for å bære vekten av disse, disse er ikke inntegnet på illustrasjoner og fasadetegninger på dette stadiet av prosjektet.

Rekkverk på balkonger vil ha tette felter og spiler som et estetisk element, arkitekt vil i detaljprosjekteringen plassere disse. Dette vil avvike fra illustrasjoner og fasadetegninger som foreligger.

Skillevegger mellom balkonger har overflater av plater, panel eller spiler. Illustrasjoner og modell viser ikke disse skilleveggene.

3.10.

Overflater

Veggflater i beboelsesrom leveres sparklet og malt. Alle malte vegger helsparkles. Veggfarge NCS 0500-N. Vegger på våtrom leveres med fliser.

Himling i boligen leveres sparklet og malt. Takfarge hvit NCS 0500-N.

Gulv i beboelsesrom leveres med 13mm eikeparkett fra anerkjent fabrikat. Det leveres gulvlist i alle rom som leveres med parkett. Gulv på våtrom leveres med fliser som beskrevet i romskjema.

4. Sanitærinstallasjoner og VVS

4.1.

Generelt

Som spillvannsledninger legges PVC-rør i grunnen eller som soil-rør i sjakter der dette kreves pga lyd- og brannkrav. Vannledninger legges skjult i lettvegger/himling eller som ”rør i rør system”.

Boligene er tilkoblet Statkraft Varme. Det vil være en måler for fjernvarme i hver leilighet. Sameiet vil ha eget abonnement hvor forbruk av varmvann fordeles på sameierne etter estimert forbruk. Ved avlesning hos de enkelte sameierne vil sameiet kunne etterskuddsvis estimere reelt forbruk. På tappevann vil det være

Øvre Nyhavna btr 5 12.10.2021

Btr 5

Deklarasjon Øvre Nyhavna

leveranse av varmtvann fra sentral i kjeller, det må påregnes noe lengre responstid på varmt vann til tappepunkter enn man har med normal varmtvannsbereder i boligen.

Det monteres 1 stk. utekran i forbindelse med inngang til hver blokk.

Boligene vil bli sprinklet og det vil være synlige sprinklerhoder i himling eller på vegg.

4.2. Boenheter

Generell leveranse:

• Stoppekran og innfelt koblingsskap for rør i rør system.

• Sluk på gulv i våtrom.

• Varmtvann sentralt anlegg

• Vegghengt klosett med mykplast sete og lokk på alle bad.

• Innfelte vask på bad med ettgreps batteri.

• Termostat dusjbatteri med vegghengt hånddusj til dusjnisjer.

• Ettgreps kjøkkenbatteri.

• Opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk.

• Vannsensor i kjøkkenskap

• Synlige sprinklerhoder i himling/vegg

Varmeanlegg:

• Det totale varmebehovet i boligen dekkes ved vannbåren varme i gulv fordelt på entré, stue/kjøkken og bad/vaskerom.

• Soverom leveres uten varmekilde

• Det leveres vannbåren gulvvarme i baderom med termostat

• Kjeller er dimensjonert for å være frostfri.

• Det vil være installert målere i hver boenhet som muliggjør avlesning av forbruk av fjernvarme. Sameiet må organisere dette selv med en a konto betaling pr. mnd. og avregning basert på faktisk forbruk.

5. Ventilasjon

Alle boenheter leveres med balansert ventilasjon med roterende varmeveksler med forskriftsmessig virkningsgrad. Generelt vil ventilasjonsaggregater plasseres i overskap på kjøkken i mindre leiligheter eller på bod/walk-in-closet i større leiligheter. Ventilasjonsaggregat kan også plasseres i himling dersom selger finner dette formålstjenelig. Plassering av ventilasjonsaggregat vil kunne endres som følge av detaljprosjekteringen i prosjektet.

6. Elektroinstallasjoner

6.1 Generelt

Øvre Nyhavna btr 5 12.10.2021

Btr 5

Deklarasjon Øvre Nyhavna

Anlegget leveres som vanlig skjult anlegg med innfelt materiell der det bygningsteknisk er naturlig. Åpne føringer må kunne påregnes dersom det er tekniske grunner for dette. Det monteres utvendig belysning ved inngangsparti tilkoblet fellesanlegget over fotocelle.

Til husene fremføres fibernett for levering av TV tjenester og internett aksess. Det leveres ”fiber hussentral” med egen trådløs ruter, samt to stk uttak for kabel-tv og data, i alle boliger på 60 kvm eller over – en på stue og en på hoved soverom (boliger under 60 kvm vil ha ett stk. uttak, kun på stue). Leverandør har forpliktet å ta kr 0 i tilknytningsgebyr mot en bindingstid på 5 år for sameiet. I bindingstiden vil det være gjeldende sameiepriser for kabel-tv og internett huseier må betale gjennom fellesutgifter. Utgifter til dette er gitt i prisliste. Leverandør av fiber/kabeltv vil etablere et eget node skap i kjeller som de må ha tilgang til gjennom en tinglyst avtale på sameiets eiendom.

6.2. Fordelingsanlegg

Hovedfordeling med målere plasseres i fordelingsskap i kjeller/korridor/svalgang. Det leveres 1 stk fordelingstavle med jordfeilbryter og automatsikringer innfelt i vegg. Det leveres ikke trekkerør for telefon, dette må løses via tv/internett leverandør.

Alle stikkontakter bortsett fra for komfyr, kjøleskap, takpunkter, bad og oppvaskmaskin leveres doble.

Det vil bli satt av stikk på vegg for takbelysning i alle soverom. Det leveres enkle lamper i boder/walk-in-closet. Det vil være mulig å supplere med flere el.punkter gjennom kundetilvalg, de som er medtatt i leveransen kan ikke fjernes eller flyttes.

Kjøkken

Som standard leveres belysning under overskap i kjøkkeninnredningen iht. beskrivelse fra kjøkkenleverandør. Spotter under overskap kan bestilles som kundetilvalg. Komfyrvakt leveres i fbm. platetopp.

Bad

På badene leveres lys i fbm. med baderomsinnredningen/speil. I tillegg inngår innfelte downlight i tak på bad, med dimmer.

Gang/entre

Det leveres innfelte downlight i tak, med dimmer.

6.3. Varmeutstyr

Elektrisk varmeutstyr leveres ikke.

7. Andre installasjoner

Det leveres røykvarsler og slukningsutstyr i tråd med myndighetenes krav.

Øvre Nyhavna btr 5 12.10.2021

Btr 5

Deklarasjon Øvre Nyhavna

Det medfølger 3 nøkkelsett til ytterdør/boder og postkasse.

Avfallssug : Sentral for avfallssuganlegg er plassert på Lilleby. Nedkastpunkt for boligene er plassert sentralt i området innenfor normal gangavstand. Dersom avfallssuganlegget ikke er ferdigstilt til innflytting vil det bli etablert provisoriske løsninger.

8. Utomhusarbeider

Tomten skal opparbeides av selger som vist på utomhustegninger. Justeringer og endringer av utomhusløsninger må påregnes gjennom detaljprosjektering.

Det gjøres oppmerksom på at deler av utomhusarealene kan ha en senere ferdigstillelse på grunn av tidspunkt for salg og avtale om overtagelse. Dette vil ikke være å oppfatte som en mangel ved overtakelse.

Lekeplasser og fellesareal betegnet f UT-E på reguleringsplan skal opparbeides av selger. Dette skal eies og driftes av sameiet/velforeningen innenfor området. Ved organisering med en velforening vil det være pliktig medlemskap.

9. Tilvalg

Kjøper vil få mulighet til å gjøre tilvalg innenfor en tilvalgsmeny som inneholder de alternativer man vil kunne velge blant samt priskonsekvens for disse. Tilvalgs prosessen er planlagt gjennomført på internett. Tillegg/tilvalg avtales særskilt mellom kjøper og selger/entreprenør. Prosjektet er basert på serieproduksjon og det kan ikke påregnes endringer utover tilvalgsmenyen for prosjektet. Dersom man ønsker å bestille tilvalg må en signert bestilling være selger i hende innen de tidsfrister som er gjeldende for prosjektet. Dersom signert avtale ikke er selger i hende innen tidsfrister vil boligen utføres som standard etter kontrakten. Tilvalgsmenyen vil inneholde produkter slik at man kan utforme boligen etter egen smak på følgende punkter:

a) Parkett.

b) Fliser iht leverandørens utvalg.

c) Farger på innervegger.

d) Kjøkken- og baderoms fronter samt utvalg av benkeplater.

e) Armatur på kjøkken og våtrom.

f ) Hvitevarer

10. Oppstart/ferdigstillelse

Det er forventet byggestart så snart selgers forbehold for igangsetting er avklart. Det kan være separat byggestart for alle hus og p-kjeller. Byggetid beregnes ut ifra byggestart på de respektive bygg. Det er stipulert en total byggetid på 24 måneder etter at selgers forbehold er frafalt. Dersom det oppstår forsinkelser, skal dette beregnes etter 25 måneder fra sletting av selgers forbehold.

Øvre Nyhavna btr 5 12.10.2021

Btr 5

Deklarasjon Øvre Nyhavna

Kjøper er forpliktet til å overta boligen på det tidspunkt den er ferdigstilt. Endelig overtakelse vil bli varslet med 2 ukers skriftlig varsel. Overtakelse kan ikke finne sted før fullt oppgjør inkludert alle omkostninger og tilleggsavtaler bestilt via utbygger er innbetalt til megler. Det samme gjelder så fremt midlertidig brukstillatelse ikke foreligger. Det gjøres oppmerksom på at overtakelse av boligen ikke kan nektes av kjøper selv om utomhusarealer og eventuelt ytre kledning m.m. ikke er ferdigstilt. Forutsetningen er imidlertid at kommunen har utstedt midlertidig brukstillatelse for boligen. Uferdig arbeid anmerkes i overtakelses-protokollen på overtakelsesbefaringen. Alle boliger overtas i ryddig og rengjort stand (byggvask).

11. Forbehold

Selger tar følgende forbehold med tanke på igangsetting av prosjektet:

- Tilstrekkelig salg (80 % av salgsverdien målt i kroner)

- Igangsettingstillatelse gitt fra Plan og bygningsetaten, Trondheim kommune

Disse forbeholdene skal være avklart senest 31.05 2022 for hus E5/E6 og senest 30.09.2022 for hus E3/E4, og 31.12.2022 E1/E2. Selger kan selv velge å igangsette bygging på et lavere forhåndssalg. Hvis forbehold om igangsetting blir gjort gjeldende, har selger intet ansvar overfor kjøper, og begge parter er i sin helhet fri sine forpliktelser etter kontrakten

Det tas følgende forbehold med tanke på gjennomføring av prosjektet:

- Det kan bli endringer som følge av prosjektering, videre bearbeiding og detaljering av prosjektet ved arkitekt og rådgivere.

- Det kan bli endringer som følge av krav fra offentlige instanser

- Selger kan inngå bindende avtaler på vegne av sameiet for å forestå driften av sameiet første driftsåret. Det vil være mulig for sameiet etter at det er stiftet å tre ut av disse avtalene på normale vilkår.

- Selgeren forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer.

- Selger forbeholder seg retten til å bestemme material- og fargevalg på bygningsfasader og innvendige og utvendige fellesarealer.

- Det tas forbehold om at salgsoppgave del 1 med oversikt over leilighetstyper ikke viser den enkelte leilighet. Den enkelte leilighet er vist i etasjeplaner for det enkelte huset. Der det er avvik mellom leilighetstype og etasjeplaner er det etasjeplaner som gjelder.

12. Eierforhold

Prosjektet vil bli solgt som seksjonssameie hvor utkast til vedtekter og budsjett ligger vedlagt salgsmaterialet. Antall seksjoner vil kunne endres.

Øvre Nyhavna btr 5 12.10.2021

Btr 5

Deklarasjon Øvre Nyhavna

Parkeringskjeller er planlagt lagt i egen næringsseksjon hvor denne eies av de som har kjøpt rett til parkering. Alle øvrige beboere i sameiet har tinglyste rettigheter til adkomst og gjennomgang for å komme seg til boder og sykkelparkering. Realsameiet Øvre Nyhavna Parkering 4-5 vil stå som eier av denne seksjonen, og stå ansvarlig for drift og vedlikehold av denne. Parkeringsplasser kan selges til øvrige beboere innenfor reguleringsplanen Øvre Nyhavna.

Dersom Trondheim kommune/kartverket ikke godkjenner slik organisering av parkeringskjeller vil denne organiseringen endres.

13. Betalingsplan

Hele kjøpesummen inklusive bestilte tilvalg innbetales før overtakelse.

Øvre Nyhavna btr 5 12.10.2021

Btr
5

***: Flisformat på baderomsgulv vil kunne endres.

**: S prinklerhoder i tak (ev n t . vegg) på alle rom.

*: I tillegg leveres stikk i leiligheten iht . gjeldende NEK 400

EVT TAKTERRASSE

Trykkimpregnert tre dekke/tremmer Vegger behandlet

BALKONG /MARK TERRASSER

Vegger behandlet

Flis 30 x 30 cm

Vannutkaster på vegg Lysarmatur Utv.stikk

Lysarmatur Utv.stikk

/

BOD

EVENTUELT WALKINCLO SET

Gulv: Eikeparkett Vegger: Sparklet og malt

Himling: Sparklet og malt

cm Liggende format

Vegger: Flis, hvit matt 30 x 60

Styring av gulvvarme

Vannbåren gulvvarme

på vegg.

sanitær og varme .

bryter. Strømskap og tv/dataskap

Lampe i tak med egen

EVENTUELT VASKEROM

Gulv: Flis, grafitt 30 x 60 cm

sparklet og malt gips.

Himling: Folierte stålplater eller

Opplegg for vaskemaskin Vaskekum med tappekran. Inspeksjonsluke r for

WC

leiligheter under.

Luftesjakter fra

Eventuelt v entilasjonsaggregat på vegg eller i himling

vaskemaskin

Stikk for tørketrommel og

med egen bryter.

Opplegg til lampepunkt i tak

Vegger: Flis, hvit matt 30 x 60

Styring av gulvvarme

Gulv: Flis, grafitt 30 x 60 cm

sanitær og varme. Vannbåren gulvvarme

Evt Inspeksjonsluker for

sparklet og malt

Himling: Folierte stålplater eller

WC –vegghengt

cm Vask Blandebatteriettgreps.

Downlights i tak med hvit

Øvre Nyhavna 4 og 5 AS

vegg .

ring . Speil med lys, stikk på

Side 2 av 2 Romskjema btr 5 12
.202 1
.10
N BRA: S-rom: Leilighet: Øvre Nyhavna Byggetrinn 5 Målestokk:1:100 (A4) Salgstegning LTU 41 P-rom: E5 LTU 41 Plassering leilighetstype E1 E2 E3 E4 E5 0 etg Størrelse og plassering til vindu og balkonger variere noe ut i fra hvilket bygg og etasje leiligheten er plassert E6 E6 E1 E2 E3 E4 U etg 1 etg 2 etg 3 etg 4 etg 5 etg 6 etg 7 etg VM 1.etasje LTU 41 Gang Bod/gard Kjøkken stue Sov Terrasse 11,5 m2 Bad 18,0 m2 8,5 m2 2,5 m2 3,5 m2 41 0 m2 4 5 m2 LTU 41: E3-1-02 E3-2-03 E3-3-03 E3-4-03 BRA: areal innenfor leilighetens yttervegg S-rom: gang, bad, soverom, kjøkken/stue 41,0 m2 36,5 m2 P-rom: 4,5 m2 bod/garderobe 1 1 1 1
N BRA: S-rom: Leilighet: Øvre Nyhavna Byggetrinn 5 Målestokk:1:100 (A4) Salgstegning LTU 41s P-rom: E5 LTU 41s Plassering leilighetstype E1 E2 E3 E4 E5 0 etg Størrelse og plassering til vindu og balkonger variere noe ut i fra hvilket bygg og etasje leiligheten er plassert E6 E6 E1 E2 E3 E4 U etg 1 etg 2 etg 3 etg 4 etg 5 etg 6 etg 7 etg VM LTU 41s Gang Bod/gard Kjøkken stue Sov Balkong 8,0 m2 Bad 18,0 m2 8,5 m2 2,5 m2 3,5 m2 41,0 m2 4 5 m2 LTU 41s: E3-1-03 BRA: areal innenfor leilighetens yttervegg S-rom: gang, bad, soverom, kjøkken/stue 41,0 m2 36,5 m2 P-rom: 4,5 m2 bod/garderobe 1
N BRA: S-rom: Leilighet: Øvre Nyhavna Byggetrinn 5 Målestokk:1:100 (A4) Salgstegning LTU 44 P-rom: E5 LTU 44 Plassering leilighetstype E1 E2 E3 E4 E5 0 etg Størrelse og plassering til vindu og balkonger variere noe ut i fra hvilket bygg og etasje leiligheten er plassert E6 E6 E1 E2 E3 E4 U etg 1 etg 2 etg 3 etg 4 etg 5 etg 6 etg 7 etg VM LTU 44 Sov Sov Stue/kjøkken Gang Sov Bod Bad Balkong 13 0 m2 44 5 m2 6,5 m2 3,7 m2 4,0 m2 17 5 m2 8,5 m2 4,0 m2 11 0 m2 LTU 44: BRA: areal innenfor leilighetens yttervegg S-rom: gang, bad, soverom, kjøkken/stue 44,5 m2 44,5 m2 P-rom: E3-2-01 E3-3-01 E3-4-01 1 1 1
N BRA: S-rom: Leilighet: Øvre Nyhavna Byggetrinn 5 Målestokk:1:100 (A4) Salgstegning LTU 44-3s P-rom: E5 LTU 44-3s Plassering leilighetstype E1 E2 E3 E4 E5 0 etg Størrelse og plassering til vindu og balkonger variere noe ut i fra hvilket bygg og etasje leiligheten er plassert E6 E6 E1 E2 E3 E4 U etg 1 etg 2 etg 3 etg 4 etg 5 etg 6 etg 7 etg 44,5 m2 VM Balkong 7,5 m2 Sov WIC Gang LTU 44-3s Sov Sov Stue/kjøkken Gang Bad 4,0 m2 12 0 m2 8 5 m2 17,5 m2 6,5 m2 4,0 m2 4,0 m2 LTU 44-3s: BRA: areal innenfor leilighetens yttervegg S-rom: gang, bad, soverom, kjøkken/stue 44,5 m2 44,5 m2 P-rom: E3-2-06 E3-3-06 E3-4-06 1 1 1
N BRA: S-rom: Leilighet: Øvre Nyhavna Byggetrinn 5 Målestokk:1:100 (A4) Salgstegning LTU 53-3s P-rom: E5 LTU 53-3s Plassering leilighetstype E1 E2 E3 E4 E5 0 etg Størrelse og plassering til vindu og balkonger variere noe ut i fra hvilket bygg og etasje leiligheten er plassert E6 E6 E1 E2 E3 E4 U etg 1 etg 2 etg 3 etg 4 etg 5 etg 6 etg 7 etg VM 2.etasje LTU 53-3s Gang Kjøkken/ stue Sov Sov Bod Balkong 8 5 m2 Bad 6 5 m2 24 0 m2 8 5 m2 2 0 m2 3,5 m2 4 5 m2 53,5 m2 LTU 53-3s: E3-2-04 E3-3-04 E3-4-04 1 1 1 BRA: areal innenfor leilighetens yttervegg S-rom: gang, bad, soverom, kjøkken/stue 53,5 m2 51,0 m2 P-rom: 2,5 m2 Bod
N BRA: S-rom: Leilighet: Øvre Nyhavna Byggetrinn 5 Målestokk:1:100 (A4) Salgstegning LTU 64-3 P-rom: E5 LTU 64-3 Plassering leilighetstype E1 E2 E3 E4 E5 0 etg Størrelse og plassering til vindu og balkonger variere noe ut i fra hvilket bygg og etasje leiligheten er plassert E6 E6 E1 E2 E3 E4 U etg 1 etg 2 etg 3 etg 4 etg 5 etg 6 etg 7 etg VM VM Sov LTU 64-3 Sov Stue/ kjøkken WIC Gang Sov Bad Terrasse 13,2 m2 Bad Gang 11,8 m2 8,5 m2 4 5 m2 7,5 m2 26 0 m2 4,5 m2 5,0 m2 4,0 m2 11,5 m2 64,0 m2 LTU 64-3: E3-1-04 1 BRA: areal innenfor leilighetens yttervegg S-rom: gang, bad, soverom, kjøkken/stue 64,0 m2 59,5 m2 P-rom: 4,5 m2 bod
N BRA: S-rom: Leilighet: Øvre Nyhavna Byggetrinn 5 Målestokk:1:100 (A4) Salgstegning LTU 64-4 P-rom: E5 LTU 64-4 Plassering leilighetstype E1 E2 E3 E4 E5 0 etg Størrelse og plassering til vindu og balkonger variere noe ut i fra hvilket bygg og etasje leiligheten er plassert E6 E6 E1 E2 E3 E4 U etg 1 etg 2 etg 3 etg 4 etg 5 etg 6 etg 7 etg VM VM LTU 64-4 Sov Stue kjøkken WIC Gang Sov Sov Gang Bad Balkong 13 5 m2 Bad 7,5 m2 26 0 m2 4,5 m2 5,0 m2 4,0 m2 12,0 m2 64,0 m2 8,5 m2 4 5 m2 4 0 m2 LTU 64-4: E3-2-05 E3-3-05 E3-4-05 1 1 1 BRA: areal innenfor leilighetens yttervegg S-rom: gang, bad, soverom, kjøkken/stue 64,0 m2 59,5 m2 P-rom: 4,5 m2 bod
N BRA: S-rom: Leilighet: Øvre Nyhavna Byggetrinn 5 Målestokk:1:100 (A4) Salgstegning LTU 64-5 P-rom: E5 LTU 64-5 Plassering leilighetstype E1 E2 E3 E4 E5 0 etg Størrelse og plassering til vindu og balkonger variere noe ut i fra hvilket bygg og etasje leiligheten er plassert E6 E6 E1 E2 E3 E4 U etg 1 etg 2 etg 3 etg 4 etg 5 etg 6 etg 7 etg VM VM Gang LTU 64-5 Sov Stue/ kjøkken WIC Gang Sov Bad Balkong 13,0 m2 Bad 3 7 m2 8,5 m2 4,5 m2 7,5 m2 26 0 m2 4,5 m2 5,0 m2 4,0 m2 11,5 m2 64,0 m2 LTU 64-5: E3-1-02 E3-2-02 E3-3-02 E3-4-02 1 1 1 1 BRA: areal innenfor leilighetens yttervegg S-rom: gang, bad, soverom, kjøkken/stue 64,5 m2 59,5 m2 P-rom: 5,0 m2 bod
gnr / bnr : Adresse : Kommunenr : 5001 Tiltakets art : Tiltakshaver : NYHAVNA ØVRE AS Prosjektnr : Prosjektnavn : 20 200 17 Øvre Nyhavna Tegningsnr : Tegningstittel : Fase : A 7131 1 : 100 E 3 SalgstegningEtasje 1 Tegnet av : Skala : Dato : SalgstegningBTR 5 ACT / MGU Rev .: Saksbehandler : ACT 29 10 2021 Boligbebyggelse med næring Ladebekken 11 og 15 414 / 3 10 , 388 VM VM VM VM E 310 1 E 310 2 E 310 3 E 310 4 LTU 41 Gang Bod gard Kjøkken stue Sov LTU 41 s Gang Bod gard Kjøkken stue Sov LTU 643 Sov Stue kjøkken WIC Gang Sov LTU 645 Sov Stue kjøkken WIC Gang Sov Bad Bad Terrasse 13 2 m 2 Terrasse ,11 5 m 2 Terrasse 13 0 m 2 Terrasse 12 5 m 2 Bad Bad Gang 12 0 m Gang 12 3 m E 3 Bod stor 7 3 m E 3 Bod stor 5 2 m E 3 Bod stor 6 2 m E 3 Bod stor 5 2 m 2 E 3 Bod stor 7 2 m 2 E3 Bod stor 7 4 m2 E 3 Bod stor 5 1 m 2 E 3 Bod stor 6 0 m 2 E 3 Bod stor 5 1 m 2 E 3 Bod stor 7 0 m E3 Bod stor 6 1 m2 18 0 m 2 8 , 5 m 2 2 5 m 3 , 5 m 2 41 0 m 2 4 5 m 2 18 0 m 2 8 , 5 m 2 2 5 m 2 3 , 5 m 2 41 0 m 2 4 5 m 2 7 5 m 26 , 0 m 2 4 5 m 2 5 , 0 m 2 4 , 0 m 2 11 5 m 64 0 m 2 7 , 5 m 2 26 , 0 m 2 4 5 m 2 5 0 m 4 , 0 m 2 11 5 m 2 64 , 0 m 2 E 3
gnr / bnr : Adresse : Kommunenr : 5001 Tiltakets art : Tiltakshaver : NYHAVNA ØVRE AS Prosjektnr : Prosjektnavn : 20 200 17 Øvre Nyhavna Tegningsnr : Tegningstittel : Fase : A 7132 1 : 100 E 3 SalgstegningEtasje 2 Tegnet av : Skala : Dato : SalgstegningBTR 5 ACT / MGU Rev .: Saksbehandler : ACT 29 10 2021 Boligbebyggelse med næring Ladebekken 11 og 15 414 / 3 10 , 388 44 , 5 m 2 VM VM VM VM VM VM E 320 1 E 320 2 E 320 3 E 320 4 E 320 5 E 320 6 LTU 44 Sov Sov Stue kjøkken Gang LTU 41 Gang Bod gard Kjøkken stue Sov LTU 644 Sov Stue kjøkken WIC Gang Sov LTU 533 s Gang Kjøkken stue Sov Sov Bod Bad LTU 443 s Sov Sov Stue kjøkken Gang Bad LTU 645 Sov Stue kjøkken WIC Gang Sov Bad Bad Balkong 13 0 m 2 Balkong 13 , 0 m 2 Balkong 8 5 m 2 Balkong 13 , 5 m 2 Balkong 7 5 m Balkong 10 5 m 2 Bad Bad 44 5 m 2 6 5 m 2 3 7 m 4 , 0 m 2 17 5 m 2 8 5 m 2 18 0 m 2 8 , 5 m 2 2 5 m 2 3 , 5 m 2 41 0 m 2 4 5 m 2 7 5 m 26 0 m 4 5 m 2 5 , 0 m 2 4 , 0 m 2 12 , 0 m 2 64 , 0 m 2 6 5 m 24 0 m 8 5 m 2 0 m 2 3 , 5 m 2 4 5 m 2 53 5 m 8 5 m 17 5 m 2 6 5 m 2 4 0 m 2 4 , 0 m 2 7 , 5 m 2 26 , 0 m 2 4 5 m 2 5 0 m 2 4 , 0 m 11 5 m 2 64 , 0 m 2 E 3
gnr / bnr : Adresse : Kommunenr : 5001 Tiltakets art : Tiltakshaver : NYHAVNA ØVRE AS Prosjektnr : Prosjektnavn : 20 200 17 Øvre Nyhavna Tegningsnr : Tegningstittel : Fase : A 7133 1 : 100 E 3 SalgstegningEtasje 3 Tegnet av : Skala : Dato : SalgstegningBTR 5 ACT / MGU Rev .: Saksbehandler : ACT 29 10 2021 Boligbebyggelse med næring Ladebekken 11 og 15 414 / 3 10 , 388 44 , 5 m 2 VM VM VM VM VM VM E 3301 E 3302 E 3303 E 3304 E 3305 E 3306 LTU 44 Sov Sov Stue kjøkken Gang LTU 41 Gang Bod gard Kjøkken stue Sov LTU 644 Sov Stue kjøkken WIC Gang Sov LTU 533 s Gang Kjøkken stue Sov Sov Bod Bad LTU 443 s Sov Sov Stue kjøkken Gang Bad LTU 645 Sov Stue kjøkken WIC Gang Sov Bad Bad Balkong 13 0 m 2 Balkong 8 0 m Balkong 8 5 m 2 Balkong 13 , 5 m 2 Balkong 7 5 m Balkong 10 5 m 2 Bad Bad 44 5 m 2 6 5 m 2 3 7 m 4 , 0 m 2 17 5 m 2 8 5 m 2 18 0 m 2 8 , 5 m 2 2 5 m 2 3 , 5 m 2 41 0 m 2 4 5 m 2 7 5 m 26 0 m 4 5 m 2 5 , 0 m 2 4 , 0 m 2 12 , 0 m 2 64 , 0 m 2 6 5 m 24 0 m 8 5 m 2 0 m 2 3 , 5 m 2 4 5 m 2 53 5 m 8 5 m 17 5 m 2 6 5 m 2 4 0 m 2 4 , 0 m 2 7 , 5 m 2 26 , 0 m 2 4 5 m 2 5 0 m 2 4 , 0 m 11 5 m 2 64 , 0 m 2 E 3
gnr / bnr : Adresse : Kommunenr : 5001 Tiltakets art : Tiltakshaver : NYHAVNA ØVRE AS Prosjektnr : Prosjektnavn : 20 200 17 Øvre Nyhavna Tegningsnr : Tegningstittel : Fase : A 7134 1 : 100 E 3 SalgstegningEtasje 4 Tegnet av : Skala : Dato : SalgstegningBTR 5 ACT / MGU Rev .: Saksbehandler : ACT 29 10 2021 Boligbebyggelse med næring Ladebekken 11 og 15 414 / 3 10 , 388 44 , 5 m 2 VM VM VM VM VM VM E 3401 E 3402 E 3403 E 3404 E 3405 E 3406 LTU 44 Sov Sov Stue kjøkken Gang LTU 41 Gang Bod gard Kjøkken stue Sov LTU 644 Sov Stue kjøkken WIC Gang Sov LTU 533 s Gang Kjøkken stue Sov Sov Bod Bad LTU 443 s Sov Sov Stue kjøkken Gang Bad LTU 645 Sov Stue kjøkken WIC Gang Sov Bad Bad Balkong 13 0 m 2 Balkong 8 0 m Balkong 15 , 5 m 2 Balkong 13 , 5 m 2 Balkong 7 5 m Balkong 10 5 m 2 Bad Bad 44 5 m 2 6 5 m 2 3 7 m 4 , 0 m 2 17 5 m 2 8 5 m 2 18 0 m 2 8 , 5 m 2 2 5 m 2 3 , 5 m 2 41 0 m 2 4 5 m 2 7 5 m 26 0 m 4 5 m 2 5 , 0 m 2 4 , 0 m 2 12 , 0 m 2 64 , 0 m 2 6 5 m 24 0 m 8 5 m 2 0 m 2 3 , 5 m 2 4 5 m 2 53 5 m 8 5 m 17 5 m 2 6 5 m 2 4 0 m 2 4 , 0 m 2 7 , 5 m 2 26 , 0 m 2 4 5 m 2 5 0 m 2 4 , 0 m 11 5 m 2 64 , 0 m 2 E 3
gnr / bnr : Adresse Kommunenr 5001 Tiltakets art : Tiltakshaver NYHAVNA ØVRE AS Prosjektnr Prosjektnavn : 20 200 17 Øvre Nyhavna Tegningsnr Tegningstittel : Fase A 733 1 : 100 Fasader E 3 salg Tegnet av : Skala Dato : SalgstegningBTR 5 ACT / MGU Rev .: Saksbehandler : ACT 2 7 10 2021 A 1 Boligbebyggelse med næring Ladebekken 11 og 15 414 / 310 388 Fasade E 3øst 1 100 Fasade E 3vest 1 100 Fasade E 3nord 1 : 100 Fasade E 3sør 1 100

Øvre Nyhavna BT5 - HUS E3

Leilighetstype P-ROM

S-ROM BRA Antall Areal

LTU 41 gang, bad, soverom, kjøkken/stue 36,5 bod/garderobe 4,5 41,0 4 164,0

LTU 41s gang, bad, soverom, kjøkken/stue 36,5 bod/garderobe 4,5 41,0 1 41,0

LTU 44 gang, bad, soverom, kjøkken/stue 44,5 44,5 3 133,5

LTU 44-3s gang, bad, soverom, kjøkken/stue 44,5 44,5 3 133,5

LTU 53-3s gang, bad, soverom, kjøkken/stue 51,0 bod 2,5 53,5 3 160,5

LTU 64-3 gang, bad, soverom, kjøkken/stue 59,5 bod 4,5 64,0 1 64,0

LTU 64-4 gang, bad, soverom, kjøkken/stue 59,5 bod 4,5 64,0 3 192,0

LTU 64-5 gang, bad, soverom, kjøkken/stue 59,5 bod 5,0 64,5 4 258,0 22 1146,5

S-ROM BRA

Leilighetsnr. Leilighetstype P-ROM

E3-1-01 LTU 64-5 gang, bad, soverom, kjøkken/stue 59,5 bod 5,0 64,5 E3-1-02 LTU 41 gang, bad, soverom, kjøkken/stue 36,5 bod/garderobe 4,5 41,0 E3-1-03 LTU 41s gang, bad, soverom, kjøkken/stue 36,5 bod/garderobe 4,5 41,0 E3-1-04 LTU 64-3 gang, bad, soverom, kjøkken/stue 59,5 bod 4,5 64,0 HUS E3, Etasje 1 192,0 18,5 210,5

Leilighetsnr. Leilighetstype P-ROM S-ROM BRA

E3-2-01 LTU 44 gang, bad, soverom, kjøkken/stue 44,5 44,5 E3-2-02 LTU 64-5 gang, bad, soverom, kjøkken/stue 59,5 bod 5,0 64,5 E3-2-03 LTU 41 gang, bad, soverom, kjøkken/stue 36,5 bod/garderobe 4,5 41,0 E3-2-04 LTU 53-3s gang, bad, soverom, kjøkken/stue 51,0 bod 2,5 53,5 E3-2-05 LTU 64-4 gang, bad, soverom, kjøkken/stue 59,5 bod 4,5 64,0 E3-2-06 LTU 44-3s gang, bad, soverom, kjøkken/stue 44,5 44,5 HUS E3, Etasje 2 295,5 16,5 312,0

Leilighetsnr. Leilighetstype P-ROM S-ROM BRA

E3-3-01 LTU 44 gang, bad, soverom, kjøkken/stue 44,5 44,5 E3-3-02 LTU 64-5 gang, bad, soverom, kjøkken/stue 59,5 bod 5,0 64,5 E3-3-03 LTU 41 gang, bad, soverom, kjøkken/stue 36,5 bod/garderobe 4,5 41,0 E3-3-04 LTU 53-3s gang, bad, soverom, kjøkken/stue 51,0 bod 2,5 53,5 E3-3-05 LTU 64-4 gang, bad, soverom, kjøkken/stue 59,5 bod 4,5 64,0 E3-3-06 LTU 44-3s gang, bad, soverom, kjøkken/stue 44,5 44,5 HUS E3, Etasje 3 295,5 16,5 312,0

Leilighetsnr. Leilighetstype P-ROM S-ROM BRA

E3-4-01 LTU 44 gang, bad, soverom, kjøkken/stue 44,5 44,5 E3-4-02 LTU 64-5 gang, bad, soverom, kjøkken/stue 59,5 bod 5,0 64,5 E3-4-03 LTU 41 gang, bad, soverom, kjøkken/stue 36,5 bod/garderobe 4,5 41,0 E3-4-04 LTU 53-3s gang, bad, soverom, kjøkken/stue 51,0 bod 2,5 53,5 E3-4-05 LTU 64-4 gang, bad, soverom, kjøkken/stue 59,5 bod 4,5 64,0 E3-4-06 LTU 44-3s gang, bad, soverom, kjøkken/stue 44,5 44,5 HUS E3, Etasje 4 295,5 16,5 312,0

SUM E3 1 078,50 68,00 1 146,50

Planident: r20150036 Arkivsak: 15/18315

Detaljregulering av Strandveien 75, Lade allé 3, 9 og 9B, Ladebekken 11 og 15

Reguleringsbestemmelser

Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 11.02.18

Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : <dato>

§ 1 AVGRENSNING

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på to plankart, på grunnen og under grunnen, merket pka ARKITEKTER, senest endret 19.01.18.

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse og noe næringsvirksomhet.

Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse: BFS

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse: BB-A, BB-B, BB-C, BB-D, BB-E

Uteoppholdsareal: o_UT1, f_UT-A, f_UT-B, f_UT-C, f_UT-D, f_UT-E

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg: o_KV1, o_KV2, o_KV3, f_KV

Fortau: o_F1, o_F2, o_F3, o_F4, o_F5

Gang- og sykkelvei: o_GS1, o_GS2

Sykkelveg/sykkelfelt: o_SV1, o_SV2, o_SV3, o_SV4 Annen veggrunn: o_ATV Parkeringsplass: o_P1 - Grønnstruktur Turveg: o_TV

§ 3

FELLESBESTEMMELSER

3.1 Offentlig og felles formål Areal merket o_ er offentlig formål. Areal merket f_ er fellesareal.

3.2

Tekniske planer

Tekniske planer for samferdselsanlegg inklusive allé og treplanting og avfallshåndtering skal være godkjent av Trondheim kommune før tiltak for nye boliger igangsettes innenfor planområdet. Detaljert vann- og avløpsplan inkludert plan for håndtering av overflatevann skal godkjennes av Trondheim kommune før det gis rammetillatelse for nye boliger.

3.3 Utomhusplan

For hvert delområde skal det utarbeides en detaljert utomhusplan som skal være godkjent av Trondheim kommune før tiltak for nye boliger og parkeringskjeller innen delområdet igangsettes. Planen skal vise planlagt terreng, støyskjerming, beplanting, belysning, mindre bygninger, gangveger, sykkelparkering, adkomst, avfallshåndtering, lekeområder og

236051/17
Byplankontoret

forstøtningsmurer.

Plan for offentlig uteoppholdsareal med turveg skal være godkjent av Trondheim kommune før tiltaket kan igangsettes.

3.4 Riving av eksisterende bebyggelse

All eksisterende bebyggelse tillates revet.

3.5 Nettstasjon

Ved rammesøknad for bebyggelse og anlegg innenfor planområdet skal plassering av ny nettstasjon innenfor planområdet angis i samråd med nettleverandør. Nettstasjon tillates ikke plassert i uteoppholdsarealet.

3.6 Kulturminner

Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner i bakken som kan stamme fra skipsrelatert virksomhet eldre enn 100 år, og dermed er vernet iht. kml §14 eller §4, skal arbeidet straks stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående.

3.7 Trær

Regulerte trær langs Lade allé skal så langt som mulig bevares. Med søknad om tiltak som kan komme i konflikt med trær, skal det følge redegjørelse for beskyttelse av disse. I tilfeller hvor trær må fjernes for å etablere ny infrastruktur, skal det plantes nye trær så nært som praktisk mulig innenfor o_AVG. Nye trær skal ha minimum 1,5 m3 plantehull. Fjerning av trær kan bare skje etter faglig vurdering og i samråd med Trondheim kommune. Før søknad om tiltak for første bolig innenfor planen, skal det utføres en tilstandsvurdering av trærne.

3.8

Sikring mot tidevannsflom

Før igangsettingstillatelse gis skal det foreligge en plan for sikring av bygninger og anlegg opp til kote +5 mot tidevannsflom som følge av framtidig havstigning.

3.9

Parkering

Parkering tillates kun i feltene merket parkeringsanlegg eller o_P1.

Bilparkering skal innpasses etter følgende norm: Boliger: minimum 0,3 og maksimum 0,7 p-plasser pr. 70 m2 BRA/per boenhet. Forretning: maksimum 1,25 plasser pr. 100 m2 BRA. Kontor: maksimum 0,5 plasser pr. 100 m2 BRA.

Minst 5 % av plassene innenfor hvert felt skal lokaliseres og utformes slik at de er særlig egnet for forflytningshemmede. Minst 5 % av parkeringsplassene for boligbebyggelsen skal ha lader for ladbar motorvogn. Det må etableres tilstrekkelig strømkapasitet slik at antall parkeringsplasser med ladepunkt kan utvides til minimum 10 %.

Parkeringssone o_P1 langs Ladebekken skal inkludere beplantning med trær. Innenfor annen veigrunn nord for Lade allé, er det tillatt å etablere en p-plass for Lade allé 31.

Sykkelparkering skal være i henhold til kommuneplanens norm for indre sone. Minimum 50 % av sykkelparkering skal etableres under tak. Minimum 35 % av sykkelparkeringen skal være i parkeringsanlegget. Det kan også etableres sykkelparkering mellom bebyggelsen og i tilknytning til inngangene innenfor feltene for boligbebyggelse. Det skal ikke opparbeides sykkelparkeringsplasser innenfor feltene for uteoppholdsareal.

Sammen med søknad om tillatelse til tiltak for nye boliger skal det innsendes parkeringsplan.

Side 2 236051/17

3.10 Adkomst

Kjøreatkomst skal etableres fra Ladebekken, tilnærmet som vist med piler på plankartet. Det skal dokumenteres tilstrekkelig sikt mot kjøreveg og fortau. Ved avkjørselen skal det mellom frisiktlinje og veiformål være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veiers planum. Frisiktsonene skal opparbeides samtidig med veianleggene.

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG

4.1 Arealbruk

Området BB skal benyttes til boligblokkbebyggelse.

Bebyggelsens gateetasje mot Ladebekken samt første og andre etasje i område BB-E mot Jarleveien kan benyttes til næring, tjenesteyting eller kontor. Samlet innenfor planen skal det etableres minimum 1500 m2 næring, kontor, forretning eller tjenesteytende virksomhet i gateplan mot Ladebekken/Strandveien.

4.2 Bebyggelsens plassering

Bebyggelsen skal plasseres innenfor de byggegrenser som er vist på plankartet. Der byggegrense ikke fremgår på plankartet, samsvarer byggegrense med formålsgrense. Kjelleretasjer i felt BB-E tillates å gå til eiendomsgrensen mot Jarleveien.

Mellom bygningene mot Lade allé og mellom bygningene mot Ladebekken skal det være minimum 5 mellomrom på minimum 10 meter for å sikre frisiktlinjer.

Det tillates ikke balkonger kraget ut over byggegrense mot Lade allé. Tilgang til inngangspartier skal skje innenfor byggegrensen.

Gjennom bebyggelsen som ligger på tvers av planområdet, i nord-sørretning, skal det etableres portrom som knytter sammen uteoppholdsarealene. Disse skal være allment tilgjengelige for alle boligene innenfor planområdet. Portrommene skal være minimum 3,2 meter brede og minimum 5 meter høye.

Parkeringsanlegg under bakken skal etableres innenfor området angitt på plankart 2- regulering under grunnen.

4.3 Utnyttelsesgrad

Det skal etableres minimum ti boliger pr. dekar innenfor reguleringsplanen. Maksimal tillatt utnyttelse (m2 bruksareal – BRA) skal ikke overskride verdien angitt på plankartet for byggeområdet som helhet. Areal helt eller delvis under terreng regnes ikke med i maksimal tillatt BRA. Sykkelparkering under tak skal ikke regnes med i tillatt utnyttelse.

4.4

Bebyggelsens høyder

Innenfor byggefeltene kan bebyggelsen oppføres med maks gesimshøyder som angitt med kotehøyder på plankartet.

For bygg med takterrasser langs Ladebekken tillates oppført trapp-/heisoppbygg med maksimalt 3,0 meters høyde over angitt maksimal gesimshøyde. For øvrige bygg med takterrasser skal trapp/heisoppbygg oppføres som en integrert del av bebyggelsen.

For takterrasser tillates oppført rekkverk over maksimal gesimshøyde. Rekkverk skal være av transparent type der hvor det har konsekvenser for sol/skyggeforhold.

Rekkverk skal være av transparent type hvor det kan få konsekvenser for sol/skyggeforhold.

Side 3 236051/17

4.5 Boligsammensetning

10-30 % av leilighetene innenfor planområdet skal være toroms. Det tillates ikke ettroms leiligheter. Minimum 20 % av leilighetene innenfor planområdet skal være fireroms eller større.

4.6 Bebyggelsens utforming

Det skal legges vekt på høy kvalitet i den arkitektoniske utforming, detaljering og materialbruk. Bebyggelsen skal utformes med bymessig preg. Bygg langs Ladebekken skal ha aktive fasader og gode, synlig og sentralt plasserte inngangsparti langs Ladebekken.

Det tillates ikke ensidig belyste østvendte eller nordvendte boliger. Tilfredsstillende dagslysforhold må dokumenteres for de nederste etasjene.

Svalganger, heis og trappehus skal utformes som en del av bebyggelsen og skal ikke fremstå som elementer lagt utenpå bygningskroppen. Der adkomst skjer via svalgang, tillates det passering av inntil tre leiligheter fra hovedatkomst til egen bolig i samme etasje.

Boliger som ligger i plan ut mot gårdsrommene skal ha direkte adkomst til privat uteareal.

Det skal tilrettelegges for oppstillingsplass for brannbil i passasjene fra Lade allé til uteoppholdsarealene f_UT-A, f_UT-B, f_UT-C, f_UT-D, og det er tillatt med innkjøring og oppstillingsplass for brannbil i uteområde f_UT-E. Bebyggelse under uteoppholdsareal eller grøntareal skal dimensjoneres for å tåle minst 80 cm jordoverdekning.

4.7 Avfallshåndtering

Nye boliger skal tilknyttes stasjonært avfallssuganlegg. Det tillates etablert nedkast innenfor hvert byggeområde. Det skal etableres nedgravet returpunkt for glass/ metall på egen grunn.

Plassering av nedkast og nedgravde containere skal fremgå av utomhusplan og godkjennes av Trondheim kommune.

4.10 Uteoppholdsareal for boliger

Samlet uterom for boliger skal minimum være 30 m2 pr. 100 m2 BRA boligformål eller boenhet. Minst halvparten av uterommet skal være i gårdsrommene og opparbeides som felles leke- og oppholdsareal. o_UT1 kan medregnes i uteoppholdsareal for boliger.

Felles uterom skal utformes og tilrettelegges med lekeapparater og/eller andre elementer for lek. Det skal tilrettelegges for ulike aktiviteter i alle årstider. Uterommene skal beplantes, også med trær.

Småbarnslekeplasser skal anlegges i felles uteoppholdsareal slik at det er maksimum 50 meter fra bygningenes inngangsdør. Til felles uteoppholdsareal kan regnes areal på bakken, på terrasser og takterrasser. Uterom på tak over bakkeplan skal ha universell tilgjengelighet og grønt preg.

4.11

Offentlig uteoppholdsareal

Offentlig uteoppholdsareal o_UT1, mellom Ladebekken og Lade allé, skal opparbeides med offentlig turveg, lekeapparater, beplantning og belysning. Endelig plassering av turvegen bestemmes i detaljert plan som skal godkjennes av Trondheim kommune. Prosess for medvirkning for bestemmelse av utforming, innhold og aktiviteter av o_UT1, skal godkjennes av Trondheim kommune. Det tillates ikke tekniske installasjoner knyttet til parkeringsanlegg i offentlig uteareal.

Side 4 236051/17

4.12 Støy

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T 1442/2016 med veileder M-128, skal legges til grunn for tiltak innenfor planen. For boliger i gul støysone skal hver boenhet ha minst ett soverom med fasade under grenseverdien på Lden = 55 dB.

I rød støysone mot Jarleveien tillates oppført boliger med støynivå opp til Lden = 70 dB på fasade, forutsatt at hver boenhet er gjennomgående og har en stille side. Minst halvparten av rom for varige opphold og minst ett soverom skal vende mot stille side.

Boligene skal ha tilgang til egnet uteplass med tilfredsstillende støynivå.

Boliger i gul og rød støysone skal ha balansert ventilasjon.

Uteoppholdsareal f_UT-A skal ha støyskjerm med høyde 1,5 m mot Strandveien med plassering tilnærmet som vist på plankartet.

Uteoppholdsareal o_UT-1 skal ha støyskjerm med høyde 1,5 m mot Ladebekken med plassering tilnærmet som vist på plankartet.

Takterrasser i felt BB-E mot Ladebekken skal ha tett rekkverk med høyde 1m mot områder med støynivå høyere enn Lden = 55 dB.

Takterrasser i felt BB-E mot Jarlevegen skal ha tett rekkverk mot Jarlevegen og mot nedtrappet etasje mot nordøst med høyde 1,6 m mot områder med støynivå høyere enn Lden = 55 dB. Takterrassen i nordøst skal ha tett, transparent rekkverk med høyde 1,9 m.

For boligblokker mot Ladebekken med fasader i gul sone, skal det utføres lokale skjermingstiltak slik at hver boenhet har minst ett soverom med fasade under grenseverdien på Lden = 55 dB. Hjørneleiligheter mot Ladebekken skal ha lysinnslipp fra to sider, og støyskjerming der hvor dette er nødvendig.

Balkonger som vender mot Ladebekken skal ha skyvefelt i glass hvor det er nødvendig for å oppnå støynivå Lden under 55 dB på uteoppholdsareal. Der disse er høyere enn 1,4 m kan arealet ikke regnes med til uterommet. Balkongene skal også ha lydabsorberende himling.

Sammen med søknad om igangsetting skal det følge dokumentasjon som viser at støyforholdene er tilfredsstillende, samt endelig plassering og utforming av lokale skjermingstiltak.

4.13 Luftforurensning

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, skal legges til grunn for tiltak innenfor planen. Før igangsettingssøknad for boliger i felt BB-E skal det foretas målinger av svevestøv, og plan for eventuelt nødvendige avbøtende tiltak skal foreligge

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

5.1 Parkeringsanlegg

Det tillates utbygging av p-anlegg med boder med utstrekning som vist i plankart under grunnen. Det tillates enkelte trappe- og heistårn med forbindelse til parkeringsanlegg utenfor planens begrensning. Grensene for reguleringsområdet under grunnen kan justeres i henhold til geoteknisk prosjektering.

Side 5 236051/17

GRØNNSTRUKTUR

6.1 Turveg

Det skal etableres en offentlig turveg eller trapp mellom Ladebekken og Jarleveien innenfor o_FV

§ 7 REKKEFØLGEKRAV

7.1 Opparbeidelse av samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

7.1.1 Lade allé o_KV1 og o_GS2 skal opparbeides langs utbyggingsområdet frem til Sigmunds vei samtidig med tilliggende bebyggelse og skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse til tilliggende bebyggelse. Det skal etableres tiltak for å hindre gjennomkjøring med personbil i Lade allé. Tiltak skal godkjennes av Trondheim kommune.

7.1.2 Ladebekken

Ladebekken med o_F3, o_F2, o_P1, o_KV2, o_SV1, vest for Fridheimveien skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse til bebyggelse innenfor felt BB-A, BB-B og BB-C. Ladebekken med o_F2, o_F4, o_P1, o_KV2, o_GS1, og o_SV2 skal være opparbeidet fra Strandveien til undergang Jarleveien, før det gis brukstillatelse til bebyggelse innenfor felt BB-D og BB-E. Fridheimveien skal fysisk stenges når Ladebekken åpnes i sin helhet. Fridheimveien skal ikke brukes til anleggstrafikk.

7.1.3 Offentlig uteoppholdsareal

Offentlig uteoppholdsareal med turveg med bredde 3 m gjennom uteområde o_UT1 skal opparbeides før det gis ferdigtillatelse for boliger i felt BB-C og BB-D. Detaljert utforming av parken og plassering av turvegen skal fremgå av utomhusplan og godkjennes av Trondheim kommune. Prosess for medvirkning for utforming, innhold og aktiviteter skal godkjennes av Trondheim kommune.

7.1.4 Offentlig turveg o_TV

Offentlig turveg o_TVskal opparbeides samtidig med felt BB-E og skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse til bebyggelse i felt BB-E. Detaljert utforming og plassering av snarvegen skal fremgå av utomhusplan og skal godkjennes av Trondheim kommune.

7.2

Tekniske anlegg

Nødvendige tekniske anlegg, herunder VA, intern flomvei, avfallssug, el- og fjernvarme skal være etablert i samsvar med detaljplan godkjent av Trondheim kommune før ferdigattest for ny bebyggelse kan gis.

7.3

Skolekapasitet

Tilstrekkelig skolekapasitet skal være dokumentert før tillatelse til tiltak for boliger kan gis.

7.4

Felles uteområder

Ny bebyggelse kan ikke gis ferdigattest før tilhørende uteareal innenfor hvert delfelt f_UT-A –f_UT-E er ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan.

§ 8

ØVRIGE VILKÅR FOR GJENNOMFØRING

8.1 Bygge- og anleggsvirksomhet

Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes.

Side 6 236051/17
§ 6

Når det gjelder luftforurensning i anleggsperioden, skal rundskriv T-1520/2012 "Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i planlegging" legges til grunn.

For å oppnå tilfredsstillende støyforhold i anleggsfasen, skal støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2012, legges til grunn.

8.2 Geotekniske forhold

Rapport fra geotekniske undersøkelser og geoteknisk prosjektering skal foreligge sammen med søknad om rammetillatelse. Rapporten skal identifisere grunnarbeider som krever geoteknisk kontroll av gjennomføring. Plan for geoteknisk kontroll av kritiske og vanskelige forhold/grunnarbeider skal være utarbeidet før igangsettingstillatelse gis.

8.3

Vilkår om forurenset grunn og bygningsavfall

Før det gis igangsettingstillatelse for nye boliger, skal tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn og plan for gjenvinning av byggeavfall være godkjent av forurensningsmyndigheten.

8.4 Riving av eksisterende bebyggelse

Det forutsettes at eksisterende bebyggelse innenfor hvert enkelt delområde på plankartet er revet før det igangsettes bygging av nye boliger. Med søknad om tillatelse til riving skal det foreligge daterte foto av eksteriøret.

Dato og signatur (Ordfører ved bystyrevedtak, byplansjefen ved delegert).

Side 7 236051/17
gnr / bnr : Adresse Kommunenr 5001 Tiltakets
Prosjektnr
:
20
17
Tegningsnr Tegningstittel
A 7001 1 : 250
Tegnet av
Skala Dato
5 ACT / MGU Rev .:
ACT 1 3 10 2021 A 1
Ladebekken 11 og 15 414 / 310 388 N +16,0 +17,0 +18 +19 +16,0 414 / 32 2 414 / 3 1 0 415 / 1 68 415 / 1 73 414 / 421 414 / 349 414 / 445 414 / 3 51 414 / 448 414 / 44 7 414 / 44 6 414 / 3 49 414 / 442 414 / 44 3 414 / 44 4 414 / 35 3 414 / 35 4 414 / 35 5 414 / 35 7 414 / 35 3 414 / 35 6 41 2 / 289 41 5 / 173 415 / 60 414 / 3 88 PARKERING VED LADEBEKKEN hus D1 5BYGGETRINN f _ UTE FELT B BE hus E5 LANGSGÅENDE PARKERING VED LADEBEKKEN hus E6 takterasse husE-1 hus E2 hus E4 hus E3 Snitt DD Snitt EE FFSnitt GGSnitt Snitt 11 Snitt 11 GGSnitt FFSnitt Snitt EE Snitt DD rivesbyggeksisterende byggegrense formålsgrense regulert høyde teiggrenser plan grense
art : Tiltakshaver NYHAVNA ØVRE AS
Prosjektnavn
20
0
Øvre Nyhavna
: Fase
Salgstegning situasjonsplan
:
: SalgstegningBTR
Saksbehandler :
Boligbebyggelse med næring

7072 HEIMDAL

Ladebekke xx, LTU 41

7072 HEIMDAL Heimdal Bolig AS

Vestre Rosten 69,

Kunde/Leveringsadresse: Heimdal Bolig AS

Haakon VIIs gt 11B Prosjektavdelingen 7041 TRONDHEIM Selger: Heidi Bø

Butik: HTH Kjøkken Trondheim AS

og ikke en ordre bekreftelse. Focus Hvit (ny hvit)

Tegningen er kun en visuel visning

2021-07-12 0,041666666666666716 (Dybdemål er ekskl. fronter) www.hth.no

Ordrenr: (C) Copyright HTH Kjøkkenforum

2021-08-17, Revisionsnr: 2

TR214800 , Tegningsnr: 1

LTU

41 A060717

Oppvaskmaskin

Kjøl / Frys Ovn og platetopp

H060750 A040293 D040002

A050000 D050002 D045002 E3-102 E3-203 E3-303 E3-403

D060201

50

500

50 600 500 600 400

50 450

2700 450 600 400

Info: Model: Tillbudsnr: Revidert: Opprettet: Skala: Lev. uke/år: 0 2021
Kunde/Leveringsadre sse: Heimdal Bolig AS Vestre Rosten 69, 7072 HEIMDAL Heimdal Bolig AS Ladebekke xx, LTU 41 7072 HEIMDAL Butik: HTH Kjøkken Trondhe im AS Haakon VIIs gt 11B Prosjektavdelingen 7041 TRONDHEIM Selger: Heidi Bø Info: Model: Tillbudsnr: Revidert: Opprettet: Skala: Lev. uke/år: 0 2021 Tegningen er kun en visuel visning og ikke en ordre bekr eftelse. Focus Hvit (ny hvit) TR214800 , Tegnings nr: 1 2021-07-12, Revisions nr: 1 2021-07-12 (Dybdemål er ekskl. f ronter) Ordrenr: (C) Copyright HTH Kjø kkenforum www.hth.no

7072 HEIMDAL

Ladebekke xx, LT32, LTU 40, LTU41s,LTU41-3

7072 HEIMDAL Heimdal Bolig AS

Vestre Rosten 69,

Kunde/Leveringsadresse: Heimdal Bolig AS

Haakon VIIs gt 11B Prosjektavdelingen 7041 TRONDHEIM Selger: Heidi Bø

Butik: HTH Kjøkken Trondheim AS

og ikke en ordre bekreftelse. Focus Hvit (ny hvit)

Tegningen er kun en visuel visning

2021-07-12 0,041666666666666716 (Dybdemål er ekskl. fronter) www.hth.no

Ordrenr: (C) Copyright HTH Kjøkkenforum

2021-10-08, Revisionsnr: 3

TR214803 , Tegningsnr: 1

LTU 41s E3-103 H060750

Ovn og platetopp Oppvaskmaskin

A060717

Kjøl / Frys

D045002

A040293 D040002 D060201 A050000 D050002

600

600

500

600

400 50 50

400 500 50

2700 450

450

Info: Model: Tillbudsnr: Revidert: Opprettet: Skala: Lev. uke/år: 0 2021
Kunde/Leveringsadresse: Heimdal Bolig AS Vestre Rosten 69, 7072 HEIMDAL Heimdal Bolig AS Ladebekke xx, LT32, LTU 40, LTU41s,LTU41-3 7072 HEIMDAL Butik: HTH Kjøkken Trondheim AS Haakon VIIs gt 11B Prosjektavdelingen 7041 TRONDHEIM Selger: Heidi Bø Info: Model: Tillbudsnr: Revidert: Opprettet: Skala: Lev. uke/år: 0 2021 Tegningen er kun en visuel visning og ikke en ordre bekreftelse. Focus Hvit (ny hvit) TR214803 , Tegningsnr: 1 2021-10-08, Revisionsnr: 3 2021-07-12 (Dybdemål er ekskl. fronter) Ordrenr: (C) Copyright HTH Kjøkkenforum www.hth.no

7042 TRONDHEIM

7042 TRONDHEIM HTH Prosjekttilbud Øvre Nyhavna BT4 ., LTU 44 og LTU 44-2

Kunde/Leveringsadresse: HTH Prosjekttilbud Haakon VII`s gate 11B,

Haakon VIIs gt 11B Prosjektavdelingen 7041 TRONDHEIM Selger: Heidi Bø

Butik: HTH Kjøkken Trondheim AS

E3-201 E3-301 E3-401

LTU 44 Ovn

A050001 D050002

Kjøl / Frys Induksjon

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse. Focus Hvit (ny hvit)

Info: Model: Tillbudsnr: Revidert: Opprettet: Skala: Lev. uke/år: 0 2021

Oppvaskmaskin

Ordrenr: (C) Copyright HTH Kjøkkenforum

2021-07-14 0,041666666666666716 (Dybdemål er ekskl. fronter)

2021-09-14, Revisionsnr: 3

TR214869 , Tegningsnr: 1

H060750 A060000 D060002

A060293 D060002

D060201 D045002

1 499 1 599

60 600 450 600 50

499 3460

1 599

450

600

600 600 50

www.hth.no

7042 TRONDHEIM HTH Prosjekttilbud

HTH Prosjekttilbud Haakon VII`s gate 11B ,

Kunde/Leveringsadre sse:

Haakon VIIs gt 11B Prosjektavdelingen 7041 TRONDHEIM Selger: Heidi Bø

Butik: HTH Kjøkken Trondhe im AS

og ikke en ordre bekr eftelse. Focus Hvit (ny hvit)

Tegningen er kun en visuel visning

2021-07-14 (Dybdemål er ekskl. f ronter) www.hth.no

Ordrenr: (C) Copyright HTH Kjø kkenforum

2021-09-14, Revisions nr: 3

TR214869 , Tegnings nr: 1

Øvre Nyhavna BT4 ., L TU 44 og LTU 44-2 7042 TRONDHEIM
Info: Model: Tillbudsnr: Revidert: Opprettet: Skala: Lev. uke/år: 0 2021
Kunde/Leveringsadre sse: HTH Prosjekttilbud Haakon VII`s gate 11B , 7042 TRONDHEIM HTH Prosjekttilbud Øvre Nyhavna BT4 ., LTU 44s og LTU 44-2s 7042 TRONDHEIM Butik: HTH Kjøkken Trondhe im AS Haakon VIIs gt 11B Prosjektavdelingen 7041 TRONDHEIM Selger: Heidi Bø Info: Model: Tillbudsnr: Revidert: Opprettet: Skala: Lev. uke/år: 0 2021 Tegningen er kun en visuel visning og ikke en ordre bekr eftelse. Focus Hvit (ny hvit) TR217473 , Tegnings nr: 1 2021-10-12, Revisions nr: 1 2021-10-12 (Dybdemål er ekskl. f ronter) Ordrenr: (C) Copyright HTH Kjø kkenforum www.hth.no

og ikke en ordre bekreftelse.

7072 HEIMDAL

Ladebekke xx, LTU 51, 53s, 53-3s, 56s

7072 HEIMDAL Heimdal Bolig AS

Vestre Rosten 69,

Kunde/Leveringsadresse: Heimdal Bolig AS

Haakon VIIs gt 11B Prosjektavdelingen 7041 TRONDHEIM Selger: Heidi Bø

Butik: HTH Kjøkken Trondheim AS

Tegningen er kun en visuel visning

Info: Model: Tillbudsnr: Revidert: Opprettet: Skala: Lev. uke/år: 0 2021

Ordrenr: (C)

Copyright HTH Kjøkkenforum www.hth.no

2021-07-13 0,041666666666666716 (Dybdemål er ekskl. fronter)

2021-08-17, Revisionsnr: 2

TR214831 , Tegningsnr: 1

Focus Hvit (ny hvit)

LTU 53-3s E3-204 E3-304 E3-404

Oppvaskmaskin A060717

61

600 600

A060293

Ovn og platetopp

A060000 D060002 D060002 D060002 A040001 D040002

D060201

600 600

H060750

Kjøl / Frys

400

600

600

600 600

600

61 400

2261 60

Kunde/Leveringsadre sse: Heimdal Bolig AS Vestre Rosten 69, 7072 HEIMDAL Heimdal Bolig AS Ladebekke xx, LTU 51 , 53s, 53-3s, 56s 7072 HEIMDAL Butik: HTH Kjøkken Trondhe im AS Haakon VIIs gt 11B Prosjektavdelingen 7041 TRONDHEIM Selger: Heidi Bø Info: Model: Tillbudsnr: Revidert: Opprettet: Skala: Lev. uke/år: 0 2021 Tegningen er kun en visuel visning og ikke en ordre bekr eftelse. Focus Hvit (ny hvit) TR214831 , Tegnings nr: 1 2021-08-17, Revisions nr: 2 2021-07-13 (Dybdemål er ekskl. f ronter) Ordrenr: (C) Copyright HTH Kjø kkenforum www.hth.no

7042 TRONDHEIM

7042 TRONDHEIM HTH Prosjekttilbud Nyhavna Øvre BT5, LTU 64-2, 64-2s, 64-3,64-4

Kunde/Leveringsadresse: HTH Prosjekttilbud Haakon VII`s gate 11B,

Haakon VIIs gt 11B Prosjektavdelingen 7041 TRONDHEIM Selger: Heidi Bø

Butik: HTH Kjøkken Trondheim AS

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse. Focus Hvit (ny hvit)

Info: Model: Tillbudsnr: Revidert: Opprettet: Skala: Lev. uke/år: 0 2020

Ordrenr: (C) Copyright HTH Kjøkkenforum

2021-07-14 0,041666666666666722 (Dybdemål er ekskl. fronter)

2021-09-16, Revisionsnr: 4

TR214871 , Tegningsnr: 1

900 800 450 Kjøl / Frys

2664 650 600 200 600

330

Induksjon

600 600 400 1050 300 600 200

2050

LTU
Oppvaskmaskin Ovn LTU 64-3
64-4 Spv. kjøkkenløsn LTU 64-2 E3-104 E3-205 E3-305 E3-405 A040383 A060717 D060201 D030802 H060750 A060000 D080572R D090002 W106016D A100561R D045002 A020001 D020002 E3-102 E3-202 E3-302 E3-402
www.hth.no

7042 TRONDHEIM

7042 TRONDHEIM HTH Prosjekttilbud Nyhavna Øvre BT5, LTU 64-2, 64-2s, 64-3,64-4

Kunde/Leveringsadresse: HTH Prosjekttilbud Haakon VII`s gate 11B,

Haakon VIIs gt 11B Prosjektavdelingen 7041 TRONDHEIM Selger: Heidi Bø

Butik: HTH Kjøkken Trondheim AS

og ikke en ordre bekreftelse. Focus Hvit (ny hvit)

Tegningen er kun en visuel visning

2021-07-14 (Dybdemål er ekskl. fronter) www.hth.no

Ordrenr: (C) Copyright HTH Kjøkkenforum

2021-07-14, Revisionsnr: 3

TR214871 , Tegningsnr: 1

Info: Model: Tillbudsnr: Revidert: Opprettet: Skala: Lev. uke/år: 0 2020

UTKAST

Dette er et foreløpig utkast til vedtekter, utarbeidet i forbindelse med salgsstart av boligprosjektet Øvre Nyhavna 5 Disse er kun ment å gi et bilde av de rettigheter og forpliktelser som følger av eierforholdet, og det tas forbehold om senere endringer. Det tas spesielt forbehold om antall seksjoner og at byggetrinnet deles inn i flere sameier. Dette påvirker også eiendommen for parkeringskjelleren.

Vedtekter for

Sameiet Øvre Nyhavna 5

(org. nr. <organisasjonsnummer>)

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet

1. NAVN

1-1 Navn og opprettelse

Sameiets navn er Sameiet Øvre Nyhavna 5 Sameiet er opprettet ved tinglysing av vedtak om seksjonering fra xx.xx.xx.

1-2 Hva sameiet omfatter

Sameiet består av 170 boligseksjoner på eiendommen gnr. 414 bnr xx i Trondheim kommune.

Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, samt eventuelt en eller flere seksjonerte tilleggsdeler. Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning, med egen inngang.

Seksjonerte tilleggsdeler omfatter boder i parkeringskjeller.

De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.

Fastsettelse av sameiebrøken bygger på seksjonenes bruksareal fratrukket evt. tilleggsarealer og balkonger, oppmålt fra tegning. Sameiebrøken kan avvike fra faktisk areal og kan ikke legges til grunn for arealberegning.

Sameiet bygges ut i flere trinn og utbygger, Øvre Nyhavna 4 og 5 AS, forbeholder seg råde- og utbyggingsrett over ikke utbygde områder frem til sameiet er ferdigstilt. Dette omfatter de deler av tomten og de boliger dette gjelder. Fellesarealer overtas trinnvis av sameiet. Dersom det påløper kostnader på ikke utbygde områder tilfaller disse utbygger. Dette punkt kan ikke endres uten utbyggers samtykke.

2. RETTSLIG DISPOSISJONSRETT

2-1 Rettslig disposisjonsrett

(1) Seksjonseier disponerer fritt over egen seksjon med de begrensninger som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven. Seksjonseier kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 60 døgn i året er ikke tillatt.

(2) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr til forretningsfører for sameiet.

TOBB boligseksjoner, V.1.6 – 20 01.2021

(3) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve en boligseksjon hvis ervervet fører til at man blir eier av flere enn to boligseksjoner i sameiet Dette gjelder tilsvarende hvis et erverv av en boligseksjon eller av aksjer eller andeler i et selskap fører til at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har slik tilknytning til hverandre, slik beskrevet i eierseksjonsloven § 23.

3. SEKSJONSEIERENS RETT TIL Å BRUKE BRUKSENHETEN OG FELLESAREALER

3-1

Rett til bruk

(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.

(3) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet.

(4) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer og fellesanlegg uten forhåndsgodkjenning fra styret eller årsmøtet. Dette omfatter bl.a. installasjoner på fellesareal og balkong/terrasse, som montering av parabolantenne, varmepumpe, fastmontert lys, boblebad, markise mv. Styret har rett til å fjerne ulovlige installasjoner for eiers regning.

(5) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr nåværende eller tidligere seksjonseiere har montert på fellesareal og balkong/terrasse skal ved rehabilitering og andre felles tiltak belastes den seksjon installasjonen tilhører.

(6) Seksjonseier kan med forhåndssamtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av beboers nedsatte funksjonsevne. Styret kan bare nekte samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.

3-2 Ordensregler

Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

4. PARKERING

4.1

Sameiets parkeringsplasser

Sameiets parkeringsplasser ligger i egen anleggseiendom som er felles for Sameiet Øvre Nyhavna 4 og Sameiet Øvre Nyhavna 5

De seksjonseiere som har kjøpt bruksrett til parkeringsplass i sameiet for parkering kan selge denne med boligen eller separat. Parkeringsplassene kan kun selges eller leies ut til seksjonseiere i boligsameiene i prosjektet Øvre Nyhavna. Eierandelen i sameiet for parkering er tinglyst på den enkelte matrikkel (boligseksjon). Det henvises til egne vedtekter for parkeringssameiet.

Sykkelparkering ligger på sameiets fellesareal.

4-2 Kostnadsfordeling

Kostnader knyttet til drift og vedlikehold av parkeringskjeller fordeles på eiere av de ideelle andeler med like stor del per plass, og i henhold til antall parkeringsplasser seksjonseieren disponerer

2

5. VEDLIKEHOLD

5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten

(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler.

Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt omfatter slikt som

a) inventar, peis b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat d) skap, benker, innvendige dører med karmer e) listverk, skillevegger, tapet f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk g) vegg-, gulv- og himlingsplater h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring i) vinduer og ytterdører

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt ovenfor, men ikke utskiftning av sluk, vinduer og ytterdører.

(3) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.

(4) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr.

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.

(7) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret.

(8) Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskiftning i henhold til denne bestemmelse. Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseieren.

(9) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34.

(10) For skader som en seksjonseier er ansvarlig for, skal seksjonseierens innboforsikring benyttes så langt den rekker før sameiets forsikring benyttes. Hvis sameiets forsikring må benyttes, skal den som har forårsaket skaden betale egenandelen. Bestemmelsen gjelder også når skaden er forårsaket av noen av seksjonseierens husstand eller personer som seksjonseieren har gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin seksjon til.

5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.

(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte

3

seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskiftning når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer.

(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av vinduer, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner som nevnt i andre ledd. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.

(5) Sameiet kan ved forsømmelse av vedlikeholdsplikten holdes erstatningsansvarlig for økonomisk tap dette påfører seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.

6. FELLESKOSTNADER, PANTESIKKERHET OG HEFTELSESFORM

6-1 Felleskostnader og fordelingsnøkkel

(1) Kostnader med drift og vedlikehold av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken, med unntak av kostnader knyttet til kabeltv/bredbånd, avregning vannbåren varme. Dette fordeles likt pr. seksjon

Kostnader knyttet til parkeringskjeller fordeles i henhold til punkt 4-4.

Kostnader knyttet til fjernvarme/varmtvann fordeles etter forbruk. Avregning av forbruket skjer 1 gang pr. år eller ved eierskifte.

Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnader fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk, jfr. lov om eierseksjoner § 29 første ledd.

(2) Dersom de seksjonseierne som berøres uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene fastsettes en annen fordeling enn det som følger av (1).

6-2 Betaling av felleskostnader

Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp som fastsettes av seksjonseierne på årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning.

6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse

De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

4

6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk.

7. PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE - MISLIGHOLD

7-1 Mislighold

Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler.

7-2 Pålegg om salg

Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonsloven § 38. Advarselen skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Styret kan uten forhåndsvarsel pålegge erververen å selge en boligseksjon som er ervervet i strid med reglene eierseksjonsloven § 23. Tilsvarende gjelder ved erverv av aksjer eller selskapsandeler i et selskap som eier en eller flere boligseksjoner i sameiet.

7-3 Fravikelse

Hvis seksjonseierens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13, jfr. eierseksjonsloven § 39

8. STYRET OG DETS VEDTAK

8-1 Styret - sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag

(1) Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og fire styremedlemmer. Varamedlemmer kan velges.

(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen skal velges særskilt.

(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene for foregående styreperiode. Styret bestemmer fordelingen av vederlaget blant styrets medlemmer.

8-2 Styremøter

(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder.

(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av stemmene.

(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal undertegne protokollen.

8-3 Styrets oppgaver Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.

5

8-4 Styrets beslutningsmyndighet

(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

8-5 Inhabilitet

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

8-6 Taushetsplikt

Medlemmer av styret er forpliktet til å bevare taushet om personlige forhold (helse, økonomi, sosiale forhold ol.) som de får kjennskap til under sitt arbeid i styret.

8-7 Styrets representasjonsadgang

(1) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap.

(2) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret kan også gjøre gjeldende krav seksjonseiere har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.

9. ÅRSMØTET

9-1 Årsmøtets myndighet og mindretallsvern

(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.

(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

9-2 Tidspunkt for årsmøtet

(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

9-3 Innkalling til årsmøte

(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men varselet kan aldri være kortere enn tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til forretningsføreren

(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

6

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2 (1).

9-4 Saker årsmøtet skal behandle

(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet:

• behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår

• behandle vederlag til styret

• velge styremedlemmer

(3) Årsregnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet.

(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.

9-5 Hvem kan delta i årsmøtet

(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. Ektefelle, samboer eller annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å være til stede og uttale seg.

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall.

(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det. Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme

9-6 Møteledelse og protokoll

(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder behøver ikke å være seksjonseier.

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet

I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall stemmer. Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet

(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved valg kan årsmøtet på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.

7

(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter

c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet formål eller omvendt e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet punktum f) endring av vedtektene.

9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak

(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

(2) Hvis tiltakene etter (1) fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.

9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseierne Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om

a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen b) oppløsning av sameiet c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere.

9-11 Beslutninger som krever samtykke fra seksjonseiere det gjelder

Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere det gjelder:

• at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet vedlike

• innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige disposisjonsretten over seksjonen

• innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene enn det som følger av pkt. 6

9-12 Inhabilitet

Ingen kan delta i en avstemning om a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet

8

c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller ens nærstående.

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.

10. FORHOLDET TIL EIERSEKSJONSLOVEN

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16.6.2017 nr. 65.

9

Dette er et foreløpig utkast til vedtekter utarbeidet i forbindelse med salgsstart av boligprosjektet Øvre Nyhavna 4. Disse er kun ment å gi et bilde av eierforhold rundt parkering, med rettigheter og plikter. Det tas forbehold om sendere endringer. Det tas spesielt forbehold om at det kan bli endring av antall seksjoner for parkering.

Vedtekter for Realsameiet Øvre Nyhavna 4 Parkering (Org.nr…..)

Disse vedtekter ble vedtatt av rettighetshaverne på stiftelsesmøte den xx.xx.xx.

1 Navn

1.1

Sameiets navn er Realsameiet Øvre Nyhavna 4 Parkering. («Sameiet»)

Disse vedtektene gjelder som sameieavtale for sameiet i eiendommen gnr. 414 bnr. xxx i Trondheim Kommune («Eindommen»)

Sameiere i eiendommen er seksjonseiere i boligsameiene i prosjektet Øvre Nyhavna. Boligsameiene tas inn i vedtektene med org.nr. forløpende etter som de blir etablert. Dette regnes ikke som vedtektsendring.

Den enkelte sameiers ideelle andel i Eiendommen uttrykkes i en brøk («Sameiebrøken»)

1.2

Realsameiets styre skal samarbeide med Sameiet Øvre Nyhavna 4 i saker av felles interesse.

2 Sameiet, sameiets eiendom

2.1

Sameiet er et tingsrettslig sameie hvor hver sameier eier en ideell andel. Eierandelen er tinglyst på den enkelte matrikkel (boligseksjon), for alle eiendommer i hh. Til pkt. 1.1, med rettigheter til Realsameiet Øvre Nyhavna 4 Parkering sin eiendom, herunder fellesrom/fellesområder, og installasjoner. Eierandelene er fordelt etter antall p-plasser. Det er knyttet en sameiebrøk til hver eierandel: En p-plass tilsvarer en eierandel på 1/xx

Sameiere har bare rett til å selge eller låne ut sine andeler til seksjonseiere innenfor området til boligprosjektet Øvre Nyhavna jfr. pkr. 1.1.

2.2 Utbygger, Nyhavna Øvre AS har rett til å eie usolgte andeler. De kan selges i henhold til 3. 1 Usolgte andeler kan leies ut i henhold til pkt. 6.

2.3

Sameiets eiendom er definert til: Parkeringskjeller på gnr.414 bnr.xxx i Trondheim kommune. Inkludert her er adkomsten til parkeringskjelleren. Parkeringskjelleren består av xx parkeringsplasser

3 Fysisk bruk av sameiets eiendom

Den enkelte sameier som har bruksrett har enerett til bruk av enkelte deler av garasjeanlegget (Eiendommen) slik det nærmere er bestemt i disse vedtekter jfr pkt. 4 og 5 og har for øvrig lik rett til å utnytte garasjeanleggets fellesarealer til det de er beregnet eller vanligvis brukt til.

Seksjonseiere i sameiene definert i pkt 1.1, som har kjøpt rettighet til parkeringsplass har eksklusiv bruksrett til parkeringsplass i parkeringskjeller. Enkelte seksjonseiere kan gis rett til erverv av flere faste parkeringsplasser. For disse vil det antall parkeringsplasser de har ervervet følge med ved salg av seksjon eller de kan selges til seksjonseiere under pkt 1.1

Oversikt over seksjonseiere med rett til parkering følger som bruksrettsplan (Vedlegg 1). Styret fører oversikt over hvem som til enhver tid er eier, og gis fullmakt til å endre bruksrettslplan uten vedtak fra sameiermøtet. Endring i vedlegget krever tilslutning fra de berørte rettighetshavere.

En sameier som selger sin(e) parkerineringsplass(er) plikter å gi forretningsfører og styret i realsameiet beskjed om hvem som er ny eier av parkeringsplassen(e) og fra hvilken dato. Selger av parkeringsplassen er ansvarlig for at eierskiftet blir registrert i kartverket dersom parkeringsplassen ikke selges sammen med seksjonen.

Eiendommen kan, uten hensyn til om det er undergitt eksklusiv bruksrett eller utgjør fellesareal, bare nyttes i samsvar med formålet, jf pkr. 2-1 og innenfor de rammer og begrensninger som følger av disse vedtekter. Bruken av Eiendommen må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. Bilvask er ikke tillatt i garasjeanlegget.

Det er ikke tillatt å drive næringsvirksomhet i eller fra Eiendommen. Utleie av garasjeplass ihht. pkt. 5 er ikke å anse som næringsvirksomhet etter denne paragraf. Det er heller ikke tillatt å drive verksted eller utøve verkstedsliknende aktiviteter i tilknytning til biler som er parkert på sameiets eiendom. For øvrig vises til evt. ordensreglement fastsatt av styret.

4 Rettslige disposisjoner

Alle sameierne vil få sikret en ideell andel i sameiet iht. sameiebrøken ved at det tinglyses et felles skjøte/erklæring for eiendommen hvor alle andelene angis.

Alle seksjonseiere i Sameiet Øvre Nyhavna 4 har rett til tilgang til sykkelparkering og boder, tilhørende Sameiet Øvre Nyhavna 4, via realsameiets eiendom.

Sameierne kan bare pantsette, selge og for øvrig disponere over sin sameieandel innenfor rammen av disse vedtekter.

Sameieandel med rett til parkeringsplass i garasjeanlegget kan bare pantsettes, selges og for øvrig disponeres over sammen med eierseksjon i et sameie i prosjektet Øvre Nyhavna jf.r pkr 1.1. Dette med mindre annet uttrykkelig følger av disse vedtekter, jfr pkt 5

Ingen rettslig disponering av sameieandel er bindende for realsameiet før den er godkjent av sameiets styre, med mindre det gjelder pantsettelse eller salg av sameieandel med rett til parkeringsplass sammen med eierseksjon i Sameiene nevnt under pkt 1.1.

Sameierne har ikke forkjøps eller innløsningsrett til øvrige sameieres sameieandel utover det som uttrykkelig følger av disse vedtekter. Det vises dog til styrets rett til å kreve salg av sameieandel med rett til parkeringsplass iht. pkt 5 under.

5 Disposisjonsrett over sameieandel med rett til parkeringsplass

En sameieandel med rett til parkeringsplass i garasjeanlegget gir rett til bruk av en eller flere bestemte parkeringsplasser i sameiets garasjeanlegg. Hver slik sameieandel skal være tildelt et nummer som gir eksklusiv rett til parkeringsplass (er) på en plass med samme nummer iht. vedlagte oversikt – Vedlegg 1

Eier av plass nr. xx, xx, xx og xx disponerer egne garasjeporter, boder og toalett i tilknytning til disse 4 parkeringsplassene i garasjeanlegget, og kan ikke fratas sine plasser uten at eier samtykker. Kostnader til drift og vedlikehold av porten, og toalett tilfaller eier av disse parkeringsplassene. Bestemmelsene i dette avsnittet kan heller ikke endres gjennom vedtektsendringer, med mindre eier av plass nr. xx, xx, xx og xx uttrykkelig har stemt for og har gitt sin skriftlige tilslutning til endringen.

Når en eier av en sameieandel overdrar sin seksjon eller bolig følger eventuell parkeringsplass i realsameiet med og andelen i Realsameiet Øvre Nyhavna 4 Parkering Enkelte sameiere har kjøpt bruksrett til flere parkeringsplasser.

Parkeringsplass (er) kan også selges eller lånes ut til øvrige sameiere innenfor sameiene nevnt i pkt.1.1

• Ønske om utleie/utlån for mer enn 1 måned av gangen skal på forhånd skriftlig varsles til sameiets styre

• Ved en leietakers/låner gjentatte mislighold av sine rettigheter og plikter i forhold til sameiet har sameiets styre rett til å kreve oppsigelse av leie-/låneforholdet

• Ved utleie/utlån er utleier ansvarlig overfor sameiet for utleverte nøkler og solidarisk ansvarlig med låntaker/leietaker for dennes skadeforvoldelse på sameiets eller andre sameieres eiendom i garasjeanlegget.

Sameierne er kjent med at dersom en annen sameier i realsameiet med nedsatt funksjonsevne har behov for parkeringsplass tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne, kan styret pålegge sameierne å bytte plass

Retten til å bruke en tilpasset plass er midlertidig og varer kun så lenge et dokumentert behov er til stede. Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne. Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke endres uten at samtlige sameiere uttrykkelig sier seg enige. Kommunen har vetorett mot endringen.

Styret i Realsameiet Øvre Nyhavna 4 Parkering behandler eventuelle henvendelser vedrørende ovenstående ordning. Styrets avgjørelse skal være basert på henvendelse fra sameierne, og styret skal ikke selv initiere bruk av ordningen.

Det er et begrenset antall HC – plasser, tildeling skjer etter ansiennitet i parkeringssameiet. Er ansienniteten lik skjer tildeling ved loddtrekning.

Sameier som disponerer plass med tilgang til lading av el-bil vil ha denne plassen uavhengig av behov for andre sameiere med el-bil.

6 Fordeling av felleskostnader, regnskap og revisjon

6.1

Sameiet har eget driftsregnskap.

Felleskostnad til realsameiet fastsettes ut fra vedtatt budsjett, og fordeles flatt i forhold til det antall plasser den enkelte sameier disponerer.

Beløpene betales fra overtakelsesdato av eierseksjon

6.2

Som fellesutgifter anses blant annet:

• Forsikring

• Kostnader til drift og vedlikehold av parkeringskjeller

• Energi/strøm

• Kostnader ved forretningsførsel

Den enkelte sameier skal betale et akontobeløp fastsatt av styret til dekning av sin andel av kostnadene.

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskap for foregående kalenderår skal legges frem på ordinært sameiermøte. Sameiermøtet kan med vanlig flertall av de avgitte stemmer vedta at sameiet skal ha revisor.

7 Ordinært sameiermøte

7.1

Realsameiets øverste myndighet er sameiermøtet. Sameiermøtet holdes når Sameiet Øvre Nyhavna 4 har avviklet sitt ordinære sameiermøte, og senest 30.06.

Sameiermøtet innkalles av styret med varsel som skal være på minst 1 uke og høyst 2 uker. Innkallingen skjer skriftlig og skal bestemt angi de saker som skal behandles i sameiermøtet. Skal et forslag som etter vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen skal det ordinære sameiermøtet

1. behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår og

2. velge styremedlemmer

Bortsett fra saker som nevnt i pkt. 1) og 2), kan sameiermøtet bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er likevel ikke til hinder for at det besluttes innkalt nytt sameiermøte til avgjørelse av forslag som er fremsatt i møtet.

7.2

Styreleder har plikt til å være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall.

7.3

Det velges en møteleder til å lede sameiermøtet og en referent. Møtelederen behøver ikke være medlem i sameiet. Sameiermøtets vedtak og dissenser som forlanges protokollert lagres i protokoll.

7.4

Stemmegivning på sameiermøtet: Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall).

7.5

Sameiermøtets vedtak fattes med alminnelig flertall med følgende unntak, som krever minst to tredjedeler av de avgitte stemmer:

• endring av vedtektene, dog ikke punkt 5 andre avsnitt. Endring av dette avsnittet krever skriftlig tilslutning fra den det gjelder.

ombygging, påbygging eller andre endringer av installasjoner, innretninger og friarealer på sameiets område som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, • vedtak om at enkelte medlemmer gis disposisjonsrett til deler av området, dog under forutsetning av at de aktuelle medlemmer i så fall selv må dekke kostnadene tilknyttet deres bruk, • andre tiltak som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for medlemmer på mer enn femten prosent av årets budsjetterte inntekter.

7.6

Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse medlemmer eller andre en urimelig fordel på andre medlemmers bekostning.

8 Ekstraordinært sameiermøte

Ekstraordinært sameiermøte skal avholdes når styret eller når minst 10 % av sameierne kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært sameiermøte. Innkallingsfristen er minst åtte dager. Dersom spesielle situasjoner tilsier det med en frist på minimum tre dager.

9 Sameiets styre

9.1

Sameiet skal ha et styre bestående av en styreleder og to styremedlemmer. Varamedlemmer kan velges.

Det vil ved stifting av realsameiet og i oppstarten velges et interimsstyre; Representanter fra utbygger, Nyhavna Øvre AS innehar styrevervene i oppstarten av realsameiet frem til ferdigstillelse. Interimsstyret vil forvalte Realsameiets midler på vegne av sameierne i denne perioden.

Styreleder velges særskilt.

9.2 Dersom et styremedlem flytter fra sin bolig må vedkommende også fratre sitt verv i dette sameiet.

9.3

Styret skal blant annet:

• Iverksette sameiermøtets vedtak og bestemmelser.

• Stå for sameiets daglige ledelse og ivareta sameiernes interesser overfor andre instanser.

• Forvalte område, herunder føre kontroll med økonomien.

• Inngå avtale med forretningsfører og foreta evt. ansettelser, gi instruks for dem, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed.

• Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.

• Representere Sameiet utad.

9.4

Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

9.5

Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtene. Styrets vedtak skal protokollføres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmer.

9.6

Styret har disposisjonsrett over sameiets midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på sameiermøtet. Alle utbetalinger utføres av forretningsfører etter attestasjon av styrets leder eller nestleder.

9.7

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning i sameiermøte om avtale med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar.

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

9 8

Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene er til stede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall.

9.9

Styret representerer sameiet og forplikter sameiet med underskrift av to styremedlemmer.

10 Diverse bestemmelser

10.1

Sameiermøtet, styret eller andre som representerer sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning.

10.2

Ved salg av eierseksjoner i boligsameiene med rett til parkering, plikter selger å informere kjøper om disse vedtekter.

11

Oppløsning.

Sameierne kan ikke kreve oppløsning eller bruksdeling av sameiet iht. sameielovens §§ 14 og 15.

12 Sameieloven

Ved motstrid mellom bestemmelser i vedtektene og fravikelige bestemmelser i sameieloven, går vedtektsbestemmelsene foran. Forhold som ikke er regulert i vedtektene reguleres av sameielovens bestemmelser i den utstrekning sameieloven har bestemmelser om slike forhold.

13. Kameraovervåkning

På grunn av sikkerhet i forhold til sameiets bygninger, tomteareal og øvrige eiendeler kan det monteres overvåkningskamera på realsameiets eiendom. Overvåkningskamera skal merkes slik at beboere, rettighetshavere og øvrige besøkende gjøres kjent med at området overvåkes. Styret er ansvarlig for drift og oppfølging.

Vedlegg: Bruksrettslpan ihh til pkt 5

Utarbeidet av Boligbyggelaget TOBB Trondheim, 01/10/2021

Boligbyggelaget TOBB SAMEIET ØVRE
OG FELLESKOSTNADER
NYHAVNA5 DRIFTSBUDSJETT
FOR SAMEIET ØVRE NYHAVNA 5

0000000 Antatt endring FK fra 01.01: 0,00 2,50 2,50 2,50 2,50

Kontingentene til velforening og realsameie kan også bli endret når disse kommer i drift.

0000000 ÅRSRESULTAT Disponible midler 31.121 700 0001 700 0001 700 0001 700 0001 700 000

Sum kostnader4 027 6784 128 3704 231 5794 337 3694 445 803 Disponible midler 01.0101 700 0001 700 0001 700 0001 700 000

Andre driftsutgifter59 50060 98862 51264 07565 677 Årsresultat1 700 0000000

uforutsette/større service og vedlikeholdsbehov vil medføre endringer i felleskostnadene.

lik forventet prisutvikling. Endringer i organisering, areal opp mot seksjonering eller

De fleste postene er satt opp med bakgrunn i erfaringstall og estimat. Det er budsjettert med

vaktmestertjenester. Endringer i felleskostnadene:

Fjernvarme (9kr/m2)1 091 7181 119 0111 146 9861 175 6611 205 052 1 700

startkapital. Under driftsog serviceavtaler er det tatt høyde for avtaler knyttet til heis, renhold,

Kabel-TV/Bredbånd630 360646 119662 272678 829695 799 DRIFTSRESULTAT1 700

forretningsfører fakturerer sameierne ekstra for dette, isteden for at dette belastes sameiet

kommune vil fakturere sameiet for kommunale avgifter. Det kan derfor være aktuelt at

normalt ut til hver enkelt seksjon. Unntatt fra dette er første driftsår, hvor Trondheim

Kommunale avgifter og renovasjon er ikke tatt med i sameiets budsjett. Dette faktureres

Fellesstrøm170 000174 250178 606183 071187 648

Kostnad knyttet til drift og vedlikehold av parkeringskjeller er satt til 200kr/mnd pr plass.

Bygningsforsikring535 500548 888562 610576 675591 092

Kabel-TV/Bredbånd er estimert til kr. 309,pr. enhet pr. mnd.

Parkeringskjeller105 600108 240110 946113 720116 563

Driftsog serviceavtaler850 000871 250893 031915 357938 241

Løpende vedlikehold255 000261 375267 909274 607281 472

enkelt seksjonseier. Antatt kostnad knyttet til vannbåren varme er estimert til 9kr/m2 pr mnd (akonto).

KOSTNADER

Sum inntekter5 727 6784 128 3704 231 5794 337 3694 445 803

Fjernvarme (9kr/m2)1 091 7181 119 0111 146 9861 175 6611 205 052

Kabel-TV/Bredbånd630 360646 119662 272678 829695 799

Bygningsforsikringspremie er stipulert. Innboforsikring kommer i tillegg, og ordnes av hver

Parkeringskjeller105 600108 240110 946113 720116 563

Kostnaden her vil avhenge av forbruk. Det betales en akonto pr mnd med utgangspunkt i

avregning fjernvarme og Kabel-TV/Bredbånd som fordeles flatt. I tillegg kommer fjernvarme.

Felleskostnader drift2 200 0002 255 0002 311 3752 369 1592 428 388

Innbetaling startkapital1 700 000

Alle felleskostnader er fordelt etter brøk (BRA), foruten kontingent til parkeringskjelleren,

Felleskostnader: Driftsbudsjett er forslag og basert på mottatte opplysninger fra megler/utbygger.

INNTEKTER År 1År 2År 3År 4År 5 BUDSJETTFORUTSETNINGER

Prisutvikling i %:2,5

BUDSJETT ÅR 1ÅR 5 Antall leiligheter: 170

Boligbyggelaget TOBB
SAMEIET ØVRE NYHAVNA 5
Forretningsførerhonorar198 000202 950208 024213 224218 555
Revisjon12 00012 30012 60812 92313 246
Styrehonorar120 000123 000126 075129 227132 458
stipulert forbruk. Vedlagte driftsbudsjett er forslag. Endelig budsjett besluttes av styret.
Startkapital på 10 000kr pr seksjon betales inn ved overtagelse.
TV & Bredbånd fra Norges største utfordrer TV & Strømming 5 poeng Inkludert markedets råeste TV- og strømmeboks og 500 timer opptak GRUNNPAKKEN INNEHOLDER Bredbånd 100 Fart for hele familien Trygg på nett ID-tyveri forsikring, webhjelp, Telia Sky m.m.

Prosjekt: Øvre Nyhavna

Nyhavna Øvre 4 og 5 AS c/o Heimdal Eiendomsmegling AS Vestre Rosten 69 7072 Heimdal

FINANSIERINGSBEVIS

_________________er innvilget finansiering i vår bank med kjøp av bolig i Trondheim kommune i Prosjektet Øvre Nyhavna.

I følge anmodning fra kjøper, bekreftes herved at kroner ______________,- (+ omkostninger)

er reservert for utbetaling til Nyhavna Øvre 4 og 5 AS ved Heimdal Eiendomsmegling AS, klientkonto. 4230.55.01500, i henhold til bindende avtale mellom partene. Dette finansieringsbeviset er bindende og irreversibelt.

Det forutsettes at Heimdal Eiendomsmegling AS innestår for tinglysing av skjøte i henhold til bindende avtale mellom partene og evt. pantedokument.

Denne bekreftelsen er betinget av at det blir stilt sikkerhet for deres forpliktelser etter kontrakten i henhold til Bustadoppføringslova av 13 juni 1997.

Sted/dato Navn + stempel

Heimdal Eiendomsmegling AS | Telefon: 73 87 15 00 | Epost: post@hem.no | www.hem.no

______________________ __________________________

KJØPETILBUD PÅ PROSJEKTERT LEIL. I ØVRE NYHAVNA E3 KADETTEN

Kjøpetilbudet gjelder bolig nr.

Undertegnede inngir herved bud på ovennevnte eiendom, kr. + omkostninger

Omkostningene omfatter* : Dokumentavgift 2,5% av andel tomteverdi** kr. ,Tinglysingsgebyr skjøte kr. 585 ,Tinglysingsgebyr pantedokument kr. 585 ,Pantattest kr. 172 ,Stiftelsesgebyr sameie kr. 2 000 ,Oppstartskapital sameie kr. 10 000 ,Totale omkostninger*** kr. ,-

*Se totale kjøpsomkostninger per leilighet i prislisten **Tomteverdi utgjør kr. 11 000,- pr. kvm. BRA.

***Det tas forbehold om endring i kjøpsomkostninger og avgiftsgrunnlag for dokumentavgift

Kjøpesummen blir ikke indeksregulert. Kjøpesummen skal i sin helhet innbetales ved overtagelse av boligen.

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Låneinstitusjon: Evt.referanse: kr. ,Egenkapital kr. ,-

Eventuelle forbehold:

Ønskes uforpliktende finansieringstilbud fra Melhusbanken? Ja Nei

NÆRVÆRENDE BUD ER BINDENDE FOR UNDERTEGNEDE FREM TIL OG MED DEN KL.16.00 (MINIMUM 3 DØGN).

Kjøpsbetingelser / krav til finansiering

Undertegnede er kjent med at budet er bindende for meg/oss når det er kommet til selgers kunnskap. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen.

Budet er gitt med bakgrunn i prosjektets standardkontrakt, salgsoppgave med tilhørende deklarasjon, tegninger. Disse dokumenter er lest og akseptert av kjøper.

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud.

Dersom budet blir akseptert må kjøper på eget initiativ fremlegge en godkjent finansieringsbekreftelse til megler innen 21 dager etter selgers aksept iht. Bustadoppføringslova § 46 2. ledd. Dersom kjøper innen fristen ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbekreftelse iht. prosjektets standardkontrakt, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

Hvis flere enn 1 står som kjøper på kjøpetilbudet, gir kjøperne hverandre fullmakt til å representere hverandre i forbindelse med budgivning på Øvre Nyhavna

Heimdal Eiendomsmegling AS | Telefon: 73 87 15 00 | Epost: post@hem.no | www.hem.no

Sted/dato: Navn kjøper 1: Signatur: F.nr. Adresse: Tlf.priv.: mobil: Postnr./sted: E-post: *** Navn kjøper 2: Signatur: F.nr Adresse: Tlf.priv.: mobil: Postnr./sted: E-post.: Heimdal Eiendomsmegling AS, Søndregata 6B, 7500 Stjørdal

E-post: Nils Borgar Husby: nbh@hem.no // Andreas Sandem: as@hem.no Telefon: Nils Borgar Husby: 95 73 78 69 // Andreas Sandem: 47 82 04 82

Heimdal Eiendomsmegling AS | Telefon: 73 87 15 00 | Epost: post@hem.no | www.hem.no

IDENTIFIKASJONSSKJEMA

Din/deres identifikasjon

Din/deres signatur

For at megler skal kunne formidle ditt bud, må megler kontrollere din identitet. For enkel identifisering, følg disse stegene: 1. Legg din ID i firkanten (helst ikke bankkort) 2. Signer 3. Ta bilde 4. Send

Innsendingav identifikasjonsskjema kan foregå på følgende måter: E-post: Nils Borgar Husby: nbh@hem.no // Andreas Sandem: as@hem.no Telefon: Nils Borgar Husby: 95 73 78 69 // Andreas Sandem: 47 82 04 82

Heimdal Eiendomsmegling AS | Telefon: 73 87 15 00 | Epost: post@hem.no | www.hem.no

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.