Kwetal

Page 1

Leuke weetjes

over Kwetal link naar de persoon http

verhaal situatie bijzonderheden link naar het verhaal

Tom Poes en Mom Bakkesz https

Kwetal neemt afscheid en zegt tegen heer Bommel: Dag Oltje, mijn jongen! Doe je best dan zal je nog wel eens een flink iemand worden. En als je groot bent, kom ik misschien nog wel eens terug!"Dag, Tom Poes!"

dinsdag 10 januari 2023 Pagina 1 van 1
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.