Agent Burgelaar

Page 1

Leuke weetjes over agent Burgelaar

Tom Poes en de Rappe Ratsers https

link naar de persoon http

verhaal situatie bijzonderheden link naar het verhaal merkwaardigheid euh, een paar vermommingen verder blijkt agent Burgelaar niemand anders te zijn dan de baas van de rappe ratsers. Een vroeg gevalletje van undercoveragent??

dinsdag 10 januari 2023 Pagina 1 van 1
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.