Joost

Page 1

Leuke weetjes over Joost link naar de persoon http

verhaal situatie bijzonderheden link naar het verhaal

Joost komt weer terug Als Joost hoort hoe heer Bommel erover denkt, trekt hij zijn ontslag weer in. Tom Poes en het wegwerk https

Tom Poes en het wegwerk https

Tom Poes en de boemerang https

Joost neemt ontslag Joost neemt ontslag omdat hij niet kan werken voor een heer die aan politiek doet

Joost neemt ontslag Joost neemt in dit verhaal zijn ontslag, hij kan niet werken, zijn keuken is verwoest door de boemerang

Tom Poes en de nachtmerrie https

merkwaardigheid In de inleiding staat dat Joost met vakantie is. Het komt zelden voor dat Joost op vakantie is terwijl heer Bommel thuis is.

Tom Poes en de weerbrouwers https

Tom Poes en de Rappe Ratsers https

Joost neemt ontslag Joost neemt zijn ontslag, nadat heer Bommel hem heeft opgedragen op het dak te gaan dansen en omdat het een wanorde is. Maar nadat hij samen met heer Bommel de deur dicht heeft gedaan, smeekt hij om te mogen blijven

Joost neemt ontslag Joost neemt zijn ontslag, nadat hij beschuldigt wordt door agent Burgelaar en daarna ook nog door heer Bommel, na jaren trouwe dienst

Tom Poes en de kleine groene mannetjes https

Joost neemt ontslag Joost neemt ontslag, nog voordat notaris Sleurtjes er werk van kan maken. De reden is dat heer Bommel te hoog vliegt

dinsdag 10 januari 2023 Pagina 1 van 1

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.