Heer Olivier B. Bommel

Page 1

Leuke weetjes over heer Olivier B. Bommel link naar de persoon http

verhaal situatie bijzonderheden link naar het verhaal

heer Bommel houd van tuinbonen Heer Bommel en de betoverde prinses https

Tom Poes en eh, dinges https heer Bommel is jarig Tom Poes en Mom Bakkesz https heer Bommel 'werkt' heer Bommel is benoemd als brandmeester van de vrijwillige brandweer van Rommeldam

Her Bommel is lid van de schilders vereniging "De Afhankelijken" Hij is dat gisterenavond geworden voor duizend florijnen

Tom Poes en de Globetrottersclub https heer Bommel 'werkt' Heer Bommel gaat een roman schrijven en doet in Rommeldam in de achterbuurten inspriratie op. Die roman is nooit verschenen.

Tom Poes en de zwarte sluiper https bijzonderheid in de tekst in de vierde aflevering vluchten heer Bommel en Tom Poes Rommeldam uit, maar ook het land uit. En heer Bommel zegt dat hier zijn wieg eens stond! Dat klopt niet met het 3de verhaal waar staat dat heer Bommel van over zee komt

Tom Poes en de boemerang https

Tom Poes en de koene speurder https heer Bommel 'werkt' heer Bommel is zelf aan het klussen en staat met een hamer in zijn hand. Hij instaleert een elektrische klopper

heer Bommel heeft een boek gelezen over een speurder met een vergrootglas, die aanwijzingen zocht om zo misdaden op te lossen. En zo'n speurder wil heer Bommel ook worden.

Tom Poes en dokter Galzalver https familie van heer Bommel heer Bommel vindt op de rommelzolder van slot Bommelstein de luchtballon van oom Zebedeus.

Tom Poes en de Schemerbergen https Karakter(trek) Tom Poes: "Ik snap niet wat er opeens met heer Ollie aan de hand is. Hij is bescheiden geworden!"

Tom Poes en de meesterhand https

dinsdag 10 januari 2023 Pagina 1 van 2

verhaal situatie bijzonderheden link naar het verhaal

Tom Poes en de zonnebril https

Tom Poes en de zonnebril https

familierelatie Als Dorknoper belastinggeld komt halen, weet heer Bommel niet hoe hij aan het geld moet komen. Vreemd, want normaal zegt heer Bommel altijd dat geld geen rol speelt

familierelatie heer Dorknoper komt vertellen dat de vader van heer Bommel een vermogen aan goudstukken had. Vreemd is dat dit in Rommeldam in de archieven te vinden is, terwijl heer Bommel van ver komt. Zoals blijkt uit verhaal 'De Tovertuin'

Tom Poes en de bombardonder https

familie van heer Bommel heer Bommel schijnt een oud-oom te hebben die Johan Sebastiaan Bommel heet. En op de tekening lijkt het erop dat hij ook op Bommelstein heeft woont, maar dat klopt niet met het verhaal van de tovertuin. Waar wordt verteld dat heer Bommel een kasteel ziet

dinsdag 10 januari 2023 Pagina 2 van 2
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.