Page 1

HEAT TREATMENT

NYHET! CliWi Green Air & HeatWork 103 HH

Värmebehandling DONE

1

för att bekämpa skadedjurand it’s GONE!

1

DONE and it’s

GONE!

1 1

DONE and it’s

GONE!

4 DONE

and it’s

GONE!

VÄGGLÖSS, MOTT, KACKERLACKOR, LOPPOR, MJÖLBAGGAR ...

1

D


NYHET! Ingen gift någon skadligt damm och partiklar

En snabb och grön värmebehandling för skadedjursbekämpning NYHET! CliWi Green Air og Heat Treatment HW Xtreme 103 HT är en speciellt utvecklad maskin för värmebehandling. Maskinen är utrustad med komponenter och lösningar som uppfyller kraven för skadedjursindustrin. HW Xtreme 103 HT är en självgående och mobil maskin på 103 kW. Den speciella maskinen levererar 100°C vätskeburna värme med en verkningsgrad på 94%. Vår miljövänlig teknik gör det möjligt att använda bioenergi på våra maskiner. Tillsammans med nyheten CliWi, en unik vätskeburen växlar teknik, är detta ett innovativt system för uppvärmning av byggvärme, torkning, skadesanering och värmebehandling. Systemet kan också användas vid behandling av mjölbaggar och inom livsmedelsindustrin - såväl som skalbaggar, trägnagare...

Värmebehandling 1 st HeatWork 103 HH-maskin kan styra upp till 8 CliWi-enheter

heatwork.com


Uppnå hög temperatur snabbt och effektivt med vätskeburna värme Metoden bränner inget skadlig damm eller skadliga partiklar HeatWork och CliWi vägglössystem används redan av flera ledande företag för skadedjursbekämpning i hela Europa för att bekämpa skadedjur. CliWi växlar varmt vätska till luft på ett mycket effektivt sätt Resultaten är mycket tillfredsställande och systemet har kallats en innovativ lösning och positiv utveckling när det gäller ett allt allvarligare problem utan tidigare effektiva och bra lösningar. Systemet ger en effektiv lufttemperatur upp till 90°C, och är ett effektivt och miljövänligt alternativ till användningen av gift, elektricitet och andra metoder. Detta är en helt giftfri metod där värme dödar skadedjur från ägg till färdig vuxen individ. Metoden sticker ut eftersom det sparar miljön på ett helt nytt sätt, både onödiga utsläpp från generatorer och oönskade ämnen som finns i insektsgiftige kompositioner. Ökad flexibilitet, hög effektivitet och låg energiförbrukning minskar driftskostnaderna betydligt. Dessutom, bränna inte metod skadligt damm och partiklar, och ger därmed en bättre arbetsmiljö.

VÄGGLÖSS, MOTT, KACKERLACKOR, LOPPOR, MJÖLBAGGAR ... heatwork.com


1 11 1 1 11 1 1

Væskebåren varme

100%

NE NE NE NE DONE and it’s NE DONE GONE! NE and it’s

miljøvennlig

D NE and it’s GONE! D NE and it’s GONE! D NE and it’s GONE! D NE and it’s GONE! D DONE NE and it’s GONE! and it’s D NE GONE! Væskebåren varme

100%

GONE!

miljøvennlig Væskebåren varme

100%

miljøvennlig

GONE!

GONE!

GONE!

11 11 11 11 1

GONE!

100%

miljøvennlig Væskebåren varme

I nästan 15 år har HeatWork utvecklat miljölösningar som ger er en säker och lönsam verksamhet! 100%är traditionellt kända för att vara marknadens suveräna upptining och uppvärmning Heatworks mobila värmekraftverk miljøvennlig Væskebåren varme alternativ. Nu inntar HeatWork också skadedjurens territorium. Våra kunder använder HeatWork system just därför att de är upptagen av hälsa,100% säkerhet och miljö - kombinerat med reducerade kostnader. miljøvennlig

11 11 1

it’s GONE! i fokus DONE Miljön ochand ekonomin GONE! DONE and it’s and it’s DONE GONE! DONE GONE! 4 it’s and DONE and it’s DONE and it’s GONE! DONE GONE! and it’s GONE! and it’s DONE 4 DONE GONE! DONE GONE! and it’s and it’s and it’s 4 DONE GONE! DONE GONE! GONE! and it’s and it’s 4 DONE GONE! GONE! and it’s 4 DONE GONE! and 4 it’s DONE GONE!

Vätskeburen värme 100% miljövänlig torkning och uppvärmning. Justerbar utrotningstemperatur (50 till 60 grader Celsius). Energieffektiv värmeväxling Hög effektivitet och låg energiförbrukning minskar kostnaderna. Kort bearbetningstid. Grön energi Ren luft, säker arbetsmiljö och giftfri. Ingen brandfara.

Låg vikt och användarvänlig design CliWi är liten, lätt att använda och med hög prestanda. Låg ljudnivå

Värme har aldrig sett bättre ut Modern design och färg behöver inte gå på bekostnad av effekten.

and it’s

GONE! Vi främjar en

Redo för

Bioenergi Energieffektiv uppvärmning

100°C

94% verkningsgrad

grön arbetsplats Temperaturlyft upp till

90°C

Lång hållbarhet på våra kvalitetsprodukter

Ingen risk för brand och explosion

Producent och eneförhandlar: HeatWork AB Box 34212, 10025 Stockholm Tlf 08-22 92 06 post@heatwork.com

HeatWork AS Postboks 353, 8505 Narvik, Norge Tlf (+47) 76 96 58 90

www.heatwork.com

Inga avgaser, gift, lukt eller fukt

HeatWork • 02.2018

GONE!

Væskebåren varme

Profile for Heatwork

Värmebehandling för att bekämpa skadedjur - CliWi Green Air & HeatWork 103 HH  

Uppnå hög temperatur snabbt och effektivt med vätskeburna värme

Värmebehandling för att bekämpa skadedjur - CliWi Green Air & HeatWork 103 HH  

Uppnå hög temperatur snabbt och effektivt med vätskeburna värme

Profile for heatwork
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded