Hw Concrete Systems Finnish

Page 1

HW Concrete Systems Innovaatio ja tutkimus tarjoavat kivenkovaa faktaa-tulevaisuuden betonia!

HeatWork toimittaa kokonaisvaltaisen ratkaisun sek채 materiaalit!


HW Concrete Systems Nestekiertoinen lämmitys – taloudellista, tehokasta ja ympäristöystävällistä

Tarjoaa kovetuksen täyden hallinnan tai lämmityksen yhteydessä. HeatWorkin siirrettävät lämmitysratkaisut ovat erinomaisia polttoaineen käytön tehokkuudeltaan ja täyttävät tiukimmatkin taloudellisuutta, ympäristöä sekä työterveyttä, -ympäristöä ja -turvallisuutta koskevat HSE-vaatimukset.

Yli neljä kertaa nopeampi kovetus!

Ilman lämpötila

Temperatur (0C)

25 20

Lämmitetty HeatWorkin avulla

Referenssiprojekti ilman lämmitystä

15 10 5 0 -5 5. mars 12.00

6. mars 00.00

6. mars 12.00

7. mars 00.00

Varmistaa lämpötilan ja laadun ennen ja jälkeen valun sekä sen aikana

2

heatwork.com

7. mars 12.00

8. mars 00.00

8. mars 12.00

9. mars 00.00

9. mars 12.00

2

1,5

35 °C lämpötilassa kovetus sujuu kaksi kertaa nopeammin kuin 20 °C:ssa ja yli neljä kertaa nopeammin kuin 10 °C:ssa.

Letkuja laudoituksen päällä Putkia betonissa

1

0,5

0

Kilde: www.heidelbergcement.com

30

Kilde.norut.no

Betonin lämpötilaloki, maston perustukset

Reaktionopeus tuntia kohti H(T)

HeatWork käyttää patentoitua nestekiertoista tekniikkaa energiavaraajana. Sen ansiosta lämmitystä voidaan tarvittaessa lisätä lähes joka paikkaan joko kontaktilämmön avulla tai vaihtamalla ilmalämmitykseen. Koska HeatWorkin ratkaisut noudattavat suljetun piirin periaatetta, ei ympäristöön johdeta vettä tai kosteutta sulatuksen

10

20 30 Betongtemperatur (gr. oC)

35

Letkuja lattialla tai elementeillä valun jälkeen Lue lisää heatwork.com


Kallioporaus, maston perustukset

HW lämmityssauva, 180 cm pitkä

HW lämmityssauva porareiässä

Kallion ja kallioperän esilämmitys Kallion ja kallioperän esilämmitykseen on osana HeatWork Concrete Systemsiä kehitetty patentoitu menetelmä betoni- ja ankkurointitöiden yhteyteen. Menetelmä perustuu lämmityssauvojen asettamiseen porareikiin ja kallioperän pystysuoraan lämmitykseen. Kyseinen kallioperän esilämmitys takaa seuraavat edut:

UUSI

• Porareikien lämpötilan hallinta ankkurien ja kalliopulttien injektoinnin yhteydessä • Kallion ja betonin lämpötilaerojen tasoittaminen muotoiluvalun yhteydessä • Kallioon kertynyt lämpötila takaa hallitun kovetuksen muotoiluvalun yhteydessä Lämmityssauvat on HeatWorkin muun tuoteportfolion tapaan suunniteltu nestekiertoiseen lämmitykseen suljetussa järjestelmässä. Kallion lämmitys tapahtuu siten erittäin tehokkaasti lisäämättä kallioperään kosteutta lämmityksen yhteydessä. Lämmityssauvojen pituus voidaan valita toiveiden mukaisesti ja ne lämmittävät kalliota tasaisesti.

MENETELMÄ kallion ja kalliopohjan esilämmitykseen!

Tutkimusprojektin kuluessa suoritetut mittaustulokset osoittavat kallioperän lämpötilan saattavan erota huomattavasti ilman lämpötilasta, ja että kallioperän lämpötila pysyy pitenpienkin leutojen ajanjaksojen jälkeenkin pakkasen puolella.

‹‹ Tutkimuksemme HeatWorkin käytöstä nestekiertoisessa lämmityksessä valun yhteydessä osoittavat, että betonia voidaan valaa ulkolämpötilasta riippumatta.

‹‹

Plusasteita kuukauden ajan, silti kallion sisällä on pakkasta

Statnettin, Norutin ja HeatWorkin välinen tutkimusprojekti tuotti huomiota herättäviä tuloksia. Tutkimukset osoittavat, että hyvälaatuista betonia voidaan valaa ympäri vuoden.

20

15 Temperatur (0C)

Kallion ja betonirakenteiden koelämmitys Ofotenin ja Hammerfestin välisen sähkölinjan rakentamisen yhteydessä.

Lämpötilaloki kalliossa lämmityksen kanssa ja ilman

Kilde.norut.no

Bård Arntsen tutkimuksen johtaja ja betoniasiantuntija, Norut Narvik

Ilman lämpötila

10 Lämmitetty HeatWorkin avulla Syvyys 0,8 m

5

0

Referenssiprojekti ilman lämmitystä Syvyys 0,8 m

-5 1. mars 00.00

2. mars 00.00

3. mars 00.00

4. mars 00.00

5. mars 00.00

6. mars 00.00

7. mars 00.00

8. mars 00.00

9. mars 00.00

Lisätietoja projektista osoitteessa: heatwork.com Tämän tuote-esitteen ratkaisut ja materiaalit ovat tilattavissa pääkonttoristamme ja tehtaaltamme Narvikista

heatwork.com

3


HW Concrete Systems Tarjoaa täyden hallinnan kovetuksen eri vaiheissa

Betonitöitä ympäri vuoden HeatWorkin koneita käytetään maaperän, lumen ja jään sulatukseen sekä raudoituksen ja laudoituksen esilämmitykseen ennen valua. Suurilla koti- ja ulkomaisilla urakoitsijoilla on erittäin positiivisia kokemuksia HeatWorkin ratkaisujen käytöstä betonitöissä. Palaute kertoo menetelmän tarjonneen huomattavia säästöjä projektien ajankäytössä ja kuluissa sekä parantaneen lopputuloksen laatua. Betonityön valmistuminen talvivalua koskevissa kansallisissa standardeissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti on nyt myös huomattavasti helpompi dokumentoida.

HeatWorkin monipuolinen nestekiertoinen tekniikka tarjoaa mahdollisuuden energian lisäämiseen ja jakeluun lämmön muodossa juuri siinä missä sitä tarvitaan.

UUTUUS! Esimerkkejä käyttökohteista:

Betonin nostoastian tehokas esilämmitys

• Roudansulatus ennen rakennusmaan kaivuuta ja tiivistystä • Lumen ja jään sulatus maaperässä, laudoituksessa ja raudoituksessa • Laudoituksen ja rakennustarvikkeiden esilämmitys • Betonin hallittu kovetus • Kylmässä ilmanalassa paikalla valettu betoni • Nostoastioiden lämmitys • Ruiskubetoni – rakenteiden esilämmitys • Suurempien rakenteiden viilennys/lämmön jakautuminen

HeatWork TOBBE

4

heatwork.com


Viilennys tai lämmitys hoituu helposti Referenssiprojekti

Suomi: silta Oulussa Betonin kovetus uuden sillan rakentamisen yhteydessä Oulussa. PEX-putket asennettu 40 cm välein, yhteensä 2200 m putkia. • Suomalaisurakoitsija lyhensi rakennusaikaa ja säästi 14 000 litraa öljyä 600 neliökilometrillä • 29 vuorokautta ulkolämpötilan ollessa +7 ja –20 asteen välillä • Vaihtoehtoinen lämmitys ilmalämmityksen avulla

Ruotsi, silta E4/E20-tiellä Tukholmassa Betonielementtien hallittu kovetus. Siltaelementtien esilämmitys valun sekä membraanin asennuksen ja asfaltoinnin yhteydessä • Ruotsalaisurakoitsija nopeutti työn etenmissuunnitelmaa useilla kuukausilla, mikä tarjosi huomattavia säästöjä

Norja, Drammenin kaupunkisilta Betonin kovetus suojatien saneerauksen yhteydessä kaupunkisillalla marras-joulukuussa • Lämmön lisäys betonin kovetuksen, reunakivetyksen sekä membraanin asennuksen ja asfaltoinnin yhteydessä • Urakan yhteydessä käytettiin 2200 m sisään valettuja PEX-putkia

Betongrenovering AS:n uusi arki

Huomiota herättäviä tutkimustuloksia

Hortenin betonilaiturin noin 2,5 miljoonan euron arvoisen saneerausprojektin yhteydessä koimme lämmityksen käyttövarmuuden huomattavasti paremmaksi käyttäessämme HeatWorkia. Tämä oli hyvä sijoitus, joka tarjoaa meille niin ajallista kuin taloudellista säästöä tulevissakin projekteissa.

Statnettin, Norutin ja Heatworkin välinen yhteistyöprojekti johti huomiota herättäviin tutkimustuloksiin, jotka tarjoavat täyden hallinnan ja ihanteelliset olosuhteet kallioon tehtävään valuun – ilman ja kallioperän alkuperäisestä lämpötilasta riippumatta.

Terje Feragen

Christian Petrich

Betongrenovering Rehab AS:n toimitusjohtaja

Norut AS:n projektipäällikkö

Tämän tuote-esitteen ratkaisut ja materiaalit ovat tilattavissa pääkonttoristamme ja tehtaaltamme Narvikista

heatwork.com

5


Ylläpitää hyvän sisäilman Pakkassuojaus ja eristys

Taloudellinen, käyttäjäystävällinen ja luotettava lämmitys Myös HW Aerotemper on tärkeä tekijä betonitöiden yhteydessä. Sen avulla autotallien, rakennusten, pressuhallien tai vastaavien lämmitykseen uudisrakentamisen tai saneerauksen yhteydessä voidaan saada käyttöön jopa 103 kW. Koska käytössä on ainoastaan nestekiertoista energiaa joka voidaan vaihtaa ilmalämmitykseen, päästään sen avulla erittäin energiatehokkaaseen lämmitykseen lisäämättä ympäristöön kosteutta, hajuja tai päästöjä.

Pressuhallin lämmitys elementtien valun yhteydessä.

Näin varmistetaan lämmityksen jatkuva saatavuus yhdessä HeatWorkin siirrettävien lämpöratkaisujen kanssa. Järjestelmä jatkaa lämmittämistä riippumatta mahdollisista sähkökatkoista tai epävakaudesta rakennustyömaan sähkönsaannissa. Näin vältetään kustannuksia aiheuttavat viivästymiset projektin yhteydessä. Lämmitys voidaan suorittaa Heatwork Concrete Systemsin muiden tuotteiden lisänä tai niihin yhdistettynä.

HW Aerotempere.

Lämmitys laiturin saneerauksen yhteydessä.

Talvipeitteet pakkassuojaukseen ja eristykseen HW Winter Insulationia on kehitetty pitkään ja sitä on testattu kattavasti, ja sillä on nyt vahva asema rakennus- ja maarakennusalalla. Tuotteen eristyskyky on erinomainen, se kestää käyttöä ja sen uudelleenkäyttömahdollisuudet ovat huomattavat, paino on kevyt, eikä siinä ole kosteutta imeviä

materiaaleja ja lisäksi se kuivuu helposti. 3 tai 7 eristävän materiaalikerroksen ja heijastavan alumiinipinnan ansiosta saavutetaan säteilylämmön ainutlaatuinen heijastuminen. HW Winter Insulation soveltuu näin erittäin hyvin betonitöihin ja pakkassuojaukseen.

3- tai 7-kertainen eriste

Erityiskäyttöön kehitetty ainutlaatuinen eriste

Toimitetaan seuraavissa kokovaihtoehdoissa: 2 x 12 meter (24 m2) 2 x 6 meter (12 m2) 1,2 x 3 meter (3,6 m2) 1,2 x 6 meter (7,2 m2)

6

heatwork.com

Toimitetaan myös 7-kertaisella eristysmateriaalilla varustettuna

Tämän tuote-esitteen ratkaisut ja materiaalit ovat tilattavissa pääkonttoristamme ja tehtaaltamme Narvikista


Kokonaisvaltaiset ratkaisut ja materiaalit Pieniin tai suuriin projekteihin!

Tuotenumero 2714

OHP60

HW Fordelingssentral

Turvaratkaisu, joka katkaisee nesteen virtauksen, mikäli lämpötila vastoin odotuksia kohoaisi liian korkealle.

Tuotenumero 2773

HW-putki Valmis pakkaus, 100 metriä kappale Tuotenumero 4124 Tuotenumero 1464

HW Lämmityssauva

HW Nippusiteet

28 mm ja 35 mm Jopa 6 metriä Sovellettavissa haluttuun pituuteen Tuotenumero 1845

HDM4 HeatWork toimittaa omia jakelukeskuksia siten, että liitäntäletkut on helppo vetää koneista rakennuspaikalle ja liittää useampaan toisistaan riippumattomaan lattialämmityksen lenkkiin.

Tuotenumero 1331

Tuotenumero 2774

Tuotenumero 2775

Tuotenumero 1278

HW Pölysuojat

HW-liitin

HW Sovitekappale

HW Pikaliitin

Jens Heinonen [+358] 40 735 6669, e-post: jens@heatwork.com

Esim: 100 m2:n betonipinta 350 m ................PEX-putkia, 100 metriä kappale 4 kpl ...................jatkoliittimiä 2 kpl ....................liitäntäpaloja 2 kpl ...................pikaliittimiä 2 kpl ...................pölytulppia 4 pakettia .........nippusiteitä 100 kpl paketissa Tämän tuote-esitteen ratkaisut ja materiaalit ovat tilattavissa pääkonttoristamme ja tehtaaltamme Narvikista

heatwork.com

7


HeatWorkin 3300 m2 huippumoderneja tuotantotiloja sisältävä pääkonttori ja tehdas Narvikissa.

HeatWork on valmistanut ja kehittänyt tuotteitaan 10 vuoden ajan äärimmäisen vaativissa olosuhteissa HeatWork kehittää, valmistaa ja testaa koneensa äärimmäisen vaativissa talvisissa olosuhteissa napapiirin pohjoispuolella Norjassa. Tekniikka ja tietotaito ovat laatutuotteiden perusedellytyksiä, ja luovat pohjaa asiakkaidemme tyytyväisyyteen. HeatWorkin tavoitteena on pysytellä oman liikesaramme teknisen osaamisen kärjessä. Teollista muotoiluamme leimavat erinomainen suorituskyky, laatu ja käyttäjäystävällisyys. Yhä useammat käyttäjät siirtyvät Heatworkin tuotteisiin uusissa käyttökohteissa ympäri vuoden, koko Euroopan alueella. Tulokset kumpuavat patentoidusta tekniikastamme sekä merkittävästä panostuksesta tutkimukseen ja kehitykseen. Lisäksi kuuntelemme aina, mitä asiakkaillamme on sanottavana, ja palaute on meille ensisijaisen tärkeää!

ERG IV EN IBRU KT

K

EFF E

Sijaintimme logistiikan kannalta Norjan parhaimmistoon kuuluvassa solmukohdassa tarjoaa meille välittömän yhteyden markkinoihimme autolla, rautateitse, lentäen tai laivalla.

stävällinen

Ympäristöy

NOLOGI TEK LER TIL SS

EU’S STRE

NG E

ST

E

TILF RE D

HeatWork toimittaa energiatehokkuudeltaan EU:n huippuluokkaan sijoittuvaa tekniikkaa.

Uusi standardi sinulle, jolle vain paras on kyllin hyvää

MILJØKRAV He

atWork

Tämän tuote-esitteen ratkaisut ja materiaalit ovat tilattavissa pääkonttoristamme ja tehtaaltamme Narvikista

HeatWork AS Postboks 353, 8505 Narvik, Norway Telefon (+47) 76 96 58 90 post@heatwork.com

HeatWork Finland OY Kolmas linja 11B, 00530 Helsinki, Finland Puh +358 (0) 20 785 1270

www.heatwork.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.