Ardan Ozmenoglu - Hajde, haydi, let's go!

Page 1

Biografija

Biography

Ardan Özmenoğlu rođena je u Turskoj 1979. godine, a živi i radi u Istanbulu i New Yorku. Preddiplomski i diplomski studij završila je na Fakultetu umjetnosti, dizajna i arhitekture Sveučilišta u Bilkentu. Boravila je na umjetničkoj rezidenciji na Institutu za umjetnost Kala u Berkeleyu, Ateliergemeinschaft Milchhof e.V.-u u Berlinu, Frans Maserell Centrumu u Belgiji i Kulturkontaktu u Austriji u Beču te Glasstressu u Veneciji. Od 2002. godine sudjelovala je na nekoliko izložbi.

Ardan Özmenoğlu was born in Turkey,1979, lives and works in Istanbul and New York. She obtained her BFA as well as her MFA in Faculty of Art, Design and Architecture from Bilkent University. She was an Artist in Residence at Kala Art Institute in Berkeley, Ateliergemeinschaft Milchhof e.V. Berlin, Frans Maserell Centrum in Belgium and Kulturkontakt Austria in Vienna and Glasstress Murano in Venice. She contributed to several exhibitions since 2002.

Njezini su recentni projekti ambijentalne instalacije sa sitotiskom, koje također sadrže elemente arhitekture i skulpture te u kojima koristi materijale poput stakla, neona i samoljepljivih (post-it) papirića. Trodimenzionalni radovi nastaju na razmeđi grafike i skulpture.

Her recent projects are site-specific screen print installations, which incorporate architecture and sculpture, using materials such as glass, neon and post-it notes. At the interface between printmaking and sculpture, three-dimensional works come into being.

Od svoje prve samostalne izložbe u Istanbulu te druge izložbe u Berlinu 2008. godine, Ardan Özmenoğlu polako, ali sigurno zauzima svoje jedinstveno mjesto u suvremenoj umjetnosti, negdje na razmeđi skulpture i grafike.

Since her first solo exhibition in Istanbul and the second in Berlin 2008, Ardan Özmenoğlu continues to carve a unique place in contemporary art world, somewhere in between the disciplines of sculpture and printmaking.

Ardan Özmenoğlu

HAJDE, HAYDI, LET’s GO

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika | Croatian Association of Fine Artists Galerija Bačva | Gallery Bačva Trg žrtava fašizma 16, 10000 Zagreb, Croatia | www.hdlu.hr Ljetno radno vrijeme: Srijeda – nedjelja 10 do 13 i 17 do 20. Ponedjeljkom, utorkom i blagdanom zatvoreno. Summer working hours: Wednesday to Sunday 10am – 1 pm and 5pm-8pm. Monday, Tuesday and holidays - closed IMPRESUM | Nakladnik/Publisher: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika/Croatian Association of Fine Artists, Trg žrtava fašizma 16, 10 000 Zagreb, hdlu@hdlu.hr, www.hdlu.hr | Za nakladnika/For the publisher: Josip Zanki | Upravni odbor HDLU/Executive board of HDLU: Josip Zanki (predsjednik/president), Tomislav Buntak (dopredsjednik/vicepresident), Fedor Vučemilović (dopredsjednik/vicepresident), Ida Blažičko, Ivan Fijolić, Monika Meglić, Melinda Šefčić | Umjetnički savjet Galerije Bačva/Artistic board of Bačva Gallery: Tomislav Buntak, Suzana Marjanić, Koraljka Kovač Dugandžić, Leonida Kovač, Ivan Fijolić, Josip Zanki, Ivica Župan | Ravnateljica/Director: Ivana Andabaka | Stručna suradnica/Associate: Mia Orsag | Predgovor/Preface: Berin Golonu| Grafičko oblikovanje kataloga/Catalogue Design: Duje Medić Prijevod/ Translation: Zana Šaškin | | Tisak/Printed by Cerovski | Naklada/Copies: 150 Izložba je realizirana uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike / The exhibition is financially supported by the Ministry of Culture of the Republic Croatia.

Otvorenje Otvorenjeizložbe izložbe --30. 30.srpnja srpnja2015. 2015.uu20:00 19:00 sati | Opening of the exhibition - 30th of July at 8:00 7:00 pm Galerija Galerija Bačva Bačva || 30. 30. srpnja srpnja -- 09. 09. kolovoza kolovoza 2015. 2015. || Bačva Bačva Gallery Gallery || July July 30 30 -- August August 09, 09, 2015 2015


“Poznato je da, ovim trodimenzionalnim portretima od samoljepljivih (post-it) papirića, stvaram aforizme o kultovima, politički humor i snažnu igru s promatračem. Sitotisak se u postupku koristio prije izuma poliesterske mreže.“ Ardan Özmenoglu

“It is known that, by these 3D post-it portraits I create cult aphorismas, political humour and powerful play with the viewer. Silkscreen printing is used in the process prior to the invention of polyester mesh.”

Ardan Özmenoglu svestrana je suvremena turska umjetnica koja radi u širokom rasponu medija te njezini radovi variraju od staklenih skulptura velikih dimenzija, do radova izrađenih od samoljepljivih Post-It® papirića i neonskog svjetla. Od prve izložbe 2006. godine, svoja je jedinstvena djela izlagala na preko četrdeset izložbi u SAD-u i drugim zemljama, uključujući Istanbul, Berlin i Ženevu.

Ardan Özmenoglu is a versatile Turkish contemporary artist who works in a wide range of mediums including large-scale glass sculptures, works on Post-It® notes and neon lighting. Since her first exhibition in 2006, her unique work has been featured in over forty exhibitions in the U.S. and abroad including Istanbul, Berlin and Geneva.

Özmenoğlu lijepi stotine samoljepljivih (post-it) papirića na svoja platna, a zatim na njih sitotiskom otiskuje šarene slike nadahnute pop kulturom kako bi dobila trodimenzionalnu površinu. Ova neobična kompozicija izrađena od mnoštva sličnih dijelova daje radu formalnu raznolikost i prozaičnu dubinu. Nakon što platno prođe kroz postupak sitotiska, svaki se samoljepljivi papirić može ponašati drugačije. Neki mogu ostati potpuno ravni, dok se drugi mogu zgužvati i otkrivati svoju pravu prirodu provirujući kroz otisnutu sliku. Trodimenzionalna dubina rada prenosi se i na dubinu značenja – na površini je rad šaren, vedar i izuzetno zabavan, dok iz dubine prijete potpuno drugačiji karakter i ton.

Özmenoğlu adheres hundreds of post-it notes to her canvases and then silk-screens colorful, pop-inspired imagery on top to create a three-dimensional surface. This singular composition made out of a multitude of similar parts lends the work a formal variety and literal depth. After the canvas undergoes the printing process, each post-it note can behave differently. Some can lay completely flat, while others can curl up and reveal their true colors peaking out from under the overlaid images. The work’s three-dimensional depth also translates into a depth of meaning—on the surface, it is colorful, lighthearted and extremely fun, yet an entirely different character and tone threatens to eclipse these surface appearances from underneath.

Njezin razigrani rad, pun društveno-političkih komentara, promatrača potiče na preispitivanje poznatih slika, proizvoda i ideja. Dovitljivo koristi sveprisutne predmete, samoljepljive Post-It® papiriće, za stvaranje umjetničkih djela koja objedinjuju naizgled suprotstavljene ideje: prošlost i sadašnjost, povijest umjetnosti i trendove suvremene umjetnosti, kreativnost i konzumerizam, ponavljanje i individualnost, cjelinu i fragmente. Ona objedinjuje tisućljetnu praksu tiskanja sa suvremenim bojama, sjajem, papirom i prikazima. Njezina vedro obojena, hrabra umjetnost tjera promatrača da svakodnevne predmete i ideje razmotri u drugačijem svjetlu. Rezultat je sve samo ne predvidljiv. Berin Golonu

Her playful work, ripe with sociopolitical commentary, challenges the viewer to reconsider familiar images, products and ideas. She cleverly uses ubiquitous items, Post-It® notes, to create pieces of art that unite seemingly opposing ideas: the past and the present, art history and contemporary art trends, creativity and consumerism, repetition and individuality, the whole and the fragmented. She unites the centuries old practice of printing with modern colors, glitters, paper and images. Her brightly colored, bold art forces the viewer to consider everyday objects and ideas in a different light. The result is anything but predictable.

Ardan Özmenoglu

Berin Golonu