EasyCut T

Page 1

EasyCut T

Bugserede skårlæggere


EasyCut T Alsidig, variabel, robust og praktisk – det kendetegner de bugserede EasyCut skårlæggere fra KRONE.

Med side- eller midtmonteret trækstang Robust, fuldsvejset knivbjælke med store livstidssmurte tandhjul SmartCut: Skårlægning uden striber med særlig bred knivoverlapning SafeCut: Individuel beskyttelse af hver skæreskive


Hurtigskifteknive DuoGrip: Tyngdepunktsophæng med dobbelt føring Optimalt marktryk ved hjælp af justerbare fjedre Crimber med stålfingre eller valser for hurtig og ensartet tørring af afgrøden Tværstillet skårsamlerbånd for varierende skårbredder

EasyCut T modellerne

4

Knivbjælken 6 Hurtigskifteknive 10 SafeCut knivbjælkesikring

12

DuoGrip tyngdepunktsophæng

14

CV crimber med stålfingre

16

CRi crimber med valse

18

Det tværstillede skårsamlerbånd

20

Dobbeltskåraflægning 22 EasyCut TS 320 med sidemonteret trækstang, uden crimber

24

EasyCut 2801 CV, 3201 CV, 3600 CV, 2800 CRi, 3200 CRi med sidemonteret trækstang, med crimber

26

EasyCut 3210 CV, 3210 CRi, 6210 CV med midtmonteret trækstang, med crimber

28

Tekniske data

34

3


EasyCut T modellerne Alsidig anvendelse Variable specifikationer Robust udførsel Opfylder landbrugets behov i praksis

Kravene til en bugseret skårlægger er temmelig forskellige, alt afhængig af land, region og arbejdsmetode. Med det alsidige program kan du altid finde den udstyrsversion, der passer til din virksomhed. Hertil hører fx CV stålfingercrimberen med bredspredningshjelm, CRi valsecrimberen, det tværstillede skårsamlerbånd og de hydraulisk justerbare skårplader.

Oversigt over bugserede EasyCut skårlæggere

Sidemonteret trækstang

2801 CV

2800 CRi

TS 320

3201 CV

3200 CRi

Midtmonteret trækstang 

CV crimber med stålfingre

CRi valsecrimber

 

 

6210 CV 

 

3600 CV

Tværstillet skårsamlerbånd (ekstra)

3210 CRi

 

Knivbjælke med SmartCut

Hydraulisk justerbare skårplader (ekstra)

3210 CV

*

 

 * Fritsvingende stålfingre

Sidemonteret trækstang Ideelt, når der køres rundt uden afbrydelser, ingen løft og reversering. Kommer ind i alle kurver og hjørner.

4

Midtmonteret trækstang Med disse skårlæggere afskæres der til venstre eller højre for traktoren. Ideelt til skårlægning af større flader.

Med V-stålfingercrimber: De fritsvingende V-stålfingre sørger for en ensartet crimbning i hele arbejdsbredden.

| EasyCut T


Med valsecrimber Valsecrimberen med de profilerede valser, der griber ind i hinanden i hele arbejdsbredden egner sig fortrinligt til crimbning af bælgfrugter og andre bladrige afgrøder.

EasyCut T |

Med tværstillet skårsamlerbånd Nogle Easycut modeller kan udstyres med tværstillet skårsamlerbånd og hydraulisk justerbare skårplader. Så kan du lægge to skår sammen eller ved siden af hinanden.

EasyCut 6210 CV Med to uafhængigt arbejdende crimbere giver denne kraftige skårlægger med 6,2 m arbejdsbredde og midtmonteret trækstang en perfekt afskæring.

5


KRONE knivbjælken Fuldsvejset knivbjælke: Robust, tæt og livstidssmurt Robust satellitdrev med store tandhjul: Rolig gang og bedste virkningsgrad Ingen indersko: Ingen blokeringer

KRONE EasyCut skårlæggerne står for en ren og præcis afskæring. Den lukkede og fuldsvejste knivbjælke forbliver tæt og formstabil, selv efter mange års brug. De store cylindriske tandhjul i oliebad klarer selv de største langtidsbelastninger og har en meget lydsvag gang

Ingen indersko Knivbjælken drives af en vinkelgearkasse, der er placeret lige bag den inderste aflæggertromle. Dette system sikrer en blokeringsfri drift på forageren og på irregulære marker.

Det pålidelige satellitdrev i knivbjælken Massive cylindriske tandhjul med op til 66 tænder overfører drivkraften hele vejen ned til den allersidste skæreskive. På grund af tandhjulenes store diameter drejer de langsommere, og der er altid flere tænder i indgreb. Det giver en lydsvag gang, optimal virkningsgrad og maksimal levetid. De foran-

6

liggende mellemtandhjulene driver kun hver én skæreskive, og de udsættes derfor for minimal belastning. Skæreskiverne, der er placeret lang fremme, giver en bred knivoverlapning. Resultatet er en perfekt afskæring

| EasyCut T


Tæt og robust For at opfylde de højeste kvalitetsnormer anvender vi avanceret robotsvejsning og CNC-teknologi til fremstilling af vores fuldsvejsede og livstidssmurte knivbjælker. Når alt kommer til alt, er knivbjælken hjertet i enhver skårlægger.

EasyCut T |

Smurt i hele levetiden Den lukkede og fuldsvejste knivbjælke forbliver tæt og formstabil, selv efter mange års brug. Specielle rengøringsprocedurer under produktionen gør livstidssmøring muligt, og således bliver de ellers sædvanlige olieskift overflødige.

7


KRONE knivbjælken Afskæring uden striber, skårlægning eller bredspredning Kileformet knivbjælke giver det reneste snit SmartCut: Stor knivoverlapning for optimalt afgrødeflow Skårlægning eller bredspredning

Korte stubbe i græs og længere stubbe i markafgrøder med lange stængler. Det er muligt med den kileformede knivbjælke med et stort indstillingsområde. Med EasyCut opstår der ingen blokeringer, og den efterlader et rent snit.

Robust og variabel Den kileformede knivbjælke har et stort indstillingsområde for snithøjden. Takket være de massive tandhjul med dobbelte lejer er knivbjælken ekstrem kraftig og kan belastes hårdt

Glem alt om striber Eftersom nogle skæreskiver drejer parvis mod hinanden og andre væk fra hinanden, er der vigtigt at knivoverlapningen passer, for at sikre en ren afskæring. Derfor er overlapningen større mellem de skæreskiver, der roterer væk fra hinanden,

8

hvilket sikrer en stribefri afskæring i tyndere og yngre afgrøder. Samtidig giver den større afstand mellem knivbladene, der drejer mod hinanden, et mere jævnt flow bagud ved store afgrødemængder.

| EasyCut T


Praktisk De foranliggede tandhjulene neden under skæreskiverne er monteret excentrisk i lejehuset. De små mellemtandhjul afmonteres ovenfra, mens de store tandhjul i hoveddrivlinjen afmonteres fra siden.

Skårlægning De excentriske lejehuse er placeret på en sådan måde, at skæreskiverne der roterer indad, fører materialet ind mod midten, for at traktoren kan skræve over skårstrengen.

Bredspredning EasyCut modellerne med skæreskiver der roterer i rotationsretning ’B’, spreder materialet bredt. Alle skæreskiver roterer parvis. Materiale, der spredes i hele maskinens bredde, tørrer hurtigere og mere ensartet.

EasyCut T |

9


KRONE hurtigskifteknive Hurtigskifteknive for hurtigt knivskifte i marken Skæreskiver med modulær konstruktion Minimal slitage på knivene: Knivene kan dreje 360° Effektiv afskæring: Optimal knivoverlapning

Hurtigskifteknive, slidstærke komponenter og perfekt placerede skæreskiver, der ikke efterlader striber, er blot nogle af grundene til at vælge en EasyCut skårlægger.

Hurtigt knivskifte Hurtigskifteknive er ganske enkelt et must for mange brugere. Knivene kan let og hurtigt udskiftes eller drejes i marken.

Glidesko De brede glidesko, der er fremstillet af hærdet stål, reducerer marktrykket og beskytter både knivbjælken og græsmarkerne. Endvidere er glideskoene boltet på knivbjælken, så de er lette og hurtige at udskifte.

10

Lange stubbe Med højsnitsko til stublængder på mere end 80 mm, kan du afhængig af montage øge skærehøjden med 30 hhv. 50 mm. Dette er ideelt ved skårlægning af foder- og helsædsafgrøder.

Effektiv beskyttelse De afrundede stop mellem glideskoene beskytter knivbjælken. Undersidens konturer forhindrer at der aflejres materiale. Afgrødematerialet strømmer uhindret bagud.

| EasyCut T


Minimal slitage Eftersom knivene kan dreje 360° rundt på deres pindbolte, er de beskyttede, kolliderer ikke med knivene på naboskiverne, slides mindre og er selvrensende.

Garanteret rent snit 112 mm lange knive med afbøjet form og den store knivbaneoverlapning sørger for et rent snit og et ensartet afgrødeflow.

Omkostningsbesparende Slidte knivbolte og afstandsstykker er ikke et problem på KRONE EasyCut. Med skæreskivens modulære konstruktion kan de udskiftes enkeltvis. Efter ønske kan knivboltene erstattes med gevindbolte.

EasyCut T |

11


KRONE SafeCut Hele drivlinjen er beskyttet for øget sikkerhed Skæreskiverne kolliderer ikke med hinanden Ingen slitage Hurtig udskiftning af rørnaglen betyder driftssikkerhed og lave omkostninger

Kollisioner kan forårsage skader og reparationsudgifter. Her yder KRONE SafeCut maksimal beskyttelse. Den DLG-præmierede knivbeskyttelse mod fremmedlegemer til alle EasyCut modeller er enestående med hensyn til sikkerhed og komfort. SafeCut er standardmonteret på alle EasyCut F og EasyCut R modeller.

Fuldkommen beskyttelse EasyCut skæreskiverne er dobbelt beskyttet. De bevæger sig i et beskyttet område inden for knivbjælkens rammer og stikker ikke ud over glideskoene. Det standardmonterede SafeCut system giver ekstra sikkerhed.

Et ideelt system Når skæreskiverne roterer, er der ingen belastning på rørnaglerne da lejerne er forspændte med en møtrik og to klemmeskruer. Resultatet er, at rørnaglerne ikke lider af metaltræthed og selv efter mange timers drift er belastningsgraden konstant.

12

| EasyCut T


Ganske enkelt genial Hver skæreskive på knivbjælken er individuelt sikret. Når den rammer et fremmedlegeme, brækker rørnaglen. Derefter drejes skæreskiven 15 mm opad via drivakslens gevind.

Ro i sindet I stedet for at hele chokbelastningen overføres til de cylindriske tandhjul, knækker rørnaglen i tandhjulets drivaksel, når der sker en momentan overbelastning. Akslen fortsætter med at rotere og løfter den pågældende skæreskive op og væk fra risikozonen, så den ikke kolliderer med naboskiverne

EasyCut T |

og ikke går tabt. På denne måde forebygger SafeCut systemet, at der sker skade på de cylindriske tandhjul og naboskiverne. Det tager kun få minutter at udskifte rørnaglen, og det er næsten omkostningsfrit.

13


KRONE DuoGrip ophæng Knivbjælken er dobbeltophængt: „Ophængt i sit tyngdepunkt og ført af føringsarme“ Ensartet marktryk i hele arbejdsbredden Optimal føring: Mindre sidetræk, ren afskæring Kort og kraftig bærebjælke

Med KRONE DuoGrip er EasyCut skårlæggere ophængt i tyngdepunktet, og føres sideværts af føringsarme. Hermed har knivbjælken den bedste jordfølgning og skåner græsmarken. Det er forudsætningen for produktion at foder i høj kvalitet, også under vanskelige betingelser.

I perfekt balance

Takket være DuoGrip arbejder EasyCut skårlæggerne ekstra rent og præcist og skåner græsmarken. Ophængt i tyngdepunktet og trukket af en kort udlæggerarm har

knivbjælken det samme marktryk i hele arbejdsbredden. Derudover er der to parallelle føringsarme. De opfanger sidekræfterne, forbedrer føringen og øger stabiliteten.

Variabelt marktryk Trækfjedrene gør det muligt hurtigt at tilpasse marktrykket optimalt under alle forhold. Det brede indstillingsområde og den lette håndtering er overbevisende.

14

| EasyCut T


Hurtigt og enkelt Indstilling af snithøjden sker via en spindel. For EasyCut 2801 CV og 3201 CV er der mulighed for en hydraulikcylinder som ekstraudstyr. Denne kan vippe knivbjælken op, når man skal køre over markveje og fordybninger.

EasyCut T |

Den tilpasser sig Skæreenheden er pendulmonteret i dobbeltrammen og kan bevæge sig op- og nedad, hvilket er optimalt ved ujævnheder og forhindringer Jo strammere trækfjederen er indstillet, desto lettere reagerer skæreenheden.

Et ideelt system Med store penduludsving til venstre og højre følger knivbjælkerne alle markens konturer. Den pendulophængte skæreenhed i dobbeltrammen har gode jordfølgningsegenskaber, og det betyder rent foder og en græsmark uden skader.

15


KRONE CV crimber med stålfingre Let og hurtig betjening Mulighed for skårledeplader til bredspredning Trinløst variable skårbredder Gearkasse; crimbning med varieret intensitet

Med KRONE CV crimber med v-formede stålfingre i en stejl vinkel behandles foderet i hele knivbjælkens bredde. Den store diameter på 640 mm og den spiralformede montering af stålfingrene giver et jævnt materialeflow, høj indføringskapacitet og den bedste crimbning.

Fast greb om afgrøden De V-formede stålfingre er fremstillet af hærdet stål og er monteret i en stejl vinkel for at give en intensiv crimbning i hele arbejdsbredden. Stålfingrene svinger tilbage, når de rammer et fremmedlegeme, mens den fremadgående bevægelse er begrænset for at øge boltenes levetid

Som du ønsker det Skårledepladerne som ekstraudstyr kan justeres via hulbeslag. Du vælger selv: Det smalle skår på våd og blød bund, det brede skår for hurtig udtørring.

16

| EasyCut T


Intensiv crimbning Den standardmonterede riffelplade på CV crimberen øger stålfingrenes funktion og giver en endnu mere effektiv crimbning.

To i en Knivbjælken og crimberen trækkes af en fælles gearkasse. Den integrerede gearkasse til CV crimberen har to omdrejningshastigheder: Du kan vælge mellem 600 og 900 o/min.

Tåler ekstrem belastning EasyCut 3201 CV og 3600 CV har særligt kraftige drev til knivbjælkerne og crimbere. Køleribber sørger for at olietemperaturen i drevet holdes nede og øger sikkerheden i tunge afgrøder.

EasyCut T |

17


KRONE CRi crimber med valse Kontinuerligt afgrødeflow med 25 cm valsediameter Høj produktivitet med aktiv pressevalse Optimal crimbning med profilerede valser med ’fortandingseffekt’. Lang levetid med gummibelægning

Når sarte, bladrige afgrøder som fx lucerne skal crimbes, er KRONE valsecrimber CRi med to profilerede valser, der griber ind i hinanden, den rigtige løsning. Den skåner bladene og maser stænglerne, så man sikrer sig en hurtigere og mere ensartet udtørring.

Ø! m c 5 2

250 mm i diameter De store valser i CRi crimberen sikrer et kontinuerligt afgrødeflow uden stop, og arbejder med et imponerende lavt kraftbehov på grund af den store valsediameter.

Crimbning i hele bredden CRi crimberen har gennemgående valser. Det sikrer en ensartet crimbning i hele arbejdsbredden. For at tilpasse sig til de forskellige fodermængder- og arter kan valseafstanden og valsetrykket justeres trinløst. Gummibelægningen garanterer stor slidstyrke.

18

Fast greb om afgrøden De store pressevalser er profilerede og griber ind i hinanden. Fortandingen presser, river og knækker afgrøden med en høj crimbningsintensitet.

| EasyCut T


Effektiv kraftoverføring Drivkraften til valsecrimberen overføres uden krafttab gennem gearkasser. Gearkassen, der driver den nederste valse, er integreret i knivbjælkens drev bag den venstre tromle.

EasyCut T |

Dobbelt power er standard Også den øverste valse trækkes aktivt. Dette sker synkront via en gearkasse fra den nederste valse, som sidder ude på højre side at knivbjælken

19


KRONE skårlægning med tværstillet skårlæggerbånd Indbygget hydraulikdrev Trinløs justerbar kastelængde Automatisk til- og frakobling ved sænkning og hævning Opsamlertrug sørger for et optimalt flow

Det hydraulisk trukne, tværstillede skårsamlerbånd, der kan kombineres med nogle af de bugserede skårlæggere, gør det muligt: Den sparer tid, reducerer antallet af overkørsler, aflaster marken og sørger for at afgrøden transporteres til siden uden kontakt med jorden, hvilket resulterer en ren og præcis skårlægning af foderet.

Ensartet flow til siden Det 91 cm bredde tværstillede skårsamlerbånd med påmonterede lister sørger for et kontinuerligt og sikkert materialeflow. Skårene er meget ensartede og er lette at samle op. For at aflaste traktoren trækker et indbygget hydraulikdrev, bestående af oliebeholder, pumpe og oliemotor, skårsamlerbåndet. Når båndet hæves stopper drevet automatisk og når det sænkes, starter drevet igen. Skårbredden kan varieres ved hjælp af den trinløse indstilling af båndhastigheden.

Alt kommer på båndet I kombination med det tværstillede skårsamlerbånd skal crimberens fingre ikke bare knække afgrøden men også transportere den. For at øge transportkraften lukkes frirummet mellem nogle af stålfingrene med en afdækning. For at sikre at hele afgrøden overføres til skårsamlerbåndet, er der desuden monteret et lukket ståltrug under crimberen.

20

| EasyCut T


Den alsidige maskine De bugserede EasyCut skårlæggere med crimber og tværstillet skårsamlerbånd er meget alsidige. De kan det hele. Når det tværstillede skårsamlerbånd er hævet, efterlader maskinen brede eller kompakte enkeltskår, med det sænkede bånd

EasyCut T |

transporteres afgrøden over på eller ved siden af det allerede eksisterende skår. Dette dobbeltskår er fordelagtigt for de efterfølgende høstmaskiners pickup.

21


Aflægning af dobbeltskår Tre muligheder for aflægning af dobbeltskår:

Med tværstillet skårsamlerbånd på bugseret skårlægger I kombination med frontskårlægger Med hydraulisk indstillelige skårplader

I kombination med en bugseret skårlægger med tværstillet skårsamlerbånd og en frontskårlægger sker aflægningen i dobbeltskår i én arbejdsgang. Det tværstillede skårsamlerbånd transporterer afgrøden op på eller ved siden af frontskårlæggerens skår. Hermed øger du ikke blot effektiviteten, men sparer også tid og penge, ved at fjerne yderligere arbejdsgange med høvender og rive.

1 og 2 Variabel placering Nogle bugserede skårlæggere kan som ekstraudstyr forsynes med hydraulisk indstillelige skårplader. De samler afgrødeflowet og aflægger afgrøden til højre eller venstre. Afhængigt af skårlæggertype kan der laves dobbeltskår til pickupbredder fra 3,00 til 3,80 m.

1

Det perfekte dobbeltskår De lange, indstillelige skårplader samler afgrøden og lægger det crimbede foder rent og let ud til siden.

22

2

Som du ønsker det De to skårplader er forbundet med hinanden via styrestænger og kan centralt drejes til højre eller venstre via en dobbeltvirkende hydraulikcylinder.

Komfortabel indstilling Indstillingen af skårklapperne og flytning af trækstangen fra arbejds- til transportstilling sker via en elektronisk betjeningsboks.

| EasyCut T


Robust Det tværstillede skårsamlerbånd holdes af to bærebjælker. Det giver stabilitet, når der arbejdes med kraftige afgrøder, på ujævnt terræn og på skråninger. Når du ønsker at bredsprede eller aflægge enkeltskår, hæves transportbåndet ganske enkelt.

EasyCut T |

Et ideelt system Det tværstillede skårsamlerbånd hæves via en enkeltvirkende hydraulikcylinder. En omskifterventil standser båndets drev, når det hæves, og starter det igen, når det sænkes.

Komfort med betjeningsboks Skårsamlerbåndets hastighed tilpasses let fra traktorsædet med et drejepotentiometer. Denne indstilling bestemmer kastelængden og aflægningen af afgrøden enten på eller ved siden af det allerede eksisterende skår.

23


EasyCut TS 320 Med sidemonteret trækstang, uden crimber Ideel til lette traktorer: Aflaster bagakslen Let at trække og kompakt med stabil V-ramme Høst ved at køre rundt – med drejegearkasse: Drejer lige på stedet Tyngdepunktsophæng DuoGrip Indstilling af arbejdshøjde: Komfortabel via spindel

Søger du en kraftig, bugseret skårlægger uden crimber med en arbejdsbredde på 3,16 m, så er EasyCut TS 320 med DuoGrip tyngdepunktsophæng det rigtige valg. Ud over det lave kraftbehov udmærker maskinen sig ved maksimal stabilitet og bedste udstyr og betjeningskomfort.

Høj kørselskomfort og let at trække Den bugserede EasyCut TS 320 uden crimber overbeviser med sin ydeevne og kørselskomfort, og så er den let at trække. I forhold til en påmonteret skårlægger aflaster den bugserede skårlægger traktorens hydraulik og bagaksel, har en væsentlig lavere transporthøjde og er dermed sikrere at køre med. Transportbredden er 3,00 m.

Passende Den V-formede ramme på EasyCut TS 320 med sidetrækstang er robust og kompakt. Rammehøjden giver stort penduludsving til den tyngdepunktsophængte knivbjælke, der føres af føringsarme fra siden. Selv på ujævne marker udfører EasyCut TS 320 en ren afskæring uden spild. Knivbjælken trækkes via kardanaksler og en stærk vinkelgearkasse bag den inderste aflæggertromle.

24

Med optimalt marktryk Med ganske få håndbevægelser kan du arbejde med den perfekte indstilling. Knivbjælkens marktryk justeres via spændbare trækfjedre

| EasyCut T


Manøvredygtig Med den sidemonterede trækstang og drejegearkasse kan du høste i alle hjørner. Med topunktsbukken tilkobles de højdejusterbare traktortrækarme. I nogle lande er det også populært at monterer til trækbom.

EasyCut T |

Vedligeholdelsesvenlig Når knivene skal skiftes, og når skårlæggeren skal gøre ren, kan den forreste beskyttelsesdug vippes op. Du får mere plads, og hele knivbjælken er let tilgængelig.

Kompakt Under transport kører EasyCut TS 320 direkte bag traktoren. Med under 3,00 m transportbredde, høj frihøjde og en max. hastighed på 40 km/t kommer du hurtigt og sikkert til din destination.

25


EasyCut 2801/3201/3600 CV · 2800/3200 CRi Med sidemonteret trækstang og crimber Kompakt konstruktion og ekstrem manøvredygtig: Drejevinkel på mere end 90° Høst ved at køre rundt: Drejer lige på stedet Tyngdepunktsophæng EasyCut DuoGrip Med stålfingre- eller valsecrimber

De bugserede EasyCut skårlæggere med sidemonteret trækstang og crimber er kraftige maskiner, der har vist sig effektive verden over. De har en kompakt konstruktion, en robust dobbeltramme, og med den sidemonterede trækstang egner de sig fortrinligt til at høste ved at køre rundt.

Med højeste effektivitet Den bugserede EasyCut skårlægger med sidemonteret trækstang og drejegearkasse gør det muligt at køre rundt og rundt uden at skulle hæve, reversere eller stoppe. Med den korte trækstang er disse skårlæggere meget kompakte, de er lette at køre med og overbeviser med deres fortrinlige efterløbsegenskaber.

Høst ved at køre rundt uden afbrydelser Den bugserede EasyCut med sidemonteret trækstang kommer ud i alle hjørner. Med drejegearkassen og den korte trækstang drejer du lige på stedet. Du sparer tid, da du ikke behøver at bakke ind i hjørnerne.

26

Drejegearkassen Hovedkardanakslen skal ikke vinkles i kurver. Det øger kardanakslens levetid. Samtidig modvirker drejegearkassen sidetræk via sit drejemoment, hvilket medfører et optimalt efterløb.

God kontakt Bløde marker og skråninger giver ofte store udfordringer. Med dækmontering 15.0/55-17/10 kører du let og skånsomt over græsmarken. Hjulene er monteret med en vinkel på 3°, hvilket forhindrer sidetræk og understøtter et stabilt efterløb i kørselsretningen.

| EasyCut T


Hurtig omstilling Fra traktorsædet drejer du skårlæggeren i arbejds- eller transportstilling. For at kunne udnytte den fulde arbejdsbredde ved forskellige traktorsporvidder, kan drejecylinderen sættes i forskellige positioner.

EasyCut T |

Stor frihøjde Under transport, men også når der køres over allerede udlagte skår, kan dobbeltrammen med skårlæggeren hæves via enkeltvirkende hydraulikcylindre. Under transport på vej lukkes cylindrene med en lukkehane.

40 km/t på vejen Med en transportbredde på max. 3,00 m kører EasyCut 2800 CV/CRi, 3200 CV/CRi og 3201 CV problemfrit på alle veje.

27


EasyCut 3210 CV/CRi Med midtmonteret trækstang, med crimber Afskæring til venstre eller højre: Ideelt når du kører frem og tilbage i begge retninger Meget manøvredygtig med drejegearkasse DuoGrip tyngdepunktsophæng Med stålfingre- eller valsecrimber

De kraftige, bugserede skårlæggere fra KRONE med midtmonteret trækstang og en arbejdsbredde på 3,14 m er ideelle, når du vil høste ved at køre frem og tilbage i begge retninger. Også i kombination med den midtmonterede trækstang er de standardmonterede CV og CRi crimberne uddelte og bearbejder afgrøden i hele arbejdsbredden

Høst ved at køre frem og tilbage på marken

Takket være den midtmonterede drejetrækstang på disse EasyCut modeller kan du høste ved at køre frem og tilbage i begge retninger. Hvis de efterfølgende opgaver udføres på samme måde, høster du foder med altid ensartet tørmasse og kvalitet. Du behøver ikke at anlægge bed og udnytter hele tiden den fulde arbejdsbredde, også i kombination med en frontskårlægger Desuden spærres vildtet ikke inde på marken, men drives ud til siden.

28

| EasyCut T


Kraftig Drejegearkassen på trækstangen giver de bedste forudsætninger for at høste, selv i skarpe kurver. Den ensartede vinkel mellem traktor og drejegearkasse øger kardanakslens levetid.

Praktisk Enkel til- og frakobling via drejelig støttefod og komfortabel holder til kardanaksel og hydraulikslanger.

Fra venstre til højre, fra højre til venstre: Via den dobbeltvirkende hydraulikcylinder føres skårlæggeren fra traktorsædet til venstre eller højre under arbejdet, eller ind til midten under transport.

Kraftig – uden remme Knivbjælken og crimberen trækkes via gearkasser og transmissionsaksler med overbelastningssikring. To drejegearkasser optimerer transmissionsakslernes gang.

Hurtig omstilling For transport på vej hævet skårlæggeren hydraulisk og vippes ind mod midten. Det giver stor frigang, når man skal krydse dybe spor og allerede aflagte skår.

40 km/t på vejen Med max. 3,00 m transportbredde er EasyCut 3210 CV og 3210 CRi godkendt til transport på offentlig vej.

EasyCut T |

29


EasyCut 6210 CV Med midtmonteret trækstang, to knivbjælker med crimber Bugseret skårlægger med maksimal arbejdsbredde Den midtmonterede trækstang for afskæring på venstre eller højre side Med drejegearkasse, stor drejevinkel To knivbjælker for bedste markfølgning CV stålfingercrimber, omskiftning mellem 600/900 o/min Justerbare bredspredningshjelme

Med en arbejdsbredde på 6,20 m og midtmonterede trækstang hører EasyCut 6210 CV til blandt de kraftigste bugserede skårlæggere på markedet. Udover sin høje effektivitet udmærker denne maskine sig også ved maksimal stabilitet samt bedste udstyr og betjeningskomfort. CV stålfingercrimberen sørger for det bedste foder.

Du vælger selv

Med EasyCut 6210 CV kan du afskære til venstre eller højre for traktoren. Det er helt enkelt. Når du vender på forageren, svinger du trækstangen til den anden side og fortsætter i den modsatte kørselsretning. Med denne arbejdsmetode anlægges ingen bed. Traktoren kører ikke i den stående afgrøde, og det sikrer en ren afskæring uden spild. Du arbejder hele tiden med fuld effekt og i kombination med en frontskårlægger udnytter du også den fulde arbejdsbredde. På skrånende marker er der mulighed for hele tiden at holde traktoren oppe på skråningen.

30

| EasyCut T


Bedste jordfølgning Ingen gennemgående knivbjælke, men to forskudt monterede knivbjælker. Skårplader som ekstraudstyr giver mulighed for bredspredning.

Rent arbejde De forskudt monterede knivbjælker og klingernes overlapning giver et rent snit, selv i kurver og ved ujævnheder.

DuoGrip Begge skårlæggerenheder er ophængt fritsvingende i tyngdepunktet og bugseres i dobbeltrammen. Marktrykket er ensartet i hele arbejdsbredden og kan indstilles via trækfjedre.

Skærehøjdeindstilling Den midtmonterede trækstang kan drejes hydraulisk. Den dobbeltvirkende hydraulikcylinder arbejder tilforladeligt, selv under vanskelige betingelser.

For hurtig udtørring Med fritsvingende V-formede stålfingre crimbes afgrøden i hele arbejdsbredden med 600 eller 900 o/min (mekanisk gearkasse). Skårplader som ekstraudstyr giver mulighed for bredspredning.

I alle retninger Den midtmonterede trækstang kan drejes hydraulisk. Den dobbeltvirkende hydraulikcylinder arbejder tilforladeligt, selv under vanskelige betingelser.

EasyCut T |

31


EasyCut 6210 CV Semi-monteret kørestel med trykluftbremser Lynhurtig omskiftning mellem arbejds- og transportstilling Altid sikkert undervejs: Robust kørestel med trykluftbremse og store hjul Perfekt på vejen: Tilladt til 40 km/t og en transportbredde på under 3 m med en arbejdsbredde på 6,20 m

Tid er penge Ved kontraktarbejde er det ikke kun effektiviteten på marken, der tæller, men også transporttiden. Med 40 km/t er EasyCut 6210 CV hurtigt undervejs. Det robuste kørestel med trykluftsbremser og store hjul betyder sikkerhed og kørselskomfort. De store advarselstavler og belysningen gør det muligt at køre tidligt om morgenen og om aftenen.

Drejer lige på stedet Drejegearkassen (1.000 o/min) på topunktsbukken gør det muligt at opnå en drejevinkel på mere end 90°. Drevet løber uden vibrationer, da hovedkardanakslen holder sin position, også når du drejer.

32

Den direkte vej Gearkasserne er placeret således, at der kan arbejdes med korte kardanaksler. Det giver optimal kraftoverførsel, maskinen kører vibrationsfrit og næsten uden slitage.

Mindre marktryk og let at trække EasyCut 6210 CV er standardmonteret med store hjul med 500/45-22.5 dæk. De har udmærket sig ved arbejde på bløde marker.

| EasyCut T


Bred under arbejdet – smal under transport Foldningen fra arbejds- til transportstilling og omvendt sker i løbet af få sekunder, uden at føreren skal forlade traktoren. Betjeningen af det semi-monterede kørestel og hydraulikcylindrene kræver ingen omfattende styringselektronik. Med en transportbredde på bare 2,99 m og en 15.0/55-17 dækmontering giver denne store skårlægger en høj kørselskomfort og kan køres på alle veje.

EasyCut T |

33


Tekniske data Arbejdsbredder fra 2,7 til 6,2 m Arealydelse på 3 til 8 ha/t Side- eller midtmonteret trækstang Med eller uden crimber

Trækstangsmontering

EasyCut 2801 CV

EasyCut 2800 CRi

EasyCut TS 320

EasyCut 3201 CV

sidemonteret

sidemonteret

sidemonteret

sidemonteret

Arbejdsbredde

ca. m

2,73

2,71

3,163,16

3,163,16

Transportbredde

ca. m

2,56

2,56

3,00

3,00

Standard

Standard

Standard

Standard

Antal skæreskiver

4

4

5

5

Antal aflæggertromler

2

2

2

2

SafeCut knivsikring

Standard

Standard

Standard

Standard

Hurtigskifteknive

Standard

Standard

Standard

Standard

Højsnitsko

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

Crimber

V-stålfingre

valser

V-stålfingre

Knivbjælke standard Knivbjælke med SmartCut

Rotordiameter

ca. cm

64

64

Valsediameter

ca. cm

2 x 25

Omdrejningstal crimber

o/min

600/900

850

600/900

Crimber bredde

ca. m

2,05

2,05

2,50

Ekstraudstyr

Dækmontering arbejde

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

10.0/75-15.3/8 PR

15.0/55-17/10 PR

Dækmontering transport

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

Skårsamlerbånd

Arealydelse

ca. ha/t

3,0 - 3,5

3,0 - 3,5

3,5 - 4,0

3,5 - 4,0

Kraftbehov

ca. kW/hk

51/70

51/70

59/80

59/80

Standard

Standard

Standard

Standard

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

Hydraulikudtag

1 x EV 2 x DV

1 x EV 1 x DV

1 x EV 1 x DV

1 x EV 1 x DV

Trykluftsbremse

PTO hastighed 1.000 o/min PTO hastighed 540 o/min

* Fritsvingende stålfingre

34

| EasyCut T


EasyCut 3200 CRi

EasyCut 3210 CV

EasyCut 3210 CRi

EasyCut 3600 CV

EasyCut 6210 CV

sidemonteret

midtmonteret

midtmonteret

sidemonteret

midtmonteret

3,143,14

3,163,16

3,143,14

3,55

6,20

3,00

3,00

3,00

3,41

2,99

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

5

5

5

6

10

2

2

2

2

4

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

valser

V-stålfingre

valser

V-stålfingre

V-stålfingre*

64

64

64

2 x 25

2 x 25

850

600/900

850

600/900

600/900

2,50

2,50

2,50

2,90

2 x 2,50

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

500/45-22,5

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

15.0/55-17/10 PR

3,5 - 4,0

3,5 - 4,0

3,5 - 4,0

4,0 - 4,5

7,0 - 8,0

59/80

59/80

59/80

66/90

112/150

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

1 x EV 1 x DV

1 x EV 1 x DV

1 x EV 1 x DV

1 x EV 1 x DV

3 x DV

Standard

Alle illustrationer, mål og vægte svarer ikke nødvendigvis til standardudstyret og er uden forbindende. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

EasyCut T |

35


Maschinenfabrik Bernard KRONE Perfekt til sidste detalje

Innovativ, kompetent og tæt på kunden – disse kriterier kendetegner filosofien bag familievirksomheden KRONE. Som specialist i høstmaskiner til foderafgrøder fremstiller KRONE skårlæggere, høvendere, rotorriver, læsse- og doseringsvogne, rundballe- og storballepressere samt de selvkørende BiG M højkapacitets-skiveskårlæggere og finsnitteren BiG X. Kvalitet, made i Spelle i Tyskland, siden 1906.

Din KRONE forhandler

DA · EasyCut T · 02/20

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG Heinrich-Krone-Straße 10 D-48480 Spelle Telefon: +49 (0) 5977 935-0 Fax: +49 (0) 5977 935-339 info.ldm@krone.de | www.krone.de