Nordvest Nett Årsrapport 2018

Page 1

Ă…rsrapport 2018Innhold 4

Leder

6

Fiber-eventyret

9

Fem grunner til en suksess

10

Nordvest Nett fakta

13

MĂĽ fram i skoa

14

Sprenger gubbeveldet

17

En av Norges mest effektive

18

Stolt styreleder

19

Ă…rsberetning fra styret

22

Resultatregnskap

23

Balanse

26

Indirekte kontantstrøm

27

Noter

34

Revisorsberetning


4


Fire fine år Dokumentet du nå holder i hånden, er den første årsmeldingen fra Nordvest Nett som vi har lagt en del penger i å få utarbeidet. Alle tidligere årsmeldinger har vært mer «hjemmesnekret» og mindre ressurskrevende, helt i tråd med vår filosofi om kostnadseffektivitet.

Dersom jeg skal trekke fram ett spesielt forhold som har vært avgjørende for de resultatene vi har skapt gjennom de siste årene, må det være at målsettingen om effektivitet og lønnsomhet i stor grad er adoptert hos de ansatte i organisasjonen. Det har etter hvert falt på plass en forståelse for at denne målsettingen er viktig og et gode, ikke bare for eiere, men også for de som har sitt daglige virke i Nordvest Nett.

Etter fire vellykkede år som fusjonert ­ selskap, syntes vi at det nå var på sin plass å presentere et mer gjennom­arbeidet produkt. Gjennom ­årsmeldingen for 2018, ønsker vi i tillegg til regnskapstall, å få fram bred informasjon om virksom­heten, og ikke minst belyse vår drifts­filosofi.

Her må jeg berømme de ansattes organisasjoner, som på en forbilledlig måte har bidratt til å kunne løse de utfordringene vi møter på en uformell og konstruktiv måte.

Da gjenstår det bare å ønske god lesning.

Stein Bergheim

Både virksomhetsomfang og driftsfilosofi er forsøkt belyst på de etterfølgende sidene. Her framgår det at Nordvest Nett har skikket sitt bo på en god måte, både i forhold til kunder, eiere og ansatte. Vi har også satt søkelys på hva vi tror er årsakene til «suksessen».

dm. dir.

5


Fiber-eventyret Nær to millioner meter med fiberkabel er rullet ut i et eventyrlig løft for å kunne tilby selv de mest grisgrendte og avsidesliggende strøk superraskt fibernett.

6


– Det var et lite eventyr. Hadde du spurt meg for noen få år siden så ville jeg ha sagt at fiber bare var noe vi her på Rekdal kunne drømme om en gang i fremtiden, forteller fotojournalist Edmund Melkild (58).

REKDAL Høsten 2017 nådde fiber-eventyret den lille bygda Rekdal i Vestnes kommune. Bygda er kjent for varmerekorder i vinterhalvåret, varmtvannstanker, fotball og for å ha fostret Kjetil Rekdal. Og kanskje føltes det som en like stor sensasjon å få fiber til Rekdal i 2017 som da Kjetil satte inn straffesparket mot Brasil en uforglemmelig midtsommerkveld i 1998.

STEDSUTVIKLING – Hehe. Jeg trodde vel knapt at det var sant da Vestnes klarte å skrape sammen penger til fiberutbygging. Takket være blant annet solide utbytter fra Nordvest Nett, satset Vestnes kommune 15 millioner på fiberutbygging som et prioritert stedsutviklingsprosjekt, forteller Melkild.

200 MILLIONER

Oppsummert: 190 mil, eller 1900 kilometer eller 1 900 000 meter med fiberkabel. Det er langt det.

LIKE VIKTIG SOM VEIER Uansett hvor man bodde i Vestnes kommune fikk alle et tilbud om en elektronisk motorvei helt frem til stuedøra eller fjøsveggen om så var. – Vi ser på utbygginga av fibernettet som like viktig som vegutbygging og annen infrastruktur i kommunen, sa ordfører Geir Inge Lien (Sp) i en reportasje i Sunnmørsposten om fiberutbyggingen. Ordføreren mente utbyggingen ville være et viktig bidrag til at flere vil bosette seg i de ulike delene av kommunen.

FORMIDABELT LØFT Nordvest Nett er eier og utleier av fiberanleggene som er bygd ut i deres område. Tafjord er leietaker og tjenesteleverandør overfor den enkelte kunde.

Også farten på utbyggingen ble omtalt som superrask. Derfor kunne Edmund Melkild i august 2017 bytte fra et noe ustabilt og tregt nett, til et raskere med større kapasitet – flere måneder før skjema.

22

Innspurt på fiberbreiband til heile Vestnes Innan kort tid har alle husstandar i Vestnes mulegheit for tilgang på fiberbreiband. Telemontørane er i gang med å legge inn fiberkabel til dei siste på Rekdal.

BB - EDMUND MELKILD Utbyggar er Nordvest Nett. Dei har avtale med Tafjord som leiger nettet og leverer dei ulike breibandtenestene. - Her ute på bygdene er det lengre mellom husa, og kablane blir i hovudsak lagt i luftspenn. Det gjer jobben enklare, seier telemontør Thomas Vikås. Dei siste dagane har han og kollegaer frå Relacom vore opptekne med å strekke kabel gjennom bygda og inn til abonnentar på Rekdal. Relacom er innleigd av Nordvest Nett. Tilskot nødvendig Etter at Vestnes Energi AS sommaren 2015 vedtok å gi eit direkte tilskot på inntil 15 millionar til utbygging av fiber i heile kommunen vart det fart i sakene. - Utan tilskotet frå Vestnes Energi ville ikkje ei slik utbygging til alle bygdene

Nr. 78 Fredag 20. oktober 2017

i Vestnes vere muleg. Det ville bli alt for kostbart, sa Stein Bergheim, dagleg leiar i Nordvest Nett, til Bygdebladet i eit tidlegare intervju. 55 millionar Før siste utbygginga til resten av kommunen starta i fjor sommar, var det berre Vestnes sentrum og nærliggande område som hadde tilgang på breiband. Utbygginga til resten av kommunen er kostnadsrekna til om lag 50-55 millionar. Arbeidet starta på Vikebukt, deretter Tresfjord med Rypdal og Øvstedal, vidare vestover frå Åsbygda til Langneset med Øverås og Nerås, og til slutt Fiksdal og Rekdal. Ligg i rute For at det skulle vere aktuelt med utbygging, måtte det vere ei oppslutning på minst 50 prosent av husstandane. Tilknytingskostnaden er om lag 3.000 kroner. Dei første abonnentane på Rekdal er alt blitt tilkopla breibandet. - Vi ligg kanskje litt før ruta, men planen er at utbygginga skal vere ferdig i løpet av året, seier Bergheim.

Relacom legg breiband fram til abonnentar på Rekdal. Her er tele montør Thomas Vikås i gang med montere ein skøyt.

– Det har vært en formidabel utbygging og en del utfordringer på vanskelige og lite tilgjengelige steder. Vi er stolte av å ha fått det til og det har løftet hele området, mener Stein Bergheim.

Gleder seg Ei av dei som har bestillt breiband, men som ventar på tilkopling, er Ann Evy Rekdal. - Kabelen heng klar utvendig, og utstyret er på plass i huset. Fram til no har eg vore plaga med dårlege internettforhold, ser verkeleg fram til god og stabil nettilgang. - Har du bestillt nytt tv-tilbod også? - Nei, eg har parabol, og det fungerer veldig bra, seier Anne Evy.

Bestille i etterkant Ein føresetnad for å sette i gang utbygging i dei forskjellige om råda var ei tilslutning på minst 50 prosent.

Vestnes unik Utbyggingsmodellen i Vestnes er ganske unik. - Eg kjenner ikkje til andre kommunar i fylket der alle innbyggarane har fått same tilbod. På

Blir dyrare - Kva med prisen for dei som bestiller i etterkant? - Det blir nok ein heilt anna kost nad å reise ut å montere til ein enkelt kunde. Ein må rekne med

- Kva med dei som ikkje har teikna abonnement? - Det er lagt opp med ein struktur der vi legg fiber fram til alle tom tegrenser. Slik sett er det muleg å bestille på kva tidspunkt som helst, seier Bergheim.

Som journalist i Bygdebladet var han tett på utbyggingen og laget flere reportasjer om den kommunikasjonsmessige motorveien som Nordvest Nett har brukt 200 millioner kroner på føre frem til de fleste krinker og kroker i distriktet. Et stort løft for et nettselskap på Nordvest Netts størrelse. I samarbeid med Tafjord som innholdsleverandør er Vatne/Tennfjord, Vestnes, Brattvåg, Stordal, Skodje, Valle, Søvika/ Stette og Sjøholt bygd ut med fiber.

GROVT ANSLAG Administrerende direktør i Nordvest Nett, Stein Bergheim, tar et par telefoner for å få hjelp til å lage et estimat over hvor mye fiberkabel som er rullet ut. Det må bli omtrentlig, et grovt anslag. Bergheim dikterer og jeg noterer. Bygd for bygd, kommune for kommune. Edmund Melkild, fotojournalist

7 7


ÂŤ

Nordvest Nett leverte varene fra dag en.

8

Âť


FEM GRUNNER TIL EN SUKSESS To gode selskaper slo seg sammen og giret ytterligere opp.

Slik har administrerende direktør Stein Bergheim beskrevet resultatet av det ­vellykkede ekteskapet mellom Nordvest Nett og Ørskog Energi.

3. FELLES BEDRIFTSKULTUR – Det er ingen tvil om at de ansatte er en av nøklene til at vi lykkes så godt. Fra dag en hadde alle en positiv innstilling til sammenslåingen. Vi har hatt løsningsorienterte og kunnskapsrike ansatte som har tatt utfordringer på strak arm. Det er en fellesnevner for bedriftskulturen i begge de tidligere selskapene. Det var positivt at administrasjonen, montører, ingeniører og ansatte i de to selskapene kjente hverandre. Kulturforskjellene var minimale, sier Bergheim.

Etter fusjonen i 2015 har Nordvest Nett levert knalltall på både effektivitet og lønn­somhet. Gevinsten er blant annet hentet inn ved bedre innkjøpsavtaler og færre folk gjennom naturlig avgang. Det er aldri helt gitt at en fusjon skal funke. En fusjon innebærer alltid en risiko, og det kan være sterke særinteresser som kolliderer. Dette, tror Stein Bergheim, er noen av årsakene til fusjonen ble så smertefri og vellykket for Nordvest Nett:

4. LEVERTE FRA FØRSTE DAG Suksessen kan man lese ut av tall og statistikker. Nordvest Nett klarte å prestere økonomisk for å gi eierne avkasting, og leverte varene fra første dag. – Uten gode resultater ville vi ha vært mindre interessante for eierne. Med gode resultater kunne vi hele tiden jobbe med vind i seilene, sier Stein Bergheim.

1. ØNSKET AV ANSATTE – En fusjon kan virke truende og skape uro blant ansatte. Det er et dårlig utgangspunkt. Vårt utgangspunkt var motsatt fordi de ansatte, nær samtlige, ønsket en sammenslåing. De ansatte ble helt fra starten involvert i prosessen. Eierne ble hele veien holdt fortløpende orientert. Vi unngikk å jobbe i motbakke, forklarer Bergheim.

5. LOKASJON – Ingen skjær i sjøen eller utfordringer? – Lokasjonen var naturlig nok et tema. Strid om plassering har veltet mange fusjoner. Vestnes ville som den største eieren ha det nye selskapet plassert i Vestnes og ikke hos den minste eieren. Men det var ingen stor strid, og alle innså nok ganske fort at Ørskog var den beste løsningen, rasjonelt, praktisk og med funksjonelle lokaler. Det valget ble en lykkelig løsning og bidro også – mener jeg – til suksessen, sier administrerende direktør Stein Bergheim.

2. RIKTIG TIDSPUNKT Han mener man var både dyktige og heldige i forhold til bemanning og reduksjonen. Tidspunktet var riktig fordi man var inne i et generasjonsskifte og at dette generasjonsskiftet innebar at det var de «riktige» avganger i forhold til å skru de to selskapene sammen på en best mulig måte. Effektiviseringen fikk man dermed til med frivillige ordninger og naturlige avganger.

9


Nordvest Nett • Har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av strømnettet i Vestnes, Haram, Skodje, Ørskog og Stordal kommune. • Strømnettet omfatter ca. 2000 km med linjer og kabler, og ca. 900 nettstasjoner. Virksomheten er monopolregulert. • 36 ansatte og fire lærlinger, det samme som på fusjonstidspunktet. Fem har sluttet og fem nye har begynt. • Har de siste årene bygd ut både stamnett og aksessnett for fiber i Vestnes, Tennfjord, Brattvåg, Søvika, Stette, Valle, Skodje, Sjøholt og Stordal. • Eies gjennom kommunalt eide selskaper av kommunene Skodje, Ørskog, Stordal og Vestnes. • I 2018 var selskapets driftsinntekter 140,45 millioner, resultat før skatt 22,5 millioner. Det ble satt av 10,6 millioner kroner i utbytte.

10


11


MÅ FRAM I SKOA Nordvest Nett vil henge med i den nye ­verden med digitalisering og automati­sering, men erkjenner at de er litt på etterskudd. Digitalisering er i denne sammenheng en samlebetegnelse for overgangen fra analoge, mekaniske og papirbaserte løsninger, prosesser og system, til elektroniske og digitale løsninger.

«dobbelt-arbeide,» forklarer administrasjonssjef Runar Stette som er ansvarlig for digitaliseringsprosjektet.

DIGITAL DETEKTIV Nordvest Nett er i full gang med å ta i bruk DMS (Distribution Management System) som vil gjøre driften av nettet mer kostnadseffektivt og komme brukerne til gode. Grovt forenklet handler det om en digital detektiv som overvåker nettet og finner feilene.

IKKE DE SISTE – Det er ingen tvil om at vi må fram i skoa for ikke å bli hengende etter. Vi har en vei å gå for å automatisere en god del manuelle prosesser i virksomheten. De er tungvinte og ikke gode nok. Vi ønsker ikke å være de siste, men bli så dyktige at vi kan være med å påskynde og påvirke prosessene, sier Stein Bergheim.

– DMS vil gi oss mye mer informasjon om tilstanden i nettet, og følgelig bedre styringsmuligheter enn det vi har hatt tidligere. Systemet vil også kunne hente informasjon direkte fra de nye, smarte strømmålerne (AMS) hos den enkelte bruker, forteller Stein Bergheim.

MANGLER KOMPETANSE

BEDRE INFO

Det krever kompetanse som Nordvest Nett i likhet med andre i bransjen savner. Kompetansen må heves blant de ansatte, og det må rekrutteres riktig kompetanse. Det er et område Nordvest Nett nå har fullt fokus på.

For eksempel vil Nordvest Nett få nøyaktig informasjon om hvilke hus som er rammet av strømbrudd og disse vil få en automatisk SMS om bruddet. Overvåkningen av nettet vil gjøre det mye enklere å finne feilen og dermed utbedre den raskere. Og brukerne vil kunne få bedre informasjon om hvor lenge de vil være uten strøm for feilen er rettet.

VIL VÆRE OFFENSIVE – Vi kan ikke hvile på laurbærene og vise til tidligere gode resultater. Vi må være offensive og ikke tillate oss å ligge på latsiden. Da er vi ferdige. Derfor må vi moderniseres, mener Bergheim. Nordvest Nett har nå satt i gang et eget digitaliseringsprosjekt for å kartlegge hvilke prosesser som kan automatiseres. – Det handler om å få de forskjellige systemene til å jobbe sammen. Effektivisere og digitalisere manuelle operasjoner og registreringer slik at de blir mer sømløse og vi unngår masse

INNHENTE FORSPRANGET – For vår egen del må vi innhente det forspranget andre bransjer har på oss. Vi er i en bransje som ikke er blant de kjappeste til å omstille. Det er lite gjennomtrekk og den generasjonen som fortsatt er still going er nok ikke de dyktigste på IKT. Det må kompenseres ved at vi også rekrutterer riktig og skaffer oss IKT-kompetanse, sier Bergheim.

12


13


SPRENGER GUBBEVELDET Ungdommen er på full fart inn blant grått hår og blanke isser i Nordvest Nett. – Ikke et vondt ord om erfaring og grått hår, men det er flott at vi ser ut til å lykkes så godt med rekrutteringen. Vi er i et generasjonsskifte, sier administrerende direktør Stein Bergheim, også han med en hårpryd som ville ha gjort sølvreven misunnelig.

har blitt varm i trøya etter et knapt år i nettselskapet. Han var sterkt i tvil om han egentlig ville flytte hjem etter å ha studert i Trondheim og fått smaken på storbylivet, men jobben i Nordvest Nett endret på det. Nå ønsker han å bli værende, og ser for seg en fremtid i distriktet.

STOR RESPONS

TOPPSTYRT TRIVSEL

I dag er det ni ansatte under 30 år, og alle relativt ferske i virksomheten. Det var utenkelig for ti år siden. Gjennom sosiale medier og kampanjer som ikkeforpingler.no, har Nordvest Nett drevet en planlagt strategisk rekruttering. Responsen har vært overveldende med to-siret antall søkere til stillingene.

– Det er et stort aldersspenn, men man blir fort en del av en sammensveiset gjeng hvor det er høyt under taket, masse humor og humør. Et supert miljø, både sosialt og faglig. Rundt lunsjbordet er det flat struktur, usedvanlig livlig og mye gapskratting. Det som er toppstyrt her at alle skal trives og synes. Som ivrig mosjonist er jeg med på en del løp – blant annet Oslo maraton. Utrolig nok tok administrerende direktør seg bryet med å orientere seg på nettet for å se hvordan det gikk med meg!

FLYTTET HJEM – Siden jeg også har en blank isse så kan du jo si at jeg gled rett inn, ler den unge elkraftingeniøren Kim Robert Grønbeck (29). I Nordvest Nett er humor en kvalifikasjon, og Kim Robert

14


TILDELES ANSVAR

BRUKER HUMOR

Kim Robert mener at Nordvest Nett også er et perfekt sted for ham faglig. Som fersking fikk han tidlig ansvar, og det har utviklet både ham og den faglige selvtilliten hans. Kim Robert er imponert over kompetansen i selskapet. Han henter masse praktisk kunnskap etter flere års studier med mye teori. – Samtidig kan jeg bidra med min kompetanse, blant annet i forhold til IKT, slik at seniorene og juniorene utfyller hverandre. Noe som til syvende og sist kommer brukerne til gode, mener Kim Robert.

Administrerende direktør Stein Bergheim mener han er sjanseløs til å lykkes som bedriftsleder hvis han ikke har de ansatte med seg. De må bli sett og verdsatt. Det er en del av hans ledelsesfilosofi, og derfor har han et svært reflektert forhold til det. – Humor er blant annet en av mine kjepphester, og betydelig undervurdert som en trivselsfaktor. Humor skaper godt humør og det skal dyrkes, sier Bergheim. Og det gjøres til gangs. De fleste husker fortsatt hvordan han la i vei rundt lunsjbordet, runde etter runde i en tettsittende skøytetrikot..

UNG ENERGIMONTØR En annen ungdom blant gubber, er energimontør Svein Petter Vikene (26) fra Rauma, nå bosatt på Sjøholt. Etter et opphold i Stryn, fikk han jobb i Nordvest Nett for snart to år siden. I likhet med Kim Robert stortrives han.

– Vi har en god dialog med tillitsvalgte og ansatte, og gode prosesser for å løse eventuelle problemer. Dyktige medarbeidere som trives og tar utfordringer på strak arm er helt nødvendig for å dra i samme retning, mener Bergheim. Derfor må tilbakemeldingene fra den psykososiale biten av bedriftshelsetjenesten være som musikk i sjefens ører. Samtlige spurte var godt fornøyde med arbeidsplassen.

STORT SPENN – Ikke en arbeidsdag er lik, og det liker jeg. Det går i hundre og det er lett å trives i Nordvest Nett og med kollegaene mine. Riktignok er det store aldersforskjeller, men disse blir litt hvisket ut fordi det er et så godt miljø, også faglig. Nordvest Nett er flinke til å ta vare på oss, teambuilde og invitere til ulike arrangementer. Ikke minst er den årlige krabbefesten i naustet til to av de ansatte her en «høydare», ler Svein Petter.

MÅ VÆRE ATTRAKTIVE – Generasjonsskiftet og digitalisering betyr at vi trenger påfyll av unge, dyktige folk og deres kompetanse. Prosessen må begynne lenge før de som skal erstattes forsvinner ut døra, og ikke dagen før. Nå er ungdommen på fremmarsj og blåser enda mer liv i virksomheten, sier Bergheim.

Visstnok så populær at selv pensjonister som nå er bosatt i Oslo, insisterer på å få være med.

15 15


ÂŤ

Nordvest Nett er effektive, lønnsomme og har levert knalltall etter fusjonen. Det er godt nytt for kundene.

16

Âť


EN AV NORGES MEST EFFEKTIVE Topp fem på effektivitet de fire siste årene. Det viser de nasjonale effektivitetsmålingene til Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). Kort fortalt viser målingene hvor bra Nordvest Nett utnytter ressursene sine. På den siste effektivitetsmålingen er nettselskapet nest best i hele kongeriket med en forbedring på hele 18 prosent.

REDUSERT NETTLEIE

utbyggingen av fibernett, noe som nesten har blitt like viktig som gode veier, mener ordføreren.

– I grove trekk fungerer det slik at for hver krone vi sparer i driftskonstander, går 40 øre tilbake til våre abonnenter i form av redusert nettleie, forklarer administrerende direktør Stein Bergheim. Det er et resultat av et sterkt regulert marked hvor myndighetene setter klare grenser for hvor mye penger selskapet kan berike seg selv med. Jo bedre selskapet går, jo bedre for brukerne. Et av Nordvest Netts fire uttalte mål for virksomheten er at nivået på nettleien i snitt skal være lavere enn gjennomsnittet til alle nettselskapene i Møre og Romsdal.

LØNNSOMHET Nordvest Nett jobber kontinuerlig med lønnsomhet. Det er viktig å skape en forståelse for hvor viktig lønnsomhet er for alle som jobber i Nordvest Nett. – Det betyr sikre arbeidsplasser. Det skaper stolthet og handlingsrom til å styre oss selv i forhold til eierne. At ledelse og ansatte har en felles forståelse og drar i samme retning, mener jeg er helt avgjørende for å lykkes, sier Bergheim som igjen roser selskapets ansatte.

BIDRAR MED MILLIONER

SIKKER LEVERING

Etter sammenslåingen for snart fem år siden har selskapet bidratt med nesten 41 millioner til eierkommunene Skodje, Ørskog, Stordal og Vestnes. – Når vi leverer bra gir det mer penger i kommunekassene. Det igjen gir bedre tjenestetilbud til innbyggerne i eierkommunene, sier Bergheim. God og stabil avkastning for eierne er et annet av de fire målene for virksomheten til Nordvest Nett.

Enkelt og kort fortalt er samfunnsoppgaven til Nordvest Nett å sørge for at det hele tiden er lys i lampa. Det vil si å levere strøm kontinuerlig. – Vi har knyttet en bonusavtale for de ansatte til dette med avbrudd. Jo mindre avbrudd, dess høyere bonus. Noen strømstanser rår vi ikke over, som ved uvær, men i det lange løp og over tid, så ser vi at dette funker. Forutsetningen er at det er en bonusordning som er enkel å håndtere, enkel å forstå, enkel å beregne og som er stor nok til at den er noe å strekke seg etter, forklarer Bergheim om bonusordningen som gjør at Nordvest Nett virkelig er på alerten når strømmen går.

SUKSESSHISTORIE Ordføreren i Vestnes, Geir Inge Lien (Sp) omtaler Nordvest Nett og fusjonen som en suksesshistorie. Kompetansen i virksomheten sikrer gode tjenester til innbyggere og næringsliv i kommunen. – Utbyttet fra Nordvest Nett har blant annet bidratt stort til

En leveringstrygghet som over tid er minst like god som gjennomsnittet for nettselskapene i fylket er et tredje av virksomhetens fire uttalte mål.

17


STOLT STYRELEDER Når jeg spør styreleder Arne Andreassen om Nordvest Nett og det første han tenker på, nøler han ikke mange sekundene.

FORMIDABEL JOBB

– Jeg er stolt. Stolt av hva Nordvest Nett har fått til, og jeg er stolt av måten det drives på. Selskapet har en ledelse som er genuint opptatt av et godt arbeidsmiljø samtidig som man har stort fokus på effektivitet og lønnsomhet, sier styreleder Arne Andreassen.

– Fusjonen var et helt nødvendig og viktig grep, og den ble gjennomført på en kløktig og god måte hvor også de ansatte bidro stort til at det ble et lykkelig ekteskap. Når det er sagt må jeg også få lov til å rose administrerende direktør Stein Bergheim. Han har etter min mening gjort en formidabel jobb, sier Andreassen som har langt fartstid som styreleder både før og etter fusjonen.

YNGRE MILJØ Han er også svært tilfreds med at selskapet parallelt med svært god utvikling, lavt sykefravær og nesten ikke gjennomtrekk, har klart å gå fra å være et gubbevelde til å ha et mer ungdommelig miljø som følge av en planlagt og strategisk rekruttering.

18


Ã…RSBERETNING FRA STYRET 19


Virksomhet og drift

Disponering av resultatet

Nordvest Nett AS har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i Vestnes, Haram, Stordal, Ørskog og Skodje kommuner. Kraftdistribusjon er selskapets hovedvirksomhetsområde. I tillegg er det over de siste årene bygget opp en betydelig virksomhet knyttet til utbygging og utleie av fiberkabel. På dette området er det i perioden 2005-2018 investert ca. kr. 200 mill. Årlige leieinntekter utgjør ca. kr. 15 mill. Det er i januar 2019 inngått en intensjonsavtale med Tafjord, der intensjonen er å slå sammen Nordvest Nett sin fibervirksomhet med Tafjord sin telecomvirksomhet. Dersom denne prosessen ender ut i en endelig avtale, vil gjennomføring kunne finne sted på høsten 2019. Nordvest Nett har også avtale med kommunene i konsesjons­ området om drift og vedlikehold av kommunale gatelysanlegg. Selskapet er lokalisert med hovedkontor på Sjøholt i Ørskog kommune, med montørstasjoner på Vestnes og Vatne. Transportert energimengde i distribusjonsnettet utgjorde 376 GWh i 2018, mot tilsvarende 361 GWh i 2017. Antallet nettkunder pr. 31.12.2018 var 14 548 mot 14 387 året før. Selskapet hadde netto avbruddskostnader i 2018 på kr. 2,5 mill. Det har også i 2018 vært en betydelig investeringsaktivitet. Samlede investeringer i nyanlegg utgjør kr. 41,9 mill. i regn­ skapsåret. Av dette utgjør investeringer i fiberanlegg kr. 11,6 mill., og AMS (utskifting til nye målere) kr. 8, 1 mill.

Årsresultatet på kr. 17 712 051, foreslås disponert slik: Avsatt til utbytte

kr. 10 600 000

Avsatt til annen egenkapital

kr.

Sum overført

kr. 17 712 051

7 112 051

Finansiell risiko Selskapet er eksponert for endringer i rentenivået. Renteavtalene knyttet til lån er basert på utviklingen i NIBOR. For å redusere renterisikoen, har en inngått 2 renteswapavtaler hver på NOK 35 mill. for henholdsvis 10 og 15 år. Avtalene har utløp i 2025 og 2030. En annen faktor som påvirker renterisiko er systemet for inntektsregulering som gjelder for nettbransjen, der renten for avkastning på selskapets nettkapital er knyttet opp mot utviklingen i de generelle rentemarkedene. Risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som begrenset. Dette er begrunnet i den stengemulighet selskapet har overfor kunder som ikke betaler i h.h.t. avtale, samt at det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Styret vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, og det er ikke besluttet tiltak som endrer likviditetsrisko. Selskapet er ikke eksponert for valutarisiko.

Økonomisk resultat

Fortsatt drift

Selskapet fikk et årsresultat etter skatt på kr. 17 712 051. Årsomsetningen endte på kr. 140 456 344. Selskapets egenkapital utgjør kr. 146 308 495, som utgjør 30,8% av totalkapitalen. Akkumulert mindreinntekt inklusive renter utgjør pr. 31.12.2018 kr. 1,7 mill. Selskapet hadde en avkastning på nettkapitalen på 7,24% i 2018.

Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under forutsetning om dette.

20


Personalforhold og miljø

oppnådd samtidig som arbeidsmiljøet har vært godt, og leveringssikkerheten tilfredsstillende. For å beholde den gunstige posisjonen selskapet befinner seg i, kreves det kontinuerlig forbedringsarbeid. Nettbransjen er i sterk utvikling for tiden. Dette gjelder spesielt innenfor det digitale og teknologiske området. Nordvest Nett forsøker på best mulig måte å tilpasse seg denne utviklingen ved å etablere rasjonelle og effektive systemer og løsninger. Dette arbeidet utføres enten internt, eller i samarbeid med andre selskaper. På denne bakgrunn har styret derfor god tro på at Nordvest Nett vil fortsette den positive utviklingen i årene framover.

Selskapet hadde ved utgangen av 2018 36 fast ansatte, og 4 lærlinger. Det er ikke registrert skader i 2018 som har medført lengre sykefravær. Sykefraværet var totalt på 2,9 %. Av dette utgjorde langtidsfraværet 0,1 %. Av selskapets ansatte er 4 kvinner. Styret består av 6 medlemmer, hvorav 2 er kvinner. Bedriften har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak i forhold til likestilling, og driver sin virksomhet slik at den ikke er i strid med likestillingsloven. Det er etablert og implementert internkontrollsystem i virk­ somheten. Alle ansatte er tilknyttet bedriftshelsetjenesten. Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø.

FIBERVIRKSOMHET Nordvest Nett har over lang tid vurdert muligheten for å slå sammen sin fibervirksomhet med Tafjord sin Telecom og fibervirksomhet. Gjennom positive samtaler og forhandlinger i 2018, kom en til enighet om en intensjonsavtale som har som målsetting å få til en fusjon. Dersom en lykkes med å enes om en endelig avtale, vil en slik fusjon kunne gjennomføres i løpet av 2019. Et slikt sammensluttet selskap vil i så fall bli en betydelig aktør på Nord-Vestlandet innen Telecomområdet. Det er styrets vurdering at et deleierskap i et sammensluttet selskap, vil kunne øke den økonomiske avkastningen på de investeringene som Nordvest Nett har foretatt på fiberområdet.

Framtidig utvikling NETTVIRKSOMHET Nordvest Nett har stor fokus på kostnadseffektiv drift. Dette har bla bidratt til at selskapet de siste årene har hevdet seg blant de beste i landet i sin bransje når det gjelder økonomisk avkastning og rangeringen på statistikk for effektivitet. Dette er

Ørskog 10. april 2019

Arne Andreassen

Dag Olav Tennfjord

Knut Flølo

Styreleder

Nestleder

Ingvild Skjegstad

Kjell Søvik

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

21

Åse Karin Gjære

Varamedlem

Stein Bergheim

Adm. dir.


NORDVEST NETT Akkumulert 2015-2018 140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

Overføringsinntekter Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Resultat før skatt

Utbytte

2015

2016

2017

2018

SUM

Overføringsinntekter

92 423

112 162

101 609

119 395

425 589

Andre driftsinntekter

17 536

17 948

21 591

21 061

78 136

NOK 1000

Sum driftsinntekter

109 959

130 110

123 200

140 456

503 725

Sum driftskostnader

83 715

100 742

98 090

112 602

395 149

Driftsresultat

26 244

29 368

25110

27 854

108 576

Resultat før skatt

22 384

24 791

20 362

22 500

90 037

9 700

11 100

9 400

10 600

40 800

Utbytte

22


RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Overføringsinntekter

Note

2018

2017

2

119 395 480

101 905 456

21 060 863

21 293 791

140 456 344

123 199 247

50 757 191

41 408 323

3, 4

19 703118

17 907 478

5

23 684 555

20 277 887

Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Overføringskostnader Lønnskostnader Avskrivning på varige driftsmidler Andre driftskostnader

18 457 256

18 495 708

112 602 119

98 089 395

27 854 225

25 109 851

Andre renteinntekter

248 742

184 104

Andre finansinntekter

243 829

202 626

Andre rentekostnader

5 832 757

5 103 320

14 231

31 250

Resultat av finansposter

-5 354 417

-4 747 840

Ordinært resultat før skattekostnad

22 499 808

20 362 011

Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Andre finanskostnader

Skattekostnad på ordinært resultat

4 787 757

4 680 693

Ordinært resultat

7

17 712 051

15 681 318

Årsresultat

17 712 051

15 681 318

10 600 000

9 400 000

7 112 051

6 281 318

17 712 051

15 681 318

OVERFØRINGER

Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum overført

23


BALANSE

EIENDELER NOTE

ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER

2018

2017

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

5

350 183

138 078

Overføringsanlegg

5

374 601 404

360 808 862

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

5

55 361 187

50 702 122

430 312 775

411 649 062

129 902

129 902

268 000

268 000

Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap

6

Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer

3 359 566

3 124 269

Sum finansielle anleggsmidler

3 757 468

3 522 171

434 070 243

415 171 233

5 747 471

7 433 823

30 707 728

24 015 053

1 911 914

458 011

32 619 641

24 473 064

2 969 205

2 919 277

41 336 318

34 826 164

475 406 561

449 997 397

SUM ANLEGGSMIDLER

OMLØPSMIDLER VARER

Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer

11

Sum fordringer 12

Bankinnskudd, kontanter o.l. SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

24


EGENKAPITAL OG GJELD NOTE

2018

2017

EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL

Selskapskapital 10 000 000 a' 1

10

Overkurs

10

Sum innskutt egenkapital

10 000 000

10 000 000

62 001 073

62 001 073

72 001 073

72 001 073

74 307 422

67 195 371

74 307 422

67 195 371

146 308 495

139 196 444

8 171 464

4 463 359

OPPTJENT EGENKAPITAL

Annen egenkapital

10

Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

Utsatt skatt

7

Andre avsetninger for forpliktelser

14

408 786

408 786

8 580 250

4 872 145

272 316 958

250 122 411

272 316 958

250 122 411

18 035 066

24 839 554

1 079 652

1 199 258

Skyldige offentlige avgifter

13 338 210

11 402 604

Utbytte

10 600 000

9 400 000

Sum avsetning for forpliktelser ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Gjeld til kredittinstitusjoner

9

Sum annen langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld Betalbar skatt

7

Annen kortsiktig gjeld

8

5 147 930

8 964 981

48 200 857

55 806 397

Sum gjeld

329 098 066

310 800 953

Sum gjeld og egenkapital

475 406 561

449 997 397

Sum kortsiktig gjeld

Ørskog 10.04.2019

Arne Andreassen

Dag Olav Tennfjord

Ingvild Skjegstad

Kjell Søvik

Styreleder

Styremedlem

Knut Flølo

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

25

Åse Karin Gjære

Varamedlem

Stein Bergheim

Adm. dir.


INDIREKTE KONTANTSTRØM

NOTE

2018

2017

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinærl resultat før skattekostnad –

Periodens betalte skatt

+

Tap I - gevinst ved salg av anleggsmidler

+

Ordinære avskrivninger

22 499 808

20 362 011

1 199 258

3 474 780

-113 794

-111 000

23 684 555

20 277 887

+

Endring i varelager

1 686 352

-332 093

+

Endring i kundefordringer

-6 692 674

363 918

+

Endring i leverandørgjeld

-6 804 488

5 867 364

+

Forskjell pensjonskostnad og utbetalt til pensjonsordning

+

Andre tidsavgrensningsposter

=

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-235 797

735 674

-3 334 849

2 168 537

29 489 855

45 857 518

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter +

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

392 600

111 000

42 627 074

83 098 564

=

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-42 234 474

-82 987 564

+ –

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

30 000 000 7 805 453

53 540 692 5 000 000

Utbetalinger av utbytte

=

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

=

Netto endring i kontanter

+ =

9 400 000

11100 000

12 794 547

37 440 692

49 928

310 645

Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse

2 919 277

2 608 631

Beholdning av kontanter ved periodens slutt

2 969 205

2 919 277

26


NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT

FORDRINGER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er gjenstand for en tilsvarende vurdering.

DRIFTSINNTEKTER Inntektsføring av nettleie skjer på leveringstidspunktet for den overførte energi. Øvrige tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert.

SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av skattereduserende og skatte­økende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt er beregnet med nominell skattesats på 22 %. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel er tatt inn i regnskapet.

OMLØPSMIDLER OG KORTSIKTIG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes i utgangspunktet til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Markedsbaserte aksjer er imidlertid oppført til balansedagens kurs.

ANLEGGSMIDLER OG LANGSIKTIG GJELD Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser knyttet til ordinær tjenestepensjon og avtalefestet pensjon (AFP) er innarbeidet i regnskapet. Se nærmere beskrivelse i egen note.

VIRKSOMHETSOMRÅDE OG GEOGRAFISK MARKED Selskapets virksomhetsområde er overføringstjenester av elektrisk kraft samt tilhørende tjenester. Det geografiske markedet er begrenset til kommunene Vestnes, Haram, Skodje, Ørskog og Stordal.

VARER Varelager av forbruksartikler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

27


NOTE 2 – MONOPOLVIRKSOMHETEN NOK 1000 Driftsinntekter inkl. mer-/mindreinntekt

2018

2017

116 985

100 169

Driftskostnader

97 527

82 369

Driftsresultat

19 458

17 800

Faktisk inntekt

111 778

102 715

Kostnader overliggende nett

-37 881

-32 569

Inntektsramme (-)

74 723

65 474

2 453

1 987

Ordinær KILE Eiendomsskatt Avvik avskrivning og avkastningsgrunnlag Arets mer-/mindreinntekt(-)

-554

-467

-6 280

-3 019

-5 207

3 173

Akkumulerl mer-lmindreinntekt(+) inkl. renter 1.1.

-3 496

-911

Arets mer-lmindreinntekt(+)

5 207

-3 173

Korrigering mer-lmindreinntekt(+) fra tidligere år

13

614

Renter av mer-lmindreinntekt

-12

-26

Korrigering renter av mer-lmindreinntekt fra tidligere år Akkumulert mer-/mindreinntekt(+) inkl. renter 31.12. Grunnlag for kapitalavkastning Beregnet avkastning av nettkapitalen

0

0

1 712

-3 496

268 740

239 366

7,24

7,43%

KILE Bokført KILE-kostnader for 2018 utgjør kr 2 453 000,-.

NOTE 3 – LØNNSKOSTNADER Antall årsverk i regnskapet er 38.

NOK 1000

Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn

2018

2017

23 114

22 581

Arbeidsgiveravgift

3 597

3 437

Pensjonskostnader

4 161

4 644

891

731

Aktiverle egne investeringsarbeider

-12 060

-13 486

Sum lønnskostnad

19 703

17 907

Annen lønnsrelatert ytelse

Ytelser til ledende personer og revisor Styrehonorar

216

Daglig leder

977

Revisjonshonorar

221

Bistand teknisk utarbeidelse årsregnskap/lign.papirer

23

Annen godtgjørelse til revisor

10

28


NOTE 4 – PENSJONSFORPLIKTELSER OG ANDRE PERSONALFORPLIKTELSER TJENESTEPENSJONSORDNING Selskapets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i KLP. Ordningen tilfredsstiller kravene til OTP. Netto pensjonsforpliktelse er bokført i balansen. AVTALEFESTET PENSJON - AFP I tillegg til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av avtalefestet pensjon til aldersgruppen fra 62 til 65 år.

REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING Pensjonsforpliktelsen er presentert i henhold til Norsk Regnskapsstandard nr 6 om Pensjonskostnader. Pensjonsordningen behandles som en ytelsesplan, og omfatter alle ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengige av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom KLP.

Økonomiske forutsetninger: - årlig avkastning

4,3 %

- diskonteringsrente

2,6 %

- årlig lønnsvekst

2,75 %

- årlig vekst i G-beløp

2,5 %

- årlig vekst pensjonsregulering

1,73 %

Sammensetning av pensjonskostnader og -forpliktelse

NOK 1000

Sammensetning netto pensjonskostnad

2018

2017

Arets opptjening

3 860

3 424

Rentekostnad

3 159

3 237

Brutto pensjonskostnad

7 019

6 661

Forventet avkastning

-4 074

-3 368

Adm. kostnader/rentegaranti Netto pensjonskostnad inkl. adm.kostnad Arbeidsgiveravgift

265

253

3 211 453

3 546 500

Resultatføring estimatavvik

1 513

1 542

Netto pensjonskostnad

5 177

5 588

31.12.2018

31.12.2017

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse

134 928

129 642

Pensjonsmidler

101 509

99 139

Påløpt pensjonsforpliktelse

33 419

30 503

Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsforpliktelse Netto forpliktelse inkl. arb.giveravg.

4 712 38 131

4 301 34 804

Ikke resultatført estimatendringl-avvik

-38 939

-35 665

-808

-861

Sammensetning netto pensjonsmidler

Bokført netto pensjonsforpl. I pensjonsmidler(-)

29


NOTE 5 – AVSKRIVNING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER NOK 1000 Anskaffelseskost 1.1. Tilgang ordinær Avgang ved avhendelse Anskaffelseskost 31.12. Akkumulerte avskrivinger 1.1. Akk. avskrivninger avgang Arets avskrivinger Balanseført verdi 31.12 Økonomisk levetid Avskrivingsplan

Tomter etc

Anlegg

Driftsløsøre

Sum

184 224

655 826

80 402

736 412

31 930

10 473

42 627

0

-1 228

-1 125

-2 353

408

686 529

89 750

776 686

-46

-295 017

-29 700

-324 763

0

1 228

846

2 074

-12

-18 138

-5 535

-23 685

350

374 601

55 361

430 313

inntil 50 år Lineær

inntil 35 år Lineær

inntil 15 år Lineær

Aktivert eget arbeid i år

12 060

NOTE 6 – INVESTERINGER I TILKNYTTET SELSKAP NOK 1000 Selskap: Elsikkerhet Møre AS

Forr. kontor:

Eierandel

Balanseført verdi

Egenkapital 31.12

Årets resultat

Ørskog

20 %

130

4 175

-452

30


NOTE 7 – ÅRETS SKATTEKOSTNAD 2018

2017

Betalbar skatt

1 079 652

1 199 258

Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel

4 079 535

3 675 494

Resultatført skatt på ordinært resultat:

Estimatendring redusert skattesats utsatt skattefordel

-371 430

-194 059

4 787 757

4 680 693

Ordinært resultat før skatt

22 499 808

20 362 011

Endring i midlertidige forskjeller

-17 737 108

-15 314 563

Skattøkostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad:

Permanente forskie/ler

-68 559

-50 542

Grunnlag betalbar skatt

4 694 141

4 996 906

Betalbar skatt på årets ordinære resultat

1 079 652

1 199 258

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

Driftsmidler inkl. forr.verdi Utestående fordringer Gevinst - og tapskonto

2017

2018

Endring

22 761 461

35 370 065

-12 608 604

-416 911

-422 143

5 232

105 423

84 338

21 085

-3 496 000

1 712 000

-5 208 000

Avsetninger for forpliktelser

-408 786

-408 786

0

Pensionspremie/- forpliktelse

860 723

807 544

53 179

19 405 911

37 143 019

-17 737 108

23%

22%

4 463 359

8 171 464

Akk. mer-lmindreinntekt

Grunnlag for beregning av utsatt skatt Anvendt skattesats: Utsatt skatt I skattefordel(-):

3 708 105

NOTE 8 – MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN

Nordvest Nett AS har følgende mellomværende med morselskap Vestnes Energi AS pr. 31.12.18

Annen kortsiktig gjeld

31

2018

2017

-79 232

-79 232


NOTE 9 – LANGSIKTIG GJELD Selskapet har et gjeldsbrevlån med restsaldo kr 118 000 000, -. Kredittbeløpet tilbakebetales med kr 1 500 000, - kvartalsvis. Selskapet har en rullerende trekkfasilitet oppad begrenset til kr 150 000 000, -. Pr. 31.12.18 er det benyttet kr 130 000 000,- av lånerammen. Selskapet har en kassekreditt med total kredittramme kr 50 000 000,-. Pr. 31.12.18 er det trukket kr 24 316 958,-. Som sikkerhet for serielån og kassekreditt er det stillet pant i følgende eiendeler; Kraftledningsnettet Driftsløsøre, utstyr etc Varelager Kundefordringer Sum

KR 218 692 859 55 361 187 5 747 471 30 707 728 310 509 245

Rentebytteavtaler Det er inngått rentebytteavtaler med følgende betingelser pr. 31.12.2018; 1) Opprinnelig hovedstol kr. 35.000.000,- med sluttdato 22.09.2025. Hovedstol nedtrappes med kr. 1 750 000,- årlig. Rest hovedstol pr. 31.12.18 er kr. 29 750 000,-. Fast rente 1, 79 %. 2) Opprinnelig hovedstol kr. 35.000.000,- med forfallsdato 22.09.2030. Hovedstol nedtrappes med kr. 1 750 000,- årlig. Rest hovedstol pr. 31.12.18 er kr. 29 750 000, Fast rente 1,95 %.

NOTE 10 – EGENKAPITAL Selskapets aksjekapital består av 10 000 000 aksjer pålydende kr 1,-. Alle aksjer har like rettigheter. Aksjonærer er; Vestnes Energi AS Ørskog Energi AS

63,5 % 36,5 %

Bevegelsene på selskapets egenkapital fremkommer slik:

Egenkapital per 31.12.2017

Aksjekapital

Overkurs

Annen egenkapital

10 000 000

62 001 073

67 195 371

0

7 112 051

7 112 051

10 000 000

62 001 073

74 307 422

146 308 495

Arets resultat (ex utbytte) Egenkapital per 31.12.2018

32

Sum 139 196 444


NOTE 11 – ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER Inkludert i andre kortsiktige fordringer inngår akkumulert mindreinntekt og renter på mindreinntekt med totalt kr 1 712 000,-. Posten representerer avvik mellom fakturert nettleie til selskapets kunder og rammen for hva monopolvirksomheten tillater.

NOTE 12 – BUNDNE BANKINNSKUDD Av selskapets likvider er kr 1 638 161,- bundet for betaling av inntrukne skattetrekksmidler.

NOTE 13 – KONSERN Selskapet inngår i konsernregnskapet til Vestnes Energi AS med adresse i Vestnes kommune. Konsernregnskapet er ­tilgjengelig her.

NOTE 14 – UFØREKAPITALDEKNING Selskapet har påtatt seg forpliktelser knyttet til uførekapitaldekning for 9 ansatte. Avtalen utgjør maksimalt et beløp ­tilsvarende 80 % av 7, 5 G per ansatt, er avhengig av alder, og forutsetter innvilget uførepensjon ved arbeidsuførhet på minimum 50% fastsatt fra NAV. Det er foretatt en avsetning på kr 408 786, - til dekning av resterende forpliktelse.

33


Uavhengig revisors beretning

34


35


FOTO: TONY HALL

HAVNEVIK

Telefon: 70 27 35 00 | Adresse: Elling O. Wallbøes veg 12 Epost kundeservice: post@nvn.no | www.nvn.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.