Lokalavisen Havnefronten 30. september - 1. oktober 2020

Page 6

6

30. september 2020

Nye altaner kan Indførelse af bioaffaldsordning ipåpraksis blive Sluseholmen udskudt uanvendelige Af Sandra Nielsen

containere i portene til ejendommene. Selvom store dele af Køben“Da Teknik- og MiljøforBegrænsninger opsætning af ønsker, nye altaner havn allerede er godtpå i gang valtningen at bioafmed at sortere deres bioaffaldet skal tilgængeligt bliver langt mere omfattende endstå Teknikog fald, er indførelsen af bioaf- på samme niveau som reMiljøudvalget har fået indtryk af. vi Sådan lyfaldsordningen på Sluseholstaffald, har set på mulige men nu til senere på løsninger i området for en der detudskudt fra altanbranchen. året, fordi grundejerforenin- implementering her og nu, gen og boligforeningerne da vi får både direkte henAf Jan Hedegaard siger marketingchef ikke er tilfredse med kom- sættes”, vendelser, men også opslag munens forslag til, hvordan Ulrik på Facebook fraAltan.dk. beboere på Forslaget fra embedsmænKnudsen, ejendommene skal sortere ønsker dene i Københavns Kom- Sluseholmen, Han påpeger,som at begrænsderes bioaffald. sortering afsom bioaffald”, Teknik-lyder og mune kan betyde stop for ningerne, Ejendommene på bygSlu- Miljøudvalget det i et skriftligtlægger svar fraopTektil, nye altaner på ældre seholmen har ifølge Tek- reelt nik- er oglangt Miljøforvaltningen ninger – især på Christistørre, end de nikog Miljøforvaltningen til Havnefronten. anshavn og i Indre by. Der har fået forelagt i udvalget. endnu ikke grad fået blive bioaffaldsvil i højere givet ”Selvom der i flere situaordningen, fordi det ejen- tioner Lugt, misbrug og gener ikke er tale om direkafslag på at sætte er altaner domme med centralsug, og Den løsning er man dog altaner, på facader, ligesom altaner te forbud imod nye der derfor ikke har været ikke tilfreds med hos boi fremtiden skal være langt vil en lang række altanproåbenlyse steder i gårdene ligforeningerne Askholm l, mindre. Det kan gøre opsæt- jekter i realiteten blive opat placere containerne, der Askholm ll, og Egholm, der da retningslinjerne ning formålsløst. ifølge reglerne skal placeres givet, har indgivet en protestskrihar mange og betydelige I firmaet Altan.dk, der bolignært. velse mod planerne, fordi de begrænsninger, eksempelvis har monteret 10.842 altaner Som en hurtig midlerti- ifølge boligforeningerne vil størrelsen. En yderligere på dig bygninger løsning hari København kommunen på have store konsekvenser for i tilladt dybde siden 2010 og som samlet begrænsning foreslået Grundejerforeninområdet. betyde, at altanen kan sætter mellem 2.500 3.000 gen Sluseholmen, atog man til kan “For det første vil det ødesmal, iatvores den porte, i reaaltaner op hvert bioaffaldsår i hele blive marts opstiller lægge så miljøet

medføre lugtgener og tiltrække fugle og skadedyr. For det andet vil containerne og virkning for bomedaltaners sikkerhed blive brugt til ligkvaliteten afspejles den alle mulige former for af affald. store adFor detinteresse. tredje vilDirekte det medføgang til det fri opleves ikke re øget belastning af vejene længere som en luksus, men og øge støjgenerne, når consom noget også tainerne skalnaturligt, tømmes”, siger for beboere ældrealmene lejligformand foraf den heder i byen, somAskholm dem på SAB-boligforening ll, Jørgen Green. mener han. Christianshavn, Ifølge Jørgen Green har beboerforeningerne flere Beboere ønsker løsningsforslag, men en altaner bedre er løsning kunne for ek”Der fire argumenter for sempel være, at beboerne afstrammere regler; dagslys, leverer deres bioaffald nede arkitektur, hensyn til byliv på miljøstationen. Hvis uligman og at altaner skaber etablerer nogle underjorhed. Altanbranchen bakker diske affaldscontainere på fuldt op om, at altaner ikke miljøstationen, ville man, må genere naboer og unifølge Jørgen Green, have derboer og at de skal passe løst problemet uden alle de ind bygningens arkitektonye i udfordringer, som afniske udtryk. Eksempelvis faldscontainere ved portene er symmetri og krav om vil medføre. ubrudte “Vi harranker derfor fornuftige opfordret præciseringer”, siger Ulrik kommunen til at holde et Knudsen. møde med alle involverede,

Tirsdag/onsdag den 18.-19. februar 2020

så alle kan blive hørt, og vi kan finde den bedste løsning for alle parter”, siger Jørgen Green. Undersøger alternative løs-

Andreas ninger Bjørns Gade på Christianshavn har fået altaner. Nye regler gør den slags tvivlsomme. Jesper Duus Stenkvist / Havnefronten. HosFoto: Grundejerforeningen

Sluseholmen er bestyrelsen

vil forhindre mere end deti heller ikke interesserede vil Her er der ikke dengavne. midlertidige løsning, og derfor har de lavet en aftale et rimeligt forhold imellem med kommunen omogat udbegrænsningerne de skyde indførelsen af bioafboligforbedringer, som de faldsordningen. forhindrer: Generelt er de “På seneste bestyrelsesmøforeslåede stramninger i forde drøftede vi forslaget og hold til størrelsen af altaner var ikke særligt begejstrede. imod gården/bagsiden af Efterfølgende har vi Her drøftet huset for stramme. vil sagen med forvaltningen, og vi anbefale at opretholde de resultatet er blevet, at indgældende retningslinjer”, sisamlingen af bioaffald foreger han.

boat opslag Danmark, er man ikke i tvivl om konsekvenserne.

liteten ikke er anvendelig til et par stole og derved til ophold. Begrænsningseffekten vil således i realiteten være langt større end de vurderinger, som Teknik- og Miljøudvalget har fået forelagt”, siger Ulrik Knudsen. Det vil ramme mange borgere i byen, for altanbranchen oplever stor interesse for alle typer altaner

Altanbranchen er af den opfattelse, at de retningslinjer, der blev vedtaget i 2016 på de fleste områder er tilstrækkelige til at sikre netop det, samtidig med at mange beboere, der ønsker en altan, kan få det. ne ”Altanbranchen det bedste fra Italien. De ønsker unge har ’Joe and thestramJuice’, at påpege følgende men vi i voksne kvalitetsbeninger de foreslåede retvidste har også for et ningslinjer, sombrug vi mener

5

løbigt stilles i bero, mens vi undersøger, om der er andre Ingen tilend 1. sal og bedrealtaner løsninger conAltaner i stueetagen vil i tainere. Den 1. september praksis umuliggjort holder viblive i grundejerforhvis kravet til frihøjde eningen møde med ænfordres, hvilket også kan medvaltningen om, hvordan indføre, at af altaner på i1.givet sal samling bioaffald umuliggøres. Her bør de hidtidige retningslinjer fra 2016 opretholdes, lyder det. Alligevel håber Ulrik Knudsen på det bedste. ”Vi er optimistiske i forhold til, at der bliver fundet en løsning, der betyder, at byens borgere fortsat kan få de altaner, som de drømmer om. Vores forslag er som sagt, at man beholder de

nuværende retningslinjer. den 14. september. Som reDisse retningslinjer har vi aktion fik medlem af Bordårlig nok set resultatet af gerrepræsentationen for SF, endnu pga. meget lange be- Klaus Mygind, tilslutning handlingstider. Du skal hu- fra Dansk Folkeparti, de ske på, at ansøgninger, der Konservative, Venstre og de er sendt ind i 2015/2016, er Jørgen Radikale tilerenblandt protokolbeBoligforeningsformand i SAB, Green, de, der mærkning blevet behandlet ind i Foto: har protesteret overlangt ordningen. Privat. med ordlyden: 2016/2017 og i nogle tilfæl- ”SF, Dansk Folkeparti, de faldogså kani 2018. organiseres”, bør holde et møde for alle de Herefterlyder skal Konservative, Venstre og det i en skriftlig kommentar parter, for indtil videre har de sættes op. Det betyder, at de Radikale ser altaner som fra altaner, Grundejerforening Slu- en de fuldstændig overset bode som forvaltninvæsentlig forbedring af seholmens formand, Jakob ligforeningerne, kan gen bruger som eksempler boligforholdene iog dendeældre Jensen. ikke gennemføre det her, på for store altaner, eller boligmasse. SF ønsker ikke, En beslutning, som bolig- uden at vi bliver hørt. Nu grimme altaner på gamle at muligheden for at lave foreningsformand, Jørgen tager vi det med på generalfacader, er altaner fra en tid altaner imod gården yderliGreen, naturligvis er tilfreds forsamlingen i Grundejerbegrænses. ud hvor med. der stort set ingen ret- gere foreningen i april,Altaner og så må ningslinjer var og slet ikke mod gaden skal fortsat kun“Det er udmærket, at de vi se, hvad der så sker”, siger med respekt for fra tid, hvorbeslutningen. de er blevet ne har enudskudt hanetableres til Havnefronten. behandlet under 2016-retMen jeg synes stadig, at de husets og gadens arkitekningslinjerne. Faktisk er vi toniske værdier. Vi ser ikke helt på linje med, og enige nødvendigvis, at altaner i, at altaner skal tilpasses de forringer et hus’ æstetiske facader, de skal sidde på”, kvalitet”. siger Ulrik Knudsen. Dansk Folkepartiets Finn Rudaizky var så utilfreds S, Ø og Å imod altaner med beslutningen, at han Der var med stemmer fra omgående valgte at indbrinSocialdemokratiet, Enheds- ge sagen for Borgerreprælisten og Alternativet, flertal sentationen, som nu skal se for stramningerne på mødet på den, inden beslutningen i Teknik- og miljøudvalget sendes i høring.

Nyt pastaværksted vil give københavnerne den ægte italienske oplevelse 80% vil få nej

”En så voldsom begrænsning på opsætning af nye altaner, som de foreslåede retningslinjer vil medføre, Det betyde, skal væreatslut billig vil opmed imod 80 pastaafog pct. de manglende altaner, derkvaliefter tet.nuværende Så nu åbnerretningslinjer et nyt l’Alba de Labtilladt, i Holbergsgade somopet er ikke vil kunne

såkaldt pastaværksted, der tilbyder italiensk fastfood, lette retter, café, cocktails og vine ud af huset. Det er ejeren bag restaurant Trattoria l’Alba også i Rigtig mange byer har deHolbergsgade, Erik Bjørn, res egen plakat, og nu har der har taget initiativet til Sydhavnen også fået sin l’Alba Lab, fordi han er træt egen. Den er designet af af, at “danskerne, der elsker Martin Højer Rahr, der har italiensk mad, stiller sig gjort brug af input fra lokatilfreds med råvarer, som le borgere. Stilen ikke er 80’erenhver italiener ville inspireret indgår nu rette i en acceptere”.og Det vil han op på med l’Alba Lab, der

sted, hvor vi kan hænge ud”, siger Erik Bjørn om initiativet. Konceptet er en slags kombination af en takeaway-restaurant, en café og de sidste ti. Jeg vandt ikke, en bar. Man vil kunne hente men jeg havde en del grafik kvalitetsfastfood, der skal fra arbejdet. Derfor beslutsluttilberedes i fem minutter tede jeg at redigere nogle derhjemme, købe italienske ting, og det resulterede i en delikatesser, brød og vine Silkeborgplakat, eller slå sig ned i som caféenvar og den fortæller Marnyde første”, en let ret, kaffe eller en tin Højer Rahr, der sælger cocktail. SN

Sydhavnen får sin egen plakat serie plakater fra danske byer. Københavnerne skal lærenogat Det er efterhånden elske italiensk pasta.Høle år ægte siden, at Martin Foto:Rahr PR-foto. jer begyndte at lave ”Byplakater”. med i en plakatvil ”Jeg give var københavnerne den konkurrence var blandt ægte italienskeogoplevelse.

“Ideen er at give dansker-

KONFERENCELOKALER NÆR KØBENHAVN Dragør Badehotel er for jer der ønsker et mere hyggeligt og roligt kursusmiljø i dejlige omgivelser. Dragør Badehotel ligger kun 5 min. gang fra den gamle by og 200 m. fra stranden. Fra hotellet er der udsigt til vanmed Wrong Direction det, Dragør Fort samt lystbådehavnen. Så ønsker man, at kursisterne skal få en optimal og anderledes oplevelse er der rig mulighed for dette. I hotellets egen have er der mulighed for aktiviteter, og skulle der være behov for større aktiviteter, så har vi en stor græsplæne ned mod vandet.

DINNER DANS & MUSIK

På Dragør Badehotel

Fredag d. 26 april 2019

Vores konferencelokaler Wrong Direction er et partyband der med en nurlig

Vihumor har en stor sal som ersætter ideelgang til konferencer, seminarog en godlys portion charme i et hvilken som helst publikum og dansegulv. er, møder og selskaber. Vi har plads til alt lige fra 3 perBandet fortolker sange af bla. soner til 80 personer. Har I brug for mindre konference Four Jacks, John Mogensen, Povl Dissing, Otto rum har vi flere møderum. Brandenburg, Prebenhyggelige Kaas, Elvis – Gnags mm. Og Om sommeren er rammer dermed ned der af på forunderlig der mulighed fori en at tidslomme gøre brug vores mange terrasser, vis appellerer til en bred skare af publikummer hvor man uforstyrret kan arbejde oguanset nyde udsigten. Skal alder. I overnatte har vi 32 hyggelige, atmosfærefyldte værelser Priser: med eget bad/toilet, tv og trådløst interVelkomst (kl.1800) net. Endvidere er der fri parkeringsplads Bobler buffet og musik kr. 449,pr person for hotellets gæster. Entre uden spisning kr.150,-

FÅ GRATIS TILBUD 2 personer i delt dobbelt værelse Velkomst kl. 15:30 kaffe og sødt FORESPØRG GRATIS OG UFORPLIGTENDE PÅ ET TILBUD Velkomst inden middag (kl:1800) Bobler Buffet samt morgenmad kr. 1599,Skriv til www.badehotellet.dk eller kontakt os på tlf. 3253 0500

Find os på www.badehotellet.dk

Træt af skæve tænder?

plakater via sin egen hjemmeside. ”Sydhavnen kender jeg lidt til, da min kærestes bror bor i området. Derfor følte jeg, det var nærliggende også at lave en for Sydhavnen. Jeg spurgte derfor til råds i et par af Sydhavnens Facebookgrupper for at høre deres mening”, fortæller

Martin, som derefter sammensatte plakaten med en fri fortolkning af, hvor langt Sydhavnen går. Blandt andet er Ørstedsværket med, selvom det retteligt ligger på Enghave Brygge. Sydhavnen har fået sin egen plakat. Illustration Martin Højer Rahr.

Vi kan hjælpe dig til en pænere tandstilling med en enkel og hurtig tandregulering. dan rasmussen vvs aps

En skæv tand, for store mellemrum mellem tænderne eller en gunløgsgade 21 21 - 2300 SS uregelmæssig tandstilgunløgsgade - 2300 ling. Der kan være mange tlf. 36 72 30 00 tlf. 36 72 30 00 årsager til, at du ikke er helt tilfreds med dit smil. www.dr-vvs.dk

dr-vvs@dr-vvs.dk

dan rasmussen vvs aps

Bestil tid til en uforpligtende samtale, så vi sammen kan se på dine behov og vores muligheder allesmil. vvs installationer udføres vvs installationer udføres for at give dig etalle smukt Vi benytter Invisalign, som er gennemsigtige skinne tilpasset netop dig og dit behov. Din tandregulering vil tage mellem tre og seks måneder afhængig gunløgsgade 21 2300 S af, hvor omdøgnvagtordning døgnvagtordning fattende din regulering er. Den gennesigtige skinner tager du kun af, når du spiser og børster tænder.

tlf. 36 72 30 00

dan rasmussen vvs aps

tandlægen.dk Islands Brygge Kigkurren 8 G, 1. Kbh S tel: 70 400 657 islandsbrygge@tandlaegen.dk www.havnefronten.nu • red@havne-fronten.dk alle vvs installationer udføres