Lokalavisen Havnefronten 30. september - 1. oktober 2020

Page 2

2

30. september 2020

DEBAT LEDER

De forsvundne altaner Igennem de seneste par år er altanerne begyndt at skyde op i København og give nyt til lidt ældre bygninger. Og borgerne i byen er begejstrede. Mindre lejligheder får nyt liv, og muligheden for at blive boende i byen forlænges, når man får ekstra plads og iøvrigt kan nyde solen på sin altan. Nye lejligheder i byen bygges da også praktisk talt hver og en med altaner. Om det er almene boliger, ejerlejligheder eller lejeboliger. For en moderne bolig uden altan er svært at komme af med på markedet. For nogle år siden var det ret bøvlet at få tilladelse til at opsætte altaner. Reglerne var rigide, og for ofte endte det med afslag. Så byens politikere – med Socialdemokratiet i spidsen – lempede byens altanpolitik, så byens borgere kunne få deres altaner. Og det har været en succes. Over alt i byen er altaner enten skudt op eller på vej. Men der blæser nye vinde i Socialdemokratiet, og der er skiftet ud i personkredsen. Nu hedder det ikke længere, at det skal være lettere at få altaner. Nu skal det i stedet værre sværere, for nu skal der tages mere hensyn til arkitektur, skygger og sammenholdet i gården. Derfor behandler politikerne i København i øjeblikket en ny altanpolitik, der kan betyde dødsstødet for altaner for 110.000 boliger i København ifølge et skøn, som Teknik- og Miljøforvaltningen har lavet. Blandt andet så kan de ældste bygninger slet ikke få altan. Det betyder farvel til altaner for en god del af de ældste bygninger i Indre By og på Christianshavn, som har den ældste boligmasse i byen. Men det betyder også, at en lang række nyere boliger ikke kan få altan mod gaden, uanset hvordan de kommer til at ligge i forhold til solen. I stedet må man kun få altan i gården, også selvom det betyder, at altanen henligger i skygge. Endelig skal en række af altanerne også være mindre. Slut med store og rummelige altaner og goddag til mikroaltaner, der kun bliver 60 centimeter brede. Det svarer til bredden af denne avis, hvis du slår den op på midten. Det er godt nok nogle meget smalle stole, man kan have stående. Foreløbig ser det ud til, at et flertal bestående af Socialdemokratiet, Alternativet og Enhedslisten mere eller mindre vil forhindre københavnerne i at få nye altaner. I hvert fald har de tre partier besluttet at sende forslaget i en to måneders høring. Hos de øvrige partier i Borgerrepræsentationen ryster man på hovedet. Det er jo ikke særlig lang tid siden, kommunen lempede reglerne – med Socialdemokratiet i spidsen. Nu skal det hele rulles tilbage og gøres skrappere end før – også med Socialdemokratiet i spidsen. Det giver meget lidt mening. Foreløbig har DF’s Finn Rudaizky valgt at trække i nødbremsen og indbringe sagen for Borgerrepræsentationen, som så skal beslutte, om forslaget skal i høring. Det giver især Socialdemokratiet tid til at overveje, om det nu også er specielt fornuftigt at sende nye stramme altanregler i høring. Både SF, Radikale, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti har vendt sig mod de nye altanregler.

BROEN Ansvarshavende redaktør Jesper Schou Hansen Tlf: 2623 7378 · jsh@havne-fronten.dk

Bedre muligheder til svømmeglade københavnere

Af Flemming Steen Munch

Svømmeordfører og medlem af Københavns Borgerrepræsentation (V)

Sensommeren er over os og de seneste skønne sol-

skinsdage bliver for manges vedkommende brugt til en sidste svømmetur i havnen. Som venstremand og svømmeordfører glæder jeg mig over alle de badesteder, vi kan oprette i København. Der er en stor efterspørgsel, og samtidig er der behov for at sprede de badende over hele havnen, så for høj belastning af de nuværende badesteder kan undgås. I forårets ”lille” budgetaftale – den såkaldte overførselssag - blev der afsat 2,4 mio. kr. til at skabe

mere sikker badning i havnen samt en opgradering af badesteder fra og med sommeren 2020. I den netop indgåede budgetaftale for 2021 er der afsat 1,4 mio. kr. til 1-2 nye badezoner, som skal anlægges i 2021. Badezonen Sdr. Refshale Bassin er nu udvidet til ca. dobbelt størrelse, og den er taget i brug af københavnerne. Desuden er der planlagt en ny badezone ved cafeen La Banchina på Refshaleøen. Derudover er der ved at blive bygget to nye dyppezoner,

som er et helt nyt koncept. Det er små mobile zoner, der kan flyttes rundt i havnen og bruges til fx badeø, events og vinterbadning. Det står højt på vores liste at sikre yderligere badefaciliteter - både indendørs og udendørs. Og vi er især optaget af planerne om et flydende vandsportshus i Erdkehlgraven, ligesom vi i udviklingen af Nordhavn gerne ser, at der indtænkes flere adgange til vandet til bl.a. vinterbadning, open water svømning, kajakroning, SUP, mv.

Nye altan-regler vil bremse næsten alle nye altaner

Af Finn Rudaizky

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Spidskandidat for Dansk Folkeparti.

Socialdemokratiet vil sammen med Alternativet og Enhedslisten mere eller mindre sætte en stopper for alle nye altaner i byen. Enhedslisten har været helt klare om, hvad de vil. Det altanboom, som har givet så mange københavnere livskvalitet, skal stoppes. Enhedslisten vil hellere have beboerne samlet i rundkreds, og partiet advarer imod, at altanerne risikerer at “erstatte fællesskaberne i baggårdene”. Enhedslistens borgmester Ninna Hedeager Olsen udtrykker det præcist: “Vi er imod altaner, fordi de skaber ulighed på hovedstadens boligmarked, da

Nye altaner i Mikkel Vibes Gade på Christianshavn. Den slags kan blive en saga blot. Foto: Vigdis Winther / Havnefronten.

lejligheder med altaner stiger i værdi”. Altså, lighed handler det først og fremmest om. Ikke om trivsel og livskvalitet. Det med hvad ikke alle kan få, skal ingen have, er både Socialdemokratiet og Alternativet hoppet med på. Over 110.000 lejligheder bliver ramt. Og hvis de kan få en altan, så bliver den kun 60 cm i dybden. I dag må den være over det dobbelte. I Dansk Folkeparti er vi rystede over at se, hvordan renlivet kommunistisk tankegang kan forenes med

Udebliver avisen skal du skrive til: manglendeavis@havne-fronten.dk

Annonceansvarlig Annoncetelefon: 4242 1491 Paul Kreisby tlf: 2940 4504, pk@havne-fronten.dk Steen Bindslev, tlf. 2010 1000

Skribenter Jesper Schou Hansen, Anita Frank Goth, Mikkel Bækgaard, Finn Edvard, Joan Jensen, Lisbeth Rasmussen, Karl-Johan Røissensten, Jette Ingerslev, Mikkel Noel Lanzky, Lis Hylander, Sandra Nielsen, Elin Tabitha Hansen, Anders Bo Petersen, Marianne Olsen, Jan Hedegaard og Mette Ydebo.

Administration adm@havne-fronten.dk

Grafiker at@visholm-marketing.dk

Redaktion: red@havne-fronten.dk Kontortid: Mandag–fredag klokken 10–16. Deadline: Fredag kl. 10 i ulige uger. Havnefronten udkommer onsdag/torsdag i lige uger. Tryk: Sjællandske Medier i Holbæk. Udgiver: Medieselskabet Havnefronten.

politik, når det er værst. Og også forenes med visse kultursnobber, som mener, at alle facader mod vej bare skal fredes. Efter min mening kan vi sagtens værne om vor kulturarv og fortsat bygge mange altaner. Der er slet ikke brug for begrænsninger på altaner. Tværtimod. Altaner har mange steder været en kæmpe forbedring for beboerne og har skabt et helt nyt liv i byen. For københavnerne nyder deres altaner. Uanset om vi er på Christianshavn, Islands Brygge, Sydhav-

nen, Østerbro og så videre. Overalt i byen er de en kæmpe succes. Det er ikke mange år siden, vi faktisk lempede reglerne, fordi de var så rigide. Nu får vi så nogle, som er meget værre end de gamle. Det er helt tosset. Socialdemokratiet bejler til venstrefløjen, fordi partiet skal bruge deres stemmer til at sikre Frank Jensen fire år mere som overborgmester. For at opnå den post igen svigter socialdemokraterne nu de borgere, som har glædet sig til en altan.

www.havnefronten.nu • red@havne-fronten.dk Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer og tekst samt for tilsendt materiale. Erhvervsmæssig affotografering af Havnefrontens tekst og annoncer er ikke tilladt. Oplag: 21.394 eksemplarer fordelt på Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen. Distribueres af FK Distribution og egne bude hver 14. dag i lige uger.

Tilmeldt pressenævnet


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.