Page 1

jaargang 6 • nummer 1

VAN DE VOORZITTER Vrijheid Vrijheid is een groot goed. In de media krijgt vrijheid de laatste tijd weer de aandacht die het eigenlijk altijd verdient. Vijf mei staan velen stil bij vrijheid en ook het referendum in juni roept in Nederland gemengde gevoelens op: geeft de Europese Grondwet nu méér vrijheid of juist niet? En stotte-

raar, hoe is het met jouw vrijheid? Heb jij je vrijheid al gewonnen? Zal de vrijheid van-zel-luf ko-men of dwing je haar af? Bespreek binnen de zelfhulpgroep wanneer jij, óók jij, vrij kunt zijn. Doe het, doe het nu! Lilian Briggeman

VACATURE BESTUURSLID levert je op.... een schat aan ervaring. Bel voor meer informatie met Lilian Briggeman, voorzitter, ’s avonds na 19.30 uur (024 – 3779864).

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. De Stichting Natuurlijk Spreken is op zoek naar een nieuw bestuurslid dat samen met een enthousiast team vorm wil geven aan de toekomst. Het kost je.... een beetje tijd en het

ONDERTEKENING LICENTIE-OVEREENKOMST GEBRUIK MERKNAAM HAUSDÖRFER® Op 15 januari jl. hebben Jan Heuvel (Instituut Natuurlijk Spreken) en Lilian Briggeman (Stichting Natuurlijk Spreken) een licentie-overeenkomst getekend over het gebruik van de merknaam Hausdörfer. Jan Heuvel heeft sinds april 2003 de naam Hausdörfer als merknaam gedeponeerd. Dit betekent dat de naam Hausdörfer niet zonder toestemming van Jan Heuvel mag worden gebruikt. Achter de naam Hausdörfer staat sindsdien het teken ® om aan te geven dat de naam Hausdörfer geregistreerd staat.

Met het ondertekenen van de licentie-overeenkomst heeft Instituut Natuurlijk Spreken toestemming gegeven aan Stichting Natuurlijk Spreken om de naam Hausdörfer te gebruiken voor de activiteiten van de Stichting. De onderekening heeft plaatsgevonden tijdens het jaarlijkse etentje van het bestuur van de stichting met Jan Heuvel (zie foto’s).

BEZOEK WEBSITE SPECTACULAIR GESTEGEN Sinds september 2004 is het bezoek aan de website spectaculair gestegen. Van ongeveer 70 bezoeken per maand is het aantal bezoeken in september 2004 gestegen naar 228, met een uitschieter in december 2004 van 402 bezoekers. De stijging valt te verklaren uit het feit dat in september 2004 de sites van Instituut Natuurlijk Spreken (www.natuurlijkspreken.nl) en Stichting Natuurlijk Spreken (www.stichtingnatuurlijkspreken.nl) duidelijk naar elkaar verwijzen. Beide sites hebben zelfs een tijdje dezelfde introductiepagina gehad, waardoor het bezoekersaantal nog verder toenam. Om verwarring te voorkomen en beide sites meer een eigen gezicht te geven, hebben de sites sinds maart dit jaar weer een eigen introductiepagina. Hierdoor is het bezoekersaantal wel wat afgenomen, maar nog steeds redelijk hoog.

1


EVEN VOORSTELLEN: JEROEN NEELE Sinds begin van dit jaar ben ik bestuurslid Zelfhulpgroepen. Als opvolger van René Hooijman kun je bij mij terecht voor al je vragen over het reilen en zeilen van jouw zelfhulpgroep. Is er bij jou geen zelfhulpgroep in de buurt en wil je er één opzetten? Dan kan ik je daarbij helpen met het zoeken naar mogelijke deelnemers en ook bij andere organisatorische zaken. Eind vorig jaar vroeg Lilian Briggeman mij of ik geen interesse had in een bestuursfunctie bij de Stichting Natuurlijk Spreken. Ik had daar zelf eerder al eens over gedacht, maar dat was niet ver-

der gekomen dan “het zou misschien wel goed voor mij zijn als ik me meer met Hausdörfer bezig zou houden”. De vraag van Lilian kwam dan ook op het juiste moment! Ik heb bouwkunde gestudeerd in Delft en werk nu bij een onderzoeks- en adviesbureau in Amsterdam. “Wonen” is ons werkgebied en ik ben zelf vooral actief bij onderzoek voor onder andere het rijk en woningcorporaties op financieelbouwkundig gebied. In 2002 heb in de basiscursus in Barchem gevolgd. Vorig jaar heb ik de zelfhulpgroep Utrecht nieuw leven ingeblazen. We komen nu elke drie weken op de dinsdagavond bij elkaar. Het zijn leerzame en gezellige avonden. Woon jij in de buurt van Utrecht en heb je zin om eens een avondje mee te maken? Laat het me weten. Je bent welkom!

EVEN VOORSTELLEN: DESIREE VAN DE WESTELAKEN Hallo! Mijn naam is Desiree van de Westelaken, 36 jaar en ik woon in Den Dungen, een dorpje onder de rook van ’s-Hertogenbosch. Mijn vriend Rogier en ik hebben 2 kinderen: Wessel (3 jaar) en Nisse (1,5 jaar). Ik werk parttime bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch als administratief medewerker bij de afdeling Bestuurszaken. Mijn hobby’s waren mountainbiken en reizen (en de combinatie van beiden) maar door de kinderen staat dat nu op een erg laag pitje. Peuterzwemmen en regelmatig ’s zondags met de kinderen in de bakfiets naar een speeltuin zijn enkele activiteiten die daarvoor in de plaats zijn gekomen.

Ik heb in september 2004 de basiscursus gevolgd en ik ben erg enthousiast over het resultaat. Ik had ook (net als anderen) al vele jaren van logopedie en therapieën achter de kiezen. Sommige therapieën hielpen wel (tijdelijk), maar nu heb ik echt het gevoel dat ik het zelf in de hand heb en dat voelt goed. Eind vorig jaar ben ik, voorlopig voor de periode van een jaar, penningmeester van de Stichting Natuurlijk Spreken geworden. Het is veel drukker dan ik had verwacht, maar wel erg leuk en leerzaam. Ik hoop je nog eens te ontmoeten op een zelfhulpweekend.

NATUURLIJK AVONTUURLIJK

Een kennismaking met een unieke samenwerking Wie verre reizen maakt kan veel verhalen. De aanleiding van onze zoektocht was dat wij op zoek waren naar een methode die voor onze patiënten en ons van onschatbare waarde is. Via het internet kwamen wij terecht bij het Instituut Natuurlijk Spreken. Een voor ons nog onbekend gebied. Wat een ontdekking! Onze speurtocht heeft uiteindelijk geresulteerd in een unieke samenwerking. Binnenkort gaan wij in opleiding bij Jan Heuvel en hopen dan ook zelf de methode te mogen geven. Graag houden wij jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Met vriendelijke groeten, namens het “Uniek” team, Iris Davelaar, logopedist Judith Akkerman, logopedist Telefoon: 06-289 70 710 E-mail: judith.akkerman@planet.nl / irisdavelaar@hotmail.com Website: www.logopediepraktijkuniek.nl

Logopediepraktijk UNIEK heeft een keuze gemaakt waarbij het doel, mensen die stotteren en (ouders van) stotterende kinderen beter en efficiënter te kunnen helpen, op de eerste plaats heeft gestaan. Dit lijkt – ook voor mij – een zo vanzelfsprekende keuze. Maar uit het feit, dat het maar liefst 17 jaren heeft geduurd voordat Hausdörfer op z'n juiste waarde wordt geschat en logopedisten zich niet laten weerhouden door de meningen en opvattingen van hun vakcollega's, blijkt hoeveel waardering deze keuze verdient! UNIEK durft naar resultaten te kijken en zich hierdoor te laten leiden. Zij durft haar nek uit te steken en geheel nieuwe wegen te bewandelen. Dat is niet alleen UNIEK, maar ook broodnodig in stotterland! Wij WILLEN van beide kanten heel erg graag omdat we heel goed beseffen welk enorm potentieel aan mogelijkheden en kansen onze samenwerking te bieden heeft voor de mensen die stotteren. Alleen al daarom zijn wij vastberaden om te slagen in een goede, efficiënte en langdurige samenwerking. Wij staan aan het begin van een betekenisvolle ontwikkeling op het gebied van stotteren: Hausdörfer wordt vanaf de werkvloer gelanceerd als een reguliere therapie. Zorgverzekeraars, artsen, logopedisten, wetenschappers en opleidingen op het gebied van stotteren en als allerlaatsten de stottertherapeuten, die zich nu nog 'gespecialiseerd' durven noemen, zullen uiteindelijk volgen. Hausdörfer zal zich op nóg veel grotere schaal als tot op heden kunnen bewijzen. De tijd is rijp voor veranderingen, daar gaan wij voor zorgen en wij hebben er zin in! Jan Heuvel (Instituut voor Natuurlijk Spreken)

V.l.n.r.: Daniëlle te Voortwis, Iris Davelaar, Judith Akkerman, Jan Heuvel

2


EVEN VOORSTELLEN: DANIËLLE TE VOORTWIS Mijn naam is Daniëlle te Voortwis, ik ben 30 jaar en woonachtig in Winterswijk. Ik ben getrouwd met Iwan Kempers en heb 2 kinderen van 5 en 3 jaar. Op dit moment wachten wij op een voorstel voor een adoptiekindje vanuit Colombia. Ik werk parttime als assistent accountant bij Lavalaye en Derksen financiële dienstverlening in Winterswijk. In mijn vrije tijd speel ik saxofoon.

trent de aanmelding van cursisten ga ik verzorgen. In februari van dit jaar heb ik de basiscursus gevolgd. Aan het begin was ik nog erg terughoudend, dit na jaren logopedie en de Del Ferro methode. Nu, 2 maanden na de basiscursus is het alleen maar enthousiasme. Ik durf steeds meer te zeggen wat ik wil en dat geeft een goed gevoel. Mochten jullie vragen hebben, aarzel niet en neem de telefoon of stuur een e-mail en wie weet komen we elkaar nog eens tegen bij een zelfhulpweekend of eendaagse.

Dit even in het kort en dan nu de reden waarom ik mij voorstel. Vanaf 1 april 2005 beheer ik het secretariaat van Instituut Natuurlijk Spreken (INS). Alles om-

EEN TERUGBLIK DOOR LUCAS LOOPERS Toen Jan Heuvel en een aantal Hausdörfers van het eerste uur in 1997 besloten de Hausdörfer-zelfhulpactiviteiten onder te brengen in een stichting, hadden ze nog een penningmeester nodig. Ik had via mijn vrouw Gera kennis gemaakt met de Hausdörfer-methode en met Jan Heuvel. Gera heeft veel aan de therapie en aan Jan gehad. Ik vond dit dan ook een goede manier om wat voor de goede zaak terug te doen en besloot om het penningmeesterschap van de Stichting Natuurlijk Spreken op me te nemen. Nu we in de loop van de jaren drie voorzitters, twee secretarissen en een handvol bestuursleden hebben ‘versleten’ was het in mijn ogen ook wel eens tijd voor een nieuwe penningmeester. Ik kijk met veel plezier terug op deze acht jaren, met name op de zeer plezierige contacten die ik als niet-stotteraar heb opgedaan in het Hausdörfer-wereldje. De leden van het bestuur waren altijd zeer enthousiast en betrokken, niet verwonderlijk natuurlijk omdat ze vrijwel allemaal hadden ervaren wat de Hausdörfer-methode kan betekenen. Ik vind dan ook dat alle bestuurs- en exbestuursleden best trots mogen zijn op wat er is opgebouwd de laatste jaren. Ik denk dat de Stichting zijn plaatsje heeft

verworven en zijn bestaansrecht heeft bewezen. In de eerste plaats als garantie voor organisatoren van zelfhulpweekenden of -dagen, zowel in organisatorische als in financiële zin. Maar ook door nieuwe activiteiten te ontplooien als het ondersteunen van de zelfhulpgroepen, het uitbrengen van een altijd zeer prettig leesbare nieuwsbrief en een professionele website. Tevens is volgens mij de scheiding van therapie en zelfhulp in de loop van de jaren steeds helderder geworden. Elk jaar ruim honderd donateurs die de stichting financieel ondersteunen zijn voor mij een teken dat veel mensen dit ook vinden. Ik ben blij dat het bestuur er in is geslaagd een nieuwe penningmeester in de persoon van Desiree van de Westelaken te vinden die mijn werkzaamheden wil overnemen. Dat maakt het afscheid een stuk prettiger. Ik ben ervan overtuigd dat de huidige club mensen van het bestuur de komende tijd met hetzelfde elan op de ingeslagen weg verder gaat, weer inspirerende weekenden gaat organiseren, mooie nieuwsbrieven gaat uitbrengen en ook weer orginele nieuwe activiteiten zal weten te bedenken die jullie zullen aanspreken. Ik wens alle lezers het allerbeste en wellicht komen we elkaar nog eens tegen. Met vriendelijke groeten, Lucas Loopers

Uit het archief: ongepubliceerde stukken van Oscar en Erna Hausdörfer (vertaling: Jan Heuvel) INDIRECTE EN DIRECTE GENEZING! De werkelijke genezing is de indirecte. Om deze te bereiken moet men de zogenaamde vermetelheid (stoutmoedigheid, durf ) bezitten om geen enkele spreeksituatie uit de weg te gaan. Daarbij train ik mijzelf om me niets aan te trekken van de ontsporingen, dat wil zeggen van de voorkomende fouten, die ik nog maak. Daarnaast train ik mijzelf om te vloeken en te tieren omdat ik me de klank en de spreekrust (het slaperige, flegmatieke gevoel) heb laten afnemen. De directe genezing is alleen maar een versneld proces van de indirecte genezing. Het fundament van de directe genezing is het onbeschaamde, opvallende en langzame vocaliseren (klankmaken). Daarbij doe ik m’n uiterste best om het slaperige gevoel te handhaven en om te blijven luisteren naar de stemklank, net als bij het zingen. Wanneer heeft men het juiste verlangen? Als alles in het gevoel is overgegaan. Dat betekent dat men het verlangen heeft, tegenover elke mens spreekrust te behouden en ‘in de klank’ te blijven. Hoe brengt men het onbeschaamd langzame klankmaken het beste ten uitvoer? Het begint met klank maken en het horen van de klank, net als bij het zingen!

Daarbij is iedere mens – ook de stotteraar – volkomen normaal. De basis voor de genezing houdt in dat men gelooft, dat er uitsluitend de klank – de stem – de spraak is en dat naast de stem niets anders deel uitmaakt van spraak. Daarvan moet u zichzelf steeds overtuigen, dit moet uw vaste, innerlijke overtuiging worden. Dan heeft u veel minder moeite met de woede, de onbeschaamdheid en de onverschilligheid. Als ik mij er steeds van bewust ben dat de spraak uitsluitend uit klank bestaat, die door gedachten wordt gevormd, dan kan ik me helemaal niet meer met het verkeerde bezighouden. De enige reden waarom u niet bij de klank kunt blijven is dat uw irrationele angst nog te groot is. De irrationele angst vindt zijn oorsprong in het feit dat u vreest nog eens te kunnen stotteren. En wanneer treedt bij u een spraakstoring op? Als u angstvallig gespannen bent en letters ziet. De letters, schrifttekens hoeft u echter nooit te vrezen omdat zij slechts een signaal zijn voor het feit, dat u weer eens uit de spreekrust, uit het langzame spreken met als natuurlijk gevolg uit het vocaliseren, klankmaken en -horen bent gekomen.

3


ERVARINGSBERICHT ROBIN VAN RIEL Natuurlijk spreken: Everybody is free to feel good! Ik ben Robin, ben 23 jaar en heb nu een jaar geleden de basiscursus gedaan bij Jan Heuvel. Over dit afgelopen jaar wil ik graag vertellen wat ik ervaren, beleefd en vooral wat ik geleerd heb. Waarom? Omdat ikzelf eigenlijk (mentaal) veel pijn geleden heb. Dit klinkt misschien dramatisch, maar als ik de waarheid onder ogen zie, is dit echt gebeurd. Niet extreem veel, maar ook niet echt weinig. Daarom ik wil, net zoals Oscar Hausdörfer zelf waarschijnlijk wilde, niet dat anderen ook deze pijn hebben.

worden. Natuurlijk spreken volgens Oscar Hausdörfer begint heel simpel. Klanksturing. In de praktijk wordt het echter veel uitgebreider dan dit, de hele menselijke psyche komt erbij kijken. Er zijn in de loop der jaren irreële gedachtes ontstaan, die onder de loep genomen moeten worden. Zij hebben in de loop van mijn stotterjaren mijn flegma erg verminderd. Het is daarom belangrijk dat je diep in het verleden graaft en kijkt wat er allemaal gebeurd is en wat er mis is gegaan. Ik denk dat iedereen geboren wordt met flegma. Een baby en een klein kind interesseren zich alleen voor henzelf en wat zij willen. Dat is alleen belangrijk, wat anderen willen boeit hen niet. Wat jij je moet afvragen is waardoor dat flegma dat je als baby sterk had, verminderd is. Dat flegma moet, in een volwassen vorm, hersteld worden. Dit flegma heb ik niet alleen bij het stotteren nodig, maar ook om te zorgen dat ik bij andere situaties voorgang heb.

Deze pijn zit eigenlijk alleen tussen de oren. In je hoofd zijn er eigenlijk geen grenzen, je kunt van je leven een hel, maar ook een hemel maken. Everybody is free to feel good! Deze grenzeloosheid komt voort uit de vele keuzes die je kunt maken. Er kunnen veel dingen gebeuren in je leven, maar je hebt in principe altijd een keuze hoe je hiermee omgaat/om wilt gaan. Vaak lijkt dit niet zo, je zit dan gevangen in je eigen mentale wereld. Dit is het geval als je stottert en als er iets heel ernstigs gebeurt. Maar als je bijvoorbeeld tot aan je nek verlamd bent, heb je nog steeds die keuze. Het wordt wel een moeilijke, maar de keuze is er wel, als je maar wil. Gelukkig is het stotterprobleem lang niet zo erg als dit voorbeeld.

Om van het stotteren af te komen moet je samenwerken. Ik heb echt anderen nodig gehad om allerlei spreeksituaties te doen waar ik veel heb verlengd. Sterker nog, ik zit nu nog steeds in een hele goede zelfhulpgroep, waar we met z’n allen elkaar erdoorheen helpen. In deze zelfhulpgroep van Noord-Holland, opgericht door Maarten Jurrjens, zitten we niet alleen maar gezellig te ouwehoeren. We stimuleren elkaar om door te gaan, bespreken problemen waar we tegenaan lopen, delen waardevolle ervaringen en gaan zelfs op pad om samen oefeningen te doen.

Dit is een recht wat vóór bijna alles moet gaan, ook bij het spreken. Denk jij dat je perfect moet spreken, zonder stotteren en haperingen? Van wie? Van je vader? Van je baas? Van de maatschappij? Dit is de grootste onzin. Is dit hun leven? Als het kan dan zou dat wel leuk zijn, maar niet meer dan dat. Het gaan om de boodschap, de informatie kun je altijd wel overbrengen, hoe lang het ook duurt. Trouwens: als je verlengt komt er waarschijnlijk meer informatie over dan wanneer je zou stotteren. Vind je het toch te lang duren voordat de boodschap over is gebracht? Dan is dit alleen een probleem als er levens op het spel staan. Zolang dat niet het geval is, moet het recht om je goed te voelen voorgaan. Jammer voor die mensen, maar ik ben belangrijker in mijn wereld! In jouw wereld heb jij dus altijd voorrang, ook al kom je van links.

Optimistisch Ik wil jullie een paar belangrijke tips geven om vrij te worden: 1) Neem initiatief en stel vragen aan jezelf en aan anderen. Zorg dat je met de theorie bezig blijft, er is altijd weer wat nieuws te ontdekken. Je leert als je gaat verlengen veel over jezelf, maar ook hoe de theorie daar steeds op een andere manier in past. Als je problemen tegenkomt, zoek dan hulp en probeer je eigen therapeut te worden door de theorie er weer bij te pakken. Probeer erachter te komen hoe mensen vrij zijn geworden. Bel die mensen op. Ze hebben het allemaal op hun eigen manier gedaan, maar jij kunt deze informatie gebruiken om jouw manier te vinden. Je bent eigenlijk nooit klaar met leren. 2) Steek nooit je kop in het zand en probeer de angst beter te leren kennen. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? 3) Werk samen. Meld je aan of begin een zelfhulpgroep. Bel anderen van de basiscursus op en stel voor om samen opdrachten te doen. Ga naar zelfhulpweekenden. 4) Wees altijd optimistisch. Het gaat altijd beter. Beloon jezelf als je weer iets gedaan hebt. Straf jezelf niet met depressieve gedachtes als het wat minder gaat, dit werkt tegen je. Irriteer jezelf niet aan je stotteren of aan slechte dagen. 5) Laat het verlengen los als je merkt dat je niet meer bang bent, wees hierin wel eerlijk tegen jezelf. Als je merkt dat je weer spreekrust verliest pakt het dan weer op. 6) Geef niet op.

Waardevol Dit afgelopen jaar was voor mij echt een fantastisch jaar, waarin ik veel geleerd heb over wat Oscar Hausdörfer precies heeft bedoeld en hoe de theorie bij mij toegepast kan

Tot slot wil ik zeggen dat ik ook maar een mens ben. Iedereen kan vrij worden binnen afzienbare tijd. Ik ben er nu bijna en word zeker weten vrij. Als je mijn adviezen opvolgt, dan weet ik zeker dat jij ook vrij zult worden.

Perfect Jij maakt je eigen wereld, maar besef ook dat andere mensen in hele andere werelden kunnen leven. Een voorbeeld hiervan is als je overdreven gaat verlengen in een drukke winkel. Een oma kan vooral bezig zijn met de kleinkinderen en het naderende einde van het leven en een zakenman denkt aan zijn carrièremogelijkheden. Maar zullen zij ’s nachts wakker liggen omdat iemand in een zoveelste winkel gek praatte? Wat denk je zelf? Zij zijn vooral bezig met één belangrijk ding: hun eigen leven. Wij zouden dat eigenlijk ook moeten doen, denk meer aan JEZELF en minder aan wat ander denken. Help jezelf, jij hebt pijn geleden, herstel dit onrecht. Jij hebt het recht om je goed te voelen, wanneer jij wilt.

4


CONTACTDAG ZELFHULPGROEPEN

Zaterdag 5 maart 2005 werd de jaarlijkse contactdag gehouden voor de contactpersonen van de Hausdörfer zelfhulpgroepen in het land. En er lag sneeuw! Méér dan zomaar een beetje. Van vijf zelfhulpgroepen waagden zich mensen door het winterse weer naar Apeldoorn. De deelnemers brachten ieder hun eigen ervaringen met de zelfhulpgroepen in, en zo ontstond al snel een levendige discussie over de ‘plussen’ en ‘minnen’ van elke groep. De discussie mondde op heel natuurlijke wijze uit in een ‘plaatje’ van de ideale zelfhulpgroep, waaraan elke groep zichzelf kon spiegelen.

Plannen werden gesmeed en concrete acties voor thuis afgesproken. Ook de ondersteunende rol van de Stichting Natuurlijk Spreken hierbij kwam ter sprake. Met een rugzak vol inspiratie en vastomlijnde plannen keerden de vertegenwoordigers huiswaarts, om op een later tijdstip, in hun eigen zelfhulpgroep, de plannen te bespreken en definitief Om al jullie vragen te beantwoorden over de te maken. De contactdag was zeer nieuwe koers die we met de zelfhulpgroepen geslaagd en we vertrouwen op een willen bewandelen, houden we op zondagsnelle en voortgaande versterking middag 10 juli een extra contactdag in van de zelfhulpgroepen, waarbij als Apeldoorn. Voor alle contactpersonen en uitgangspunt geldt, dat elke stottegeïnteresseerde leden van zelfhulpgroepen. raar zijn doel bereikt. Je kunt je aanmelden bij Jeroen Neele (zelfhulpgroepen@stichtingnatuurlijkspreken.nl) Lilian Briggeman

VERSLAG ZELFHULPDAG 20 MAART 2005 IN DELFT Na mijn eerste zelfhulpcursus is mij gevraagd om een verslag te schrijven over deze dag. Ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben Emiel van der Vegte, ik ben 19 jaar en kom uit Lemelerveld. In december 2004 heb ik de basiscursus gevolgd en 20 maart 2005 ben ik naar mijn eerste zelfhulpdag in Delft geweest. Ik had het gevoel dat ik al een eind de goede richting op was, maar ik wist dat ik nog lang niet vrij was. Daarom leek het mij wel nuttig om eens aan een zelfhulpdag mee te doen.

Na het middag eten zijn we begonnen met een kleine toneelcursus die gegeven werd door Mieneke Meij. Zij geeft in haar dagelijks leven ook toneelles aan toneelspelers. Met haar hebben we een leuke non-verbale oefening gedaan, waarbij je door middel van lichaamstaal iets aan iemand anders moest overbrengen. Daarna zijn we begonnen met een rollenspel waarbij je een discussie uit vier verschillende oogpunten moest voeren. Je kunt bijvoorbeeld een discussie heel emotioneel, rustig, vol vuur of tactisch voeren. Dit kan voor een stotteraar soms heel belangrijk zijn. Als je bijvoorbeeld de telefoon op moet nemen op een moment dat je erg gespannen en opgelaten bent, dan kun je proberen eerst rustiger te worden, zodat je op een hele andere manier het telefoongesprek aangaat.

’s Morgens rond half 10 kwamen we aan bij de locatie in Delft. Ik ben meegereden met Marco Fühner, bestuurlid van de Stichting Natuurlijk Spreken. Nadat alle deelnemers binnen waren gedruppeld en iedereen zijn kopje koffie op had, begonnen we met de workshops. Eerst werd er nog even een voorstelronde gedaan zodat iedereen iets meer van elkaar wist. De eerste workshop werd gegeven door Robin van Riel. Hierin behandelde hij de theorie die je ook in de basiscursus krijgt met daarbij zijn eigen inzichten in stotteren en vrij zijn. Hij heeft ongeveer een jaar geleden de basiscursus gedaan en het was duidelijk te merken dat hij daarin de theorie heel goed had begrepen. Ik vond deze workshop erg leerzaam.

Het rollenspel werd even afgebroken omdat het tijd was voor de voorlichtingsmiddag. Deze was bedoeld voor stotteraars, logopedisten en andere mensen die geïnteresseerd zijn in natuurlijk spreken volgens Oscar Hausdörfer. Jan en Allard legden de mensen uit wat stotteren inhoudt en hoe je daar met natuurlijk spreken iets aan kunt doen. Ook konden een aantal van de deelnemers nog een uitleg geven over natuurlijk spreken en wat zij eraan hebben gehad.

De tweede workshop werd gegeven door Allard Verburg. Hij liet video opnames zien van zichzelf en een aantal andere deelnemers van zijn basisgroep. Je kon aan deze beelden heel duidelijk zien hoe deze mensen waren veranderd na de basiscursus. Voor de cursus spraken ze allemaal erg gespannen en met veel moeite. Na de cursus waren ze heel ontspannen. Deze opnames zijn ook van mij gemaakt en ook bij mijzelf zag ik een hele vooruitgang. Het kan echter nog veel beter en deze workshop heeft mij daar weer meer motivatie voor gegeven.

Het laatste uur werd het rollenspel nog even afgemaakt waar we mee begonnen waren. Toen was het alweer het einde van de zelfhulpdag. We zijn daarna nog met een groepje van 5 mensen uit eten geweest bij de Mexicaan. Rond 9 uur was het wel tijd om naar huis te gaan. Om 11 uur was ik thuis en kon ik terugkijken op een interessante en leerzame dag. Emiel van der Vegte

5


OVERZICHT ZELFHULPGROEPEN Almelo: Henk van der Kamp en Wilma Guns, 0523-26 69 20, gunzenkamp@hetnet.nl Amsterdam: Maarten Jurrjens, 0251-67 14 90, maarten.jurrjens@nl.ey.com Assen: Ellen Jager, 0592-34 23 57, postbus@gertenellen.demon.nl Barger-Compascuum: Jan Kamping, 0591-34 92 78, jnkamping@wanadoo.nl Eindhoven: Frits Schalij, 040-245 42 81, frits.schalij@philips.com Leiden: Paul Blijboom, 020-664 08 70, paulbl@euronet.nl Nijmegen: Lilian Briggeman, 024-377 98 64, l.i.briggeman@wanadoo.nl Roosendaal: Esther van Alphen, 013-570 16 28, ea.vanalphen@fontys.nl Utrecht: Jeroen Neele, 0346-56 32 99, jeroen.neele@planet.nl Winterswijk: Dennie Grotenhuis, 0544-37 00 71, dgrotenhuis@supermail.nl

JOUW ZELFHULPGROEP OP DE SNS-SITE? Stichting Natuurlijk Spreken geeft alle Hausdörfer zelfhulpgroepen de ruimte voor een korte presentatie op de website. Wat hebben we voor ogen: een pagina op de site van SNS met van alle groepen een korte wervende tekst over de groep. Uit hoeveel deelnemers bestaat de groep, hoe vaak kom je bij elkaar, wat doe je op zo’n avond/middag, etc. Heb je wat leuks te vertellen over activiteiten, bijvoorbeeld een interessante workshop of een gezellige avond, schrijf erover! Wij zijn benieuwd naar jullie bijdragen! Mail je verhaal met een groepsfoto naar zelfhulpgroepen@stichtingnatuurlijkspreken.nl .

LINK:

WWW.LOGOPEDIEKRANT.COM Deze site is vooral bedoeld voor logopedisten en bevat onder andere informatie op het gebied van stotteren. Ook Stichting Natuurlijk Spreken heeft zich op deze site gepresenteerd om natuurlijk spreken onder de aandacht te brengen van logopedisten.

DONATIE Bij deze nieuwsbrief wordt een acceptgiro meegestuurd waarmee je de donatie voor 2005 aan Stichting Natuurlijk Spreken kunt overmaken. Heb je voor dit jaar al een donatie overgemaakt aan SNS, dan mag je deze acceptgirokaart als niet verzonden beschouwen. Belgische donateurs ontvangen geen acceptgiro. Zij worden verzocht hun donatie over te maken op de girorekening van de stichting.

NIEUWE ZELFHULPGROEP IN OPRICHTING IN REGIO ROTTERDAM-ROOSENDAAL Henk Storm wil in de regio Rotterdam-Dordrecht-Roosendaal een nieuwe Hausdörfer-zelfhulpgroep op gaan richten. Henk is een ervaren Hausdörferaar. Hij heeft de basiscursus in 1993 gedaan en is sinds die tijd met het erfgoed van Hausdörfer bezig. Het boeit hem nog elke dag, zo zegt hij zelf. Heb je belangstelling om aan deze nieuwe groep mee te gaan doen? Stuur Henk dan een e-mail: h.st@wanadoo.nl

DATA ZELFHULPWEEKENDEN najaar 2005: zelfhulpweekend omgeving Winterswijk eind 2005: eendaagse omgeving Heemskerk Hou voor de exacte data en locatie onze website in de gaten.

NIEUW ADRES INSTITUUT VOOR NATUURLIJK SPREKEN Secretariaat: Daniëlle te Voortwis Misterweg 214 7109 BA Winterswijk-Miste Telefoon: 0543 565223 Fax: 0543 565396 E-mail: secretariaat@ natuurlijkspreken.nl

Therapeut: Jan Heuvel Viktoriastrasse 122 D-46397 Bocholt (Duitsland) Telefoon: 0049 2871 2394023 Fax: 0049 2871 2395032 Email: ins@natuurlijkspreken.nl

Colofon Nieuwsbrief De nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar (juni en december) en wordt aan alle donateurs van Stichting Natuurlijk Spreken toegezonden.

Penningmeester: Desiree van de Westelaken Zeterdonk 8 5275 AK Den Dungen tel.: (073) 612 74 65 penningmeester@ stichtingnatuurlijkspreken.nl

Redactie: Marc Muntjewerff voorlichting@ stichtingnatuurlijkspreken.nl

Bestuurslid zelfhulpgroepen: Jeroen Neele tel.: (0346) 56 32 99 zelfhulpgroepen@ stichtingnatuurlijkspreken.nl

Layout, drukwerk en verzending: Sjoerd Hiemstra webadmin@ stichtingnatuurlijkspreken.nl Oplage: 350

Bestuurslid zelfhulpweekenden: Marco Fühner tel.: (0591) 61 20 50 zelfhulpweekenden@ stichtingnatuurlijkspreken.nl Bestuurslid voorlichting en p.r.: Marc Muntjewerff tel.: (026) 351 73 99 voorlichting@ stichtingnatuurlijkspreken.nl

Bestuur van de stichting Voorzitter: Lilian Briggeman Website Tel.: (024) 377 98 64 www.stichtingnatuurlijkspreken.nl voorzitter@ stichtingnatuurlijkspreken.nl Girorekening 7706022 t.n.v. Stichting Secretaris: Natuurlijk Spreken, Wijchen. Frits Rietveld Bij betalingen vanuit het buitenland heeft Diedenweg 159 u de volgende gegevens nodig: 6706 CP Wageningen IBAN: NL87 PSTB 0008 3135 94 tel.: (0317) 41 64 23 BIC: PSTBNL21 secretaris@ Vaak zijn er geen of weinig kosten aan verstichtingnatuurlijkspreken.nl bonden. Informeer hiervoor bij uw bank. 6

Hausdorfer-Nieuwsbrief  

Hausdorfer-Nieuwsbrief 01/2005

Advertisement