Page 1

Hvilken strømavtale passer for deg Haugaland Kraft har strømavtaler som dekker de aller fleste behov, dermed blir det enklere for deg som strømkunde å finne den avtalen som passer deg best. FELLESKRAFT er et godt alternativ for de aller fleste husholdninger, mens med FASTPRIS kan du sikre deg mot mulige prishopp. VARIABEL KRAFTPRIS gir deg en gjennomsnittlig pris med lav risiko for prissvingninger og med MARKEDSPRIS får du med deg oppganger og nedganger i kraftmarkedet umiddelbart. Velg den strømavtalen som passer best for deg.

FELLESKRAFT

FELLESKRAFT er vår standardavtale. Et stort antall av våre kunder overlater til oss å vurdere hvordan kraften til enhver tid skal kjøpes inn. Ønsker du å følge markedsprisen, men samtidig unngå de høyeste pristoppene om vinteren er dette en god avtale for deg.

Dersom du ønsker en mer gjennomsnittlig pris er VARIABEL KRAFTPRIS strømavtalen for deg. VARIABEL KRAFTPRIS gir deg mindre risiko for hyppige prissvingninger enn MARKEDSPRIS både ved oppgang og nedgang i strømprisene. Kraften kjøpes inn på forskudd og prisen justeres i forhold til det. VARIABEL KRAFTPRIS vil variere med sesongene, men mindre enn om du velger MARKEDSPRIS.

I perioder kan det lønne seg å følge spotprisene i det nordiske markedet, andre ganger er det tryggere å inngå mer langsiktige avtaler. Med FELLESKRAFT er risikoen for hyppige prissvingninger mindre enn om du for eksempel velger MARKEDSPRIS. Du betaler 1,5 øre/kWh* + offentlige avgifter på toppen av prisen vi oppnår. Avregning skjer etterskuddsvis pr. måned. Prisen svinger med sesongen avhengig av hvordan kraften kjøpes inn.

FASTPRIS FASTPRIS er avtalen for deg som ikke ønsker overraskelser, men vil vite hva du skal betale for kraften i avtaleperioden. Med FASTPRIS får du en bestemt pris i en avtaleperiode på 1 år. Prisen vil være den samme hele året, med forbehold om avgiftsendringer. Avtalen er bindende i hele avtaleperioden. Ved frikjøp av kontrakt, se kontraktsvilkår. På grunn av til tider store prisvariasjoner, kan prisen bli fastsatt hver dag og gjelde kun den dagen.

VARIABEL KRAFTPRIS

MARKEDSPRIS MARKEDSPRIS passer for deg som ønsker å følge markedsutviklingen og få med nedgang og oppgang umiddelbart. Risikoen for hyppige prisendringer er stor. Avtalen innebærer at du betaler forbruksveid områdepris på den nordiske kraftbørsen med et tillegg på 0,9 øre/kWh* + offentlige avgifter. MARKEDSPRIS følger prisutviklingen på den nordiske kraftbørsen.

For alle strømavtalene gjelder følgende: Fast månedsbeløp kr. 39,- inkl. Mva. kommer i tillegg. Ved eFaktura, reduseres månedsbeløpet til kr. 29,- inkl. Mva. Lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg. * Vi tar forbehold om eventuelle produkt og prisendringer. For oppdaterte priser og vilkår ta kontakt med kundeservice på telefon 05270 eller se nettsidene våre på www.haugaland-kraft.no

Ta kontakt med kundeservice eller se nettsidene våre for oppdaterte priser.

Haugaland Kraft AS • Haukelivegen 25 • PB 2015 • 5504 Haugesund • Tel.: 05270 • www.haugaland-kraft.no • E-post: kunde@haugaland-kraft.no

* p n

Strømavtaler2011  
Strømavtaler2011