Haugaland Kraft AS

Haugaland Kraft AS

Haugesund, Norway

Haugaland Kraft eies av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira, har 260 ansatte, 57.574 kunder og omsetter for kr 1155 mill. på årsbasis.

Selskapets kjerneområder er kraftproduksjon, kraftdistribusjon, energiomsetning, bredbåndstjenester samt kommersialisering av nye energiformer.

www.haugaland-kraft.no