Page 1

! ne se ru vi e v mb go rt e Tr p ec od v d so lje de ne

I Z J E M N A

P O N U D B A N A O D D E L K I H P O H I Š T V A & K U H I N J

Ponudba velja od 3.12. do 17.12.2019.

40x

17,25

marec 2020

690

Cena z bonom Redna cena €1.316 Kotna sedežna garnitura BONN L vzmeteno & spominska pena, 260x222cm, leva ali desna postavitev, ležišče 130x225cm, predal, 1x vzglavnik, blago siva ali modra

BREZ PLAČILA do marca 2020

Bon za

-47% popusta

DOBAVA TAKOJ


S E D E Ž N E Bon do

-41% popusta

40x

ZA MODERN DOM

G A R N I T U R E L E Ž I Š Č E

&

P R E D A L

VZMETENO

27,25

marec 2020

1.090

Cena z bonom Redna cena €1.848 Kotna sedežna garnitura MANILA, vzmeteno 315x212cm, leva ali desna postavitev, ležišče 137x248cm, predal, material kat. 1, siva. Ostale barve in kategorije materiala za doplačilo.

Bon do

-42

%

DOBAVA TAKOJ

L EŽIŠČE & PR EDA L 3x NA STAVL J V VZGL AVNIK

Bon za

-20%

popusta

popusta

40x

24,98

40x

marec 2020

999

Cena z bonom Redna cena €1.726 Kotna sedežna garnitura CITY, vzmeteno 280x218cm, leva ali desna postavitev, ležišče 119x212cm, predal, 3x nastavljiv vzglavnik, kovinske noge, blago kategorija A, bež ali siva. Ostale barve in kategorije po naročilu za doplačilo.

40

MESECEV

HITRI KREDIT

EOM 0%

BREZ OBRESTI

48,48 marec 2020

1.939

Cena z bonom Redna cena €2.428 Raztegljiva miza EMME 98x200/294cm, hrast, furnirano

BREZ POLOGA

Cene na obroke so informativne. Izračunane so: osnovna cena razdeljena na 40 obrokov (zaokroženo na 2 decimalni števili), zadnja anuiteta se prilagodi znesku nakupa (znesek nakupa je znesek kredita). Za natančen izračun cene (amortizacijski načrt) na 40 obrokov se oglasite v trgovinah Harvey Norman v Celju, Kopru, Ljubljani, Novem mestu in Mariboru!


Bon do

-40

%

DOBAVA TAKOJ

MOD ER N IZGL ED VISOK SIJA J L IČN IC

popusta

299

Cena z bonom Redna cena €505 TV element BROLO 167x74x40cm, hrast/bela visok sijaj/črna

159

Cena z bonom Redna cena €262 Poličnik BROLO 56x209x37cm, hrast/bela visok sijaj/črna

349

269

Cena z bonom Redna cena €581 Komoda BROLO 167x90x40cm, hrast/bela visok sijaj/črna

Cena z bonom Redna cena €419 Nizka vitrina BROLO 85x148x37cm, hrast/bela visok sijaj/črna

Bon za

-35%

LEŽI ŠČE & P REDAL V ZMETENO

popusta

ITA L I JANSKO PO HI ŠTVO FURN I RA N O

40x

184

Cena z bonom Redna cena €230 Stol MAYA M različne barve

29,75

marec 2020

1.190

Cena z bonom Redna cena €1.868 Kotna sedežna garnitura VIOLET, vzmeteno 290x192cm, leva ali desna postavitev, ležišče 136x219cm, predal, material kat. 1, različne barve. Ostale kategorije materiala za doplačilo.

BREZ PLAČILA do marca 2020


S E D E Ž N E

S P O Č I VA L N I K I

G A R N I T U R E

Bon za

-35

%

MEHKO ZA PIR A NJ E

popusta

40x

12

,48

marec 2020

Bon do

-46

%

499

Cena z bonom Redna cena €796 TV element MOSAIC 170x46x42cm, h.hrast/črna

DOBAVA TAKOJ

40x

18

,48

marec 2020

739

Cena z bonom Redna cena €1.140 Vitrina MOSAIC 67x191x42cm, h.hrast/črna

Bon do

-40

%

HITRA DOBAVA

popusta

349

Cena z bonom Redna cena €590 Fotelj ALVIELA 92x95cm, 1x počivalnik, blago bež

13,23

40x

marec 2020

US NJ E

S P OČIVA L NIKI & VISOK NA SLO N

popusta Bon za

-33

%

DOBAVA TAKOJ

US N

JE

popusta

40x

14

,48

marec 2020

40

579

Cena z bonom Redna cena €1.090 Usnjen 2-sed ALDO 160x93cm, 2x počivalnik, usnje/um.usnje, rjava ali črna

MESECEV

HITRI KREDIT

EOM 0%

40x

18

,98

marec 2020

759

Cena z bonom Redna cena €1.390 Usnjen 3-sed ALDO 208x93cm, 2x počivalnik, usnje/um.usnje, rjava ali črna

BREZ OBRESTI

40x

19

,75

marec 2020

BREZ POLOGA

790

Cena z bonom Redna cena €1.190 Počivalnik ROWAN 86x105x93cm, blago, bež

Cene na obroke so informativne. Izračunane so: osnovna cena razdeljena na 40 obrokov (zaokroženo na 2 decimalni števili), zadnja anuiteta se prilagodi znesku nakupa (znesek nakupa je znesek kredita). Za natančen izračun cene (amortizacijski načrt) na 40 obrokov se oglasite v trgovinah Harvey Norman v Celju, Kopru, Ljubljani, Novem mestu in Mariboru!


Bon za

-35% popusta

EN O STAVN O VZ DR Ž E VA N JE S PO Č I VA L N IK I & VIS O K N AS LO N

Na voljo tudi z električnimi počivalniki za doplačilo.

529

Cena z bonom Redna cena €890 2-sed ALVIELA 144x95cm, 2x počivalnik, blago bež

Bon do

-42

%

40x

19

,75

marec 2020

DOBAVA TAKOJ

790

40x

Cena z bonom Redna cena €1.190 3-sed ALVIELA 199x95cm, 2x počivalnik, blago bež

40x

11

,48

marec 2020

19

,48

marec 2020

459

Cena z bonom Redna cena €728 TV element VELLE 180x53x42cm, furnirano, oljen hrast

779

Cena z bonom Redna cena €1.210 Komoda VELLE 160x94x42cm, furnirano, oljen hrast

DOBAVA TAKOJ EL EKT R IČNI PO ČIVA L NIKI

popusta

289

Cena z bonom Redna cena €499 Fotelj LORA 92x90cm, 1x el. počivalnik, blago svetlo ali temno siva

40x

14

,48

marec 2020

579

Cena z bonom Redna cena €890 2-sed LORA 150x90cm, 2x el. počivalnik, blago svetlo ali temno siva

40x

21

,23

marec 2020

849

Cena z bonom Redna cena €1.190 3-sed LORA 225x90cm, 2x el. počivalnik, blago svetlo ali temno siva

BREZ PLAČILA do marca 2020

svetlo siva

temno siva


U S N J E N E Bon za

-45

%

DOBAVA TAKOJ

S E D E Ž N E

G A R N I T U R E

S F U N KC I J A Bon za

US NJ E

-50

%

L EŽIŠČE & 2x VZGL AVNI K 2x PR EDA L

40x

NJ US

US

NJ

E

popusta

E

popusta

74,75

Izdelano v EU!

marec 2020

Bon za

-51%

40x

124,75

marec 2020

4.990

2.990

Cena z bonom Redna cena €5.444 Usnjena kotna sedežna garnitura LIDO 204x337x175cm, leva ali desna postavitev, ležišče, 2x BOX predal, 2x vzglavnik, usnje/um.usnje G-180

Cena z bonom Redna ce 282x382x163m, leva ali desna postavit

US NJE

DOBAVA TAKOJ

2x EL EKT R IČNI P OČI VALNI K 3x NA STAVL J I V V ZG LAV NI K

US

NJ E

popusta

40x

DOBAVA TAKOJ

69

,75

marec 2020

40

2.790

Cena z bonom Redna cena €5.780 Usnjena kotna sedežna garnitura TURCHESE 269x163cm, leva ali desna postavitev, 2x električni počivalnik, 3x nastavljiv vzglavnik, usnje, rjava. Ostale barve za doplačilo. Odprodaja zaloge! Omejena količina!

MESECEV

HITRI KREDIT

EOM 0%

BREZ OBRESTI

100% made in Italy izdelano v Italiji

BREZ POLOGA

Cene na obroke so informativne. Izračunane so: osnovna cena razdeljena na 40 obrokov (zaokroženo na 2 decimalni števili), zadnja anuiteta se prilagodi znesku nakupa (znesek nakupa je znesek kredita). Za natančen izračun cene (amortizacijski načrt) na 40 obrokov se oglasite v trgovinah Harvey Norman v Celju, Kopru, Ljubljani, Novem mestu in Mariboru!


AMI O R I G I N A L N O

ITALIJANSKO

USN JE

1 x ELEKTRI ČNI P OČI VALNI K 3 x NASTAV LJI V V ZG LAV NI K

Izdelano v Italiji

ena €10.111 Usnjena kotna sedežna garnitura MARTINE tev, 1x električni počivalnik, 3x nastavljiv vzglavnik, usnje kategorija B prestige 1544. Ostale barve po naročilu za doplačilo.

Bon za

-41

%

DOBAVA TAKOJ

popusta

Bon za

-20

USN JE

S TABUREJEM

ITA L IJAN S KO P O H IŠT VO

%

popusta

40x

17,48

marec 2020

699

Cena z bonom Redna cena €1.199 Usnjen počivalnik SOLA s taburejem 76x78cm, tabure 40x40cm, usnje/um.usnje bordo Bon za

-38

%

DOBAVA TAKOJ

USN JE

popusta

40x

40x

65

,48

marec 2020

2.619

Cena z bonom Redna cena €3.282 Raztegljiva miza KORAL 98x180/260cm, marmor, kovinsko podnožje

319

Cena z bonom Redna cena €401 Stol MEG različne barve

V RTLJI V

24,75

marec 2020

990

Cena z bonom Redna cena €1.599 Usnjen električni počivalnik BIGGY 83x90cm, usnje/um. usnje bež

BREZ PLAČILA do marca 2020


M I Z E Bon za

-30

%

&

JEDILNICE

S T O L I

Bon za

DOBAVA TAKOJ

D EBEL IN A PLOŠČE 25+2 5 mm

-35%

DOBAVA TAKOJ

popusta miza

popusta

69

40x

22

,98

marec 2020

Bon za

-50

%

89

919

Cena z bonom Redna cena €138 Stol CARL um.usnje, črna, kontrastni šiv

Cena z bonom Redna cena €1.318 Miza COMBO, 100x200cm, masiven les, črna kovinska noga

DOBAVA TAKOJ

Cena z bonom Redna cena €99 Stol NIKOS, um.usnje bela, črna, siva ali kapučino

2 DIM E N Z IJ I = 1 CENA R A Z T E G L J IVA MIZA

popusta

Bon za

-41

%

DOBAVA TAKOJ

RAZTEG LJI VA MI ZA

popusta

miza

miza

40x

309

Cena z bonom Redna cena €619 Raztegljiva miza LENI 80x140/180cm ali 90x160/200cm, sonoma hrast

40

MESECEV

HITRI KREDIT

EOM 0%

79

Cena z bonom Redna cena €129 Stol TITI, različne barve

11,23

marec 2020

449

Cena z bonom Redna cena €764 Raztegljiva miza SILVER 90x160/200cm, MDF, svetlo siva visok sijaj

BREZ OBRESTI

79

Cena z bonom Redna cena €119 Stol NEVIO, bež, črne noge

BREZ POLOGA

Cene na obroke so informativne. Izračunane so: osnovna cena razdeljena na 40 obrokov (zaokroženo na 2 decimalni števili), zadnja anuiteta se prilagodi znesku nakupa (znesek nakupa je znesek kredita). Za natančen izračun cene (amortizacijski načrt) na 40 obrokov se oglasite v trgovinah Harvey Norman v Celju, Kopru, Ljubljani, Novem mestu in Mariboru!


Bon za

RA ZTEG L JIVA M IZ A

-35%

DOBAVA TAKOJ

popusta miza

RAZTEG LJI VA MI ZA

40x

12

,48

marec 2020

499

Cena z bonom Redna cena €771 Raztegljiva miza LUXOR 90x160/200cm, MDF, bela/belo steklo

VRTLJIV STOL

40x

14

,98

marec 2020

Bon za

-50%

599

69

Cena z bonom Redna cena €935 Raztegljiva miza VERDE 90x180/240cm, MDF, siva visok sijaj. Ostale dimenzije za doplačilo.

DOBAVA TAKOJ

Cena z bonom Redna cena €129 Stol DONATI um.usnje siva, črna noga

R A ZT EGL J IVA M I ZA

popusta miza

Bon za

-39

%

DOBAVA TAKOJ

popusta

139

Cena z bonom Redna cena €229 Stol FLOWER, vrtljiv 1800 blago, izbrane barve

299

Cena z bonom Redna cena €604 Raztegljiva miza DORI 80x140/180cm, MDF, sonoma hrast

119

Cena z bonom Redna cena €219 Stol EMBRACE, um.usnje, siva, črne noge

BREZ PLAČILA do marca 2020


P R E D S O B N I

PISALNE MIZE & STOLI

S E S T AV I

Bon za

Bon za

-45

%

-39

%

DOBAVA TAKOJ

DOBAVA TAKOJ

popusta

popusta

349

Redna cena €576 Cena z bonom Predsobni sestav ASTOR 166x195x35cm, sonoma hrast/bela. Možnost nakupa po elementih. Bon za

-37

%

DOBAVA TAKOJ

popusta

40x

10

,00

marec 2020

449

400

Redna cena €722 Cena z bonom Predsobni sestav KENT 229x195x37cm, bela/sivi hrast. Možnost nakupa po elementih.

Cena z bonom Redna cena €733 Predsobni sestav COMO 191x195x35cm, bela/bela visok sijaj,panel hrast ali barva betona. Možnost nakupa po elementih

V E L I K A

I Z B I R A

U S N J E N I H

PISARNIŠKIH STOLOV Bon za

-36%

Bon do

DOBAVA TAKOJ

-35%

popusta

Bon do

-33

%

DOBAVA TAKOJ

popusta OREGON

DOBAVA TAKOJ

popusta TARVO

399

Cena z bonom Redna cena €649 Usnjen konferenčni stol AZIBO usnje, siva

40

40x

17,48

marec 2020

699

Cena z bonom Redna cena €1.099 Usnjen pisarniški stol SADO usnje, siva

MESECEV

HITRI KREDIT

EOM 0%

329

Cena z bonom Redna cena €509 Usnjen konferenčni stol TARVO usnje, rjava

40x

11,73

marec 2020

469

Cena z bonom Redna cena €679 Usnjen pisarniški stol TARVO usnje, rjava

BREZ OBRESTI

389

Cena z bonom Redna cena €589 Usnjen konferenčni stol OREGON usnje, modra

40x

13,48

marec 2020

539

Cena z bonom Redna cena €739 Usnjen pisarniški stol OREGON usnje, modra

BREZ POLOGA

Cene na obroke so informativne. Izračunane so: osnovna cena razdeljena na 40 obrokov (zaokroženo na 2 decimalni števili), zadnja anuiteta se prilagodi znesku nakupa (znesek nakupa je znesek kredita). Za natančen izračun cene (amortizacijski načrt) na 40 obrokov se oglasite v trgovinah Harvey Norman v Celju, Kopru, Ljubljani, Novem mestu in Mariboru!


Bon za

-40

%

Bon za

DOBAVA TAKOJ

-45

%

DOBAVA TAKOJ

popusta

popusta

89

Cena z bonom Redna cena €164 Pisalna miza TALES, 108x76cm, sivi hrast ali sonoma hrast Bon za

-38

%

129

popusta

Cena z bonom Redna cena 217 Pisalna miza MATRAS, 120x60cm, bela Bon za

-42

%

Bon za

DOBAVA TAKOJ

-42

%

popusta

DOBAVA TAKOJ

popusta

159

Redna cena €258 Cena z bonom Pisalna miza GAUS, 138x76cm, sivi hrast/črna

299

Cena z bonom Redna cena €521 Pisalna miza ODESSA, 120x70cm, bela

279

Cena z bonom Redna cena €485 Pisalna miza GALINA, 160x70cm, hrast/črna

UDOBEN STOL Bon za

-46

%

Bon za

-33

%

DOBAVA TAKOJ

popusta

Bon za

-45

%

DOBAVA TAKOJ

popusta

Bon za

-33

%

DOBAVA TAKOJ

popusta

Bon za

-37

%

DOBAVA TAKOJ

DOBAVA TAKOJ

popusta

popusta

79

119

Cena z bonom Redna cena €119 Stol SECO um. usnje/tekstilen,črna

Cena z bonom Redna cena €169 Stol CATETE modra/siva

Cena z bonom Redna cena €149 Stol BRAVO um. usnje/tekstilen, črna

Cena z bonom Redna cena €189 Stol BALSO um. usnje, črna

79

89

99

BREZ PLAČILA do marca 2020

Cena z bonom Redna cena €149 Stol TAGUS, rdeča ali siva

DOBAVA TAKOJ


I T A L I J A N S K E

KUHINJE

Popust

-60

%

40x

38,98

marec 2020

B R E Z

Osnovni cenovni primer:

1.559

3.898 Kuhinja START TIME, širina 260cm, leseni del, kombinacija mat / sijaj

V E N E TA C U C I N E J E

T O

S AM O

K U H I N J A

Popust

CARANTO

-60%

keramične in kvarčne delovne plošče s podpisom

40x

40

MESECEV

HITRI KREDIT

EOM 0%

71,38

marec 2020

Osnovni cenovni primer:

2.855

7.137,96 Kuhinja OYSTER, širina 260cm, leseni del, v sijaj izvedbi

BREZ OBRESTI

BREZ POLOGA

Cene na obroke so informativne. Izračunane so: osnovna cena razdeljena na 40 obrokov (zaokroženo na 2 decimalni števili), zadnja anuiteta se prilagodi znesku nakupa (znesek nakupa je znesek kredita). Za natančen izračun cene (amortizacijski načrt) na 40 obrokov se oglasite v trgovinah Harvey Norman v Celju, Kopru, Ljubljani, Novem mestu in Mariboru!

Osnovni cenovni primer: 1x omara za vgradni hladilnik 60cm, 1x predalnik 60 cm s tremi predali,1x podpultna omarica za pečico 60cm,1x dvojna omarica za korito 80cm, 1x enojna viseča omarica 60cm, 1x dvojna viseča omarica 80 cm, 1x pult dimenzije 200x60x4cm

D I Z A J N E R S K E


KATERA OBLIKA KUHINJE JE PRAVA ZA VAS? IZBERITE SVOJO!

Popust

-60%

RAVNA

GALERIJA

40x

53,40

marec 2020

Osnovni cenovni primer:

2.136

5.340 Kuhinja MILANO, širina 260cm, leseni del, kombinacija les / mat ličnice

K U H I N J A , K I

S T E

S I

J O

VEDNO ŽELELI

L-OBLIKA

IZBER I N EMŠKI STA NDA R D

Popust

-30% SCHÜLLER

G-OBLIKA

Moderna kombinacija lesa in mat črne

U-OBLIKA

Ličnice, brez prstnih odtisov

40x

78,03

marec 2020

Osnovni cenovni primer:

3.121

4.560 Kuhinja STRATO MAT, širina 260cm, leseni del, v mat izvedbi

BREZ PLAČILA do marca 2020

Z OTOKOM


T R A D I C I J A

& K A KOV O S T

NOVA KO L EKCIJA KUHI NJE dKüCH EN

Popust

-50

%

dKÜCHEN

40x

56,68

marec 2020

dKüchen.

Osnovni cenovni primer:

2.267

4.534 Kuhinja SYLT, širina 260cm, leseni del, kombinacija mat / steklo

POPOLNA STORITEV NA ENEM MESTU

NEMŠKA KAKOVOST KOT STANDARD

Popust

-50% dKÜCHEN

Izberite svojo funkcionalno obliko mi pa kuhinjo prilagodimo vašim meram 40x

56,68

marec 2020

2.267

€ Osnovni cenovni primer: 4.534 Kuhinja CASCADA, širina 260cm, leseni del, v mat/steklo izvedbi

dKüchen.

V naši trgovini vam nudimo možnost pridobitve hitrega potrošniškega kredita z odplačilno dobo do 40 mesecev (na oddelkih pohištva, spalnic in kuhinj) in do 20 mesecev (na oddelkih računalništva, avdia videa in gospodinjskih aparatov) v sodelovanju s podjetjem Summit Leasing Slovenija. Velja za komitente vseh bank, ki so imetniki transakcijskega računa, ki omogoča odprtje direktne bremenitve. Pridobi ga lahko oseba, ki ni mlajša od 18 let (je lahko tudi tuj državljan, tako da brišem ven državljan RS), je zaposlena v Republiki Sloveniji ali državah Evropske Unije ali upokojena in prejema pokojnino s strani ZPIZ-a ali iz tujine. Ob nakupu predložite veljavno osebno izkaznico, potni list ali veljavno vozniško dovoljenje, davčno številko in dokumentacijo, potrebno za pridobitev kredita. Za pridobitev kredita mora vaša plača znašati vsaj 600,40 EUR oz. pokojnina vsaj 567,05 EUR, pri čemer obrok kredita ne sme presegati 20% plače oz. pokojnine. Minimalni znesek kredita je 125€, maksimalni znesek kredita je 7.000€, minimalni obrok znaša 10 €. Potrošniški kredit ima 3-mesečni moratorij, tako kupcu kreditnega posrednika zapade prvi obrok tretji mesec po mesecu sklenitve kreditne pogodbe. Za obdobje moratorija kupcu ne zaračunavamo dodatnih stroškov. Blagovna znamka Apple je izključena za pridobitev hitrega kredita s 3-mesečnim moratorijem. Reprezentativni primer 40 mesecev EOM 0% kredita s trimesečnim moratorijem: vrednost predmeta financiranja znaša 1.000,0 EUR, skupni znesek kredita je 1.000,0 EUR, trajanje kredita 40 mesecev, pri čemer prvi obrok zapade tretji mesec po mesecu sklenitve kredita, kredit pa se poplača v 40 mesečnih obrokih po 25,00 EUR; skupni znesek za plačilo znaša 1.000,0 EUR; letna kreditna obrestna mera znaša 0%; stroški odobritve so 0,0 EUR, stroški zavarovanja terjatev so 0,0 EUR. Efektivna obrestna mera znaša 0,00% na dan 25.11.2019. Za izračun efektivne obrestne mere se upoštevajo skupni stroški kredita za potrošnika, razen dajatev in stroškov, ki jih mora potrošnik plačati pri nakupu blaga ali storitev ne glede na to, ali gre za kreditno ali gotovinsko transakcijo, ter stroškov, ki jih potrošnik plača zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz kreditne pogodbe. Efektivna obrestna mera je izračunana glede na dogovorjeno časovno obdobje kreditne pogodbe ter glede na pogoje in roke za izpolnitev obveznosti dajalca kredita in potrošnika iz reprezentativnega primera. Efektivna obrestna mera je izračunana ob predpostavki, da kreditna obrestna mera in stroški, ki vplivajo na efektivno obrestno mero, ostanejo enaki začetni višini in se uporabljajo do poteka veljavnosti kreditne pogodbe.

40

MESECEV

HITRI KREDIT

EOM 0%

BREZ OBRESTI

BREZ POLOGA

Cene na obroke so informativne. Izračunane so: osnovna cena razdeljena na 40 obrokov (zaokroženo na 2 decimalni števili), zadnja anuiteta se prilagodi znesku nakupa (znesek nakupa je znesek kredita). Za natančen izračun cene (amortizacijski načrt) na 40 obrokov se oglasite v trgovinah Harvey Norman v Celju, Kopru, Ljubljani, Novem mestu in Mariboru!

Osnovni cenovni primer: 1x omara za vgradni hladilnik 60cm, 1x predalnik 60 cm s tremi predali,1x podpultna omarica za pečico 60cm,1x dvojna omarica za korito 80cm, 1x enojna viseča omarica 60cm, 1x dvojna viseča omarica 80 cm, 1x pult dimenzije 200x60x4cm

N E M Š K A


IZKO R IST IT E A KCIJ SKO PONUD BO

Popust

-30

%

KUPITE 10 ELEMENTOV ali VEČ za poseben prednovoletni popust

SPHERA

Popust

-35

%

SPHERA

Popust -35% velja za vse kuhinje SPHERA pri nakupu 10 ali več elementov kuhinje.

40x

49,90

marec 2020

Osnovni cenovni primer:

1.996

VS E J E V D ETA L J IH

Popust

-30%

40x

37

,60

marec 2020

K UH I NJA ZA V SE G ENERACI JE

Popust

-40%

SPHERA

2.851,69 Kuhinja NEATA, širina 260cm, leseni del, v mat izvedbi

JELA

Osnovni cenovni primer:

1.504

2.148

,72

Kuhinja GRIDA, širina 260cm, leseni del, v mat izvedbi

40x

20

,45

marec 2020

Osnovni cenovni primer:

818

1.364

Kuhinja LIRA, širina 260cm, leseni del, v sijaj izvedbi

Splošni plačilni pogoji so na voljo v trgovini. Ljubljana, Letališka c. 3D, 1000 Ljubljana, tel.: 01/585 50 00, Koper, Ankaranska c. 3C, 6000 Koper, tel.: 05/6100 100, Celje, Kidričeva ul. 26A, 3000 Celje, tel.: 03/425 00 50, Novo mesto, Ljubljanska c. 95, tel.: 07/309 99 20, 8000 Novo mesto in Maribor, Bohova 1A, 2000 Maribor, tel.: 02/300 48 50. Trgovine v Ljubljani, Kopru in Mariboru so odprte od ponedeljka do petka od 09.00 do 21.00 ure, ob sobotah od 09.00 do 20.00 ure. Trgovina v Celju je odprta od ponedeljka do petka od 08.00 do 20.00 ure, v soboto od 09.00 do 20.00 ure. Trgovina v Novem mestu je odprta od ponedeljka do petka od 8.00 do 20.00 ure, v soboto od 9.00 do 19.00 ure. Trgovine so odprte ob nedeljah od 09.00 do 15.00 ure. Obiščite tudi spletno trgovino www.harveynorman.si. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak, pomot, tehničnih sprememb, možnosti dobav, sprememb postopkov in programa. Navedene so maloprodajne cene v EUR, z vključenim DDV. Ponudba velja od 03. decembra 2019 do 17. decembra 2019 oziroma do razprodaje zalog za vse izdelke v katalogu, razen kjer je navedeno drugače. Legenda izrazov iz kataloga: Bon za popust: Bon za popust je mogoče unovčiti samo v času trajanja kataloga. Bon je na “Redno ceno” obračunan popust, ki je naveden na bonu. Boni se med seboj ne seštevajo. Bon za popust je na voljo v vseh poslovalnicah.

BREZ PLAČILA do marca 2020


OT R O Š K E Z A

N A J M L A J Š E

PRAVA SOBA

40x

&

M L A D I N S K E Bon za

-22

%

DOBAVA TAKOJ

SOBE 9 0 x2 0 0 cm + 1 4 0 x2 0 0 cm MASI V EN LES

popusta

10,00

marec 2020

400

Cena z bonom Redna cena €519 Pograd MAXIM 90/140x200cm, 2x letveno dno, masiven les, natur. Bela po naročilu za doploačilo €49.

Bon za

-30%

DOBAVA TAKOJ

PRIMERNO ZA DARILO

popusta

P O ST E L JA L E T VE N O DN O & VZ M E T NICA

Bon za

-40

%

DOBAVA TAKOJ

popusta

259

Cena z bonom Redna cena 379 Posteljni okvir TWIN 90x200cm, podposteljni predal, 1x letveno dno, 1x vzmetnica v predalu

40

MESECEV

HITRI KREDIT

EOM 0%

29,90

BREZ OBRESTI

Cena z bonom Redna cena €49,90 Posteljna garnitura LADY BUG, 140x220cm + 60x70cm

BREZ POLOGA

Cene na obroke so informativne. Izračunane so: osnovna cena razdeljena na 40 obrokov (zaokroženo na 2 decimalni števili), zadnja anuiteta se prilagodi znesku nakupa (znesek nakupa je znesek kredita). Za natančen izračun cene (amortizacijski načrt) na 40 obrokov se oglasite v trgovinah Harvey Norman v Celju, Kopru, Ljubljani, Novem mestu in Mariboru!


Bon za

-30

%

DOBAVA TAKOJ

Bon za

-40

%

M AS IVE N L E S

popusta

MASI V EN LES Z LETV ENI M DNOM

DOBAVA TAKOJ

popusta

89

Cena z bonom Redna cena €129 Posteljni okvir BILLUND 90x200cm, masiven les , bukev, barve: modra, roza, bela ali natur

199

Cena z bonom Redna cena €339 Pograd TWINS 2x 90x200cm, 2x letveno dno, masiven les, natur. Bela za doploačilo €30.

Bon za

-25%

DOBAVA TAKOJ

popusta

MA SIVEN L ES Z L ET VENIM D NO M

48,90

Cena z bonom Redna cena €69,90 Otroški set CHARLIE mizica + 2 stola

Bon za

-30

%

DOBAVA TAKOJ

popusta

PRIMERNO ZA DARILO %

Bon za

-35

DOBAVA TAKOJ

popusta

44

349

Cena z bonom Redna cena €469 Pograd DAVID 2x 90x200cm, 2x letveno dno, masiven les, natur. Bela za doploačilo €40.

BREZ PLAČILA do marca 2020

Cena z bonom Redna cena €69 Mizica MARIO, 50x50cm

Cena z bonom Redna cena €39 Stolček MARIO

24,90


V R H U N S K E

SV E TOV N I H Z N A M K

V Z M E T N I C E

7 CON S KO ŽE PKA STO VZ M E T E N JE PRA LN A P R E VE L E KA

Bon do

-50%

ŽEPKA STO VZMET ENJE PR A L N A PR EVL EKA

Bon do

-50%

popusta

40x

10,00

400

Cena z bonom Redna cena €689 Vzmetnica ISABELLE, 160x200cm 7 consko mikro žepkasto vzmetenje, PU pena, pralna prevleka na 400C. Višina 25cm.

U D O B N E

popusta

40x

marec 2020

90x200cm

cena z bonom

redna cena

389 € 649 € 749

189 € 140x200cm 389 € 180x200cm 449 €

V Z M E T N I C E Bon do

Z LATA V LA K N A V P R E VL E K I LETN I I N Z I M S K I N A DVLOŽ E K

-50%

DOBAVA TAKOJ

12,48

marec 2020

499

Cena z bonom Redna cena €829 Vzmetnica BENTE PLUS, 160x200cm žepkasto vzmetenje s 6cm PU pene na obeh straneh, antibakterijska prevleka pralna na 600C. Višina 27cm.

90x200cm

13,73 549

40

MESECEV

HITRI KREDIT

EOM 0%

90x200cm

cena z bonom

279 140x200cm 499 € 180x200cm 599 € €

redna cena

509 749 € 939 € €

PO ODLIČNIH CENAH 5 CO NSKO ŽEPKA STO VZMETENJE SPO MIN SKA PE NA

40x

marec 2020

Bon do

-50%

DOBAVA TAKOJ

popusta

Cena z bonom Redna cena €919 Vzmetnica LOTUS, 160x200cm žepkasto vzmetenje, BOX struktura, HR pena, letni in zimski nadvložek, metalizirana zlata vlakna v prevleki. Višina 27cm.

cena z bonom

249 € 140x200cm 449 € 180x200cm 549

popusta

40x

HITRA DOBAVA

redna cena

569 859 € 999 € €

14,98

marec 2020

599

Cena z bonom Redna cena €919 Vzmetnica LUX PRESTIGE, 160x200cm 5 consko žepkasto vzmetenje, spominska pena, elastična pena za udobje, antialergijska, metalizirana zlata vlakna v prevleki. Višina 26cm.

BREZ OBRESTI

90x200cm

cena z bonom

redna cena

269 €539 140x200cm 489 €839 € 180x200cm 689 €1.019

BREZ POLOGA

€ €

Cene na obroke so informativne. Izračunane so: osnovna cena razdeljena na 40 obrokov (zaokroženo na 2 decimalni števili), zadnja anuiteta se prilagodi znesku nakupa (znesek nakupa je znesek kredita). Za natančen izračun cene (amortizacijski načrt) na 40 obrokov se oglasite v trgovinah Harvey Norman v Celju, Kopru, Ljubljani, Novem mestu in Mariboru!


Bon do

-50

%

K I N G

HITRA DOBAVA

KO MBINACIJA VOL NE & BO MBA ŽA

popusta

K O I L

KRALJ

MED VZMETNICAMI King Koil je na voljo v Harvey Norman trgovinah že skoraj celo desetletje. V Harvey Normanu se kot strokovnjaki za spanje zavezujemo k udobju in kakovostnemu spancu in smo edini, ki nudimo King Koil blagovno znamko v Sloveniji. Privoščite si

40x

King Koil - kralj med vzmetnicami

27,48

marec 2020

1.099

90x200cm

Bon do

-50%

DOBAVA TAKOJ

cena z bonom

redna cena

649 €1.299 € 140x200cm 999 €1.729 € 180x200cm 1.199 €2.069

Cena z bonom Redna cena €1.919 Vzmetnica IMPERATRICE, 160x200cm žepkasto vzmetenje, plast lateksa, več plasti pen različnih trdot, BOX struktura, prevleka iz volne in bombaža. Višina 34cm.

ŽEPKA STO VZMET EN J E VEČ PL A ST I PEN Bon za

popusta

-52

%

13

,90

DOBAVA TAKOJ

popusta

Cena z bonom Redna cena €29 Vzglavnik SOFT, 60x80cm, 100% PES, pralen na 400C

PRIMERNO ZA DARILO

40x

24,98

Bon za

-43

%

marec 2020

999

Cena z bonom Redna cena 1.789 Vzmetnica AMIRAL, 160x200cm žepkasto vzmetenje, več plasti pen različnih trdot, BOX struktura. Višina 32cm. €

90x200cm

cena z bonom

redna cena

599 €1.229 € 140x200cm 969 €1.619 € 180x200cm 1.099 €1.929 €

BREZ PLAČILA do marca 2020

49

,90

popusta

Cena z bonom Redna cena €89 Vzglavnik MEMO LATEX, 60x40cm, polnilo spominska pena, prevleka pralna na 400C

DOBAVA TAKOJ


C E LOT N E

S P A L N I C E

GA R D E R O B N E O M A R E

Bon za

-30

%

C ELOT NA S PA L NICA P O ST E L J NI OKVIR 2x N O ČN A O MA R ICA G A R DE R OBN A O MA R A

popusta

40x

17,25

marec 2020

690

Cena z bonom Redna cena €996 Celotna spalnica DENVER posteljni okvir 160x200cm, 2x nočna omarica 45x46x40cm, garderobna omara 215x225x60cm, w.hrast/siva. Okrasni okvir na omari in komoda za doplačilo.

Bon za

-40

%

popusta

40x

DOBAVA TAKOJ

CELOT NA S PA L NICA PO ST EL J NI OKVIR 2x N OČNA OMA R ICA GA R D ER O BN A O MA R A

24,98

marec 2020

999

Cena z bonom Redna cena €1.696 Celotna spalnica KSANTI posteljni okvir 160x200cm, 2x nočna omarica 44x42x33cm, garderobna omara 262x222x64cm, MDF, visok sijaj bela/ogledalo

40

MESECEV

HITRI KREDIT

EOM 0%

BREZ OBRESTI

BREZ POLOGA

Cene na obroke so informativne. Izračunane so: osnovna cena razdeljena na 40 obrokov (zaokroženo na 2 decimalni števili), zadnja anuiteta se prilagodi znesku nakupa (znesek nakupa je znesek kredita). Za natančen izračun cene (amortizacijski načrt) na 40 obrokov se oglasite v trgovinah Harvey Norman v Celju, Kopru, Ljubljani, Novem mestu in Mariboru!


G A R D E R O B N E Bon za

-40%

O M A R E

S KLASIČNIM ODPIRANJEM Bon za

DOBAVA TAKOJ

-40%

popusta

popusta

40x

22,48

marec 2020

899

Cena z bonom Redna cena €1.517 Garderobna omara PIANO 6V2P, lakirana 272x224x56cm. Okrasni okvir za doplačilo.

399

Cena z bonom Redna cena €679 Garderobna omara KENT 198x206x55cm, bela/sivi hrast

G A R D E R O B N E Bon do

-43%

O M A R E

Z

D R S N I M

O D P I R A N J E M Bon za

DOBAVA TAKOJ

-37%

popusta

40x

ŠI RI NA 3 0 1 cm

popusta

10,00

marec 2020

400

Cena z bonom Redna cena €709 Garderobna omara LAGUNA 152x204x65cm, bela/bela visok sijaj ali bela/črna visok sijaj cena z bonom redna cena € 202x204x65cm €759 € 244x204x65cm €829

499 599 G A R D E R O B N E Bon za

-30

%

DOBAVA TAKOJ

40x

11,23

marec 2020

449

Cena z bonom Redna cena €719 Garderobna omara GAMMA 301x215x64cm, 5 polic, bela/zlati hrast

O M A R E

Z

D R S N I M

O D P I R A N J E M Bon za

VIŠIN A 236c m

-31

%

popusta

40x

DOBAVA TAKOJ

2-DELNA

DOBAVA TAKOJ

popusta

13,98

marec 2020

559

Cena z bonom Redna cena €799 Garderobna omara HAJFA 255x236x61cm, 3x predal, 9 polic, sonoma hrast ali bela/ogledalo.

Dobava takoj velja za sonoma hrast.

40x

17,48

marec 2020

699

Cena z bonom Redna cena €1.025 Garderobna omara TAYRA 271x210x59cm, 4x predal, hrast/bela. Okrasni okvir za doplačilo.

BREZ PLAČILA do marca 2020

S P R E DA L I


P O S T E L J N I Bon do

-37%

& POSTELJE

O K V I R J I

MOŽNO ST DVIŽN O L ET VENO DNO

DOBAVA TAKOJ

popusta

PRIMERNO ZA DARILO

Bon za

-30

%

DOBAVA TAKOJ

popusta

40x

12

,23

marec 2020

489

Cena z bonom Redna cena €749 Posteljni okvir CESTO 110, 160x200cm material kategorije A, različne barve. 140x200cm Dvižno letveno dno in ostale kategorije materiala za doplačilo. 180x200cm

Bon do

MOŽN O ST DV I Ž N O LETVE N O DN O

cena z bonom

€ €

459 549

redna cena

729 779

€ €

59,90

Cena z bonom od Redna cena od €89,90 Posteljna garnitura VIVIENNE prevleka za odejo in vzglavnik

Bon do

MOŽNO ST DVIŽN O L ET VENO DNO

-45%

-45%

popusta

popusta

40x

349

Cena z bonom Redna cena €559 Posteljni okvir RYDE,160x200cm material kategorije A, različne barve. Dvižno letveno dno in ostale kategorije materiala za doplačilo.

40

MESECEV

HITRI KREDIT

EOM 0%

140x200cm

cena z bonom

289 180x200cm 399 € €

redna cena

539 589

€ €

13,73

marec 2020

549

Cena z bonom Redna cena €909 Posteljni okvir TINKARA, 160x200cm blago različne barve. Dvižno letveno dno in ostale kategorije materiala za doplačilo.

BREZ OBRESTI

140x200cm

cena z bonom

469 180x200cm 589

BREZ POLOGA

€ €

Cene na obroke so informativne. Izračunane so: osnovna cena razdeljena na 40 obrokov (zaokroženo na 2 decimalni števili), zadnja anuiteta se prilagodi znesku nakupa (znesek nakupa je znesek kredita). Za natančen izračun cene (amortizacijski načrt) na 40 obrokov se oglasite v trgovinah Harvey Norman v Celju, Kopru, Ljubljani, Novem mestu in Mariboru!

redna cena

859 949

€ €


Bon za

-42% popusta

DV I ŽN O DN O & P R E DAL

Bon za

DOBAVA TAKOJ

popusta

DVIŽN O D N O & PR EDAL

40x

14,75

marec 2020

590

299

Cena z bonom Redna cena €849 Postelja OMEGA, 160x200cm dvižno letveno dno, predal, blago različne barve

Cena z bonom Redna cena €519 Postelja MAŠA,160x200cm dvižno letveno dno, predal, um.usnje bela. Omejena količina zaloge!

P O S T E L J N I

-30%

O K V I R J I

DV I ŽN O LETVE N O DN O PREDA L

Bon do

-32

%

180x200cm

929

-48%

DOBAVA TAKOJ

popusta

17,48

40x

marec 2020

699

649

Bon do

DVIŽNO L ET VENO DNO PR EDA L

DOBAVA TAKOJ

Cena z bonom Redna cena €929 Postelja ARKLOW, 160x200cm dvižno letveno dno in predal, material kategorije A, različne barve. Ostale kategorije materiala za doplačilo.

redna cena

Z DV I Ž N I M D N O M

popusta

40x

cena z bonom

14,98

marec 2020

599

140x200cm

cena z bonom redna cena

599 889 180x200cm 749 €969 €

Cena z bonom Redna cena €1.135 Usnjena postelja CORONA, 160x200cm dvižno letveno dno, predal, regenerirano usnje bela

BREZ PLAČILA do marca 2020

180x200cm

cena z bonom

redna cena

649 1.269


ne s T de o o rgo lje dp vi v rte ne de v ce se m br u!

I Z J E M N A

P O N U D B A N A O D D E L K U S P A L N I C

Bon do

40x

12

,48

marec 2020

40

499

Cena z bonom Redna cena €769 Posteljni okvir LORIO 110, 160x200cm material kategorije A, različne barve. Dvižno letveno dno in ostale kategorije materiala za doplačilo.

MESECEV

HITRI KREDIT

EOM 0%

BREZ OBRESTI

140x200cm

cena z bonom

469 € 180x200cm 559 €

redna cena

739 € 790 €

BREZ POLOGA

-36

%

popusta

Cene na obroke so informativne. Izračunane so: osnovna cena razdeljena na 40 obrokov (zaokroženo na 2 decimalni števili), zadnja anuiteta se prilagodi znesku nakupa (znesek nakupa je znesek kredita). Za natančen izračun cene (amortizacijski načrt) na 40 obrokov se oglasite v trgovinah Harvey Norman v Celju, Kopru, Ljubljani, Novem mestu in Mariboru!

Profile for Harvey Norman | Slovenija

Harvey Norman| Praznična ponudba opreme za dom  

Harvey Norman| Praznična ponudba opreme za dom