HIL Avis nr 1-2018

Page 1

Nummer 1, 2018. 40. årgang

Nummer 2, 2015. 37. årgang

Positiv endring

Foto:

13 5

Valgte fotball foran skihopping 3

Skal være godt forberedt! Slik jeg husker det... HIL avisen er et samarbeidsprodukt:

6

En god start på 2018!

Tom tente gløden

Fantastiske Harstad Tigers

Beste Fairplay-klubb


avisen

Leder Kjære HIL-medlemmer, fotballsupportere og Harstad-borgere! Vel overstått jul! Tekst: Trygve Bornø, leder

Julen er en høytid hvor fotballen ikke preger byen i særlig grad. I alle fall ikke når det gjelder kamper. Men dere skal vite at administrativt er det stor aktivitet! Sesongen 2017 avsluttes mens forberedelsene til ny sesong er i full gang. Vi skal ikke gå i detalj om det som skjedde i 2017, bare nevne noen sentrale punkter: • A-laget endte som nummer 6 i sin avdeling i 3. divisjon/ Norsk Tipping ligaen. Vi endte på øverste halvdel av tabellen og beholdt plassen i divisjonen, hvor det bare er vinneren som rykker opp i 2. divisjon • Årsmøtet klarte ikke velge leder, ei heller et komplett styre • Økonomien er fortsatt en utfordring, selv etter at tidligere styre har gjort en formidabel jobb og klart å redusere gammel gjeld i vesentlig grad Dette er bakteppet for at styret midtveis i 2017 besluttet å etablere et «Strategiutvalg» med

mandat å vurdere hva som må til for at HIL skal spille seg opp til 1. divisjon (nivå 2 i norsk fotball) i løpet av 6 år, som innebærer at vi skal nå målet og være i 1. divisjon i 2023. I denne spalten skal jeg ikke gå i detalj med hensyn til utvalgets arbeid og anbefalinger. Det finner dere i en egen artikkel i avisen. Men jeg vil poengtere følgende: - Vi har sterk tro på at et opprykk til 1. divisjon innen 2023 er mulig - Vi er også tydelig på at dette krever tiltak og forbedringer både på kort og lang sikt: • Det må velges et nytt komplett styre med leder på Årsmøtet 25/02/2018 • Nye samarbeidsavtaler må fremforhandles snarest • Økonomien må styres, styrkes og utvikles på en positiv måte • Spillertropp, trenere og støtteapparat må på plass snarest. Veldig gledelig at Bjørn Ludviksen allerede er på plass som hovedtrener! • Anbefalingene i «Strategiutvalgets» innstilling må videreføres i handlingsplanen til styret som velges på kommende Årsmøte I forlengelsen av at «Strategiutvalget» presenterte og leverte sin innstilling til styret 9. desember 2017, ble det etablert et interimsstyre som skal fungere frem til Årsmøtet ultimo februar neste år.

Interimsstyre består av: Trygve Bornø, leder Helge Eriksen, nestleder Pål Mathisen, økonomi Are Brodtkorb, sport Rino Andersen, sport Mona Kristine Rosvold, marked Stian Fossheim, marked Hugo Kjelseth, marked Interimsstyret vil ha sitt hovedfokus på oppgavene som er nevnt foran for å legge forholdene best mulig til rette for nytt styre samtidig som sesongen for sporten forberedes. Planlagte utvalg er også etablert. Vi er i gang! Men det er slik at situasjonen HIL befinner seg i akkurat nå, krever en god oppslutning om arbeidet i klubben på alle områder. Vi håper at du og dine venner melder dere til tjeneste for klubben! Vi ønsker å se at flere kommer på hjemmekampene til A-laget! Det er en særdeles viktig støtte i den sportslige utviklingen som starter sesongen 2018. HIL er glade for at næringslivet i Harstad slutter opp om klubben. Det er behov for økonomisk støtte gjennom samarbeidsavtaler som løper over tid. Derfor takker vi samarbeidspartnere som har vært med oss over tid hjerteligst og ønsker velkommen til fortsatt godt samarbeid til gjensidig glede og nytt!

Minneord: Æresmedlem Olav Nilsen Vårt æresmedlem Olav Nilsen er gått bort. Han ble 86 år. Begravelsen fant sted i Harstad kirke 6.desember. Det ble lagt ned blomster på hans båre med disse ord: “For 0lav Nilsen var HIL mer enn et idrettslag. Det var og er en viktig del av Harstads historie, kultur og identitet. Laget vårt ble som kjent stiftet i 1903 - ett år før Harstad ble by. Det var et lag Olav hadde et langt og nært forhold til - som aktiv utøver og som leder og tillitsvalgt gjennom mange år. Det manglet ikke på engasjement. Når det kom dommeravgjørelser han ikke var enig i, lot han høre fra seg - høyt og tydelig. Men det var ikke bare fotball som engasjerte. Olav la også ned et stort dugnadsarbeid på skihoppanlegget i Kveldteigen. For sin allsidige innsats ble han i 1983 utnevnt til æresmedlem i Harstad Idrettslag. På vegne av laget i Olavs hjerte legger vi i takknemlighet ned blomster i gult og svart på hans båre.” Helge Eriksen

Vi har plass til mange flere samarbeidspartnere! Så velkommen til nye samarbeidspartnere som vil støtte oss i vårt arbeid! HIL skal bidra til et godt sportslig -, aktivitets- og helsemessig tilbud, skape en møteplass på Stadion for medlemmer og borgere, bidra til byutvikling og identitet for Harstad og være en positiv kommunikasjonskanal for byens næringsliv. Harstad kommune er en positiv samarbeidspartner for oss. HIL ønsker å ta et samfunnsansvar. Klubben kan organisere og legge til rette for aktiviteter. Avgjørende for gjennomføring er støtten fra næringslivet, kommunen og medlemmene! Sammen kan vi realisere gode tiltak! Samtidig må vi være realistiske nok til å erkjenne at uten en slik støtte og nært samarbeid, vil det være vanskelig å gjennomføre anbefalingene til «Strategiutvalget» og en sportslig utvikling til 1. divisjon i 2023.

Takk for godt samarbeid og god støtte i 2017! Ønsker alle et godt og fremgangsrikt Nytt År! Og ikke minst – et godt fotballår!


avisen

Illustrasjonsfoto.

Skal være godt forberedt Årsplanen til HILs A-lag er mer eller mindre klar. En av de viktigste tingene er god matching inn mot seriestart, sier trener Bjørn Ludvigsen. Tekst: Harald Berg

-Vi ønsker god matching og referanser så tidlig som mulig. Dette hjelper oss med å få lagt lista riktig i det viktige treningsarbeidet. Derfor møter vi gode lag under optimale forhold i Bardufosshallen allerede siste helga i januar. Vi har booka to helger til i samme hall for å sikre oss mot ustabile værforhold, sier Bjørn. Hvordan ser det ellers ut med treningskamper inn mot seriestart? -Vi legger opp til 12-14 kamper før sesongstart. I tillegg kommer internkamper. Vi må selvsagt se an belastning underveis – og samtidig matche oss riktig i forhold til mannskapet vi til enhver tid har tilgjengelig. Målet er uansett

at vi skal være godt forberedt når sesongen starter 14.april. Det er i dag rundt 3 ½ måned til sesongstart. Er det nok tid til forberedelser? -Det er vel ingen andre land som har en like lang sesongoppkjøring som vi har her til lands, så det bør holde. Når det er sagt: Et nytt trenerteam er på plass og både nye og etablerte spillere skal kjøres inn i ”HIL-stilen”. Jeg synes derfor det er greit at vi har litt tid på oss, forteller Bjørn. Du nevner sesongstarten allerede 14.april med kamper til ut i oktober. Det er en lang sesong. Vil dere klare å holde kruttet tørt hele veien?

-Dette handler mye om å gjøre de riktige tingene underveis. Trene godt og riktig, sørge for at den mentale og fysiske tilstanden er på topp når den skal være på topp og ikke minst ha det artig underveis. Det aller viktigste er uansett at den enkelte er nøye

med seg selv underveis. Spise riktig, få nok hvile og søvn. Treningene og kampene er selvsagt viktig, men det vi gjør mellom øktene er avgjørende for hvilken effekt vi får ut av arbeidet vi legger ned på feltet, avslutter Bjørn.

Vi ønsker at Harstad skal få et topplag i fotball

- Vi heier på HIL!


avisen

Det er medvind

og nå begynner han å blåse! «Det er medvind, han vil bare ikke blåse» har HILveteranen, Trond Rogde, sagt i flere år. Men nå begynner den faktisk å blåse…Det merkes kanskje ikke så godt for et HIL-lag som har større ambisjoner enn 3. divisjon, eller for en butikk i sentrum som har hatt bedre tider enn denne høsten. Tekst: Rolf Olsen

Men for de tålmodige har herren alltid en belønning. Så nå som medvinden begynner å ta ordentlig tak vil Harstad både få et levende sentrum og et godt fotball-lag. Christian Ringnes pleide å si at kjennetegnet på en by er at de har et øl-bryggeri og et godt fotball-lag. Nå har vi fått bryggeriet. Og da vet vi hva som mangler. Nå er det også sånn at byens fotball-lag ofte gjenspeiler dynamikken og kraften i byens næringsliv. Det er sikkert derfor Tromsø og Bodø har TIL og Glimt i vår øverste divisjon. Og kanskje er det ikke tilfeldig at Alta i en periode har vært bedre enn Harstad eller at Mjølner fra Narvik rykker opp samme året som de lanserer VM i alpint til Narvik, åpner nytt krigsmuseum, får tospors jernbane, fullfører Hålogalandsbrua og skisser på nytt sykehus samtidig som de proklamerer ny videregående skole til 1.2 milliarder kroner.

Begynner å gå Harstads vei!

Det var et psykologisk viktig øyeblikk for Harstad da Statoil proklamerte at de la Drift Nord til byen. Det betyde nytt sentrum-

snært signalbygg både for Statoil og for optimisme. Vegpakken med landets største rundkjøringer har sine sider, men nå ser alle at fordelene er større enn en tikroning i ulempe. Da en Narvik-væring syntes rundkjøringene var i største laget måtte jeg si som «sant» var at de er tilrettelagt for stor vekst, også for det store antallet besøkende fra Narvik. - Nu, begynner jeg å tru på Harstad igjen, smilte reserve-svensken. -Den arrogante Harstad-humoren som Harstad og HIL var så kjent for har vært borte i noen år. Bøyde hoder skaper ikke tillit til at noe er på gang. - Regionen trenger et sterkt Narvik og et sterkt Harstad, føyde han til med den selvtillit som var så naturlig for en Narvik og Mjølner-gutt for noen tiår-siden. Så da stod vi der og kapp-smilte, Narvik-væringen og æ. For vi tror det er noe på gang.

Johan Castberg spiller ikke på HIL!

Johan Castberg (1862-1920) spiller ikke på HIL. Men mannen som har fått to store oljefunn (Skrugard og Havis) oppkalt etter seg ville nok ha heiet på HIL og

Harstad om han hadde levd i dag. Mannen bak de Castbergske konsesjonslover og de Castbergske barnelover stod for grunderholdninger, sosial rettferd, skoler for alle, fritidstilbud for alle og gode syke og pensjonsordninger. Eller «Attraktiv hele livet» som vi sier i Harstad. Siden oljeeventyret i nord skal styres fra Harstad er vi i dag like opptatt av dollarprisen og prisen pr. fat olje som på eurokursen, lakse- og torskeprisene. Vi er jo så heldig å bo i en by som er midt på den nye norske gullkysten som får inntekter fra olje, gass, sjømat og reiseliv. Med disse gude-gavene i bunnen utvikler vi oss videre med et Arktisk universitet som får en fabelaktig ny Campus med scene, kafeer, hybler og leiligheter og selvfølgelig nye, flott forelesningssaler. Troms fylkeskommune utreder ny felles og sentrumsnær videregående skole for SørTroms fordi skoletilbudet for 16-19 åringene våre trenger nye og spennende linjer, attraktive og moderne omgivelser, de beste lærerne og et pulserende samfunn rundt seg. Harstad kommune og Statens vegvesen fullfører forhåpentligvis landets meste grønne vegpakke der særlig sykkelstier, effektive rundkjøringer, tidsbesparende og sentrumsbevarende tunnel og bedre vegstandard ut til nye E-10 styrker samferdselen til og fra og i byen. Når dette kombineres med nye kollektiv-knutepunkt og økt frekvens på sanntids-styrte busser. Ja, da ligner det på en by!

Landsdelens triveligste sentrum !

Tida er over da alle skulle bo i drabantbyene utenfor sentrum av byen. Nå vil stadig flere inn til sentrum og om få år bor det minst 2000 mennesker inne i «city» som får nye torv, oppgraderte grønne lunger, ei havn som stråler, kunst og opplevelses-sti tvers gjennom byen og et handels-mekka fra Kanebogen via Sjøkanten til sentrum. Harstad havn som lenge var oppfattet som noen som motvillig tok imot trossa fra anløpende skip er blitt proaktiv og knallmoderne; med landets best kai for hurtigbåter, ny bølgedempende molo, småbåthavn under utvikling og planer for ny cruisekai, havbad og oppgradering av alle sentrumsnære kaier. En svakhet for byen er vendt til en fordel, akkurat slik vinnere må agere. Den økte aktivitet og attraktivitet skaper behov for utvidelser, reåpning og bygging av hoteller. Det igjen gir mer energi til gourmet og utelivsbyen. Det er ingen utopi å tro at med de planer som foreligger vil Harstad sentrum være landsdelens triveligste sentrum om få år. For vi glemte å ta med ny kino, nytt bibliotek nytt rådhus. Det kompletterer bilde av byens vekst der også nye festivaler, nye scener og et ellevilt kultur- og opplevelsestilbud gjør at også den unge del av befolkningen vil øke. Så da var det fotballen dag, vi fikser vel det og. Vi gjør vel det…


Foto: Øyvind Askevold Kaarbø

avisen

Valgte fotball foran skihopping! HIL-veteranen Kåre Harald Arntsen (33) kunne ha blitt en god skihopper, med heldigvis for HIL valgte han fotball. -Jeg er vel 5-6 år eldre enn den nest eldste på laget. De må nok slite med meg minst en sesong til, sier han.

Tekst: Harald Berg

I sine yngre dager drev han både med langrenn, hopp, friidrett(løping) og fotball. De som har greie på skihopp mener i fullt alvor at Kåre Harald kunne blitt en meget god skihopper av nasjonal klasse. I Kveldteigen har han hoppet om lag 80 meter, og har deltatt i junior-NM i Holmenkollen. – Persen i hoppbakken er 118 meter i Granåsen i Trondheim, sier han.

Måtte velge

-Jeg har alltid likt idrett og konkurranse, men i 14-15-årene måtte jeg ta et valg – enten skihopp eller fotball for Harstad Idrettslag. Det ble fotball – et valg han ikke har angret på. Hvor mange A-kamper for HIL har han ikke oversikt over, men det er blitt noen hundre opp gjennom årene. -Jeg debuterte på A-laget i 2002, og ser frem til min 17. sesong på HIL.

Plaget av skader

Men mange fotballsesonger har også medført skader. -I 2011 streiket ryggen. Første gangen forsvant smertene etter noen uker, men kom tilbake verre enn noen gang, sier han. Og den vonde ryggen gjorde det umulig å spille fotball. Hverken legene etter MR-røntgen ga noe svar, og håpet om å komme tilbake til HIL og fotballbanen var ikke stort. Men etter utallige timer på sofaen forsvant ryggplagene sakte med sikkert. -Jeg hadde lyst å prøve meg igjen, men innså også at etter lenge på sidelinja var jeg alt for langt unna en plass på HILs A-stall. Derfor tok jeg overgang til Landsås for å teste ryggen og formen. Det ble 6 kamper i Landsåstrøya, før jeg gikk tilbake til HIL for å forsøke

å kvalifisere seg for A-laget. Og det har gått bra. I år har jeg spilt 22 A-kamper. Så lenge ryggen holder satser jeg på nye kamper i HIL-trøya, sier veteranen som har bekledd venstrebackplassen hele sesongen. -Backplassen er grei nok, men jeg trives enda bedre litt lenger fram på banen.

Spent på opplegget

I likhet med resten av klubben er veteranen spent på opplegget for kommende sesong. -Jeg har god tro på at Bjørn Ludvigsen og Jostein Kajander som trenere kommer til å gjøre en god jobb. Bortsett fra en 33-åring har vi en ung og lovende stall med flere gode talenter. Selv om vi spilte bra i enkelte perioder ble det for ujevnt sesongen sett under ett. Håper vi får et løft, og et personlig ønske er å få oppleve et opprykk før jeg gir meg, sier Kåre Harald Arntsen.

- Vi støtter HIL!


avisen

Tætt Bendiksen var landsdelens store fotballhelt og ble gjenkjent av fotballinteresserte i hele Nord-Norge.

Slik jeg husker det 50 år siden HIL var best i Nord-Norge ! « Det e heilt utrulig. Han Tætt e på campingplassen» Tekst: Rolf Olsen

HILs storhetstid varte fra 1953 til 1962. Laget var i den perioden i ni nord-norske cupfinaler og vant seks av dem. Laget ble seriemester fem ganger fra 1955 til 1963. Uten TV og uten seriespill mot sør-norske lag var HIL-spillerne datidens store helter. Så stor var HIL og ikke minst legenden Tætt Bendiksen at da han og familien var på en campingtur til Alta ble det fullt kaos da fotballsupportere oppdaget at han virkelig var der. Det var tilstander som kanskje kan sammenlignes med om Messi, Zlatan eller Neymar hadde kommet på Kanebogen camping i dag.

annet etter et sagnomsust 1-0 mål av Rolf «Loffen» Simonsen. Selv 40 år senere påstod «Loffen» at han hadde innreiseforbud til Narvik. -Nei, de tar ikke sjanse på at det samme skal skje en gang til. Sist ble jo F-16 i Bodø sendt på vingene og ungene helt ned til Bjerkvik henta inn i redsel etter trykket fra skuddet mitt. Og gjorde at Mjølners gode keeper Herbert Randal har gått rundt med øresus siden, sa «Loffen». Du fikk perfekt treff? -Ja til å være venstrefoten var det brukbart.

F-16 på vingene!

«Loffen» var en av 50-talls lagets mange legender. Det laget som ble bygd opp rundt spillerne fra Parken idrettslag., et løkkelag

Til neste år er det 50 år siden HIL siste gang var best i landsdelen. HIL slo Mjølner 3-1 i Narvik blant

Topplag ble sendt hjem med tap

som trente døgnet rundt i parken ved stadion. Parken-guttene Edin Igeland, Jarle Mathisen, Bjarne Moen og Tætt Bendiksen dannet stammen i et lag som i perioden fra 1953-1962 kom til ni nordnorske cupfinaler, og vant seks av dem. 1958/59-lagene regnes av mange fotballkjennere som det beste laget landsdelen noen gang har hatt. Det fikk da også norske topplag som Fredrikstad og Larvik Turn merke da de kom opp for å spille oppvisningskamper. Aristokraten Fredrikstad klarte med nød og neppe 0-0, mens Larvik Turn som hadde vunnet flere seriemesterskap på 50 tallet tapte 5-3 etter å ha vært rundspilt og lå under 4-1 til pause. Laget med legender som Harry Boye Karlsen (58 landskamper) og Gunnar Thoresen (64 landskamper) ble knust og gjort til statister av Tætt Bendiksen som scoret tre av målene. Tætt debuterte allerede som 15-åring på A-laget i 1947 og ble først nordlending som ble tatt ut på en norsk landslags-samling i 1959. I den samme kampen

markerte en ung HIL-gutt seg for alvor. 17-årige Trygve Bornø scoret nemlig HILs femte mål. Senere ble det som kjent over 40 landskamper – de fleste som kaptein. Senere ble Trygve mangeårig generalsekretær i Norges Fotballforbund. Men han har aldri glemt Harstad og HIL og sa nylig ja til å lede klubbens interimstyre – fantastisk.

Årstall med 8 er lykketall

2018 kan fort bli et godt HIL år. Årstall som ender på åtte gjør ofte det. Første kamp mot et utenbys lag var i 1918. Andre nord-norske mesterskap kom i 1938. 58-laget er nevnt som tidenes beste. 68-laget er klubbens siste nord-norske mestre. 78-laget vant 3. divisjon og rykket opp i 2. divisjon (dagens 1. divisjon), 88-laget vant 3. divisjon og rykket opp i 2. divisjon, 2008-laget vant 3. divisjon, men tapte kvalik. 2018-laget? Klubben er 115 år og året ender på åtte. Så kanskje……….

- Vi støtter opp om det gode utviklingsarbeidet som gjøres i HIL


avisen

Med glød & trøkk og HIL-hjerte... HIL kommer helt sikkert ikke til å være i nærheten av de største budsjettene i Norsk Tipping-ligaen i 2018, og klubben kommer neppe til å ha den beste stallen. På papiret. Tekst: Harald Berg

Men i følge de nye trenerne er det likevel en del ting den enkelte og ikke minst kollektivet kan være blant de beste på, for ikke å si aller best. Det meste av det er gratis, men kan likevel ha enorm verdi, mener Bjørn og Jostein.

Gode forberedelser

vet at begge er lidenskapelig opptatt av fotball. At de ser etter det samme hos spillerne sine kommer neppe som en overraskelse på noen. -Det ligger mye i ordet dedikert. Passion, glød, trøkk, offervilje,

annet må prioriteres ned, føyer Jostein til og presiserer at jobb og skolegang selvsagt også skal prioriteres. -Vi ønsker også reflekterte spillere som tar hovedansvaret for egen utvikling. Er det en ting spillere som lykkes har til felles så er det at de har vært sin egen beste trener. De har selvsagt også hatt gode ”prestasjonshjelpere” rundt seg på veien. Det håper og tror vi at vi kan være for spillerne våre, forteller Bjørn.

Offensive og modige

Jostein og Jim Johansen deler med

-Vi ønsker å være godt forberedt når sesongen starter. Dette handler blant annet om hvordan vi som gruppe og individ forbereder oss gjennom treninger og kamper. Men vel så viktig er det hvordan den enkelte av oss forbereder seg mellom trening og kamp. Møter jeg skoledagen eller jobben med nok søvn, hvile og riktig kosthold? Planlegger jeg dagen min med måltider, drikke og hvile slik at jeg er klar til å gjennomføre treningene og kampene med absolutt tilstedeværelse, kvalitet og energi? Det er summen av de gode valgene og vanene over tid som gir markant og varig fremgang, ikke skippertak. Derfor er dette noe vi vil ha stort fokus på, sier Bjørn. -Selv om jeg er Liverpoolsupporter hadde jeg respekt for Roy Keane. Den mista jeg fullstendig da han ødela Håland, men han oppsummerer vel likevel hovedpoenget vårt med få ord, sier Jostein: ”Fail to prepare – prepare to fail”.

Dedikert og reflektert

De som kjenner Jostein og Bjørn

offensive og modige, uten å bli naive og dumdristige, sier Jostein. -Det er også fullt mulig å være modig og offensiv i forsvarsspillet, smetter Bjørn inn. I det ligger det blant annet at vi tør å stå etter, tør å bryte foran, tør å presse høyt, tør å ta et steg frem i stedet for et tilbake. Det er også mulig å være offensive og modige i det lave presset – eller når vi blir spilt lave. Det er mulig å like det, omfavne muligheten til å renske unna i egen boks, for så å omstille lynkjapt og kontre inn et mål ut av ingenting. Dette krever at vi er offensive i tankegangen – og at vi er gode til å lese spillet hver for oss og ikke minst sammen, sier Bjørn.

Gode sammen

Begge to har lang fartstid bak seg som spiller og trener. På spørsmål om hva de mener kjennetegner et vinnerlag er de svært samstemte i svaret. -Det er selvsagt viktig å ha gode spillere, men det som kjennetegner de beste lagene jeg har spilt på er at det har vært gode kollektiv. Vi har vært gode sammen – samtidig. Alle har vært opptatt av å være gode selv, men har samtidig skjønt at det er minst like viktig å gjøre medspillerne gode, påpeker Jostein.

Etter at denne saken ble skrevet er også Arnt-Børge Trane blitt en del av trenerteamet til HILs A-lag engasjement, tilstedeværelse og prestasjonsvilje, for å nevne noen stikkord. Vi ønsker dedikerte spillere, sier Bjørn. -Skal man som spiller komme noen vei må fotballen prioriteres høyt. Det betyr igjen at svært mye

sine 38 mål toppscorer-tittelen gjennom tidene for HIL i 3.divisjon. Får vi oppleve en 2018-utgave av HIL som scorer masse mål? -Jeg håper i hvert fall vi scorer 38 mål totalt i løpet av sesongen, humrer Jostein. Spøk til side: Vi skal være

-Enig med Jostein. Fotball trenger dessuten mange ferdigheter, både på og utenfor banen. På banen som i styrerommet handler det mye om å sette sammen dedikerte folk med komplementære ferdigheter. Jeg bruker å si at struktur påvirker kamputfall, individuelle ferdigheter avgjør dem. Vi håper og tror vi skal ha både struktur og individuelle ferdigheter på plass i skjønn forening ved sesongstart i midten av april, avslutter Bjørn.

- Vi støtter opp om det gode utviklingsarbeidet som gjøres i HIL


avisen

HIL-laget som ble Norgesmestre i Oldboysserien etter å ha slått Aurskog/ Finstadbru med 2-0 i finalen 10. november 2007. Bakerst fra venstre: Daniel Kvile, Roger Boltås, Svein-Are Andreassen, Tor Anders Hustad, Odd-Erik Pedersen, Henning Kjær, Alf Erik Hansen, Bjørn Ludvigsen (Lagleder og kaptein) og Oddvar Jensen. Foran fra venstre: Yngve Lunde, Walter Jacobsen, Per Helge Johnsen, Jan Hugo Heggen, Roy Berntsen, målscorer og artikkelforfatter Eirik Reppen og Einar Brinch-Hansen. Foto: Øyvind Askevold Kaarbø, Harstad Tidende

Første skudd er gratis Jeg husker ikke mitt første skudd, men jeg vet hvor det førte meg, ut i et liv i evig avhengighet. Tekst: Eirik Reppen

Om gud i dag hadde spurt meg hva jeg ville hatt med, som det eneste jeg kunne få med, på den øde øya, hadde jeg sagt en ball. Og om det hadde vært en barmhjertig gud, hadde jeg i tillegg bedt om Sumo-abonnement på Premier League. Så langt har det altså gått. Spørsmålet er; hvordan kom jeg hit? Det må ha startet med et under, tror jeg, for det må ha vært overveldende for en seksåring på noen og tjue kilo, å få et svært objekt til å fly gjennom lufta, å bryte tyngdeloven såpass at du måtte ta noen titalls skritt for å hente det tilbake. Historien om det første skuddet, lidenskapens genesis, var hendelsen som sparket det hele i gang.

Den neste store begivenheten var skapt av det dionysiske, skuddet som gikk i mål, som sist var i berøring med min fot, venstrefoten, en hendelse som festet seg fordi den skjedde med drakt på, og med fattern på sidelinja. Men det var først når lagkameratene kastet seg om halsen min at jeg forstod den fulle dybden i fotballens hjerte, tilfredsstillelsen av å glede seg sammen med andre. Jeg bevilger meg en liten pause i nostalgien og poster en kommentar på «Aftersleng», en diskusjonsgruppe på Facebook: «At dere vinner med sju mål viser at Klopp ikke har skjønt fotball». Jeg er på vei for hente øl og popcorn, men kontringen kommer for fort: «Ok».

All right, ironikeren klarte å snappe ballen, men hva om jeg legger inn litt skru? «Siste gang dere vant ligaen fantes ikke internett», skriver jeg og legger ved tallet 27 for liksom å gni det inn. YNWA-karen setter inn en takling: «Med den portugisiske bussjåføren bak rattet kommer dere til å måtte vente en generasjon på neste ligatittel dere også». Hmm. Jeg ser en åpning og bestemmer meg for å forsøke å komme meg gjennom i midten: «Hva rimer på Klopp?». «Fortsatt gretten for sjetteplassen i fjor?», skriver han og legger ved et rødt kort. Jeg lar kampen ebbe ut til uavgjort og gjenopptar mitt tilbakeblikk. Hvor langt var jeg kommet? Jo, vi snakket om fotballens hjerte, gleden av å ergre seg sammen med andre. Jeg leker med tanken om at «gleden» og «ergrelsen» er fotball-

rusens mor og far, og at det i løpet av de siste generasjoner, i takt med sportens utvikling, har kommet til en del etterkommere slik at stamtreet nå ser omtrent slik ut: I en rett linje under «gleden» følger; festen, jubelen, lykken, begeistringen, og ekstasen. Under «ergrelsen» finner vi: irritasjonen, forargelsen, harmen, opphisselsen og raseriet. Jeg smaker litt på ordene og en ny, men ikke ubetydelig slektning dukker opp, spenningen. Så kjenner jeg etter om jeg som spiller, trener, tilskuer og supporter finner feste i dette universet. Det gjør jeg, og straks begynner jeg å glede meg, og grue meg, til lørdagens hjemmekamp på Old Trafford. Og slik kom jeg altså hit jeg er nå. Spørsmålet er om jeg angrer på det første skuddet? Mens jeg tenker over saken poster jeg en ny melding: «Møtes for en øl til kampen på lørdag?»

- Vi støtter opp om det gode utviklings-arbeidet som gjøres i HIL


avisen

- Vi følger nøye med Det er mange som følger nøye med hva som skjer i Harstad Idrettslag. Ikke minst de som har spilt eller vært trener for HILs A-lag, men som har flyttet fra byen for flere år siden. Tekst: Harald Berg

Vi har snakket med flere som både har gode minner fra tiden i Harstad og HIL. Og felles for dem alle er at de håper å se sitt kjære HIL presterer bedre enn det har vært tilfelle de siste sesongene. Det burde være mulig å få HIL opp på et høyere nivå, mener de.

Reidar Schei

En av dem er 69 år gamle Reidar Schjei. Han bor nå på Elverum og jobber med fotballtrenerutdan-

ning i regi av Norges Fotballforbund. Reidar var HIL-trener i 1986.

Bli kvalitetsklubb!

-Jeg tok over et lag med mange unge, lovende unggutter. Deriblant dagens hovedtrener i HIL, Bjørn Ludvigsen. Disse gutta var ikke mer enn 16-17 år. Samtidig var det mye skader blant de eldste – det var jo reneste sykestua. Kravet om opprykk lå der uan-

sett, selv om verken klubben eller laget var klar for det, sier Reidar. HIL rykket for øvrig opp i 1.divisjon (dagens OBOS) i 1988.

Bygg klubb

Reidar har vært mentor for både Elverum og KIL/Hemne i jobben med å bli kvalitetsklubb. Begge har hatt stor fremgang de siste årene. -Klubben skal oppfylle 20 kriterier innenfor fire områder som favner hele klubben. For skal man ta nye steg må man bygge klubb, stein for stein. En visjon er både flott og nødvendig, men den må forankres bredt og følges opp av konkret handling innenfor alle områdene av klubbens drift. Så i jobben med å bygge og videreutvikle klubben blir å få kvalitetsklubb-stempelet særdeles viktig, avslutter den alltid blide og engasjerte fotballpersonligheten.

Ole Wiggo Walseth

Den gamle forsvarskjempen på snart 60 forlot Harstad og HIL etter 82-sesongen. Deretter ble Drammen og Strømsgodset fra 83 til og med 1992. -Jeg har over 200 kamper for Godset – nok til at jeg får sesongkort hver sesong, sier han. -Jeg følger selvsagt nøye med hva som skjer med HIL. Det gleder meg at Trygve Bornø nå er leder i klubben. Den tidligere landslagskapteinen og generalsekretæren i fotballforbundet kan bli en viktig inspirasjon for hele klubben og også en verdifull døråpner på mange måter.

Reidar Schjei sammen med årets HIL-trener Bjørn Ludvigsen.

www.polybrite.no

I tillegg til at Ole Viggo følger HIL på avstand fra Drammen har han god kontakt med flere av sine lagkamerater, og nevner blant annet Kid Andersen, Odd Mikal Myrland og Kåre Rasmussen. -Og hver eneste sommer er jeg i Harstad i forbindelse med Fest-

spillene. Da blir det mange koselige mimrestunder om «gamle dager» med gamle kamerater. -Etter min mening er det på tide at HIL kommer tilbake og befester sin posisjon som et av de lagene i landsdelen, sier han og legger til at han ønsker at HIL legger resultatene fra kampene tidligere på Facebook enn hva som har vært tilfelle tidligere.

Roy Ludvigsen

-Jeg er rimelig godt oppdatert om hva som har skjedd med HIL etter at jeg forlot byen og bosatte meg i Arendal. Og etter at broderen overtok som HIL-trener nå blir jeg sikkert å følge enda bedre, sier 57-åringen som både var spiller og trener i HIL i mange år. Han forlot Harstad og HIL i 2001. -Jeg hadde gode år i Harstad og HIL både som spiller og trener. Vi hadde et meget sterkt lag på 80-tallet med Tor Olav Breivik som trener og spillere som Kid, Knut Ødven, Asle Hoseth. Marvin Arnesen, Knut Nesbø blant annet. Da var vi en god gjeng som stilte opp for hverandre både på trening og kamp. Det ga resultater. Det var en tid jeg aldri kommer til å glemme. Håper broderen klarer å skape noe lignende med årets HIL-lag. Da blir det bra. Og Roy har tro på at broder Bjørn «Bebbe» Ludvigsen kan gjøre det godt som HIL-trener. -Han har tatt en solid trenerutdannelse og gjennom den fått den ballasten som er nødvendig til å bli en god trener. Jeg har god tro på at broderen får det til med HIL. Det skal bli spennende å følge HIL kommende sesong.

Fortsetter neste side...


avisen

Forts. fra forrige side -Fra avstand virker det som om HIL har hatt sine problemer de siste årene. Men med legendariske Trygve Bornø i spissen bør dette bli bra. Jeg håper og tror hans inntreden kommer til å skape ny giv. Det kan komme til å utløse stor entusiasme i klubben og i Harstad, sier Roy Ludvigsen.

Ivar Andreas Forn

Roy Ludvigsen

Den tidligere HIL-keeperen har all grunn til være fornøyd med sin fotballkarriere. Etter han forlot HIL har det blitt tippeligaspill både i Glimt og i Mjøndalen. -Jeg la opp tidlig i 2016 og flyttet tilbake til Bodø. Nå blir det litt trening i Bokamp et par ganger i uka, sier han.

jobber intenst med etableringen med en ny bank i Bodø. Nå er det ekstra hektisk med å gjøre klar konsesjonspapirene til myndighetene, sier «Ias» som han kalles av fotballvenner.

For tiden er han vært opptatt både privat med to unge døtre og samboer hjemme og svært hektisk på jobben. -Vi er i ferd med å bygge nytt hus i Bodø samtidig som jeg

-Det er klart jeg følger nøye med hva som skjer i HIL for tiden. Jeg har registrert at «Bebbe» og Jostein har overtatt som trenere. Det tror jeg kommer til å bli meget bra. Begge to

Ivar Andreas Forn har solid bakgrunn og vet hva som kreves til å få frem et godt lag. -En by som Harstad burde hatt et lag lenger opp i divisjonssystemet. Dagens 3.divisjonnivå er for lavt både for byen og klubben. Det smerter å se at fem nord-norske klubber er bedre plassert enn HIL. Håper det går bedre i tiden som kommer. -Jeg har selvsagt registrert at Trygve Bornø nå har engasjert seg for å

få HIL opp til gamle høyder. Han har både erfaring og kunnskap til å få ny fart og entusiasme både i byen og i HIL. Det skal bli spennende å se hva han og eventuelt nye koster kan få til. Jeg er i alle fall optimist på vegne av HIL, sier Ivar Andreas Forn, som kommer til byen i forbindelse med Harstadkonferansen om noen uker.

Bilder fra Avslutningen for HILs Barn og ungdomsavdeling Arrangementet fant sted i Nordic Hall 29. november. Barne og ungdomsavdelingen i Harstad IL (HBU) består av 8 lag i alderen 4 – 14 år hvorav 6 av disse lagene fra 6 – 14 år deltok på årets premieutdeling i Nordic Hall. Totalt består yngre avdeling av 125 spillere som utgjør over halvparten av HIL ca 214 aktive spillere. Hvert år arrangerer HBU årsavslutning med underholdning, premieutdeling, cafe, lagfotografering og loddsalg med fine premier. Både i 2016 og 2017 var det HIL04 som stod for arrangmentet. I 2017 er det HIL 06 sin tur. Dette er anledningen hvor klubben viser sin store bredde i antall og aldersgrupper. De yngste lagene for hhv 4 og 5 åringer var ikke til stede.

Fortsetter neste side...

- Sammen får vi ting til å skje i Harstad


avisen

Med hjerte i lokalsamfunnet


avisen

HIL har kjøpt 3’er baner for bruk til de yngste I høst kjøpte Harstad IL inn 3 stk fotballbaner for spill 3 mot 3. Dette er den siste utvikling på utstyrs- og arenasiden i klubben. Tekst: Lars Nyborg

I 2016 fikk klubben tildelt kr.60.000,- i gave fra Sparebank1 Nord- Norges gavefond. Dette gjorde det mulig å investere i de yngste spillerne våre. 24. november ble banen montert og tatt i bruk første gang. Det var en monteringsjobb som måtte gjøres, og takket være en skikkelig dugnadsinnsats av foreldre til de yngste lagene i HIL i alderen 6- 10 år, kunne vi åpne det første banen og arrangere «Fotballørdag». Ungene og foreldrene var meget godt fornøyde. Tiltaket er et ledd i HILs satsing på spiller og trenerutvikling i de yngste årsklassene, sier leder i HBU Lars Nyborg. Sammen med trenerne til HIL07/08 og HIL09/10 samt trener og spillerutvikler Karsten Pedersen for de yngste i HIL, ble konseptet «Fotballørdag» utprøvd igjen. Målet er å samle både unger i HIL og fra andre klubber til fritt spill på lørdager. En komplett 3v3 bane inkluderer ett nett som har målene 15×10 meter. De er 75 cm høye. Det følger med 4 hjørneben med stolper for å holde banene oppe. På hver langside er det en midtstolpe.

Kampavvikling

• Kampene startes og avsluttes ved felles start- og sluttsignal for alle kampene samtidig. • Fra en kamp blåses av til ny kamp startes er det kun 3 minutters pause. Hvert lag er selv ansvarlig for at være klar ved riktig bane i god tid før kampstart. • Stiller to lag i samme farger, benytter sistnevnte lag i kampprogrammet overtrekkvester, hentes i sekretariat.

Spilleregler

• Kamptiden er 7 minutter. • Avspark startes av førstnevnte lag i kampprogrammet. • Hvis ballen spilles ut av banen, igangsettes spillet av motstanderlaget ved innspark fra linjen hvor ballen gikk ut. • Det spilles ikke med hjørnespark. Uansett hvem som sparker ballen over baklinjen eller ballnettet, er det målspark. • Sklitaklinger og hardt spill er ikke lov og medfører frispark. • Avstanden til nærmeste motstander ved innspark og frispark er 3 meter. • Alle frispark er indirekte. • Det kan scores mål fra alle steder på banen. • Hands gir frispark. • Det spilles ikke med straffes-

park. Alle forseelser gir frispark. • Når det scores mål, skal spillet igangsettes fra midten, og motstanderens spillere skal tilbake på egen banehalvdel minimum 3 meter fra ballen. • Det er flyvende innbytte uten stopp i spillet. Dette skal skje fra midtbanen, og den spiller

som byttes ut skal forlate banen innen ny spiller kommer inn på banen. • Det blåses frispark mot, om en spiller holder seg fast i vantene for å skjerme ballen. • Alle lag får spille minimum 5 kamper.

Oppstart barnefotball i HIL 4-6 åringer Vi tar imot nye påmeldinger til barnefotball (lek). 4 åringer f.2014 5 åringer f.2013 6 åringer f.2012 Oppstart torsdag 8. februar kl.1730 i Hålogalandshallen Påmelding ved oppmøte.


avisen

1

2

3

En god start på 2018! Et idrettslag måles som regel av idrettsprestasjoner, men vi velger HILs dugnad sist onsdag kveld på Jula som en meget god start på det nye året. Tekst: Harald Berg

Hele 50 voksne HIL-medlemmer fra hele klubben stilte opp – et antall styreleder Trygve Bornø var god fornøyd med. Fortsetter det slik kan 2018 bli et godt år for Harstad Idrettslag. Selv kom klubbens nye styreleder fra Oslo for å delta på dugnaden. - Om det var hans tilstedeværelse som bidro til at 50 voksne kom på Jula-tellinga skal være usagt, men det var temmelig enkelt å samle 50 voksne til denne dugnaden. Håper det fortsetter slik, sier Rino Andersen, som var prosjektansvarlig. Og det er ingen tvil om at de siste måneders henvendelser har skapt en ny giv blant klubbens medlemmer. Folk stiller opp og bidrar på sin måte. Jula stilte med pølser, kaffe og kaker, og var fornøyd med innsatsen under tellinga. Og stemninga under dugnaden var meget god. Folk var i godt

humør i visshet om at dugnaden bidro til flere titusener i klubbkassa. Godt jobba. Det er ei stund siden det har vært så slik optimisme i HIL-leiren. En meget god jobb de siste månedene har snudd stemninga i hele klubben. En blanding og nye og gamle koster i styret og nye trenere er det synlige resultater av «omveltningen» så langt. Det er viktig nok, men det kanskje aller viktigste er at de mange HIL-medlemmene nå er optimister på vegne av klubben. Onsdagens jobb var bare starten.

1. Trygve Bornø og tidligere leder Jan Roar Nikolaisen i gang med telling. 2. Kyrre Pedersen og Gabriel Andersen gjorde sin jobb. 3. Sommai Preng Prang har to gutter i HIL og deltok. 4. Berit og Jan Otto Øynes og Trude Aas i gang med tellinga. Foto: Rino Andersen.

4


avisen

Strategiutvalgets viktige arbeid I juni 2017 hadde daværende styreleder Frode Henriksen og tidligere leder Hugo Kjelseth et inspirerende og viktig møte med Terje Nikolaysen. Tekst: Hugo Magne Kjelseth

Møtet resulterte i at styret i HIL valgte å sette ned et strategiutvalg bestående av Tommy Myrland (leder), Terje Nikolaysen, Trygve Bornø, Olav Råstad, Mona Kristine Rosvold og Are Brodtkorb. Alle medlemmene i utvalget har solid idrettsfaglig- og eller næringslivskompetanse, og hadde alle sitt ståsted utenfor HIL. Det var viktig for å få belyst på en mest mulig objektiv og kompetent måte utvalgets mandat, nemlig å lage en rapport som sier hva og hvordan HIL må prestere og utvikle seg innen områdene sport, økonomi, marked, organisasjon og anlegg, for igjen å komme på

et nivå med de beste klubbene i Nord-Norge. Utvalget skulle rett og slett finne ut om det er liv laga for toppfotball i Harstad, og hva som eventuelt må til for å oppnå det. Etter drøye 3 måneders jobbing presenterte utvalget sin rapport til et åpent medlemsmøte i HIL 10. desember og for kommunen, Hålogaland Fotballkrets og næringslivet 11. desember. Rapporten peker konkret på hva som må til for å utvikle klubben innenfor de nevnte områder, og skisserer en 6-årsplan med målsetting om spill på nest øverste nivå i

Norge, OBOS-ligaen i 2023. Aldri har klubben hatt en så konkret strategiplan for sitt arbeid, og planen ble svært godt mottatt av alle berørte parter. Samtidig med strategiutvalgets presentasjon av rapporten, valgte klubben et interimstyre bestående av Trygve Bornø (leder), Helge Eriksen (nestleder) og Are Brodtkorb, Pål Mathisen, Rino Andersen, Mona Kristine Rosvold, Stian Fossheim og Hugo Kjelseth (styremedlemmer). Interimstyret skal lede klubben frem til ordinært årsmøte 25. februar 2018, og legge til rette for ei satsing i 2018-sesongen i tråd med planer og mål skissert i strategiutvalgets rapport. Hele prosessen med strategiutvalgets arbeid og meget solide rapport, har gitt masse positiv energi til HIL-organisasjonen og Harstad-fotballen. Det å få Trygve Bornø inn som leder av interimstyret har tilført klubben

en ny dimensjon, bestående både næringslivskompetanse, fotballerfaring og organisasjonserfaring på høyt nasjonalt nivå. Det inngir tillit og bygger godt omdømme for klubben, og sammen med det øvrige interimstyret er Trygve Bornø nå godt i gang med arbeidet frem til årsmøtet 25. februar. «Nu har vi fått tilbake trua på HIL som en fremtidig storklubb i nord», er noe mange har uttalt etter den siste måneds hendelser. Alt dette takket være den viktige beslutningen om å etablere et strategiutvalg sommeren 2017 og det meget gode arbeidet utvalget gjorde. Fra HIL sin side er det på sin plass å rette en stor takk til leder Tommy Myrland og de øvrige ressurspersonene i utvalget for vel utført oppdrag!

- Vi støtter HIL

- Vi støtter opp om det gode utviklingsarbeidet som gjøres i HIL

- Vi støtter HIL


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.