Page 1

Egy szám ára 625 Ft, előfizetőknek 499 Ft.

JÁTÉK • HIT • NEVETÉS • TUDÁS

z z ú h bele!

2013/2

Konyhak tündére

k Szuperhősö an egy csapatb

Walt Disney csodabirodalma

Száguldá s (nem csak) az u takon

Legyél ügyesebb!

a pásztorfi ú, aki legyőzi az ó riást


v e l ü nk z z á k i két c havonta!

Gyerünk! Húzz bele! Új kaland kezdődik! Kövess minket most is! De jól vigyázz, el ne vétsd az utat! Figyeld mindig a cikcakkvonalat!

Hogyan juthatsz hozzá a -hoz? -hoz Iskoládban, amennyiben van rá lehetőség; honlapunkon keresztül (www.cikcakk.hu); e-mailben (magazin@cikcakk.hu); telefonon (+36 1 466 9896), hétköznaponként 9 és 15 óra között; • SMS-ben (+36 20 295 6595).

Várható megjelenések: 2013. november 26., 2014. január 21., 2014. március 25., 2014. május 27., 2014. szeptember 1., 2014. október 21.

6–7 uta ldás az14–15 u ko g 16–17 á n z

S

• • • •

Számítógépek mindenhol

Hat lapszám előfizetési díja 3750 Ft helyett 2995 Ft/év. Ez az ár a postaköltséget is tartalmazza.

JÁTÉK • HIT • NEVETÉS • TUDÁS

20–21

2014/1

Szu

húzz bele!

afrika megmentője

Hogyan lesz a KIcsiből nagy?

Walt Disney csodabirodalma

Tudósok az iskolapad ban

2

JÁTÉK • HIT • NEVETÉS • TUDÁS

2014/5

te

os

SSZ ZÍÍN NE ESS E EG GY YÉ ÉN NIISSÉ ÉG GE EK

er

p

2013/2

ok

JÁTÉK • HIT • NEVETÉS • TUDÁS

le

fo

n

az abakusztól a világhálóig

pásztorfiúból a legnagyobb király

26

sök

22–25


A z á l om v

a ra

6–7

Út

válhat!

az o

piai é8–9 remig m i l

8–9 Kisgyerekek

12–13

s

FE

D

10–11 10–11

Lássuk, milyen rajzokat küldtetek nekünk!

A végére pedig egy meglepetésfeladat, no és persze a megoldások

28

27

Új

RAJZPÁLYÁZAT! 29

l

L Ö N M AG A E F D D! EZ

14–15

Ak k i c ko r é v a si v a n m g y g y os na o k t gy , ?

a ss

h a r c a z ór

r

Gr

ó

is szioná

iu

fb

m ól

gyerekek a biblia korában

– nagy emberek

4–5

34–35

30–31 leg

yél ü gy e s e b b!

32–33

3


m o l á z A ra v á l h a t va ló

n k e dv e nc a v is d e k e n n sa o t iz B imackó, ic M : d lő p e er sz ey n Dis pe n a z Hófehér ke , netán ép va jon Oroszlánkir ály. De tudo d-e , ki volt , aki ez t a cso dálmo dta? latos világot megá

D i s n ey

4

Walt

Walter Elias Disney az amerikai Chicagóban született 1901. december 5-én. Gyerekkorát egy farmon töltötte. A kis Walter apukája, Elias kemény kézzel irányította a gazdaságot és nevelte öt gyerekét. A család minden tagjának dolgoznia kellett, hogy legyen mit enniük. A kis Walt biztosan sokszor sírdogált, mert a „nemszeretem” ételek helyett például tortát kívánt volna. De hamar meg kellett tanulnia, hogy ami van, annak kell örülni. Apukája minden reggel és este felolvasott egy-egy igét a Bibliából, és együtt imádkoztak. Sokszor beszélt az Istennek tetsző életről, amit ő maga is komolyan vett. Elias papának nagyon fontos volt a templomba járás, a napi bibliaolvasás, és hogy szeretetben éljen a feleségével, Walt anyukájával. Nem ivott alkoholt, nem cigarettázott, de szigorú szabályai szerint tartózkodni kellett nemcsak

a tánctól, hanem még a cukorka élvezetétől is! Számára egyetlen könyv létezett csak: a Biblia. Nem is nézte jó szemmel, ha gyerekei belefeledkeztek egy-egy népszerű regénybe. „A Bibliában a világ minden igazsága megtalálható, nem is érdemes mást olvasni” – hangoztatta. Walt gyerekfejjel talán tiltakozott a sok szabály ellen. Felnőttként, már híres emberként mégis ezt mondta: „Nagyon hálás vagyok a szüleimnek


azért, hogy már kisgyermekkoromban kialakulhatott bennem egy erős, személyes hit és bizalom az imádság erejében.” Azt a sok jót, amit otthon tanult, tovább is szerette volna adni. Ezért szólnak mesés történetei a szeretetről, a barátságról, az összefogásról és a közösségről. A kis Walt régi álma volt, hogy rajzolni tanuljon. Már az iskolapadban is folyvást telerajzolta füzeteit. Amikor a családi farm csődbe ment, titokban egy cukorkaboltban keresett munkát. Minden centet félretett,

10 Disney-figura

árnyképét helyeztük el az oldalon. Felismered őket? Te melyik lennél legszívesebben? Karikázd be!

hogy abból fizesse a rajztanfolyamát. Apukája nem hitt Walt nagyratörő álmaiban, de bátyja, Roy Oliver Disney mindenben támogatta. Ketten alapították meg 1923-ban azt a céget (The Walt Disney Company), amely ma a világ egyik legnagyobb rajzfilmtársasága. Walt Disney legnagyobb álma azonban Disneyland létrejöttekor teljesült. Mindig is a gyerekek szórakoztatása volt a célja. Ám úgy, hogy átadja azt az egyszerű üzenetet, hogy jónak lenni, jót tenni öröm. Hittel küzdött ezért a célért, hiszen úgy gondolta: „Ha meg tudjuk álmodni, meg is tudjuk valósítani!”

Egy valódi lovag Disney egyébként valódi „lovag” is volt! Egy olyan lovagrendnek lett a vezetője, amelynek tagjai tizenkéthuszonegy éves fiúk voltak. A család, a bajtársiasság, a hazaszeretet, a hűség és az udvariasság megtartására tettek életre szóló esküt. Az eredeti Disney-filmek is erről szólnak. Megtanulhatjuk a szereplőktől, hogyan legyünk bátrak. Hogyan álljunk ki a barátunk mellett. Hogyan védjük meg a gyengébbeket – vagy éppen „csak” azt, hogy miként vigasztaljunk meg valakit, aki keservesen sír, és minden reményét elvesztette.

5


em ig

ér

Ú z t a

ol

i m pi ai

Kita rtás

já rn a k k tó l k e z d v e ru o k k re e y g e t á ll ít a n a k Sokan már g y é n i é tr e n d e , k e n te sí rő inden ort tölti k i, m e d zé se k re . E sp a t ke jü e minden id mból kimaössze. Szinte n sok progra lá Ta . le a lj la felé t ez fog z aranyérem a t e k gondolatuka ő ti sí rő e z a z áldozat radnak , de e mindenért rttól, hogy az vezető úton. o sp a m ta p és jót ka ívó „Annyi szépet piai bajnok v m li o ce n e B olyan, Szabó ek. Biztos volt él kárpótolt.” – ek n et sz vé óta a lö De mi„Tízéves korom v sport miatt. zí n te in z a m zhet te m le. A amit nem élve miről maradta , m o d tu em n Lászvel kimaradt, t.” – Hammerl et ít ég el ki en sport teljes vész ajnok sportlö ló olimpiai b

L ábam elő t t … a t e ig é d, ösvénye m v ilá gossá g a. Zs o

6

lt á ro k 119,1

05

Sportolók ezrei álmodnak arról, hogy egyszer majd ők állnak fel a dobogó legfelső fokára. Ez Azonban keveseknek sikerül. Mi kell vajon ahhoz, hogy egy sportolóból győztes legyen? Mit mondanak erről olimpiai bajnokaink?

Rátermettség Az első és legfontosabb kérdés, hogy te magad milyen vagy. Csak az menjen úszónak, aki szereti a vizet. Vívónak, aki gyors, mint a villám. Tornásznak, aki hajlékony és ügyes. „Egy óvodai kiválasztás után mentünk el egy felmérésre, ahol alak és alapadottság alapján választottak be a kezdő csoportba. Első pillanattól szerettem tornázni.” – Ónodi Henrietta olimpiai bajnok tornász

Sári és Soma is szeret sportolni. Milyen sportot űzhetnek? Írd a képek mellé!


Győzni akarás Senki sem születik bajnoknak. Az aranyéremhez kudarcokon és vesztes versenyeken keresztül vezet az út. Azonban nem szabad, hogy a kudarcok elvegyék a kedvünket. A győzelmek pedig újabb feladatokra kell, hogy sarkalljanak minket. Mint Kökény Rolandot és Dombi Rudolfot is, akik a londoni olimpián kajak kettes versenyszámban megszerezték az aranyérmet. Itt azonban nem álltak meg: a világbajnoki címet szeretnék elérni.

A spo r szer tág etet A p ró b ák le e a l e lk g yőz e

ésé se l a s z to d é s . N a g y h e z n a g y o o n ke t t sp o n fon ll s to rt kö n n ye n f e á gu n k at . L ze re tnünk s e v ladha „ M i nt t j u k a l ke s e d é s n á mind é k l k ü ül zd e lm e n ko kos z t ro m b ü m ös et. eli f ia ka l a n te m . Í ta l g y df ilm gy p e tam, m ersze vonz ek bűvölet rek, a ot t a v ében egtets élívás. B zett, B e n ce olimp ott ragadta elekóstoliai b a m.” – Sz a b ó jnok v í vó

t tér enna á h tó ind ás , a m is e lh e t r a t Biz ta i k lv

sa ke e dés é nehé z s é ge ünk s e k l e ö g öt t i al b m a b k b á a á v n i rí á H to m álln a t n a k , b á to k és a e e n s a é z ek , h biz t pi ed e nn é n r á to k , a k i k l k e n ba te t l e rá ta i m a ők és l b ü z a s k és De o l y an omna z zá m . d o n ke t . á i l h a m k s u k ac ak ik o dni t ana , hogy kö r ü l , lm a zk m a k o k e l d n a u z „T gyi ehé z k ve s – Szilá s zo r n m b e re k .” e o z n s e a k h y l na k eh k, o te n n e s z o k ta h á l a Is a l a t t h oz zá í vó jnok v k e a v b é i z a i a o limp Áro n

H it

A sp o r to l ó k n a k e rős s aját e e n ke l l rejük b h i n n iü e n , te l b en. D k j e s í tő ké p e ha m e á ss é gük r az em ér sem b eri k i mit , Is t t ar t ás en ak k „ » M i ko s e o m r is e rő r a lelk t tud a em ros c sö n d e d n i . ka d oz v se n és vá ra t l a a v it te − én e z n u l á tö m, t é l te lelt a z I s te n « romszo m át...” – Bal c zó An ros o lim dr ás há p iai b a jnok ö t tus á z ó

7


g s i K yerekek – Egy szegény fiú elindul Ha a boltban a fogkrémek, szappanok, tusfürdők között válogatsz, valószínűleg találni fogsz Colgate márkájút is. Ezeknek az árucikkeknek a névadója William Colgate, akinek élete valóságos mese. William szülei ugyanis nagyon szegények voltak. A fiú összes holmija egyetlen útitáskában kényelmesen elfért. 1799-ben, tizenhat évesen így vágott neki a világnak. Semmi máshoz nem értett, csak a szappanfőzéshez. Útja során sok emberrel találkozott. Egy hajón beszédbe elegyedett egy tengerésszel, aki Jézusról mesélt neki. Ez a beszélgetés örökre megváltoztatta William életét. Hitre jutott, és fogadalmat tett, hogy minden keresetének egytizedét az Úrnak adja. Hamarosan New York leghíresebb szappangyárosa lett. Cége bevételének tíz százalékát pedig élete végéig valóban hűségesen Istennek szentelte. A vállalat később egyesült a Palmolive gyárral, de a Colgate részvények hozadékából ma is támogatnak missziós társaságokat.

Siket és vak kislányból több nyelven beszélő írónő?

8

1880-ban egy amerikai gazdag családban egészségesen jött a világra Helen Keller. Másfél éves korában azonban úgy megbetegedett, hogy elveszítette látását és hallását is. A kislány teljesen elszigetelődött a világtól. Semmit nem értett mindabból, ami körülötte történik. Dühös és értetlen volt. Hatéves koráig reménytelen esetnek tartották. A környezetében élők nemigen tudtak mit kezdeni vele. Ekkor a szülei házitanítót fogadtak mellé. Tanára, Anne Sullivan nagy szeretettel és együttérzéssel foglalkozott a kislánnyal. A tenyerébe rajzolt betűkkel, szavakkal nevezte meg a gyerek számára a tárgyakat. Így tudtak először „szót érteni”. Helen sötétségébe világosság tört be ezen a résen keresztül. Később szorgalmával és kitartásával több nyelven megtanult „beszélni”. Számos könyv és cikk szerzője lett. Siket és vak diákként az első volt, aki főiskolai diplomát szerzett. És ami a legfontosabb, elfogadta önmagát, az életét ajándékként. „A csúcsra érés feleannyira sem boldogítana, ha nem kellene sötét völgyeken is áthaladnunk” – fogalmazta meg Helen.


NAGY EMBEREK A hetedik gyerek 1847-ben született meg az Edison család legkisebb, hetedik fia, Thomas. A kisfiút nem nagyon érdekelte a tanulás. Szülei tizenkét éves korában ki is vették az iskolából. Hogy mire vitte? Thomas Edison felnőttként a munka mellett saját lapot adott ki, amelynek bevételét a kísérleteire fordította. Viszonylag korán nősült, és nagycsaládos apa lett. Laboratóriumában azonban tovább keresgélt, kutatott, és csaknem ezer szabadalommal gazdagította a világot. Nevéhez fűződik a mozgóképvetítő, a hengeres fonográf, a mikrofon, a távírógép, a telefon, az akkumulátor, az izzólámpa és még sok egyéb feltalálása vagy továbbfejlesztése. És hogy miért foglalkozott ezzel a sok mindennel? Álljon itt Edison meghökkentő válasza: „Az ember minden eszközt megragad, hogy megmeneküljön a gondolkodás fáradalmaitól!”

S S ZE KÖ SD Ö ? T I A Y MÁ N N TAL ÁL O ! S I D E TÁ K Á SÁVAL L R Í Á E N L Z A S ramot É V E L ÉS M I RE HA P miai úton á É é N K K Y O J N A É V ÉT A F tárolja az t. állít elő, és NY NE V Á M L Á L A TA Írásos üzen

eteket elek tromos úton továb bító gép.

A hangrezgéseket elektromos jellé alakítja át.

1.

4. Telefon

Akkumulátor t hang s a felvet é e lr te é zet. Hangfelv es s zerke p é k a r á s z ás újraleját

Távírógép

Hengeres fonográf A z emb eri b es zé det e gy mik rofon se g ít sé gével elek tromos je llé alak ít va nagy távolság okra kép es továbbítani.

2. 3.

Mikrofon

5.

9

cikcakk_2013_1_9  
cikcakk_2013_1_9