Page 1

Md | najaar 2012

Boekbespreking Titel

Orkestratie van Effectuation - Het organiseren van

ondernemend gedrag

Auteurs

Thomas Blekman en Rosemarie Konijnenburg

Uitgever Academic Service (2012), ISBN 978 90 5261 940 8 Bespreking  Han van der Pool, Manager Dunea College en Partner van der Pool Consultancy.

“Zij die kennis hebben, voorspellen niet; zij die voorspellen hebben geen kennis” filosofeerde de Chinees wijsgeer Lao Tse reeds 600 jaar voor het begin van onze jaartelling. In een wereld die continu verandert, zijn de oplossingen van gisteren en vandaag vaak niet meer die van morgen. Binnen grotere bedrijven zijn managers getraind in het denken in termen van voorspelling en analyse. Paradoxaal genoeg drijft dit hen juist in richtingen die veel riskanter zijn dan nodig is. Lineaire processen zijn een oversimplificatie van de werkelijkheid. Na jaren van reorganisaties en efficiencyverbeteringen merken bedrijven in dynamische markten dat meer van hetzelfde niet meer werkt. Als gevolg van menselijk handelen is de wereld vooral complex en onvoorspelbaar geworden. Het is aan de MD professionals om, op het gebied van het organiseren van ontwikkeling, passende antwoorden te vinden die aansluiten bij de toekomst. Het boek Orkestratie van Effectuation van Thomas Blekman en Rosemarie Konijnenburg geeft mogelijk een nieuwe impuls. Het gaat over het organiseren van ondernemend gedrag en borduurt voort op het in 2011 verschenen boek Corporate Effectuation van Thomans Blekman. De auteurs baseren hun inzichten op studies van o.a. Saras Sarasvath van de The Darden School of Business. Volgens de auteurs werken ondernemers vanuit vijf principes: 1. Het Bird in hand-principe. Inventarisatie van beschikbare middelen. Wie ben ik? Wat kan ik en wie ken ik? Ondernemers proberen vooral de huidige kwaliteiten zoveel mogelijk te benutten. Zij vertrekken vanuit bestaande middelen. 2. The Affordable loss-principe. Zij gaan er niet meteen van uit dat een nieuw idee geld oplevert. Het blijft altijd een “dans met de kans”. Zij rekenen zichzelf niet op voorhand rijk. 3. Het Lemonade - principe. Vaak lopen zaken anders dan ge-

pland. Dat geeft weer nieuwe mogelijkheden. Het gaat om het vermogen toevallige gebeurtenissen in een onzekere omgeving om te zetten in nieuwe kansen. De hang naar controle en zekerheid maakt dat we de kunst van het limonade maken van onverwachte gebeurtenissen onderweg zijn vergeten. 4. Het Crazy quilt-principe. Nieuwe ontwikkelingen maken samenwerkingsverbanden tussen organisaties of professionals noodzakelijk waarin ieder datgene bijdraagt waar hij echt goed in is. Het gaat om de wens om gezamenlijk iets nieuws tot stand te brengen, maar ook om de bereidheid in de samenwerking te investeren. Het “quilt” deelt kennis met elkaar en leert van ervaringen die zij gezamenlijk opdoen. Het gaat om samen delen van de risico’s en het creëren van de toekomst uit bestaande middelen. 5. Het Pilot in the plane-principe Een ondernemer concentreert zich op wat hij zelf wel kan beheersen. Het is een illusie om alle processen onder controle te hebben. Ondernemers gaan voor “waarden-gedreven ondernemerschap”. Rabobank heeft het gedachtengoed van Blekman omarmt en een eigen professional development-model ontwikkeld waarbij het gedrag van de corporate effectuator als uiteindelijk doel geldt. Het vertaalt het organiseren van ondernemend gedrag concreet door naar de praktijk. Het model zorgt er voor dat leren en strategie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het creëert een open mindset. “Als je de toekomst echter zelf een beetje maakt (effectuation) hoef je haar ook niet meer te voorspellen”. Orkestratie van Effectuation is fraai uitgegeven en leuk om te lezen. Het boek is verrijkt met de App Layar. Op alle pagina’s met een Layar icoontje kan extra informatie worden opgehaald via deze eenvoudig te downloaden App. | Md

37

Tijdschrift voor md 2012 nr 3 boekbespreking effectuation  

Effectuation

Advertisement