Page 1

Md | winter 2011

Boekbespreking Titel Coaching with the Brain in Mind: Foundations for Practice Auteurs David Rock, Linda J. Page Uitgever John Wiley and Sons (2009), ISBN: 9780470405680 Bespreking Han van der Pool (Partner bij van der Pool Consultancy).

Het boek Coaching with the Brain in Mind levert een brede theoretische achtergrond en onderbouwt de gereedschappen en methodologie van onder andere ICF1 gecertificeerde coaches. Het is volgens de auteurs noodzakelijk dat coaching professionals begrijpen hoe mensen leren en welke rol de hersenen hierbij spelen. De coaches kunnen zodoende hun taal, aanpak en doelen in lijn brengen met de nieuwste inzichten uit de Neuropsychologie. Verbeterde kennis in de blijvende ontwikkeling in de hersenen kunnen de geïntegreerde aanpak van een professionele coach verbeteren. Het boek van David Rock en Linda Page levert een fraai overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke en theoretische onderbouwingen die een fundament vormen van de huidige coaching praktijk. Inzichten uit de Filosofie, Psychologie, Geneeskunde, Psychiatrie, Organisatieleer en Leiderschap onderbouwen de toegevoegde waarde van Coaching. De aanpak heeft de volgende specifieke kenmerken: 1. De coach faciliteert de “learning journey” van de gecoachte cliënt, door behulpzaam te zijn bij het verduidelijken van diens eigen inzichten. De coach probeert zich te onthouden van het geven van eigen adviezen of aanbevelingen. Ieders beleving is uniek en verschillend. “No two brains are the same”. De meest bruikbare oplossingen komen van de gecoachte zelf. Nieuwe inzichten geven een gevoel van een echte doorbraak in het eigen denken. De “dopamine-rush” die hierbij vrij komt kan de cliënt inspireren zaken anders aan te pakken. 2. De aandacht gaat uit naar de talenten of het potentieel van de gecoachte. Niet naar eigenaardigheden, problemen of tekorten. Aandacht voor oplossingen levert een gezonde blik op de toekomst en faciliteert nieuwe en meest bruikbare 1

International Coach Federation Vrij naar Winston Churchill “ Persoonlijk ben ik altijd bereid om te leren, alleen vind ik het niet altijd leuk de les gelezen te worden”.

2

inzichten. “Almost everybody likes to learn but most people do not like to be taught”2. De focus op problemen genereert voornamelijk angst en andere negatieve gevoelens. De evolutie heeft de hersenen zo ingericht dat de hersenen bij een bedreiging in een overlevingsstand (survivalmodel) geraken. Vechten of vluchten hebben dan de voorkeur. Deze emoties hebben een verstorend effect op de hersenen en staan creatief denken in de weg. Leren en het uitproberen van nieuw gedrag veranderen de fysieke structuur van de hersenen. Uit onderzoek blijkt dat de neuronen in de hersenen gedurende het gehele leven nieuwe verbindingen (re-wiring the Brain) blijven maken of wel ze versterken de reeds bestaande verbindingen. Deze “plasticiteit” geeft de mogelijkheid tot op hoge leeftijd nieuw gedrag te leren. 3. De coach richt zich op duurzame gedragsverandering door hieraan voortdurend aandacht te besteden. Een goede, op gedrag gerichte coachingrelatie helpt de gecoachte cliënt om blijvende veranderingen aan te brengen in eigen gedrag. Het is immers lastig oude gewoontes te veranderen. Het aanleren van nieuw gedrag is mogelijk indien hier regelmatig en voldoende aandacht aan wordt geschonken. Coaching with the Brain in Mind is een informatieve gids waarin wordt aangetoond wat de toegevoegde waarde is van de coaching benadering. De 458 pagina’s staan vol met praktijkvoorbeelden en verhalen die de Coaching aanpak verder verduidelijken. Het boek is net als de andere boeken van David Rock zoals Brain at Work en Quiet Leadership, zeer inspirerend geschreven en een waardevolle aanvulling op de bibliotheek van de professionele “solution focus” coach en de coachende MD manager. | Md

41

Tijdschrift voor md 2011 nr 4 boekbespreking coaching  

Coaching with the brain in mind

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you