Page 1

Md | zomer 2011

Boekbespreking Titel The great workplace –

How to build it, How to keep it and why it matters

Auteurs Michael Burchell, Jennifer Robin Uitgever Jossey Bass ( 2011), ISBN-13 978-0-470-59626 Bespreking Han van der Pool (Partner Van der Pool Consultancy)

Succesvolle employer branding begint bij het stimuleren van een bedrijfscultuur waarin goede prestaties kunnen worden geleverd. Het imago van een onderneming als ”great workplace” wordt zo bepaald. Het gaat om de relatie die een werkgever aangaat met zijn medewerkers en of deze werkgever waarmaakt wat er wordt beloofd. The great workplace besteed zorgvuldig aandacht aan de werkomgeving waarin menselijke factoren goede werkprestaties mogelijk maken. Volgens de auteurs zijn vertrouwen, eergevoel en kameraadschap de essentiële ingrediënten om zo’n werkomgeving te vormen. Het schenken van vertrouwen is essentieel bij de ontwikkeling van een positieve werkcultuur, waarin werknemers trots zijn op hun werk en genieten van de samenwerking met hun collega’s. Het boek is erop gericht de productiviteit en performance van medewerkers te verhogen. De auteurs zijn verbonden aan het “The Great Place to Work Institute”. Deze organisatie verzorgt jaarlijks de lijst Fortune 100 Best Companies to Work for. “The great workplace” staat vol met aandachtspunten, checklists en voorbeelden van ondernemingen die ernaar streven om een goede werkgever te zijn. Aansprekende voorbeelden van bedrijven, zoals o.a. als Microsoft, Google en Nike, geven aan dat het mogelijk is een goede werksfeer te creëren en daarbij ook goede financiële prestaties te leveren. Het boek geeft tal van handvatten aan; • Geloofwaardige managers communiceren regelmatig met hun werknemers over de organisatie doelstellingen, plannen, strategieën en vragen naar hun ideeën. • Ze tonen respect en de werknemers worden in staat gesteld om met de juiste instrumenten, middelen en training hun

werk goed uit te voeren. Goede prestaties en extra inzet worden opgemerkt en gewaardeerd. • In een eerlijke organisatie worden beloningsstructuren en compensatiesystemen evenwichtig verdeeld. Beslissingen betreffende het aannemen en promoveren van mensen worden onpartijdig gemaakt. • De relaties tussen de werknemers en de organisatie en de collega’s zijn plezierig en men is trots om voor het bedrijf te werken. The great workplace is een toegankelijk geschreven boek en geschikt voor lezers die ervan overtuigd zijn dat “normale” en menselijke omgangsvormen met medewerkers en collega’s het beste geschikt zijn voor het leveren van goede prestaties. Het boek zal een hiërarchisch ingestelde 1.0-manager, die denkt met “no-nonsens” gedrag, gezond wantrouwen en micromanagement de zaak het beste te dienen, minder aanspreken. Hier ligt een schone taak voor MD. Het is ook een interessant boek voor arbeidsmarktcommunicatie-specialisten en communicatiemanagers die denken met een glossy folder en een creatieve tag-line het aanstormende talent aan te kunnen trekken. De manier waarop werkgevers daadwerkelijk omgaan met hun medewerkers is essentieel voor succes. Goede werkgevers krijgen uiteindelijk ook betere sollicitanten. Het tijdschrift Management Team gebruikt de great-workplace criteria voor de jaarlijkse lijst van beste werkgevers. De inzichten beschreven in dit boek worden bij een aantrekkende arbeidsmarkt weer “big business”. De auteurs hebben alvast een bruikbare facilitator guide gemaakt. | Md

37

Tijdschrift voor md 2011 nr 2 boekbespreking great workplace  

The Great workplace

Tijdschrift voor md 2011 nr 2 boekbespreking great workplace  

The Great workplace

Advertisement