Page 1

Md | winter 2010

Boekbespreking Titel

Conversations on Leadership - Wisdom from Global

Management Gurus

Auteurs

Lan Liu

Uitgever

John Wiley and Sons (2010), ISBN: 978-0-470-82569-3

Bespreking

Han van der Pool (MD Manager TNT)

Het boek “Conversations on Leadership” bevat veel interessante dialogen met “leading thinkers” zoals Warren Bennis, Jim Kouzes, John Kotter, Noel Tichy, Peter Senge, James March, Howard Gardner, Bill George, Joseph Badaracco en Manfred Kets de Vries. Zij zijn auteurs van geprezen managementboeken, professor op business schools zoals Harvard, Stanford, INSEAD, IMD, en key-note sprekers op congressen. Zij hebben ieder een eigen visie over het fenomeen Leiderschap. Dit is een intrigerend fenomeen. Iedereen weet dat het bestaat, maar vaak kunnen wij er niet precies een vinger op leggen wat het inhoudt. Er bestaan ongeveer net zo veel definities van leiderschap als er publicaties over zijn verschenen. (Google kent op “leadership” ca. 121 miljoen hits). Leiderschap is echter wel bepalend voor de economische performance van het bedrijf. Het is een belangrijke randvoorwaarde voor het succes in organisaties. De begrippen ‘leiderschap’, ‘leidinggeven’ en ‘management’ worden regelmatig door elkaar gebruikt. Leiders zorgen er voor dat de goede dingen worden gedaan en managers zorgen er voor dat die dingen ook goed worden gedaan. Leiderschap gaat over gedrag en niet over de positie die in een organisatie wordt bekleed. Het gaat veelal over het aanbrengen van veranderingen. Goede leiders hebben gevoel voor timing, ze herkennen kansen en hebben de gave anderen enthousiast te maken en te zorgen dat ze zich achter hun ideeën scharen. Over het algemeen kan worden gesteld dat “leiderschapsgedrag” verwacht mag worden van managers aan de top van de organisatie en dat managementvaardigheden verwacht mogen worden van het middenkader. De auteur Lan Lui benadert iedere conversatie over leiderschap vanuit zijn Chinese - Aziatische perspectief. Dit maakt het boek uniek. Het geeft een breed overzicht van de vele inzichten over leiderschap en geeft een waardevolle verdieping op de Amerikaanse literatuur. Lan Liu is researcher bij het Peking University’s Center for China Strategic Studies en adjunct professor at Beijing Peter F. Drucker Academy.

Volgens Lan Liu liggen acht “disciplines” ten grondslag aan de discussies over leiderschap: 1. Connecting with people 5. Storytelling 2. Learning from failure 6. Being a teacher 3. Reflecting on experience 7. Knowing yourself 4. Thinking deeply 8. Becoming yourself Volgens de auteur valt het verschil tussen een Amerikaanse en een Aziatische visie op leiderschap nogal op. De druk van het aandeel zorgt er voor dat de Amerikaanse leider steeds meer wordt gefocust op korte termijn doelstellingen. Zij worden gedreven door getallen en korte termijn resultaten. Goed leiderschap vraagt echter om een lange termijn perspectief. Het worden “Tijdbewakers” in plaats van “Klokkenbouwers”. Het leren en reflecteren op fouten die gemaakt zijn, komt in gevaar. De Harvard cases die bij business scholen worden gebruikt zijn meestal succesverhalen. De Amerikaanse modellen verklaren veelal de gedurfde activiteiten van leiders die ten grondslag hebben gelegen aan hun succes. De managementtheorie wordt er meestal later bij bedacht met als doel dit succes te verklaren. In “cultuurjargon” zijn de Amerikaanse modellen “achievement-oriented” (wat je hebt gepresteerd) Het “ascription-oriented” model (wie je bent en wat je belangrijk vindt) is meer gebruikelijk in de Aziatische cultuur. In het laatste deel van “conversations on leadership” wordt hierop verder ingegaan. Bijvoorbeeld Cho-yun Hsu “leading the confucian way” waarin het historisch besef wordt benadrukt en een voorbeeld van Debashis Chatterjee’s “leading consciously” met de nadruk op visie en waarden. Deze benaderingen leveren vaak verhelderende inzichten op. Het doet me toch weer denken aan de eerdere discussie over “Angelsaksen versus Rijnlanders” (boekbespreking TvMD 2006), maar dan wel met een vernieuwende Aziatische toevoeging. Ik vind deze studie een van de meest interessante boeken die er in de recente jaren over leiderschap is verschenen. | Md

37

Tijdschrift voor md 2010 nr 4 boekbespreking conversations on leadership  

Conversations on leadership

Tijdschrift voor md 2010 nr 4 boekbespreking conversations on leadership  

Conversations on leadership

Advertisement