Page 1

Md | winter 2009

Boekbespreking Titel

Het element - Als passie en talent samenkomen

Auteur Ken Robinson Uitgever Spectrum, 2009, ISBN13: 9789 0491 00261 Bespreking Han van der Pool (MD Manager TNT)

Het zal je maar gebeuren. Je bent muziekleraar, en hebt George Harrison en Paul McCartney in de klas. Helaas weet je echter niet de juiste snaar te raken. De jongens vervelen zich suf en krijgen matige cijfers voor muziek. Paul McCartney wordt zelfs afgewezen voor het schoolkoor vanwege onvoldoende zangkwaliteiten. Buiten schooltijd vormden zij echter een band; later de meest succesvolle rockband ”The Beatles”.

keling van menselijk potentieel. Hij stelt dat er op scholen, maar ook binnen organisaties, een enorme energie- en talentverspilling plaats vindt. Dit heeft de nodige nadelige gevolgen, zoals: gedemotiveerde leerlingen/medewerkers, bureaucratische processen, risicomijdend gedrag, onbenut laten van talenten, de verkeerde mensen op de verkeerde plek, een hoog verloop, en verlies aan kennis.

Helaas komt het niet goed waarderen van talent maar al te vaak voor. Heeft Roger Waters van Pink Floyd dan toch gelijk? “Hey Teacher, leave those kids alone !”

“Het element” heeft in eerste instantie alles te maken met persoonlijke aanleg. Het tweede onderdeel van het element is plezier hebben in een bepaalde activiteit. Als er geen passie voor die activiteit wordt opgewekt, gebeurt er niet veel. Het derde deel wordt bepaald door het juiste perspectief voor de activiteit. Optimisme en de wil om iets met het talent te willen doen zijn bepalend voor het toekomstige succes.

Het ‘element’ is volgens Ken Robinson de plaats waar natuurlijk talent en persoonlijke passie elkaar ontmoeten en versterken. Als mensen ‘in hun element’ zijn, zijn ze het meest zichzelf, het meest geïnspireerd, en halen ze het beste uit hun talenten. Robinson komt in zijn boek met een reeks voorbeelden waarin talenten onvoldoende worden erkend en onvoldoende worden ondersteund. Psychologische instrumenten die gebruik maken van ouderwetse modellen voor het identificeren van talent, maken het volgens de auteur alleen maar erger. Er zijn veel meer vormen van intelligentie en talenten en deze zijn voor iedereen uniek. Vergelijk het maar met een persoonlijke vingerafdruk. Nieuwe ideeën over talent, creativiteit en intelligentie zijn volgens de auteur noodzakelijk. Robinson zet in zijn boek de diverse aspecten van “het element” op een rijtje aan de hand van vele aansprekende voorbeelden. Beroemdheden zoals Richard Branson, Mick Fleetwood en de auteur zelf passeren de revue. Inmiddels is Ken Robinson immers zelf ook een erkend denker, professor en auteur over de ontwik-

De omstandigheden waaronder “het element” tot volle wasdom kan komen, spelen natuurlijk ook een rol. Mogelijk waren de Beatles in een andere tijd nooit doorgebroken. De 60-er jaren met de doorbraak van popmuziek in Engeland waren voor hen cruciaal. De erkenning van “het element” heeft een “flow“ aan creativiteit bij hen teweeg gebracht. Het blijft voor (MD-) managers de opgave om te weten waar de talenten en passies van een werknemer liggen en welke mogelijkheden er in de organisatie zijn. Wanneer de manager daarop aansluit, vormt dat het beste uitgangspunt voor een goede loopbaanplanning. Bij een optimale ‘match’ met het werk, kan een werknemer helemaal in zijn taken opgaan (flow) en zijn talenten ten volle benutten. Voor de organisatie betekent dit een optimaal rendement van iemands inzet. Het Element is een interessante bloemlezig en zet zeker aan tot nadenken. | Md

37

Tijdschrift voor md 2009 nr 4 boekbespreking het element  

Het element