Ársskýrsla HANDVERKS OG HÖNNUNAR 2020

Page 1


Efnisyfirlit

síða 2 Efnisyfirlit

Efnisyfirlit _______________________________________________________ 2 Inngangur_______________________________________________________ 3 Markmið .............................................................................................................3 Stjórn og starfsmenn ..........................................................................................3 Rekstur _________________________________________________________ 4 Skrifstofa ............................................................................................................5 Fundir _________________________________________________________ 6 Stjórnarfundir .....................................................................................................6 Ráðgjafafundir ....................................................................................................6 Þjónusta ________________________________________________________ 7 Fréttabréf ...........................................................................................................7 Ráðgjöf og fyrirlestrar .........................................................................................7 Þjónusta við gerð kynningarefnis........................................................................7 Sýningar ________________________________________________________ 8 Sýningarrými á Eiðistorgi ....................................................................................8 Þemasýningar ...................................................................................................10 HANDALÖGMAL ...............................................................................................10 Verkefni _______________________________________________________ 12 Kynning í Ráðhúsi Reykjavíkur .........................................................................12 Vefur HANDVERKS OG HÖNNUNAR _________________________________ 15 Heimsóknir á vef ..............................................................................................16 Erlent samstarf _________________________________________________ 17 NNCA ................................................................................................................17 MICHELANGELO FOUNDATION ........................................................................19 HANDVERK OG HÖNNUN í tölum 2020 _______________________________ 22 Lokaorð _______________________________________________________ 23


Inngangur

síða 3 Inngangur Markmið

Markmið HANDVERKS OG HÖNNUNAR sjálfseignarstofnunar sem voru samþykkt á stofnfundi í Ráðhúsi Reykjavíkur í janúar 2007 eru eftirfarandi:

Eitt af markmiðunum er að stuðla að eflingu handverks, hönnunar og listiðnaðar og auka gæðavitund á þessu sviði.

▪ Að stuðla að eflingu handverks, hönnunar og listiðnaðar og auka gæðavitund á þessu sviði. ▪ handverks, hönnunar og listiðnaðar með fjölbreyttri kynningarstarfsemi. ▪ Að koma til móts við þarfir þessara greina fyrir þjónustu, ráðgjöf og upplýsingar. ▪ Að halda áfram uppbyggingu gagnagrunns á þessu sviði. ▪ Að vera sameiginlegur vettvangur þeirra sem starfa að handverki, hönnun og listiðnaði.

Stjórn og starfsmenn Í stjórn HANDVERKS OG HÖNNUNAR eru: Birta Flókadóttir formaður, Signý Ormarsdóttir, Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir og Vilmundur Jósefsson meðstjórnendur. Varamenn eru Árni Snæbjörnsson og Þórey S. Jónsdóttir. Halla Bogadóttir hætti í stjórn HANDVERKS OG HÖNNUNAR í ársbyrjun 2015 og ekki hefur verið skipaður nýr aðili í stjórn þar sem framtíð verkefnisins hefur verið mjög óljós í nokkur ár. Fastir starfsmenn eru Sunneva Hafsteinsdóttir, framkvæmdastjóri og Fjóla Guðmundsdóttir, sérfræðingur. Þær eru báðar í 100% starfi. Bókhald er fært af Endurskoðun og reikningshald ehf og um endurskoðun sér og Þorvaldur Þorvaldsson löggiltur endurskoðandi.


Rekstur

síða 4 Rekstur

Frá 2015 hefur starfsemi HANDVERKS OG HÖNNUNAR hangið á bláþræði. Fimm sinnum hefur ríkisstjórn Íslands brugðist við og veitt auka fjárveitingu frá ári til árs.

Enginn undirritaður samningur lá fyrir milli mennta- og menningarmálaráðuneytis og HANDVERKS OG HÖNNUNAR um starfsemina vegna 2018 – 2020. Fjárveiting til starfseminnar var ákveðin 14.8 M einhliða frá mennta- og menningarmálaráðuneyti. Þessi fjárhæð dugar ekki grunnkostnaði við verkefnið. Frá 2015 hefur starfsemi HANDVERKS OG HÖNNUNAR hangið á bláþræði. Fimm sinnum hefur ríkisstjórn Íslands brugðist við og veitt auka fjárveitingu frá ári til árs og einu sinni þ.e. 2018 fékkst aukafjárveiting frá mennta- og menningarráðuneyti. Þessi óvissa ár eftir ár er mjög erfið og hefur mikil áhrif á alla starfsemi verkefnisins. Stjórn ákvað í lok júní að nauðsynlegt væri að grípa til aðgerða vegna þessarar stöðu og fól stjórnarformanni H&H að segja framkvæmdastjóra upp með þeim fyrirvara að ef viðbótarfjármunir fengjust þá yrði uppsögnin dregin til baka. Sömuleiðis var framkvæmdastjóra falið að segja upp starfsmanni/sérfræðingi á skrifstofu upp störfum með sama fyrirvara. Ríkisstjórn Íslands tók síðan af skarið í byrjun júlí 2020 og veitti HANDVERKI OG HÖNNUN aukafjárveitingu, 5M og þá voru þessar uppsagnir dregnar til baka. Það liggur fyrir að ríkisstjórnin hefur í nokkur ár í röð veitt HANDVERKI OG HÖNNUN viðbótarfjárveitingu. Það virðist því augljóst að stjórnvöld vilja hafa þessa starfsemi áfram. Í bréfi sem HANDVERK OG HÖNNUN fékk frá mennta-og menningarmálaráðuneyti vegna útborgunar á styrk ríkisstjórnarinnar 2020 kom eftirfarandi fram:

„Jafnframt er lagt til að mennta-og menningarmálaráðuneyti og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti skoði í framhaldinu hvernig best væri að haga framtíðarfjármögnun verkefnisins til að tryggja framgang þeirra verkefna sem stofnunin sinnir“. Nú í árslok 2020 liggur enginn samningur fyrir vegna 2021 og framtíðin óljós.


síða 5

Skrifstofa HANDVERK OG HÖNNUN leigir skrifstofurými af Vivaldi ehf. Eiðistorgi 15 á Seltjarnarnesi. Rúmgott húsnæði á mjög ásættanlegu verði. Skrifstofan er opin alla virka daga frá kl. 9 – 16.

Skrifstofa og sýningarými HANDVERKS OG HÖNNUNAR, Eiðistorgi, Seltjarnarnesi


Fundir

síða 6 Fundir Stjórnarfundir

Haldnir voru tveir formlegir stjórnarfundir á árinu 2020, þann 30. mars og 29. júní. Stjórnarformaður og stjórnarmenn eru þó í reglulegu sambandi við skrifstofuna utan þessara formlegu funda. Stjórn þiggur ekki laun fyrir setu í stjórn HANDVERKS OG HÖNNUNAR, stjórn afsalaði sér launum 2010 þegar fjárframlag til verkefnisins var lækkað.

Ráðgjafafundir

Nú eru önnur tæki aðgengileg sem nota má á virkari hátt í þessu skyni. Viðhorfakannanir sem kosta mjög lítið eru aðgengilegar á alnetinu og þannig má ná til allra okkar skjólstæðinga en ekki bara tíu aðila.

Í stofnskrá HANDVERKS OG HÖNNUNAR er gert ráð fyrir tíu manna ráðgjafahópi sem á að vera stjórn og starfsmönnum stuðningur við að skipuleggja framtíðarverkefni. Ráðgjafafundirnir voru mikilvægir til að auka tengsl starfsfólks og stjórnar HANDVERKS OG HÖNNUNAR við grasrótina. Nú eru önnur tæki aðgengileg sem nota má á virkari hátt í þessu skyni. Viðhorfakannanir sem kosta mjög lítið eru aðgengilegar á alnetinu og þannig má ná til allra okkar skjólstæðinga en ekki bara tíu aðila. Kannanir af þessu tagi eru betri og ódýrari leið til að vera í virku sambandi við grasrótina. Það lá fljótt ljóst fyrir að COVID-19 faraldurinn hefði mikil áhrif á allt samfélagið. HANDVERK OG HÖNNUN gerði stutta könnun í apríl 2020 hjá sínum umbjóðendum um áhrif COVID-19 á fólk í handverki, listiðnaði og hönnun og miðuðust svörin við stöðuna í fyrstu bylgju faraldursins. Markmiðið var að kanna stöðuna hjá litlum fyrirtækjum og einyrkjum sem stunda handverk, listiðnað og hönnun og einnig var kallað eftir hugmyndum til að takast á við þessa erfiðu tíma. Niðurstöðurnar gáfu sláandi mynd af slæmri stöðu þessa hóps á þessum erfiðu tímum. Fólk var ráðþrota og hugmyndir til að takast á við þennan vanda voru fáar. Yfir 70% þeirra sem voru í fullu starfi við handverk, listiðnað eða hönnun neyddust til að loka eða minnka opnunartíma í galleríum og vinnustofum verulega og urðu þ.a.l. fyrir miklum tekjumissi. Þeir sem náðu að halda opnunartíma óbreyttum (eða lítið skertum) töluðu um algjört hrun í sölu. Innan við 30% töldu að aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar myndi gagnist þeim að einhverju leyti.


Þjónusta

síða 7

Niðurstöður kannana og skýrslur sem gerðar hafa verið af eða fyrir HANDVERK OG HÖNNUN eru birtar á vefnum. Sjá: http://www.handverkoghonnun.is/is/um-handverk-og-honnun/skyrslur

Þjónusta Fréttabréf Í fréttabréfinu eru öll verkefni HANDVERKS OG HÖNNUNAR vandlega kynnt. Þar er einnig vakin athygli á námskeiðum, sýningum, fyrirlestrum o.fl.

Fréttir eru sendar í tölvupósti 3 - 4 sinnum í mánuði til tæplega 1200 manns. Í fréttabréfinu eru öll verkefni HANDVERKS OG HÖNNUNAR vandlega kynnt. Þar er einnig vakin athygli á námskeiðum, sýningum, fyrirlestrum og ýmsu öðru sem er áhugavert fyrir okkar umbjóðendur. HANDVERK OG HÖNNUN heldur einnig úti fésbókarsíðu og fylgjendur hennar eru nú 4.654 og fylgjendur á Instagram eru 1.085.

Ráðgjöf og fyrirlestrar HANDVERK OG HÖNNUN á eftir langt starf mikið myndefni og þar hefur einnig safnast mikil þekking. Átak var gert síðustu ár að safna kerfisbundið upplýsingum um handverk og listiðnað um allt land. Þetta átak var unnið í samstarfi við menningarfulltrúa, nýsköpunarmiðstöðvar, þróunarfélög, klasasamstarf og atvinnuráðgjafa. HANDVERK OG HÖNNUN er með tengslanet um allt land. Farið var í Búðardal 24.október þar var ráðgjafaviðtal og hjálp við endurskipulagningu á sölustað handverks og listiðnar hjá Bolla.

Þjónusta við gerð kynningarefnis HANDVERK OG HÖNNUN hefur undanfarin ár aðstoðað fólk við gerð kynningarefnis. Á árinu 2019 var ákveðið að hætta þessari prentun af umhverfisaðstæðum í bili. Skoðað verður síðar í viðhorfakönnun hvað fólk vill gera.


Sýningar

síða 8 Sýningar Sýningarrými á Eiðistorgi

HANDVERK OG HÖNNUN er með sýningarrými í hluta skrifstofuhúsnæðis á Eiðistorgi. Skipulagðar voru 2-3 sýningar á Eiðistorgi en vegna Covid 19 urðu einungis tvær að veruleika. 24. 06 - 10.08.20 Kósý heimur Lúka II - Brynhildur Þórðardóttir textíl- og fatahönnuður. Brynhildur Þórðardóttir hönnuður Lúka Art & Design, er með BA Í textíl- og fatahönnun frá Listaháskóla Íslands og með meistaragráðu í tæknilegum textílum og atgervisfatnaði. Kósý veröld Lúka línan snýst um notalegt andrúmsloft, innri ró og frið. Um er að ræða umhverfisvænan og sjálfbæran húsbúnað sem er framleiddur hérlendis. Vörurnar eru framleiddar úr náttúrulegum hráefnum á borð við birki, eik og ull en einnig stáli, steypu og gleri. Litirnir eru róandi og hlýir.

Frá sýningunni Kósý heimur Lúka II á Eiðistorgi


Sýningar

síða 9 14.12 – 21.12. 20 Örsýning Eiðistorgi – Himneskir herskarar/ Páll Garðarsson

Páll er löngu þekktur fyrir sitt framúrskarandi handverk, hann sýndi nokkra muni í vikutíma á aðventunni.

Frá örsýningu Himneskra herskara á Eiðistorgi


Sýningar

síða 10

Þemasýningar HANDVERK OG HÖNNUN hefur haldið fjölmargar sýningar undanfarin ár. Sýningarnar frá upphafi eru rúmlega áttatíu og sýnendur/þátttakendur eru tæplega sjö hundruð, víðs vegar af landinu. Vegna aðstæðna var einungis ein sýning opnuð á árinu 2020. Það var sýning á Skriðuklaustri, Fljótsdal.

HANDALÖGMAL Sýning á Skriðuklaustri, Fljótsdal 16.maí – 07. júní 2020 Sýningin var samvinnuverkefni HANDVERKS OG HÖNNUNAR og Gunnarsstofnunar. Gamalt verður nýtt… þrír listamenn sýndu annars vegar hvernig nota má gamlar handverkshefðir á nýjan hátt og hinsvegar hvernig má gera notaðar flíkur að nýjum. Þórdís Jónsdóttir notar blómstursaum í fallega púða og myndir. Þetta er útsaumsaðferð sem var notaður til að skreyta pils svuntu og samfellu íslenskra faldbúninga. Philippe Ricart vefur létt og falleg sjöl, teppi og hálsklúta með vaðmálsvefnaði og notar eingöngu íslenska ull. Vaðmálsvefnaður og prjónles úr íslenskri ull var mikilvæg útflutningsafurð Íslendinga fyrr á öldum. Ýr Jóhannsdóttir skreytir notaðar peysur með útsaumi og handprjóni og flíkurnar fá nýtt útlit og nýtt líf. Endurvinnsla af bestu gerð.


Sýningar

síða 11 HANDALÖGMÁL - myndir frá sýningu á Skriðuklaustri

Ýrúrarí – Ýr Jóhannsdóttir

Handbróderaðir púðar – Þórdís Jónsdóttir

Philippe Ricart


Verkefni

síða 12 Verkefni Kynning í Ráðhúsi Reykjavíkur

Þetta stefnumót handverksfólks og hönnuða við áhugafólk um hönnun og handverk er að mati þeirra sem taka þátt mjög mikilvægt.

Sýningar/kynningar HANDVERKS OG HÖNNUNAR í Ráðhúsi Reykjavíkur sem haldnar hafa verið síðan 2006 hafa heppnast afar vel. Áhugi á þeim hefur verið mjög mikill frá upphafi. Þetta stefnumót handverksfólks og hönnuða við áhugafólk um hönnun og handverk er að mati þeirra sem taka þátt mjög mikilvægt. Þessi fullyrðing er byggð á viðhorfakönnun sem HANDVERK OG HÖNNUN hefur gert á hverju ári í kjölfar sýninganna. Gerðar eru miklar gæðakröfur til þeirra sem sýna og fagleg valnefnd hefur alltaf valið þátttakendur úr fjölda umsókna fyrir hverja sýningu. Þrátt fyrir mikið óvissuástand var ákveðið að auglýsa og halda hinn árvissa viðburð HANDVERK OG HÖNNUN í Ráðhúsi Reykjavíkur í nóvember 2020. Þar sem nær algert tekjufall hefur orðið hjá fólki sem starfar í skapandi greinum þá var ákveðið að hætta við prentun og flestar auglýsingar og lækka þar með þátttökugjöldin umtalsvert. Ákveðið hefur verið að treysta einungis á samfélagsmiðla og útvarp til kynningar. HANDVERK OG HÖNNUN í Ráðhúsi Reykjavíkur á sér langa sögu og er þekktur viðburður í samfélaginu. Umsóknir voru fjölmargar eins og við var að búast. Valnefnd sem í voru Anita Hirlekar, fatahönnuður og Guðbjörg Káradóttir, keramiker völdu 55 þátttakendur. Unnin var 60 síðna rafrænn bæklingur til kynningar á netinu. En um mánaðamótin október/nóvember komu fram nýjar og þrengri fjöldatakmarkanir og þá þurfti að aflýsa þessum viðburði og endurgreiða öllum þátttökugjöldin. Allur undirbúningur var klár og allir þátttakendur voru komnir með rafræna kynningu og rafrænn kynningarbæklingur tilbúinn. Það var því farið að stað með umfangsmikla rafræna herferð bæði á facebook og instagram þar sem þessir 55 aðilar voru sérstaklega kynntir. Þetta var gert út allt árið og fleiri listamenn og sölustaðir handverks og listiðnar voru einnig kynntir. Markmiðið með þessari „herferð“ var að hvetja landsmenn til að styðja okkar skapandi fólk með því að kaupa íslenskt handverk, listiðnað og hönnun. Ákveðið var að sækja um að hafa tvær kynningar í Ráðhúsi Reykjavíkur 2021 til viðburðastjórnar Ráðhússins og skoða hvort áhugi er á því hjá


síða 13

Verkefni skjólstæðingum HANDVERKS OG HÖNNUNAR. Viðburðastjórn hefur nú þegar samþykkt umsóknina og ef áhugi verður og aðstæður leyfa þá munu verða tvær kynningar í Ráðhúsi Reykjavíkur 2021 þ.e. 30. apríl til 3. maí og 18. – 22. nóvember.


síða 14

Þrjár opnur úr rafrænum kynningarbæklingi sem gefinn var út, þrátt fyrir að ekkert yrði að sýningunni í Ráðhúsi Reykjavíkur þetta árið.

Verkefni


síða 15

Vefur HANDVERKS OG HÖNNUNAR Vefur HANDVERKS OG HÖNNUNAR

Nú eru 378 einstaklingar sem stunda handverk, listiðnað og hönnun á Íslandi skráðir í gagnabanka á vefnum.

Vefurinn www.handverkoghonnun.is var fyrst opnaður árið 2000. Gerðar voru grundvallarbreytingar á vef HANDVERKS OG HÖNNUNAR árið 2016, þegar viðbótarfjármunir fengust. í október það ár var nýr vefur opnaður. Vefurinn var unnin í samvinnu við Stefnu, Akureyri. Vefurinn var endurhannaður að fullu og mikil áhersla lögð á að efla myndræna framsetningu. Stöðugt er unnið að endurbótum og að bæta nýju efni inn á vefinn sem er starfseminni mjög mikilvægur. Myndir og upplýsingar frá öllum sýningum og verkefnum á vegum HANDVERKS OG HÖNNUNAR frá árinu 2000 eru aðgengilegar á vefnum og því mjög mikilvæg heimild um handverk og listiðnað á Íslandi. Einnig er reynt er að kynna alla viðburði sem tengjast þessu sviði á vefnum s.s. sýningar, fyrirlestra, námskeið o.fl. Á vefnum eru ítarlegar upplýsingar um styrki, sýningarstaði, möguleika á vinnustofudvöl og menntunartækifæri á Íslandi og Norðurlöndunum. Í sérstökum gagnabanka á vef HANDVERKS OG HÖNNUNAR eru nú skráðir 378 einstaklingar sem stunda handverk, listiðnað og hönnun á Íslandi. Vefurinn er á íslensku og ensku.


Vefur HANDVERKS OG HÖNNUNAR

síða 16 Heimsóknir á vef

Heimsóknir á vef HANDVERKS OG HÖNNUNAR árið 2020

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

janúar febrúar mars apríl maí júní júlí ágúst september október nóvember desember

www.handverkoghonnun.is Meðaltal heimsókna á mánuði er 4770

Taflan sýnir fjölda heimsókna á vef HANDVERKS OG HÖNNUNAR árið 2020 en vefmælingarnar eru framkvæmdar með vefgreiningartólinu Awstats.


Erlent samstarf

síða 17 Erlent samstarf NNCA

HANDVERK OG HÖNNUN er í norrænu samstarfi NNCA – Nordic Network of Craft Associations sem stofnað var árið 2010 á Bornholm. NNCA er skipað Danske Kunsthåndværkere & Designere (DK), Konsthantverkscentrum (SE), HANDVERK OG HÖNNUN (IS), ORNAMO (FI), Norske Kunsthåndverkere (NO) og Norwegian Crafts (NO). Þessi samtök vinna mikilvægt starf í að styrkja stöðu og kynna norrænt listhandverk heima og heiman.

Þátttakendur frá Íslandi voru: Hildur Bjarnadóttir Guðjón Ketilsson Brynjar Sigurðarson & Veronika Sedlmair.

Opnun á samsýningu NNCA sem fékk nafnið „EARTH, WIND, FIRE, WATER Nordic Contemporary Crafts „ í Galleri F 15, Moss var áætluð í lok mars 2020. Sýningarstjóri var Randi Grov Berger (NO). Opnuninni var frestað í þeirri von að ástandið myndi batna. Það gerðist ekki eins og kunnugt er, en loks var ákveðið að opna sýninguna 16. júní. Engin formleg opnun fór fram en mikið lagt í að gera sýningunni skil á samfélagsmiðlum. Engu að síður var aðsókn á sýninguna mjög mikil. Þetta er eins best sótta sýning í Galleri F 15, Moss í mörg ár en um 8000 gestir sáu sýninguna. Allir þurftu að panta tíma og strangar takmarkanir voru á fjölda gesta. Þátttakendur frá Íslandi voru: Hildur Bjarnadóttir Guðjón Ketilsson Brynjar Sigurðarson & Veronika Sedlmair. Þetta sýningarverkefni NNCA fékk styrk frá Nordic Cultural Fund og

Nordic Culture Contact. Sýningin stóð til 4. október og mjög vönduð bók um sýninguna var gefin út. HANDERK OG HÖNNUN hefur sent bókina sem gjöf til bókasafns Listaháskólans, Hönnunarsafnsins, Listasafns Reykjavíkur, Listasafns Íslands og Listasafns Akureyrar. Ekkert var fundað hjá NNCA á árinu 2020 vegna Covid-19, en nokkrir ZOOM fundir voru haldnir.


síða 18

Erlent samstarf

Myndir frá sýningunni EARTH, WIND, FIRE, WATER í Gallerí F 15, Moss, Noregi

Hildur Bjarnadottir - Colors of Adaption (2020). Foto Vegard Kleven © Galleri F 15

Guðjón Ketilsson - Poem I-II (2019). Foto Vegard Kleven © Galleri F 15


Erlent samstarf

síða 19 MICHELANGELO FOUNDATION

FOR CREATIVITY AND CRAFTSMANSHIP og Homo Faber guide Eins og fram kom í ársskýrslu 2019 þá kom Celine Vogt fulltrúi frá MICHELANGELO FOUNDATION sem er stað sett í Genf í Sviss til Reykjavíkur í lok nóvember 2019. Hún skoðaði kynningu HANDVERKS OG HÖNNUNAR í Ráðhúsi Reykjavíkur og kynnti sér starfsemi HANDVERKS OG HÖNNUNAR. Það lá fyrir eftir þessa heimsókn að HANDVERKI OG HÖNNUN yrði boðið að verða hluti af evrópsku tengslaneti stofnunarinnar. Það var svo í lok janúar 2020 að HANDVERK OG HÖNNUN skrifaði undir samstarfssamning við MICHELANGELO FOUNDATION - FOR CREATIVITY AND CRAFTSMANSHIP. Meginmarkmið þessarar stofnunar eftirfarandi: • Uppgötva, virða og varðveita framúrskarandi listhandverk í heiminum. • Styrkja tengsl listhandverks við nútíma hönnun. • Styðja alla sem helgað hafa líf sitt framúrskarandi listhandverki og vekja áhuga nýrra kynslóða á þessari mikilvægu arfleifð. HANDVERK OG HÖNNUN er tengiliður á Íslandi og nú eru 26 Evrópulönd þátttakendur í starfinu.

MICHELANGELO FOUNDATION er rekin af sjóði sem er styrktur er af tveimur efnuðum Svisslendingum. Starfsmenn hjá stofnuninni eru 30. HANDVERK OG HÖNNUN er tengiliður á Íslandi og nú eru 26 Evrópulönd þátttakendur í starfinu. Tvö Evrópulönd bætast við í ársbyrjun 2021. Stofnunin heldur úti vefsíðu sem kölluð er Homo Faber guide og þar eru skráðir einstaklingar sem standast mjög umfangsmiklar faglegar kröfur sem stofnunin gerir í allri Evrópu. Nú þegar eru 11 Íslendingar komir á skrá og u.þ.b. 30 íslenskar umsóknir eru í ferli innan stofnunarinnar. Sjá: www.michelangelofoundation.org


síða 20

Erlent samstarf

Hér má sjá nokkra af þeim Íslendingum sem skráðir eru í Homo Faber Guide


síða 21

Þau 26 lönd sem eru skráð í Homo Faber Guide

Erlent samstarf


síða 22

HANDVERK OG HÖNNUN í tölum 2020 HANDVERK OG HÖNNUN í tölum 2020 Stofnfélagar sjálfseignarstofnunarinnar HANDVERKS OG HÖNNUNAR eru: 203 Fastir starfsmenn eru: 2 Fyrirlestrar, ráðgjöf og kynningar HANDVERKS OG HÖNNUNAR: 1 Samsýningar HANDVERKS OG HÖNNUNAR: 2 Fjöldi sýningardaga HANDVERKS OG HÖNNUNAR á árinu: 104 Fjöldi þátttakenda í samsýningum HANDVERKS OG HÖNNUNAR: 8 Gluggasýningar/kynningar á Eiðistorgi: 2 Fjöldi sýningargesta á árinu: 12.000 Fjöldi einstaklinga sem skráðir eru á póstlista: 1.109 Fjöldi fréttabréfa HANDVERKS OG HÖNNUNAR á árinu: 49 Vinir HANDVERKS OG HÖNNUNAR á Fésbók: 4.654 Fylgjendur á Instagram: 1.085


Lokaorð

síða 23 Lokaorð

Óvissa um fjárhagslega framtíð HANDVERKS OG HÖNNUNAR ár eftir ár er ekki boðleg og hefur mikil áhrif á alla starfsemina. Þessi staða er í raun sóun á tíma og fjármunum. Flest verkefni HANDVERKS OG HÖNNUNAR hafa langan aðdraganda og þessi óvissa hefur mikil áhrif á starfsemina, bæði hérlendis og erlendis. Stjórn vekur athygli á því að starfsemi HANDVERKS OG HÖNNUNAR hefur nýst mörg hundruð manns um allt land. Fjölmargir einstaklingar fengið ráðgjöf í tengslum við gæðamál, vöruþróun, verðlagningu og markaðsmál. HANDVERK OG HÖNNUN hefur staðið fyrir fjölmörgum atvinnuskapandi verkefnum sem eru grasrótinni mjög mikilvæg, ekki síst sem tæki til stuðnings litlum einstaklingsfyrirtækjum um allt land. Stjórn vekur líka athygli á því að yfir 90 % af starfandi handverks og listiðnaðarfólki eru konur. Seltjarnarnesi 2021 Sunneva Hafsteinsdóttir


síða 24

Lokaorð

www.handverkoghonnun.is Meðaltal heimsókna á mánuði er 4770


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.