Page 1

Tømmekalender 2012 Rute nr 43 hitra - Tranvikan - Utset - Hestvika - Justenøy - Vegstasjon Sandstad

T

O

T

F

L

S

7

2

9

10

11

12

13

3

16

17

18

19

20 21

4

23

24

25

26

27

28 29

5

30

31 O

T

F

L

14 15

T

S

13

8

9

10

11

12

10

5

6

13

14

15

16

8

20

21

22

23

9

27

28

29

M

T

O

U

1

18

1

2

3

4

7

8

9

10

11

M

M

17 18

19

11

12

13

14

15

16 17

18

24

25

26

12

19

20

21

22

23

24

25

13

26

27

28

29

30 31M

T

O

T

F

Juni T

F

1

2

3

L

4

S

5

U 22

M

19

L

1

S

2

3

10

11 12

13

4

5

6

7

8

9

10

13 14

15

14

15

16

17

18

20

24

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

21

21

22

23

24

25 26

25

18

19

20

21

22 23

26

27 28

29

22

28

29

30

31

26

25

26

27

28

29

30

O

T

F

L

11

12

16

17

18

17

23

24

25

18

30

7

M

Juli

M

27

August T

F

L

S

U

M

1

31

M

32

6

26

T

O

T

F

L

S

U

3

4

5

35

7

8

9

10

11

12

36

3

4

5

6

4

5

6

7

8

28

9

10

11

12

13

14

15

33

13

14

15

16

29

16

17

18

19

20 21M

22

34

20

21

22

30

23

24

25

26

27

28

29

35

27

28

31

30

31 O

T

F

L

S

M

1

2

3

4

41

8

9

10

11

42

15

16

17

43

22

23

24

44

29

30

31

5

6

T

7

44

M

12 13

14

45

5

6

18

19

20

21

46

12

25

26 27

47 48

M

28

tegnforklaring kalender

5

Dagene HAMOS henter restavfall hos deg er merket med grønt.

13

Dagene HAMOS henter papir/kartong/ plast hos deg er merket med blått.

27

Kjøreruter som er forskjøvet pga. helligdag er merket med rød ramm e.

Dagene med lørdagsåpen miljøstasjon i din kommune er merk et med oransje og bokstaven M.

Informasjon om kildesortering –

S

1

M

17 18

19

37

10

11

12

13

23

24

25

26

38

17

18

19

29

30

31

39

24

25

O

T

F

November

40

T

2

3

M

M

1

2

U

24

September

27

Oktober

M

Sertifikat nr. 1638

10

6

M

7

M

2

8

9

M

14 15

16

20

21

22

23

26

27

28 29M

30

O

T

F

S

Desember L

S

1

2

3

7

8

9 10

13

14

15

16

19

20

21

22

23 24

26

27

28

29

30

U

M

T

4

48

M

11

49

3

4

5

6

17

18

50

10

11

12

51

17

18

52

24

25

1

31

M

25

L

1

2

7

M

8

9

13

14

15

16

19

20

26

27

M

21 22

23

28

29

30

Åpningstider miljøstasjon og gjenbrukstorg Hitra: Tirsdag 09 - 16 Torsdag 12 - 19 Lørdag 09 - 14 (oddetallsuker) Frøya: Onsdag 12 - 19 Lørdag 09 - 14 (partallsuker) Sjekk www.hamos.no for endringer av åpningstider i forbindelse med helligdager.

www.hamos.no

Lisensnr. 241 823

6

M

9

9

3M

S M

8

16

T

L

7

5

M

F

20

4

U

T

8

3

O

O

M

2

T

T

23

15

M

M

19

14

U

U

7

M

Mai

April M

S

9

22

6

L

5

7

5

F

4

6

4

T

3

6

3

O

2

8

2

M

T

1

5

1

U

M

1

52

M

U

Dobbel J reklamebyrå Miljøtrykksak fra Trykkpartner Grytting AS.

M

U

Mars

Februar

Januar

Forvaltning IKS Grønøra, 7300 Orkanger Grønt nummer: 800 41 888 firmapost@hamos.no www.hamos.no


Værsågod,

her er din nye tømmekalender!

På Miljøstasjonen

SORTERING PÅ 3 NIVÅ Avfallsinnsamlingen er en kombinasjon av hente- og bringeordning. Det vil si at noe av avfallet henter vi hjemme hos deg, resten bringer du til returpunkt og miljøstasjon.

1. Hjemme hos deg

Gebyrfri levering: gjelder kun for hus­ holdninger og fritidsabonnenter. Dette for­ utsetter at du selv sorterer på miljø­stasjonen. Maksimalt 500kg /3m3 pr levering. Sorter på hengeren: Sorter avfallet samti­ dig som du laster det opp på tilhengeren. Da går det raskt å levere på riktig sted. Spør oss: Ta kontakt med betjeningen hvis du er i tvil om hvor du skal kaste avfallet.

Restavfall - grønt lokk (tømmes hver 2. uke) Dette er avfall som ikke leveres til retur­ punkter, gjenbrukstorg eller komposteres. Matavfall legges i gjenknyttede poser for å unngå søl og vond lukt fra restavfalls­ beholderen og renovasjonsbilen. papir og kartong - blått lokk (tømmes hver 4. uke) Aviser, ukeblad, bøker, tidsskrift, bølge­ papp, drikkekartong, pizzaesker m.m.

Forbered besøket på miljøstasjonen

Vi hjelper deg med sorteringen på Hitra miljøstasjon. Operatør: Sten Arntzen

Returpunkt GleMMeR Du å sette FRaM Dunken? Send en sms til 2105 med kodeord HAMOS <Rute-

nummer> og motta en påminnelse om å sette fram plastemballasje - legges i plastsekken dunken og/eller plastsekken kvelden før tømming. (hentes hver 4. uke sammen med Tjenesten koster kr. 2,- for hver mottatte melding. papir og kartong) I plastsekkene du har fått av HAMOS skal du kun legge emballasje av plast, slik som kanner, poser, flasker, beger, folie, isopor (EPS) o.l. Plasten skal ikke være tilgriset. En tommelfinger­ regel er at plasten skal være så ren at den ikke tiltrekker seg fugler, katter og andre dyr.

2. På returpunkt

Her finner du returpunkter i din kommune: Fillan v/brannstasjon Melandsjøen v/Coop Marked Kvenvær kai Hestvika v/Joker Sandstad v/Mesta-anlegg Knarrlagsund v/Joker Kjerringvåg Hitra miljøstasjon, Aurdalen

Glass/ Tekstiler metall

4 4 4 4 4 4 4 4

tekstiler Brukbare tekstiler i rengjort stand. Husk å pakke inn tekstilene i poser. Glass- og metallemballasje Hermetikkbokser og lignende, lettere metallemballasje, klart og farget glassemballasje. Skyll bort eventuelle matrester. Porselen, keramikk, ildfast glass o.l skal ikke leveres som glass­ og metallemballasje, men legges i restavfallet.

3. På miljøstasjonen Miljøstasjonen er et tilbud både til private abonnenter, hytteabonnenter og næringslivet. Her sorterer du avfallet selv i merkede konteinere. Du kan leverer alle typer avfall. Unntaket er eksplosivt og radioaktivt avfall. Husk at du også kan levere EE­avfall til butikker som selger tilsvarende produkter.

Forvaltning IKS Grønøra, 7300 Orkanger Grønt nummer: 800 41 888 firmapost@hamos.no www.hamos.no

4

4 4 4

/43_hitra_2012  

http://www.hamos.no/images/Tommekalendre/2012/43_hitra_2012.pdf

/43_hitra_2012  

http://www.hamos.no/images/Tommekalendre/2012/43_hitra_2012.pdf

Advertisement