Page 1

INFORMASJON Mai 2013

Kundeblad fra Hamos Forvaltning IKS

Levere avfall til oss?

Vi hjelper deg med sorteringen! Torgbetjent Marion Syrstadeng

Inneholder viktig informasjon om avfall for kommunene: Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu og Surnadal

Forvaltning IKS


Side 2

Mai 2013

Leder ”No livnar det i lundar, no lauvast det i li” heter det i den velkjente salmen av Elias Blix. Bakken blir fri for snø og is, hestehov og hvitveis titter opp. Samtidig ser fjorårets miljøsynder igjen dagens lys. Det er tid for årets store ryddedugnad. Ryddeaksjonene foregår gjerne på flere plan. Noen nøyer seg med eget hus, hagen eller garasjen sin, andre drar på seg arbeidshanskene og tar et tak i nærmiljøet. Mange av de som bor ved sjøen tar et oppgjør med vinterens etterlatenskaper i fjæra. Her kan det være snakk om store mengder! Felles for oss alle, er at vi om våren har et behov for å bli kvitt avfall. Det begynner å bli godt kjent for de fleste at våre abonnenter kan levere avfallet gebyrfritt til våre miljøstasjoner og gjenbrukstorg, men vi ønsker også å slå et større slag for miljøet. Derfor tilbyr vi lag og organisasjoner at vi tar med avfallet på renovasjonsbilen fra vårens ryddedugnad. For større aksjoner som for eksempel rydding av sterkt forurensede strender, kan vi også bli enige om en løsning med konteiner. I denne utgaven av Grønt blad har vi valgt å fokusere på nettopp gjenbrukstorg og miljø­ stasjoner. Besøket øker stadig, og det er ingen tvil om at det er positivt for miljøet at mer og mer avfall kommer til godkjent mottak. Sammen tar vi miljøansvar.

Gjenbrukstorgene og miljøstasjonene er et tilbud både til private abonnenter, hytteabonnenter og næringslivet i HAMOS sin region. Du sorterer avfallet selv i merkede konteinere og som privatperson kan du levere alle typer sortert avfall gebyrfritt.

Velkommen til våre torg og stasjoner Miljøstasjonene er betjent, lurer du på noe om sortering er det bare å spørre – vi står til tjeneste!

s! p i t

Unngå kø Møt opp i god tid før stengetid. Erfaringsmessig er det minst trafikk på dagtid i ukedagene.

Trygve Berdal, Daglig leder i HAMOS

Våre torg og stasjoner har litt forskjellige åpningstider, disse finner du på din tømmekalender og på www.hamos.no.

Sorter litt på forhånd, så sparer du tid på stasjonen Samle like typer avfall på hengeren eller i lasterommet, da kan du levere alt samtidig og slipper å kjøre frem og tilbake på stasjonen.

En go d vår til alle våre abonnenter


Mai 2013

Side 3

Pass på det som er farlig Avfall som inneholder løsemidler, tungmetaller og andre miljøgifter, kaller vi farlig avfall. Det er viktig at dette avfallet sorteres ut og leveres riktig. Dette er farlig avfall: • Lim, maling, spraybokser, olje, kjemikalier osv.

VISSTE DU?

gått strøm Avfall det har vinnes til igjennom gjen tt metall. ny ny plast og

• Impregnert trevirke

• PCB-holdige vindu

• Vindu som inneholder klorparafiner

• Asbest og eternitt

Pass også på! Alt som har gått på strøm eller batteri, samt batterier, inneholder materialer som kan skade miljøet og skal leveres som EE-avfall.

visste du?

Mange leker har små el-motorer , kretskort, lys og batter ier.

Når slike le ker kasseres m å de sorteres ut og leveres som småelektronik k (farlig avfall).

Nye miljøstasjoner I løpet av året bygges det splitter ny miljøstasjon både på Hitra og i Surnadal. Her satses det på at det skal være enkelt å sortere, og abonnentene skal føle seg velkommen når de leverer avfall. Vi håper våre abonnenter setter pris på det nye tilbudet!


! fakta

Renovatørenes ønskeliste:

Strandryddedagen er et miljøprosjekt i regi av Hold Norge rent. Målet er å rydde norskekysten for søppel, og å bidra til økt dokumentasjon av marin forsøpling.

• Dunken settes fram før kl 06.00 på tømmedag • Søppeldunken må være lett tilgjengelig på tømmedagen

Hold Norge rent ønsker å engasjere så mange som mulig i kampen mot marin forsøpling, samt utvide kunnskapen vi har om dette alvorlige miljøproblemet.

• Sørg for at det er måkt og strødd • Dunken må være plassert slik at den ikke fryser fast

• Alt restavfall pakkes i pose eller sekk (av hensyn til støv og lukt)

Foto: Bo Eide

Bli med på strandryddedagen den 27. april

Rydd en strand du også! Du, velforeninga, idrettslaget eller skolekorpset, kan ta i et tak for å rydde en strand og forskjønne nærmiljøet ditt.

Vennlig hilsen renovatørene

Ta gjerne kontakt med oss i HAMOS for å gjøre en avtale om å bli kvitt avfallet.

Send en sms til 2105 med kodeord HAMOS <Rute­nummer> og motta en påminnelse om å sette fram dunken og/eller plastsekken kvelden før tømming. Rutenummeret finner du øverst på tømmekalenderen din eller på hamos.no Tjenesten koster kr 2,- for hver mottatte melding.

SMS-varsel

Marin forsøpling er et voksende, verdensdekkende problem. Det foreligger nok kunnskap, spesielt etter to offisielle strand­ ryddedager, til å konstatere at marin forsøpling er en utfordring også for Norge. Søppel på avveier i havet følger vær og vind over landegrensene. Resultatet er geografisk utstrakte, uheldige konsekvenser for miljø, helse og økonomi.

Vårrydding av fellesområder til 17. mai Når snøen forsvinner er det mange etterlatenskaper som kommer fram. I år som i fjor er det gratis for velforeninger, borettslag og sameier å få sendt med avfall på renovasjonsruta. Ta kontakt med oss i HAMOS i god tid før du planlegger ryddeaksjonen, så får vi planlagt henting av avfallet på best mulig vis. Det er et krav at avfallet skal pakkes i sekker, og det får du utlevert gratis ved våre gjenbrukstorg og miljøstasjoner.

– hjelper deg å huske dunken

Ansvarlig utgiver av Grønt blad: HAMOS Forvaltning IKS Ansvarlig redaktør: Trygve Berdal Tekst: HAMOS Forvaltning IKS og JJ Design AS Layout: JJ Design AS Foto forside og oppslag: Studio G Trykk: PK Trykk Antall: 21.200

ok :) å Facebo Lik oss p ning lt a amosforv ook.com/h b ce a .f w ww

Grønøra, 7300 Orkanger Grønt nummer: 800 41 888 firmapost@hamos.no www.hamos.no

Forvaltning IKS

Miljøtrykksak fra PK-Trykk AS Lisensnr. 241 752

• Snu dunken slik at håndtaket vender mot renovasjonsbilen

Gb nr1 2013 web  

Gront blad nr 1 2013, HAMOS Forvaltning IKS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you