Page 1

INFORMASJON Mai 2012

Kundeblad fra Hamos Forvaltning IKS

r x e e k l A ĂĽk tr

it l

Inneholder viktig informasjon om avfall for kommunene: Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu, Surnadal

Forvaltning IKS


Side 2

Leder Det nytter å ta ansvar I disse dager ser du avfallsbransjens egen holdningskampanje ”Fra null verdi til full verdi” i både aviser, på TV og i en del kinosaler. Alex Rosén viser det norske folk at sortert avfall faktisk benyttes som råstoff i nye produkter. Systemet for husholdningsrenovasjon i HAMOS er delt inn i tre deler; henting hjemme hos deg, levering på returpunkt og levering på gjenbrukstorg/ miljøstasjon. For at vi skal kunne sende de ulike avfallstypene til gjenvinning, er vi avhengige av din hjelp til å sortere riktig. Statistikken viser at innsamling av plast økte betydelig i 2011, og det er abonnentenes fortjeneste. Samtidig ser vi at mengdene restavfall også øker, og her vet vi at det er mye ressurser som kunne vært utnyttet bedre. Strandrydding og vårrydding Selv om vi har innført gebyrfri levering av alle typer avfall på gjenbrukstorg og miljøstasjoner, er det fortsatt en del avfall som havner i parker, langs veier – og ikke minst i sjøen. HAMOS tar hver vår med store mengder avfall fra ryddeaksjoner på fellesarealer rundt om i kommunene. En stor honnør rettes til alle velforeninger, skoleklasser og andre frivillige som tar ansvar for å holde nærmiljøet sitt rent og ryddig. Sammen tar vi miljøansvar. Jeg vil med dette benytte anledningen til å ønske alle våre abonnenter en fortsatt fin vår og en riktig god sommer.

Trygve Berdal, Daglig leder i HAMOS

“Hele sykkelen er lagd av brukte ting som folk har kildesortert – lite fett!” Alex Rosén Programleder, oppdager, pappa og miljøoptimist

Mai 2012

Alex Rosén har skjønt det! Det som kastes blir til noe nytt, som for eksempel sykler. – Klart det nytter å kildesortere! Vi må bruke ressursene så smart som mulig og forurense så lite som vi kan. Plasten skal resirkuleres, ikke havne i magen til en stakkars

Fra null verdi til full verdi – men da må du sortere riktig


mai 2012

Side 3

hval, brummer Alex, som forteller at han tenker mye mer på miljøet etter at han fikk barn. Han regner seg som en miljøoptimist og fronter i kjent stil en landsdekkende sorteringskampanje som støttes av blant andre HAMOS.

Plastemballasje kan bli til skjermer I plastsekkene du har fått av HAMOS skal du kun legge emballasje av plast, slik som kanner, poser, flasker, beger, folie, isopor (EPS) o.l. Plasten skal ikke være tilgriset. En tommelfingerregel er at plasten skal være så ren at den ikke tiltrekker seg fugler, katter og andre dyr.

Metallemballasje kan smeltes om til sykkelrammer Returpunkt er plassert på strategiske plasser rundt om i kommunene, gjerne ved siden av butikker og kjøpesenter. I konteinerne for glass- og metall­ emballasje leveres hermetikkbokser og lignende, lettere metallemballasje, klart og farget glass (leveres i samme behol­ der). Skyll bort eventuelle matrester.

Er du flink til å sortere kan gebyret reduseres Gebyrsystemet er basert på prinsippet om at det skal lønne seg å sortere. Derfor er det lønnsomt å ha så liten rest­ avfallsbeholder som mulig. Forutsetningen er at du er flink til å sortere ut alt avfall som kan materialgjenvinnes. Tips for å redusere restavfallet • Kast mindre mat • Sorter ut mest mulig embal­ lasje lagd av glass, metall og plast, samt papp, papir og kartong • Lever klær til gjenbruk • Ikke kast ting som virker, selg det eller gi det bort på Bruktbua på www.hamos.no • Kjøp kvalitet som varer lenge • Komposter matavfall Jo flere vi er sammen! Om flere naboer går sammen om å dele beholdere kan det være penger å spare. Uansett blir det færre dunker i nabo­ laget.

Foto: Loop

Visste du at... Vaskemaskiner kan bli til tannhjul og PC-skjermer til sykkellykter EE-avfall og kasserte hvitevarer kan enten leveres til forhandler eller til gjen­ brukstorg/miljøstasjon. På våre torg og stasjoner kan private gebyrfritt levere alle typer sortert avfall i merkede kon­ teinere.

av 670 resirkulerte aluminiumsbokser kan vi lage én sykkel?

Eller at... én gjenvunnet makrell i tomat boks sparer CO2-utslipp på linje med 1,5 km i bil?


Fra null verdi til full verdi!

Vinner av iPadkonkurransen

Bruktbua Kjøp | Selg | Bytt

Informasjonsleder Torstein Grønningen hadde den gledelige oppgaven å ringe vinneren av en iPad 2 etter HAMOS sin lanseringskampanje av Bruktbua.

Før: PC-skjerm Nå: Sykkellykt Før: Plastemballasje Nå: Skjerm

Stedet for enkel annonsering av nyttige ting som du ikke lenger behøver selv.

Det var en strålende fornøyd Liv Solrunn Bjørnbeth som mottok beskjeden, og som gledelig troppet opp for overrek­ kelse av premien. Bruktbua er HAMOS sin gjenbrukssatsing, der det er gratis å legge ut gjenstander til salgs eller for å gi bort. Gå inn på www.hamos.no og trykk på Bruktbua for å se eller legge ut annonse. Kanskje du kan gjøre et bruktkupp?

Vårrydding HAMOS Forvaltning IKS har bidratt til ryddedugnader i borettslag og vel­ foreninger i mange år. Vi tar med avfallet under forutsetning av at det er pak­ ket i svartsekker.

Før: Vaskemaskin Nå: Tannhjul

Før: Hermetikkbokser Nå: Sykkelramme

Disse blir tatt med når renovasjons­ bilen likevel er i nærheten, så det kan være lurt å planlegge dag i samråd med oss. Dere får gratis sekker til ­dugnaden dersom dere henvender

dere til nærmeste gjenbrukstorg eller miljøstasjon. I sekkene skal det være kun brennbart avfall, ikke jord, stein og farlig avfall. Ta kontakt med HAMOS på telefon 72 48 37 00 for å gjøre avtale.

Lisensnr. Lisensnr.241 241823 752

HAMOS Forvaltning IKS har skrevet ny avtale me d Fretex Midt-Norge om lev ering av tek­ stiler. Dette innebær er at vi setter ut nye, fine bokser på mange av våre returpunkter . Fretex er Norges største attfør ingsbedrift, og tøyet går til bruk tbutikker i Norge, Øst-Europ a, Afrika og Asia.

Miljøtrykksak fra Trykkpartner GryttingAS AS. Miljøtrykksak fra PK-Trykk

Alt du kildesorterer blir til noe nytt. Da spares råstoff, energi og miljø. Takk for at du er med!

Sertifikat nr. 1638

Nytt samarb eid med Fretex

Forvaltning IKS

Ansvarlig utgiver av Grønt blad: HAMOS Forvaltning IKS Ansvarlig redaktør: Trygve Berdal Tekst: HAMOS Forvaltning IKS og JJ Design AS Layout: JJ Design AS Foto Alex Rosén: Øystein Hermstad Trykk: PK Trykk Antall: 21.200

:) å Facebook g Lik oss p ltnin a rv o sf o /ham book.com www.face

Grønøra, 7300 Orkanger Grønt nummer: 800 41 888 firmapost@hamos.no www.hamos.no

Forvaltning IKS

Grønt blad nr 1 2012  

Grønt blad nr 1 2012