Omalta kylältä Hämeessä – Toimintamalleja ja työkaluja kyläpalvelujen kehittämiseen

Page 1

Omalta kylältä Hämeessä Toimintamalleja ja työkaluja kyläpalvelujen kehittämiseen


2


Omalta kylältä Hämeessä: Yhdistykset paikallisten palvelujen edistäjinä 1.8.2016–31.7. 2019 Hämeen Kylien Omalta kylältä Hämeessä -hanke on toiminut Kanta-Hämeessä kolme vuotta tarjoten apua kyläpalvelujen ja kylä­ talojen toiminnan kehittämiseen, käynnis­ tämiseen ja tuotteistamiseen. Se on jakanut tietoa onnistuneista esimerkeistä, järjestänyt vertaispajoja, tulevaisuusiltoja ja sparrannut

palvelumuotoilun keinoin sekä verkottanut moneen suuntaan. Hankkeessa on samalla kokeiltu ja kehitetty menetelmiä ja työkaluja paikallisyhteisöjen kehittämiseksi. Kaikissa menetelmissä on yhteistä osallisuuden vahvistaminen yhdessä tekemällä sekä paikallisten oman asiantuntijuuden avulla.

Paikkaan liittyvä • Lähellä • Paikallisesta tarpeesta lähtevä

Yhteisöllisyys • Lisää yhteisöllisyyttä • Yhteisön tuottama tai yhteistyössä • Yhteistilassa, kylätalolla

4 Kyläkahvilat & HYTE-hetket – verkoston avulla lähelle 6 Kumppanuuspöytä – ratkaisuja uudenlaisella osallisuudella

8 Kylätalojen kehittämisen vertaispaja – uudistamista kokemuksia vaihtamalla

10 Kyläpalveluesimerkit – ideoita ja innostusta toisilta

Kyläpalvelu Palvelu vai toiminta? • Pienet asiat voivat myös olla palveluja vaikka niitä ei useinkaan ymmärretä palveluiksi

Sisältö

Kyläläiset pääkohderyhmä • Helpottaa arkea • Lisää viihtyvyyttä • Avoimuus, kaikki tervetuloa!

12 Kylien mainoskortit – kyläpalveluja ja talojen toimintaa tiivistetysti

3


KIITOKSET Hattula-Seura Kalvola-Seura Kiipun kyläyhdistys Kojon Nuorisoseura Lammin seurakunta Letkun kylätoimikunta Matkun kyläyhdistys Nummenkylä ry Rehtilän nuorisoseura Sajaniemen Taidemäki ry Susikkaan kyläyhteisö Sydänlammin kyläyhdistys Tuuloksen ”Alku” Työväenyhdistys Tuulos-Seura Viksbergin asukasyhdistys Vojakkalalaiset ry Hyvinvointikeskus Sauvola Forssan nivelpiiri Forssan seudun Diabeetikot Forssan Seudun Hengitys Forssan Seudun muisti 4

Kyläkahvilat & HYTE-hetket – verkoston avulla lähelle HYTE-hetket tuovat hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää tietoutta asukkaiden lähelle, omalle kylälle. HYTE-hetket ja kyläkahvilat ovat avoimia ja maksuttomia kaikenikäisille. Niissä on tärkeää myös rento yhdessä oleminen ja tutustuminen. KYLÄKAHVILAn järjestävät kyläyhdistyksen tai vastaavan vapaaehtoiset kylätalolla, asukastuvalla tai muussa yhteistilassa. Kulujen kattamiseksi on usein miten vapaaehtoinen kahvimaksu.

HYTE-HETKEN tarjoaa sosiaali- terveys- tai hyvinvointialan yhdistys, yrittäjä tai asiantuntija. Hyte-hetki voi olla lyhyt tietoisku keskusteluineen, demonstraatio, minijumppa tms. tai näitä kaikkia. Hyte-hetkessä saa lopuksi markkinoida omaa toimintaansa ja halutessaan myös myydä tuotteita ja palveluja pienimuotoisesti. YHTEISTYÖTÄ helpottaa koordinoiva taho.

Kyläkahvilan rennossa tunnelmassa viriää keskustelu helposti. Forssan seudun Sydänyhdistyksen vertaisasiantuntija neuvoo miten pulssia tarkkaillaan Matkun kylätalolla.


Kuka tekee? Kenen vastuulla? Kyläyhdistys tai vastaava • Järjestää kyläkahvilan ja kahvituksen • Tarjoaa tilan tai sopii tilajärjestelyistä (kylätalo, asukastupa jne.) • Sopii HYTE-hetken järjestämisestä ja aiheesta HYTE-hetkeä tarjoavan yhdistyksen/yrityksen kanssa • Tiedottaa kyläläisille esim. kylätiedote, sähköpostit, Facebook, ilmoitustaulut, tekstarit, menopalstat • Toimii tilaisuuden isäntänä/ emäntänä

HYTE-hetken tarjoava yhdistys/yritys/asiantuntija • Järjestää hyvinvointia ja terveyttä edistävän hetken kyläkahvilassa (info, jumppa, keskustelu, demonstraatio jne.), kesto 30–60 minuuttia • Tarjoaa HYTE-hetken ja tulee paikalle omalla kustannuksellaan, mikäli muuta ei sovita. • Tiedottaa hetkestä omilla kanavillaan: nettisivut, Facebook, jäsenkirje jne.

Koordinointi auttaa verkostoitumaan • Listat HYTE-hetkien tarjoajista aiheineen sekä listat kyläkahviloista • Mainospohjat, sydänkuppi -logo ym. löytyvät osoiteesta ☛ www.meidanhame.fi

• Yhteinen lehdistötiedote ja lehti-ilmoitus • Apua kyläkahviloiden käynnistämiseen ja tarvittaessa tiedottamiseen • Aloitustreffit ja kauden päätös toimijoille tarvittaessa, arviointia ja kehittämistä yhteistyössä

Kyläkahvilat & HYTE-hetket Kanta-Hämeessä -kokeilussa 2018–2019 yhdistysten vapaaehtoiset järjestivät Kanta-Hämeessä kyläkahviloita 16 erilaisessa paikassa kuten kylä- ja seurantaloilla. HYTE-hetkiä tarjosi viisitoista yhdistystä ja seitsemän yritystä. Osallistujamäärät vaihtelivat kahdeksasta neljäänkymmeneen. Hyvinvointia ja terveyttä edistäviä aiheita oli laidasta laitaan: Miten pidän huolta muististani, miten syön terveellisesti ja miten liikun? Uniapneasta, sydänterveydestä, nivelrikosta, diabeteksestä, reumasta, ikäkuulosta stressin hallintaan ja työhyvinvointiin. Kokeilua olivat käynnistämässä ja koordinoimassa Hämeen Kylät ry / Omalta kylältä Hämeessä -hankkeen kyläasiamies ja Hämeen setlementti ry / Kanta-Hämeen järjestöyhteistyön järjestökoordinaattorit. Suurin osa mukana olleista toimijoista jatkaa kokeilun päätyttyä.

Forssan seudun Reuma-Tules Forssan Seudun Sydänyhdistys Hämeenlinnan seudun kuulo Jalkahoitaja Tuija Dankov Kanta-Hämeen Hengitys Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kulttuuriyhdistys Kuvio Lammin Seudun Sydänyhdistys Leppäsen ensihoitaja­ pariskunta Parturi-kampaamo Tazzi Päivi Kangasniemi Avon Terveysräätäli THRavinto Voimavarafabriikki Yrttivillitys osuuskunta Kanta-Hämeen järjestöyhteistyö / Hämeen setlementti

5


Kumppanuuspöydässä miettivät julkisen puolen asiantuntijat, yhdistysten aktiivit ja asukkaat ratkaisuja yhteiseen tavoitteeseen. Kuvassa 50+ kumppanuuspöytään osallistuneita ehdotusten julkistamistilaisuudessa Koijärvitalolla Forssassa.

Kumppanuuspöytä – ratkaisuja uudenlaisella osallisuudella Kumppanuuspöytä on uudenlaista osallisuutta, jossa eri toimijat – mukaan lukien myös asiakkaat – miettivät ratkaisuja tasavertaisina yhteisen tavoitteen edistämiseksi. Saman pöydän ääressä tulevat toimijat tutuiksi, ymmärrys toisten toiminnasta ja toimintatavoista avartuu ja siten myös tiedonvälitys ja yhteinen kehittäminen onnistuvat. 6

Osa asioista on mahdollista toteuttaa nopeasti, kun oikeat henkilöt tapaavat toisensa. Isommat asiat vaativat laajaakin selvitystyötä sekä myös asenteiden ja toimintatapojen muutoksia. Omalta kylältä Hämeessä -hanke mahdollisti kaksi kumppanuuspöytäpilottia, joissa hankkeen työntekijä toimi työrukkasena.

Kumppanuuspöytä Tammelan kirjaston kehittämiseksi toteutettiin pääosin vuonna 2018 Tammelan sivistyslautakunnan aloitteesta. Kumppanuuspöytä koottiin yleisötilaisuudessa, jossa myös ideoitiin kirjaston kehittämistä. Kumppanuuspöytä kokoontui neljä kertaa kuullen välillä asiantuntijoita; se jätti esityksensä Tammelan sivistyslautakunnalle toukokuussa. Vuoden lopussa kunnanvaltuusto päätti kirjaston siirtymisestä kunnantalon tiloihin; tämä oli kumppanuuspöydän ehdotus. Kumppanuuspöytään osallistuneet perustivat vapaamuotoisen ryhmän Tammelan kirjaston ystävät. Kunnan nuorisopalvelut ja kulttuuripalvelut toteuttavat kumppanuuspöytiä pilotin päätyttyä.


Näin toimii kunppanuuspöytä Joku tarttuu ongelmaan ja tekee aloitteen kumppanuuspöydästä. Päätös kumppanuuspöydän perustamisesta. Sovitaan resursseista, ketkä toimivat työrukkasina. Kootaan osallistujat kattavasti eri osapuolista. Sovitaan yhteiset säännöt. Mitkä asiat halutaan ratkaista? Sovitaan ja täsmennetään yhteinen tavoite. Kerätään ideoita ja näkökulmia. Avoin yleisötilaisuus tai asiakastilaisuus. Arvioidaan, ryhmitellään ideoita. Kuullaan asiantuntijoita. Lisäselvityksiä. Muotoillaan ehdotukset ja toimenpiteet. Esitellään ehdotukset ja toimenpiteet kumppanuuspöydän asettajalle. Käynnistetään toimenpiteet. Viestitään näkyvästi ja avoimesti. Media Arvioidaan työskentelyä. Juhlitaan tuloksia. Päätetään työskentely ja/tai sovitaan jatkotoimista.

Ongelma tai kehitettävä kokonaisuus

Kumppanuus­ pöydän kokoaminen

Kehittämis­ kohteen, tavoitteen määrittely

Ideoiden keräämi­ nen

Vaihtoehdot, ehdotukset ja toimenpiteet

Ehdotuksen ja toimenpi­ teiden julkis­ taminen

Kumppanuus­ pöydän päätös tai jatkaminen

Kumppanuuspöytä on käytännössä prosessi, jossa eri toimijat etsivät ratkaisuja yhteisille tavoitteille tasavertaisina eri näkökulmia punniten ja asiatietoihin perehtyen. Tämä kumppanuuspöydän mallinnus on laadittu Omalta kylältä Hämeessa -hankkeen pilotissa Tammelan kirjaston kehittämiseksi.

50+ kumppanuuspöytä koottiin tekemään ehdotuksia Forssan maaseutualueiden ikäihmisten hyvinvoinnista ja palveluista. Aloite lähti Matkun kyläyhdistykseltä, jonka kylätaloon remontoitiin myös esteettömät saunatilat. Sieltä otettiin yhteyttä hankkeeseen, joka lähti kokoamaan kumppanuuspöytään toimijoita. Pilotti alkoi näkyvästi yleisötilaisuudella, jossa eri toimijat esittelivät, mitä palveluja ja toimintaa heillä on jo olemassa ikääntyville Forssan maaseudulla. Silloin myös ideoitiin parannusehdotuksia ja epäkohtia sekä valittiin kumppanuuspöytään jäseniä. Kumppanuuspöytä kokoontui alkuvuoden 2019 aikana neljä kertaa pyrkien löytämään käytännön ratkaisuja, jotka edistävät ikäihmisten hyvinvointia. Tapaamiset pidettiin vuorotellen eri kylätaloilla ja ne olivat kaikille avoimia. 50+ kumppanuuspöytä julkaisi 13 ehdotustaan yleisötilaisuudessa, jossa johtavat asiantuntijat niin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä kuin Forssan kaupungista antoivat palautetta ehdotuksista ja kuinka niitä voitaisiin myös kumppanuudella viedä eteenpäin. Koijärven alueen kylät ry lupautui kutsumaan 50+ kumppanuuspöydän koolle toteutumisen varmistamiseksi. Ehdotukset oli jaoteltu neljään teemaan: viestitään ja vaikutetaan, hyvinvointia ja toimintaa kylille yhteisissä tiloissa, kyydit ja kulkeminen, yksinäisyys vähenee.

KIITOKSET Forssan seudun hyvinvointikunta­ yhtymä Forssan kaupunki Forssan seurakunta Koijärven alueen kylät Matkun kyläyhdistys Peräjoki-Vuoltu kyläyhdistys Kojon Nuorisoseura Kulttuuriyhdistys Kuvio 50+ asukkaat Forssan maaseudulta Tammelan kunta Tammelan kirjaston käyttäjät

☛ Kumppanuuspöydän rakennusopas

☛ Tutustu 50+ kumppanuuspöydän ehdotuksiin 7


Yhdistysten vapaaehtoiset tekevät valtavan määrän talkoita yhteistilojen eteen. Joskus on hyvä pysähtyä miettimään, kuinka tehtäviä voitaisiin jakaa useammalle.

Kylätalojen kehittämisen vertaispaja – uudistamista kokemuksia vaihtamalla Kylätalojen toiminta monipuoliseksi -vertaispajassa vaihdetaan kokemuksia ja uudistetaan oman talon toimintaa miniliiketoimintasuunnitelman avulla. Kenelle? Vertaispaja on tarkoitettu kylätalojen vetureille ja aktiiveille. Pajaan sopii mukaan 2–5 kylätaloa tai vastaavaa yhdistysvetoista yhteistilaa. 8

Missä? Työpaja järjestetään yhdellä osallistuvista taloista. Milloin? Lauantaipäivä, kesto 6,5 tuntia, sisältäen kahvit ja lounaan. Mitä? Pajassa kunkin talon porukka tekee valmiille pohjalle oman talonsa miniliiketoimintasuunnitelmaa: Määritellään talon asiakkaita, arvioidaan nykyistä toimintaa ja ideoidaan uutta. Mietitään

Hanke pilotoi ja sparrasi yhteensä 14 yhdistyksen taloa samalla kehittäen osallistavia työkaluja soveltamalla palvelumuotoilua kylätalojen kehittämiseen. Menetelmää ja työkaluja kokeiltiin neljässä vaiheessa. Kaksi ensimmäistä pilottia toteutettiin talokohtaisilla ohjauskäynneillä, kolmas pilotti käsitti kolme vertaispajaa ennakkotehtävineen arki-iltaisin Tammelan kylätaloille ja viimeinen pilotti toteutettiin lauantaipäivän vertaispajana viiden talon kanssa. Se osoittautui toimivimmaksi. Näkökulma oli erityisesti talojen toiminnan monipuolistamisessa ja pääkohderyhmänä olivat kyläläiset.


Kylätalon liiketoimintasuunnitelma Kumppanit

Asiakassuhde

Asiakasryh-

Ydintoiminnot

Arvolupaus

eli miten asiat

eli kuvaus,

mät eli talon

hoidetaan

mikä kylätalo

käyttäjät

on

muotoilemaan kylätaloanne kyläläisten taloksi!

Tuotteet ja

• Yhdessä se on jopa

palvelut eli Resurssit

• Lähtekää porukalla

mitä talolla

Kanavat eli

tapahtuu

Markkinointi

Riskit

Kulurakenne

Tulovirrat

KIITOKSET Kouvalan maamiesseurantalo Letkun pirtti Liesjärven kylätalo Mallinkaisten koulu Matkun kylätalo Nummenkylän kylätalo Portaan kylätalo Sajaniemen Taidemäki Susikkaan kylätalo Tuuloksen työväentalo Valkeaniemen pirtti Vikspirtti Vähikkälän Seuratalo Ypäjänkylän seuraintalo Leader-Linnaseudun Kylistä pitäjiin -hanke Tammelan Kylien kumppanihanke

hauskaa.

• Nyt saa luvalla varastaa toisten ideoita, kehua sitä mikä teillä toimii hyvin mutta myös nostaa pöydälle probleemat.

Kylätalon miniliiketoimintasuunnitelman mallipohja.

l lo

la

a tav

taan !

Ta

Esimerkki kylätalon nykytilalakanasta.

miten talkooporukka jakaa tehtäviä. Jaetaan keinoja talon kulujen alentamiseksi ja tulojen kasvattamiseksi. Mitä vielä? Osallistujat saavat etukäteen ennakkotehtävän talon nykytilanteen kartoittamiseksi. Miten? Vertaispajassa käytetään palvelumuotoilun menetelmiä. Pajan ohjaajana toimii 1–2 kylätoiminnan ja yhteisökehittämisen asiantuntijaa, jotka hallitsevat pajaan kehitettyjen työkalujen käytön. Kylätalojen kehittämisen työkaluja ja työpohjia: kylätalon miniliiketoimintasuunnitelmapohja (sovellettu business model canvas), nykytilalakana, ideointi, kyläpalveluesimerkit, toisilta varastettavaa, markkinoinnin tarkistuslista, osallistavat kyselyt tuleville käyttäjille, palautekyselyt, miten jaamme tehtäviä -työskentelypohja.

9


Mikä kyläpalvelu sopisi meidän kylälle? Maaseutuparlamentin työpajassa Leppävirralla ideoitiin kyläpalveluja tyhjille korttipohjille

Kyläpalveluesimerkit – ideoita ja innostusta toisilta Moni kylä ja paikallisyhteisö toimii esimerkillisesti; hienoa toimintaa pidetään usein paikallisesti itsestään selvyytenä eikä siitä tehdä ainakaan Hämeessä erityistä numeroa. Hanke aloitti hyvien esimerkkien keräämisen alkumetreillään, jotta jo toiminnassa olevia hyviä käytäntöjä, esimerkillisiä toimintamalleja, saataisiin levitettyä laajemmalle. Kyläpalveluesimerkit on koottu kuvallisiksi korteiksi, joista kukin esittelee lyhyesti yhden 10

kyläpalvelun ja kuinka se on toteutettu. Kyläpalvelukortteja käytetään erilaisissa tilaisuuksissa kuten tulevaisuusilloissa ja kehittämispajoissa keskustelun ja ideoiden herättämiseksi. Tämä toimii jossain, voisiko se olla sovellettavissa meidän kylällemme? Mikä kyläpalvelu olisi sopiva meille? Entä miten se käytännössä järjestetään? Kyläpalvelukortit ovat toimintamallikuvauksia, jotka on tarkoitettu toimijoiden innostamiseksi ja vastaavan kyläpalvelun käynnistämisen apuväli-

Tapaus Kahvila Perunakuoppa Lopen kunta kutsuu kyläyhdistysten väkeä koolle kyläkäräjille syksyisin. Sieltä Räyskälän kyläaktiivi Kirsi nappasi Kyläpalvelukortin lauantaikahvilasta Teurolla, ja kertoi esimerkistä eteenpäin. Nyt Räyskälän kyläyhdistyksen Kahvila Perunakuoppa on avoinna toista kesää ja houkuttelee kävijöitä herkullisilla leivonnaisillaan ja paikallisilla käsitöillään idyllisessä kylämaisemassa. Hanke auttoi kyläyhdistyksen toimijoita jäsentämään kahvilakonseptia myös miniliiketoimintasuunnitelmapohjalle.


RENKAIDEN KAUSIVAIHTO

Palvelun käyttäjät - Kyläläiset, erityisesti ikäihmiset - 10–20 asiakasta päivässä

Palvelun tuottaja Nummenkylä ry Kumppanit

RENKAIDEN KAUSIVAIHTO Kuvat: Nummenkylä ry

Kyläyhdistyksen osaavat talkoolaiset hoitavat renkaiden kausivaihdon henkilö- ja pakettiautoihin. Nummenkylä ry järjestää rengasrumban huhtikuun lauantaina. Asiakkaat voivat odotellessaan käydä kylätalolla soppalounaalla tai kahvilla. Renkaiden vaihdon takia ei tarvitse lähteä ajamaan pitkälle taajamaan.

20 kyläpalveluesimerkkiä • Hyvinvointiyrittäjän palvelu • Jäte- ja kierrätyspiste • Kirjojen lainaus • Kuntosali • Kyläapu jäsenille • Kylälounas • Kylän valokuitu ☛ Kyläpalvelukortit netissä

Toteutus - Paikka: kylätalon pihamaa - Välineet: talkoolaisilta - Tekijät: 2–3 osaavaa kylän miestä talkoilla - Markkinointi: kylätiedote, kylän facebook-sivu, kylän nettisivu

ja miten ne käytännössä järjestään? • Kyläpalvelupäivä • Kyläsauna • Lauantaikahvio • Lavis – tanssilliset tunnit lavalla • Leluloota • Monitoimihalli • Nuorten ilta

Talous Tulot: Hinta 20 e/henkilöauto tai pakettiauto Menot: Talkoolaisille soppalounas ja kahvit

• Nuorten pitämä kesäkahvila • Nuotiokahvit kodalla • Renkaiden kausivaihdot • Sisäampumarata • Sunnuntaikahvit • Varttuneiden kerho

☛ Blogiteksti Kyläkahvit, kylälounas – tulisitko?

neeksi. Ne eivät ole asiakkaiden houkuttelemiseksi laadittuja mainoskortteja. Jokainen kyläpalveluesimerkki on omalla kortillaan. Kortin etupuolella on kyläpalvelun lyhyt kuvaus sekä 1–3 valokuvaa. Taustapuolella on yhteiselle jäsentelypohjalle kuvattu ketkä palvelua käyttävät, palvelun tuottajat kumppaneineen, palvelun toteutus sekä mistä koostuu kyläpalvelun tulot ja menot. Kortit on A4-kokoisia ja kaksipuolisiksi laminoituja.

Kyläpalvelukortteja koottiin hankkeen alusta lähtien ja niitä kertyi parikymmentä. Kortteja on käytetty useissa tilaisuuksissa ja kyläilloissa innostamisen välineinä. Korttipohja toimii myös työkaluna, kun halutaan jäsentää ja konkretisoida ideavaiheessa olevaa kyläpalvelua. Toisaalta olemassa olevan kyläpalvelun avaaminen korttipohjalle pakottaa jäsentämään omaa toimintaa ja herättää kehittämisajatuksia.

KIITOKSET Hand made by Kirsi Valto Kokkilan kyläyhdistys Mallinkaisten kyläyhdistys Matkun kyläyhdistys Mieholan kyläläiset Nummenkylä ry Sajaniemen Taidemäki ry Sajaniemen Taidemäen hyvinvointiyrittäjät Susikkaan kyläyhteisö Susikkaan vapaaehtoiset Teuro-Kuuslammin kylätoimintayhdistys Tuuloksen tietoverkko -osuuskunta Vojakkalan Valpas Ypäjän Riistamiehet Ypäjänkylän kyläyhdistys

11


Kylien mainoskortit – kyläpalveluja ja talojen toimintaa tiivistetysti Kylien mainoskorteissa 17 hankkeen toiminnassa mukana ollutta yhdistystä esittelee kyläpalvelujaan ja toimintaansa. Hanke toteutti mainoskortit paikallisten yhdistystoimijoiden kanssa. Kuvin ja tekstein kiteytettiin oleellinen kyläyhteisön tarjonnasta tai yhteisen tilan monipuolisesta valikoimasta. Kortteihin mietittiin myös kylään sopivia iskulauseita. Kortit toteutettiin yhtenäisenä sarjana ja niihin voi tutustua nettivihkosena. Kaikki yhdistykset saivat lisäksi omaan käyttöönsä kortistaan pahvisia mainoskortteja jaettavaksi sekä tiedostot eri muodoissa. ☛ Kylien mainoskortit netissä

Va

pa

ae

12

ht

ois

ten v oimin!


Mis

tä kyläpalve

lus

ta

in

s

ä pid

ät?

Kurkista kyliin, kylätaloihin ja kyläpalveluihin! 17 kyläyhdistystä tai vastaavaa esittelee - kyläpalvelujaan - kylätaloaan, pirttiään tai seurataloaan - uutta sekä jo vakiintunutta toimintaansa

KIITOKSET Etelä-Hattulan maaja kotitalousseura Hattula-Seura Hikiän seudun kyläyhdistys Letkun kylätoimikunta Mallinkaisten kyläyhdistys Matkun kyläyhdistys Nummenkylä ry Portaan-Ojaisten kyläyhdistys Räyskälän kyläyhdistys Sajaniemen Taidemäki ry Susikkaan kyläyhteisö Susikkaan vapaaehtoiset Teuro-Kuuslammin kylätoimintayhdistys Tuuloksen ”Alku” Työväenyhdistys Viksbergin asukasyhdistys Vojakkalalaiset ry Vojakkalan Valpas Vähikkälän maa- ja kotitalousseura Ypäjänkylän kyläyhdistys 13


Omalta kylältä Hämeessä – yhdistykset paikallisten palvelujen edistäjinä Elina Leppänen Ulkoasu ja taitto: Päivi Liikamaa

Omalta kylältä Hämeessä, 2019

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.