Hyvää kyläelämää Hämeessä

Page 1

1 Millaisia ovat kylämme, asuinalueemme ja pitäjämme tulevaisuudessa? Mitä voimme tehdä hyvän kyläelämän edistämiseksi? Kanta-Hämeen kyläohjelma antaa suunnan, mikä on kylien ja asukasyhteisöjen rooli hämäläisessä yhteiskunnassa.

Hyvää kyläelämää Hämeessä Kanta-Hämeen kyläohjelma 2022–2030 Kaikki asuvat kylissä


SISÄLLYSLUETTELO 3 4 6 8 10 12

Tässä Kanta-Hämeen kyläohjelma Missä olemme nyt? Kylät Kanta-Hämeessä Päämäärä 2030: asukkaat – kylät – verkosto Mitkä askeleet otamme? Hyvän kyläelämän rakennuspalikoita Kuinka askellamme? Älykkäitä toimintatapoja Tule tekemään yhdessä hyvää elämää!

Hyvää kyläelämää Hämeessä Kanta-Hämeen kyläohjelma 2022–2030 • Julkaisija: Hämeen Kylät ry, 2022 • Taitto: Päivi Liikamaa


3 Ole hyvä, tässä Kanta-Hämeen kyläohjelma. Tervetuloa mukaan yhteiseen tekemiseen! Me kaikki asumme kylissä! Kylät ja niiden yhdistykset toimivat lähellä ihmisen ja perheiden arkea. Ne tarjoavat osallistumisen, tekemisen ja harrastamisen paikkoja sekä samalla mahdollisuuden kuulua ryhmään. Paikallinen kylä- ja asukastoiminta perustuu pääosin vapaaehtoisuuteen ja nousee kyläläisten yhteisistä tarpeista. Toimitaan yhdessä lähiyhteisön- ja ympäristön hyväksi! Miten vahvistamme hyvää kyläelämää? Kanta-Hämeen kyläohjelma tarjoaa rakennuspalikoita ja toimintamalleja hyvään kyläelämään . Ohjelmasta voi ottaa suuntaa ja askeleita oman kylän toiminnalle. Osalle kyläyhteisöistä ja kunnista moni asioista on jo arkipäivää. Toisella kylällä täytyy yhdessä tekemisen ja yhteisön turva löytää uudelleen. Tervetuloa kumppanit! Kylä on osa kuntaa, sen pienin järjestäytynyt yksikkö. Kylien vapaaehtoistoimijoiden tueksi tarvitaan ehdottomasti myös kuntaa, muita viranomaisia ja toimijoita. Tervetuloa tekemään yhteistyötä kylien kanssa, tuomaan omaa toimintaanne, kehittämiskokeiluja, pilotteja ja hankkeita. Kylien yhteisölliset tilat voivat tarjota helpon jalkautumispaikan lähellä asukkaita. Kylien viestintäkanavat auttavat tavoittamaan asukkaat, myös paikallisten olojen parhaina asiantuntijoina. Kutsu

Yhdessä tehty Kyläläisten ideat ja esimerkit luovat pohjan tälle ohjelmalle. Hämeen Kylät ry ja Kanta-Hämeen Leader-ryhmät toteuttivat alkuvuodesta 2021 Hyvää elämää kylissä nyt ja 10-vuoden päästä -kyselyn. Kyselyyn saatiin 574 vastausta pääosin asukkailta ja vapaa-ajanasukkailta joka puolelta maakuntaa. Lisäksi kahdessa verkkopajassa ja kylätreffeillä myllytettiin vastaajien tärkeimpänä pitämiä teemoja: lähipalveluja älykkäästi ja uusin keinoin, nuoret toimivat ja juurtuvat sekä kylille lisää asukkaita. Hämeen Kylät ry:n kevätkokous 6.4.2022 hyväksyi Kanta-Hämeen kyläohjelman 2022–2030.

Hämeen Kylät ry kutsuu Sinut, kylien ystävä, yhteistyö­kumppani, asukas, yrittäjä, mökkiläinen, päättäjä, viranhaltija, kehittäjä, vierailija, vapaaehtoinen, …toimimaan oman kyläsi ja hämäläisten kylien parhaaksi.


Missä olemme nyt? Kylät Kanta-Hämeessä Kylä on paikka, jonka asukkaat mieltävät toiminnallisesti omaksi asuinalueekseen. Kylä voi olla perinteinen maaseutukylä, asuinalue, taajama, kaupunginosa, kirkonkylä tai pitäjä. Kanta-Hämeessä on 150 viehättävää, toimivaa ja erilaista kylää, joissa toimii kylä- tai asukasyhdistys (tai vastaavasti toimiva muu yhdistys) omalla alueellaan eli kylässä paikalliskehittäjänä. Kylätoiminta on tekoja lähiyhteisön ja ympäristön hyväksi. Kylätoiminta on kaikille avointa ja sitä leimaa laaja-alaisuus, tartutaan alueen asukkaiden yhteisiin asioihin.

llis

11 kuntaa

sy lli sö

Hattula

P

Janakkala

Forssa

Jokioinen

Hausjärvi

Ypäjä

R

aja

at pinn

Di

gi

li taa

Tammela

su

us

Loppi

A u tt a m is h a

lu

su

Hämeenlinna

Humppila

us

at

lli

yky

tav

ys

Monipa ikkaisuus

en

150 kylää • 90 yhteisöllistä taloa

uus

ei

tumisk

rva

ka

mis

Tu

ht

Uudis

istu

M

yys

ai

all

M

er

k kity

is sell

170 577 asukasta • 86 332 kotia • 21 657 kakkosasuntoa

Y

Os

u

uto

tuulia ksen

Kanta-Häme

Riihimäki

Ilm

toi asto

t tävä t s e K inna val

met

3 seutukuntaa • Forssa • Hämeenlinna • Riihimäki 3 Leader-ryhmää • LounaPlussa ry • Linnaseutu ry • EMO ry Kanta-Häme • 1 maakunta • 1 hyvinvointialue • Hämeen Kylät ry • Kanta-Hämeen järjestöyhteistyö


5

Kylä- ja asukasyhdistysten yleisimpiä toimintamuotoja

Vaikuttaminen

Kyläläisten muistaminen, palkitseminen

Kierrätys, kestävä kehitys

Turvallisuus, varautuminen Paikalliskulttuuri, historia, taide

Kylän viestintä, tiedotus

Ympäristönhoito, ulkoilupaikat, reitit

Yhteisöllisen tilan ylläpito, vuokraus, toiminta

Senioritoiminta

Harrastus­ toiminta, liikunta

Tapahtumat

Retket, matkat, virkistys­ toiminta

Yhdistysyhteistyö

Kioski, kahvio

Vapaaehtoistoiminta Yritysyhteistyö

Lapsi- ja perhetoiminta

Kylän markkinointi, asukashankinta

Kuntayhteistyö

Kylämatkailu Työllistämistoiminta

Nuorisotoiminta

Lähteet: Valtakunnallinen kyläkysely 1/2022, Kanta-Hämeen järjestökysely 1/2022

Hämeen Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka toimii Kanta-Hämeen kyläverkostona. Hämeen Kylät ylläpitää maakunnallista kylärekisteriä, antaa asiantuntija-apua kylätoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen, tulevaisuuskeskusteluihin, osallisuustyöhön niin kylille kuin kylien kumppaneille. Leader-ryhmä on seudullinen maaseudun kehittämisyhdistys, joka rahoittaa toimialueensa yhdistysten ja yritysten toimintaa EU:n maaseutuohjelman hankevaroin. Suomen Kylät ry on kylä- ja kaupunginosatoimintaa, Leader-toimintaa ja muuta paikallista kehittämistä edistävien järjestöjen valtakunnallinen yhteistyöjärjestö ja eduntekijä.


Päämäärä 2030: Hyvää kyläelämää Hämeessä Elinvoimaiset kunnat

Eloisat ja turvalliset Kyläyhteisöt

osana Verkostoja

Asukkaat osallistuvat ja toimivat

KantaHämeen maakunta ja hyvinvointialue Valtakunnallinen verkosto, Suomen Kylät

Kanta-Hämeen maakuntaohjelma Kestävän kasvun Häme kertoo yhteisen suunnan maakunnan, kuntien ja toimijoiden kehittämistyölle. Kylät, niiden yhteishenki ja paikallisen tekemisen meininki on kytkettävä vielä paremmin osaksi maakuntaa ja kuntia.


7

Mistä koostuu hyvä kyläelämä? Kyläkyselyn 2021 Hyvä elämä kylissä teemoista on muodostettu hyvän kyläelämän rakennuspalikat ja toimintatavat. Lähes 600 vastaajaa arvioi tässä kyselyssä 10 teeman tärkeyttä oman kylän tai alueen kannalta. Teemat oli avattu lyhyellä tulevaisuuteen suuntaavalla tekstillä. Kaikki kymmenen teemaa koettiin tärkeiksi, joskin samat kolme tärkeintä erottuivat niin maakunnassa kuin seuduilla. Jokaiseen 10 teemaan saatiin toistasataa avointa vastausta, toiveita, ideoita ja esimerkkejä vastaajilta.

Kanta-Häme – tärkeimmät teemat Kyselyssä eniten mainintoja saaneet teemat. kpl

300 250 200 100 50 0 Kylätalo

Maalle asumaan

Kestävä kehitys

Turvallisuus

Palvelut

Yhteisön toiminta

Kulttuuri ja ympäristö

Viestintä

Kumppanuus

Nuoret

Lisää esimerkkejä ja ideoita Hyvä elämä kylissä nyt ja 10 vuoden päästä -kyselyn yhteenveto: www.hameenkylat.fi


Mitkä askeleet otamme? Hyvän kyläelämän rakennuspalikoita ar ja kriisih a t s i m u t Varau

Hyvinvointia ja turvallisuutta Yhteisöllisyys on läheisyyttä ja luo turvaa. Kyläkahvila & teemahetki on helppo paikka tulla mukaan. Paikallisyhteisö kantaa vastuuta asukkaistaan. Huolehditaan erityisesti, että ikäihmisillä ja lapsiperheillä on hyvä ja turvallista olla. Onko teillä jo varauduttu auttamaan äkillisissä kriiseissä ja myrskyissä?

N a a p u ri a p u a

#Ylp

Julki nen liiken ne ja kimp paky ytejä

Ju lki ne n ja yr itt äj ät ja lka ut uv at Liikennet Autta

urvallisu

misha

ja v a p a a eh to is ri n

lua

k ej ä

Kau si- ja vuok ra-a sumi sta, asum iskok eiluj a Va paa -aja nas unn osta vak itui nen ö ta r k o it U u d e t k ä y tt

E

joituksia

ukset

sö , yhtei kokylä

llistä

us

eyde

Villag

lläK

yläst

e HU B

, ppia a o t n isee uraus m u a as a, alla alveluj a p M mis asu Uusia asumisen ratkaisuja kyliin

Kiinnostus maaseutuasumiseen on lisääntynyt huikeasti. Etätyö mahdollistaa monelle arjen ja työnteon myös mökiltä. Nopeat verkkoyhteydet, mielellään valokuituverkko on paikkariippumattomuuden edellytys. Miten maalla vastataan kasvavaan kiinnostukseen: mistä viehättäviä tontteja, kuinka uudenlaisia asumisen muotoja ja elämää autiotaloihin? Lähtisitkö sinä maallemuuttokummiksi??

ä


9

Su

ku

p

ie olv

nk

p Ta

ta oh

a

htu

a

si mi

a mi

a

p po

ja

lä Yl

pi

up

ku to,

talolla tavataan

nn

us ost

D ig is o v e ll u

yttöä

k s e t, a v a in k o o d it

Lähiruokaa, paikalliset tuotteet helposti

a, unait sta, o l ä l Ky osaami ruoka kassi a kaupp

et,

ot Ulkoilua ja kulttuuria meille ja muille

Mer ki ladu tyt polut , t, ky läkä vely t Av oim et K ylä t

Yhteistila (kylätalo, lähikoulu, seurantalo, kirjasto, …) kokoaa tapaamaan, harrastamaan, etätyöskentelyyn ja saamaan palveluja kylässä ja asuinalueella. Yhteistila toimii paikallisena toiminta-, logistiikka-, ja valmiuskeskuksena yhteistyössä viranomaisten, kunnan ja järjestöjen kanssa. Kylätalon kynnys on matala poiketa.

Yhteiskä

m toi

ko tal

Etäk atso mo

Li

n iku

ta

i pa

ka

t

oulu Kyläk

Hämäläiset kylät ovat viehättäviä kulttuuriympäristöjä. Kylässä on luonto läsnä, on ulkoilupolkuja ja paikkoja, mahdollisuus liikkua niin metsissä kuin vesillä. Kulttuuriperinne ja yhteisöjen toiminta on monialaista, omaperäistä ja aitoa. Kytketään paikallinen luonto-, kulttuuri-, tapahtumatarjonta ja yhdistysten aito tekeminen matkailutarjontaan ja otetaan käyttöön digikanavat.

ja ja v

kasva arhais P

Palveluja läheltä uusin keinoin Asioita voidaan järjestää uudella tavalla, jotta hyvinvointimme säilyy tai jopa paranee maaseudulla ja asuinalueilla. Digiloikkaa on moni jo ottanut. Miten jatkamme sitä palvelemaan kaikkien arkea? Myös yhteisö voi käynnistää kyläpalveluja kokeillen ja asukkaita kuunnellen. Kyläpalvelut voivat tarjota myös työpaikan, ensi askeleen pitkäaikaistyöttömälle tai nuorelle.

tusta

ida aketo

an ja

inoid markk

alvel Monip

A n s a in ta k e

upistei

aan

in o ja

y d et N op ea t n et ti y h te Päivä perheess ä

P a ik a ll is o p

Etät

yöpis

paat

teitä


Kuinka askellamme? Älykkäitä toimintatapoja

Kylät viestivät Tapahtumat, tarjonta, monenlainen toiminta ja elämä kylissä ansaitsevat tulla paremmin esille. Paikallisuus löydetään, kun siitä kerrotaan monikanavaisesti. Ja tieto kulkee asukkaille kyläyhdistyksen kanavien kautta, mikä myös kokoaa asukkaiden äänen. Viestintäkeinot muuttuvat ja opettelua tarvitaan. Jokainen voi kertoa positiivista viestiä eteenpäin.

mise Onnistu

t esille

kka oa asu t e i t ä ä litt istys vä d h y ä l Ky

ille

u u n n it e lm a s s ä k ly ä , is io Y h te in e n v

t lma u k at Om alue oma

Mahdollisu us kokeilla, osallistua kertaluontei sesti

Nettisivu t, some, kylätiedo tteet, ilmoi tusta ulut, main okset

Digisove

Kysy

llukset, a vainkood

tään m ukaan

T u k e a ja k o u lu tu s ta te h tä v ii n , k ii to s ti la is u

u k s ia

Vapaa-ajanasukka at, entiset kyläläiset, kylän ystävät

, ja p a lk ka tu el la a st u v sa ty is d h Y ty ök ok ei li ja t ja llintoa h s u o l le -, ta istyksil Sihteeri d h y t lvelu pilvipa

it

a hi j styyn i i r y a Ide yhmä p työr

Yhteisön toiminta uudistuu Osallistuminen ja yhdistystoiminta on murroksessa ja perinteitä pitää ravistella. Vapaaehtoisten ja talkoolaisten löytyminen on haaste monissa kylissä ja yhdistyksissä. Aktiivisimpien harteilla voi olla aina vaan enemmän vastuuta ja tehtävää. Kylien pitää määritellä itsensä aina uudelleen ja uudellen. Kokeillaan uutta. Opetellaan keventämään hallintoa, pop up -osallisuutta, joukkoistamista, jakamaan tehtäviä ja markkinoimaan niitä houkuttelevasti. Pidetään myös huolta vapaaehtoisista.

,


11 Alusta l ai vuokraa naamiselle, miselle, paikallis ille tuott eille

a, ta noj yttä i e k täjy tuu en ia s i a a t v l t n ja v po amis sai n yri a u n t t k A orte Su ohta pau k Va nu Nuoret toimivat Lapset saavat elää turvallisen lapsuuden, nuoret toteuttaa ideoitaan ja näyttää osaamistaan. Vahvat juuret kasvattavat arvostamaan kotiseutua, jäämään, palaamaan tai ainakin puhumaan kotikylän puolesta.

Kamp

anjoit

Nu

orte

n ti lat a ja k okeilu ja

K u n ta & m a v a p a a e h to a k u n ta is - ty ö tä tu kemassa

K yl ie n yh di st yk se t, ty ön ja ko a, va ik ut ta m ise en vo im aa Pyörittäjille kulukorvauks et sta, hoitu a r e k Han kkeita n a h a kimpp

kau n o l I

tta!

Kestävästi ja ilmastoviisaasti Elämäntavalla on merkitystä – ei sillä missä asuu. Ilmastonmuutosta hillitään käyttämällä paikallista, uusiutuvaa energiaa, lähituotteita ja -palveluja. Voimme myös tyytyä vähempään ja opetella jakamis- ja kiertotaloutta. Joko teillä toimivat kimppakyydit, biohiiletys tai yhteishankinnat?

styötä

tta

Hiilen s i ja uusi tomistapoja Y o t u tuvaa e er nergia Ki a Kesät T u tustumist öitä, t a, avoim yöhar opinnä uutta, su j o i tteluja ytetöit vaitsevuu ä , tta

htei ritysy

ou tal

Kumppanuutta, verkostoja ja osallisuutta Yhteisiä kehittämiskohteita tässä monimutkaisessa maailmassa riittää. Uusia ratkaisuja ja toimintatapoja löytyy, kun kootaan erilaiset voimat ja näkökulmat ratkaisemaan yhteistä tavoitetta. Yhteisöjen voima ja asukkaiden paikallistuntemus on myös osa kunnan elinvoimaa ja maakunnan kehittämistä. Ollaan matkalla älykkäistä kylistä älykkäisiin alueisiin.

et t tog r a m S

Kumppan

her

uuspöydä

t

K ok em us te n va ih to a ja hy vi ä kä yt än tö jä , opintoma tkoja Y h te is m a r k

k in o in ti a

Treffit ky kesken lien


Tule tekemään yhdessä hyvää elämää! Moni tämän kyläohjelman asia menee eteenpäin pienillä teoilla ja välittävällä asenteella. Isompiin haasteisiin tarvitaan kylien tueksi yhteistyökumppaneita. Yhteissuunnittelu, -kehittäminen ja hankerahoitus ovat silloin osa toteutusta. Hämeen Kylät ry | www.hameenkylat.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.