Issuu on Google+

kertomuksia partiovuoden varrelta

Partiomuistoj a i iir

ry

s p io mu 1 t r o 1 Pa ert 20 n k s ee nta ätö i pä äm H oim lin T ti ja


2


Partiomuistoja kertomuksia partiovuoden varrelta Hämeen Partiopiiri ry Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

3


Sisältö s. 3 Puheenjohtajan tervehdys – katsaus vuoteen 2011 s. 4 Hämeessä on hauskaa – ohjelma- ja aluetoiminnanalojen kuulumisia

Vuoden mittaan hämäläiset partiolaiset muun muassa tutustuivat vesiensuojeluun, aiheuttivat Kohua ja tempaisivat uuden lippukunnan puolesta. Toimintaa tarjottiin kaikille ikäkausille.

s. 20 Partiotoiminnan tuntee laadusta – kouluttamalla osaavia johtajia

Laadukkaassa toiminnassa myös harrastajat viihtyvät. Vuonna 2011 piiri koulutti 84 partiolaista partionjohtajan peruskurssilla.

s. 24 Partio näkyy ja kuuluu – viestintä lisää näkyvyyttä

Mitä se partio oikein on? Retkiä ja räiskäleitä vai maailmanmatkoja ja kohtaamisia? Partiolaiset kertoivat harrastuksestaan niin kasvotusten kuin lehtienkin palstoilla.

s. 28 Piiri pyörii – luottamushenkilöt, hallinto ja talous ovat piiritoiminnan perusta

Hämäläistä partiopiiritoimintaa on pyöritetty jo 90 vuotta. Mitä piirissä tehdään nykyään ja miten toiminnan kokee vuoden piiritoiminnassa mukana ollut luottis? Entä mikä pitää piirin pyörimässä?

s. 37 Liitteet

4

Tilinpäätös, tase ja tilintarkastuskertomus Piirin ryhmät ja jaostot Suomen Partiolaisten työryhmissä Toimintakalenteri 2011 Myönnetyt ansiomerkit Ko-Gi-suoritukset Lippukunnat ja jäsenmäärät Kilpailujen voittajat Organisaatiokaavio


Puheenjohtajan tervehdys

T

apahtumarikas partiovuosi 2011 on takana – hämäläisen partiopiiritoiminnan 90-vuotisjuhlavuosi. Taipaleella oli monta iloista ja mahtavaa etappia. Vuoden aloitti komeasti vaeltajien mysteeriviikonloppu Antaverkassa, samoajien K-15 -tapahtuma maaliskuussa, kevään partioparaati Lahdessa ja samoajien Kohu-leiri kesällä. Kevään Huivita se mistä tykkäät -kampanjassa partio näkyi katukuvassa, kun jättimäinen partiohuivi kiedottiin monella paikkakunnalla patsaiden kaulaan – tulipa siinä huivitettua yksi partioperhekin. Koko partiopiirin olemassaolon ajan toimintamme parissa olevia henkilöitä on noussut sekä yhteiskunnan että yritysten merkittäviin vastuutehtäviin. He, ja heitä lukuisampi joukko muita partiolaisia, ovat vuosien saatossa jättäneet lähtemättömän, erittäin positiivisen jäljen ympärillemme – väitän että moni asia on Hämeessä ja Suomessa paremmin juuri partiolaisten ansiosta. Siihen, missä kaikessa hämäläiset partiolaiset ovat historiansa mittaan olleet mukana, kurkistettiin juhlavuotemme syksyllä kruunanneessa 90-vuotisjuhlagaalassa. Toimintavuoden aikana piirimme luottamushenkilötoiminnassa edistettiin toiminnanalojen välistä yhteistyötä muun muassa keskeisten luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisissä tapaamisissa. Muutkin partiopiirit ovat ottaneet mallia Hämeessä järjestetyistä alueohjelma- ja koulutustoiminnanalojen ohjaajatapaamisista, joissa varmistettiin yhteistoiminnan sujuvuus. Piirin ja lippukuntien parissa toimivien partiojohtajien tietotaitoja kartutettiin marraskuussa Superlauantaiksi nimetyssä koulutuspäivässä lähes 60 osallistujan voimin.

Piirin sähköisten välineiden käyttöä kehitettiin edelleen. Toimintavuoden aikana otettiin käyttöön partiopiirin intranet, jonka avulla luottamushenkilötoiminnassamme muodostuva dokumentaatio voidaan jakaa kaikkien tarvitsijoiden kesken ja hallita keskitetysti. Toimintamme laajeni myös sosiaalisen median puolelle, kun Hämeen Partiopiiri liittyi Facebookiin. Täällä ja myös muissa medioissa virisi monenlaisia mielenkiintoisia keskusteluja ja kannanottoja erityisesti kansallisen partiotoiminnan herättämänä. Paljon tapahtui, saimme aikaan yhdessä huimia asioita ja partiomuistojemme ketjuun liittyviä helmiä.

Partiovuoden aikana havahduttiin myös siihen tosiasiaan, että partion jäsenmäärä on jo pidempään ollut laskussa. Mielestäni yksi keskeinen haaste on se, että partio kilpailee alati laajenevien vapaa-ajanviettomahdollisuuksien ja muiden harrastusten kanssa. Partion tulee siis muuntua ja muuttua vastaamaan nykylasten, -nuorten ja miksi ei nykyaikuistenkin vaatimuksia. Samalla meidän on vaalittava partion perimmäistä – partiotoiminnan arvoja, joita ei saa uhrata muutoksen hyväksi. Vuoden 2011 piirin syyskokous antoi valtuutuksen kasvuhankkeelle, jolla tätä muutosta viedään eteenpäin. Piiritoiminta tukee lippukuntia monenlaisin keinoin, jotta paikallistoiminnalla olisi mahdollisimman hyvät edellytykset menestykseen nyt ja jatkossa. Kasvu tai muutos eivät ole itseisarvoja tai tavoitteita, mutta laadukas ja rikas, eri ikäluokkia kiinnostava paikallinen partiotoiminta on sekä arvo että tavoite.

Aikuisen rooli nuorten ohjaajana on korostunut entisestään. Olemme viime vuosien aikana toteuttaneet ratkaisuja, joissa saamme sekä lasten vanhemmat, että muut partiotoiminnasta kiinnostuneet aikuiset mukaan toimintaan – vaikkapa vain kerran pari vuodessa. Vaikka olemme nuorisojärjestö, on aikuisen tuki nuorten vastuiden kasvaessa merkittävä asia. Kasvaminen tehtävien myötä vaatii nimittäin usein myös hyvää ja osaavaa sparrausta, joka perustuu kokemukseen. Tämä toki vaatii varttuneemmilta partiolaisilta ja muilta nuoria tukevilta tahoilta kykyä antaa tilaa ja mahdollisuuksia toimia myös omaehtoisesti, mikä ei aina ole helppo tehtävä. Partiotoiminnan jatkuvuus on monille erittäin tärkeä asia – yhteiskunnallisestikin, sillä nuorten osallistumista ja vastuuntuntoa lisäävänä harrastuksena partio on mitä parhainta ehkäisevää nuorisotyötä. Hämeen Partiopiirissä on vuoden 2011 aikana ja aiemmin luotu hyvä pohja tulevaisuuden partiotoiminnan menestyspolulle. Pidetään siitä huolta, vaalitaan ja kehitetään sitä myös jatkossa.

Harri Länsipuro, Harjun Pojat Hämeen Partiopiiri ry, puheenjohtaja 5


a a k s u a h n o ä s s Hämee

!H

ämeen Partiopiirin tavoitteena on tarjota jokaiselle partiolaiselle mielekästä ja kiinnostavaa toimintaa. Vuonna 2011 eri ikäkausien tapahtumissa ja taitokoulutuksissa partiolaiset oppivat paljon, mutta kaupan päälle pidettiin hauskaa. Tapahtumat olivat elämyksellisiä – milloin selviteltiin mysteereitä kartanohotellissa, milloin ravisteltiin ennakkoluuloja Kohu-leirillä. Tapahtumat ja koulutukset vaativat piirin vapaaehtoisilta huimia ideoita ja tunti tolkulla aikaa partiolle. Hämeen Partiopiirissä pidämme luottamushenkilöidemme jaksamisesta huolta ja näytämme omalla esimerkillämme mallia myös lippukunnille. Järjestimme muun muassa koko porukalle yhteisiä tapaamisia, joissa luottamushenkilöt pääsivät tutustumaan ja vaihtamaan ajatuksiaan.

6

avoite t 1 1 0 2 n Vuode

Kaverikirja

Henna Heikkilä, 29 vuotta, Liekkitytöt

ohjelmatoiminnasta vastaava piirihallitusjäsen vuonna 2011 Viime vuoden huippu partiojuttu sinun mielestäsi? – Henkilökohtaisesti oman lippukuntani kesäleiri yhdessä kahden naapurilippukunnan kanssa ja piirin osalta samoajien Kohu-leiri. Kaikkien aikojen paras partiomuistosi? – Englannin jamboree vuonna 2007 ja siellä partiolupauksen antaminen uudestaan yhdessä koko leirin kanssa. Kuka on partioidolisi? – Johtaja, joka käyttää vapaa-ajastaan aikaa lippukunnan toiminnan pyörittämiseen, ja tekee sen sydämestään.


Ohjelma – ohjelmatapahtumia lippukuntien arkeen

P

iiri tukee lippukuntia järjestämällä taitokoulutusta ja tapahtumia eri ikäkausille. Partio-ohjelmassa osa tapahtumista on määritelty piirin järjestettäväksi, minkä lisäksi Hämeen Partiopiirin ohjelmaryhmä järjestää muita tapahtumia piirin ja sen lippukuntien tarpeiden mukaisesti. Lisäksi piiri tukee lippukuntia suoraan partio-ohjelman käytännön toteuttamisessa. Ohjelmaryhmä kehittää lippukuntatoimijoiden ja omien luottamushenkilöidensä partioohjelman osaamista sekä edistää partion teemoja ja kampanjoita.

Piirin ohjelmaryhmän alaisuudessa toimii kahdeksan jaostoa, joilla jokaisella on oma tehtävänsä. Ikäkausijaostot vastaavat sudenpentu-, seikkailija-, tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäkauden tapahtumista piirissä. Partiotaitojaosto vastaa lippukuntien toimintaa täydentävien ohjelmatapahtumien sekä piirin erätaito- ja ensiapukoulutuksen järjestämisestä.

Partioaatejaosto vastaa siitä, että toiminta on mahdollisuuksien mukaan avointa myös aisti- tai kehitysvammaisille sisupartiolaisille. Myös partiotoiminnan kansainvälisyys ja partioaatteen näkyminen piirin toiminnassa ovat aatejaoston vastuulla. Kilpailujaosto koordinoi partiotaitokilpailujen järjestämistä ja vastaa kilpailutoimintaan liittyvästä taitokoulutuksesta.

7


Sudenpennut S

udenpennut ovat pienimpiä, 7–9-vuotiaita partiolaisia, joiden toiminnassa ovat tärkeitä leikit, seikkailut ja tarinat. Sudenpentujen ryhmää kutsutaan laumaksi, ja sitä johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela. Viikoittaisissa laumailloissaan sudenpennut oppivat juttuja, joita ei koulussa opeteta. Ohjelmassa seurataan jälkiä, eli tehdään monipuolisia aktiviteetteja sisällä ja ulkona, kololla ja retkillä. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan muissa partiotapahtumissa, kuten kesäleireillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa. Hämäläisissä lippukunnissa on noin 2200 sudenpentuikäistä partiolaista.

8


Mieluinen, mutta vaativa projekti Sudenpentutapahtuma Varjot Avaruudessa järjestettiin Akaan Toijalassa ja Kangasalan Sahalahdella lauantaina 12.11.2011.

T

oijalan tapahtuma tarkoitti lukuina 100 vapaaehtoista, 300 sudenpentua saattajineen ja muutamia valvottuja öitä yksityiskohtien kanssa painiskelleen 22-vuotiaan tapahtuman johtajan Saana Koskisen elämässä. – Tarvittavan työvoiman saaminen paikalle ja päivän aikataulutus, listaa Saana kiperimpiä kohtia. Vapaaehtoisia saatiin lopulta kasaan enemmän kuin tarvittava määrä, ja se varmaan takasikin tapahtuman onnistumisen. Saana kertoo, että ottaessaan pestiä vastaan tapahtuma tuntui niin kaukaiselta, ettei hän silloin vielä hahmottanut, kuinka paljon hommaa tapahtuman johtajan pestiin kuuluu. Totuus kirkastui vasta lähempänä. – Kun tapahtuman luonne selvisi paremmin, selvisi työmääräkin ja hommat saatiin ajoissa purkkiin, Saana muistelee.

Tukea ja oppia Piiritoimisto tuki Saanaa sekä käytännön järjestelyiden että viestinnän kanssa. Tämä apu tuli todella tarpeeseen. Toki oma äiti Anja Koskinen tapahtuman varajohtajana ja Hannele Aronen rastien vastaavana olivat se suurin tuki tapahtumaa suunniteltaessa. Helpoiten Saanan mielestä sujuivat tapahtuman sisällön ja päivän rakenteen suunnittelu, joiden kanssa päästiin pitkälle jo ensimmäisen kokouksen aikana. Oli myös mukavaa, että vapaaehtoisia löytyi jo aikaisessa vaiheessa mukaan auttelemaan. – Joo-oo, varsinkin nyt kun sai tuosta vähän kokemusta, Saana lupailee kysyttäessä suostuisiko hän uudelleen hoitamaan samankokoista pestiä ja jatkaa: – Ehdottomasti kannattaa suostua tällaisiin projekteihin, sillä paljon voi oppia eikä varmasti jää yksin aluksi kivireeltä tuntuvan pestin kanssa. Teksti: Katariina Kemppi, 29 vuotta, Toijalan Eräveikot

9


Seikkailijat S

eikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijat kokoontuvat viikoittain 10–15 hengen joukkueessa. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Myös kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä. Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Perusohjelma kestää kaksi vuotta, minkä lisäksi tarjolla on ohjelmaa myös kolmanneksi vuodeksi. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu ja rakentelu tulevat seikkailijoille tutuiksi! Hämäläisissä lippukunnissa on noin 2300 seikkailijaikäistä partiolaista.

10


Timanttista toimintaaTimanttiliigassa Lokakuussa 2011 Ylöjärven Soppeenharjulla kohdattiin tragedia; timantti on varastettu! Mysteerin selvittämiseen värvättiin kolmisensataa seikkailijaikäistä partiolaista.

H

ämeen Partiopiirin seikkailijoiden syyskisan, Timanttiliigan, järjestäjinä toimivat paikalliset lippukunnat Ylöjärven Viittaveljet ja Ylöjärven Otava. Hämeen Partiopiirin luottamushenkilöiden ideoima kisa järjestettiin samalla konseptilla ympäri maata – Hämeen alueella myös Tuuloksessa.

Nuoren porukan voimannäyte Osallistujien huikea määrä yllätti järjestäjät, mutta silti kaikki sujui jouhevasti. Kisojen suuri suosio ja toimiva järjestelytoimikunta osoittivat, että seikkailijaohjelma toimii ja voi hyvin piirissä ja lippukunnissa. Monet kisailuun osallistuneet seikkailijat ja heidän saattajansa antoivat pelkästään positiivista palautetta, eikä kisan johtaja Jussi Jaatinen ollut kuullut montakaan poikkipuolista sanaa. – Toki kisalauantaille osunut mahtava sää vaikutti myös ilmapiiriin, hän myöntää.

Maista, maista mansikkaa Kisan tehtävät olivat jännittäviä 10–12-vuotiailille seikkailijoille, sillä mysteerin ratkaisemiseksi oli muun muassa tehtävä solmuja spagetista, rakennettava periskooppi ja heitettävä heittoköyttä. Väkersivätpä seikkailijat myös lyijykynän alusta asti itse. Pirkkalan Pirkot -lippukunnan Norpat -vartion mielestä paras tehtävä oli erilaisten marjojen maistelu. Osa vartion tytöistä oli osallistunut aiemmin sudenpentukilpailuihin, mutta Timanttiliiga oli vartion ensimmäinen seikkailijakisa. – Mutta täällä oli paljon kivempaa kuin sudenpentujen kisoissa! kuului yhdestä suusta. Teksti: Anni Ylinen, 20 vuotta, Mäntänvuoren Partiolaiset 11


Tarpojat T

arpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa muutaman vuoden vanhempi samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi. Muita samaan ikäkauteen kuuluvia partiolaisia tarpojat tapaavat kuukausittain, kun tarpojat kokoontuvat tekemään aikuisen johdolla haastavampia aktiviteetteja. Tärkeintä tarpojaohjelmassa on yhdessä toimiminen, kokemukset kavereiden kanssa, hyödyllisten taitojen oppiminen ja vartion omien juttujen syntyminen. Ohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta eli tarposta, joiden teemoina ovat leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Tarvittaessa tarpojaohjelma voi jatkua kolmannenkin vuoden. Hämäläisissä lippukunnissa on noin 1100 tarpojaikäistä partiolaista.

12


Antoisaa aikuisellekin

Sanna Ketomäki Harjunalustan Siniveljistä ei ollut ennen järjestänyt kisoja ja on itsekin enemmän retkeilijä kuin kisailija. Uurastuksen tulos oli kuitenkin kisanjohtajalle antoisaa nähdä, kun tarpojien kisa ammuttiin käyntiin upeassa auringon paisteessa. Kaikki oli saatu kuntoon ajoissa ja sujui mallikkaasti.

L

ahden Vesijärven mukaan nimetyssä Vesku-kisassa parisensataa 12–15-vuotiasta kisailijaa tutustui Vesijärven luontoon ja vesistöjen suojeluun. Kisailijat oppivat paljon uutta, mutta kokemus oli opettavainen myös kisan järjestäjille. Huomiot, ideat ja arviot toteutuksesta on huolellisesti raportoitu, jotta seuraavilla kisajärjestäjillä on taas hitusen helpompaa.

Vettä heittämässä

Tarpojien mielestä vesiteeman ympärille rakennetuista rasteista yksi hauskimmista oli Vedenheitto. ”Vartio on saapunut purjeveneellä Vääksyn kanavaan. Vartion tehtävänä on toimittaa vene läpi sulusta,” kerrotaan rastikäskyssä. Välineinä oli muutama kouru, vesiastia ja kauha – ja aikaa viisi minuuttia. Härmälän Ilvestyttöjen Chilinuudelit-vartio päätti rakentaa annetuista välineistä putken veden saamiseksi kanavaan. Hyvin toimi ja hauskaa oli! Tytöt sijoittuivat kuudensiksi koko kisassa. Jos tarpojilla oli hauska partiopäivä veden kanssa lotratessa, mikä mahtoi oli kisajohtajan mielestä antoisinta? – On mukava nähdä nuorten nauttivan toistensa seurasta ja oppivan uusia taitoja. Ja osittain heillä on jo todella upeita taitoja, se lämmittää sydäntä, Sanna Ketomäki hehkuttaa. Teksti: Pauliina Sillanpää, 33 vuotta, Hämeen Partiopiiri ry

m oi ll a P a rt io la is et a ja n hjärerjestäminen

tarpojaikäisille ailun Vesku-partiotaitokilp esiin mm. Vesijärityisesti nostamalla juuri Lahdessa ja er ttaa oivalla tavalla töjen suojelun, osoi ven ja yleensä vesis ja olla esimerkkinä n seurata aikaansa partioliikkeen halu pitämään puhtaijär viähän on totuttu muillekin. Suomen ei enää ole. Tämän itsestäänselvyys se na, mutta mikään n, Vesijär ven ja täminen, osin vede taitokilpailun järjes ta kasvatustyötä. pärille, on erinomais luonnonsuojelun ym sku-kisan suojelija – Iiro Viinanen, Ve

13


Samoajat 15–17-vuotiaat samoajat kokoontuvat viikoittain partioharrastuksen pariin vartiossa, johon kuuluu 4–12 tyttöä tai poikaa. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta. Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina. Hämäläisissä lippukunnissa on noin 700 samoajaikäistä partiolaista.

14


Kohua ennakkoluuloista? 6. kesäkuuta 2011 Facebookin Kohu-leirin ryhmässä kohistiin: ”Tänään liikutellaan kanootteja, jääkaappeja, sankoja, telttoja, alfakeittimiä, ihmisiä... eilen liikuteltiin vesileluja, ulkopelejä, korjailtiin suihkukatosta, rakenneltiin pimiötä ja syötiin salaattia. KOHU on melkein täällä!”

O

lin viime kesänä mukana samoajaleiri Kohulla. Vaikkakin Kohulla hitsasimme, kävimme leikkimielisen partiotaitokilpailun, menimme suurta vesisotaa sekä paljon muuta kivaa, mieleeni jäi yksi asia, ennakkoluulot. Leirillämme oli mukana Elävä kirjasto, josta sai lainata ”kirjan”, eli oikeasti ihmisen. ”Kirjan” kanssa pääsi juttelemaan kaikesta, mistä halusi hänen tarinaansa liittyen kysellä. Aikaa jutteluun oli kymmenisen minuuttia. Itse en ennen leiriä tiennyt mikä on Elävä kirjasto, mutta olin innoissani siitä. Itse lainasin muutamaa ”kirjaa”, muun muassa armeijan käyneen naisen ja suomenruotsalaisen miehen. Olen itsekin miettinyt käyväni armeijan, minä vuoksi pidin naisen tarinaa mielenkiintoisena. Hän kertoi, mitä oli tehnyt ja kuinka kokemus vaikutti häneen. Tulin hänen kertomistaan jutuista hyvälle mielelle, mutta samalla myös kohtasin omat ennakkoluuloni. Myös asenteeni suomenruotsalaisiin ja muihinkin itselleni vieraisiin kulttuureihin muuttui leirin jälkeen. Nykyään mietin enemmän eri kulttuurien tapoja ja taustoja ja mitä ne voivat opettaa minulle. Kokemus elävästä kirjastosta oli yhtä aikaa hauska ja opettavainen. On hienoa saada puhua ihmisen kanssa, joka puhuu avoimesti omasta itsestään, sillä harvoin siihen saa mahdollisuuden. Partioleiri Kohulla sai.

Teksti: Jenna Laurikainen, 16 vuotta, Kyynärön Kiertäjät

Kohu on kolmen vuoden väle in järjestettävä hämäläinen partioleiri 15–17-vuotiaille sam oajille. Usein monessa mukana oleva samoaja pääsee Ko hulla nauttimaan tavallista rennommasta partioleiristä, joss a hän ei ole ohjelman toteuttaja vaan siitä nautiskelija . Kesällä 2011 järjestetyllä Kohulla partiokokemuksia, leir itunnelmaa ja uutta potkua toimintaan oli hakemassa 66 samoajaa. Leirin johtajana toimi Maija Jauhiainen, 26 vuo tta, Roineen Tytöt -lippukunnasta.

15


Vaeltajat 18–22-vuotiaan ikää ja partioharrastusta leimaa aikuiseksi kasvaminen. He kokoontuvat kerran, kaksi kuussa muutaman hengen sekavartioissa. Vaeltajat voivat tehdä projekteja myös yhdessä muiden lippukuntien vaeltajien kanssa.

Vaeltajavartiota johtaa samaan ikäkauteen kuuluva partiolainen, mutta ryhmällä on myös aikuinen ikäkausijohtaja, luotsi, tukenaan. Jokaiselle vaeltajalle omien tarpeiden ja toiveiden mukaan viilattu vaeltajaohjelma on nousujohteinen ja kestää neljä vuotta. Hämäläisissä lippukunnissa on noin 700 vaeltajaikäistä partiolaista.

16


Vuoden 2011 vaeltajatapahtumassa jouduttiin keskelle 30-luvun kartanon mysteereitä. Hämeen Partiopiirin viestimetkin noteerasivat vaeltajaseikkailun kummalliset tapahtumat.

Oudot tapahtumat vavisuttivat Antaverkkaa

A

ntaverkan kartanohotellissa Ylöjärvellä sattui viikonloppuna poikkeuksellisen suuri määrä epäilyttäviä tapahtumia. Kartanoon oli majoittunut mittava joukko menneiden vuosikymmenien partiovaikuttajia. Antaverkan autonomisen ruhtinaskunnan viranomaisilta saatujen tietojen perusteella kartanon alueella tapahtui kaksi ihmishengen vaatinutta tapahtumaa. Hotellin pitkäaikainen siivooja joutui ryöstömurhan uhriksi yhdessä hotellin sviiteistä. Uhrilta oli viety koko henkilökohtainen omaisuus sekä henkilöllisyyspaperit. Yksi hotellivieras menehtyi viikonlopun aikana epäselvissä olosuhteissa sattuneessa moottorikelkkaonnettomuudessa. Onnettomuudella ei ollut silminnäkijöitä. Samaan aikaan hotellissa anastettiin omaisuutta sekä hotellin kassakaapista ja asiakkaiden huoneista. Vahvistamattomien tietojen mukaan Antaverkassa suunniteltiin myös kapinaa, jossa partiotytöt olisivat eroamassa omaksi järjestökseen. Antaverkan viranomaisten mukaan partiolaisten järjestämässä vaeltajaseikkailussa tapahtuu usein selvittämättömäksi jääviä asioita. Tälläkin kerralla partiopersoonat olivat kadonneet jäljettömiin sunnuntaina, kun Antaverkan järjestysviranomaisen erikoisyksikkö ennätti paikalle tutkimaan tilannetta. Hämeen Partiopiiristä vakuutetaan, että viikonlopun levottomista tapahtumista huolimatta kaikki Antaverkkaan lähteneet partiolaiset palasivat koteihinsa, jos eivät heti sunnuntaina, niin ainakin lähipäivinä. Antaverkan tapahtumista kertoi ensimmäisenä 2 päivää -lehti: http://2paivaa.wordpress.com/

Teksti: Jaakko Pirttikoski, 31 vuotta, Tyrvään Metsänpojat

n mysteeritämään vaeltajie es rj jä n iri pi io tajaa ympäri Hämeen Part rikymmentä vael pa i tu lis al os n juonittelun viikonloppuu eliin kuuluneen ip ol ro ja rin jelmaansa piiriä. Glamou tietenkin myös oh at iv itt or su t ja asta vastasi lomassa vaelta onlopun ohjelm iik V . ja te et ite ja Elina Jylhä, kuuluvia aktiv jaohjelmaohjaa ta el va n iri pi io Hämeen Part ä. älän Ilvestytöist 31 vuotta, Här m

17


H채m채l채isten lippukuntien kolot kartalla

Tampereen kaupunki 28 lpk

lpk

Lahden kaupunki 11 lpk

H채meenlinnan kaupunki 12 lpk 18


Aluetyö – alueohjaajat lippukuntien tukena Akaan alueella 8 lpk Forssan alueella 6 lpk Heinolan alueella 4 lpk Hämeenlinnan alueella 15 lpk Lahden alueella 15 lpk

P

iirin aluetyön tavoite on auttaa lippukuntia onnistumaan hyvän partiotoiminnan järjestämisessä jokaiselle partiossa toimivalle ikäkausiryhmälle. Piirin alueryhmä seuraa lippukuntien toimintaa ja tarjoaa niille tukea alueohjaajien ja tarvittaessa lippukuntajaoston kautta. Tavoitteena on, että piiri tuntee lippukuntiensa tilanteet ja tarpeet. Alueryhmä huolehtii, että piirin toiminta-alueella partiotoiminnan tarjonta on riittävää alueen nuorten määrään nähden.

Mäntän alueella 12 lpk Nokian alueella 17 lpk Orimattilan alueella 5 lpk Oriveden alueella 9 lpk Riihimäen alueella 8 lpk

Kaverikirja

Tampereen alueella 28 lpk

Hannu Fagerlund,

36 vuotta, Kaskenkaatajat

aluetyöstä vastaava piirihallitusjäsen vuonna 2011 Viime vuoden huippu partiojuttu sinun mielestäsi? – Sun Lomasi, jossa sain viettää viikonlopun piirimme aktiivisten lippukunnanjohtajien kanssa hauskanpidon merkeissä. Kaikkien aikojen paras partiomuistosi? – Oma sudenpentuaikainen leiri Ristinmajan leirikeskuksessa, jossa saimme omistajan luvalla tehdä hakkuujätteistä niin ison nuotion kun haluaisimme. Pakkashangella olevasta nuotiosta lähti tulta ja savua enemmän kuin monesta juhannuskokosta. Kuka on partioidolisi? – Idolit vaihtuvat vuosien mittaan, mutta ensimmäisenä tulee mieleen lippukunnan vanhempi vartioryhmä ja etenkin heidän vartionjohtajansa, joka aina järjesti huimia vaelluksia korpimetsiin. Hänestä tarttui mukaan erähenkisyys, luonnon kanssa pärjääminen ja ennen kaikkea sen kunnioittaminen.

19


Takaisin sudenpennuksi

lippukunnanjohtajien lomapäivillä Ihmisgolfia, legopalikoita, sähköautorata… Onko kyseessä sudenpentujen syysretki? No ei ihan. Tällä kertaa sudarin rooliin pääsivät lippukunnanjohtajat.

H

ämeen Partiopiirin aluetyöstä vastaava luottamushenkilö Hannu ”Hanski” Fagerlund, 36 vuotta, toimi Sun Lomasi -tapahtuman järjestäjänä.

– Halusin tukea lippukunnanjohtajien työtaakkaa. Itse en omien lippukunnanjohtaja- ja -apulaispestieni aikana päässyt kertaakaan tällaiseen tapahtumaan, Kaskenkaatajien entinen lippukunnanjohtaja muistelee. – Välillä tuntui, että mitä järkeä on tehdä tapahtuma toisensa perään, kun ei itse pääse osallistumaan mihinkään partiokivaan. Koin, että tapahtumalle olisi kysyntää, hän lisää.

20

Tikkupullaa ja terapiaa

Ohjelmaan kuului rastipisteitä, joissa muun muassa rakenneltiin legoista unelmataloja, leikittiin, pelattiin partioaliasta sekä herkuteltiin. Osallistujat saivat kerrankin paistaa tikkupullaa ajan kanssa. Tekemisen lomassa käytiin keskusteluja lippukunnanjohtajien arjesta ja ongelmista ja jaettiin käytännön ideoita toiminnan pyörittämiseen. Ne olivatkin monen osallistujan mielestä tapahtuman parasta antia: – Parasta tapahtumassa oli toisten lippukunnanjohtajien ja aikuisten tapaaminen sekä rento meininki, tiivistää Jyri ”Jykä” Ansa Orimattilan Samoilijoista, ja jatkaa: – Meille on tarjolla asia-ahertamista, mutta on mukavaa toimia välillä epävirallisemmin. Lippukunnanjohtajatkin tarvitsevat huoltoa. Teksti: Pilvi Paarlahti, 21 vuotta, Mäntänvuoren Partiolaiset


Tilauksessa partiolippukunta Kun toive partiotoiminnasta tulee paikkakuntalaisilta itseltään, toiminnan aloittaminen on helppoa. Kuhmoisten Korpisudet perustettiin selvään tarpeeseen.

V

anhemmat olivat jo pari vuotta kyselleet partiotoiminnan perään, kun Kuhmoisten seurakunnan nuorisotyöntekijä Markus Rantanen päätti tarttua toimeen ja otti yhteyttä Hämeen Partiopiiriin. Partiota päätettiin käydä esittelemässä kuhmoislaisille alakoululaisille ja vanhemmat kutsuttiin vanhempainiltaan. Parisenkymmentä lasta innostui ilmoittautumaan mukaan. Partiotoiminnalle oli selvä tilaus, ja niin viikkotoiminta aloitettiin heti seuraavalla viikolla. – Partiossa on tällä hetkellä mukana noin neljännes Kuhmoisten alakoululaisista, ja lisää tulee koko ajan mukaan, sudenpentujen johtajana, akelana, toimiva projektin primusmotor Markus kertoo.

Vanhemmat mukaan Nyt Kuhmoisten Korpisusilla on jäseniä jo yli 40, ja toiminta on viikoittaista. – Aikuisia on vielä aika vähän, mutta meillä on monipuolinen ja värikäs porukka toimintaa pyörittämässä. Vedän tällä hetkellä itse toista seikkailijaryhmistä, lippukunnanjohtaja Anna Heickell lisää.

Lippukuntaleirit, piirileirit, kansainväliset leirit – leirit kuuluvat partioon. Seuraavan kerran Korpisusienkin uudet jäsenet pääsevät maistamaan suuren leirin humua kesällä 2013, kun piiri järjestää seuraavan Ilves-leirin. Sinne odotetaan jopa 4000 osallistujaa. Kuva edelliseltä Ilvekseltä.

Hämeen Partiopiirin lippukuntajaoston puheenjohtaja Nina Koskinen auttoi uudet aikuiset partiopolkunsa alkuun. Hän koulutti johtajat, suunnitteli heidän kanssaan kokousten sisällöt ja teki toimintasuunnitelmat. Korpisusien aikuiset ovat partiolaisten vanhempia ja entisiä partiolaisia. Anna itse osallistui partiopestinsä aluksi piirin järjestämälle Lippukunnanjohtamisen ABC -kurssille.

Seurakunnan nuorisotyöntekijänä Markuksella on näköalapaikka kuntalaisten arkeen. – Partiosta kasvoi hetkessä merkittävä lapsija nuorisotyön muoto Kuhmoisissa. Toivon että partio on osaltaan kasvattamassa lapsia aktiiviseen elämäntapaan ja opettamassa pois ”miksi pitäisi” -kulttuurista, hän toivoo. Teksti: Pauliina Sillanpää, 33 vuotta, Hämeen Partiopiiri ry 21


e e t n u t n a n n i m i Partioto a t s u P d a la 11 tavoite Vuoden 20

!

artiotoimintaa harrastetaan paikallisyhdistyksissä, lippukunnissa. Piirin tehtävänä on aina ollut tukea ja kouluttaa partiojohtajia kohtaamaan toiminnassa esiin tulevia haasteita, jotta toiminta lippukunnissa olisi mahdollisimman laadukasta ja johtajat moti-voituneita. Vuonna 2011 otamme lippukuntien tarpeet entistäkin paremmin huomioon kerätyn palautteen pohjalta.

Hämeen Partiopiiri järjesti vuonna 2011 partiolaisille yhteensä 34 koulutusta tai kurssia. Eri ikäkausien johtajat saivat tukea ja näkökulmia johtajapestiinsä ja vinkkejä eri-ikäisten parissa touhuamiseen. Taitokursseilla harjoiteltiin vuoden mittaan paitsi ensiapua ja erätaitoja, myös vesillä liikkumista ja webbisivujen päivittämistä – monen moista, mitä lippukuntaa pyörittäessä tulee osata.

Kaverikirja Riikka Tammivuori,

39 vuotta, Lahden Katajaiset

koulutuksesta vastaava piirihallitusjäsen vuonna 2011

Viime vuoden huippu partiojuttu sinun mielestäsi? – Omalta osaltani Ko-Gi-kurssilla kouluttaminen nousee ykköseksi. Saaristomerellä purjehtien toteutettu kurssi oli elämys. Kaikkien aikojen paras partiomuistosi? – Varmaan joku leiri – kenties piirileiri ja siellä yhteinen iltaohjelma, jolloin mahan pohjassa on nipistänyt se fiilis olla osa ja kuulua isoon porukkaan kavereita. Kuka on partioidolisi? – Meku Merja Ranta-aho – kaikkien partiokouluttajien äiti.

22

Koulutus

– kouluttamalla osaavia johtajia

P

iiri auttaa lippukuntia toteuttamaan partio-ohjelmaa laadukkaasti ja lippukuntien toimintaympäristöön sopivalla tavalla. Hämeen Partiopiirin koulutusryhmä järjestää koulutusta lippukuntien nuorille ja aikuisille johtajille. Yhteistyössä keskusjärjestön kanssa järjestetään myös partiojohtajien jatkokoulutusta. Piirin järjestämällä koulutuksella varmistetaan osaavat johtajat, mikä takaa partio-ohjelman laadukkaan toteuttamisen lippukunnissa.


Tarinat ovat partiossa tärkeitä. Iltanuotiolla tai kokouksen lopuksi kerrottu tarina rauhoittaa, mutta tarinalla voi myös innostaa ja elävöittää tunnelmaa. Tarinat saavat kuulijoiden iän mukaan vaihdellen myös erilaisia merkityksiä ja tavoitteita. Tämä tarina kertoo partiokoulutuksesta.

Torsti ja metsästä löytynyt Kova

O

lipa kerran, ei niin kovin kauan aikaa sitten, kaukainen maa, jossa oli suunnaton määrä partiolaisia. Innokkaita ja osaavia, kuten arvata saattaa.

Nuori partiojohtaja Sande oli samoajavartionsa kanssa retkellä metsässä. Kotvan kuljettuaan Sandea tuli polulla vastaan vanhempi herrasmies Torsti, joka oitis kiinnitti huomionsa seurueen partiohuiveihin. Torstin lapsenlapset olivat juuri aloittaneet partion ja vaariakin oli alkanut vanha harrastus kiinnostaa uudelleen. Vaan miten partioon pääsisi mukaan, kun ikääkin oli miltei eläkkeelle pääsyn verran? Sande rohkaisi Torstia: kokeneemmat partiolaiset järjestävät mitä erilaisimpia kursseja. On erätaitokurssia, veneenohjaajakurssia, sampokurssia – jokaiseen tarpeeseen on kurssi tarjolla. Ainoa vaikeus on keksiä, mille kurssille haluaisi mennä. ”Kannattaa kysellä Kovalta”, kaikui heleä ääni kauempaa metsän siimeksestä. ”Keneltä? Ja kuka puhuu?” ihmettelivät Sande ja Torsti ääntä. ”Kovalta, se kyllä tietää. Ja anteeksi, nimeni on Eija.” Ääni tuli lähemmäksi, ja kohta Eija kurkisti puun takaa. Eija tiesi kertoa, että Kovat, lippukuntien koulutusvastaavat, olivat olleet klubi-illoissa, joissa oli urakalla järjestetty partiolaisia oikeille kursseille. Hänenlaiselleenkin partion paluumuuttajalle oli valittu tarjottimelta tuhti paketti mielenkiintoisia kursseja. Torstikin innostui. Hän haluaisi ainakin sudenpentujen johtajaksi, siis akelakurssille! Ja erätaitokurssille! Ja parin vuoden kuluttua partiojohtajakurssille! Kuten hyvät sadut aina, tämäkin satu on täysin tosi.

Teksti: Jaakko Pirttikoski, 31 vuotta, Tyrvään Metsänpojat

.

leirillä 1968 uotiolla myös Ilves an ilt iin ilt rto ke ta iselältä. Partiotarinoi meen leiriltä Saar Kuva on Lapinhä

koulutusryheen Partiopiirin äm H at ov it utusvastaaville. Kova-klub pukuntien koul lip a oj ilt iä äm t lippukuntiin män järjest äiset jalkautuva äl hm ry us ut ul essa. Vuonna Piirin ko nsa kouluttamis ie aj ht jo itä ni sittiin sopivia tukeakseen uun muassa et m lla ei ub kl aoille, Sandelle, 2011 Kov lle partiohahm si lli ee tt vi ku a koulutuksi lle. Torstille ja Eija

23


Pj-kurssi, jokaisen johtajan yleistyökalu

S

e on vähän kuin monitoimityökalu. Siitä on hyötyä yllättävissäkin tilanteissa ja se säästää yllättävän usein pieniltä harmeilta. Se mahtuu pieneen tilaan ja kun siihen on tottunut, ei enää osaa kuvitella, miten sitä ilman on voinut tulla toimeen. Mikä? Partiojohtajan peruskurssi tietenkin. Nimensä mukaisesti partiojohtajan peruskurssi on koulutuksen kivijalka, jonka varassa partiolippukunnat toimivat. Johtaa voi monella tavalla, mutta partion erottaa kaikista kerhoista koulutettu partiojohtaja. Kurssille pääsyyn vaaditaan 18 vuoden ikä. Nuorelle johtajalle pj-kurssi on myös loistava tilaisuus tankata reppu täyteen uusia ideoita ja intoa ja lainata oman lippukunnan toimintaan parhaat vinkit kurssikaverien lippukunnista. Kurssin päättyessä päällimmäiseksi reppuun pakataan tuhti annos partioaatetta.

Peruskurssi voi kuulostaa hivenen ankealta, mutta totuus on paljon nimeä ihmeellisempää. Hämeenkoskella tammikuun alussa pidetty Metka Matka -pjkurssi tempaisi kurssilaiset televisiosta tutun Amazing Racen hengessä seikkailuun, josta ei taatusti jäänyt paperin maku suuhun. Hämeessä pj-kurssit pyritään järjestämään aina tilaisuuden tullen yhtenä pitkänä viikonloppuna. Esimerkiksi pääsiäinen on erityisen suosittu kurssiviikonloppu. Kahden erillisen viikonlopun kurssiin verrattuna aikaa on käytännössä vuorokauden enemmän, kun alku- ja loppurituaalit hoituvat kerralla. Pitkän viikonlopun aikana myös kurssivartioista muodostuu toimiva ryhmä hivenen helpommin. Teksti: Jaakko Pirttikoski, 31 vuotta, Tyrvään Metsänpojat

24

Suomalaisen Partiotyttöliiton partiojohtajakurssi pidettiin vuonna 1926 Kangasalla.

Jokaiseen hämäläiseen pj-kurssiin kuuluu haikki, yön yli kestävä vaellus.


Ansiomerkkiryhmä

– tunnustusta ansiokkaasta vapaaehtoistyöstä

P

iirin ansiomerkkiryhmä käsittelee piirin ja keskusjärjestön ansiomerkkejä koskevat ansiomerkkihakemukset. Ryhmä pitää yllä piirin ansiomerkkijärjestelmää ja kannustaa ja kouluttaa lippukuntia hakemaan ansiomerkkejä ansioituneille jäsenilleen.

Paraatissa kiitokset kaikuvat

P

artiolaisten paraati tarjoaa kaikille hämäläisille vuosittain mahdollisuuden osallistua suureen partiotapahtumaan, joka antaa pienimmillekin partiolaisille kokemuksen omaa ryhmää tai lippukuntaa suuremmasta partioyhteisöstä.

Hämeen Partiopiirin 90-juhlavuoden paraati järjestettiin Lahdessa 1500 partiolaisen voimin. Näyttävän paraatin ja kaduilla kaikuvien partiohuutojen lisäksi paraatipäivään kuuluu juhla, jossa muun muassa jaetaan partiojohtajille ansiomerkkejä tunnustuksena partiossa tehdystä vapaaehtoistyöstä. 25


u u l u u k a j y y k ä n o i t Par

!V

uonna 2011 halusimme Hämeen Partiopiirissä näyttää kaikille, miten houkutteleva harrastus ja toisaalta kiinnostava yhteistyökumppani partio on. Partiolaisten hauskanpidosta ja onnistuneista tempauksista sai lukea paikallislehdistä eri puolilla piiriä: naapurit olivat näemmä käyneet Ruotsissa isolla kansainvälisellä leirillä ja lapsen luokkakaverit näyttivät taituroineen voiton kotiin naapuripitäjässä järjestetyissä partiotaitokisoissa. Partio näkyi ja kuului partiolaisten kautta.

11 tavoite 0 2 n e d o Vu

Koska yhteiskunnallinen vaikuttaminen on keskeinen osa partiokasvatusta, hämäläiset partiolaiset olivat esillä tärkeinä pitämiensä asioiden puolesta. Partionuoret kannustivat kavereitaan käyttämään ääntään, kun 16-vuotiaat saivat äänestää ensimmäistä kertaa seurakuntavaaleissa. Partio näkyi ja kuului myös siellä, missä se ei ennen ollut näkynyt. Syksyllä partionuoret kävivät hämäläisissä sairaaloissa vierailemassa pikkupotilaiden luona.

Kaverikirja Jaakko Pirttikoski, 31 vuotta, Tyrvään Metsänpojat

viestinnästä vastaava piirihallitusjäsen vuonna 2011 Viime vuoden huippu partiojuttu sinun mielestäsi? – Ne aivan liian harvat kerrat lippukunnan kämpällä: savun hajua, lämmin sauna ja hyviä kavereita. Kaikkien aikojen paras partiomuistosi? – Edellinen piirileiri Ilves06. Töitä tehtiin, nukkumaan ei ehtinyt, mutta hauskaa oli. Kuka on partioidolisi? – Pinomäen Unski. Sitä innostusta ja omalle työlle omistautumista täytyy ihailla.

26


Viestintä

– lisää näkyvyyttä

H

ämeen Partiopiiri huolehtii omalla alueellaan partion julkisuuskuvasta yleisöön ja sidosryhmiin päin. Piirissä toimiva viestintäryhmä vastaa partiotoiminnan alueellisesta näkyvyydestä sekä tukee viestinnän keinoin partioliikkeen tavoitteiden viemistä eteenpäin. Ryhmä tukee lippukuntia partio-ohjelman toteuttamisessa kehittämällä piirin viestintäkanavia tarpeita vastaaviksi ja opastamalla lippukuntia niiden omassa viestinnässä. Piiriviestintä auttaa muita piirin ryhmiä ja lippukuntia tavoitteidensa saavuttamisessa tiedottamalla tapahtumista, kursseista ja muista palveluista.

Tampereen Lokit -lippukunnan tytöt tarttuivat medialähettiläiden haasteeseen ja huivittivat partioviikolla Tampereen Hämeenpuiston patsaat. 27


Nuoret partion kasvoina

V

uoden 2011 alussa pidettiin partionuorille Suomen toinen medialähettiläskoulutus, jossa opeteltiin erilaisia mediaan liittyviä taitoja, kuten radio- ja lehtihaastattelujen antamista ja partiosta kertomista erilaisin tavoin. Medialähettiläskoulutus valmentaa nuoria jakamaan näkemyksiään, kokemuksiaan ja tietoaan omasta partioharrastuksestaan, joka ei ole pelkästään samoilua ja kiehisten veistelyä. Onhan partio paljon muutakin, kuten yhdessä olemista ja yhdessä tekemistä. Medialähettiläinä toimimme partion kasvoina, ideoimme tempauksia ja osallistumme partion edustajina eri tapahtumiin. Vapaaehtoistoiminnan markkinoilla Helsingissä tarjosimme ohikulkijoille partiodrinkkejä, festarirannekkeita sekä paljon tietoa partiosta.

Näkyvyyttä ja yhteistä hyvää Meitä medialähettiläitä on Hämeen Partiopiirissä jo kymmenen. Hämeessä olemme huivittaneet patsaita partioviikolla, tehneet juontokeikkoja tapahtumissa ja käyneet sairaaloissa lahjoittamassa partion joulukalentereita. Joulukalentereiden mukana saimme viedä sairaalaan joulumieltä. Tampereen keskussairaalassa koristelimme lasten kanssa itse leivottuja piparkakkuja. Mielestäni sairaalassa mukavinta oli nähdä, kuinka pienestä asiasta on suuri ilo. Kaikki mukana olleet haluaisivat päästä ensi vuonnakin lahjoittamaan kalentereita, sillä lahjoittamisesta ja lasten ilosta tuli hyvä mieli – minulle ja varmaan kaikille muillekin. Teksti: Jenna Laurikainen, 16 vuotta, Kyynärön Kiertäjät

Vapaaehtoistoiminnan markkinoilla hiihdettiin partiota kartalle yhteistuumin. Jenna kuvassa keskellä. 28


Yksi hämäläisistä

– yksi 30 miljoonasta

O

sallistuin vuonna 2011 partion kansainväliselle suurleirille, jamboreelle, jo toista kertaa. Kaupungin kokoinen telttaalue mykisti edelleen. Osallistujille oli tarjolla kaikenlaista tekemistä, mutta jamboreen paras anti ei ole ohjelmissa. Miksi maksoin jo toista kertaa huikean hinnan yhdestä leiristä?

Aloitin sudenpentuna Mäntänvuoren Partiolaisissa, Hämeen Partiopiirin pohjoisosassa. Partio on ollut keskeinen osa elämääni: huonosti nukutut laavuyöt, joissa pojat piereskelivät liikaa, sementiksi jähmettynyt aamupuuro, jota kukaan ei suostunut syömään, sisaruspiirit vasen käsi toisen päällä. Olen laskenut pyllymäkeä Kebnekaisen huipulta ja kiittänyt tuhansia kertoja Jamboreessa ainutlaatuista on tunnelma. Se on parhaita paikkoja saamistani ystävistä. partion todellisen ytimen ymmärtämiseen. 151 valtiota toteuttavat partiotoimintaa eri tavoin. Suomen Hämeessä partio on eräpainot- Jamboree on kuitenkin erilaista. Se auttaa kytkemään kokemukteista, mutta kaikissa maissa ei edes ole metsiä. Se, mikä tekee parti- set laajempaan kontekstiin ja ymmärtämään, kuinka hienoa on osta partiota, on aate. Yhteiset ihanteet ja partiolupaus mahdollista- olla osa suurta ajatusta. Kuten jamboreella sanottiin: ”Tänään tajusin olevani yksi 30 miljoonasta.” vat sen, että valtava joukko voi kuulua samaan järjestöön. Kansainvälisten kontaktien lisäksi leiri luo yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suomalaisten välille. Yleensä tapahtumissa näkyvät oman Teksti: Pilvi Paarlahti, 21 vuotta, Mäntänvuoren Partiolaiset piirin jäsenten tutut kasvot, mutta jamboreella ystävä voi yllättäen löytyä toiselta puolelta Suomea!

29


i i r ö y p i r Pii

avoite t 1 1 0 2 n Vuode

E

!

nsimmäinen partiopiirijärjestö perustettiin Hämeeseen jo vuonna 1921 tukemaan lippukuntia ja edustamaan partiota paikallisesti. Ensimmäisen piirin 11 lippukunnasta ja 800 partiolaisesta Hämeen Partiopiirin laajuus on yli kymmenkertaistunut ja tehtävät monipuolistuneet. Ytimessä on kuitenkin edelleen lippukuntien tukeminen koulutetun ja innostuneen luottamushenkilöjoukon ja työntekijöiden voimin.

Vuonna 2011 kehitimme eri toiminnanalojen välistä yhteistyötä ja sisäistä viestintää sekä yhtenäistimme toimintamalleja piirin sisällä. Piirin luottamushenkilöt jalkautuivat entistä useammin paikallisten partiolippukuntien luokse kouluttamaan ja tukemaan partiojohtajia pesteissään.

Luottamushenkilöt, piiritoiminnan perusta

H

ämeen Partiopiiri toimii noin 130 vapaaehtoisen luottamushenkilön voimin. Luottamushenkilötoiminnasta vastaava piirihallituksen jäsen tukee luottamushenkilöitä pesteissään ja kouluttaa heitä toimimaan piirissä.

30

Kaverikirja

Jaakko Honkala, 29 vuotta, Lähteen Vartijat luottistoiminnasta vastaava piirihallitusjäsen vuonna 2011 Viime vuoden huippu partiojuttu sinun mielestäsi? – Kohu! Oma vierailuni jäi muutamaan tuntiin, mutta leirillä näytti ja tuntui olevan hyvä meininki. Kaikkien aikojen paras partiomuistosi? – Oma paras partiomuistoni on elävä kollaasi pienistä hetkistä ja tunnelmista, ennen kaikkea leireiltä, retkiltä ja kursseilta. Kuka on partioidolisi? – Ehdottomasti partiokokki, erityisesti hyvä sellainen.


Aikuiset partiossa

H

ämeen Partiopiirin lippukunnissa on noin 2500 yli 22-vuotiasta partiolaista. Aikuinen voi toimia lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä erilaisissa pesteissä – tai vain olla käytettävissä tarpeen mukaan. Henkilökohtainen kasvu ja ihmisenä kehittyminen jatkuvat partiopolulla yhtä lailla ikäkausitoiminnan jälkeenkin.

Aikuisen ensisijainen rooli partiossa on kuitenkin toimia mahdollistajana ikäkausitoiminnassa mukana oleville lapsille ja nuorille. Heidän harrastustaan voi tukea joko suoraan lippukunnassa toimien tai välillisesti esimerkiksi piirin luottamushenkilönä.

31


Luottissemma

kokoaa aktiivisimmat yhteen Alun perin Salpausselän Partiolaisten aloittama joka syksyinen luottisseminaariperinne on rantautunut hyvin uuden, laajemman Hämeen Partiopiirin toimintaan. Syksyn starttaavat luottamushenkilöiden kokoontumisajot antavat potkun uuden toimintakauden alulle.

M

aaret Liljaniemi, piirin alueohjaaja ja koulutusryhmän jäsen, sekä Hanna Virtanen piirin aatejaostosta ovat osallistuneet luottisseminaariin jo monen monta kertaa. Parasta tapahtumassa heidän mielestään on tuttujen partiokavereiden näkeminen ja uusiin tutustuminen. – On mukavaa yhdessä miettiä ja puuhastella ajankohtaisten asioiden kimpussa, Maaret tiivistää ja jatkaa: – On hyvä, kun piirin toiminnanalat, koulutus, ohjelma, alue, talous ja viestintä, ovat paikalla samaan aikaan keskustelemassa tulevasta.

Omaa mukavaa ohjelmaa Piirin kisaryhmässä toimiva Mikko Olkkonen puolestaan osallistui seminaariin ensimmäistä kertaa viime syksynä, mutta hän yhtyy silti Maaretin ja Hannan kommentteihin. – Erityisesti uudelle luottikselle tämä on loistava tilaisuus kuulla ja oppia piirin toiminnasta, Mikko muistuttaa. Molempien naisten mielestä semma on piiriluottiksena toimivalle omaa, mielekästä ja mukavaa ohjelmaa ja sitä paitsi pestin suorittamisen kannalta hyödyllistä. – Itse miellän osallistumisen luottisseminaariin pestiin kuuluvaksi, Maaret pohtii.

32

Salpausselän Partiolaiset ja Hämeen Partiolaiset yhdistyivät vasta pari vuotta sitten, joten kaikki luottikset eivät vielä tunne toisiaan. Yhteistyön teko helpottuu yli maantieteellisesti laajan piirin, kun nimille saa kasvot ja päinvastoin. Kaikki kolme kokevat tapahtuman sitouttavan ja motivoivan luottamushenkilöitä entistä paremmin pesteihinsä. – Nykyään lähden aina mukaan semmaan, koska olen jo oppinut kuinka hyödyllinen tapahtuma on, Hanna kertoo. Teksti: Katariina Kemppi, 29 vuotta, Toijalan Eräveikot


Piiri innostaa toimivaa partiojohtajaa Jokaisessa lippukunnassa lienee johtaja, joka on vienyt aktiivisella toiminnallaan partiotoimintaa eteenpäin. Hämeen Partiosäätiö palkitsee vuosittain yhden Toimiva hämäläinen partiojohtaja -apurahalla. Vuonna 2011 apurahan henkilökohtaiseen partiokoulutukseensa sai Tytti Tolvanen Lahden Katajaisista.

T

ytti toimii lippukuntansa apulaisjohtajana, taloudenhoitajana ja juhlavuosivastaavana. Lisäksi hän on piirin vaeltajajaoston jäsen ja ensi kesänä hänellä on pesti kansainvälisen vaeltajatapahtuman, RoverWayn, heimojohtajana. Kun Tytti ensi kerran kuuli tunnustuksesta, hän oli kiitollinen. – On hienoa, että lippukunnan johto haki tunnustusta minulle. Yleensä tunnustuksen saaneet ovat toimineet piirihallituksessa tai muussa suuremmassa pestissä, Tytti toteaa.

Yhteistyökykyä ja halua kehittyä Kun puhutaan hyvästä partiojohtajasta, nostaa Tytti ensimmäisenä esille omien rajojensa tuntemisen. – Hyvä partiojohtaja tietää, mihin pystyy ja mitä ehtii. Hän tietää, missä on hyvä ja millä alueilla hän tarvitsee tukea, Tytti kertoo. Hänen mielestään hyvä johtaja on sellainen, joka kykenee yhteistyöhön, kunnioittaa muita ja haluaa kehittyä. – Hyvä johtaja haluaa kehittää toiminnan ohessa sekä itseään että muita. On tärkeää pyrkiä eteenpäin. Piirijärjestö on Tytille tärkeä osa partiota. Hänen mielestään piiripesti antaa uusia näkökulmia partioon, ja kun näkee miten muualla toimitaan, se antaa myös uutta puhtia ja ideoita omaan toimintaan. – Piiripestissä olen oppinut luottamaan itseeni, osaamiseeni ja mahdollisuuksiini: tekemällä oppii ja aina voi tehdä jotain vähän haastavampaa kuin edellisellä kerralla. Hämeessä on myös hauskaa, sillä olen saanut nauraa kaikissa piiripesteissäni sydämeni kyllyydestä!

Tytin mukaan unelmien partiotapahtuma olisi sellainen, jossa olisi sopivasti koulutusta ja siistiä ohjelmaa. Ihmisiä olisi paljon eri puolilta maailmaa. – Mutta tietysti myös vanhoja partiotuttuja, koska ihmiset ovat parasta partiossa, Tytti muistuttaa.

Teksti: Anni Ylinen, 20 vuotta, Mäntänvuoren Partiolaiset 33


Partiokipinä syttyi Hämeessä

90 vuotta sitten

Partioaate kotiutui Suomeen 1910, ja partiokipinä syttyi pian myös Hämeessä. Vuonna 2011 hämäläinen piiritoiminta juhli 90-vuotista toimintaansa. Merkkivuotta juhlistettiin Tampereen Komediateatterilla järjestetyssä gaalassa 19.11.2011.

P

artiotaitokilpailut, koulutustarjonta ja leirit ovat muodostaneet piiritoiminnan perustan koko sen historian ajan. Kisat, koulutukset ja leirit ovat kiinteä osa piiritoimintaa vielä tänäänkin, vaikka koulutusjärjestelmä on uusittu ja taitokisoja nykyaikaistettu. Gaalavieraatkin pääsivät testaamaan partiohistorian tuntemustaan piirikarttoja käsittelevässä aika- ja taitotehtävässä.

”Isänmaa ensin, sitten minä” Myös toisten palveleminen kuuluu olennaisesti hämäläiseen partiotoimintaan, sillä yhteiskuntavastuu ja yhteisöllisyys ovat toiminnan perusarvoja. Gaalassa muisteltiin jokaisen aikakauden tuomia haasteita, mutta myös todettiin: aina partiolaiset ovat tarttuneet toimeen. Sotiemme aikana partiolaisia toimi muun muassa ilmavalvontatehtävissä, sotasairaaloissa ja väestönsuojelutehtävissä. Partiotoiminta tunnetaan myös muun muassa mittavista jätepaperin ja lumpun keräyksistä sekä verenluovutuskampanjasta. Samalla on talkoiltu myös itselle, sillä erilaisilla kampanjoilla on kerätty varoja partiotoimintaan ja talkootyöllä rakennettu ja kunnostettu leirialueita.

Partiolaisista aktiivisia kansalaisia Partion perustoiminta on kuitenkin se, millä on suurin yhteiskunnallinen painoarvo. Partioharrastus tukee omalta osaltaan lasten ja nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Muun muassa näitä näkökulmia nosti esille gaalan juhlapuhuja, partiojohtaja Liisa “Licca” Sahi, Opetus- ja kulttuuriministeriön Nuorisoyksikön ylitarkastaja. Parhaimmillaan partio on mielekästä vapaa-ajantoimintaa, jossa nuoret osallistuvat itse toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. He oppivat tekemällä ja luovat elinikäisiä ystävyyssuhteita. Ja partiokipinä syttyy yhä uusiin hämäläisiin. Teksti: Iina Ojala, 34 vuotta, Kalevan Suuntatytöt

Sota-aikana hämäläiset partiolaiset palvelivat siellä, missä apua tarvittiin.

34


Toimihenkilöt ohjaavat toimintaa Hallinto pyörittää piiriä

H

H

ämeen Partiopiirillä työskenteli vuonna 2011 kahdeksan toimihenkilöä, joiden tehtävänä on suunnitella, ohjata ja toteuttaa yhdistyksen toimintaa. He ovat osin yhteisiä Tampereen Partiolaiset ry:n, Lahden alueen Partiolaiset ry:n ja Hämeen Partiosäätiö rs:n kanssa.

ämeen Partiopiiri ry:n kevätkokous pidettiin 26.3. Hämeenlinnassa ja syyskokous 19.11. Tampereella. Kevätkokouksen yhteydessä järjestettiin johtajapäivät, joissa lippukunnanjohtajille tarjottiin tietoiskuja ja koulutusta ajankohtaisista asioista.

Partiotoimisto kokoustiloineen sijaitsee Tampereella Yliopistonkadulla. Lisäksi piirillä on vuokrattuna toimisto- ja kokouskäyttöön Kallentalo Lahdessa. Hämeenlinnassa sijainneesta kokoustilasta luovuttiin vähäisen käytön vuoksi.

Kevätkokouksessa vahvistettiin vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma ja hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2012. Kokouksessa valittiin Hämeen Partiopiirin hallitukseen kaudeksi 2012–2013 piirinjohtajaksi Harri Länsipuro, piirin varajohtajaksi Heini Salo, koulutusryhmän puheenjohtajaksi Riina Aspila ja viestintäryhmän puheenjohtajaksi Jyri-Petteri Paloposki. Hallituksessa jatkavat edelleen aiemmin valitut talousryhmän puheenjohtaja Petteri Lavikko, alueryhmän puheenjohtaja Hannu Fagerlund, ohjelmaryhmän puheenjohtaja Henna Heikkilä ja luottistoiminnasta vastaava Jaakko Honkala. Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2012 valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Hämeen Partiopiirin käytössä olevat toimitilat ja leirialueet omistaa pääsääntöisesti Hämeen Partiosäätiö rs. Ne olivat ahkerassa käytössä lippukuntien, ryhmien ja jaostojen kokousten, koulutustilaisuuksien ja leirien pitopaikkana. Leirialueita ovat Pajaniemi Lempäälässä, Vaakaniemi Kurussa, Nurmela Tammelassa, Lapinhäme Sodankylässä ja Rismalahti Asikkalassa.

Toimihenkilöt:

Sari Huurros-Aaltonen, toimistosihteeri Irene Iso-Kokkila, järjestösihteeri Heidi Kannisto, järjestösihteeri (hoitovapaalla) Heli Lehtomäki, koulutussihteeri (koulutus) Petri Louko, järjestöpäällikkö Tommi Nyman, toiminnanjohtaja Petri Pakarinen, koulutussihteeri (ohjelma) Pauliina Sillanpää, tiedottaja Sanna Talsta, tiedottaja (18.5. saakka) Seija Vuohensilta, taloussihteeri

Hämeen Partiopiiri ry:n puheenjohtajana vuonna 2011 toimi Mikko Jylhä Härmälän Haukoista ja varapuheenjohtajana Heini Salo Riihipääskyistä. Hämeen Partiopiiri ry:n toiminnanjohtajana toimi Tommi Nyman. Hämeen Partiopiiri ry:n hallitus piti vuoden aikana yhdeksän kokousta. Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtajat ja toiminnanjohtaja. Hämeen Partiopiiri ry:n tilintarkastajina toimi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Yhdistyksessä toimivat alue-, ansiomerkki-, ohjelma-, koulutus-, talous- ja viestintäryhmät sekä sudenpentu-, seikkailija-, tarpoja-, samoaja-, vaeltaja-, partiotaito-, partioaate-, kilpailu-, lippukunta- ja monikulttuurisuusjaostot sekä toimituskunta, johon kuuluvat piirilehti Täplän toimittajat ja valokuvaajat.

35


Talous ja varainhankinta toiminnan tukena

Hallitus: Mikko Jylhä, pj Heini Salo, vpj Hannu Fagerlund, alue Henna Heikkilä, ohjelma Jaakko Honkala, luottamushenkilötoiminta Petteri Lavikko, talous Jaakko Pirttikoski, viestintä Riikka Tammivuori, koulutus Tommi Nyman, toiminnanjohtaja, esittelijä Petri Louko, järjestöpäällikkö, sihteeri

T

aloustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Hämeen Partiopiirin talousryhmä. Keskeisenä periaatteena oli taata piirin toiminnan rahoituksen keskeytymättömyys sekä lisätä taloudellista ajattelua ja tietoisuutta piirissä ja lippukunnissa.

Edustukset:

Hämeen Partiosäätiö rs:n edunsaajavaliokunnassa: Mikko Jylhä ja Heini Salo Hämeen Partiosäätiö rs:n hallituksessa edustajina: puheenjohtajana Pertti Arjanne ja jäseninä Jarkko Mäkinen, Kaija Rinne, Hannu Routamaa, Tuija Salmi ja Matti Toivonen. Suomen Partiolaiset ry:n Partioneuvostossa: varsinaisena jäsenenä Heini Salo ja varalla Mikko Jylhä, Henna Heikkilä, Petteri Lavikko ja Jaakko Honkala. Partiotyönantajat – Scoutsarbetsgivarna ry:n hallituksessa Tommi Nyman Jäsenmäärän kehitys 12000 10000

10991

10519

9 452

9770

8 918

8000

Kaverikirja Petteri Lavikko, 39 vuotta, Tampereen Kotkat taloudesta vastaava piirihallitusjäsen vuonna 2011 Viime vuoden huippu partiojuttu sinun mielestäsi? – 90 vuotta partiopiiritoimintaa Hämeessä. Kaikkien aikojen paras partiomuistosi? – Dream Team -vaeltajaryhmän vaellus Ilomantsin Petkeljärvellä vuonna 1992.

6000 4000 2000 0 2009* Jäsenmaksun maksaneet

2010

2011

Toiminnassa mukana olevat (vuosiselosteiden perusteella)

* Vuonna 2009 on yhteenlaskettu Hämeen Partiolaiset ry:n ja Salpausselan Partiolaiset ry:n jäsenmäärät 36

Yhdistyksen talouden suunnittelun peruslähtökohtia olivat koulutus- ja toimintatapahtumien omakatteisuus eli se, että tapahtumien osanottomaksuilla ja muilla tuloilla katetaan niistä aiheutuvat välittömät kustannukset ja pieni osa välillisistä kustannuksista. Valtaosa välillisistä kustannuksista, kuten palkat, toimitilavuokrat ja toimiston muut menot, katetaan jäsenmaksuilla, piirin saamalla valtionavulla, Hämeen Partiosäätiö rs:n avustuksella ja varainhankintatempauksen tuotoilla. Välillisten kustannusten korvaamiseen osallistuvat osuudellaan myös Tampereen Partiolaiset ry, Lahden alueen Partiolaiset ry ja Hämeen Partiosäätiö rs.

Kuka on partioidolisi? – Kaikki aktiivisesti toimivat partiojohtajat.


Tavoitteet korkealle!

106 lippuaan osallistui nj pa am ak nt ki 0 euroa Varainhan yhteensä 117 14 at iv its sa an a tk an tuloilla kuntaa, jo een. Kampanj is äm itt ör py a , järjestävät toimintans retkikämppiään t va aa rj ko at pahtumiin. lippukunn ompiin partiota is t va tu lis al os leirejä ja

Rohkeita myyntitavoitteita, lippukunnan yhteistyötä ja koulutettu asiamies – siinä lähtökohdat Kaipolan Tiirojen menestyneelle varainhankintakampanjalle.

V

uosittain ennen joulua toteutettava partiolaisten varainhankintakampanja on lippukunnille merkittävä tulonlähde. Jämsäläisessä Kaipolan Tiirat -lippukunnassa kampanjan otti hoitaakseen sudenpennun ja seikkailijaikäisen partiolaisen äiti Tiina Soltin, joka mielellään auttaa lastensa lippukuntaa aina tarvittaessa. Äidin panostus lasten partioharrastukseen kannatti: Kaipolan Tiirojen myynti nousi piirin lippukunnista suhteessa eniten. – Joulukorttien ja adventtikalentereiden myynnistä saadut tuotot käytämme talvi- ja kesäleirien järjestämiseen sekä monien kisamatkojen tukemiseen, Tiina kertoo. Kaipolan Tiirat on pieni neljänkymmenen partiolaisen lippukunta, jolla kuitenkin on paljon aktiivista toimintaa.

Koulutusta ja kannustimia Hämeen Partiopiiri tukee lippukuntia varainhankinnassa kouluttamalla kampanjaa lippukunnissa vetävät asiamiehet. Koulutus oli Tiinan mukaan yksi hyvän menestyksen salaisuuksista, sillä asiamiehen hommiin kuuluvat tilaukset, tilitykset ja myyjien tsemppaaminen hoituivat nyt aiempaa vaivattomammin.

Joulukampanjan tulos/kpl 35000 30000 25000 20000 15000

2011

10000

2010

5000 0 Adventtikalenteri

Mauri Kunnas joulukorttipaketit

Timo Kästämä joulukorttipaketit

Lippukunta saa oman osuutensa myyntituloista, mutta kannustimena piiri antoi lisäksi lippukunnille koulutusseteleitä. Seteli on käypää valuuttaa, kun lippukunta haluaa kouluttaa johtajiaan piirin kursseilla tai maksaa lippukuntalaistensa osanottomaksuja piirin järjestämiin tapahtumiin tai kisoihin. Lippukunnat saivat koulutusseteleitä yhteensä 13 360 euron arvosta, joten johtajien kouluttautuminen ei siis ainakaan ole kukkarosta kiinni. Teksti: Pauliina Sillanpää, 33 vuotta, Hämeen Partiopiiri ry

37


Vuoden 2011 tilinpäätös

V

uosi 2011 oli yhteisen uuden Hämeen Partiopiirin toinen toimintavuosi, joten budjetointi perustui vielä osittain vuoden 2009 aikana tehtyihin yhdistymissuunnitelmiin. Toiminnallisesti vuosi meni suunnitellusti, joskin osa budjetoiduista tapahtumista jäi toteutumatta tai toteutui suunniteltua pienempinä. Uuden piirin budjetoinnissa onnistuttiin kohtuullisen hyvin, mutta uuden haasteen toi jäsenmaksutuottojen merkittävä lasku budjetoituun nähden. Tätä onnistuttiin vuoden aikana kuitenkin jonkin verran toimintaa sopeuttamalla paikkaamaan. Henkilöstökustannuksissa oli varauduttu toiminnanjohtajan, järjestöpäällikön, koulutussihteerin, järjestösihteerin, tiedottajan, taloussihteerin ja toimistosihteerin palkkamenoihin. Toisen koulutussihteerin palaaminen hoitovapaalta toi loppuvuodesta hieman kasvua henkilöstökuluihin, kun taas vastaavasti määräaikaisen tiedottajan suunniteltua aikaisempi lähtö jo toukokuussa ja varsinaisen tiedottajan paluu syyskuussa toi hieman säästöjä. Näin kokonaisuus hieman alittui budjetoidusta. Jäsenmaksutulot oli budjetoitu noin 10 000 jäsenmaksunsa maksaneen partiolaisen mukaan. Yhdistyksen kevätkokous päätti vuoden 2011 jäsenmaksun piiriosuudeksi I-jäseneltä 17 euroa ja II-jäseneltä 15 euroa. Maksaneiden jäsenten kokonaismäärässä, 8861 jäsentä, jäätiin budjetista merkittävästi.

38

Varainhankintaan keskeisesti kuuluva joulukampanja kasvoi jälleen edellisvuosien tasosta ja sen tuotto oli nyt ennätyksellinen 330 000 euroa. Lippukuntien osuus kampanjasta oli palkintojen lisäksi noin 117 000 euroa. Valtionavun oli arvioitu pysyvän edellisvuosien tasolla, noin 117 000 eurossa, joten saatu avustus, noin 118 000 euroa, täytti nämä odotukset. Hämeen Partiosäätiö rs avusti piiriä 75 000 eurolla. Tilikauden tulokseksi muodostui – 14 557,59 euron alijäämä budjetoidun nollatuloksen sijaan. Tämä johtui pääsääntöisesti jäsenmaksutulojen laskusta budjetoituun verrattuna, jota ei joulukampanjan kasvusta ja henkilöstökulujen alituksesta huolimatta ihan saatu kirittyä kiinni. Suurempana ylimääräisenä budjetoimattomana kertaeränä tilinpäätöstä rasitti myös noin reilun 9000 euron liittymismaksu partiopoolin jäseneksi. Partiopooli on keskusjärjestön ja partiopiirien yhteinen varainhankintapooli, jonka tarkoituksena on tulevaisuudessa saada partioliikkeelle ulkopuolista rahoitusta mm. yritysyhteistyöllä.


Liite

Piirin ryhmät ja jaostot Hallitus: Mikko Jylhä, pj Heini Salo, vpj Hannu Fagerlund Jaakko Honkala Henna Heikkilä Petteri Lavikko Jaakko Pirttikoski Riikka Tammivuori Tommi Nyman, toiminnanjohtaja Petri Louko, sihteeri Työvaliokunta: Mikko Jylhä, pj Heini Salo, vpj Tommi Nyman, toiminnanjohtaja Alueryhmä: Hannu Fagerlund pj Saila Suominen, vpj Erika Ali-Hokka Tanja Tiikkaja Nina Koskinen Maija Vuorinen Irene Paajanen, esittelijä, sihteeri Alueohjaajat: Erika Ali-Hokka (Forssa) Liisa Järvinen (Nokia) Janne Kallinen (Mänttä) Lauri Kaunisto (Tampere) Tapio Virtanen (Tampere) 1.2. alkaen Essi Kiviranta (Akaa) Veikko Klemettilä (Lahti) Reetta Laaksonen (Hämeenlinna) Kirsi-Maria Lamppu (Akaa) Maaret Liljaniemi (Heinola) Hannu Mursunen (Hämeenlinna) Jari Nisula (Lahti) Riikka Rajala (Nokia) Jenni Rekola (Tampere) Elina Soikkeli (Riihimäki) Piia Stenhäll (Mänttä) Tanja Tiikkaja (Riihimäki) Anneli Tiililä (Orivesi)

Harri Halmejärvi (Orivesi) 1.6. alkaen Pauliina Tuomi (Nokia) Laura Vainio (Forssa) Irene Paajanen, esittelijä, sihteeri Lippukuntajaosto: Nina Koskinen, pj Laura Kalervo Moku-jaosto: Maija Vuorinen, pj Viivi Ali-Löytty 1.8. alkaen Ansiomerkkiryhmä: Päivi Viilomaa, pj Leena Hasari Markus Leivuori Hanna-Marika Mitrunen Lauri Stenhäll Tuire Strömmer-Hörkkö Mikko Jylhä Sari Huurros-Aaltonen, esittelijä, sihteeri Talousryhmä: Petteri Lavikko, pj Tommi Nyman, esittelijä, sihteeri Koulutusryhmä: Riikka Tammivuori, pj Pekka Uurto, vastaava KO Riina Aspila Laura Hartin-Kouhia Simo Jalasto 3.7. asti Lasse Lehtinen Maaret Liljaniemi Maarit Maksimainen Saara Markkanen Satu Mälkiä Heidi Niemenmaa Tarja Nieminen Heli Mäkelä Katri Ristolainen Eerika Väisänen Petri Pakarinen, esittelijä, sihteeri 9.10. asti Heli Lehtomäki, esittelijä. sihteeri 10.10. alkaen

Ohjelmaryhmä: Henna Heikkilä, pj Terhi Alaviitala Anni Alentola 31.8. asti Harri Halmejärvi Anu Hiltunen Elina Jylhä Jouni Lappalainen Mikko Launiainen 1.9. alkaen Kaisu Lämsä Emilia Paronen Kristiina Rekola Liisa Sadinkangas Petri Pakarinen, esittelijä, sihteeri Sudenpentujaosto: Emilia Paronen, pj Katri Ristolainen Seikkailijajaosto: Kaisu Lämsä, pj Niko Karhunen Tarpojajaosto: Terhi Alaviitala, pj Jenni Louko 29.4. alkaen Samoajajaosto: Anni Alentola, pj 31.8. asti Sami Ajo Mikko Launiainen, pj 1.9. alkaen Sofia Nurminen Petri Pantsar Mikko Pohjola Vaeltajajaosto: Lotta Kylmälahti, pj Elina Jylhä Tiia Hakanen Matti Nurmi Tytti Tolvanen

39


Liite

Partiotaitojaosto: Harri Halmejärvi, pj Heidi Bondén Heikki Kylmälä Ritva Nurmilo Pilvi Paarlahti Partioaatejaosto: Anu Hiltunen, pj Tytti Jauhiainen Ida Koivula Kristiina Rekola Hanna Virtanen Maija Vuorinen Kirsi Usva Kilpailujaosto: Liisa Sadinkangas, pj Anna Hankela Janne Inkinen Jouni Lappalainen Juha Mäenalusta Mikko Olkkonen Jonna Ritala Minna Suokas

40

Viestintäryhmä: Jaakko Pirttikoski, pj Katariina Kemppi Elina Eskola Jyri-Petteri Paloposki Anna Haarala Juha Mäenalusta Meri Öhman 1.6. alkaen Sanna Talsta, esittelijä, sihteeri 31.5. asti Pauliina Sillanpää, esittelijä, sihteeri 15.9. alkaen Täplän toimituskunta: Katariina Kemppi, päätoimittaja/Täplä Jyri-Petteri Paloposki, päätoimittaja/nettiuutiset Hanna Virtanen Kaisu Lämsä Pilvi Paarlahti Anni Alentola Kimi Uosukainen Anni Ylinen Eeva Kahilaniemi-Parkkola Sanna Talsta, toimitussihteeri 31.5. asti Pauliina Sillanpää 15.9. alkaen Valokuvaajat: Anna Haarala Mikko Hieta Niko Karhunen

Marjo Majlund Juha Mäenalusta Jaakko Pirttikoski Risto Seppälä Petteri Lavikko Meri Öhman e-Täplä: Sanna Talsta, päätoimittaja 31.5. asti Pauliina Sillanpää, päätoimittaja 15.9. alkaen YSP: Jenna Laurikainen Mia Selin Kimi Uosukainen Anni Ylinen Meri Öhman Hämeen Partiosäätiö rs. Kiinteistöryhmä: Jarkko Mäkinen, pj Mika Anttila Mikko Kivi Tommi Siren Toivo Vainio Tommi Nyman, esittelijä, sihteeri


Liite

Suomen Partiolaisten työryhmissä Erika Ali-Hokka, Tammelan Metsänkävijät Aluevaliokunta, jäsen

Mikko Jylhä, Härmälän Haukat Partioneuvosto, varajäsen

Jyri-Petteri Paloposki, Nummen Eränkävijät IT-ryhmä, jäsen

Heidi Bondén, Kymen Vartiot Meripartioryhmä, jäsen

Tero Keso, Hauhon Partiolaiset IT-ryhmä, jäsen

Jenni Pöllänen, Tampereen Lokit Talousvaliokunta, jäsen

Laura Grönlund, Näsin Tytöt Ko-Gi-ryhmä, jäsen

Elina Konsén, Tesoman Sinisiskot Kilpailuryhmä, jäsen

Heini Salo, Riihipääskyt Partioneuvosto, jäsen

Pekka Hankela, Tampereen Kotkat Talousvaliokunta, jäsen

Petteri Lavikko, Tampereen Kotkat Partioneuvosto, varajäsen

Tero Sisto, Messukylän Metsäpojat Ansiomerkkiryhmä, puheenjohtaja

Henna Heikkilä, Liekkitytöt Partioneuvosto, varajäsen

Tanja Lumiala-Huokuniemi, Roineen Tytöt RoverWay, Communications Director

Ville Tarhala, Kaskenkaatajat RoverWay, Suomen joukkueen johtaja

Matti Hirvonen, Hiipan Pojat Ohjelmavaliokunta, jäsen

Aarno Lyly, Kalevan Karhut Tunnustoimikunta, jäsen

Tiina-Liisa Vehkalahti, Tesoman Sinisiskot Ansiomerkkiryhmä, jäsen

Jaakko Honkala, Lähteen Vartijat Partioneuvosto, varajäsen

Mari Lähteinen, Riihimäen Erätytöt Aluevaliokunta, j��sen Partioneuvosto, varajäsen

Arsi Veikkolainen, Tampereen Kotkat Tutkimusryhmä, jäsen

Pipsa Hämäläinen, Ylöjärven Otava Pestiryhmä, jäsen

Juha Mäenalusta, Tampereen Kotkat IT-ryhmä, jäsen

Aino Öhman, Tampereen Lokit Hallitus, jäsen partiojohtaja.fi, päätoimittaja Viestintävaliokunta, puheenjohtaja

41


Toimintakalenteri 2011

Liite tammikuu

1.1.-30.4. 1.12.-31.3. 7.-9.1. 15.1. 15.1. 14.-16.1. 27.-28.1. 28.-30.1.

Tallun Tempaus verenluovutuskampanja Ollin Kilpa talviliikuntakilpailu Mysteeriviikonloppu-vaeltajatapahtuma Tervetuloa Piiriin Ryhmän johtaminen piirissä (monimuoto), aloitus Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi Toimihenkilöpäivät Partiojohtajien peruskoulutus I/10, osa 1

osallistujat 68 461 17 23 peruttu peruttu 6 18

Hopeakettu, erätaitojen peruskurssi Talviretkeilykurssi, erätaitojen täydennyskurssi Akela- ja Sampo-kurssi Polku -jäsenrekisteri koulutus Luotsikurssi (tarpojat, samoajat, vaeltajat) Ensiapu I -kurssi Piirin talvimestaruuskilpailut (or, vi, si, pu, ru, ha)

2 2 13 5 6 13 peruttu

johtaja/vastuu

Elina Jylhä Jaakko Honkala

Satu Mälkiä

helmikuu

4.-6.2. 4.-6.2. 4.-6.2. 9.2. 11.-13.2. 12.-13.2. 12.2.

Harri Halmejärvi Harri Halmejärvi Katri Ristolainen Petri Louko Riina Aspila Ritva Nurmilo

maaliskuu

5.-6.3. 11.-13.3. 11.-13.3. 19.3. 24.3. 26.3. 26.3. 31.3.

Talvi-SM-kisat Samoajatapahtuma Partiojohtajien peruskoulutus I/10, osa 2 Sampovihjarit Web-werstas osa 1/3 Kevätkokous Johtajapäivät Web-werstas osa 2/3

10 vartiota 33 18 14 6 86/51 lpk 115 6

Mikko Pohjola Satu Mäkiä Kaisu Lämsä Jyri-Petteri Paloposki Riikka Tammivuori Jyri-Petteri Paloposki

huhtikuu

2.4. 2.4. 5.4. 5.4. 6.4. 6.4. 7.4.

8.-10.4. 11.4. 15.-17.4. 16.4. 16.4. 16.4. 21.-25.4.

Retkiruokakurssi osa 1, teoria Ensiapu I, osa 1 KoVa-klubi, Hämeenlinna KoVa-klubi, Jämsä KoVa-klubi, Tampere KoVa-klubi, Riihimäki Web-werstas osa 3/3 Lippukuntatoimijakurssi (lippukunnan johtaminen - ja ikäkausivastaava-koulutukset) YTP Polku -jäsenrekisteri koulutus, Lahti Veneenohjaajakurssi, teoria Retkiruokakurssi osa 2, käytäntö Ensiapu I, osa 2 Hygieniapassikurssi Partiojohtajien peruskurssi IV/10

11 13 5 4 13 5 6

Harri Halmejärvi Ritva Nurmilo Riikka Tammivuori Heli Mäkelä Lasse Lehtinen, Heli Mäkelä Riina Aspila Jyri-Petteri Paloposki

20 4 21 10 13 27 21

Tarja Nieminen Petri Louko Heidi Bondén Harri Halmejärvi Ritva Nurmilo Seppo Samppala Pekka Uurto

toukokuu

1.5.-30.9. 7.5. 7.5. 7.5. 15.5. 21.5. 21.-22.5.

Suunnistusskaba Taitava Sudenpentu -kisat, Mänttä Taitava Sudenpentu -kisat, Orimattila Tarpojien kevätmestaruuskisat (or, vi) Partioparaati Kevät-SM-kisat Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa

646 371 189 215 1550 10 vartiota 210

Mika Haaparanta Jyri Ansa Sanna Ketomäki Petra-Sofia Korpela Leo Nokelainen

kesäkuu

10.-12.6. 10.-12.6. 8.-12.6.

42

heinäkuu

Tarpojien piirimajakka Veneenohjaajakurssi, käytännönosa Kohu2011

peruttu 13 66

Heidi Bondén Maija Jauhiainen


Liite elokuu

13.-21.8. 19.-21.8. 27.-28.8. 26.-28.8. 26.-28.8.

Partiojohtajien peruskurssi, vaellus (YTP) Piirin luottisseminaari Ensiapu I -kurssi Veneenohjaajakurssi, käytännönosa SP:n Vaeltajavaltakunta

peruttu 28 14 7 2

Aikuisten erätaitokurssi, osa 1 teoria ROK-kouluttajakurssi (PKK) Aikuisten erätaitokurssi, osa 2 käytäntö Akela- ja Sampo-kurssi Sammon apulainen -koulutus Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi Rastipäällikkökurssi Polku -jäsenrekisteri koulutus Partiojohtajien peruskurssi IV/10, monimuoto, alkaen Mykkälilja Sinikettu, erätaitojenperuskurssi Tulikettu, erätaitojen jatkokurssi

12 11 12 25 3 4 6 peruttu 8 5 34 6

Jaakko Honkala Ritva Nurmilo Mikko K. Ylinen

syyskuu

3.9. 9.-11.9. 10.-11.9. 16.-18.9. 17.9. 17.9. 17.9. 20.9. 22.9. 23.-25.9. 23.-25.9. 23.-25.9.

Harri Halmejärvi Maaret Liljaniemi Harri Halmejärvi Riina Aspila Riina Aspila Liisa Sadinkangas Liisa Sadinkangas Laura Hartin-Kouhia Hanna Virtanen Harri Halmejärvi Harri Halmejärvi

lokakuu

1.-2.10. 6.10. 7.-9.10. 14.-16.10. 15.10. 8.10. 8.10. 15.-16.10. 15.-16.10. 22.10. 22.-23.10. 29.-30.10.

Syys-SM-kisat Ensiapukurssi I yli 17v, osa 1 Partiojohtajien peruskurssi V/10, osa 1 LPK-toimijakurssi (YTP) Laulu- ja leikkivinkkejä akeloille Timanttiliiga-seikkailijakisat, Tuulos Timanttiliiga-seikkailijakisat, Ylöjärvi Viestikurssi Vaeltajavisio Ensiapukurssi I yli 17v, osa 2 Tarpojajohtajavihjarit Sun Lomasi

22 vartiota 9 34 6 peruttu 195 337 peruttu 10 9 13 20

Superlauantai Akelan apulainen -koulutus Sammon apulainen -koulutus Lippukunnanjohtamisen ABC Valvojakurssi Hygieniapassikurssi Tarpojien Taitopäivät Polku -jäsenrekisteri koulutus Yösuunnistus Varjot Avaruudessa -sudenpentutapahtuma Varjot Avaruudessa -sudenpentutapahtuma Partiojohtajien peruskurssi V/10, osa 2 Piirin syyskokous Viestintäkoulutusviikonloppu Akelavihjarit Ensiapu II -kurssi

14 9 9 9 24 29 peruttu 24 369 411 34 110/ 63 lpk peruttu 10 29

Ritva Nurmilo Heini Salo Hanna Heino (L-SP) Hannu Mursunen Jussi Jaatinen Tytti Tolvanen Ritva Nurmilo Mikko Launiainen Hannu Fagerlund

marraskuu

5.11.

5.-6.11. 10.11. 11.11. 12.11. 12.11. 11.-13.11. 19.11. 25.-27.11. 26.11. 26.-27.11. joulukuu

13.12.

Piirin joulukahvit

45 + 8

Henna Heikkilä Saara Markkanen Kaisu Lämsä Eerika Väisänen, Lasse Lehtinen Liisa Sadinkangas Seppo Samppala Terhi Alaviitala, Jenni Louko Henri Arjanne Saana Koskinen Satu Hampaala, Johanna Heinonen Heini Salo Jaakko Pirttikoski Emilia Paronen Ritva Nurmilo

43


Liite

Myönnetyt ansiomerkit 2011 Hämeen Partiopiiri ry:n kultainen ansiomitali Nurmilo Ritva Tampereen Kotkat Hämeen Partiopiiri ry:n hopeinen ansiomitali Alho Katja Padaspartio Aspila Riina Erä-Pirkot Heikkilä Henna Liekkitytöt Hieta Antti Kaskenkaatajat Hulkkonen Ulla Tammero Jaatinen Juha Karkun Samoojat Järvinen Jussi Nokian Eräveikot Järvinen Liisa Nokian Eräveikot Kauppinen Martti Kurun Kontiot Kauppinen Tanja Kurun Kontiot Kemppi Katariina Toijalan Eräveikot Kopra Johanna Mäntänvuoren Partiolaiset Leino Elisa Roineen Tytöt Mäenalusta Juha Tampereen Kotkat Mäkinen Marika Joutjärven Tapulitytöt Ristolainen Katri Hollolan Hirvenhiihtäjät Saarelainen Sami Valkeakosken Korvenkävijät Sadinkangas Liisa Näsin Tytöt Salo Heini Riihipääskyt Vainio Toivo Jokioisten Korvenkävijät Vuorinen Heli Harjusiskot Väisänen Eerika Ylöjärven Otava Hämeen Partiopiiri ry:n pronssinen ansiomitali Alentola Anni Tesoman Sinisiskot Björkholm Stella Joutjärven Tapulitytöt Haaparanta Mika Mäntänvuoren Partiolaiset Heinonen Linda Härmälän Ilvestytöt Hevonkorpi Ville Hiipan Pojat Kivirinta Mikko Valkeakosken Korvenkävijät Korkeila Kristian Hervannan Hukat 44

Kuitunen Mikko Laiho Riku Lapinleimu Hiski Laurila Leena Lehto Johanna Luukkanen Mika Malinen Mikko Mattila Kaisa Myllymäki Sonja Myllykangas Oskari Niskanen Sanna Otonkorpi Sanna Paalanen Piila Pajunen Marjo Palmu-Aalto Leena Palolahti Marjo Paloposki Anne Perko Markus Poikkimäki Mikko Pyyhtiä Niina Regina Kristiina Ruotsalainen Päivi Saranko Aino Setälä Hanna Sirén Heli Uimonen Laura Vaaja Riikka Vaasvainio Hans-Erik Valtamo Inka

Toijalan Eräveikot Kärkölän Kärpät Toijalan Eräveikot Valkeakosken Korvenkävijät Viinikan Sinitytöt Toijalan Eräveikot Teiska-Partio Hämeenkyrön Hälläpyörät Tampereen Lokit Nastapartio Liekkitytöt Nokian Partiotytöt Nokian Partiotytöt Hervannan Hukat Hämeenkyrön Hälläpyörät Teiska-Partio Nummen Eränkävijät Kanavan Vartijat Hervannan Hukat Nastapartio Jaarlin Pojat Padaspartio Tesoman Sinisiskot Erä-Pirkot Harjusiskot Valkeakosken Korvenkävijät Parolan Eräveikot Vesilahden Valkohännät Vesilahden Valkohännät

Hämeen Partiopiiri ry:n kuparinen ansiomerkki Aaltonen Meri Hervannan Hukat Hannukainen Johanna Launeen Lähdesiskot Heikkilä Roosa Tampereen Lokit Helpiö Ada Kaukapartio


Liite Hettula Joni Ihalainen Manu Jortikka Juho Juhola Henriikka Kallio Laura Keskinen Ainomaija Kirjalainen Peppi Kiviluoma Mika Kuusinen Karoliina Kämäräinen Annu Laitikas Netta Lerssi Paula Launeen Liljendahl Juha Lukkarinen Elina Mertsalmi Aleksi Munne Katri Nykänen Juuso Paloposki Visa-Valtteri Peltonen Senni Pentti Elina Poutanen Hanna Pyyvaara Sini Pyyvaara Suvi Raiskio Elina Rajala Minna Rajamäki Titta Ranta Aleksi Saarinen Mikko Sippola Julia Sulkanen Arttu Taatila Tuulia Uotila Sari

Kyynärön Kiertäjät Harjun Veikot Humppilan Ilvespojat Tammero Nastapartio Teiska-Partio Tampereen Lokit Harjun Veikot Kiikan Leiripeikot Tampereen Lokit Kärkölän Kärpät Lähdesiskot Padaspartio Ylöjärven Otava Padaspartio Roineen Tytöt Kyynärön Kiertäjät Nummen Eränkävijät Tammero Kärkölän Kärpät Tampereen Lokit Teiska-Partio Teiska-Partio Jokioisten Korvenkävijät Tampereen Lokit Roineen Tytöt Humppilan Ilvespojat Kyynärön Kiertäjät Roineen Tytöt Niihaman Saukot Tammero Karkun Samoojat

Hämeen Partiopiiri ry:n hopeinen ansioplaketti Hyvätti Mailis Kuoreveden Kotkat Markkula Riitta Kuoreveden Kotkat Rintakoski Merja Härmälän Ilvestytöt

Hämeen Partiopiiri ry:n pronssinen ansioplaketti Grönlund Keijo Valkeakosken Korvenkävijät Iisakkila Marja Hauhon Partiolaiset Jussila Pirjo Koijärven Kurjet Mikkilä Aira Kostian Kahlaajat Lions Club Padasjoki Mantere Emma Hauhon Partiolaiset Nurminen Pirkko Hauhon Partiolaiset Penttilä Anita Ylöjärven Otava Saarinen Hely Kaskenkaatajat Vedenpää Kari Hämeen Partiopiiri ry:n pöytälippu Louko Petri Poussa Mauri Suomen Partiolaiset ry Hopeasusi Raivio Arto

Kaukapartio

Suomen Partiolaiset ry:n kultainen ansioristi Siivonen Mauno Niihaman Saukot Suomen Partiolaiset ry:n hopeinen ansioristi Lindberg Iiro Tampereen Eräpojat Rinne Kaija Tammero I:n luokan Mannerheim-solki Huhdanpää Helena Kyynärön Kiertäjät Keskinen Hanna Roineen Tytöt Kähkölä Sara Nokian Partiotytöt Mustasaari Johanna Harjusiskot Riihilahti Tiina Liekkitytöt Tuominen Milla Harjusiskot II:n luokan Mannerheim-solki Ajo Sami Niihaman Saukot Alanen Ella Pirkkalan Pirkot 45


Liite Anttola Laura Arnkil Sini Bethell Rosanna Hanka Lauri Hautamäki Leevi Hituri Emmi Hyyrynmäki Hanna Isoviita Cristina Jaaksola Kiira Kaipia Perttu Karjalainen Ilona Karri Tuomas Ketola Tero Keto-Tokoi Riikka Kähkölä Sofia Käkönen Jussi Leppäkoski Senja Louko Jenni Mattila Niko Myllymäki Linda Naskali Heikki Niskanen Eelis Nivala Saima Nurmilo Sami Nygård Arttu Nygård Iiro Pentti Kaisa Penttinen Jukka-Pekka Pietilä Laura Pihlajamaa Reetta Pursiainen Riina Pyykönen Inka-Tuuli Qvick Noora Saastamoinen Anna Snäll Martha Tanus Jeris Vahekoski Elina

46

Riihimäen Erätytöt Liekkitytöt Puuha-Marit Kuoreveden Kotkat Jokioisten Korvenkävijät Kiikan Leiripeikot Keurusseudun Partiolaiset Tampereen Lokit Kymen Vartiot Harjun Pojat Jämsän Jokipartio Valkeakosken Korvenkävijät Tyrvään Metsänpojat Harjusiskot Nokian Partiotytöt Tampereen Kotkat Humppilan Ilvespojat Hollolan Hirvenhiihtäjät Messukylän Metsäpojat Tampereen Lokit Sata-Hämeen Vasamat Niihaman Saukot Harjunalustan Siniveljet Tampereen Kotkat Ylöjärven Viittaveljet Ylöjärven Viittaveljet Kärkölän Kärpät Lammin Evonkävijät Liekkitytöt Mäntänvuoren Partiolaiset Lahden Katajaiset Pirkkalan Pirkot Nokian Partiotytöt Keurusseudun Partiolaiset Forssan Tornitulet ja Tornihaukat Kalevan Karhut Humppilan Ilvespojat

Suomen Partiolaiset ry:n hopeinen ansiomitali Häkkinen Seppo Rautvuoren Vartijat Kivi Mikko Kanavan Vartijat Lehtinen Lasse Lahden Siniset Länsipuro Harri Harjun Pojat Martikainen Maria Tampereen Lokit Strömmer-Hörkkö Tuire Hervannan Hukat Sumanen Kaarina Tampereen Lokit Suomen Partiolaiset ry:n pronssinen ansiomitali Ahlstedt Jenni Ylöjärven Otava Aroalho Eija Joutjärven Tapulitytöt Auvinen Nina Nastapartio Hankela Pekka Tampereen Kotkat Harjunen Tea Viinikan Sinitytöt Hirvonen Matti Hiipan Pojat Holm Anna Härmälän Ilvestytöt Ihamäki Pauli Toijalan Eräveikot Kalervo Laura Riihipääskyt Kuitunen Anna Toijalan Eräveikot Laakso Sari Rautvuoren Vartijat Lamppu Kirsi-Maria Erä-Pirkot Lyden Petri Harjun Veikot Manneri Tuija Kuoreveden Kotkat Mäki Essi Viinikan Sinitytöt Mäkinen Tuomas Jaarlin Pojat Mäkiranta Anna Viinikan Sinitytöt Mälkiä Satu Hollolan Hirvenhiihtäjät Orhanen Jussi Kanavan Vartijat Riikonen Tuomas Kanavan Vartijat Rinta-Jaskari Veera Tesoman Sinisiskot Sepponen-Lavikko Anna Roineen Tytöt Soikkeli Elina Riihimäen Erätytöt Virtanen Isto Kaskenkaatajat Pyhän Yrjön Solki Ali-Hokka Erika Autio Sameli

Tammelan Metsänkävijät Pirkkalan Sotkapojat


Liite Koivumäki Liisa Räsänen Veera Tolppa Anna Ylinen Anni Ylisirniö Arttu

Mäntänvuoren Partiolaiset Hollolan Hirvenhiihtäjät Hervannan Hukat Mäntänvuoren Partiolaiset Rautvuoren Vartijat

Louhisuden solki Asikainen Mikael Greus Hanna-Leena Grönlund Asta Hiiri Anni Hokkanen Samu Huvinen Helli Jokinen Aapeli Jokinen Eemeli Juhola Henrik Kari Tiina Laurikainen Jenna Manneri Anni Nummi Niina Ojanen Sanna Parkkinen Sonja Pihlaja Juulia Puhakka Katariina Puntila Eva Salomaa Anna Suontausta Niina Systä Kati Vaittinen Anni Valkama Aino

Kaskenkaatajat Vammalan Nuotiosiskot Tammelan Metsänkävijät Liekkitytöt Riihimäen Eräpojat Erä-Pirkot Messukylän Metsäpojat Messukylän Metsäpojat Niihaman Saukot Aitopartio Kyynärön Kiertäjät Kuoreveden Kotkat Härmälän Ilvestytöt Launeen Lähdesiskot Tammero Messukylän Metsätytöt Kuoreveden Kotkat Hauhon Partiolaiset Hervannan Hukat Liekkitytöt Viinikan Sinitytöt Valkeakosken Korvenkävijät Messukylän Metsätytöt

Collanin solki Aaltonen Laura Alarto Manu Alentola Karin Arola Eeva Filen Iija Hentilä Oskari Honkanen Jarmo

Riihimäen Erätytöt Tammelan Metsänkävijät Tesoman Sinisiskot Valkeakosken Korvenkävijät Liekkitytöt Hollolan Hirvenhiihtäjät Kaskenkaatajat

Kaikkonen Minna Karhiaho Satu Kejonen Sanna Koivuniemi Terhi Kokko Jyrki Korpela Petra-Sofia Köppä Riikka Lappalainen Antti Lehto Laura Mäntyvaara Eva Nissinen Ulla Nopanen Jarkko Paunu Mikko Pietikäinen Milja Röyttä Sari Sillsten Teemu Viitanen Irene

Ylöjärven Otava Rautvuoren Vartijat Hollolan Hirvenhiihtäjät Nokian Partiotytöt Jämsän Jokipartio Launeen Lähdesiskot Hervannan Hukat Hollolan Hirvenhiihtäjät Messukylän Metsätytöt Teiska-Partio Nokian Partiotytöt Ylöjärven Viittaveljet Harjun Veikot Tampereen Lokit Härmälän Ilvestytöt Mäntänvuoren Partiolaiset Mäntänvuoren Partiolaiset

Pyhän Yrjön plaketti Kuusela Harri Pispa Jussi-Pekka

Ylöjärven Viittaveljet Ylöjärven Viittaveljet

Ko-Gi-suoritukset Ansa Jyri Hiltunen Anu Honkala Jaakko Kylmälahti Lotta Liikonen Sari Vainio Toivo Viilomaa Päivi

Orimattilan Samoilijat Kaukapartio Lähteen Vartijat Messukylän Metsätytöt Kärkölän Kärpät Jokioisten Korvenkävijät Riihimäen Erätytöt

47


Liite

Lippukunnat ja jäsenmäärät Alue Tampere Tampere Lahti Akaa Forssa Orivesi Tampere Lahti Tampere Hämeenlinna Tampere Tampere Riihimäki Lahti Forssa Hämeenlinna Nokia Hämeenlinna Tampere Tampere Nokia Mänttä Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Forssa Lahti Orivesi Mänttä Mänttä Mänttä Tampere Tampere Hämeenlinna Hämeenlinna Akaa Nokia Hämeenlinna Tampere Mänttä Nokia 48

Lippukunta Piirin suorat jäsenet Aitolahden Hirvi-Veikot Aitopartio Aurinkovuoren Vartijat ry Erä-Pirkot Forssan Tornitulet ja Tornihaukat Harjun Pojat ry Harjun Veikot Harjunalustan Siniveljet Harjusiskot Hauhon Partiolaiset ry Hervannan Hukat Hiipan Pojat Hirviveikot ry Hollolan Hirvenhiihtäjät ry Humppilan Ilvespojat Hämeen Haka-Versot Hämeenkyrön Hälläpyörät Hämeenlinnan Metsänkävijät Härmälän Haukat Härmälän Ilvestytöt ry Ikaalisten Korpi-Kotkat Ilvespartio ry Jaakon Samoojat Jaarlin Pojat ry Janakkalan Ilvekset ry Jokioisten Korvenkävijät Joutjärven Tapulitytöt ry Juupajoen Eräpartio Jämsän Jokipartio ry Jämsän Leirisudet ry Kaipolan Tiirat ry Kalevan Karhut Kalevan Suuntatytöt ry Kalvolan Katajasiskot Kalvolan Olavinpojat Kanavan Vartijat Karkun Samoojat Kaskenkaatajat Kaukapartio Keurusseudun Partiolaiset ry Kihniön Katajaiset

jäseniä 31.7.2011 24 56 50 73 72 39 114 161 79 115 75 66 22 74 122 57 39 139 30 72 82 57 75 61 60 31 96 79 24 117 7 48 82 78 42 38 56 84 149 119 61 39

Nokia Forssa Orivesi Orivesi Heinola Mänttä Mänttä Mänttä Orimattila Heinola Akaa Orimattila Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Hämeenlinna Lahti Tampere Lahti Tampere Tampere Nokia Tampere Heinola Orimattila Mänttä Orimattila Tampere Nokia Nokia Hämeenlinna Tampere Orimattila Orivesi Orivesi Mänttä Lahti Hämeenlinna Hämeenlinna

Kiikan Leiripeikot Koijärven Kurjet Kostian Kahlaajat Kuhmalahden Lieskapartio Kuikkavuoren Pojat ry Kulhan Kulkijat ry Kuoreveden Kotkat Kurun Kontiot Kymen Kotkat Kymen Vartiot ry Kyynärön Kiertäjät Kärkölän Kärpät ry Lahden Ilvesveikot ry Lahden Katajaiset Lahden Partiosissit Lahden Siniset ry Lahden Suuntaveljet Lahden Versot ry Lammin Evonkävijät ry Launeen Lähdesiskot ry Lentävän Samoojat Lähteen Vartijat ry Messukylän Metsäpojat Messukylän Metsätytöt ry Mouhijärven Metsot Multisillan Katajat Myllykylän Harjuvuokot ry Myrskylinnut ry Mäntänvuoren Partiolaiset Nastapartio ry Niihaman Saukot ry Nokian Eräveikot Nokian Partiotytöt ry Nummen Eränkävijät Näsin Tytöt ry Orimattilan Samoilijat ry Oriveden Eräsissit Oriveden Eräsudet ry Otsolan Pojat ja Tytöt Padaspartio ry Parolan Eräveikot Partiolippukunta Liekkitytöt ry

45 32 90 18 34 7 90 63 103 68 145 50 13 57 4 80 16 71 76 57 44 60 101 118 58 3 64 77 96 177 62 120 108 87 59 57 11 34 28 46 73 122


Liite Riihimäki Nokia Nokia Nokia Forssa Riihimäki Heinola Riihimäki Riihimäki Riihimäki Orivesi Riihimäki Orivesi Riihimäki Nokia Lahti Mänttä Nokia Forssa Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Hämeenlinna Tampere Tampere Lahti Akaa Mänttä Hämeenlinna Nokia Akaa Akaa Nokia Akaa Akaa Tampere Tampere Nokia Nokia

Mestaruuskilpailujen voittajat Pirjetan Partio ry Pirkan-Pojat Pirkkalan Pirkot Pirkkalan Sotkapojat Punkalaitumen Metsänkävijät Puuha-Marit ry Rautvuoren Vartijat ry Riihimäen Eräpojat ry Riihimäen Erätytöt ry Riihipääskyt ry Roineen Tytöt Ryttylän Eräveikot ry Sahalahden Sinisudet ry Santamäen Palokärjet ry Sata-Hämeen Vasamat Sinisissit ry Stoolin Partiolaiset Suodenniemen Suonkiertäjät Tammelan Metsänkävijät Tammero ry Tampereen Eräkarhut Tampereen Eräpojat Tampereen Kotkat Tampereen Lokit Tampereen Versot Teiska-Partio Tervakosken Tervakset Tervaksentekijät Tesoman Sinisiskot Tiirismaan Tähystäjät Toijalan Eräveikot Torisevan Tarpojat ry Tuuloksen Tulikourat Tyrvään Metsänpojat Urjan Varstat ry Valkeakosken Korvenkävijät ry Vammalan Nuotiosiskot Vesilahden Valkohännät Viialan Metsänkävijät Viinikan Siniset Viinikan Sinitytöt Ylöjärven Otava ry Ylöjärven Viittaveljet

53 71 97 74 14 107 33 55 63 72 161 97 61 44 59 65 42 61 104 122 7 75 166 126 16 101 27 42 131 50 235 15 75 36 64 103 50 86 63 59 87 108 53

Kevätpartiotaitomestaruuskilpailut, Vesku 7.5., Lahti Oranssi: 1. Karhonen, Näsin Tytöt Vihreä: 1. Ilwes, Tampereen Kotkat LVII Leon Lenkki ja XLI Hilkan Kilpa 21.–22.5., Lempäälä Sininen: 1. EVO, Tampereen Lokit Punainen: 2. Pa-Ha, Tampereen Kotkat Ruskea: 1. 3D, Tesoman Sinisiskot Ruskean vaeltajasarjan voitto: Xenon, Roineen Tytöt Harmaa: 1. Tuulihaukka, Tampereen Kotkat Harmaan vaeltajasarjan voitto: Nu-Ha, Tampereen Kotkat

Suomen Partiolaiset ry:n mestaruuskilpailut Talvimestaruuskilpailut, Lapinlahti2010 5.–6.3. , Lapinlahti Oranssi: 3. Aropuput, Ikaalisten Korpi-Kotkat Vihreä: 1. Ilwes, Tampereen Kotkat Punainen: 2. Pa-Ha, Tampereen Kotkat Ruskea: 2. Toisinaanajattelijat, Nastapartio Harmaa: 1. Ilwes, Tampereen Kotkat Harmaan vaeltajasarjan voitto: Pi-Ha, Tampereen Kotkat Kevätmestaruuskilpailu Dyyni 21.5., Pori Oranssi: 1. Karhonen, Näsin Tytöt Vihreä: 1. Ilwes, Tampereen Kotkat Syysmestaruuskilpailut, Partio.nyt 2.011 1.–2.10., Espoo Sininen: 6. REAL, Roineen Tytöt Punainen: 1. Pa-Ha, Tampereen Kotkat Ruskea: 1. 3D, Tesoman Sinisiskot Harmaa: 3. Tuulihaukka, Tampereen Kotkat

Muiden kilpailujen voittajat Talviliikuntakilpailu Ollin Kilpa: Karkun Samoojat Suunnistusskaba: Jämsän Jokipartio Sudenpentujen kevätpartiotaitokilpailu, Taitava Sudenpentu 7.5. Mänttä: 1. Nopat, Roineen Tytöt Orimattila: 1. Pollet, Hollolan Hirvenhiihtäjät Seikkailijoiden syyspartiotaitokilpailu, Timanttiliiga 8.10. Hämeenlinna: 1. Palelevat varpaat, Mäntänvuoren Partiolaiset Ylöjärvi: 1. BastuhÅnung, Kuoreveden Kotkat 49


H채meen Partiopiirin organisaatio

50

Liite


npää o, o: Pauliina Silla Harri Länsipur Toimitus ja taitt a Laurikainen, nn Je i, en pp lin em Y i K nn ariina a Sillanpää ja A Toimittajat: Kat rttikoski, Pauliin Pi ko ak entinen, Ja i, ht iin la är vi, Ann a H Pilvi Paar ej m al H ri ar H i, Jaakjukka Aaltonen, , Antti Mustalaht nd lu aj M Valokuvat: Mar jo ar M a Valta, s Kuoppala, Kirsi Usva, Leen i, er lv Si Antti Jalo, Marku o rj Pi een ParVille Siekkinen, Veiranto ja Häm na in M ko Pirttikoski, , en in Timo Vehvilä Aino Valkama, tiopiiri ry y, Tampere Offset-Tiimi O n ee äm H o in Paino: Kirjapa Painos: 500 kpl een Partiopiiri ry Julkaisija: Häm

51


iri ry H채meen Partiopi , 5. krs. A 60 Yliopistonkatu 33100 Tampere x. (03) 3123 4955 p. (03) 3123 4900 fa hp.partio.fi re@partio.fi, www. partiotoimisto.tampe ameen.partiopiiri www.facebook.fi/h


Hämeen Partiopiirin vuosikirja 2011 Partiomuistoja