__MAIN_TEXT__

Page 1

Vi hjälper dig med hemsidor, sociala medier, logotyper, trycksaker, foto, texter och allt annat inom marknadsföring och kommunikation.

BJÖRN DAHLFORS | 070-9381440 | STORSJOBYGDENS.SE

NUMMER 1 | APRIL 2015 | INFORMATION FRÅN HBIS, FÖRENINGAR, PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG I HALLENBYGDEN

Informationsblad om Hallenbygden Välkommen till Hallenbygdens nya informationsblad för föreningar, företag, privatpersoner och Hallenbygden i Samverkan.

Under protesterna i samband med hotet om skolnedläggning var det många som efterfrågade en informationskanal som når alla i Hallenbygden, från Månsåsen till Hammarnäset och det är därför Hallenbygden i Samverkan nu startar detta informationsblad. Inledningsvis kommer det att delas ut i samband med att 321an Magasin körs till dess prenumeranter i Hallenbygden, sex gånger/år.

IDÉ-

VERKSTAD

Det händer i Hallenbygden är en kanal för alla bygdens föreningar, här kan ni gratis informera om vad som är på gång. Med Hallenbygden avses alla byar från Månåsen i söder till E14 i norr och från Hammarnäset i öster och Hosjöbotten i väster. Företag i bygden erbjuds annonser till förmånliga priser, företag som är medlemmar i HBIS har dessutom rabatt på det redan låga priset, läs mer om rabatten på hallenbygden.se. För privatpersoner gör ÖmesMarsnen comeback, se sista sidan.

Snöfria vägar – äntligen dags för sommardäck! Vi säljer, byter och balanserar däck, hör av dig! KONTAKT: 0643-300 82 | 073-817 57 96

OTTOSSONSMEKANISKA.SE

IDÉIDÉVERKSTAD 25 APRIL

VERKSTAD KLOCKAN 8:45-12:00 PÅ MÅNSÅSENS BYGDEGÅRD

IDÉVERKSTAD 25 APRIL IDÉVERKSTAD 25 APRIL

Hur går vi vidare med att skapa en levande och blomstrande Hallenbygd?

KLOCKAN 8:45-12:00 PÅ MÅNSÅSENS BYGDEGÅRD Skolan är räddad för stunden. Det vill vi fira med att träffas och Hur går vi vidare med att skapa en levande och blomstrande Hallenbygd? fortsätta med att snickra på idéer för en livgivande och blomstKLOCKAN 8:45-12:00 MÅNSÅSENS BYGDEGÅRD Skolan är räddad för stunden. PÅ Det vill vi fira med att träffas och fortsätta rande framtid för vår bygd. Vi arbetar vidare med idéer som remedgår att snickra på idéer livgivande och blomstrande framtid för Hur vi vidare medför attenskapa en levande och blomstrande dan finns och de som är helt nya. Målet med dagen är att vi ska vår bygd. Vi arbetar vidare med idéer som redan finns och de som är Hallenbygd? få ny inspiration och ha konkreta planer med oss hem. helt nya. Målet med dagen är att vi ska få ny inspiration och ha konkreta Dagen är för både barn och vuxna. planer med oss hem.

Skolan räddad för stunden. vill vi med att 20 träffas Fika serveras, 40 kroch pervuxna. person.Det Anmäl digfira gärna innan april. och Dagen ärär för både barn dig40 via linnea.haggren@evolver.nu eller fortsätta med att snickra påAnmäl idéerdig förgärna en livgivande ochAnmäl blomstFika Anmäl serveras, krFB, per person. innan 24073april. dig 8008039. via Facebook, linnea.haggren@evolver.nu eller 073-8008039. rande framtid för vår bygd. Vi arbetar vidare med idéer som reTa med hela familjen ochär kom! Ta med hela familjen och kom! dan finns och de som helt nya. Målet med dagen är att vi ska få ny inspiration och ha konkreta planer med oss hem. Dagen är för både barn och vuxna.

* Bokföring * Fakturering

* Bokslut * Deklaration

Jessica Lidenfeldt

Tel 073 - 839 2310 info@jlkontor.se www.jlkontor.se Din lokala ekonom i Hallenbygden

Vill du hjälpa till att dela ut? Vi har en förhoppning om att kunna ge ut detta informationsblad oftare än sex gånger per år. Idag saknar vi dessvärre distributionskanaler och att gå med exempelvis posten är väldigt dyrt. Vill du hjälpa till och dela ut i din by så hör gärna av dig till Björn Dahlfors, bjorn@321an.se eller 070-9381440.

Fika serveras, 40 kr per person. Anmäl dig gärna innan 20 april. Anmäl dig via FB, linnea.haggren@evolver.nu eller 0738008039. Gilla Hallenbygden på facebook Välkommen till Allhuset För att marknadsföra bygden har Hallenbygden Här bibliotek, turistinformation, Tafinns med hela familjen och kom! i Samverkan startat facebooksidan Hallenbygbykontor, 321ans redaktion och Kupan. Öppet: Tisdag-Torsdag 12.00–18.00 Fredag 12.00–16.00

den. Här ska vi visa upp allt fantastiskt bygden har att erbjuda: företag, upplevelser, människor, föreningsliv och sevärdheter. Även du som inte har facebook kan se våra uppdateringar: facebook.com/Hallenbygden.


Registrera ditt företag

ARTIKEL FRÅN 321AN.SE

Det är idag svårt att få en överblick på antalet företag i Hallenbygden. Därför önskar den nystartade företagsgruppen att alla företagare i Hallenbygden går in och registrerar sitt företag på Åre kommuns hemsida. Förutom att ni får gratis synlighet så ger det också företagsgruppen möjlighet att komma i kontakt med er. www.forreg.nu/are

Förskolan i Månsåsen och högstadiet i Hallen är räddade Vi vann! Under våren var det många i bygden som stred för bygdens förskolor och högstadiet i Hallen. De tjänstemannaförslag som föranledde alla protester hamnade till slut i papperskorgen. Varken majoriteten eller oppositionen ansåg att tjänstemännens förslag representerade en önskvärd utveckling för kommunen. Fredagen den 17 april röstade kommunfullmäktige för ett förslag som innebär att högstadiet i Hallen kommer finnas kvar, att förskolan i Månsåsen blir kvar och att Storsjöodjurets förskola i Hallen minskas till en avdelning och det kommer att undersökas om det är möjligt att flytta verksamheten till skolan. Förskolan i Mattmar ska fortsätta utredas och beslut om eventuell nedläggning kommer fattas först 2017. Ett stort tack till alla er som kämpade för att rädda skolan – bygdens hjärta !

SNART ÄR SOMMAREN HÄR!

Skicka in evenemang till sommarprogrammet!

Vad händer i sommar? Nu är det åter dags att samla in information om loppisar, festligheter, matcher, guidningar, evenemang, festivaler, fäbodfrukostar, konserter och allt annat som hör till sommaren. Skicka till info@hallenbygden.se eller lägg in dem på: www.321an.se/event.

Ida Nilsson och Stina Andersson visar och berättar om sina planer för en park.

De vill göra en park utanför Bjurgården Stina Andersson, Ida Nilsson och Jessica Lidenfeldt vill skapa en mötesplats för unga och gamla utanför Bjurgården. Vi träffar två av dem, Stina och Ida, där de vill att parken ska vara.

I vintras uppmanades alla som ville att bidra med idéer för att utveckla Hallenbygden, det kom in nästan hundra stycken. En av alla idéer som redan fått fäste och nu är under utveckling är den att anlägga en parkmiljö på planen mellan Bjurgården och väg 321 i Hallen. – Idag saknas det en samlingsplats i Hallen, säger Stina Andersson. – En plats där unga och gamla kan mötas, fyller Ida Nilsson i, som tillsammans med Stina och Jessica Lidenfeldt har startat en arbetsgrupp för att förvandla den idag oanvända ytan till en liten park med både odlingar, sittplatser, grillmöjlighet och lekplats. – Idag är inte utemiljön här så väldigt trevlig, en fin miljö där människor kan mötas skulle inte bara bli ett lyft för dem som bor på Bjurgården utan för hela byn, säger Ida som ser framför sig hur människor får en naturlig mötesplats. Samtidigt kommer parken bli ett trevlig välkomnande till byn för de som kommer norr ifrån längs 321an. Arbetet är just i uppstartsfas men redan

har inledande kontakter tagits med Årehus som äger marken, och med den verksamhetsansvariga på Bjurgården. Nästa steg är att ta fram en ritning. – Än så länge har vi utbytt tankar, idéer, bilder och inspriationsuppslag på facebook, nu ska vi gå vidare med att mäta upp ytan och sen göra en skiss, berättar Stina. – Vi ska även åka på studiebesök till Järpen, där finns ett äldreboende som gjort ett liknande projekt, säger Ida. Även om det är långt ifrån klart att det kommer bli en park så är målbilden klar, både Ida och Stina pratar om hur gångarna ska slingra sig och att det skulle vara fint med en uteservering till Bjurgårdens restaurang. De har till och med börjat fundera över vilka växter som ska finnas i tänkta parken: – Vi vill att det ska vara traditionella växter, sådana som de äldre kan känna igen och som får dem att må bra, samtidigt är det viktigt att de är lättskötta, säger Ida. – Det är kanske orealistiskt att det finns en park denna sommaren men vi kanske kan få färdigt planeringen så att vi kan börja nästa sommar, tycker Stina som ser att parken ska växa fram under en flera år och att den gärna ska skapas genom bygdens gemensamma kraft.

Ny logga för Hallenbygden Vi arbetar just nu fram en ny grafisk profil för Hallenbygden/ Hallenbygden i Samverkan. Den nya logoypen är en liten del av det arbetet som kommer att pågå under året. Den blå färgen symboliserar sjön, fjällen och himmeln. Den varma orange färgen är hämtad ur solnedgågen och symboliserar står värme och förändring.


Engagera dig för Hallenbygden! Under våren har det startats många initiativ och grupper i Hallenbygden. En kan säga att det kokar av engagemang och kraft i bygden. Hotet mot högstadiet i Hallen och förskolorna i Månsåsen och Mattmar har blivit ett uppvaknade för många och vi har insett att det bara är tillsammans som vi kan få bygden att utvecklas. Alla som vill är välkomna att engagera sig i en grupp. Vill du starta en egen grupp så gör det! Du kan kalla till möte via lapp på Ica eller genom en facebook.

Utvecklingsgruppen

Fibergruppen

Jobbar för att få bredband i alla byar i Hallenbygden. Kontaktperson: Jonas Haggren, 0705714210, jonas.haggren@evolver.nu Facebookgrupp: facebook.com/ groups/1577951859117654/

Jobbar med idéer för att utveckla bygden. Mål att sätta ihop ett visionsdokument för närmsta tio åren. Kontaktperson: Björn Dahlfors, 0709381440, bjorn@321an.se Facebookgrupp: www.facebook.com/ groups/1581759438707817/

Odlargrupp

Skolkraft

Odling i trädgård. Träffas några gånger under våren 2015 och pratar om hur, vad och när man odlar. Kontaktperson: Jonas Haggren, 0705714210, jonas.haggren@evolver.nu Facebookgrupp: facebook.com/ groups/933735926647693/

Skolkraft är ett öppet nätverk för byskolor, friskolor, föräldrakooperativ och andra sorters lärcentrum. Kontaktperson: Eva-Lena Blom, 0702549028, eva-lena.blom@are.se Facebookgrupp: facebook.com/groups/ skolkraft/

Företagsgruppen

Hur kan företagarna kan hjälpa varandra och hur de kan bidra till bygdens bästa. Kontaktperson: Gunilla Ottosson, 0730-32 73 83

Aktionsgruppen

Har exempelvis hållit i demonstrationerna längs 321an mer traktorer. Ordnat knappar med texten ”Vi finns”. Kontaktperson: Eva Faxen, 076-109 74 76

Kulturgruppen

Kultur i alla former, främst för barn och ungdomar. Kontaktperson: Anna Alverland, 0643-302 18

Mötesplatsgruppen

Planerar en mötesplats nedanför Bjurgården med bl.a. lekplats, grillplats och plantering anpassad för de äldre. Hur du idéer och förslag? Kontakta oss. Kontaktperson: Stina Andersson, 0730352010, stinurt@hotmail.com

Hur gör vi för att lösa bostadsbristen? Fyll i och hjälp oss hitta sätt att lösa bostadsbristen i Hallenbygden Hur gammal är du? Under 30 år Mellan 30 och 60 år Över 60 år Hur bor du idag? Villa som jag äger Villa som jag hyr Lägenhet som jag äger Lägenhet som jag hyr Gård som jag hyr Gård som jag äger Annat: Med vem eller vilka bor du? Mig själv Mina barn Min älskling Mina barn och min älskling Mina husdjur

Hur vill du bo inom 10 år? (Kryssa i alla de svar som passar dig)

Precis som jag gör nu Inneboende I en lägenhet I en villa På en gård som jag äger På en gård som jag hyr Med grannar Utan grannar Med husdjur Utan husdjur Utan trädgård Med liten trädgård Med stor trädgård

Annat: Vilken/vilka byar vill du bo i?

Hur snart har du behov av ett annat boende? Akut! Ring mig! Gärna inom de närmsta 2 åren, jag har ett bra tillfälligt boende just nu. Inom en tioårsperiod, jag har ett bra boende. Vill du vara aktiv i arbetet framöver? Ja! På alla sätt som behövs, när det behövs. Denna fråga brinner jag för! Inte i planeringen, men jag kan hjälpa till med praktiska saker Jag är gärna med i planeringen, men har svårt att jobba praktiskt Nej, jag har ingen möjlighet att delta tyvärr.

Annat:

Vi vill veta vilka byar som är intressanta så skriv namnet på byn i rutan. På byamötena kommer vi prata om mer exakta placeringar av byggnader.

Vi är några som har träffats och pratat om hur bygden kan utvecklas och bli ännu bättre att bo och leva i framöver. En av de frågor som vi möter är bostadsbristen för familjer som vill flytta hit. Det verkar motsägelsefullt, men det finns många tomma hus som inte säljs eller hyrs ut och det finns många familjer som vill flytta hit men de hittar inget boende. På något sätt måste vi kunna komma tillrätta med detta. Därför vill vi ställa frågan till dig om vem du är och hur du tänker kring ditt boende de närmsta 10 åren. Vi är tacksamma för alla svar. Om du dessutom vill vara med och arbeta praktiskt för att ordna rätt boende till rätt personer så ser vi fram emot att få jobba tillsammans med dig. Fyll i, klipp ut och lämna formuläret till vänster på Allhuset eller på idéverkstaden den 25/4. Du kan också fylla i formuläret på nätet: tiny.cc/bostadsbristen. Vi vill gärna ha ditt svar innan den 30/4. Kontakta oss om du har funderingar.

NAMN

ADRESS

TELEFON

E-POST

Lämna på Allhuset, under idéverkstaden den 25/4 eller på nätet tiny.cc/bostadsbristen.

Linnea Haggren, 073-800 80 39, linnea.haggren@evolver.nu. Andreas Jämtinger, 070-654 56 74, andreas@jamtinger.se.


ÖmseMarsnen

Fler evenemang hittar du på 321an.se/event Vill du få med något i Ömse? Skicka info till dethanderi@hallenbygden.se

Idéverkstad Hallenbygden

Vårmarknad i Månsåsen

Bykontor: Öppet hus

Extraöppet i vår på Kupan

Loppis på Hallgården

Årsmöte Marby hembygdsför.

Del i massagerum uthyres

Ledig lägenhet i Månsåsen

Var med och påverka framtiden för Hallenbygden. En halvdag med inspirerande möten och plats för stora idéer. Månsåsens bygdegård. Fika 40 kr. 25/4 08.45–12.00. Sälj och fynda allt möjligt. Bordshyra 100 kr. Ring och boka plats: 070-7242157. 26/4 12.00–18.00.

Bykontor: Översiktsplanen

29/4, 15.00–19.00. Bykontoret gästas av Ida Thuresson som har skapat kommunens översiktsplan. Fika.

Valborg i Månsåsen

Majbrasa, underhållning och mat. Klockan 19.00, 30/4. Anmäl dig till Sven-Erik 070-322 42 56.

Jazzkväll på Hallgården

Merit Hemmingsson med Gotlands Musikens 9-manna band. 5/5, 19.00. Biljett: 150kr. Boka: 0647-16960.

Bykontor på Allhuset

6/5, 15.00–19.00. Oklart vem från kommunen som kommer på besök.

Den 17 maj, 12.00–15.00. Lokala utställare inom mat, hantverk och trädgård. Vill du ställa ut så kostar det 100kr? Kontakta Björn Dahlfors 070-938 14 40. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmöte i Marby Hembygdsförening. 17/5 klockan 15.00, Sockenstugan i Gärdsta.

Årsmöte HBIS

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmöte i Hallenbygden i Samverkan. 24/5 klockan 18.00 i Getåsen på ForsWards.

Kulturbussen Filmrullen

Den 26/5, 15.00–19.00. För alla mellan 12–25 år som vill testa på och utvecklas inom film och foto. Inga förkunskaper krävs. Drop-In.

Bykontor: VisitAre.com

29/5, 15.00–19.00. Sara Rönne som är webbredaktör för kommunens digitala tuistbyrå kommer på besök för att prata om visitare.com.

3/6, 15.00–21.00. Första halvåret med bykontorsverksamhet avslutas med öppet hus och en föreläsning med många aspekter på miljö, hållbarhet och vad vi alla kan göra. Är du massör men saknar lokal? Nu finns möjligheten att dela rum med Kent Livendahl på Allhuset. För mer information kontakta Kent Livendahl, 073-182 13 88.

Dagens ros...

till alla som hjälpte till att baka kakor till kruskalaset i Månsåsen, tack! / Inger, Bibbi och Månsåsens bygdegårdsförening.

Har du hus att sälja eller hyra ut? Det finns idag stor efterfrågan på boende i Hallenbygden. Annonsera ut ledigt boede så kanske vi blir några fler i bygden.

Trädgårdsmöbler säljes

Förutom ordinarie öppettider kommer Kupan att ha extra Våröppet! Lördagarna 25 april och 30 maj kl. 11.00–14.00. Välkomna in och fynda! Nyrenoverad 2:a 45,5 kvm Ring Yvonne Carlsson för mer information 070-656 44 45

Bokrea!

Nu är priset sänkt på boken om Hallens socken. Nu kostar boken 100 kronor, finns på Allhuset och Karl Ors Bua.

321an Magasin

Nu finns nya numret av 321an Magasin i butik. Temat är Odling och Trädgård. Finns på Allhuset, Allshoppen, Hallens Grill och Café och Karl Ors.

Nytt nummer till bibliotektet

Från den 4/5 har bibliotekt i Hallen nytt telefonnummer: 0647–163 77.

Ring Yvonne Carlsson för mer information 070-656 44 45.

Aldrig har 321an.se varit mer populär än idag, under årets tre första månader hade vi över 50 000 besök, cirka 850 personer gillar oss på facebook. Det ekonomiska läget är dock mycket sämre och för att vi ska kunna fortsätta på samma sätt som tidigare behöver vi din hjälp. Om många skänker en, två eller tre tjugor varje månad så blir det snabbt en bra slant som gör att vi kan fortsätta skildra livet och det som händer längs väg 321, allt det där som länets stora nyhetsmedier missar. Det är enkelt att bli månadssponsor, logga in på din internetbank och skapa en återkommande överföring till vårt bankkonto i Swedbank med clearingnummer 8147-1 och kontonummer 944 248 163-7, vill du synas på en tacksida på 321an.se så ange ditt namn i fältet för meddelande på mottagarkonto. Vill du heller sponsra 321an.se via autogiro så kontakta redaktionen på 0643-30 000.

Inforutan Det händer i Hallenbygden görs av Hallenbygden i Samverkan och delas ut gratis till alla hushåll i Hallenbygden. Vill du få med information så skicka den till dethanderi@hallenbygden.se eller kom in på Allhuset med manus. Föreningar och privatpersoner får informera gratis, företagare kan köpa annonser: Liten annons: 62x38 mm 350 kr Mellan annons: 62x77,4 mm 650 kr Annons sidhuvud: 154x25 mm 750 kr Stor annons 128x77,4 mm 950 kr XL-annons 194x77,4 mm 1 150kr Företag som betalar årsavgiften i HBIS har rabatt, läs mer på hallenbygden.se.

Bra boende i Hallen!

Ny hemsida för Hallenbygden Under våren har vi påbörjat arbetet med en ny hemsida för Hallenbygden. Vår tanke är att den på sikt ska utvecklas till en informationsportal och stark marknadsföringskanal. En första version släpptes i början av april, det är samma adress som tidigare: hallenbygden.se.

Väntar ni besök, skall ni ha fest, bjuda hem släkt och vänner, trångt hemma? Då behöver ni boende! Fina och välutrustade hus i Ol-Jons Stugby till bra priser. Ring 070-601 71 64 eller maila byvard@oljonsby.com

WWW.OLJONSBY.COM

Profile for Hallenbygden i Samverkan

Det händer i Hallenbygden | April 2015  

Första numret av det nya bygdebladet för Hallenbygden.

Det händer i Hallenbygden | April 2015  

Första numret av det nya bygdebladet för Hallenbygden.

Advertisement