Page 1

Publiek Jaarverslag 2018

Haarlem

Welzijnsorganisatie


Colofon Uitgave van Haarlem

Welzijnsorganisatie

Postbus 164 2000 AD Haarlem 023-5322547 www.haarlemeffect.nl info@haarlemeffect.nl juni 2019


Inhoudsopgave

Voorwoord........................................................................................................................................................ 4

1. Iedereen doet ertoe........................................................................................................................... 5 2. Buurt op volle kracht....................................................................................................................... 9 3. Sociale innovatie................................................................................................................................ 15 4. Jeugd heeft de toekomst......................................................................................................... 19 5. Nieuwe Haarlemmers maken het verschil................................................ 23 6. EcoSol Effect.............................................................................................................................................. 29 7. Feiten en cijfers.................................................................................................................................... 33

publiek jaarverslag 2018

HAARLEM EFFECT

3


Voorwoord Mensen betekenen graag iets voor een ander als buur, als vrijwilliger, als vakdocent voor een cursus, als lid van een club of vereniging en steeds vaker ook als sociaal ondernemer. Daarin schuilt ook de kracht van de medewerkers en vrijwilligers van Haarlem Effect en EcoSol Effect. Beide organisaties verbinden, zorgen voor continuĂŻteit en ondersteunen initiatieven als Burennetwerk Haarlem, BuurtBLIK, Mee met Mij, ZoefZoef en de Wijkacademie Opvoeden. Dit zijn prachtige voorbeelden van het verbinden van een initiatief van een sociale ondernemer aan onze organisatie. Opbouwwerkers van Haarlem Effect zijn dagelijks actief. Bewoners krijgen extra aandacht. Aandacht die hen slagvaardiger kan maken, zodat ze controle krijgen over hun eigen bestaan. Opbouwwerk is een zaak van lange adem en betrokkenheid. Door mensen met elkaar te verbinden, wordt de wijk prettiger voor iedereen. De sociaal en pedagogische medewerkers van Haarlem Effect voorkomen dat bepaalde doelgroepen op achterstand komen.

In de wijken werken we samen met partners actief op het gebied van sport, onderwijs en zorg en werkt dat preventief voor de groepen met een achterstand. Haarlem Effect en EcoSol Effect bieden veel mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, dagbesteding en ontmoeting voor mensen die dat door verschillende omstandigheden niet zelfstandig (meer) kunnen. Vaak blijft het niet bij de begeleiding tijdens de activiteiten zelf; de persoonlijke band met de deelnemers en regelmatige bezoekers zorgt ook voor maatschappelijke begeleiding. Mocht iemand uitvallen of terugvallen dan zijn de medewerkers dichtbij om iemand op een goede plek met de juiste aandacht te krijgen. Op onze locaties begeleiden we vrijwilligers bij allerlei functies op diverse locaties. Denk aan baliewerk of beheerder van een locatie. Regelmatig leidt dat ook tot doorstroom naar de arbeidsmarkt. Ik hoop van harte dat veel mensen net als ik genieten van de portretten in ons jaarverslag. Kenmerkend voor de verhalen van Jan Glas zijn de erkenning, het respect en de waardering voor ieder van hen. Hun persoonlijke drijfveren worden belicht en die maken de kracht van Haarlem Effect en EcoSol Effect zichtbaar. Ik wil Jan Glas dan ook hartelijk danken voor zijn portretkunst.

Veronique de Kwant

Directeur Haarlem Effect, EcoSol Effect


1.

Iedereen doet ertoe De inwoners van Haarlem wonen, denken, voelen allemaal anders. Haarlem Effect wil van betekenis zijn voor alle burgers, ook de meest kwetsbare. We zien talenten en mogelijkheden van mensen en bieden perspectief op verdere ontwikkeling en persoonlijke groei, als deelnemer aan ĂŠĂŠn of meerdere van de projecten, als ervaringsdeskundige, als vrijwilliger en als burger met een drive voor een sociale samenleving. Er is altijd een focus om inwoners de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten zodat het sociale netwerk, dat niet bij iedereen even stevig is, groter wordt. Dat netwerk is belangrijk als mensen met hun beperkingen zelfstandig in de wijk wonen. Mensen kunnen voor elkaar een rol van betekenis spelen. Soms is er eerst individuele aandacht nodig en gaat een welzijnscoach het gesprek aan. We coachen mensen, zodat zij zelf middelen in handen hebben om hun mentale gezondheid en veerkracht te verbeteren. Hier zijn de verhalen:

publiek publiek jaarverslag jaarverslag 2018 2018

HAARLEM HAARLEM EFFECT EFFECT

5


Welzijn op Recept “Het is pas eenzaamheid als mensen het zelf benoemen.”

M

an

ou

Bolsi

us

“Het is pas eenzaamheid als mensen het zelf benoemen én aangeven dat ze er last van hebben.” Manou was in 2017 als projectleider betrokken bij het Jaar van de Ontmoeting. Een project van Haarlem Effect, Dock en Stem in de Stad. In opdracht van gemeente Haarlem en gericht op het terugdringen en voorkomen van eenzaamheid. Inmiddels is het project omgedoopt tot Haarlem Ontmoet en wordt het gedragen door een brede coalitie van Haarlemse welzijnsorganisaties en de gemeente.

Het is bijna gênant Manou is nu zijdelings betrokken. “Ik vind het fijn als projecten een kop en een staart hebben.” Zo heeft ze in de afgelopen negen jaar een flink aantal projecten geleid. Eerst interim, daarna in vaste dienst van Haarlem Effect en de afgelopen jaren als zzp’er. “Ik ben ingenieur, studeerde civiele techniek en heb voor Ernst & Young en het Ministerie van Defensie gewerkt. Geef mij een X en ik word helemaal blij! Het is bijna gênant” zegt ze lachend. Een ander leven... In 2007 vertrok Manou met haar gezin naar Amerika en gaf daar Nederlandse les aan kleuters. Terug in Nederland stond ze voor de keuze, terug naar het commerciële of kiezen voor een ander leven... De oplossing heeft Manou gevonden. “Ik werk als huiswerkbegeleider en daarnaast ben ik projectleider maatschappelijke projecten, in opdracht van gemeente Haarlem, Dock en met name Haarlem Effect. Als zzp’er kan ik mijn tijd zelf indelen en Haarlem Effect is blij met mijn flexibele beschikbaarheid.”

grande dame van 93 een rollator nodig, dan regelen we dat.” Dat praktische kan Manou ook helemaal kwijt binnen het project Welzijn op Recept. Erg mooi “Ik ben nu welzijnscoach voor twee mensen. Een geweldig project! Ik spreek met mensen thuis of elders af en ga met ze in gesprek. Dan word je geconfronteerd met uitspraken als: “Ik ben verrottens eenzaam, het kan me echt niet boeien als ik morgen niet wakker word.” Daar probeer ik verandering in te brengen, door met ze te praten én door ze naar buiten te helpen. Eenzaam zijn is écht een heel vervelend gevoel. Als je dat kan verzachten, zie je mensen opleven. Erg mooi om daar mijn steentje aan bij te dragen!

Dan regelen we dat “Leuk, maar als projectleider heb je altijd afstand van waar het echt om gaat. Veel vergaderen, bespreken, plannen opstellen, enz. Daarom doe ik ook vrijwilligerswerk. Nu in het Badhuis. Ik sta daar op vrijdag om mensen een lekkere koffie te bezorgen en verder te helpen. Laatst had onze 6

publiek jaarverslag 2018

HAARLEM EFFECT


Soos Binnensteeds

Ma r ra e G

d,

“Gerard, mag ik als eerste? Ik moet op tijd weer weg.”Geen probleem Elena, maar eerst mag Joop.” Hij zingt een liedje van Andre Hazes en heeft zijn nicht en haar vriendin uitgenodigd. Zij zitten eerste rang en kijken blij verrast om zich heen. Ze hebben pizza gegeten en gaan straks naar de film. Het optreden van neef Joop is een vrolijk tussendoortje. Hij gaat volledig op in zijn rol en zingt uit volle borst. De door Haarlem Effect georganiseerde Soos - iedere vrijdagavond in wijkcentrum Binnensteeds - wordt drukbezocht, met de karaokeavond als absoluut hoogtepunt.

rco

“Het is acht uur, de karaokeavond begint!”

n, B e n , Ja

Voor wie nog ruimte heeft Voor vrijwilligers Jan, Ben, Marco en Gerard begint de avond al vroeg. Ze komen om een uur of vijf en eten samen. Door hen zelf klaargemaakt, er is genoeg. Vooraf goulashsoep met een Surinaams broodje; als hoofdgerecht een gehaktrol, aardappelen en groenten; tot slot een ijsje, voor wie nog ruimte heeft. Activiteitenbegeleider Milou van Haarlem Effect vraagt of iemand de resterende aardappelen en groenten mee naar huis wil nemen. Niemand? Dan kijkt ze even bij Stem in de Stad.

Cadeautjes en een toespraak Stagiaire Amanda danst een beetje achteraf met één van de vrouwelijke gasten. Ze kwam aarzelend binnen, nu heeft ze met dank aan Amanda een stralende glimlach op haar gezicht. Tijdens de maaltijd hebben Milou en de vrijwilligers Amanda bedankt voor haar aanwezigheid, met cadeautjes en een toespraak. Een natuurtalent, wat hen betreft mag ze blijven. Het slotwoord van de avond is voor vrijwilliger Marco, met een cadeautje voor de jarige Gerard en een welgemeend Merci voor Amanda.

Daar staat misschien een dakloze voor de deur die nog honger heeft. En ja, even later komt ze terug met Pascal. Hij neemt het bakje eten dankbaar in ontvangst.

Milou heeft er zichtbaar plezier in De gasten én de vrijwilligers, ze moeten moeite doen om mee te komen in het ‘normale’ leven, maar hier bij de Soos kunnen ze lekker zichzelf zijn. Soos Binnensteeds is voor gemiddeld zo’n dertig gasten een gezellig begin van het weekend. Ook activiteitenbegeleider Milou heeft er zichtbaar plezier in. Voor en achter de schermen regelt zij iedere vrijdagavond tot een succes. Met karaoke, een spelletjesavond, bingo of een filmvertoning. Vrijwilliger Ben staat achter de bar. Hij schenkt koffie, thee, frisdrank en een incidenteel biertje, maakt een praatje en kijkt tevreden om zich heen. Het is half tien, het einde van een leuke avond. Elena? Die is gebleven, tot het eind :-).

Al snel gaat het dak eraf De eerste gasten komen binnen en worden vrolijk begroet. Bekende gezichten, vaste bezoekers van de Soos. Zo zijn de vrijwilligers Jan, Ben, Marco en Gerard ook begonnen. Vrijwilliger zijn is voor hen een beloning, een kers op de door Gerard meegenomen taart. Hij is dinsdag jarig, dat wordt vanavond alvast gevierd. Gerard en Jan nemen plaats achter de dj-boot. Het is acht uur, de karaokeavond begint! Eerst aarzelend, maar al snel gaat het dak eraf! Leef! Van Andre Hazes knalt op vol volume uit de speakers.

HAARLEM EFFECT

publiek jaarverslag 2018

7


2.

Buurt op volle kracht In een deel van Haarlem wonen buren met vergelijkbare levenswijzen en floreren de buurtinitiatieven als vanzelf. De ondersteuning die aan Haarlem Effect wordt gevraagd, is klein maar evengoed belangrijk. Omdat de sociaal werkers bekend zijn en vertrouwen wekken, kunnen initiatiefnemers op een professional terugvallen. Er zijn ook buurten waar extra aandacht nodig is; hier leven bewoners met heel verschillende levenswijzen, belangen en verlangens. Dat is het geval in het Rozenprieel, rondom het Diaconneseplein in Haarlem Zuid en rondom het wijkcentrum De Fjord in Haarlem Noord. Daar kijken we samen met de bewoners hoe er meer contact kan ontstaan en bouwen we met bewoners, de gemeente, het Sociaal Wijkteam en partnerorganisaties langzamerhand aan een gezamenlijk plan voor de buurt. Bijzonder trots zijn wij op onze wijkcentra die de spil in de buurten zijn. Hier leren verschillende bezoekers elkaar kennen en naar elkaar omkijken. Bij De Fjord werken we samen met meerdere organisaties waardoor de verantwoordelijkheid breder wordt. Hier zijn de verhalen:

publiek jaarverslag 2018

HAARLEM EFFECT

9


De Fjord en De Tulp “Als het aan mij ligt, ga ik hier nooit meer weg.”

Bo

ud

ew

ijn

Corn

et

“Als het aan mij ligt ga ik hier nooit meer weg. Ik ben er echt super, super blij mee!” Boudewijn is beheerder van wijkcentra De Tulp en De Fjord, in dienst van Haarlem Effect. “Ik werkte als timmerman in de bouw. Veertig jaar en nooit werkeloos geweest, tot 2014.” De eerste maanden WW voelden als vakantie, daarna sloeg de verveling toe. “Ik voelde me overbodig, miste het vaste ritme en de mensen om me heen.”

Als vrijwilliger aangemeld “Ik was 54 en door de crisis was er in de bouw geen werk meer te vinden.” Boudewijn heeft zich toen als vrijwilliger aangemeld bij EcoSol. “Geweldig. Ik heb tot eind 2016 bij Het Posthuis gewerkt, in het Schoterbos. Deelnemers helpen bij het maken en opknappen van tuintafels, banken, stoelen, bloembakken, enz. Erg leuk om te doen, ik ga nog minstens één keer per maand bij ze langs.” Hartstikke mooi natuurlijk! Via Het Posthuis werd Boudewijn gevraagd als tijdelijk beheerder van buurtcentrum De Tulp. “De vaste beheerder werd ziek en ik heb zijn taken overgenomen. Eerst als vrijwilliger

en sinds februari 2017 - toen bleek dat de vaste beheerder niet terug zou komen - in dienst van Haarlem Effect. Eerst 24 uur per week bij De Tulp en snel daarna 8 uur per week bij wijkcentrum De Fjord. Hartstikke mooi natuurlijk!” Een vaste baan voor 32 uur per week, Boudewijn is er blij mee. Kleine dingen doe ik zelf “Ik verdien meer dan in de bijstand én het werk is leuk. Ik doe klein onderhoud aan de gebouwen, regel de verhuur enz. Hier in De Fjord openen we half maart een restaurant voor de buurt. Tosti, kopje koffie, dat soort dingen. Ik heb de verbouwing van de keuken en het restaurant begeleidt en de kleine dingen doe ik zelf.” Boudewijn verdeelt zijn tijd over twee locaties. Drie dagen per week De Tulp en een dag De Fjord. Veel vrouwen “Ik woon in Haarlem-Noord, op mijn scooter is het prima te doen. In de bouw werkten we door het hele land. We vertrokken om zeven uur ‘s ochtends en vaak was ik pas rond zeven uur ‘s avonds thuis. Ik ben wel gevraagd, maar je krijgt mij niet meer terug in de bouw! Ik ben nu 60 en dit werk kan ik nog jaren volhouden, wat mij betreft ook na mijn pensioen. Het werk is afwisselend en het contact met mijn collega’s bij Haarlem Effect is goed. Veel vrouwen, maar daar ben ik inmiddels helemaal aan gewend :-).

10

publiek jaarverslag 2018

HAARLEM EFFECT


Sociaal Makelaar “We brengen mensen bij elkaar. We zijn een begrip, hoe mooi is dat!” “Mijn lerares Nederlands op het VHBO, die zou ‘t niet verbazen. Daar had ik een speciale band mee.” Carla werkt als sociaal makelaar bij BUUV Haarlem. Ze werd vier jaar geleden op eigen el verzoek gedetacheerd door Haarlem Effect, al ruim elf jaar haar werkgever. Het menselijke heeft er ipp l K Carla bij Carla altijd in gezeten. “Mijn vriendinnetje op de lagere school had een zusje met het Syndroom van Down, mede door haar werd ik Z-verpleegkundige.” Dat werk heeft Carla gedaan, totdat zij zelf kinderen kreeg. Kinderen van anderen “De onregelmatige diensten waren niet te combineren met het opvoeden van mijn kinderen én ik zag mijn man te weinig. Als hij thuiskwam ging ik werken, en andersom.” Met haar kinderen en de kinderen van anderen - Carla werd oppasmoeder - kwam ze regelmatig in speeltuin Jeugdland op het Theemsplein. “Leuk, maar het gebouw was vaak gesloten. Voor het toilet moesten we weer naar huis.” Carla werd door het speeltuinbestuur gevraagd daar verandering in te brengen en zo werd ze speeltuinbeheerder, in dienst van Haarlem Effect. Sociaal makelaar “Dat werk heb ik zo’n zeven jaar met veel plezier gedaan. Ik was beheerder van twee speeltuinen en heb van alles georganiseerd. De deur stond altijd open, voor iedereen.” Diezelfde energie steekt ze in haar huidige functie. “Als sociaal makelaar ben ik verantwoordelijk voor HaarlemNoord. We zijn met vijf makelaars en hebben ieder een eigen stadsdeel. We brengen mensen bij elkaar, door de activiteiten van onze partners zoals Haarlem Effect te promoten én door mensen op de waarde van BUUV te wijzen.”

HAARLEM EFFECT

Begonnen in Haarlem “BUUV brengt vraag en aanbod bij elkaar. Het gaat vaak om kleine dingen. Iemand naar het ziekenhuis brengen, een lamp ophangen, enz. Inmiddels - na acht jaar - heeft BUUV z’n waarde ruimschoots bewezen. Het contact tussen mensen wordt gelegd, daarna weten ze elkaar te vinden en stappen wij er tussenuit. We zijn begonnen in Haarlem en nu is BUUV actief in twaalf gemeentes. Dat aantal groeit nog steeds. We zijn een begrip, hoe mooi is dat!” Een goede match! En Haarlem Effect? “Dat is nog steeds mijn werkgever. Zonder hen had ik niet gekomen waar ik nu ben. Je moet ‘t leven nemen zoals het komt. Ik had geen route uitgestippeld, dat heb ik onderweg met Haarlem Effect gedaan. We zijn een goede match!” Nog een paar jaar, dan gaat Carla zich fulltime richten op haar man én op haar moestuin. “We zijn al voorzichtig op zoek naar een kleiner huis met een grotere tuin...”

publiek jaarverslag 2018

11


Vrijwilliger bij het buurtcentrum “Erg leuk, de gekste dingen meegemaakt. De mooiste tijd van m’n leven!” Ja n

ti

ne

Mi

nde

rhoud

“Ach Boudewijn, wil jij de uitjes even verder snijden. Ik heb nu dat interview.” Jantine is vrijwilliger bij buurtcentrum De Tulp, hartje Rozenprieel. “Vier ochtenden per week, van 8 tot 12 uur. Erg leuk. Vaak wordt het wat later, geen enkel probleem. Op maandag de oudjes, dinsdag en donderdag de speelgroep en woensdag de toneelgroep.” Op woensdag houdt ze afstand. “Toneel, daar heb ik niet zoveel mee.” Maandag, dinsdag en donderdag helpt ze gezellig mee.

Koffiezetten, spullen klaarzetten “Wat ik doe? Koffiezetten, spullen klaarzetten, enz.” Ze is er bescheiden over, maar vier ochtenden per week komt ze fietsend met haar slechte heup van de Spoorwegstraat naar buurtcentrum De Tulp. Inmiddels twee jaar. Vroeger werkte ze bij PZ in Santpoort. Daar stond ze in een winkeltje, voor patiënten. “Erg leuk, de gekste dingen meegemaakt. De mooiste tijd van m’n leven! Toen het PZ zijn deuren sloot kon ik mee naar Amstelland, in de Bijlmer.” Haar heup gebroken “Ploegendienst. ‘s Avonds om 23.00 uur uit de Bijlmer terug naar huis, dat zag ik niet zitten. Daarna heb ik twaalf jaar bij Boerhaave gewerkt, in het restaurant. Daar werd ik wegbezuinigd.” Bij Jacob in de Hout - in Heemstede bij de Blauwe Brug - heeft Jantine haar heup gebroken. “De vloer in de keuken was te glad, daar had ik ze al voor gewaarschuwd.” De arts constateerde een kneuzing en Jantine werd door haar zus naar huis gebracht.

gebroken heup. Daar is Jantine niet meer van hersteld, haar heupgewricht is onherstelbaar beschadigd. “Niets meer aan te doen. Volgens de keuringsarts kon ik twintig uur werken, maar hij begreep ook dat een baan vinden lastig zou zijn.” Bij Haarlem Effect gesolliciteerd “Thuis kwamen de muren op me af. Toen heb ik via de Vrijwilligerscentrale bij Haarlem Effect gesolliciteerd.” Zo is Jantine als vrijwilliger bij De Tulp aangenomen. “Het is prima zo. Vroeger bij mijn ouders hadden we het breed, nu moet ik rondkomen van een uitkering.” Ze denkt weleens na over later. “Als ik dement word mogen ze me een pilletje geven, graag! En anders naar het Reinaldahuis, lekker ruim opgezet.” Maar voorlopig zit Jantine goed. Thuis aan de Spoorwegstraat en vier ochtenden per week bij buurtcentrum De Tulp, in het Rozenprieel.

Onherstelbaar beschadigd De volgende dag verging ze van de pijn. Toen is Jantine lopend naar een fysiopraktijk gegaan. “Twee trappen en een kleine kilometer lopen, dat ik ‘t gehaald heb begrijp ik nog steeds niet. Wat een pijn!” Daar zagen ze het meteen, een

12

publiek jaarverslag 2018

HAARLEM EFFECT


Rondom het Diaconessenplein “Maar ons belangrijkste aandachtspunt zijn de bewoners, we moeten het samen doen.”

d

“Je kan hier helemaal langs elkaar heen leven in hetzelfde trappenhuis, dat gebeurt ook. Het is voor ons de uitdaging om daar verandering in te brengen.” Sylvia woont al 22 jaar op het ri Diaconessenplein en zag haar buurtje afglijden. Ze heeft de handschoen opgepakt en is - zoals Ing n e ze dat zelf zegt - bij Ymere aan de boom gaan schudden. “Alleen kwam ik niet ver, daar was ik al snel Sylvia achter. Via een kennis ben ik met gemeente Haarlem in gesprek gekomen, toen is het balletje gaan rollen. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan het Sociaal Wijkteam en de opbouwwerkers van Haarlem Effect.” Nu, april 2019, is er veel veranderd. “Maar we zijn er nog niet, het kan en moet nog veel beter!” Haar buurtje heeft geen naam, ligt ingesloten tussen de Wagenweg, Hazepaterslaan en Meester Lottelaan. Bijna onzichtbaar voor de buitenwereld staan daar drie flatgebouwen met appartementen voor alleenstaanden. De huur is laag, door het aantal vierkante meters en achterstallig onderhoud. Dat zorgt voor een gemengd publiek, van jong tot oud. Ingrid Swakman, opbouwwerker bij Haarlem Effect schetst de huidige situatie. “Er spelen een aantal zaken: achterstallig onderhoud, parkeerproblemen en een deel van de bewoners ervaart overlast. Die zaken proberen we samen op te lossen. Gemeente, het wijkteam, Ymere, politie én bewoners. Dat vraagt tijd. Erg leuk om mijn steentje bij te kunnen dragen.” Sylvia knikt tevreden. Ze heeft in Ingrid een bondgenoot gevonden, samen lopen ze door de wijk. “Kijk, parkeren is gratis en daardoor een groot probleem. Mensen parkeren hier en fietsen naar hun werk. Ook toeristen weten onze wijk te vinden, kijk maar naar de nummerborden.” Inmiddels is het aantal parkeerplaatsen teruggebracht, zijn er fietsenrekken geplaatst en is er meer ruimte voor groen ontstaan. “Een goede zaak. Kijk hier op de straathoeken komen plantsoenen en de fietsen staan nu keurig in een rek. Betaald parkeren is hopelijk de volgende stap…” Work in progress, dat geldt ook voor het achterstallig onderhoud. “Gelukkig hebben we nu centrale verwarming, een hele verbetering. Hiervoor HAARLEM EFFECT

hadden we gevelkachels, als ik die aandeed leek het of er een vliegtuig opsteeg.” Sylvia lacht bij de herinnering. “Maar ons belangrijkste aandachtspunt zijn de bewoners, we moeten het samen doen.” Sylvia schetst de huidige situatie. “We zijn een bewonerscommissie gestart, zij vertegenwoordigen de wijk en bewoners hebben een aanspreekpunt. De afgelopen jaren heeft Ymere een aantal appartementen verkocht. De kopers hadden een stem in de VVE en de huurders niet, ze werden ook niet ingelicht. Nu is de bewonerscommissie bij de vergaderingen aanwezig en wordt er naar ons geluisterd. Daarnaast is er een groencommissie en onlangs is de eerste buurtkrant huis-aan-huis bezorgd. Er ontstaat een voorzichtig wij-gevoel, maar dat heeft tijd nodig. En ruimte, een plek om bij elkaar te komen, dat zou mooi zijn…” Ingrid knikt bevestigend, ze heeft duidelijk hart voor de zaak. “Opbouwwerk vraagt om een lange adem en betrokkenheid. Ik praat liever niet over probleemwijken. Bij Haarlem Effect noemen we het wijken die een beetje extra aandacht kunnen gebruiken. Erg fijn om te zien dat het hier de goede kant op gaat en daar samen met bewoners zoals Sylvia en andere betrokkenen een steentje aan bij te kunnen dragen. Het is een kwestie van verbinden, mensen met elkaar in contact brengen en samen bouwen aan een betere wijk. Ja, het liefst zou ik hier iedere dag zijn.” publiek jaarverslag 2018

13


3.

Sociale innovatie Dit is de ontwikkelplek van de organisatie en de sociale ondernemers. Er wordt gewerkt aan nieuwe antwoorden voor maatschappelijke problemen. Zo is Burennetwerk Haarlem gevraagd stadsbreed netwerken te gaan vormen. Dit laagdrempelige project stimuleert samenleven in de buurten. Vorig jaar is gekozen voor het vervoersprobleem van mensen met verminderde mobiliteit. Bewust van onze milieuproblemen zijn er nu kleine electrische auto’s die makkelijk en snel in enkele buurten bewoners kunnen vervoeren. Hier zijn de verhalen:

publiek jaarverslag 2018

HAARLEM EFFECT

15


Burennetwerk Haarlem “Je leven bestaat uit meer dan de beslommeringen in je eigen huis.” Voel je thuis in je eigen buurt. Beter een goede buur dan een verre vriend, zo luidt het spreekwoord. Buren met wie je een praatje kunt maken of op wie je kunt rekenen als het nodig is, maken het dagelijks leven dan ook een stuk aangenamer.

Sommige mensen maken van nature minder snel contact met hun buren. Daardoor is het niet zichtbaar voor de anderen dat ze wel wat hulp kunnen gebruiken. En daar kan Burennetwerk een positieve verandering in brengen. Denk aan het brengen van een pannetje soep, het delen van de krant, postpakketten voor elkaar aannemen of een lamp voor je buur ophangen.

coördinator genoemd - en diverse contactpersonen die elkaar kennen en gezellige activiteiten kunnen organiseren. Zo leer je je buren kennen. De drempel om een praatje te maken, elkaar gedag te zeggen of een boodschap voor een ander mee te nemen, wordt lager. Contactpersonen kunnen signalen opvangen over wat er leeft in de buurt. Zo merkt een van de coördinatoren op: Je leven bestaat uit meer dan de beslommeringen in je eigen huis. Ik leerde bijvoorbeeld mijn oudere overbuurvrouw kennen doordat zij haar hondje uitliet. Mijn zoon was gek op dat beestje. Elke keer als hij ‘m zag, moest er worden geaaid. Zo leerde ik haar kennen en hoorde onder andere dat ze erg van oliebollen hield. Elk jaar met oud en nieuw bracht mijn zoon een schaaltje bij haar langs.” Burennetwerk Haarlem heette tot 1 januari 2019 Burenhulp Haarlem, maar dat dekte de lading niet helemaal. Er is geen sprake van hulpverlening, maar meer van het verlenen van hand- en spandiensten.

Je kunt ook signaleren dat iemand eenzaam is of verschijnselen lijkt te hebben van een haperend brein. Dan weet je als contactpersoon met welke professionals je contact kunt zoeken. Hiervoor zijn sociale kaarten ontwikkeld. Burennetwerk Haarlem is in 14 wijken actief. Het project is gestart in 2013 met het idee de ouderwetse burenhulp weer nieuw leven in te blazen. Inmiddels zijn er 14 netwerken. Gemiddeld zijn er 10 contactpersonen aangesloten per netwerk. Ieder netwerk bestaat uit een aanspreekpunt - ook wel 16

publiek jaarverslag 2018

HAARLEM EFFECT


Buurtblik Haarlem “De filmers zijn ambassadeur voor de activiteiten en groeien als mens.” “Filmen heeft een diepere betekenis gekregen. We gaan een samenwerking aan met ouderen, betrekken ze bij ons project.” Mirna werkte 10 jaar als video-editor voor Frans Bromet, werd directeur van de door haar opgerichte stichting De Frisse Blik en twee jaar geleden is ze - samen met Marieke Boon - gestart met BuurtBLIK. “We raakten in gesprek en binnen tien minuten hadden we het format. We kregen subsidie én hebben vanaf het eerste uur samengewerkt met Haarlem Effect.” 70-plussers met camera en microfoon “Veronique de Kwant zag direct de kracht van ons project.” Mirna ziet BuurtBLIK als een sociale opdracht, iets wat het leven haar gegeven heeft. Alles wat ze heeft geleerd kan ze er in kwijt én ze leert nog dagelijks bij. “Met BuurtBLIK gaan 70-plussers met camera en microfoon op onderzoek uit naar  activiteiten in Haarlem. Ze maken een ‘uitagenda’ in beeld. Het is een filmproject voor en door 70-plussers. Met als doel ouderen in Haarlem een wegwijzer te bieden, naar activiteiten en ontmoetingen die bij hen passen.” Heerlijk om weer te monteren  De eerste serie filmpjes - gemaakt in 2017 - staan inmiddels online. “En op de iPads van  bijvoorbeeld medewerkers

t Lig Mirna

ha

rt

in de thuiszorg, die delen ze met onze doelgroep als ze daar op huisbezoek zijn.” De tweede serie is gefilmd, daar gaat Mirna de maand september als editor mee aan de slag. “Heerlijk om weer te monteren, maar het samen met Marieke trainen en begeleiden van de filmers is wat BuurtBLIK voor mij bijzonder maakt. Erg mooi om te zien wat voor effect het filmen op deze mensen heeft.” Bij ons horen ze er juist helemaal bij  “Ze zijn ambassadeur voor de activiteiten en groeien als mens. Zijn weer van waarde voor anderen, voor de maatschappij. Veel ouderen zijn dat laatste een beetje kwijt, alsof ze stilstaan en de wereld doorgaat. Bij ons horen ze er juist helemaal bij. Zonder hen geen BuurtBLIK! Ken je Sjonnnie de Jodelaar? Die doet ook mee. Hij staat bij ons achter de camera en is razend enthousiast, staat versteld van zichzelf op zijn leeftijd. Hoe mooi is dat?!” Eind september is de première  “De samenwerking met Haarlem Effect is perfect. Zij weten als geen ander wat er in Haarlem voor ouderen gebeurt én ze leveren organisatorisch een belangrijke bijdrage aan ons project. Mede door hen is BuurtBLIK een succes.” Eind september is de première van de tweede serie, eerst voor betrokkenen en daarna voor een groter publiek in de Filmschuur. “En we zijn in gesprek met andere gemeenten, om daar hetzelfde te gaan doen. Fantastisch toch!”

HAARLEM EFFECT

publiek jaarverslag 2018

17


Zoefzoef Haarlem “Mijn man heeft zijn rijbewijs ingeleverd, het ging niet meer. De ZoefZoef kwam voor ons op het juiste moment.” “Ze krijgen van ons een pluim!” Meneer en mevrouw Halsema wonen in Schalkwijk en reserveren de ZoefZoef een paar keer per week. Het door vrijwilligers bestuurde wagentje brengt ze overal. Fysio, winkelcentrum, wijkcentra, enz. Het Oog Medisch Centrum in Haarlem-Oost ligt helaas net buiten de actieradius. “Mijn man heeft zijn rijbewijs ingeleverd, het ging niet meer. De ZoefZoef kwam voor ons op het juiste moment.”

m

Mevrouw Loning woont in de Vijfhoek en is een minstens zo tevreden klant van de ZoefZoef. Ze wordt iedere dag om 11.00 uur opgehaald en samen met haar hond plus rollator naar de Haarlemmer Hout gebracht. “Daar wandel ik een uurtje en om 12.00 uur rijdt de ZoefZoef me weer naar huis. Heerlijk! Ik ken alle chauffeurs en zij kennen mij. Kijk, daar heb je Josse! Zoals gewoonlijk keurig op tijd!”

“Met de huidige klanten en inmiddels tien vrijwillige bestuurders ben ik tevreden, maar ik wil meer. Uitbreiden. Meer ZoefZoefs, meer vrijwilligers, software om de ritten te plannen, de organisatie optimaliseren, enz.” Femke onderneemt en is op zoek naar financiële middelen om haar plannen met de ZoefZoef mogelijk te maken. “Hoe? Daar praat ik over met Veronique de Kwant van Haarlem Effect.”

De ZoefZoef is een initiatief van sociaal onderneemster Femke Nannes en haar project wordt van harte ondersteund door o.a. Haarlem Effect. De ZoefZoef voegt echt iets toe voor ouderen die geen eigen vervoer hebben. De actieradius van de elektrische wagentjes is ±5 km. Die afstand is te klein voor de er makkelijkRegiotaxi in staat om hun en de bus komt niet aan huis. De ZoefZoefs rijden nu in Schalkwijk en Haarlem zij zelfstandig blijven wonenZuidwest maar Femke kijkt verder. “Binnen twee jaar actief in heel Haarlem, dat zou mooi zijn!”

“Dat vind ik zo fijn van Haarlem Effect. Ze zijn een belangrijke partner, maar hebben zich de ZoefZoef niet toegeëigend. Dat geeft ruimte voor andere partijen. Een breder draagvlak en continuïteit, dat is wat de ZoefZoef nodig heeft. We vullen een behoefte in, dat zie je ook bij gelijksoortige projecten in andere steden. Niet alleen wat het vervoeren van mensen betreft, de ZoefZoef heeft ook een maatschappelijke functie. Samen met de vrijwilligers zorgen we ervoor dat ouderen niet vereenzamen en langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Hoe mooi is dat?!”

exibel en betrouwbaar

maat. Vervoer vormt daarbij eft diverse redenen, het is

tra hulp bij ophalen,

18


4.

Jeugd heeft de toekomst Ons werk met de jeugd is vooral preventief van aard. In onze dichtbebouwde stad houden we ruimte voor sport en spel, fysieke en sociale ontwikkeling, speeltuinen, speelgroepen en peuterspeelzalen. Hiermee voorkomen we achterstanden. Onze pedagogische medewerkers zijn getraind om op tijd te problemen te signaleren en staan daarin naast de ouders en kinderen. Jongeren hebben kansen nodig om hun talent te kunnen ontwikkelen, ergens bij te horen en een eigen vriendenkring op te bouwen. Als dat niet vanzelf gaat thuis, op school en in de vrije tijd bieden onze jongerenwerkers die handreiking. Ouders betrekken we bij alles en zij of wij kunnen de adviezen van andere ouders en van professionals gebruiken. Dit kan gaan over spelenderwijs leren, signaleren van problemen, sociaal gedrag, maar ook over frustraties, die ouders allemaal wel kennen. Hier zijn de verhalen:

publiek jaarverslag 2018

HAARLEM EFFECT

19


Speeltuinen in Haarlem “Een feest dat kinderen zich altijd blijven herinneren, dat is het idee!” Ma

rio

n

Hu

is i

n ‘t

Veld

“Hé, gaat die man nou weer op de fiets?!” Vanuit de peuterspeelzaal volgt Marion een oudere man die door speeltuin Floragaarde naar Trefpunt ‘t Trionk fietst. Bij het passeren van een paar spelende kinderen gaat het maar net goed. “Daar ga ik straks even iets van zeggen.” Marion is beheerder van de speeltuin, in dienst van Haarlem Effect. Het toezicht houden is slechts een deel van haar werk.

Als een vis in het water Haar kinderen, nu 15 en 17, speelden hier vroeger veel en Marion kwam met ze mee. Zo’n 6 jaar geleden werd ze voor de zomerperiode als vrijwilliger gevraagd en een zomer later weer. “Erg leuk!” Of ze niet voor vast wilde komen. Maar dan betaald, voor 12 uur per week. Daar hoefde Marion niet lang over na te denken. “Graag!” De kneepjes van het vak heeft ze in de praktijk én van collega speeltuinbeheerder Mariska van Zeeland geleerd. Nu is Marion als een vis in het water. Ik hoef maar iets te vragen “Mensen verbinden en samenwerken. Met de vrijwilligers, het team van Spaarnelanden, mensen uit de wijk, Albert Heijn Vos, het bestuur, de peuterspeelzaal, de BSO’s en Haarlem Effect, mijn werkgever. Daar kan ik altijd met vragen terecht en waar mogelijk helpen ze mee. Toen ik hier 4 jaar geleden als beheerder begon was ik een nieuw gezicht. Nu ken ik iedereen en iedereen kent mij, dat helpt. Ik hoef maar iets te vragen en ze staan klaar. Fantastisch toch!”

20

publiek jaarverslag 2018

Wit, om in te spelen “Samen hebben we van alles georganiseerd. Hutten bouwen, Palmpasen, een zeepkistenrace en binnenkort een buitenspeeldag. Dan wordt de straat in overleg met gemeente en politie afgezet. Het wordt hier één grote speeltuin! Daar komt een waterfestijn, op de parkeerplaats wordt twee kuub zand gestort - wit, om in te spelen - en we organiseren weer een zeepkistenrace, met een spetterende finale.” Marion vertelt, met glimmende ogen en enthousiaste armgebaren. “Een feest dat kinderen zich altijd blijven herinneren, dat is het idee!” Dan ga ik toch de baas niet spelen  Haar enthousiasme werkt aanstekelijk. “Nee zal je van mij niet snel horen. Mensen doen het allemaal vrijwillig, dan ga ik toch de baas niet spelen.” Ook de zakelijke kant is bij Marion in goede handen. “Ik vind het een uitdaging om het financiële plaatje rond te krijgen, om naast de inkomsten uit verhuur en lidmaatschappen op zoek te gaan naar budget. Als beheerder van speeltuin Floragaarde heb ik een andere invulling aan mijn leven kunnen geven. Erg fijn!”

HAARLEM EFFECT


Peuterspeelzalen “Mijn werk gaat veel verder dan alleen het verzorgen van peuters.”

Haarlem is mijn thuis Ze studeerde aan de Haagse Hogeschool en daarna Sociologie in Groningen. “Ik ben nu veertien jaar in Nederland en helemaal gewend. Ik heb hier leuk werk, familie en mijn kind.” Curaçao, daar komt Roanne oorspronkelijk vandaan. “Mijn ouders leven nog, daarom ga ik af en toe terug. Maar Haarlem is mijn thuis.” Tijdens haar studie in Groningen werkte ze - om geld te verdienen - bij een peuterspeelzaal. Toen zag ze, hé, dit is best leuk! “Mijn werk gaat veel verder dan alleen het verzorgen van peuters.”

Door de kinderen gemaakt “We stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling en laten ze voorzichtig wennen aan het schoolsysteem.

HAARLEM EFFECT

a

n

“Ik heb altijd gezegd, ik ga nooit met kinderen werken. Nu doe ik dit werk al tien jaar.” Roanne is pedagogisch medewerker bij peuterspeelzaal Beertje Bas in het Rozenprieel, samen met collega Eva en in dienst van Haarlem Effect. “Sinds januari vijf ochtenden. Daarvoor drie, en twee bij de Lieverdjes. Dit geeft meer rust en het werk is gewoon erg leuk!” Ze kijkt gelukkig om zich heen. De zon schijnt door de hoge ramen naar binnen en zet peuterspeelzaal Beertje Bas én Roanne in een vrolijk licht.

Roan

ro e ne T

m

Leren ze dingen, spelenderwijs.” Aan een waslijn door de peuterspeelzaal hangen A4’tjes met daarop kuikentjes die door een opengebroken ei naar buiten gluren. “Door de kinderen gemaakt. We werken met thema’s, nu is het Pasen. De ideeën haal ik van Pinterest of ik heb ze in de afgelopen tien jaar eerder gebruikt.” Ervaring spreekt, ook als Roanne vertelt over de pedagogische kant van haar werk. We gaan op huisbezoek “We volgen de kinderen en beschrijven wat we zien in Kijk!, het kindvolgsysteem. Vervolgens overleggen we met - als dat nodig is - ouders en/of externe zorgverleners.” Door haar studie en ervaring is Roanne voor hen een waardevolle gesprekspartner. “We gaan op huisbezoek, om de ouders beter te leren kennen. Leuk, want de meeste kinderen komen hier uit de buurt. Van een aantal gezinnen heb ik al meerdere kinderen in m’n groep gehad.” Hé, dat klinkt bekend “We hebben een klas van gemiddeld veertien peuters. Ik verdeel de taken met Eva en we worden geholpen door twee stagiaires. Die komen soms binnen met een houding, dit is niets voor mij en dan zien we ze al snel van mening veranderen.” Hé, dat klinkt bekend. Roanne, kan er zelf om lachen. “Tien jaar en ik blijf dit werk graag nog jaren doen!”

publiek jaarverslag 2018

21


Jongerenwerk “We hebben te maken met allerlei subculturen, die draaien hier allemaal om elkaar heen.”

To

bi

as

Oo

ijevaa

r

“We doen aan talentontwikkeling, helpen jongeren zichzelf te zijn of zichzelf te vinden.” Tobias is jongerenwerker bij Stedelijk Jongerencentrum Flinty’s, onderdeel van Haarlem Effect en gevestigd aan de Gedempte Oude Gracht. Hij speelde als drummer in een band en toerde door Nederland, organiseerde muzikale evenementen en na de opleiding CMV is hij als jongerenwerker gestart. Inmiddels is Tobias achtendertig en een ervaren kracht.

Een beetje zoals Project X “We krijgen hier jongeren van 12 tot 18 jaar. Die vinden hier allemaal iets anders. Ze kunnen muziek maken, optreden, poolen, rondhangen met leeftijdgenoten of praten met ons. Het kan allemaal. Op vrijdag hebben we meestal bandjes, maar ook MC’s uit de Haarlemse hiphopscene weten ons podium te vinden. Op een gemiddelde vrijdagavond treden ze hier op voor zo’n 50 a 60 jongeren. Laatst stonden er ruim 100 mensen voor de deur, de uitnodiging was viral gegaan. Een beetje zoals Project X, in Haren.” West-Friese nuchterheid  Tobias schrok er niet van. Hij kijkt met Westfriese nuchterheid naar wat er bij Flinty’s gebeurt. “Vaak zie ik iemand binnenkomen die met zichzelf in de knoei zit, aandacht nodig heeft. Dan zit ik zomaar een uur of langer met een jongere te praten en krijg ik ‘m toch weer op het juiste spoor. Dat is het mooie van jongerenwerk. We zitten niet in kaders gevangen, zoals bijvoorbeeld een leraar of politieagent.” 

hulpinstanties, enz. Neem nou lachgas, dat zagen we twee jaar geleden. Als je dat af en toe doet is het volgens mij niet zo’n ramp. Dat geldt niet voor alcohol en drugs, dat kan bij eenmalig gebruik al gevaarlijk zijn. Zo ligt het THCgehalte van weed tegenwoordig heel erg hoog. Daar waarschuwen we bij Flinty’s nadrukkelijk voor. Met posters, flyers én door er met jongeren over te praten.” Uniek in Nederland  Tobias benadert zijn werk als een professional. “Ik vind het leuk om met jongeren te werken, om er in deze belangrijke fase van hun leven voor ze te zijn.” Hij werkt 32 uur per week en is door Haarlem Effect aangesteld als coördinator. “Flinty’s werkt samen met andere Haarlemse jongerenorganisaties en de gemeente, onze opdrachtgever. Want het gaat goed - Jongerencentrum Flinty’s is uniek in Nederland - maar het kan altijd beter. Meer ruimte, het hele pand, dat zou mooi zijn...”

Neem nou lachgas “We hebben te maken met allerlei subculturen, die draaien hier allemaal om elkaar heen. Als er iets speelt, zijn wij vaak de eersten die het zien. Die kennis delen we met ouders,

22

publiek jaarverslag 2018

HAARLEM EFFECT


5.

Nieuwe Haarlemmers maken het verschil

Zowel oorspronkelijke als nieuwe Haarlemmers worden gezien. Haarlem bood heel veel vrijwillige hulp bij de komst van vluchtelingen in 2015. Daaruit voort kwam het samenwerkingsproject Thuis in Haarlem, waarin Haarlemse maatjes helpen bij een optimale participatie van de nieuwe Haarlemmers. Dat zijn niet alleen statushouders, maar ook nietwesterse migranten die wellicht al langer in Haarlem wonen. Deze nieuwe Haarlemmers kunnen informatie en advies goed gebruiken in de complexe samenleving zodat zij zelf verder op pad kunnen. Dat kan ook bij bijvoorbeeld een wijkcontactvrouw en op allerlei plekken, zoals buurtcentra in de stad. De Wijkacademie Opvoeden is er voor ouders met een andere migratieachtergrond die vragen hebben over opvoeden.

Hier zijn de verhalen:

publiek jaarverslag 2018

HAARLEM EFFECT

23


Wijkacademie Opvoeden “Op school zijn mijn dochters Nederlands en ik ben opgegroeid met de normen en waarden van Egypte. Hoe ga je daarmee om?” D

“Een vogel hoort niet in een kooi, die moet vliegen. Zo was het ook met mij.” Dalia is geboren in Egypte, trouwde daar en kwam met haar man naar Nederland, die had hier sinds aH assan 1984 zijn werk. Ze kreeg kinderen en werd teruggestuurd, met twee dochters, naar haar vaderland. in “Afschuwelijk.” Ze voelde zich een vreemde in eigen land en streng gecontroleerd bij alles wat ze deed. Zo’n 8 jaar geleden kwam ze met haar dochters terug naar Nederland. Daar wonen ze nog steeds, in Schalkwijk.

ali

Met vlag en wimpel Inmiddels zijn haar dochters 12 en 14 jaar oud en Dalia heeft er alles aan gedaan om hier te integreren. De inburgeringscursus deed ze ruim binnen de gestelde tijd, voor het inburgeringsexamen slaagde ze met vlag en wimpel én ze heeft zich twee jaar geleden aangesloten bij de door Haarlem Effect ondersteunde Wijkacademie Opvoeden. “Mijn dochters groeien op in een voor mij vreemde cultuur, ik vond - en vind - het erg moeilijk om ze ruimte te geven.” In september mag ze weer  “Op school zijn mijn dochters Nederlands en ik ben opgegroeid met de normen en waarden van Egypte. Hoe ga je daarmee om? Daar heb ik op de Wijkacademie veel over gepraat, met andere deelnemers van buitenlandse afkomst én met gastdocenten. Daarnaast hebben we toneel gespeeld, rollenspellen gedaan. Gezinssituaties nagespeeld. Ik mocht de man spelen en kreeg daar complimenten voor,” zegt Dalia met een stralende lach. De Wijkacademie heeft Dalia echt geholpen en in september mag ze weer, dan begint het nieuwe jaar.

24

publiek jaarverslag 2018

Ook Dalia vliegt verder Haar dochters? Die zitten op de middelbare school, de jongste tweetalig op het Mendel. “Op de basisschool heb ik ze altijd gebracht en gehaald. Dat kan nu niet meer. “Nog wel geprobeerd, maar ik werd weggestuurd,” vertelt Dalia lachend. Ze moeten zelfstandig worden, werd haar door docenten verteld. Ook Dalia vliegt verder. Na de zomer als vrijwilliger, assistent leidster van een speelgroep, bij Haarlem Effect. En ze wil graag studeren. Haar doel? “Als praktijkondersteuner werken in het onderwijs.” Dus ja, we gaan  En Egypte? Deze zomer gaat ze terug, met haar man en dochters op vakantie naar haar vaderland. De twijfel is te zien in haar ogen. “Egypte is veranderd, er gebeurt van alles waar ik me zorgen over maak. Toch moet ik gaan. De tickets zijn geboekt én ik heb mijn broer, zus en oude moeder al heel lang niet gezien. Dus ja, we gaan.” Voor een paar weken, daarna vliegen ze snel terug naar Nederland.

HAARLEM EFFECT


Wijkcontactvrouw “Ik heb een goede samenwerking met organisaties. Als het nodig is, weet ik ze te vinden, en zij mij ook.” “Ik spreek Turks, Frans en Nederlands. Geen Arabisch, maar ik kan wel voorlezen uit de Koran.” Haar moeder vroeg ‘wie van onze kinderen leest er straks voor uit de Koran als wij overlijden?’ Die vraag heeft Aysel beantwoord door het te leren. Ze is wijkcontactvrouw bij Haarlem Effect, houdt vier ochtenden per week spreekuur en is nog nooit een vraag uit de weg gegaan. “Ik heb een goede samenwerking met organisaties. Als het nodig is, weet ik ze te vinden, en zij mij ook.” Altijd zelf gesolliciteerd Haar ouders wonen in Brussel, daar groeide ze op. Die stad voelt nog steeds vertrouwd als Aysel haar ouders bezoekt. Op haar 18e kwam ze voor de liefde naar Haarlem en trouwde. “Met een echte mug.” Na diverse baantjes werkte ze acht jaar bij Radius en deed de MBO-opleiding Zorg en Welzijn. Die organisatie ging failliet en nu werkt ze alweer tien jaar als wijkcontactvrouw bij Haarlem Effect. “Altijd zelf gesolliciteerd. Nederland is een mooi land, maar je moet er zelf iets van maken.” Ik luister, adviseer en verwijs door Door haar drietaligheid is Aysel tijdens haar drukbezochte spreekuren het eerste aanspreekpunt voor heel veel mensen. “Ze worden gestuurd - meestal door mensen die eerder bij mij zijn geweest - met vragen over werk, school, kinderen, enz. Ik luister, adviseer en verwijs door.” De Turkse gemeenschap weet Aysel te vinden en met hetzelfde enthousiasme helpt ze mensen met een Ivoriaanse, Marokkaanse of Nederlandse achtergrond.

em Aysel D

l ira

Haar instelling probeer ik door te geven, aan mijzelf, mijn dochters en de mensen om mij heen.” Met succes, Aysel is een rolmodel voor anderen, door hoe ze zich gedraagt en kleedt. Turks of Nederlands? “Mode is echt een hobby van me. Vroeger maakte ik mijn kleren zelf, daar heb ik nu geen tijd meer voor. Vandaag draag ik een zwarte jas, morgen kan het een rode of groene zijn. Iedere dag een andere Aysel, daar geniet ik van.” Turks of Nederlands? Dat is een vraag die haar totaal niet bezighoudt. “Ik ben wie ik ben, ook als we naar Turkije op vakantie gaan. Lekker met de hele familie naar Emirdag, mijn ouders hebben daar een boerderij.”

Van mijn moeder geleerd “Ik geniet van mijn werk. Iedere avond in bed maak ik een lijstje, wat ging goed en wat ging slecht. Anderen helpen is belangrijk. Het gaat niet om nationaliteit of afkomst, maar om hoe je in het leven staat. Dat heb ik van mijn moeder geleerd. Zij is mijn voorbeeld, wat een sterke vrouw! HAARLEM EFFECT

publiek jaarverslag 2018

25


26

publiek jaarverslag 2018

HAARLEM EFFECT


HAARLEM EFFECT

publiek jaarverslag 2018

27


Ouderschap en het multiculturele “Daar heb ik geleerd om zonder oordeel overal op af te stappen, open te staan voor wat anders is.”

Im

i Ni

jholt

Salam Aleikum, met die woorden verwelkomt Mostafa de groep mannen. Ze komen overal vandaan: Irak, Marokko, Suriname, Afghanistan, enz. Aleikum Salam, antwoorden ze in koor. Imi bekijkt het tevreden lachend van de zijkant. “Een mooie opkomst.” In een zaal van buurtcentrum De Til zitten twintig mannen - migrantenvaders - die ideeën en ervaringen komen uitwisselen over het opvoeden van hun kinderen, in Nederland. Een onderwerp dat Imi na aan het hart ligt.

Kakelvers van het platteland “Ik werk nu zo’n zeventien jaar bij Haarlem Effect en daarvoor bij andere welzijnsorganisaties in Amsterdam.” Ze groeide op in het hoge noorden, bij haar ouders op een boerderij. De liefde bracht haar naar het westen. Haarlemnoord is haar nieuwe thuis. “In Amsterdam begon ik als meisje van twintig, net afgestudeerd en kakelvers van het platteland. Amsterdam-West, in een wijk die toen het A-dorp werd genoemd.” Moskeemannen “Daar heb ik geleerd om zonder oordeel overal op af te stappen, open te staan voor wat anders is. Dat vind ik ook het mooie van de multiculturele samenleving.” Die open blik bracht Imi in contact met Mostafa en drie andere moskeemannen. Door Imi zo genoemd omdat de mannen verbonden zijn aan de Arrahman Moskee in Haarlem Centrum. Samen met hen organiseert ze deze bijeenkomsten. “Eerst praten en dan samen eten, door de moskeemannen klaargemaakt.” Deze bijeenkomst is de zesde en laatste van dit jaar.

en komen jullie volgend jaar weer?” De migrantenvaders knikken bevestigend. “En hoe zou het beter kunnen?” De vaders praten door elkaar, denken hardop mee. Imi luistert aandachtig naar het vaak gebroken Nederlands. Over twee dingen zijn ze het eens. Meer Haarlemmers én het eten, dat was heerlijk! Bij het afscheid nemen krijgt Imi van alle vaders een hartelijke hand. Tot volgend jaar, als het aan Imi en de moskeemannen ligt. 41 jaar geleden “Daar ga ik m’n best voor doen” zegt Imi heel beslist. Ouderschap en het multiculturele, die combinatie vormt de rode draad in haar werk bij Haarlem Effect. “Het woord buitenlanders gebruik je nu niet meer, 41 jaar geleden nog wel. Toen schreef ik in mijn eerste sollicitatiebrief dat ik graag met hen wilde werken.” Nu doet ze niet anders. “In Schalkwijk ben ik betrokken bij de Wijkacademie Opvoeden, ik werk nauw samen met onze wijkcontactvrouwen Aysel en Saïda. Ja, ik vind het gewoon heerlijk om met mensen van verschillende culturen samen te werken.”

Een hartelijke hand Imi maakt van de gelegenheid gebruik om de bijeenkomsten te evalueren. “Wat vonden jullie ervan

28

publiek jaarverslag 2018

HAARLEM EFFECT


6.

EcoSol Effect Ecologisch en sociaal, dat is EcoSol Effect. Inwoners uit Haarlem, Zandvoort en de regiogemeenten bieden wij de mogelijkheid weer mee te gaan doen en actief te worden in mooie buurttuinen, een fietsenwerkplaats, een houtwerkplaats, in de sportschool en bij diverse activiteiten. Mensen met een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid, verslavingsproblematiek, mensen die dak- of thuisloos zijn of vanuit de reclassering hun leven weer op de rails willen krijgen zijn welkom bij EcoSol Effect. Werken aan herstel, dagritme, contacten, gezonde leefstijl en als het kan doorstromen richting werk, passend bij de kwaliteiten en mogelijkheden van iemand. De locaties zijn kleinschalig en hebben allemaal een eigen sfeer. EcoSol Effect is gericht op hergebruik van materiaal en wil graag iets positiefs bijdragen aan het milieu, aan de buurt en haar bewoners.

Hier zijn de verhalen:

publiek jaarverslag 2018

HAARLEM EFFECT

29


Dagritme en structuur in het groen “De kleine succesjes, daar krijg ik energie van.”

Si

m

on

ed

e Jong

“Ja, hij zat daar natuurlijk niet voor z’n zweetvoeten.” Simone is teamcoördinator van De Nieuwe Werf en Het Posthuis. Locaties waar mannen en vrouwen met psychiatrische problemen, een verslavingsachtergrond, dak- en thuislozen of ex-gedetineerden een dagritme en structuur op kunnen bouwen in een veilige groene omgeving. De eerdergenoemde ‘hij’ is vrijdag op straat gezet door een GGZ-kliniek. “Dat doe je toch niet! Nu heeft hij het hele weekend over straat gezworven.”

Een plek om te slapen “Als ze zijn tante hadden gebeld dan had zij hem opgehaald.” Nu stond hij op maandagochtend bij de Nieuwe Werf, daar is hij met open armen opgevangen. “Hij is hier nooit eerder geweest, een lastig geval.” Toch is Simone meteen voor hem aan het werk gegaan. Op zoek naar in ieder geval een plek om te slapen, in overleg met gemeente, politie en hulpinstanties. “Overdag kan hij bij ons terecht, daar zijn we voor.” En goed nieuws, ook de slaapplek heeft Simone via haar netwerk kunnen regelen. Ogen op steeltjes  “Vandaag is het mooi weer en iedereen is buiten, verspreidt over het terrein. Je had hier gisteren moeten zijn. Het

regende, iedereen was binnen. Dan hoeft er maar iets te gebeuren en de boel kan escaleren...” Nu schijnt het zonnetje, de sfeer is gemoedelijk op De Nieuwe Werf en Simone heeft tijd om te praten. “Heel bijzonder. We zijn onderbezet door ziekte en vakantie, dan moet je echt ogen op steeltjes hebben.” Ze wordt aangesproken door Roland, een Ajaxfan in trainingspak. Bijna vijf jaar clean Kale doorleefde kop, slecht gebit, doordringende ogen en een ringetje door z’n wenkbrauw. “Simone, wat wil je met die viooltjes? Ze staan er prachtig bij. Mag ik ze hier in die bakken zetten?” Simone kan zijn enthousiasme niet weerstaan. “Doe maar, leuk!” Ronald is nu bijna vijf jaar clean, maar heeft een kort lontje en een ‘ingewikkeld’ verleden. De Nieuwe Werf helpt hem op het rechte pad te blijven. Simone is een soort moeder voor hem. Daar krijg ik energie van  Een natuurtalent, ze heeft alles in de praktijk geleerd. Eerst thuis met drie kinderen en inmiddels 18 jaar bij EcoSol. “Ik ben hier op m’n plek en voel me gewaardeerd. Het werk is intensief, maar ik zou niets anders willen. EcoSol is sinds een paar jaar onderdeel van Haarlem Effect, als er iets is dan zijn ze er voor ons. En we hebben sterke banden met de wijk, de politie en de verwijzers. De kleine succesjes, daar krijg ik energie van.”

30

publiek jaarverslag 2018

HAARLEM EFFECT


Dagbesteding in de natuur “Heerlijk! M’n eigen stukje grond én ik was onder de mensen.” “Ik kreeg een herseninfarct en werd uren later gevonden. Sinds die tijd is de controle over mijn rechter lichaamshelft verstoord, niets meer aan te doen. Het ergst is m’n arm, die leidt een eigen leven. Daarom klem ik ‘m nu tussen m’n benen.” Wil deed een zelfmoordpoging in 2002. “Ik zag het niet meer zitten en heb me volgestopt met drank en pillen, m’n vriendin was overleden en zelf kon ik niets meer.” M’n eigen stukje grond Ze werd wakker bij de Geestgronden. Daar kreeg Wil het advies om naar De Groene Werkplaats te gaan, dat is nu 16 jaar geleden. Die raad heeft ze opgevolgd. “De eerste jaren werkte ik in de tuin. Heerlijk! M’n eigen stukje grond én ik was onder de mensen.” Maar helaas, haar lijf werd steeds meer een belemmering. “Met een kruiwagen lopen, bukken om plantjes in de grond te stoppen of onkruid wieden, het ging echt niet meer.” Een potje boerenbridge De Groene Werkplaats is een project van EcoSol, onderdeel van Haarlem Effect. “Nu is het een kale boel, maar je moet een keer in het voorjaar komen. Dan staat alles in bloei, de lente is m’n favoriete tijd.” Mensen zoals Wil - mannen en vrouwen van alle leeftijden met psychiatrische of psychosociale problematiek - vinden hier een dagbesteding in de natuur. Ze werken in de tuin, lunchen samen en sluiten de dag af in de kantine, met een potje boerenbridge.

P Wil du

rie

gespeeld, dat gaat na haar beroerte niet meer. “En veel gesport, tafeltennis, enz.” Preimosterdsoep is haar favoriete gerecht. “Lekker pittig!” zegt ze lachend. Vrienden heb ik hier “Jannie, onze teamcoördinator houdt er niet zo van. Als zij er niet is, grijp ik m’n kans!” Wil is 63 en naar omstandigheden gelukkig. Ze rijdt vier dagen per week met haar scootmobiel van Aerdenhout naar Haarlem en weer terug. “Ik woon in een klein huurhuisje, op de grens van Bentveld. Een hofje, dichtbij de duinen. Ik heb weinig contact met mijn buren, maar als er iets is dan zijn we er voor elkaar. M’n familie woont in Zoetermeer en Leiden en vrienden heb ik hier, bij De Groene Werkplaats.”

Preimosterdsoep En Wil? Die verzorgt vier dagen per week de lunch. “Voor groepen van 7 tot 16 man, dat is per dag verschillend. Soep, salades, brood, enz. Een hele klus, maar ik doe ‘t graag. In de keuken, met op de achtergrond muziek van Charles Aznavour of Jacques Brel.” Ze heeft vroeger zelf gitaar

HAARLEM EFFECT

publiek jaarverslag 2018

31


EcoSol “De oorzaak van mijn depressie? Die is niet weg, ik kan er beter mee omgaan.” “Ik ben begonnen met Afrikaantjes en Lobeliaatjes zaaien, dat was februari 1996.” Wim belandde juli ‘95 in een zware depressie en begin ‘96 was hij - door medicijnen en psychiatrische hulp - weer een beetje opgekrabbeld. “Echt een beetje, ik kon maximaal één W im uur per dag normaal functioneren. Toch ging ik naar het arbeidsbureau, voor werk. Ik had zelfs B u ch el een lijstje met mogelijke functies gemaakt. Vogelwacht op Schiphol, boswachter, tuinman, enz. Alles wat met groen te maken had.” Na een uur was ik gesloopt Daar - op het arbeidsbureau - vertelde Wim zijn verhaal aan iemand. “Geen idee wie dat was, in ieder geen medewerker. Maar diegene heeft me wel het nummer van EcoSol gegeven.“ Het heeft zijn leven veranderd. “Of het zo moest zijn. Diezelfde dag heb ik gebeld en een dag later kon ik beginnen. Zaadjes in een bakje doen, na een uur was ik gesloopt. Geen probleem, de begeleiders van EcoSol begrepen waar ik vandaan kwam, die hadden dagelijks te maken met mensen zoals ik.” Midden in de natuur “Het kwam voor mij op het juiste moment. Met m’n brommer naar EcoSol, toen nog in Schalkwijk, en na een uur weer naar huis.” Dat werd langzaam meer en na tweeënhalve maand kreeg Wim de vraag of hij het leuk vond om wilgen te knotten voor Stichting Ecologisch Beheer, in het Spaarnwoudegebied. “Echt iets voor jou, dat hadden ze goed ingeschat! We gingen iedere dag met een busje naar het Spaarnwoudegebied. Heerlijk, midden in de natuur, met mensen zoals ik.”

Noord-Holland gewerkt én de opleiding tot Zelfstandig Beroepsbeoefenaar Groot Groen gevolgd. Bij alles werd ik geholpen en gestimuleerd door de mensen van Stichting EcoSol. Ze waren er altijd op het juiste moment. Ze hebben me echt bij de hand genomen in een moeilijke tijd.” Mijn depressie? Die periode heeft Wim achter zich gelaten, maar is hij nooit vergeten. “Inmiddels ben ik alweer 18 jaar Beheerder Openbaar Groen in dienst van de gemeente Haarlemmermeer. “Ik beoordeel het openbaar groen, maak een planning en begeleid de uit te voeren werkzaamheden. “Ik ben helemaal gelukkig, in mijn werk en met mijn vriendin. Zonder EcoSol had ik dat nooit bereikt. De oorzaak van mijn depressie? Die is niet weg, ik kan er beter mee omgaan. Dat heb ik van het leven geleerd.”

Ze waren er altijd Een leuk groepje. Van Jaco heb ik veel geleerd, hij kende iedere plant bij naam en wist heel veel van de natuur. Met datzelfde groepje heb ik twee jaar voor Landschap 32

publiek jaarverslag 2018

HAARLEM EFFECT


7.

Feiten en cijfers

publiek jaarverslag 2018

HAARLEM EFFECT

33


Feiten en cijfers MEDEWERKERS inclusief oproepkrachten = 65,8 fte

MENSEN IN DIENST MENSEN UIT DIENST

ECOSOL EFFECT 24 11

11

115

95

STREEFCIJFER 10% JAARLIJKSE VERNIEUWING HAARLEM EFFECT

FTE PER AFDELING ECOSOL EFFECT PEUTERWERK OVERHEAD MAKELEN EN VERBINDEN JONGERENWERK ONTMOETINGSCENTRA OUDERENWERK ZELFSTANDIGE SPEELTUINEN BEWONERSONDERSTEUNING KINDER- TIENERWERK

16,41 13,63 6,86 6,70 6,42 3,87 2,97 2,36 2,35 2,23 10 15 20 00 55 10 15 20

38%

VERDELING MAN/VROUW

ZIEKTEVERZUIMPERCENTAGE 4,73%

62% 34

publiek jaarverslag 2018

WAARVAN 3,8% LANGDURIG VERZUIM

SROI 6,5% HAARLEM EFFECT


Financieel resultaat Balans Exploitatieresultaat 2018 Algemene stichtingsreserve Reservering speeltuinen HE Reservering innovatie & ontwikkeling Voorziening loopbaan werknemers

€ 88.000 € 240.000 € 35.000 € 25.000 € 56.000

Exploitatie naar werksoort: Pijler 1: Opgroeien: peuter, kind, jongeren en ouders, inclusief vastgoed kosten opbrengsten subsidies Pijler 2: Sociale cohesie: ontmoetingscentra, speeltuinen, bewonersondersteuning, SWT en BUUV inzet kosten opbrengsten subsidies Pijler 3: Participatie bevorderen: EcoSol Effect, inclusief vastgoed kosten opbrengsten Lumpsum en WMO

€ 1.600.000 € 623.000 € 977.000

€ 1.320.000 € 257.000 € 1.063.000 € 1.070.000 € 77.000 € 1.080.000

Pijler 3: Participatie bevorderen: Wijkplaats en statushouders kosten opbrengsten subsidies

€ 465.000 € 3.000 € 462.000

Pijler 4: Langer zelfstandig wonen: ouderen, inclusief projecten van derden kosten opbrengsten subsidies

€ 304.000 € 77.000 € 227.000

Indirecte overhead

€ 738.000

HAARLEM EFFECT

Kosten (15%)

publiek jaarverslag 2018

35


www.haarlemeffect.nl

Profile for Haarlem Effect

Publiek Jaarverslag 2018 - Haarlem Effect  

Publiek Jaarverslag 2018 - Haarlem Effect  

Advertisement