TOP100

Page 1

Cyan Magenta Yellow Black • Presztízs borító BIV+BI

GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYE LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁSAI


Cyan Magenta Yellow Black • Presztízs borító BII+BIII

ÚJ PEUGEOT 508 SW WHAT DRIVES YOU?1

Csak magánszemélyeknek, további feltételek teljesülése esetén.**

PEUGEOT i-Cockpit® VEZETŐHELY NIGHT VISION RENDSZER 2 ADAPTÍV TEMPOMAT STOP & GO FUNKCIÓVAL 3

És Önt mi hajtja? 2

Éjjellátó rendszer. Változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés. 3 Változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés. *Minden 2019. június 3. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített, új Peugeot 508 SW személygépkocsi vásárlása esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes. **A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. Vegyes fogyasztás WLTP szabvány szerint: 5,384–7,784 l/100 km, CO2-kibocsátás: 141,29–175,47 g/km. Vegyes fogyasztás NEDC szabvány szerint: 3,9–5,7 l/100 km, CO2-kibocsátás: 101–132 g/km.

FOR-TOP KFT

9027 Győr-Likócs, Dohány u. 4. tel.: (96) 515-750 http://fortop.peugeot.hu


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 3. oldal

Stabilan és biztonságban

BESZÁMOLÓK 5 | DR. HORVÁTH SZABOLCS, NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL GYÔR-

MOSON-SOPRON MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA, IGAZGATÓ 7 | INTRODUCTION TO THE TOP 100 MAGAZINE 9 | EINLEITUNG 38 | GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA:

A VÁLTOZÁS KIHÍVÁS ÉS LEHETÔSÉG 40 | KAMARA: A CSELEKVÔ ERÔ 46 | SOPRONI KAMARA: SOPRONI KIHÍVÁSOK 54 | PRESZTÍZS-DÍJ-ÁTADÓ GÁLA 2019

Werner Krisztina, a Kisalföld megbízott fôszerkesztôje

GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI TOPLISTÁK 12 | A GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI TOP 100 TÁRSASÁG

NETTÓ ÁRBEVÉTELE 2018. ÉVBEN 22 | KISTÉRSÉGI TOP 3 VÁLLALKOZÁS 32 | A GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI TOP 50 TÁRSASÁG

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ALAPJÁN

Az elmúlt évtizedben a legnagyobb egy fôre jutó GDP-növekedés, azaz gazdasági fejlôdés, GyôrMoson-Sopron megyében ment végbe Magyarországon. Van mire büszkének lenni az itt élôknek. A legfontosabb érték, amire a változó világban alapozhatja magát egy sikeres szervezet, az maga az ember. Ez még akkor is igaz, ha érezzük, hogy a digitalizáció megérkezett és otthonra talált a régióban, ha a jövô gazdaságáról beszélünk, megkerülhetetlen a talpon maradáshoz. Egyes vélemények szerint a ma született gyerekek kétharmada olyan szakmában fog dolgozni, ami jelenleg még nem létezik. Hogy milyen irányba mozdul el életünk a gazdasági mutatók mentén, az azoknak a sikeres üzletembereknek a felelôssége és lehetôsége, akik eredményeikkel a megyénk legsikeresebb cégeit, vállalkozásait irányítják. Öröm, hogy a családi cégek is nagy- vagy középvállalatokká növekedtek, tartják a lépést az óriásokkal és ki tudják használni a szervezetük adta rugalmasságot, a gyors döntések elônyeit. Ebbôl a szempontból is érdemes figyelni a sikert. TOP 100 kiadványunk ezúttal is többrôl szól, mint számokról, eredményekrôl, százalékokról és diagramokról. Megyénk vezetô gazdasági szereplôi nemcsak abban mutatnak stabilitást, hogy vezetik az élmezônyt, de felhalmoztak olyan tapasztalati tudást – a megélt sikerekkel, izzasztó krízisek megoldásaival, elkárolt veszteségekkel, jó és rossz döntéseikkel –, ami felvértezi ôket a változásokra és a jövô kihívásaira. Akkor vesz jó irányt a megye gazdasága, ha úgy fordul rá a digitalizáció virtuális sztrádájára, hogy rákapcsolódik az oktatásban és kutatásban rejlô, napról napra gyarapodó tudásra, elfogadva azt, hogy a közeljövô gazdaságának irányítását egy más szemléletû generációnak fogja átadni.

50 | BESZÁLLÍTÓI MENTOROK GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN:

GYAKORLATI TUDÁS A VÁLLALKOZÁSOK FEJLÔDÉSÉHEZ

GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI NAV-ELEMZÉSEK 26 | A GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN MÛKÖDÔ

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS GAZDASÁGI SZEREPÜK A TÁRSASÁGIADÓ-BEVALLÁSOK TÜKRÉBEN 30 | TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS ADÓZÁSI FOLYAMATOK 2019. I. FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN AZ ÁFABEVALLÁSOK ÖSSZESÍTETT ADATAI ALAPJÁN 33 | A NETTÓ ÁRBEVÉTEL ALAPJÁN RANGSOROLT LEGNAGYOBB 100 VÁLLALKOZÁS ELEMZÉSE 35 | AZ ÁTLAGOS FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM ALAPJÁN RANGSOROLT LEGNAGYOBB 50 VÁLLALKOZÁS ELEMZÉSE

A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Kisalföld Kiadó gondozásában tervezett Presztízs Magazin TOP 100 különszáma kiadványban a NAV Gyôr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága az értékesítés nettó árbevétele alapján Gyôr-Moson-Sopron megye TOP 100 vállalkozását rendezte sorba, valamint az ötven legjelentôsebb adózás elôtti eredményt elérô vállalkozását. TOP 50 lista készült a legnagyobb átlagos foglalkoztatotti létszámú társaságokról és a legnagyobb kistérségi vállalkozásokról is. Gyôr-Moson-Sopron megye gazdasági teljesítményének bemutatásához a NAV Gyôr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága elemzéseket készített, amelyekben kitértek a társaságoknak az értékesítésben, az eredményességben és a foglalkoztatásban betöltött szerepére, az adóbevételek alakulására. A TOP 100 kiadvány adatközlése és egyeztetése a cégek megkeresése után (visszajelzések fogadása) 2019. november 10-én lezárult.

Kisalföld Presztízs TOP 100 Magazin 2019 Kiadja: Mediaworks Hungary Zrt. (1034 Budapest, Bécsi út 122–124.) Felelôs kiadó: a Mediaworks Hungary Zrt. vezérigazgatója Felelôs szerkesztô: Werner Krisztina, krisztina.werner@mediaworks.hu Értékesítési vezetô: Németh Béla, bela.nemeth@mediaworks.hu Központi telefonszám: +36-96/504-444 • Layout: Kisalföld Grafikai Stúdió Nyomda: Palatia Nyomda, Gyôr • ISSN 2061-814X


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 4. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 5. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 5

BEVEZETÔ A TOP 100 KIADVÁNYHOZ 87%-a részben vagy egészben vállalta a nyilvánosságot. Voltak, akik csak részben, vagy egyáltalán nem vállalták a nyilvánosságot, esetükben az adatok helyén „nem nyilvános” jelzés szerepel. A rangsorokban túlnyomó részben a korábbi évekbôl már ismerôs neveket találunk, de mint mindig, most is jelennek meg új szereplôk. A 2018. évi top 100 árbevételi listában az elôzô évihez képest 9, a 2018. évi top 50 foglalkoztatói listában 3 új adózó található. Az árbevétel és a foglalkoztatotti létszám kapcsolatát mutatja, hogy 41 adózó mindkét listán szerepel.

Eltelt egy újabb év, ezáltal eljött az idô, hogy a korábbiakhoz hasonlóan egyenleget vonjunk a megye gazdaságáról, az azt mûködtetô gazdálkodók tevékenységérôl, a meghatározó trendekrôl, folyamatokról és a változásokról egyaránt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal GyôrMoson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága ezért idén is elkészítette rangsorait és elemzéseit a Presztízs Magazin Top 100 különszámhoz.

ÖSSZEGZÉS A TOP VÁLLALATOKRÓL

A stratégia változatlan: be kívánjuk mutatni legnagyobbjaink teljesítményét, öszszemérve a megye és az ország egészének gazdasági teljesítményével. Elemzéseink és rangsoraink jellegén és szempontrendszerén a historikus összehasonlíthatóság érdekében nem változtattunk: a megyei gazdasági társaságok legfrissebb társaságiadó-bevallásaiban szereplô nettó árbevételt, illetve foglalkoztatotti létszámot állítottuk sorrendbe és a top 100 árbevételû cég, illetve a top 50 foglalkoztató adatait hasonlítottuk saját elôzô évi, illetve az egy évvel korábbi listán szereplôk teljesítményéhez. Az adattartalmat és ezáltal a levonható következtetéseket érdemben befolyásolják az adóalanyi körben, a gazdaság külsô és belsô feltételrendszerében, a jogszabályi háttérben és a számviteli elszámolásban bekövetkezett változások (mint például a naptáritól eltérô üzleti évre váltás, egyszerûsített adózási formákra áttérés, nemzetközi számviteli standardok szerinti bevallásbenyújtás, székhely vagy tevékenység megváltoztatása, összeolvadás/szétválás/megszûnés), illetve adózóink bevalláskitöltési pontossága (adatminôség, teljeskörûség, tájékoztató jellegû adatok önkéntes kitöltése).

A KORÁBBIAKHOZ HASONLÓAN 2 RANGSORT HOZTUNK LÉTRE: • a száz legnagyobb nettó értékesítési árbevétellel rendelkezô megyei vállalat, ahol a listára kerüléshez a tavalyi 5646 millió Ft-hoz képest 4%-kal magasabb, 5870 millió Ft árbevételszint volt szükséges,

Minden egyes listába került adózónktól egyedi írásos hozzájárulást kértünk adatai nyilvánosságra hozatalához: a megkeresett társaságok 84%-a válaszolt elektronikus megkeresésünkre és a válaszadók

Dr. Horváth Szabolcs, Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gyôr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága, igazgató

és az ötven legnagyobb átlagos foglalkoztatotti létszámú megyei társaság, ahol a belépési küszöbérték 299 fôrôl 289 fôre csökkent.

A 2018-as top 100 vállalkozás összesen 4.276.607 millió Ft nettó árbevételt ért el 2018-ban, ami 6,9%-kal haladta meg az ugyanezen vállalatok által elôzô évben realizált bevételt és 6,0%-kal több a 2017. évi top 100 árbevételnél. Az idei top 100 árbevételi listában 9 új adózó jelent meg, míg a tavaly és idén is egyaránt szereplô 91 adózó közül 17-en tartották pozíciójukat, 38 cég tudott elôrelépni és 36-an rontották helyezésüket. A top 100-as kör üzemi (üzleti) eredménytömeg hasonlóan alakult mind a „saját” tavalyi, mind a 2018-as top 100 eredménytömeghez képest is; tehát az árbevételtömeg bôvülése nem járt együtt sem az eredménytermelô képesség javulásával, sem a szinten tartásával. Ezzel szemben a jövôre nézve mindenképp pozitív, hogy a top 100-ak által tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke egy év alatt 66%-kal nôtt. A top 50 vállalkozás együttes 2018. évi átlagos állományi létszáma 4,5%-kal több az ugyanezen cégeknél elôzô évben foglalkoztatottak számánál, míg a 2017. évi top 50-hez a növekmény 4,2%-os. Mindemellett a társaságok több mint felénél csökkent a dolgozók száma. Az autóipar lassuló növekedése ellenére továbbra is kimagasló szerepe van a feldolgozóiparnak mind az árbevétel, mind a foglalkoztatás tekintetében: a top 100 árbevételi lista 59 feldolgozóipari vállalatánál keletkezett a top 100 bevétel 84,1%-a, illetve a top 50 foglalkoztatóból 36 feldolgozóipari társaság köti le a top 50 létszámtömeg 80,6%-át.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 6. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 7. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 7

INTRODUCTION TO THE TOP 100 MAGAZINE Another year has passed, so time has come to make a balance of the economy of the county, of the performance of the enterprises contributing to it, as well as of the influential trends, processes and changes. As a consequence, the National Tax and Customs Administration of Gyôr-MosonSopron County has accomplished its analysis and ranking again based on the request for the TOP 100 special edition of Presztízs Magazine. • The strategy is unchanged: we wish to introduce the performance of our biggest contributors by comparing them to the economic performance of the county and the entire country. We have not changed the features and aspects of ranking in order to be able to make historical comparisons: we ranked the up-to-date net revenues declared by TOP100 and TOP50 corporations in the corporate income tax returns, as well as the number of employees, in order to compare them with the figures of the same corporations of the previous year, and with the performance of the corporations which were included in the list a year before. It must be highlighted that the changes of the lists are greatly influenced by the modifications regarding taxable persons, external and internal economic conditions, legislation and accounting (such as transition from calendar year to fiscal year, transition to simplified tax forms, submission of tax forms in accordance with the international accounting standards, changes related to the seat or the activities of the enterprise, merger, / separation / termination) and the morale of tax form return submission (data quality, completeness, voluntary data provision). SIMILARLY TO THE PREVIOUS YEAR, TWO RANKING LISTS HAVE BEEN ACCOMPLISHED: • based on the first 100 highest revenues of net sales of local corporations, where 5.870 million HUF net revenue was required to get onto the

list, 4% more than 5.646 million HUF of the previous year. and the first 50 local corporations with the highest average number of employees, where the entry threshold has decreased from 299 employees to 289.

We have requested specific written consent of each taxpayer who has been put onto the list. 84% of the enterprises have replied to our requests submitted in electronic format, and 87% of the respondents have given their consent to reveal their data partly or fully to the public. In case of those who have not given the consent, or just partly, the note ‘undisclosed’ can be seen at the data field. Mostly those names can be found in the ranking which are familiar from the previous years, but there are always newcomers as usual. Compared to the TOP100 list of 2018 as regards net revenue, there are 9 new taxpayers, as for TOP50 employers of 2018 there are 3 new taxpayers in the list. The correlation between net revenue and number of employees is shown by the fact that 41 taxpayers are displayed in both of the lists.

SUMMARY ABOUT THE TOP-ENTERPRISES The total net revenue of sales of the TOP100 enterprises of 2018 reached 4.276.607 million HUF which was 6,9% more than their total net revenue of the previous year, and it was 6,0% higher than the total net revenue realized by TOP100 in 2017.

From among the 91 taxpayers of TOP100 ranking of this and the previous year 17 maintained their position, 38 enterprises could get better ranking, while 36 enterprises have received lower ranking, while 9 taxpayers have been added to the current list as newcomers this year. The total mass results of (business) activities of TOP100 enterprises in 2018 were similar to their own results of the previous year, so the increase of net revenue has not been contributed to the efficiency of productivity improvements and to their maintenance. On the contrary, it is absolutely positive regarding the future that the activated value of the investments of TOP100 enterprises in the reference year has increased by 66% during a single year. As for the number of employees in case of TOP50 enterprises of 2018 the annual average rate of employees is 4,5% more than the number of employees employed by the same enterprises a year before; which figure shows an improvement by 4,2% regarding the same feature of TOP50 enterprises in 2017. Nevertheless, at more than half of the enterprises the number of employees has decreased. Despite the decelerating growth of automotive industry, manufacturing industry still has a key role as regards revenue and employment: 84,1% of the total net revenue of TOP100 has been generated at 59 manufacturing enterprises of TOP100, as well as 80,6% of the employees of TOP50 are employed by 36 manufacturing enterprises of TOP50.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 8. oldal

alcufer 190248791


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 9. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 9

EINLEITUNG Vorjahren, aber wie immer gibt es auch gegenwärtig neue Akteure. Auf der TOP100Umsatzliste des Jahres 2018 finden sich im Vergleich zum Vorjahr 9, auf der Beschäftigenden TOP50-Arbeitgeber-Liste 3 neue Steuersubjekte. Die Relation von Umsatz und Beschäftigtenzahl zeigt, dass 41 Steuersubjekte auf beiden Listen erscheinen.

ZUSAMMENFASSUNG ZU TOP-UNTERNEHMEN

Erneut ist ein Jahr vergangen und damit ist die Zeit gekommen, dass wir ähnlich wie zuvor die Messlatte ab die Komitatswirtschaft legen und das bezüglich der Tätigkeiten der wirkenden Unternehmen, gleichermassen in Hinsicht der bestimmenden Trends, Prozesse und Veränderungen. Deshalb hat die Steuer- und Zolldirektion des Komitats Gyôr-Moson-Sopron der Nationalen Steuer- und Zollbehörde (Finanzamt) auch in diesem Jahr ihre Rankings und Analysen zur TOP 100 Sonderausgabe des Presztízs Magazins erstellt. Die Strategie blieb unverändert: wie möchten gerne die Leistungen der Grössten mit der Wirtschaftsleistung des Komitats und des ganzen Landes vergleichen. Im Interesse einer historischen Vergleichbarkeit haben wir die Art und das System der Gesichtspunkte unserer Analysen und Rankings unverändert gelassen: Der, bzw. die in der aktuellsten Gesellschaftssteuererklärung der Wirtschaftsgesellschaften des Komitats aufgeführte Nettoumsatz, bzw. Beschäftigtenzahl wurden in eine Reihenfolge gebracht, und die Daten der TOP100 Umsatzfirmen, bzw. der TOP50 Arbeitgeber mit deren eigenen Leistungen im Vorjahr, bzw. mit den ein Jahr zuvor auf der Liste erschienenen Akteuren verglichen. Der Dateninhalt und die daraus zu schliessenden Folgerungen werden im Ergebnis durch die die eingetretenen Veränderungen im Kreis der Steuergrundlagen, im

externen und internen System der Voraussetzungen der Wirtschaft, im rechtlichen Hintergrund und in der buchhalterischen Rechnungslegung beeinflusst (wie zum Beispiel die Umstellung auf das vom Kalenderjahr abweichende Geschäftsjahr, der Wechsel auf vereinfachte steuerliche Formen, Abgabe der Erklärungen gemäss internationaler Rechnungslegungsstandards, Wechsel des Standortes oder der Tätigkeit, Fusionierung / Teilung / Auflösung), bzw. die Genauigkeit des Ausfüllens der Erklärung unserer Steuersubjekte (Qualität der Angaben, Vollständigkeit, freiwilles Ausfüllen von Angaben informeller Natur). AHNLICH WIE IM VORJAHR WURDEN 2 RANKINGS GEBILDET: • Die 100 Komitatsunternehmen mit dem grössten Nettoverkaufsumsatz, wobei – im Vergleich zu den 5646 Millionen HUF im Vorjahr – in diesem Jahr 4% mehr, 5870 Millionen HUF erzielt werden mussten, um es auf die Liste zu schaffen. • Und die 50 Komitatsgesellschaften mit den höchsten allgemeinen beschäftigten Belegschaftszahlen, wo der Eintrittsschwellwert von 299 auf 289 Personen gesunken ist. Um unsere Daten an die Öffentlichkeit zu bringen, wurde jedes unserer auf die Liste gelangten Steuersubjekte um seine individuelle schriftlich Zustimmung gebeten: 84% der angefragten Gesellschaften antworteten auf elektronischem Wege auf unser Ansuchen, und 87% der Befragten entschieden sich zum Teil oder zum Ganzen für die Veröffentlichung. Es gab Fälle in denen die Veröffentlichung nur zum Teil oder vollständig abgelehnt wurde, in diesen Fällen erscheint anstelle der Angaben die Bezeichnung „nicht öffentlich”. Im überwiegenden Teil der Rankings finden sich bereits bekannte Namen aus den

Die 2018er TOP100 Unternehmen haben im Jahre 2018 zusammen 4.276.607 Mio HUF Nettoumsatz erzielt, was den bei denselben Unternehmen im Jahr zuvor realisierten Umsatz um 6,9% übersteigt und um 6,0% mehr, als den Umsatz der TOP100 des Jahres 2017. In der TOP100 Umsatzliste sind 9 neue Steuersubjekte erschienen, wobei von den 91 aufgeführten Steuersubjekten, die sowohl im Vorjahr, als auch in diesem Jahr aufgeführt sind, 17 ihre Position halten konnten, 38 Unternehmen höher steigen konnten und 36 ihren Platz verschlechtert haben. Die betriebliche (geschäftliche) Ergebnismasse des TOP100-Kreises gestaltete sich ähnlich wie die Ergebnismasse sowohl des „eigenen” Vorjahres, als auch der der TOP100 im Jahre 2018; die Erweiterung der Umsatzmasse ging also weder einher mit einer Verbesserung der ergebniserzeugenden Fähigkeit, noch mit einer Nivauerhaltung. Demgegenüber gestaltet sich in Hinblick auf die Zukunft auf jeden Fall positiv, dass der aktivierte Wert der im Bezugsjahr durch die TOP100 in Betrieb genommenen Investitionen während eines Jahres um 66% gestiegen ist. Der durchschnittliche Belegschaftsbestand der TOP50 Untzernehmen zusammen war im Jahre 2018 um 4,5% höher, als die Beschäftigtenzahl bei denselben Unternehmen ein Jahr zuvor, wobei der Zuwachs im Vergleich zu den TOP50 des Jahres 2017 ein Zuwachs um 4,2% darstellt. Das alles neben dem Umstand, dass bei mehr als der Hälfte der Gesellschaften die Mitarbeiterzahlen gesunken sind. Entgegen des langsamen Wachstums in der Autoindustrie nimmt die verarbeitende Industrie weiterhin eine herausragende Stellung ein, dies sowohl in Hinsicht auf den Umsatz, als auch auf die Beschäftigungszahlen. Bei den 59 Unternehmen der verarbeitenden Industrie der TOP100 Umsatzliste wurde 81,1% des TOP100 Umsatzes erzielt, bzw. binden 36 Unternehmen der verarbeitenden Industrie der TOP50 80,6% der Belegschaftsmasse.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 10. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 11. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 11

ÚJ UTAKON A NEMAK GYÔR Ugyan maga az alacsony nyomású öntési technológia már több évtizede ismert egyéb termékek esetében, viszont a következô években reneszánszát élheti a jármûiparban, hiszen az iparág súlycsökkentési − és ezáltal kibocsátáscsökkentési − törekvéseit nagymértékben tudja támogatni a vékony falú, üreges öntvények elôállításával. Ezen speciális öntvények gyártására a megszokott nagy nyomású öntési technológia nem alkalmas, mert ezen alkatrészek geometriai bonyolultsága nem teszi lehetôvé, hogy csupán fém szerszám segítségével alakítsák ki az öntvény belsô üregeit, ehhez homokmagok alkalmazására is szükség van. A homokmagok gyártásában viszont a Nemak Gyôr Kft. − a hengerfejek elôállítása során alkalmazott technológia révén − óriási rutinnal és szaktudással rendelkezik. Ez volt az egyik legfontosabb érv amellett, hogy éppen Gyôrbe került ez az új technológia.

A prémiumszegmensben debütál

David Toth, a Nemak Gyôr Alumíniumöntöde Kft. ügyvezetô igazgatója

Új termékvonal meghonosítását és új jármûipari piacok meghódítását teszi lehetôvé az az öntési technológia, amely nemsokára a Nemak gyôri üzemében kézzelfogható valósággá válik. Az autóipar jelenlegi legnagyobb kihívása az, hogyan csökkenthetô a károsanyag-kibocsátás, azaz hogyan tehetôk környezetkímélôbbé a készülô jármûvek. Mivel a fizika törvényeit nem írhatjuk át − egy nagy tömegû jármû mozgatásához mindig sok energiára lesz szükség −, a belsô égésû motorok fejlesztése, az elektromos hajtás terjedése mellett elsôdleges cél a jármûvek tömegének csökkentése, így egy kisebb, kedvezôbb kibocsátású motor is elegendô lesz a mozgatásukhoz.

„A fejlôdést tehát elsôsorban a tömegcsökkentés jelenti, s az irány egyértelmûen a jármû szerkezeti elemeinek könnyebbé tétele felé mutat. A Nemak gyôri gyára eddig csak belsô égésû motorokhoz gyártott öntvényeket, most, 25 év után azonban új területre lép a vállalat, s megkezdi a jármûvek szerkezeti elemeinek gyártását. Természetesen ez magával hoz új gyártási technológiákat is, amelynek nyomán komoly technológiai fejlesztések várhatók a gyôri üzemben” − tudtuk meg David Tothtól, a Nemak Gyôr Alumíniumöntöde Kft. ügyvezetô igazgatójától.

Versenyelônyt biztosító speciális tudás Köztük a legfontosabb, hogy a gyôri lesz Európában az egyik elsô Nemak-gyár, amely képes az innovatív új technológia, az alacsony nyomású öntés alkalmazására.

Mint minden „új” technológia, elôször az alacsony nyomású öntéssel elôállított innovatív alkatrészek is a prémiumszegmensbe tartozó autóknál debütálnak, hiszen itt van lehetôség nagyobb fejlesztési költségvetés elérésére, amelynek eredményeit a vevôk meg is fizetik. Az elsô LPDC-öntôgép még idén megérkezik a gyôri Nemakhoz, s még ebben az évben elkészülnek az elsô öntvények is. Elsô projektként egy új vevô három alkatrészét öntik majd a gyárban; mindhárom öntvény csúcskategóriás hibridhajtású autók alvázának, illetve felfüggesztésének lesz az egyik legfontosabb, legerôsebb, de méretéhez képest a legkönnyebb része.

Könnyebb, zöldebb gépjármûvek jönnek Az új üzletág számos új kihívást tartogat a hengerfejgyártásban az elmúlt 25 évben tökélyre fejlôdött Nemak számára. Az alacsony nyomású öntés gyakorlatilag a ma ismert egyik legkorszerûbb eljárás, hiszen biztosítható vele a szabályozott formatöltési sebesség, valamint − mivel a folyékony fém minimálisan érintkezik a levegôvel − a keletkezô oxidok szempontjából is optimális öntvény gyártására nyílik lehetôség. „Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy tartósabb, hosszabb élettartamú alkatrészek állíthatók elô kiváló minôségben. Pont ez az, amire a prémiumszegmensben érdekelt cégek, illetve vevôk vágynak. Azaz elérhetô a közös cél: kiváló minôségû, hosszú élettartamú, kisebb súlyú és ezáltal kisebb károsanyag-kibocsátással rendelkezô autók elôállítása” − mondta David Toth. (x)


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 12. oldal

A GYÔR–MOSON–SOPRON MEGYEI TOP 100 TÁRSASÁG NETTÓ ÁRBEVÉTELE 2018. ÉVBEN, MILLIÓ FT–BAN NETTÓ ÁRBEVÉTEL

EXPORT

SSZ. /ELÔZÔ ÉV

NÉV

SZÉKHELY

FÔ TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

1./1.

AUDI HUNGARIA ZRT.

Gyôr

Közúti gépjármû gyártása

2 341 535

2 371 623

101.3

2 330 087

2 357 754

101.2

2./2.

SMR AUTOMOTIVE MIRROR TECHNOLOGY HUNGARY BT.

Mosonszolnok

Gépjármû-karosszéria, pótkocsi gyártása

125 392

198 987

158.7

116 382

172 158

147.9

3./4.

DANA HUNGARY GYÁRTÓ KFT.

Gyôr

Gépjármûalkatrésznagykereskedelem

73 038

87 871

120.3

38 961

43 503

111.7

4./n. ny.

Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

5./n. ny.

Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

6./5.

NEMAK GYÔR ALUMÍNIUMÖNTÖDE KFT.

Gyôr

Könnyûfémöntés

66 201

63 283

95.6

53 361

46 912

87.9

7./7.

„ÚJ HÁZ” ÉPÍTÔANYAG NAGYKERESKEDELMI ZRT.

Tényô

Fa-, építôanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

51 769

62 415

120.6

n. ny.

n. ny.

n. ny.

8./8.

ALCUFER IPARI KERESK. ÉS SZOLG. KFT.

Gyôr

Hulladék-nagykereskedelem

48 511

59 318

122.3

30 271

38 399

126.9

9./6.

HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZRT.

Sopron

Sörgyártás

53 875

59 184

109.9

1 934

1 039

53.7

10./10.

BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ BT.

Mosonszolnok

Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása

40 256

44 855

111.4

39 070

43 835

112.2

11./11.

VELUX MAGYARORSZÁG KFT.

Fertôd

Épületasztalos-ipari termék gyártása

39 308

42 536

108.2

35 278

38 019

107.8

12./12.

LEIER HUNGÁRIA ÉPÍTÔANYAGGYÁRTÓ KFT.

Gyôr

Építési betontermék gyártása

30 509

37 543

123.1

7 827

8 644

110.4

13./13.

MELECS EWS GMBH MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

Gyôr

Elektronikai alkatrész gyártása

29 521

31 841

107.9

29 497

31 810

107.8

2017

2018 millió Ft

2018/2017 Index (%)

2017

2018 millió Ft

2018/2017 Index (%)

14./17.

SICK FEJLESZTÔ TERMELÔ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Kunsziget

Elektronikai alkatrész gyártása

25 299

29 951

118.4

25 298

29 950

118.4

15./16.

AGROFEED KERESKEDELMI KFT.

Gyôr

Haszonállat-eledel gyártása

26 003

26 345

101.3

12 305

11 348

92.2

16./25.

E.ON GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KFT.

Gyôr

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértôi tevékenység

21 111

25 083

118.8

85

44

51.8

17./21.

RÁBA FUTÓMÛGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Gyôr

Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása

22 042

25 026

113.5

18 667

21 062

112.8

18./n. ny.

Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

19./15.

REHAU-AUTOMOTIVE KFT.

Gyôr

Egyéb mûanyag termék gyártása

26 241

24 484

93.3

12 013

12 987

108.1

20./19.

ROTO ELZETT CERTA VASALATGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Lövô

Lakat-, zárgyártás

22 891

23 109

101.0

19 675

19 367

98.4

21./22.

HBPO AUTOMOTIVE HUNGÁRIA KFT.

Gyôr

Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása

21 383

22 901

107.1

387

2 361

610.1

22./n. ny.

Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

23./23.

BOS PLASTICS SYSTEMS HUNGARY BT.

Gyôrladamér

Egyéb mûanyag termék gyártása

21 377

20 874

97.6

19 249

19 330

100.4

24./27.

VNT METAL HUNGARY KFT.

Mosonmagyaróvár

Fémalakítás, porkohászat

18 108

20 499

113.2

16 374

19 148

116.9

25./n. ny.

Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

26./33.

FEHRER HUNGARIA JÁRMÛIPARI KFT.

Gyôr

Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása

14 318

19 026

132.9

11 506

16 008

139.1

27./n. ny.

Nem nyilvános

n. ny.

28./26. 29./30.

GRABOPLAST PADLÓGYÁRTÓ ZRT. INTERFA BÚTORIPARI KFT.

Gyôr Szany

n. ny. Mûanyag építôanyag gyártása

n. ny. 18 949

n. ny. 17 010

n. ny. 89.8

n. ny. 16 221

n. ny. 14 477

n. ny. 89.2

Egyéb bútor gyártása

15 841

16 432

103.7

15 757

16 384

104.0

30./29.

KRAVTEX KERESKEDELMI KFT.

Gyôr

Közúti gépjármû gyártása

15 954

16 345

102.5

26

29

111.5

31./31.

HÖDLMAYR HUNGÁRIA LOGISTICS KFT.

Gyôr

Egyéb szállítást kiegészítô szolgáltatás

15 065

16 307

108.2

11 610

12 175

104.9

32./32.

MOTIM MÛKORUND GYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTÔ KFT.

Mosonmagyaróvár

M. n. s. egyéb nem fém ásványi termék gyártása

14 958

16 251

108.6

n. ny.

n. ny.

n. ny.

33./42.

INICIÁL AUTÓHÁZ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Gyôr

Személygépjármû-, könnyûgépjármû-kereskedelem

12 176

15 857

130.2

1 188

1 277

107.5


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 13. oldal

1. OLDAL ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

LÉTSZÁM 2017

2018

2018/2017

Index (%)

2017

2018 millió Ft

TÁRGYÉVBEN ÜZEMBE HELYEZETT BERUHÁZÁSOK AKTIVÁLT ÉRTÉKE

2018/2017 Index (%)

2017

2018

2018/2017

millió Ft

Index (%)

SAJÁT TÔKE 2017

2018 millió Ft

MÉRLEGFÔÖSSZEG 2018/2017 Index (%)

2 599 590 2 836 305

2017

2018 millió Ft

2018/2017 Index (%)

11 803

12 726

107.8

116 653

119 167

102.2

83 874

217 261

259.0

109.1

2 904 158

3 168 041

109.1

2 135

2 549

119.4

–313

–8 476

35 557

20 132

56.6

14 460

3 501

24.2

118 609

144 560

121.9

537

637

118.6

2 552

2 036

79.8

673

2 141

318.1

24 958

27 671

110.9

45 350

61 306

135.2

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

1 044

1 017

97.4

8 480

7 626

89.9

7 073

7 208

101.9

25 184

32 513

129.1

58 913

57 213

97.1

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

1 361

1 645

120.9

7 469

8 712

116.6

385

395

102.6

1 762

1 803

102.3

570

1 486

260.7

8 777

9 330

106.3

17 258

20 495

118.8

485

467

96.3

594

2 792

470.0

1 397

2 391

171.2

7 074

9 715

137.3

21 550

22 354

103.7

829

1 135

136.9

n. ny.

n. ny.

n. ny.

5 202

2 903

55.8

6 523

3 471

53.2

28 754

33 216

115.5

1 083

1 075

99.3

1 663

1 654

99.5

1 741

3 798

218.2

21 424

21 487

100.3

25 700

26 686

103.8

885

952

107.6

5 706

8 191

143.6

5 020

6 016

119.8

17 230

21 228

123.2

29 902

37 692

126.1

468

473

101.1

341

374

109.7

1 289

1 668

129.4

9 527

13 476

141.5

445

531

119.3

2 965

2 343

79.0

2 156

2 537

117.7

9 471

11 664

123.2

15 869

19 524

123.0

180

186

103.3

2 189

2 143

97.9

204

256

125.5

11 529

13 070

113.4

19 760

20 981

106.2

257

264

102.7

2 332

2 785

119.4

37

27

73.0

3 187

3 609

113.2

8 480

9 791

115.5

738

666

90.2

835

495

59.3

1 059

1 313

124.0

10 608

11 157

105.2

18 566

23 758

128.0

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

378

403

106.6

1 251

–260

n. ny.

n. ny.

n. ny.

7 171

16 434

229.2

29 242

57 656

197.2

593

600

101.2

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

9 959

8 665

87.0

11 926

11 832

99.2

57

91

159.6

–339

–69

0

915

197

119

60.4

3 707

6 278

169.4

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

509

586

115.1

n. ny.

n. ny.

n. ny.

388

409

105.4

1 749

1 478

84.5

9 426

10 672

113.2

0

317

–274

1 359

1 155

737

63.8

3 417

4 609

134.9

7 829

8 394

107.2

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

410

573

139.8

n. ny.

n. ny.

n. ny.

163

2 378

1 458.9

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

681

617

90.6

723

702

97.1

761

1 082

142.2

11 555

11 580

100.2

29 490

29 017

98.4

835

785

94.0

–224

-199

107

79

73.8

3 955

3 779

95.5

5 365

6 004

111.9

119

118

99.2

5 222

4 801

91.9

411

34

8.3

11 112

14 414

129.7

13 297

17 197

129.3

374

374

100.0

615

763

124.1

780

300

38.5

1 731

1 309

75.6

5 245

5 542

105.7

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

129

139

107.8

238

320

134.5

400

386

96.5

1 555

1 820

117.0

5 405

6 058

112.1


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 14. oldal

A GYÔR–MOSON–SOPRON MEGYEI TOP 100 TÁRSASÁG NETTÓ ÁRBEVÉTELE 2018. ÉVBEN, MILLIÓ FT–BAN NETTÓ ÁRBEVÉTEL

EXPORT

SSZ. /ELÔZÔ ÉV

SZÉKHELY

FÔ TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

2017

NÉV

34./n. ny.

Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

35./n. ny.

Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

36./n. ny.

Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

37./40.

RÁBA JÁRMÛALKATRÉSZ GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Gyôr

Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása

12 954

15 079

116.4

5 821

6 665

114.5

38./37.

GYSEV CARGO ZRT.

Sopron

Vasúti áruszállítás

13 584

15 074

111.0

9 797

11 949

122.0

39./n. ny.

Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

40./41.

ROTO ELZETT VASALATKERESKEDELMI KFT.

Lövô

Fémáru, szerelvény, fûtési berendezés nagykereskedelme

12 434

14 146

113.8

8 212

9 781

119.1

41./39.

KATEK HUNGARY KFT.

Gyôr

Elektronikai áramköri kártya gyártása

13 456

13 827

102.8

13 344

13 752

103.1

42./43.

MÉH HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYEZETIPARI ZRT.

Gyôr

Hulladék-nagykereskedelem

12 148

13 764

113.3

3 106

3 495

112.5

43./35.

HIPP TERMELÔ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Hanságliget

Homogenizált, diétás étel gyártása

13 957

13 432

96.2

10 708

9 969

93.1

44./44.

ALTATERRA KFT.

Fertôd

Épületasztalos-ipari termék gyártása

11 997

12 274

102.3

11 743

11 987

102.1

45./46.

GYÔR–SOPRON–EBENFURTI VASÚT ZRT.

Sopron

Helyközi vasúti személyszállítás

11 424

12 211

106.9

1 737

1 733

99.8

46./57.

ÓVÁRTEJ KERESKEDELMI ZRT.

Mosonmagyaróvár

Tejtermék gyártása

9 952

12 152

122.1

8 826

11 413

129.3

47./52.

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT.

Mosonmagyaróvár

Háztartási villamos készülék gyártása

10 302

11 689

113.5

10 279

11 669

113.5

48./55.

IKEA INDUSTRY MAGYARORSZÁG KFT.

Sopron

Egyéb bútor gyártása

10 026

11 486

114.6

10 005

11 409

114.0

49./48.

MÄRKLIN-HUNGARIA TERMELÉSI KFT.

Gyôr

Játékgyártás

10 664

11 156

104.6

10 656

11 150

104.6

50./66.

„PROVERTHA ELECTRONIC COMPONENTS” IPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

Beled

Elektronikai alkatrész gyártása

8 903

11 133

125.0

7 952

10 234

128.7

2018 millió Ft

2018/2017 Változás (%)

2017

2018

2018/2017

millió Ft

Változás (%)

51./n. ny.

Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

52./53.

TEKA MAGYARORSZÁG ZRT.

Mosonmagyaróvár

Csap, szelep gyártása

10 135

11 070

109.2

1 349

1 750

129.7

53./n. ny.

Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

54./54.

PROPEX FURNISHING SOLUTIONS KFT.

Gyôr

Egyéb textiláru gyártása m. n. s.

10 086

10 962

108.7

10 029

10 900

108.7

55./n. ny.

Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

56./47.

VERITAS DUNAKILITI CSATLAKOZÁS TECHNIKAI KFT.

Dunakiliti

Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása

10 767

10 400

96.6

10 737

10 365

96.5

57./51.

RÁBA JÁRMÛ GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Gyôr

Közúti gépjármû gyártása

10 323

10 399

100.7

4 148

5 114

123.3

58./84.

FERTÔDI ÉPÍTÔ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Sopron

Lakó- és nem lakóépület építése

6 802

10 313

151.6

2

0

0.0

59./67.

IGM ROBOTRENDSZEREK KFT.

Gyôr

M. n. s. egyéb speciális gép gyártása

8 752

10 292

117.6

8 733

10 274

117.6

60./75.

BNF KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Csorna

Fa-, építôanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

7 897

10 242

129.7

132

85

64.4

61./58.

IMS CONNECTOR SYSTEMS ELEKTRONIKA KFT.

Sopron

Elektronikai alkatrész gyártása

9 900

10 232

103.4

9 836

10 157

103.3

62./50.

LAPCOM KIADÓ ZRT. GYÔR-SZOL GYÔRI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

Gyôr Gyôr

Napilapkiadás Vagyonkezelés (holding)

10 478 10 500

10 155 10 099

96.9 96.2

699 0

722 0

103.3 –

64./63.

WALTER AUTÓ AUTÓKERESKEDÔ ÉS SZERVIZ KFT.

Sopron

Személygépjármû-, könnyûgépjármû-kereskedelem

9 431

10 033

106.4

283

226

79.9

65./56.

GYÔRI SZESZGYÁR ÉS FINOMÍTÓ ZRT.

63./49.

Gyôr

Szerves vegyi alapanyag gy.

9 997

9 889

98.9

7 613

7 368

96.8

66./n. ny. Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

67./64.

Lébény

Egyéb szállítást kieg. szolg.

9 148

9 707

106.1

5 178

5 435

105.0

TRANSDANUBIA LOGISZTIKAI KFT.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 15. oldal

2. OLDAL ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

LÉTSZÁM 2017

2018

2018/2017

Változás (%)

2017

2018

TÁRGYÉVBEN ÜZEMBE HELYEZETT BERUHÁZÁSOK AKTIVÁLT ÉRTÉKE

2018/2017

millió Ft

Változás (%)

2017

2018

2018/2017

millió Ft

Változás (%)

SAJÁT TÔKE 2017

2018 millió Ft

MÉRLEGFÔÖSSZEG 2018/2017 Változás (%)

2017

2018 millió Ft

2018/2017 Változás (%)

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

609

598

98.2

513

552

107.6

419

1 693

404.1

1 703

2 149

126.2

6 164

6 903

112.0

219

224

102.3

260

201

77.3

126

333

264.3

4 673

4 887

104.6

9 143

9 057

99.1

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

2 073

2 359

113.8

2 864

2 965

103.5

268

257

95.9

192

261

135.9

280

105

37.5

1 258

1 466

116.5

5 784

6 266

108.3

0

195

430

264

61.4

n. ny.

n. ny.

n. ny.

3 301

3 381

102.4

5 925

6 369

107.5

202

197

97.5

1 055

1 059

100.4

119

870

731.1

4 835

5 071

104.9

7 271

7 714

106.1

63

62

98.4

n. ny.

n. ny.

n. ny.

0

0

354

953

269.2

4 063

3 913

96.3

1 827

1 801

98.6

421

619

147.0

10 728

7 192

67.0

13 248

13 779

104.0

168 623

176 302

104.6

131

128

97.7

223

594

266.4

350

1 526

436.0

2 108

2 660

126.2

3 989

5 655

141.8

442

436

98.6

1 010

1 098

108.7

459

1 694

369.1

8 073

8 456

104.7

9 171

10 228

111.5

487

466

95.7

n. ny.

n. ny.

n. ny.

1 448

389

26.9

n. ny.

n. ny.

n. ny.

8 328

7 761

93.2

618

618

100.0

52

77

148.1

178

160

89.9

2 334

2 380

102.0

9 372

9 156

97.7

653

762

116.7

676

815

120.6

733

1 009

137.7

4 642

5 101

109.9

10 003

11 031

110.3

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

210

214

101.9

1 020

974

95.5

n. ny.

n. ny.

n. ny.

3 697

3 613

97.7

6 235

6 291

100.9

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

299

302

101.0

93

61

65.6

1 252

113

9.0

6 159

6 078

98.7

7 326

7 327

100.0

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

644

628

97.5

–146

–908

558

318

57.0

3 659

2 730

74.6

5 220

4 904

93.9

176

171

97.2

654

677

103.5

129

149

115.5

3 677

3 989

108.5

7 854

9 616

122.4

67

70

104.5

968

817

84.4

17

48

282.4

2 252

2 631

116.8

3 915

4 160

106.3

206

211

102.4

191

550

288.0

565

202

35.8

1 735

2 173

125.2

5 572

6 323

113.5

135

153

113.3

571

639

111.9

284

564

198.6

2 388

2 996

125.5

3 972

5 406

136.1

235

248

105.5

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

408

408

100.0

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

591

588

99.5

31

109

351.6

1 036

2 433

234.8

17 723

17 748

100.1

25 936

27 990

107.9

75

77

102.7

152

183

120.4

860

839

97.6

543

683

125.8

1 864

2 364

126.8

70

74

105.7

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

211

224

106.2

362

595

164.4

111

1 823

1 642.3

3 986

4 514

113.2

6 708

6 665

99.4


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 16. oldal

A GYÔR–MOSON–SOPRON MEGYEI TOP 100 TÁRSASÁG NETTÓ ÁRBEVÉTELE 2018. ÉVBEN, MILLIÓ FT–BAN NETTÓ ÁRBEVÉTEL

EXPORT

SSZ. /ELÔZÔ ÉV

NÉV

SZÉKHELY

68./68.

EATON MANUFACTURING HUNGARY KFT.

Gyôr

Elektronikai alkatrész gyártása

8 582

9 672

112.7

8 091

9 144

113.0

69./62.

FLIEGL ABDA GÉPGYÁRTÓ KFT.

Abda

Mezôgazdasági, erdészeti gép gyártása

9 530

9 652

101.3

5 912

5 847

98.9

70./60.

FEDERAL MOGUL HUNGARY IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

Kunsziget

Egyéb gumitermék gyártása

9 826

9 568

97.4

9 411

9 143

97.2

71./n. ny.

Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

72./n. ny.

Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

73./70.

PANNON-VÍZ REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI VÍZIKÖZMÛ-SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Gyôr

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

8 510

8 944

105.1

0

0

74./72.

VIDANET KÁBELTELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Gyôr

Vezetékes távközlés

8 274

8 765

105.9

0

0

75./–

EURO GENERÁL ÉPÍTÔ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Gyôr

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

1 843

8 737

474.1

0

0

76./76.

FULL-SOPRON HUNGARY NAGYKERESKEDELMI KFT.

Sopron

Üzem-, tüzelôanyag nagykereskedelme

7 783

8 723

112.1

0

0

77./n. ny.

Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

78./n. ny.

Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

79./89.

AUTENTIK MOTOR-CAR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Mosonmagyaróvár

Személygépjármû-, könnyûgépjármû-kereskedelem

6 328

8 048

127.2

730

916

125.5

80./74.

TÁP-LÖVÔ TAKARMÁNYGYÁRTÓ ÉS BAROMFITENYÉSZTÔ KFT.

Lövô

Baromfitenyésztés

7 997

7 998

100.0

n. ny.

n. ny.

n. ny.

FÔ TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

2017

2018 millió Ft

2018/2017 Változás (%)

2017

2018

2018/2017

millió Ft

Változás (%)

81./81.

LEADEC KFT.

Gyôr

Villanyszerelés

7 430

7 678

103.3

82

36

43.9

82./77.

CERES SÜTÔIPARI ZRT.

Gyôr

Kenyér, friss pékáru gyártása

7 709

7 449

96.6

1 878

929

49.5

83./85.

LEIER AUTÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Gyôr

Személygépjármû-, könnyûgépjármû-kereskedelem

6 657

7 300

109.7

598

739

123.6

84./82.

GALA-KERZEN HUNGÁRIA GYERTYAGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Sopron

Egyéb m. n. s. feldolgozóipari tevékenység

7 283

7 150

98.2

7 020

6 873

97.9

85./92.

SFS GROUP HUNGARY KFT.

Jánossomorja

Egyéb mûanyag termék gyártása

6 054

6 979

115.3

4 500

5 090

113.1

86./n. ny. Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

87./83.

IN-FOOD 2000 KERESKEDELMI KFT.

Nyúl

Ital nagykereskedelme

7 035

6 722

95.6

1 856

1 107

59.6

88./–

STETTIN-HUNGÁRIA MAGASÉS MÉLYÉPÍTÔIPARI KFT.

Sopron

Lakó- és nem lakó épület építése

4 627

6 688

144.5

391

166

42.5

89./n. ny. Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

90./n. ny. Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

91./91.

MOTIM KÁDKÔ GYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTÔ KFT.

Mosonmagyaróvár

Tûzálló termék gyártása

6 114

6 356

104.0

5 868

6 031

102.8

92./97.

SOMOGYI ELEKTRONIC KFT.

Gyôr

Elektronikus, híradástechnikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme

5 815

6 317

108.6

1 523

1 539

101.1

93./96.

HOMBÁR NAGYCENK KFT.

Sopronhorpács

Gabona, dohány, vetômag, takarmány nagykereskedelme

5 820

6 233

107.1

2 084

1 518

72.8

94./–

FULL-SOPRON KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Kapuvár

5 465

6 179

113.1

0

0

95./n. ny. 96./98.

Nem nyilvános UFM EGYESÜLT HABANYAGGYÁRTÓ BT.

n. ny.

Gépjármûüzemanyagkiskereskedelem n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

Mosonmagyaróvár

Egyéb mûanyag termék gyártása

5 792

6 021

104.0

4 867

5 042

103.6

97./n. ny.

Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

98./94.

ERBSLÖH HUNGÁRIA ALUMÍNIUMFELDOLGOZÓ KFT.

Gyôr

Alumíniumgyártás

5 905

5 992

101.5

5 143

5 259

102.3

99./n. ny. Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

100./n. ny. Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 17. oldal

3. OLDAL ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

LÉTSZÁM 2017

2018

2018/2017

Változás (%)

2017

2018

TÁRGYÉVBEN ÜZEMBE HELYEZETT BERUHÁZÁSOK AKTIVÁLT ÉRTÉKE

2018/2017

millió Ft

Változás (%)

2017

2018

2018/2017

millió Ft

Változás (%)

SAJÁT TÔKE 2017

2018

MÉRLEGFÔÖSSZEG 2018/2017

millió Ft

Változás (%)

2017

2018 millió Ft

2018/2017 Változás (%)

286

289

101.0

841

1 293

153.7

184

232

126.1

4 385

5 581

127.3

5 537

6 955

125.6

162

182

112.3

1 400

1 105

78.9

n. ny.

n. ny.

n. ny.

9 043

9 900

109.5

9 948

11 063

111.2

307

312

101.6

–89

–589

128

202

157.8

609

–105

6 774

6 510

96.1

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

637

628

98.6

62

24

38.7

1 780

1 782

100.1

2 563

2 576

100.5

37 833

41 168

108.8

78

79

101.3

1 573

1 879

119.5

1 043

1 142

109.5

4 834

6 493

134.3

9 290

9 695

104.4

16

17

106.3

140

422

301.4

15

30

200.0

360

670

186.1

1 136

2 484

218.7

3

4

133.3

18

18

100.0

0

1

17

25

147.1

550

676

122.9

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

49

50

102.0

134

231

172.4

66

67

101.5

218

430

197.2

2 210

2 487

112.5

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

1 014

1 084

106.9

3 343

2 918

87.3

551

547

99.3

224

–14

87

110

126.4

713

522

73.2

2 923

2 723

93.2

355

320

90.1

–313

–137

0

0

1 858

1 640

88.3

6 119

6 033

98.6

77

75

97.4

42

47

111.9

648

745

115.0

556

578

104.0

2 164

2 487

114.9

96

88

91.7

569

356

62.6

642

63

9.8

4 506

4 930

109.4

5 879

5 273

89.7

133

160

120.3

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

3 123

3 096

99.1

4 807

5 037

104.8

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

29

30

103.4

674

703

104.3

26

585

2 250.0

1 431

1 571

109.8

2 534

2 733

107.9

79

85

107.6

6

183

3 050.0

239

85

35.6

1 443

1 646

114.1

2 970

4 687

157.8

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

77

85

110.4

637

645

101.3

73

76

104.1

2 048

2 629

128.4

4 761

6 006

126.1

10

11

110.0

30

124

413.3

210

156

74.3

415

498

120.0

1 119

1 575

140.8

47

45

95.7

120

127

105.8

27

10

37.0

205

224

109.3

692

733

105.9

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

115

117

101.7

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

165

176

106.7

1 453

1 185

81.6

1 407

143

10.2

5 502

6 758

122.8

7 518

9 644

128.3

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 18. oldal

18 | PRESZTÍZS TOP 100

MUNKARUHA: PRESZTÍZS, ÉRTÉK, JUTALOM Egyre több cég ismeri fel a lehetôségeket a minôségi munkaruhában, amely egyszerre hatékony arculatformáló eszköz és gesztus a munkavállalók felé. A jó munkaruha már nem csak a munkavédelem miatt és nem csupán bizonyos szegmensekben fontos: mind több cég fordít figyelmet arra, hogy a dolgozóinak praktikus és esztétikus, lehetôleg minôségi munkaruhát biztosítson. Jól tudják ezt a gyôri RAAB munkavédelmi szaküzletben, ahol kiemelkedô választékkal szolgálják ki a hozzájuk forduló cégeket. Elsôsorban az 500–1.000 fôs vállalatokat, de kisebb családi cégek is vannak az ügyfeleik között. A választásnál fontos, de nem kizárólagos szempont a gazdaságosság, sokan mérlegelik, mit jelent a minôség hosszú távon. A keveset használt munkaruhák és -cipôk például szakszerû tisztítás, fertôtlenítés után akár továbbadhatók az új munkavállalóknak – ez a pluszszolgáltatás egyébként a RAAB munkavédelemnél is elérhetô a megrendelt termékek mellé. Így a kicsit magasabb árfekvés hosszú távon jobban megéri, mint a legolcsóbb munkaruhák. A trend egyébként is a magasabb minôségû termékek felé tendál, a cégvezetôk egy része tudatosan használja a munkaruhát a munkavállalók megbecsülésének kifejezésére, sôt jutalmazására. „Gyakran cégen belül is differenciálnak, és a megbecsült, régebb óta ott dolgozó kollégák magasabb minôségû vagy éppen több munkaruhát kapnak. Ez pedig nem is olyan kis dolog, hiszen egyáltalán nem mindegy, milyen öltözékben telik az ember napja, munkaideje” mondja Váczi Tünde, a Raab Munkavédelmi Szaküzlet ügyvezetôje.

A szemüveglencsét is gravírozzák, ha kell Nem titok az sem, hogy a magasabb minôségû termékek tovább tartanak, kevesebb velük kapcsolatban a garanciális probléma, illetve ha van is, azt rugalmasabban kezelik a gyártó cégek. Ebben a szegmensben könynyebb teljesíteni az olyan egyedi igényeket is, mint a különleges méretek beszerzése; a RAAB-nál például ruhából 8 XL-es, cipôbôl 53-as volt a legnagyobb, amit leszállítottak az ügyfélnek, nôi lábra pedig már 34-es méretben is találtak cipôt. „Ezeket a különlegességeket persze mi sem emeljük le azonnal a polcról, de rövid határidôvel be-

Váczi Tünde, a Raab Munkavédelmi Szaküzlet ügyvezetôje

Tetôtôl talpig biztonságban.

szerezzük, s persze értesítjük a megrendelôt, pontosan mikorra tudjuk teljesíteni a kérést, hiszen a kommunikáció számunkra nagyon fontos tényezô” – mondja Váczi Tünde. Az egyedi igények nem csak a méretnél fontosak: a logózásra, feliratozásra is egyre több a lehetôség. Míg nem is olyan régen még szinte csak a szitanyomás és a hímzés jöhetett szóba, ma már számos különbözô technológiával teszik egyedivé a termékeket. Transzfer, flock vagy éppen gravírozás segít beilleszteni a munkaruházati darabokat, munkavédelmi eszközöket az adott cég arculatába, a kesztyûtôl a védôszemüvegig – az utóbbiba akár gravírozni is lehet… Határt csak a munkavédelmi elôírások szabnak: a védôsisakra például gravírozni nem, csak nyomtatni lehet a mintát/feliratot, ellenkezô esetben elveszti védelmi tulajdonságát és hivatalos minôsítését…

A munkaruházati piac gyenge pontja eddig a nôi ruházat volt, az utóbbi években azonban rengeteget fejlôdött a kínálat, legyen szó dizájnról, szabásról vagy anyagról. Mindez jól megfigyelhetô például a sokáig nagyon konzervatív egészségügyi vonalon, ahol 30 színben rendelhetôk egyszínû vagy színes betétekkel ellátott köpenyek, tunikák, nadrágok. Szintén friss trend, hogy egyre többen keresik a formaruhákat az irodai, ügyfélkapcsolati munkatársaik, üzletkötôik, a front office-dolgozók részére, felismerve, mekkora ereje van az egységes megjelenésnek. Ezeken a ingeken, nyakkendôkön a nagy logók és feliratok helyett a visszafogott cégembléma mutat jól, például a gallérra hímezve. A választék tehát hatalmas, a RAAB munkavédelmi szaküzletben pedig minden cég igényeihez megtalálják a tökéletes megoldást. Az üzletkötôk igény szerint házhoz mennek, a megrendelt munkaruhákat pedig már egészen kis tételtôl – nettó 35 ezer forint értékû megrendeléstôl – díjmentesen házhoz szállítják, az ország egész területén. (x)

Nem hasonlítanak munkaruhára A modellek egyre inkább közelítenek az utcai viselethez, gyakran meg sem lehet mondani elsô látásra, hogy munkaruháról, munkavédelmi termékrôl van-e szó. A Bollé munkavédelmi szemüvegeket például elôszeretettel hordják az utcán is – imádják a motorosok és a kerékpárosok –, de a prémiumkategóriás Albatros munkavédelmi cipôkrôl vagy a Wintoperk bakancsokról sem feltétlenül a munkaruha jut az ember eszébe.

9024 Gyôr, Eszperantó u. 12. Vidékibusz-pályaudvar – Schlichter Üzletház

9027 Gyôr, Nagysándor József út 31. ETO PARK, földszint

www.raabmunkavedelem.hu


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 19. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 19

MEGBÍZHATÓ HR-MEGOLDÁSOK ELSÔ KÉZBÔL A M.E.N.T.O.N. Jobs Kft. évtizedes munkaerôpiaci tapasztalattal a háta mögött a jövôre nézve is azt tûzte ki célul, hogy komplex HRszolgáltatásokkal járuljon hozzá partnerei sikeréhez. A vállalat minden lépésével, döntésével napjaink legnagyobb kihívására reagál: a munkaerô-kölcsönzéssel, illetve -közvetítéssel a megfelelô kvalitású, illetve létszámú munkaerô felvételére/megtartására helyezi a hangsúlyt. A valódi üzleti eredményekre vágyó cégeknek, a folyamatos fluktuációval küzdôknek és a személyzeti problémákkal szembesülôknek egyaránt a M.E.N.T.O.N. Jobs Kft. jelentheti a megbízható megoldást. „Miért éppen mi? Elsôsorban azért, mert sokoldalú tapasztalattal rendelkezünk a hazai piacon, mind a szellemi, mind pedig a fizikai munkaerôkölcsönzés területén. Naprakész kölcsönzési adatbázist tartunk nyilván, folyamatos HR-tanácsadást végzünk, gyorsan és figyelmesen reagálunk a felmerülô problémákra. A legfontosabb pedig az, hogy a leendô munkatársat a munkakörétôl függôen többfajta toborzási és kiválasztási technikával választjuk ki a jelentkezôk közül. Legfôbb szempontként tekintjük a partnereink elégedettségét, ezért igencsak kifinomult módszerekkel fedjük fel a jelöltek valós képességeit” – foglalta össze Horváth Tamás, a M.E.N.T.O.N. Jobs Kft. ügyvezetô igazgatója. A 2019-es év azonban a cégcsoport életében változásokat hozott, amelyek eredményeképpen nyíltan szembe kellett néznie egy megkerülhetetlen problémával. A menedzsment idejében felismerte, hogy Magyarországon szinte elfogyott a használható munkaerô, és sürgôsen lépéseket is tett a megoldás felé. A M.E.N.T.O.N. Jobs Kft. nem riadt vissza a határokon túli toborzástól, így harmadik országbeli munkaerô behozatalával oldotta meg a felmerülô munkaerôhiányos helyzetet. A vállalat a kezdeti nehézségeket – a toborzási csatornák megtalálását, a nyelvi különbségek meglétét, a partnerek felmerülô kétségeit – leküzdve, kemény munkával, fokozatosan állította át a megrendelôit az ukrán munkaerôre. „Több száz dolgozót hoztunk be Ukrajnából 2019-ben, és büszkén mondhatjuk róluk, hogy jelentôs részük lojális munkavállalóvá vált azóta. Ukrajnában is jó megítélésnek örvend a cégünk, így könnyen jött létre az együttmûködés, amely akár hosszú távú el-

STASZTNY VIKTOR ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ

kötelezôdést eredményezhet mind a partnereink, mind pedig a munkába állított emberek részérôl. A körülmények nagyon jól szervezettek a cégünknek köszönhetôen: az érkezésük napjától szállást kapnak, napokon belül munkába állítjuk ôket, és minden adminisztratív jellegû terhet leveszünk a vállukról. Kéthavonta megszervezzük a hazajutásukat is, tehát egy szóval: szinte minden pillanatban fogjuk a kezüket” – mondta el Horváth Tamás ügyvezetô igazgató. A munkaerô-közvetítô és -kölcsönzô cég lényegesen megkönnyíti a vállalatok HR-szakembereinek munkáját is. Szükség esetén lefordítják a munkautasításokat, vagy éppen az ukránok gondolkodásmódjára alakítják, hogy a munkavégzéshez minden információ pontosan rendelkezésre álljon. „A felmerülô tolmácsolási feladatokat is elvégezzük a különbözô oktatások kapcsán. Olyan embereket ajánlunk tovább a munkáltatóknak, akik minden elvárt kritériumnak megfelelnek, mindezt pedig a saját költségünkön tesszük. A megbízó cégnek tehát nem jelent terhet, sem extra költséget a harmadik országbeli dolgozó” – tette hozzá Stasztny Viktor ügyvezetô igazgató.

HORVÁTH TAMÁS ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ

A tapasztalat azt mutatja, hogy a partnerek kezdeti bizalmatlansága szertefoszlott, ugyanis az ukrán munkások bizonyították a rátermettségüket. A menedzsment tervei szerint a 2020-as év is hasonlóan sikeres projektekkel folytatódik, amikor is a M.E.N.T.O.N. Jobs Kft. a multinacionális cégek mellett a kis- és középvállalkozásoknak is elérhetôvé teszi HR-szolgáltatásait. Ez lesz a garancia arra, hogy már szinte minden területen a legjobb kezekbôl kerül majd ki a megfelelô munkaerô. (x)

9024 Kálvária u. 35 Tel.: +36-30/334-1125 E-mail: info@mentonjobs.hu


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 20. oldal

ÉVENTE 5.000 BETEGNÉL DIAGNOSZTIZÁLNAK PROSZTATARÁKOT HAZÁNKBAN, KÖZÜLÜK 1.500-AN BELEHALNAK A BETEGSÉGBE. n

lis vizsgálatra. Fontos tudni, hogy a magas PSA-szint nem jelent feltétlenül daganatot, mindössze azt jelzi, hogy valamilyen elváltozás érzékelhetô – világosít fel Honti Dániel, a Movember Magyarország Egyesület elnöke.

Része a felelôs életnek Az egyesület célja, hogy rádöbbentse a férfiakat: felelôsséggel tartoznak önmagukért, s minél többen kezdjenek el odafigyelni az egészségükre. – Eddig is így gondolkodtam, de amióta az elsô gyermekünket várjuk a párommal, még inkább felértékelôdött ennek a jelentôsége, hiszen immár a kisfiamért is felelôs vagyok, ebbe a felelôsségvállalásba pedig a rendszeres szûrések is beletartoznak – mondja Honti Dániel. Ennek érdekében kezdte el szervezni az egyesület a PSA-szûréseket szerte az országban: rendezvényekre, vállalatokhoz mennek ki, hogy a szakembereikkel minél több férfit érjenek el. – Az a tapasztalat, hogy ha a fájdalommentes vérteszt elváltozást mutat, könnyebben rávehetôek a férfiak a vizsgálatok folytatására, mint ha nulláról kellene elmenniük a teljes szûrésre – mondja Honti Dániel.

Minden egészséges férfi mögött...

CSAK KÉT CSEPP VÉR Három év alatt több mint tízezer szûrést végzett és számos ember életét mentette meg országszerte a Movember − MentsManust Mozgalom, amely azért dolgozik, hogy egyre kevesebb férfit veszítsenek el a szerettei a prosztatarák miatt. Tizenöt éve Ausztráliában indult, mára az egész világon elterjedt a „bajuszos mozgalom”, amelynek keretében a férfiak egy teljes hónapra félreteszik a borotvát, és világszerte megnövesztik a bajszukat. E tevékenységükkel hívják fel a figyelmet arra, hogy a férfiaknak is törôdniük kell az egészségükkel, és szembe kell nézniük az egyik legelterjedtebb férfibetegséggel, a proszta-

tarákkal. Magyarországon 2009-ben indította útjára a hazai Movembert a MentsManust Mozgalom.

15 perc alatt megvan Bár a prosztatarák az egyik vezetô halálok a hazai férfiak körében, a szûrôvizsgálat még mindig mumusnak számít. Talán azért is, mert sokan nem tudják, hogy a szûrés elsô lépése egyáltalán nem kellemetlen: mindöszsze két csepp vért kell adnia a delikvensnek. – A teljes szûrés háromlépéses, de elsô körben elegendô a vérteszt is, hogy kiderüljön, van-e valami elváltozás. Ennek során egy, a prosztata által termelt fehérjét (PSA) vizsgálnak. Az eredmény 15 perc alatt megvan; ha a PSA-szint túl magas, felmerül a gyulladás gyanúja, ilyenkor van szükség a hasi ultrahang- és a sokat emlegetett rektá-

– Én abban hiszek, hogy az egészség nem magától értetôdô, azért tenni kell! Nem szabad kizsákmányolni a testünket, meg kell adni neki, amire szüksége van! Ebbe sok minden beletartozik: a táplálkozás, a mozgás, a mentálhigiénia, a szûrôvizsgálatok. Sajnos a magyar férfiak elôtt nem a legjobb példa lebeg, a nagy részük úgy szocializálódott, hogy mindig mutassa magát erôsnek, dugja a fejét a homokba, és csak akkor menjen orvoshoz, ha már nagy a baj... Talán nem okozok meglepetést azzal, hogy a nôk ezen a téren sokkal tudatosabbak és elôrelátóbbak, általában ôk azok, akik szinte eltolják a férjüket/párjukat a vizsgálatra. Úgy tûnik, igaz, hogy minden egészséges férfi mögött egy nô áll… – mondja Honti Dániel. Hozzáteszi: ha lassan is, de változik a kép. Megjelent egy olyan, tudatos férfitípus, amelynek igenis fontos, hogy odafigyeljen magára. Nekik nem mindegy, mennyi idôt tölthetnek egészségben a családjukkal, láthatják-e a gyermekeiket/unokáikat felnôni. (x)

50 FELETT KÖTELEZÔ! A PSA-szûrést 45 év felett javasolt évente elvégezni, 50 év felett pedig szinte kötelezô. A Movember – MentsManust Mozgalom eddig tízezer szûrést végzett, a vizsgálat a férfiak 22%-ánál mutatott magas PSA-szintet. Húsz emberrôl pedig konkrétan tudják, hogy megmentették az életét azzal, hogy idejében észrevették a bajt.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 21. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 22. oldal

KISTÉRSÉGI TOP 3 VÁLLALKOZÁS

SOPRON–FERTÔDI KISTÉRSÉG A TÉRSÉG KIEMELKEDŐ VÁLLALKOZÁSAI:

TOP1: NÉV: Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. SZÉKHELY: Sopron FÔ TEVÉKENYSÉG: Sörgyártás NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 2018 (MILLIÓ Ft): 59 184

TOP2: NÉV: Velux Magyarország Kft. SZÉKHELY: Fertôd FÔ TEVÉKENYSÉG: Épületasztalos-ipari termék gyártása NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 2018 (MILLIÓ Ft): 42 536

TOP3: NÉV: Roto Elzett Certa Vasalatgyártó és Kereskedelmi Kft. SZÉKHELY: Lövô FÔ TEVÉKENYSÉG: Lakat-, zárgyártás NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 2018 (MILLIÓ Ft): 23 109

KAPUVÁR–BELEDI KISTÉRSÉG

CSORNAI KISTÉRSÉG

TÉTI KISTÉRSÉG

A TÉRSÉG KIEMELKEDŐ VÁLLALKOZÁSAI:

A TÉRSÉG KIEMELKEDŐ VÁLLALKOZÁSAI:

A TÉRSÉG KIEMELKEDŐ VÁLLALKOZÁSAI:

TOP1:

TOP1:

TOP1:

NÉV: „Provertha Electronic Components” Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. SZÉKHELY: Beled FÔ TEVÉKENYSÉG: Elektronikai alkatrész gyártása NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 2018 (MILLIÓ Ft): 11 133

NÉV: Interfa Bútoripari Kft. SZÉKHELY: Szany FÔ TEVÉKENYSÉG: Egyéb bútor gyártása NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 2018 (MILLIÓ Ft): 16 432

NÉV: „ÚJ HÁZ” Építőanyag Nagykereskedelmi Zrt. SZÉKHELY: Tényô FÔ TEVÉKENYSÉG: Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 2018 (MILLIÓ Ft): 62 415

TOP2:

TOP2:

TOP2:

NÉV: Full-Sopron Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SZÉKHELY: Kapuvár FÔ TEVÉKENYSÉG: Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 2018 (MILLIÓ Ft): 6 179

NÉV: Hipp Termelő és Kereskedelmi Kft. SZÉKHELY: Hanságliget FÔ TEVÉKENYSÉG: Homogenizált, diétás étel gyártása NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 2018 (MILLIÓ Ft): 13 432

NÉV: Sokoró Ipari és Kereskedelmi Kft. SZÉKHELY: Tét FÔ TEVÉKENYSÉG: Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 2018 (MILLIÓ Ft): 3 988

TOP3:

TOP3:

NÉV: Novomatic Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SZÉKHELY: Veszkény FÔ TEVÉKENYSÉG: Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 2018 (MILLIÓ Ft): 5 149

NÉV: Nem nyilvános SZÉKHELY: Nem nyilvános FÔ TEVÉKENYSÉG: Nem nyilvános NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 2018 (MILLIÓ Ft): Nem nyilvános

TOP3: NÉV: Céltrans '97 Nemzetközi Fuvarozó és Kereskedelmi Zrt. SZÉKHELY: Tényô FÔ TEVÉKENYSÉG: Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 2018 (MILLIÓ Ft): 2 806


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 23. oldal

MOSONMAGYARÓVÁRI KISTÉRSÉG A TÉRSÉG KIEMELKEDŐ VÁLLALKOZÁSAI:

TOP1: NÉV: SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. SZÉKHELY: Mosonszolnok FÔ TEVÉKENYSÉG: Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 2018 (MILLIÓ Ft): 198 987

TOP2: NÉV: BOS Automotive Products Magyarország Gyártó Bt. SZÉKHELY: Mosonszolnok FÔ TEVÉKENYSÉG: Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 2018 (MILLIÓ Ft): 44 855

TOP3: NÉV: Nem nyilvános SZÉKHELY: Nem nyilvános FÔ TEVÉKENYSÉG: Nem nyilvános NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 2018 (MILLIÓ Ft): Nem nyilvános

PANNONHALMI KISTÉRSÉG

GYÔRI KISTÉRSÉG

A TÉRSÉG KIEMELKEDŐ VÁLLALKOZÁSAI:

A TÉRSÉG KIEMELKEDŐ VÁLLALKOZÁSAI:

TOP1:

TOP1:

NÉV: Haemmerling Group Logistic Kft. SZÉKHELY: Tarjánpuszta FÔ TEVÉKENYSÉG: Közúti áruszállítás NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 2018 (MILLIÓ Ft): 3 040

NÉV: Audi Hungaria Zrt. SZÉKHELY: Gyôr FÔ TEVÉKENYSÉG: Közúti gépjármű gyártása NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 2018 (MILLIÓ Ft): 2 371 623

TOP2:

TOP2:

NÉV: Metr-Oil Üzemanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SZÉKHELY: Tarjánpuszta FÔ TEVÉKENYSÉG: Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 2018 (MILLIÓ Ft): 2 824

NÉV: DANA Hungary Gyártó Kft. SZÉKHELY: Gyôr FÔ TEVÉKENYSÉG: Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 2018 (MILLIÓ Ft): 87 871

TOP3:

TOP3:

NÉV: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. SZÉKHELY: Tápszentmiklós FÔ TEVÉKENYSÉG: Egyéb gépjármű-kereskedelem NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 2018 (MILLIÓ Ft): 2 372

NÉV: Nem nyilvános SZÉKHELY: Nem nyilvános FÔ TEVÉKENYSÉG: Nem nyilvános NETTÓ ÁRBEVÉTEL, 2018 (MILLIÓ Ft): Nem nyilvános


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 24. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 25. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 25

BIZTONSÁG, MINÔSÉG, JUBILEUM: 2020-BAN ÜNNEPEL A PATENT-CSOPORT A Patent ma már három üzletágban is sikeres. Védi a gyôri Audi-gyárat, kamerarendszereket telepít a nagyvárosokban − Gyôrött is −, és közel 15.000 riasztórendszert távfelügyel a régióban. Ez az, ami látszik. Az a sok munka, gondolkodás, innováció talán már kevésbé, ami emögött van. Lassan tíz éve komolyan foglalkozunk vagyonvédelmi szoftverek fejlesztésével. Ma már a megbízóinknak olyan programokat tudunk átadni, amelyek akár munkaerô-csökkentést is eredményezhetnek. Évek óta van telefonos ügyfélkapunk az élôerôs védelmet igénylô gyárak/üzemek számára. Jövôre − a jubileumi évben −, bízom benne, a távfelügyeleti ügyfeleink is a telefonukon intézhetik a patentos ügyeiket − legyen szó a riasztási lista lekérésérôl vagy a befizetésekrôl.

Kocsis Róbert, a Patent-csoport vezérigazgatója.

Betörôket fogtak el. Tûzesetet akadályoztak meg. Életet mentettek. Milliós károktól védték meg az ügyfeleiket. Figyelemfelhívó mondatok. Mind a 2020ban 30. születésnapját ünneplô Security Patentról szólnak. De be lehet-e sûríteni 30 évet a hazai vagyonvédelemben sikeres cégrôl szóló pár mondatba? Aligha. Kocsis Róberttel, a Patent-csoport vezérigazgatójával mégis tettünk erre egy kísérletet. Harminc éve járnak köztünk a patentos egyenruhások. Védenek, biztosítanak, és számíthatunk rájuk. Ezt az egyenruhát én is viseltem. A cég alapításakor voltam elfogó, diszpécser, szolgálatvezetô. Végigjártam a ranglétrát. Tartottak öntôl a betörôk? Remélem, igen. Sokat nyakon csíptünk. Abban az idôben − ahogy most is − a legjobb elfogókkal dolgoztunk, a legjobb vagyonôröket igyekeztünk foglalkoztatni, és mindig a legmodernebb technikát használtuk az ügyfelek védelmében. Persze akkor még nem volt nálunk okostelefon, tablet, GPS az autókban. Most már ezek mindegyikét használják a fiúk a munkájuk során. A biztonság minôsége a szlogenjük… Régóta az. Az elsô idôkben inkább ösztönösen dolgoztunk így. Felismerve, hogy az ipari nagyvállalatoknak, a kisebb vállalkozásoknak, a családi házakban lakóknak más és más vagyonvédelmi szolgáltatásra van szüksége. Egyben azonban minden megrendelônknek

közös az igénye: valódi védelmet, valódi biztonságot akarnak. Nem csupán ígéretet. Mert a vagyonvédelmi piacon akad, aki csak ígér? Közel háromezer vállalkozás állítja magáról, hogy vagyonvédelmi cég. Számos közülük tavaly még nem is létezett, mások hamis ígéretekkel, tarthatatlanul alacsony vállalási árakkal kábítják a potenciális ügyfeleket. Szerencse, hogy minket, a nevünket a Nyugat-Dunántúlon már jól ismerik, és tudják, ránk valóban számíthatnak. A cég Magyarországon a tíz legnagyobb vagyonvédelmi vállalkozás között szerepel… Így lehetünk mindig tagjai a megyei TOP 100 rangsornak a szolgáltatók között. Büszke vagyok erre. A barátaimmal, munkatársaimmal közösen értük ezt el. Ma Gyôrben van a központunk, de a megyében területi igazgatóságot mûködtetünk Mosonmagyaróváron és Sopronban. A megyén kívül pedig Pápán és Zalaegerszegen is.

Mennyire jellemzô ez az innovatív munka a vagyonvédelmi cégekre? Azt hiszem, nem eléggé. Pedig a vagyonvédelem jövôje az applikáció, a mesterséges intelligencia, a termelést segítô vagyonvédelmi szoftverek, és folytathatnám a sort. Ilyen jövôt álmodott, amikor elsô számú vezetôként húsz éve átvette a cég irányítását? Arról álmodtam, lesz egy cégünk, amire büszkék lehetünk. A Patent ez a cég. Jó tulajdonostársakat, jó munkatársakat sikerült választanom, akik a legtöbb esetben már inkább barátok, családtagok. Nálunk is vannak persze problémák, de hiszünk abban, hogy együtt mindegyik megoldható. Vállt vállnak vetve megyünk tovább, hogy a fiatalok − ha eljön a generációváltás ideje − pár év múlva egy még erôsebb, még modernebb vagyonvédelmi vállalkozást vegyenek át tôlünk, amit aztán ôk is sikeresen tudnak mûködtetni. Mert az öngondoskodó magán-vagyonvédelemre eddig és ezután is szükség lesz. Nyitottak vagyunk, mi meg merjük mutatni magunkat. Biztatjuk a meglévô és leendô ügyfeleinket, jöjjenek el hozzánk, nézzék meg, hol és hogyan dolgozunk. Tapasztalni fogják, hogy nem csupán a vagyonvédelemnek van jövôje, de nálunk megnézhetik a jövô vagyonvédelmét is. (x)

PATENT-TERV 2020: Applikáción intézhetik majd az ügyfelek a befizetéseiket, a riasztáskezelésüket és a kivonulási listájuk megtekintését.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 26. oldal

26 | PRESZTÍZS TOP 100

A GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN MÛKÖDÔ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS GAZDASÁGI SZEREPÜK A TÁRSASÁGIADÓ-BEVALLÁSOK1 TÜKRÉBEN A MEGYE ADÓALANYI KÖRÉNEK ÖSSZETÉTELE A megyei mûködô adóalanyok száma 2018 során 2,8%-kal nôtt, így év végére megközelítette a 80 ezret, az országos mûködô adóalanyszám 4,2%-át adva. Az év folyamán közel 5.600 adózó kezdte meg újonnan és közel 3.300 társaság szüntette meg tevékenységét a megyében. A vállalkozási formák megyei megoszlásában történtek kisebb elmozdulások. A gazdálkodó szervezetek száma 2018 végén meghaladta a 25 ezret, ami 77 vállalkozással több, mint az elôzô évben. Növekedést mutatott a társas vállalkozásokon belül a korlátolt felelôsségû társaságok száma (+0,4%) és a részvénytársaságok száma (+3,2%), míg a betéti társaságok száma (–2,8%) csökkent. A magángazdálkodók körében az egyéni vállalkozások száma közel 2.000 adózóval emelkedett (+8,2%), így meghaladta a 26.000 fôt. Az adószámmal rendelkezô, de nem egyéni vállalkozóként mûködô (pl. ôstermelô, ingatlan-bérbeadó, szellemi szabadfoglalkozású) magánszemélyek száma év végére megközelítette a 28.800 fôt, a 157 fôs (+0,5%) növekedés következtében.

Gyôr-Moson-Sopron megyei adóalanyok megoszlása adózói körönként 2018. évben Gazdálkodó szervezetek

31,3% Önálló tevékenységet végzô magánszemélyek

36,0% Egyéni vállalkozók

32,7%

2018-ban közel 3.000 adózó (+24,3%) jelentkezett be kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózási mód hatálya alá, így év végén már több mint 15.200 katás adóalany volt a megyében, ami az országos kataalanyszám 5,0%-a.

2018 végén kevesebb mint 870 megyei adózó állt csôd, felszámolás, végelszámolási eljárások alatt, amely szám 2,7%-kal alacsonyabb az elôzô évinél, összefüggésben a végelszámolási eljárások (–14,1%) csökkenésével.

A MEGYE TÁRSASÁGIADÓ-BEVALLÁST BENYÚJTÓ ADÓZÓI A benyújtott bevallások aggregált adatainak vizsgálata szempontjából fontos körülmény, hogy a naptári évtôl eltérô üzleti év szerint gazdálkodók, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti bevallást benyújtók, illetve az egyszerûsített adózási módokat választók folyamatosan változó köre, továbbá a tevékenységüket szüneteltetô/megszüntetô vállalkozások és a bevallásadatokban fel-felbukkanó – adózási szempontból megengedhetô – hibák és hiányosságok miatt az éves összehasonlítás sosem lehet teljes mértékben koherens és komparatív. Éppen ezért szükségszerûen alkalmazunk szûkítéseket és korlátokat elemzésünkben. 2018. évi gazdasági tevékenységérôl az elôzô évihez képest közel 10%-kal kevesebb, 14.045 naptári évvel megegyezô üzleti év 1

szerint gazdálkodó, kettôs könyvvitelt vezetô megyei gazdasági társaság nyújtott be társaságiadó-bevallást. A csökkenésben sze-

repet játszik az adminisztrációs terhek bizonyos fokú csökkentésével járó egyéb adózási formákra (kisvállalati adó, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adója) történô áttérés, illetve az IFRS. Mindemellett a vállalatméret szerinti megoszlásban csekély átrendezôdés történt. Az „egyszerûsített” adózás további térnyerését támasztja alá, hogy leginkább a társaságiadó-bevallások döntô, 87,5%-os részét benyújtó, 0 és 9 fô közötti foglalkoztatotti létszámú mikrovállalkozások száma csökkent. A 10–49 fôt alkalmazó kisvállalkozások súlya 7,7%-ot, az 50–249 fôt foglalkoztató középvállalkozások aránya 1,6%-ot tett ki. A nagyvállalkozások részesedése volt a

Az elemzésünk a kettôs könyvvitelt vezetô vállalkozások által benyújtott társaságiadó-bevallások 2019. július 31-i állapot szerinti adatai alapján készült.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 27. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 27

legkisebb, mindössze 54 ilyen, 250 fônél nagyobb létszámmal mûködô társaság volt a megyében. A máshová nem sorolható egyéb vállalkozói kategóriában (jellemzôen vállalkozói tevékenységet is végzô alapítványok, egyesületek, ügyvédi irodák) szereplôk az összes társaság 2,8%-át képviselték. A Gyôr-Moson-Sopron megyei taobevallást benyújtók az elôzô évivel közel azonosan az országos érték 4,1%-át tették ki. A bevallási darabszámokat nemzetgazdasági ágak szerint felosztva a megyei vállalkozások közül legtöbben (21,7%) a kereskedelem és gépjármûjavítás ágazatban mûködtek. Ezt követi a szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység 12,4%-os aránynyal. Sorrendben harmadik helyen az építôipar található 10,8%-os részaránnyal, de hasonló súllyal bírnak az ingatlanügyletek (10,4%), valamint a feldolgozóipar (9,4%) is.

Vállalkozások számának megoszlása méretük alapján 2018. évben

Mikrovállalkozás

87,5% Kisvállalkozás

7,7% Középvállalkozás

1,6% Nagyvállalkozás

0,4%

NETTÓ ÁRBEVÉTEL

Egyéb

2,8%

A gazdasági teljesítmények egyik legfôbb mennyiségi mutatója, az értékesítés nettó árbevétele 2018. évben 5.605,5 milliárd Ftot tett ki, amely 5,7%-kal növekedett elôzô évhez képest. Országosan ezzel szemben jelentôsen mérsékeltebb, 2,8%-os dinamika érvényesült, mely által Gyôr-Moson-Sopron az országos érték 6,5%-át adta. A megyei összárbevételben nemzetgazdasági ágak szempontjából meghatározó a feldolgozóipar teljesítménye, hiszen csök-

kenô mértékben, de még mindig az árbevétel közel kétharmada ezen ágazatban realizálódott. A szerénynek tûnô 4,0%-os feldolgozóipari növekedés valójában 142,8 milliárd Ft többletet takar, mely elsôsorban a jármûgyártás 2,0%-os és a fémfeldolgozás 13,5%os bôvülésének tudható be. Az árbevétel

ágazati megoszlásában második helyen a kereskedelem, gépjármûjavítás áll 15,5%os súllyal, ahol 9,5%-os (+75,7 milliárd Ft) emelkedés tapasztalható. Az 1%-ot meghaladó részarányt képviselô ágazatok közül a legnagyobb dinamikájú, 20,3%-os bôvülést (+33,9 milliárd Ft) az így is csak 3,6%-os sú-

Nettó árbevétel összetevôinek alakulása Gyôr-Moson-Sopron megyében 2008–2018. évben (Mrd Ft) 6 000

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS

EXPORT

2016

2017

3 511,7

2015

2 093,8

2014

1 909,0

2013

3 270,6

2012

1 789,9

2011

3 514,9

2010

1 732,3

2009

3 197,2

2 529,7 1 476,9

2 325,9

2 003,4

1 605,1

1 417,8

2008

1 400,2

0

1 266,7

1 000

1 446,3

2 000

1 239,6

3 000

2 141,0

3 587,3

2 464,0

4 000

1 646,2

5000

3 393,4

5 605,5

2018


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 28. oldal

28 | PRESZTÍZS TOP 100

lyú építôipar érte el. Összességében a villamosenergia-, gáz-, gôzellátás ágazat kivételével minden területen több-kevesebb növekedés mutatkozott. Az összes vállalkozás csupán 0,4%-át reprezentáló nagyvállalkozások realizálták a 2018. évi nettó árbevétel 60,1%-át, mely arány ugyan csökkent, de összege 4,1%-kal emelkedett. Ugyanakkor a mikrovállalkozások számának 8,2%-os csökkenése mellett körükben az árbevétel is enyhén mérséklôdött (–1,1%), míg a számosságban 4,4%-kal csökkenô kis- és középvállalkozási szektorban együttesen 8,7% volt a forgalombôvülés. Gyôr-Moson-Sopron megyében az értékesítés relációnkénti összetételében enyhén csökkenô, de még mindig 60% feletti az export részaránya, míg a határon túlról származó 3.511,7 milliárd Ft árbevétel 3,5%-kal nôtt elôzô évhez képest. Belföldrôl 2.093,8 milliárd Ft árbevétel realizálódott, amely 9,7%-kal több, mint egy évvel korábban. Míg a belföldi értékesítés viszonylag egyenletesen (22–28%) oszlik meg a különbözô vállalatméretek között, addig az export vonatkozásában a vállalatméret növekedésével drasztikusan növekszik a határon túli értékesítés részaránya. A mikrovállalkozásoknál 1,1%, a kisvállalkozásoknál 3,4%, a középvállalkozásoknál pedig 9,8% volt a kül-

piaci részesedés. Az export döntô hányadát, 85,7%-át a nagy- és egyéb vállalkozások realizálták.

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK A megyében mûködô vállalkozások 2018. évben 5.558,1 milliárd Ft költséget és ráfordítást számoltak el, ami 7,1%-kal meghaladta az elôzô évit. Az üzemi költségek és ráfordítások öszszes üzemi bevételhez viszonyított aránya, azaz a költségszint a 2017. évivel megegyezôen 94,3% volt. A ráfordítások több mint háromnegyedét (78,0%) az anyagjellegû ráfordítások tették ki: a 4.333,9 milliárd Ft-os összeg 6,7%-kal felülmúlta az egy évvel korábbit. Az 588,8 milliárd Ft személyi jellegû ráfordítások 10,6%-ot képviseltek az üzemi költségeken belül, 12,7%-os növekedés mellett, melyben szerepet játszott a minimálbér és a garantált bérminimum változása, illetve bérfelhajtó hatása is. Az eszközök fizikai elhasználódása, elavulása, azaz értékcsökkenési leírás címén elszámolt összeg 2,9%-os emelkedés következtében 401,6 milliárd Ft volt, mely az öszszes ráfordítás 7,2%-át jelentette. A fennma-

radó, 4,2%-os részarányt képviselô – az elôzôekbe be nem sorolt – egyéb ráfordítás 233,8 milliárd Ft-os értéke a 2017. évit 6,8%-kal haladta meg. Az üzemi költségeken, ráfordításokon 36,4% és 63,6%-os arányban osztoztak a mikro-, kis-, középvállalkozási szektor és a nagy- és egyéb vállalkozások, ez az arány közel azonos a nettó árbevételnél kimutatott megoszlásnál. Míg a mikrovállalkozásoknál az elôzô évivel közel azonos költségszintet mértünk, addig a további kategóriában emelkedtek a költségek, legnagyobb mértékben a kisvállalkozásoknál (+9,8%).

A VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYE 2018. évben a társas vállalkozásoknál 337,0 milliárd Ft üzemi (üzleti) eredmény képzôdött, amely 8,2%-kal több, mint 2017-ben. Ezzel együtt érdemben alig változott az eredménytermelô képesség, a 2017. évi 5,9%-ról csekély mértékben, 6,0%-ra módosult az üzemi eredményesség. A pénzügyi mûveletek eredménye az elôzô évi 3,8 milliárd Ft veszteségrôl 19,3 milliárd Ft nyereségre változott, mely érdemben egy feldolgozóipari társaság bázisidôszaki nagy összegû negatív eredményéhez köthetô. A megyei vállalkozások 64,0%-a, 8.994 társaság mutatott ki pozitív adózás elôtti eredményt, melynek aránya 1,6%ponttal kedvezôbb az 2017. évinél. Így a veszteséges és nulla adózás elôtti eredményt elérôk súlya 36,0%-ra csökkent, számuk 5.051 volt. Az adózás elôtti nyereség összege 13,0%-kal magasabb, a veszteség pedig 7,6%-kal alacsonyabb a 2017. évinél, melyek hatására 356,4 milliárd Ft adózás elôtti eredmény realizálódott, 15,9%-kal meghaladva az egy évvel korábbi összeget. Az egyes vállalkozói kategóriák esetében eltérô mértékû az adózás elôtti eredmény változása. Az összeredménytömeg több mint felét adó nagy-, illetve egyéb vállalkozásoknál 22,0%-os a növekedés, míg a mikro-, kisés középvállalkozások eredménye együttesen 9,4%-kal bôvült.

TÁRSASÁGI ADÓ A társas vállalkozások 2018. évre – az adózás elôtti eredményt csökkentô és növelô tételek elszámolása után – 265,3 milliárd Ft pozitív adóalapot mutattak ki bevallásaikban, mely 7,4%-kal több az elôzô évinél. Ennek hatására a pozitív adóalap után számított adó összege 7,7%-os növekedéssel 23,9 milliárd Ft-ot tett ki. A számított adót 5,6 milliárd Ft-tal csökkentették az igénybe vett adókedvezmények, melyek összege a 2017. évi értéket 9,8%-kal haladta meg. Az adókötelezettség levezetése során ténylegesen igénybe vett adókedvezmények összege a pozitív adóalap és a számított adó függvényében eltérést mutathat az elméletileg igénybe vehetô adó-


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 29. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 29

Foglalkoztatotti létszám megoszlása a vállalkozások mérete alapján 2018. évben

Mikrovállalkozások

Középvállalkozások

Nagyvállalkozások

18,8%

20,5%

39,0%

Kisvállalkozások

Egyéb

Egyéb vállalkozások

18,9%

41,8%

2,8%

kedvezmények összegétôl, ezért az adókedvezmények jogcímenkénti megoszlását a vállalkozások által a bevallásokban feltüntetett adatok alapján mutatjuk be. Elôzô évhez hasonlóan a fejlesztési adókedvezmények részaránya a legjelentôsebb, 66,4%-kal. A kis- és középvállalkozások kamatkedvezményének súlya – a 8,0%-os növekedés ellenére is – 6,7%-ra mérséklôdött. A filmalkotások támogatásának részesedése minimális (0,2%), a látványcsapatsportoké 2017. évhez képest mérséklôdött (–4%pont), azonban az elôadó-mûvészeti szervezetek esetén igénybe vett kedvezmények részesedése 6,3%-ról 7,2%-ra ugrott. Új elemként jelent meg 2017-ben az energiahatékonysági beruházások után igénybe vehetô adókedvezmény. Az ezen jogcímen 2018-ban elszámolt 0,2 milliárd Ft több mint kétszerese az elôzô évinek, melylyel aránya az összes kedvezményben 1,7%ról 3,4%-ra nôtt. Az igénybe vett adókedvezmények figyelembevétele után 18,3 milliárd Ft társaságiadó-fizetési kötelezettség keletkezett a megyében, amely 1,2 milliárd Ft-tal (+7,0%) magasabb, mint egy évvel korábban.

MÉRLEGADATOK A társas vállalkozások jegyzett tôkéje 267,4 milliárd Ft, mely szinte megegyezik a 2017. évi értékkel. A megyében a belföldi társasági tulajdon 2,4%-kal bôvült, a külföldi tulajdon

némileg kevesebb (–0,3%), mint egy évvel korábban, azonban részesedésük – az elôzô évhez hasonlóan – közel azonos (33,8%, illetve 32,8%) volt. Ugyancsak jelentôs a belföldi magánszemélyi tulajdon, részaránya 23,5% volt 2018-ban. Nemzetgazdasági ágazati megoszlás szerint a megyében továbbra is a legtôkeerôsebb a feldolgozóipar, 35,6%os részesedéssel. A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke 437,3 milliárd Ft-ot tett ki, mely a 2017. évi összeget 59,5%-kal haladta meg. Ezzel szemben országosan mintegy felére csökkent a beruházások aktivált értéke.

ALKALMAZOTTAK A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNÁL Gyôr-Moson-Sopron megyében az alkalmazásban állók száma 2018-ban közel 108 ezer fô volt, amellyel az országos foglalkoztatottak 5,1%-át képviselték. Az elôzô évhez képest összességében minimális (–115 fô) mérséklôdés mutatkozott. Azonban az ágazati felosztás szempontjából vizsgálva jelentôs eltérések mutatkoznak. A legtöbb munkavállalót (46,3%) foglalkoztató feldolgozóiparban több mint 1400 fôs (+2,9%) létszámbôvülés volt tapasztalható 2018. évben. Ennek ellenében hat a második legnagyobb részesedéssel (13,0%) bíró kereskedelemben a foglalkozta-

tottak számának 2,9%-os (–413 fô) csökkenése. Hasonló nagyságrendû, 400 fôt meghaladó fogyás tapasztalható továbbá az építôipar (–5,9%), valamint a szállítás, raktározás (–6,2%) területén. A létszámváltozáshoz az is hozzájárult, hogy több vállalkozás választotta a kiva, kata adózási módot, valamint a székhelyáthelyezések, illetve tevékenységmegszüntetések is kiemelt szerepet játszottak. Ezenkívül az adatokat torzíthatják a tárgyévben üresen hagyott, de a bázisévben kitöltött bevallássorok. A megyei vállalkozásoknál dolgozók több mint harmadát a nagyvállalatok alkalmazták, körükben 5,3%-os növekedés jelentkezett. Ezt ellensúlyozta a mikro-, kis- és középvállalati szektorban mért 3,6%-os csökkenés. A megyében a bérköltség emelkedése (+13,4%) és a foglalkoztatottak számának stagnálása következtében az egy fôre jutó átlagos éves bruttó bérköltség 13,5%-kal 3.933 ezer Ft/fô összegre emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, mely jelentôsen meghaladja az országos átlagot (3.472 ezer Ft/fô). Összességében a megyei társaságiadóbevallások fejlôdésrôl tesznek tanúbizonyságot: bôvült a cégek forgalma és eredménytömege a bérköltségek megugrása ellenére is, és látványosan megugrott a beruházási érték. Lassuló növekedéssel, de még mindig meghatározó a feldolgozóipar – benne a jármûipar – súlya, és ezzel összefüggésben az export aránya.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 30. oldal

30 | PRESZTÍZS TOP 100

TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS ADÓZÁSI FOLYAMATOK 2019. I. FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN AZ ÁFABEVALLÁSOK ÖSSZESÍTETT ADATAI ALAPJÁN

GAZDASÁGI MUTATÓK ALAKULÁSA Hazánkban 2019. I. félévben a bruttó hazai termék (GDP) – a 2019. I. negyedévi 5,3% és a 2019. II. negyedévi 4,9%-os növekedés eredményeként – 5,1%-kal nôtt az egy évvel korábbihoz képest. A növekedéshez az ipar, az építôipar és a piaci alapú szolgáltatások járultak hozzá a legnagyobb mértékben. Az ipari termelés 2019. I. félévben

5,4%-kal emelkedett a bázishoz képest, az ágazat külpiaci eladásainak volumene 5,8%-kal, míg a belföldi értékesítése 6,4%kal nôtt. Az ipari termelés túlnyomó részét reprezentáló feldolgozóipar termelése 5,2%-kal bôvült. A kiskereskedelmi forgalom 5,6%-kal nôtt, ezen belül az élelmiszer- és élelmiszer jellegû vegyes üzletek eladása 2,8%-kal, a nem élelmiszer jellegû üzletek forgalma 8,2%-kal, az üzemanyagkiskereskedelem pedig 7,7%-kal bôvült.

Az üzleti forgalom alakulása 2018–2019. I. félévben (Mrd Ft)

3000 VÁLTOZÁS:

VÁLTOZÁS:

VÁLTOZÁS:

+7,9%

+13,2%

+9,9%

1000 0

1871

2019

HATÁRON TÚLI ÉRTÉKESÍTÉS

2018. I. FÉLÉV

1136

1286

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS

2019. I. FÉLÉV

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A bevallási adatok összehasonlítását befolyásoló, az áfatörvényben 2019. 01. 01-jétôl hatályba lépett legfontosabb törvényi változás, hogy 18-ról 5%-ra csökkent az ESL- és UHT-tejek áfamértéke. Továbbá az alanyi mentesség árbevételi határa 8-ról 12 millió Ft-ra emelkedett.

AZ ÉRTÉKESÍTÉSI FORGALOM ALAKULÁSA

4000

2000

2019. I. félévben a fogyasztói árak 3,5%-kal emelkedtek a bázisidôszakhoz viszonyítva. (Forrás: KSH)

3007

3305

ÜZLETI FORGALOM ÖSSZESEN

A megyében 2019. elsô félév vonatkozásában a 2019. 08. 05-ig benyújtott áfabevallásokban megjelenô üzleti forgalom 3305 milliárd Ft volt, 9,9%-kal meghaladva az egy évvel korábbit. Országosan ettôl némileg elmaradó, 9,5%-os növekedés jelentkezett. A megyei üzleti forgalom 299 milliárd Ft-os többletének jelentôs része, 58,1%-a (+174 milliárd Ft) a feldolgozóiparban realizálódott, melynek vezetô szerepe továbbra is kiemelkedô az értékesítés ágazatok szerinti megoszlásában (67,7%), ugyanakkor súlya 0,9%ponttal csökkent a bázisidôszakihoz képest. A közútijármû-gyártás területén mutatkozott a legjelentôsebb, 171 milliárd Ft-os növekedés. A második legnagyobb, 43 milliárd Ft-os bôvülést a kereskedelem, gépjármûjavítás ágazatban mértük, melynek ágazati részesedése – hasonlóan az egy év-


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 31. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 31

vel korábbihoz – 14,6%. Ezt követôen az építôipari cégek növelték leginkább forgalmukat 2018. I. félévhez viszonyítva (+25 milliárd Ft), ezáltal 3,5%-os (+0,4%pont) ágazati súlyt elérve. Pozitívum, hogy csak egy ágazati fôcsoportban – a pénzügyi, biztosítási tevékenységnél – mértünk visszaesést, a többi esetében növekedés mutatkozott, de az elôzôeknél kisebb összegben. A megyei üzleti forgalom kedvezô irányú változása a határon túli értékesítés (+7,9%) és a belföldi forgalom (+13,2%) növekedésének együttes eredménye. Az elôzô idôszakokhoz hasonlóan az üzleti forgalom többsége, 61,1%-a (–1,1%pont) országhatáron kívül realizálódott. A határon túli értékesítés a 2018. I. félévihez viszonyítva 7,9%-kal 2019 milliárd Ft-ra emelkedett. Országosan ettôl kissé elmaradó, 7,4%-os emelkedés jelentkezett, mely által az országos összes értékesítésben a határon túli arány 32,8%-ról 32,2%-ra csökkent. A külpiaci forgalom alakulása az egy évvel korábbinál 2,1%-kal gyengébb forintárfolyam (320,6 forint⁄euró) mellett következett be, ami a kivitel volumenének kisebb mértékû növekedését jelzi.

A határon túli értékesítés alakulása 2018–2019. I. félévben (Mrd Ft) 2500

2000

151

169 VÁLTOZÁS:

–10,3%

1500

1000

VÁLTOZÁS:

+9,7%

500

0

1702

1868

2018/I.

2019/I.

KÖZÖSSÉGI TERÜLETEN KÍVÜLRE TÖRTÉNÔ ÉRTÉKESÍTÉS

KÖZÖSSÉGEN BELÜLRE TÖRTÉNÔ ÉRTÉKESÍTÉS

A megyei külpiaci értékesítésen belül az Európai Unió tagállamaival bonyolódott forgalom aránya az elmúlt egyévi 91,0%-ról 92,5%-ra emelkedett, 1868 milliárd Ft-os

összege 9,7%-kal volt több, mint a bázisidôszakban. A közösség területén kívülre történô értékesítés viszont 10,3%-kal elmaradt a bázisidôszakitól. 151 milliárd Ft-nyi értéke a teljes határon túli értékesítés 7,5%-át adta. A megye belföldi értékesítése 2019. I. félévben 1286 milliárd Ft-ot tett ki, 13,2%kal meghaladva az egy évvel korábbit, miközben a fogyasztói árak 3,5%-kal emelkedtek. Ezáltal a megyei üzleti forgalmon belül a hazai forgalom aránya 37,8%-ról 38,9%-ra nôtt. Országos szinten mérsékeltebb, 10,6%-os emelkedést követôen a belföld súlya az összes értékesítésben 67,8% (–0,6%pont). Kulcsonkénti besorolás szerint az értékesítés döntô része, 75,9%-a továbbra is a legmagasabb 27%-os adókulcs alá tartozott, összege 10,1%-kal nôtt, részesedése viszont 2,2%ponttal csökkent az elôzô év azonos idôszakához képest. Az 5%-os adókulcsú értékesítés összege – a korábban jelzett jogszabályváltozás következményeként is – a bázisidôszakhoz viszonyítva 19,6%-kal emelkedett, így a részesedése 8,1%-ra változott (+0,4%pont). Legnagyobb mértékben, 35,6%-kal – az építôiparhoz kötôdô forgalomnövekedés hatására – az adólevonási joggal járó adómentes értékesítés nôtt, melynek hatására részaránya 2,3%ponttal, 14,1%-ra emelkedett.

A BESZERZÉSI FORGALOM ALAKULÁSA Az összes termék- és szolgáltatásbeszerzést terhelô adó alapja 2797 milliárd Ft, amely 8,4%-kal magasabb, mint az elôzô év azonos idôszakában. Országosan ennél nagyobb, 11,7%-os emelkedést tapasztaltunk. Az összes beszerzés több mint kétharmada (67,4%) a feldolgozóiparban realizálódott, ahol a legnagyobb összegû (+131 milliárd Ft) emelkedés jelentkezett a bázisidôszakhoz képest. Ezt követôen a kereskedelem, gépjármûjavítás ágazat

15,0%-os részaránnyal bírt 38 milliárd Ft-os növekedés mellett. A harmadik helyen álló, szállítás, raktározás ágazat részesedése 3,9%: ez az egyetlen terület, amelynél csökkenést (–8,0 milliárd Ft) tapasztaltunk az elôzô év azonos idôszakához viszonyítva. A megyében a belföldi beszerzés 14,2%-kal, a határon túli beszerzés pedig ennél jóval szerényebb mértékben, 2,4%-kal emelkedett 2018. I. félévhez képest. Így az összes beszerzés összetételében a hazai beszerzés súlya 2,7%ponttal 53,3%-ra nôtt, a külpiaci beszerzés részaránya pedig ennek megfelelôen 46,7%-ra csökkent. Országos szinten a belföldi beszerzés 12,5%-os növekedése elmaradt a megyeitôl, a határon kívüli relációban viszont meghaladta azt (+10,2%). A belföldi beszerzés – amely a külfölditôl igénybe vett szolgáltatást is tartalmazza – a belföldi értékesítésnél 1,0%ponttal nagyobb mértékben nôtt, összege 1491 milliárd Ft. Kulcsonként vizsgálva a 27%-os adókulcsú belföldi beszerzés részaránya az elôzô évivel közel azonosan 96,3%, értéke 16,2%kal több, mint az elôzô év félévében. Az 5%os kulccsal adózó termékek forgalma 19,9%-kal bôvült, súlya 0,1%ponttal emelkedve 2,6% lett. A határon túli beszerzés 1306 milliárd Ft, ami a 2018. I. félévit 2,4%-kal haladta meg. Ezen belül a 91,3%-ot kitevô közösségen belüli beszerzés 4,6%-kal (+53 milliárd Ft) emelkedett, a 8,7%-os arányú harmadik országos import viszont 16,6%-kal (–23 milliárd Ft) visszaesett, ami kizárólag egy, a szállítás, raktározás ágazatban egyéb szállítást kiegészítô szolgáltatást (vámközvetítést) végzô társasághoz kötôdik 29 milliárd Ft öszszegben. Az áfabevallások alapján a külpiaci értékesítés és a határon túli beszerzés különbségeként számított külpiaci áruforgalmi egyenleg 713 milliárd Ft-ot tett ki, amely 118 milliárd Ft-tal (+19,8%) meghaladta a 2018. I. félévit. A kedvezô változás annak a


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 32. oldal

32 | PRESZTÍZS TOP 100

Beruházások megoszlása 2019. I. félév

Mezôgazdaság, erdôgazdálkodás, halászat

10,7%

Szállítás, raktározás

17,1% Szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás

Feldolgozóipar

40,1% Villamosenergia-, gáz-, gôz-, vízellátás

1,0% Ingatlanügyletek

6,5%

5,8%

Építôipar

Egyéb ágazatok

3,7%

8,7%

Kereskedelem, gépjármûjavítás

6,4%

következménye, hogy a határon túli értékesítésnél nagyobb mértékû növekedést mértünk, mint a behozatalnál.

milliárd Ft-os összege közel az egynegyedével (+3 milliárd Ft) haladta meg az egy évvel korábbit.

BERUHÁZÁSOK ALAKULÁSA

AZ ÁLTALÁNOSFORGALMIADÓ-KÖTELEZETTSÉG ALAKULÁSA

A megye vállalkozásai – az áfabevallások adatai alapján – 124 milliárd Ft összegben valósítottak meg fejlesztést, 18,8%-kal (+20 milliárd Ft) felülmúlva az egy évvel korábbit. Országosan ennél jóval alacsonyabb mértékben, 7,4%-kal emelkedett a beruházások összege. A fejlesztések döntô része, 92,7%-a továbbra is tárgyieszköz-beszerzéssel valósult meg, amely jelentôsen, 24,4%-kal (+23 milliárd Ft) nôtt 2018. I. félévhez képest. A beruházás fennmaradó részét, 7,3%-át kitevô saját rezsis beruházás értéke viszont 25,0%-kal csökkent (–3 milliárd Ft). A beruházások 40,1%-át, 50 milliárd Ftot a feldolgozóipari vállalkozások valósították meg, ahol viszont közel 7 milliárd Ft-tal (–12,0%) visszaesett a fejlesztések értéke. Ezen belül a legjelentôsebb (–8 milliárd Ft) csökkenés egy közútigépjármû-gyártó társaságnál következett be (kiugróan nagy értékû bázisidôszaki beruházás miatt). Ugyanezen ágazatban a legnagyobb növekedést pedig egy egyéb mûanyagtermék-gyártó vállalkozásnál tapasztaltuk. A megyei beruházások 17,1%-át 21 milliárd Ft összegben a szállítás, raktározás ágazatban hajtották végre, amely ezzel a háromszorosára emelkedett (+14,4 milliárd Ft). A növekedéshez nagyban hozzájárult, hogy egy helyközi vasúti személyszállító társaságnál a 2018. I. félévinél lényegesen nagyobb összegû (+13 milliárd Ft) beruházás történt. Részesedés szempontjából 10,7%-kal a harmadik helyen álló mezôgazdaság, erdôgazdálkodás, halászat ágazat 13

A bevallások összesített adatai alapján 2019. I. félévben az összes fizetendô adóalap bázishoz viszonyított 7,8%-os emelkedése mellett a hozzá kapcsolódó fizetendô adó kisebb ütemben, 6,0%-kal nôtt, és így 708 milliárd Ft-ot tett ki. Az elôzôek következményeként a fizetendô adó alapjának átlagos adóterhelése 0,3%ponttal csökkenve 14,3% lett. Az összes beszerzéshez kapcsolódó adóalap – a fizetendô adóalapnál nagyobb mértékben – 8,4%-kal emelkedett, amely közel azonos a beszerzést terhelô adó növekedésével (+8,3%). Így az összes beszerzés átlagos adóterhelése mindkét idôszakban 26,6% volt.

A megyében a 2019. I. félévre vonatkozóan benyújtott áfabevallásokban összesen 97 milliárd Ft befizetendô adó és 132 milliárd Ft visszaigényelhetô adó szerepelt. Az elôzô év azonos idôszakához viszonyítva a befizetendô áfa összege 8,8%-kal, a visszaigényelhetô ennél lényegesen nagyobb mértékben, 23,4%-kal nôtt. Az áfa nettó egyenlege így 35 milliárd Ft visszaigényelhetô adó volt, amely 17 milliárd Ft-tal kedvezôtlenebb, mint az egy évvel korábbi. Országos szinten a befizetendô adó és a visszaigényelhetô adó is 11,0%-kal emelkedett, amelynek köszönhetôen a pozitív nettó áfa is 11,0%-kal haladta meg a bázisidôszakit. A tavalyi év azonos idôszakához képest a megyében az ágazatok közül a legjelentôsebb összeggel a feldolgozóiparban nôtt a befizetendô (+8 milliárd Ft) és a visszaigényelhetô adó összege (+20 milliárd Ft) is. A legnagyobb befizetendô adónövekmény egy sörgyártó vállalkozáshoz köthetô. A legjelentôsebb visszaigényelhetô adónövekmény pedig egy közútigépjármû-gyártó társaságnál jelentkezett.

ÖSSZEGZÉS Az általánosforgalmiadó-bevallások összesített adatai alapján Gyôr-Moson-Sopron megye 2019. I. félévi gazdasági eredményei továbbra is kedvezôen alakultak. A kiemelt mutatók mindegyike meghaladta az elôzô év azonos idôszakit, valamint ezen mutatók növekedési üteme – a határon túli beszerzés és a befizetendô adó kivételével – országos átlag feletti volt. Az elért eredményekhez nagyban hozzájárult a feldolgozóipar, ezen belül az autóipar teljesítményének aktuális alakulása.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 33. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 33

A NETTÓ ÁRBEVÉTEL ALAPJÁN RANGSOROLT LEGNAGYOBB 100 VÁLLALKOZÁS ELEMZÉSE A 2018-as üzleti évben realizált árbevétel alapján rangsorolt megyei székhelyû 100 legnagyobb vállalkozás kistérségi megoszlásában némi súlyponteltolódás következett be Gyôr felôl a többi kistérség irányába: 57 vállalkozás a Gyôri, 18–18 a Mosonmagyaróvári és a Sopron–fertôdi kistérség valamely településén folytatott gazdasági tevékenységet. A Kapuvár–beledi kistérséghez 2 vállalkozás tartozott, további 5 székhelye pedig a Csornai és a Téti kistérségben található. A gazdálkodási formák közt legnépszerûbb a korlátolt felelôsségû társaság, 100-ból 74 adózó mûködött ebben a formában, a másik nagy csoportot a részvénytársaságok alkották 20 vállalattal, emellett 6 egyéb gazdálkodó – köztük betéti társaság, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe – került be a legnagyobb árbevételû megyei társaságiadóalanyok közé. Nemzetgazdasági áganként a top 100ban a legtöbb, 59 vállalkozás a feldolgozóiparban mûködött, míg az ipar más területein (pl. építôipar, energiaipar, vízellátás) to-

TOP 100 adózók kistérségenkénti megoszlása 2018. évben (db) Gyôr

57 Kapuvár–Beled

2 Mosonmagyaróvár

18 Sopron-Fertôd

18 Csorna és Tét

5

vábbi 8 adózó végzett tevékenységet. Második helyezett a kereskedelem, gépjármûjavítás ágazat 21 gazdálkodóval, míg szállítással, raktározással 4 társaság foglalkozott. A fennmaradó 8 cég a mezôgazdaság, pénzügy, ingatlanügyletek, valamint egyéb ágazatok valamelyikével érintett.

Vállalkozások mérete szerint 91%-ot a nagy- és a középvállalatok tettek ki, a maradék 9%-on a kis- és mikrotársaságok osztoznak. A megyei székhelyû 100 legnagyobb társaság között 8 naptári évtôl eltérô üzleti év szerint gazdálkodó található, melyek közül 3 cégnél esett a 2018-as üzleti év bevallási határideje a listazárás határnapja elé, a többi 5 vállalkozásnál a 2017. évi adatokat tudtuk figyelembe venni. Az árbevétel alapján rangsorolt top 100 listában az elôzô évihez képest 9 újonnan bekerülô adózó szerepel, melyek közül 3 vállalkozás az építôiparban érdekelt. A lista elsô száz eleme közé kerüléshez a minimális értékhatár 5.870 millió Ft volt, míg 2017. évben már 5.646 millió Ft-tal sikerülhetett a bejutás. 91 adózó található a toplistában, akik az idei és a tavalyi rangsorban egyaránt szerepelnek, közülük 17-en tartották pozíciójukat, melyek közel háromnegyede a feldolgozóipar területén mûködik. A 100 vállalkozásból 38 cég tudott elôrelépni, közülük a legtöbb társaság egy helyet javított, míg a legtöbbet, 26 helyezést elôrelépô vállalkozás az építôiparban mûködik. A vállalkozások közül 36 rontott elôzô évi helyezésén, jellemzôen két hellyel, a legnagyobb mértékû visszalépést (–14 helyezés) egy pénzügyi-biztosítási tevékenységet végzô társaságnál tapasztaltuk. A top 100 vállalkozás 2018. évben összesen 4.276.607 millió Ft nettó árbevételt ért


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 34. oldal

34 | PRESZTÍZS TOP 100

el, ami 6,9%-kal haladta meg az ugyanezen vállalatok által elôzô évben realizált bevételt. Az idei lista árbevételeinek átlaga 42.766 millió Ft (szélsô értékektôl tisztított átlag: 19.379 millió Ft), középértéke pedig 11.121 millió Ft volt. A 2018. évi top 100-at hasonlítva a 2017. évi top 100-hoz, az árbevétel-növekmény 6,0%. A 2018. évi toplista 83 adózójánál – együttesen 8,2%-kal – emelkedett, míg a fennmaradó 17 társaságnál csökkent (–6,0%) a nettó árbevétel 2017-rôl 2018-ra. Ezen be-

lül meghatározó, 80,6% a határon túli értékesítés részaránya, melynek összege 5,2%-os növekedés következményeként 3.446.821 millió Ft-ot tett ki.

TOP 100 adózói kör ágazati megoszlása 2018. évben (db) Feldolgozóipar

59 Egyéb ipar

8 Kereskedelem, gépjármûgyártás

21 Szállítás, raktározás

4 Egyéb

8

A 2018. évben a legmagasabb árbevételt, 2.371.623 millió Ft-ot az elôzô évhez hasonlóan egy jármûipari vállalat realizálta, amely egyben a megye legnagyobb exportôre is, a teljes top 100 export 68,4%ával. Ezen vállalat megyei (és országos) súlyát mutatja, hogy a megyei második helyezett – szintén jármûipari – társaság árbevétele 198.987 millió Ft volt. A 100 legnagyobb vállalkozás több mint 48 ezer fôt foglalkoztatott, mely 2.660 fôs növekedést jelent ugyanezen körben az elôzô évhez képest. A legtöbb új munkavállalót a feldolgozóipar alkalmazta. Az árbevételi top 100 üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye együttesen 187.221 millió Ft volt, ami gyakorlatilag hasonlóan alakult a „saját” egy évvel korábbi adatokhoz, illetve a 2017. évi top 100 teljesítményéhez képest is. Ugyanazt az eredményt magasabb árbevétellel sikerült elérni, tehát az eredménytermelô képesség csökkent: az üzemi eredményesség a saját egy évvel korábbi 4,7%-ához, illetve a 2017-es top 100 cég 4,6%-ához képest 4,4%-ra mérséklôdött. Az üzemi eredménytömeg 80%-át a feldolgozóipar termelte ki. A top 100 által tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke 66%-kal nôtt a tavalyihoz képest, összege 343.688 millió Ft. A 100 vállalkozás közül 88 valósított meg beruházást, átlagosan 3.906 millió Ft értékben. A beruházási érték 88,2%-a a feldolgozóipari társaságokhoz kötôdött.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 35. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 35

AZ ÁTLAGOS FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM ALAPJÁN RANGSOROLT LEGNAGYOBB 50 VÁLLALKOZÁS ELEMZÉSE A Gyôr-Moson-Sopron megyében mûködô – a legfrissebb társaságiadó-bevallásokban feltüntetett foglalkoztatotti létszám alapján rangsorolt – 50 legnagyobb vállalkozás között csekély a területi átrendezôdés az elôzô évhez képest: 29 adózó a Gyôri, 8–7 a Mosonmagyaróvári és a Sopron–fertôdi kistérség valamely településén folytatott gazdasági tevékenységet. 3–3 adózó székhelye a Csornai és Téti, valamint a Kapuvár–beledi kistérséghez tartozott. TEÁOR-fôcsoportok szerint az 50 legnagyobb foglalkoztató közül 36 mûködött a feldolgozóiparban, míg az ipar más területein (pl. építôipar, energiaipar, vízellátás) további 3 munkáltató végzett tevékenységet. Kereskedelemmel, gépjármûjavítással 2 nagy létszámú adózó foglalkozott, míg 3 társaság volt szállításban, raktározásban érdekelt. A fennmaradó 6 cég a pénzügy, valamint egyéb ágazatok valamely területén mûködött. Gazdálkodási forma szerint a legnagyobb létszámú munkáltatók közt leggyakoribb a korlátolt felelôsségû társaság, 34-en mûködtek ebben a formában, a másik nagy csoportot a részvénytársaságok alkották (11 cég), emellett 5 egyéb gazdálkodó – betéti társaságok, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe – került be a megye legnagyobb dolgozói létszámmal rendelkezô vállalatai közé. A megyében a legfrissebb benyújtott társaságiadó-bevallásban szereplô foglalkoztatotti létszám alapján rangsorolt 50 legnagyobb társaság között 5 naptári évtôl eltérô üzleti éves vállalkozás található. Ahhoz, hogy egy vállalkozás 2018-ban bekerülhessen a top 50-es listába, legalább 289 alkalmazottat kellett foglalkoztatni. A rangsorban az elôzô évihez képest 3 új adózó található. Az 50 legnagyobb foglalkoztató alkalmazotti létszámának átlaga 878 fô (a szélsô értékektôl tisztított átlag 643 fô), a lista középértéke pedig 539 fô. A top 50 vállalkozás együttes 2018. évi átlagos állományi létszáma megközelítette a 44 ezer fôt, amely 4,5%-kal több az ugyanezen cégeknél elôzô évben foglalkoztatottak számánál.

A 2018. évi top 50-et hasonlítva az elôzô évi 50 legnagyobb foglalkoztatóhoz, a növekmény kissé alacsonyabb, 4,2%-os. A társaságok 48%-ánál emelkedett a dolgozók száma, összesen több mint 2.500 fôvel, míg 23 adózónál együttesen 641 fôs csökkenés mutatkozott. A megye legnagyobb foglalkoztatója a nyugat-dunántúli térség meghatározó jármûipari társasága, ahol az elôzô évekhez

hasonlóan tovább bôvült a foglalkoztatottak száma, ezúttal 7,8%-kal, amellyel a top 50 létszámnövekményének közel felét biztosította. A második legnagyobb foglalkoztató az elôzô évi 3. helyrôl elôrelépô gépjármû-karosszériát, pótkocsikat gyártó vállalkozás, amely 19,4%-kal több munkavállalót alkalmazott. A harmadik helyen egy közútijármû-, jármûmotoralkatrész-gyártó áll, amelynél viszont 3,1%-os létszámcsökkenés következett be.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 36. oldal

A GYÔR–MOSON–SOPRON MEGYEI TOP 50 TÁRSASÁG ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ALAPJÁN LÉTSZÁM

SSZ. /ELÔZÔ ÉV

SZÉKHELY

FÔ TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

2017

NÉV

1./1. 2./3. 3./n. ny. 4./4. 5./10. 6./n. ny. 7./5. 8./7. 9./8. 10./9. 11./13. 12./11. 13./23. 14./14. 14./15. 16./n. ny. 17./16. 18./12. 19./19. 20./18. 21./20. 22./24. 23./32. 24./n. ny. 25./21. 26./29. 27./27. 28./26. 29./25. 30./n. ny. 31./28. 32./43. 33./33. 34./37. 35./36. 36./38. 37./30. 38./n. ny. 39./31. 40./n. ny. 41./n. ny. 42./40. 43./– 44./47. 45./44. 46./50. 47./n. ny. 48./n. ny. 49./50./-

AUDI HUNGARIA ZRT. SMR AUTOMOTIVE MIRROR TECHNOLOGY HUNGARY BT. Nem nyilvános GYÔR–SOPRON–EBENFURTI VASÚT ZRT. BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ BT. Nem nyilvános VELUX MAGYARORSZÁG KFT. NEMAK GYÔR ALUMÍNIUMÖNTÖDE KFT. LEIER HUNGÁRIA ÉPÍTÔANYAGGYÁRTÓ KFT. INTERFA BÚTORIPARI KFT. PROVERTHA ELECTRONIC COMPONENTS ZRT. RÁBA FUTÓMÛ GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. DANA HUNGARY GYÁRTÓ KFT. VERITAS DUNAKILITI CSATLAKOZÁS TECHNIKAI KFT. PANNON-VÍZ ZRT. Nem nyilvános MÄRKLIN-HUNGARIA TERMELÉSI KFT. GRABOPLAST PADLÓGYÁRTÓ ZRT. ROTO ELZETT CERTA VASALATGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. RÁBA JÁRMÛALKATRÉSZ GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. GYÔR-SZOL GYÔRI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. BOS PLASTICS SYSTEMS HUNGARY BT. FEHRER HUNGARIA JÁRMÛIPARI KFT. Nem nyilvános LEADEC KFT. SICK FEJLESZTÔ TERMELÔ ÉS KERESKEDELMI KFT. MELECS EWS GMBH MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZRT. IKEA INDUSTRY MAGYARORSZÁG KFT. Nem nyilvános WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. FLEXUM WORK MUNKAERÔ KÖLCSÖNZÔ KFT. LAPCOM KIADÓ ZRT. REHAU-AUTOMOTIVE KFT. ALCUFER IPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. HÖDLMAYR HUNGÁRIA LOGISTICS KFT. PATENT ÔR VAGYONVÉDELMI ZRT. Nem nyilvános SOKORÓ IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. Nem nyilvános Nem nyilvános CERES SÜTÔIPARI ZRT. VNT METAL HUNGARY KFT. FEDERAL MOGUL HUNGARY IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. CALIDA MAGYARORSZÁG TERMELÔ KFT. PROPEX FURNISHING SOLUTIONS KFT. Nem nyilvános Nem nyilvános THOMAS DUVENBECK IMMOBILIEN INVEST KFT. EATON MANUFACTURING HUNGARY KFT.

Gyôr Mosonszolnok n. ny. Sopron Mosonszolnok n. ny. Fertôd Gyôr Gyôr Szany Beled Gyôr Gyôr Dunakiliti Gyôr n. ny. Gyôr Gyôr Lövô Gyôr Gyôr Gyôrladamér Gyôr n. ny. Gyôr Kunsziget Gyôr Sopron Sopron n. ny. Mosonmagyaróvár Fehértó Gyôr Gyôr Gyôr Gyôr Gyôr n. ny. TÉT n. ny. n. ny. Gyôr Mosonmagyaróvár Kunsziget Rajka Gyôr n. ny. n. ny. Hegyeshalom Gyôr

Közúti gépjármû gyártása Gépjármû-karosszéria, pótkocsi gyártása n. ny. Helyközi vasúti személyszállítás Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása n. ny. Épületasztalos-ipari termék gyártása Könnyûfémöntés Építési betontermék gyártása Egyéb bútor gyártása Elektronikai alkatrész gyártása Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása Gépjármûalkatrész-nagykereskedelem Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása Víztermelés, -kezelés, -ellátás n. ny. Játékgyártás Mûanyag építôanyag gyártása Lakat-, zárgyártás Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása Vagyonkezelés (holding) Egyéb mûanyag termék gyártása Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása n. ny. Villanyszerelés Elektronikai alkatrész gyártása Elektronikai alkatrész gyártása Sörgyártás Egyéb bútor gyártása n. ny. Háztartási villamos készülék gyártása Munkaerô-kölcsönzés Napilapkiadás Egyéb mûanyag termék gyártása Hulladék-nagykereskedelem Egyéb szállítást kiegészítô szolgáltatás Biztonsági rendszer szolgáltatás n. ny. Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása n. ny. n. ny. Kenyér, friss pékáru gyártása Fémalakítás, porkohászat Egyéb gumitermék gyártása Alsóruházat gyártása Egyéb textiláru gyártása m. n. s. n. ny. n. ny. Egyéb szállítást kiegészítô szolgáltatás Elektronikai alkatrész gyártása

11 803 2 135 n. ny. 1 827 829 n. ny. 1 083 1 044 885 835 653 738 537 644 637 n. ny. 618 681 593 609 591 509 410 n. ny. 551 445 468 485 487 n. ny. 442 323 408 378 385 374 437 n. ny. 427 n. ny. n. ny. 355 0 307 319 299 n. ny. n. ny. 257 286

2018 fô

2018/2017 Index (%)

12 726 2 549 n. ny. 1 801 1 135 n. ny. 1 075 1 017 952 785 762 666 637 628 628 n. ny. 618 617 600 598 588 586 573 n. ny. 547 531 473 467 466 n. ny. 436 410 408 403 395 374 372 n. ny. 349 n. ny. n. ny. 320 317 312 311 302 n. ny. n. ny. 290 289

107.8 119.4 n. ny. 98.6 136.9 n. ny. 99.3 97.4 107.6 94.0 116.7 90.2 118.6 97.5 98.6 n. ny. 100.0 90.6 101.2 98.2 99.5 115.1 139.8 n. ny. 99.3 119.3 101.1 96.3 95.7 n. ny. 98.6 126.9 100.0 106.6 102.6 100.0 85.1 n. ny. 81.7 n. ny. n. ny. 90.1 – 101.6 97.5 101.0 n. ny. n. ny. 112.8 101.0


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 37. oldal

EXKLUZÍV SZOLGÁLTATÁSSAL ERÔSÍT AZ ILLÉS NYOMDA A térségben egyedülálló technológiával bôvítette palettáját a gyôri Illés Nyomda, amely rugalmas, személyre szabott szolgáltatásokkal segíti a vállalkozásokat. Az egész Dunántúlon egyedülálló az a nyomtatási technológia, amely fél éve immár az Illés Nyomda kínálatában is elérhetô. A 3D-s UV-lakkozású nyomás kivételes megjelenést biztosít minden nyomdai terméknek, legyen szó meghívóról vagy színes magazinról. Lényege, hogy a grafikára vagy szövegre – vagy annak bizonyos részeire – áttetszô 3D UVlakkot visznek fel, amely különleges, plasztikus felületet eredményez. A szabályozható vastagságú réteg kiemeli a kívánt részleteket, jelentôsen emelve a termék hozzáadott értékét, esztétikáját.

Elég kézbe venni Magyar László, az Illés Nyomda vezetôje elmondta: a 3D-s nyomással nemcsak a szövegek, a feliratok és a logók emelhetôk ki a sík felületbôl, hanem a képek, a grafikák egyes részletei is. – Például egy levél erezete – a különbözô részeken eltérô vastagságú lakkrétegekkel téve élethûvé a képet –, de látványos megoldás az is, ha a háttér diszkrét mintája kap vékony lakkréteget. A lehetôségek száma végtelen, csak a megrendelô és a grafikus fantáziáján múlik, milyen különleges hatásokkal gazdagíthatja egy vállalkozás nyomdai anyagait az új felületnemesítô szolgáltatásunk.

Sajnos fotókon nem lehet visszaadni a 3D-s UV-nyomtatás látványát és hatását, de aki kézbe vesz egy így készült terméket, azt nem kell gyôzködni... – Azt vettük észre, hogy akik személyesen is meggyôzôdnek róla, mit tud az új nyomdagépünk, és megtekintik a mintakönyvünket, rögtön igyekeznek alkalmat találni arra, hogy a saját cégük is profitáljon belôle – mondja nevetve a cégvezetô.

Pluszértéket ad Nem csoda, hiszen a 3D-s lakkfelület teljesen új, exkluzív minôséget ad a nyomtatott termékeknek. A legkülönbözôbb nyomdai produktumoknál alkalmazható: az Illés Nyomda új nyomdagépén készült már névjegykártya, esküvôi és üzleti meghívó, magazincímlap, termékkatalógus és vállalati brosúra − ez utóbbiaknak akár minden oldala különlegessé tehetô így. Ez az exkluzív megoldás ajánlott mindenkinek, aki szeretne kiemelkedni a tömegbôl, továbbá szeretné, hogy a nyomdai anyagai tükrözzék a vállalkozása által nyújtott magas minôséget. S bár az UVlakkos nyomtatás némiképp drágább, mint a hagyományos, messze nem annyival, mint amennyivel növeli a nyomtatott termék értékét, megjelenését.

– Van olyan borász rkistermelô, aki az exkluzív palackjai borcímkéjét nyomtatta nálunk, száz alatti nagyságrendben, mert szerette volna, ha a palackok megjelenése is tükrözné az ital kiemelkedô minôségét – mondja Magyar László. Sôt, az új technológiához az Illés Nyomda további pluszt is kínál: lehetôség van arra, hogy a 3D-s lakkrétegre színes fólia kerüljön, ezáltal a kívánt szöveg vagy grafika plasztikussá tett részei lehetnek arany-, ezüst-, bronz- vagy bármilyen más színûek, így a variációk száma tovább nô...

Együtt gondolkodnak Természetesen a 3D-s UV-lakkos nyomás csak egy a nagy múltú Illés Nyomda szolgáltatásai közül. A minôségi munka alapelv náluk, a másik erôsségük a személyre szabott szolgáltatás. – Bármit is szeretne az ügyfél, legyen az reklámanyag vagy kis szériás könyv, megtaláljuk az elképzeléseihez és lehetôségeihez leginkább illô megoldást. Együtt gondolkodunk az ügyféllel, és a nyomás mellett igény szerint komplex szolgáltatást is nyújtunk, a grafikai tervezéstôl a kivitelezésig – mondja Magyar László cégvezetô. (x)

Akár színesben

ILLÉS NYOMDA

Mivel digitális technológiáról van szó, akár kis példányszámnál is érdemes alkalmazni a 3D-s lakkozott nyomást, hiszen – ellentétben például az ofszetnyomtatással – nincs borsos elôkészítési, indítási költsége.

Cím: 9028 Gyôr, Erfurti út 60. Tel.: +36-30/927-8528, +36-96/528-694 E-mail: info@illesnyomda.hu Web: illesnyomda.hu


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 38. oldal

38 | PRESZTÍZS TOP 100

A VÁLTOZÁS KIHÍVÁS ÉS LEHETÔSÉG INTERJÚ PINTÉR-PÉNTEK IMRÉVEL A GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKÉVEL Pintér-Péntek Imrét a megyei iparkamara elnöki posztjára három éve választották meg. A négy erôs szakmai tagozatot és három térséget mûködtetô szervezet az elmúlt években még erôsebbé vált. A programok száma jóval meghaladja az év napjainak számát. Az önkéntes tagok létszáma nô. A megyei kamara és az országos kamara talán még soha nem mûködött ilyen szorosan együtt. A Széchenyi István Egyetemmel az együttmûködés napi szintû: ezt külön segíti, hogy a kamara elnöke egyben az egyetemi konzisztórium tagja is. Mivel a TOP 100 magazin a legsikeresebb vállalkozások bemutatkozó magazinja, akár kezdôdhetne az interjú ezzel a kérdéssel is: Ha ilyen sikeres a kamara az ön vezetése alatt, akkor melyek az újabb kihívások? Minden rendben van, minden fejlôdik, mindennel meg van elégedve? Az ember az állandóan változó világban soha nem lehet teljesen elégedett. Ha a kamara elnökérôl van szó, aki nap mint nap találkozik a megyében mûködô vállalkozásokra leselkedô kihívásokkal, akkor meg végképp nem. Nem állítom, hogy a nagyszerû cégek gazdasági, erkölcsi sikereit látva mindig elégedetlen vagyok, de úgy, ahogyan sokan elképzelik az idillikus életet: hátradôlök és nincs más dolgom csak az elégedettséggel legyezni magam, na ezt az állapotot én soha nem értem el. Nem az általános elégedetlenség miatt, hanem mert érdeklôdô, nyitott ember vagyok a világra. Legyen szó a gazdaságról vagy épp az ember mint individuum fejlôdésérôl. Épp ezért mindennap körülnézek a nagyvilágban, sokat olvasok újságot, könyvet, különbözô portálokat.

Tényleg? A mai világban olvas még nyomtatott újságot? A Kisalföldet naponta átnézem. Utána jönnek csak az online hírportálok. És mit olvas ki a hírekbôl? Azt, hogy nem lehet hátradôlni. A gazdaság érezhetôen erôsödik, ám azzal szembe kell néznünk: komoly kihívások, változások és ebbôl adódóan óriási lehetôségek várnak még ránk a következô években. Novemberben rendezték meg Gyôrött a World Robot Olympiad nemzetközi robotprogramozási versenyt. Az innovációs miniszterrel, dr. Palkovics Lászlóval volt szerencsém ellátogatni a rendezvényre, és közösen megállapítottuk: gyerekkorból még ki sem nôtt fiatalok ott építették a jövôt az orrunk elôtt. Nagyszerû érzés volt látni ôket. A robotoké a világ? Remélem, a robotoké teljesen sosem lesz, ám ezeket – meggyôzôdésem – mi, emberek formáljuk majd hasznos segítôkké. Már most találgatják, tervezik, milyen lesz, amikor az önvezetô autók kora beköszönthet, a közösségi jármûveké, amelyeket nem vezet sofôr. A gazdaságnak csak ez az egy szegmense felvet százmillió megoldásra váró kérdést. Fôleg egy olyan városban, ahol a gazdaság egyik alapja az itt mûködô, a világ legnagyobb gépjármûmotorgyára. Mert jelen pillanatban nem tudjuk megmondani, hogy milyen lesz a jövô autójának hajtáslánca. Gyôrre az elmúlt hónapokban különösen nagy médiafigyelem irányult, amit kivételesen nem a gazdasági mutatóknak köszönhetünk. Van errôl publikus véleménye? Gyôrben az emberek ugyanazok, akik voltak pár hónapja és lesznek évek múlva is. A vállalkozók is éppen olyan elszántsággal és sikeresen dolgoznak, mint eddig. Az innovációk, a fejlesztések is naponta alakulnak át komoly termelôi folyamatokká, az ország GDP-jét gyarapítva. És Gyôr az a város, ahol

épülhetnek az elektromos autók, ahol az egyetemen autókat terveznek a jövô mérnökei, ahol a robotizálást új dimenzióba helyezik a fiatalok. Gyôrt, Gyôr régiót, GyôrMoson-Sopron megyét az itt élô, dolgozó emberek tehetsége, szorgalma, alkotókészsége tette az ország egyik legsikeresebb gazdasági régiójává. Ez az az alap, amit nem renget meg semmilyen felszíni hullámzás. Azt tanácsolom mindenkinek, hogy ha valaki becsmérlôen beszél a mi szûkebb hazánkról, nyugodtan sorolja fel az élet számtalan szegmensében elért nagyszerû eredményeinket, és mire a végére ér, a becsmérlô – átgondolva az élet érdekes fintorait – hazaballag, és elkezd takarítani a saját portáján. Egy interjúban azt mondta, a jól mûködô vállalkozások tisztességesek. Ma is így gondolom. Csak tisztességes alapon mûködô vállalkozás tud hosszú távon fennmaradni. „A gazul szerzett vagyon gazul vész el”, állítja a több száz éves mondás, és én ebben ôszintén hiszek. De nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. A vállalkozások vezetésében, könyvelésében, fejlôdésük tervezésében is körültekintônek kell lenni, ebben a Kamarai Védjegy programunk sokat segít, nem véletlen, hogy országos az érdeklôdés utána. Elég aktív elnök. Sok helyen szerepel, elôad, vállalkozásokat látogat. Hogyan értékeli az elnöki ciklusa háromnegyedénél a megyei vállalkozók helyzetét? Természetesen leginkább a kkv-kra gondolok mint a gazdaság fô motorjaira. A kkv-k területén van még mit tennünk. A legnagyobb problémát jelen pillanatban az jelenti, hogy Európában a sikeres kkv-k 5–6 generáció óta mûködô tôkeerôs, nagyszerû hatékonysággal dolgozó gazdasági egységek. Velük kell felvenni a versenyt, az elsô generációs – jellemzôen tôkeszegény – magyar cégeknek. Azzal a nehézséggel megspékelve, hogy ezek a cégek olyan fizetése-


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 39. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 39

Dr. Palkovics László és Pintér-Péntek Imre a gyôri World Robot Olympiad nemzetközi robotprogramozási versenyen Fotó: Krizsán Csaba

ket tudnak biztosítani munkatársaiknak, amellyel a megyénkben mûködô cégek nagyon nehezen veszik fel a versenyt. Aztán ha ez nem lenne elég: itt van a nyakunkon a tömeges generációváltás a kkv-knál, mert a tulajdonosok életkora átlagosan meghaladta a 60 évet. A változást segíti a gazdasági, politikai környezet? Az érzésem és a tapasztalatom, hogy a jelen pillanatban regnáló kormány jobban meghallja a vállalkozók szavát, mint az elôzôek. Ezt pártatlanul mondom, hiszen soha nem voltam egy pártnak sem a tagja. A jó törvények az oktatással is foglalkoznak? A gazdasági szféra alapvetô érdeke, hogy az egyetemekrôl felkészült, nyelveket beszélô mérnökök jöjjenek ki, hogy a szakiskolákból (technikumokból) olyan mesterember-palánták, technikusok vágjanak neki az élet-

nek, akik külföldön is megállnák a helyüket, de itthon találják meg mégis a boldogulásukat, és ebben az oktatásnak oroszlánrésze van. Nem csinálhatunk úgy, mintha az iskolarendszer valamilyen szinten nem a gazdaság elôszobája lenne. A mi kamaránknak évek óta egyik sikeres projektje a Széchenyi István Egyetemen a „kamara tantárgy”, és örömmel tapasztaltuk, nemcsak a mi, hanem a hallgatóink is szeretik. A jelentkezésnél másodpercek alatt telik be a létszám. Másik nagyon sikeres terület a duális képzésben történô szerepvállalásunk. Kamaránk munkatársai minôsítik, választják ki, ellenôrzik azokat a gyakorlati képzôhelyeket, ahol a tanulók az iskolában szerzett elméleti tudást kipróbálhatják, ezáltal remélhetôleg meg is tanulják a munka során alkalmazni. A kamarát szeretik? Szeretném elérni, hogy a vállalkozások szereplôi, vezetôi továbbra is elmondják

örömeiket, gondjaikat, hogy aktívak legyenek a kamarai klubokban, rendezvényeken, képzéseken. A gazdaság szereplôi úgy tekintsenek ránk, a kamarára, hogy mi képviseljük ôket helyi és országos szinten is, a kamara értük dolgozik. Az elmúlt években nekem úgy tûnik, mûködik ez a barátság. Ezt munkám eredményének és óriási eredménynek tartom. Attól azonban óvom magamat és a GDP-termelô szektort is, hogy elbízzuk magunkat, vagy ami talán még rosszabb, elkeseredjünk, ha gondjaink vannak. Túl elbizakodottnak, de túl borúlátónak sem szabad lenni, ezt sem mint magánemberek, sem mint vállalkozók nem engedhetjük meg magunknak. Egy ország csak akkor lehet sikeres, ha az állampolgárai, vállalkozói egészségesek, kiegyensúlyozottak testben és lélekben, és rendelkeznek egy közös pozitív jövôképpel. Ebben megyénk, városunk mindig jó példa volt és marad, abban biztos vagyok.

GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA – ELNÖKSÉG


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 40. oldal

40 | PRESZTÍZS TOP 100

VÖRÖS GYULA

IPARI TAGOZAT: FORRADALMI VÁLTOZÁSOK A TECHNOLÓGIÁBAN ÉS A GONDOLKODÁSBAN Vörös Gyula, az ipari tagozat elnöke

A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ipari Tagozata munkájának fókuszában az ágazat elôtt álló globális kihívásokra adott lokális válaszok megtalálásának támogatása áll. Vörös Gyula tagozati elnök szerint általánosságban elfogadott vélemény, hogy a következô évtizedben az ipari termelés többet fog fejlôdni, mint amennyit a mögöttünk álló évszázadban haladt elôre. A változás érezhetô a technikában, technológiában csakúgy, mint a vállalatirányítás szemléletében. A mesterséges intelligencia már jelen van az életünkben, és nemcsak mindennapjainkat teszi komfortossá, de az ipari termelést is gyorsabb, önvezérelt megoldásokkal támogatja. Ez a gyártási módszerek megváltozásának, illetve az információs technológia és az automatizálás egyre szorosabb összefonódásának a korszaka – figyelmeztet az ipari tagozat elnöke. – Az Ipar4.0-t nem lehet kikerülni. Megyénkben az autóipar a meghatározó tényezô, az elsôdleges mozgatórugó. A tagozatunk által is képviselt iparágakban – mint a textil-, fa-, élelmiszer-, építô-, mûanyagipar – és a közszolgáltatásban a tulajdonosok és vezetôk döntésén múlik az Ipar4.0 bevezetése és mûködése. Sok munkát tényleg átvesznek majd a robotok, de az

emberi gondolkodásra és irányításra továbbra is szükség lesz. Új szakmák jönnek létre, meglévô mesterségek halnak el. Ez a valóság, ami nemcsak az ipar szereplôire van hatással, hanem komoly kihívás az oktatásnak, a képzésben részt vevô intézményeknek is. Azt látjuk, hogy a kisvállalkozások körében konkrét lépéseket még kevesen tettek. Ha bizonyos fejlesztéseket már megléptek is a digitalizáció terén, az integrált, hatékony megoldás még várat magára. A jövô iparának megteremtésénél nemcsak eszközbeszerzésrôl van szó, ennél sokkal szélesebb mûködési kört érint a hatékony fejlesztés. Mindez nemcsak az iparra, hanem a kereskedelemre és még a szolgáltató cégekre is vonatkozik. A kisvállalkozások hatékonyságát, fejlôdôképességét növelni kell. Mindennek csupán egyik eleme egy modern vállalatirányítási rendszer, amely a jó döntések alapja. A tagozat az ipari szereplôk elôtt álló feladatok megoldásához kíván tagjainak segítséget adni. Tevékenységének középpontjában így továbbra is a szakmai programok, elôadások szervezése áll, amit speciális képzések egészítenek ki. Ahogyan korábban, a jövôben is szorgalmazzuk a személyes tapasztalatcserét partnerlátogatásokkal, Lean Workshopok szervezésével, szakkiállítások látogatásával. Emellett fontosnak tartjuk a döntéshozók tájékoztatását, a szakmai vélemények hozzájuk történô eljuttatását, az ágazat érdekeinek érvényesítése érdekében folytatott lobbitevékenységet.

SZOLGÁLTATÁSI TAGOZAT: ÚJ TAGOKKAL, RÉGI LENDÜLETTEL Szabó László, a szolgáltatási tagozat elnöke A szolgáltatási tagozatnak aktív éve volt 2019. Büszkén mondhatom el, hogy a mi tagozatunk bôvült a legtöbb új taggal. A kamarai tagság ma már jól látható elônyökkel bír, ám az új tagok nem csupán ezért léptek be. Sokkal inkább volt vonzerô a közösség építô ereje, a kamarai munkán keresztül a közvetlen és közvetett gazdasági környezetre gyakorolható hatás és nem utolsósorban a személyes meggyôzôdés. Büszke vagyok arra, hogy a szolgáltatási tagozat vezetôsége és a tagok olyan erôt képesek felmutatni, amely az egész kamarára kihat. Talán elég, ha felsorolok néhány olyan konferenciát, aktivitást,

SZABÓ LÁSZLÓ

KAMARA: A CSELEKVÔ ERÔ

amely hozzánk kötôdik. Elsôként hadd említsem a Kamarai Szalont, amely idén ünnepelte alapításának 15. évfordulóját. Aztán ott vannak a kkv- és a HR-konferencia, a Plato-találkozók, a GDPR-elôadások, a Könyvelôi Klub, a KKÁVÉ keddek remek sorozata. Majd: egészségnap, vagyonvédelmi és prevenciós konferencia, és lehetne hosszan folytatni a sort. Önkéntes munkánk azonban nem áll meg a vállalkozásoknak (az összes vállalkozásnak, nem csupán a szolgáltatói szektorban dolgozóknak!) nyújtott ismeretbôvítésnél. Vezetôségünk és tagjaink is személyesen keresnek fel olyan cégeket, amelyek még nem önkéntes tagjai közösségünknek. A beszélgetések után sokan lépnek be és sokan kezdik el azt a munkát, amelyet mi ebben a megválasztott csapatban három éve folytatunk. Állíthatom, hogy lendületünk a régi, sôt, ha lehet, szeretnénk még fokozni a tempót. Jövôre még több önkéntes belépôvel számolok! Tavaly ezen nívós magazin hasábjain arról számoltam be az olvasóknak, milyen nagyszerû dolog volt az összes kamarai tagozat és térség számára az Audiban megrendezni egy csapatépítô napot. Idén azt írhatom le, érezhetô, hogy a kamara már régen nem tagozatok, térségek különálló „szigeteit” jelenti, hanem egy egységes „kontinenst”. Olyan területet, amelynek vannak még felfedezésre váró területei, de olyan területet is, amely tagjainak jó mozgásteret, biztos támpontot és kiszámítható gazdasági hátteret garantáló jövôt jelent.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 41. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 41

HANCZNÉ MEZÔ EDINA

KERESKEDELMI TAGOZAT: JELENLEGI ÉS JÖVÔBELI TAGJAINKAT IS INFORMÁLJUK, TÁMOGATJUK! Hanczné Mezô Edina, a kereskedelmi tagozat elnöke

A kamara kereskedelmi tagozata a jelenlegi elnökségi ciklus stratégiájának is megfelelôen – a hagyományos, eredményes szakmai tevékenysége mellett – évrôl évre nagyobb figyelmet fordít a fiatalokkal történô kapcsolatépítés, kapcsolattartás erôsítésére is. Az új generáció – mint jövôbeni kamarai közösség és az innovatív gondolkodás alappillérei – fontos célcsoport a tagozat számára a hiányszakmákban, a szakképzett munkaerô utánpótlása szempontjából; valamint ôk azok a jövôbeni potenciális vállalkozók is, akik bekapcsolódhatnak a kamarai önkéntes munkába. A tagozat számos olyan program szervezését kezdeményezi és támogatja, amelyek ezeket a célkitûzéseket segítik és építik. A fiatalokat és a helyi vállalkozásokat egyaránt megszólította a nagy sikerû Ballagási Kiállítás – tekintett vissza az egyik kiemelkedô eseményre Hanczné Mezô Edina, a tagozat elnöke. – A rendezvényen több mint 20 kiállító – közöttük ruházati üzletek, fotósok, sminkesek, rendezvényszervezôk, éttermek, táncoktatók stb. – vett részt. A rendezvénnyel meg tudtunk szólítani egy széles kereskedôi kört, és ugyanakkor a

tanulók körében is jelentôs ismertségre tettünk szert, hiszen erre a kétnapos rendezvényre több mint 1500 végzôs diák jött el a megyébôl. Ugyancsak népszerû rendezvény volt az immár hagyományosnak mondható „A jelen tanulója, a jövô mestere” szakmai verseny – folytatta a kamarai alelnök. – Tagozatunk már a harmadik alkalommal szervezte meg ezt a szakmai megmérettetést eladó⁄kereskedô és vendéglátóipari tanulók (pincér, szakács, cukrász) részére, amelyen a diákok egyénileg és csapatban is versengtek egymással, hogy ki a szakma legjobbja a megyében. Nem titkolt célunk, hogy minél több fiatalnak felkeltsük az érdeklôdését a versenyen megjelenô mesterségek iránt. Azt reméljük, hogy az idelátogató fiatalok a rendezvény megtekintése után kedvet kapnak az adott szakmák elsajátítására és a verseny nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a diákok érdeklôdését a tudatos pályaválasztás felé irányítsuk. A verseny és a szakmában tevékenykedô cégek kiállításai, bemutatói évente több mint 500 szakmaválasztás elôtt álló általános iskolást vonzanak a kamara épületébe. A pályaorientációs tevékenység mellett napirenden maradtak a tagozat vállalkozási számára szervezett egyéb rendezvények is. Több megyei helyszínen folytatódtak a helyi beszállítók megismertetését szolgáló céglátogatások, amelyeknek célja, hogy a kereskedelmi és vendéglátóipari egységek elsôsorban helyi termelôktôl – élelmiszer- és egyéb termékek elôállítóitól, feldolgozóitól – vásárolják az általuk kínált termékeket. A kereskedelmi tagozat továbbra is fontosnak tartja tagjai és a megyében mûködô vállalkozások tájékoztatását a kereskedelem, az élelmiszer-kereskedelem, a szállítmányozás és az idegenforgalom területén zajló változásokról, lehetôségekrôl. Ez utóbbit érintette pl. a Magyar Turisztikai Ügynökség kezdeményezése, amelyrôl közös tájékoztató rendezvényt szerveztünk. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) egy új, digitális adatszolgáltatási rendszer, amely az országban található összes szálláshely forgalmi, statisztikai adatát összegzi online, azonos idôintervallumban. Valamint együttmûködés keretében valósult meg az idegenvezetôk világnapja, a turizmus világnapja, az Ipartörténeti Alapítvány emlékhelyeinek bemutatása, a NAV-tájékoztatók és számos szakmai program is. A tagozat büszke az általa kezdeményezett és létrehozott Nôi Vállalkozói Klub és a Gyôri Bevásárló Utcák Alapítvány eredményes munkájára is. Biztatunk minden megyei vállalkozást, hogy vegyenek részt pályaorientációs, gazdaságfejlesztô, érdekképviseleti munkánkban. A tagozat tevékenysége mindig a vál-

lalkozások érdekeit szolgálja, mert továbbra is valljuk, hogy „nem a kamarának vannak tagjai, hanem a tagoknak van kamarája”.

KÉZMÛIPARI TAGOZAT: KÉZMÛIPAR4.0 Prof. dr. Lakatos István, a kézmûipari tagozat elnöke

PROF. DR. LAKATOS ISTVÁN

Úgy vélem, kamaránk munkája, tagjaink kreativitása, vezetôink és a testület tudása, aktivitása méltán lehet példa régiónkban, az országban arra, miként lehet sok különbözô gazdasági területet képviselve egy közösséget, a vállalkozókat szolgálni.

A kézmûipari tagozat vállalkozásai körében különös értéket képviselnek a kapcsolatok. Aktív tagjaink sajátos hitvallása: „Minden technológia elavul. Egy dolog marad csak állandó, az emberi kapcsolat.” Persze nem egyszerûen formális kapcsolatra gondolunk, a mi közösségünk a baráti kapcsolatra, a kölcsönös segítségre, megbízhatóságra épül: az igazi „gentleman agreement” mûködik a csapatban. Ez egy igazi kohéziós erô, amire a kicsiknek talán még nagyobb szükségük van. Bár nagy cégek is vannak nálunk, ôk is ezt az értékrendet képviselik. Fontos dolog, amit a kamara (ezen belül tagozatunk) kíván nyújtani tagjainak, egy speciális eszközkészlet, KIT, ami segíti a cég mûködését, boldogulását. Ez a KIT betûszó, amely hármas szinergiaként adja azt, amit kínálunk és a fejlôdés záloga: • kapcsolat (a többi taggal és a rendezvényeinken megjelenôkkel), • információ (a gazdaság irányairól, egymás gazdasági és szakmai mûködésérôl), • tudás (szakmai, gazdasági, marketing stb.). Hogyan is áll össze esetünkben a 4.0? Az ipar esetében ez az információs technológia kiteljesedését jelenti.

GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA – ELNÖKSÉG


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 42. oldal

42 | PRESZTÍZS TOP 100

GYÔRI TÉRSÉG: ZÁSZLÓSHAJÓK A GYÔRI TÉRSÉGBÔL Bauer László, a gyôri térség elnöke A kamara munkájáról, a kamarai tagozatok és térségek fontos szerepével még nem minden vállalkozás van tisztában.

Azonban a toborzó beszélgetések során, melyeket lefolytattunk az elmúlt évben, világossá vált, hogy a „húzó” programjainkról, a kamarai munkát fémjelzô eseményekrôl szinte mindenki hallott már a megyében. Büszkén húzhatjuk ki magunkat, hogy ezek közül a „kamarai zászlóshajók” közül több a mi, gyôri térségi „kikötônkbôl” futott ki. A Munkaügyek Világa kéthavi rendszerességgel tartja összejövetelét. A munkajog aktuális változásai alkalmanként több mint száz érdeklôdôt hoznak el a kamarába. A kamara a vállalkozásokért tantárgy a Széchenyi István Egyetemen olyan népszerû a diákok körében, hogy az 50–70 fôs keretlétszáma szó szerint percek alatt telik be a jelentkezés megnyitása után. A Védjegyprogram (kamara által ajánlott vállalkozás), amelyrôl már tavaly is írtam ezen a helyen, nem csupán erôsödött, de már országosan is érdeklôdnek utána, hogyan tudnák máshol bevezetni. A gyôri térségben szerencsére olyan aktív vezetôségi tagok vannak, akik a tagság felôl érkezô igényeket információra, rendezvényre, kamarai aktivitásra gyorsan formába tudják álmodni. Elég, ha utalok a prevenciós konferenciára, amelyet megszerveztünk, vagy a Bevásárló Utcák Alapítvány kerekasztal-beszélgetésére Gyôr belvárosának jövôjérôl, melyet az egyetemen tartottunk meg. A gyôri térség integrál. Sok tagozatból vannak tagjaink sorában, számos tagozati elnökség tagjai ülnek ott a mi elnökségi asztalunknál is. Ezt az összefogó szerepünket szeretném erôsíteni a jövôben. Tavaly indítottuk el a környék polgármestereinek bevonását a munkánkba. Nekik ajánlottuk fel a rendhagyó pártolói tagságot. A polgármesteri találkozókra egyre többen jönnek el, egyre több kisebb és nagyobb település

MOSONMAGYARÓVÁRI TÉRSÉG: A MUNKAERÔHIÁNY A LEGNAGYOBB PROBLÉMA Pénzes László, a mosonmagyaróvári térség elnöke

PÉNZES LÁSZLÓ

A kamara nagyobb és ezen belül a tagozatok kisebb közössége olyan kohéziót és hátteret adhat a napi vállalkozásmûködtetéshez, amely növelheti a vállalkozások fejlôdési intenzitását. A folyamatosan erôsödô versenyben az összefogás sokszorozhatja meg a vállalkozások fejlôdésének lehetôségeit. Henry Ford híres mondását vallom magam is: „Ha összejövünk, az a kezdet, / ha összetartunk, az a haladás, / ha összefogunk, az a siker.” Jöjjünk össze a kamarában, tartsunk össze rendezvényeinken és fogjunk össze mindennapjainkban! Vigyük sikerre a kézmûvesmozgalmat! Építse együtt vállalkozását a kézmûipari tagozat tagjaival, legyen aktív önkéntes tagunk!

vezetôi ismerik fel a kamarai partnerség adta lehetôségeket. Ha már egy hajós példával kezdtem, hadd fejezzem is be azzal. A mi kisebb csónakjaink, nagyobb fregattjaink is kifutottak a kamarai kikötôkbôl. Gyôr térségében viszszük a híreket, hozzuk azokat. Egyre többször hozhatunk egy-egy új tagot is vissza és egyre inkább fogadnak minket örömmel, ha valahova megérkezünk. Sok munkánk van még, sok helyre kell eljutnunk. Néha ellenszélben is. Ám ezt önkéntesen vállaltuk, mert hiszünk abban, hogy hajózni muszáj! És mi tudunk segítséget adni a vállalkozásoknak ahhoz, hogy a mai követelményeknek megfelelô hajókkal nyugodt vizeken jussanak el céljukhoz.

BAUER LÁSZLÓ

Tagozatunk esetében az elsô szakasz a rendszerváltás utáni cégalapításokat, vállalkozásindításokat jelenti a legtöbbször egyéni vállalkozásként. A második szakaszban a vállalkozások erôsödtek, növekedtek. A harmadik szakasz általában már kategóriaváltással, néha generációváltással is járt. A negyedik szakasz pedig adott esetben már modellváltást is jelent. Ez többet jelent, mint a technológia folyamatos fejlesztése, itt már az információtechnológia alkalmazása elkerülhetetlen a további fejlôdés érdekében. A fejlôdéshez fontos a megfelelô likviditás. Hogyan tudunk ebben segíteni? Sok mindennel: • Támogató információs háttérrel. • A Széchenyi-kártya-konstrukción keresztül a finanszírozási problémák megoldásával. • A tagozati közösség erejével – jó gyakorlatok átadásával. • A különbözô szakmai területeken mûködô vállalkozások támogató hátterével (pl. piacot biztosíthatnak egymás termékeinek és szolgáltatásainak). • A tagozat aktivitásaival találkozási pontokat biztosít a fentiek megvalósulásához. • Rendezvényeivel, mint pl. a kenyérfesztivál, közös marketingakciókkal támogathatja az adott szakmai közösséget.

A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mosonmagyaróvári térségi tagozata a munkaerôpiacon jelentkezô aktuális problémák kezelésével próbál segítséget nyújtani a régió gazdasági szereplôinek. Pénzes László térségi elnök elmondta: a mosonmagyaróvári térség földrajzi elhelyezkedése, az osztrák határ közelsége a rendszerváltás után nagy elônyt jelentett, hiszen gyorsan telepedtek le a külföldi tulajdonú vállalkozások, munkát biztosítva az itt élô embereknek. Ennek köszönhetôen új iparágak jelentek meg, elsôsorban az autóiparhoz kötôdô vállalkozások erôsödtek meg. Az autóiparon belül is


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 43. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 43

FERTÔ–RÁBAKÖZ TÉRSÉG: JÓ ADOTTSÁGOK ÉS TUDATOS JÖVÔKÉP Szakács Imre, a fertô– rábaköz térség elnöke

SZAKÁCS IMRE

a mûanyagfröccsöntés mint technológia vált felülreprezentálttá a térségben. Az uniós csatlakozást és a nyugati országok munkaerôpiaci liberalizációját követôen a határközeliség fokozatosan hátránnyá vált foglalkoztatási szempontból. Ma már ott tart a régió, hogy a cégeknek nem csupán szakembereket nehéz felvenni, egyáltalán munkavállalókat nehéz találni. A munkaerôhiány a régióból kiindulva átterjedt a megyére, illetve fokozatosan az egész országra. Ma már az égetô munkaerôhiány sok esetben a fejlesztések legnagyobb gátja. A munkaerôpiaci nehézségeket hoszszabb távon fokozzák a romló demográfiai tendenciák: egyre kevesebb a fiatal, és közülük is egyre kevesebben választják a szakképzést, aki pedig mégis szakmát szerez, azoknak a jelentôs része is a külföldi munkavállalás felé kacsingat. Ebben a helyzetben több irányban is próbál a kamara kitörési pontokat találni. A mosonmagyaróvári térségi elnökség kihelyezett ülések keretében több céglátogatást is szervezett annak érdekében, hogy egyrészrôl pontos képet kapjanak a térségi vállalkozások problémáiról, másrészrôl a tagok megismerkedjenek azokkal a jó gyakorlatokkal, melyeket maguk is alkalmazhatnak. Emellett kiemelt szerepet kapott a pályaorientáció a térség életében. Az egyik kiemelt rendezvény az Interaktív Pályaválasztási Show. Ebben az esztendôben új névvel és új helyszínen – az UFM Arénában – fejlôdött tovább a rendezvény, de a cél ugyanaz maradt: a szakmák gyakorlatias és élményalapú megismertetése a fiatalokkal. Az itt kiállító cégek száma évrôl évre növekszik, így a térségi elnökség a program folytatását tervezi. Ugyancsak a pályaorientációs események sorába tartozik a Karácsony-kupa a kamara, valamint a Haller- és Hunyadi-iskola közös szervezésében. A Karácsonykupa célja, hogy a szakmát egy-két éve tanuló diákok profi szakemberek elé álljanak és megmutassák, hol tartanak a mesterség elsajátításában. A legutóbbi rendezvényen számos szakmacsoport mutatkozott be. A Hunyadi-iskolában gépész-, építôipari, szépészeti és kereskedelmi szakmákkal, a Hallerban pedig cukrász, pincér és szakács szakkal lehetett megismerkedni. A szervezôk mindkét rendezvénnyel szeretnék megmutatni, hogy a hazai munkahelyek felszereltsége, tisztasága megállja a helyét a nyugatiakkal szemben, s a dolgozókat megbecsülik. Céljuk megmutatni, hogy a szakmával rendelkezôknek Magyarországon is lehet karriert építeni és biztos egzisztenciát teremteni.

A Fertô–Rábaköz térség a nyugat-dunántúli régió egyik legnagyobb fejlôdési potenciált rejtô területe. Adottságai, hagyományai, erôforrásai kiemelkedôek, ám a kiaknázásukhoz jelentôs infrastrukturális, pénzügyi és humánpolitikai befektetésekre van szükség. Az elmúlt évtizedek fontos tapasztalata, hogy azok a városok, térségek tudtak ugrásszerû, ugyanakkor tartós növekedést felmutatni, ahol elônyös közúti közlekedési feltételek, illetve egyéb infrastrukturális feltételek állnak a beruházók, vállalkozók rendelkezésére. A Fertô–Rábaköz térség jövôjének alakításában ezért kulcskérdés az M85-ös fôút folytatása térségünk irányába, amely mára kézzelfogható közelségbe került. Ugyanakkor fontos az is, hogy a kistelepülések becsatlakozó úthálózatai is javuljanak, hiszen jelen pillanatban a kistelepülések úthálózatai, csatlakozóútjai elhasználódtak. Számos példa mutatja, hogy a megfelelô közlekedési infrastruktúra kialakítása a gazdasági fellendülés alapja, ez érvényes erre a területre is. A Fertô–Rábaköz térség jövôjének szempontjából meghatározó fejlôdés érzékelhetô az idegenforgalomban, az agráriumban, valamint az ehhez kapcsolódó feldolgozóipar megerôsítésében. Különösen fontos ez a kistelepülések életében, ahol a mezôgazdasági adottságok révén magas színvonalú termékek állíthatók elô, illetve azt helyben a kistelepüléseken fel is lehetne dolgozni. A régió egyik fontos adottsága, hogy több ponton is rendelkeznek termálerôforrások-

kal is. A kapuvári gyógyfürdôt pl. bôvíteni lehetne érszûkületes betegek gyógyítására alkalmas területtel, hisz ez a gyógymód országosan is, Európában is egyedülálló, a kiváló gyógyvíz és a szénsavhavas kezelés együttesen óriási lehetôséget rejt magában. Ugyanakkor önmagukban ezek a természeti adottságok nem elegendôek a turizmus fellendítésére. Megfelelô idegenforgalmi szolgáltatásokkal kell kiszolgálni a vendégeket. Gyógyszálló építése, a kisebb panziók, magánszállások létesítésének ösztönzése, étkezési, szórakozási, kikapcsolódási lehetôségek megteremtése hozna pezsgést a térség gazdasági életébe. A fellendülô idegenforgalomhoz kacsolódóan piacra lelhetnek a helyi termékek, az azok elôállításával, feldolgozásával foglalkozó kisüzemek, vállalkozások munkahelyeket teremthetnek. Mindemellett figyelmet kell fordítani a már mûködô kis és közepes ipari vállalkozásokra, amelyeknek pozícióik, piacaik megôrzéséhez lépést kell tartaniuk a technológiai fejlôdéssel. Mindannyiunk számára elengedhetetlen az Ipar4.0 kihívásának megfelelni. Ehhez támogatásra, a korszerû szakmai, technológiai ismeretek megismertetésére és elfogadtatására van szükség. Örömmel állapítható meg, hogy az elmúlt idôszakban a régióban több külföldi gyártó- és szolgáltatócég telepedett le és alakította ki szolgáltató-, illetve gyártóbázisát, növelve ezzel a foglalkoztatási lehetôséget, a bérszínvonal emelkedését. Végül, de nem utolsósorban szólni kell a munkaerôpiaci helyzetrôl, mely ugyancsak meghatározó a térség jövôjét illetôen. A régióban az elmúlt évtizedekben több mint 4000 munkahely szûnt meg, másfelôl bizonyos területeken – például éppen a vendéglátóipari szolgáltatások körében – Ausztria drasztikus elszívó hatása miatt munkaerôhiány alakult ki. A turizmus megerôsödése a térségben tarthatja a munkaerôt, a megfelelô képzési stratégia kialakításával pedig hosszú távon biztosítható az utánpótlása. Ehhez elengedhetetlen a megfelelô szintek képzési javítása, a pályaorientáció, a megfelelô képzés pedig csak úgy érhet célba, ha az oktatást, az oktatás hangsúlyát már az alapoknál arra helyezzük, hogy alapfokú tanulmányuk végeztével a jelöltek jól tudjanak olvasni és az olvasottakat értelmezni. Rendkívül fontos a duális képzésben a szakmai gyakorlati képzés erôsítése. Azon jelöltek számára, akik felsôfokú továbbképzéseken akarnak részt venni, biztosítva legyenek a megfelelô lehetôségek. A Fertô–Rábaköz térség tehát jó adottságokkal rendelkezô terület, melynek gazdasága megfelelô tudatossággal kialakított jövôképpel, a lehetôségek és a kihívások komplex kezelésével új fejlôdési pályára állítható.

GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA – ELNÖKSÉG


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 44. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 45. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 45

MUNKAERÔPIACI PARADOXON, AVAGY NINCS EGYFÉLE MEGOLDÁS Évek óta súlyos munkaerôhiánnyal küzd a magyar gazdaság, annak számos szegmense, mérettôl és ágazati hovatartozástól függetlenül napi gondokról beszélnek a gazdasági szereplôk. A munkaerôpiacon csodák nincsenek, de akkor mi a megoldás? Jelenleg Magyarországon tucatnyinál több munkavégzésre irányuló jogviszonyban lehet legálisan dolgozni. Más kérdés, hogy a vállalkozások vezetôi, a HR-osztályok, a munkaügyi szakemberek – mindazok, akik hivatottak egy cég mûködéséhez szükséges megfelelô létszámú és szakképzettségû munkaerô biztosítására – ismerik-e egyáltalán a rendelkezésre álló lehetôségeket, képesek-e megítélni, hogy mely munkavállalói kör, munkavagy más jogviszony alkalmas az ûr betöltésére. Az alábbi lajstrom tájékoztató jellegû, a számos rendelkezésre álló lehetôség rövid bemutatására szolgál. • Az egyes polgári jogi jogviszonyok (pl. megbízási jogviszony) számos – de nem minden – élethelyzetben jöhetnek szóba megoldásként. • A versenyszféra munkaviszonyai körében a tipikusnak tekintett (két fél között határozatlan idôre, teljes munkaidôben létrejött) munkajogviszonyon túl az alábbi jogszerû lehetôségeket definiálja A munka törvénykönyve: részmunkaidô, határozott idôre létrejött munkaviszony, munkavégzés behívás alapján, munkakörmegosztás, több munkáltató által létesített munkaviszony, távmunkavégzés, bedolgozói munkaviszony, egyszerûsített foglalkoztatás, köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony, vezetô állású munkavállaló, cselekvôképtelen munkavállaló, munkaerô-kölcsönzés. Ez utóbbi esetében a külföldi – elsôsorban harmadik országbeli – munkavállalókkal is érdemes számolni. • Az ún. „gyakornoki” foglalkoztatás több formája a munkaerô-utánpótlás egy lehetséges módozata. • A szövetkezeti szférában több munkavállalói csoport is hadra fogható; a szociális, az iskola- és a közérdekû nyugdíjas-szövetkezetek még mindig rendelkeznek rugalmasan, rendkívül gazdaságosan foglalkoztatható tartalékokkal, akár a hiányszakmákban is.

• Igénybe vehetô az arra szakosodott vállalkozástól a munkaerô-közvetítési szolgáltatás, vagy az egyszerû toborzás is, amelynek eredményeként saját állományú munkavállalókkal gazdagodhat a vállalkozás. Természetesen nem minden munkavállaló illeszthetô minden szervezetbe, lehetnek fizikai (pl. nyugdíjasok egészsége) vagy akár munkajogi (pl. kisgyermekes szülôk esetében) korlátok, illetve elôfordul, hogy egyes munkakörök vagy munkakörülmények nem tûrik a számottevô fluktuációt, ami szûkítheti a lehetôségeket.

Magabiztos, kreatív és esetenként kompromisszumkész munkáltatói hozzáállás: Mi mivel, milyen kombinációban illeszthetô a munkaszervezetbe, és legalább ennyire fontos a cég mûködésének változásaihoz való idôszakonkénti igazodás. Igaz a munkaerôpiacra is: ami ma megfelelônek tûnik, holnap már avítt lehet, de legalábbis jobbat is találhatunk. A lényeg a megoldás – a KOMPLEX megoldás – keresése. …és ezt senki más nem képes jobban megtenni, mint maga a munkáltató. A Pannon-Work örömmel segíti ebben az üzleti partnereit.

Vajon mi kell a megfelelô erôforrás-portfólió cégre szabott összeállításához? Szakértelem: Mi mire való, milyen elônyeit lehet kihasználni, milyen hátrányaival kell számolnia a foglalkoztatónak, szükséges-e bevonni külsô partnert, amely külsô partner alkalmas (értsd profi, legálisan mûködô, szakértô és együttmûködô) a hosszú távú együttmûködésre stb.? A harminc éve humánerôforrás-szolgáltatással foglalkozó Pannon-Work-csoportban büszkék vagyunk arra, hogy jól ismerjük e szakma minden részletét, vezetôink naprakész tudással támogatják a fentiekben hozzánk forduló partnereinket.

Gyôri iroda 9027 Gyôr, Budai u. 5/A Tel.: +36-96/508-000 Mosonmagyaróvári iroda 9200 Mosonmagyaróvár, Kiserdô út 1/B Tel.: +36-96/576-282 Soproni iroda 9400 Sopron, Várkerület 13. Tel.: +36-99/508-066 www.pannonwork.hu


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 46. oldal

46 | PRESZTÍZS TOP 100

SOPRONI KIHÍVÁSOK

Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

BESZÉLGETÉS HORVÁTH VILMOSSAL, A SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROSI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKÉVEL. Milyen a vállalkozói hangulat ma Sopronban? Ha csak a KSH adatait vagy más gazdasági kutatóintézetek elemzéseit nézzük, Sopronban minden adott az optimista hangulatra. A helyi cégek jelentôs része sikeres hazai és külföldi piacokon egyaránt, a munkanélküliség szinte mérhetetlenül alacsony, a város lakossága pedig napról napra gyarapszik.

Természetesen a kép sokkal árnyaltabb. A kamara elnökeként rendszeresen kapok tájékoztatást tagvállalataink vezetôitôl a gazdasági környezet alakulásáról, ezenkívül rendszeresek a céglátogatások is, amelyeken tájékozódunk tagjaink jelenlegi helyzetérôl és jövôbeli terveikrôl, várakozásaikról. Ezek a találkozók remek alkalmat nyújtanak a nyílt eszmecserére. Sopronban még min-

dig a szolgáltató szektoré és a kereskedelemé a vezetô szerep, emellett az autógyártáshoz kapcsolódó, üveg- és mûanyagipari beszállítói cégek adják egyik erôsségünket. A város létszámnövekedésével jelentkezett lakásépítési bumm hatására erôs az építôipar is, bár ezen cégek jelentôs része nem helyi, csak az adódó lehetôség mind jobb kihasználása céljából érkezett Sopronba.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 47. oldal

Miben látja a fejlôdés legnagyobb gátját? A legsúlyosabb helyi, de nyugodtan nevezhetjük országos problémának is ezen a területen a munkaerôhiányt. Komoly akadálya ez ma már a gazdasági fejlôdésnek. Nincs olyan területe a gazdaságnak, amit ne érintene és olyan szeglete sem már hazánknak, ahol ez a gond ne jelentkezne. A kamarai rendszert gyakran érte az a vád az elmúlt években, hogy az ifjúságból szakmunkás „robotokat” akar csinálni. Ez persze sosem volt cél, de mi már a probléma eszkalálódása elôtt jóval láttuk, hogy a munkaerôhiány milyen óriási gondokat fog okozni, a megoldást pedig a duális képzésben láttuk. Ma már talán mindenki látja, hogy nem csupán kétkezi munkásokból, de felsôfokú végzettségûekbôl, fôként mérnökökbôl is hiány van, sôt, nem egyszerû embert találni betanított munkára sem. A vállalkozások vezetôinek egy újabb készséget kell elsajátítaniuk, HR-szakemberként is kell gondolkodniuk és figyelniük kell arra, hogy a munkaerô megtartása komplex folyamatokat igényel, amelyek része a munkavállalók fejlesztése, képzése, a megbecsültség, fontosság érzése, a jó munkahelyi környezet stb. Egy felmérés szerint a bér csupán az 5. helyen van a munkahely-változtatás okait felsoroló listán. A keresetek ugyan az elmúlt évek tendenciája szerint folyamatosan emelkednek, a soproni munkaadóknak viszont az osztrák bérekkel kell versenyre kelniük. A kamara kész segíteni a tagvállalkozásainak a munkaerô „határokat feszegetô” helyzetével kapcsolatban. Egy régióban is elismert munkaerôpiacon 3 évtizedes múlttal tevékenykedô céggel közösen HRklubot fogunk indítani, ahová várjuk a kkv-k vezetôit, tulajdonosait és együtt próbáljuk megkeresni a soproni munkavállalókat.

Az elôbb robotokat említett, sokan úgy vélik, a robotizáció a megoldás a munkaerôpiaci gondokra. Ön ezt hogyan látja? Az Ipar4.0 nem csak egy divatos szlogen, bár sokan úgy használják, hogy nincsenek teljesen tisztában a jelentésével. A digitalizáció, a smart megoldások, a termelésirányítási és a folyamatszabályozási technológiák, a robotika mind-mind elérhetô akár kkv-szinteken is. Kérdés persze, hogy a vállalkozások a napi gondjaik mellett látják-e, hogy aki kimarad a forradalomból, az le fog maradni a versenyben. A másik kérdés, hogy a szakiskolák felismerik-e az új képzési igényeket. Az új ipari forradalom kapcsán azt is lehet hallani, hogy olyan munkahelyek lesznek 20 év múlva, amik most még nem is léteznek. Hogy lehet ilyen helyzetben pályaorientációs tanácsot adni? Ma, amikor életünk elkerülhetetlen részei a 4. ipari forradalom folyamatai, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a mindent és mindenkit átszövô óriási adatmennyiség, amikor egy néhány éve még tudományos fantasztikus filmbe illô 3D-nyomtatót már szinte bárki megvehet, fontos a hagyományos kézmûvesszakmák, alkotók megbecsülése. Fontos, hogy ezek a szakmák ne veszszenek el, hiszen a termékeik hozzájárulnak a magyar kulturális örökség megôrzéséhez, közvetítéséhez, hozzájárulhatnak egyes régiók turisztikai arculatának kialakításához. A kamara már jó ideje azért dolgozik, hogy a kétkezi munka becsülete, presztízse növekedjen. Kiemelt célunk, hogy a szakképzés ismét vonzóvá váljon a fiatalok körében és egy kiszámítható pályát, jó megélhetést, szakmai sikereket és karriert jelentsen a XXI. században is. Az országos kamara által szervezett „Magyar Kézmûves Remek” díjazottjai között mindig van soproni. Mi a titkuk?

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2002-ben indította útjára a „Magyar Kézmûves Remek” pályázatot. A magyar kézmûveshagyományok és adottságaik jobb hasznosítása érdekében született kezdeményezés keretében, a kiemelkedô kézmûves termékek alkotói a „Magyar Kézmûves Remek” elismerô címben részesülhetnek. A több száz pályamunkából minden évben jutott soproni kézmûvesnek is elismerés, ami fontos a kézmûvesnek, de egy ilyen nívós díj jót tesz a vállalkozásnak is. A vásárlók ugyanis egyre inkább szeretik biztosan tudni, hogy amit megvesznek, az valóban minôségi termék. Ezenkívül a szakma szempontjából is pozitív a visszajelzés. Talán a rendszeres siker egyik titka az, hogy kamaránkban mûködik a Soproni Kézmûves Mûhely. A kamarától kapott helyiségekben rendszeresen tartanak foglalkozásokat gyerekeknek és felnôtteknek, szervezünk bemutatókat is. Jelenleg tizenöt tagot számlálnak, van köztük üvegmûves, porcelánfestô, hímzô, keramikus, bôrdíszmûves, bútorfestô és természetes anyagokból dolgozó kézmûves. Kamaránk a kézmûvespályázatok megírásában és a pályamûvek kiállítási helyszínre való eljuttatásában is segíti a soproni kézmûveseket. Az eddig 14 Magyar Kézmûves Remek címmel kitüntetett alkotást, illetve alkotót pedig további helyi elismerésekhez is segítettük. Mit fog hozni a jövô év? A 2020-as év a tisztújítás éve a kamarában. Az elmúlt idôszakban azért dolgoztunk, hogy a kamara önkéntes taglétszáma növekedjen, a fiatalítás jegyében megszólítottuk az innovatív vállalkozásokat, valamint start-upokat is. Természetesen a kamara régi tagjainak érdekeit is folyamatosan szem elôtt tartva, továbbra is szolgáltató kamaraként mûködünk tovább.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 48. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 49. oldal

Gyôr, felújított obeliszk

A megújult Faun és nimfák díszkút

KÚTHÁZ: 15 ÉVE GYÔR VÁROSA ÉS A MEGYE SZOLGÁLATÁBAN A Kútház Építôipari Kft. gyôri székhelyû vállalkozásként 15 éve áll Gyôr és a megye szolgálatában. Szívügyüknek tekintik Gyôr és a megye hídjainak, mûtárgyainak gondos kezelését, az értékmegóvást, mindezt költséghatékonyan. Fô tevékenységi körük a mûtárgyépítés és -felújítás − közúti és vasúti mûtárgyakkal egyaránt foglalkoznak −; illetve végeznek vízépítési mûtárgy építést, speciális mélyépítési munkákat, saru- és dilatációbeépítéseket, speciális szigeteléseket, magasépítési létesítmények építését. Kiemelt lehetôséget lát-

nak az innovatív mûszaki megoldások felkarolásában és alkalmazásában. A különleges technológiák eredményes alkalmazása érdekében napi kapcsolatban állnak a külföldi partnereikkel, a kivitelezést csaknem teljes mértékben saját tulajdonú eszközparkkal valósítják meg. Bella Tamás ügyvezetô a Kisalföldnek külön megemlítette a Bisinger József parkban lévô díszkút megújítását; a Rába Dunába való betorkolásánál képzôdô földnyúlványon álló, 25 méter magas, 1913-ból való Czirákyemlékmû rendbehozatalát; mi pedig tegyük hozzá egy másik jelentôs munkájukat, a Hegyeshalom−Rajka között található, átépített vasúti hidat. Mégis: ha Kútház kft., akkor mostanában mindenkinek a gyôrszentiváni gyalogos-kerékpáros acélhíd jut az eszébe. Mint az Európában egyedülálló kialakítású gyönyörû híd is jelzi: nyitottak az innovatív szerkezeti megoldásokra, a korszerû anyagok bevezetésére és alkalmazására. Emellett Bella Tamás az értékmegôrzés fontosságát emeli ki: a múltból amit lehet, ami arra érdemes, azt megmentik, újjáépítik, újra széppé varázsolják. Kiváló referenciákkal rendelkeznek olyan kiemelt megrendelôkkel, mint a GYSEV, a MÁV, a BKK és a Magyar Közút. (x)

Az új GYSEV híd, Hegyeshalom

Elérhetôségek: Cím: 9022 Gyôr, Móricz Zsigmond rkp. 1/C. E-mail: info@kuthaz.hu Honlap: www.kuthaz.hu


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 50. oldal

50 | PRESZTÍZS TOP 100

GYAKORLATI TUDÁS A VÁLLALKOZÁSOK FEJLÔDÉSÉHEZ Az Országos Vállalkozói Mentorprogram elsôdleges célja, hogy gyakorlati tudást biztosítson a kkv-k fejlôdéséhez, amelynek egyik leghatékonyabb eszköze a vállalkozói mentorálás, vagyis a más tapasztalatából való tanulás. A program elkötelezett abban, hogy csökkentse a vállalkozók tudásában, tapasztalataiban és kompetenciáiban meglévô hiányosságokat és hozzájáruljon a vállalkozói kultúra és imázs javításához a vállalkozói aktivitás növelésével. A projekt során ingyenesen elérhetôvé válik legalább ötszáz mikro-, kis- és középvállalkozás számára egy olyan tapasztalt vállalkozókból, szakemberekbôl álló mentorhálózat, amely szakmai mentorálást biztosít külpiacra lépô és beszállítóvá váló vállalkozások részére, illetve személyes mentorálást fiatal, nôi és generációváltó vállalkozásoknak. A beszállítói mentorálás során a mentorált vállalkozások szakszerû segítséget és támo-

gatást kapnak, hogy termelésükkel és/vagy szolgáltatásaikkal be tudjanak lépni a hazai, illetve az uniós beszállítói láncokba vagy a már meglévô ilyen irányú tevékenységüket továbbfejleszthessék. Büszkén mondhatjuk, hogy országszerte 100 sikeres és példaértékû cég vállalta a mentori tevékenységet, melyek közül GyôrMoson-Sopron megyei mentoraink bemutatkozását a következô oldalon olvashatják.

A vállalkozói mentorálás mellett 2020 elsô negyedévétôl érhetô el a Pénzügyi Szemléletformálás szolgáltatásunk, melynek célja a mikro-, kis- és középvállalkozások részére olyan gyakorlati szakmai ismeretek átadása, amelyek hozzájárulnak a vállalkozások tudatos finanszírozási döntéseihez, a megfelelô finanszírozási eszközök bevonásához, ezzel támogatva a gazdasági növekedésüket. A vállalkozások hozzáférhetnek szemléltetô, gyakorlati vállalkozói és pénzügyi ismeretek bôvítését célzó e-learning tananyagokhoz, illetve pénzügyi tanácsadáshoz, amelyek segítségével képesek lesznek finanszírozási elképzeléseik tudatos tervezésére, külsô források tudatos bevonására. Az Országos Vállalkozói Mentorprogram a Széchenyi 2020 program keretében 3,3 Mrd Ft európai uniós támogatással valósul meg.

PÉNZÜGYI SZEMLÉLETFORMÁLÁS FOLYAMATA

ONLINE KÉPZÉS

PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS

FINANSZÍROZÁSI DOKUMENTUM

Vállalkozói, pénzügyi és finanszírozási ismeretek

Az igényeknek megfelelô pénzügyi eszköz kiválasztása, finanszírozási dokumentáció átbeszélése

Tudatosan kitöltött finanszírozási dokumentum, Tudatos Vállalkozó cím

További információ: www.vallalkozztudatosan.hu Európai Regionális Fejlesztési Alap


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 51. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 51

BESZÁLLÍTÓI MENTOROK GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

MOLNÁR BEÁTA, BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS MAGYARORSZÁG BT.

HORVÁTH SZABOLCS, BORSODI MÛHELY KFT.

PAUSITS IMRE ÉS PAUSITS VALÉR, VERARBEITEN PAUSITS KFT.

Molnár Beáta vagyok, a BOS két magyarországi gyárának indirekt beszerzési vezetôje. Pályafutásomat 2000-ben az Opel Magyarországnál kezdtem beszerzôként, és azóta is többnyire autóipari vállalatnál dolgoztam, multinacionális környezetben.

Egy kis családi vállalkozásból kiindulva 25 év alatt Gyôr környékének meghatározó gépipari vállalkozását hoztuk létre a Borsodi Mûhely Kft.-ben, amelyhez családi szálak is fûznek.

1984-tôl vállalkozóként dolgozom az iparban. Kezdetben gmk, majd egyéni vállalkozó, 1996tól kft. (1 személyes) napjainkig, Halászi település egyik legnagyobb létszámot foglalkoztatójaként.

Ez alatt az idô alatt értékes vezetôi és menedzsmenttapasztalatokra tettem szert egy közepes méretû cégnél, gyakorlati szakmai tapasztalatokat szereztem a cégépítés, -fejlesztés és -mûködtetés, valamint a projektmenedzsment terén, szerteágazó szakmai, gazdasági és társadalmi kapcsolatokat építettem ki. Több mint tíz éve foglalkozom pályázatírással és pályázati menedzsmenttel, projektvezetéssel – a 2004-es európai uniós csatlakozásunk óta több mint 1 milliárd forint pályázatiforrás-bevonással járó pályázatot vezettem végig. Ezeket a tapasztalatokat szeretném átadni és hasznosítani azzal, hogy a fejlôdni kívánó kis- és közepes vállalkozások vezetôit segítem.

Miért tartom fontosnak? Okos ember a más kárán szeretne tanulni – tartja a mondás… bizonyára nem véletlenül.

A programot azért tartom hasznosnak mert összeköti azon szereplôket, akik egyébként esetleg nehezebben találnának egymásra. Én személy szerint azért vállaltam el a feladatot, mert korábbi szakmai tapasztalatból tudom, hogy sok olyan kis- vagy középvállalat van, ahol rengeteg potenciál van, hogy a megfelelô segítséggel erôs partnerekké tudnak válni, és személyes küldetésnek tekintem, hogy ebben részt vegyek. Mi már megtapasztaltuk azt az utat, ami elôttük áll, ezért megfelelô társak tudunk lenni a fejlôdésükben.

DR. BALLA GERGELY projektvezetô

PETHÔ DORINA megyei programkoordinátor

Miért vállaltam a feladatot? Mert mi is keressük a legjobb beszállítókat, töretlenül hiszünk benne, hogy közösen meg is találjuk. Milyen tapasztalatokat tudok átadni? A gépgyártásban szerzett közel 20 év tapasztalataiból bizonyára van olyan, amit lehet hasznosítani másoknak is. Ha ez még párosulna a közös érdekben lévô lehetôséggel, biztos megérné mindkét félnek.

ORSZÁGOS VÁLLALKOZÓI MENTORPROGRAM GYMS MEGYEI IRODÁJA: 9021 Gyôr, Szent István út 10/A Telefon: +36-20/372-9587 E-mail: petho.dorina@mkik.hu www.vallalkozztudatosan.hu


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 52. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 53. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 54. oldal

PRESZTÍZS


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 55. oldal

GÁLA

20 19

A Presztízs-díj-átadó gála idei díjazottjai és a díjátadók. Fotók: Csapó Balázs


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 56. oldal

56 | PRESZTÍZS TOP 100

TIZENNYOLCADIK ALKALOMMAL ADTUK ÁT A KISALFÖLDI PRESZTÍZS DÍJAKAT Hortobágyi T. Cirill fôapát

A Magyar Állami Népi Együttes szólistái

GYARAPODOTT A PRESZTÍZS-TÁRSASÁG: TIZENNYOLCADIK ALKALOMMAL ISMERTÜK EL A RÉGIÓ PÉLDAMUTATÓ CÉGEIT, VÁLLALKOZÁSAIT. Gyarapodott a Presztízs-társaság: csütörtök este tizennyolcadik alkalommal adtuk át a Kisalföldi Presztízs Díjakat a Pannonhalmi Fôapátság koncerttermében. A régió kiváló vállalkozásainak és szervezeteinek járó elismerést napilapunk, a Kisalföld kezdeményezte. Az idei gála is szolgált meglepetésekkel, újdonságokkal: elôször adtuk át az agrárkamarai díjat és bejelentettük, hogy a Kisalföld létrehozta a Kisalföld Társadalmi Felelôsségvállalás Díjat, amely anyagilag támogat civil alapokon fontos társadalmi feladatot végzô egyesületeket, szervezeteket. Ennek keretében pedig a Presztízstársaság tagjai 550 ezer forint adománnyal segítették az Emberség DSE, a tanulásban akadályozottak szabadidô- és versenysportját szervezô, irányító egyesület munkáját.

Harmadik éve a Pannonhalmi Fôapátság dísztermében ünnepeljük a régió legkiválóbb gazdasági szereplôit és cégeit, akik üzleti szemléletükkel vállaltan azonosulhatnak a hely szellemiségével, hagyományôrzô és értékteremtô munkálkodásával. A Kisalföld ötlete mára a régió egyik legrangosabb gazdasági elismerésévé fejlôdött. A díjazott cégek, vállalatok, egyesületek és közéleti személyiségek jó példával szolgálnak a környezetük számára, hasznosat hoznak létre, bevezetnek

Tony Pusztai

újító, innovatív termékeket, munkát adnak embereknek, családoknak megyénkben. Házigazdaként Hortobágyi T. Cirill fôapát köszöntötte a vendégeket. Elmondta, hogy a kitüntetettek innovatív megoldásaikkal, élenjáró vállalkozásaikkal hozzájárulnak a térség stabilitásához, hogy az itt élôk megtalálják számításukat. Felhívta a figyelmet, hogy a köpenyét megosztó Márton arra szólít fel, hogy közös felelôsségünk és örömünk legyen az osztozás öröme. A gála különlegessége az ezerévnyi történelem – mondta köszöntôjében lapunk megbízott fôszerkesztôje, Werner Krisztina. Egy olyan iskola dísztermében ünnepelhetjük régiónk gazdaságát, aminek helyén bencés szerzetes elôdök István király fiát, Imre herceget oktatták. Idézte Hortobágyi T. Cirill fôapát mondatát: a sikeres befektetés nem mindig pénzben mérendô. Ami nem pénzben mérhetô és a sikert segíti, az a lelkiséget élô ember, akire négy fontos tulajdonság jellemzô: az engedelmesség, üzleti szóhasználattal az együttmûködési készség; az alázat, avagy a helyes önismeret és elfogadott énkép; a jó buzgóság mint kreatív tett-


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 57. oldal

Bencze Ilona

Kertész Tamás, dr. Gönczöl László és Papp Gyôzô

A TÁRSADALMI FELELÔSSÉGVÁLLALÁS DÍJA Ôk segítették ötvenezer forintos adománnyal az Emberség DSE-t: Mikroflexum Kft., DIT-cégcsoport, Ornamentika Kft., Patent Csoport, Palatia Nyomda és Kiadó Kft., Lipóti Pékség, IHH Nyelviskola, Felirat Reklám Mûhely Kft., Tutti Élelmiszeripari Kft., Ternyák Trade Kft., QP Zrt. Gyôr Quartett

rekészség; valamint a hallgatás, azaz a kifinomult figyelem. Bejelentette, hogy idén a kurátorok támogatásával a Kisalföld létrehozta a Kisalföld Társadalmi Felelôsségvállalás Díjat, amely anyagilag támogat civil alapokon fontos társadalmi feladatot végzô egyesületeket, szervezeteket. Errôl Papp Gyôzô, lapunk sportrovatának vezetôje beszélt bôvebben. A Rába ETO egykori kitûnô labdarúgója, Hannich Péter a gyûjteményébôl három ország válogatott focistáinak mezét ajánlotta fel a Kisalföldön keresztül jótékony célra. Az angol védô, Butcher, a francia támadó, Roussey és a brazil középpályás, Alemao trikója lelt új tulajdonosra. A Kisalföld a társadalmi felelôsségvállalás jegyében idén arra kérte a Presztízs-társaság tagjait, hogy egyszeri ötvenezer forintos adománnyal segítsék az Emberség DSE, a tanulásban akadályozottak szabadidô- és versenysportját szervezô, irányító egyesület munkáját. Ötszázötvenezer forint gyûlt össze a felajánlásokból, ezt a DSE nevében dr. Gönczöl László elnök és Kertész Tamás titkár vette át. A támogatók között kisorsolták a Han-

nich Péter által felajánlott három mezt, a relikviákat, végül a QP Zrt., a Palatia Nyomda és a DIT-cégcsoport vihette haza. Széles Sándor megyei kormánymegbízott beszédében kiemelte, hogy a kitüntetettek élete tele van pozitív üzenetekkel. Simon Róbert Balázs, a térség országgyûlési képviselôje a kemény munka eredményeirôl és az ország gazdasági erejének növekedésérôl beszélt. Pintér-Péntek Imre, a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Iparkamara elnöke kifejtette, hogy becsület és tisztesség nélkül vállalkozás nem mûködhet. Bôsze Ádám, a gálaest mûsorvezetôje azt említette, hogy az apátság ragyogása átragad a díjra, és mára a díjazottak megyehatáron átnyúló példát mutatnak. Idén az év nagyvállalkozása a szanyi Interfa Bútoripari Kft., a díjat Endrôdy Edit ügyvezetô vette át. Az év vállalkozása a Verarbeiten Pausits Kft., Pausits Imre tulajdonos vette át a díjat. Az év vállalkozója dr. Kenese László, az Autentik-csoport ügyvezetôje lett. A Presztízs-díjasok elismerését dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta, a Széchenyi-egyetem oktatója

érdemelte ki. A megyei iparkamara innovációs díjával az Attrecto Zrt.-t (Birtha Ákos mûszaki igazgató és Csepi Mónika HR-vezetô vette át a díjat), a kamarai Presztízs-életmûdíjjal pedig Fazekas György ásványrárói vállalkozót ismerték el. Elôször adtuk át az év mezôgazdasági vállalkozójának az agrárkamarai díjat. Németh Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke a megye agrárgazdaságának és élelmiszeriparának elismeréseként szólt a díjalapításról. A díjat a farádi Szalay Ferenc érdemelte ki. A 18. Presztízs-díj-átadó gálát különleges mûvészi produkciók gazdagították. Bencze Ilona Arany János versét mondta el nekünk: Rege a csodaszarvasról. Gitárjátékával gazdagította az estet két kiváló zenész, Stummer Márton és a gyôri születésû Tony Pusztai, a Gyôr Quartett tolmácsolásában Mozart F-dúr divertimentójának I. tétele hangzott el. Zárásként a magyar népzenei és néptánchagyományok ékes példáit láthattuk-hallhattuk: Csiba Júlia énekelt, majd a Magyar Állami Népi Együttes szólistái táncoltak és énekeltek.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 58. oldal

58 | PRESZTÍZS TOP 100

Az év vállalkozója: DR. KENESE LÁSZLÓ, AUTENTIK-CSOPORT AZ AUTÓKERESKEDELEM AZ ÉLETÜK

ENDRÔDY EDIT

DR. KENESE LÁSZLÓ

Az év nagyvállalkozása: INTERFA KFT., SZANY NYOLCSZÁZAN AZ ÚJ CÉLOKÉRT

A szanyi Interfa kft. „Az év nagyvállalkozása” díjat nyerte el. A bútorgyártással foglalkozó cég tavaly ünnepelte alapításának 30. évfordulóját. A három évtized alatt a megye meghatározó vállalata lett, két üzemben csaknem nyolcszáz alkalmazottat foglalkoztat a társaság. – Az Interfa kft. számára több mindent szimbolizál a Presztízs-díj és több értéket is közvetít – mondta Angyal Károly, a kft. ügyvezetôje. – A már harminc éve tartó fejlôdésünket, bôvülésünket a hatfôs asztalosüzemtôl a közel hatszáz fôs szanyi telephelyig, illetve a kétszáz fôs rétsági telephelyelérésig. Fantasztikus mûszaki megoldásainkat, komplex technológiánkat, emellett a csúcsminôségû termékeinket, melyekkel a vásárlóinkat maximálisan próbáljuk kiszolgálni. Jelképezi a díj a vásárlói elégedettséget, a logisztikai hálózatunk összetettségét, ami a teljesítmény mögött van. Ám egyik érték sem jöhetne létre, ha nem állna rendelkezésre legnagyobb értékünk, az Interfa csapata. A két telephelyen közel nyolcszáz munkatárs áldozatos munkájával tudjuk mindig a következô célokat elérni és velük együtt valósítjuk meg a beruházások által a jövôbeni sikereket is. A Presztízs-díj leginkább tehát az ô értéküket testesíti meg.

A Presztízs-díj gyôri gáláján „Az év vállalkozója” díjat vehette át dr. Kenese László, az Autentik-cégcsoport ügyvezetôje. A mérnök-közgazdász dr. Kenese László az autókereskedelemben látott lehetôséget, amikor az elsô Opel-szalont és -márkaszervizt Mosonmagyaróváron Autentik néven megalapította 1993-ban. A cégcsoport ma már öt autószalont és márkaszervizt foglal magában. A mai napig családi vállalkozás, a Mercedes, Volvo, Opel, Kia és Lada szerzôdött márkakereskedôi és szervizhálózat mûködtetôi. – A negyed évszázad alatt több mint 26 ezer gépkocsit adtunk el. Öt márkával foglalkozunk és tekintélyes létszámú ügyfél megelégedésének érdekében próbálunk megtenni mindent. Huszonöt éve öt fôvel, ma közel százhetven kollégával dolgozunk. Közel negyvenöt gépjármûemelôn dolgozunk szervizeinkben, ami 120–150 gépkocsi javítását, szervizét és mûszaki vizsgáját jelenti naponta. A megyében az összes magánvásárlásból származó gépjármû húsz százaléka valamelyik szalonunkból került ki. Megalakulásunk óta alapelvünk, hogy minden forgalmazott márkában az ország legnagyobb és legjobb öt márkakereskedése közt értékeljenek bennünket. Ez a díj elismerése a munkánknak – nyilatkozta dr. Kenese László.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 59. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 59

Presztízs innovációs díj: ATTRECTO ZRT. EGYEDI SZOFTVEREK HATÉKONY FEJLESZTÔI

PAUSITS IMRE

CSEPI MÓNIKA ÉS BIRTHA ÁKOS

Az év vállalkozása: PAUSITS VERARBEITEN, HALÁSZI HISZNEK A MUNKATÁRSAIKBAN

A siker titka a technológia fejlesztése, a munkatársakba vetett hit és fejlôdésük biztosítása – vallja Pausits Imre, a több mint száz alkalmazottat foglalkoztató halászi Pausits Verarbeiten Kft. tulajdonosa, s örömmel fogadta a Presztízs-díjat. Mint mondja, a kitüntetéssel a döntéshozók a cég fejlôdését is elismerték. – Cégünk az elmúlt három évben sokat fejlôdött. Tavaly 3,3 milliárd forintos árbevétellel zártuk az évet, idén pedig már a 4 milliárdot célozzuk meg, ami a portfóliónk bôvülésével elérhetô – emeli ki a cégtulajdonos. A ma építôipari gépek gyártásával foglalkozó vállalkozás múltja 1984-ig nyúlik vissza. Akkor indította Pausits Imre a magánvállalkozását hat munkatárssal, acélszerkezetek gyártására szakosodva. 1986-tól egyéni ipari vállalkozóként folytatta. Egészen 1991-ig a mosonmagyaróvári Motim területén, ahonnan a jelenlegi telephelyükre költöztek. 2000-ben egy 225 lakásos lakópark építésében is részt vettek fôvállalkozóként Sopronban. 2005-tôl indult el a mostani profilnak megfelelô gépgyártás. Évente 5000 tonna acélszerkezetû gépváz kerül ki az üzembôl, de arra készülnek, hogy 8000 tonna legyártására legyenek képesek 1–2 éven belül. A termékeik 99 százalékát Ausztriába, Németországba és Finnországba exportálják.

A 2010-ben alakult, jelenleg 60 embert foglalkoztató cég kezdetben mobil, majd webes technológiákkal foglalkozott. Számos nemzetközi nagyvállalatot és ígéretes startupot támogat egyedi szoftverfejlesztési tevékenységeivel abban, hogy egyre jobb és jobb digitális megoldásokat alkalmazhassanak. Piacvezetô technológiák terén gyûjtött sokéves tapasztalatának köszönhetôen hatékonyan, illetve mindig az aktuális digitális trendeknek megfelelôen teremt értéket ügyfelei számára. A fejlesztôi csapat tanácsadóikkal karöltve desztillálják több mint 100 sikeres projektjük tapasztalatát ügyfeleik számára. Agilis szoftverfejlesztési metodológia alkalmazásával transzparensen, rugalmasan és hatékonyan dolgoznak és alakítják ügyfeleiket saját iparáguk digitális példaképévé. Cégük az évek során elôkelô helyet érdemelt ki a Financial Times, valamint a Deloitte Tech Fast 50 leggyorsabban fejlôdô európai cégek sikerlistáin, valamint felkerült az idei Central European Startup Awards szervezet díjazottjainak listájára hazánk top 5 legjobb szoftverfejlesztô partnerei kategóriában. Büszkék arra, hogy hatékony csapatmunka eredményeként a legmagasabb szintû technológiai követelményeknek megfelelô szoftvereket készítenek, amelyek valódi értéket teremtenek a világ minden pontján.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 60. oldal

60 | PRESZTÍZS TOP 100

Presztízs kamarai díj: FAZEKAS GYÖRGY GYORSASÁG, MINÔSÉG ÉS JÓ ÁR

A közoktatásban, magyar–történelem szakos középiskolai tanárként eltöltött tartalmas két évtized után, 2004-ben került a Széchenyi István Egyetemre dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta. Azt követôen tizennégy év elegendô volt számára ahhoz, hogy végigrobogjon az egyetemi tudományos ranglétrán és megszerezze a professzori fokozatot. Kutatási területe a kommunikáció, s azon belül a kulturális kontextus (nemzetközi kommunikáció), szervezeti kommunikáció, marketingkommunikáció, PR, retorika, valamint a menedzsment. Angol-, német-, latin-, orosznyelv-tudással büszkélkedhet. A vezetéstudományi és szervezeti kommunikáció tanszék egyetemi tanára PhD-disszertációját A tôketelepítés nyelvi és kulturális infrastruktúrája – A kultúraközi kommunikáció vizsgálata gyôri, külföldi tulajdonú cégek körében témájából írta. Szinte mindenhol ott van, és nagy energiával dolgozik az oktatásban, a kutatásban és a szakmai⁄társadalmi kapcsolatok építésében egyaránt. Nem csoda, hogy tudományos léptékkel mérve rövid idô alatt sikerült eljutnia a professzori címig. Dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta nemzetközi felkészültségét az Universitas – Gyôr Alapítvány vendégoktatói ösztöndíja is segítette.

Presztízs-díj az agráriumban végzett munkáért: SZALAY FERENC JÓ ÚTON JÁRNAK, MÉG HA RÖGÖS IS

SZALAI FERENC

FAZEKAS GYÖRGY

KONCZOSNÉ PROF. DR. SZOMBATHELYI MÁRTA

A Presztízs-társaság díja: DR. KONCZOSNÉ PROF. DR. SZOMBATHELYI MÁRTA A KOMMUNIKÁCIÓ PROFESSZORA

A Presztízs-díj gyôri gáláján kamarai díjat vehetett át Fazekas György egyéni vállalkozó Ásványráróról. – 1973 szeptemberétôl vagyok egyéni vállalkozó. Esztergályos vejemmel családi vállalkozást kezdtünk el kiépíteni 1995-tôl. Mestervizsgáztunk és azóta tanulókat is nevelünk. A cég tevékenysége a gépi forgácsolás, egyedi és kis szériás alkatrészgyártás. A vállalkozás nyereségét az évek során a technológia fejlesztésére, mûhelybôvítésre és a létszámnövekedésbe fektettük. Komoly gépparkot sikerült beszerezni, javarészt önerôbôl. Csak 2006-tól 50 milliós fejlesztést hajtottunk végre. Kisvállalkozásban, mint a mienk, a gyorsaság, a minôség és az ár a meghatározó. – Számomra ez a díj a közösség és a kollégák megbecsülését és tiszteletét jelenti. Negyvenhat éve vagyok iparos. Szakmai osztályvezetô voltam a gyôri kamara vasipari szakosztályánál. Szakmai utazásokat, gyárlátogatást, vásárokat, családi napot szerveztem az ország tíz megyéjébe. Szakmai vizsgáztatásban is részt vettem. Örülök, hogy ezt a 46 évnyi munkámat elismerik. A Moson és Vidéke Ipartestületnél is végigjártam a ranglétrát. Elnökségi tag, megyei és országos küldött is voltam. Aranykoszorús mesteri díjat kaptam. Iposzdíjban, „Mosonvármegye legjobb iparosa” díjban is részesültem. Ennek örülök a legjobban, mert ez koronázza meg eddigi munkámat. Ezt a tiszteletet, megbecsülést pénzért nem lehet megvásárolni, csak kiérdemelni.

Szalay Ferenc farádi termelô az agráriumban végzett munkájáért vehette át a Presztízs-díjat. Mezôgazdasági termékek értékesítésével, termelésével, feldolgozásával foglalkoznak, boltokat mûködtetnek. – Nagy megtiszteltetés az elismerés, aminek jelentôségét emeli, hogy ezt a díjat elôször ítélték oda. A siker alapja nálunk a családi összefogásban rejlik, hiszen valamennyien a gazdaságban dolgozunk. A munkatársak lelkes és odaadó hozzáállásával kiegészítve érjük el eredményeinket. Mezôgazdasággal több évtizede foglalkozunk, elôször a feleségemmel ketten, majd ahogy fiaink nôttek, úgy vették át a feladatokat. Ezzel együtt bôvült a gazdaságunk tevékenysége is. A Rábaközi Termelôk Portékái üzletláncban nemcsak a saját termékeinket értékesítjük, hanem a környékbeli gazdák áruit is kínáljuk vevôinknek, immár tizenkét éve. A Presztízs-díj abban is megerôsít bennünket, hogy az út, melyen járunk, jó. Ezt igazolják fogyasztóink visszajelzései is, és egy gazdának, termelônek az igazi elismerést mégiscsak az jelenti, amikor a vásárlói dicsérik meg. Szerencsére ebben sem szenvedünk hiányt. A sikernek fontos záloga tapasztalatunk szerint, hogy mindig ugyanazt a magas színvonalat, minôséget nyújtjuk, amivel magunk mellett tartjuk partnereinket.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 61. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 62. oldal

62 | ERÔFORRÁSTÉRKÉP 2018

ÉLÔERÔS ÔRZÉSSEL GARANTÁLHATÓ A BIZTONSÁG A térfigyelô kamerák még soha, egyetlen bûnelkövetést sem akadályoztak meg, legfeljebb a káreset utólagos rekonstruálásában játszanak szerepet. Ipari telephelyeken, építési területeken az illetéktelen behatolók eltántorításához többre van szükség néhány kameránál. A tapasztalat azt mutatja, hogy maximális biztonságot csak az élôerôs ôrzés adhat. A 2010-ben alapított Marcus Security kezdetektôl fogva a magasan képzett és megbecsült emberállományban hisz, akikkel azóta olyan nagy volumenû telephelyôrzési feladatokat is elláttak már, mint az ország egyik legnagyobb építkezésének számító, nemrég átadott Puskás Aréna építési területének biztosítása.

Baj a várban bízni, s nem a katonában A Marcus Security filozófiája, hogy csak felkészült biztonsági szakemberekkel lehet kifogástalan vagyonvédelmet nyújtani, így az egyén és a csapat fejlesztése a kezdetektôl fogva kiemelt stratégiai cél.

A Marcus Security a 100 fônél nagyobb létszámot foglalkoztató partnerei telephelyeire félautomata defibrillátorokat helyez ki, amelynek magabiztos használatára minden biztonsági ôr az OMSZ-tôl kapott képzést, a biztonság új szintjét megteremtve ezzel.

PONGRÁCZ BALÁZS, A MARCUS SECURITY TULAJDONOSA

„Kizárólag szakmailag felkészült, jó fizikumú munkatársakkal dolgozunk, akiket folyamatosan képzünk. Minden új munkatársunk egy komplett oktatási csomagot kap, amelynek elsajátításával garantálni tudjuk, hogy emberállományunk minden egyes tagja megfelel az általunk és az ügyfeleink által támasztott magas elvárásoknak. Hiszünk a munkatársainkban, ezért nemcsak a munkájuk elvégzéséhez szorosan kapcsolódó tevékenységekben tréningezzük ôket, hanem általánosan fejlesztjük a kompetenciáikat elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. Ehhez kapcsolódóan kidolgoztunk egy országosan is egyedülálló vagyonôri minôsítôrendszert, amely alapján magabiztosan állítjuk, hogy a nyugat-dunántúli térség legfelkészültebb biztonsági csapatával a Marcus Security rendelkezik” – avatott be minket Pongrácz Balázs, a Marcus Security tulajdonosa, majd hozzátette: „Mindezt alátámasztja, hogy a munkatársaink között rendôri vagy más fegyveres múlttal rendelkezô specialisták, exkatonák is vannak. A kollégáink folyamatosan megmérettetik magukat, és rendszerint elôkelô helyen végeznek különbözô erônléti és fegyveres versenyeken.” Megbecsült munkatársaikra építve mára a Marcus Security telephelyôrzési üzletága országosan is jelen van, ôriznek gyártócsarnokokat, raktárakat, telephelyeket Gyôr mellett Budapesten, Nagykanizsán, Szegeden és Kecskeméten is. A lojális munkatársakra alapoznak, de a technológiai újításokat is szükségszerûnek tartják, ezért a telephelyeiken külsô fejlesz-

tésû és felügyeletû szoftverrel teszik megbízóik, illetve saját maguk számára is ellenôrizhetôvé a többi között a biztonsági ôr munkáját, a ki- és bemenô gépjármûforgalmat és az árumozgást. A munkájuk színvonalát a megbízóik egyre növekvô számán túl az olyan elismerések is jól fémjelzik, mint a Kisalföldi Presztízs Díj dobogós helyezése vagy a 2016-ban kiérdemelt Európai Kiválóság Díj. A Marcus Security pénzügyi stabilitását 2019-ben a Bisnode nemzetközi cégminôsítô AA minôsítéssel ismerte el, ezzel a magyar vállalkozások felsô 1,75%-ába sorolva a velük való üzletkötés biztonságát. (x)

9081 Gyôrújbarát, Pándzsa u. 11. Tel.: +36-96/312-087 Web: www.marcussecurity.hu


Cyan Magenta Yellow Black • Presztízs borító BII+BIII

ÚJ PEUGEOT 508 SW WHAT DRIVES YOU?1

Csak magánszemélyeknek, további feltételek teljesülése esetén.**

PEUGEOT i-Cockpit® VEZETŐHELY NIGHT VISION RENDSZER 2 ADAPTÍV TEMPOMAT STOP & GO FUNKCIÓVAL 3

És Önt mi hajtja? 2

Éjjellátó rendszer. Változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés. 3 Változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés. *Minden 2019. június 3. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített, új Peugeot 508 SW személygépkocsi vásárlása esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes. **A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. Vegyes fogyasztás WLTP szabvány szerint: 5,384–7,784 l/100 km, CO2-kibocsátás: 141,29–175,47 g/km. Vegyes fogyasztás NEDC szabvány szerint: 3,9–5,7 l/100 km, CO2-kibocsátás: 101–132 g/km.

FOR-TOP KFT

9027 Győr-Likócs, Dohány u. 4. tel.: (96) 515-750 http://fortop.peugeot.hu


Cyan Magenta Yellow Black • Presztízs borító BIV+BI

GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYE LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁSAI


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.