Kisalföldi Gazdaság 2022. ősz

Page 1

KISALFÖLDI EXKLUZÍV MAGAZIN 2022. NOVEMBER

GAZDASÁG SIKERES RÉGIÓ ● SIKERES VÁLLALKOZÁSOK ● SIKERES ÜZLETEMBEREK


Egyetlen ember sem nyerhet meg egy játékot egyedül. – Pele

Nyomdánk 30 éves fennállása óta azt valljuk, hogy csak csapatként, együtt dolgozva és gondolkozva juthatunk előre, ami ebben a nehéz helyzetben most kiemelt jelentőségű! Köszönjük Partnereink évek óta tartó töretlen bizalmát! Szurkoljunk együtt a Quatari foci vb-n! A verseny nyomon követéséhez fogadja szeretettel meccs naptárunkat! 2

H–9026 Győr, Viza u. 4. |

+36 96 510 102

|

www.palatia.hu


VUCA.

Kalmárné dr. Hollósi Erika a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára

IMPRESSZUM: KISALFÖLDI GAZDASÁG MAGAZIN PÉLDÁNYSZÁM: 2500 KIADÓ ÉS LAPTULAJDONOS: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 9021 Győr, Szent István út 10/A FELELŐS KIADÓ: Pintér-Péntek Imre FELELŐS SZERKESZTŐK: Fábián György, Ozsvárt Tamás SZEDÉSZET, NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: Erdős Anita FOTÓK: O. Jakócs Péter, Marcali Gábor LAPMENEDZSER: Steinitz-Varga Tímea +36 30 997 6652 OLVASÓSZERKESZTŐ: Csémi Judit HIRDETÉSSZERVEZÉS: Takács Adél +36 30 600 9530 kommunikacio@gymskik.hu NYOMDAI ELŐÁLLÍTÁS: Palatia Nyomda és Kiadó Kft. A kiadó a hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal!

VUCA. Az utóbbi hónapokban egyre többet hallani ezt a mozaik­ szót. Rendkívül gyorsan változó gazdasági-társadalmi környezet (Volatile), kiszámíthatatlan és bizonytalan (Uncertain), látszólag össze nem függő események és összetett helyzetek (Complex), amelyek váratlan, esetleg meglepő vezetői döntéseket eredményeznek (Ambiguity). VUCA környezetről már évekkel ezelőtt is lehetett hallani, leginkább a klímaváltozással kapcsolatban. Aztán a VUCA folyamatokat felgyorsította a koronavírus-járvány, a háború, az energiaválság. Hogyan lehet vállalkozóként alkalmazkodni a hirtelen változásokhoz, hogyan tervezzen és mit tehet egy vállalatvezető a mindennapokban? Hogyan tud prompt és főleg jó döntéseket hozni? Hogyan maradhat példamutató vezető, és mivel tudja a munkatársakat a nehéz helyzetekben is ösztönözni? Vajon miből merít energiát saját magának, honnan inspirálódik? A Kisalföldi Gazdaság mostani száma a fenti kérdéseket a női vállalkozók, vezetők oldaláról világítja meg. Kemény döntések és könyörtelenül racionális válaszok, női ösztönökkel és gondoskodással fűszerezve. Nem csak női vállalkozóknak.

3


A kormánybiztos a jövőt tervezi, és épít a korábbi évek eredményeire, számít a kamarákra is!

A GAZDASÁGFEJLESZTÉS REGIONÁLIS SZINTEN ORSZÁGÉRDEK A következő évek egyik fontos gazdaságfejlesztési területe lesz az Északnyugat-Dunántúl is. A hat megyét összefogó fejlesztési munka Navracsics Tibor vezetésével kezdődött meg. Az ország­ gyűlési választások után Czunyiné dr. Bertalan Juditot kérte fel a miniszterelnök, hogy vegye át a kormánybiztosi feladatokat. A sikeres politikus már az első nyilvános szereplésén, beiktatását követően leszögezte: legfontosabb feladatának az egyes szereplők programjavaslatainak összefésülését és priorizálását tartja. A Kisalföldi Gazdaságnak sikerült elérnie a kormánybiztos asszonyt, és interjút készíteni vele.

A PÁRBESZÉD ÉS A KONZULTÁCIÓ HÍVE – Navracsics Tibor miniszter az új kormánybiztosok kinevezése után úgy fogalmazott, hogy a biztosok feladata az lesz, hogy az egyes régiókban aktívabbá tegyék a fejlesztéspolitikát. Ezért fejlesztési terveket kell készíteniük, amelyeket be kell építeni az országos területfejlesztési politika prioritásai közé. A 2020-ban kialakított gazdaságfejlesztési zónák eddigi működésének eredményei, különösen kiemelve az Ön által most felügyelt hat megyét, ezek szerint beépülnek majd az Ön munkájába is. – Egyrészt fontos, hogy elindult egy strukturált párbeszéd a gazdaság regionális szereplői, az önkormányzatok, a terület- és gazdaságfejlesztés szereplői között. Létrejöttek a zónabiztosok mögött az egyetemi, tudományos életből

4

Czunyiné dr. Bertalan Judit

is szakértői közösségek, műhelyek, amelyek segítik a területfejlesztés tervezési munkáját. Ilyen szintű együttműködés nem volt korábban. A megyei és települési önkormányzatok, a kormányhivatalok, az agrárkamarák életében a tematikus fejlesztéseket érintő egyeztetések folyamatosak voltak, és azok is maradnak. – Milyen tervei vannak, hogyan viszi például tovább a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságfejlesztési munkacsoportjának eredményeit, amely nagyon széles körű megbeszélésekre alapította javaslatait a lehetséges kitörési pontokról? – Ezek alapok. A velük és a többi szereplővel kialakított stratégiák mentén folytatjuk a munkát. A jövőre koncentrálva, de az elmúlt évek eredményeit is látva, mindeközben nem feledjük el, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereske-

­elmi és Iparkamara motorja volt a d megyei kamarai szervezetek között a gazdasági lehetőségeket kereső előkészítő munkának a győri Széchenyi Egyetemmel együtt! A megyei kamara vezetőjének, Pintér-Péntek Imrének a kezdeményezésére írt alá a hat megye kilenc kamarai szervezete egy együttműködési megállapodást, amely konkrét feladatokra összpontosít! Ezeket magam is alapnak tekintem, és építek rá. – Sok szervezet, sok terület munkájának az összefogása a feladata, milyen módszerekkel fog dolgozni? – Ahogyan hivatali elődöm, Navracsics Tibor most területfejlesztési miniszterként a párbeszéd és a széles körű konzultáció híve. Ezt a gyakorlatot követtük a területi államigazgatás átszervezésekor és a kormányhivatali struktúrák kialakításakor is, ezért úgy gondolom, mind a szakmai, mind a társadalmi és önkormányzati partnerekkel


A közép-magyarországi régió­val kiegészülve az eddigi négy helyett öt kormánybiztos felel az egyes régiók komplex gazdaságfejlesztéséért. A Délalföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos Bányai Gábor, a Közép-magyarországi Zónáért Láng Zsolt, a Dél-dunántúliért Móring József, az Északkelet-magyarországiért Szabó Tünde, míg az Északnyugatmagyarországi Gazdaságfejlesztési Zónáért Czunyiné dr. Bertalan Judit felel kormánybiztosként. folyamatos lesz a tervezési egyeztetés. Miniszter úr a területfejlesztés és a gazdaságfejlesztés kérdését összetartozó területként látja. Ezért is fontosak a stratégiák, a szereplőkkel való együtt gondolkodás.

ALAPOK SZÜKSÉGESEK A 2028-TÓL LEHÍVHATÓ UNIÓS FORRÁSOKHOZ – A korábbihoz képest több, öt komplex gazdaságfejlesztésért felelős kormánybiztos kezdte meg a munkát Navracsics miniszter úr mellett. Mi ennek az oka? – A korábbi kormánybiztosi stratégiák alapot képeznek a gazdaság- és területfejlesztés továbbgondolásához. Most többlet lesz, hogy a jelenlegi ITP-k (Integrált Területfejlesztési Programok), FVS-ek (Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák) alapján a megyei és települési fejlesztési tervek mentén összeáll majd a gazdaságfejlesztési zónák komplex stratégiája, az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK). Stabilabb és megalapozottabb lehet a több zónára épülő munka. Ez egy megújuló területfejlesztés, ami alkalmazkodik a gazdasági és társadalmi kihívásokhoz, minden területre koncentrál. Szándék szerint a közös munkánk eredménye lesz a 2028-tól esedékes európai uniós források lehívásának alapja is. – Gazdaságfejlesztési zónaközpont. Léte­ zik ilyen, vagy nem? Számos város, megye szeretne központja lenni egy gazdaságélénkítő programnak. Ki lesz az? – Amennyiben arra gondol, én hol fogok dolgozni, ez csak egy hely. Egy adminisztratív központ, amely nem jelent semmi mást, mint azt, hogy Veszprémbe járok majd az irodámba dolgozni. Ám azt hiszem, nem ez a lényeg. A hat megye

a gazdaságfejlesztés, a társadalmi és gazdasági kérdéseiben igényel speciális terveket, lokális megoldásokat. De koherenciát és trendeket kell teremteni a gazdaságfejlesztés és a területfejlesztés területén. Ami közös és jó, azt erősíteni, ami fejlesztésre szorul, azt prioritásként kezelni. Mindegyik megye másban jó. A szinergiákat keressük közösen. Ilyenformán nem lesz kiemelt központ, mert a szándék az, hogy minden régió gazdasága együtt erősödjön, emelkedjen!

AZ EU-FORRÁSOK MEGILLETIK MAGYARORSZÁGOT! – Az unió forrásainak megszerzése, kihasználása kulcskérdése a kihívások

előtt álló magyar gazdaságnak. Mit lehet tenni azért, hogy ezek a folyamatok gyorsak és hatékonyak legyenek? – Ami a források lehívásához szükséges – itt a 2021–2027 programozási időszakot értjük – szakmai munkát illeti a támogatási ciklusban, azt a kormány és az irányító hatóságok maradéktalanul és magas szakmaisággal elvégezték. Meghatározó nyitott kérdések már nincsenek, a támogatások megilletik Magyarországot. Minden, a döntéshez szükséges dokumentum benyújtásra került, így a megállapodásokra év végéig sor kerülhet. Ami a források elérésének hatékonyságát és gyorsaságát illeti – ez már az elmúlt időszakban is sokat javult –, miniszter úr terve, hogy egy még rugalmasabb és hatékonyabb rendszeren keresztül jussanak a pályázók a forrásokhoz, hogy azok mihamarabb tudjanak hasznosulni.

Személyesen is jelen kell lenni: A kormánybiztos egyeztet Filep Bálinttal, a Széchenyi István Egyetem elnökével és Németh Zoltánnal, a megyei közgyűlés elnökével

Kisalföldi Gazdaság Exkluzív, 2022

5


AZ ENERGIAVÁLSÁG NAPI FELADATOKAT AD A DÖNTÉSHOZÓKNAK

ÁLLANDÓAN MOZGÁSBAN – Hogyan telik a kormánybiztos egy napja? Teljesen betemeti a munka, vagy van ideje magára is? – Jó szervezéssel és kiváló kollégákkal nem temethet be a munka. De a munkát el kell végezni. Egyéni országgyűlési képviselőként a körzetem is a napjaim részét képezi, a parlamenti ülések időszakában a parlamenti munka és a bizottsági munka is ad feladatokat. Fontos a jelenlét és az elérhetőség. A kormánybiztosi feladatoknál is így van ez, ezért szervezetten ellátogatok az egyeztetésekre, megyei, önkormányzati, kamarai és egyetemi vezetőkhöz. Van háttérmunka is, annak jelentős részét a minisztérium és a kollégáim végzik. A budapesti

– Miben látja a következő év legnagyobb nehézségét a kkv-szektor számára, illetve milyen megoldási lehetőségeket lát ezek leküzdésére. Áram, gáz, munkaerő, hatékonyság? – A brüsszeli elhibázott szankciók komoly válságot idéztek elő. Ennek valamen�nyi ország, vállalat és vállalkozás érzi a hatásait. A kormány ezekre adott választ a lakosság és a kkv-k számára, ugyanakkor az energiaválság naponta ad feladatot a döntéshozóknak. Az fontos, hogy a gazdaság működjön, a termelés folyamatos legyen, a munkahelyek biztonságban legyenek. Ezek mentén hozza az energiaválság kezelése során a kormány a döntéseit.

napokon a térségek országgyűlési képviselőivel is folyamatos a párbeszéd a helyi egyeztetések mellett. S hogy mindehhez fizikailag és szellemileg is jó kondiban legyek, kell a mozgás és a kikapcsolódás a családdal, vagy olvasással, mozgással. Szerző: Fábián György

Fotó: Nagy Tamás

ÜZLETFEJLESZTÉS KARNYÚJTÁSNYIRA A HAZAI HÁLÓZAT Nemzetközi partnerkeresés

Piaci információk

150 nemzetközi megállapodás/Øv

• Gazdasági, jogi

Több ezer elégedett hazai kkv

8 szervezet, 11 iroda

100+ mélytanácsadás/Øv

Helyi szervezetekt l szabályozási informÆci k

országban tanácsadó zleti Øs szemØlyes kapcsolatrendszere

EU-s kezdemØnyezØsek

Iparág szerinti üzletember találkozók

Finanszírozási tanácsadás

Online kapcsolatØp t fórumok

Befektet k keresØse Øs pÆlyÆzati forrÆsok K+F partnerkeresØs

Üzleti delegációk szervezØse

Partnerkeres adatbÆzis Øs célzott partnerkeresés

www.gymsmkik.hu

E-mail: een@gymsmkik.hu

Tel.: +36 96/ 520-250


Szekeres István: „Engem a célok vitalizálnak. Ezek kitűzésétől, elérésétől leszek elégedett, kiegyensúlyozott.”

Interjú Szekeres Istvánnal, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara új társelnökével

A KAMARÁT KAMARÁVÁ A KÖZÖS GONDOLKODÁS TESZI A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nyári tisztújító küldöttgyűlésén egyhangú szavazással Szekeres Istvánt, az MIB Property Kft. ügyvezetőjét választották meg a kamara általános alelnökének. A sikeres vállalkozó országosan előbb vált a kamarai élet aktív „mozgatójává”, mint megyei szinten, hiszen a kamara magyar-orosz tagozatának 2019 óta elnöke. Ám élete, családja, cége és most az alelnöki posztja is Győrhöz köti. A Kisalföldi Gazdaságnak adott interjúból kiderül, miként gondolkodik az új társelnök jelenről, jövőről, gazdaságról. Kisalföldi Gazdaság Exkluzív, 2022

7


A KAMARÁNAK VAN VÍZIÓJA A JÖVŐRŐL, FONTOS SZEREPET TÖLT BE A MEGYE GAZDASÁGÁBAN

„Nagyon korán, alig 14 évesen kerültem el otthonról. Tanáraim felmérték, hogy szüleim nem tudják biztosítani a továbbtanulásomat. Meggyőzték őket, hogy írassanak be az akkor induló egri katonai kollégiumba. Nyolc éven át az állam gondoskodott rólam, taníttatott, amiért nagyon hálás vagyok. Otthonról a legfontosabbat azonban magammal vittem – a szeretetet. Katonai pályafutásom az egri kollégium után katonai főiskolán folytatódott, ahol 1982ben végeztem légvédelmi rakéta szakon, kiváló minősítéssel. Ekkor kerültem fiatal tisztként Győrbe, ahol ma is élek a családommal.” Idézet Szekeres István Holdblognak adott interjújából.

8

- Az nem elég, hogy egyhangúan megszavaz valakit alelnöknek a küldöttgyűlés. Előtte vállalni is kellett ezt a feladatot. Kamarán belül és kamarán kívül is van elég munkája, miért mondott mégis igent a felkérésre? - 2016-ban indult az országos kamarában a munkám, akkor kértek fel a nemzetközi kapcsolatok építésére. 2019-től a Magyar–Orosz Tagozat elnöki posztját is betöltöm. Később a Nemzetközi Kollégium alelnöki posztját is megkaptam, így még szélesebb körben dolgozhattam a magyar–nemzetközi kapcsolatokért. Győrben, a megyében két éve dolgozom intenzívebben a kamarában. Ezek után megtiszteltetésnek éreztem, hogy felkértek arra, vállaljam el az alelnöki pozíciót. Örültem, mert túl azon, hogy megtisztelő, fontos feladatnak tartom, hogy a megye, a város gazdaságához hozzátegyek valamit, úgy látom, most olyan helyzet van, amikor nagy szükség van a gazdaságot támogató munkára. Nyilván ez a kamarai feladat nem rólam szól – nem csupán az enyém –, sokkal inkább az összes sikeres vállalkozás vezetőjéről. Vállalatvezetőkről, tulajdonosokról, akik ambíciót, késztetést, felelősséget éreznek az iránt, hogy a város, a megye gazdasága dinamikusabban fejlődjön. Nyilván a gazdaság nélkülem is működött, de bízom benne, és ezt lényeges kimondani, hogy a kamarával, az itt dolgozók munkájával, amiben én is bent vagyok, még jobban mehetnek a dolgok. A megyei kamara jelen formájában, jelen vezetésével kiemelkedően működik, és nagyon fontos szerepet tölt be a megye életében. Reményeink szerint ennél is fontosabb szerepet tölthet be a jövőben. A kamarának vannak víziói, meglátásai, nagyon sokféle aktivitása, amelyek a jövő gazdaságát segíthetik. Van rálátásom az országos kamarai működésre, és büszkén mondhatom, a mi megyei kamaránk az egyik legaktívabb szervezet. A magam eszközeivel, a magam erejével, tapasztalataimmal próbálok majd ahhoz hozzátenni, hozzájárulni, hogy még inkább így legyen.

MI ADJA A KAMARA LÉTJOGOSULTSÁGÁT?

- Ez lesz nehezebb önkéntes munka, vagy a nemzetközi kapcsolatok segítése? Hiszen itt most elsősorban nem külföldiekkel kell együttműködni, ha-­ nem magyar vállalkozásokkal. Mert néha tapasztaljuk, hogy egy magyar egy másikkal nehezebben ért szót, mint egy külföldivel. - Elfogadom azt, amit mond, hogy saját hazájában nehezen tud az ember próféta lenni, de meg kell próbálni. Ehhez a munkához a kamarai háttér komoly támogatást jelent. Akár miniszterek, akár államtitkárok jönnek hozzánk, akár a kamarai régiók elnökei találkoznak valahol, a Győr-Moson-Sopron megyei kamaráról mindig az elismerés hangján szólnak. Van egy komoly elképzelésekkel rendelkező elnökünk, Pintér-Péntek Imre, van egy profes�szionális titkárunk, Kalmárné dr. Hollósi Erika, és vannak kiváló tagozatok, tagozati elnökök, akik jó munkát végeznek. Ilyen háttérrel könnyebb és egyszerűbb dolgozni. Egy orosz tagozatot vezetni az persze kicsit más, mert ott sem vagy egyedül, de azok az elnökségi tagok, akiket kiválasztasz magad mellé, hogy külpiaci lehetőségek irányában dolgozzatok, földrajzilag és érdekben egy kicsit távol állnak tőled. Mi itt a megyében azért földrajzilag és érdekben is nagyon közel állunk egymáshoz. Tehát van ennek az alelnöki kamarai munkának nehézsége, de van könnyebb oldala is. - Egy biztosan kiérződik a szavaiból, a kamarai munkát hazai és nemzetközi színtéren is fontosnak tartja. - Nekem a kamarát, ami kamarává teszi, az a közös gondolkodás, az együttműködés. Tehát a vállalatoknak, a vállalatvezetőknek a közös munkája, a tagozatok, a klubok, a kamarai szervezetek együttműködése, közös gondolkodása, ami a kamara létjogosultságát adja. Ha ez a rendszer jól van megszervezve, jól van menedzselve, akkor nagyon komoly eredményeket lehet elérni. Ebből kijöhetnek olyan gondolatok, olyan programok, olyan munkák, amelyek segítik a vállalkozásokat. A kamara jó színtere annak


azonban, hogy megyénkben a közel harmincezer vállalkozáshoz képest mégiscsak kevés az önkéntes kamarai tagok száma. Alig ezer. Ezt a számot érdemes lenne feljebb vinni. Ám nagy kérdés, hogy lehet-e. - Az aktivitást növelni kell, ebben van feladat bőségesen. Jó lenne az önkéntes tagok számát felvinni háromezerre, akár magasabbra, de ez nem egy könnyen megugorható feladat. Úgy gondolom, a kamarának népszerűvé kell magát tennie. És nem médiával vagy a social mediával, hanem munkával. És talán nem is népszerűvé, hanem hasznossá kell tenni magunkat. Mert lehet népszerűnek lenni és haszontalannak, és lehet népszerűtlennek lenni és hasznosnak, a kettő nem keverendő. Tehát ahhoz, hogy több tagunk legyen, még hasznosabbá kell válnunk, és ehhez sok-sok munka kell. Szekeres István kamarai megbeszélés közben

is, hogy a sikeres vállalkozások példát tudjanak mutatni. Azt is mondhatnám, a gazdaság szereplőinek a jó példája is a kamarán keresztül kerülhet méltó módon bemutatásra.

vállalattal, és vállalnád az alelnöki posztot a magyar–orosz tagozatban.” És azt mondtam, miért ne. És ahogy mentem korban előre, rájöttem, hogy a tapasztalataim az üzlet- és vállalatépítésben

Szekeres István kamarai munkáját a külkapcsolatok építésével kezdte. Az MKIK Magyar–Orosz Tagozata 2003-ban alakult meg. 2016-tól alelnöki, majd 2019. március 6. óta a tagozat elnöki posztját Szekeres István tölti be. Az MKIK Magyar– Orosz Tagozat fő célja a magyar–orosz gazdasági kapcsolatok bővítése, különösen a magyar export és a kétirányú befektetések területén. Fontos feladata az orosz piacon jelen lévő, valamint az arra kilépni szándékozó magyar cégek támogatása.

MINDENKI SZERET KAPNI, DE ADNI MÉG INKÁBB - Én is hiszek a személyes példákban. Nyilván cégével kamarai tag. Önt mi győzte meg arról, hogy be kell lépnie a kamarába? - Azért léptem be, mert az akkori orosz tagozati elnök azt mondta nekem: „István, építettetek egy orosz üzemet, jó lenne, ha a tapasztalataidat megosztanád a többi

más cégeknek is hasznosak lehetnek. A tapasztalatok megosztásának pedig – mint említettem – a legjobb fóruma a kamara. Azt szokták mondani, hogy az emberek szeretnek kapni, de még jobban szeretnek adni. A tudás vagy a tapasztalat átadása is egyfajta adakozás. - Ez valóban fontos, és azt is tudjuk, hogy a kamara nemcsak az önkéntes tagjainak ad „tanácsot”, lehetőséget, segítséget, hanem minden vállalkozásnak. Sokan gondolják

Kisalföldi Gazdaság Exkluzív, 2022

PROGRESSZÍV RÉSZVÉTEL A TÉRSÉG FEJLESZTÉSÉBEN - Azért arról ne feledkezzünk meg, a jó bornak is kell cégér. Mondom ezt már csak a mundér védelmében is, hiszen mi a Kisalföldi Gazdaság hasábjain is kommunikálunk. Vagyis a jó kommunikációs felület is lényeges, mert enélkül aligha érhetők el a céljaink. - Egyetértek. A Győr-Moson-Sopron megyei kamara, most egy rossz szót használok „bezzeg kamara”. Nem csupán a rendezvényeink száma alapján állítják ezt rólunk, de azért is, mert látják az innovatív folyamatokat. Mi tudunk nemcsak álmodni, hanem tenni is a céljaink megvalósításáért. Nyilván nincs a kamarák között verseny, de ezt az idézőjeles bezzeg státuszt szeretnénk megőrizni. Külgazdasági kabinetet hozunk létre, elindítjuk a nagyvállalati klubot, igyekszünk megoldási javaslatokat nyújtani a vállalkozások problémáira, progresszíven részt venni a térség fejlesztésében. - Nagy hittel beszél a kamarai munkáról. - Hit nélkül nagyon nehéz bármit is tenni, én abban hiszek, ha cselekvő programok vannak a kamarában, amelyek példákat mutatnak, amelyek véleményt formálnak, azok segíthetnek abban, hogy a kamara említett megítélése még jobb legyen.

9


A kamara erejét mutatja az is, hogy az elmúlt évben a Gazdaság­fejlesztési Munkacsoportok a megyében több mint kétszáz embert, vállalkozót tudtak bevonni abba a közös gondolkodásba, amely kitörési pontokat találhat a gazdaság számára.

A JÓ VÁLLALKOZÓ MINDIG HISZ MAGÁBAN - Hogyan látja, mennyire kell hinni a vállalkozóknak abban, hogy van a 2022-es gödörből kiút? Annyi mindennel kellett megküzdeniük az elmúlt években. Szinte sziszifuszi munkát végeztek, egy problémát megoldottak, jött a következő, rajtuk sokszor kívülálló okok miatt. - Nagyon sok vállalkozás került ismét nehéz helyzetbe. Azt gondolom, hogy többen fognak még a mostaninál is keményebb megpróbáltatásokkal szembenézni. Ám a vállalkozó egész élete küzdelem. Hisz, bízik magában, minden helyzetben keres és talál megoldást. Szeretném, ha ezt a hitüket nem veszítenék el. A kamara sokat tehet, éppen az összekapaszkodással. Nincsen olyan nap, hogy ne kérdeznék meg tőlem vagy egymástól az emberek, hogy „szerinted mikor lesz ennek vége?”. Nem is biztos, hogy választ várnak, csak egy kis megerősítést vagy lelkesítést. Az, hogy a lelki erőn túl anyagi erőt hogyan, miként, mennyit fogunk gyűjteni, ez egy nagy kérdés, ezt nem tudom megmondani. Azt gondolom, a legfontosabb, hogy a háború befejeződjön, mert a háború befejezésében mindenki érdekelt. Persze arra a kérdésre, hogy ez mikor következik be, nem tudom a választ. Azt sem tudom, hogy hány vállalkozás megy csődbe, mekkora pénzeket veszít el a gazdaság, egyet azonban biztosan tudok, túl fogjuk élni. Ehhez az kell, hogy ne keseredjünk el, ne adjuk fel, keressük a kitörési pontokat!

10

INGATLANFEJLESZTÉS, DRÓN, REVITALIZÁLÓ ITAL ÉS TORTAMANUFAKTÚRA - Ön sikeres vállalkozó. Most éppen hány vasat tart a tűzben? - Az MIB Holding, amit létrehoztunk, családi vállalkozás. Alapvetően a célkitűzés az, hogy társadalmilag hasznos, előremutató, innovatív, lehetőleg környezettudatos dolgokkal foglalkozunk, ami ráadásul gazdaságilag jövedelmező is. Ugye azért ne felejtsük el a vállalkozás lényegét, profitot termel. Tehát a fő csapásirány most az ingatlanfejlesztés. Hamarosan 15 lakást fogunk befejezni. Ezek mindegyike olyan ház, amely már nem használ gázt. Helyette geotermikus energiával, energiatakarékos megoldásokkal gondoskodik a fenntarthatóságról. A másik, komolyabb befektetésem az az iparban történt, ez a drónfejlesztés. Ipari és mezőgazdasági, permeteződrónokat fejlesztünk, egyébként közösen a Széche­nyi­ István Egyetemmel. Ez a vállalkozásunk is arról szól, hogyan tudunk olyan eszközöket gyártani, melyek hozzájárulnak a gazdaságosabb termeléshez és jelentősen csökkentik környezetünk terhe­lését. Aztán van egy magyar fejlesztésű és gyártású revitalizáló funkcionális üdítőital projektünk is. Ezekkel a termékeinkkel nem csak a hazai piacot célozzuk meg, nagyon jelentős exporttevékenységre készülünk. - Számos stratup céget felkarolt. Van közöttük egy tortamanufaktúra is. - Elcsábultam, mert szerintem a világ legfinomabb tortáit készítik. Bízom benne, sokra viszik majd. - Olvastam egy beszélgetést önnel, amelyben azt mondta, hogy a nagyon sikeres mezőgazdasági vállalkozásból, az Agrofeedből azért is szállt ki, hogy a családnak vissza tudja adni időben, amit az elmúlt húsz évben a munka miatt elvett. A felsoroltakat hallgatva, elgondolkoztató, biztos sikerült ez? - Többszörösen, tehát nagyon-nagyon sokszorosan visszaadtam a családnak. Igaz, hogy nem lett több időm velük foglalkozni, de a feleségemet behoztam a vállalatba, ő vezeti az ingatlanos céget. Így sokat együtt vagyunk. Lehet, hogy ő most leterheltebb, mint én.

- Komolyra fordítva a szót, hogyan bírja ezt a sokfajta munkát? - A cégeimben közösen dolgozunk és folyamatosan törjük az agyunkat, keresünk valami újat, érdekeset, előremutatót. Ezekhez a feladatokhoz jön a kamarai munka, akár az országos, akár a megyei, ez ad nekem pluszenergiát! Soha nem volt az a célom, hogy eladjam a cégem és elmenjek pihenni, jó ideig nem is lesz. Engem a célok vitalizálnak. Ezek kitűzésétől, elérésétől leszek elégedett, kiegyensúlyozott.

NEHÉZ IDŐK JÖNNEK, DE A KAMARÁRA MINDIG SZÁMÍTHATUNK - Vállalkozóként, kamarai alelnökként mit vár és mit remél az előttünk álló hónapoktól? - Mind a két fronton azt tudom mondani, hogy amibe kapaszkodni lehet, az a megújulás. Ideje van az új utak megkeresésének és a tanulásnak is. Fontos lenne a középvállalkozások, kisvállalkozások menedzsmentjének képzését valamilyen új, rendszerszerű útra vinni. Ebben az egyetem is érdekelt, és segítő partner lehet. A jövőben egyre kevesebb emberrel, egyre jobban képzett emberrel, egyre jobban gépesítve, egyre jobban automatizálva, egyre jobb és hatékonyabb munkát fogunk elvégezni. Most lehet, hogy ez egy kicsit futurisztikusan hangzik, de tíz év távlatában ez egy nagyon fontos irány. Nagy István miniszter úr a minap folytatott beszélgetés során azt mondta, hogy szerinte 5 éven belül a permetezésnek több mint 50 százalékát drónok fogják végezni. Én nem azt mondom, hogy okostelefon-szintű ugrások lesznek az ipar és a társadalom különböző területein, de hogy jelentős változások elé nézünk, az biztos. Ezek a változások maguktól nem jönnek, ez a mi gondolkodásunkból, a mi együttműködésünkből fog eredni. Optimista vagyok. Az a feladatunk, hogy segítsük azokat az embereket törekvéseikben, akik kellő optimizmussal, kreativitással, szorgalommal rendelkeznek a megújuláshoz. Tudjuk, hogy nekünk, vállalkozóknak a problémáinkat magunknak kell megoldanunk, de ebben számíthatunk a kamarai összefogás támogatására. Szerző: Fábián György


89


Szeretettel Győrből:

Főnix Konferencia

Fotók: Zsenák-Kiss Szimóna, Rákóczy Ádám

12


Kisalföldi Gazdaság Exkluzív, 2022

13


FnixKonferencia–nivállalkozókapandémiautánimegújulásjegyében

VÁLSÁGBÓL VÁLSÁGBA? CSAK FELKÉSZÜLTEN! Női vállalkozók, női cégvezetők fontos eseménye volt az október 20-i Főnix Konferencia. A Győri Bevásárló Utcák Alapítvány által szervezett program súlyát az az útravaló adja, amelyet a résztvevők a nap végén hazavihetnek majd magukkal: tudást, információt, jó gyakorlatokat, amelyek többségét a pandémia szülte, de a jelen gazdasági helyzetben is „életmentő” lehet.

Olyan hiánypótló konferenciát álmodott meg Győrben Obertolné Horváth Tímea, a Győri Bevásárló Utcák Alapítvány elnöke, a Kereskedelmi Tagozat elnökségi tagja, a Női Vállalkozói Klub társ­ elnöke, aktív támogató tisztségviselője kamaránknak, amely globális szinten, átfogóan vizsgálja a pandémia női vállalkozásokra gyakorolt hatásait. A hazai és nemzetközi környezetben is meghatározó vállalkozásvezetők, illetve gazdasági és társadalmi szereplők bevonásával megvalósuló szimpózium olyan releváns, nagy jelentőséggel bíró tartalmakat

14

vizsgál, melyek megértése támogatást nyújthat a továbblépéshez és az összefogáson alapuló együttműködés erősítéséhez a váratlan helyzetekben is. A pandémia valamennyi vállalkozóra hatással volt, kit jobban, kit kevésbé sújtott, de minden cég, üzlet, szolgáltatás működését befolyásolta. Ha lehet fokozni a mindenki számára nehéz, megterhelő helyzetet, akkor mondhatjuk, hogy a női vállalkozók nagy része másoknál is nagyobb kihívással találta magát szembe. Azok, akik nemcsak cégvezetők, hanem

családanyák is, s egyszerre kellett menedzselniük vállalkozásukat és otthon a családjuk mindennapjait. A Főnix Konferencia lehetőséget ad arra, hogy a női vállalkozók megosszák egymással jó gyakorlataikat, amely ebben az időszakban segítette cégük talpon maradását, a munka és a magánélet egyensúlyának megtartását, mentális egészségük megőrzését. A Győri Bevásárló Utcák Alapítvány azt a célt tűzte ki a kamarai HR Klub közreműködésével és a Női Vállalkozói


a figyelmet. Érdemes észrevenni őket, sokat lehet tanulni tőlük. Jó példaként a nők kezdeményezőkészségét emelte ki Obertolné Horváth Tímea, amely sokszor új ajtókat nyit számukra. – A női vállalkozók a társadalmi problémák iránt érzékenyebbek, karitatív tevékenységük jelentős, társadalmi felelősségvállalásuk kiemelkedő. Befolyásukat szívesen használják jó ügyek támogatására, ezért is megérdemlik a figyelmet. Győrben ráadásul nagyon erős a vállalkozó nők közössége, összetartásuk adja gazdasági erejüket – van mit tanulni tőlük a konferenciára más megyéből, városból, illetve a V4 országaiból érkező vállalkozóknak. A mikro- és kkv-szektor munkaerő-gazdálkodásában a tulajdonosok a nagyvállalati HR-szakemberek megosztott tudásából hasznos információkhoz juthatnak.

PANDÉMIÁN TÚL IS HASZNÁLHATÓ TUDÁS Obertolné Horváth Tímea Klub támogatásával, hogy megvizsgálja a pandémia női vállalkozókra gyakorolt hatását, valamint a kilábalási utakat. A hiteles, szakmai információkon alapuló, határokon átívelő konferenciát október 20-án Győrben rendezték meg, s V4-es országokból szakmai partnereket és vállalkozásvezetőket is bevontak.

TÖRTÉNETEK A SZÁMOK MÖGÖTT – A koronavírus-járványt kísérő gazdasági visszaesés a magyar nők által vezetett vállalkozásokat sem kímélte. Gazdasági elemzések szerint az általuk képviselt vállalkozások 72 százalékát érintették negatívan a covid miatti bezárások, korlátozások, 10 százalékuk számára pedig teljesen ellehetetlenült a vállalkozás további működtetése. Mindemellett örömteli tény, hogy az érintett vállalkozásvezető hölgyek közel azonos mértékben számoltak be arról, hogy a járvány kedvező üzleti lehetőségeket,

új megnyilvánulási formákat is hozott számukra. Ezek mögé az adatok mögé ad betekintést az októberi konferencia, ahol az előadók bemutatják a sikerekhez, eredményekhez vezető utat – mondta el Obertolné Horváth Tímea. Megjegyezte: – Az üzleti eredmény, az üzletmenet-változás, az említett gazdasági elemzés statisztikái csak mutatók a női vállalkozók helyzetének értékeléséhez. A mentális állapot és a reagálási, alkalmazkodási képesség legalább ilyen fontos tényezők egy vállalkozás sikerességét tekintve. A konferencián ezeknek is helyt adunk, ezek a témák is fókuszba kerülnek.

AZ ÖSSZETARTÁS GAZDASÁGI ERŐ A konferencia fő célja a nyitott beszélgetések és a szakmai előadások által a tudás megosztása és az üzleti információk átadása. Pozitív hozadéka lehet továbbá, hogy a női vállalkozókra, a nők gazdasági életben való jelenlétére irányítja

Kisalföldi Gazdaság Exkluzív, 2022

Obertolné Horváth Tímea maga is vállalkozó és családanya, a pandémia okozta nehézségeket a saját bőrén is megtapasztalta, hiszen több lábon álló családi vállalkozást vezet. A belvárosi vállalkozókat, szolgáltatókat a pandémia alatt az átmenő és idegenforgalom elmaradása, a többszöri bezárás tette próbára a járvány miatti korlátozások időszakában. – A több lábon állás ezúttal nem volt ments­ vár, a vállalkozásunk minden ágát, üzletét nagyon erősen érintette a pandémia. Családunkat és munkatársainkat is megviselte – mondta. A konferencia házias�szonyaként, az alapítvány elnökeként ő maga is elmondja tapasztalatait, a talpon maradást segítő gyakorlatait, amellyel – reméli – másoknak is segíthet. Hogy miben? – A pandémiának remélhetőleg vége, de egy újabb válságba csöppentünk a globális helyzet miatt. Most más nehézségekkel kell ugyan megküzdenünk, de azok megoldásában is hasznosak lehetnek a konferencián hallottak. A nyitott beszélgetések pedig lelki támogatást is adnak, erőt tudunk meríteni belőlük a folytatáshoz – adta meg a választ az alapítvány elnöke, a konferencia megálmodója és háziasszonya.

15


megkülönböztetésének több évtizedes témájára. Mint mondta: nem lehet róla eleget beszélni. – Ma is ugyanúgy igaz az, hogy a nők hátrányból indulnak a férfiakkal szemben egy állásért vagy egy vezető pozícióért. Többet kell teljesíteniük ugyanazért az elismerésért. Annyi változott csak az évek során, hogy ma már pozitív előjellel említik a különbséget: már csak 13 százalékkal kapnak kevesebbet a nők ugyanazért a munkáért. Vállalkozásba is kevesebben kezdenek bele, egy doktorandusz hallgatóm kutatása szerint a startupok 14 százalékát az EU-ban és Magyarországon egyaránt nő vezeti. Nem rosszabb tehát nálunk a helyzet, hazánkon kívül is kevesen vannak, de ezen lehet és kell is javítani.

ANYÁK ÉS FELESÉGEK ÓRIÁSCÉGEK ÉLÉN Azok a nők, akik veszik a bátorságot és elindítják saját cégüket vagy felküzdik magukat egy óriáscég élére, kiválóan helytállnak. Erre jó példa a Fortune Global 500, évente összeállított ranglista, amely a világ ötszáz legnagyobb cégét listázza minden évben.

Dr. Konczosé .prof . dr Szyiombathel Márta, a amrik HR Klub vezt-je, a Szyiéchen István Egyetm tanár

A VÁLSÁG, MINT ÉLETÜNK RÉSZE A válság nehézség és lehetőség – erről beszélt előadásában dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta, a kamarai HR Klub vezetője, a Széchenyi István Egyetem tanára. – Válságszakértők a válság két típusát különböztetik meg. Az egyik váratlanul, rohamosan tör ránk, a másik hosszú idő óta, különböző előjelekkel lappang, mire felszínre tör. A második is nagy károkat tud okozni, de az első az, amelyik rengeteg tragédiával és összeomlással járhat. Válság, mint ilyen, a válságszakértők szerint állandóan van, az életünk része. Elkerülni nem lehet, felkészülni rá azonban igen, függetlenül attól, hogy éppen világjárvány, vagy energiahiány és háború okozza a krízist. A legjobb felkészülés pedig az, ha arról beszélgetünk, hogy a válságokat ki hogy élte át, volt-e kidolgozott válságstratégia, és az működött-e.

16

A pandémia után vagyunk, de közben kialakult egy újabb nagy válság, megint olyan helyzetben vannak a vállalkozásvezetők, amiben szükség van arra, hogy megtudják, milyen jó megoldásai vannak másoknak az övéhez hasonló problémákra – fejtette ki dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta. Előadása kapcsán hangsúlyozni szándékozza: – A válság nehézség, de egyben lehetőség is. A kihívások sok jó megoldást termelnek ki, s azok, akik ezeket megtalálják, általában megerősödve kerülnek ki a válság sújtotta évekből. Másoktól sokat lehet tanulni, a hallott jó példák inspirálók lehetnek.

„CSAK” 13 SZÁZALÉKKAL KAPNAK KEVESEBBET Egyetemi tanárként hallgatóival gyakran kutatja a női vállalkozók és munkavállalók helyzetét. Úgy véli, a konferencia arra is lehetőséget ad, hogy ráirányítsa a figyelmet a nők hátrányos

– Hallgatóimmal folyamatosan vizsgáljuk, hogy az ötszáz cégből mennyit vezetnek nők, és hányan vannak közülük, akik pozíciójukat éveken át tudják is tartani. Az elmúlt években 15 és 36 között változik a női vezetők száma az ötszáz cég élén. Őket megnézve azt látjuk, hogy – a gyakran hallott, karrieristákra vonatkozó sztereotípiákkal ellentétben – nem egyedülálló és elvált nők. Többségüknek van gyermeke, és házasságban él. Az biztos, hogy nagyon jó időbeosztása kell legyen egy női vállalkozónak, ez az egyik erőssége kell hogy legyen. Bátran kérjenek segítséget. Azért, hogy legyen idejük a családra, hogy a munkán kívüli értékes idejüket a szeretteikkel tölthessék, ki kell szervezniük a bevásárlást, a takarítást, a mosást, de minderre van megoldás. A nők egyik legnagyobb erénye a hatékony időbeosztás, amely lehetővé teszi, hogy ne kelljen választani a család és a karrier között. Szerző: Zsenák-Kiss Szimóna


Egy korty üzlet – a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara üzleti reggelije keretében vállalkozók adják át egymásnak tudásukat, tapasztalatukat egy-egy témában, miközben üzleti kapcsolataikat is bővítik. Üzlet, kapcsolat, lehetőség egy helyen. Az üzleti reggeli ötletgazdái, Gonczlik Andrea és Gonczlik Tímea moderátorai a programnak, miközben közös cégük, a Co-creation Consulting Kft. révén a közönség soraiban is ülhetnének. Két oldalról látják a jelenlegi gazdasági nehézségeket. Miben segíthet az Egy korty üzlet? Erről beszélgettünk, valamint arról, hogy tapasztalatuk szerint nehezebb-e helytállni a női vállalkozóknak, mint férfitársaiknak. – Ti vezetitek fel az Egy korty üzlet aktuális témáit, irányítjátok a beszél getéseket, ugyanakkor vállalkozóként is érdekes lehet számotokra a program. Más minőségben tudtok úgy moderálni, hogy ti magatok is érintettek vagytok a témákban?

Gonczlik Tímea és Gonczlik Andrea, az Egy korty üzlet moderátorai

Kisalföldi Gazdaság Exkluzív, 2022

– Viszonylag fiatal cég a Co-creation Consulting Kft. Milyen tapasztalással lettetek vállalkozók, mi terelt bennete ket a saját cég felé?

17


Andrea:

Gonczlik Tímea Tímea: Tímea:

Andrea: Tímea:

Tímea:

18


A Co-creation Consulting Kő. fejlűdni vágyó vállalkozások számára tervez és valósít meg szervezetfejlesztési folyamatokat. Vezetűket és kollégákat egyaránt fejlesztenek gyakorlatias, innovatív és hatékony módszereket alkalmazva, az aktuális igényekre válaszolva. Legyen szó megbeszélésfejlesztésrűl, a vezetűi csapat fejlesztésérűl, mentoring rendszer kidolgozásáról vagy az emberi és eredményfókuszú szervezet felépítésérűl. A cégek a megszerzett tudást és képességeket azonnal be tudják építeni a mindennapi gyakorlatba, ezáltal szervezeteik eredményessé és emberibbé válnak. Gonczlik Andrea mikromenedzsmenttel irányítsa, hanem figyeljen oda a munkatársakra, és adjon teret a megoldási javaslataiknak. Hiába próbál például egy vezető költségcsökkentési projektet véghezvinni, ha nem együttműködéssel teszi, az eredményessége rövid távon is kétséges, de hos�szabb távon nem lesz sikeres. Ha a vezető reflektál a körülményekre, sokkal eredményesebb a működése. A figyelem és az alkalmazkodási képesség női energia. – Továbbá a nőkre jellemző a hosszú távú kitartás. Ez a kitartás átsegíthet a hosszan tartó bizonytalanságokon és a folyamatos változásokon.

– A jelenlegi válságban három témával próbálunk segíteni, erre utal az őszi programok címe: Válságállóság 3 nézőpontból. A szeptemberi találkozó témája a vállalkozásvezető válságállósága volt. Októberben az energiahatékonyság került terítékre, novemberben pedig a csapat. A vezető önmaga minta, ha ő ütőképes és stabil marad, akkor tud reagálni a történésekre. Ehhez stabil belső béke kell, azt pedig magának kell megteremtenie mindenkinek. A vezetővel foglalkozó alkalmon konkrét technikákat adtunk a résztvevők kezébe, amiket már másnap alkalmazni tudtak. A visszajelzések alapján segített ez a gyakorlati megközelítés.

tanul. Természetesen a networking is fontos a vállalkozások számára. A mini workshoppal kibővített speciális üzleti reggeli, mint műfaj népszerű, szeretik a résztvevők.

– Igyekszünk megtartani a rugalmasságot és nyitottan nézzük a lehetőségeket. Alkalmazkodtunk az online világ kihívásaihoz, tanulásra használtuk fel a bezártság néhány hónapját. Az új szakmai irányok megismerésének soha nincs vége, nehezebb időszakokban is időt kell szakítani rá. Mindemellett fontosnak tartjuk, hogy helyi vállalkozók helyi vállalkozókkal működjenek együtt, ez segítheti a túlélést.

– Hiszünk abban, hogy a felnőtt ember a tapasztalatain keresztül

Kisalföldi Gazdaság Exkluzív, 2022

19


Nivezetkésvállalkozókkihívásainapjainkban

TPSARKÚCIP5BEN– INGOVÁNYOS TALAJON Szakmámból adódóan közel 30 éve dolgozom vezetőkkel, a kiválasztásukkal, kompetenciafejlesztésükkel, csapatépítésükkel. Ez idő alatt számos női vezetőt ismertem meg, akik különböző területeken és körülmények között végzik a munkájukat. Én nem kizárólag vezetőként nézek rájuk, hiszen „szerepeiknek” csak egy részét jelenti ez a pozíció. Az emberismeretnek épp az a lényege, hogy teljes egészében lássuk az adott személyt, ne csak a felszínt. Meg kell ismernünk a másikat, hogy mélyebbre tudjunk nézni, oda, ahol már nemcsak látjuk, hanem meg is értjük őt. A miérteket. Ha odáig eljutunk, akkor sokkal könnyebb irányt választani, döntéseket hozni, fejlődni… 20


Vilá g bizo járván y n olya ytalan , hábor ú s n ami időke ág… M , kor t vala élünk, ost szin m t kén en min ilyen ytel en k denki kom i szin fortzón mozdu l á t akk en aka jából, é ni a o r s vált r nézőp marad ha ania onto ni, . t ke ll

részt vevő emberekhez, helyzetekhez. Ez nem könnyű feladat, főleg úgy, hogy – ebben a pillanatok alatt változó világban – közben az egyensúlyt is meg tudjuk tartani. A saját egyensúlyunkat. Ha kell, akkor rögös és akadályokkal teli úton is. És ha kell, akkor bizony „tűsarkú” cipőben is.

TÖBB SZEMÜVEGEN KERESZTÜL

„Tudmo, érdeks elnét k t -nik, hog y épen, amiork a veztŐnek is ekvsb a z erj, ötb a problémája, akor ekln még inet zívbn Űg yelni a örk ül e lévŐ kre! Pedi g a válasz, hog :y i gen!” – Soóky Andrea

ÁLARC VAGY SZEREP?

Egyik ember sem csak egy „szerepet” játszik az életben. Akár egy napon belül is váltogatva kell eleget tenni, megfelelni, helytállni az adott területeken. Önmaga és mások, vélt és valós elvárásai mentén. Ha ezt egy vállalkozó/vezető nő tükrében nézzük, akkor egy személyben kell lennie: vezetőnek, társnak, szülőnek és gyereknek, barátnak, kollégának, és még sok-sok életteret felsorolhatnánk.

Félreértés ne essék, normál esetben ezek nem álarcok. Nem más és más embert rejtenek, nem a tudatos megtévesztés a cél, hanem az alap személyiség mellett mindenhol kicsit más a fókusz, melyhez igazodni kell. Nem az a lényeg, hogy életterünk minden területén más emberré váljunk, hanem hogy önmagunkat, értékrendünket megőrizve, rugalmasan tudjunk igazodni feladatainkhoz, az abban

Kisalföldi Gazdaság Exkluzív, 2022

Szakemberként mindig több szemüvegen keresztül kell néznünk az embereket és a világot, mert csak akkor lehet teljes és reális képet kapni bármiről és bárkiről. Akkor lehet valóban személyre szabott, gyakorlati és előre vivő tanácsot adni. „Egy jel nem jel” – gyakran mondom a képzések során. Ez nemcsak a munka tekintetében, hanem az élet minden terén hasznos tanács. Mindig van egy úgynevezett „első benyomás” érzés, ami nagyon fontos, de egy időre „zsebre kell tennünk”, aztán racionálisan, több szemszögből is megnézni az adott helyzetet. Közelről, távolról, részletekre bontva, holisztikus rálátással, saját és mások szemszögéből. Amikor ezt a folyamatot végigvittük, akkor vegyük csak elő azt a jól eltett első benyomást. Így lesz teljesen egész a képünk. Utána kell összegezni a lehetséges lépéseket, irányokat, majd

21


megnézni, hogy mi az, amire hatással lehetünk, és mi az, amire nem. Ez a későbbiekben még lényeges mondat lesz, ne felejtsük el!

személyre szabott, hatékony utakat, megoldásokat, irányokat találhatunk, javasolhatunk. Mind az egyén, mind a munkaszervezet szintjén.

hogy befogjuk a fülünket, eltakarjuk a szemünket és nem engedjük be a hatásokat. Szűrni viszont fontos, és kell is. Hogyan?

Természetes az a vágy, hogy néha jó lenne mindent „rózsaszín” és tökéletes dioptriájú szemüvegen át szemlélni, de egyszer lekerül az a szemüveg, és drasztikus változásokat tapasztalhatunk. Ehhez most nem is kell messze menni, hiszen olyan idők vannak mögöttünk, és olyan hatások érnek nap mint nap, melyek a nagyon stabilnak tűnő embereket is megingathatják, elbizonytalaníthatják.

Általános vélemény, hogy a női vezetőket is jellemzi az erő, a kitartás, a határozottság, a tudatosság. A bizonyítás vágya, a szabadság igénye, a felelősségtudat, az anyagiak mércéje stb. Ezek a hajtóerők a nőknél viszont kicsit máshonnan erednek, illetve összekapcsolódnak több másodlagos motivációval. Másképp erősek, másképp vezetők. De itt sem lehet skatulyákat készíteni. Nem is akarom most összehasonlítani ezt a szerepet a férfi vezetőkkel, mert tapasztalataim alapján nem lenne igazságos. A vezetni tudás képessége nem attól függ, hogy férfi vagy nő az illető, ennél sokkal összetettebb a dolog.

Békeidőben is rengeteg olyan gondja volt az embereknek, amitől pillanatok alatt lelkileg megbicsaklottak. Ez nem lekicsinylést jelent, hiszen akkor és ott mindenkinek a saját problémája a legnagyobb, és ezt tiszteletben kell tartani. Most viszont külön kell választanunk, hogy mi az, ami „csak probléma”, és megoldandó feladatként tekinteni rá! És mi az, ami tragédia, amin nem lehet változtatni, amire nem lehetünk hatással. A kettő között óriási különbség van. Ha ezt saját magunk tekintetében és másokra nézve is külön tudjuk választani, akkor már egy lépéssel

NŐI ÉS FÉRFI VEZETŐT ÖSSZEHASONLÍTANI NEM IGAZSÁGOS

Minden ember más, másképp reagál, nincs egy konkrét recept, de ha tudjuk a személyiség alapjait, ha ismerjük magunkat és a másikat, akkor

Alapszemélyiség, motivációk, vezetői attitűdök, önismeret, önmotiváció, fejlődési igény, rugalmas irányváltás, megértés, következetesség, jövőkép, szociális háló, érzelmi háttér…, ezek mind hatással vannak arra, hogy egy helyzetre miként reagálunk. Vezetőként viszont ennél sokkal nagyobb a felelősség, mert nem csak önmagunkért felelünk, és a következmények sem csak minket érintenek.

A LEGGYORSABBAN TERJEDŐ „VÍRUS” MAGA A FÉLELEM

Világjárvány, háború, bizonytalanság… Most olyan időket élünk, amikor valamilyen szinten mindenki kénytelen kimozdulni a komfortzónájából, és ha szinten akar maradni, akkor nézőpontot kell váltania. Megváltoztatni a fontossági sorrendeket, a prioritást és a fókuszt. Azt mondják, hogy a leg­ gyorsabban terjedő „vírus” maga a félelem. Pillanatok alatt sokszorozódik és erősödik. Nem az a megoldás,

22


előrébb járunk. Nem a félelemtől kell félni. Bele lehet állni. Ha stabilak vagyunk, akkor jöhet. Nem menekülni kell előle, hanem megérteni. Hol kezdjük el?

KIRE TEGYÜK AZ „OXIGÉNMASZKOT”? Ezt a címet adtam az előadásomnak tavaly a HR-Festen. Van egy olyan rövid pszichológiai tesztkérdés, hogy: repülőgépen utazol, a melletted lévő ülésen egy gyerek ül, zuhanni kezd a repülő, és csak egy oxigénmaszk esik le. Kire teszed először? Az emberek nagy része a gyereket választja, de nem ez a jó döntés. Először magadra kell tenni azt a maszkot, hogy legyen erőd utána segíteni a gyereknek és a többieknek. Ha te elveszíted magad, akkor már nem tudsz tovább vezetni. Ahhoz, hogy jól működjön a munkaszervezet, akár kisvállalkozás, akár nagy multi cég, akár egy kis családi vállalkozói csapat, az a legfontosabb, hogy először saját magadat kell

megerősíteni. Aki nem találja meg a stabil talajt, nem tudja sem tudatosan, sem tudattalanul kifelé sugározni, ezért nem is fogja tudni maga mellé állítani az embereket. Igaz, el is lehet játszani, hogy kemény vagyok, de az emberek megérzik, ha a szavak mögött nincs tartalom, tény, valóság, következetesség. Azért tisztázzuk, az erő, a stabilitás nem azt jelenti, hogy nem vagyok ember, nem félek semmitől és nem érint meg semmi. Azt jelenti, hogy tudom kezelni. Helyére rakni. Élni vele.

KÖVETKEZETESSÉG A BIZONYTALANSÁGBAN?

Igen. Az alapok, az indulás és a célok maradnak, csak közben hirtelen kell irányt váltani, rugalmasan újratervezni, de a cél – rövid és hosszú távú célok – szem előtt tartásával. Életterünk szeleteinek valamelyik területen meg kell találni azt a biztonságot, amit tartani lehet, és amivel a többiekben

CIKKÜNK ÍRÓJA:

Soóky Andrea • Patent Csoport szaktanácsadó, tréner • HR- és mentálhigiénés szakgrafológus • okleveles írásszakértő • GYMSM KIK Szolgáltatási Tagozat elnökségi tag • Prevenciós Konferencia vezetője

• Segítő Szakemberek Klub vezetője • Főnix Konferencia előadója

Kisalföldi Gazdaság Exkluzív, 2022

sem ültetjük el a félelmet. Voltak olyan időszakok régebben, hogy bizonyos helyeken egyes vezetők azt a stratégiát is alkalmazták, úgymond motivációként, hogy elültették a bizonytalanságot azzal, hogy pótolható az ember, és erre sajnos sokféle eszköz létezett. Ma ezt már nem szabad megtenni, ha stabil csapatot szeretnénk. A jó munkaerőt még válság idején is meg kell tartani és értékelni. Tudom, érdekes ellentétnek tűnik, hogy éppen, amikor a vezetőnek is kevesebb az ereje, több a problémája, akkor kéne még intenzívebben figyelni a körülötte lévőkre! Pedig a válasz, hogy: igen!

TŰSARKÚ CIPŐBEN VAGY BAKANCSBAN? Összegezve, sok dolga van most a női vezetőknek (is). Tűsarkú cipőben, ingoványos talajon stabilnak maradni és a csapatát is határozottan, tudatosan, biztonságos utakon előre vinni. Megtanítani nem félni, nem pánikolni, vagy ezeket ideiglenesen „természetesnek” venni, stratégiákat kidolgozni. Újratervezni. Nagyobb a felelősség, de nem kell egyedül csinálni, mert ha van egy jó csapat, akkor megoszthatóak ezek a feladatok, illetve a megfelelő szakember is sokat tud segíteni. Kedves női vezetők. Maradjunk nyugodtan tűsarkúban, de azért a csomagtartóban legyen ott egy bakancs vagy gumicsizma. Nekem régóta ott van, és konkrétan ismerek olyan vezető hölgyeket, akik szintén nem indulnak el útnak nélküle! Szerző: Soóky Andrea

23


IdutazásPéntekMaricával,aSzéchenyiEgyetemmosonmagyaróvári létesítményvezetjével

TUDÁSBÓLÉPÍTETT ER5SVÁRFALAK Amikor reggelente elsőként megérkezik, leengedi a mosonmagyaróvári várfalban lévő hatalmas vaskaput őrző kampót, és végigjárja a több száz évnyi történelmet, tudást és titkot rejtő termeket. Eggyé válik a múlttal, a hagyományok és az értékek megőrzésének, továbbadásának felelősségével, amely munkahelyét, a Széchenyi István Egyetemet hosszú idő óta jellemzi. Beszélgetés Péntek Maricával, az intézmény Albert Kázmér Karának otthont adó óvári vár létesítményvezetőjével.

– Kötötte korábban bármi Moson­ magyaróvárhoz? – Az életem, a pályám főbb állomásai Győr, Pannonhalma és Budapest voltak. Mosonmagyaróvár akkor költözött a szívembe, amikor tavaly igent mondtam a Széchenyi Egyetem felkérésére, hogy a napjainkban már az alapító Albert Kázmér nevét viselő mosonmagyaróvári

A mosonmagyaróvári vár makeője

24

karnak otthont adó vár útját egyengessem. Munkámat a kar vezetésével, köztük dr. Szalka Éva dékán asszonnyal, valamint az okta­tói közösséggel szoros együttműködésben végzem. Közös célunk, hogy színvonalasan szolgáljuk a munkatársakat, a hallgatókat és az ide érkező vendégeket.Nincs nap, hogy ne tanulmányoznám a város, a vár történelmét, az

egyedülálló oktatás múltját, és ne csodálkoznék rá arra a páratlan örökségre, amit az elődök hagytak ránk. Azok, akik előttem sok száz éven keresztül ugyanazon a kapun, ugyanazt a vaskampót emelték le reggelente. Hiszen Európában a Magyaróvári Gazdasági Felsőbb Magántanintézet volt az első agrár-felsőoktatási intézmény. Az egykori, római kori legio


Péntek Marica, a Széchenyi Egyetem mosonmagyaróvári létesítményvezetője tábor területén emelkedő várban Wittmann Antal fő­ kormányzó, reformkori tudós mezőgazdász javaslatára alapította 1818-ban Albert Kázmér szász-tescheni herceg, aki az uradalmat Mária Teréziától kapta szeretett lánya, Mária Krisztina kezével. Az intézmény kisebb megszakításokkal folyamatosan működik, 2016 óta a győri egyetem karaként stabil háttérrel, biztos jövőképpel. A vár és a város története összeforrott, de miközben kutattam, arra jöttem rá, hogy minden korban többet jelentett, mint az oktatás és a kutatásfejlesztés központja. Magyaróvár és később Mosonmagyaróvár szellemiségében és épületei egységében is különleges ízű és rezgésű hely volt az akadémia. Elég, ha csupán az alapítás évétől áttekintjük, kik voltak a tanulói és a tanárai. A nagyszerű és kiemelkedő agráripari szakemberek mellett találjuk Fekete István írót, Ferenczy Károly festőművészt, Bauer

Rudolf olimpikont, Semsey Andor mecénást, Gluzek Gyula jószágkormányzót, Rédei György Pál növénygenetikust vagy Teleki Pál miniszterelnököt. Nekünk, akik jelenleg üzemeltetjük, működtetjük a várat, az egyetem létesítményeit, sosem szabad elfelejtenünk, hogy az ő emlékük is kötelez.

TÍZEZER LÁTOGATÓ – 2018-ban óriási fejlesztések kezdődtek meg Mosonmagyaróváron a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretén belül. A munkálatok ma is tartanak. Melyek voltak a főbb állomások? – Az első ütem az Európában is egyedülálló, közel nyolcszáz éves középkori vár felújításával kezdődött a Miniszterelnökség, az egyetem és a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit

Kisalföldi Gazdaság Exkluzív, 2022

Kft. együttműködésében. Ennek során új funkciókat kapott az épület azzal a céllal, hogy a térségbe látogató és az itt élő felnőttek és gyerekek számára is vonzó turisztikai látványosságot, aktivitásokat nyújtson. A földszinten kapott helyet a kiállítótér, a múzeumpedagógiai foglalkoztató, a kávézó és az ajándékbolt. A kiállítás nyolc teremből áll, bemutatva az egyetem jelenét, a vár és az agrár-­felsőoktatás történetét. Mindez azt mutatja, hogy a Széchenyi István Egyetem vezetése tényleg fontosnak tartja a moson­magyaróvári kar megújítását. – 2021 júniusában nyitotta meg kapuit az újjászületett intézmény a nagyközönség előtt. Milyen volt a fogadtatás, az elmúlt másfél-egy év igazolta az elképzeléseket? – Mostanáig több mint tízezer hazai és külföldi látogató érkezett. Elkötelezett

25


A RETRÓ KVÍZESTEKTŐL AZ ÓVÁR KERINGŐIG

Dr. Veres András püspök és dr. Nagy István agrárminiszter is oő volt a különleges kiállítás elsű látogatói közöő kollégáimmal közösen közösségi­ médiafelületeinkkel, bejegyzéseinkkel ennél is több embert értünk el. Sok vendéggel beszélgettem, akiket lenyűgözött a számtalan élmény, amelyet a környezet kínálta lehetőségek kiaknázásával nyújthattunk. A középkori, boltíves kiállítótérnek a modern kor vívmányai adnak eklektikus megjelenést, az érintőképernyőkön a vár és az intézmény érdekességeit lehet

– A Lovagterem és a Várudvar pedig a legkülönfélébb rendezvények helyszíne volt. – Konferenciákat, bor- és pálinkakóstolókat, családi eseményeket, koncerteket tartottunk, a tereinket igénybe vette rendezvényeihez a mosonmagyaróvári önkormányzat is. A teljesség igénye nélkül, hogy néhányat említsek, nálunk volt az Insula Magna és a Food Industry konferencia, a

„SZÁMOMRA AZ EGYETEMI MUNKA SZERELEMGYEREK, BÁR HOZZÁTESZEM, NEM IS NAGYON TUDOK MÁSKÉPP DOLGOZNI, CSAK SZENVEDÉLLYEL. AHOVÁ KÖZÖSEN SIKERÜLT ELJUTNI, BÜSZKESÉGGEL TÖLT EL.” követni. Többnyelvű audioguide szolgáltatással rendelkezünk. A gyerekek várinstallációkban játszhatnak, korabeli ruhákba, jelmezekbe öltözhetnek. A termek alkalmasak egyéb rendezvények és időszaki kiállítások megtartására is. Az egyik legnagyobb érdeklődést a magyar származású, Los Angelesben élő Gaál Ryta fotóművész és haditudósító bemutatkozása váltotta ki.

26

VinÓvár, koncertet adott Rákász Gergely, Szekeres Adrien, a Győri Filharmonikus Zenekar, de tapsolhatott a közönség BakosKiss Gábornak, a Győri Nemzeti Színház igazgatójának önálló estjén is. Szabadtéri és beltéri zenés programokat szerveztünk, advent idején jeles külföldi művészek közreműködésével. Továbbá számos, nem a nagyközönségnek szóló, szakmai rendezvény talált otthonra a várban.

– Mindemellett megerősödött az ismeretterjesztő szerep is. – A Széchenyi István Egyetem közösségében dolgozva feladatunk, hogy az ódon várfalakban és oktatói tapasztalatban rejlő hatalmas tudást és történelmi múltat, a hagyományt tovább vigyük és modern formában ismertessük meg a mai generációval. A múzeumpedagógiai foglalkoztatóban mindez játékosan, interaktív módon történik. Az általános és középiskolás csoportokat négy különböző témakörben vártuk, kiváló programot kínálva egy-egy osztálykirándulásra is. Kézműves foglalkozásokat, a mosonmagyaróvári kar munkatársaival együttműködve nyári táborokat tartottunk a vár történetére fókuszálva. A felnőttekre is gondolva retró kvízesteket, vársétákat indítottunk, könyvbemutatókat és elő­ adásokat szerveztünk. A programjainkon heti rendszerességgel fogadtunk csoportokat. – Kevesen tudják, hogy a kávézó miért Strauss nevét viseli. – Ifjabb Johann Strauss, akinek leghíresebb műve a Kék Duna keringő, zenekarával többször szórakoztatta a közönséget Magyaróváron. Mi több, fellépéseinek legkedveltebb helyszíne a város volt Bécs után. Strauss két zeneművet írt Óvárnak, az egyik Altenburg-Walzer, vagyis Óvár Keringő, a másik Irenen-Walzer néven vált ismertté. Előbbit első bemutatkozása alkalmából komponálta 1846-ban, utóbbi zeneművet pedig nagyrabecsülése jeléül Zichy Henrik gróf feleségének, Meskó Irén bárónőnek ajánlotta. Zichy gróf egyébként Moson vármegye főispánja volt abban az időben, Széchenyi István itteni követté választása 1847 októberében az ő érdeme. A Strauss kávézó az elmúlt időszakban számos kulturális és tudásmegosztó programnak adott otthont. Mesedélutánnak és gyerekkönyv-bemutatónak, stílustanácsadásnak és csokikóstolónak. Aki pedig a helyben kóstolást követően haza is akarta vinni magával az élményt, az ajándékbolt várta. A kínálat összeállításánál fontos szempont volt, hogy olyan bio, egyedi, manufaktúrában készült termékeket


kínáljunk, amelyek szorosan kapcsolódnak az egyetemünk alumni mozgalmához. Előállítói a karhoz köthetők, itt szerzett ismereteikre támaszkodva hozták létre vállalkozásukat.

SÉTA ÉS ISMERET­ TERJESZTÉS

– A rekonstrukció nem állt meg a falaknál. – Valóban, és ezek a beruházások egyszerre teremtenek méltó környezetet az oktatáshoz és a kutatáshoz, illetve szolgálják a térség fejlődését. Megújult a Várkapu, amely a magyar és az európai mezőgazdasági oktatás kapcsolatát, továbbá az egyetem, a harmincezres lélekszámú város, a lakói és az oda érkezők összetartozását jelképezi. Az üzenet egyértelmű: az egyetem nem létezhet a város nélkül, és a város nem létezhet az egyetem nélkül. A vársétányt szeretem a belső kiállítótér meghosszabbított kezeként értelmezni. Üzenetet hordoz, egykori hallgatók eredményeinek bemutatásával, infografikai megoldásokkal, térképekkel és idővonalakkal mesél arról, milyen kiváló szakembereket adott a világnak Mosonmagyaróvár. A szabadtéri kiállítás minden korosztály számára átlátható és érdekes, ingyenesen elérhető tudást kínál, emellett sétára, kikapcsolódásra hív. A pavilonokat úgy alakították ki a felújítás során, hogy minden követelménynek megfeleljenek, így a rendezvényekre érkező árusoknak csak a portékáikat kell magukkal

hozniuk. Szeretnénk a jövőben létrehozni egy ökopiacot, támaszkodva az egyetem tangazdaságára és a régióban működő környezettudatos termelőkre. Számos további felújítást tervez az egyetem a következő években, amelyek túlmutatnak az oktatási feladatokon, és bekapcsolják Mosonmagyaróvárt az edukációs, öko-, családi, szigetközi, országos és európai turizmus életébe is. Vannak fejlesztések, amelyek ezekből nemrégiben fejeződtek be, vagy folyamatban vannak.

MINDEN TAPASZTALAT A VÁRHOZ VEZETTE

– Nagy feladat egy ekkora létesítmény vezetése, a szerteágazó tevékenység összefogása. Fel volt rá készülve, amikor elfogadta a felkérést? – Számoltam a kihívással, és nem titkolom, szinte azonnal igent mondtam. Közgazdásznak tanultam, de örökös útkeresőként több olyan képzést is elvégeztem, amely a művészet, a szépség, az emberek iránti nyitottságomra épült, és még érzékenyebbé tett. Dolgoztam banki, kommunikációs, kereskedelmi és marketingvonalon, az egyetemi csarnok üzemeltetése során pedig volt tapasztalatom abban is, milyen felelősség a cégvezetés, átlátni és szervezni szerteágazó tevékenységeket. Mindig olyan feladatok találtak meg, amelyek ambíciót és alkotóvágyat igényeltek. Az elmúlt másfél év meggyőzött arról, hogy minden, amit

eddig megtanultam, azt szolgálta, hogy most itt az óvári várban ezt a küldetést kollégáimmal közösen teljesíthessem. – Személyesen hogy élte meg ezt az időszakot? – Számomra az egyetemi munka szerelemgyerek, bár hozzáteszem, nem is nagyon tudok másképp dolgozni, csak szenvedéllyel. Ahová közösen sikerült eljutni, büszkeséggel tölt el. Mindez annak köszönhető, hogy erős egyetem támasztja a falakat, vállvetve egy együttműködő város­ vezetéssel, a Mosonmagyaróváron és a térségben élők, vállalkozók, támogatók pedig szeretik a kultúrát és hajlandóak áldozni rá. Bízom ebben a szövetségben. – Mi jelenti a kikapcsolódást, hogy vezeti le a napot? – Keveset alszom, az én időm reggel négy és hét óra között van, amikor egyedül vagyok. Megiszom a kávém, leviszem a kutyát, olvasok, és egyáltalán nem foglalkozom munkával. Győrből Mosonmagyaróvárra és vissza útközben már vagy a napot szervezem, vagy az elmaradt hívásokat pótolom. Az esti séta a férjemmel szintén elmaradhatatlan része a napnak. Szeretem a társaságot, szívesen megnézek egy darabot a színházban, de az energiát leginkább a feltöltődés belső és nagyon személyes formáiból nyerem.

Szerző: KG

A Miniszterelnökség, az egyetem és a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonproőt Kű. együttmfiködésében valósult meg a vár épületének felújítása

Kisalföldi Gazdaság Exkluzív, 2022

27


SuryDalma,akinekegyetlennévjegykártyanemlenneelég

A MÉRFÖLDKÖVEK MUTATJÁK AZ UTAT

A kurátor, startupper, kulturális tervező, rendezvényszervező, projektmenedzser számára a járatlan út nem kihívás, hanem lételem. Sury Dalma vállalkozó, tevékenysége pedig olyan szerteágazó, hogy egyetlen névjegykártya aligha mondana el róla mindent. Ezért nem készíttet, de talán épp emiatt nincs is rá szüksége. – Minden munkám teljesen más, mint amit addig csináltam, ez az, amit élvezek, keresek, rám talál. Szeretem a dolgokat nulláról kezdeni és a kijelölt célig, mérföldkőig vinni. Ez sok időt kíván, viszont rengeteg új ismerethez juttat, amit elraktározok és alkalmazok a következő projektek során.

BALKONBÚTOR ÉS A TADA MOMENT – 2016-ban végzett a képzőművészeti egyetemen kurátor szakon. Onnan ez a szemlélet? – Részben igen. A hivatalosan képzőművészet-elmélet szak éppen abban különbözik a hagyományos művészeti

28

képzéstől, hogy menedzserszemléletet is ad. A művészettörténet és az esztétika mellett tanultunk például a kurátori alapismeretek tárgy keretein belül projektmenedzsmentet, és szellemi alkotások jogát. A koncepcióalkotás mellett egy csapat összefogására is képez. A diplomával a kezemben aztán hamarosan vállalkozásba is fogtam. Egykori asztalos partnerem révén kerültem barátságba a fával, háromfős csapatunkkal kifejlesztettünk egy formatervezett, egymással kapcsolódó és minden irányba bővíthető ládarendszert városi növénytermesztéshez. A Balkon Design első koncepciójával megnyertük 2018-ban az első győri Idea­thon ötletversenyt, majd a piackutatásnak megfelelően átalakított BALKON-nal

2020-ban bekerültünk a StartIt@K&H inkubátorprogramjába. Online edukációs és mentoring szolgáltatással bővítettük, az volt a víziónk, hogy fenntartható és környezetkímélő módon hozzuk közelebb a kertészkedés élményét a városban élőkhöz. Később önállóan indítottam vállalkozást, ami szintén a fához kapcsolódott, ez a Tada Moment. A természetes anyagokkal való foglalatoskodás, az alkotás hatalmas élményt nyújtott, amit szerettem volna másokkal is megosztani. Kézműves csomagokat állítottam össze otthoni barkácsoláshoz, de egy idő után ezt is elengedtem és továbbadtam. Azt hiszem, éreztem az ösztönzést, hogy igen, kész a projekt, működik, most vágjunk bele valami újba.


– Mindig van másik? – Igen, és mindig egy újabb. Az alapot az a számtalan, különböző témájú kurzus, workshop adja, amin részt vettem attól a pillanattól, hogy kapcsolatba kerültem a startup világgal. Megtanultam, mi fán terem a befektetőszerzés, az üzleti tervezés, hasznosítottam a mentorprogramokon, a StartITup Győr ötletversenyein tapasztaltakat, a Start­up Szerdák előadásain hallottakat, és építettem a kapcsolatokat.

NYITOTT ÉS FELELŐSSÉGTELJES FIATALOK – Most épp hány helyről csöröghet a telefon? Milyen projekttel kapcsolatban kereshetik? – Sok helyről. A vállalkozásom mellett az INPUT program mosonmagyaróvári startup koordinátora is vagyok. A helyi startup ökoszisztéma fejlesztése a munkám, és jelenleg épp az Ideafest középiskolai ötletverseny toborzási feladatai és egy agrárfókuszú szakmai kiállítás és konferencia szervezése foglal le. Nehézséget az okoz, ha a projektek időben egybeesnek, na az elég stresszes nappalokat és éjszakákat tud okozni. Gyakorlatilag, ami állandó, az a közös munka a Start­ ITup Győrrel. A szintén középiskolásoknak meghirdetett InnoMate ötletverseny partnereként a szakmai program kialakításában, lebonyolításában és a csapatok mentorálásában veszünk részt. – Érzékenyek a tinédzserek az innovációra? – Ha megkérjük rá őket, hogy gondolkodjanak, láthatóan meglepőd­nek. Először furcsa számukra, hogy nekik kell megmondaniuk, hogy ők határozhatják meg, mi és hogy működjön. De ha ráéreznek az alkotás ízére, felismerik, hogy döntést hozni félelmetesnek tűnő feladat, de cserébe szabadságot ad, beleszeretnek, és fantasztikus ötletekkel állnak elő. Abból is érezhető, milyen felelősségteljesen gondolkodnak, hogy a megoldásaik sok esetben nem profitorientáltak, hanem társadalmi problémákra irányulnak. Ennek talán éppen az a kihívásokkal teli élethelyzet, bizonytalanság az oka, amiben vannak.

Sury Dalma: Katásból átalányadózó vállalkozó leŐem. Egyelűre jobbára a nehézségeket látom, de elhatároztam, hogy elűre menekülök

MŰVÉSZEK KONTRA STARTUPPEREK

– A Torulában beszélgetünk, néhány óra múlva fiatal művészek alkotásaiból nyílik kiállítás. Ez is egy projekt a sok közül? – Igen, és érdekes módon, ide is úgy kerültem, ahogy a StartITup Győrhöz. Megkérdeztem, segíthetek-e. Tavasz óta segítem a csapat munkáját a kiállításokhoz kapcsolódó feladatokkal, tárlatvezetésekkel, a megrendezett programokkal kapcsolatban, igyekszem mindig azt elvégezni, amit kell

Kisalföldi Gazdaság Exkluzív, 2022

és el tudok egy adott közös célért a megrendelővel. A Torula művészeinek bemutatkozó kiállításánál pedig mint rezidens kurátor működtem közre, ezt nyitjuk meg ma este. Sok izgalmas feladatot kapok, workshopokat szervezünk iskolásoknak, októberben pedig elindul egy új projekt is, beszélgetéssorozat az itt alkotóknak és más művészeknek. Olyan tudást, vállalkozói ismereteket kínálunk, amelyeknek hasznát vehetik a karrierjük során. A témák az online marketing és selfbranding, a kapcsolatépítés és pitch, a piackutatás és versenytársak, vállalkozói

29


ismeretek és pénzügyek, olyan hozzáértők tolmácsolásában, akikkel együtt dolgoztam a startupokkal kapcsolatos munkáim során. Levonva a következtetéseket, akár egy képzést is érdemes lehet erre összeállítani. – Hogy kapcsolódnak össze a művészek és a startupperek? – Még sehogy. Azt tapasztaltam azonban, hogy hasonló kihívásokkal kell szembenézniük, és ezt nagy örömömre a Torula is így látta, és nyitott volt a kezdeményezésemre. A művészek kevés hasonló ismeretet kapnak az érvényesüléshez az oktatásban, szemben a nemzetközi gyakorlattal. A művészeti menedzserek, galériák támogatják őket, de ehhez nekik kell megtenniük az első lépést. Manapság a social media világában a láthatóság elkerülhetetlen, és egyben a selfbranding eszköze. Ha nemcsak várnak

AZ ALAPOT AZ A SZÁMTALAN, KÜLÖNBÖZŐ TÉMÁJÚ KURZUS, WORKSHOP ADJA, AMIN RÉSZT VETTEM ATTÓL A PILLANATTÓL, HOGY KAPCSOLATBA KERÜLTEM A STARTUP VILÁGGAL.

a fiatalok arra, hogy valaki bekopogjon a műtermükbe és felfedezzék őket, hanem kezükbe veszik a sorsukat, akkor ez a pillanat talán hamarabb eljön. A tudatos irányításba beletartozik annak meghatározása, hogy milyen kép alakuljon ki a művészről. Az is rendben van, ha úgy határozza meg

magát valaki, hogy nem ad interjút vagy nem beszél a saját megnyitóján, ez lehet az ő saját karaktere, de akkor szüksége van valakire, aki ezt helyette elvégzi, és tudnia kell, mit is vár el a partnertől. – A magánéletet illetően mi a következő projekt? – Katásból átalányadózó vállalkozó lettem. Egyelőre jobbára a nehézségeket látom, de elhatároztam, hogy előre menekülök. Általában nem kesergek a bizonytalanságon, hanem mindig a következő munkámra koncentrálok. Emellett tavaly költöztem Mosonmagyaróvárról Győrbe, és bár a feladataim főleg ebbe a két városba, illetve Budapestre szólítanak, szívesen kipróbálnám magam nemzetközi projektekben, elsősorban a művészet talaján. Szerző: KG

FÉRFIAS TEREPEN Hamarosan napvilágot lát egy kutatás, amelynek egyik interjúalanya Sury Dalma. Olyan nőket kérdeztek a tapasztalataikról, akiknek jellemzően férfias iparágban kellett helytállniuk. – Előfordult, hogy elmentem a fakereskedésbe, és meg sem kérdezték, mit kérek. Látták, hogy nő vagyok, azt hitték, csak várok valakire. Már ahhoz határozottság kell, hogy egy hasonló szituációban észrevegyenek bennünket, nemhogy meghallgassák a véleményünket. Volt példa arra is, hogy nagyvállalati vezetőkkel kellett egy munkacsoportban dolgoznom. Egyetlen nőként, a legfiatalabbként. A levegővételig többször eljutottam, de belém fojtották a szót. Harmadik alkalommal meguntam, és nem hagytam magam. Onnantól, hogy áttörtem ezt a vonalat, elkezdtek meghallgatni. Ezek olyan gátak, amelyek ma is léteznek, és maguktól nem szakadnak át.

30


HalasiMelindaafeladatokranemteherként,hanemlehetségkénttekint

DOKTOR24: CSAK A TÖKÉLETES TUDÁS ELADHATÓ „Minden kihívás, vállalkozás alapja az önbizalom, annak az alapja pedig a tudás és a tapasztalat. A tudás csak az egyénen múlik. Befolyásolhatja a mennyiségét és a tanulás sebességét. De a tapasztaláshoz idő kell. Aki türelmetlen, örökké kapkodni fog, hajtani, és elfelejt megélni dolgokat.” Ezt Halasi Melinda, a Doktor24 értékesítésért felelős vezetője, az Első Magánegészségügyi Hálózat üzletfejlesztési tanácsadója útravalóul minden fiatal kollégájának elmondja. Vallomás önmotivációról, feladatorientált szemléletről és családról őszintén, nőként. 31


a Műegyetemen szereztem környezetvédelmi szakmérnöki diplomát. A szüleimnek köszönhetem, hogy ennyi mindent megtanulhattam és megtapasztalhattam. Édesapám szokta mondani, hogy csak a tökéletes tudás eladható a piacon. Teljesen mindegy, honnan jössz és mit csinálsz, ha abban te vagy a legjobb, soha nem maradsz munka nélkül. Mindig kettő, de inkább három lábon álltam, a vállalkozói vagy alkalmazotti munkám mellett voltak egyéb megbízásaim. Tudatosan kerülöm, hogy ki legyek téve a körülményeknek, amelyekre nincs ráhatásom, és befolyásolhatják a családom fejlődését, egzisztenciáját. Ez nemcsak biztonságot, de szakmailag is pluszt adott, és láthattam, mi zajlik a világban, mi foglalkoztatja az embereket.

EURÓPAI MUNKASZEMLÉLETEN ÉRLELT VÁLLALKOZÁS

Halasi Melinda, a Doktor24 értékesítésért felelős vezetője

FORDULT A FONTOSSÁGI SORREND, ÉS A MUNKAVÁLLALÓKAT MA MÁR ELSŐ HELYEN NEM A JAVADALMAZÁS TARTJA EGY CÉGNÉL, HANEM AZOK A KÖRÜLMÉNYEK, JUTTATÁSOK, AMELYEK A GONDOSKODÁST FEJEZIK KI. A Doktor24, Magyarország piacvezető magánegészségügyi szolgáltatója partnerségben az Union Biztosítóval megalapította 2021-ben az Első Magánegészségügyi Hálózatot azzal a céllal, hogy országszerte elérhető áron hozzáférhetővé tegyék a magas színvonalú ellátásokat. A budapesti klinikák mellett ma már a hálózat része a Tatai Kastélypark Klinika, a székesfehérvári LIFE Egészségcentrum, a pécsi Da Vinci Magánklinika és a szegedi MediTeam. Halasi Melinda, a Doktor24 értékesítésért felelős vezetője, a hálózat üzletfejlesztési tanácsadója Gyirmóton él férjével,

32

fiai pedig, bár messze sodorta őket az élet, gyakran hazalátogatnak. Bence a Műegyetemen tanult, a mesterképzést Milánóban végezte, és most Hollandiában a Liteyear autógyártó cégnél projektmenedzser. Máté orvos lett, egy németországi klinikán aneszteziológus, Soma pedig a Corvinus Egyetemen szerzett gazdaságinformatikusi diplomával a kezében most kezdte el Finnországban az információ- és szolgáltatásmenedzsment mesterképzést. Édesanyjuk büszkén mesél róluk, szavaiból pedig kiderül, hogy a tanulás fontosságát fiai otthon látták.

TÖBB LÁBON NAGYOBB BIZTONSÁGBAN – Győrben születtem, az általános iskola után Szegedre kerültem, egy speciális kémia-biológia tagozatos gimnáziumban érettségiztem. Amolyan talentumnevelde volt, megérlelve bennem az egészséges versenyszellemet és a tudás iránti vágyat. A Szegedi Tudományegyetemen vegyészként végeztem, aztán Budapesten

– A tanult szakmák által kijelölt útról végül egy családi tragédia térített le, és vezetett oda, hogy az értékesítésben találtam meg a motivációmat, első körben a biztosítási szektorban. 1994 óta vagyok vállalkozó, amire a kényszer vitt. Az akkori biztosítótársaság, ahol dolgoztam, úgy döntött, hogy kedvezőbb érdekeltségi rendszert tud kialakítani azzal, ha a tanácsadói váltanak. Ezt megelőzően egy svájci–indiai környezetvédelmi cégnél dolgoztam. Alapvetően alkalmazottként, de elvárták, hogy vállalkozóként gondolkodjak, hiszen tendereket kellett megpályáznom és végigvinnem. Friss diplomásként, egyetemi tudással felvértezve számomra ez egy óriási tanulás volt, kinyílt a világ, kaptam egy európai szemléletet. Nem munkaidőben, munkában gondolkodtam, hanem projektben, amiért felelősséggel tartoztam. A feladatokra azóta sem teherként, hanem lehetőségként tekintek, és ez rendkívül motiváló. Ez az az attitűd, ami később a klasszikus értelemben vett vállalkozóvá válásomat is segítette.

A NEGYEDIK GYERMEK

– Jó fél éve dolgozom a Doktor24-nél, megtaláltam a helyemet, sőt kicsit a negyedik gyermekemnek érzem az országos hálózatot, amin dolgozunk. Már jó


„AKITŐL RENGETEGET TANULTAM AZ ÉRTÉKESÍTÉSRŐL, MENTOROM, DAVID MARGETTS, AKI PEDIG VEZETŐI LÉTEMET BEFOLYÁSOLTA, BARTÓK JÁNOS, AZ ELSŐ MAGÁNEGÉSZSÉGÜGYI HÁLÓZAT ELNÖKE. ŐK INSPIRÁLTAK A CSALÁDOM MELLETT, ÉS SEGÍTETTEK ELJUTNOM IDÁIG.” Halasi Melinda ideje kacsingattam a magánegészségügy felé, valamiféle megmagyarázhatatlan vonzást mindig éreztem. Az első lépés az volt, amikor 2008-ban felkérést kaptam, hogy a győri egyetem egészségügyi szervező szakán üzleti biztosítást és üzleti személybiztosítást tanítsak. Az oktatáson, a diákokon keresztül közelebb kerültem a szektorhoz, láttam, hogy fejlődik, a való életbe pedig a fiam városmajori szívklinikán töltött gyakornoki tapasztalatai révén láthattam bele.

ÚJ GENERÁCIÓS MOTIVÁCIÓK – Az egyetemen a hallgatóimnak a tudásukról esettanulmányok által kellett számot adniuk. Rálátást akartam adni arra, hogy milyen kockázatokkal néznek szembe a családok nap mint nap. Miközben természetes, hogy biztosítást kötnek a vagyontárgyaikra, az is pénzügyi kockázat, ha valaki olyan helyzetbe kerül, hogy nem tudja finanszírozni a gyermeke tanulmányait. Tanulságos prezentációk születtek. A tizenegy év alatt én is sokat tanultam a fiataloktól. Megtapasztaltam, hogy náluk máshol van az a bizonyos nyomógomb, s hogy valóban van a generációk között eltérés kompetenciában, hozzáállásban és motivációban, de ha ezeket ismerjük, jól együtt lehet velük működni. Az új kollégáimon látom, hogy gyorsan szeretnének haladni, gyorsan akarnak megfelelni valakinek. Mindig elmondom, hogy a megfelelés nagyon jó dolog, de ne az vezérelje őket, mert el fogják veszíteni azt az énjüket, aki egyébként sokat adhatna a közösségnek.

MEGHATÁROZÓ ÁLLOMÁSOK – Amíg a legkisebb fiam nem volt annyi idős, hogy egyedül el tudjon menni iskolába, nem vállaltam vezetői pozíciót. Éppen elég volt a családomért és magamért felelnem. Két meghatározó munkahelyem volt. A Money & More Pénzügyi Tanácsadó Zrt.-nél humán- és üzletfejlesztéssel foglalkoztam. A közel százfős nyugat-magyarországi régiót vezettem, úttörők voltunk a szolgáltatásfinanszírozó biztosításokban. Ezt követte a szakmai igazgatói pozíció a MetLife biztosítónál, ahol a hálózat munkáján túl az alternatív értékesítés, köztük a brókeri csatorna szakmai fejlesztése tartozott hozzám. Mindazt, amit az értékesítésről üzletkötőként, vezetőként megtanultam, ott tudtam igazán integrálni a napi munkába. Kereteket kaptam, de nem mondták tollba, mit kell csinálnom. Számomra hajtóerő, ha a saját és a csapatom kompetenciáira építve magamnak kell meghatároznom, hogy a kitűzött célt hogyan fogom elérni. Ezért mindig ügyelek arra, hogy ha új feladatot kapok, elsőként felmérjem a kollégáimat, kinek mi az erőssége, amivel dominálni tudja a csapatot, amely ezáltal nem versengő, hanem egymást kiegészítő közösséggé válik. Szerencsére jelenleg is olyan vezetőm van, aki hagy szabadon gondolkodni. Értelemszerűen mindig lefektetem, hogy mit fogok csinálni, és megkérdezem a véleményét, emellett kontrollokat kérek, de érzem, hogy pont akkor támaszt meg és akkor szól, amikor kell, és alapvetően jó vis�szajelzéseket kapok, amik nekem ugyanolyan fontosak, mint másnak.

Kisalföldi Gazdaság Exkluzív, 2022

A SIKER – A siker annak tudata, hogy úgy tettem le a tollat, hogy elvégeztem az aznapi feladataimat, és nem kell úgy felkelnem, hogy előző napról elmaradt egy csomó dolog. Ha sikerül egy közös napot eltölteni a családdal, ha látom a munkatársam szemét, amikor apró visszajelzésekkel erősítem meg őket abban, hogy jól dolgoznak, ha visszajelez egy partner, hogy hálás, amiért sikerült egy szűk büdzséből is tartalmas egészségnapot szervezni. A siker számomra egy jó érzés. A teljesség és elégedettség érzése.

NŐKÉNT FÉRFIAS TEREPEN – Az általánosban nyolc lány és huszonkét fiú volt az osztályunkban, az egyetemen hárman voltunk lányok, a többi fiú. Az NN-nél az első csapatomban ketten voltunk nők, a többi férfi, és ez volt az arány nagyjából minden közösségben, ahová bekerültem. Ez különösebben nem zavart, hiszen a családomban is négy férfi van, és én egyedül nő, de azt megfigyeltem, hogy ha például van egy döntés-előkészítő helyzet, más, ha ugyanaz a mondat egy férfi vagy egy nő szájából hangzik el. Előbbi esetben senkiben nem merült fel semmilyen kétely, míg egy nőnek legalább kétszer meg kellene erősítenie, hogy ugyanazt a hatást elérje. Nem tudom, hogy ez miért van így, nem foglalkoztam vele különösebben, de minden egyes vezetői pozíciómban többet kellett ugyanazért tennem nőként. Az azért érdekes, hogy a covid óta több női vezetőt keresnek. Az emóciónak sokkal nagyobb szerep jut a munkahelyeken. Felmérések igazolják: fordult a fontossági sorrend, és a munkavállalókat ma már első helyen nem a javadalmazás tartja egy cégnél, hanem azok a körülmények, juttatások, amelyek a gondoskodást fejezik ki. A gondoskodás magunkról, a családunkról, a jövőnkről egyre fontosabb. Az pedig már rég bebizonyosodott, hogy nem elég, ha a holnap miatt csak holnap aggódunk.

Szerző: KG

33


AGyriKékfestM”helyreflektorfénybekerültaSugarbirdkollekciójával

TERVEKAKÖVETKEZ5 SZÁZ ÉVRE Égtek a Győri Kékfestő Műhely telefonvonalai, záporoztak az e-mailek. Mindenki olyan anyagot akart vásárolni, amiből a Sugarbird készítette az új kollekcióját. Tóth Ildikó kékfestő mester, a műhely tulajdonosa soha nem fogja elfelejteni azt a napot. Ha ezt az alapító dédpapa láthatta volna…

– Szerintem látta – mosolyog Tóth Ildikó, és el is időzünk a múltban, hiszen ritkaság, hogy egy mesterség anyáról lányára száll, ráadásul több mint száz éven át. Éhling Péter családja kékfestéssel foglalkozott a Bánságban. Vándorlegényként vetődött Győrbe, és a szerelem itt is marasztalta. Jött Trianon, és már vissza sem tért. A műhelyt a Festő utcában alapította 1906ban. – Dédpapának három lánya született, a nagymamámnak két lánya, anyukámnak én vagyok egyedül, és nekem is két lányom van. Nálunk úgy öröklődött a mesterség, hogy a férjek álltak be a családi vállalkozásba. Érdekes, és csak nemrég tudtam meg, hogy akitől dédpapa tanult, a Mészáros kékfestő, neki is három lánya született. Nem volt kényszer átvenni a stafétát, mégis mindig úgy alakult, hogy akire sor került, megtette. Anyukám például sikeres fejlesztőpedagógusként nagyon szerette a munkáját, és a gyerekek is rajongtak érte. Tanítás után azonban az útja rendszerint a műhelybe vezetett. A mi családunk két dologra nem sajnálja az időt és a pénzt. A tanulásra és az utazásra. Ahogy az elődeimtől láttam, a kékfestést nemcsak csinálni kell, hanem jól kell csinálni. Nagypapa és nagymama megszerezte a mesterlevelet, ahogy apukám is, aki eredetileg jegyzőként dolgozott. A férjem szintén kékfestő mester, a Jedlikben végzett, gépi forgácsolást tanult, és nagy örömmel javítja, újítja a gépeket. Életre keltette azt az 1890-es években készült óriási mintázógépet is, amiről nem is tudták biztosan, hogy micsoda, és darabokban hoztuk el

34

Debrecenből. Épp kezdték volna szétfűrészelni a vasat. Ettől függetlenül nincs munkamegosztás köztünk, mindegyikünk szab és varr is. Mi, kékfestők országon belül és határon túl is tartjuk egymással a kapcsolatot. Évente találkozunk, és gyakran utazunk, hogy megismerjünk más műhelyeket, egymás munkáját, tudását. Dolgoztunk már a győri műhelyben együtt például a török kollégánkkal is. Isztambulban tanított az egyetemen, kékfestő workshopokat rendez.

HA NEM DOLGOZNAK A TÁRGYAK, MEGHALNAK – A Zrínyi Gimnáziumban végeztem német–orosz szakon. Akkoriban már nem tanították a kékfestést, de a Rejtő Sándor Textilipari Szakközépiskolában esti tagozaton indítottak egy textilfestő képzést, és én úgy éreztem, mintha nekem szólna. Amikor a mesterség 2018-ban felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára, egyik különlegessége éppen abban állt, hogy nem tanulható iskolában, a családok generációról generációra adják át a tapasztalatokat. Érettségi után egy évig dolgoztam kirakatrendezőként, nagyon szerettem, de akkor nagymama megkért, hogy jöjjek ide hozzá dolgozni, mert már idős, és nem szeretné, ha veszendőbe menne az egész élete munkája. Hát jöttem és csináltam. Előbb apukám, aztán én vettem át a műhelyt. Megtanultam, hogy folyamatosan fejlődni kell, az ember nem állhat meg egy szinten.

A Győri Kékfestő Műhely egyik alkotása Sokan nem is tudják, hogy a kékfestés kemény fizikai munka. Apukám nemegyszer törte fel a jeget a műhelyben, de néha befagyott a festőkád is. Volt-e kérdés egyszer is, hogy én ezt nem csinálom? Igen, mert tudtam, milyen kemény munka, de azt is láttam, hogy apu közben mindig fütyörészik vagy énekelget. Jókedvvel dolgozott, és ez mély nyomot hagyott bennem. A körülmények generációról generációra javultak, de küzdeni mindig kellett. Amikor elterelték a Rábcát, a festők víz nélkül maradtak, és többen el is mentek. Dédpapa nagy reformer volt, sokat tett azért, hogy az utcába is bevezessék a vezetékes vizet, aztán a húszas években a villanyt, és nemcsak maradt, de bővítette is a műhelyt.


Tóth Ildikó kékfestő mester büszke a lányaira. Képünkön a nagyobbikkal, dr. Bajcsai Brigiűával, akinek alkotásait szintén több kiállításon láthaűák a népmttvészet kedvelői. Csoda, hogy fennmaradt ez a mesterség, de az, hogy öten vagyunk az országban kékfestők, mutatja, mennyire sérülékeny. Kell, hogy legyen mögötte valaki, aki fejébe veszi, hogy bármi történjék, folytatja. Ha ezek a száz-kétszáz éves berendezések, tárgyak, mintafák nincsenek kézben, vízben, nem dolgoznak, formátlanná válnak, megtámadja a szú, a gomba, a rozsda, végük. Ha múzeumba kerülnek, meghalnak, és velük együtt múlik ki a mesterség és a tudás.

EGYÜTT A CSALÁD – Apukám és anyukám vállvetve vitték a kékfestést. Apu inkább a műhelyben, anyu a belvárosi boltban a vásárlókkal töltött több időt. Nyolcvanöt esztendős, és a mai napig velünk tart, amikor festünk. Akkor együtt van a család, akárcsak egy szüreten, mert az még két-három embernek is nagyon fárasztó lenne. Jönnek a lányaink, akik mindketten ismerik a mesterség csínját-bínját, sokszor együtt tervezünk, pályáznak és kiállításra dolgoznak, valamint a nagyobbik lányom vőlegénye is. A kékfestés hozta össze őket, ráadásul Tiszaalpárról került Győrbe, ahonnan nem messze, Tiszakécskén működik az egyik legnagyobb hazai kékfestő. Tavaly annyi megrendelésünk volt, hogy magunknak, amit eladhatunk a boltban vagy vásárra vihetjük, alig tudtunk dolgozni. Most egy pékségnek kötényeket készítettünk, egy kórusnak kendőket, két osztrák és több hazai múzeummal van szerződésünk. Angliában angyalkákat várnak

tőlünk karácsonyra. Sokan megkérdezik, hogy miért nem bővítünk és veszünk fel alkalmazottakat. Azért, mert nem szeretnék annyi munkát, hogy azt már ne élvezzem. A határ ott van, ahol még átlátom a munkafolyamatot, és magunk mindent meg tudunk csinálni.

FELBUKKANT A DIVATMÁRKA – Úgy gondoltam, nagy gond nem lehet, több lábon állunk. Termelünk, vásárokra járunk, évente csaknem ezer iskolásnak tartunk foglalkozást. Aztán jött a covid, és minden ajtó egyszerre zárult be. Kicsit megijedtünk, ráadásul épp egy amerikai körútra készültünk, de jobbkor nem is jöhetett volna a kényszerszünet. A Művészeti Akadémia pályázatokkal támogatott bennünket, és végre ráértünk felújítani a műhelyt. 2020 tavaszán keresett meg bennünket a Sugarbird. Eljöttek, körülnéztek, érdeklődve tekintették meg a mintakincset. Ismertem a kalocsai és a matyó kollekciójukat, és kíváncsivá tettek. Vittek egy csomó méterárumintát, emlékszem, a margarétás anyag különösen megragadta a figyelmüket. Hónapok teltek el, aztán jelentkeztek, hogy lenne-e kedvünk velük dolgozni. Ők megtervezik az anyagot, mi pedig elkészítjük. Megmutatták a terveket, hogy hová kerülnének a motívumok egy-egy ruhadarabon. A kisebbik lányommal voltam a Sugarbird székházában Budapesten, és nagyon tetszett, amit láttunk.

Kisalföldi Gazdaság Exkluzív, 2022

Kezdetét vette a hosszú hónapokig tartó munka, a minták elkészítése, a megrendelt több száz méternyi textil kifőzése, amit követett a vasalás, szerkesztés, mintázás, festés, öblítés, szárítás és újabb vasalás. Őszre készültünk el. A bemutatóhoz a képek itt, a műhelyben készültek májusban. A szárító előtt, a mintázóban, a festőrészben, a stáb semmit nem rendezett át. Amikor kijött a kollekció, és elhangzott, hogy a győri műhely adta hozzá a mintát, büszkén húztam ki magam, de halvány fogalmam se volt róla, mi következik. Csörgött a telefon, száznál több e-mail érkezett, mindenki tőlünk akart vásárolni. Soha nem kerestek bennünket ennyien külföldről. A Sugarbird webáruháza alig bírta a terhelést, a ruhák többsége azonnal elfogyott.

TÉLEN PIHENNEK A GÉPEK – Csak novemberig festünk, márciusig téli álmot alszanak a gépek, a szerszámok. Ez az alkotás ideje. A kelmék életre kelnek, ruhák, ajándéktárgyak, terítők készülnek belőlük karácsonyra, húsvétra, a jövő évi rendezvényekre, vásárokra. A rezsi emelkedése így a műhely költségein kevésbé érződik, a háború azonban már okozott nehézségeket az alapanyagok beszerzésében. Csak sokszoros áron tudunk vásznat vásárolni, annyira megdrágult a szállítás.

TÖBB MINT VÁLLALKOZÁS – Vállalkozó vagyok, mégis úgy érzem, én nem vállalkoztam arra, amit csinálok. Aki vállalkozó, ha úgy adódik, egy idő után válthat, és vállalkozhat valami más feladatra. De számomra a váltás nem lehetőség. Ennyi régi eszközzel, szerszámmal, műhellyel, háttérrel nem lehet váltani. Vagy ezt csinálom életem végéig, vagy semmit. Népművész vagyok, ez egy más világ, a mesterség szeretete felülír minden mást. Tennivaló pedig akad bőven, most például látogatóközpontot tervezünk a szomszéd ház átalakításával. Megőrizve az épület régi parasztbarokk stílusát, fedél alá vinnénk a csoportos foglalkozásokat. Száz évre elegendő tervünk van, márpedig az ember addig él, amíg előre szeretne lépni. Szerző: KG

35


SzvitacsAlexa:Meccseinek százalékátnyeriazépekközött, aparalimpiánbronzérmes,detöbbetakar

REMÉNY, HIT, AKARAT A covid, aztán a posztcovid, majd a munkahelyi átszervezések, az utazási nehézségek és a háború, valamint annak világraszóló következményei. Ember legyen a talpán, vagy még inkább vállalkozó, aki ilyen körülmények között nem inog meg, megy tovább, és a saját pályáján győzni akar. Szerencsére sokan vannak ilyenek. Emberek, cégek, vállalkozások. Ám bizonyára nem árt, ha néha látnak olyan példát, amely erősítheti bennük azt, hogy jó úton járnak, még akkor is, ha az rögös.

Szvitacs Alexa

36

A Kisalföldi Gazdaságban nem szokásunk sportolókkal interjút készíteni, bár elég kézenfekvőnek tűnik az, hogy belőlük merítsünk erőt. Gondoljunk csak arra, mennyi örömöt, jókedvet, pozitív energiát ad egy egész országnak, ha győz a nemzeti válogatott. Legyen szó bármilyen sportágról, hihetetlenül inspiráló, amikor egy sportolónk világviadalon felállhat a dobogó legmagasabb fokára. Szvitacs Alexa, a GYAC (Győri Atlétikai Club) színeiben versenyző asztaliteniszező nemzetközi versenyeken már jópárszor bizonyított. Érmei megszámlálhatatlanok. Legutóbb Tokióban szerezte meg a bronzérmet a paralimpia küzdelmeiben. A versenyző, akire súlyos betegség csapott le, lábujjainak és fél karjának amputációja után is hitt benne, hogy az épek között is kiváló lesz újra, és a paralimpián, Párizsban a legfényesebb érem kell neki. Reménykedett ebben, hitt saját magában, és az akarata olyan erős volt, mint senkié talán. Eddig jól csinálja. Bár támogatója, szponzora lehetne több – szinte semmi támogatást nem kap –, nem bánkódik. Edz és készül. Közben könnyedén lehet beszélgetni vele, mintha természetes volna, hogy egy fiatal élete összeomlik, de ő megrázza magát, és azt mondja, na nem. Nekem még dolgom van. Tessék elolvasni ezt a beszélgetést, és ha valaki aggódna a kkv-szektorban, gondoljon Szvitacs Alexára.


TOXIKUS SOKK UTÁN DOBOGÓS TOKIÓBAN - Tokióban dobogóra állhatott. Azt hiszem, nem sokan gondolták, amikor megbetegedett, hogy ekkora sikert fog elérni még. Én sportolóként éltem az életem, de 2018ban ez gyökeresen megváltozott. Egy toxikus sokk szindróma következtében elvesztettem a bal alkaromat, illetve az összes lábujjamat. De mivel a sport, az asztalitenisz kis korom óta fontos szerepet játszott az életemben, megfogadtam saját magamnak és a szüleimnek is, hogy olimpiai bajnok leszek. Tokióban ez nem sikerült, mert csak bronzérmet nyertem. Bevallom, nem voltam elégedett magammal, nyilván aranyérmet szerettem volna. Ám a díjátadó után belegondoltam, hogy tényleg: 2018-ban még az életemért küzdöttek, és most, 2021-ben pedig ott állok a dobogónak a harmadik fokán? Ez megnyugtatott, hogy jó úton haladok. Nyilván nem váltottam még valóra az álmaimat, de a 2024-es párizsi paralimpián szeretnék fényesíteni az érmen. - A toxikus sokk vérmérgezés. Egy tampontól kapta, minek következtében a lábujjait és a karját is amputálni kellett. Azt hiszem, ez mindenkit leterítene. Mi volt az, ebben a helyzetben, ami mégis tovább tudta lendíteni? - Biztos, hogy a családom! Ők nagyon-nagyon motiváltak engem. Szörnyű volt látni, hogy a szüleim összetörtek, amikor kómában voltam és majdnem belehaltam a betegségbe. Amikor teljesen magamhoz tértem és megtudtam az amputációt, nagyon féltem tőle, hogy ha ennek meghallják a hírét, még jobban összetörnek. Nem akartam ezt. A sport megtanít nagyon sok mindenre, és én mindig is egy nagy küzdő voltam. A gyerekkori edzőim szerint a tehetségemnek soha nem köszönhettem igazából semmit. Ám szorgalmas, kitartó sportolóként mindig többet tettem bele, mint mások. Ennek meglett az eredménye. A sport szeretete és a család, ami motivált és motivál, a mai napig is visz előre.

Szvitacs Alexa: Megfogadtam saját magamnak és a szüleimnek is, hogy olimpiai bajnok leszek

ÚJRA KELLETT TANULNOM JÁRNI, DE SZERETEM A KIHÍVÁSOKAT

- Azzal, hogy nem adta fel, segített a családjának is, hogy elfogadják ezt a helyzetet. Azt is mondhatnám, azzal segített nekik, hogy magán is segített. A betegsége után olyan komolyan vette az edzéseket, hogy az ép sportolók között is jegyzett asztaliteniszező. - Az ember nem gondol bele, hogy a lábujjaknak mekkora jelentősége, fontos szerepe van az asztaliteniszben, pedig nagyon is. Nekem újra meg kellett tanulnom megállnom a lábamon, járni, futni, mindent. Így teljesen más a játék, de én ennek ellenére versenyzek az épek ellen is. Ezt úgy kell elképzelni, hogy én minimum három pont hátránnyal indulok velük szemben, de szeretem a kihívásokat. Magyarországon a legmagasabb osztályban játszottam, az extraligában, és hetvenöt százalékot nyertem a mérkőzéseimből, ami nagyon jónak mondható, pláne egy parasportolótól. - Ez nem nagyon jó, hanem hihetetlenül jó. Ön hajdúszoboszlói, de most győri egyesülethez tartozik. Hajdúszoboszlói vagyok, igen. Budapesten élek, többnyire itt végzem az edzéseimet, de a Győrhöz tartozom most már a harmadik szezon óta. Kicsit mozgalmas így az élet, de szeretem.

Kisalföldi Gazdaság Exkluzív, 2022

- Életerő, vidámság sugárzik még egy ilyen beszélgetésben is önből. Egy percig nem kétséges számomra az, hogy a céljait el fogja érni. Mennyit edz ezért? - Más bemegy a munkahelyére, az irodába; nekem a pingpongterem az irodám, ha mondhatom ezt. Tényleg az egész napom ezzel megy el, mert vagy pingpongedzéseken vagyok, vagy konditermi edzésen. Pluszfeladatokat végzek ahhoz, hogy minél előbbre jussak. Ez napi 6–8 órát biztos elvesz így az életemből. De ez nem is jó szó, hogy elvesz, mert én nagyon örülök annak, hogy az a munkám, amit nagyon-nagyon szeretek csinálni. Szerintem nagyon fontos, hogy mindenki azt tegye, amit szeret.

A CELEBEKNEK KÖNNYEBB SZPONZORT TALÁLNI, MINT EGY ÉLSPORTOLÓNAK - Azt csinálni, amit az ember szeret, és abban sikeresnek lenni, nem mindig könnyű. Ez egy gazdasági magazin, amit mi szerkesztünk és összeállítunk, ezért szinte természetes, hogy szóvá kell tennem a kérdést, hogy milyen az ön gazdasági háttere? Tudok cégekről, akik segítik a felkészülését, de ha jól sejtem, nem dúskál az anyagi lehetőségekben, amelyek viszont elengedhetetlenek a párizsi olimpiára való felkészülésben.

37


Tetoválás: Akaratlanul is megnézték az utcán, hiszen egyik karja kisebb, mint a másik. Úgy volt vele, hogy ha már megbámulják, legyen miért - Sajnos ez így van. Próbálom minél több helyre eljuttatni a szóróanyagomat, hogy támogatókat szerezzek, de ez nagyon nehéz a mai világban. Szomorúnak tartom azt, hogy bármilyen céget

AMIKOR MEGTUDTA, HOGY LE KELL VÁGNI A KARJÁT ÉS A LÁBUJJAIT, A KEZDETI KÉTSÉGBEESÉS UTÁN AZONNAL ELKEZDTE A POZITÍVUMOKAT KERESNI: NEM AZ ÜTŐKEZÉT VESZÍTETTE EL, ÉL, NEMKERÜLT TOLÓSZÉKBE. AKKOR DÖNTÖTTE EL, HOGY PARALIMPIKON LESZ. vagy szponzort megkeresek, az az első kérdésük, hány követőm van a közösségi oldalakon. Úgy fest, Magyarországon egy igazi eredményt soha el nem érő celeb többet ér, mint egy sportoló, akinek vannak komoly eredményei. Nehéz a celebekkel felvenni a versenyt, de azért igyekszem. Az asztalitenisz nem egy népszerű sportág itthon, nem dúskálunk a segítségben, ennek ellenére igyekszünk kihozni teljesítményünkből a maximumot.

38

ANYUKÁJA FŐZ RÁ, VASALJA A RUHÁIT, Ő AZ EDZÉSRE KONCENTRÁL

- Visszatérve kicsit a szüleire. Most hogyan értékelik az ön munkáját? - Mindig is egy nagyon összetartó család voltunk. Nekem van egy nyolc évvel idősebb nővérem, vele élek. A családom nagyon sok mindenben segít, nagyon büszkék rám, támogatnak mindenben, hogy semmiben ne szenvedjek hiányt. Sokszor a szüleim külön is vannak igazából, anyukám Pesten van velünk, hogy segíthessen. Előkészíti a ruháimat, kivasal nekem. Szóval rengeteg támogatást kapok tőlük, és nem győzök elég hálás lenni ezért! - Alexa, hogy ha a sikerhez vezető útmutató táblára fogalmaznánk mondatot, mit írna rá életre szóló jótanácsként? - A siker eléréséhez az alázat, ami nagyon szükséges. Alázat és az, hogy szeresse, amit csinál. Nem könnyű ez az út, de az eredmény megéri. Persze útközben is van kihívás. Bármikor jöhet egy sérülés, azzal is meg kell küzdeni. Nekem a mai napig fájdalmaim vannak, s bár nem voltam soha panaszkodó típus, azért még mindig le kell győznöm magamat néha, hogy a hitem szerint sikeres lehessek és elérjem azt, amit akarok!

A TETOVÁLÁSOK A LEGJOBB NŐVÉREKRŐL SZÓLTAK KEZDETBEN - Néztem a képeit, egy nagyon kedves, csinos nő, aki felettébb szereti a tetoválásokat. Érezhető, ezek jelentenek valamit az ön életében. - Gyerekkoromban kezdődött ez az egész, akkor kisebb tetoválásaim voltak, és mindegyiknek megvolt a maga jelentése, de mindegyik a testvéremmel, a nővéremmel volt közös, például a legjobb testvérekről valami idézet. Ma már nyilván feltűnőbbek ezek, hiszen mind a két kezem ki van tetoválva. Ez azért van, mert akaratlanul is megnéztek az utcán, hiszen egyik karom kisebb, mint a másik. Úgy voltam vele, hogy ha már megbámulnak, akkor legyen rajtam mit bámulni. - De remélem, az olimpiai logó ott van valahol a tetoválások között. - Nem, még egyelőre nincs. Ahhoz, hogy rám kerüljön, egy fényesebb érem kellene. Szurkolok azért, hogy ha Párizs után beszélgetünk, már ott legyen valahol az a bizonyos öt karika!

Szerző: Fábián György


GLOBÁLIS KÖLTSÉGVETÉSI FELEL5SSÉG

ÜZLETI RIPORT

GyrblindultaDanapénzügyimunkatársánaknemzetközikarrierje

A Dana Hungary Kft. Power Technologies (PT) gyáregységénél költségkontrollerként kezdte pályafutását, s ma már az üzletág összes, a világ számos pontján működő termelőegységének pénzügyeiért felel Kusmiczki Andrea, a Dana PT üzletágának globális kereskedelmi pénzügyi vezetője. Emellett az új technológiákkal foglalkozó mérnök- és értékesítési csapatok munkáját segíti ezen a területen, valamint a költségvetési tervezésben is szerepet vállal. Kusmiczki Andrea Zalaegerszegről költözött Győrbe 2013-ban, kifejezetten azért, hogy a Dana Power Technologies gyáregységénél segítse a pénzügyi terület munkáját. – Az árajánlatok elkészítési folyamatának kialakítása volt alapvetően a feladatom – emlékezett vissza az indulás időszakára Kusmiczki Andrea. – Ebbe beletartozott a termékfejlesztés fázisától, a gyártás megkezdésén keresztül, a termékélettartam különböző szakaszaiban felmerülő költségek elemzéséig minden lépés kidolgozása. A német kollégák által alkalmazott módszereket és informatikai hátteret adaptáltuk, illetve fejlesztettük tovább, ami később kiegészült a franciaországi gyártóegység feladatainak támogatásával. Két év alatt sikerült felépíteni egy nagyon jó csapatot, a segítségükkel kialakítani egy működő gyakorlatot. A munkánk sikerességét igazolta, hogy 2017-ben lehetőséget kaptam arra, hogy a vállalat nemzetközi feladatokkal foglalkozó munkatársai közé tartozzak, a pozícióm régiós szintre került, szervezetileg az európai kontrollingvezető lett a közvetlen felettesem. Andrea új munkakörében meghatározó szerep jutott az elektromos autókhoz kapcsolódó fejlesztéseknek. Kollégáival globális szinten elemezték az új, tiszta technológiák bevezetésének, illetve a meglévő eljárások fejlesztésének lehetőségeit, azok költséghatékonyságát.

munkájuk pénzügyi támogatásával, valamint a rövid és hosszú távú költségvetési tervezés feladataival, illetve a tervek és azok teljesítésének folyamatos felülvizsgálatával, elemzésével.

Kusmiczki Andrea, a Dana PT üzletágának globális kereskedelmi pénzügyi vezetője Ebben a pozícióban is sikerült bizonyítania szakmai felkészültségét és vezetői rátermettségét, hiszen nemrégiben karrierjének újabb állomásához érkezett. – Tavaly áprilistól a Dana PT üzletágának globális kereskedelmi pénzügyi vezetőjeként dolgozom. Az üzletág mind a tizenkilenc, a világ különböző pontjain, Európában, Ázsiában, Dél- és Észak-Amerikában működő gyáregységeinek kereskedelmi pénzügye tartozik hozzám. Feladatkörömnek már csak kisebb részét teszik ki az árajánlatokkal, költségelemzésekkel kapcsolatos tevékenységek, munkám kiegészült az értékesítési területtel való szoros együttműködéssel, az ő

Kisalföldi Gazdaság Exkluzív, 2022

Kusmiczki Andrea pályafutása jó példája annak, hogy ma már sok hölgy is komoly sikereket érhet el az autóiparban, melyről még sokan úgy gondolják, hogy eredendően a férfias szegmensek közé tartozik. – Alapvetően soha nem volt probléma, hogy nő vagyok – mondta el munkájának erről a vonatkozásáról a pénzügyi szakember. – Az első munkahelyemen szinte csak nők voltak a kollégáim, visszatekintve, az nehezebb helyzet volt, ma sokkal inkább egyensúlyban érzem magam. Az autóiparon belül a pénzügyi vonalon egyébként is sok nőtársam dolgozik, ez már nem számít különleges helyzetnek. A mérnökcsapatokban, az értékesítési területen többségében férfiakkal dolgozom együtt, és tapasztalom, hogy más minőséget, más meglátásokat hoznak be a munkába, de ez jól működik. A Dana szakmaiságát, nyitottságát, korrektségét jól mutatja, hogy senki nem azért tölt be egy pozíciót, mert férfi vagy nő, hanem azért, mert kiváló teljesítményt nyújt a szakmájában. Mindvégig eszerint ítélték meg annak értékét, amit csinálok, és remélem, jönnek még új kihívások, lehetőségek, melyekkel a jövőben is legjobb tudásom szerint igyekszem élni.

39


Hallgassunkatanácsadókra:Azönazonoskülsazonnalbizalmatébreszt

A VONZÓ MEGJELENÉS A SIKER KULCSA Az első benyomás mindig a külsőnk alapján történik – ez tény, ami az üzleti életben talán fokozottan igaz. A megjelenés a belépő ahhoz, hogy egyáltalán megmutathassuk, mi van bennünk, hogy érdeklődve végighallgassák az ötletünket, ajánlatunkat. A vonzó megjelenés a siker kulcsa – erre hívta fel a figyelmet Komáromi Mónika, a stílusos személyiségfejlesztés megalkotója a Főnix Konferencián. A külső megjelenés, amely már a találkozás pillanatában befolyásolja megítélésünket, az öltözködés mellett a testtartást és a nonverbális kommunikációt, azaz a mimikát, a beszédet kísérő mozdulatokat is magában foglalja. Ezek mindegyike akár felül is írhatja a kimondott szót, sokkal nagyobb hatása lehet, mint azt sokan gondolják. Ezért különösen fontos, hogy tudatosan tervezzük meg egy-egy megbeszélés, üzleti tárgyalás előtt is a megjelenésünket, ne csak a mondanivaló kidolgozása, a prezentáció készítése jelentse a felkészülést.

magabiztosak és hitelesek lenni, ami pedig a legnagyobb fegyver a megnyeréshez. Az önazonos megjelenéssel bizalmat lehet építeni” – fejtette ki. Ennek az összhangnak az eléréséhez nagyfokú önismeretre van szükség, s segíthet a stílusos személyiségfejlesztés is. „Nehéz gazdasági időszakokban nagyobb a verseny a piacért, ilyenkor még inkább felértékelődik a megjelenés szerepe.

Az üzleti szférában nagyon rövid idő áll rendelkezésre a megnyeréshez. A jó megjelenés segíthet, hogy minket halljanak meg a zajban” – mutatott rá.

Komáromi Mónika „A megjelenés a belépő ahhoz, hogy megmutathassuk, mi van bennünk” – hangsúlyozta Komáromi Mónika. Hibátlan, megnyerő megjelenéssel tehát jobb pozícióból indulunk, könnyebb úgy irányítani a tárgyalást, ahogy az nekünk kedvező. De hogy lehet hibátlan a megjelenésünk? „A külső megjelenés és a belső egyensúly összhangban kell legyen egymással. Fontos, hogy önazonosak legyünk a viselt ruhában, magunkénak érezzük. Ha nem a miénk, csak a divatot vagy tanácsot követve vesszük fel, akkor feszélyez minket, érződik rajtunk, hogy másnak akarjuk mutatni magunkat, mint amilyenek vagyunk. Nem tudunk

40


ÖLTÖZET, SMINK ONLINE MEETINGRE A személyiségfejlesztés egyik eszköze a stílustanácsadás. A stílus a legmeghatározóbb a megjelenésben, kiegészítve a személyiséghez passzoló színek és a testalkat szerinti előnyös fazonok összhangjával. Stílus nélkül csak alkalomhoz illően öltözködik az ember, de a lényeg hiányzik. Az üzleti életben persze a saját ízlést és stílust igazítani kell a „business look” által behatárolt elvárásokhoz is. „Az üzleti életben a letisztult alapszínek, a fekete, a fehér, a szürke, a sötétkék és a bézs jelenti a klasszikus öltözetet. A fazon is legyen visszafogott, egyszerű, nem kihívó. Az elmúlt években kis lazítást tapasztalhatunk az üzleti öltözködésben, ma már vannak alkalmak, ahol a farmer is megengedett inggel és zakóval, hölgyek esetében blúzzal és blézerrel. Arra azonban figyelni kell, hogy a blézer, a zakó megfelelő méretű legyen, ne lógjon, ne legyen hosszú az ujja, ezt a hibát sokan elkövetik” – hívta fel a figyelmet pár alapszabályra Komáromi Mónika. Fontos, hogy ezekhez tartsuk magunkat online meeting esetén is. Nem szabad abba a hibába esni, hogy nem öltözünk az alkalomhoz illően, gondolván, úgysem látszik. „Egy kis kockában látszunk, aminek ráadásul gyakran rossz a képminősége. Emiatt azonban épphogy még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a megjelenésre, hölgyeknek a sminkre. Egy natúr alapsmink nagyon sokat tud javítani a képen, amit látnak belőlünk. Másrészt itt is feljön a már említett magabiztosság – másként mutatja magát az, aki rákészül a beszélgetésre, online is átmegy a határozottság, a hangulatunk, főleg jó háttér és megvilágítás mellett. Ez utóbbira is érdemes figyelni, és megbeszélés előtt megnézni, mi látszik mögöttünk.” Szerző: Zsenák-Kiss Szimóna

„FONTOS, HOGY ÖNAZONOSAK LEGYÜNK A VISELT RUHÁBAN, MAGUNKÉNAK ÉREZZÜK. HA NEM A MIÉNK, CSAK A DIVATOT VAGY TANÁCSOT KÖVETVE VESSZÜK FEL, AKKOR FESZÉLYEZ MINKET, ÉRZŐDIK RAJTUNK, HOGY MÁSNAK AKARJUK MUTATNI MAGUNKAT, MINT AMILYENEK VAGYUNK.”

Komáromi Mónika: A stílus a legmeghatározóbb a megjelenésben

41


AMagyarNiKarrierfejlesztésiSzövetség0évedolgozikazon,hogyfelhívjaafigyelmet animunkavállalókra,mintértékre

A „SZENDVICSGENERÁCIÓS” N5KÉRTISFELEMELIK HANGJUKAT A Főnix Konferencia előadói között nagy érdeklődés övezte Ferenczi Andrea, a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) elnökét. Ferenczi Andrea közel 20 éve dolgozik azon, hogy az olyan témák, mint a női esélyegyenlőség, a nő, a család és karrier, a munka és magánélet egyensúlya mind a közgondolkodásba, mind a politikai mainstreambe bekerüljenek.

Ferenczi Andrea üzletasszony, HR-PR tanácsadó. Amerikai és nyugat-­európai tapasztalatait felhasználva 2003-ban megalapítoőa a Magyar Nűi Karrierfejlesztési Szövetséget (MNKSZ). Az MNKSZ célja a nűk foglalkoztatásának elűsegítése, összhangban a családi háttér fontosságával, az élethosszig tartó tanulásban való részvétel biztosításával, a kormányzati, az üzleti, a tudományos és a civil szféra közöői párbeszéd elűsegítésével, együőmttködésben határon túli, európai és más külföldi civilszervezetekkel és szakértűkkel. Az MNKSZ egyike azon ritka magyar szervezeteknek, amelyek szinte napra készen jelen vannak nemzetközi szinten, és nemcsak a civilhálózatokban, hanem tudományos együőmttködésekben is.

JÓ PÉD L ÁK KÜF L D ÖL RttL, KÜF L D ÖL RE A nemzetközi jelenlétnek köszönhetű­en a szövetség hazahoz­za a külföldi jó pél­ dákat. – Hazahozunk jó gyakorlatokat, de emelleő azért is mindent megteszünk, hogy a magyar példákat megismertessük a világgal, az Európai Unióval és az ENSZszel, kialakítoő kapcsolatrendszerünkön

42

Ferenczi Andrea, a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) elnöke


a krakkói egyetemmel, valamint cseh és szlovák női civilszervezetekkel. Mindkét visegrádi projektünkben együttműködő partnerünk volt a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Női Vállalkozói Klubja is, velük immár 15 éve fennálló szakmai-baráti kapcsolatunk van – tudatta a szövetség elnöke. (További információ a projektekről: www.visegradwomen.net)

A Magyar Karrierfejlesztési Szövetség „Nő, Család és Karrier – A pandémia hatása a munka és magánélet egyensúlyára a V4 országokban” nemzetközi konferenciáján a projektben részt vevő visegrádi és magyar partnerek képviselői is részt vettek, valamint Ewelina Stacherzak, a Visegrádi Alap projektvezetője, és őexc. Bial Tibor Csehország nagykövete is tiszteletét tette keresztül. Ehhez hozzásegít minket, hogy 2009-től első magyar „ENSZ ECOSOC speciális konzultatív státusszal” rendelkező civilszervezetként veszünk részt az ENSZ ECOSOC munkájában. Ezzel is szeretnénk hozzájárulni, hogy hatékonyabbá váljanak az ENSZ és az európai kapcsolatok olyan globális ügyek területén, mint a női esélyegyenlőség, a worklife balance, a fenntarthatóság, valamint a demográfiai kihívások – mondta Ferenczi Andrea. Ugyanilyen fontos azonban a szövetségnek az is, hogy itthon változást érjenek el. Ezt szem előtt tartva kiállnak a kisgyermekes édesanyák, az 55 év feletti, a vidéki, a pályakezdő és a fogyatékossággal élő nők érdekeiért is. Mindezt képviselik minden lehetséges fórumon: az MNKSZ fennállása óta több mint 45 nemzetközi konferenciát, számos találkozót és workshopot szervezett.

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Nemzetközi elismerést vívott ki az MNKSZ 2009-ben alapított „Női karrier korhatár nélkül” programja, amelyben magyar és külföldi egyetemekkel, többek között a győri Széchenyi Egyetemmel működnek együtt. A program célja: felhívni a figyelmet az 55 év feletti nők helyzetére. – Erre a korosztályra egyszerre van szükség a munkaerőpiacon és a családban. Úgynevezett „szendvicsgenerációként” sokszor egyidejűleg hárul rájuk a

gyermekeikről, szüleikről és unokáikról való gondoskodás felelőssége. A témában több nemzetközi konferenciát tartottunk itthon, részt vettünk számos nemzetközi rendezvényen előadóként: európai uniós szervezésben, valamint számos New Yorkban és Genfben szervezett ENSZ-rendezvényen, legutóbb az idei CSW66 online NGO Fórumon, amely a legmagasabb szintű „női esemény” a világban – tette hozzá Ferenczi Andrea.

NŐ, CSALÁD ÉS KARRIER A VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN A Budapesti Demográfiai Csúcsok tapasztalatai, valamint a V4 országok családpolitikáért felelős miniszterei közös nyilatkozata után – amely szerint a családok támogatásában látják a demográfiai problémák megoldását – 2019-ben Visegrádi Női Fórumot indított a szövetség a közös értékek mentén, a nők megerősítése, kiemelten a nők foglalkoztatása és a „work-life balance” érvényesülése érdekében. – Az első visegrádi női projektünket koordinátorként „Nő, Család és Karrier – Civil Fórum a V4 szellemében” címmel 2020ban valósítottuk meg, a második kutatást pedig 2021 októbere és 2022 áprilisa között végeztük „Nő, Család és Karrier – A worklife balance alakulása a pandémia hatására a V4 országokban” címmel, partnerségben

Kisalföldi Gazdaság Exkluzív, 2022

MUNKAHELYEK NŐI SZEMÜVEGEN ÁT A nőkre, mint értékes munkavállalókra hívja fel a figyelmet a szövetség az uniós szinten is elismert „Legjobb Női Munkahely” pályázata is, amelyet minden évben nőnap alkalmából hirdetnek meg. Az elismerés azonban több mint egy díj. A pályázat keretében felméréseket végeznek munkaadók és női munkavállalók körében, így a szövetségnek van egy egyedülálló, speciálisan női munkavállalással és nők munkahelyi közérzetével kapcsolatos adatbázisa, amely reprezentatív mintaként több mint 20 ezer munkavállaló véleményét tükrözi. Idén kiemelten vizsgálja a szövetség a világjárvány hatását a munkavégzésre, és az alkalmazott hatékony gyakorlatokat. A „Legjobb Női Munkahely 2021” díjak ünnepélyes átadására 2022. de­ cem­ ber 2-án kerül sor, november 15-ig még bárki pályázhat. (További információ: www.legjobbnoimunkahely.hu). Szerző: Zsenák-Kiss Szimóna

www.legjobbnoimunkahely.hu

www.visegradwomen.net

43


GENERÁCIÓVÁLTÁS ÉRZELMI VIHAROK KÖZEPETTE A jövőt meghatározó nagy lépés minden cég életében a generációváltás. A vezetés nagy felelősség, átvétele nehéz feladat a gyermek számára, erről sokat hallani, olvasni. De miként érinti a cégalapító szülőket? Fehér Zsuzsa business coach erre világított rá a Főnix Konferencián. A generációváltás folyamata nehézségekkel teli, a cégalapító szülők és gyermekük előtt nincs kikövezett út. A vezetés átvétele nagy felelősség, nehéz feladat a gyermek számára, a szülő pedig céltalanná válhat a szék átadásával, rátelepülhet az az érzés, hogy nincs már rá szükség. Ilyen feszültségek közepette gyakran felcsapnak az érzelmi hullámok, s viták, hatalmi harcok veszik el az időt és energiát. Pedig a sikeres generáció­váltáson múlik a cég jövője. – A családi vállalkozások nem mentesek az érzelmektől – szögezi le mindjárt az elején Fehér Zsuzsa. – A családi cégeknél az érzelmek kiemelt hatása egyszerre erősség és számos veszély forrása is lehet. A család iránti elkötelezettség a működésben előnyt jelenthet, de az intimitás a szakmaiság rovására mehet. A vezetés átadásánál a vállalat és a család értékrendje egyszerre érvényesül, és ezzel együtt ellentmondásba is kerülhet. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a családi és az üzleti szerepek összefonódásából következő konfliktusokat sem. Ezek a konfliktusok és az általuk okozott feszültségek rámutatnak a család hitrendszerére, azokra a hiedelmekre, játszmákra, amelyek befolyásolják a szülő-gyermek kapcsolatot és előrevetítik a felnőttkori jövőképet.

A fiatalok erős elköteleződéssel vannak a szüleik, a család iránt, aki felépítette és sikerre vitte a céget. Ugyanakkor – az élet

44

Fehér Zsuzsa business coach

Fotó: Marcali Gábor

rendje szerint – bennük van, hogy önállósodjanak, tapasztaljanak és a saját útjukat járják. Ez kemény érzelmi viharokat generálhat a szülő és a gyermek között, és ellenállást válthat ki a szülőből – mutatott rá a feszültségek forrására Fehér Zsuzsa. – A legtöbb család nem készül fel erre, s a helyzetet fokozza, hogy a szülő nyugalmat, egyensúlyt remél, amikor eltervezi, hogy az utód viszi tovább a céget, és továbbéli a szülők régóta dédelgetett álmát – magyarázta.

háttérbe húzódni. „Csak én tudhatom, hisz én építettem fel!” „Miért akarnál változtatni, eddig is jól működött!” „Miért akarod átalakítani életem munkáját?” – ilyen és ehhez hasonló gondolatok törnek fel a szülőkben. Nehéz az életüket sok évig, évtizedig meghatározó érzelmi, pénzügyi, kapcsolati kötelékből kilépni, ami erejüket, hatalmukat is szimbolizálta. – Úgy érzik, hogy „valakiből senkivé” válnak – érzékelteti a coach, hogy mit élhetnek át a nyugdíjba vonuló szülők.

A legnagyobb feszültséget az elengedés generálja, amikor az alapítók nem tudnak

Az átadás során nemcsak a szellemi örökséget, a tudást adják át a szülők, de


a gyermek elengedése is feladattá válik, ha addig nem történt meg. Ez nem azt jelenti, hogy a szülőknek már nem lehet közük a céghez, és teljesen el kell vágni a szálakat, hanem azt, hogy az új feladatkörüknek megfelelő keretek között kellene maradni. Csak így érvényesülhet az utód független vezetőként. A sikeres átmenet kulcsa legtöbbször a tiszteleten, a közös felelősségvállaláson, a generációk között kialakult partneri kapcsolaton és az egymás iránti elköteleződésen alapul – hangsúlyozta.

HAGYNI, HOGY MÁST LÁSSON

Ezek alapján filmbe illő jelenetek, hangos veszekedések jelennek meg lelki szemeink előtt, ám gyakran nem is verbálisan kerülnek felszínre ezek az érzések, konfliktusok.

„AZ ÉLET RENDJE SZERINT A FIATALOKBAN VAN, HOGY ÖNÁLLÓSODJANAK, TAPASZTALJANAK ÉS A SAJÁT ÚTJUKAT JÁRJÁK. EZ KEMÉNY ÉRZELMI VIHAROKAT GENERÁLHAT A SZÜLŐ ÉS A GYERMEK KÖZÖTT, ÉS ELLENÁLLÁST VÁLTHAT KI A SZÜLŐBŐL.”

– Lehet, hogy apró szabotázsok formájában jelentkeznek, olyan tettekben, amelyek megakadályozzák, hogy a gyerek ki tudjon bontakozni. Ha minden helyzetben látványosan érezteti fölényét, megfélemlítő arcát a szülő, akkor minden éntörekvést képes lerombolni. Ezzel rengeteg pozitív élethelyzetet, kapcsolódási pontot veszít el a szülő a gyermekével, akit lenyomva tart. Ha nincs a másik szülő részéről egy stabil, támogató jelenlét, akkor a gyerek úgy érzi, védtelen, és egyedül kell megküzdenie mindennel és mindenkivel. Ez esetben bizalmatlanná válik, és ezt a mintát viszi magával felnőttkorára is – fejtette ki Fehér Zsuzsa. A legfontosabb üzenetek tehát a személyiségben hozhatnak létre változást, játsz­mákat generálnak, végső soron pedig akár sikertelenné is tehetik a generáció­ váltást. Fehér Zsuzsa szerint azonban nem az a cél, hogy ne legyenek játszmák, hanem hogy a szülő lássa, hogy hol vannak a gyermek határai, aki még nem képes védeni azokat. – A kérdés az, hajlandók vagyunk-e megvizsgálni saját viselkedésünket annak érdekében, hogy jó alapokat adhassunk utódunknak, hogy képesek legyünk hagyni, hogy mást higgyenek, mást lássanak, mint a mi világunk. Szerző: Zsenák-Kiss Szimóna

45


A Fertő–Rábaközi térség két meghatározó vállalata az Interfa Bútoripari Kft. és a Kapuvári Vízitársulat. Saját területük megyei úttörői: eredményesek, újítók. És mindkettő vezetését egy-egy erős, célorientált, sikeres nő viszi. Molnár Rita Noémi épp egy éve vette át a Kapuvári Vízitársulat igazgatói székét, de vezetői tapasztalata ennél jóval több van, megjárva a ranglétrát, előző munkahelyén is a felső vezetésben dolgozott. Endrődy Edit 22 évvel ezelőtt lépett be a Himolla bútorgyártó magyarországi leányvállalata, az Interfa Bútoripari Kft. kapuján, 2008 óta pedig gazdasági vezetőként irányít. A közműépítés és a bútorgyártás egyaránt férfias terület, de e két cég példája mutatja, hogy a siker kizárólag a jó vezetés eredménye – nem a férfié vagy a nőé.

46


az empátia kevésbé jellemző. Ez az, amivel többet adhat a dolgozóknak egy női vezető – vélekedett.

HA MINDEN KLAPPOL

Molnár Rita Noémi, a Kapuvári Vízitársulat igazgatója

Molnár Rita Noémi gyerekkora óta fiúkkal van körbevéve, két fiútestvérének is köszönheti, hogy jól megérti magát az erősebbik nemmel – ahogy fogalmaz –, érti a „nyelvüket”. Szüksége is van erre, 22 kollégája között mindössze 5 nő van. – Most, egy év után, már úgy érzem, összeszoktunk a kollégákkal, mostanra természetes számukra, hogy egy nő osztja ki a feladatokat. Először azonban biztos, hogy voltak fenntartásaik amiatt, hogy erre a férfias területre érkeztem nőként, ez látszott. Egy férfi vezető ezzel nem szembesül – emlékezett vissza. Molnár Rita eredeti végzettségét tekintve vegyészmérnök, maga sem gondolta, hogy a közműépítés területén köt ki. A Kapuvári Vízitársulat élén ráadásul egyszemélyes felső vezetőként áll, így óriási rajta a felelősség, minden döntésének komoly súlya van. – Huszonkét munkatárs tartozik a csapatomba, úgy érzem, felelősséggel tartozom mindegyikőjükért. Ez jelenti egyrészt azt, hogy megélhetést biztosítok nekik, másrészt magánemberként is igyekszem segíteni, ha tudok, próbálom megérteni a kollégák problémáit, munkahelyen kívüli gondjait is, és azt, hogy a fizetésen kívül mi az, ami fontos számukra. Szeretném, ha jól éreznék magukat a munkahelyükön. Talán ez az, amit egy férfi kevésbé tart szem előtt, rájuk

Az azonban vitathatatlan, hogy a vezetéssel járó terhek általában nem nyolcórás munkanapot igényelnek. Így gyermekvállalással, háztartásvezetéssel nehezen összeegyeztethető, ez az, ami miatt manapság is jóval kevesebb nőt találni a cégvezetők között. „Ez biztos, hogy így van” – értett egyet a kutatások eredményével Molnár Rita. – Ahhoz, hogy egy nő édesanya, társ és vezető is legyen, nagyon sok mindennek kell klappolnia, de a legfontosabb a jó társ. Nem ragaszkodtam a tanult szakmámhoz, éltem az élet adta lehetőségekkel, de ehhez kell egy olyan társ, akivel az otthoni teendőket meg lehet osztani, aki nem ragaszkodik a hagyományos női-férfi feladatmegosztáshoz, s akinek az időbeosztása is lehetővé teszi, hogy segítsen – fejtette ki. Hozzátette: egy kislány édesanyjaként fontosnak tartja, hogy gyermeke kiskora óta azt látja, hogy az édesapja és az édesanyja is el tud érni bármit kellő szorgalommal és sok munkával. – Mivel neki ez a természetes, így ő talán sosem fogja gátként látni azt, hogy nőnek született.

– Amikor átvettem a társulat vezetését, nem volt túl jó helyzetben a cég. Elkezdtem bővíteni a vállalási területünket, távolabb is vállalunk már közműépítést, s szerencsére jövő tavaszig sűrű a naptárunk. Én mindig csak a következő lépést gondolom át, arra koncentrálok, az azutánival később foglalkozom csak. Ha már a következő lépést látom, tudunk előre haladni, és csak ez számít. Igyekszem a legnehezebb időszakokban is megtartani a pozitív szemléletemet, az sok mindenen átsegített már. Endrődy Edit nem érzékeli azt, hogy a nőiség vezetőként hátrányt jelentene. Az Interfa Bútoripari Kft. gazdasági vezetőjeként a szanyi és a Nógrád megyei telephely 800 munkatársáért felel. A termelésben dolgozókkal ritkábban találkozik, közvetlen kollégái, az irodai munkatársak pedig többségében nők, de a felső vezetés részéről sem érzett soha más hozzáállást. A tulajdonos német anyavállalatnál a gazdasági vezetésben hosszú évtizedeken keresztül női vezető volt, a szlovák és román leányvállalatoknál is szintén hölgyek állnak vezető pozícióban a Himolla cégcsoportban, amelynek többségi tulajdonosa szintén egy fiatal hölgy.

CSAK EGY LÉPÉST ELŐRE A munkatársakkal való emberi, baráti viszony, a csapatépítés mellett az elvárásoknak is meg kell felelnie, Molnár Ritának „hozni kell a számokat” ugyanúgy, mint minden cégvezetőnek. Egy évvel a háta mögött úgy érzi, e tekintetben is jól lavírozik. Stabil lábakon áll a cég. A jelen gazdasági nehézségekkel persze neki is foglalkoznia kell, de nem ijed meg a feladattól, próbál optimistán nézni a jövőbe is:

Endrődy Edit, az Interfa Bútoripari Kft. cégvezetője

47


A magyar cégnél dolgozó nők aránya 40 százalék, így ki lehet jelenteni, hogy Európa vezető bútorgyártójának eredményességéhez a női nem hozzájárulása jelentős mértékű.

A FELADAT UGYANAZ, A MEGOLDÁS MÁS – A feladatomat nem nőként látom el, hanem vezetőként, s szerintem ezzel így vannak a férfi vezetők is. A feladat ugyanaz, a megoldás, a hozzáállás lehet más férfiaknál és nőknél, a nemekre jellemző erősségekből, gyengeségekből fakadóan. Más szempontból közelítjük meg a feladatokat, nálunk, nőknél működik a női megérzés, az emóció, amire gyakran hagyatkozunk is – vélekedett. Hozzátette: – Az én területem, a pénzügy és számvitel eléggé „fekete-fehér”, a számviteli törvényt mindenki ugyanúgy értelmezi és alkalmazza. A cégvezetéssel járó feladatokban kevésbé jár előnnyel vagy hátránnyal, hogy nő vagy férfi látja el, úgy gondolom, inkább a munkatársakkal való viszony lehet nagyon más minőségű férfi és női vezetés esetén. Mi, nők emberségesebben állunk a kollégákhoz, döntésekkor gyakran befolyásolnak a munkán kívül más tényezők is, például van, hogy figyelembe vesszük a családi, a szociális hátteret.

OTTHON IS VEZETŐ Arra a kérdésre, hogy mennyivel nehezebb nőként helytállni egy cég élén, ő is kiemelte a család szerepét. – Összeegyeztethető a cégvezetés a családi élettel, de nagyfokú toleranciára van szükség a családtagok részéről, és nagyon jó időbeosztást, szervezést igényel. Stresszesebb időszakokban ráadásul nem tudom hazaérve a küszöbön letenni a munkával kapcsolatos gondolatokat, van, amikor álmomból is a céggel ébredek. Ez ellen nem tudok mit tenni, a vezető otthon is vezető, nem tudok két ember lenni. Stresszes időszakból márpedig jut bőven, az elmúlt két-három évet a világjárvány tette bizonytalanná, most pedig az energiaválság okoz kiszámíthatatlan gazdasági környezetet. Közel 15 év cégvezetői tapasztalattal is fejtörést okoz a helyzet, amelyben a feladatot látja Endrődy Edit, nem a problémát: – Egyelőre nem látjuk, hogy miként tudjuk bérrel lekövetni az

48

A KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS A BÚTORGYÁRTÁS EGYARÁNT FÉRFIAS TERÜLET, DE E KÉT CÉG PÉLDÁJA MUTATJA, HOGY A SIKER KIZÁRÓLAG A JÓ VEZETÉS EREDMÉNYE – NEM A FÉRFIÉ VAGY A NŐÉ. inflációt, és az energiaválságra is keressük a megoldásokat. Nem tesszük fel a kezünket, keressük az utat, a kapaszkodókat, de helyt fogunk állni!

FIATAL NŐ? JÖHET! Ez a magabiztosság az, ami feltétlenül szükséges egy vezetőnek – legyen nő vagy férfi. Endrődy Edit szerint sokkal inkább függ ettől, hogy mire viszi valaki, mint a nemétől. Úgy véli, az Interfa Kft.-nél nincs hátrányos megkülönböztetés, mindenkit szívesen látnak bármilyen pozícióra. – Kárpitos betanított munkára alkalmaztunk már női munkavállalót és irodai munkára férfit. A hozzánk gyakorlatra érkező diákoknak is mindig hangsúlyozzuk, hogy bármit elérhetnek, csak a tudásukon és a szorgalmukon múlik, hogy meddig jutnak a ranglétrán. Új munkaerő keresésekor sem hátrány soha, ha a legmegfelelőbb jelentkező fiatal nő. Annál a cégnél, ahol tudatosan építik a jövőt, bele kell férnie annak a lehetőségnek, hogy viszonylag rövid idő múlva család­ alapításba kezd – pár év múlva visszajön, teljes értékűen és már kellő szakmai tapasztalattal. Én hiszem, hogy ez már nem az a világ, amiben a nők hátrányból indulnak.

Szerző: Zsenák-Kiss Szimóna


SZÍNVONALASMUNKA, ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉG

ÜZLETI RIPORT

Sikeresenm”ködikaPannon-Workmosonmagyaróvárikirendeltsége

Példaértékű munkájával hívta fel magára a figyelmet az elmúlt években Sarkadyné Pápai Beatrix, a Pannon-Work Zrt. mosonmagyaróvári kirendeltségének vezetője. A munkaerő-kölcsönzéssel, munkaerő-közvetítéssel, -toborzással, bérszámfejtési tevékenységgel, valamint munkajogi, HR- és rehabilitációs tanácsadással is foglalkozó vállalkozás kirendeltségvezetője egy szakmai szempontból speciális térségben ért el kiemelkedő sikereket, és alakított ki olyan csapatot, amelynek tagjai egymást segítve küzdenek meg a kihívásokkal.

Sarkadyné Pápai Beatrix adminisztrátorként kezdte munkáját a Pannon-Work mosonmagyaróvári kirendeltségén, és néhány hónap alatt elsajátította a szakmai alapokat, átlátta a legfontosabb piaci folyamatokat. Így amikor új vezetőt kerestek a kirendeltség vezetésére, élt az adódó lehetőséggel. – Nagyon szerettem a Pannon-Work irodájában dolgozni, és úgy gondoltam, azt a jó hangulatú munkát, közösséget akkor tudom a legbiztosabban megőrizni, ha vállalom a vezetői pozíció betöltését. Így kezdtem a vezetői munkához hét évvel ezelőtt – emlékezett vissza az indulás időszakára Sarkadyné Pápai Beatrix. Mosonmagyaróvár és környéke munkaerő szempontjából sajátos helyzetben lévő térség, hiszen a képzett munkavállalók többsége él a határ közelsége adta lehetőséggel, és többségük Ausztriában dolgozik. – Mosonmagyaróvár nehéz terepnek számít, alig-alig találni magyar munkavállalókat. Partnereink igényeit elsősorban harmadik országbeli dolgozók közvetítésével tudjuk kiszolgálni, így érthetően ebben a szegmensben sikerült komoly eredményeket felmutatnunk – folytatta a kirendeltségvezető. – Az országosan 16 irodával rendelkező Pannon-Work cégcsoport mindig is élen járt az innovációban, és biztosított feltételeket az irodák növekedéséhez. Cégcsoportunk volt az első, amelyik a munkaerő-problémák enyhítése érdekében ukrán és

Sarkadyné Pápai Beatrix szerb munkásokat közvetített partnerei számára Mosonmagyaróváron. Több esetben éltünk a kínálkozó lehetőségekkel, akár nyugdíjas-szövetkezetről, akár kisgyermekekkel otthon lévők szövetkezetéről volt szó. 2021. szeptemberben az elsők között szereztük meg a minősített munkaerő-kölcsönzői státuszt, mellyel új lehetőségek nyíltak meg az Európai Unión túl, a távol-keleti régiók felé. Ma már ezekben az országokban is egyre nehezebb munkaerőt találni, így tovább kell keresnünk, mostanában éppen Kazahsztánból sikerült dolgozókat toboroznunk, de Kirgizisztán vagy akár Vietnám, a Fülöp-szigetek felé is nyitottunk.

Kisalföldi Gazdaság Exkluzív, 2022

A kirendeltség fejlődését a számok is jól érzékeltetik: míg 2015-ben, amikor Sarkadyné Pápai Beatrix átvette az iroda vezetését, 50-60 főt kölcsönzött a városban és környékén a Pannon-Work, ez a szám a pandémia előtti időszakban elérte a 600-700 főt, jelenleg pedig mintegy 350 fő munkavállalóval állnak szerződéses viszonyban. Sarkadyné Pápai Beatrixnak nőként sikerült megfelelnie a nehéz szakmai kihívásoknak. – Nem volt egyszerű elfogadtatni magam a partnerekkel, hiszen megrendelőink és az általunk szerződtetett munkavállalók nagy része is férfi. Maga a szakmai folyamat is újdonság volt számomra kezdetben, és vezetőként is tartást kellett mutatnom, tekintélyt kellett szereznem. Ahogyan Beatrix nagyon büszke arra a kollektívára is, amelynek közös munkája a kirendeltség sikerének alapja. – Egyedül nem sikerült volna elérnem azokat az eredményeket, amelyekre joggal lehet büszke a mosonmagyaróvári iroda minden munkatársa, és amelyet a cégünk egésze is ismer és elismer.

www.pannonwork.hu

49


Kamaraiadószakértitestületsegítiavállalkozásokatazátállásban

AKÖNYVEL5KIS MEGKÜZDÖTTEK A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSSAL A nyári szabadságolások kellős közepén vált bizonyossá: szeptembertől változnak az adójogszabályok, a kisadózó vállalkozások tételes adózási formáját, közismert nevén a katát, a korábbiakhoz képest lényegesen kevesebben és egészen más feltételekkel vehetik igénybe. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara azonnal reagált az új helyzetre, és egyrészt próbálta képbe hozni a könyveléssel foglalkozó szakembereket, másrészt az ő segítségükkel támogatást nyújtott a változtatásra kényszerülő vállalkozóknak. Szarvas Krisztina, a Precíz Mérleg Kft. ügyvezetőjeként, a kamara Könyvelői Klubjának vezetőjeként vállalt szerepet az adóügyi- számviteli szakértői testület létrehozásában. 50


A szeptemberben életbe lépett, a kisadózó vállalkozások tételes adóját érintő jogszabályváltozás a gazdasági szereplők ezrei számára jelentette azt, hogy – közvetlenül vagy áttételesen – jelentősen megnövekednek a kiadásaik. A mikro- és kisvállalkozások a törvény elfogadása után, már júliusban elkezdték keresni a túlélés lehetőségeit, s a megyei kamara az új jogszabály kihirdetését

őket a megalapozott döntések meghozatalában. Márpedig értelmezési nehézségek, kezdeti félreértések akadtak bőven, különösen, ami az átmeneti szabályok alkalmazását illette. Miközben a mikroés kisvállalkozások ezrei foglalkoztak azzal, hogyan tudnak, tudnak-e egyáltalán tovább működni, az sem volt teljesen világos, mi lesz a már folyamatban lévő ügyekkel, a már kiszámlázott, de

Nagyon sok mikro- és kisvállalkozás került tehát válaszút elé, és nagyon sok szempont – például a tevékenységi kör, a piaci profil, az árbevétel nagysága – befolyásolta a döntés meghozatalát. A tapasztalatok szerint a többség az átalányadózás felé indult el, azzal együtt, hogy ez a forma biztosan magasabb adóterhet és az eddiginél több adóügyi adminisztrációt igényel. A kamara keretei között korábban is működött adózással, számviteli, munkaügyi kérdésekkel foglalkozó iroda, a rendkívüli helyzet generálta azt a változást, hogy ezeket az alapokat kiszélesítsük, és létrehozzuk azt a szakértői testületet, melyben különböző területek szakértői állnak a vállalkozók rendelkezésére – tette hozzá Szarvas Krisztina, a Precíz Mérleg Kft. ügyvezetője.

Szarvas Krisztina, a Precíz Mérleg Kft. ügyvezetője követően néhány héten belül megszervezte azokat az első szakmai fórumokat, melyeken egyrészt az érintettek tájékozódhattak a lehetőségeikről, másrészt a könyvelők, adóügyi szakemberek egyeztethettek a törvény tartalmáról, értelmezéséről. – A változás váratlansága és az átállásra rendelkezésre bocsátott rövid idő okozta a legnagyobb nehézséget – tekintett vissza a nyári hónapokra Szarvas Krisztina, a Precíz Mérleg Kft. ügyvezetője. – Komoly segítséget jelentett, hogy a kamara szervezésében azonnal megkezdhettük a jogszabály értelmezését, hogy mi magunk tisztábban lássunk és megfelelő mennyiségű információhoz jussunk a jövőbeni lehetőségekről. Maguknak a könyveléssel foglalkozó szakembereknek kellett először átlátniuk a helyzetet, hogy tanácsot adhassunk a hozzánk forduló vállalkozóknak, hogy támogathassuk

még ki nem fizetett összegekkel. A helyzetet bonyolította az a felismerés, hogy tulajdonképpen alig lehet valamilyen általánosan érvényes szabályrendszert, bizonyos csoportokra, szegmensekre egységesen ráhúzható sablonokat kialakítani, szinte minden vállalkozást egyedileg kellett megvizsgálni. Hiszen nem egyszerűen egy adónem megváltozásáról volt szó, hanem arról, hogy egy már évek vagy akár évtizedek óta működő vállalkozás megszűnik, vagy magasabb szinten, társasággá alakulva képes tovább működni. Látható, hogy itt nem csupán egy számviteli, könyvelési kérdésről volt szó, az egész piaci jelenlétet, az összes körülményt mérlegelniük kellett az érintetteknek. Mondanom sem kell, hogy ilyen komoly döntésekhez vártak tőlünk hiteles és szakmailag támadhatatlan információkat, s ennek a folyamatnak a végigvitele óriási terhet jelentett minden irodának, minden szakembernek.

Kisalföldi Gazdaság Exkluzív, 2022

A kamara kezdeményezésére megalakult az adóügyi szakértői testület, amely a hozzá forduló vállalkozóknak tanácsot ad bérügyi, adózási, számviteli kérdésekben. A vállalkozók egyedi problémáikkal személyre szabott tanácsért fordulhatnak a könyvelőkből, adótanácsadókból és könyvvizsgálókból álló kamarai szakértői testülethez. Egyórás, ingyenes konzultációra van lehetőség, melyre a megyei kamara központi telefonszámán vagy a kamara@msmkik.hu e-mail-címen tudnak időpontot egyeztetni. Szarvas Krisztina szerint a változásnak csak az első fázisa zárult le azzal, hogy azok a volt katások, akik nem hagytak fel eddigi tevékenységükkel, új formában próbálják működtetni vállalkozásukat. Az a következő hónapokban dől el, hogy működőképes lesz-e az általuk választott megoldás. A megváltozott helyzethez a könyvelőirodáknak is alkalmazkodniuk kell, hiszen számukra is több adminisztrációs terhet, több időt igényel egy-egy ügyfél kiszolgálása, így átszervezésekkel, esetleges létszámbővítésekkel kellene megoldani a feladataikat. Kérdés persze, hogy az ehhez szükséges finanszírozás megteremtéséhez maradt-e a piacon elegendő fizetőképes kereslet.

Szerző: Ozsvárt Tamás

51


Harmóniábanazízésafunkció

HÁROMN5EGY STARTUPBAN Maszler Kata neve a magas gasztronómia követeként, a férjével alapított japán desszertműhelye révén lett ismert, de ma már egyre inkább az Allrys® okosélelmiszerhez kötődik. Egy kísérletnek indult, újszerű felismerésre épített céget két másik édesanyával összefogva – időnként a női vállalkozások komfortzónáján túl.

– 2017 környékén jöttünk haza külföldről a férjemmel, akivel hat évig egy Michelin-csillagos étteremben dolgoztunk. Családi vállalkozásként egyedi igényekre szabott, művészi értékű japán des�szerteket készítettünk Pannonhalmán. Tradicionális alapokon, kicsit Európára hangolva alkottunk főként rendezvényszervezők megrendelésére. Aztán jött a covid, a bezárások, az alapanyag-szállítmányok pedig Ázsiában ragadtak. Amikor hazajöttünk, láttuk a nyitottságot a gasztronómiában az innováció terén, de messze nem éreztük olyan erősnek, mint másutt a világban. Ezért már akkor dolgozni kezdtünk, egy először csak sportolóknak szánt funkcionális élelmiszer kifejlesztésén. Az előkészítés nagyjából kétéves átfedéssel haladt a látványcukrászat mellett, így szerencsére volt mihez nyúlni, amikor kiütötte az iparágat a válság. – De nem szakadt el tőle teljesen. – Valóban, hiszen bár nem gasztronómia, és nem vendéglátás, mégis élelmiszer. Úgy kezdődött, hogy megkeresett egy többszörös ételintoleranciával küzdő ultrafutó ismerősöm. A segítségemet kérte, azt mondta, nincs az általa ismert frissítéseknek olyan fajtája, amit ő is fogyaszthatna, pedig a versenyek során nagy szüksége lenne rá. Az energiazselék természetes alternatívájaként készítettem neki egy vegán, természetes alapanyagokból álló, adalékoktól mentes rizsgolyót, amellyel elkerülhető volt a sokak

52

által ismert, emésztőrendszert érintő mellékhatás. Bevált, és idővel más futók is elkezdték használni, rendelni. Ez 2019ben történt, a járvány előtt. – 2021-ben pedig már innovációs pályázatot nyert az ötlet. – Soha nem felejtem el, külön kiemelték az értékelésnél. Az iPonNovation üzletfejlesztési programra nevezők táborában ugyanis az Allrys® volt a kakukktojás. Nem hardver, nem szoftver, hanem

Maszler Kata, a magas gasztronómia követe.

egyedüliként élelmiszer. Hatalmas sikernek könyveltük el, és a szervezőkkel azóta is szoros a kapcsolat. Lendületet kapott a startup, a győri StartIT@K&H inkubációs programjában pedig már csapatként vettünk részt és rengeteget tanultunk. MacPherson Éva, sportolói körökben ismert funkcionális táplálkozási tanácsadó a szakmai vezetőnk, Fekete Judit pedig, akivel szinte az összes képzésen együtt vettünk részt, az operatív feladatokért felel és a sales vonalat viszi.


– Három nő egy startupban. – Mi több, három családanya, feszes időbeosztással. Magyarországon a startupok vezetőinek mindössze tíz százaléka nő, úgyhogy sokan felkapták ránk a fejüket, de talán éppen ennek a megkülönböztetett figyelemnek köszönhetően is kaptunk sok esetben segítséget. – A stratégiában is járatlan utat választottak? – Egyetértettünk abban, hogy külső befektetők nélkül vágunk bele, s hogy megpróbálunk legalább a piacra lépésig kijönni saját tőkéből. Ebből a szempontból, igen, másképp gondolkodtunk, mint a startupok többsége. Ez mindenképpen egy hosszabb és rögösebb út. Nem mondom, hogy könnyű volt, főleg, amikor például nőként elérkeztünk arra a pontra, amikor gépet kellett fejleszteni a gyártáshoz, üzemet tervezni, termelést optimalizálni. Tudatosan kerültük azt is, hogy a mostanság oly trendi influenszerekkel dolgozzunk együtt. A fogyasztóink a termékekkel kapcsolatos tapasztalataikat maguktól osztják meg a saját tartalmaikon. Ennél hitelesebbek nem is lehetnének a vélemények. Nálunk kiemelten fontos az edukáció és az, hogy a célcsoport empirikus tapasztalatot gyűjtsön a termékünkkel. Ennek köszönhetően semmilyen szinten nem követjük a klas�szikus marketingtrendeket vagy amit elvárna a nagy könyv. Ehelyett partnereket keresünk, akikkel összekapaszkodva sokkal hatékonyabbak lehetünk, mint egyedül. Fiatal utánpótlás-tehetségeket, parasportolókat támogatunk, akiket a termékeink magasabb teljesítményhez segíthetnek. Szeretnénk a jövőben az idősebbek felé is nyitni, a spartanosok, ironmanesek mezőnyében vannak aktív, nem ritkán hetven-nyolcvan éves, rendkívüli eredményeket elérő sportolók, akikre más nem, vagy kevésbé figyel. Nagyon fontos volt számunkra, hogy értéket is teremtsünk, ne csupán egy újabb termékkel bővüljön az élelmiszerpiac kínálata. – Meglepte a sportolókat, hogy ilyen egyszerű a megoldás? A rizs? – Nem igazán, hiszen Japánban már régóta használják az algalapba tekert rizsgolyókat a futók. A mai rohanó világban inkább azt nehéz megértetni velük, hogy

nem kell a teljesítményhez űrkaja. Rengeteg organikus alapanyag van, ami a természetben előforduló formájában is nagyon hasznos a szervezet számára. Ez az üzenet nagyon nehezen megy ma át. – Az Allrys® funkcionális okosélelmiszer. Ez pontosan mit jelent? – Azt, hogy az összeállítás alapja a funkció, és nem az ízlés. A mi paradicsomos termékünknek is rizottóíze van, akár az otthon készítettnek, de az alapanyagokat a funkciójuk szerint tudatosan válogattuk. Mivel az első verzió még sportolóknak készült, egy tasak Allrys® felszívódó szénhidráttartalma pontosan 20 gramm, hogy könnyű legyen vele számolni. Egy állóképességi sportolónak (egyéntől függően persze) óránként 60-80 gramm szénhidrátpótlásra van szüksége. Emellett az alapos tervezés, a sportolók, mentorok, szakemberek bevonásával történt tesztelés eredményeként megszületett négy íz mindegyike másmás célt támogat a teljesítmény szolgálatában. Datolyás-matchás termékünk hosszú hatású, természetes koffeinnel segít az éber nyugalmi állapot elérésében, az áfonyás-ribizlis-kókuszos az intenzív mozgás közben nagyobb mennyiségben képződő szabad gyökök megkötésében legyőzhetetlen, a kurkumás-gyömbéres az izmokban keletkező mikrogyulladások gyógyulását támogatja, míg az olasz paradicsomos az elektrolitpótlást. Mindezt fenntartható módon, főleg hazai, csúcsminőségű, tiszta alapanyagokból, tartósítószer és adalékanyagok nélkül, praktikus, környezetkímélő csomagolásban. Ebből nem is engedünk. – Tartogat további lehetőségeket a piac? – Kényelmi élelmiszerként fogyasztani kezdték a gyerekek, az elfoglalt üzletemberek, a dugóban rekedt autósok, sőt, szülő nők is felfedezték már a hatásosságát. Prémium kategóriás termékünkkel azokat szeretnénk elérni, akiknek nemcsak fontos az egészségük, de tudatosak is, vagyis összekapcsolják a táplálkozást a teljesítménnyel. – A csapat pedig időközben bővült. – Ma már öten vagyunk, két férfival osztozunk a munka oroszlánrészén gyártási, illetve pénzügyi oldalról.

Kisalföldi Gazdaság Exkluzív, 2022

A próbagyártásokat követően áprilisban nyílt meg a webshopunk, és most már a gépeket sem kell költöztetnünk, otthonra talált az üzem Pannonhalmán. – Hogy érinti a vállalkozást a jelenlegi gazdasági helyzet? – Az alapanyagok esetében adódhatnak nehézségek, ezért amit tudunk, próbálunk spájzolni, illetve figyeljük a trendeket, hogy mi az, ami organikus, fenntartható forrásból, közelről beszerezhető. Mindig lehet fejlődni, aminek kiváló katalizátora a győri startup ökoszisztéma és a többek között kifejezetten nőket célzó vállalkozói közösségek. – Szükség van hangsúlyosan női vállalkozóknak szóló programokra? – Úgy gondolom, hogy igen, még akkor is, ha sokat javult a helyzet az elmúlt két évben. Én a kezdetektől tudatosan kerestem ezeket a lehetőségeket, és rájuk is találtam. A Mompreneurs női vállalkozói közösség vagy a Femskill program révén meghatározó tapasztalatokra és kapcsolatokra tettem szert. – Nőként helytállni ugyanazon a terepen nehezebb, mint egy férfinak? – Kétségtelenül, egy anya számára hatványozottan is. Időben, fejben ott lenni mindig, amikor kell, család mellett először lehetetlen küldetésnek tűnik. Márpedig minden gyereknek, ahogy az én ötéves kisfiamnak is, anyára van szüksége, akkor is, ha történetesen elfoglalt vállalkozó. Önmagában nőként az érvényesülés küzdelmes. Folyamatosan bizonyítjuk a szakmai tudást, a rátermettséget. Jellemzően magasabb körökben például akkor, amikor a tét nélküli beszélgetés tárgyalásba fordul. Az ilyen helyzeteket csak határozott fellépéssel lehet egyensúlyba hozni. A nőknek szóló programoknak köszönhetően ugyanakkor azt is látom, hogy több nő mer vállalkozni, nagyot álmodni, akár férfias szakmákban is. Megtanulunk előnyt kovácsolni a nehézségekből, és ahogy nő a számunk, úgy válik egyre természetesebbé, ha egy sikeres cég mögött nem egy férfi áll. Szerző: KG

53


ÉPÍTKEZÉSEK, TELEPHELYEK BIZTONSÁGBAN Az élőerős védelem kiváltása. A leggyorsabb és leghatékonyabb beavatkozás betörési, rablási, lopási kísérlet esetén a Patent Videokontroll. Az egyre népszerűbb szolgáltatásról Angyal Viktorral, a cég értékesítési igazgatójával beszélgettünk. Gyorsan kiderült: akik komolyan gondolják azt, hogy építkezéseik, gyártelephelyeik biztonságban legyenek, építenek arra a tudásra, amit a Patent 32 év alatt felhalmozott – és számítanak a legmodernebb technikára, amit a cég kínálhat. A Patent a régió legmodernebb táv­felügyeleti diszpécserközpontját működteti.

PATENT VIDEOKONTROLL Ehelyett technikusaink egy előzetes felmérést követően kültéri kamerákat és érzékelőket helyeznek el az objektum körül” – mondja Angyal Viktor, majd hozzáteszi: „Amennyiben valaki illetéktelenül megpróbál a területre jutni, az érzékelők jeleznek, s a diszpécserek az élő kameraképen azon nyomban látják, hogy szükséges-e beavatkozás. Ha igen, a fegyveres kivonuló szolgálatunk azonnal a helyszínen terem, esetlegesen értesíti a rendőrséget. Fontos a kamerakép, így megállapítható, hogy időjárásváltozásból adódó, vagy kisállat által okozott téves riasztásról van szó.”

Angyal Viktor a Patent Távfelügyelet értékesítési igazgatója „Mérnökeink, szakembereink folyamatosan keresik az újabb lehetőségeket az ügyfelek részéről felénk támasztott igényekre, kihívásokra. Éppen ezért alkottuk meg a videó-távfelügyeletet, a Patent Videokontrollt, mint a költséghatékony telephely- és építkezésőrzés egy formáját. A vagyonőrnek nem szükséges egész nap a védett objektumot őrizne, ezzel az órabérét kifizetnie a megbízónak.

Az igazgató kitért arra is, hogy vajon a videokontrollal az élőerős őrzés teljesen kiváltható-e? „A videó-távfelügyelet tökéletes választás az olyan építkezések vagy telephelyek számára, ahol nincs porta, ki- és beléptetés. Jellemzően ezek az új fejlesztések és beruházások helyei, illetve azok a nagyobb értéket tároló területek, zárt logisztikai központok, ahol csak időnként van munka, esetleg éjszakára eddig őrizetlenül hagyták a területet. Azoknál a termelőüzemeknél, ahol folyamatos a munka, állandó jelenlét szükséges, ott a Patent Élőerő Üzletág végzi el a vagyonvédelmi munkát, a megbízóink legnagyobb megelégedésére. Természetesen a legmodernebb szoftvereket, technikákat igénybe véve.”

Minden biztonságra vágyó vállalkozás számára mondott néhány megszívlelendő dolgot Angyal Viktor, melyet jó, ha megfontolunk, mielőtt szolgáltatót bízunk meg családunk, vagyonunk, értékeink védelmével. „A vagyonvédelmi eszközök megválasztásánál szakembereink a megfizethető minőségi termékek beszerzését javasolják. Sajnos sokszor igazolódik be a régi mondás: olcsó húsnak híg a leve. A piacon rengeteg eszköz fellelhető, de arról például kevesen tudnak, hogy egy kamera akár sötétben, éjszaka is tud-e képet biztosítani, vagy folyamatos, azaz filmszerű-e az adott kamerák által adott kép. A vagyon elleni károk megakadályozásánál ez is nagyon fontos szempont. Cégünk több évtizedes tapasztalata, s az általunk használt legmodernebb vagyonvédelmi rendszerek jelentik a garanciát arra, hogy biztonságban lesz nálunk a telephelye! A Patent videó-távfelügyelet sikerét jól jelzi, hogy az idei évben megháromszorozódott a Patent Csoporthoz befutó rendszerkiépítési igény.”

Nézze meg ezt a filmet!KAPCSOLATÉPÍTÉS Közösségépítő Védjegyprogram rendezvények Startup inkubáció

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

KÉPZÉS-FEJLESZTÉS Fenntarthatósági tanácsadás

Pályaorientáció

Széchenyi kártya ügyintézés Hazai és nemzetközi networking

FINANSZÍROZÁS

Exportpiaci információk

Vállalkozásfejlesztési programok

Digitalizációs Szakmai fórumok és szakmai klubok tanácsadás

Nemzetközi rendezvények (szakkiállítások, konferenciák, képzések, üzletember találkozók, szakmai tanulmányutak)

Jogszabályok véleményezése

TANÁCSADÁS

Nemzetközi üzleti Gazdaságfejlesztési tanácsadás partnerkeresés

Kamarai gyakorlati oktatói képzés

Mesterképzés

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara várja Önt!

GYŐR 9021 Győr, Szent István u. 10/A. Email: kamara@gymsmkik.hu Tel.: +36 96 520-202

CSORNA 9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 4. Email: csorna@gymsmkik.hu Tel.: +36 96 260-147

MOSONMAGYARÓVÁR 9200 Mosonmagyaróvár, Kötélgyártó út 1-3. Email: movar@gymsmkik.hu Tel.: +36 96 579-211, +36 96 579-210

KAPUVÁR 9330 Kapuvár, Győri u. 2. Rábaközi Művelődési Központ Email: kapuvar@gymsmkik.hu Tel.: +36 96 779-889