Lederskifter

Page 1

«Denne boken er et viktig bidrag til bevisstgjøring om hvordan lederskifter på alle nivåer i en organisasjon kan gjøres betydelig bedre. Enten du er ansvarlig for lederskifter i din organisasjon eller du selv skifter lederjobb, vil boken gi verdifulle råd om hvordan vellykkede lederskifter kan gjennomføres.» Roald Nomme – høyskolelektor Handelshøyskolen BI

«Frode Dale ansvarliggjør bedriften og nærmeste leder for å få til et godt og effektivt lederskifte.» Ellen Lystad – leder driftsstyring Avinor Flysikring

Lederskifter

Frode Dale (født 1961) er ledelsesrådgiver med spesialisering innenfor førstegangsledelse og lederskifter. Han har skrevet to masteroppgaver og en rekke artikler og rapporter om lederskifter og innfasing av nye ledere. Dale er medforfatter av boken På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse, som har solgt i over 15 000 eksemplarer. Han arbeider praktisk med å øke organisasjoners egen evne og vilje til å ivareta sine nyansatte medarbeidere og ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellomledere og toppledere i deres ulike lederskifter.

Denne første norske boken om lederskifter viser hvordan de ulike fasene og prosessene bør håndteres. Den beskriver konkret hvordan man bør fase ut en avtroppende leder, hvordan man bør finne en ny leder gjennom en troverdig utvelgelsesprosess, hvordan man bør bruke en eventuell konstituert leder, og hvordan man kan hjelpe en påtroppende leder gjennom både oppsigelses- og forberedelsesprosessen. Boken viser hvordan en ny leder sammen med sin (nye) arbeidsgiver legger en plan for de første 90 dagene, og hvordan de sammen gjennomfører den i praksis. Videre beskriver boken hvordan virksomheter selv kan bygge opp og drifte egne interne systemer for lederskifter. Boken har et klart praktisk fokus, men bygger samtidig på en rekke ulike faglige rapporter, undersøkelser og forskningsartikler.

«Endelig en bok om lederskifter, et tema som berører absolutt alle ledere når de skal inn i en ny lederjobb. Det er mange som ikke er klar over utfordringene som følger ved å bytte leder, både for lederen og for organisasjonen. En god start er nødvendig skal lederen og organisasjonen lykkes, og med denne boken kan lederskifter nå få den plassen de fortjener i en organisasjons bevissthet.» Arne Svendsen – rådmann, tidligere HR-sjef HÅG

Frode Dale

«Denne boken burde være obligatorisk pensum for alle som skal inn i en ny lederstilling – og for de som skal ansette dem.» Jan Olav Høgetveit – virksomhetsleder Oslo universitetssykehus

Frode Dale

Lederskifter

– OM LEDERUTVELGELSE, INNFASING AV NYE LEDERE OG LEDERES FØRSTE 90 DAGER I NY JOBB