Page 1

G au te H e yer dah l

Ørreten vaker villig, så å si rett utenfor stuedørene til hovedstadens befolkning. Slik har det ikke alltid vært. Gjennom fire millioner dugnadstimer har Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) skapt et fiskeeldorado i Oslomarka. Det fanges større og flere fisker enn noen gang, og aldri har så mange av byens befolkning benyttet seg av tilbudet. I forbindelse med OFAs 75-årsjubileum fortelles for første gang den levende historien om hvordan OFA har skaffet Oslo og omegns befolkning adgang til fiskevannene i Oslomarka, administrert sportsfisket, og hvordan frivillige ildsjeler har arbeidet for at Oslomarka skulle bli et fiskeeldorado.

fiske i Oslomark a

9 788205 405554

G au te H e yer dah l

fiske i Oslomark a Oslomarkas Fiskeadministrasjon 1936–2011

OFAs fiskeguide for Oslomarka! Fiskekartboka ble utgitt for første gang i 1992 og ble en umiddelbar suksess! Boka gir en oversikt over alle vann, tjern og elver du kan fiske i med OFAs fiskekort. Hvert kartblad har tilhørende tabeller med informasjon om hvilke arter som finnes i de ulike vannene med oppdaterte bestandsestimeringer. Denne utgaven inneholder også beskrivelser av vannene med lokal informasjon som kan være nyttig i planleggingen av fisketuren din. I tillegg finner du bilder av alle fiskeslagene og de viktigste næringsdyrene. Kartene er i målestokk 1:50 000. Boken selges i sportsfiskebutikker og i OFAs nettbutikk.

www.ofa.no

Fiske i Oslomarka  

En levende historie om hvordan fiskeeldoradoet utenfor stuedøra til hovedstadens befolkning er blitt til.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you