Page 1


Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave Colofon GVAC GVAC Fietstocht Van de voorzitter Nieuwe leden / bedankt als lid De jarigen Kempenrun 2014 Jury informatieavond Nieuwe schoenen Wedstrijdverslag Sjors Sportief: op zoek naar nieuw talent Wedstrijdverslag Atletiek vroeger Eindstand Carlo Tromp PR Prijs 2013 Bijscholing AED Wijziging wedstrijdreglement Klokgebouwloop Eindstand Clubkamp. Cross 2013/2014 Loop&Leef toe naar Veldhoven10 Miles Wedstrijdkalender Clubrecords Wandelprogramma Trimloopkalender Programma Nordic Wandeltochten Kopijdata 2014 Uitslagen

Voorwoord 1 1 2 3 5 5 6 7 8 9 9 11 11 12 14 15 15 17 18 19 21 21 22 25 25 25 26

Beste GVAC-ers, We presenteren de Korziaan weer in een nieuwe kaft. Wat nieuwe sponsers of een mooie update. Met dank aan Jos Janssen die voor dit alles zowat de zolen van zijn schoenen versleten heeft. Verder de nodige verslagen van wedstrijden, de uitreiking van de PR prijzen en Sjors Sportief. De roddel gaat dat met het uitkomen van dit clubblad ook de nieuwe site van GVAC gelanceerd wordt. Binnenkort wordt het Twitter account @GVACatletiek opgeheven. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws? Volg dan @GVAC_Veldhoven. Vergeet niet de algemene ledenvergadering op 24 april. We wensen u veel leesplezier met de verzamelde GVAC proza. De redactie. Uiterste inleverdatum volgende Korziaan : vrijdag 13 juni 2014 Voorpagina: Winnaars Carlo Tromp PR prijzen. Foto: Peter Kr@mer Achtergrondkaft Ontworpen door Sigyn De Lombaerde


Colofon ACCOMMODATIE Sportpark bij “De Kempencampus” Knegselseweg 40 5504 NC Veldhoven Postbus 471, 5500 AL Veldhoven Telefoon Kantine Baan 7: 040-2309603 Telefoon Vergaderruimte: 040-2309604 Opgericht: 23 november 1961 aangesloten bij K.N.A.U. onder nr. 14322 ingeschreven bij Ver. Reg. K.v.K. 40 23 5367. Bank/giro: Rabobank.15.36.98.926 Postbank: 12.05.845 BESTUUR: bestuur@gvac.nl VOORZITTER: Ger Raijmakers gergvac@onsmail.nl PENNINGMEESTER: John van Schendel johngvac@upcmail.nl SECRETARIS: Louis Bart louis.bart.gvac@onsmail.nl BESTUURSLEDEN: Tamara Goldsteen: Tamaragoldsteen@hotmail.com Ivonne Peelen: peterivonnepeelen@home.nl Wil Punt: wilgvac@onsmail.nl Peter Luijkx: petergvac@gmail.com Hans Zegers: hz.gvac@onsmail.nl ACCOMMODATIE COMMISSIE 1e aanspreekpunt en Accommodatie agenda: Hans Zegers: hz.gvac@onsmail.nl Kantinebeheerder: Perry en Cindy van der Zanden: ajvdzanden@hotmail.com Hoofd kantinedienst: Noud Gepkens: a.gepkens@chello.nl Baanonderhoud: Jan van Empel: jmevanempel@onsbrabantnet.nl Materiaalbeheer/onderhoud: Rein Velema: reinvelema_53@hotmail.com COÖRDINATOR BLESSURES Marjolijn Poppema: blessures@gvac.nl CLUBBLAD de KORZIAAN Redactie: Henk en Greetje van Heel: korziaan@gvac.nl Reporters: Jim Dieterman en Marjo Vink Drukwerk: Drukkerij Joma Clubbladbezorging: Wally van Laarhoven De Korziaan verschijnt 6 maal per jaar. Kopij inleveren bij de redactieleden of per email aan korziaan@gvac.nl LEDENADMINISTRATIE Johan van Litsenburg 0497-517626 jodorie@zonnet.nl PUBLIC RELATIONS, Communicatie en Sponsoring: Algemeen: PR en Communicatie: Ivo Boerenkamp iboerenkamp@onsbrabantnet.nl Sponsoring advertentie Korziaan: Jos Janssen jos.janssen1@gmail.com Sponsoring reclamebord Kempencampus atletiekbaan: Theo van Diessen: theo@vdiessen.demon.nl Sponsoring Veldhoven10Miles: Hans van Loon Hansvanloon5@upcmail.nl

RECORD COMMISSIE Jan van Empel (voorzitter), Henk en Greetje van Heel: records@gvac.nl RECREATIE SPORT Tiny Sanders 040-2530487 TRAINERSCOÖRDINATOREN Wedstrijdatletiek: Pieter van Esch: p.esch@chello.nl TRAINERSCOÖRDINATOREN Wedstrijdatletiek: Pieter van Esch: p.esch@chello.nl Recreanten: Hoofdcoördinator: Lau Liefting: lauliefting@upcmail.nl Technisch coördinator Theo van Diessen theo@vdiessen.demon.nl Facilitair coördinator: Harry Welp: H.Welp@upcmail.nl TRIMLOOPCOMMISSIE Kees Verwijst corneelverwijst@hotmail.nl VERTROUWENSPERSONEN Karin Meulenbrugge 040-2548211 k.meulenbrugge@upcmail.nl Paul Houben 040-2523173 p.houben2@chello.nl VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR Henk Otten hjmotten@onsbrabantnet.nl WANDELEN Nordic Walking: vacant Sportief wandelen: Els Koster 040-2217927 koster.je@gmail.com Nel Gepkens a.gepkens@chello.nl Wandelgroep: Guus van de Put : 040-2537668 Andre Dijkgraaf tel: 06-13402060 WEBSITE / INTERNET info@gvac.nl GVAC website: www.gvac.nl Webmaster a.i.: Henk van Heel

WEDSTRIJD ORGANISATIE COMMISSIE Voorzitter: Jan de Kok woc@gvac.nl JUCO: Ton Vermelis a.a.vermelis@gmail.com 040 - 23 00 130 Wedstrijdsecretariaat: THUIS: inschrijven@gvac.nl UIT pupillen A, B, C: Paul Knoester 040-2554304 paul.knoester@gmail.com UIT, senioren / junioren /Masters: Minke en Tis Franssen 040-2051470 j.franssen3@chello.nl


CLUBTENUE / KLEDING Bestaat uit: geel shirt (het GVAC logo op de linkerborst, de armsgaten en hals zijn afgezet met groene biezen ) en een groen short. Het dragen van het clubtenue is verplicht bij competitiewedstrijden en Nationale Kampioenschappen. GVAC ziet haar leden graag bij alle wedstrijden in clubtenue. Kledingverkoop in de kantine iedere (trainings)woensdag van 19:15 - 20:15 uur door Christel Koeling en/of Jacqueline Tromp, of op afspraak via kleding@gvac.nl. SPORTKEURING Is niet verplicht. Wij adviseren onze leden zich toch regelmatig te laten keuren bij de huisarts of een sportkeuringsbureau VERZEKERING Door GVAC is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering is van kracht voor ALLE LEDEN van GVAC voor ongevallen die overkomen tijdens zowel wedstrijden, trainingen, vergaderingen, etc. als het rechtstreeks gaan van huis naar plaatsen waar de activiteiten plaatsvinden en terug naar huis, mits binnen de daarvoor benodigde tijd. De premie voor de verzekering is in de contributie verwerkt.

CONTRIBUTIE BEDRAGEN 2013 Pupillen: € 25,00 per kwartaal Junioren CD: € 27,50 per kwartaal Junioren AB: € 27,50 per kwartaal Senioren: € 30,00 per kwartaal Masters: € 30,00 per kwartaal Studenten: € 15,00 per kwartaal Trainings/Gastleden € 25,00 per kwartaal Recreanten: € 27,50 per kwartaal Sportief Wandelen: € 25,00 per kwartaal Nordic Walking: € 25,00 per kwartaal Wandelaars: € 30,00 per jaar Carpoolen € 1,60 per keer Juryleden: Gratis; mits ze 2 x per jaar jureren. Studenten die buiten de regio wonen en studeren Tweede jeugdleden (A/B + C/D Junioren + Pupillen) uit één gezin krijgen reductie. Die bestaat uit een korting van 50% op de voor hen van toepassing zijnde contributie. De contributie is inclusief reiskosten van vastgestelde wedstrijden en lidmaatschapskosten van de Atletiekunie. LIDMAATSCHAP / INSCHRIJFGELD Kan ingaan op elke eerste dag van de maand. Bij afmelding dient de contributie over de lopende periode (en eventuele verschuldigde contributie over eerdere tijdvakken) steeds te worden voldaan. Contributie kan uitsluitend betaald worden per kwartaal middels automatische afschrijving. Afmelding dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Inschrijving als lid, € 7,00 per persoon. Dit geldt niet voor aanmelding als JURY-LID.

Fietstocht GVAC Veldhoven, 6 juli 2014 Voor alle GVAC ’ers en natuurlijk ook voor het hele gezin. Op zondag 6 juli organiseren we onze jaarlijkse fietstocht en barbecue. Vanaf 13.30 uur kan er vertrokken worden om gezellig met de club op de fiets door het Brabantse land te gaan. Vertrekpunt “Baan 7” op de Kempen Campus. GVAC leden mogen familie, vrienden en kennissen ook opgeven om samen met hen een mooie dag te hebben. Onderweg wat terrasjes pikken en rustig van de start naar het eindpunt. Dat zijn we sowieso gewend. Onderweg ook even de tijd nemen om wat vragen te beantwoorden en daarbij de mogelijkheid om leuke prijzen te winnen. Iedereen kan meedoen en de maximale afstand van deze tocht zal hooguit 35km zijn.

door: Ivo Boerenkamp

Bij terugkomst bij Baan 7 staat daar een heerlijke barbecue voor u klaar, als u zich hiervoor ingeschreven heeft tenminste. Deelname aan de barbecue kost €12,50 per persoon. Overige consumpties zijn dan volgens het bekende GVAC tarief. Laten we hopen dat de zon wil schijnen op 6 juli dan speelt zich alles buiten af. In geval van nood kunnen we altijd nog naar binnen. Om een indruk te krijgen naar de belangstelling hiervoor willen wij u vragen de inschrijflijst die op het prikbord hangt in te vullen. Wij hopen op een grote belangstelling en mooi weer.


Van de Voorzitter GVAC is natuurlijk in eerste instantie een atletiekvereniging. En atletiek is vooral een individuele sport waardoor je niet zo maar verwacht dat er veel aandacht is voor teambuilding. Afgelopen zaterdag bleek echter maar weer eens dat we, als dat zo uitkomt, wel degelijk in staat zijn om als een team samen te werken. En dat we wel degelijk oog hebben voor de omgeving waar we regelmatig onze rondjes lopen. Op initiatief van Harry Welp trok, in het kader van de landelijke Opschoondag (die eigenlijk een weekje eerder al plaats vond), een grote groep geel/groen geklede mensen onder het genot van een heerlijk lentezonnetje over de Veldhovense wegen, voorzien van vuilniszakken en handschoenen. De opbrengst na een ochtend rondzwerven was, gemeten in aantal zakken zwerfvuil, zowel groot als schokkend. In ieder geval was het een succes en voor herhaling vatbaar.

door: Ger Raijmakers Op 24 april a.s. vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats. In de aanloop naar die vergadering zijn we op zoek gegaan naar vervangers van de twee aftredende bestuursleden. Inmiddels kan gemeld worden dat we er in geslaagd zijn een nieuwe secretaris en een nieuwe vertegenwoordiger uit de wedstrijdatletiek te vinden. Uiteraard moeten ze nog wel door de leden gekozen worden! Tijdens de ledenvergadering zal het bestuur verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en vraagt ze aan de leden hun goedkeuring voor het beleid voor het komende jaar. Best belangrijk dus, en daarom verwachten we dan ook een grote opkomst. Ook voor de leden die tijdens de vergadering in de bloemen worden gezet voor een bijzondere prestatie of een jubileum (wat natuurlijk ook een bijzondere prestatie is), is het natuurlijk veel leuker als Baan 7 tot de nok toe gevuld is. Wij rekenen daarom op een nieuw clubrecord!

Momenteel wordt de bestelde wedstrijdkleding uitgeleverd en zijn de eerste atleten in de nieuwe GVAC outfit gesignaleerd bij de Venloop in Venlo. En het mag gezegd worden : het ziet er prima uit!

Nieuwe Leden: Emiel van de Vijver JPC Rob Jansen HSen Hanneke Roest Milan Feijen JPB Joris van Vlerken HSen Karin Rolf Pleun van Hemmen MPA Bjorn van de Beek HRec Marijke Schuttelaar Ilse Croonen MC Maurice Das HRec Henk Doreleijers Brenda Weijers DRec Peter Raedts HRec Johan Krijnen Marjolein Komen DRec Wim Smeets HRec Andre Mathijssen Elise Hautvast DRec Ans Bakker DWandel Frans Thijssen Crissie Gielissen DRec Dymphia Hulsman DWandel Tiny Wijnands Per ongeluk afgemeld maar nog maar nog steeds lid: Gerry Pieterse: Dames Wandelaar

DWandel DWandel DWandel HWandel HWandel HWandel HWandel HWandel

Bedankt als lid: Isa Peters Marieke Verhoeven Rico Thijssen Cees van der Kroon Marga Versteden

MC MB HSen HWandel DSWandel

Petra Dekkers Tiny Dekkers Sandra van Esch Suzan Gijsbers Ineke Haaksman

DRec DRec DRec DRec DRec

Jacqueline Leermakers Neeltje van Loon Julia Priem Susan Visser Ronnie Pietersz

DRec DRec DRec DRec HRec


DE JARIGEN VAN DE MAAND: APRIL 18 Tristan Fuster 19 Jeanny van der Vliet Nick van der Zanden 20 Mark Jacobs Esmeralda Ulrich

22 Theo Cloosterman Wil Faassen Judith Konings Harrie Wouters 23 Mary Noteboom 24 Nathalja Szlapka

1 Cor Luijks Judith Sluiter 2 Jet Jonkers 3 Karin Dekkers 4 Annemarie Broekhuijsen Henk Otten 5 Ronny Cairo Inge van de Voort 6 Kuni Cherenack 8 Stan Dellaert Floris Timmer 10 Pierre Bus John van Schendel 11 Caspar Smit 16 Niels Kox Gerli Waardenburg

17 Joke Heeren Mien Welten 19 Frans Prinsen 21 Boudewijn Bons Peter van Dam Jo Jansen Ward Jansen 22 Tom Kouters Marijke Heeren 23 Rieky Das Evert van Veldhuizen 24 Jos Brands Hanneke van Loon Ger Raijmakers Helga Verwijst 26 Martien Jansen Monique Seuren Andre Vrijhoeven

2 Stefan Habraken 3 Sanne van den Horst Paul Houben Marian Wolf 4 Wilko Dekkers 5 Toon Bogaars 7 Monique van Kasteren Peter Raedts Joop Slagboom Bryana van Spaandonk Tiny Wijnands 8 Wilma Lindeman Bea Meijer 9 Dieny Swinkels 10 Tessie Jonkers Fred Stet 11 Maja Blaak 12 Mart Linders Thilly Megens

13 Teresa Adrega Gita Wijnsma 14 Hans Luijten Lars Timmerman 15 Hannah Dijkman Emma Meijer Chris Plasmans 16 Tineke Louwers 17 Henk Burnet Esther van Kruijsdijk Guus van de Put Nellij Smits Nathalie Voss 18 Riek Kuijpers 19 Henk van Kruijsdijk 20 Renee den Burger Theo Kuijpers 21 Sanne Brouwers Lenie Doreleijers Jos Smolders

25 Arco de Gier 26 Levinus Bok Daniel Wijnholds 27 Robbie Bakker 28 Karin Rolf 29 Gonnie Nieuwenhuijzen 30 Jeroen van Duivenbode

MEI 12 David van der Lugt Ilona Schungel Mariska Vermeulen 13 Mieke de Bruin Mike den Hartog 14 Marco van Oosterhout Peter Verheugd Mia de Wert 15 Bob de Mul Christien Hofman 28 Jos Sanders 29 Gemma den Dulk Joris Jungblut 30 Niek Verbeek 31 Laura Bijkerk Piet van Os Jeanne Sanders

JUNI 22 Jan Lamers Bianca van de Vorst 23 Willem Heezemans Ivonne van der Linden Trudie van Oorschot 25 Marja van de Brink Cora van Duren Joset van Esch Thomas Kars Jan van Lieshout 26 Hans Brave Anton van Limpt Ruurd Kuiper 28 Geert Kox 30 Theo van Diessen Gerard Huskens Reijer Groenveld


Kempenrun Hapert 16 maart Één van de onderdelen van de wintertraining bij GVAC is de voorbereiding op een halve marathon. Sinds de halve marathon van Veldhoven ter ziele is, is de focus tegenwoordig gericht op 2 andere populaire halve marathons, te weten de Kempenrun in Hapert en de Venloop in Venlo. Als eerste is op 16 maart de Kempenrun in Hapert aan de beurt. Zoals altijd is het een hopeloos gezoek naar een parkeerplaats maar als we daar dan eindelijk in geslaagd zijn vinden we in de sporthal al wat GVAC-geel staan.

Helaas draagt niet iedereen de clubkleuren en ken ik ook niet iedereen van GVAC dus weet ik niet zeker hoeveel clubleden vandaag meedoen. Aan de hand van de uitslagen kom ik op 20 halve marathonlopers en zijn er 4 die het op de 10km doen. Dorie en ik kennen onze plaatsen, helemaal achteraan, en zo verloopt de start dan ook. Het weer is mooi en het parkoers gaat door het buitengebied. Het kan haast niet mooier. Nog in de sporthal spreken we de dames Karin, Angela en Helga. Zij zullen hetzelfde tempo als wij aanhouden, maar dan wel over de halve marathon. Echter meteen na de, voor mijn gevoel best wel snelle, start gaan deze dames er als een pijl uit de boog er vandoor. In no-time zien we ze al een heel eind voor ons lopen. Oei, denken we nog, als dat maar goed gaat. Op het heen-en-weer stuk, halverwege het 10km.parkoers verlaten de halve marathonners ons voor hun eigen parkoers. Wij vervolgen onze 2e helft. In tegenstelling tot de halve marathon, krijgen wij nog te maken met harde tegenwind.

door: Jimjmiz

Vorig jaar ging ik nog helemaal stuk en dit jaar kan ik zowaar Dorie nog uit de wind houden. En terwijl ik in datzelfde vorige jaar nog door onze trainer Marjolijn de laatste 200 meter vooruit geroepen moest worden gaat het nu van een leien dak. Oké nog lang niet zo snel als in mijn jongere jaren, maar wel weer een stukje onder het uur passeer ik de finishlijn.Ondanks dat mijn eigen tijd toch 15 seconden sneller is dan de bruto tijd in de uitslag sta ik toch als allerlaatste in de ranglijst van GVACers. Na de kleedkamerrituelen is het tijd om de andere club-collega’s te zien finishen. Dit jaar is het mijn beurt om Marjolijn naar de finish te roepen. Het trio dames wat met ons tempo zou starten is weliswaar wat uit elkaar gevallen maar halen uiteindelijk toch ongeveer de eindtijd die ze in gedachten hadden. Knap gedaan. Toch mis ik nog een Karin, maar die moest helaas opgeven. De rijen worden uiteindelijk gesloten door Wim, onze veteraan. Hij mag dan wel niet meer tot de snelsten behoren op de halve marathon, in ieder geval wel tot de oudsten.

Zo heeft een deel van de halve marathon groep vandaag hun trainingsvoorbereidingen afgesloten. Resteert nog een deel die van start zal gaan in de Venloop, over een paar weken.


Jury informatieavond Maandagavond 17 maart jongstleden hebben de WOC (WedstrijdOrganisatieCommissie), het bestuur en onze juco zich tijdens een informatieavond gepresenteerd aan huidige, maar ook potentiële juryleden. Doel van de avond was om niet alleen juryleden, maar ook ouders, recreanten, of andere belangstellenden te informeren en kennis te laten maken met de huidige leden van het bestuur en de WOC. De avond werd goed bezocht door niet alleen juryleden maar ook een aantal belangstellinden die, en daar zijn wij heel erg blij mee, interesse toonden in het vakgebied van een jurylid. Yorick van Limpt heeft daarbij een duidelijke uitleg gegeven over de inzet en werkzaamheden van juryleden die zich bezig houden met de elektronische tijdwaarneming en –registratie (ET). In een gezellige sfeer hebben we elkaar bijgepraat over het jurywerk en zijn enkele reglementswijzigingen doorgesproken. Erg duidelijk is geworden dat er toch wel behoefte bestaat aan bijscholing en onderling overleg en afstemming bij juryleden. Dat pikken wij graag op en zullen dat in ons jaarprogramma opnemen. Huidige juryleden kunnen er vast rekening mee houden dat wij dit altijd in de aanloop naar een nieuw seizoen zullen doen zodat we bij de start weer allemaal op de hoogte zijn van nieuwe regeltjes. Een aantal mensen hebben aangegeven meer te willen weten over taken en werkzaamheden van een jurylid voordat zij daadwerkelijk een jury-cursus willen gaan volgen. Overigens gaat de manier van juryopleiding ook veranderen. Waar in het verleden sprake was van een formele cursus met een door de Atletiekunie aangewezen docent en het afleggen van een schriftelijk examen (voel je de zenuwen al?)zal het met ingang van 2014 allemaal wat soepeler en informeler moeten gaan. Een opleiding tot jurylid kan gegeven worden door een official (bijv. scheidsrechter) van de eigen vereniging. Er hoeft geen examen meer te worden afgelegd maar de vereniging zelf, meer eigenlijk de juco, de jurycontactpersoon, zal moeten beoordelen of iemand geschikt is voor het jurywerk. En dat gaat ons lukken, zeker weten. Een aantal mensen wil al weten hoe dit allemaal in zijn werk gaat. We maken binnenkort de aftrap.

door: Ton Vermelis

Maar we willen nog meer mensen enthousiast krijgen voor dit werk. Iets voor jou, lezer, om actief te zijn bij een echte wedstrijd? Maar wil je niet anderen (atleten) op hun prestatie beoordelen of streng genoeg zijn om een poging ongeldig te verklaren? Zou kunnen, maar ook dan blijven er nog genoeg activiteiten over om de jury mee te helpen. Bij het verspringen moet de zandbak na een poging worden geharkt om een volgende afdruk duidelijk te kunnen zien. Een prestatie moet ook gemeten worden. Aan 2 kanten moet dan wel een meetlint worden vastgehouden. een geworpen speer of discus moet teruggebracht worden naar de werpplaats. enzovoort, enzovoort. Moet je dan bij iedere wedstrijd opdraven? Nee natuurlijk niet, ons streven is om een medewerker tweemaal, maar liefst meer, per jaar bij wedstrijden in te kunnen zetten. Op zich allemaal aantrekkelijke activiteiten, best leuk als je maar de gedachte in het achterhoofd houdt dat je het doet om een positieve bijdrage te leveren aan je eigen vereniging. Zonder vrijwilligers, zonder actieve juryleden en juryhelpers kan er geen wedstrijd plaatsvinden. Atleten zijn je altijd dankbaar zijn voor je inzet. Geïnteresseerd? Meer weten? Neem contact op met je juco, liefst per mail via a.a.vermelis@gmail.com


Belevenissen van een lopertje “Nieuwe schoenen” Vetertje trok een sprintje richting de hardloopwinkel. Voor nieuwe stappertjes. En die stonden daar genoeg.

door: Vetertje strik

En toen moest Vetertje als een halve zool die winkel rondrennen. Tenminste, voor zover mogelijk want na de eerste afzet moest er alweer afgeremd worden wilde hij niet tegen het schoenenrek vliegen.Er werd een video gemaakt van zijn minirun en er kwam een heuse data-analyse van zijn voeten. Vervolgens verdwijnt de verkoper naar het magazijn en komt met een stapel dozen terug. De schoenen in de winkel stonden er blijkbaar voor de sier, want werkelijk elke schoen moest ‘van achter’ gehaald worden. Over de mentaliteit van atleten kwam Vetertje ook het nodige te weten in die winkel. Hardlopers zijn een betrouwbaar volkje. Da’s fijn om te weten, toch? Vetertje mocht de nieuwe stappers namelijk uitproberen en buiten een blokkie om gaan. Er bestaat bij winkeliers blijkbaar geen angst voor winkeldieven, als je nota bene een hardloper zonder te betalen je winkel uit laat gaan.

Maar o jongens wat een keus. Alleen al van de naam zou je sneller gaan lopen. Wat dacht U van een Supernova Solution 3 blast of een Response Stabil 5 Running? En een Wave Rider is geen surfplank maar toch echt een hardloopschoen. Of toch maar een Hyerspeed? Want het tempo mag bij En zo stond Vetertje een uur later weer buiten. Een paar eurootjes lichter en een schoenendoos rijker. Vetertje wel omhoog. Nu zal Vetertje verder niet uitweiden over alle Het moet gezegd: er is voor elk wat wils. Voor de technologie die erin zit, want dat is een studie standvastige loper is er de ProgGrid omni of de apart. Maar vergeleken met zijn oude Power Grid 4. Wie zich het vuur uit de sloffen wil loopschoenen zijn dit springveren. En zo gaat hij lopen trekt beter een Unifire aan en geen voor zijn gevoel als een kangoeroe over de pantoffels. Dopingliefhebbers komen aan hun atletiekbaan. trekken met een Adrenaline GTS, een Addiction 5 Nou nog een beetje aan de conditie werken, want of een Trance 12. Met de Galaxy 7 kun je naar de de nieuwe schoenen ademen beter dan zijn longen. maan lopen en als het allemaal vanzelf moet gaan Misschien had hij toch die Electro-33 moeten kies je een Electro-33. nemen…. Met een Guide 7 raak je de weg niet kwijt en wil je er goed uitzien neem dan de Attract-12. Dan heeft Vetertje het wel over de schoenen, en niet over de kop die daarboven zit. Daar oordeelt hij niet over. Wellicht kan zo’n Attract-schoen wel enige afleiding geven zodat een lelijke kop niet opvalt. En voor wie eigenlijk helemaal niet wil lopen is er de Paradox.

Vetertje Strik

Wedstrijd verslag

door: Piet van der Nat

Tijdens de Venloop op zondag 30 maart 2014, waaraan 18.000 sporters hebben deelgenomen, waaronder 8.000 op de halve marathon, hebben tientallen GVACers aan de halve marathon deelgenomen. Drie clubleden behaalden podiumplaatsen in haar of zijn klassement, t.w :  1ste plaats M45 1:13:25 uur Peter van der Velden (clubrecord)  2de plaats V55 1:43:46 uur Karin Verheijden  3de plaats M65 1:42:01 uur Piet van der Nat De uitslagen van deze en alle andere GVACers zijn te vinden bij de uitslagen achter in het clubblad.


Sjors sportief; op zoek naar nieuw talent voor GVAC door: Jimjmiz Elk jaar wordt die weer gehouden, de sportweek, waarbij alle Veldhovense sportverenigingen hun mogelijkheden etaleren zodat iedereen kennis kan maken met hun sport. Ook leerlingen van de basisscholen krijgen dan de kans om een keer een sport uit te proberen. Zo ook bij GVAC. Woensdag namiddag en ik kom eens kijken hoe het gaat. Maar ik kom niet zomaar kijken. Tussen de verschillende groepen GVAC-atleetjes staat ook een groepje aspirantjes, waar kleinzoon Damian ook van deel uit maakt.

De kinderen genieten zichtbaar van wat hen wordt aangeboden. Het mag gezegd worden dat dat ook veel te maken heeft met het werk van de jeugdtrainers. Het wordt even spannend als het hardlopen aan de beurt komt. GVAC-atleetjes en niet GVAC-ers starten tegelijk op het 200 meter punt en Damian neemt meteen de kop. Als dat maar goed gaat. Nou, die koppositie is hij na 100 meter al kwijt, maar met een kleine tussenpauze maakt hij toch wel de 3 rondjes vol. En dat voor een beginneling. Het ziet er allemaal goed uit. Nu nog afwachten of we er weer nieuwe leden aan overhouden.

Wedstrijd verslag

door: Piet van der Nat

Tijdens de Grensloop Reusel-Arendonk-Reusel op zaterdag 5 april 2014 hebben wederom een aantal GVACers aan de 10 EM deelgenomen. Drie clubleden behaalden podiumplaatsen in haar of zijn klassement:  1 ste plaats V45 1:14:14 uur Karin Verheijden (clubrecord)  1 ste plaats M65 1:14:46 uur Piet van der Nat (clubrecord)  3 de plaats M65 1:21:30 uur Rien Vlemmix Dat voornoemde prijswinnaars uit de trainingsstal van Theo van Diessen komen spreekt voor zich. Hij is echt trots op zijn leerlingen, zaterdag heeft hij naast zijn aanmoedigingen van iedereen een uitgebreide fotoreportage gemaakt.

Zowel Karin en Piet staan na vandaag bijna ongenaakbaar op de eerste plaats in het klassement van de Kempische Wegcompetitie.


Atletiek “vroeger”

verzameld door: Jan van Empel


Atletiek “vroeger”

verzameld door: Jan van Empel


Uitslag Carlo Tromp PR prijs 2013

door: de recordcommissie

Eind maart werd de PR prijs uitgereikt aan de atleet die zichzelf het afgelopen jaar het meest had verbeterd. Een jarenlange GVAC traditie, dit jaar kreeg de PR prijs een nieuwe naam: de Carlo Tromp PR prijs. Carlo Tromp, de GVAC atleet die helaas veel te jong overleden is, en het soort alteet voor wie de PR prijs in 1995 in het leven geroepen was. Immers iedere atleet verbetert zichzelf maar alleen de ‘toppers’ worden steeds gehuldigd, terwijl een atleet die nooit op het podium komt vaak zelfs nog meer verbeteringen neerzet. In de 4 categorieen was de eindstand als volgt: Pupillen meisjes Cat. Punten 1 Nienke van Duren MPA-1 488 2 Lieke van den Broek MPA-2 445 3 Lidwien Hoogendorp MPC 396 4 Karlijn Hoogendorp MPA-1 383 5 Fieke van de Vijver MPB 321 6 Sarike Beuk MPC 282 7 Fleur Koeling MPA-2 264 8 Hannah Dijkman MPB 230 9 Jiska Beuk MPA-2 201 10 Vera Jansen MPA-2 197 11 Nina van der Weele MPA-1 163 12 Meike Verbaandert MPB 138 13 Lois Stokkingdreef MPA-1 135 14 Bryana van Spaandonk MPB 89 15 Manon Molier MPA-2 41 16 Maud Kanters MPC 6 Nienke van Duren wist Lieke van den Broek net voor te blijven.Vooral dankzij haar verbetering op de 60 mtr van 12.83 naar10.52sec (goed voor263 punten) Daniel Wijnholds stak ruim boven de andere pupillen jongens uit. Zijn beste verbetering behaalde hij op de 40 mtr 8.81 naar 7.54 sec(207 ptn) en bij het verspringen van 2.02 naar 2.90 mtr (176 ptn) Junioren Meisjes Cat. Punten 1 Eveline Saalberg MC-2 825 2 Anne Roosen MC-1 510 3 Lara Frijters MD-2 447 4 Maud ter Bogt MB-1 370 5 Louise Beuk MD-2 369 6 Laure Punt MB-1 348 7 Femke Alessie MD-1 311 8 Romy Stokkingreef MD-2 287 9 Jenna Sanders MD-2 173 10 Marieke Verhoeven MC-2 146 11 Tori Thijssen MA-1 67 12 Renate Visser MB-1 65 13 Lieke Smits MD-1 8 14 Isa Peters MC-1 5 15 Kim Moonen MD-2 5 Eveline Saalberg was de onbetwiste winnares van de Carlo Tromp PR prijs 2013 bij de meisjes Junioren. Haar grootste verbetering behaalde ze op de 80m horden van 14.67 naar 13.07 (151ptn) en speerwerpen19.03 naar 26.94 mtr (141 ptn) . Bij de jongens junioren was het spannender maar uiteindelijk trok Juul Knoester aan het langste eind. Zijn grootste verbetering was verrassend genoeg bij het speerwerpen waar hij zijn PR aanscherpte van 13.29 naar 22.69! Maar ook de verbetering op de 600 mtr mocht er zijn: 1.56.26 naar1.46.33 (129ptn)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Pupillen jongens Daniel Wijnholds Lucas Koeling Mike Linders Timo den Hollander Ties Knoester Stan Custers Merlijn van der Velden Max Stofkoper Thorben Segers Marc Molier Sam van der Lugt Levi van Dartel Tristan Fuster William Webster Bruce Goorts Ronan Das Lars Timmerman Thomas Kars Krijn te Slaa Thijs Liebregts Elon van der Lugt Mart Linders Luuk Verbaandert Junioren Jongens Juul Knoester Bjorn Schats Brian Kuijpers Sven Roosen Haike Franssen Gijs Knoester Niels Kox Daan van der Velden Rens Hoogendorp Tim Verbaandert Jochem van Duren Kjell Segers Daniel van der Velden Calvin Kuijpers Mark Kroon Stan Dellaert David van der Lugt Tjibbe Omvlee Mees van Dartel Jasper Dellaert Koen Ruremonde Joris Jungblut Niek Schrijnemakers Ward Jansen Rinke de Vries Bas van der Lip

Cat. JPC JPC-mini JPC JPA-2 JPA-1 JPA-1 JPA-1 JPA-2 JPB JPA-2 JPB JPA-1 JPA-1 JPA-1 JPB JPA-2 JPA-1 JPA-2 JPA-1 JPA-1 JPA-2 JPA-2 JPA-2 Cat. JD-2 JD-2 JC-2 JD-1 JA-2 JD-2 JC-2 JD-2 JD-2 JD-2 JD-2 JD-1 JC-1 JB-2 JC-2 JD-1 JD-1 JD-1 JD-1 JC-1 JC-2 JD-1 JB-1 JD-1 JB-2 JA-1

Punten 591 341 316 273 254 250 245 235 196 175 173 165 139 135 110 103 98 95 90 25 24 18 2 Punten 945 918 856 708 669 621 594 534 514 341 332 320 271 236 215 211 190 110 98 94 91 59 50 39 21 2


Bijscholing AED Op woensdag 9 april is er bij BAAN7 een bijscholing geweest over het gebruik van de A E D. Met negen belangstellenden waren we om 09.00 uur aanwezig voor de uitleg over het gebruik van de AED. Het “slachtoffer “ lag al klaar en de heer Groeneveld, docent EH/BLS/PBLS/AED/3430, heette ons allen van harte welkom. Waar al die letters voor staan weet ik niet maar dat de heer Groeneveld veel van de EHBO afweet is zeker. Na eerst een inleidend woordje, gingen we gelijk over tot waar we voor gekomen waren, reanimatie en bediener AED. De letters AED staan voor Automatische Externe Defibrillator. Dit is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand als gevolg van ventrikelfibrileren. In duidelijke aanwijzigingen en bewoordingen werd eerst ingegaan hoe je als hulpverlener het slachtoffer moet benaderen en aan moet spreken om er achter te komen of hij/zij een hartstilstand heeft. Ben je als hulpverlener er van overtuigd dat je te maken hebt met een hartstilstand dan is het zaak om onmiddellijk te beginnen met reanimeren. Elke seconde telt. De hulpverlener laat iemand zo snel mogelijk 112 bellen en als er een AED-toestel in de buurt aanwezig is moet deze ook zo snel als mogelijk bij het slachtoffer gebracht worden. De hulpverlener gaat nu de AED aansluiten op het slachtoffer. De AED dient op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toe met als doel een gestoord hartritme te stoppen. Dan krijgt de sinusknoop de kans de controle terug te krijgen

door: Fritz

waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen. Zolang dit niet het geval is moet men doorgaan met reanimeren. Ieder van ons moest op de “pop“ oefenen om aan te voelen hoe het ritme moet zijn van het toedienen van borstcompressies en beademing. Borstcompressie is de druk die je uitoefent op de borst van het slachtoffer. Dit luistert zeer nauw, maar een klein grapje kon er af en toe wel af. Toen iedereen had geoefend kwam de het AED-toestel aan bod. Het is een zeer vernuftig toestel maar er is goed mee te werken . Een goede handleiding en een gesproken toelichting maken het voor de hulpverlener wat makkelijker in het gebruik. Na de rondvraag werd er nog een koffieronde ingelast en kon de heer Groeneveld de certificaten ondertekenen. Mijn indruk is dat zo’n AED levens kan redden. Ook voor de hulpverleners die als eerste ter plekke zijn is het een prachtig hulpmiddel om beter controle te hebben tijdens het reanimeren. Het was voor iedereen een leerzame ochtend en laten we hopen dat de AED maar zeer zelden gebruikt hoeft te worden. Een vervolgcursus na een jaar zou op zijn plaats zijn omdat je toch het een en ander vergeet met de tijd. Bedankt GVAC dat je de mensen in staat stelt om ook zorgzaam te zijn voor de medesporters.

Wijzigingen wedstrijdreglement Laan vs. Baan: Lange tijd na invoering van het woord ‘laan’ heeft er een discussie gewoed in Nederland of een atletiekbaan bestaat uit lanen of uit banen. Een laan is tenslotte een weg met bomen… Met het wedstrijdreglement 2014/2015 is de term baan weer volledig terug. Het woord laan zal in de Nederlandse atletiek niet meer gebruikt worden. Dus elke atleet loopt weer in zijn of haar eigen baan. Nummers en onderdelen: Nummer worden nog steeds alleen gebruikt bij startnummers, broeknummers en baannummers. Hoogspringen, 100m, kogelstoten enz. zijn dus nog steeds onderdelen!

Van 9 kamp naar 10 kamp:: Om in de pas te blijven met de IAAF is na overleg met de meerkampcoaches bepaald dat ook in Nederland de jongens B een 10 kamp gaan doen. De onderdelen en de volgorde daarvan zijn gelijk aan die voor de senioren Polshoog: Naar aanleiding van de commotie rond de laatste sprong van Lavillenie tijdens de Europese Indoor Kampioenschappen 2013 is nu bepaald dat de oplegsteunen waaraan de pennen zijn bevestigd, glad moeten zijn en zodanig moeten zijn geconstrueerd dat de lat er niet bovenop kan blijven liggen ET en windmeting (lopen én horizontaal springen) is voortaan verplicht bij alle competitie wedstrijden, dus ook voor CD-competities


De klokgebouwloop in Eindhoven, een keer wat anders 23 maart 204 door: Jimjmiz Het is niet de eerste loop door een gebouw waar ik aan heb meegedaan, maar een dergelijk gebouw als een oud Philips gebouw en zo vlak bij huis heeft toch wel wat. Er zijn ons 1.300 traptreden beloofd, waarvan de helft uiteraard omlaag. Hoe dan ook, dat belooft wel wat. Het parkoers start op de begane grond en na de start gaan we vrijwel meteen naar buiten om eerst met een lus om het gebouw te lopen en daarna meteen weer naar binnen duiken waar het eerste trappenhuis ons opwacht. Na 4 verdiepingen omhoog mogen we een stukje horizontaal door de gangen naar halverwege het gebouw, naar het volgende trappenhuis. 2 verdiepingen hoger en nog een stukje horizontaal brengt ons via de laatste trap omhoog naar de bovenste verdieping. Voor het laatste stuk waar we door de gangen terugkeren naar het trappenhuis halverwege het gebouw. Terwijl wij hier nu omlaag gaan komen we andere lopers tegen die hier omhooggaan. Nee, niet op dezelfde trap. Het is een dubbel tappenhuis. Ik weet nog dat dit dubbele trappenhuis vroeger gescheiden was door een stalen hek. In die tijd werden de mannen nog gescheiden van de vrouwen. We zakken 3 verdiepingen en lopen dan weer door het gebouw richting PSV-stadion. Daarbij passeren we ook nog een restaurantje waar we door een blaaskapel en de geuren van pizza worden verwelkomd. Dan is het nog maar één trappenhuis à 3 verdiepingen omlaag om naast de parkeergarage weer buiten het klokgebouw uit te komen. Rechtsaf langs het gebouw en dan opnieuw naar binnen, door een paar smalle deuren, langs een percussieband, weer een paar smalle deuren en dan zit de eerste ronde erop. De eerste ronde, want het hele gedoe moeten we hierna nog 3x herhalen.Er wordt gelukkig in groepen gestart zodat het geen warboel wordt in de trappenhuizen. Het mag ook wel gezegd worden dat er veel gedaan is om er een sfeervol evenement van te maken. Daar zijn ze ook wel in geslaagd want het is niet bepaald een loop die past in de overige trimlopen en wedstrijden. Toch heeft het wel iets. Het vereist niet alleen trapklimvaardigheden maar zeker ook de techniek om op een veilige manier de trappen af te dalen. De horizontale “hardloop-stukken” blijken nu eerder als “rust” te fungeren. Of het parkoers 5km. is? Ik betwijfel het. Hoe zouden ze dat gemeten hebben. Ik heb er in ieder geval een dikke 29 minuten voor nodig gehad. Eigen waarneming, want net als de Hypother Beekloop wordt er hier geen tijd bij gehouden. Voor herhaling vatbaar? Zeker. Zolang ze er maar niet te veel aan veranderen t.o.v. van dit jaar. Op Loseveter.nl is van dit evenement ook een video-sfeerverslag te vinden. Ik was niet de enige GVAC-er hier. Volgens mij waren we hier in ieder geval met zijn zessen. Wie weet, volgende keer meer?


Eindstand clubkampioenschap cross 2013-2014 Reglement: De beste zes crossen tellen mee in het clubkampioenschap. De eerste GVAC-er per categorie krijgt 10 punten, de tweede 8 punten, de derde 6 punten, vervolgens steeds 1 punt minder met als minimum 1 voor alle deelnemers. Alle GVAC-ers per cross tellen mee, ook degene die niet in het eindklassement voorkomen. Bij een gelijke stand geeft de uitslag van de GVAC cross de doorslag. JPC MPB MPA

JPA

MD

JD

MC

1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2

Naam Lucas Koeling Sarike Beuk Jessie van den Broek Lois Stokkingreef Hannah Dijkman Karlijn Hoogendorp Bryana van Spaandonk Nienke van Duren Fieke van de Vijver Nina van der Weele Merlijn vd Velden William Webster Thorben Segers Ties Knoester Jiska Beuk Lieke van den Broek Fleur Koeling Vera Jansen Sven Roosen Kjell Segers Luuk Verbaandert Max Stofkoper Jarno de Vries Ward Jansen Louise Beuk Romy Stokkinggreef

ptn 60 60 60 52 38 29 28 26 26 15 60 50 39 38 60 52 42 34 60 52 42 34 32 20 60 52

JC 1 2 3 4 5 MB 1 JB 1 JA 1 2 DKORT 1 HKORT 1 2 HSEN 1 2 V35 1 2 3 4 5 M35 1 2 M45 1 V55 1 M55 1 2 M65 1 2

Naam Juul Knoester Tim Verbaandert Daan vd Velden Gijs Knoester Bjorn Schats Maud ter Bogt Brian Kuijpers Calvin Kuijpers Rinke de Vries Ans Saalberg Bas van der Lip Martin Hoogendorp Jan de Kok Luc Bekers Rian van der Burgt Nicole van Gerwen Karin Dekkers Marjolijn Poppema Wally van Laarhoven Peter van der Velden Joan School Evert van Veldhuizen Karin Verheijden Johan van Litsenburg Joop Slagboom Piet van der Nat Rien Vlemmix

60 50 40 34 25 60 60 60 48 48 60 54 58 54 60 50 39 32 32 60 52 60 60 60 50 60 52


Loop & Leef toe naar de Veldhoven 10 Miles door: Marjolein Poppema Op zaterdag 30 augustus is de 2e editie van de Veldhoven 10 Miles. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Zo start begin mei een voorbereidingstraject van GVAC in samenwerking met premium sponsor van de Veldhoven 10 Miles, Loop & Leef. Wat houdt dit voorbereidingstraject in en voor wie is het bedoeld: • 4 maanden meetrainen bij GVAC onder deskundige begeleiding (naar keuze op dinsdagavond, donderdagavond en/of zaterdagmorgen) • 4 uitgebreide hardloopclinics (theorie en praktijk) verzorgd door Loop & Leef • Persoonlijke begeleiding en een eigen voorbereidingsschema van Loop & Leef • Lidmaatschap Atletiek Unie en verzekering • Startbewijs voor de 5 of 10 Engelse mijlen (8.2 of 16.1 km) op zaterdag 30 augustus • Aandenken aan de Veldhoven 10 Miles Start Voor wie Aanmelden Kosten

10 mei 2014 (eerste clinic) voor iedere loper die onder deskundige begeleiding en bij een gezellige vereniging (beter) wil leren hardlopen tot 8 mei a.s. per email aan info@veldhoven10miles.nl € 60,- voor het gehele pakket

Data van de loopclinics door Loop & Leef bij GVAC op de Kempen Campus in Veldhoven: Zaterdag 10 mei 9.00 tot 12.30 Zaterdag 14 juni 9.00 tot 11.30 Zaterdag 5 juli 9.00 tot 11.30 Zaterdag 23 augustus 9.00 tot 12.30 De clinics worden verzorgd door Loop & Leef in de persoon van Marjolijn Poppema en zijn opgebouwd uit theorie en praktijk. Je leert veel over loophouding, voeding, rust, wedstrijdvoorbereiding, trainingsschema, kleding, schoeisel, het voorkomen van blessures en nog veel meer ! Dus heb je familie, vrienden en kennissen die je kennis wil laten maken met je eigen gezellige vereniging of ken je iemand die wel wat extra ondersteuning en begeleiding kan gebruiken bij het hardlopen, maak ze dan bekend met de mogelijkheden van dit voorbereidingstraject. Kijk voor meer informatie op: www.veldhoven10miles.nl of www.loopenleef.nl.


Wedstrijdkalender 2014 Maand Mei

Juni

Juli Augustus September

November

Dag 4 6 10 11 11 18 20 24 24 25 10 14 + 15 15 21 22 22 25 28 4 t/m 6 26 + 27 30 30 7 7 13 14 21 28 16

Soort wedstrijd Seniorencompetitie Circuit 14 CD junioren competitie B junioren competitie Masters competitie A junioren competitie Circuit 14 Athletics champs pupillen CD competitie Seniorencompetitie Circuit 14 NK Masters B junioren competitie CD competitie A junioren competitie Masters competitie Seniorencompetitie Athletics champs pupillen NK Junioren NK Senioren Veldhoven 10 Miles Athletics champs pupillen A junioren competitie Masters competitie CD competitie Seniorencompetitie B junioren competitie Clubkampioenschappen Get Running Witvencross

door: WOC

Organisatie Atilla Generaal Michaëls Generaal Michaëls

Plaats Tilburg Best Best

AVV Generaal Michaëls GVAC ’t Jasper Sport Eindhoven Atletiek

Valkenswaard Best Veldhoven Someren Eindhoven

AVV GVAC

Valkenswaard Veldhoven

GVAC AVV

Veldhoven Valkenswaard

GVAC GVAC

Veldhoven Veldhoven

Clubrecords 2014 12

½ marathon

M45

13

½ marathon

V55

14

½ marathon

M65

15

½ marathon

M75

16

½ marathon

M60

17

½ marathon

V55

18

Kogelstoten

HNeo

19

½ marathon

M45

20

½ marathon

M45

21

10 Engelse Mijl

V55

22

10 Engelse Mijl

M65

Peter van der Velden Peter van der Velden Karin Verheijden Karin Verheijden Piet van der Nat Piet van der Nat Wim Keijsers nieuw record Johan van Litsenburg Johan van Litsenburg Karin Verheijden Karin Verheijden Haike Franssen Rob Schreur Peter van der Velden Peter van der Velden Jo de Leest nieuw record Karin Verheijden nieuw record Piet van der Nat Rien Vlemmix

door: de recordcommissie 1.14.01 uur 1.14.39 uur 1.39.14 uur 1.45.33 uur 1.38.57 uur 1.40.37 uur 2.18.03 uur

16-03 21-12-2013 16-03 12-01-2014 16-03 24-11-2013 16-03

1.28.48 uur 1.29.47 uur 1.37.42 uur 1.39.14 uur 13.61 mtr 13.29 mtr 1.13.30 uur 1.14.01 uur 2.40.12 uur

23-03 24-11-2013 23-03 16-03-2014 29-03 21-06-1987 30-03 16-03-2014 30-03

1.14.14 uur 1.14.46 uur 1.16.45 uur

05-04

Hapert Hapert Hapert Hapert Best Best Űbach Palenberg Venlo Venlo Reusel

05-04 Reusel 06-04-2013


Wandelprogramma DINSDAG 22 APRIL ROUTE: 87 12,2 KM Vertrek : 13.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur vanaf beginpunt in Bladel Begin/eindpunt : Parkeerplaats restaurant “Den Tipmast” Bladel Weg naar Reusel volgen. Bij het tweede verkeerslicht in Bladel links af (bij verpleeghuis). 1e straat rechts af (Bossingel) en deze uitrijden tot “Den Tipmast” Koffiepauze : Taveerne d’n Ouwe Brandtoren Reusel Tel: 0497-620311 Beschrijving : Mooie route door de bossen van Bladel en Reusel DONDERDAG 24 APRIL ROUTE: 56 11,2KM Vertrek : 9.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur vanaf beginpunt in Valkenswaard. Begin/eindpunt : Bruggerhuizen in Valkenswaard. In Valkenswaard richting Achel volgen, bij 3e rotonde RA “Maastrichterweg”. Na ca. 500 mtr. LA Bruggerhuizen (zie bord) – na begraafplaats RA “Brugse Heide” na ca. 1 km LA “Bruggerhuizen” – op splitsing links aanhouden(1e weg links) einde half verharde weg parkeren in grasberm. Koffiepauze : Café “de Hospes” in Leenderstrijp Tel: 040-2061288 Beschrijving : Zeer mooie bos en heideroute. DINSDAG 29 APRIL ROUTE: 83 10,9 KM Vertrek : 13.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur vanaf beginpunt in Oirschot Begin/eindpunt : Parkeerplaats bij de H. Eik in Oirschot Vanaf kerkplein LA Burg. van Hoofflaan op en dan LA Bossebaan, RA Sterrenlaan, LA Heerbaan rotonde RD door Oerle - richting Wintelre. Na Oerle RA Scherpenering, bij stopkruising, RD Oirschotsedijk op, deze helemaal uitrijden en op het einde LA, 1ste weg RA, ophaalbrug over en meteen LA, meteen weer RA, Mgr. van de Venstraat in. Deze weg volgen, wordt Proosbroekweg en kruising oversteken. Parkeren op de parkeerplaats bij de Kapel. Koffiepauze : Café “De Nachtegaal” Oirschot tel: 0499-571446 Beschrijving : Zeer mooie route langs de Grote en Kleine Beerze op het landgoed “De Baest” en de omgeving van de Kapel die een bezoek zeker waard is. DONDERDAG 1 MEI ROUTE: 22 11,2 KM Vertrek : .30 uur Begin/eindpunt : Parkeerplaats “Papegaaiencentrum”, Wintelresedijk in Oerle. Koffiepauze : Gemeenschapshuis “De Leenhoef” Knegsel Tel 040-2051541 Beschrijving : Mooie natuurlijke route door bossen van Oerle/Knegsel. DINSDAG 6 MEI Vertrek Begin/eindpunt Koffiepauze Beschrijving

ROUTE: 90 12,6 KM : 13.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur vanaf beginpunt in Valkenswaard. : NEC (IVN-gebouw) Bosstraat in Valkenswaard. : Eetcafé ’t Oude Wandelpark Valkenswaard Tel 040-2040551 : Tongelreep/ Visvijver-route, dit is een van de mooiste natuurroutes.

DONDERDAG 8 MEI ROUTE 55 12,6 KM Vertrek : 9.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 vanaf beginpunt in Valkenswaard Begin/eindpunt : Bruggerhuizen in Valkenswaard. In Valkenswaard richting Achel volgen, bij 3e rotonde RA “Maastrichterweg”. Na ca. 500 mtr. LA Bruggerhuizen (zie bord) – na begraafplaats RA “Brugse Heide” – na ca. 1 km LA “Bruggerhuizen” op splitsing links aanhouden(1e weg links) – einde half verharde weg parkeren in grasberm. Koffiepauze : Café van de Achelse Kluis Valkenswaard Tel: 0032 11800769 040-2069955 Beschrijving : Mooie grensoverschrijdende wandeling door bos en heide DINSDAG 13 MEI ROUTE: 80 14,5 KM Vertrek : 13.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan : 13.30 uur vanaf beginpunt op de Bergeijkse Barrier Begin/eindpunt : Werkschuur Natuurmonumenten op de Bergeijkse Barrier Weg Valkenswaard Hasselt t.o. inrit benzinestation Bergeijkse Barrier Koffiepauze : Eetcafé “De Woeste Hoeve” Monseigneur Kuypersplein 6 Borkel Beschrijving : Natuurroute, over de heide en langs de Dommel door een prachtig natuurgebied.


DONDERDAG 15 MEI ROUTE: 66 11,1 KM Vertrek : 9.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur vanaf beginpunt in Eersel. Begin/eindpunt : Parkeerplaats camping “Ter Spegelt” – Postelseweg in Eersel (2e ingang). Koffiepauze : Buurthuis ’t Sant in de Weebosch Tel: 0497-542191 (06-51476580) Beschrijving : Mooie route door bos en heide van Eersel. DINSDAG 20 MEI ROUTE: 31 11,8 KM Vertrek : 13.15 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur vanaf beginpunt in Waalre. Begin/eindpunt : Speeltuin “de Klimbim” in Waalre. (Links achterin Waalre tegen de bosrand) Koffiepauze : Zalencentrum ’t Hazzo in Aalst Tel: 040-2231022 Beschrijving : Mooie route door Waalre’s natuurschone bossen. DONDERDAG 22 MEI ROUTE: 77 12 KM Vertrek : 9.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur vanaf beginpunt in Leende. Begin/eindpunt : Carpoolparkeerplaats “Hotel Jagershorst” in Leende. Richting Valkenswaard - Leende, net voor viaduct met snelweg links. Koffiepauze : Restaurant de Boswachter Heeze Tel: 06 52362290 Beschrijving : Wonderschone tocht door bos en heide van Leende - Heeze. DINSDAG 27 MEI Vertrek Begin/eindpunt Koffiepauze Beschrijving

ROUTE: 7 12,2 KM : 13.30 uur : Atletiekbaan GVAC op de Kempen Campus. : Gemeenschapshuis “De Leenhoef” Knegsel Tel: 040-2051541 : Natuurroute door de mooie Veldhovense en Knegselse bossen.

DONDERDAG 29 MEI ROUTE: 42 10,8 KM Vertrek : 9.15 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur vanaf beginpunt in Aalst. Begin/eindpunt : Parkeerplaats winkelcentrum “de Voldijn” in Aalst, bij C 1000. Koffiepauze : Milieu Educatie Centrum Gennep Tel: 040-2594700 Beschrijving : Langs rivier “de Dommel” een natuurlijke route naar Eindhoven en langs de avontuurlijke “Tongelreep” weer terug naar Aalst. DINSDAG 3 JUNI ROUTE: 37 11,5 KM Vertrek : 13.15 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur vanaf beginpunt in Waalre. Begin/eindpunt : Parkeerplaats achter “Stationskoffiehuis” in Waalre (tegenover gemeentehuis). Koffiepauze : Stayokay Hostel Valkenswaard Tel: 2015334 Beschrijving : Een schitterende natuurroute door de Waalrese bossen. DONDERDAG 5 JUNI ROUTE: 58 12,5 KM Vertrek : 9.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur vanaf beginpunt in Valkenswaard. Begin/eindpunt : Parkeerplaats bij de “Venbergse Molen” in Valkenswaard. Koffiepauze : Eetcafé “De Woeste Hoeve” in Borkel en Schaft Tel 040-2219107 Beschrijving : Schitterende tocht over de wonderschone Malpie-vennen. DINSDAG 10 JUNI ROUTE: 2 12,6 KM Vertrek : 13.30 uur. Begin/eindpunt : Atletiekbaan GVAC op de Kempen Campus. Koffiepauze : Café Camping Molenvelden Tel: 040-2053235 Beschrijving : Mooie route achter Zand-Oerle heen, door bos en weiland. DONDERDAG 12 JUNI ROUTE: 65 11 KM Vertrek : 9.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur vanaf beginpunt in Eersel. Begin/eindpunt : “Hof van Heden” aan de Postelseweg in Eersel. Koffiepauze : Buurthuis “t Sant”- Weebosch. Tel: 0497-542191 (06-51476580) Beschrijving : Bijzonder mooie route in de omgeving van de Postelseheide.


DINSDAG 17 JUNI ROUTE: 56 11,2KM Vertrek : 13.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur vanaf beginpunt in Valkenswaard. Begin/eindpunt : Bruggerhuizen in Valkenswaard. In Valkenswaard richting Achel volgen, bij 3e rotonde RA “Maastrichterweg”.Na ca. 500 mtr. LA Bruggerhuizen (zie bord) – na begraafplaats RA “Brugse Heide” – na ca. 1 km LA “Bruggerhuizen” op splitsing links aanhouden(1e weg links)– einde half verharde weg parkeren in grasberm. Koffiepauze : Café “de Hospes” in Leenderstrijp Tel: 040-2061288 Beschrijving : Zeer mooie bos en heideroute. DONDERDAG 19 JUNI ROUTE: 88 12,2 KM Vertrek : 9.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur vanaf beginpunt in Bladel. Begin/eindpunt : Parkeerplaats restaurant “Den Tipmast” Bladel Weg naar Reusel volgen. Bij het tweede verkeerslicht in Bladel links af (bij verpleeghuis). 1e straat rechts af (Bossingel) en deze uitrijden tot “Den Tipmast” Koffiepauze : Café “’t Nekkermenneke Tel: 0497-384390 Beschrijving : Mooie route door landgoed “Troprijt” en door de bossen van Bladel en Hapert. DINSDAG 24 JUNI ROUTE: 51 12,9 KM Vertrek : 13.15 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur vanaf beginpunt in Wintelre. Begin/eindpunt : Bij de kerk in Wintelre. Koffiepauze . Gemeenschapshuis “D’n Boogerd” Vessem tel: 0497-592260 Beschrijving : Groot Meer-route, mooie natuurroute door bossen van Wintelre en Vessem DONDERDAG 26 JUNI ROUTE 59 12,2 KM Vertrek : 9.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan 9.30 vanaf beginpunt bij Domein De Bever Achel. Begin/eindpunt : Parkeerterrein Domein De Bever Achel In Valkenswaard richting Achel volgen, bij 3e rotonde rechtsaf “Maastrichterweg”, na ± 7 km linksaf (AchelStation) “Beverbekerdijk”. Na ± 1,5 km parkeerplaats Domein De Bever Koffiepauze : Achelse Kluis Tel 0032 11800769 Beschrijving : Wonderschone wandeling over het Domein “De Bever” en langs de Warmbeek Opm:

Bij vertrek op het kerkplein proberen we te carpoolen. Dit lukt alleen met voldoende auto’s. Graag hiermee rekening houden. Meereiskosten € 1,60 Voor meer informatie: Guus v.d.Put tel: 2537668 (06-29424018) ;of André Dijkgraaf tel: 06-13402060 Wie deze programma’s voortaan per e-mail wil ontvangen kan dit met vermelding van e-mail adres doorgeven aan Dien of Wil Jansen

TRIMLOOPKALENDER Op iedere 2e, 4e en 5e zondag van de maand organiseert de GVAC trimloopcommissie de trimlopen. Voor de komende maanden zijn de trimlopen op de volgende data: 27 april; 11 mei (moederdag),25 mei; 8, 22 en 29 juni

PROGRAMMA “OPEN” (NORDIC) WANDELTOCHTEN GVAC In principe elke 2de zondag van de maand. Telkens vanaf een andere locatie. Zelf pooles meenemen! Vertrek om 10.00 uur voor een tocht van ca. 10 km met halfweg een (koffie)stop. Datum Locatie Vertrekpunt 11 mei Dommelvallei Waalre Fietscafe de Volmolen, Molenstraat 60 5581 VK Waalre 8 juni Cartierheide Recreatiecentrum Ter Spegelt,Postelseweg 88, 5521 RD Eersel.

Data inleveren kopij 2014 De data voor aanleveren van de kopij zijn: 15 augustus, 17 oktober, 12 december

door: redactie


Uitslagen Nationale CD indoor, Apeldoorn 18+19 januari Cat Naam 60m 60m (serie) (1/2 f) JD-1 Timo den Hollander 8.97 9.18 Indoorwedstrijd, Gent 22 februari Cat Naam 60m JD Timo den Hollander 9.15 Sven Roosen JC Juul Knoester 8.79 Gijs Knoester 9.49 Bjorn Schats 9.63 Joe Mann Bosloop, Best 23 februari Cat Plts Naam JPC 1 Lucas Koeling JPB 7 Rens van de Ven MPA 5 Jessie van den Broek 7 Lois Stokkingreef 10 Hannah Dijkman 11 Bryana van Spaandonk 12 Fieke van de Vijver 13 Karlijn Hoogendorp 16 Nienke van Duren 19 Nina van der Weele JPA 1 Merlijn van der Velden 4 William Webster 14 Thorben Segers 15 Ties Knoester 25 Yannick van Oosterhout MD 3 Lieke van den Broek 6 Fleur Koeling 10 Vera Jansen JD 2 Kjell Segers 5 Luuk Verbaandert 11 Max Stofkoper 13 Jarno de Vries 14 Ronan Das MC 6 Romy Stokkinggreef JC 2 Juul Knoester 4 Tim Verbaandert 10 Gijs Knoester 15 Rens Hoogendorp

150m 22.90

Tijd 4:54 5:10 7:18 7:27 7:32 7:33 7:35 7:39 7:43 8:13 5:39 6:33 7:04 7:15 8:15 7:05 7:32 9:06 8:38 8:57 10:18 11:15 11:33 11:13 11:28 11:33 13:12 19:08

300m

1000m

42.73 44.29 50.03 50.76

3.04.16 3.25.88

kogel 8.14

Ver

4.00

Cat MB JB JA DKort HKort Heren V35

M35 M45 V55 M55 M65 Recreanten

Plts 1 2 6 1 2 8 10 24 6 8 3 4 5 4 3 2 9 2 3 99 111 118 121 128 138 139 146 147

Naam Maud ter Bogt Eveline Saalberg Brian Kuijpers Calvin Kuijpers Rinke de vries Ans Saalberg Bas van der Lip Martin Hoogendorp Luc Bekers Jan de Kok Nicole van Gerwen Marjolijn Poppema Wally van Laarhoven Joan School Evert van Veldhuizen Karin Verheijden Joop Slagboom Piet van der Nat Rien Vlemmix Maurice Das Frank van Meurs Ernst Jansen Inge van der Meulen Dick Blanken Jurgen Hoenjet Ronald de Vries Hannie Dreves-watersch Hillien Pinxterhuis

Tijd 12:53 13:39 27:30 21:28 23:54 12:31 11:11 14:48 49:44 50:33 25:56 29:09 29:39 47:31 33:53 27:21 40:49 27:03 28:36 43:10 44:40 46:20 47:35 48:28 49:49 49:51 51:12 51:39

Rico Salvettiloop, Moergestel 23 februari (15 km) Naam Tijd Opm: ondanks de snelle tijd van Johan, op verzoek van Johan van Litsenburg 1.03.46 Johan niet als verbetering van het clubrecord opgenomen; Dorie Jansen 1.29.30 volgens de GPS van Johan klopte de afstand niet (600m Jim Dieterman 1.29.30 tekort). Kempenrun, Hapert 16 maart ½ marathon wedstrijdatleten Naam Tijd Peter van der Velden 1:14:01 Evert van Veldhuizen 1:23:30 Johan van Litsenburg 1:29:54 Rian van der Burgt 1:30:20 Jeroen P. Starreveld 1:30:28 Toon van de Ven 1:36:48 Piet van der Nat 1:38:57 Karin Verheijden 1:39:14 Jurgen Hoenjet 1:42:51 Marjolijn Poppema 1:46:53

½ marathon wedstrijdatleten Naam Tijd Rien Vlemmix 1:48:02 Wim Keijsers 2:18:03 ½ marathon recreanten Naam Tijd Carlo Buijs 1:28:41 Kim Smits 1:43:49 Vincent de Gier 1:44:54 Inge van der Meulen 1:55:31 Karin van de Pas 1:59:53 Angela van Bommel 2:01:41

10 km recreanten Naam Perry van de Goorberg Frans Schellekens Dorie Jansen

Tijd 45:31 55:34 57:59

Jim Dieterman

58:00


Clubkampioenschappen Indoor, Best 16 maart Cat Plts Naam 1 Lucas Koeling JPC 2 Guus van Oirschot 1 Rens van de Ven JPB 2 Mike Linders 1 Lidwien Hoogendorp MPB 2 Sarike Beuk 3 Noor van Ingen Schenau Cat Plts Naam 1 Merlijn van der Velden JPA 2 Thorben Segers 3 Sam van der Lugt 1 Lois Stokkingreef MPA 2 Karlijn Hoogendorp 3 Nienke van Duren 4 Jessie van de Broek 5 Fieke van de Vijver 6 Hannah Dijkman 7 Bryana van Spaandonk 1 Sven Roosen JD 2 David van der Lugt 3 Timo den Hollander 4 Max Stofkoper 5 Ronan Das 6 Mart Linders 7 Joris Jungblut 8 Jarno de Vries 9 Ward Jansen 1 Jiska Beuk MD 2 Lieke van den Broek 3 Femke Alessie 4 Manon Molier 5 Fleur Koeling 6 Vera Jansen 1 Daan van der Velden JC 2 Jochem van Duren 3 Rens Hoogendorp 4 Bjorn Schats 1 Louise Beuk MC 1 Koen van Ruremonde JB 2 Brian Kuijpers 1 Eveline Saalberg MB 2 Maud ter Bogt 1 Calvin Kuijpers JA 1 Haike Franssen HSEN 2 Jeroen Megens 1 Brenda Oosterbosch DSEN 1 Jacques Wang HMASTERS 2 Martin Hoogendorp 3 Jurgen Alessie Goed Beter Best Loop, Best 23 maart ½ marathon Bruto 1:28:48 Johan van Litsenburg Ivo Limpens 1:29:54 Perry van der Zanden 1:37:35 Karin Verheijden 1:37:42 Jurgen Hoenjet 1:39:00 Piet van der Nat 1:39:35 Joop Slagboom 1:43:49 14 km Rien Vlemmix 1:10:06 Leo Walker 1:10:39 Olga Creemers 1:22:34

Netto 1:28:46 1:29:48 1:37:31 1:37:39 1:38:58 1:39:31 1:43:45 1:10:03 1:10:37 1:22:07

40m 7.48 8.26 7.41 7.37 7.37 7.79 8.10 40m 6.67 7.96 8.09 7.00 7.22 7.54 7.22 7.38 7.53 7.85 6.26 6.61 6.57 6.66 6.87 7.03 7.14 7.51 7.59 6.89 6.86 7.12 7.37 7.63 8.02 6.73 6.59 6.54 6.74 7.00 5.60 5.95 6.25 6.58 5.92 5.69 5.64 6.17 5.82 6.20 6.50

Hoog 0.95 0.80 1.00 0.70 1.10 0.95 0.85 Hoog 1.30 1.15 0.95 1.20 1.15 1.20 1.05 0.95 1.05 1.05 1.40 1.35 1.20 1.25 1.15 1.15 1.20 1.15 1.15 1.20 1.10 1.05 1.10 1.05 1.00 1.45 1.30 1.30 1.35 1.25 1.55 1.55 1.45 dns 1.65 1.60 1.60 1.35 1.50 1.35 1.20

Bal 18.97 13.25 16.21 11.79 10.42 12.69 8.27 Kogel 7.35 5.88 4.69 5.99 6.63 5.80 4.04 5.13 3.95 3.98 8.67 6.94 7.99 6.65 5.36 5.27 4.92 5.18 4.81 6.58 6.75 6.77 4.93 5.63 4.11 7.87 7.14 6.24 5.61 6.01 9.32 7.78 9.30 8.44 6.80 12.91 11.24 7.69 6.47 8.57 8.22

Punten 1061 724 1069 783 1051 903 689 Punten 1675 1216 969 1445 1400 1322 1155 1128 1087 1031 1631 1404 1363 1301 1098 1056 1046 951 911 1206 1150 1056 926 885 674 1509 1384 1343 1291 1184 1462 1195 1746 906 1219 1720 1631 1533 1083 962 669

Frühjahrswerfertag, Übach-Palenberg 29 maart HNeo Kogel Discus Speer Haike Franssen 13.61 39.12 50.38


Venloop, Venlo 30 maart (1/2 marathon Wedstrijdatleten Netto Bruto Peter van der Velden 1:13:27 1:13:30 Jan de Kok 1:35:39 1:37:33 Piet van der Nat 1:42:03 1:43:57 Karin Verheijden 1:43:48 1:45:34 Luc Bekers 1:43:40 1:45:34 Rien Vlemmix 2:03:32 2:10:04 Jurgen Hoenjet 2:04:10 2:18:18 Jo de Leest 2:26:20 2.40.12 Recreanten Perry van der Zanden Harry Welp Kees Dronkers Arno Beurskens Dick Blanken Anita Monen Lau Liefting Leo Walker

Netto 1:43:48 1:44:54 1:51:06 1:51:41 1:50:11 1:51:05 1:55:10 1:55:17

Dommelloop, Eindhoven 3 april 10 kilometer Bruto Carlo Buijs 40.01 Johan van Litsenburg 41.41 Jim Dieterman 56.10

Netto 40.01 41.41 55.56

Airport Run, Eindhoven 6 april 12,5 kilometer Tijd Calvin Kuijpers 52:03 Carlo Buijs 54:36 Rian van der Burgt 55:48 Jan de Kok 56:10 Ton van Eijk 57:52 Nicole van Gerwen 58:21 Luc Bekers 1:00:42 Perry van der Zanden 1:02:20 Johan van Litsenburg 1.02.28 John de Lange 1:03:13

Recreanten Iddo Passchier Liesbeth Cruts Joke van der Zanden Anna van Dooren Olga Creemers Hillien Pinxterhuis Ernst Jansen Martin van Bendegom Hans Schalkwijk Jose Oostvogels Jos Strijbosch Hans Zegers Igno van der Woude Lian van Selst Peter Luijkx Gonja Baijens Dymphi Vermelis Paul van Gerwen Peter van der Velden Nicole van Gerwen Grensloop Reusel-Arendonk, 5 april 10 Engelse Mijl Tijd 10 Engelse Mijl Karin Verheijden 1.14.14 Rien Vlemmix Piet van der Nat 1.14.46 Arno Voets Toon van de Ven 1.15.51 Joop Slagboom 1.15.55 Jurgen Hoenjet 1.18.51

12,5 kilometer Vincent de Gier Geert Kox Harry Welp Anita Monen Paul van Hal Frans Smets Dian van Amelsfort Paul van Gerwen Rein Velema Jim Dieterman

Tijd 1:04:49 1:04:52 1:05:31 1:05:43 1:05:44 1:12:10 1:16:24 1:16:26 1:17:21 1:17:47

Netto 1:57:46 2:00:49 2:03:11 2:04:11 2:07:38 2:07:46 2:08:09 2:08:29 2:12:04 2:12:22 2:15:44 2:17:45 2:18:39 2:20:53 2:22:21 2:26:20 2:31:50 2:32:32 2:32:32 Tijd 1.21.30 1.25.46

12,5 kilometer Olga Creemers Lian van Selst Wim Keijsers Joke de Leest Margreet Koop

Tijd 1:19:07 1:22:51 1:23:59 1:24:56 1:27:16

5 kilometer Brian Kuijpers Jos Sanders Denise Mingels

Tijd 22:58 25:23 31:11

Foto’s: Peter Kramer


de Korziaan april 2014  

Clubbblad GVAC

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you