Page 1


Inhoudsopgave

Voorwoord

Voorwoord Inhoudsopgave 500e trimloop Colofon GVAC GVAC Fietstocht Van de voorzitter Nieuwe leden / bedankt als lid Grote GVAC wandeltocht De jarigen Wandeling naar Den Bosch De trimloop een bijzondere belevenis Sporthuis Olympia Wensboom winnaars Overzicht 1e competitiewedstrijd Atletiek vroeger (3) 20 km van Brussel Rabobank Paasloop Stempelboekje kilometerregistratie Sportkeuring Army Urban Run Oirschot Atlietiek vroeger (4) Wedstrijdkalender Clubrecords Wandelprogramma Uitslagen Trimloopkalender Programma Nordic Wandeltochten Kopijdata 2014

1 1 1 2 3 5 5 5 6 7 8 8 9 11 12 13 15 15 16 17 18 18 19 23 28 28 28

Beste GVAC-ers, Is er nog tijd tussen het drukke programma van het voetballen en de vakantie dan ligt voor u de vakantiekorziaan met weer veel nieuws uit de GVAC geledingen. Van competitie tot wensboom en trimloop tot een sportkeuring alles passeert de revue. We wensen u veel leesplezier en vooral een goede vakantie. Loopt u zelfs nog op uw vakantieadres een georganiseerde loop deel het met uw clubgenoten pak de pen en aarzel niet om een paar foto’s mee te sturen. De redactie. Uiterste inleverdatum volgende Korziaan: vrijdag 15 augustus 2014 (korziaan@gvac.nl) Voorpagina: Senioren competitie bij Attila Tilburg 4-5- 2014. Foto: Peter Kr@mer Achtergrondkaft Ontworpen door Sigyn De Lombaerde

Op 24 augustus allemaal naar GVAC! Op zondag 24 augustus ’s morgens half 11 allemaal even naar GVAC. Even mag ook wat langer, want die dag lopen wij onze maandelijkse trimloop. GVAC organiseert iedere 2de, 4de en 5de zondag van de maand een trimloop op de Kempen Campus. Nu gaat het die dag niet alleen om uit te lopen of gewoon je rondje te doen, maar vandaag is het een bijzondere dag. Op 24 augustus hoopt Jo Janssen zijn 500ste trimloop te lopen. Even terug rekenen betekent dit, dat Jo al 20 jaar de GVAC trimloop loopt. Op zich al een gelegenheid om hem die dag in het zonnetje te zetten en aan alle GVACers te vragen om om half 11 op de Kempen Campus bij Baan 7 samen te komen. Graag willen wij Jo dan gezamenlijk feliciteren met deze mijlpaal. Laten wij van deze dag een hele mooie maken voor Jo en GVAC en hopen dat velen gehoor willen geven aan deze oproep. Dus aan alle GVACers: tot 24 augustus half 11 Baan 7

door: Ivo Boerenkamp


Colofon ACCOMMODATIE Sportpark bij “De Kempencampus” Knegselseweg 40 5504 NC Veldhoven Postbus 471, 5500 AL Veldhoven Telefoon Kantine Baan 7: 040-2309603 Telefoon Vergaderruimte: 040-2309604 Opgericht: 23 november 1961 aangesloten bij K.N.A.U. onder nr. 14322 ingeschreven bij Ver. Reg. K.v.K. 40 23 5367. Bank/giro: Rabobank.15.36.98.926 Postbank: 12.05.845 BESTUUR: bestuur@gvac.nl VOORZITTER: Ger Raijmakers gergvac@onsmail.nl PENNINGMEESTER: John van Schendel johngvac@upcmail.nl SECRETARIS: Marjo Vink: secretaris@gvac.nl BESTUURSLEDEN: Luc Bekers: lucgvac@hotmail.com Ivonne Peelen: peterivonnepeelen@home.nl Wil Punt: wilgvac@onsmail.nl Peter Luijkx: petergvac@gmail.com Hans Zegers: hz.gvac@onsmail.nl ACCOMMODATIE COMMISSIE 1e aanspreekpunt en Accommodatie agenda: Hans Zegers: hz.gvac@onsmail.nl Kantinebeheerder: Perry en Cindy van der Zanden: ajvdzanden@hotmail.com Hoofd kantinedienst: Noud Gepkens: a.gepkens@chello.nl Baanonderhoud: Jan van Empel: jmevanempel@onsbrabantnet.nl Materiaalbeheer/onderhoud: Rein Velema: reinvelema_53@hotmail.com COÖRDINATOR BLESSURES Marjolijn Poppema: blessures@gvac.nl CLUBBLAD de KORZIAAN Redactie: Henk en Greetje van Heel: korziaan@gvac.nl Reporters: Jim Dieterman en Marjo Vink Drukwerk: Drukkerij Joma Clubbladbezorging: Wally van Laarhoven De Korziaan verschijnt 6 maal per jaar. Kopij inleveren bij de redactieleden of per email aan korziaan@gvac.nl LEDENADMINISTRATIE Johan van Litsenburg 0497-517626 jodorie@zonnet.nl PUBLIC RELATIONS, Communicatie en Sponsoring: Algemeen: PR en Communicatie: Ivo Boerenkamp iboerenkamp@onsbrabantnet.nl Sponsoring advertentie Korziaan: Jos Janssen jos.janssen1@gmail.com Sponsoring reclamebord Kempencampus atletiekbaan: Theo van Diessen: theo@vdiessen.demon.nl Sponsoring Veldhoven10Miles: Hans van Loon

RECORD COMMISSIE Jan van Empel (voorzitter), Henk en Greetje van Heel: records@gvac.nl RECREATIE SPORT Tiny Sanders 040-2530487 TRAINERSCOÖRDINATOREN Wedstrijdatletiek: Pieter van Esch: p.esch@chello.nl TRAINERSCOÖRDINATOREN Wedstrijdatletiek: Pieter van Esch: p.esch@chello.nl Recreanten: Hoofdcoördinator: Lau Liefting: lauliefting@upcmail.nl Technisch coördinator Theo van Diessen theo@vdiessen.demon.nl Facilitair coördinator: Harry Welp: H.Welp@upcmail.nl TRIMLOOPCOMMISSIE Kees Verwijst corneelverwijst@hotmail.nl VERTROUWENSPERSONEN Karin Meulenbrugge 040-2548211 k.meulenbrugge@upcmail.nl Paul Houben 040-2523173 p.houben2@chello.nl VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR Henk Otten hjmotten@onsbrabantnet.nl WANDELEN Nordic Walking: vacant Sportief wandelen: Els Koster 040-2217927 koster.je@gmail.com Nel Gepkens a.gepkens@chello.nl Wandelgroep: Guus van de Put : 040-2537668 Andre Dijkgraaf tel: 06-13402060 WEBSITE / INTERNET website@gvac.nl GVAC website: www.gvac.nl Webmasters .: Sander van Kemenade en Gilles van den Hoven. WEDSTRIJD ORGANISATIE COMMISSIE Voorzitter: Jan de Kok woc@gvac.nl JUCO: Ton Vermelis a.a.vermelis@gmail.com 040 - 23 00 130 Wedstrijdsecretariaat: THUIS: inschrijven@gvac.nl UIT pupillen A, B, C: Paul Knoester 040-2554304 paul.knoester@gmail.com UIT, senioren / junioren /Masters: Minke en Tis Franssen 040-2051470 j.franssen3@chello.nl


Hansvanloon5@upcmail.nl CLUBTENUE / KLEDING Bestaat uit: geel shirt (het GVAC logo op de linkerborst, de armsgaten en hals zijn afgezet met groene biezen ) en een groen short. Het dragen van het clubtenue is verplicht bij competitiewedstrijden en Nationale Kampioenschappen. GVAC ziet haar leden graag bij alle wedstrijden in clubtenue. Kledingverkoop in de kantine iedere (trainings)woensdag van 19:15 - 20:15 uur door Christel Koeling en/of Jacqueline Tromp, of op afspraak via kleding@gvac.nl. SPORTKEURING Is niet verplicht. Wij adviseren onze leden zich toch regelmatig te laten keuren bij de huisarts of een sportkeuringsbureau VERZEKERING Door GVAC is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering is van kracht voor ALLE LEDEN van GVAC voor ongevallen die overkomen tijdens zowel wedstrijden, trainingen, vergaderingen, etc. als het rechtstreeks gaan van huis naar plaatsen waar de activiteiten plaatsvinden en terug naar huis, mits binnen de daarvoor benodigde tijd. De premie voor de verzekering is in de contributie verwerkt.

CONTRIBUTIE BEDRAGEN 2014 Pupillen: € 25,00 per kwartaal Junioren CD: € 27,50 per kwartaal Junioren AB: € 27,50 per kwartaal Senioren: € 30,00 per kwartaal Masters: € 30,00 per kwartaal Studenten: € 15,00 per kwartaal Trainings/Gastleden € 25,00 per kwartaal Recreanten: € 27,50 per kwartaal Sportief Wandelen: € 25,00 per kwartaal Nordic Walking: € 25,00 per kwartaal Wandelaars: € 30,00 per jaar Carpoolen € 1,60 per keer Juryleden: Gratis; mits ze 2 x per jaar jureren. Studenten die buiten de regio wonen en studeren Tweede jeugdleden (A/B + C/D Junioren + Pupillen) uit één gezin krijgen reductie. Die bestaat uit een korting van 50% op de voor hen van toepassing zijnde contributie. De contributie is inclusief reiskosten van vastgestelde wedstrijden en lidmaatschapskosten van de Atletiekunie. LIDMAATSCHAP / INSCHRIJFGELD Kan ingaan op elke eerste dag van de maand. Bij afmelding dient de contributie over de lopende periode (en eventuele verschuldigde contributie over eerdere tijdvakken) steeds te worden voldaan. Contributie kan uitsluitend betaald worden per kwartaal middels automatische afschrijving. Afmelding dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Inschrijving als lid, € 7,00 per persoon. Dit geldt niet voor aanmelding als JURY-LID.

Fietstocht GVAC Veldhoven, 6 juli 2014 Voor alle GVAC ’ers en natuurlijk ook voor het hele gezin. Op zondag 6 juli organiseren we onze jaarlijkse fietstocht en barbecue. Vanaf 13.30 uur kan er vertrokken worden om gezellig met de club op de fiets door het Brabantse land te gaan. Vertrekpunt “Baan 7” op de Kempen Campus. GVAC leden mogen familie, vrienden en kennissen ook opgeven om samen met hen een mooie dag te hebben. Onderweg wat terrasjes pikken en rustig van de start naar het eindpunt. Dat zijn we sowieso gewend. Onderweg ook even de tijd nemen om wat vragen te beantwoorden en daarbij de mogelijkheid om leuke prijzen te winnen. Iedereen kan meedoen en de maximale afstand van deze tocht zal hooguit 35km zijn.

door: Ivo Boerenkamp

Bij terugkomst bij Baan 7 staat daar een heerlijke barbecue voor u klaar, als u zich hiervoor ingeschreven heeft tenminste. Deelname aan de barbecue kost €12,50 per persoon. Overige consumpties zijn dan volgens het bekende GVAC tarief. Laten we hopen dat de zon wil schijnen op 6 juli dan speelt zich alles buiten af. In geval van nood kunnen we altijd nog naar binnen. Om een indruk te krijgen naar de belangstelling hiervoor willen wij u vragen de inschrijflijst die op het prikbord hangt in te vullen. Wij hopen op een grote belangstelling en mooi weer.


Van de Voorzitter Ik schrijf dit stukje aan de vooravond van het WK voetbal. Heel Nederland is weer oranje gekleurd en hoopt op opnieuw mooie prestaties van het Nederlandse elftal in Brazilië. Als jullie dit lezen zit de eerste wedstrijd, tegen Spanje, er weer op en weten we waar we staan. Onder al het voetbalgeweld lijken alle andere sporten niet of nauwelijks nog aan bod te komen. Toch gebeurt er genoeg, ook op atletiekgebied. Dat was bijvoorbeeld te zien bij de FBK games, vorige week in Hengelo. Ook bij en door GVAC wordt weer volop gestreden nu het baanseizoen weer in volle gang is. De twee competitieploegen hebben er de eerste wedstrijden op zitten en ik heb begrepen dat die heel gezellig zijn geweest. Op 24 mei werd op onze baan de competitiewedstrijd voor CD junioren gehouden en op 28 juni a.s. is GVAC aan de beurt voor het organiseren van de derde wedstrijd in het kader van de Athletic Champs voor de pupillen. In de maand juli zal weer gestart worden met de voorbereidingen op de najaar marathons en uiteraard op onze eigen Veldhoven 10 Miles.

door: Ger Raijmakers De jaarlijkse ledenvergadering lijkt al weer ver achter ons te liggen. Tijdens die vergadering werden Marjo Vink en Luc Bekers gekozen in het bestuur, respectievelijk als secretaris en vertegenwoordiger van de wedstrijdatletiek. Zij zijn beiden inmiddels hard aan de slag om zich in te werken in hun nieuwe functies. Een van de eerste onderwerpen die tijdens de vergadering in de nieuwe samenstelling is besproken is de reactivering van de jeugdcommissie. Met een aantal mensen zijn hierover al oriënterende gesprekken gevoerd, maar uiteraard zijn ook andere belangstellenden meer dan welkom. Dat geldt ook voor leden en ouders die het leuk vinden om bij een of meerdere activiteiten een handje te helpen. Ik wens iedereen veel voetbalplezier toe en daarna een fijne vakantie. Op 30 augustus zijn we dan allemaal weer uitgerust en fit voor de Veldhoven 10 Miles.

Nieuwe Leden: Yara van Kemenade Amy van Leeuwen Femke van de Bos

MPC MPC MPB

Ellis van Gompel Theo Swalen

Jury Jury Jury

Peter van der Lee Nathalja Szlapka

DSen HSen

Lina Jurkute Marianne van Kemenade Angela van der Looij Anne vd Munckhof Heleen Verkerk

DRec DRec DRec DRec DRec

Bedankt als lid: Ina van den Boom Ken Dillen Lieke van Heel

Jury Jury

Grote GVAC Wandeltocht

Karin Breukers Liesbeth Vermeulen Hanneke Pril

DRec DWandel DSWandel

door: Ivonne Peelen

Wederom hebben we op één dag voor iedereen een activiteit. Trimlopers/recreanten zijn die dag actief, het zomerseizoen wordt afgesloten met de clubkampioenschappen en alle wandelafdelingen organiseren gezamenlijk de “grote GVAC wandeltocht”. De wandeltocht gaat door de bossen en het buitengebied van Veldhoven, Vessem, Knegsel. Onderweg is een rustpunt met soep, koffie, thee, fris en broodjes. Er zijn vier routes uitgezet van 10 km, 15 km, 20 km en 25 km. Startplaats en einde van de wandeling is de kantine van GVAC op de Kempen Campus aan de Knegselseweg 40 in Veldhoven. Men kan starten vanaf 8.00 uur tot 11.00 uur voor de 20 en 25 kilometer, tot 12.00 uur voor de 10 en 15 kilometer. De routes zijn met pijlen uitgezet, maar bij de start is ook een duidelijke routebeschrijving te verkrijgen. Sluiting inschrijfbureau om 16.00 uur. Kantine sluit uiterlijk 18.00 uur. Deelname aan de wandeling kost € 1,80,-. Leden van erkende atletiek- en wandelverenigingen betalen € 1,30 op vertoon van lidmaatschapskaart; leden van GVAC €1,-. Voor kinderen tot 13 jaar gratis.


DE JARIGEN VAN DE MAAND: JUNI 2 Stefan Habraken 3 Sanne van den Horst Paul Houben Marian Wolf 4 Wilko Dekkers 5 Toon Bogaars 7 Monique van Kasteren Peter Raedts Joop Slagboom Bryana van Spaandonk Tiny Wijnands 8 Wilma Lindeman Bea Meijer 9 Dieny Swinkels 10 Tessie Jonkers Fred Stet 11 Maja Blaak 12 Mart Linders Thilly Megens

13 Teresa Adrega Gita Wijnsma 14 Hans Luijten Lars Timmerman 15 Hannah Dijkman Emma Meijer Chris Plasmans 16 Tineke Louwers 17 Henk Burnet Esther van Kruijsdijk Guus van de Put Nellij Smits Nathalie Voss 18 Riek Kuijpers 19 Henk van Kruijsdijk 20 Renee den Burger Theo Kuijpers 21 Sanne Brouwers Lenie Doreleijers

2 Angela van der Looij Rik Vanlaer Dini Vis 3 Carlo Buijs Juul Knoester Gijs Knoester Hein van de Loo 4 Edwin Dikhooff 5 Leanne Brand Bernard Tegelaers Lauw Vroomen 7 Henk Santing Romy Stokkingreef 8 Karin Reijnders Dorothe Riet Manny Verburg 9 Kees Govaarts 10 Timo den Hollander 11 Brent Engdman Ria de Greef 12 Franka van der Heijden Mike Linders Harry Welp

13 Ed Hendrix Mieke Monen Chantal Scheepers 14 Jan Wijnholds 15 Sander van Kemenade Luuk Verbaandert 16 Louis Bart 17 Henk van Alphen Tony Claassens Riet van Laatum Vesna Leuverink Guus van Oirschot Gijs Peters Tim Verbaandert Marie-louise Vossen 18 Patrick van den Bosch Noud Gepkens 19 Paul van Hal 20 Irene van Hulst Tineke Jansen Rens van de Ven 21 Jose Oostvogels Betty Swart

1 Ton van Eijk Janne Willekens 2 Hans Fuchs Willemien Heisterkamp John de Lange 3 Bruce Goorts Gerry Pieterse

3 Hillien Pinxterhuis Nico Waterschoot 4 Ludwig Eggermont 5 Lieke Smits 6 Anne van de Munckhof 7 Henk Drenth William Webster

22 Jan Lamers Bianca van de Vorst 23 Willem Heezemans Ivonne van der Linden Trudie van Oorschot 25 Marja van de Brink Cora van Duren Joset van Esch Thomas Kars Jan van Lieshout 26 Hans Brave Anton van Limpt Ruurd Kuiper 28 Geert Kox 30 Theo van Diessen Gerard Huskens Reijer Groenveld

JULI 22 Paulien Houbraken Elly Kerkhof 23 Jan Heeren Marjolein Komen Brian Kuijpers Nicole Vermaas 24 Dorie Jansen Thorben Segers 25 Minke Franssen Martin Meevis Frank Meurs 27 Bep Poelman Sven Roosen Ans Saalberg 28 Janne Dekker Tjibbe Omvlee Hans Schalkwijk 29 Fried van Beers Ria Helmes Gerard van de Schoot 30 Arno van der Linden Eveline Saalberg Frans Smets

AUGUSTUS 8 Peter Luijkx Cees van de Rijt Wim van Rooijen Mieke Roulaux Piet Smeijers 9 Jan Schoones Ronald de Vries


VERVOLG AUGUSTUS 10 Jolanda Breukers Fred Prins Peter Wouters 11 Gonja Baijens Marijke Schuttelaar Wilfred Selissen Sander Steenbergen 12 Mia Thomassen 13 Marian Daamen Annet Kuiper Theo Swalen Jarno de Vries 14 Luc Bekers Rogier Kennis Ivonne Peelen Hanneke Roest AndrĂŠ Stabel

15 Ingrid van Belkom Mihailo Petkovic Erna Verbaandert Jaap de Vries 16 Lieke van den Broek Lidwien Hoogendorp Maria Wouters 17 Marjan Fischer Wilma Kuijten 18 Perry van der Zanden 19 Jan van Empel 20 Riet Giethoorn 21 Paul Knoester Carla Tops 22 Jasper Dellaert Jos Goudsmit Marij Jeo Slabbekoorn

23 Huub Grootveld Marcel Willems 24 Noud Sanders Mark Verheijden 25 Olga van Empel 26 Jiska Beuk Peggy Nachtigall 27 Mimi Bogemann Dick Blanken 28 Jim Dieterman Jochem van Duren Ans van Gool Monique van de Horst Rob Jansen Carina van de Kerkhof Gonnie van Kessel Kees Verwijst 29 Jeroen Cras 30 Riek van der Vleuten

Wandeling naar Den Bosch

door: Marja van den Brink

Woensdag 04-06-14 zijn we met 6 dames weer naar Den Bosch gewandeld. We hebben wel een paar pittige buien moeten trotseren maar de temperatuur was geweldig ( 18 gr ) En de pret was er niet minder om


De trimloop, een bijzondere beleving

door: “kleine Kees”

Ongetwijfeld zal je op de dinsdag- of donderdagavond weleens de aankondiging hebben gehoord dat er a.s. zondag weer een trimloop wordt georganiseerd. Ik kan me voorstellen dat je denkt: leuk zo’n aankondiging maar wat betekent die trimloopinhoudelijk en wat kan ik ermee. Hoogste tijd dus om de trimloop breed te etaleren. Elke 2-de, 4-de en 5-de zondagmorgen in de maand wordt de trimloop georganiseerd. Voor elke loper, van beginner tot atleet, zijn er 2 mooie, bijna verkeersvrije routes van 3,9 en 6,3 km die op eigen tempo worden gelopen. Wil je een lange(re) afstand lopen dan kan je de routes combineren. Start en finish zijn op de atletiekbaan. De trimloop wordt verzorgd door 2 leden van de 10 leden tellende trimloop commissie. Nadat de kantine, ofwel baan 7, om 09:30 uur is geopend installeren zij buiten o.a. de tijdklok en de routebordjes. Binnen worden afbeeldingen van de routes neergelegd en wordt alles gereed gemaakt voor de inschrijving die gratis is voor de GVAC leden. Niet leden betalen € 1,50 De eerste deelnemers melden zich met een aanstekelijk enthousiasme. Er worden stempels gezet en bij een volle kaart met 10 stempels mag worden gekozen uit o.a. diverse shampoos en sportartikelen. Op de baan lopen deelnemers hun warming-up rondjes en gestaag wordt het drukker en gezelliger in baan 7. Kort voor 10:30 uur is er de mededeling dat we naar buiten gaan voor de start. De lopers worden welkom geheten en hen wordt o.a. verteld op mede weggebruikers te letten, dat de tijdwaarneming stopt om 12:15 uur en de douches en kantine tot 13:00 uur open zijn. Met nadruk wordt iedereen verzocht, na zijn/haar laatste ronde, het tijdbriefje, tevens afmelding bij de organisatie, in ontvangst te nemen.

Dan klinkt het startsignaal en worden de lopers bij het verlaten van de baan geteld. Enerzijds voor de controle of iedereen veilig de finish bereikt en anderzijds voor de statistiek. De trimloop is sowieso een gezellige happening. Voor iedereen, van beginnende recreatief loper tot atleet biedt de trimloop, buiten de trainingen op dinsdag en donderdag, een extra gelegenheid om te trainen of relaxed in eigen tempo te genieten. Tevreden en voldaan wordt vaak gemeld dat er volop is genoten van het lopen en van de omgeving. De tijdwaarneming geeft aan de trimloop een extra dimensie. Regelmatig wordt opgemerkt dat, gepland of spontaan, een nieuwe PR is behaald. Hoe je het ervaart doet er niet zoveel toe, als het maar leuk en positief is en blijft! En…….. daar halen wij als trimloop commissie onze voldoening uit. Je bent van harte welkom.

Sporthuis Olympia wensboom winnaars De eerste twee weken van mei heeft er in onze kantine een wensboom gestaan. Hierin konden alle GVAC leden hun wens voor een andere GVACer in hangen. Velen hebben hieraan meegedaan en uiteindelijk zijn er 3 die door Sporthuis Olympia beschikbaar gestelde prijzen op zaterdag 17 mei mochten gaan ophalen. Rob Verhagen eigenaar van deze sportwinkel reikte hierbij aan Lucas Koeling, Wilma v.d. Ven en Jozina Bekers hun gewonnen prijzen uit. Mooie prijzen en een hartelijke ontvangst maakte deze mooie gebeurtenis compleet. Namens de winnaars willen wij Rob hartelijk bedanken voor deze mooie dag.

door: Ivo Boerenkamp


Overzicht 1e competitiewedstrijd

door: Redactie

De atletiekunie publiceert de competitie uitslagen dit jaar op een mooie grafische manier op haar site. Met daarin de puntenverdeling per persoon, De complete uitslagen zijn te vinden achterin dit clubblad Tilburg, 4 mei: Dames Senioren

Tilburg, 4 mei: Heren Senioren

Best, 10 mei: Meisjes D:

Best, 10 mei: Meisjes C:

Best, 10 mei: Jongens D, ploeg 1:

Best, 10 mei: Jongens D, ploeg 2:

Best, 10 mei: Jongens C:


.

Atletiek “vroeger” (3)

verzameld door: Jan van Empel


20 km dwars door Brussel door: Annelies, Trees, Ger en Boudewijn Nadat het ons vorig jaar niet gelukt was om tijdig in te schrijven voor de wedstrijd “20 km door Brussel” zaten we dit voorjaar wel tijdig voor de computer om in te schrijven. Om 09.00 uur zou de site opengaan, maar al enkele minuten eerder was de site bereikbaar. Ger Raijmakers en ik hadden besloten om samen deze wedstrijd te gaan lopen, en hieraan een gezellig lang weekend in Brussel te koppelen, natuurlijk samen met onze vrouwen Annelies en Trees. Al eerder hadden we een goed hotel geboekt, niet ver van de Grote Markt en ook dichtbij het metrostation zodat we gemakkelijk naar de start konden gaan. Op vrijdagmiddag naar Brussel vertrokken, we hadden besloten om eerst onze startbewijzen op te halen. Nu moet je juist op vrijdagmiddag naar Brussel gaan waar het dan juist extra druk is, ook nu dus. Via onze Tom Tom het adres ingesteld waar we onze startnummers konden ophalen, nu nog een parkeerplaats vinden. Het mag je verbazen dat we, nadat we de auto geparkeerd hadden, pal tegenover de ingang van het Toeristenkantoor, waar de startnummers opgehaald konden worden, stonden, mooier kon het niet. Het was gelukkig niet erg druk en we stonden zo weer buiten, er was verder ook niets te doen. Op naar het hotel, opnieuw door het drukke Brussel. Je kan echt wel merken dat het dè Europese hoofdstad is. Toch gemakkelijk het hotel gevonden en snel ingeboekt. Eerst nog naar een paar stripwinkels om te kijken of we nog een Asterix-beeldje voor onze Rik konden vinden, maar helaas, ze hadden het niet op voorraad. Een volgende keer beter Rik. Daarna maar eerst wat van de stad zien, wat leuke straatjes doorgelopen en uiteindelijk op de Grote Markt uitgekomen. Daar is het zoals altijd hartstikke druk. Natuurlijk ook langs Manneke Pis gegaan, deze keer was hij zonder kleren. ’s Avonds maar langs de Griek gegaan, het was nog geen tijd voor de pastatent. Zaterdag was het eerste werk om de omgeving van de start en de finish te bekijken, en waar onze supporters Annelies en Trees het beste konden gaan staan om Ger en mij te zien passeren. Nadat wij ons goed georiënteerd hadden, zijn we met de metro naar de buitenwijk van Brussel gereden om daar langs het Koning Boudewijn stadion (voorheen het Heizelstadion) te gaan en aansluitend naar het Atomium. Daar zijn we zelfs ingegaan.

Toch wel apart deze constructie die is overgebleven na de wereldtentoonstelling van 1958. Met de lift naar de bovenste bol waar je een geweldig uitzicht over Brussel hebt en daarna met de roltrap en trappen door de andere bollen waar een expositie getoond werd. Nu wilden we natuurlijk ook nog het Chinese paviljoen en de Japanse toren zien. Op de kaart is het maar een klein stukje lopen, maar in werkelijkheid toch nog iets verder dan gedacht. Maar goed, het maakte onze spieren wat losser moeten we maar denken. ’s Avonds dan maar naar de Italiaan om pasta te stapelen. Erg leuke restaurantjes in een leuke straat vlakbij de Grote Markt, we hadden een zeer goede keus gemaakt. Trees heeft er zelfs nog een fles Kriek-bier gewonnen met een kraslot. En dan is het zondag, de dag van de waarheid. De weersverwachting voorspelde zeer mooi zomers weer, met uiteindelijk een temperatuur van boven de 25°C en dat waren we in het koude en natte Brabant nog niet gewend. Ger in ik met de metro naar de start, Annelies en Trees al eerder uitgestapt om langs de route te gaan staan. In het startvak was het gezellig druk, niet dat opdringerige wat we normaal gewend zijn met wedstrijden. Volgens de organisatie hadden er net iets meer dan 40.000 deelnemers ingeschreven, deze zouden in 6 golven van start gaan. Wij zaten in de 3e golf. Maar 5 minuten voor het eerste startschot kregen we te horen dat koning Filip ook mee zou lopen, hij startte in de 2e golf. Jammer dat wij hem niet meer gezien hebben. Nadat voor ons ook het startschot gevallen was, mochten wij eerst over de lange Wetstraat lopen in de richting van, en iets later langs, het koninklijk paleis. Daar stonden eerst Annelies en Trees, en iets verder de koningin en de prinsessen maar deze hebben wij niet gezien. Na de 1e drankpost ging het iets verderop eerst door 3 tunnelbakken, toch wel even een paar kuitenbijters, en verderop liepen we door het park en dat was erg mooi en leuk. Eenmaal uit het park liepen we door de ambassadewijk met allemaal prachtige gebouwen en iets verderop zagen we Annelies en Trees weer langs de kant staan, dat gaf ons weer extra energie. En dat hadden we ook nodig want eventjes verderop, uit de bocht naar links komend, kwam er een lange helling die iets meer dan vals plat was. Tot dan toe zijn we gemoedelijk bij elkaar blijven lopen, maar op deze helling ging het kaarsje bij Ger langzaam uit. Halverwege ging hij over op wandelen en was hij niet meer aan te sporen,


reden waarom ik nog even ging kijken wat ik waard was. Helaas was het parcours, dat de laatste 2 km toch weer omlaag ging, op het laatst vrij smal waardoor het inhalen toch een probleem was. Op een paar honderd meter voor de finish stonden nog eens Annelies en Trees, en daarna was het finishen. Boudewijn kwam binnen op 1.55.55 en Ger kwam uiteindelijk op nog geen 2 minuten achterstand binnen op 1.57.53 dus Ger heeft zich de laatste paar km gelukkig toch kunnen herpakken. Wij waren 16789 en 18124 binnenkomers, en van de 40.000 inschrijvers zijn er 33522 reglementair gefinished, dus wij zaten nog bij de eerste helft. Het was een erg leuk parcours, uitdagend vanwege de hoogteverschillen, en gewoon een erg gezellige loop.

Na de wedstrijd eerst terug naar het hotel om ons te frissen en daarna hebben we lekker een terrasje gepakt. Na een leuke avond nog 1 nachtje uitrusten in Brussel, en maandag weer terug naar huis. Het was gewoon een heel leuk weekend waarin we veel gezien en gewandeld (!!!) hebben en waarin de sport ook een fijne rol mocht spelen. Verder is deze wedstrijd zeker een aanrader, ook goed om in 1 dag te doen alhoewel Brussel een bezichtigingswaardige stad is. Maar zorg dan wel dat je meteen op de dag van inschrijven ook voor je computer zit om in te schrijven, want anders ben je te laat omdat binnen 1 dag de limiet bereikt is.

Rabobank Paasloop 21-04-2014 Altijd op 2e Paasdag en dit jaar voor de 38ste keer wordt deze wedstrijd en trimloop door Marvel georganiseerd. Zo vaak heb ik hem in ieder geval niet gelopen maar wel vaak. Ook nog in de tijd dat het bij de sporthal naast het spoor gehouden werd. Die keer dat we met Pasen nog verrast werden door hevige sneeuwval weet Rian nog goed te herinneren. Rian, ja, want ze is er vandaag ook bij. Ook Jan de Kok. Altijd wel leuk als er meer GVACers zijn want die zie ik hier doorgaans niet veel. En ik heb ook nog een jeugdlid herkend aan het nieuwe GVAC-tenue Het parkoers stelt niet zo heel veel voor. Een beetje een heen-en-weer parkoers, startend op de 4-baans atletiekbaan en dan langs de snelweg naar een woonwijk waar een grote lus gemaakt wordt. Vervolgens over dezelfde weg terug naar de baan. 4 Rondes zijn is dan goed voor de wedstrijdafstand van 15km. Ik hou het maar bij een ronde minder. Ondanks dat ik dan “slechts” 11,1km. doe, weten mijn 2 GVAC wedstrijdcollega’s me ruim voor de finish al te dubbelen en hebben zij hun wedstrijd er al opzitten terwijl ik nog een paar onder meter te gaan heb. Vanwege het 50 jarige jubileum van Marvel dit jaar zijn de ereprijzen ook in stijl. In plaats van een beker ontvangen de winnaars per categorie namelijk een gouden hardloopschoen. Die eer valt bij GVAC te beurt aan Rian van der Burgt, 1e dame Masters 35 en Jan de Kok 1e bij de heren Senioren.

door: Jimjimiz


Stempelboekje kilometerregistratie Stempelaars kunnen toch doorstempelen Enige tijd geleden gaf Le Champion (bekend van de lopen in Egmond, Schoorl, Zandvoort en Amsterdam) aan te stoppen met het trimloopstempelboekje. Dit boekje was het vervolg van het in de jaren 70 uitgegeven trimloopboekje. In dat trimloopboekje stonden zowel aankondigingen van trim- en wedstrijdlopen als ruimtes waarin de organisatie een stempel kon zetten als bewijs dat men aan de betreffende loop had deelgenomen. Aan het eind van elk jaar kon het boekje dan als bewijs naar Le Champion worden teruggestuurd ter controle en kon men kiezen uit een prestatieherinnering of registratie van de kilometers. Doordat de lopen steeds meer digitaal werden aangeleverd, bleef alleen het stempelgedeelte over. Het aantal stempelaars werd echter steeds minder, waardoor de commissie heeft besloten er mee te stoppen. Vele stempelaars betreuren dit.

Sportkeuring We weten het allemaal wel. Bewegen is gezond, maar het biedt geen garantie voor het uitblijven van gezondheidsproblemen. Daarmee werden we onlangs weer geconfronteerd tijdens de voorbereidingen voor de voorjaarsmarathon. En eveneens tijdens de “20 door Brussel”, waar een deelnemer van nog maar 28 jaar in het zicht van de finish overleed ten gevolge van een hartstilstand. Voor mij was dat de aanleiding om me weer eens te melden voor een sportkeuring. Ik had dat zeven jaar geleden ook al eens gedaan, toen in verband met de plannen om aan de voorbereiding van mijn eerste marathon te beginnen. De sportkeuringen worden verricht door de zogenaamde Sport Medische Adviescentra, waarvan in onze regio er twee bestaan, namelijk Top Support aan de Anton Coolenlaan in Eindhoven (een vestiging van het Anna ziekenhuis in Geldrop) en SportMáx, gevestigd in de beide Máxima Medische Centra. Mijn keuze was, want lekker dichtbij, gevallen op het MMC in Veldhoven. Voor de feitelijke keuring had ik een vragenlijst ingevuld met vragen over leefgewoonten, ziektes en blessures van mijzelf en van mijn bloedverwanten

door: Boudewijn Bons

Daarom heeft avVN (Atletiekvereniging Veteranen Nederland) besloten het stempelen voort te zetten door het boekje “de kilometerteller” uit te geven. In dit boekje is voldoende ruimte om in een kalenderjaar stempels van verschillende lopen te zetten. Ook kan men aan het einde van het jaar kiezen voor een prestatieherinnering of alleen kilometerregistratie. Interesse in dit boekje: stuur een mailtje naar Cor Terlouw: corterlouw@ziggo.nl of bel Cor op (06-22412006). De prijs bedraagt € 3,50 (inclusief verzendkosten) Ook is dit boekje te verkrijgen via de Trimloopcommissie of bij Boudewijn Bons voor een bedrag van € 2,50 (voor zover de voorraad strekt, hierna moet men dit boekje opvragen bij Cor Terlouw). door: Ger Raijmakers Met deze lijst en een potje urine meldde ik me om vijf uur bij de receptie van SportMáx. Het onderzoek werd vervolgens gestart met het meten van gewicht, lengte, vetpercentage en bloeddruk. Ook werd door middel van een blaastest de longfunctie getest. Na deze metingen volgde de inspanningstest. Daarbij wordt een elektrocardiogram gemaakt tijdens het fietsen waarbij de weerstand langzaam wordt opgevoerd. Ook wordt aan de hand van deze test de maximale hartslag bepaald, maar deze valt kennelijk altijd lager uit dan die volgens de coconitest. Op andere locaties wordt de test ook wel met behulp van een loopband gedaan. Na de fietstest wordt nog een lichamelijk onderzoek gedaan onder andere naar de werking van de gewrichten, spieren en pezen. Na afloop worden de uitkomsten (inclusief die van het bloed- en urineonderzoek) toegelicht en besproken en worden daar waar nodig of gewenst adviezen gegeven. Het geheel heeft zo’n 1 ½ uur in beslag genomen. SportMáx adviseert om het onderzoek iedere twee jaar te herhalen. Naast het gevoel van zekerheid en veiligheid dat zo’n onderzoek biedt, geeft het dan ook een goed inzicht in de ontwikkeling van je lichamelijke conditie. Als je aanvullend verzekerd bent zijn de kosten van het onderzoek vaak geheel of gedeeltelijk verhaalbaar op je verzekering.


Army Urban Run Oirschot (13-04-2014)

door: Jimjmiz

Terwijl de vorige Korziaan net bij de drukker is afgeleverd staan er op legerplaats Oirschot een legertje GVAC-ers klaar om deel te nemen aan de 3e editie van de Army Urban Run. Dit keer hoef je je niet druk te maken over het GVAC-geel. Nee, want elke deelnemer draagt verplicht hetzelfde shirt: Een speciaal oranje shirt, met Army Urban Run opdruk én voorzien een uniek startnummer met een ingenaaide chip. Daarmee is de netto tijd ook meteen gewaarborgd. De Army Urban Run valt niet onder de “gewone” trimlopen maar meer onder de, steeds meer aan populariteit winnende, “obstacle runs”. Vrij vertaald een trimloop vol obstakels. In deze run hebben die obstakels uiteraard alles te maken met het leger en in het bijzonder het 200-jarig bestaan er van. Zo krijgen we te maken met een sloot, een ijskoude visvijver, klimmen over stapels buizen, opleggers, een stormbaan, modderbaden, onder tanks door kruipen en dan de langere loopstukken over hele stukken ruwe heide, zandheuvels, bandenstapels, balken, de beruchte muur van Oirschot die beklommen moet worden en met de finish in zicht ook nog eens 4 containers die beklommen moeten worden en hoe kan het ook anders, helemaal gevuld met, inmiddels bruin, modderwater. Maar als je dan eindelijk, na zigzaggend tussen al het publiek door, onder de finishboog doorloopt, dan krijg je die welverdiende medaille om je schouders gehangen.

Maar ik start dan ook, eigenlijk zoals altijd, achteraan tussen enkele andere GVAC-ers. Gedurende “mijn” wedstrijd ben ik eigenlijk voortdurend in de buurt van GVAC-collega Anna van Dooren. Ze is zelfs doorgaans sneller dan ik maar maakt in de laatste containers nog even gebruik van de waterbakken om de ergste modder van haar af te spoelen. Vreemd genoeg komt haar tijd niet voor in de uitslagen. Toch ergens iets mis met de elektronica want de chip heeft wel elke keer “gepiept”, aldus Anna. Maar ook de finishfilm laat toch duidelijk zien dat ze er was, ik denk een tiental seconden na mij, dus. Achter de finish kijkt ieder elkaar aan. Of beter bekijkt iedereen elkaar. Hoe de modder iedereen van top tot teen heeft besmeurd. Terugkijkend op de vele samenwerkingen om elkaar over en onder de obstakels te helpen. Hoe zwaar het was en ook hoe koud het water. April is toch nogal vroeg om een duik te nemen in onverwarmd water. Natuurlijk weer de nodige kiekjes na afloop. Het bewijs van de modderfiguren. Op de website (www.armyurbanrun.com) staat zelfs een filmpje van mij waarop bijna het hele parkoers te volgen is. En ja, natuurlijk, volgende jaar weer. Dit jaar telde ik 23 GVAC-ers (als ik het goed heb). Volgend jaar weer? Of meer? Maar ja, dit keer was het mooi weer….

Maar voor het zo ver is zoeken de GVAC-ers elkaar wel op. Hier en daar samen op de foto, zelfs op de film en iedereen nog spic & span. Als de 5km. junior versie gefinisht is, wordt het tijd voor onze 10km. Deze start gaat in delen. Logisch.. als je 2.000 man tegelijkertijd op een obstakel parkoers loslaat heb je alleen maar files. Dan gaat de “lol” er zo van af. En zo starten de snelsten natuurlijk zo ver mogelijk vooraan om zodoende ook zo min mogelijk “last” van anderen te hebben. Daar vooraan hoort natuurlijk onze eigen Calvin bij. Hij zal dit bijzondere parkoers in een tijd afleggen die ik niet eens op de verharde weg haal.


Atletiek “vroeger” (4)

verzameld door: Jan van Empel


Wedstrijdkalender juni t/m augustus 2014 Maand Juni

Juli Augustus

Dag 21 22 22 25 28 4 t/m 6 26 + 27 30 30

Soort wedstrijd CD competitie A junioren competitie Masters competitie Seniorencompetitie Athletics champs pupillen NK Junioren NK Senioren Veldhoven 10 Miles Athletics champs pupillen

door: WOC

Organisatie

Plaats

AVV GVAC

Valkenswaard Veldhoven

GVAC AVV

Veldhoven Valkenswaard

Clubrecords 2014

door: de recordcommissie

Voor de juistheid van de records en de bestenlijsten zijn wij afhankelijk van de atleten. Geef dus steeds aan ons door wanneer je naar een wedstrijd bent geweest (ook al heb je geen record gevestigd!) Een simpele mail naar: records@gvac.nl met daarin de datum en plaats van de wedstrijd is al voldoende. 23

5000m

M60

24

Kogelstoten

V45

25

Marathon

M60

26

1 Engelse mijl

M45

27

1500m

M60

28

80m Horden

JD

29

Discus

V45

30

3000 meter

M45

31

1 Engelse Mijl

M60

33

Hinkstapsprong

34

1500 meter

M45

35

1000 meter

JPA

36

1000 meter

M45

32

1 Engelse Mijl

DSen

37

80m Horden

JD

38

Kogelstoten

HNeo

Johan van Litsenburg Nieuw record Jacqueline Thijssen Jacqueline Thijssen Johan van Litsenburg Jan van de Bosch Peter van der Velden Nieuw record Johan van Litsenburg Nieuw record Sven Roosen David Blank Jacqueline Thijssen Jacqueline Thijssen Peter van der Velden Hans Verbaandert Johan van Litsenburg Nieuw record Brenda Oosterbosch Inge van den Boom Peter van der Velden Hans Verbaandert Merlijn van der Velden Merlijn van der Velden Peter van der Velden Rob Aarts Suzanne Faasen Nieuw record Sven Roosen Sven Roosen Haike Franssen Haike Franssen

21.19.94 min 6.60 mtr 6.29 mtr 3.18.25 uur 3.20.58 uur 4.45.13 min 5.42.11 min

15-04

15-04 Veldhoven 18-04-2012 19-04 Terneuzen 13-06-1993 21-04 Helmond 06-05

12.8 sec 20.47 mtr 19.67 mtr 9.30.20 min 9.39.2 min 6.27.87 min

10-05 01-10-2000 20-05 21-04-2013 20-05 10-05-2007 20-05

DNeo 9.42 mtr 4.24.00 min 4.28.84 min 3.06.80 min 3.08.45 min 2.46.48 min 3.06.1 min 5.56.43 min

25-05 23-04-2006 25-05 20-05-2007 05-06 21-09-2013 05-06 08-07-1997 20-05

12.36 sec 12.60 sec 13.78 mtr 13.61 mtr

Veldhoven

Best Best Valkenswaard Valkenswaard Valkenswaard Someren Someren Barendrecht Barendrecht Valkenswaard

31-05 Gemert 10-05-2014 31-05 Gemert 29-03-2014


Wandelprogramma DINSDAG 17 JUNI ROUTE: 56 11,2KM Vertrek : 13.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur vanaf beginpunt in Valkenswaard. Begin/eindpunt : Bruggerhuizen in Valkenswaard. In Valkenswaard richting Achel volgen, bij 3e rotonde RA “Maastrichterweg”.Na ca. 500 mtr. LA Bruggerhuizen (zie bord) – na begraafplaats RA “Brugse Heide” – na ca. 1 km LA “Bruggerhuizen” op splitsing links aanhouden(1e weg links)– einde half verharde weg parkeren in grasberm. Koffiepauze : Café “de Hospes” in Leenderstrijp Tel: 040-2061288 Beschrijving : Zeer mooie bos en heideroute. DONDERDAG 19 JUNI ROUTE: 88 12,2 KM Vertrek : 9.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur vanaf beginpunt in Bladel. Begin/eindpunt : Parkeerplaats restaurant “Den Tipmast” Bladel Weg naar Reusel volgen. Bij het tweede verkeerslicht in Bladel links af (bij verpleeghuis). 1e straat rechts af (Bossingel) en deze uitrijden tot “Den Tipmast” Koffiepauze : Café “’t Nekkermenneke Tel: 0497-384390 Beschrijving : Mooie route door landgoed “Troprijt” en door de bossen van Bladel en Hapert. DINSDAG 24 JUNI ROUTE: 51 12,9 KM Vertrek : 13.15 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur vanaf beginpunt in Wintelre. Begin/eindpunt : Bij de kerk in Wintelre. Koffiepauze . Gemeenschapshuis “D’n Boogerd” Vessem tel: 0497-592260 Beschrijving : Groot Meer-route, mooie natuurroute door bossen van Wintelre en Vessem DONDERDAG 26 JUNI ROUTE 59 12,2 KM Vertrek : 9.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan 9.30 vanaf beginpunt bij Domein De Bever Achel. Begin/eindpunt : Parkeerterrein Domein De Bever Achel In Valkenswaard richting Achel volgen, bij 3e rotonde rechtsaf “Maastrichterweg”, na ± 7 km linksaf (AchelStation) “Beverbekerdijk”. Na ± 1,5 km parkeerplaats Domein De Bever Koffiepauze : Achelse Kluis Tel 0032 11800769 Beschrijving : Wonderschone wandeling over het Domein “De Bever” en langs de Warmbeek DINSDAG 1 JULI ROUTE: 87 12,2 KM Vertrek : 13.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur vanaf beginpunt in Bladel Begin/eindpunt : Parkeerplaats restaurant “Den Tipmast” Bladel Weg naar Reusel volgen. Bij het tweede verkeerslicht in Bladel links af (bij verpleeghuis). 1e straat rechts af (Bossingel) en deze uitrijden tot “Den Tipmast” Koffiepauze : Taveerne d’n Ouwe Brandtoren Reusel Tel: 0497-620311 Beschrijving : Mooie route door de bossen van Bladel en Reusel DONDERDAG 3 JULI ROUTE: 15 12,2 KM Vertrek : 9.30 uur Begin/eindpunt : Partycentrum ’t Witven Runstraat Veldhoven Koffiepauze : Ontmoetingscentrum Het Klooster, Waalre Tel: 2214989 Beschrijving : Een wandeling via de Vlasroot, de Run en ‘t Witven. DINSDAG 8 JULI ROUTE: 84 12,5 KM Vertrek : 13.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur vanaf beginpunt in Oostelbeers Begin/eindpunt : Brug over de Beerze in Oostelbeers Vanaf het kerkplein LA Burg. van Hoofflaan op en dan LA Bossebaan, RA Sterrenlaan, LA Heerbaan. Bij rotonde RD naar Oerle, en door Wintelre, RA Oostelbeersedijk door Oostelbeers. Voorbij de kerk RA richting Oirschot. Buiten de bebouwde kom 1e weg LA Esperenweg en dan de 1e weg RA Groenewoudsedijk op en parkeren bij de brug over de Beerze. Koffiepauze : Café “De Nachtegaal” Oirschot Tel: 0499-571446 Beschrijving : Mooie route langs de Kleine en de Grote Beerze over het landgoed “De Baest” en langs de visvijvers bij de H. Eik


DONDERDAG 10 JULI ROUTE: 26 12,4 KM Vertrek : 9.15 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur vanaf beginpunt in Riethoven. Begin/eindpunt : Picknickplaats Broekhovenseweg Riethoven. Na de Vlasroot RA richting Riethoven (Broekhovenseweg), na ±1,5 km trimparcours aan uw linkerzijde bij groot open terrein. Koffiepauze : Café “de Doelen” Westerhoven Tel: 040-2013180 Beschrijving : Onbekende natuurgebieden ontdekken tussen Riethoven en Westerhoven. DINSDAG 15 JULI ROUTE: 39 12 KM Vertrek : 13.15 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur bij beginpunt in Waalre. Begin/eindpunt : Parkeerplaats “Stationskoffiehuis” in Waalre (tegenover Gemeentehuis) Koffiepauze : Ontmoetingscentrum Het Klooster Tel: 040-2214989 Beschrijving : Kerkepad-route, mooie wandeling in de omgeving van Waalre. DONDERDAG 17 JULI ROUTE: 33 11,8 KM Vertrek : 9.15 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur vanaf beginpunt in Waalre. Begin/eindpunt : Speeltuin “de Klimbim” in Waalre. (Links achterin Waalre tegen de bosrand) Koffiepauze : Stayokay Hostel Valkenswaard Tel: 2015334 Beschrijving : Mooie route via “’t Loon” terug door de Waalrese bossen. DINSDAG 22 JULI ROUTE: 22 11,2 KM Vertrek : 13.30 uur Begin/eindpunt : Parkeerplaats “Papegaaiencentrum”, Wintelresedijk in Oerle. Koffiepauze : Cafetaria “de Weefkamer” Knegsel Beschrijving : Mooie natuurlijke route door bossen van Oerle/Knegsel. DONDERDAG 24 JULI ROUTE: 74 12 KM Vertrek : 9.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur vanaf beginpunt in Leende. Begin/eindpunt : Drie Bruggen Zeelberg In Valkenswaard richting Achel volgen, bij 3e rotonde RA “Maastrichterweg”. Na ca. 500 mtr. LA “de Sil” – na begraafplaats rechtdoor “Zeelberg”, bij splitsing rechts aanhouden. Over de brug parkeerplaats aan rechterkant Koffiepauze : Café “de Hospes” in Leenderstrijp Tel: 040-2061288 Beschrijving : Zeer mooie wandeling door o.a. Leenderbos. DINSDAG 29 JULI ROUTE 59 12,2 KM Vertrek : 13.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan 13.30 vanaf beginpunt bij Domein De Bever Achel. Begin/eindpunt : Parkeerterrein Domein De Bever Achel In Valkenswaard richting Achel volgen, bij 3e rotonde rechtsaf “Maastrichterweg”, na ± 7 km linksaf (Achel Station) “Beverbekerdijk”. Na ± 1,5 km parkeerplaats Domein De Bever Koffiepauze : Achelse Kluis Tel 0032 11800769 Beschrijving : Wonderschone wandeling over het Domein “De Bever” en langs de Warmbeek DINSDAG 5 AUGUSTUS ROUTE: 70 10,9 KM Vertrek : 13.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur vanaf beginpunt in Westelbeers. Begin/eindpunt : Op de Keijenhurksedreef in Westelbeers. Start is te bereiken via Oostelbeers naar Middelbeers-kerkje, Westelbeersedijk afrijden en op T-kruising LA en na ongeveer 50 mtr. links in zandpad parkeren. (eerste zandpad links). Koffiepauze : Kantine ’t Hert camping “De Kempenzoom” Middelbeers Tel: 013-5143663 013-5141291 Beschrijving : Bijzonder mooie route over de Landschotseheide, een schitterend natuurgebied DONDERDAG 7 AUGUSTUS ROUTE: 63 11,3 KM Vertrek : 9.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur vanaf beginpunt in Eersel. Begin/eindpunt : Parkeerplaats camping “Ter Spegelt” – Postelseweg in Eersel (2e ingang). Koffiepauze : d’n Herberg Witrijtseweg 15 Tel: 0497-514698 Beschrijving : Bijzonder mooie route over de Cartierheide en door mooie bossen.


DINSDAG 12 AUGUSTUS ROUTE: 47 11,7 KM Vertrek : 13.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur vanaf beginpunt in Aalst. Begin/eindpunt : “Hut v. Mie Pils - Aalsterhut” aan de Hutdijk in Aalst. Koffiepauze : Café “de Boerderij” Kreijl 40 in Geldrop/Heeze Tel: 040-2856440 Beschrijving : Meelakkers-route, mooie natuurroute door bossen van Aalst naar Heeze. DONDERDAG 14 AUGUSTUS ROUTE: 90 12,6 KM Vertrek : 9.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur vanaf beginpunt in Valkenswaard. Begin/eindpunt : NEC (IVN-gebouw) Bosstraat in Valkenswaard. Koffiepauze : Eetcafé ’t Oude Wandelpark Valkenswaard Tel 040-2040551 Beschrijving : Tongelreep/ Visvijver-route, dit is een van de mooiste natuurroutes. DINSDAG 19 AUGUSTUS ROUTE: 58 12,5 KM Vertrek : 13.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur vanaf beginpunt in Valkenswaard. Begin/eindpunt : Parkeerplaats bij de “Venbergse Molen” in Valkenswaard. Koffiepauze : Eetcafé “De Woeste Hoeve” in Borkel en Schaft Tel 040-2219107 Beschrijving : Schitterende tocht over de wonderschone Malpie-vennen. DONDERDAG 21 AUGUSTUS ROUTE: 71 12,7 KM Vertrek: : 9.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur vanaf beginpunt in Westelbeers. Begin/eindpunt :Bij de Mariakapel aan de Spreeuwelsedijk in Westelbeers. Start is te bereiken via Oerle naar Wintelre. Voorbij bord einde bebouwde kom eerste weg rechts, bij voorrangsweg links, vervolgens bij rotonde derde afslag (=LA) en dan eerste weg rechts. Bij kerkje (links) LA en op T-kruising rechts en na ongeveer 200 mtr. Brug over en links bij Mariakapel parkeren. Koffiepauze :Herberg “In den Bockenreijder” Tel: 013-5169248 Omschrijving :Mooie route door uniek natuurgebied met bossen en vennen. DINSDAG 26 AUGUSTUS ROUTE: 36 11,3 KM Vertrek : 13.15 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur vanaf beginpunt in Waalre. Begin/eindpunt : Parkeerplaats achter “Stationskoffiehuis” in Waalre (tegenover gemeentehuis) Koffiepauze : Stayokay Hostel Valkenswaard Tel: 2015334 Beschrijving : Mooie natuurgebieden tussen Waalre en Valkenswaard. DONDERDAG 28 AUGUSTUS ROUTE: 70 10,9 KM Vertrek : 9.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur vanaf beginpunt in Westelbeers. Begin/eindpunt : Op de Keijenhurksedreef in Westelbeers. Start is te bereiken via Oostelbeers naar Middelbeers-kerkje, Westelbeersedijk afrijden en op T-kruising LA en na ongeveer 50 mtr. links in zandpad parkeren. (eerste zandpad links). Koffiepauze : Kantine ’t Hert camping “De Kempenzoom” Middelbeers Tel: 013-5143663 013-5141291 Beschrijving : Bijzonder mooie route over de Landschotseheide, een schitterend natuurgebied

Opm:

Bij vertrek op het kerkplein proberen we te carpoolen. Dit lukt alleen met voldoende auto’s. Graag hiermee rekening houden. Meereiskosten € 1,60 Voor meer informatie: Guus v.d.Put tel: 2537668 (06-29424018) ;of André Dijkgraaf tel: 06-13402060

Wij je deze programma’s per e-mail ontvangen? Geef je e-mail adres door aan Dien of Wil Jansen


Uitslagen Hieronder de uitslagen van onze atleten voor zover wij die hebben doorgekregen hebben. Wil je jou uitslag ook in de Korziaan? Geef dit dan aan ons door: korziaan@gvac.nl Openingswedstrijd, Tilburg 29 maart JC Kogel Speer Gijs Knoester 5.95 16.69 Circuit 14, Veldhoven 15 april Cat Naam MC Anne Roosen Cat Naam JB Koen van Ruremonde HSen Joris Van Vlerken JB Niels Kox M35 Jacques Wang JD Sven Roosen MB Chantal Scheepers JC Gijs Knoester JD Max Stofkoper Cat Naam DSen Inge van den Boom MB Chantal Scheepers Cat Naam JB Brian Kuijpers Cat Naam JA Bas van der Lip JC Juul Knoester JC Tim Verbaandert HSen Jan de Kok MB Maud ter Bogt JC Daan van der Velden JB Brian Kuijpers JD Kjell Segers JC Gijs Knoester HSen Suzanne Faasen V35 Karin Dekkers-Beenen MD Fleur Koeling Cat Naam HSen Haike Franssen HSen Joris Van Vlerken JB Koen van Ruremonde DSen Christel Dekkers DSen Suzanne Faasen V35 Karin Dekkers-Beenen MB Chantal Scheepers V45 Jacqueline Thijssen

1500 5.37.14

80mH 15.40 100m 12.37 12.56 12.99 13.07 13.40 15.00 15.35 15.50 100mH 19.06 21.19 110mH 21.21 1000m 2:44,92 2:57,71 3:00,14 3:05,93 3:11,06 3:19,90 3:20,33 3:22,41 3:29,95 3:32,13 3:37,41 3:57,16 Kogel 12.47 10.20 9.81 8.74 7.97 7.81 7.07 6.60

JC Juul Knoester

Cat M35 HSen JA HSen V35 HSen M60 M60 Cat HSen JB HSen JB JB M35 JD MB JD MD MD Cat HSen JA MC Cat JD JD JB MB HSen JA V35 DSen DSen V45

Werpdriekamp, Dongen 19 april Cat Naam Kogel HSen Haike Franssen DNS

Discus 37.57

Speer 53.41

Openingswedstrijd, Breda 19 april Cat Naam Discus JC Gijs Knoester 13.79 JC Juul Knoester 17.60

Hoog 1.25 1.35

800 2.43.01 2.20.24

Marathon Zeeuws Vlaanderen (van Hulst naar Terneuzen), 19 april 10 km Tijd Dorie Jansen 1.01.20 Jim Dieterman 1.01.20 Marathon Jurgen Segers Johan van Litsenburg (M60)

Tijd 2.53.57 3.18.25

600 1.40.29

Naam Joan School Robin Schreur Calvin Kuijpers Luc Bekers Rian van der Burgt Jan de Kok Johan van Litsenburg Joop Slagboom Naam Joris Van Vlerken Koen van Ruremonde Haike Franssen Niels Kox Brian Kuijpers Jacques Wang David van der Lugt Chantal Scheepers Max Stofkoper Femke Alessie Fleur Koeling Naam Joris Van Vlerken Calvin Kuijpers Anne Roosen Naam Sven Roosen David van der Lugt Niels Kox Chantal Scheepers Haike Franssen Calvin Kuijpers Karin Dekkers-Beenen Christel Dekkers Inge van den Boom Jacqueline Thijssen

1500 5.00.27

5000m 17:27,70 17:38,27 17:38,38 18:43,43 19:17,37 19:40,03 21:19,94 22:13,95 Ver 5.75 5.09 4.76 4.61 4.38 4.29 3.94 3.76 3.37 2.76 2.70 HSS 11.95 10.20 8.37 Speer 25.99 21.76 15.63 10.54 51.49 24.94 26.51 25.25 24.59 17.20

Ver 4.14


Openingswedstrijd, Helmond 21 april Cat Naam 150m JC Juul Knoester 21.30 Cat Naam 300m JC Juul Knoester 45.09 Cat Naam 600m JPA Merlijn van der Velden 1.46.14 JC Daan van der Velden 1.48.90 JC Gijs Knoester 1.55.57 JPA Ties Knoester 2.05.64 Cat Naam 1 Eng.Mijl M45 Peter van der Velden 4.45.13 JC Juul Knoester 5.18.41 Oranjeloop, Lieshout 27 april 10 km Dorie Jansen Jim Dieterman 15 km Peter Damen ½ marathon Anita Monen Circuit 14, Best 6 mei Cat Naam MC Anne Roosen MD Fleur Koeling Cat Naam JB Koen van Ruremonde HSen Joris Van Vlerken JD Sven Roosen V45 Jacqueline Thijssen Cat Naam JC Gijs Knoester MD Fleur Koeling Cat Naam JB Brian Kuijpers JC Juul Knoester Cat Naam Juul Knoester JC HSen Jan de Kok MB Maud ter Bogt V35 Rian van der Burgt JC Daan van der Velden M60 Johan van Litsenburg V35 Karin Dekkers-Beenen Cat Naam JA Bas van der Lip JA Calvin Kuijpers JA Rinke de Vries HSen Luc Bekers JB Brian Kuijpers Cat Naam JA Calvin Kuijpers JB Brian Kuijpers

Cat JC JC Cat JPA JPA Cat JPA JPA Cat JC JC

Heren Seniorencompetitie 3e divisie, Tilburg 4 mei 100m Koen Ruremond 12.29 …… Niels Kox 12.81 200m Niels Kox 26.68 Brian Kuijpers 26.96 400m Rinke de Vries 56.23 Niek Schrijnemaekers 1.00.13 800m Bas van der Lip 2.03.75 Luc Bekers 2.18.54 5000m Bas van der Lip 18.32.79 Jan de Kok 18.56.28

Hoog 1.45 1.35 Ver 4.12 3.65 Bal 32.91 24.87 Kogell 7.85 6.03

Koning van Spanje Trail, Gulpen 4 mei 10 km Tijd Jim Dieterman 1.05.03 Dorie Jansen 1.05.04

Tijd 1.00.28 1.00.29 Tijd 1.25.56 Tijd 1.48.06 80m 11.81 13.43 100m 12.24 12.44 13.41 18.75 150m 23.79 26.97 200m 26.87 28.97 1500m 4:53.80 4:55.45 5:09.30 5:16.98 5:20.70 5:42.11 5:43.28 3000mS 11:09.49 11:23.00 12:03.82 12:09.27 15:26.04 Hoog 1.60 1.45

Naam Daan van der Velden Gijs Knoester Naam Merlijn van der Velden Ties Knoester Naam Merlijn van der Velden Ties Knoester Naam Daan van der Velden Gijs Knoester

Marathon Salzburg, 4 mei Rik Vanlaer

Cat HSen JB JD JA MC JD Cat HSen JD MC V45 JC MD

Naam Joris Vlerken Koen van Ruremonde Sven Roosen Calvin Kuijpers Anne Roosen David van der Lugt Naam Haike Franssen Sven Roosen Anne Roosen Jacqueline Thijssen Gijs Knoester Fleur Koeling

Cat HSen HSen V45

Naam Haike Franssen Joris Vlerken Jacqueline Thijssen

110mH Hoog Ver Hinkstap Kogel Speer

Haike Franssen Calvin Kuijpers Koen Ruremond Calvin Kuijpers Haike Franssen Haike Franssen Zweedse estafette Puntentotaal Plaats

5.19.27

Ver 6.00 5.36 5.19 4.81 4.02 3.93 Discus 37.90 20.29 19.69 18.76 14.43 8.57

Kogel 12.49 10.39 6.57 18.76 1.65 5.65 10.62 12.71 44.75 2.13.70 6589 2


DamesSeniorencompetitie 3e divisie, Tilburg 4 mei 100m Chantal Scheepers 15.04 100mH Inge van den Boom 19.02 200m Inge van den Boom 28.16 400m Maud ter Bogt 1.03.95 800m Rian van der Burgt 2.39.81 3000m Rian van der Burgt 11.13.68 Maud ter Bogt 11.27.85

60mH 1000m 4 x 60 Hoog Ver Kogel Discus Speer

Lieke van den Broek Manon Molier Lieke Smits Jiska Beuk Lieke van den Broek Jiska Beuk Fleur Koeling Lieke van den Broek Manon Molier Manon Molier Lieke Smits Femke Alessie Vera Jansen Femke Alessie Lieke Smits Fleur Koeling Vera Jansen Puntentotaal Plaats

9.72 10.82 11.54 13.47 13.49 3:46.65 3:55.95 38.72 1.20 1.10 3.11 2.81 6.49 4.35 12.28 8.06 8.61 7.00 3466 6

Jongens D, ploeg 2: CD Comp. Best 10 mei 80m Pier-Paolo van Leeuwen 13.61 Thomas Kars 14.24 80mH Ronan Das 18.06 1000m Pier-Paolo van Leeuwen 3.58.66 Thomas Kars 4:12.15 Hoog Ronan Das 1.35 Jarno de Vries 1.15 Kogel Jarno de Vries 5.29 4 x 80 52.72 Puntentotaal 2262 Plaats 9

Leudaltrail, Heythuysen 11 mei Afstand Naam 16 km Inge v.d.Meulen 16 km Johan van Litsenburg 16 km Paul van Gerwen 29 km Nicole van Gerwen

Tijd 1.33.14 1.36.13 1.51.13 2.31.25

Vaalserberg Challence, Vaals 18 mei Afstand Naam 11 km Dorie Jansen 20 km Johan van Litsenburg

Tijd 1.31.32 1.36.13

Singelloop Weert, 23 mei Afstand Naam 10 km Johan van Litsenburg 10 km Jim Dieterman

Chantal Scheepers Suzanne Faasen Suzanne Faasen Zweedse estafette Puntentotaal Plaats

4.04 7.47 23.85 DISQ 4441 15

‌ ‌

Meisjes D: CD Competitie, Best 10 mei 60m

Ver Kogel Discus

Tijd 42.07 59.14

Meisjes C: CD Competitie, Best 10 mei 80m Louise Beuk 12.56 Isabelle van Dijk 12.68 80mH Anne Roosen 15.05 Lara Frijters 16.16 1000m Louise Beuk 3:51.14 4 x 80 47.81 Hoog Anne Roosen 1.30 Ver Jenna Sanders 3.55 Isabelle van Dijk 3.12 Discus Isabelle van Dijk 15.30 Speer Jenna Sanders 15.13 Puntentotaal 3522 Plaats 6 Jongens D, ploeg 1: CD Comp., Best 10 mei 80m Sven Roosen 10.54 Timo den Hollander 11.91 80mH Sven Roosen 12.60 David van der Lugt 16.63 Stan Dellaert 16.89 1000m Max Stofkoper 3.54.84 4 x 80 46.73 Hoog David van der Lugt 1.35 Max Stofkoper 1.10 Ver Sven Roosen 4.93 Kogel Timo den Hollander 7.84 Puntentotaal 4437 Plaats 3 Jongens C: CD Competitie, Best 10 mei 100m Juul Knoester 14.16 100mH Jasper Dellaert 20.11 800m Juul Knoester 2.18.03 Daan van der Velden 2.30.79 Hoog Daan van der Velden 1.50 Ver Jasper Dellaert 4.12 Jochem van Duren 4.00 Kogel Gijs Knoester 7.04 Jochem van Duren 6.75 Speer Daan van der Velden 22.64 Gijs Knoester 18.23 Discus Gijs Knoester 17.07 4 x 100 55.62 Puntentotaal 4683 Plaats 4


Circuit 14, Valkenswaard 20 mei Cat Naam MC Anne Roosen MD Fleur Koeling Cat Naam JB Koen van Ruremonde HSen Jeroen Megens HSen Joris Vlerken JA Bas van der Lip M35 Jacques Wang JD Sven Roosen JD David van der Lugt Cat Naam JB Koen van Ruremonde M35 Jacques Wang JB Brian Kuijpers JC Juul Knoester MC Anne Roosen JC Gijs Knoester Cat Naam JA Bas van der Lip DSen Inge van den Boom Cat Naam JC Juul Knoester JC Tim Verbaandert JD Sven Roosen JC Daan van der Velden JD Kjell Segers JD Luuk Verbaandert Cat Naam HSen Luc Bekers JA Calvin Kuijpers DSen Suzanne Faasen

80m 12.04 13.34 100m 12.00 12.10 12.35 12.42 12.69 13.23 14.49 200m 24.77 26.59 26.89 30.53 31.02 32.73 400m 53.86 1.06.10 1000m 3.01.28 3.02.77 3.11.09 3.12.76 3.17.53 3.38.43 1 Eng.Mijl 5.19.31 5.26.87 5.56.43

Meisjes D: CD Competitie, Veldhoven 24 mei 60m Manon Molier 10.48 Lieke van den Broek 11.03 60mH Jiska Beuk 13.56 Lieke van den Broek 13.73 1000m Fleur Koeling 3.45.31 Lieke van den Broek 4.02.33 4 x 60 Fleur-Jiska-Manon-Vera 39.66 Jongens D, ploeg 1: CD Competitie, Veldhoven 24 mei 80m Sven Roosen 10.67 Timo den Hollander 12.08 80mH Sven Roosen 12.96 David van der Lugt 15.92 Stan Dellaert 16.30 1000m 4 x 80

Kjell Segers Stan Dellaert Max, Timo,David, Kjell

3.17.21 3.34.71 47.31

Jongens D, ploeg 2: CD Competitie, Veldhoven 24 mei 80m Mees van Dartel 12.85 Joris Jungblut 12.98 Thomas Kars 14.07 80mH Ronan Das 17.37 1000m Luuk Verbaandert 3.36.43 Joris Jungblut 4.03.60 Thomas Kars 4.09.78 4 x 80 Thomas-Ronan-Jarno-Joris 51.22 Hoog Jarno de Vries 1.10

Cat M60 V35 Cat M45 M35 V35 Cat HSen M55 DSen V35 V45 Cat HSen HSen HSen M55 MA V45 JC DSen JC MD Cat JD MC Cat HSen HSen JB JA

Naam Johan van Litsenburg Karin Dekkers-Beenen Naam Peter van der Velden Joan School Rian van der Burgt Naam Haike Franssen Jaap van der Lugt Christel Dekkers Karin Dekkers-Beenen Jacqueline Thijssen Naam Haike Franssen Jeroen Megens Joris Vlerken Jaap van der Lugt Tori Thijssen Jacqueline Thijssen David van der Lugt (JD) Christel Dekkers Gijs Knoester Fleur Koeling Naam David van der Lugt Anne Roosen Naam Jeroen Megens Joris Vlerken Brian Kuijpers Calvin Kuijpers

Hoog Ver Kogel Speer

Hoog Ver Kogel Speer Discus

Ver

Kogel Speer Discus

1 Eng.Mijl 6.27.87 6.15.19 3000m 9.30.20 9.57.64 10.54.80 Kogel 13.35 8.62 8.26 8.18 6.20 Discus 42.74 33.43 31.50 27.39 23.49 20.47 20.08 18.55 16.61 9.42 Ver 4.44 4.03 Polshoog 3.70 3.40 2.40 2.40

Lieke van den Broek Jiska Beuk Lieke Smits Manon Molier Vera Jansen Vera Jansen Puntentotaal Plaats

1.20 3.87 2.80 4.89 4.19 8.33 3223 7

David van der Lugt Max Stofkoper Sven Roosen Stan Dellaert Timo den Hollander Max Stofkoper Kjell Segers Puntentotaal Plaats

1.40 1.15 5.10 7.08 7.01 15.49 13.83 5498 3

Tjibbe Omvlee Luuk Verbaandert Jarno de Vries Luuk Verbaandert Tjibbe Omvlee Mees van Dartel Mees van Dartel Tjibbe Omvlee Puntentotaal Plaats

3.72 3.67 3.29 5.67 5.08 11.75 12.53 11.70 3677 5


Meisjes C: CD Competitie, Veldhoven 24 mei 80m Jenna Sanders 12.41 Isabelle van Dijk 12.72 80mH Anne Roosen 15.16 Lara Frijters 15.72 1000m Louise Beuk 3.48.19 Romy Stokkingreef 4.11.95 Isabelle van Dijk 4.19.74 Hoog Anne Roosen 1.35

Ver Discus Kogel Speer

Jongens C: CD Competitie, Veldhoven 24 mei 100m Juul Knoester 13.85 Daniel van der Velden 14.34 Bjorn Schats 15.94 100mH Tim Verbaandert 20.65 Bjorn Schats 21.11 Daniel van der Velden 22.56 800m Juul Knoester 2.19.79 Tim Verbaandert 2.20.64 4 x 100 Juul, Bjorn, Jochem, Tim 56.82 Heren Seniorencompetitie 3e divisie, Someren 25 mei 100m Koen Ruremond 12.06 …… Jacques Wang 12.62 200m Niels Kox 25.91 Niek Schrijnemaekers 26.86 400m Bas van der Lip 53.76 Ruud van Ham 58.40 400mH Joris van Vlerken 59.92 1500m Peter van der Velden 4.24.00 Luc Bekers 4.45.03

Hoog Ver Kogel Speer Discus

Hoog Polshoog Ver Kogel Discus 4 x 100

DamesSeniorencompetitie 3e divisie, Someren 25 mei 100m Chantal Scheepers 14.86 Hoog 200m Inge van den Boom 28.56 Ver 400mH Inge van den Boom 1.11.51 Hinkstap 400m Maud ter Bogt 1.04.72 Kogel 800m Suzanne Faasen 2.32.09 Discus 3000m Rian van der Burgt 10.56.32 Speer Maud ter Bogt 11.48.88 4 x 100m 54.13 Avondwedstrijd, Barendrecht 5 juni Cat Naam 1000m JPA Merlijn van der Velden 3.06.80 JC Daan van der Velden M45 Peter van der Velden 2.48.46

Anne Roosen Isabelle van Dijk Jenna Sanders Louise Beuk Romy Stokkingreef Jenna Sanders Romy Stokkingreef Puntentotaal Plaats

4.26 3.11 15.18 6.25 6.16 16.00 15.77 3902 5

Daan van der Velden Jochem van Duren Jochem van Duren Gijs Knoester Gijs Knoester Daan van der Velden Daniel van der Velden Gijs Knoester Puntentotaal Plaats

Jeroen Megens Joris van Vlerken Jeroen Megens Haike Franssen Martin Hoogendorp Haike Franssen Gediskwalificeerd Puntentotaal Plaats

1.50 4.08 7.12 6.34 24.00 23.80 27.37 14.64 5744 3 1.65 3.60 6.13 12.90 8.87 41.99 6292 2

Brenda Oosterbosch Chantal Scheepers Brenda Oosterbosch Jacqueline Thijssen Suzanne Faasen Ans Saalberg Puntentotaal Plaats

1.40 3.79 9.46 6.03 21.67 24.38 6819 6

1500mS 5.28.93

.

TRIMLOOPKALENDER Op iedere 2e, 4e en 5e zondag van de maand organiseert de GVAC trimloopcommissie de trimlopen. De data voor de komende maanden zijn: 22 en 29 juni; 13 en 27 juli 10, 24 en 31 augustus

PROGRAMMA “OPEN” (NORDIC) WANDELTOCHTEN GVAC In verband met de vakantie tijd geen wandelingen in juli en augustus, de eerstvolgende wandeling is op 14 september

Data inleveren kopij 2014 De data voor aanleveren van de kopij zijn: 15 augustus, 17 oktober, 12 december Mail je kopij naar: korziaan@gvac.nl

door: redactie


de Korziaan juni 2014  
de Korziaan juni 2014  

Clubblad GVAC

Advertisement