Page 1


Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave Colofon GVAC Gezocht: Webmaster Van de voorzitter Bedankt als lid Nieuwe leden De jarigen 50 jaar prestatiehistorie GVAC (deel 1) Mark Jacobs beëindigt topsport carrière Loopblessures Zomerseizoen afsluiting Grote GVAC wandeltocht Spitsuur op de baan Meldpunt blessures Wa-wa-wandelaars Wedstrijdverslag Lage Landen Marathon Eindhoven 2013 Vernieuwde opzet GVAC cross Wedstrijdverslag: Return of the Legend Achillespees blessure Trimloopkalender Wist je dat Programma Nordic Wandeltochten 50 jaar prestatiehistorie GVAC (deel 2) Clubrecords Kopijdata 2013 Wandelprogramma Uitslagen De GVAC Disco-Vrijwilligersavond

Voorwoord 1 1 2 3 5 5 5 6 7 8 11 12 13 14 15 17 17 18 19 19 20 20 21 21 23 26 26 27 30

Beste GVACers en andere belangstellenden, We hebben er lang op moeten wachten, maar de zomer is uiteindelijk toch gekomen, en hoe! Menig loper zal het warme weer misschien verwenst hebben omdat zijn of haar voorbereiding voor een van de vele najaarslopen hierdoor in de knel kwam, (er zijn zelfs trainingen afgelast door de hitte!), maar voor de meesten van ons was het heerlijk, ’s avonds lekker lang buiten zitten al dan niet onder het genot van een verkoelend drankje. Daar wen je snel aan. In deze Korziaan aandacht voor ‘onze’ Mark Jacobs, die noodgedwongen een punt heeft gezet achter zijn topsport carrière. Ondanks de vakantietijd hebben we toch veel kopij ontvangen. Een greep hieruit: Jan van Empel heeft de prestatie-historie van GVAC uitgeplozen, Frits is weer in de pen gekropen en ook de WOC heeft niet stilgezeten. Veel leesplezier, De redaXie van de Korziaan Uiterste inleverdatum volgende Korziaan : vrijdag 18 oktober 2013 Voorpagina: Foto: Eveline Saalberg @Peter Kramer


Colofon ACCOMMODATIE Sportpark bij “De Kempencampus” Knegselseweg 40 5504 NC Veldhoven Postbus 471, 5500 AL Veldhoven Telefoon Kantine Baan 7: 040-2309603 Telefoon Vergaderruimte: 040-2309604 Opgericht: 23 november 1961 aangesloten bij K.N.A.U. onder nr. 14322 ingeschreven bij Ver. Reg. K.v.K. 40 23 5367. Bank/giro: Rabobank.15.36.98.926 Postbank: 12.05.845

RECORD COMMISSIE Jan van Empel (voorzitter), Henk en Greetje van Heel: records@gvac.nl RECREATIE SPORT Tiny Sanders 040-2530487 TRAINERSCOÖRDINATOREN Wedstrijdatletiek: Pieter van Esch: p.esch@chello.nl

VOORZITTER: Ger Raijmakers gergvac@onsmail.nl

Recreanten: Hoofdcoördinator: Lau Liefting: lauliefting@upcmail.nl Technisch coördinator Theo van Diessen theo@vdiessen.demon.nl Facilitair Coördinator: Harry Welp: H.Welp@upcmail.nl

PENNINGMEESTER: John van Schendel johngvac@upcmail.nl

TRIMLOOPCOMMISSIE Kees Verwijst corneelverwijst@hotmail.nl

BESTUUR: bestuur@gvac.nl

SECRETARIS: Louis Bart louis.bart.gvac@onsmail.nl BESTUURSLEDEN: Tamara Goldsteen: Tamaragoldsteen@hotmail.com Ivonne Peelen: peterivonnepeelen@home.nl Wil Punt: wilgvac@onsmail.nl Peter Luijkx: petergvac@gmail.com Hans Zegers: hz.gvac@onsmail.nl ACCOMMODATIE COMMISSIE 1e aanspreekpunt en Accomodatie agenda: Hans Zegers: hz.gvac@onsmail.nl Kantinebeheerder: Perry en Cindy van der Zanden: pajvdzanden@hotmail.com Hoofd kantinedienst: Noud Gepkens: a.gepkens@chello.nl Baanonderhoud: Jan van Empel: jmevanempel@onsbrabantnet.nl Materiaalbeheer/onderhoud: Rein Velema: reinvelema_53@hotmail.com CLUBBLAD REDACTIE Jozina Bekers: jozinabekers@upcmail.nl Greetje van Heel: korziaan@gvac.nl Eindredacteur: Henk van Heel De Korziaan verschijnt 6 maal per jaar. Kopij inleveren bij de redactieleden of per email aan korziaan@gvac.nl DRUKWERK CLUBBLAD: Drukkerij Joma CLUBBLADBEZORGING Wally van Laarhoven LEDENADMINISTRATIE Johan van Litsenburg 0497-517626 jodorie@zonnet.nl PUBLIC RELATIONS, Communicatie en Sponsoring: Algemeen: Ivo Boerenkamp iboerenkamp@onsbrabantnet.nl Sponsoring advertentie Korziaan: Jos Janssen jos.janssen1@gmail.com Sponsoring reclamebord Kempencampus atletiekbaan: Theo van Diessen: theo@vdiessen.demon.nl Sponsoring Veldhoven10Miles: Hans van Loon Hansvanloon5@upcmail.nl

VERTROUWENSPERSONEN Karin Meulenbrugge 040-2548211 k.meulenbrugge@upcmail.nl Paul Houben 040-2523173 p.houben2@chello.nl VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR Henk Otten hjmotten@onsbrabantnet.nl WANDELEN Nordic Walking: Bert Lefevre, 040-2540791 b.lefevre@planet.nl Sportief wandelen: Els Koster 040-2217927 koster.je@gmail.com Nel Gepkens a.gepkens@chello.nl Wandelgroep: Guus van de Put : 040-2537668 Jan van de Hurk : 040-2538828 jvdh@mac.com WEBSITE / INTERNET info@gvac.nl GVAC website: www.gvac.nl Webmaster: Henk van Heel

WEDSTRIJD ORGANISATIE COMMISSIE Voorzitter: vacant JUCO: Ton Vermelis a.a.vermelis@gmail.com 040 - 23 00 130 Wedstrijdsecretariaat: THUIS: inschrijven@gvac.nl UIT pupillen A, B, C: Paul Knoester 040-2554304 paul.knoester@gmail.com UIT, senioren / junioren /Masters: Minke en Tis Franssen 040-2051470 j.franssen3@chello.nl


CLUBTENUE / KLEDING Bestaat uit: geel shirt (het GVAC logo op de linkerborst, de armsgaten en hals zijn afgezet met groene biezen ) en een groen short. Het dragen van het clubtenue is verplicht bij competitiewedstrijden en Nationale Kampioenschappen. GVAC ziet haar leden graag bij alle wedstrijden in clubtenue. Kledingverkoop in de kantine iedere (trainings)woensdag van 19:15 - 20:15 uur door Christel Koeling en/of Jacqueline Tromp, of op afspraak via kleding@gvac.nl. SPORTKEURING Is niet verplicht. Wij adviseren onze leden zich toch regelmatig te laten keuren bij de huisarts of een sportkeuringsbureau VERZEKERING Door GVAC is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering is van kracht voor ALLE LEDEN van GVAC voor ongevallen die overkomen tijdens zowel wedstrijden, trainingen, vergaderingen, etc. als het rechtstreeks gaan van huis naar plaatsen waar de activiteiten plaatsvinden en terug naar huis, mits binnen de daarvoor benodigde tijd. De premie voor de verzekering is in de contributie verwerkt.

Gezocht: Webmaster

CONTRIBUTIE BEDRAGEN 2013 Pupillen: € 25,00 per kwartaal Junioren CD: € 27,50 per kwartaal Junioren AB: € 27,50 per kwartaal Senioren: € 30,00 per kwartaal Masters: € 30,00 per kwartaal Studenten*: € 15,00 per kwartaal Trainings/Gastleden € 25,00 per kwartaal Recreanten: € 27,50 per kwartaal Sportief Wandelen: € 25,00 per kwartaal Nordic Walking: € 25,00 per kwartaal Wandelaars: € 30,00 per jaar Carpoolen € 1,60 per keer Juryleden: Gratis; mits ze 2 x per jaar jureren. * Studenten die buiten de regio wonen en studeren Tweede jeugdleden (A/B + C/D Junioren + Pupillen) uit één gezin krijgen reductie. Die bestaat uit een korting van 50% op de voor hen van toepassing zijnde contributie. De contributie is inclusief reiskosten van vastgestelde wedstrijden en lidmaatschapskosten van de Atletiekunie. LIDMAATSCHAP / INSCHRIJFGELD Kan ingaan op elke eerste dag van de maand. Bij afmelding dient de contributie over de lopende periode (en eventuele verschuldigde contributie over eerdere tijdvakken) steeds te worden voldaan. Contributie kan uitsluitend betaald worden per kwartaal middels automatische afschrijving. Afmelding dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Inschrijving als lid, € 7,00 per persoon. Dit geldt niet voor aanmelding als JURY-LID.

door: Wil Punt

Hallo GVAC-leden, Henk van Heel heeft aangegeven om aan het einde van het jaar te gaan stoppen als webmaster, de functie die hij nu zo'n 15 jaar vervult. GVAC heeft een actieve website met actueel nieuws, waarvoor we diverse complimenten hebben gekregen. We zijn op zoek naar een webmaster, die vanaf volgend jaar dit wil gaan overnemen van Henk. Heb je belangstelling, laat het ons weten of informeer bij Henk van Heel (info@gvac.nl) of bij Henk Otten voor een functiebeschrijving. Henk van Heel: info@gvac.nl Henk Otten: hjmotten@onsbrabantnet.nl Wil Punt (bestuurslid GVAC:) wilgvac@onsmail.nl


Van de Voorzitter

door: Ger Raijmakers

Voor de meesten van ons zit het er weer op. Onder een voor ons landje opmerkelijk vriendelijke zomerzon hebben we weer kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Intussen hebben we allemaal uit de media kunnen vernemen dat GVAC'er Mark Jacobs te kennen heeft gegeven zijn topsport carrière te moeten beëindigen. Mark was lid van het AA-drink talententeam van de Atletiekunie en heeft, ondanks zijn jonge leeftijd van 20 jaar, diverse aansprekende resultaten behaald met name op de tienkamp, waaronder een fraaie vierde plaats bij de Europese jeugdkampioenschappen in 2011 in Talinn. Wij vertrouwen er op dat Mark, die overigens op de posters en flyers voor de Veldhoven10Miles prominent staat afgebeeld, ondanks dat hij nu een stapje terug moet doen, voor onze vereniging behouden zal blijven. Nu de vakantieperiode weer achter ons ligt en de temperaturen weer naar een normaal niveau zijn gezakt, wordt er ook bij GVAC weer hard aan de weg getimmerd. Zo staat op 31 augustus de Veldhoven10Miles op de agenda waarvoor, als we de berichten mogen geloven, buiten GVAC een behoorlijke belangstelling lijkt te bestaan. We hopen dat het weer die dag ook zijn steentje bijdraagt! Een andere belangrijke datum is 29 september. Op die dag wordt de jaarlijkse GVAC wandeltocht georganiseerd en vinden tevens de clubkampioenschappen plaats. Daarnaast staat ook nog de trimloop op het programma zodat alle geledingen van GVAC die dag op of bij onze accommodatie vertegenwoordigd zullen zijn. Voor de WOC reden om het programma zodanig in te vullen en uit te breiden dat alle leden aan hun trekken kunnen komen. Verder in de Korziaan meer over deze GVAC-dag. Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor de najaarscross weer in volle gang. In ieder geval zeker is dat deze niet zoals voorgaande jaren in de Oeijenbosch zal plaatsvinden, maar op een geheel nieuwe locatie bij het Witven. Ook de naam zal worden gewijzigd in "Get Running-Witven-Cross”, de datum wordt 17 november. De trainingen voor de hele en halve marathon van Eindhoven zijn ook weer begonnen. Het aantal aanmeldingen is ten opzichte van voorgaande jaren opnieuw toegenomen, het is dan ook weer gezellig druk op de zaterdagochtenden! Er is de komende tijd dus weer genoeg te doen bij GVAC!

Bedankt als lid: Menno Das Milan Louwers Elon van der Lugt Karin Verheijden Raymond Vermeer Gerry Pieterse

JPB JPA JPA DMaster HMaster DWandel

Peter van Laarhoven Jan van de Looy Rinus van de Pols Jan van de Wiel Ingrid Alferink Brigitte van de Vorst

HWandel HWandel HWandel HNWandel DSWandel DSWandel

Chantal van Dijck Ratna Looijmans Petra van de Peppel Charlotte Pietersz Dre van Ham Carroll Tseng Marcel ‘t Lam

DNWandel DSWandel DRec DRec DRec DRec DRec

Nicole Vermaas Frank van Hulst Ernst Janssen Ron Keeris Frank Meurs

DRec DRec DRec DRec HRec HRec HRec

Nieuwe Leden Zoe Goudriaan Noor van Ingen Schenau Mihailo Petkovic Max Walraven Isabelle van Dijk Jacques Wang

MPC MPC Mini JPC Mini JPC MC M35

Lenie Couwenberg Sophie Ebben Tessa van den Berg Marian van Ginkel Monique van Kasteren Monique de Matter Hilien Pinxterhuis

DRec HRec HRec HRec HRec


DE JARIGEN VAN DE MAAND: AUGUSTUS 24 Noud Sanders Susan Visser 25 Olga van Empel 26 Jiska Beuk Peggy Nachtigall Henny Vanderfeesten

27 Mimi Bogemann Dick Blanken 28 Jim Dieterman Jochem van Duren Ans van Gool Monique van de Horst

1 Nelly Sanders Anita Schats 2 Marieke Verhoeven 3 Toos Lamers Ietje Nijhoff Els van der Weide 4 Ton Keeris 6 Theo de Koning Helma Smoor 7 Suzan Gijsbers 8 Greetje van Heel Flora Hugers 10 Perry van de Goorberg 11 Simone Visscher 12 Max Stofkoper Ria Verbeek

13 Marleen Rinzema Freek Sterenberg 14 Patricia van Lith Sam van der Lugt Ad Oomen 15 Cecilia Hofmann 17 Liesbeth Cruts 18 Ronan Das 19 Joline Bogers 20 Arie van de Wetering 21 Jacqueline Tromp 22 Paul Bekers Jack Fabrie Netty van de Ven 23 Piet de Greef Rens Hoogendorp

1 Luuk Kanters 2 Vincent de Gier 3 Rob van der Aar Bas van der Lip 4 Jos Sanders Jan Smets Rinke de Vries 5 Robin Schreur 6 Ria van de Ven 7 Marjolein Custers Lian van Selst 8 Friedy Fonteyn Saskia Kooi 9 Annie de Koning Cor Swinkels 10 Barbara Prins Tanya Fikkert 10 Cis Peters Rein Velema 12 Stan Custers

12 Marian van Ginkel Noor van Ingen Schenau Annelies Raijmakers Bart van de Voort 13 Mark Kroon Tamara Renders 14 Nanny Smets 15 Jose Koert Henri van Limpt 16 Martine Luiken 17 Mien Sleddens 19 Ineke Haaksman Gerard van Ravesteijn 20 Arno Beurskens 20 Jacqueline Erdkamp 21 Johan van Litsenburg Gerard van Veldhoven 22 Ronnie Pieterz Diny Reijnierse Niek Schrijnemakers

28 Carina van de Kerkhof Gonnie van Kessel Marianne Merkelbach Kees Verwijst 29 Jeroen Cras 30 Ferry Migchelbrink Riek van der Vleuten

SEPTEMBER 24 Henk van Heel Annie van de Hurk Alda van de Waarsenburg 25 Maud ter Bogt 26 Arjan van der Sijs Meike Verbaandert Rien Vlemmix 27 Martien Adriaans Dirk Schuurman 29 Frank Bartelink Adele Deurwaarder Susanne van Erp Betsy van Hees Tineke Vos 30 Robin de Groot Toos Klaassen Bernadet Schippers Joop van der Velden

OKTOBER 22 Liesbeth Vermeulen 23 Marloes van Oorschot 24 Piet van Nat Christien Versteeg 25 Maaike Edelenbosch 26 Jurrie Beikes 27 Laure Punt Mans Schuur 28 Leo Beuk Joan School Nelly Verheijen 29 Regina van Geene Ties Knoester Coby Rombouts Bert Schellekens Nico Vossenstijn 30 Ine Beckers Huub Weijers 31 Paul Corvers Addy Ophoff


50 jaar Prestatie historie van GVAC (1)

door: Jan van Empel

Na de oprichting van GVAC eind 1961 konden al in 1962 de eerste door GVAC leden geleverde prestaties worden geregistreerd. Die registratie wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gedaan door het zeer gewaardeerde werk van onze Recordcommissie in de vorm van o.a. Bestenlijsten en Recordlijsten. Zie hiervoor onze eigen website! Het leek me wel eens leuk om aan de hand van de GVAC AT-Bestenlijsten 2012 uit te zoeken welke van de jaren van 1962 tot en met 2012 het meest worden genoemd bij de baanprestaties. Ofwel: in welke jaren werden daarbij in % de meeste “Allertijden-Bestenlijst-rijpe” prestaties geleverd?

1. De analyse voor de vrouwen( reeks 1) en de mannen (reeks 2): 2. Alle (baan)prestaties van Vrouwen (2300) en Mannen (2350) samen (4650)

Conclusie:

1982 is met 5.3% het jaar dat (zowel voor de mannen als voor de vrouwen) het meeste wordt genoemd in de AT bestenlijsten. “Ze” deden het “vroeger” zo slecht nog niet! Overige conclusies mag U zelf trekken!


Mark Jacobs beëindigt topsport carrière Begin augustus lezen we op het op de site van de Atletiekunie, de Telegraaf wijdt een artikel aan hem en “Hart van Nederland” interviewt Mark op onze atletiekbaan. Maar het blijft onwerkelijk. Mark stopt met top-atletiek. Een groter talent als Mark heeft GVAC niet gehad, en dan bedoel ik niet alleen talent op atletiekgebied maar vooral een talent en voorbeeld voor ons allemaal gezien de manier waarop hij de strijd tegen kanker is aangegaan. Want ga er maar aanstaan, 19 jaar, in de bloei van je leven met een hele toekomst voor je, en dan krijg je te horen dat je kanker hebt. Maar Mark ging de ziekte te lijf al was het ‘t 11e onderdeel van de meerkamp. KNOKKEN, KNOKKEN EN NOG EENS KNOKKEN. En hij leek de grote winnaaar te worden. Maar helaas hebben de vele chemokuren zoveel schade aangericht dat een topsport carrière er niet meer in zit voor Mark. Hij wil nu zijn opleiding Urban Design weer gaan oppakken en daarnaast heeft hij ook aangegeven zijn kennis door te willen geven aan andere atleten. Een klasse instelling van Mark, maar eerst moet hij ervoor zorgen dat hij weer helemaal hersteld is. We wensen hem heel veel kracht en sterkte toe!

Nieuwsbericht op de site van de Atletiekunie: Tienkamper Mark Jacobs (20) beëindigt zijn topsportcarrière. De atleet liet dit vandaag weten aan de Atletiekunie. In 2011 behaalde Mark zijn beste klassering bij de Europese Kampioenschappen voor Junioren in Tallinn; op de tienkamp werd hij toen vierde. Mark maakte in 2012 en 2013 deel uit van het AA-Drink Talententeam. Hij werd eind 2011 geconfronteerd met acute lymfatische lymfoon, een ernstige vorm van kanker. Medio 2012 onderging hij een stamceltransplantatie. Onlangs werd hij volledig kankervrij verklaard. Tegelijkertijd kampt Mark met zijn afweersysteem, dat zijn huid, ogen en gezonde organen als bijvoorbeeld zijn longen als het ware aanvalt. Ondanks dat dit niet levensbedreigend is, hebben zijn longproblemen hem overtuigd dat een topsportcarrière niet meer voor hem is weggelegd. Mark: "Ik moet op zoek naar een andere passie. Ik hoop dat ik mijn energie weer terugkrijg. Ik ga nu eerst mijn opleiding (Urban Design, de vooropleiding voor tuinarchitect, red.) weer oppakken. Ik wil langs deze weg de Atletiekunie, AA-Drink en ASICS enorm bedanken voor alle steun die ik in deze moeilijke periode heb gekregen. Ik ben altijd welkom geweest hier op Papendal. Mij werd een totaalpakket aan stages, sportmedische begeleiding en trainingen aangeboden. Super."


Artikel in de Telegraaf: Het was slechts een kort berichtje op de site van de Atletiekunie, maar wel eentje waar een indrukwekkend verhaal achter zit: Mark Jacobs beëindigt topsportcarrière. De 21-jarige tienkamper is inmiddels weliswaar volledig kankervrij verklaard nadat twee jaar geleden acute lymfatische lymfoom bij hem was vastgesteld, een zeer agressieve vorm. “Maar presteren op topniveau, dat wordt 'm niet meer “, vertelt Mark nuchter, thuis op de bank in Steensel. “Mijn longen zijn flink achteruit gegaan. De zuurstofopname is heel slecht en mijn longinhoud was zes liter, nu vijf. De komende tijd moet ik alleen maar rusten”. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Mark. De atleet was 19 jaar jong, toen hij in 2011 op het Europees kampioenschap voor junioren in de Estse hoofdstad Tallinn vierde werd op de tienkamp. Boomlange Mark had een geweldige fysiek en vooral de mentaliteit die je moet hebben, wil je op zo'n hoog niveau presteren: winnen, winnen winnen! Alleen maar focussen op de sport. Maar op 26 december 2011, tweede kerstdag, ging het mis. “Ik kreeg een bult in m'n nek en daar heb ik drie tot vier weken mee rondgelopen. In eerste instantie dacht de huisarts aan keelontsteking, daarna aan de ziekte van Pfeiffer. Ik moest rust nemen. Maar dat was het niet, want vervolgens leed ik aan zenuwpijnen en kreeg ik bijna geen adem meer”. Mark ging door de scan en toen werd pas duidelijk wat er echt aan de hand was. Hij balt z'n vuist en toont hem: “Tien centimeter was die tumor. Ik wist wel dat het fout zat, want mijn klachten verdwenen maar niet. Maar toch, je geeft niet op, je vecht door! Dat is wat topsporters doen. Extra cru. Ik leefde voor mijn sport en daardoor dus ook heel gezond. Als je dan kanker krijgt, is het extra cru. Alles wordt van je afgenomen. Ineens dringt het door, shit, ik kan niet meer doen wat ik het liefste doe”. Het is een wonder dat Mark het allemaal kan navertellen. “Er is me in het ziekenhuis ook gezegd dat als ik niet zo sportief zou zijn aangelegd, ik het nooit had gered. Ik heb namelijk een van de zwaarste behandelingen gehad, die er zijn. Vier chemokuren, die niet goed aansloegen, en uiteindelijk een stamceltransplantatie. Ik was ooit 80 kilo, op een gegeven moment woog ik nog 59. Toen ging ik echt door een hel. Behalve de chemokuren moest ik namelijk ook nog spuiten tegen trombose en suikerziekte. Mijn huid leek door de chemo wel van rubber.”

“Overleven! Iets anders bestond niet in mijn hoofd. Zelfs met die 59 kilo ging ik sporten op Papendal. Ik was kaal, had een katheter in en een dikke kop van de prednison. Maar niet zomaar opgeven! Toch kwam er een moment dat ik stond te huilen op het atletiekveld. Het ging niet meer qua prestaties en dat is een enorme klap in je gezicht.” In de afgelopen twee jaar ben ik volwassen geworden. Ik ben m'n passie kwijt en ik heb geen backup. Je kunt er immers geen twee topcarrières tegelijk op na houden. Nu zie ik wat voor een impact het heeft, als iemand z'n baan kwijtraakt. Heel je mindset, alles ligt overhoop. Nu ben ik aan het uitrusten en herstellen. Veel op de bank, voor de tv, vaak eenzaam. Over drie weken heb ik weer een longtest. Nu maar hopen dat die niet zijn verslechterd”. Maar verbitterd is Mark Jacobs geenszins over de slopende ziekte die zijn leven finaal op de kop zette. “Ik heb door de sport geleerd te relativeren. Ik heb ongelooflijk veel mentale training gehad. Die 'tools' zijn er niet voor niets. Ik wil van alles in het leven proeven. Net als een kok die in zijn leven een keer alle gerechten uit wil proberen. Dan, breed grijnzend: Nou ja, alles? Behalve drugs dan!” Mark hoopt zijn MBO-opleiding Urban Design weer op te pakken. Een soort vooropleiding tot tuinarchitect. Dat blijft heel dicht bij mezelf. ‘Ik had vroeger bij m'n opa in de tuin al een klein lapje grond. Zat ik al te kijken hoe ik dat ging indelen, waar ik de aardbeienplantjes ging neerzetten en zo. Maar ook de sport blijft kriebelen ik heb bij mijn oude trainer Theo de Koning van GVAC in Veldhoven aangeklopt. Ik zou hem graag willen assisteren. Met mijn ervaring tussen de topatleten zou ik dolgraag training geven aan anderen. Ik ga nu eigenlijk de concurrentie een handje helpen”, lacht Mark. “Bij deze wil ik mijn familie, vrienden, de Atletiekunie, AA-Drink en Asics en mijn trainers enorm bedanken voor de steun die ik van hen heb gekregen in deze moeilijke periode. Zij zijn altijd in mij blijven geloven en hebben mij de kans gegeven om mijn weg terug te vinden”.


Loopblessures Donderdag 13-6-2013 DOLIUM, Eersel In een plaatselijk blad hadden wij gelezen dat er in Dolium een lezing zou worden gehouden over loopblessures. Omdat er per jaar zo’n 400.000 blessures worden opgelopen dacht ik dat het misschien leerzaam was om er eens heen te gaan. Twee fysiotherapeuten, Ruud Huijbregts en Jeroen Panhuizen, deden ieder hun verhaal over voorkoming van blessures. Ook was aanwezig een sportpodoloog, Dries Hoeiijberghs, die werkzaam is bij runners in Lommel. Eerst wil ik jullie een paar adressen geven alwaar je veel kunt lezen over lopen. www.voorkomblessures.nl www.runinfo.nl De lezing ging hoofdzakelijk over de onderste ligamenten, de knie, het been en de voet. Van alle blessures die je kunt krijgen aan deze lichaamsdelen zijn er best veel te voorkomen. Luister ALTIJD naar beginnende pijntjes. Als je hier alert op reageert dan kun je kun je al veel leed voorkomen. Bij het te lang doorlopen met een blessure kun je zelfs ontstekingen oplopen. Bij de meeste blessures hoef je niet meteen te stoppen met sporten. Terug in tempo en afstand doen al veel goed voor het genezingsproces. Ook fietsen (cyclische beweging) is eerder aan te raden dan – door de pijn heen lopen-. Ik wil toch even een paar dingen met jullie doornemen. Hielspoor. Wat zegt je dat? Heb je dat wel eens gehad of loop je er nu nog mee? Dit fenomeen is erg lastig. Vooral ’s morgens kun je daar veel last van hebben. Doordat je voet ’s nachts ontspannen in je bed ligt wordt je voet pees een ietsje korter. Bij het opstaan rek je de pees en geeft dat dan die vervelende pijn. Hielspoor is een kalkhaakje dat onderaan je hielbeen groeit. Je kunt wel nagaan dat als de pees hier overheen gaat, dat dat best pijnlijk is. Er is een kous in de handel die de voetpees ’s nachts oprekt en zo minder pijn veroorzaakt bij het lopen. Opereren wordt pas in een later stadium gedaan. Het ontstaan van de aangroei is nog niet helemaal bekend.

door: Fritzz

Nu even iets over hardloop schoenen. Als je twee paar schoenen aan kunt schaffen is dat prachtig. Je kunt dan eens van schoen veranderen en dat is weer goed voor de voeten omdat niet elke schoen hetzelfde is als de andere. Met wat oudere schoenen kun je makkelijk op de baan lopen omdat de ondergrond van de atletiekbaan al wat verend is. Dat geld ook voor bos- en zandwegen. De nieuwe schoen moet nog ingelopen worden dus het is fijn als je met een paar wat oudere schoenen kunt wisselen. De oudere schoenen mogen onder geen beding versleten zijn! Hoelang gaan een paar loopschoenen mee? Doorgaans kun je er vanuit gaan dat je een jaar tot anderhalf jaar met je schoenen kunt doen. Zijn ze helemaal op dan kun je de schoenen nog gebruiken als plantenhanger. Wat ook op de lezing ter sprake kwam was het gebruik van compressie kousen. Wat doen deze kousen eigenlijk? Ten 1ste, ze gaan moeilijk aan en uit. Daarnaast geven ze vanaf buiten een druk op de spierbundel in de kuit. Dit geeft verlichting aan de spieren die te eng in het vlies zitten dat om een aantal spierweefsels zit. Voor elke loper is zo’n compressie kous niet HET middel bij kuit klachten. Laat je goed voorlichten bij de aanschaf van zo’n kous. Verder zijn er kousen MET en ZONDER voet. Draag zo’n kous zonder voet niet als je niets doet, dus als je zit of ligt een hele poos. Je voet kan dan het vocht en bloed niet makkelijk transporteren. Na afloop was er nog gelegenheid om vragen te stellen. Toen ik op mijn horloge keek zag ik dat het al 23.00 uur was en dat wil dus zeggen dat de tijd omgevlogen was. Alles bij elkaar is het een leerzame avond geweest. Als laatste wil ik jullie even laten weten hoe Midas Dekkers over de sportende mens denkt. Moderne sport is het product van de industriële samenleving. Hoe meer werk de machines ons uit handen nemen, des te harder we zweten op het sportveld. Waar machines van slijten zouden spieren door gestaald worden. Trainen moeten we! Alleen dieren weten beter: die doen niet aan sport en zijn toch zo fris als een hoentje. Uit: Lichamelijke oefeningen. Mooi boek trouwens.


Zomerseizoenafsluiting GVAC, 29-09-2013

door: WOC

De kogel is door de kerk, op zondag 29 sept zijn er door diverse commissies bij GVAC een aantal bijzonder aantrekkelijke activiteiten georganiseerd, er is voor elk wat wils. Aan tradities kwam tevens een einde. Vanwege diverse andere wedstrijden zijn we bijvoorbeeld afgestapt van onze 3e. zondag van sept, waarop we reeds decennia lang onze Clubkampioenschappen op de baan hebben georganiseerd. Door de Clubkampioenschappen te verplaatsen naar eind september heeft iedere atleet de kans om hieraan nu deel te nemen. Na overleg met alle partijen ontstond er een enorme voorkeur voor zondag 29 sept, mede wegens onderstaande voordelen: -Die dag geen wedstrijden meer voor atleten, geen beletsel meer i.v.m. andere activiteiten; -Jurycorps heeft even wat langer rust na onze 10-EM van 31-08; -Lekker druk bezette GVAC-dag, waarbij onze gehele vereniging actief kan zijn. -Algehele verenigingsdag GVAC Overzicht van de activiteiten voor 29 september: *Grote GVAC wandeltocht: div. afstanden 10-15-20-25km , starten vanaf 08.00 uur; *Trimloop: Aanvang 10.30 uur *Clubkampioenschap op de baan voor alle categorieën: Aanvang 10.45 uur (voorlopig tijdschema, zie verder in deze Korziaan) *Tijdloop voor de recreanten: Nieuwe activiteit waaraan elke recreant plezier kan beleven. Verzamelen/inschrijven kantine GVAC vanaf 12.00 uur, gezamenlijk naar bos 12.30 uur Aanvang: ±13.00 uur We hebben goedkeuring van het bestuur van GVAC en alle deelnemende commissies welke de activiteiten op deze dag verzorgen zijn zéér enthousiast! Iedereen heeft de kans ergens aan deel te nemen. Zoals jullie begrijpen, er zijn vele voordelen! Natuurlijk zijn er ook wel nadelen aan verbonden, maar de positieve zaken overheersen. We willen zeker niet vastgeroest zitten aan bepaalde weekenden en iedereen moet de mogelijkheid hebben deel te nemen aan onze Clubkampioenschappen. We hebben ook afgesproken dat we er dit jaar écht een mooie uitdagende dag voor alle deelnemers van willen maken, zodat ze achteraf zeggen: "dát was nog eens een leuke GVAC-dag!!". Er zullen altijd tegensprekers zijn, echter we zijn er met zo velen van overtuigd dat dit een juiste stap is die hier gemaakt wordt. Wij willen dan ook verzoeken aan allen om over deze minpunten heen te stappen en op een of andere wijze deel te nemen aan deze dag. De nieuwe WOC van GVAC stelt alles in het werk er een bijzondere dag van te maken, we hebben daar natuurlijk wel de aanwezigheid van zoveel mogelijk GVAC’ers voor nodig. Voorlopig programma Clubkampioenschappen alle categorieën: SEN - Masters - AB junioren en CD junioren: 5-Kamp: Sprint - Hoog - Ver – Kogel - 800 Mtr. Pupillen: 4-Kamp: Sprint - Ver – Vortex - 600 mtr. 

Starten met een estafette, zoals met pupillen-competitie, maar dan een mix van alle leden door elkaar heen. Dit om het verenigingsgevoel er meteen in te krijgen.

Prestatieprijs beschikbaar gesteld voor diegene die bij de pupillen J/M en bij de Dames/Meisjes Heren/Jongens dé "prestatie van de dag" neerzet.

FUN-aspect na afloop kampioenschap. Dit blijft vooralsnog een verrassing!!

Natuurlijk is onze gezellige kantine de gehele dag geopend, en zal ook daar nog stevig worden nagepraat over de bovenstaande activiteiten. Wij hopen van harte dat er zoveel mogelijk GVAC-leden op een of andere manier aanwezig zullen zijn, om het zomerseizoen op een waardige manier af te sluiten.


(zeer)Voorlopig chronoloog AANV.

LOOPNR.

SERIE

VER

KOGEL

balwerpen/vortex

Hoog

JURY VERGADERING

10.15

ESTAFETTE

10.45 10.50 10.55 11.00

40m pup. C+B

10

60m pup. A

20

60m meisjes D

30

80m jongens D

40

80m meisjes C

jun. CD

mannen/vrouwen

pup.A pup. C+B

50 100m jongens C 12.00 10

100m vrouwen

jun. CD

pup. CB

pup. A

100m mannen mannen / vrouwen

20 30

pup. A

40

pup. C+B

50 13.00

600m pup.C

10

600m pup.B

20

600m pup. A

mannen / vrouwen

30 800m jun. D 40 800m jun. C 50 800m mannen / vrouwen 14.00

"FUN" afsluiting

Grote GVAC Wandeltocht

door: Ivonne Peelen

Zoals Paul Bekers in zijn aankondiging van de clubkampioenschappen al zegt:“de kogel is door de kerk”. Eindelijk hebben we op één dag voor iedereen een activiteit. Trimlopers/recreanten zijn die dag actief, het zomerseizoen wordt afgesloten met de clubkampioenschappen en alle wandelafdelingen organiseren gezamenlijk de “grote GVAC wandeltocht”. De wandeltocht gaat door de bossen en het buitengebied van Veldhoven, Vessem, Knegsel. Onderweg is een rustpunt met soep, koffie, thee, fris en broodjes. Er zijn vier routes uitgezet van 10 km, 15 km, 20 km en 25 km. Startplaats en einde van de wandeling is de kantine van GVAC op de Kempen Campus aan de Knegselseweg 40 in Veldhoven. Men kan starten vanaf 8.00 uur tot 11.00 uur voor de 20 en 25 kilometer, tot 12.00 uur voor de 10 en 15 kilometer. De routes zijn met pijlen uitgezet, maar bij de start is ook een duidelijke routebeschrijving te verkrijgen. Sluiting inschrijfbureau om 16.00 uur. Kantine sluit uiterlijk 18.00 uur. Deelname aan de wandeling kost € 1,80,-. Leden van erkende atletiek- en wandelverenigingen betalen € 1,30 op vertoon van lidmaatschapskaart; leden van GVAC €1,-. Voor kinderen tot 13 jaar gratis. Voor nadere informatie zie www.gvac.nl > wandelsport>wandeltocht;. E-mail: bewegen@gvac.nl > Tel. 0499-395622 / 040-2540791


Spitsuur op de baan

door: Jimjimiz

Iedereen denkt daar natuurlijk anders over maar persoonlijk vind ik de donderdagavond trainingen op de baan het leukst. Sinds mijn terugkeer van een langdurige blessure heb ik dan ook vaker op de baan getraind dan op de weg of in het bos. Uitgerekend nu, ben ik weer voor de zoveelste keer tijdens mijn comeback tegen een blessure aangelopen. En het had niet eens iets met de loopsport te maken. Nee, gewoon wat té enthousiast uit de trein gestapt en knáp… alsof een mes mijn linker kuit doorsnijdt. Om tijdens de herstelperiode er toch een beetje bij te horen ben ik zo nu en dan toch van de partij. Ook op donderdag 15 augustus. Is die 15e dan zo bijzonder? Nou nee, niet bepaald. Maar ik heb die dag wel mijn fototoestel meegenomen. De zomer is al een heel eind op weg en het licht begint al vrij vroeg weg te vallen. Dit wordt daarom nog één van de weinige kansen om nog wat foto’s van een baantraining te maken. Wat niet alleen mij opvalt, is het grote aantal mensen dat vandaag aanwezig is. Daarentegen is er een tekort aan trainers. Maar zoals altijd wordt dat door de leiding wel keurig opgelost. Wat dan wel inhoudt dat Theo Appelmoes vandaag wel een héle grote groep onder zijn leiding heeft. Geen probleem voor Theo. Voor de buikspieroefeningen posteert hij zichzelf in het midden van een grote kring en laat hij iedereen om zich heen zwoegen in de late zomerzon. Dat moet uiteraard vereeuwigd worden.

Het is spitsuur op de baan. Ik kan me niet herinneren of het wel eens eerder zo druk is geweest, maar volgens Theo hebben we wel eens 160 mensen op de baan gehad. Jammer, ik heb ze vandaag niet geteld. Tijdens de kern is pas goed zichtbaar hoe druk het vandaag is. Nee, vandaag houden ze zich niet alleen aan baan 1 en 2. Ook zijn er “buitenlanders” op de training, tenminste, ik hoor dat er instructies in het Engels worden gegeven. Nu weet ik niet of het Engelsen zijn, maar dat komt hen ook wel goed uit dat we op onze baan ook hoofdzakelijk aan de linkerkant lopen. Intussen schiet ik mijn geheugenkaartje vol en mijn accu leeg. Natuurlijk mijn eigen groep, steevast op nummer 1, komt uitgebreid aan bod tijdens de loopscholing. Ook de drukte rondom het finish gebied, vandaag omgetoverd tot een drukke hoofdstraat.


Het blijft grappig dat mensen toch wat anders reageren als er iemand foto’s maakt. Natuurlijk ook de verzoekjes, zoals de 2 Frankfurters, de groep-5-groepsfoto, de actiefoto van Rein. Wat te denken van de voorbijgangers die nog vlug hun buik inhouden of nog even de haren goed doen zodra ik mijn camera in aanslag neem. De vraag is natuurlijk wat ik met die foto’s doe en waar die dan te zien zijn. De trouwe lezer van de website GVAC.nl weet dat ze te vinden zijn onder de link Fotoboeken bij Jim Dieterman’s Sportfoto’s.

Meldpunt blessure

door: Marjolijn Poppema

Beste GVAC-ers, Iedereen die beweegt wordt weleens geconfronteerd met een ‘pijntje’ of een blessure. Dit staat het plezier in het bewegen in de weg en kan er zelfs toe leiden dat je je sport tijdelijk niet kunt uitoefenen. Of je nu een (sportief) wandelaar bent, een nordic walker, een hardlooprecreant of wedstrijdatleet, blessurevrij sporten geniet toch wel ieders voorkeur. Heb je last van een ‘pijntje’ of blessure of een vraag hierover, dan kun je vanaf nu terecht bij de Coördinator blessures: Marjolijn Poppema. Voor wie mij nog niet kent, zal ik mij even voorstellen. Sinds maart 2007 ben ik lid van GVAC. Ik ben begonnen bij de recreanten, na jaren buiten een vereniging hardgelopen te hebben. In 2009 ben ik assistent trainer geworden en in 2011 officieel Atletiekunie Looptrainer. Naast hardloper en hardlooptrainer, heb ik mijn eigen bedrijf Loop & Leef, waar mensen terecht kunnen voor fysiotherapie, running therapie en hardloopcoaching. Ik ben sinds 2000 fysiotherapeut en heb me de afgelopen jaren gespecialiseerd in sportblessures in het algemeen en hardloopblessures in het bijzonder. In mijn behandeling maak ik onder meer gebruik van dry needling en medical taping. Daarnaast heb ik Gezondheidswetenschappen (specialisatie Bewegingswetenschappen) gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Iedereen binnen GVAC die daar behoefte aan heeft, kan bij mij terecht met vragen over zijn of haar ‘pijntje’ of blessure. Mijn rol als coördinator is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, discretie en zwijgplicht. Op welke manier kun je contact met me opnemen?  Spreek me aan op een trainingsavond,  stuur me een email via blessures@gvac.nl,  of neem telefonisch contact met me op: 06-52618431 of 040-2026757.


Wa-wa-wandelaars. (donderdagavondgroep)

door: Fritzz

Dit lijkt het begin van een leuk liedje maar dat is het niet. Het is wel een leuke groep mannen en vrouwen die onder leiding van Nell Gepkens elke donderdag avond een fikse wandeling maken van ongeveer 9 kilometer. Kijk maar eens hoe gezellig de groep eruit ziet. Een paar van deze mensen loopt al heel wat jaartjes bij GVAC en doen ook regelmatig mee aan wandel evenementen door heel Nederland. De 4-daagse van Nijmegen zijn geen vreemde wandeltocht voor sommige. Het wandelen is voor alle deelnemers een prettige bezigheid. We starten om 19.00 uur bij baan7 er is voor diegenen die iets minder willen lopen altijd de mogelijkheid om een paar kilometer korter te lopen. Nell probeert altijd om wisselende parkoersen uit te zetten. Het blijft dan altijd spannend om te zien waar we heen gaan. Pas geleden hebben we nog een mooie route langs de Run gelopen, (zie foto). Éénmaal per jaar gaan we met de hele groep ergens eten en drinken om de saamhorigheid te verstevigen. Wordt er al veel gelachen tijdens de wandelingen, op zo’n avond gaan we helemaal uit ons dak. Helaas zijn hier geen foto’s van maar misschien dat er hier of daar ergens in een schoenendoos wel iets te vinden is. Bij deze doe ik een oproep aan iedereen om eens op zolder te kijken voor oude foto’s van de wandelgroep. Kunnen we ná het wandelen nog lekker ouwebetten bij het bekijken van die oude foto’s. Je hoort wel dat het wandelen veel plezier brengt én het is ook nog eens geen blessure gevoelige sport. Iedereen kan er aan deelnemen of je nu jong of wat ouder bent, het is voor iedereen weggelegd. Tijdens het wandelen verbrand je ook nog eens veel calorieën en dat is dan ook weer fijn meegenomen. Het enige wat je nodig hebt zijn goede schoenen maar dat zeggen ze ook bij het hardlopen. Wil je meer weten? Maak eens een afspraak met onze begeleidster Nell. Zij weet als geen ander om je haarfijn uit te leggen wat het is om te wandelen bij GVAC. Ook als je een niet te ernstige blessure hebt opgelopen bij het hardlopen is wandelen een goede remedie om vrij snel weer te herstellen. De groeten van alle wandelaars en misschien zien we jou binnenkort ook meedoen. P.s. ook in de winter wandelen we gewoon door, wel in een iets hoger tempo maar dat is om goed warm te blijven. Your Incredible Fritzz.

Wedstrijdverslag MiLa Trackmeeting Barendrecht Op 13 juni tijdens de Mila trackmeeting in Barendrecht hebben Daan en Merlijn van der Velden ondanks de winderige omstandigheden heel goede resultaten behaald. Daan liep in z'n allereerste 1000m hindernisloop ooit gelijk naar de landelijk beste jaarprestatie bij de Djunioren. Hij liep 3.18.08 en versloeg in die wedstrijd de nummers 2 en 5 van de landelijke ranglijst. Merlijn liep een heel goede 1000m (zonder hindernissen). Zijn eindtijd van 3.14.75 was slechts 15 honderdste boven het clubrecord bij de jongens pupillen A.


De Lage Landen Marathon Eindhoven 2013 Zondag 13 oktober 2013 vindt de 30e editie van De Lage Landen Marathon Eindhoven plaats. Op deze zondag worden de volgende vaste onderdelen georganiseerd: De Lage Landen Marathon, DELA Estafettemarathon, Halve Marathon, De Lage Landen Bedrijvenloop, IAK City Run en de Trudo Mini Marathon. Ook dit jaar zal de NK marathon wederom in Eindhoven plaatsvinden. Natuurlijk zal het centrum van Eindhoven ook dan weer zinderen van alle activiteiten en sportieve gezelligheid. Ook veel GVAC'ers zullen aan dit evenement deelnemen. Menigeen is daarvoor al in training en kijkt uit naar de wedstrijd. En na de wedstrijd met een heel tevreden gevoel een heel gezellig en sfeervol samenzijn op de Dijk. Enkele duizenden deelnemers worden ook dit jaar weer verwacht. En om dat alles is goede banen te leiden zijn er bij de wedstrijd ook veel helpers en vrijwilligers nodig. Enig idee hoeveel helpers er op zo'n wedstrijddag actief zijn? Meer dan 1000, jawel meer dan duizend. En daar is men nog naarstig naar op zoek want dat aantal nodige mensen is nog lang niet bereikt. Namens de organisatie doe ik hierbij dan een beroep op GVAC'ers, familieleden, vrienden of bekenden om ook eens een wedstrijddagje mee te maken en dat dan als parcoursbewaker of verkeersregelaar. Uit eigen ervaring weet ik dat het een kick geeft die duizenden lopers langs te zien komen en je kunt tegelijkertijd alle bekenden ook nog eens een keer aanmoedigen. Men is dus nog op zoek naar parcoursbewakers en verkeersregelaars. Al redelijk vroeg wordt op de wedstrijddag het parcours voor alle verkeer afgesloten en moet je verkeersdeelnemers dus de andere kant opsturen. De meeste mensen hebben daar wel begrip voor.

door: Ton Vermelis

Verkeersregelaars zijn nodig op de kruisingen waar het verkeer het parcours over mag steken, maar dat moet wel begeleid worden. Wat houdt zo'n dagje in? Je moet er redelijk vroeg voor opstaan, 's-morgens is er de briefing en krijg je de nodige informatie. Je ontvangt dan ook een lunchpakketje, een veiligheidshesje dat je moet dragen en krijg je het enige, unieke marathon Eindhoven T-shirt. Met de bus word je naar je stek gebracht en dan is het toch wel even wachten totdat de eerste lopers langskomen en dat kan best wel een tijdje duren. Marathonlopers komen 2x langs en de deelnemers aan de halve marathon 1 keer. Na afloop word je weer met de bus opgehaald. Wat krijg je er voor? In ieder geval geen financi毛le tegemoetkoming, het is en blijft vrijwilligerswerk. Maar wel dus je lunchpakket en het unieke T-shirt. Met koffie, thee of soep wordt tijdens de wedstrijd rondgereden. Je krijgt een toegangsbewijs voor de gezelligheidsparty achteraf. Consumptiebonnen voor gratis eten en drinken. Maar wat je in ieder geval overhoudt is een heel voldaan gevoel en ook heel veel dank van de deelnemers. Nog even vermelden dat een parcoursbewaker minimaal 16 jaar oud moet zijn en een verkeersregelaar 18 jaar. En voor iedereen wordt er in de week v贸贸r 13 oktober een infoavond gehouden en ook daar verwacht de organisatie dan de nodige vrijwilligers. Komop mensen, laten we ons als GVAC van onze beste kant zien en meehelpen aan het veilig laten slagen van de Eindhoven Marathon op zondag 13 oktober. Wil je meehelpen dan graag zo spoedig mogelijk een mailtje naar a.a.vermelis@gmail.com en dan zorg ik verder wel voor aanmelding.


Vernieuwde opzet GVAC-Cross

door: WOC (Paul Bekers)

De gebrekkige en moeizame samenwerking met de blokhut op de vorige locatie aan de Knegselseweg hebben de WOC van GVAC gedwongen uit te zien naar een nieuw parcours voor onze traditionele GVACCross (3e. zondag van november.) In de loop van de afgelopen maanden hebben we een aantal locaties mogelijke bezocht en zijn na overleg met het bestuur in onderhandeling gegaan met Partycentrum en vakantiepark 't Witven in Veldhoven. Voor meer info, zie www.witven.nl

Een fantastische accommodatie met zeer veel mogelijkheden: uitstraling, parcours, parkeren, omkleedaccommodatie, werkelijk alle faciliteiten zijn aanwezig om er iets geweldig moois van te maken. ’t Witven timmert ondertussen ook aan de weg, een voorbeeld daarvan is de samenwerking met de wielerclubs in Veldhoven. Zij gaan op deze locatie het Nederlands Kampioenschap Veldrijden voor professionals en amateurs organiseren in 2015!!. We zijn ook opnieuw in gesprek gegaan met onze sponsor van de Campuscross van de laatste jaren, Get Running. De gesprekken zijn positief afgerond en afspraken vastgelegd. Na enkele bezoeken aan het nieuwe parcours van diverse WOCleden en het daarbij ontstane enthousiasme, is de kogel nu eindelijk door de kerk en kunnen we de naam van de GVAC-Cross op 17-11-2013 presenteren: "Get Running - Witven - Cross" Het bestuur en WOC van GVAC hebben er het volste vertrouwen in, maar we zullen natuurlijk na de 1e. loop met alle partijen weer evalueren om te bekijken wat de toekomst kan bieden. Wij hopen allen met dit besluit een stap in de goede richting te hebben gezet voor een aansprekende cross en vertrouwen er op dat er zoveel mogelijk GVAC-leden (wedstrijd en recreanten) zullen deelnemen, de rest is natuurlijk welkom als jurylid of toeschouwer. De koffie is klaar! In de volgende Korziaan zullen wij aanvullende informatie verstrekken.

Wedstrijdverslag, Helmond 31 juli Ofwel: The Return of the Legend De door HAC Helmond georganiseerde vakantiewedstrijd werd woensdagavond bezocht door atleten van het GVAC. MilaTeaM. Onder uitstekende omstandigheden van een windstille zomeravond met een aangename temperatuur van een 20 graden. Zo stond Rian van der Burgt aan de start bij de 800 meter. Als opwarmer voor de op 29 september a.s. promotie/degradatie competitiewedstrijd. Een ervaring op zich was het commentaar van Rian. Maar wel een leuke. In 2:34,57 kwam ze over de finish, om zich daarna op te laden voor een 5000 meter later op de avond. De 800 meter werd ook opgeluisterd door de Return of the Legend zoals hij zelf aangaf. Achter deze Legend ging Paul Bekers schuil. Hij liep sinds jaren weer een baanwedstrijd. Na zijn finish in 2:42,02 klaagde hij van veel tegenwind waardoor hij niet kon aanklampen bij Rian van der Burgt. Bij de 5000 meter stonden buiten Rian ook nog Luc Bekers en Jan de Kok aan de start en talent Maud ter Borgt. Luc Bekers won de tweede serie waar ook zijn clubgenoten bij ingedeeld waren. In een bekeken race waarin hij vanaf het begin de kop nam won hij in een tijd van 18:29,28. Maud ter Bogt, die weg ging op een tijd van 20 minuten bleef in het begin van de wedstrijd in het spoor van Jan de Kok en ging pas in de laatste 600 meter versnellen om in een tijd van net 19 minuten als derde over de streep te komen (19:00,90). Jan de Kok kon de verrsnelling van Maud niet volgen en bleef steken op een zevende plaats in een tijd van 19:21,47. Rian van der Burgt die de smaak weer helemaal te pakken had, begon behoudend om gedurende de wedstrijd steeds te versnellen om uiteindelijk te finishen in 19:29,44 net achter Jan de Kok op de 8ste plaats. The Legend liet de 5000 meter aan zich voorbij gaan vanwege de tijd die hij kwijt was aan het uitlopen na de 800 meter.


Blessure achillespees

door: Marjolijn Poppema

Deze irritatie veroorzaakt dan zwelling, warmte, roodheid, stijfheid en pijn ter hoogte van je hielbeen, in de achillespees zelf of ter hoogte van de spierpeesovergang.

m. gastrocnemius (oppervlakkig) en m. soleus (diep) = kuitspieren achilles tendon = achillespees

Spieren zijn goed doorbloede structuren en pezen zijn dat niet. Een goede doorbloeding van structuren zorgt ook voor een goed herstel in geval van schade (blessure). Dit betekent ook dat als een bepaalde structuur minder goed doorbloed is, deze in het geval van een blessure minder goed kan herstellen. Dit is ook het geval bij een blessure van de achillespees.

Wat? Achillespeesklachten zijn veelvoorkomend bij hardlopers, nordic walkers en (sportief) wandelaars. Vaak begint het met een wat stijf gevoel ter hoogte van het hielbeen, in de achillespees zelf of richting de kuitspieren, na afloop van een training of de dag na een training. ’s Ochtends bij het opstaan voelt het onderbeen, voet/enkel en/of de achillespees dan wat stijf aan. Die stijfheid verdwijnt door in beweging te zijn, eigenlijk binnen 10 tot 30 minuten. Blijven de klachten bestaan dan kan er ook sprake zijn van pijn, zwelling, warmte en roodheid. Dan treden de klachten niet alleen op na de training, maar kunnen ook aanwezig zijn gedurende de dag en tijdens de training.

Wat te laten? Intensief trainen is pas weer verstandig als de klachten niet meer aanwezig zijn. Dus trainingen van een lange duur of een hoge intensiteit pas weer oppakken als de pijn, roodheid, zwelling en stijfheid niet langer aanwezig zijn.

Waar? De achillespees is het uiteinde van je kuitspieren en is de pees waarmee deze spieren aan je hielbeen bevestigd zitten. De functie van de achillespees is het overbrengen van krachten van je kuitspieren naar je hielbeen als je aan het wandelen dan wel hardlopen bent. De kuitspieren worden intensief belast bij wandelen en zwaar belast bij hardlopen en daarmee ook de achillespees.

Verder kan het van belang zijn om te achterhalen waar de klacht door is ontstaan en beter nog hoe deze in de toekomst voorkómen kan worden. Een onderzoek en behandeling door een fysiotherapeut en/of podotherapeut kan hierbij helpen.

Waarom? Wat is de reden dat deze klachten ontstaan? Er zijn meerdere oorzaken die hieraan ten grondslag kunnen liggen: een blokkade in of bepaalde stand van de voet, de enkel, de knie, of de heup, overpronatie van de voet, stijfheid (kuit)spieren, schoenen, overbelasting door training. Hierdoor kan een irritatie van de achillespees ontstaan.

Wat te doen? Het allerbelangrijkste, om welk ‘pijntje’ dan ook geen blessure te laten worden, is goed luisteren naar je eigen lichaam. Samen met een trainingsprogramma dat past bij je belastbaarheid (= datgene wat je lichaam aankan), kan dat er voor zorgen dat je geen blessure krijgt. De trainingsduur en/ of intensiteit aanpassen aan de klachten die je hebt is de eerste stap in je herstel.

Een goede warming-up en cooling down zijn ook van belang, net als het dragen van passende schoenen en een goede opbouw van je trainingen. Tijdelijk een hakverhoging in je schoen dragen kan de achillespees ontzien, als je eenmaal klachten hebt. Als de klachten minder worden, kunnen de trainingen weer rustig worden hervat en opgebouwd, dit alles op geleide van de klachten. Veel blessurevrije kilometers toegewenst! Sportieve loopgroet, Marjolijn Poppema, Coördinator blessures

TRIMLOOPKALENDER Op iedere 2e, 4e en 5e zondag van de maand organiseert de GVAC trimloopcommissie de trimlopen. Voor de komende maanden zijn de trimlopen op de volgende data: 25 augustus; 8, 22 en 29 september 13 en 27 oktober


Wist je dat -

Het vrijwilligersfeest is geweest Het weer vanouds gezellig was De organisatie er weer alles aan gedaan heeft om de vrijwilligers een gezellige avond te bezorgen Het thema: disco was Er verschillende mensen in een oude verkleedkist op zolder zijn gedoken om in een disco-outfit te verschijnen Er onder de lagen stof hier en daar nog het een en ander verstopt lag Jozina B. een hele nieuwe outfit in elkaar genaaid had Zij er fantastisch uitzag De organisatie hoopt dat volgend jaar iedereen verkleed komt Er onder GVAC-ers ook zangtalenten zitten Dit echter pas na boven komt na een paar borreltjes De organisatie zelf ook van de avond hebben genoten Perry v.d.Z. niet meer wilde stoppen met muziek draaien De organisatie na het opruimen door de politie buitengezet werd De organisatie al ideeën hebben over het thema van volgend jaar Jullie nog een jaar moeten wachten voor verdere berichtgevingen hierover Het volgend festijn voor de deur staat Dit heen heel groot feest gaat worden Er bijna elke dag melding wordt gemaakt op facebook Wij natuurlijk de 10-miles bedoelen De voorbereidingen bijna rond zijn We hopen op 500 inschrijvingen Er daarvoor ook goed getraind wordt Dit weer zoals vanouds op zaterdag gebeurd Het heel erg druk is op de zaterdagen Er niet alleen getraind wordt voor de 10-miles maar ook voor een hele van Eindhoven en Mallorca Er veel nieuwe mensen bij GVAC aan het trainen zijn Er heel wat Engels gepraat wordt Zelfs Frank B. zijn beste engels in de groep gooit Hij daar zijn hand niet voor omdraait omdat hij maandenlang in het buitenland heeft gezeten Wij weer blij zijn dat hij er weer is Wij iedereen succes en veel plezier wensen bij de 10-miles

DIT WAREN WEER ENKELEN VAN DE VELEN

PROGRAMMA “OPEN” (NORDIC) WANDELTOCHTEN GVAC In principe elke 2de zondag van de maand Telkens vanaf een andere locatie. Zelf pooles meenemen! Vertrek om 10.00 uur voor een tocht van ca. 10 km met halfweg een (koffie)stop. Datum 29-09 13-10

Locatie Grote GVAC wandeltocht Leenderheide

Vertrekpunt Kantine GVAC, Kempen Campus Hut van Mie Pils Leenderweg 1, 5583 TC Waalre

In september hervatten wij weer de wandeltochten. Echter niet zoals gebruikelijk op de 2de zondag van september, maar op zondag 29 september. Dan houden we onze Grote GVAC-wandeltocht voor het brede publiek in de regio (zie aankondiging elders in deze Korziaan)


50 jaar Prestatie historie van GVAC (2)

door: Jan van Empel

In mijn eerste overzicht van de Prestatie Historie van GVAC zocht ik het antwoord op de vraag: Welk jaar wordt eind 2012 het meeste genoemd in de Bestenlijsten Aller Tijden (Baan) van zowel de Dames als de Heren. Dat jaar (blijkt 1982 te zijn) zou dan als het “beste prestatieve jaar in de afgelopen 50 jaar” bestempeld kunnen worden. Nou is die conclusie eerlijk gezegd wel een beetje kort door de bocht!. Want het aantal keren dat een jaar genoemd wordt zegt niet alles over de “kwaliteit” van dat aantal . Het maakt daarbij immers niet uit of het om prestaties gaat die hoog in de ranglijst van een onderdeel staan of juist net binnen de Top 25 vallen. Want wat is nou beter: 5 prestaties ergens onderaan een onderdeel-ranglijst, of ééntje hoog boven in de lijst.? Vandaar dat ik in de komende clubbladen wat dieper inga op het beantwoorden van de bovenstaande vraag. Daarbij worden in het begin eerst de afzonderlijke categorieën geanalyseerd en pas in een later stadium worden die afzonderlijke uitkomsten samengevoegd voor de eindconclusie(s). In dit DEEL 2 worden de JONGENS en MEISJES PUPILLEN C, B en A onder de loep genomen. Daarbij worden de volgende 2 punten onderzocht: 1. Hoe vaak wordt een bepaald jaar genoemd in de Bestenlijsten voor deze 3 groepen apart? 2. Op welke plaats in de diverse onderdelen ranglijsten staan de bijbehorende prestaties in dat jaar en hoeveel punten leveren die dan op? (Bestaat de ranglijst uit b.v. 25 prestaties, dan levert de eerste plaats 25 ptn op en de laatste 1. Zijn er minder prestaties tot nu toe opgenomen, bijvoorbeeld 8, dan levert de 1e plaats 8 ptn op en de 8e plaats weer 1 punt). Berekend wordt dan hoeveel klasseringpunten elk jaar daarmee scoort.

Voor deze 2 parameters wordt nu per jaar een volgorde bepaald van hoog naar laag. De 1ste krijgt daarbij evenveel punten als er jaren zijn waarvan prestaties in de ranglijsten zijn opgenomen tot 1 punt voor de laatste plaats. Tenslotte worden dan per jaar de behaalde punten voor deze 2 parameters opgeteld. Het jaar dat hierbij het hoogste scoort mag dan met recht(?) ook het beste jaar in de afgelopen 50 jaar genoemd worden. Dit rekenwerk leidt uiteindelijk tot de volgende overzichten: 1.A

JONGENS PUPILLEN C :

(maximaal 72 ptn te behalen)

Het jaar 1983(!) scoort maximaal (72 punten), maar 2011 (70ptn) is een sterke 2e ! Omdat er 36 (van de 50 mogelijke) jaren worden genoemd in de JPC Aller Tijden Bestenlijst kan er maximaal 2 x 36 ptn behaald worden (36 voor aantal en 36 voor puntenklassering samen).


1.B

JONGENS PUPILLEN B: (maximaal 72 punten te behalen)

Het jaar 1997 is bij de JPB het “sterkste” jaar (maximale score van 72 ptn), op de voet gevolgd door het jaar 2012 (met 70 ptn) en 1982 (68 ptn). 1.C

JONGENS PUPILLEN A:

(maximaal 64 ptn te behalen)

Topjaren zijn 1982 en 1998 (63 ptn)met kort daar achter de jaren 1980 (60ptn), 1983 (59ptn) en 2011 (57 ptn) op een maximum van 64 ptn. 1.D

JONGENS PUPILLEN A+B+C: (maximaal 208 punten te behalen)

Tellen we de scores van de drie jongens pupillenklassen per jaar bij elkaar op, dan blijkt het JAAR 1980 (met 185 ptn) ruim “beter” te zijn dan 2011 (174 ptn). Ook in 1983 en 1990 konden vele sterke ranglijstprestaties worden bijgeschreven. Opvallend detail: in 1980 werd de kunststofbaan op De Korze in gebruik genomen….! OVERZICHT VAN DE BESTE JAREN voor de JONGENS PUPILLEN Jongens Pupillen C 1993

Jongens Pupillen B 1997

Jongens Pupillen A 1982 + 1998

Jongens Pupillen ABC 1980


2.A.

MEISJES PUPILLEN C : (max. 66 ptn te behalen) (33 jaren komen voor in de BL. AT)

De jaren 1989 en 2000 (64 ptn) scoren het beste, kort gevolgd door 2011(63p) en 2006 (61p). 2.B.

MEISJES PUPILLEN B: (maximaal 68 punten te behalen)

De jaren 1978(!), 1996 en 1998 scoren alle drie 66 ptn met 1999 (61ptn) als goede 4e. 2.C.

MEISJES PUPILLEN A:

(maximaal 70 ptn te behalen)

Topjaar 1998 scoort maximaal met 70 ptn, gevolgd door 1989 (68ptn) en 2009 (64 ptn) 2.D.

MEISJES PUPILLEN A+B+C SAMEN: (maximaal 204 punten te behalen)

Tellen we de scores van de drie meisjes pupillenklassen per jaar bij elkaar op, dan blijkt het jaar 2000 (met 182 ptn) net iets “beter” te zijn dan 1998 (179 ptn) en 1999 (170 ptn). Opvallend goede score nog steeds van het jaar 1980 (!) met 149 ptn. OVERZICHT VAN DE BESTE JAREN voor de MEISJES PUPILLEN Meisjes Pup’n C 1995+2000

Meisjes Pup’n B 1978+1996+1998

Meisjes Pup’n A 1998

Meisjes Pup’n ABC 2000


Clubrecords 2013 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Kogelstoten

JA Vorig record: Kogelstoten JA Vorig record: 10 km (weg) M65 Vorig record: Hinkstap V35 Vorig record: 400mHorden DSen Vorig record: 100m V45 Vorig record: 150m MC Vorig record: 7 kamp MC Vorig record: 1000mSteeple JD Vorig record: Kogelslingeren MA Vorig record: 1500m V45 Vorig record: 10 km (baan) M35 Vorig record: Kogelslingeren JA Vorig record: 150m MC Vorig record: Polshoog M45 Vorig record: 7 kamp MC Vorig record: Kogelstoten JA Vorig record: Kogelstoten JA Vorig record: Kogelslingeren JA Vorig record: 10 km (weg) M60 Vorig record:

Haike Franssen Rob Schreur Haike Franssen Haike Franssen Rien Vlemmix Frits Claassens Karin Dekkers Nieuw record Inge van den Boom Inge van den Boom Jacqueline Thijssen Nieuw Record Eveline Saalberg Sacha van Agt Eveline Saalberg Evi Soetens Daan van der Velden Ruben van Balen Tori Thijssen Nieuw Record Jacqueline Thijssen Nieuw Record Joan School Louis Bart Haike Franssen Haike Franssen Eveline Saalberg Eveline Saalberg Martin Hoogendorp Martin Hoogendorp Eveline Saalberg Eveline Saalberg Haike Franssen Haike Franssen Haike Franssen Haike Franssen Haike Franssen Haike Franssen Johan van Litsenburg Johan van Litsenburg

door: de recordcommissie 14.18mtr 14.10 mtr 14.26 mtr 14.18mtr 46:26 min 56:16 min 8.95 mtr

27-04 20-04-1985 14-05 27-04-2013 20-05 13-06-2011 02-06

69.06 sec 71.10 sec 18.12 sec

02-06 Best 21-05-2009 04-06 Valkenswaard

19.17 sec 19.4 sec 3870 ptn 3770 ptn 3.18.08 min 3.21.9 min 28.25 mtr 7.42.92 min 35.30.00 min 36.12.3 min 41.83 mtr 40.49 mtr 19.08 sec 19.17 sec 2.87 mtr 2.60 mtr 3962 ptn 3870 ptn 14.57 mtr 14.26 mtr 14.89 mtr 14.57 mtr 43.77 mtr 41.83 mtr 41.09 min 41.55 min

Data inleveren kopij 2013 De data voor aanleveren van de kopij zijn: 18 oktober, 13 december

Sonsbeck (Dld) Eindhoven Eersel Best

08-06 Gemert 22-09-2008 8+9-06 Gemert 31-9+1-10-1989 13-06 Barendrecht 29-04-1984 16-06 Weert 18-06

Best

21-06 Eindhoven 03-08-1989 30-06 Eindhoven 03-06-2012 06-07 Best 08-06-2013 07-07 Best 20-05-2012 6+7-07 Best 8+9-06-2013 10-07 Colmar (F) 14-05-2013 17-07 Lรถffingen (Dld) 10-07-2013 17-07 Lรถffingen (Dld) 30-06-2013 14-08 Biest-Houtakker 31-12-2012

door: redactie


Wandelprogramma DINSDAG 27 AUGUSTUS ROUTE: 36 11,3 KM Vertrek : 13.15 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur vanaf beginpunt in Waalre. Begin/eindpunt : Parkeerplaats achter “Stationskoffiehuis” in Waalre (tegenover gemeentehuis) Koffiepauze : Stayokay Hostel Valkenswaard Tel: 2015334 Beschrijving : Mooie natuurgebieden tussen Waalre en Valkenswaard. DONDERDAG 29 AUGUSTUS ROUTE: 70 10,9 KM Vertrek : 9.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur vanaf beginpunt in Westelbeers. Begin/eindpunt : Op de Keijenhurksedreef in Westelbeers. Start is te bereiken via Oostelbeers naar Middelbeers-kerkje, Westelbeersedijk afrijden en op T-kruising LA en na ongeveer 50 mtr. links in zandpad parkeren. (eerste zandpad links). Koffiepauze : Kantine ’t Hert camping “De Kempenzoom” Middelbeers Tel: 013-5143663 013-5141291 Beschrijving : Bijzonder mooie route over de Landschotseheide, een schitterend natuurgebied DINSDAG 3 SEPTEMBER ROUTE: 77 12 KM Vertrek : 13.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur vanaf beginpunt in Leende. Begin/eindpunt : Carpoolparkeerplaats “Hotel Jagershorst” in Leende. Richting Valkenswaard - Leende, net voor viaduct met snelweg links. Koffiepauze : Restaurant de Boswachter Heeze Tel: 06 52362290 Beschrijving : Wonderschone tocht door bos en heide van Leende - Heeze. DONDERDAG 5 SEPTEMBER ROUTE: 79 11,4 KM Vertrek : 9.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan : 9.30 uur vanaf beginpunt op de Bergeijkse Barrier Begin/eindpunt : Werkschuur Natuurmonumenten op de Bergeijkse Barrier Weg Valkenswaard Hasselt t.o. inrit benzinestation Bergeijkse Barrier Koffiepauze : Natuur Educatief Centrum “De Wulp” Neerpelt Tel: 0032 11802677 ; (0032 475220777 Lou Buckinx) Beschrijving : Grensoverschrijdende tocht langs vloeiweiden, over de heide en langs de Dommel door een prachtig natuurgebied. DINSDAG 10 SEPTEMBER ROUTE: 36 11,3 KM Vertrek : 13.15 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur vanaf beginpunt in Waalre. Begin/eindpunt : Parkeerplaats achter “Stationskoffiehuis” in Waalre (tegenover gemeentehuis) Koffiepauze : Stayokay Hostel Valkenswaard Tel: 2015334 Beschrijving : Mooie natuurgebieden tussen Waalre en Valkenswaard. DONDERDAG 12 SEPTEMBER ROUTE: 48 11,5 KM Vertrek : 9.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur vanaf beginpunt in Aalst. Begin/eindpunt : “Hut van Mie Pils - Aalsterhut” aan de Hutdijk in Aalst. Koffiepauze : Café “de Boerderij” in Heeze Tel: 040-2856440 Beschrijving : Wonderschone natuurtocht door bos en heide. DINSDAG 17 SEPTEMBER ROUTE: 79 11,4 KM Vertrek : 13.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan : 13.30 uur vanaf beginpunt op de Bergeijkse Barrier Begin/eindpunt : Werkschuur Natuurmonumenten op de Bergeijkse Barrier Weg Valkenswaard Hasselt t.o. inrit benzinestation Bergeijkse Barrier Koffiepauze : Natuur Educatief Centrum “De Wulp” Neerpelt Tel: 0032 11802677; (0032 475220777 Lou Buckinx) Beschrijving : Grensoverschrijdende tocht langs vloeiweiden, over de heide en langs de Dommel door een prachtig natuurgebied. DONDERDAG 19 SEPTEMBER ROUTE: 64 11,2 KM Vertrek : 9.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur vanaf beginpunt in Eersel. Begin/eindpunt : Parkeerplaats camping “Ter Spegelt” – Postelseweg in Eersel (2e ingang). Koffiepauze : Buurthuis “t Sant”- Weebosch. Tel: 0497-542191 (06-51476580) Beschrijving : Bijzonder mooie route over de Cartierheide en door mooie bossen. DINSDAG 24 SEPTEMBER ROUTE: 78 11,6 KM Vertrek : 13.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur vanaf beginpunt in Leende. Begin/eindpunt : Carpoolparkeerplaats “Hotel Jagershorst” in Leende. Richting Valkenswaard - Leende, net voor viaduct met snelweg links. Koffiepauze : Pannenkoekenhuis “De Clown” Leende Tel 040-2063008 Beschrijving : Mooie route over de Spinsterheide, door het Leenderbos en over landgoed Valkenhorst


DONDERDAG 26 SEPTEMBER ROUTE: 19 12,4 KM Vertrek : 9.30 uur. Begin/eindpunt : Parkeerplaats Papegaaiencentrum Wintelresedijk in Oerle. Koffiepauze . Gemeenschapshuis “D’n Boogerd” Vessem tel: 0495-592260 Beschrijving : Mooie natuurtocht door de bossen van Vessem en Wintelre. DINSDAG 1 OKTOBER ROUTE: 1 11,6 KM Vertrek : 13.30 uur Begin/eindpunt : Atletiekbaan GVAC op de Kempen Campus. Koffiepauze : Gemeenschapshuis “de Höllekes” Steensel Tel: 0497-513033 of 0497-518065 Beschrijving : Schitterende route door Veldhovense en Steenselse bossen DONDERDAG 3 OKTOBER ROUTE: 39 12 KM Vertrek : 9.15 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur bij beginpunt in Waalre. Begin/eindpunt : Parkeerplaats “Stationskoffiehuis” in Waalre (tegenover Gemeentehuis) Koffiepauze : Ontmoetingscentrum Het Klooster Tel: 040-2214989 Beschrijving : Kerkepad-route, mooie wandeling in de omgeving van Waalre. DINSDAG 8 OKTOBER ROUTE: 47 11,7 KM Vertrek : 13.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur vanaf beginpunt in Aalst. Begin/eindpunt : “Hut v. Mie Pils - Aalsterhut” aan de Hutdijk in Aalst. Koffiepauze : Café “de Boerderij” Kreijl 40 in Geldrop/Heeze Tel: 040-2856440 Beschrijving : Meelakkers-route, mooie natuurroute door bossen van Aalst naar Heeze. DONDERDAG 10 OKTOBER ROUTE: 27 11,1 KM Vertrek : 9.15 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur vanaf beginpunt in Riethoven. Begin/eindpunt : Picknickplaats Broekhovenseweg Riethoven. Na de Vlasroot RA richting Riethoven (Broekhovenseweg), na ±1,5 km trimparcours aan uw linkerzijde bij groot open terrein. Koffiepauze : Café Camping “de Volmolen” in Riethoven Tel: 2533498 Beschrijving : Route langs de oevers van de Run, de Dommel en de Vlasroot en door de bossen van Riethoven. DINSDAG 15 OKTOBER ROUTE: 24 11 KM Vertrek : 13.15 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 13.30 uur vanaf beginpunt Weijerseweg 2 Halfmijl. Begin/eindpunt : Vanaf “Antwerpsebaan” bij Boerenbond RD “Eindhovensebaan” naar Zand-Oerle, daar LA “Paddevenweg”, wordt later “Grote Aard”. Aan einde RA, bij 1e boerderij links parkeren. Fietsen achterom, auto’s langs de bosrand. Koffiepauze : Gemeenschapshuis “d’n Boogerd” Tel: 0497-592260 Beschrijving : Natuurroute door de mooie Vessemse bossen. DONDERDAG 17 OKTOBER ROUTE: 41 11,6 KM Vertrek : 9.15 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur vanaf beginpunt in Aalst. Begin/eindpunt : Parkeerplaats winkelcentrum “de Voldijn” in Aalst, bij C 1000. Koffiepauze : Milieu Educatie Centrum Gennep Tel: 040-2594700 Beschrijving : Langs rivier “de Dommel” een natuurlijke route naar Eindhoven en langs de avontuurlijke “Tongelreep” weer terug naar Aalst. DINSDAG 22 OKTOBER ROUTE: 17 12 KM Vertrek : 13.30 uur Begin/eindpunt : Partycentrum ’t Witven Runstraat Veldhoven Koffiepauze : Ontmoetingscentrum Het Klooster Tel: 040-2214989 Beschrijving : Een wandeling via de Vlasroot, de Run en ‘t Witven. DONDERDAG 24 OKTOBER ROUTE: 78 11,6 KM Vertrek : 9.00 uur vanaf kerkplein Burg. van Hoofflaan. 9.30 uur vanaf beginpunt in Leende. Begin/eindpunt : Carpoolparkeerplaats “Hotel Jagershorst” in Leende. Richting Valkenswaard - Leende, net voor viaduct met snelweg links. Koffiepauze : Pannenkoekenhuis “De Clown” Leende Tel 040-2063008 Beschrijving : Mooie route over de Spinsterheide, door het Leenderbos en over landgoed Valkenhorst Opm: Bij vertrek op het kerkplein proberen we te carpoolen. Dit lukt alleen met voldoende auto’s. Graag hiermee rekening houden. Meereiskosten € 1,60 Voor meer informatie kunt u bellen met: Guus v.d.Put tel: 2537668 (06-29424018) Wie deze programma’s voortaan per e-mail wil ontvangen kan dit met vermelding van e-mail adres doorgeven aan Dien of Wil Jansen


Uitslagen Marathon Rotterdam, 13 april Naam Brutotijd Arjan van der Sijs 3:35:28 Andre te Boekhorst 4:13:49 Art Vreugdenhil 4:19:19

Nettotijd 3:34:25 4:06:44 4:16:33

Baanwedstrijd, Baarle Nassau, 1 juni Cat Naam Bal JPA Merlijn van der Velden 29.85 Cat Naam 80m JD Daan van der Velden 12.09

Naam Geert Kox Jeanne Sanders

Ver 4.08 Hoog 1.50

Brutotijd 4:21:06 4:30:08

1000m 3.19.0 Speer 22.78

Brabants Kampioenschap Meerkamp, Gemert 8 + 9 juni (klassering van BK) Cat Naam 80m Ver Speer 80mh Hoog JD 1 Sven Roosen 10.70 4.97 32.93 13.49 1.35 Cat Naam 100m Ver Kogel Hoog 100mh JC-2 14 Brian Kuijpers 13.36 4.31 8.43 1.45 19.24 Cat Naam 80mh Hoog Kogel 150m Ver MC-1 5 Anne Roosen 15.21 1.35 7.31 22.90 4.06 Cat Naam 80mh Hoog Kogel 150m Ver MC-2 1 Eveline Saalberg 13.24 1.45 9.21 19.17 4.49 Cat Naam 100m Ver Kogel Hoog 400m JA 3 Haike Franssen 12.50 5.24 13.46 1.63 60.47 110H Discus Pols Speer 1500m 17.28 35.61 2.70 47.16 5.22.45 Cat Naam 100m Ver Kogel Hoog 400m HSen 3 Jeroen Megens 12.13 5.83 11.38 1.72 54.99 110H Discus Pols Speer 1500m 18.16 29.72 3.40 32.30 5.07.28 Maasdijk marathon, Oss 9 juni Cat Naam M60 30 Johan van Litsenburg

Brutotijd 3.46.04

MiLa Trackmeeting, Barendrecht 13 juni Cat Naam 1000m JPA Merlijn van der Velden 3.14.75

100m 13.00 1500m 5.03.58 5.50.39 5.31.81 5.01.50 4.46.65 5.00.70 7.42.92 3000mS 12.50.38

Kogel 8.90 Discus 19.29 Speer 16.64 Speer 26.94

Cat JD

Ptn 3878 1000 3.16.17 Ptn 2688 Ptn 3870 ptn

Ptn 5180

Naam Daan van der Velden

Naam Juul Knoester Daan van der Velden Gijs Knoester Gijs Knoester Daan van der Velden

1000m 3.19.39 Speer 22.63 600m 2.07.58 600m 1.47.40

Ptn 5006

Baanwedstrijd, Turnhout, 9 juni Cat Naam 60m JPA Timo den Hollander 8.99

Brabants Kampioenschap D junioren, Someren 16 juni Naam Onderdeel Prestatie Sven Roosen 80m serie 11.03 Sven Roosen 80mFinale 10.91 (3e) Sven Roosen 80mH serie 13.73 Sven Roosen 80mH Finale 13.52 (1e) Sven Roosen Ver 4.56 (1e) Juul Knoester 4 x 80m 43.56 (1e) Gijs Knoester Daan vd Velden Sven Roosen Circuit 14, Best 18 juni Cat Naam MC Eveline Saalberg Cat Naam JD Juul Knoester JD Gijs Knoester JC Brian Kuijpers MB Maud ter Bogt JB Calvin Kuijpers HSen Jan de Kok V45 Jacqueline Thijssen Cat Naam Hsen Luc Bekers

Nettotijd 4:18:10 4:26:11

60mH 12.64

Kogel 8.04

1000m Steeple 3.18.08

Onderdeel 1000m 1000m 1000m Speer Hoog

Prestatie e 3.09.08 (3 ) 3.15.03 (6e) 3.35.49 (14e) 21.13 (11e) 1.55 (1e)

Heuvelrugloop, Maarn 15 juni (1/2 marathon) Naam Brutotijd Nettotijd Arjan van der Sijs 1:40:42 1:40:24

Cat JD Cat JD JD MC MC JC JB JA HSen

Naam Sven Roosen Naam Juul Knoester Gijs Knoester Eveline Saalberg Anne Roosen Brian Kuijpers Calvin Kuijpers Haike Franssen Jeroen Megens

Hoog 1.50 Ver 4.31 3.85 4.64 3.98 4.48 4.97 5.55 5.84

Ptn 3770


Vervolg Circuit 14, Best 18 juni Cat Naam MA Tori Thijssen JA Haike Franssen HSen Jeroen Megens V45 Jacqueline Thijssen M50 Henk Heijligers Cat Naam Juul Knoester (800m) Sven Roosen (400m) Gijs Knoester (200m) Bjorn Schats (200m) Karpenrun, Eindhoven 21 juni 10 km baan Joan School 35:30:00 Evert van Veldhuizen 41:16:00

5 km recreanten Jim Dieterman

27:45

Discus 20.95 40.80 32.67 17.10 31.56 Ol Estaf 4.39.59

Cat MC JC JC JB MA JA V35 M50 M50

10 km wedwedstrijd Johan v. Litsenburg Jurgen Hoenjet Karin Verheijden Joop Slagboom Piet van der Nat Jacqueline Thijssen

Naam Anne Roosen Julian van Daal Brian Kuijpers Calvin Kuijpers Tori Thijssen Haike Franssen Karin Dekkers Tis Franssen Henk Heijligers

42:34 43:38 45:12 45:43 47:13 1:03:30

Kogel 7.35 8.29 8.28 8.56 7.55 14.01 7.57 7.88 9.64

10 km recreanten Frans Timmermans Perry van der Zanden Teresa Adrega Wim van Rooijen Lineke van der Sneppen Jose Oostvogels Gemma den Dulk Margreet Koop

43:25 43:31 49:35 55:21 57:35 58:16 1:08:56 1:09:49

e

3 CD competitie, Uden 22 juni Meisjes D 60m Kim Moonen Jenna Sanders 1000m Louise Beuk Lara Frijters 60mH Kim Moonen Lara Frijters Hoog Jenna Sanders Femke Alessie Ver Romy Stokkinggreef Kogel Femke Alessie Louise Beuk Discus Romy Stokkinggreef Speer Romy Stokkinggreef Femke Alessie 4 x 60m Puntentotaal Plaats Meisjes C 80m 80mH Hoog Ver Kogel Discus Speer 4 x 80m

Isa Peters Marieke Verhoeven Eveline Saalberg Isa Peters Eveline Saalberg Anne Roosen Anne Roosen Marieke Verhoeven Puntentotaal Plaats

Jongens C 100m 800m Hoog

Koen Ruremond Niels Kox Niels Kox Koen Ruremond

8.87 9.74 4:02.61 4:13.22 11.32 11.54 1.25 1.10 2.99 6.70 6.54 14.22 16.10 13.08 35.26 4392 4

12.53 11.85 13.95 1.10 4.64 6.66 18.06 15.64 44.58 3654 4

12.96 13.09 2:43.57 1.50

Jongens D, ploeg 1 80m Sven Roosen Juul Knoester Jochem van Duren 1000m Juul Knoester Rens Hoogendorp 80mH Sven Roosen Bjorn Schats Hoog Bjorn Schats Jochem van Duren Ver Sven Roosen Jochem van Duren Kogel Gijs Knoester Discus Rens Hoogendorp Speer 4 x 80m

Gijs Knoester Puntentotaal Plaats

Jongens D, ploeg 2 80m David van der Lugt Tim Verbaandert Ward Jansen 1000m David van der Lugt 80mH Tim Verbaandert Hoog Tim Verbaandert Ver Ward Jansen Kogel Ward Jansen Discus David van der Lugt Nick Zanden Speer Nick Zanden Puntentotaal Plaats Jongens C Ver Niels Kox Mark Kroon Kogel Koen Ruremond Puntentotaal Plaats

10.79 11.74 13.02 3:12.73 3:49.22 13.33 16.11 1.35 1.15 4.75 3.16 7.27 14.04 25.29 45.54 5581 1

12.71 13.40 14.77 3:54.33 17.60 1.25 2.87 4.48 16.75 14.32 19.89 2624 10

4.75 4.42 9.54 3461 11


Nationale A-games, Soest 23 juni Naam 60m Timo den Hollander (JPA) 8.94

Plaats 1

Ver 3.79

Plaats 4

NK Junioren, Eindhoven 28, 29 + 30juni Naam Onderdeel Prestatie Eveline Saalberg (MC) 100m serie 12.97 100m ½ fin 12.88 200m serie 26.25 Kermismeerkamp, Best 6+7 juli Cat Naam 80m JD Rens Hoogendorp 12.31 Cat Naam 80mh MC Eveline Saalberg 13.07 Cat Naam 100m JA Haike Franssen 12.69 110H 17.75 Cat Naam 100m HSen Jeroen Megens 12.11 110H 17.88 Cat Naam 100mH V35 Karin Dekkers 19.97 Cat Naam 100m M45 Martin Hoogendorp 13.65 110H 20.61

Ver 3.26 Hoog 1.52 Ver 5.43 Discus 42.61 Ver 6.08 Discus 29.93 Hoog 1.32 Ver 4.96 Discus 25.74

Baanwedstrijd, Colmar (F) 10 juli Naam Cat Kogel Haike Franssen JA 14.57 Baanwedstrijd, LĂśffingen (Duitsland)17 juli Kogel Discus Speer Kogelsl 14.89 39.42 50.87 43.77

Baanwedstrijd, Besigheim (D) 24 juli Naam Cat Kogel Haike Franssen JA 14.41 Avondwedstrijd, Helmond 31 juli Naam Cat 800m Maud ter Bogt MB Rian van der Burgt V35 2.34.57 Luc Bekers HSen Jan de Kok HSen Paul Bekers M50 2.42.02

Discus 38.11

5000m 19.00.90 19.29.44 18.29.28 19.21.47

Jeugd Nacht van de Vriendschap, Mol 3 augustus Naam Cat 60mH 60m Timo den Hollander JPA 13.35 8.85 Vakantieloop, Biest Houtakker 14 augustus (10 km) Johan v. Litsenburg 41.09

Kogel 9.24

Plaats 2

Naam Haike Franssen

Speer 17.28 Kogel 9.08 Kogel 14.10 Pols 2.77 Kogel 10.78 Pols 3.57 Kogel 7.74 Kogel 9.59 Pols 2.87

80mh 17.37 150m 19.08 Hoog 1.62 Speer 51.75 Hoog 1.77 Speer 16.39 200m 31.16 Hoog 1.47 Speer 31.79

Hoog 1.32 Ver 4.69 400m 61.45 1500m 5.29.70 400m 53.95 1500m DNF Ver 4.38 400m 62.83 1500m 6.09.54

Onderdeel Speer Kogel Discus Kogelslingeren Kogel 6.06 Speer 23.83

Prestatie 51.26 (7e) 14.03 (4e) 43.46 (7e) 41.83 (6e)

1000m 4.13.81 600m 1.45.60

Totaal 2242 Totaal 3962

800m 2.49.03

Totaal 3087

Totaal 5172

Totaal 4623 Speer 27.82

Totaal 4757

de Korziaan augustus 2013  
de Korziaan augustus 2013  

Clubblad GVAC

Advertisement