Page 1

NYHEDSB R E V fo r å r

20 1 0

Når gymnastikopvisningerne begynder, så ved man at foråret er kommet. Dagene bliver i øjeblikket lysere og længere og sneen har endelig måtte vige for erantis og vintergæk. Efter en hård vinter er foråret virkelig kærkommen. Med foråret kommer også eksamen, og eleverne fik her i uge 11 mulighed for at afprøve de nye prøveformer, da vi gennemførte skriftlige terminsprøver. De skriftlige eksamener ligger i første uge af maj, så der er ikke engang en måned til.

Ski t u r Kaster vi et blik tilbage til vinteren, så gik turen igen i år til Axamer Lizum i Østrig. Fredag eftermiddag d.5/2 steg vi ombord i vores tre busser og satte kursen sydpå og efter proviantering på færgen angreb vi den tyske Autobahn. I den tidlige morgen kravlede busserne op ad det sneklædte bjerg og hurtigt fik vi tømt busserne og taget vores værelser i besiddelse. Først på formiddagen begyndte alle de omklædte elever at vælte ud af hotellet. De "rutinerede" skiløbere fandt hurtigt vej til liftene, mens de uprøvede fik skiene på for første gang og mødte den mest indbydende bakke med oprejst pande. Dagene forløb for elevernes vedkommende med østrigsk skilærere den ene del af dagen, og med gunslevholmer-personale den anden del. Vi blev i løbet af ugen tilsmilet af fantastisk vejr og forskånet for mange alvorlige uheld. Vores aftensamlinger hvor der blev grinet og sunget var en dejlig måde at afslutte dagens program på i samlet "Gunserflok". Tak for en super tur. Af Thomas Lund


Hå n d b o l d n y t 2 kapaciteter fra regionens topklubber (Thomas Jørgensen, TSØ og Susanne Møller, NFH) har i år været tilknyttet håndboldlinjen på Gunslevholm. Således er der i alt 4 trænere til at varetage træningen. Systemet har fungeret godt og har været en direkte årsag til en markant udvikling hos eleverne på håndboldlinjen. Både piger og drenge har i løbet af vinteren deltaget i flere forskellige turneringer. Her følger en status på hvordan det indtil videre er gået. I idrætsefterskolernes sjællandsmesterskab som blev afviklet over 3 afdelinger blev drengene placeret som nummer 2. Dermed har de kvalificeret sig direkte til DM som afholdes i Jylland d. 15. og 16. april. Turneringen er for pigernes vedkommende slut nu. I skoleligaen (Dansk Skoleidræts turnering for skoler med håndboldlinje) er drengene i skrivende stund placeret på en 1. plads i deres pulje. Dermed får de uanset udfaldet af de resterende kampe mulighed for at kvalificere sig til turneringens finalestævne i en kamp mod et hold fra Fyn/Jyllandpuljen. Pigerne ligger i øjeblikket på en 2. plads i deres pulje. Fredag d. 9. april bliver sidste runde afviklet, og afhængigt af hvordan kampene ender, vil pigerne ende på en 2. eller 3. plads. Hvis de ender på 2. pladsen vil de går videre til kvartfinalerne, hvor de skal møde et hold fra Fyn. Af Lars Ulrik Gerts

Du e r f a n t a s t i s k . Ik k e f o r d i du GØR, men f o r d i du ER! Sådan lød det igen og igen fra Anders Kofoed Pedersen, globetrotter, foredragsholder og freelancejournalist, da han mandag den 8. marts talte til vores elever i mere end 2 timer. Anders formåede i den grad at fange eleverne, og han fortalte levende om at gå fra at være mobbeoffer til at finde sig selv og sin drøm og ikke mindst om at leve sin drøm ud. Han har nu rejst i mere end 65 lande og har fulgt sin længsel efter at få det optimale ud af sit liv. En længsel han ved, vi alle har, og det budskab fik han i den grad givet videre til vores elever. Han talte om selvtillid contra selvværd, han talte om forskelligheder og persontyper, hvor han delte os mennesker op i føle-, handle- og tænketyper, og han gjorde det på en måde, så de unge kunne forstå det. Eleverne var ellevilde og der var kæmpe bifald til Anders – der er ingen tvivl om, at han havde fået sat mange, mange tanker i gang. Samtidig ytrede flere af eleverne sig om, at de troede at foredrag var noget kedeligt noget, men at de denne aften havde følt sig godt underholdt, mødt og forstået. Jeg vil slutte med at citere Søren Kierkegaard som siger: ”Naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der”. -

og det var i sandhed det, Anders gjorde den aften.

Af Liselotte Brandt


FODBOLDNYT Fodboldlinjen har klaret vinterens hårde vejr med højt humør. Vores kunstgræsbane har været ryddet for sne og blevet saltet – kun en enkelt gang har vi måtte kapitulere for Kong Vinter. Fodboldlinien har, som i så mange af klubberne, arbejdet med fysisk træning efter jul. Både på banen og i teorilokalet har der været fokus på kredsløbstræning, springtræning, sprinttræning og konditionstræning gennem spil. Spillerne på de tre hold har taget udfordringen op og arbejde hårdt. Spillerne har også i vinterens løb været i trænerens rolle, vi har snakket træningsplanlægning, spillerne har planlagt træning og trænet hinanden. De opgaver og tanker der følger med som træner, har åbnet øjnene hos en del spillere samt skabt en interesse for eventuelt at blive trænere senere hen. Pigerne har spillet tre kampe på nuværende tidspunkt i 2010 med en sejr, en uafgjort og et nederlag til følge. Holdet har været plaget af skader, men har alligevel vist stor kampgejst. Drenge 2 har tabt en revanche mod Haslev. Drenge 1 har også kun spillet en kamp og spillede årets dårligste kamp mod Haslev og tabte. For pigerne og drenge 1 venter der nu nogle spændende ligakampe, kvalifikationskampe til DM samt forhåbentlig et spændende DM i Jylland. Af Lars Dalstrøm

Studi e v e j l e d n i n g Et længere vejledningsforløb blev med deadline d. 15. marts 2010 afsluttet for Gunslevholms elever. Forud var gået to uger med brobygning, besøg på diverse uddannelsesinstitutioner på hjemegnen, udarbejdelse af Obligatorisk Selvvalgt Opgave, omhandlende fremtidig uddannelse eller job og flere samtaler med skolens vejledere. Igen i år har billedet været det samme som tidligere, nemlig at størstedelen af eleverne vælger en gymnasial ungdomsuddannelse. Af Jens Olsen

Ku r s u s - d a g e de n 18. og 19. ma r t s Der var lagt op til nogle kulturelle dage i marts. Eleverne drog til København for at opleve hovedstaden fra den mere historiske side. Udstyret med et ”skattekort” skulle eleverne skaffe ”Efterskoleånden” tilbage til Gunslevholm. 16 poster skulle findes; bl.a. Storkespringvandet, Nytorv og Amalienborg. Ved hver post måtte eleverne bryde en kode á la ’Da Vinci Mysteriet’. Vejret var med os den dag. Det ville ikke være forkert at kalde det den første forårsdag i Danmark, hvilket betød at eleverne hyggede sig endnu mere. I basisholdene bevægede Gunserne sig rundt og søgte efter spor, shoppede og gik på Mac D. Der var mange af vores elever der fik en anderledes oplevelse af hovedstaden. Pludselig begyndte man jo at kigge på seværdigheder der har haft stor betydning for Danmark. På vej hjem i bussen var der en del der sov, måske havde al den friske luft og den lange gåtur alligevel sat sig spor på trænede idrætselever. Dagen efter skulle resten af koderne brydes, og de billeder der var blevet taget ved hver post skulle laves til et slideshow. Der var mange grupper, der næsten nåede frem til Efterskoleånden, nemlig salmen ”Er lyset for de lærde blot” af N. F. S. Grundtvig. Men det var kun et basishold, der klarede den sidste kode… Sætningen der lå gemt i salmen: Gunslevholm Skaber Ånd. 14 flotte slideshows blev vist fredag eftermiddag, og så sluttede vi selvfølgelig af med at synge salmen. Af Regin Bill-Jessen


Fo r æ l d r e d a g 11. ap r i l På søndag glæder vi os til at byde elevernes forældre velkommen igen. Dagen starter med fællesspisning, hvor alle basishold selv dækker deres eget bord i hallen. Denne dag vil det være eleverne der underviser deres forældre/søskende i diverse idrætslige fag f.eks. parcour, gymnastik, håndbold, fodbold, golf osv. Der vil også være mulighed for at prøve ting som ikke kræver fysisk udfoldelse, såsom tegning, musik, meditation o. lign. Til sidst vil vi alle slutte dagen med et stort fælles kor. Vi håber på stort fremmøde og flot forårsvejr. Af Gina Kristiansen

Be s ø g s d a g f o r k o mm e n d e e l e v h o l d Den 16. maj åbner vi dørene for vores kommende elevhold – 27. årgang. De vil denne dag stifte bekendtskab med deres valgte linjefag og skal alle være fysisk aktive. De vil desuden få mulighed for at møde deres kommende basishold samt basislærer og få drøftet hvad et skoleår på Gunslevholm indebærer og hvilke krav og forventninger skolen har til kommende gunslevholmere. Vi ser spændt frem til at hilse på 27. årgang. Af Karina Søstrup

Ind v i e l s e a f sp r i n g s a l

og k u n s t g r æ s b a n e

3. j u n i

Vi ser frem til den længe ventede indvielse af vores nye faciliteter på Gunslevholm. Overdragelse af byggeriet finder sted om få dage og snart vil nye møbler blive båret ind i de splinternye lokaler. Til den officielle indvielse af byggeriet samt kunstgræsbanen er alle interesserede velkomne til at møde op og lade sig underholde med opvisningskampe, gymnastikopvisninger, musik og gæsteoptræden i tidsrummet mellem kl. 16.00 og 20.00. Af Karina Søstrup

Ju b i l a r d a g l ø r d a g de n 5. j u n i Vi glæder os til snart at kunne byde velkommen til gamle elever og især jubilarerne. Gunslevholm ønsker i år at byde jubilarerne på brunch – og det drejer sig om 1. årg., 6.årg., 11. årg. 16. årg. og 21. årg. Om eftermiddagen vil gamle elever (21. årgang eller ældre) få mulighed for at prøve vores helt nye springsal eller spille fodbold på kunstgræsbanen. Efterfølgende vil dagen byde på kaffe, kage og generalforsamling og senere igen festmiddag med underholdningsindslag, musik og dans. Vi håber på at I vil lade jungletrommerne lyde, så rigtig mange kan finde vej til os på denne dag. Ønsker man at deltage skal man tilmelde sig over skolens hjemmeside. Af Karina Søstrup


Gun s l e v h o l ms f ø r s t e Fe s t i v a l Også i år er der fællesprojekt. Men i stedet for en musikteater-forestilling, laver vi en festival, en udendørs event. Med inspiration hentet i animationsfilmen "SHREK", holder vi en festival, med musik, dans, teater, aktiviteter, gøgl, spisning, oplevelser for enhver. Vi omdanner skolen til en eventyrlegeplads for både voksne og børn. Og selvfølgelig spiller vi SHREK, som en del af festen. Festivalen løber af stablen fra d. 25.-27. juni, ugen før vi slutter af. Sæt allerede et kryds i kalenderen nu. Af Birger Bovin

Gunselvholm news marts 2010  

Nyhedsbrev 3 2010 for Gunselvholm Idrætsefterskole

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you