Page 1

Wordt in een oplage van 7000 exemplaren huis aan huis verspreid

8e jaargang nr. 8 Vrijdag 27 mei

• 2011 •

Weekblad voor: Epen - Eys - Gulpen - Mechelen - Nijswiller - Partij - Reijmerstok - Slenaken - Wahlwiller - Wijlre - Wittem en omstreken Jongerenevenement:

Music Dance & Harmony

Deze week: Galopia De Gulpener Duim Françoise Uit Gulpens verleden (3) Brandweer Gulpen-Wittem Kerkberichten

Mechelen - Op zondag 5 juni wordt er in Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina

2 3 5 7 8 9

café In de Kroeën te Mechelen voor het eerst een nieuw jeugdevenement in de steigers gezet (Lees verder op blz. 6)

Koningsvogelschieten Gulpen - Op Tweede Pinksterdag 13 juni vindt weer het jaarlijks Koningsvogeschieten bij schutterij St. Hubertus-Gilde in Gulpen plaats (Lees verder vanaf blz. 7)

Lekker eten met live muziek

Reijmerstok - In Reijmerstok worden dit

Eys - "De Vrienden van de Harmonie" is een

jaar voor de 40e keer de Reimeifeesten gehouden (Lees verder op blz. 5)

groep mensen die Harmonie St Agatha een warm hart toedraagt (Vervolg op blz. 4)

Tel. 043 - 450 1584 Fax 043 - 450 3488 Passage 6 Gulpen

www.vliegenwoninginrichting.nl

Wonen & Slapen

Reimeifeesten

Memorial Day Margraten - Op zondag 29 mei vindt voor de 67e keer de jaarlijkse Dodenherdenking in het kader van Memorial Day plaats op het Amerikaans Oorlogskerkhof te Margraten. Om 10.00 uur zal er in de openlucht een Eucharistieviering gehouden worden, waarin Hulpbisschop Everhart de Jong als celebrant zal voorgaan. Tijdens deze dienst zullen in de eerste plaats de gedachten uitgaan naar alle jongemannen en vrouwen die hun leven voor onze vrijheid gegeven hebben en op deze begraafplaats hun laatste rustplaats vonden. Maar ook geldt als intentie zij die nu nog sneuvelen bij vredesmissies over de gehele wereld. Het muzikale gedeelte van de dienst, met Inge Pasmans aan de piano, zal vocaal opgeluisterd worden door de tenor Hubert Delamboye en het Mergelland Mannenkoor uit Margraten onder muzikale leiding van Math Alberigs. Uiteraard zal het "Do You Remember" van Hub Vanhautem niet ontbreken. Het gedicht van Math Dupuits in dit lied zal voorgedragen worden door Marga SegersIJzermans en Joep Frints. Er zijn enkele duizenden zitplaatsen ter beschikking tijdens de Eucharistieviering en eveneens tijdens de herdenkingsceremonie die plaatsvindt om 15.00 uur. De muziek tijdens deze plechtigheid zal verzorgd worden door de Kapel van de Koninklijke Luchtmach" en de U.S. Naval Forces Europe and Africa Band. Na de kranslegging worden er saluutschoten gelost door een vuurpeleton. Op het moment dat het signaal 'Taptoe' vanaf de toren geklonken heeft, zullen straaljagers van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht een eerbetoon vanuit de lucht brengen met de zogenaamde 'Missing Men Formation'. Iedere belangstellende is van harte welkom om de beide diensten bij te wonen.

MECHELEN (043) 455 23 71 www.koertsbanden.nl


Gulp en Geul Journaal -

Correspondentie-adres: Postbus 8 6270 AA Gulpen Telefoon: 043 - 450 61 55 Mobiel: 0646 05 1720 E-mail: info@gulp-en-geuljournaal.nl bezorging@gulp-en-geuljournaal.nl Aanlevertijden: (een week voor uitgave) Advertenties: Tot vrijdagmiddag 18.00 uur (via mail: zaterdag 12.00 uur) Redactie: Tot vrijdagmiddag 18.00 uur Oplage en verspreiding: Gulp en Geuljournaal wordt met een oplage van 7000 exemplaren verspreid in alle kernen van de gemeente Gulpen-Wittem: Epen - Eys - Gulpen - Mechelen Nijswiller Partij - Reijmerstok Slenaken - Wahlwiller Wijlre - Wittem Plus 40 buurtschappen: Beertsenhoven - Berghem - Berghof Beutenaken - Billinghuizen - Bissen - Bommerig - Broek Cartils (ged) Crapoel - Dal - De Hut - Diependal - Dijk - Elzet Eperheide - Etenaken - Euverem - (Gracht Heijenrath - Helle Hilleshagen - Höfke - Hurpesch - Ingber - Kapolder - Kleeberg - Kosberg - Kuttingen - Landsrade - Overgeul - Pesaken Piepert - Plaat - Schilberg (ged) - Schweiberg - Sinselbeek Stokhem - Terlinden (ged) - Terpoorten - Terziet en Waterop.

'De geschiedenis van kasteel Wittem' in Galopia-boekvorm Gulpen - Wittem - Nadat Heemkunde-

Breng uw schoenen voor reparatie naar de vakman!

• Depot Stomerij • Verkoop van tassen en beurzen • Sleutelservice

Schoenmakerij L Schijns

Open: di t/m vr 9.00-12.00 13.00-18.00 uur Za van 9.00-13.00 uur

Wielderdorpstraat 24 Wijlre T 043 450 1094 vereniging Galopia uit Gulpen in mei 2010 met succes een gedenkboek over het Gulpener Mariamonument heeft uitgegeven, is er nu reeds een volgende publicatie: een Kroniek over kasteel Wittem. Het lieflijke en romantisch ogende kasteel Wittem heeft een rijke historie. Daarover is door veel auteurs geschreven in een waaier van tijdschriften en publicaties. Maar er is geen boekje voorhanden dat al deze historie bundelt. Dat nu is de opzet van deze Kroniek. De geschiedenis van het kasteel met zijn Heerlijkheid gaat terug tot 1125. Vanaf toen was de Heerlijkheid en het kasteel in handen van achtereenvolgens de geslachten Van Julemont, Van Corselaer, Van Pallant, Van Waldeck en Van Plettenberg. Vanaf de Franse tijd in 1794 houdt de Heerlijkheid op te bestaan. Het kasteel gaat dan tot 1957 over naar de familie Merckelbach. Vanaf 1957 is het kasteel in gebruik als hotel.

De regio was wisselend onderdeel van het hertogdom Limburg, het hertogdom Brabant, de Westfaalse Kreis van het Duitse keizerrijk, en de Republiek der Nederlanden. Eerder genoemde geslachten speelden een voorname rol in het bestuur van deze gebieden. Maar daarnaast moest de heerlijkheid zelf ook bestuurd en beheerd worden. Deze mengelmoes van wereldse en lokale geschiedenis vormt een prachtig beeld van de Heerlijkheid door de eeuwen heen. De informatie is gerangschikt naar bewoners, het kasteel, de bestuursvorm, de eigendommen, en uiteindelijk het hotel. En natuurlijk wordt de verwevenheid van de Heerlijkheid Wittem met de dorpen Mechelen, Epen, Wahlwiller en Nijswiller toegelicht. Het bijna 160 pagina's dikke boekje komt naar verwachting uit in augustus 2011 en kost in de voorverkoop tot 1 augustus 2011 12.50 euro. Het boekje wordt gratis bezorgd binnen de gemeente Gulpen-Wittem.

PODOTHERAPIE HERMANS houdt een slipper inloopspreekuur op Maandag 6 juni van 15.00-17.00 uur Gulpen- Sinds de opening van podotherapie Hermanns in februari 2011 is gebleken dat er erg veel vraag is naar podotherapie in de regio Gulpen. Daarom wordt het spreekuur uitgebreid. Om dit te accentueren wordt er een slipper inloopspreekuur gehouden. Voetklachten en voetpijn komen zeer vaak voor. Naar schatting ondervindt 75% van de bevolking wel eens een voetprobleem. De voet is een vernuftige structuur met 26 botjes en 33 gewrichten, omgeven door een web van spierweefsel en zenuwen. Met iedere stap wordt een kracht van 2 à 3 keer het lichaamsgewicht op voeten en enkels uitgeoefend. We nemen gemiddeld zo'n 8.000 stappen per dag, dus het is vrij logisch dat iedereen wel eens voetklachten ondervindt. Een Podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten, denk aan voet-, knie-, heup- en rugklachten. Ook kan men er terecht voor behandeling van overmatige eeltvorming, likdoorns, (ingroeiende)nagels, en het screenen van de voeten van diabetici.

Podotherapie Hermanns

Podotherapie Hermanns is vooruitstrevend in het gebruik van de nieuwste technieken. Ze maken o.a. gebruik van een 3D-voetscan, hierbij wordt de voet tot op de honderdste millimeter nauwkeurig opgemeten door de computer. Hiermee kunnen bijv. steunzolen, maar ook correctieve slippers met ingebouwde steunzool, worden gemaakt. Steunzolen zijn over het algemeen lastiger te dragen in zomerschoeisel ten opzichte van winterschoenen. Vaak lopen mensen in de zomer dan op slippers of schoenen waar de steunzolen niet in passen. Dit kan veel lichamelijke klachten veroorzaken. Bij Podotherapie Hermanns kunnen hiervoor slippers en sandalen worden gemaakt die volledig zijn aangemeten aan de voeten. Hierdoor kan de zooltherapie worden gewaarborgd en kunt u van een "pijnvrije" zomer genieten. Het inloopspreek-uur voor slippers en sandalen zal worden gehouden op: Maandag 6 juni van 15.00 tot 17.00 uur. U kunt vooraf de modellen bekijken op www. podotherapiehermanns.nl Een afspraak plannen is niet nodig op de bovenstaande tijd, u kunt vrijblijvend binnen lopen. Voor reguliere podotherapie kunt u een afspraak maken op onderstaand telefoonnummer.

Landsraderweg 7 - 6271 NT Gulpen - Tel 077-3971318 Pagina 2


Vrijdag 27 mei 2011

Men kan 'de geschiedenis van kasteel Wittem' bestellen bij Fons Meijs, tel. 043-45044 45) of bij Jo Somers, tel. 043-4503058).

Royale opbrengst Mechelen - De huis-aan-huis collecte voor

Eerste jaardienst Het is nog steeds moeilijk te aanvaarden dat je weg bent van deze aarde. Maar je bent geen dag uit onze gedachten. Geen seconde uit ons hart.

het Astma Fonds bracht in Mechelen dankzij de inspanningen van de collectanten en de gulheid van de milde gevers het mooie bedrag van 972,95 euro op.

Een jaar geleden moesten wij afscheid nemen van onze zoon en broer.

Donateursactie

De eerste jaardienst wordt gehouden op zondag 29 mei 2011 om 09.30 uur in de St. Gertrudiskerk te Wijlre.

Gulpen - Zangvereniging St. Caecilia uit Gulpen houdt in de week van 30 mei tot en met 4 juni huis-aan-huis in Gulpen haar jaarlijkse donateursactie.

Henri Hazen Familie Hazen-Wijnen

Wie kent er gegadigden voor 'De Gulpener Duim'?

Dankbetuiging

Gulpen - De Gulpener Duim, de stimuleringsprijs voor in het oog springende (vrijwilligers)projecten, die ter gelegenheid van het afscheid van Paul Rutten als directeur van de brouwerij werd ingesteld is alweer aan zijn achtste jaargang toe. De prijs, een mooie bronzen duim van kunstenaar Ru de Vries en een geldbedrag van 1250 euro, wordt uitgereikt aan bijzondere vrijwilligersactiviteiten/evenementen. Die uitreiking gebeurt elk jaar tijdens de Gulpener Bierfeesten. Een stichting beheert het fonds, dat in eerste aanleg gevuld was met schenkingen t.g.v. Paul Ruttens' afscheid. De Gulpener Brouwerij staat garant voor aanvulling van het fonds. Daarnaast selecteert het stichtingsbestuur ook elk jaar de prijswinnaar. In de stichting zitten Paul Rutten, John Halmans, Alice Frijns, Rijkel Groenveld, Jo Eijck en Ruud Verhoeven. Zij zoeken niet 'zomaar' op eigen beoordeling kandidaten voor de prijs. Iedereen kan gegadigden aanbrengen. Het is dan niet de bedoeling dat vrijwilligersinitiatieven hun eigen activiteiten gaan aanprijzen: het gaat er om dat ánderen, met redenen omkleed, die bijzondere activiteiten onderstrepen. Het adres van de stichting 'De Gulpener Duim' is bij de brouwerij Postbus 51, 6270 AB Gulpen. Aanmeldingen blijven bewaard

Wij danken iedereen hartelijk voor de aanwezigheid in de avondwake of uitvaartmis, de muziek, de vele kaarten en alle andere vormen van steun en belangstelling die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze vader, schoonvader en opa

Aloys Kicken De zeswekendienst wordt gehouden op donderdag 2 juni, Hemelvaartsdag, om 9.15 uur in de parochiekerk H. Johannes de Doper in Mechelen. Een bijzonder woord van dank aan pastoor Van den Berg, dokter Andriessen en Math Pijls Uitvaartzorg. Mechelen, mei 2011

Kinderen en kleinkinderen Kicken

en zullen de komende jaren telkens méégewogen worden bij de toekomstige prijstoekenningen

Ofschoon er geen sluitingsdatum voor kandidaatstelling geldt, verdient het aanbeveling niet te lang te wachten.

Om kandidaat te zijn moet men voldoen aan een aantal voorwaarden. Daarnaast kunnen bepaalde aspecten in het voordeel van de kandidaat werken. Voorwaarde is dat het een activiteit is die (voornamelijk) door en voor burgers van Gulpen-Wittem plaats vindt. Het dienen door vrijwilligers gedragen activiteiten te zijn.

Men kan overigens ook activiteiten in volgende jaren (noem bijvoorbeeld iets héél bijzonders rond een gepland jubileum in enig jaar) nomineren. Het stichtingsbestuur houdt zich natuurlijk ten allen tijde het recht voor bij alle aangedragen informatie haar eigen afwegingen te maken. Over de te maken of gemaakte keuzes gaat zij ook niet in discussie.

De activiteiten kunt zich over een héél breed scala afspelen: het kan om een bijzondere gemeenschapsfunctie gaan. Maar ook culturele activiteiten, de opzet van bijzondere activiteiten kunnen een kandidatuur rechtvaardigen.

Bezorger gezocht! Gulp en Geul Journaal is op zoek naar een bezorger voor Wijlre. Wil jij graag op donderdag en/of vrijdag Gulp en Geul Journaal plus enkele folders bezorgen in jou eigen dorp? Meld je dan nu aan als bezorger via bezorging@gulp-en-geuljournaal.nl Pagina 3

Zij beseft terdege dat wat in de ogen van de één een geweldige keuze is, door een ander héél anders wordt beoordeeld. Maar zij is er tegelijkertijd van overtuigd dat zeer velen een stimulans, ook financieel, erg


Gulp en Geul Journaal -

** Gevraagd ** Vakantiewerker voor juni en juli Laat uw hond ook eens wat vaker in de spiegel van de kapper kijken

Interesse? Bel 043 - 4506063

• Volledige knip- en wasbeurten • Uw hond wordt individueel behandeld in een rustige sfeer • Borsteladviezen, ook voor kortharige rassen • Puppybehandeling vanaf 4 mnd.

Rijksweg 14a Margraten Op afspraak tel. 043 4501733 www.trimsalon-fiona.nl

goed kunnen gebruiken en dat er anderzijds veel waardevols gedaan wordt door vele vrijwilligers. Per jaar kan echter maar één initiatief daadwerkelijk 'in de prijzen zal vallen'. Andere initiatieven kunnen dan vergelijkbaar aantrekkelijk of bijzonder zijn. Aan die waarde wil het stichtingsbestuur met haar prijs uiteraard niet tornen, maar hoopt juist dat de keuze voor één vrijwilligersinitiatief de waardering voor al dat vele werk mede zal onderstrepen. Eerder ging de prijs naar de vrijwilligers van het Hospice in Mechelen, de uitbreidingsgroep Kerkhof Eys, Omroep Krijtland, jongerenkoor Galou, de Heemkundevereniging Wahlwiller, de stichting Patronaat Epen en de dames van Zij-Actief uit Wijlre.

Data toneelopvoeringen voor 2012 vastgesteld Partij - Nu al heeft toneelgroep Partij de opvoeringen voor 2012 vastgesteld: zaterdag 17, zondag 18, vrijdag 23 en zaterdag 24 maart kan men in Partij weer van hoogstaand toneel genieten. De toneelclub blijft op zoek naar personen die hun acteertalenten willen helpen ontplooien en het publiek straks een genoeglijke avond willen bezorgen. Acteurs en actrices zijn welkom in alle leeftijdscategorieën. Maar ook harde werkers die het

• Retour Jeans • Pointer • Barbara Farber • Gymp • Bfc • Ducky Beau • Vingino Jeans • Nononsens

NIEUW Desigual kids • Dobber • Jubel • Surdy • feetje •

Rijksweg 46 Gulpen 043-4501107 toneelteam als bühnebouwers en als lichten geluidsman of -vrouw willen versterken worden gevraagd zich snel aan te melden. Aanmelding kan gebeuren bij Torsten Hounjet via thounjet@home.nl of tel. 06-23360 572 of bij Mariandel Canisius-Simons via m.canisius@hetnet.nl .

wat voorzetjes worden geoefend. Wie ontspannen en culinair genietend en luisterend de harmonie wil ondersteunen, kan zich tot 5 juni daarvoor aanmelden via w.degens@hetnet.nl , Kromhagerweg 1 te Over-Eys (tel. 043-4511262).

Lekker eten met live muziek Eys - "De Vrienden van de Harmonie" is een groep mensen die Harmonie St Agatha uit Eys een warm hart toedraagt en zich inzet voor het voortbestaan. De recente huis °vestingsproblematiek en de voorgenomen overheidsbezuinigingen zijn zorgwekkend voor de continuïteit. Daarom organiseren "De Vrienden" een Bourgondische barbecue met een goed glas onder het genot van de muzikale kunsten van Harmonie St Agatha, die hiermee als goed doel gesponsord wordt op vrijdag 17 juni aanstaande vanaf 18.00 uur op de accommodatie van Zwart-Wit. Ook de aan het voetbalterrein grenzende speeltuin is speciaal voor de kleintjes geopend. Voor toezicht wordt gezorgd. Op het veld kunnen bovendien

Beter uit met Piters groente en fruit!

BOERDERIJWINKEL A Gen Elzet Commandeurstraat 43 Mechelen Tel. 043 455 2512

Gasthof Euverem Bourgondisch Genieten

Dagelijks geopend Koffie met vlaai vanaf 09.00 uur Lunch van 12.00-17.00 uur A'la Carte van 12.00-20.00 uur

ASPERGE ACTIE In de maand mei serveren wij van maandag t/m vrijdag alle asperge hoofdgerechten voor e 17,95 Euverem 30 6271 PK Euverem (Gulpen) tel: 043 4503715 info@gasthofeuverem.nl www.gasthofeuverem.nl Pagina 4


Vrijdag 27 mei 2011

binnenplaats, de schuren en de zolders werd muziek verzorgd en gedanst. Om de organisatie te kunnen bolwerken, kreeg de locale fanfare steun van de vele collega-verenigingen, vrijwilligers en ondernemers uit

Reimeifeesten Reijmerstok - In Reijmerstok worden dit jaar voor de 40e keer de Reimeifeesten gehouden. 40 jaar geleden nam Fanfare St.

Franciscus het initiatief en organiseerde op hoeve de Puthof een feest 'om te reien'. Het werd een groot succes. De Reimeifeesten trokken steeds meer bezoekers: op de

Zonnekind We leven in een streek waarin het goed toeven is. Eén van onze kenmerken hier in het diepe zuiden is dat we goed zijn in feestjes. Sterker: het zal moeilijk zijn een streek te vinden waar zóveel evenementen in de meest uiteenlopende omvang en sferen georganiseerd worden als hier bij ons. Honderden vrijwilligers draaien zelfs voor meerdaagse inzet van de hulptroepen hun hand niet om. Menige verenigingskas wordt door die massale inzet stevig gespekt. Menig vereniging zou zelfs zonder die geweldige inkomstenbron niet of nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Laat staan dat ze het hoge activiteitenniveau zouden kunnen handhaven. Het is dan ook geen wonder dat op dit moment de aankondigingsborden van allerlei hoeve-, weide-,kasteel-,hof- en vele andere feesten weer als paddenstoelen naast de weg geploft worden. Menig toerist zou, als ie ál die feesten gaat platlopen, hondsmoe terugkeren van vakantie. En allemaal keren die toeristen huiswaarts met het idee dat wij hier de Bourgondiërs bij uitstek zijn, de zonnekinderen van Nederland. Nu zijn we dat bij tijd en wijle bést wel, maar vaak niet op die momenten dat die toerist ons tegenkomt. De feestjes in beslotenheid zijn vaak minstens zo hartverwarmend of spectaculair. Menige gast hier zou, na het bezoeken van een communiefeest, verzuchten 'Goh, en ik maar denken dat mijn bruiloft een knalfuif was…' Nou hoeven voor mij die kinderfeestjes niet op te zwellen tot evenbeeldjes van de koninklijke bruiloft van Kate en William, maar ze onderstrepen wél dat we hier weten wat feestjes zijn. We genieten dan ook volop, de zonnekinderen van 't zuiden. Maar ook dát is maar een deeltje van onze inslag. We weten elkaar óók te vinden als de zon een keer NIET schijnt, als we elkaar nodig hebben. Bijvoorbeeld als kinderen een keer géén zonnekind zijn. Zieke kinderen bijvoorbeeld. Neem kinderen met epilepsie, voor wie het leven vaak helemáál geen feestje is. En juist die krijgen vaak een feestdag aangeboden. Zomaar. Daar is zelfs een stichting voor opgericht. 'Zonnekind'. Die organiseren die feesten. Feest, óók voor hen! Sean uit Mechelen kan daar over meepraten. En Bianca en Alex, zijn ouders, ook. Ze hebben gezien hoe Sean genóót. En die besloten toen om dat voor méér kinderen mogelijk te laten blijven. Uit dankbaarheid en omdat ze wisten wat het voor zieke kinderen kan betekenen één keertje Zonnekind te zijn. Dus organiseerden zij een feest. 28 Mei In de Kroeën in Mechelen. Er komen heel veel artiesten. Gratis en voor niets. Een heerlijk programma waar ieder voor 10 euro van kan genieten. De hele opbrengst gaat naar het zonnekind. Een feest om hén te laten feesten. Kán het Bourgondischer? En voor wie niet binnenkomt omdat het te druk is, of wie verhinderd is, of niet van OutOf-Control of Limbo Express of Dyanne Sleijpen Of Joes en Manouk of Frans en Andy Croonenberg of Joyce, Gwenny en Celine houdt: je kunt zelfs zónder feest een feestje bouwen voor een zonnekind: SNS Bank 95.64.55.883 t.n.v. Stichting Zonnekind. Zuiderlingen geven niet alleen feestjes, ze feesten ook om te geven.

Françoise Pagina 5


Gulp en Geul Journaal -

BABY-KINDERKLEDING EN SPEELGOEDBEURS ZONDAG 29 MEI 09.30 - 12.30 UUR

• Gas • Olie • CV-installaties

• Water • Sanitair • Zonne-energie systemen

Kijk voor meer informatie op: www.kaelen.nl Tel. 043 407 3941 * Fax 043 407 3942 Mob 06- 54751557 * E-mail: andre@kaelen.nl Kolmonderstraat 2a 6286 CE Nijswiller - Wittem

Reijmerstok. Mede hierdoor zijn de Reimeifeesten anno 2011 nog steeds populair onder het uitgaand publiek. Om het 40-jarig bestaan te vieren wordt een jubileumeditie gehouden. Uiteraard op de vaste zaterdagen, de laatste zaterdag van mei (de 28e ) en de eerste zaterdag van juni (de 4e) én dit jaar wordt er een extra editie op vrijdag 3 juni aan toegevoegd. Zie voor meer info: www.fanfarereijmerstok.nl

Jongerenevenement Music Dance & Harmony Mechelen - Op zondag 5 juni wordt er in café In de Kroeën te Mechelen voor het eerst een nieuw jeugdevenement in de steigers gezet. Met dans en muziek van en door jongeren. Vanaf 14.00 uur wordt er een gevarieerd programma voor het voetlicht gebracht, waarin ingrediënten als blaasmuziek, breakdance, hiphop en showdans afwisselend te zien en te horen zijn. Voor de invulling tekenen het Jeugdorkest van harmonie St. Cecilia, Team Street G, Break Fast Crew, Sneaker Monday en de Dansmarietjes uit Partij. DJ Martin vult de intermezzo's in met een eigen bijdrage. Interessant is de gratis workshop hiphop (streetdance) voor jeugdige dansliefhebbers. Dat betekent een kennismaking met de Team Street G-trainers Jaimy Senden en Sietske van Wilgenburg. Bij mooi weer worden de optredens buiten op het terras ge-

TIMPAAN ROSSTRAAT 1 GULPEN ENTREE GRATIS Parallelweg 13 Wijlre Tel. 043 450 3099 houden, bij slecht weer binnen in de zaal.

Rick van den Berg 25 jaar in het vak! Feest in huis, vla op tafel! Dat was in de Rijke Roomse Tijd het credo. Ook al zijn de tijden sterk veranderd, gezellig een kop koffie drinken als er iets te vieren valt, is een gebruik dat zeker de Bourgondische Heuvellander dient te heiligen. Dus…gaan we met z'n allen het zilveren priesterfeest vieren van onze pastoor, de Zeer Eerwaarde Heer Rick van den Berg (50). Rick van den Berg werd op 24 mei 1986 in Roermond tot priester gewijd. Een kleine rekensom leert ons dat hij dit jaar dus 25 jaar in het vak is. Dit zilveren priesterfeest wordt gezamenlijk herdacht door de parochianen van zijn drie parochies, te weten: Slenaken, Epen en Mechelen. Omdat de 24e mei 2011 op een dinsdag valt, is besloten de priesterwijding op 29 mei, te herdenken. Wat er zo al staat te gebeuren? De zilveren

jubilaris, pastoor Rick van den Berg, zal op zondagmorgen 29 mei 2011 op feestelijke wijze afgehaald worden aan de rand van het kerkdorp Mechelen. In een feeststoet van parochianen uit alle drie de parochies, verdeeld over onder andere diverse verenigingen, plus genodigden wordt een korte feestroute door het dorp gevolgd met als einddoel de parochiekerk van Mechelen. Om 10.00 uur zijn alle parochianen welkom de plechtige Eucharistieviering ter gelegenheid van het zilveren priesterjubileum van onze pastoor Rick van den Berg bij te wonen. Na de H. Mis volgt een ongedwongen samenzijn in de bijruimtes van de kerk. Met een lekkere 'tas' koffie plus iets lekkers erbij zal gezelligheid troef zijn tijdens dit feestelijk kerk-uurtje!

Joost

Koningsvogelschieten Gulpen - Op Tweede Pinksterdag 13 juni vindt weer het jaarlijks Koningsvogeschieten bij schutterij St. Hubertus-Gilde in Gul-

WOONATELIER

20%

IN MEI EN JUNI: KORTING OP SIKKENS RUBBOL LAKKEN

Franssen

Rijksweg 64 Gulpen 043 450 1626

Openingstijden: Ma: 9.00 -13.00 - Di, Wo, Vr: 9.00 - 18.00 - Do: 9.00 - 20.00 - Za: 9.00 - 17.00 uur

Pagina 6


Vrijdag 27 mei 2011

NOORDAM v.o.f.

MILIEUPARK CONTAINERS Levering van grind en zand Afvoer van puin en grond Openingstijden: ma t/m wo 08.00 - 17.00 uur do en vr 08.00 - 19.00 uur zaterdag 09.00 - 14.00 uur T 043-4501088 M 0654604930 F 043-4503228 noordamj@home.nl

pen plaats. Om 13.00 uur wordt de nog regerende koning en zijn koningin door de schutterij aan het schutterslokaal café Galouppe in de Dorpsstraat te Gulpen afgehaald, waarna de schutterij in gesloten formatie naar de schutterswei trekt. Rond 14.30 uur zullen daar de eerste schoten op de vogel te horen zijn. Pastoor-deken Clerx, het college van Burgemeester en Wethouders, de regerend koning en de heer Haffmans als beschermheer zullen met een ceremonieel schot dit jaarlijks gebeuren officieel openen. Hierna zal de strijd pas echt losbreken en zullen de leden van de schutterij weer gaan uitmaken wie dit jaar de eer verdient het koningszilver te mogen dragen. Ook wordt dan de vraag van een antwoord voorzien of de huidige koning erin slaagt zijn titel te prolongeren. Naast dit belangrijkste 'gevecht' om het koningzilver zal natuurlijk ook nog de titel van 'Burgerkoning' ingezet worden. Wie ziet kans René Muijrers, die al twee jaar in suc-

cessie de burgerkoningketen draagt, dit jaar te onttronen? Nieuw dit jaar is het kids-schieten voor jongens en meisjes van 10 tot en met 15 jaar. Voor deze strijd om de nieuwe titel van 'Kidsking 2011' heeft de schutterij een speciale schietkast laten vervaardigen met echte bölkes. Er zal met speciale buksen geschoten worden. De inschrijving voor het burgerschieten en het kids-schieten staat open vanaf 13.30 uur op het schietterrein. Op de schitterend gelegen schutterswei is het Tweede Pinksterdag 13 juni dankzij de spanning en het voorhanden zijn van een natje en een droogje prima toeven. Zodra de nieuwe Schutterskoning, Burgerkoning en Kidsking bekend zijn en deze gedecoreerd zijn met de bijbehorende versierselen, zal het hele gezelschap naar het centrum van Gulpen trekken om zich aan de gemeenschap voor te stellen. Daarna wordt het jaarlijkse feest in schutterslokaal Galouppe voortgezet.

Vele (holle) wegen leiden naar Gulpen De twijfel is groot maar: "Dat aankoop door de gemeente derhalve mede met het oog

Openingstijden: ma t/m vr 09.00-12.00 • 13.00-18.00 uur zaterdag 09.00-17.00 uur

• Bloeiende hangpotten • Kuipplanten • Tuinbeelden • Geraniums (hang en staand) • Spaanse margrieten • Surfinia's, Bacopa, wierook • en ander stekperkgoed • Sla- en koolplanten • Komkommer- en tomatenplanten • Bloem- en groentezaden Vaste planten 10 voor e 10,Ook heesters en bomen. Organische meststoffen en potgrond van DCM voor tuin en gazon. Kapolder 7 • Wijlre • Tel. 043 - 450 1764 op de in de tegenwoordige tijdsomstandigheden te betrachten zuinigheid niet in het belang der gemeente is." (Vervolg van vrijdag 20 mei): De aankoop wordt toch gedaan, ondanks de economisch slechte tijd in 'de dertiger jaren' omdat het in ieders belang is. Verdere verslagen zijn niet in het archief te vinden. Maar het Archief van Gulpen bij Rijckheyt, vanaf 1795 tot 1981 in Heerlen betreffende het verleden van Gulpen is niet uitgeschreven. Dus onze moderne zoekmethodes kunnen niet worden toegepast. Als alles in een computerbestand zou staan dan tik je eenvoudigweg 'logement' in en alle documenten die de naam 'logement' bevatten worden aangewezen.

Dé leverancier van fietsplezier!

Dealer van: • Gazelle • Koga-Miyata • Specialized • Ridley • Merida • Loekie Reparaties aan alle merken fietsen, snel en vakkundig. Eventueel gratis leenfiets ter beschikking.

www.jefabelsbikes.nl Cobbejennegats 1a, Gulpen tel. 043 4504000 Pagina 7


Gulp en Geul Journaal -

Misschien in de boeken van de verslagen van de Openbare en ook in die van de geheime zittingen van de Gemeenteraad zover deze openbaar zijn zal er heus wel in een artikel sprake zijn van een logement. Maar het lijkt op het zoeken naar de bekende speld in de overbekende hooiberg. Ik heb daar een eenvoudig antwoord op: Vertel mij welke berg het is dan zoek ik wel de speld. De verslagen van de gemeenteraad zijn keurig in boeken gebonden maar er zijn toch enkele handicaps, voor mij althans. Het is handschrift. Er worden woorden gebruikt die alleen nog in zeer oude woordenboeken, als je die kunt vinden, staan. De zinsopbouw is heel anders. De Franse bezetting maakte dat Limburgers gedwongen werden om Frans te spreken maar vooral ook om te schrijven. De verslagen verschijnen vaak afwisselend in de Franse taal en dan weer in het Nederlands of zelfs een mix van beide. Maar dat alles maakt het zoeken in het verleden van ons Gulpen alleen maar spannender en uitdagender.

Rijschool Koenigs biedt lespakketten aan vanaf 350 euro Daarnaast krijg je

1 les gratis voor iedere persoon die je weet te overtuigen om te lessen bij Rijschool Koenigs.

0653530905 www.rijschoolkoenigs.nl

Petrie Roefs gevoel voor taal verstand van leren Petrie Roefs geeft bijlessen Frans, Engels, Duits en Nederlands tot VWO examenniveau in Simpelveld en omgeving. Ook aan huis. Tel. 045 544 28 38

Voor een tuin die bij u past.

Jo SoMers.

www.brandweergulpen-wittem.nl Op donderdag 19 mei om 08.18 uur werden de kazernes Gulpen en Mechelen, de Snel Inzetbare Eenheid Nijswiller en de Officier van Dienst Zuid gealarmeerd voor een geactiveerde brandmeldinstallatie aan de Wilhelminastraat te Epen. Ter plaatse is gereden voor het houden van een nacontrole. Rook van de broodrooster had de melding veroorzaakt.

Op vrijdag 20 mei om 15.43 uur werden de kazernes Gulpen en Mechelen, de Snel Inzetbare Eenheid Nijswiller en de Officier van Dienst Zuid gealarmeerd voor een geactiveerde brandmeldinstallatie aan de Heijenratherweg te Heijenrath. Ter plaatse is gereden voor het houden van een nacontrole. De melding bleek te zijn veroorzaakt door het spuiten van een anti vliegenspray.

Pagina 8

Op zaterdag 21 mei om 19.08 uur werd de kazerne Mechelen gealarmeerd voor een geactiveerde brandmeldinstallatie aan de Plaatweg te Epen. Ter plaatse diende te worden gereden voor het houden van een nacontrole. De installatie bleek al te zijn gereset en volgens de beheerder zou de melding veroorzaakt zijn door de (Lees verder op blz. 10)


Vrijdag 27 mei 2011

Kerkberichten

Weekdienst van de H. Cunibertus Parochie te Wahlwiller Zondag 29 mei om 11.00 uur: H.Mis voor Hub Jeukens. Woensdag 1 juni om 09.00 uur: H.Mis voor de Parochie. Mededelingen: Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op giro 1056843 of Rabobank rek. 132204452 t.n.v. Cunibertus Parochie. Misintenties graag tijdig doorgeven via tel. 0434511659 of via thewissen-zegers@ziggo.nl

Weekdienst van de H. St. Dionysius Parochie te Nijswiller Zaterdag 28 mei om 19.00 uur H.Mis. Voor Jeu Hagen. (Buurt St. Dionysiusweg/Rijksweg). Jrd. voor de ouders Horbach-Bosten. (Stg). Jrd. v. Jan Nix. Voor Hub Quodbach. (Brt. Schulsbergweg/-West-hoek). Jrd. voor Jo Jacobs, tevens v. de ouders Klerks en Jacobs. Jrd. voor Piet Weijenberg, tevens v. familie van Ool en Weijenberg. Voor alle Lourdesgangers. Voor de Bekering van de Zondaars en tot Eerherstel van alle Beledigingen van het Onbevlekt Hart van Maria aangedaan. Donderdag 2 juni om 09.30 uur: H.Mis. (Hemelvaartsdag). Voor de parochie. Mededelingen: Parochianen die de ziekencommunie willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken aan het parochiesecretariaat tel. 043-4511243. Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht: na elke H. Mis in de sacristie bij een van de kerkmeesters of in een enveloppe met vermelding van naam en adres in het offerblok achter in de kerk. Voor priesterhulp kunt u terecht bij pastoor T. Reijnen; tel. 043-4511243

Houben (stg). Voor de ouders PloemenVincken. Voor de ouders Hartmans-Vincken en voor de ouders Faarts-Boumans en Pieter Lemmerlijn en Christien Vincken; Ed Smeets (off.g). Paula Renierkens-Janssen (off.g). Mieneke Slenter-Schuurman (off.g). Maandag 30 mei om 19.00 uur. Gebedsavond in het Van der Looy-zaaltje met rozenkrans en dagafsluiting. Dinsdag 31 mei om 13.30 uur. Boeteviering communiekinderen. Om 19.00 uur. H.Mis v. Alfons Graaf. Donderdag 2 juni. Hoogfeest van Hemelvaart. H.Mis opgeluisterd door Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Gregorius en Schola Cantorum. Om 09.15 uur. H.Mis als zeswekendienst voor Alois Kicken. Jrd. Gera Lemmens. v. echtpaar Wauthelé-Schäfer. v. Laurent en Jeannete Lhomme-Huls. v. Annie en Sjeu Rompen-Demollin (off.g). v. Hein Kremer (off.g). Voor Piet Mager (brt).

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg, te Slenaken, telefoon 4573234. Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op de pastorie op maandag van 10.00-12.00 uur en op woensdag van 19.30-20.30 uur. Ook zijn in de hal van de kerk formulieren aanwezig om H.Missen te bestellen.

Weekdienst van de Parochiekerk van de H. Remigius te Slenaken

Weekdienst Parochie H. Johannes de Doper te Mechelen Zaterdag 28 mei: Géén H.Mis. Zondag 29 mei. 25-Jarig priesterfeest pastoor R. v.d. Berg. Opgeluisterd door de koren van Epen, Slenaken en Mechelen. Let op: 10.00 uur. H.Mis als Jrd. voor de ouders Claessens-Schnock (stg). Jaardienst Elise en Angeline Frijns (stg). Jrd. Jacques

Zondag 29 mei: Geen mis in Slenaken. De mis wordt dan gehouden in Mechelen om 10.00 uur. Pastoor R. van den Berg viert hier dan zijn 25-jarig priesterfeest. Deze mis is dan voor de parochies Mechelen-EpenSlenaken. Donderdag 2 juni om 10.45 uur Hemelvaartsdag. Mis bij de Lourdesgrot. Bij ongunstig weer in de kerk. Voor Maike van Wersch-Lenaerts. v. een bijzondere intentie. Voor Anneke Lemmerlijn Leenaerts.

Weekdienst Redemptoristenkerk Wittem Zondag 29 mei 2011; Zesde Zondag van Pasen. Weekendvieringen: zaterdag 19.00 uur kringviering van Woord en gebed (kapel, samenzang) Eucharistievieringen: Pagina 9

zondag 9.00 uur (kapel, samenzang); 11.00 uur (kapel, samenzang); 18.00 uur (kerk, viering zonder zang). Door de week: ma, di, wo en vr morgengebed om 8.00 uur en avondgebed om 18.00 uur. Op dinsdag is er een eucharistieviering aansluitend aan het morgengebed. Op donderdag 2 juni, Hemelvaartsdag, zijn de tijden van de vieringen als op zondag (maar er is geen vooravondviering op woensdagavond). Op Hemelvaartsdag doen zes kinderen uit de Eerste Communie. Dit zal gebeuren in een feestelijke eucharistieviering om 11.00 uur in de Kloosterkerk (er zijn die dag dus twee vieringen om 11.00 uur). De namen van de communicantjes zijn Casper Bröcheler, Jerrel Delnoij, Yannick Hacking en Lieke Wolff uit Partij en Noa en Jip Brouwer uit Berg en Terblijt. Intenties: Zaterdag 28 mei, vooravond Zesde Zondag van Pasen. Om 19.00 uur (Kringviering). Overl. Arie van Wijngaarden. Overl. Frits Meessen. Zondag 29 mei: Zesde Zondag van Pasen 9.00 uur: voor de intenties van de abonnees van ons maandblad Gerardus. Om 11.00 u. Jrd. v. de ouders Lendfers-Habetz en dochter Miriam Lendfers. Jrd. v. de ouders MarxReneerkens. Overl. ouders RademakersLaminée en kinderen. Overl. ouders AlbertsAlberts. Om 18. 00 uur: Geen intenties. Dinsdag 31 mei, bezoek H.Maagd Maria aan Elizabeth om 8.00 uur: Geen intenties. Donderdag 2 juni, Hemelvaartsdag om 9.00 uur bijzondere intentie 11.00 uur (Kapel) geen intenties; 11.00 uur (kerk, Viering Eerste Communie). Om 18.00 uur: Geen intenties.


Gulp en Geul Journaal -

de ouders Mullenders-Canisius. Dré Jaspers.

Weekdienst van de Parochiekerk van de H. Petrus te Gulpen Zaterdag 28 mei om 19.00 uur Zeswekendienst v. Netta Gorissen-Prevoo. Jrd. voor de overleden ouders Beckers-Jaspar (st). Jrd. voor ouders Janssen-Collins (st). Voor Maurice Martinussen (v.w. off.g). Voor Ria Vluggen-Coenjaerts (v.w. off.g). v. Mia Ortmans-Gruisen (v.w. off.g). v. de ouders Rouwette-Franssen. v. Bep Slenter- Vluggen (v.w. off.g) tevens t.i.v Hubert Slenter. Voor Tiny Jetten. Voor de overl. van de familie Webers. v. Matthieu Hupperts (v.w. off.g). v. Fieny van Gehlen (v.w. off.g). v. Hub Austen (v.w. off.g). Voor alle goede gevers aan O.L. Vrouw (v.w. Maria-comité) (Processie/Bidtocht naar Maria beeld Gulpenerberg). Zondag 29 mei (6e zondag van Pasen) om 11.00 uur. Jrd. v. de ouders Peters-Engelen tevens t.i.v. zoon Frans (st). Jrd. v.d. ouders Huijnen-Bastin (st). Voor Sjef Hautvast en zijn zoon Jos (v.w. off,g) Voor Willy Graaf (v.w. off,g). Voor Genoveva Bormans (st). (Schola Cantorum St.Gregorius), Maandag 30 mei om 19.00 uur voor het echtpaar Colen-Janssen en overledenen van de familie. (Ná H.Mis processie i.v.m. Kruisdagen), Dinsdag 31 mei (Bezoek H.Maagd Maria aan Elisabet) om 19.00 uur uit dankbaarheid (Ná H.Mis processie i.v.m. Kruis-dagen). Woensdag 1 juni (H.Justinus) om 19.00 uur v. Jef Coenjaerts. Voor een bijzondere intentie. (Ná H.Mis processie i.v.m. Kruisdagen). Donderdag 2 juni (Hemelvaart van de Heer) om 11.00 uur. Voor de ouders LoosHamers (st). v. Lucie Lemmens-Claessen (v. w. off,g) (Schola Cantorum St.Gregorius). Vrijdag 3 juni (HH.Carolus Lwanga en gezellen). Vanaf 09.00 uur ziekencommunie. Om 19.00 uur voor het echtpaar CrutzenHuntjens (st). v. Sjaak Cortenraad en zoon Jan. Mededelingen: De pastorale middagdienst van zondag 29 mei wordt waargenomen door Pastoor Franssen van Eys/Wahl-/Nijswiller: 043-8515602. Bereikbaarheid Deken Clerx van Gulpen: 043-4501226. Misintenties dienen drie (3) weken van te voren te worden opgegeven via st.petrusgulpen@ home.nl ziekencommunie: 1e vrijdag van de maand vanaf 9.00 uur.

Weekdienst van de parochie H. Agatha te Eys Zaterdag 28 mei om 18.45 uur Rozenkransgebed. Om 19.00 uur Gest. Jrd. voor

Zondag 29 mei om 9.00 uur Vertrek vanaf kerk Grote Bronk naar Eyserheide. Voor overleden van de schutterij Sjef van der Krogt en Ger Maassen. Maandag 30 mei om 8.00 uur Gest. H.Mis ouders Vliegen-Zilvertand en kinderen. Na de H.Mis Kruisprocessie. Om 19.00 uur geen H.Mis. Dinsdag 31 mei om 8.00 uur: Gest. H.Mis Fien Vliegen. Na de H.Mis Kruisprocessie. Woensdag 1 juni om 8.00 uur H.Mis waarna Kruisprocessie. Donderdag 2 juni Hemelvaartsdag om 9.45 uur. Gest. H.Mis voor levende en overleden leden van de schutterij en Baron Gustaaf v. Thimus. Jef van der Krogt (col).

Weekdienst St. Pauluskerk Epen Zaterdag 28 mei: Geen H.Mis. Zondag 29 mei om 10.00 uur Eucharistieviering in Parochiekerk te Mechelen t.g.v. Zilveren priesterjubileum van Pastoor Rick van de Berg. Maandag 30 mei om 19.00 uur Kruisprocessie. Dinsdag 31 mei om 19.00 uur Kruisprocessie. Woensdag 1 juni om 19.00 Eucharistieviering voor overleden familie Knubben. Na afloop Kruisprocessie. Donderdag 2 juni Hoogfeest van Hemelvaart. Geen H.Mis. Om 10.45 uur Eucharistieviering in Slenaken bij Lourdesgrot.

Weekdienst van de Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok Zondag 29 mei om 9.30 uur: Zang St. Gregoriuskoor uit Sittard. Misintenties: Zeswekendienst van Jan Roex. Ter intentie van ouders Goessens-Pricken en T.i.v. Josephina Vleugels-Goessens. Ter intentie van Sjuf Slenter. Woensdag 1 juni om 10.00 uur: Leesmis. Donderdag Hemelvaartsdag 2 juni, om 10.00 uur, ontvangen de volgende kinderen de Eerste Heilige Communie: Merlijn Vleugels, Twan Lemlijn, Robin Hutschemakers, Kayn Speerstra, Vincent Hoogstraten, Julie Brouwers, Marcia Frijns, Charlotte Schins.

Begrafenisonderneming van Loo - Odekerken

Rijksweg 196 6271 AH Gulpen Tel. 043 450 6450 Mob. 0653 219 643 Pagina 10

Restaurant

DE PELIKAAN Kapolder 8 6321 PV Wijlre Tel. 043 4501325 www.depelikaan.net

Sfeervol culinair genieten

Hemelvaartsdag open vanaf 17.00 uur

Pinksterzondag open vanaf 12.00 uur

Pinkstermaandag

open vanaf 17.00 uur Wij serveren reeds een 3-gangen keuzemenu vanaf e 28,50 eigen parkeerplaats aanwezig

Wij verheugen ons op uw bezoek Arnold en Marleen Hoff www.depelikaan.net info@depelikaan.net

(Vervolg van blz. 8) barbeqeu. Deze stond wel buiten maar door de wind had de rook de installatie binnen in het pand toch nog geactiveerd.

Nacht van Gulpen nadert met rasse schreden Gulpen - In het weekeinde van 18 en 19 juni wordt de 35e Nacht van Gulpen, een nachtelijke wandelklassieker over 70 km, gehouden. Gestart wordt tijdens deze 7e lustrumwandeltocht om 22.30 uur. Dwars door het Heuvelland heeft de organisatie weer een schitterend internationaal parcours ontworpen. De precieze route, door


Vrijdag 27 mei 2011

de 35e editie van de De Nacht te verschijnen is Van den Tillaar in maart gestart met deelname aan de trainingstochten van de organisatie. Zijn voorbereidingen lopen erg voorspoedig: "Last van blaren heb ik (nog) niet. Het was alléén even wennen aan het tempo. Maar dat zit er nu na alle trainingen tot dusverre ook al goed in," aldus de burgervader. Of ook Camiel Eurlings, nu hij geen minister van Verkeer en Waterstaat meer is maar directeur van de KLM, op dit moment drukdoende is met zijn trainingsprogramma voor De Nacht blijft nog even in het verborgene. Maar het zal burgemeester Van den Tillaar én de organisatie niet verbazen als Camiel zijn toezegging van afgelopen jaar gestand doet en op zaterdagavond 18 juni omstreeks 22.30 uur, aan de start van de 35e nacht van Gulpen staat om zijn 2e Nacht van Gulpen te lopen. Meer informatie kan verkregen worden bij Theo Laheij (tel. 043-4581815, na 18.00 uur) of bij Jean Schrijnemakers (tel. 043454073, na 18.00 uur).

Bakkerij Voncken wint 2 sterren Heerlen - Eindhoven - Bakkerij Voncken

komsttijden van de wandelaars en de geplande rustplaatsen zullen uiterlijk 1 juni te zien zijn op de website http://www.nachtvangulpen.nl. Inschrijven is mogelijk tot zaterdagavond 18 juni, uiterlijk 21.30 uur in Ontmoetingscentrum De Timpaan. Afgelopen jaar werd het startschot voor de 34e editie van de Nacht van Gulpen gelost door minister Camiel Eurlings. Tijdens deze

gelegenheid is door Camiel Eurlings, samen met burgemeester Bas Van den Tillaar van de gemeente Gulpen-Wittem, het plan opgevat om dit jaar tezamen de Nacht van Gulpen te gaan lopen. Voor Camiel is De Nacht van Gulpen niet onbekend. Circa 15 jaar geleden heeft hij deze al voor de 1e keer gelopen. Voor Burgemeester Van den Tillaar moet het de vuurdoop worden. Om nu zo optimaal mogelijk aan de start van de

uit Heerlen heeft 2 sterren gewonnen, een meer dan uitzonderlijke prestatie, bij de landelijke verkiezing 'Bakker met Ster 2011'. De uitreiking vond onlangs plaats tijdens het Sterrenfestijn in het Klokgebouw in Eindhoven. Bakkerij Voncken uit Heerlen was één van de in totaal 71 genomineerden. In totaal zijn er 36 sterwinnaars; naast één bakker met 3 sterren, zijn er 10 bakkers met een meer dan uitzonderlijke prestatie die trots kunnen zijn op 2 sterren. 25 bakkers hebben een uitzonderlijke prestatie geleverd en daarmee 1 ster behaald. Het doel van de verkiezing is de kwaliteit en het imago van de totale bakkerijbranche te bevorderen. Sandra Pluim, projectmanager bij het Nederlands Bakkerij Centrum "Wie één ster heeft behaald, heeft een uitzonderlijke prestatie geleverd, twee sterren staat voor een meer dan uitzonderlijke prestatie en de bakkerij die drie sterren in de wacht heeft gesleept, heeft een unieke prestatie geleverd.

Hoera we hebben twee sterren!! SUPER STER-AANBIEDINGEN VOLGEN IN WEEK 23, 24 EN 25!! PAKJE ZONNE ROGGE PISTOLETS (10) RIJCKELAER (ONZE HUISSSPECIALITEIT) RIJSTE VLAAI RIJSTE SLAGROOM CHOCOLADE CAKE

e 1.25 e 2.95 e 1.95 e 8.45 e 12.95 e 4.95

Rijksweg 57 Gulpen Tel. 043-4503680 Pagina 11

www.bakkerijvoncken.nl Iedere maandag de gehele dag geopend!


Gulp en Geul Journaal 27 mei 2011  

Weekblad voor de 10 kerkdorpen van de gemeente Gulpen Wittem: Epen - Eys - Gulpen - Mechelen Nijswiller Partij - Reijmerstok Slenaken - Wahl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you